Sääntömuutos esitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääntömuutos esitykset"

Transkriptio

1 Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn

2 Hallituksen päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset punaisella ja pistt viletilla. hallituksen perustelut sääntömuutsesityksille, jista ei päätetä SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Sumen Partilaiset Finlands Scuter ry:n jäsenkkuksessa sekä 17 tisen kappaleen viimeisen lauseen salta ylimääräisessä jäsenkkuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinti pvm: Muutsesitys A. 9 JÄSENKOKOUS Varsinainen jäsenkkus pidetään jka tinen vusi lka-marraskuun aikana. Ylimääräinen jäsenkkus n kutsuttava klle, js vähintään 1/10 1/5 ääniikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityistä ilmitettua asiaa varten tai js partineuvst tai hallitus pitää sitä tarpeellisena. Jäsenkkuksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, jka myös kutsuu klle kkuksen. Tällä hetkellä jäseniä n 11, jten nykyisin 1/10 edellyttää vähintään kahden jäsenen pyyntöä. Mikäli jäsenmäärä alenee 11:sta 10:een, jäsenkkuksen visi nykysääntöjen perusteella kutsua klle vain yksi jäsenpiiri, mikä n liian matala kynnys jäsenkkuksen klle kutsumiseksi. Muuts edellyttää nykyisellä jäsenmäärällä klmea jäsentä. Muutsesitys B. Tekninen tarkistus pykälään 10, tisen kappaleen viimeinen lause B- ja C-jäsenten edustajilla n läsnäl- ja puheikeus. krvataan lauseella B- ja yhteisömutisten C-jäsenten edustajilla sekä henkilö-cjäsenillä n läsnäl- ja puheikeus. Muutsesitys C. 11 JÄSENKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Varsinaisessa jäsenkkuksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kkuksen puheenjhtaja sekä tarvittava määrä pöytäkirjanpitäjiä. 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa. 3. Tdetaan kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Vahvistetaan työjärjestys. 5. Käsitellään hallituksen kertmus timinnasta ja taludesta jäsenkkusten väliseltä kaksivutiskaudelta. 6. Päätetään seuraavan kahden kalenterivuden timinnan paintuksista.

3 7. Valitaan hallituksen puheenjhtaja. 8. Valitaan hallituksen varapuheenjhtaja. 9. Valitaan partineuvstn puheenjhtaja. 10. Valitaan partineuvstn muut jäsenet ja heidän varajäsenensä. 11. Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin timinnasta ja taludesta. 12. Käsitellään muut kkuskutsussa mainitut asiat. Jäsenkkus käsittelee hallituksen kertmuksen timinnasta ja taludesta jäsenkkusten väliseltä kaksivutiskaudelta, jten n lunnllista, että jäsenkkus myös linjaa kaksivutiskauden timinnan paintukset. Käytäntö selkiyttää myös partineuvstn työskentelyä: se hyväksyy syksyllä timintasuunnitelman seuraavalle kalenterivudelle samin kuin se j nyt hyväksyy budjetin seuraavalle kalenterivudelle. Tällä tavin kytketään 2-vutistiminnan paintukset pitkän aikavälin timinnan suunnitteluun. Muutsesitys D. 12 PARTIONEUVOSTO Partineuvst käyttää kkntuessaan yhdistyksen päätösvaltaa. Partineuvstn valitaan puheenjhtaja sekä kustakin varsinaisesta jäsenyhdistyksestä yksi jäsen kutakin yhdistyksen varsinaista jäsentä khden. alkavaa 2000 jäsenkkusta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna llutta ja jäsenmaksun maksanutta partilaistaan khti. Partineuvstn jäsenelle valitaan yhdestä neljään varajäsentä. Partineuvstssa n tällä hetkellä vain yksi henkilö edustamassa kutakin jäsenpiiriä, mikä tu yksittäiselle neuvkselle selkeän rliristiriidan: edustaak man piirin etuja vai partiliikkeen etua Sumessa. Neuvstn kka kasvattamalla kasvatetaan myös neuvstn mniäänisyyttä ja kattavuutta kk sumalaisen partiliikkeen edustajana ja strategisena linjaajana. Partineuvstn kk määräytyy varsinaisen jäsenkkusvuden heinäkuun jäsentilanteen mukaan. Tehtävä muuts lisää päätöksenten kirkastuksen tavitteita ja vähentää piirien kustannuksia SP:n maksaessa varsinaisten jäsenten sallistuminen Muutsesitys E. Kullekin varsinaiselle jäsenyhdistykselle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä. Yhden edustajan ngelmallisuutta n tällä hetkellä pyritty ratkaisemaan sallimalla varajäsenille läsnäl- ja puheikeus kkuksissa. Varajäsenten läsnäla ei le hjattu eikä rajitettu, jten kkusten keskustelussa vat sattumanvaraisesti läsnä myös varaneuvkset, mikä ei le demkraattinen lähtökhta mielipidevaikuttamisessa. Muutsesitys F. Partineuvstn jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdkkaista. jiden tulee lla hallituksiensa jäseniä.

4 Partineuvstn kknpan mudstuu laajemmista ryhmistä, mikä edistää jäsendemkratiaa ja partin edustavuutta. Mikäli kaikki neuvkset lisivat piirin hallituksen jäseniä, se lisäisi mahdllisuutta rliristiriitaan: edustaak man piirin etuja vai partiliikkeen etua Sumessa. Mikäli piiri n asettanut enemmän ehdkkaita kuin sillä n paikkja, päätöksen tekee jäsenkkus. Äänestys käydään piirin asettamien ehdkkaiden kesken. Muutsesitys G. Neuvstn puheenjhtajaksi tai jäseneksi vidaan sama henkilö valita yhtäjaksisesti enintään klmeksi kaksivutiskaudeksi. Nurisjärjestön lunteeseen kuuluu dynaaminen vaihtuvuus. Menettely n j käytäntönä SP:n pesteissä. Muutsesitys H. 13 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSET Partineuvstn kkuksessa n partineuvstn puheenjhtajalla sekä kullakin partineuvstn jäsenellä yksi ääni. kutakin alkavaa 2000 kkusta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna llutta ja jäsenmaksun maksanutta partilaistaan khti. Partineuvstn puheenjhtajalla n yksi ääni partineuvstn kkuksissa. Jäsenpiirien kk humiidaan jatkssa partineuvstn jäseniä valittaessa kustakin jäsenpiiristä, jten sitä ei humiida enää äänisalkun kautta. Henkilö ja ääni periaate edistää kansalaisjärjestölle lunteenmaista mniäänistä keskustelukulttuuria. Muutsesitys I. 14 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kevätkkuksessa käsiteltävät asiat 1. Vahvistetaan vusikertmus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertmuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvllisille. 2. Päätetään jka tisessa kevätkkuksessa jäsenmaksusta seuraavia kahta vutta varten. 3. Käsitellään hallituksen ja partineuvstn jäsenten esittämät, kkuskutsussa mainitut asiat. Syyskkuksessa käsiteltävät asiat 1. Hyväksytään jka tisessa syyskkuksessa timintasuunnitelma seuraavaa kahta vutta varten. 2. Hyväksytään talusarvi seuraavaa vutta varten. 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vudeksi. 4. Valitaan hallituksen jäsenet ervurssa levien tilalle ja mahdlliset uudet jäsenet. 5. Valitaan kalenterivudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, jka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 6. Käsitellään hallituksen ja partineuvstn jäsenten esittämät, kkuskutsussa mainitut asiat.

5 Jäsenkkus hyväksyy timinnan painpisteet 2 vudelle ja partineuvst hyväksyy knkreettisemmalla taslla levan vusisuunnitelman. Käytäntö selkiyttää partineuvstn rlia vusisuunnittelua ja talutta hjaavana päätöksentekijänä. Nykyistä knkreettisemman vusisuunnitelman myötä timinnan ja taluden keskinäinen riippuvuus tulee entistä läpinäkyvämmäksi. Muutsesitys J. 15 HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallituksen mudstavat hallituksen puheenjhtaja ja varapuheenjhtaja, talusvalikunnan, aluevalikunnan, hjelmavalikunnan, kulutusvalikunnan, viestintävalikunnan ja kansainvälisten yhteyksien valikunnan jhtaja. sekä taludesta, aluetyöstä, hjelmasta, kulutuksesta, viestinnästä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivudeksi kerrallaan siten, että ervurssa n vat jka tinen vusi puheenjhtaja, varapuheenjhtaja viestintävalikunnan ja kansainvälisten yhteyksien valikunnan jhtaja sekä viestinnästä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat hallituksen jäsenet ja jka tinen vusi talusvalikunnan, aluevalikunnan, hjelmavalikunnan ja kulutusvalikunnan jhtaja. taludesta, aluetyöstä, hjelmasta ja kulutuksesta vastaavat hallituksen jäsenet. Nykyiset timinnanalat säilyvät ennallaan, mutta sääntöjen mutilulla pyritään siihen, että valikuntien paintuksia ja nimiä vidaan muuttaa jatkssa ilman sääntömuutksia. Sääntömuuts mahdllistaa sen, että hallituksen jäsen ei välttämättä le valikunnan puheenjhtaja. Muutsesitys K. tekninen tarkistus pykälään 17, klmas kappale Yhdistys kerää jäsenmaksunsa jäseniltaan sekä krvataan lauseella Yhdistys kerää jäsenmaksunsa jäseniltään sekä

6 Tausta sääntömuutsehdtukselle Partineuvst IV/2011 sai käsiteltäväkseen piirialitteen SP-FS:n päätöksenten kirkastamiseksi. Alitteessa esitettiin, että eri päätöksentektasjen ja niissä levien henkilöiden tehtäviä ja rleja pitäisi selventää. Hallitus perusti asiaa valmistelemaan työryhmän, jhn kuului hallituksen, partineuvstn ja timistn edustaja. Työryhmä n myös kuullut työn aikana järjestön ulkpulisia asiantuntijita. Tammikuussa tteutettiin kysely hallinnn kirkastamisen muutstarpeista partineuvksille, hallituksen jäsenille ja niille piirinjhtajille, jtka eivät le neuvstn jäseniä. Kyselyä jaettiin myös muille partin päätöksentekn aktiivisesti sallistuneille. Vapaamutisia vastauksia kertyi yhteensä 25. Muutstarpeiden kartitusta jatkettiin ryhmätyöskentelynä helmikuun 2012 Partineuvstssa. Ryhmätyöskentelyn phjalta laadittiin esitys päätöksentekmallin linjauksista. Esitykseen pyydettiin piireiltä lausunta. Lausunnt käsiteltiin suullisesti Partineuvstn kkuksessa II/2012 (huhtikuu). Lisäksi Partineuvst keskusteli ja evästi hallitusta jatktyöstöön. Päätöksenten kirkastamisen työstämisen yhteydessä käytyjen keskusteluiden, kerättyjen kmmenttien ja saatujen piirilausuntjen phjalta hallitus päätyi esittämään, että Partineuvstn rlia tulee selventää khti valtuustmallia. Tämä edellyttää, että sääntöihin tehdään muutksia. Yhdistyslaki mahdllistaa, että jäsenistölle kuuluvaa päätösvaltaa käyttäisi pelkästään vusittain kkntuva jäsenkkus tai pelkästään vusittain kkntuva jäsenistön nimeämä valtuust. Nykyistä järjestelyä ei kuitenkaan le kyseenalaistettu, vaan lähtökhtana n pidetty sitä, että jäsenen järjestö tarvitsee lakisääteisen hallituksen lisäksi sekä jäsenkkuksen että valtuusttasn.

7 Partineuvstn PN III/12 lausunt XII Jäsenkkukselle Sumen Partilaiset Finlands Scuter ry:n sääntömuutsesityksestä. Lausunnsta n päätetty Partineuvstn lausunnn antamisen jälkeen hallitus n päättänyt lla esittämättä jäsenkkukselle muutksia tämän lausunnn sisältämiin ASIA-khtiin 4 (tinen muutsesitys sääntöjen khtaan 12), 5 (klmannen muutsesityksen relatiivilause sääntöjen khtaan 12) sekä 8 (kuudes muutsesitys sääntöjen khtaan 12). Hallituksen sääntömuutsesitykset n merkitty materiaaliin: lisäykset punaisella kursividulla tekstillä pistt viletilla yliviivatulla tekstillä ASIA 1: Muutsesitys sääntöjen khtaan 9 Jäsenkkus: Varsinainen jäsenkkus pidetään jka tinen vusi lka-marraskuun aikana. Ylimääräinen jäsenkkus n kutsuttava klle, js vähintään 1/10 1/5 ääniikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityistä ilmitettua asiaa varten tai js partineuvst tai hallitus pitää sitä tarpeellisena. Jäsenkkuksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, jka myös kutsuu klle kkuksen. Lausunt: Partineuvst susittaa sääntömuutsta äänin 27 4 sääntöjen pykälään 9 khdistuvan muutksen salta hallituksen esityksen mukaisesti. ASIA 2: Muutsesitys sääntöjen khtaan 11 Jäsenkkuksessa käsiteltävät asiat sekä khta 14 Partineuvstn kkuksissa käsiteltävät asiat: 11 Varsinaisessa jäsenkkuksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kkuksen puheenjhtaja sekä tarvittava määrä pöytäkirjanpitäjiä. 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa. 3. Tdetaan kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Vahvistetaan työjärjestys. 5. Käsitellään hallituksen kertmus timinnasta ja taludesta jäsenkkusten väliseltä kaksivutiskaudelta. 6. Päätetään seuraavan kahden kalenterivuden timinnan paintuksista.

8 7. Valitaan hallituksen puheenjhtaja. 8. Valitaan hallituksen varapuheenjhtaja. 9. Valitaan partineuvstn puheenjhtaja. 10. Valitaan partineuvstn muut jäsenet ja heidän varajäsenensä. 11. Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin timinnasta ja taludesta. 12. Käsitellään muut kkuskutsussa mainitut asiat. ja 14 Syyskkuksessa käsiteltävät asiat 1. Hyväksytään jka tisessa syyskkuksessa timintasuunnitelma seuraavaa kahta vutta varten. 2. Hyväksytään talusarvi seuraavaa vutta varten. 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vudeksi. 4. Valitaan hallituksen jäsenet ervurssa levien tilalle ja mahdlliset uudet jäsenet. 5. Valitaan kalenterivudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, jka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 6. Käsitellään hallituksen ja partineuvstn jäsenten esittämät, kkuskutsussa mainitut asiat. Lausunt: Partineuvst susittaa yksimielisesti sääntömuutsta sääntöjen pykäliin 11 ja 14 khdistuvien muutsten salta hallituksen esityksen mukaisesti. ASIA 3: Ensimmäinen muutsesitys sääntöjen khtaan 12 Partineuvst ja muutsesityksen liittymä sääntöjen khtaan 13 Partineuvstn kkukset: 12 Partineuvst käyttää kkntuessaan yhdistyksen päätösvaltaa. Partineuvstn valitaan puheenjhtaja sekä kustakin varsinaisesta jäsenyhdistyksestä yksi jäsen kutakin yhdistyksen varsinaista jäsentä khden alkavaa 2000 jäsenkkusta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna llutta ja jäsenmaksun maksanutta partilaistaan khti. Partineuvstn jäsenelle valitaan yhdestä neljään varajäsentä.

9 ja 13 Partineuvstn kkuksessa n partineuvstn puheenjhtajalla sekä kullakin partineuvstn jäsenellä yksi ääni. kutakin alkavaa 2000 kkusta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna llutta ja jäsenmaksun maksanutta partilaistaan khti. Partineuvstn puheenjhtajalla n yksi ääni partineuvstn kkuksissa. Lausunt: Partineuvst ei susita äänin ensimmäistä sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12 eikä khtaan 13. Aleksi Heikkilä (Lunais-Sumen Partipiiri ry) ja Anna Munsterhjelm (Pääkaupunkiseudun Partilaiset ry) kirjasivat eriävän mielipiteen. ASIA 4: (lausunnn antamisen jälkeen hallitus päätti lla esittämättä tätä muutsesitystä) Tinen muutsesitys sääntöjen khtaan 12: Ehdkkaat partineuvstn asetetaan kunkin varsinaisen jäsenen yhdistyksen kkuksessa. Lausunt: Partineuvst ei susita äänin tista sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12. Anna Munsterhjelm (Pääkaupunkiseudun Partilaiset ry) kirjasi eriävän mielipiteen. ASIA 5: (lausunnn antamisen jälkeen hallitus päätti lla esittämättä relatiivilausetta, jtka asetetaan järjestykseen kunkin varsinaisen jäsenen yhdistyksen kkuksessa.) Klmas muutsesitys sääntöjen khtaan 12: Kullekin varsinaiselle jäsenyhdistykselle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä, jtka asetetaan järjestykseen kunkin varsinaisen jäsenen yhdistyksen kkuksessa. Lausunt: Partineuvst ei susita äänin 26 5 klmatta sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12. ASIA 6: Anna Munsterhjelm (Pääkaupunkiseudun Partilaiset ry) kirjasi eriävän mielipiteen. Neljäs muutsesitys sääntöjen khtaan 12: Partineuvstn jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdkkaista. jiden tulee lla hallituksiensa jäseniä.

10 Lausunt: Partineuvst ei susita äänin 25 5 neljättä sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12. Anna Munsterhjelm (Pääkaupunkiseudun Partilaiset ry) kirjasi eriävän mielipiteen. ASIA 7: Viides muutsesitys sääntöjen khtaan 12: Neuvstn puheenjhtajaksi tai jäseneksi vidaan sama henkilö valita yhtäjaksisesti enintään klmeksi kaksivutiskaudeksi. Lausunt: Partineuvst susittaa äänin viidettä sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12 hallituksen esityksen mukaisesti. ASIA 8: (lausunnn antamisen jälkeen hallitus päätti lla esittämättä tätä muutsesitystä) Kuudes muutsesitys sääntöjen khtaan 12: Js varsinaisella jäsenellä n partineuvstssa edustajia 2-3, vähintään yhden asetetuista ehdkkaista n ltava valintahetkellä enintään 29 -vutias. Js varsinaisella jäsenellä n partineuvstssa edustajia 4-6, vähintään kahden asetetuista ehdkkaista n ltava valintahetkellä enintään 29 -vutiaita. Js varsinaisella jäsenellä n partineuvstssa edustajia 7 tai enemmän, vähintään klmen asetetuista ehdkkaista tule lla enintään 29-vutiaita. Mikäli varsinainen jäsen asettaa ehdlle 2-3 varajäsentä, vähintään yhden n ltava valintahetkellä enintään 29 vutias, ja mikäli varsinainen jäsen asettaa ehdlle 4 varajäsentä, vähintään kahden n ltava valintahetkellä enintään 29-vutiaita. Lausunt: Partineuvst ei susita äänin kuudetta sääntömuutsta sääntöjen khtaan 12. Anna Munsterhjelm (Pääkaupunkiseudun Partilaiset ry) kirjasi eriävän mielipiteen. ASIA 9: Muutsesitys sääntöjen khtaan 15 Hallitus ja sen tehtävät: 15 Yhdistyksen hallituksen mudstavat hallituksen puheenjhtaja ja varapuheenjhtaja, talusvalikunnan, aluevalikunnan, hjelmavalikunnan, kulutusvalikunnan, viestintävalikunnan ja kansainvälisten yhteyksien valikunnan jhtaja. sekä taludesta, aluetyöstä, hjelmasta, kulutuksesta, viestinnästä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivudeksi kerrallaan siten, että ervurssa n vat jka tinen vusi puheenjhtaja, varapuheenjhtaja viestintävalikunnan ja kansainvälisten yhteyksien valikunnan jhtaja sekä viestinnästä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat hallituksen jäsenet ja jka tinen vusi talusvalikunnan, aluevalikunnan, hjelmavalikunnan ja kulutusvalikunnan jhtaja. taludesta, aluetyöstä, hjelmasta ja kulutuksesta vastaavat hallituksen jäsenet.

11 Lausunt: Partineuvst susittaa yksimielisesti sääntömuutsta sääntöjen khtaan 15 hallituksen esityksen mukaisesti ASIA 10: Tekniset muutsesitykset sääntöjen khtiin 10 ja 17: Pykälä 10, tisen kappaleen viimeinen lause B- ja C-jäsenten edustajilla n läsnäl- ja puheikeus. krvataan lauseella B- ja yhteisömutisten C-jäsenten edustajilla sekä henkilö-c-jäsenillä n läsnälja puheikeus. Pykälä 17, klmas kappale Yhdistys kerää jäsenmaksunsa jäseniltaan sekä krvataan lauseella Yhdistys kerää jäsenmaksunsa jäseniltään sekä Lausunt: Partineuvst susittaa yksimielisesti sääntömuutsta sääntöjen khtiin 10 ja 17 hallituksen esityksen mukaisesti.

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Mallisäännöt (2 vuosikokousta)

Mallisäännöt (2 vuosikokousta) Mallisäännöt (2 vuosikokousta) AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SLI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ry, ruotsiksi rf. Yhdistyksen kotipaikkana on ja toiminta-alueena.

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Mallisäännöt (1 vuosikokous)

Mallisäännöt (1 vuosikokous) Mallisäännöt (1 vuosikokous) AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SLI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ry, ruotsiksi rf. Yhdistyksen kotipaikkana on ja toiminta-alueena.

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI Sääntömuutosesitys Lounais-Suomen Partiopiirin piirihallitus käsitteli sääntömuutosta kokouksessaan PH 9/2016 (22.8.2016). Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä, lisäykset sinisellä ja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 29.9.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2008. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU KOKOUSKUTSU Tervetula Uudenmaan Partipiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkkukseen. Kevätkkus pidetään sunnuntaina 30.3.2014 kell 10.30-14.30 Karkkilan seurakuntatallla (Huhdintie 9, 03600 Karkkila). Keskustelu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO II / 2012

PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO II / 2012 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO II /2012 PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO II / 2012 Aika Perjantaina 30.3. sunnuntai 1.4.2012 Iltakulu taludesta maanantaina 19.3.2012 kl 18.00 Paikka Htelli Siikaranta, Esp

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. PÖYTÄKIRJA MU KU Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry:n syyskkus Aika ja paikka: 16.11.2007, Sumen ympäristökeskus Läsnälijat: Kkukseen sallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt 2 8 Etelän-SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Etelän- SYLI ry, ruotsiksi Etelän- SYLI ry, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteita opiskelevien yhdistys ry

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteita opiskelevien yhdistys ry STAABI Tampereen ylipistn hallinttieteita piskelevien yhdistys ry YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Trstai 1.12.2016 kl 17.00 Paikka: Villa Vintti 1/Kehra saari, 33200 Tampere Paikalla: Lista

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä 1 (6) LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä käytetään nimeä Association of Finnish Private

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on _Borgå Reumaförening Porvoon Reumayhdistys ry_. ja kotipaikka Porvoo

Yhdistyksen nimi on _Borgå Reumaförening Porvoon Reumayhdistys ry_. ja kotipaikka Porvoo 1 (5) Suomen Reumaliitto ry Suositus liiton jäsenyhdistyksen mallisäännöiksi, kaksi kokousta Ennakkotarkastus suoritettu, Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin päätös 24.5.2007 Ennakkotarkastus

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA SYYSKOKOUS 2017 AIKA sunnuntai 22.10.2017 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS. Aika klo Paikka Radiokatu 20, salit 1-3, Helsinki

LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS. Aika klo Paikka Radiokatu 20, salit 1-3, Helsinki Syyskkuksen pöytäkirja LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS Aika 26.11.2016 kl 11.00 Paikka Radikatu 20, salit 1-3, Helsinki Läsnä Edustettuna li 242 jäsenseuraa, jiden äänimäärä yhteensä li 722. Yhteisöjäseniä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KHO HFD 08. 08, 2013 OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO

KHO HFD 08. 08, 2013 OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO 23.2.2013 KHO 08. 08, 2013 HFD LUETTELO Valtin vuden 2013 talusarvin määrärahasta 29.91.50 myönnettävät valtinavustukset valtakunnallisten nurisjärjestöjen

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf 1 / 6 Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf Jäsenkokouksen hyväksymät 27.11.2016 Sisällysluettelo 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka ja toiminta-alue... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Tarkoituksen toteuttaminen...

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Vammaisala Talentia ry. Säännöt

Vammaisala Talentia ry. Säännöt Vammaisala Talentia ry Säännöt 1 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vammaisala Talentia ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: kl 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kkuksessa livat läsnä tai edustettuina kkuksessa liitetystä ääniluettelsta (Liite 1) ilmenevät sakkeenmistajat. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot