PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ"

Transkriptio

1 PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1

2 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) Finlands Svenska Skidförbund FSS rf (FSS) Helsingin Seudun Hiiht ry (HEL) Hämeen Hiiht ry (HÄM) Kainuun Hiiht ry (KAI) Länsi-Phjan Hiiht ry (L-P) Lapin Hiiht ry (LAP) Keski-Phjanmaan Hiiht ry (K-P) Keski-Sumen Hiiht ry (K-S) Kymenlaaksn Hiiht ry (KYM) Lahden Piirin Hiiht ry (LAH) Phjis-Karjalan Hiiht ry (P-K) Phjis-Phjanmaan Hiiht ry (P-P Phjis-Savn Hiiht ry (P-S) Satakunnan Hiiht ry (SAT) Suur-Savn Hiiht ry (S-S) Uudenmaan Hiiht ry (UUS) Varsinais-Sumen Hiiht ry (V-S) 2

3 SUOMEN HIIHTOLIITTO JA HIIHTOPIIRIT Tämä hjevihknen pyrkii kuvaamaan niitä yhteistyömutja, jita liitn ja piirin välillä tarvitaan. Samalla ludaan läpileikkaus piirijhtkunnan työskentelystä, tehtäväjasta ja timinnan tteutuksesta. Tivmme, että vihknen herättää ajattelemaan niitä mninaisia ja velvittavia tehtäviä, jita itsenäisellä hiihtpiirillä n vastattavanaan. Seurat vat tärkein perusyksikkö, jnka eteen niin piirit kuin liittkin panstavat työtään. Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. Nykyisessä ajassa emme saa suinkaan unhtaa tarkkaa taludenpita. Myös viestintä ja lajin markkininti vat kvassa kilpailussa ensiarvisen tärkeitä. PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO 1. Sumen Hiihtliitt 2. Hiihtpiirit 3. Timintatavat ja tehtävien jak 4. Piirijhtkunnan hallint 5. Hiihtpiirin jhtkunnan tehtäväjak 6. Hiihtpiirin tehtäväkenttä 7. Hiihtpiirin vastuuhenkilöiden ja valikuntien tehtävät 8. Piirijhtkunnan työskentely 9. Piirijhtkunnan kkukset 10. SHL:n ja hiihtpiirin yhteiset aikataulut 11. Miten lisätään jäsenten situtumista 3

4 1. SUOMEN HIIHTOLIITTO Sumen Hiihtliitt (SHL) n yksi suurimmista urheilun lajiliitista Sumessa. SHL:n lajit vat alppihiiht, freestylehiiht, maasthiiht, mäkihyppy ja yhdistetty. Näissä lajeissa timitaan nurisliikunnan, huippuurheilun ja harrasteliikunnan timialilla. Sumen Hiihtliitlla n 19 piiriä ja nin 750 seuraa. SHL n Kansainvälisen hiihtliitn (FIS) jäsen. Timinta-ajatus Sumen Hiihtliitt vastaa lajiensa mnipulisesta timinnasta, laajasta harrastuksesta sekä kansainvälisestä menestyksestä. Timinta-ajatuksen mukaan Sumen Hiihtliitssa n kaikilla hiihtlajien timialilla (lapset ja nuret, aikuiset, huippu-urheilu) yhtä tärkeä asema tulevien vusien timintaa suunniteltaessa ja tteutettaessa. Tämä tarkittaa menestyviä huippu-urheilijita, laadukkaita lasten ja nurten hiihttutteita ja kiehtvia harrastusmahdllisuuksia aikuisille. Hiihdn yhteiset arvt Sumen Hiihtliitn yhteisiksi arviksi n määritelty: Reilu peli Avimuus Yhteistyö Osaaminen Sumalaisuus Hiihtliitn tärkeimmät yhteistyötaht Sumen Hiihtliitn perusyksikkönä n seura, jka n rganisaatin tärkein satekijä. Seurissa tehdään se perustavaa laatua leva työ, jka vie sumalaista hiihturheilua eteenpäin. Sumen Hiihtliitn alueyksiköitä vat piirit, jita n yhteensä 18. Lisäksi rutsinkielinen hiihtliitt, Finlands Svenska Skidförbund (FSS) n SHL:n rganisaatissa piiriä vastaava elin. Sumen Hiihtliitn piirit vat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Rekisteröidyt piirit vat Sumen Hiihtliitn jäseniä. Paikallinen perusyksikkö Alueyksiköt Aluejärjestöt Lajiliitt SEURAT PIIRIT + FSS SLU:N ALUE- JÄRJESTÖT SUOMEN HIIHTOLIITTO 4

5 2. HIIHTOPIIRIT Hiihtpiiri ry n SHL:n alueellinen itsenäinen piirijärjestö, jka timii linkkinä seurjen ja SHL:n välillä ja SHL:n edustajana timialueellaan. Hiihtpiiri ry:n timinnan määrittää sen säännöt. Piiritiminnan tarkitus Hiihtpiiri ry:n tarkituksena n hiihturheilun edistäminen, kehittäminen ja valvminen, kilpailu-, valmennus-, kulutus-, nuris- ja harrasteliikuntatiminnan harjittaminen sekä yhteistyö mainittuja timintja harjittavien jäsentensä kanssa. Hiihtpiirien tärkeänä tehtävänä n hjata ja krdinida hiihttimintaa malla timinta-alueellaan. Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. Hiihtpiiri lu timintapalveluja jäsenseurjen työlle ja hjaa seurjen työskentelyä. Hiihtpiiri timii liitn ja seurjen välisenä yhteistyöelimenä välittämällä tieta liitsta seurihin ja seurista liittn. Piirijhtkunnan perustehtävät: - yhteydenpit: SHL, seurat, aluejärjestöt, kunnat, kulut ja muut sidsryhmät - piirin yleisjht ja taluden suunnittelu ja valvnta - hiihdn viestintä-, markkininti- ja PR-timinta alueellaan - uusien hiihtseurjen perustaminen ja hulehtiminen siitä, että mahdllisimman mni urheiluseura pitää hiihta hjelmassaan - kilpailutiminnan krdininti ja valvnta - kulutus- ja valmennustiminnan tteutus - nuristiminta seurissa, kuluissa ym. - harrastetiminta seurissa, kunnissa ym. - lsuhteiden kehittäminen ja valvnta - palkitseminen ja huminsitukset - hiihdn edunvalvnta piirin alueella Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. 5

6 6

7 7

8 4. PIIRIJOHTOKUNNAN HALLINTO Jkaisessa hiihtpiirissä n sääntöjensä mukainen jhtkunta, jta jhtaa puheenjhtaja. Lisäksi jhtkunnassa n yleensä piirisihteeri, piirivalmentaja, harraste-, nuris-, kilpailu- ja kulutusvastaava. Lisäksi jhtkunnassa tulisi lla varainhankintaan keskittyvä talusvastaava ja tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä. Hiihtpiirin työskentelyn tulee tapahtua valikunnissa, jiden timintaa sektrivastaavat jhtavat. Lisäksi jhtkunnan tulee kkntua säännöllisesti. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi Jäsenet valitaan demkraattisesti jäsenseurjen esitysten phjalta syyskkuksessa, jllin pulet jhtkunnasta n ervurssa. Lisäksi hiihtpiirillä n yksi maasthiihdn edustaja SHL:n liittvaltuustssa kaksivutistimintajaksna. Kevätkkus (huhti-tukkuu) - edellisen vuden timintakertmus ja tilikertmus - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä kevätparlamenttisa ajankhtaisista asiista, palkitsemiset ym. Syyskkus (syys-lkakuu) - timintasuunnitelma ja talusarvi - liittymis- ja jäsenmaksut - kulukrvaukset, palkkit ja maksut - henkilövalinnat sääntöjen mukaisesti - ervuriset - liittvaltuustedustaja määrävusin (2 v.) - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä syysparlamenttisa ajankhtaisista asiista, tuleva kilpailukausi ym. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi

9 5. HIIHTOPIIRIN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄJAKO Piirin puheenjhtaja - yleisjht, viestintä, timinnan ja resurssien suunnittelu ja seu ranta Piirisihteeri - kkuspöytäkirjat ja muistit - viestintä - rekisterit, tilastt Piirivalmentaja - piiri- ja alueleiritys - kilpailijavalinnat - kilpailuhult Kulutusvastaava - tasn valmentaja- ja hjaajakulutus - seurakulutus Harrastevastaava - seurjen harrastehiiht - Kansanhiihtkampanja ja laturetket - massahiiht-ranking - harrastehiihdn hjaajakulutus Nurisvastaava - seuratiminta - Hpeasmpa, ValiViesti - kulut / päiväkdit - Hiihttait Olsuhdevastaava - Hiihtmaat - lumetusjärjestelmät - kilpailukeskukset - kunta- ja lääniyhteistyö Kilpailuvastaava - kalenteri / anmukset - TD-timinta, säännöt - kilpailunjärjestämiskulutus - ranking-järjestelmä - piirilukittelu Talus- ja markkinintivastaava - varainhankinta - markkininti, pr-timinta Viestintä - pj, sihteeri Alppi / freestyle ja mäki / yhdistetty - lajitiminta, mikäli vat piiritiminnassa mukana Lisäksi vi lla prjektikhtaisia vastuuhenkilöitä. 9

10 Piirin jhtkunnan ja valikuntien työskentelyssä tulee keskittyä lennaisten asiiden hitamiseen. Asiiden etenemisen kannalta n tärkeää, että valikuntatyöskentely n justavaa ja että valikuntien jäsenet vat situtuneita työskentelyyn. Tehtävien selkeä määrittely ja rajaus vat tärkeää tehkkaan surituksen kannalta. Timinnan tulee perustua tavitteiden ja menettelytapjen lumiseen. Aikataulujen valvminen helpttaa tavitteiden saavuttamista. Piirien timinnalle n tärkeää uusien spivien henkilöiden rekrytinti mukaan timintaan. Mielekkyyden kannalta n tärkeää perehdyttää uudet henkilöt hyvin tehtäviinsä. Vaikka timintaan käytettävä aika n rajallinen, n perusteltua varata aikaa myös yhteiselle vapaamutiselle yhdessällle. Tavitteet perustuvat aina jillekin arville ja siksi n tärkeää varata aikaa myös perustavaa laatua leville keskusteluille. Hyvin jhdettuun arvkeskusteluun käytetty aika tu lisäsisältöä ja lu työskentelyyn laatua ja mielekkyyttä. 6. HIIHTOPIIRIN TEHTÄVÄKENTTÄ Hiihtpiirin tehtäväkenttä n mnipulinen. Jkaisella hiihtpiirillä n mat arvkkaat erityispiirteensä. Nykyisessä urheilujärjestökentässä n tärkeää luda tarvittavia yhteistimintamutja muiden urheilujärjestöjen kanssa. Hiihtpiireille tärkeä yhteistyökumppani SHL:n lisäksi n mien timinta-alueiden SLU:n aluejärjestöt. Aluejärjestöjen kanssa n mahdllista tehdä hyvää yhteistyötä. Hiihtpiirin timinta perustuu vapaaehtisuuteen. Mukana levat ihmiset eivät saa timinnasta taludellista etua. Siksi edellytetään innstusta asiaan. Piirijhtajilta vaaditaan yhteistyökykyä ja kykyä ttaa humin henkilöiden rajallinen aika tehtävien surittamiseen. Hiihttiminnan suunnittelussa ja tteutuksessa tulee näkyä jak kuuteen timintasektriin: NUORISOLIIKUNTA VALMENNUSTOIMINTA HARRASTELIIKUNTA KOULUTUSTOIMINTA KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 10

11 TYÖNJAKO - jhtkunnan tehtävien jak - tarvittavien valikuntien nimeäminen - sektrivastaavien tehtävien kuvaus - prjektihenkilöiden nimeäminen SUUNNITTELU - jhtkunta laatii lyhyen aikavälin suunnitelman (1 vusi) - jhtkunta laatii keskipitkän aikavälin suunnitelman (2-4 vutta) - pitkälle aikavälille suunniteltaessa tulee lla rhkeutta nähdä timinnan selkeä VISIO - suunnittelussa n tettava humin käytössä levat rahavarat - varainhankinnan suunnittelu ja kehittäminen kuuluu hyvään timintasuunnitelmaan OHJAAMINEN - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa milla ja SHL:n materiaaleilla - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa tarjamallaan kulutuksella KOULUTUS - hiihtpiiri järjestää seurilleen I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutusta - hiihtpiiri järjestää seurilleen järjestökulutusta yhteistyössä SHL:n ja alue järjestöjen kanssa - hiihtpiiri pyrkii yhteistyöhön aluejärjestöjen kanssa esimerkiksi pettajien kulutuksessa - hiihtpiiri tarjaa seurille knsultintia - hiihtpiiri hjaa seurjensa timijita SHL:n tarjamaan jatkkulutukseen VALMENNUS - hiihtpiiri järjestää alueellaan piiri- ja aluejhtista valmennusta KILPAILUTOIMINTA - hiihtpiiri laatii piirikhtaisen kilpailukalenterin - hiihtpiiri valv piirin alueen kilpailujen tasa (TD-timinta) - hiihtpiiri järjestää kilpailujärjestäjäkulutusta VIESTINTÄ JA PR-TOIMINTA - hiihtpiiri tiedttaa timinnastaan min julkaisuin ja esimerkiksi aluejärjestö jen julkaisussa - hiihtpiiri laatii seurilleen tiedtteita - hiihtpiireillä n mat www-ktisivut, jiden päivitys hidetaan säännöllisesti - hiihtpiiri pyrkii tumaan hiihta lajina myönteisesti esiin mediassa OLOSUHTEET - hiihtpiiri pyrkii vaikuttamaan lsuhteiden kehittymiseen seurjen, kuntien ja läänien kanssa 11

12 MÄÄRÄAIKAISTEHTÄVÄT - hiihtpiiri laatii SHL:lle määräaikaisraprtit TALOUS - hiihtpiiri vastaa yhdistyslain puitteissa talutensa suunnittelusta ja seurannasta - hiihtpiiri timii taludellisten resurssien puitteissa 7. HIIHTOPIIRIN VASTUUHENKILÖIDEN JA VALIOKUNTIEN TEHTÄVÄT Hiihtpiirin tulksellisen timinnan varmistamiseksi hiihtpiiri kstuu ainakin seuraavista timijista ja timielimistä: Puheenjhtaja Puheenjhtaja jhtaa piirin hiihtlajien työtä ja rganisintia sekä edustaa piirin hiihtlajeja myös mahdllisissa ulkpulisissa elimissä. Puheenjhtaja vastaa hiihdn pr-timinnasta. Piirisihteeri Piirisihteeri hitaa arkistinnin ja rutiinitehtävät sekä timii piirin ja seurjen välisenä yhdyshenkilönä. Timii jhtkunnan kkusten pöytäkirjan pitäjänä sekä hulehtii siitä, että piirin määräaikaistehtävät tulevat hidetuiksi. Kkaa tiedtteet seurille ja julkiselle sanalle sekä hitaa sisäisen tiedttamisen. Kkaa piirin timinta- ja talussuunnitelmat sekä timinta-, tilast- ja taluskertmukset. Valv päätösten timeenpana yhdessä puheenjhtajan kanssa. Valmennus- ja kulutusvalikunta (VKV) Työskentelyä jhtaa VKV:n puheenjhtaja (piirivalmentaja), jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Suunnittelee ja tteuttaa piirin valmennustiminnan. Suunnittelee ja tteuttaa I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutuksen. Esittää valmennusryhmät ja kuluttajat sekä lähettää edustajat seurjen pyytäessä eri tapahtumiin. Edistää hiihdn lsuhteita alueella. Tukee hiihtlajien timintaa seurissa. Laatii VKV:n talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii VKV:n suuden piirin timintakertmukseen. Kilpailuvalikunta Työskentelyä jhtaa kilpailuvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kilpailuvalikunta valmistelee ja esittää piirin kilpailutimintaan liittyvät asiat. Käsittelee ja pisteyttää kansallisia kilpailuja liitn kriteeripisteytyksen ja TD- 12

13 raprttien phjalta. Nimeää alueen TD:t sekä hulehtii pastuksesta ja kulutuksesta ja valv heidän timintaansa (raprtit). Tekee esitykset kilpailulsuhteiden parantamiseksi piirin alueella. Laatii kilpailuvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii kilpailuvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Talusvalikunta Työskentelyä jhtaa talusvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kantaa vastuun yhdessä jhtkunnan kanssa hiihtpiirin taluden hidsta. Kehittää ja tteuttaa piirin varainhankintaa. Laatii yhteistiminnassa muiden valikuntien kanssa piirin talussuunnitelman. Vastaa kilpailukalenterin timittamisesta vusittain. Laatii talusvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Kkaa piirin taluskertmuksen. Hpeasmpavalikunta Työskentelyä jhtaa Hpeasmman piiripäällikkö, jka vi kuulua hiihtpiirin jhtkuntaan. Hulehtii alueen hpeasmpakilpailujärjestelmän tteuttamisesta. Timii yhteistyössä piirivalmentajan ja nurisvalikunnan kanssa hpeasmpavalmennus- ja leiritiminnan tteuttamisessa. Laatii hpeasmpavalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii hpeasmpavalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Nurisvalikunta Tteuttaa yhteistyössä VKV:n kanssa I-tasn hjaajakulutusta. Tteuttaa kulujen ja päiväktien pettajien kulutusta. Hulehtii Nuri Sumi timinnan tteutumisesta hiihdn parissa. Laatii nurisvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii nurisvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Harrastehiihtvalikunta Hulehtii kunt- ja harrastehiihdn kehittämisestä piirin alueella. Tteuttaa ja kehittää erilaisia harrasteliikuntakampanjita ja tapahtumia. Laatii harrastehiihtvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii harrastehiihtvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Hiihtpiireillä vi lla myös muita valikuntia timinnan tarpeiden mukaan (esim. työvalikunta ja viestintävalikunta). Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. 13

14 8. PIIRIJOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY Piirijhtkunnan työn nnistuminen edellyttää: - timivaa rganisaatita, jssa henkilöt n valittu tehtävien mukaan - jäsenet eivät le jhtkunnassa pelkästään seurjen edustajia, vaan kk piirin hiihttiminnan kehittäjiä - jhtkuntaan n nimetty vastuuhenkilöt SHL:n eri sa-alueiden tteuttajiksi Taludelliset tekijät: - piirijhtkunta vastaa taludenpidsta sääntöjensä puitteissa - hiihtpiiri vastaa masta varainhankinnasta, esim. kilpailukalenterin julkaisusta - lisäksi hiihtpiiri vi hankkia varja ttamalla vastaan lahjituksia ja testamentteja ja järjestämällä varainkeräyksiä ja arpajaisia - SHL tukee hiihtpiirejä piiritiminta- ja strategiarahalla. Lisäksi SHL:sta myönnetään tukea piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. - lisäksi SHL vastaa pääsääntöisesti mien kuluttajiensa kuluista, kun nämä sallistuvat kuluttajina hiihtpiirin järjestämään timintaan Jäsenyys Hiihtliitssa ja hiihtpiirissä Sumen Hiihtliitn jäsenseuran tulee liitn timintasääntöjen mukaisesti maksaa liitn jäsenmaksu (sis. Hiihtäjä-lehden, säännöt, kilpailukalenterin, tuplaturvan, Test- ja Gramex-maksun) sekä palauttaa keväisin liitn virallinen vusi-ilmituslmake, jssa kysytään henkilötietjen lisäksi seuralukittelutietja. Sumen Hiihtliitn piirit vat rekisteröityneet miksi yhdistyksikseen. Kullakin hiihtpiirillä n seurjen jäsenmaksu, jka sisältää piirin tarjamat palvelut ja ikeudet. Liitt n tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkien liitn seurjen, jtka haluavat säilyttää itsellään piirikunnallisten ja sitä krkeampien kilpailujen järjestämisikeuden ja jäsentensä ikeuden sallistua k. kisihin, tulisi kuulua jäsenenä myös maan piiriin. Hiihtpiirin jäsenyys tu jäsenseuralle myös velvitteet. Piiriin kuulumattmia seurja ei myöskään humiida seuralukittelussa SHL:sta myönnetään tukea mm. piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. 14

15 9. PIIRIJOHTOKUNNAN KOKOUKSET Piirijhtkunnan tulee kkntua määräajin suunnittelemaan ja päättämään sille kuuluvista asiista. Eri sektreiden valikunnat timivat mnesti asiiden valmistelijina. Tammikuu jhtkunnan järjestäytyminen ja tehtäväjak maakuntaviestipalaute kilpailuasiat Huhtikuu seurjen vusi-ilmitusten tarkistus piirilukittelun tarkistus kulutuksen / leirityksen käynnistäminen piirin valmennusryhmien nimeäminen kevätkkuksen ja kevätparlamentin valmistelu timintakertmus ja tilinpäätös Tukkuu (kevätkkuksen yhteydessä) kilpailuanmusten käsittely timintasuunnitelman tteutus talusasiat Syyskuu kilpailukalenterin tarkistus piirikunnallisten kilpailujen anminen piirikalenterin työstö kilpailulupamaksut kulutus- / leiritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin valmistelu timintasuunnitelma ja talusarvi maakuntaviestiasiat talusasiat Lkakuu (syyskkuksen yhteydessä) piirikunnallisten kilpailujen myöntäminen kilpailukalenteritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin yhteenvet talusasiat Marraskuu kilpailuasiat TD-tehtävät uuden jhtkunnan tehtäväjak valikuntien nimeäminen piirijhtkunnan sääntömääräiset asiat (nimenkirjittajat, tilinkäyttöikeudet, hyväksyjät ym.) kulukrvaukset talusasiat 15

16 10. SHL:N JA HIIHTOPIIRIN YHTEISET AIKATAULUT Tammi-helmikuu - nurten SM-kisjen henkilökhtaisten sarjjen paremmuusjärjestys SMjärjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - nurten SM-kisjen viestijukkueiden paremmuusjärjestys SM-järjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - Hpeasmpa-lppukilpailun kiintiöön nimetyt henkilöt (10 vrk ennen lppukilpailua) Maalis-huhtikuu - esitäytettyjen vusi-ilmituslmakkeiden timittaminen jäsenseurille (maaliskuun lppu) - vusi-ilmituslmakkeiden palautusten vastaantt ja kntrlli (15.4. men nessä) - vusi-ilmituslmakkeet SHL:n (25.4. mennessä) - piirilukittelun tekeminen liitn seuralukittelua varten (25.4. mennessä) Tukkuu - kansallisten ja kv. kisjen kilpailuanmukset piirikäsittelyyn (2.5. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn (25.5. mennessä) - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) El-syyskuu - valtakunnallisen kilpailukalenterin tarkistus ja piirin ranking-kisjen nimeäminen - kalenteritarkistus liittn (25.9. mennessä) 16

17 Lka-marraskuu - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) - SM- ja HS-lppukilpailuanmukset sekä FIS-kisa-anmukset piirikäsittelyyn (1.11. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn ( mennessä) Julukuu - piiritiminnan arviintilmake strategiarahaa varten liittn ( mennessä) - piirin vastuuhenkilöt SHL:lle ( mennessä) Yhteenvet tärkeistä päivämääristä SHL:n: Vusi-ilmituslmakkeet Piirilukittelu Kilpailuanmukset Kalenteritarkistus SM-, HS- ja FIS-anmukset Piiritiminnan arviintilmake Piirin vastuuhenkilöt Piiritiedtteet SHL:sta timitetaan 6-7 piiritiedtetta vudessa piirien vastuuhenkilöille muistuttamaan ajankhtaisista timenpiteistä. Piiritiedtteet julkaistaan myös liitn nettisivuilla Seuratiedtteet Vusittain SHL:n jäsenseurille menee liitsta 4-5 seuratiedtetta, jissa kerrtaan seurille ajankhtaisista asiista. Näiden lisäksi hiihtpiiri tiedttaa seurilleen mista ajankhtaisista asiistaan. Nettisivut Liitn nettisivut kertvat ajankhtaisista asiista. Näitä täydentävät piirien mat nettisivut. 17

18 11. MITEN LISÄTÄÄN JÄSENTEN SITOUTUMISTA Ohessa yhteenvetja hiihtpiirien aikanaan tekemistä ryhmätöistä, jissa mietittiin jäsenten rlia piirijhtkunnassa. Esille nusivat selkeästi tehtävien jak ja parhaiden henkilöiden valinta ennalta määrättyihin tehtäviin. - ikea tehtävä piirissä - tehtäväjak ja vastuu - me-henki ja tasavertaisuus - tehtävä jkaiselle - timinta psitiiviseksi - tunnetuksi tuleminen - selkeät tehtävänkuvaukset - lajiystävällisyys - vastuun antaminen jhtkunnan jä senille - tehtäväkenttä kaikille - kannustetaan ja tuetaan uutta jäsentä - kulutus - jastlla hjeistus tehtäväjasta - jäsenelle selvä vastuualue - tehtävät ikeille henkilöille kkemuk sen ja minaisuuksien mukaan - jastssa vahvistetun timenkuvan hyväksyminen khdaltaan - kkukset eri pulilla piiriä - infrminti tehtävän surittamisesta ja lpputulksen selvittäminen jastlle - selkeä tehtävänkuvaus - ikea henkilö spivaan tehtävään - ns. rivijäsenille erityistehtäviä - tehtävänjak - mtivaatihalukkuus - tavitteellisuus - prkkaniden jakaminen - huippuvalmentajien / urheilijiden saaminen mukaan timintaan - reippaita, ilisia, huumrilla höystettyjen kkusten läpivieminen - selvät vastuualueet - kulutus! - mäki / yhdistetty / alppi / freestyle aktivitava mukaan - alueen ja lajien kattavuus - jäsenten vastuualueet - jhtkunnan jäsenten seurakäynnit - alan ihminen paikalleen - päätetään tehtäväalueista - tulsten tarkastelu ja raprtinti - tehtäväjak/työnjak - jastn timenkuva selkeä - kkukset eri pulilla piiriä - prkkana - kukin hitaa sansa - tehtäväkuva henkilöille - spivat henkilöt k. tehtäviin - jastssa ei lla seuran edustaja 18

19 Liitn ja piirin tavitteet ja päämäärät vat yhteneviä. Liitn ja piirin välillä n suritettu tehtäväjak. Tehtäväjan nudattaminen ja yhteisen linjan säilyttäminen takaavat tehkkaimman timinnan sumalaisen hiihdn hyväksi! 19

20 20

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot