Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta"

Transkriptio

1 Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

2 Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää imagoamme. Olemme mukana tukemassa laurealaisuudenkehittymistä ja osana upeaa, uusimaalaista ammattikorkeakoulua. Yhdessä olemme iso joukko erilaisia ja osaavia toimijoita ja saavutamme yhteiset tavoitteemme yhdessä. Haluamme edistää kiittämisen kulttuuria kiittämällä sinua sitoutumisesta. Kiitos.

3 Sisällys 3 Lukijalle 2 Sisällys 3 Historia 4 Laureamkonbrändi 5 Nimi 6 Laureamkoosana arkea 7 Vaikutusalue 8 Viestintä ja painopisteet 9 Uudet innovaatiot 10 Digitaalinen viestintä 11 Digitaalinen viestintä, internetsivut ja Laurea-intra 12 Digitaalinen viestintä, sosiaalinen media 13

4 Laureamkon historia 4 Historia Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tarina alkoi , kun Tomi Strengperusti silloiselle Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun (EVAMK) opiskelijoille opiskelijayhdistyksen, joka yhdistäisi kaikkia EVAMKin opiskelijoita. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun opiskelijat - EVAMKO ry syntyi. Vuonna 2001 EVAMK vaihtoi nimensä Laureaammattikorkeakouluksisilloisen EVAMKinhallituksen jäsenen, KTT Kari Lohiveden aloitteesta ja opiskelijakunta vaihtui LaureaammattikorkeakoulunOpiskelijat -LAUREAMKO ry:ksi. Nimenmuutoksen yhteydessä aikaisemmat itsenäiset paikallisyhdistykset liittyivät LAUREAMKOonjaoksina, mistä syntyi täysin omanlaisensa organisaatio muihin Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin nähden. Vuosi 2006 oli muutoksen vuosi valtakunnallisesti. Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä opiskelijakunnasta tuli julkisoikeudellinen yhteisö, mikä oli ollut opiskelijaliikkeen pitkäaikainen tavoite. Opiskelijayhdistyksen nimeksi muutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKO. Vuonna 2010 opiskelijakunta sai valtakunnallista vaikutusvaltaa, kun hallituksen entinen puheenjohtaja Simo Takanen ( ) valittiin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtajaksi ja Noora PaleniusSAMOK ry:n hallituksen jäseneksi. Vuonna 2012 hallituksen entinen varapuheenjohtaja Annette Karlsson toimi SAMOK ry:n hallituksen jäsenenä. Vuonna 2014 Laurea-ammattikorkeakoulunopiskelijakunta täyttää 18 vuotta ja juhlistaa aikuisuuteen astumista upeilla vuosijuhlilla ja uudella vaihteella kohti tulevaa.

5 Brändi Brändi 2017 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on vahva opiskelijoiden edunvalvoja, asiantuntija ja palveluntuottaja. Opiskelijakunta toimii yhteisöllisyyden luojana ja opiskelijahyvinvoinnin lisääjänä yhdessä Laureaammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijakunta on tunnettu, aktivoiva ja vaikutusvaltainen opiskelijakunta. Opiskelijakunnan toiminnassa mukana oleminen on haluttua ja toimijat ovat aktiivisia. 5 Brändimme, eli mielikuvat opiskelijakunnasta, koostuvat kahdesta tekijästä: omasta identiteetistämme ja imagostamme. Oma identiteettimme koostuu siitä, millaisia olemme sekä omista arvoistamme ja toiminnastamme. Imagomme kuvaa sitä, millaisina muut meidät näkevät. Imago riippuu täysin identiteetistä; kuinka toimija sitoutuu organisaatioon, positiivisen viestin eteenpäin viemiseen ja laadukkaan palvelun tarjoamiseen opiskelijalle. Tämä brändikirja pohjautuu strategiassa määriteltyyn visioon, missioon ja arvoihin.

6 Nimi 6 Nimi Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Laureamko). Opiskelijakunnan nimi Laureamko pohjautuu Laurea-ammattikorkeakoulun nimeen ja kirjoitetaan erisnimenä, kuten Laurea.

7 Laureamko arjessa 7 Arjessa Jokainen toimija edustaa brändiämme. Laureamko toimii monella tasolla laadukkaasti ja näkyy ja kuuluu jokaisella kampuksella. Kampukset ovat erilaisia, kuten myös opiskelijansa ja toimijansa, ja toiminta on myös tekijöidensä näköistä. Näymme ja kuulumme kuitenkin yhtenä joukkona; opiskelijat ovat aina toimintamme lähtökohta ja opiskelijoiden etu päämäärämme. Edustamme tätä ajattelumallia toimiessamme Laureamkonalaisuudessa, viemme positiivista viestiä eteenpäin asioidessamme opiskelijoiden kanssa, otamme ryhdikkäästi asiat vastaan ja toimimme ratkaisukeskeisesti saattaen asiat päätökseen.

8 Vaikutusaluea 8 Vaikutusalue Laurea-ammattikorkeakoulunopiskelijakunta toimii vahvasti yhteistyössä muiden uusmaalaisten ja FUAS-liittouman(HAMK ja LAMK) alueen opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijakunnat yhdessä panostavat yhdessä alueen kehittämiseen ja vetovoiman lisäämiseen. Laureankampusrakenne mahdollistaa laajaan yhteistyöalueen Lohjalta Hyvinkäälle ja Porvooseen. Opiskelijakunta toimii pääsääntöisesti Vantaalta käsin, joka on maantieteellisesti on keskeinen kampus suhteessa kaikkiin kampuksiin. Jokaisella kampuksella on opiskelijakunnan toimijoita, jotka palvelevat oman kampuksensa opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallitus tekee alueellista vaikuttamistyötä Uudellamaalla ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry tekee samaa työtä valtakunnallisesti.

9 Viestintä ja painopisteet 9 Viestintä Opiskelijakunnan viestintää tuotetaan opetuskielillä suomeksi ja englanniksi useisiin erilaisiin viestintäkanaviin. Tämän lisäksi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille viestitään eri tavoin ja eri asioista. Sisäisen viestinnän kehittäminen ja ylläpito ovat organisaation kannalta erittäin tärkeitä. Opiskelijakunnan toiminnan laajuus, edustajiston, hallituksen, henkilöstön ja muiden toimijoiden erilaiset tarpeet tiedon saannin kannalta on tärkeää ottaa huomioon. Ulkoisten sidosryhmien kannalta viestintä suunnitellaan jokaiselle ryhmälle. Tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät opiskelijakunnalla ovat opiskelijat, ammattikorkeakoulun henkilöstö, muut opiskelijakunnat, yhteistyökumppanit ja alueelliset päättäjät. Painopisteet Viestinnän painopisteet ovat sosiaalisessa mediassa sekä omissa verkkopalveluissa ja julkaisuissa. Lisäksi panostamme asiakaskohtaamisiin ja toimistopalveluihin.

10 Uudet innovaatiot 10 Innovaatiot Toimintaamme ohjaavat dokumentit toimivat alustana ja suuntaviivoina työllemme. Niiden tarkoituksena on helpottaa työtäsi opiskelijoiden hyväksi ja innostaa sinua kehittämään uutta. Opiskelijakuntatoiminnasta suurimman hyödyn saat olemalla itse aktiivinen ja halukas kehittymään ja kehittämään. Kriittinen ajattelukyky ja uudet innovaatiot kuuluvat olennaisena osana opiskelijakunnan toimintaan. Kaikki on kiinni sinusta itsestäsi. Ole rohkea ja aktiivinen, esitä uusia tapoja toimia ja ole mukana kehittämässä organisaatiota. Saat suurimman hyödyn itsellesi ja panostat samalla tulevaisuuteesi.

11 Digitaalinen viestintä 11 Digitaalinen viestintä

12 Digitaalinen viestintä, internet- ja intrasivut 12 Viestintäkanavat Laureamkon internetsivut ovat opiskelijakunnan pääasiallinen viestintäkanava. Sivut on pääasiallisesti tarkoitettu uusille opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille tiedon välitykseen. Internetsivut ovat suomeksi ja englanniksi. Sivuilla viestitään asialliseen sävyyn ja jaetaan tarpeellista tietoa organisaatiosta. Sivujen kautta uusi opiskelija saa tietää opiskelijakunnasta, toimijoista, opiskelijakortin tilaamisesta, edunvalvonnan työkaluista ja muista hyödyllisestä heitä koskettavista asioista. Sivulla on tapahtumakalenteri, mutta muuten tieto on pääosin muuttumatonta. Laureanintraon tarkoitettu sisäiseen viestintään, jossa viestitään ajankohtaisista asioista lyhyesti ja kiinnostavasti. Laureanhenkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja toimija-ja henkilöstömuutoksista. Henkilöstölle tiedotettaessa sävynä on asiallisuus. Opiskelijoita tiedotetaan edunvalvonnallisista asioista ja tuloksista, tulevista tapahtumista, toimija-ja henkilöstömuutoksista ja muista opiskelijoita koskettavista, ajankohtaisista asioista.opiskelijoille tiedotettaessa sävynä on kepeys ja mielenkiintoisuus. Myös kampusten omat ajankohtaiset asiat tiedotetaan intran kautta.

13 Digitaalinen viestintä, sosiaalinen media 13 SOME Sosiaalista mediaa käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kanavia otetaan käyttöön tarvittaessa. Yksi toimija vastaa sosiaalisen median kehittämisestä, sillä somessatrendit vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja Laureamkohaluaa olla uudistusten etulinjassa. Facebookon tarkoitettu intrantavoin ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien mainostamiseen. Laureamkolla on oma sivu, jonka tykkääjille tiedotetaan edunvalvonnallisista asioista ja tuloksista, tulevista tapahtumista, toimija-ja henkilöstömuutoksista ja muista opiskelijoita koskettavista ajankohtaisista asioista. Opiskelijoille tiedotettaessa sävynä on kepeys, hauskuus ja mielenkiintoisuus. Sosiaalisen median käyttöön on tehty tarkemmat ohjeet. Myös kampusten omat ajankohtaiset asiat tiedotetaan intran kautta.

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 14.11.2013 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 VALTUUSTO 2014/SYYS Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa

Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa Yhdessä enemmän laurean Brändikirja Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa Brändi on lupaus ja sen pitää vedota sekä järkeen että tunteeseen. Laurean brändilupauksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Opiskelijan laatukäsikirjan on tuottanut opiskelija Minttu Heikkilä osana opinnäytetyötään

Lisätiedot

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta 2011 Sisällys I. Johdanto! 3 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! 4 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät! 6 Oma

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot