Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta"

Transkriptio

1 Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta 2011

2 Sisällys I. Johdanto! 3 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! 4 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät! 6 Oma jäsenistö ja muut Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) Aalto-yliopisto Muut ryhmät IV. Aallonhuiput: Aaltoa kohottava edustaminen ja edunvalvonta! 9 Jatko-opiskelijaedustus Aalto-yliopistossa Aallonhuippujen jatko-opiskelua koskevat tavoitteet 2

3 I. Johdanto Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys Aallonhuiput on perustettu 2009, ja se on vielä yhdistyksenä suhteellisen nuori. Toiminta on kuitenkin kehittynyt ja lisääntynyt vauhdikkaasti, minkä vuoksi hallitus ja toimihenkilöt kokivat tarpeelliseksi laatia toimintaa kokoavan ja tulevaisuutta luotaavan dokumentin toimikaudellaan Kädessäsi on kyseinen paperi, jossa on esitetty ytimekkäästi Aallonhuippujen toimintaperiaatteet ja tavoitteet kahden ensimmäisen toimintavuoden perusteella. Tämän suunnitelman sisältö on muodostettu hallituksen työpajoissa ja kokouksissa sekä kauden aikana järjestetyissä jäsentapahtumissa. Aallonhuippujen toiminta on tässä dokumentissa jaettu kolmeen osioon: (1) yhteisönä toimimiseen, (2) tiedonvälitykseen sekä (3) edustamiseen ja edunvalvontaan. Ajatuksenamme on, että tulevat hallitukset muokkaavat dokumenttia sitä mukaan kuin tavoitteisiin päästään tai kun uusia tarpeita ja toiveita Aallonhuippujen toiminnalle ilmenee. Mitään ei ole kiveen kirjoitettu, ja Aalto-opiston jatkuva kehittyminen tuo varmasti mukanaan uusia haasteita joihin tässä dokumentissa ei ole voitu varautua. Tulevat hallitukset toivottavasti näkevät hyödylliseksi päivittää tätä dokumenttia niin, että se täyttää tarpeensa myös tulevaisuudessa. Lukuiloa ja menestystä Aallonhuippujen tuleville toimikausille toivottavat, Hallitus ja toimihenkilöt kaudelta

4 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! Aallonhuippujen järjestämillä tapahtumilla on kaksi ylevää päämäärää (sen lisäksi, että tapahtumat ovat miellyttäviä ja mielenkiintoisia osallistujille). Ensinnäkin tapahtumilla on pyritty lisäämään eri koulujen jatko-opiskelijoiden välisiä kohtaamisia. Toiseksi, erilaiset tapahtumat ovat varsin tärkeä epämuodollinen keino hankkia ajankohtaista tietoa jatko-opiskelijoiden arjesta. Tuskin kenelläkään nimittäin on hyvää käsitystä siitä, mitä jatko-opiskelu käytännössä tarkoittaa muissa kouluissa kuin omassa, tai edes oman koulun muiden jatko-opiskelijoiden tilanteesta. Erityisen tärkeää tämä tieto on niille, jotka edustavat jatko-opiskelijoita koulun hallinnossa. Parin ensimmäisen toimintavuoden aikana Aallonhuiput on järjestänyt varsin erilaisia tapahtumia: vapaamuotoisia seminaareja ja työpajoja, yhdet sitsit, taidenäyttelyn, sekä perinteeksi muodostuneet pikkujoulut joka vuosi. Aallonhuiput on myös tarjonnut mahdollisuutta Aaltovaihtoon, eli lyhytaikaiseen työskentelyyn jossain muussa koulussa. Tähän asti tarjoukseen on tarttunut kaksi jatko-opiskelijaa. Ensimmäisen kyselyn perusteella mahdollisia vaihtopaikkoja on suhteellisen helppo löytää. Yllä mainittujen tavoitteiden lisäksi tapahtumista on paljon muutakin iloa. Jatko-opiskelijat voivat verkostoitua tutkimusta varten, vertailla kokemuksiaan jatko-opiskelusta Aalto-yliopistossa, jakaa hiljaista tietoa kursseista, rahoitusmuodoista, toimintatavoista ym. sekä levittää hyviä käytäntöjä jatko-opintoihin liittyen. Hyvät tapahtumat auttavat myös levittämään tietoa Aallonhuippujen toiminnasta ja olemassaolosta ylipäätään. Lisäksi tapahtumat osaltaan muokkaavat käsitystä jatko-opiskelusta ja jatko-opiskelijoista Aaltoyliopistossa tarjoamalla eri koulujen jatko-opiskelijoille tilaisuuden kertoa omista kokemuksistaan ja kuulla muita jatko-opiskelijoita. Tapahtumia järjestettäessä kannattaa ottaa huomioon myös ulkomaiset jatko-opiskelijat laatimalla tiedotteet ja kutsut sekä tapahtumien ohjelma englanniksi. Mikäli paikalla on jatko-opiskelijoita, jotka eivät puhu suomea, pidetään itse tilaisuudetkin englanniksi. 4

5 Toimikaudella järjestettiin seuraavia tapahtumia Pikkujoulut Design Factorylla (joulukuu 2010) Kaksi keskustelutilaisuutta koulutus- ja sosiaaliasioista Kauppakorkeakoulun Chydeniassa (marraskuu 2010, toukokuu 2011) Sitsit Otaniemessä (maaliskuu 2011) Taidenäyttely jatko-opiskelusta Aalto-yliopistossa Taideteollisen korkeakoulun Atski-galleriassa (huhtikuu 2011) Tapahtumien järjestelyvastuuta jaettiin hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kesken. Periaatteena on ollut, että jokaisella kampuksella on jokin tapahtuma per tomikausi. 5

6 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät Viestintä on noussut keskeiseksi teemaksi vuoden aikana. Viestinnällä tarkoitetaan tässä monia eri asioita: tiedon siirtämistä eri koulujen jatko-opiskelijoiden välillä, Aalto-yliopiston hallinnon ja jatko-opiskelijoiden välillä sekä Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistyksen ja perusopiskelijoiden ylioppilaskunnan välillä. Aallonhuippujen käytössä on seuraavat viestintäkanavat 1. Nettisivut a. Yhdistyksen omat sivut b. AYY:n nettisivujen Aallonhuiput-osio ja tapahtumakalenteri 2. Sosiaalinen media a. Facebook-ryhmä b. LinkedIn-ryhmä 3. Sähköpostitiedotus 4. Aallon alumnisuhteiden ylläpitämä tapahtumakalenteri ja jäsentiedotteet 5. Kasvokkain tapahtuva viestintä a. kokoukset b. tapahtumat c. julisteet d. puskaradio 6

7 Jokainen kohderyhmä on erilainen, joten täysin samat periaatteet ja viestintätavat eivät automaattisesti toimi niille kaikille. Alla on kiteytetty pääpiirteittäin eri ryhmille suunnattavan viestinnän painopisteet ja viestintätavat. Oma jäsenistö ja muut Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat Aallonhuiput välittää tietoa jatko-opiskelijoita ja jatko-opiskelua koskettavista asioista linkittämällä omilta nettisivuiltaan oleellisille Aaltoyliopiston sivustoille (mm. into.aalto.fi) sekä lähettämällä tärkeimmistä muutoksista/ asioista tietoa myös sähköpostitse jäsenilleen. Aallonhuippujen hallituksen kokouksissa, yhdistyksen tapahtumissa sekä mahdollisissa jäsenkyselyissä ja vastaavissa käsitellään jatko-opiskelijoiden edunvalvonnallisia seikkoja ja hyviksi koettuja käytänteitä sekä myös jatkoopiskelijoiden toiveita ja haluja. Näistä tulisi laatia pöytäkirjat/muistiot/tiivistelmät, jotka asetetaan nettisivuille julkisesti luettaviksi. Näiden pohjalta voidaan myös koota päivittyvä tietopankki Aallonhuippujen omille sivuille sisältäen esimerkiksi tietoa oikeusturvasta ja vastauksia kysymykseen Mitä odottaa ohjaukselta?. Aallonhuiput tiedottaa kaikesta omasta toiminnastaan ensisijaisesti jäsenilleen sähköpostilla, nettisivuilla, Facebookissa ja LinkedIn:ssä. Jäsenmääränsä kasvattamiseksi viestit tulee välittää myös kanaville, jotka tavoittavat mahdollisimman paljon muitakin Aallon jatko-opiskelijoita/ jatko-opiskelijoiksi halajavia (nettisivut, Aallon alumnitoiminnan tapahtumakalenteri ja alumnitiedotteet, AYY:n tapahtumakalenteri ja viikkotiedotteet, julisteet). Muiden osapuolien viestintää välitetään jäsenistölle harkinnan mukaan. Harkinnassa kriteereitä ovat oleellisuus ja kiinnostavuus jatko-opiskelijoille. Kaikkea ei kannata välittää. 7

8 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) Aallonhuiput on hyväksytty AYY:n erityisasemayhdistykseksi vuonna 2010 (AYYE:n kokous 7/2010), mikä tarkoittaa, että Aallonhuiput on ylioppilaskunnan mielestä jatko-opiskelijoiden virallinen edustaja samalla tavalla kuin killat ovat virallisia edustajia koulutusohjelmiensa suuntaan. Erityisasemaan liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta käytännössä velvollisuuksia on tulkittu varsin väljästi. Erityisasema oikeuttaa osallistumaan AYY:n yhteistyöryhmiin, jotka eivät tosin kosketa Aallonhuippuja kovinkaan läheisesti. Yksi Aallonhuippujen hallituksen jäsen on nimetty yhteyshenkilöksi AYY:n suuntaan, ja voi tarvittaessa osallistua neuvoston toimintaan (Neuvosto on erityisasemayhdistysten puheenjohtajien yhteistyöelin). Käytännössä kannattaa käydä ainakin ensimmäisessä kokouksessa esittäytymässä ja huolehtia, että päätyy meililistalle. Myös viestintätyöryhmä voi olla relevantti. AYY nimeää myös vuosittain (vuoden alussa Neuvoston ensimmäisessä kokouksessa) omasta hallitukses taan kummin jokaiselle erityisasemayhdistykselle. Parhaat synergiat saadaan jos kummi on AYY:n kopo-toimija. Kummin voi kerran-pari vuodessa kutsua Aallonhuippujen hallituksen kokoukseen kertomaan kuulumisia. AYY:n avulla välitetään viestiä tapahtumista jäsentiedotteiden ja AYY:n nettisivujen tapahtumakalenterin kautta. Aalto-yliopisto (Katso Luku IV.) Muut ryhmät Hyvien käytäntöjen ja mielipiteiden vaihtamiseksi muita jatko-opiskelijayhdistyksiä, kuten Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoita, on syytä tavata silloin tällöin. Tiedotusta voidaan koota myös yhteen säännölliseti, esimerkiksi neljännes vuosittain, lähetettävään uutiskirje seen, joka voidaan lähettää jäsenistön lisäksi myös muille sidosryhmille. Aalto-yliopiston alumnisuhteisiin välitetään AH:n tapahtumatiedotteet ja muu laajemmalle levitykselle haluttava tieto. 8

9 IV. Aallonhuiput: Aaltoa kohottava edustaminen ja edunvalvonta! Edustaminen on alla olevassa jaettu kahteen osaan: (1) jatko-opiskelijaedustus Aalto-yliopistossa ja sen kehittäminen (2) Aallonhuippujen jatko-opiskelua koskevat tavoitteet. Jatko-opiskelijaedustus Aalto-yliopistossa Jatko-opiskelijoilla on edustaja Aalto-yliopiston johtoryhmässä sekä Aaltoyliopiston tohtorinkoulutuksen johtoryhmässä. Virallisesti kaikki jatko-opiskelijoiden edustajat valitsee AYY, joka on lain mukaan toimii jatko-opiskelijoiden edustajana yliopiston hallinnossa. Käytännössä Aallonhuiput toimii läheisessä yhteistyössä AYY:n kanssa sopivien edustajien valitsemiseksi. Edustus hallinnollisissa ryhmissä tulee olla määrätietoista. Määrätietoinen edustustoiminta voidaan saavuttaa seuraavasti: 1. Aallonhuippujen hallituksella tulee olla selkeä kuva edustusryhmissä tehtävistä päätöksistä ja valmisteltavista asioista hyvissä ajoin ennen kyseisen ryhmän seuraavaa kokousta. 2. Aallonhuippujen eri edustustehtävissä toimiville tulee olla selkeät ohjeet edellisen edustajan päivittäminä. Lähtökohtaisesti jokainen jatko-opiskelija edustaa jatko-opiskelijoita Aallossa. Yleisesti jatko-opiskelija nähdään hyvin itsenäisenä osana työyhteisöä, ja siten jatko-opiskelijan tulee huolehtia esimerkiksi neuvottelutilanteissa omista oikeuksistaan. Aallonhuippujen kokemuksen mukaan jatko-opiskelijat ovat kiinnostuneita vaikuttamaan siihen, millaista jatkoopiskelu on Aallossa. Aallonhuippujen tulee selvittää selkein voimassa oleva kuvaus tohtorinkoulutuksesta ja konkreettisista jatko-opiskelijavelvollisuuksista voidak- 9

10 seen tiedottaa siitä eteenpäin hallinnon opiskelijaedustajille ja muille yliopiston ryhmille. Lisäksi tulee selvittää ja olla mukana luomassa hallinnon/ työryhmien suunnitelmia siitä, miten Aallon tohtorinkoulutuksen tavoitteet aiotaan toteuttaa, esimerkiksi kuinka tutkimusryhmiin taataan riittävä määrä eri vaiheissa olevia tutkijoita. Aallonhuippujen jatko-opiskelua koskevat tavoitteet Hallituksen työpajojen ( ) tuloksista seuraavat asiat toistuivat osoittautuen tärkeiksi tavoitteiksi jatko-opiskelun kehittämisessä: Sellaisen jatko-opiskelija-työnkuvan edustaminen, jossa jatko-opiskelija pystyy keskittymään mahdollisimman hyvin jatko-opintoihin. Esimerkiksi opetustehtäviin, projektitöihin tai hallinnollisiin tehtäviin kuluva aika täytyy huomioida kokonaisuudessaan. Vaihtelevien vaatimusten ja erilaisten jatko-opiskelijoiden tarpeiden kartoittaminen. Esimerkiksi vaihtelevat kurssivaatimukset, rahoituskuviot, ulkomaisten jatko-opiskelijoiden tarpeet, tilanne pitkän sairauden sattuessa tai sopimuksettoman jatko-opiskelijan velvollisuudet. Jatko-opiskelijan työympäristön selkeyttäminen ja kehittäminen. Esimerkiksi millaisena työntekijänä yliopistojen hallinnot tai ammattiliitot näkevät jatko-opiskelijan tai pidetäänkö jatko-opiskelijaa ylipäätään työntekijänä vai ainoastaan opiskelijana. Väitöskirjaohjauksen erilaiset käytännöt ja hyvien toimintatapojen kartoittaminen. Tällä hetkellä ohjaajille ei järjestetä minkäänlaista koulutusta, minkä takia ohjaus on hyvää vain tuurilla. Hakeminen jatko-opiskelijaksi: kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa vai jatkuva haku (= kerran kuussa). Kaikki ovat tällä hetkellä käytössä Aallon sisällä. Vain kerran vuodessa oleva haku johtaa kummallisiin välitiloihin, jolloin ei voi välttämättä suorittaa kursseja. Tämä ei palvele tavoitetta valmistua nopeasti ja nuorena; toisaalta haku vain kerran vuodessa voi tehdä hakuprosessista reilumman ja läpinäkyvämmän. Hallinnon syövereissä ilmenee välillä käsitys, että jatko-opiskelijat eivät ota vastuuta opinnoistaan ja yrittävät vain käyttää järjestelmää hyväksi jos 10

11 siihen tulee mahdollisuus. Tämä ei ole vastannut omaa käsitystämme jatkoopiskeljoista, ja on muutenkin takaperoinen. Tohtorikoulutettava on monien mielestä kovin passiivinen termi, ja kuvastaa myös osaltaan yllä mainittua ajattelutapaa. Parempi ja totuudenmukaisempi olisi esimerkiksi tohtoriopiskelija, joka on myös lähellä englanninkielistä doctoral student -termiä. (Sanaa jatko-opiskelija käytetään myös puhuttaessa lukiolaisten jatko-opinnoista.) Jatko-opiskelijoiden terveydenhuolto. Aikoinaan YTHS palveli myös jatko-opiskelijoita, nyt ei enää. Työsuhteessa olevilla on työterveydenhuolto, joka ei tosin ainakaan TKK:lla ole kovin kattava, ja apurahalla tekevillä ei ole sitäkään. Ei pitäisi olla mahdotonta järjestää terveydenhuoltoa YTHS:n kautta. Jokaisella Aallon jatko-opiskelijalla tulee olla edellytykset tehdä huippuväitöskirja! Yllä listattuja tavoitteita edistetään seuraavasti Kartoitus ja suositus jatko-opiskelun ohessa tehtävälle työlle. Jatko-opiskelijoiden oppaissa ja tohtorikoultuksen hallinnon raporteissa tulee olla järkevä määritelmä opetusvelvollisuudelle. Aallonhuippujen hallinnon opiskelijaedustajien tulee pyrkiä tuomaan esille edustuspaikoissa ristiriidat jatko-opiskelijoiden velvollisuuksista esimerkiksi juuri vaihtelevaa opetusvelvollisuutta ja rahoitusmuotoja koskien. Aallonhuippujen hallinnon opiskelijaedustajien tulee myös tuoda esille tarve määritellä paremmin poikkeustilanteet, kuten ulkomaisten opiskelijoiden viisumiongelmat, opintojen pitkittyminen yleisesti (seuraukset), siirtyminen vapaatahtiseksi (perusteet ja seuraukset), jatko-opiskelijat joilla ei ole työsuhdetta Aaltoon, tai vaikeat sairastumiset. Jatko-opiskelijoiden vaihtelevien tarpeiden ja niihin liittyvien ongelmien selvittäminen esimerkiksi jäsenkyselyiden ja keskustelutilaisuuksien avulla tukea kyselyihin voi saada OTUS:stä. Hyvien ohjaus- ja valvontakäytänteiden kerääminen ja niiden esille tuominen viestintäkanavien kautta jäsenille ja jatko-opiskelijaedustajien kautta hallinnollisille ryhmille. Ammattiliittoihin tulee muodostaa yhteys, sillä ne voivat edustaa jatko-opiskelijaa työntekijänä (tutkija). 11

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot