PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ"

Transkriptio

1 PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1

2 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) Finlands Svenska Skidförbund FSS rf (FSS) Helsingin Seudun Hiiht ry (HEL) Hämeen Hiiht ry (HÄM) Kainuun Hiiht ry (KAI) Länsi-Phjan Hiiht ry (L-P) Lapin Hiiht ry (LAP) Keski-Phjanmaan Hiiht ry (K-P) Keski-Sumen Hiiht ry (K-S) Kymenlaaksn Hiiht ry (KYM) Lahden Piirin Hiiht ry (LAH) Phjis-Karjalan Hiiht ry (P-K) Phjis-Phjanmaan Hiiht ry (P-P Phjis-Savn Hiiht ry (P-S) Satakunnan Hiiht ry (SAT) Suur-Savn Hiiht ry (S-S) Uudenmaan Hiiht ry (UUS) Varsinais-Sumen Hiiht ry (V-S) 2

3 SUOMEN HIIHTOLIITTO JA HIIHTOPIIRIT Tämä hjevihknen pyrkii kuvaamaan niitä yhteistyömutja, jita liitn ja piirin välillä tarvitaan. Samalla ludaan läpileikkaus piirijhtkunnan työskentelystä, tehtäväjasta ja timinnan tteutuksesta. Tivmme, että vihknen herättää ajattelemaan niitä mninaisia ja velvittavia tehtäviä, jita itsenäisellä hiihtpiirillä n vastattavanaan. Seurat vat tärkein perusyksikkö, jnka eteen niin piirit kuin liittkin panstavat työtään. Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. Nykyisessä ajassa emme saa suinkaan unhtaa tarkkaa taludenpita. Myös viestintä ja lajin markkininti vat kvassa kilpailussa ensiarvisen tärkeitä. PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO 1. Sumen Hiihtliitt 2. Hiihtpiirit 3. Timintatavat ja tehtävien jak 4. Piirijhtkunnan hallint 5. Hiihtpiirin jhtkunnan tehtäväjak 6. Hiihtpiirin tehtäväkenttä 7. Hiihtpiirin vastuuhenkilöiden ja valikuntien tehtävät 8. Piirijhtkunnan työskentely 9. Piirijhtkunnan kkukset 10. SHL:n ja hiihtpiirin yhteiset aikataulut 11. Miten lisätään jäsenten situtumista 3

4 1. SUOMEN HIIHTOLIITTO Sumen Hiihtliitt (SHL) n yksi suurimmista urheilun lajiliitista Sumessa. SHL:n lajit vat alppihiiht, freestylehiiht, maasthiiht, mäkihyppy ja yhdistetty. Näissä lajeissa timitaan nurisliikunnan, huippuurheilun ja harrasteliikunnan timialilla. Sumen Hiihtliitlla n 19 piiriä ja nin 750 seuraa. SHL n Kansainvälisen hiihtliitn (FIS) jäsen. Timinta-ajatus Sumen Hiihtliitt vastaa lajiensa mnipulisesta timinnasta, laajasta harrastuksesta sekä kansainvälisestä menestyksestä. Timinta-ajatuksen mukaan Sumen Hiihtliitssa n kaikilla hiihtlajien timialilla (lapset ja nuret, aikuiset, huippu-urheilu) yhtä tärkeä asema tulevien vusien timintaa suunniteltaessa ja tteutettaessa. Tämä tarkittaa menestyviä huippu-urheilijita, laadukkaita lasten ja nurten hiihttutteita ja kiehtvia harrastusmahdllisuuksia aikuisille. Hiihdn yhteiset arvt Sumen Hiihtliitn yhteisiksi arviksi n määritelty: Reilu peli Avimuus Yhteistyö Osaaminen Sumalaisuus Hiihtliitn tärkeimmät yhteistyötaht Sumen Hiihtliitn perusyksikkönä n seura, jka n rganisaatin tärkein satekijä. Seurissa tehdään se perustavaa laatua leva työ, jka vie sumalaista hiihturheilua eteenpäin. Sumen Hiihtliitn alueyksiköitä vat piirit, jita n yhteensä 18. Lisäksi rutsinkielinen hiihtliitt, Finlands Svenska Skidförbund (FSS) n SHL:n rganisaatissa piiriä vastaava elin. Sumen Hiihtliitn piirit vat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Rekisteröidyt piirit vat Sumen Hiihtliitn jäseniä. Paikallinen perusyksikkö Alueyksiköt Aluejärjestöt Lajiliitt SEURAT PIIRIT + FSS SLU:N ALUE- JÄRJESTÖT SUOMEN HIIHTOLIITTO 4

5 2. HIIHTOPIIRIT Hiihtpiiri ry n SHL:n alueellinen itsenäinen piirijärjestö, jka timii linkkinä seurjen ja SHL:n välillä ja SHL:n edustajana timialueellaan. Hiihtpiiri ry:n timinnan määrittää sen säännöt. Piiritiminnan tarkitus Hiihtpiiri ry:n tarkituksena n hiihturheilun edistäminen, kehittäminen ja valvminen, kilpailu-, valmennus-, kulutus-, nuris- ja harrasteliikuntatiminnan harjittaminen sekä yhteistyö mainittuja timintja harjittavien jäsentensä kanssa. Hiihtpiirien tärkeänä tehtävänä n hjata ja krdinida hiihttimintaa malla timinta-alueellaan. Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. Hiihtpiiri lu timintapalveluja jäsenseurjen työlle ja hjaa seurjen työskentelyä. Hiihtpiiri timii liitn ja seurjen välisenä yhteistyöelimenä välittämällä tieta liitsta seurihin ja seurista liittn. Piirijhtkunnan perustehtävät: - yhteydenpit: SHL, seurat, aluejärjestöt, kunnat, kulut ja muut sidsryhmät - piirin yleisjht ja taluden suunnittelu ja valvnta - hiihdn viestintä-, markkininti- ja PR-timinta alueellaan - uusien hiihtseurjen perustaminen ja hulehtiminen siitä, että mahdllisimman mni urheiluseura pitää hiihta hjelmassaan - kilpailutiminnan krdininti ja valvnta - kulutus- ja valmennustiminnan tteutus - nuristiminta seurissa, kuluissa ym. - harrastetiminta seurissa, kunnissa ym. - lsuhteiden kehittäminen ja valvnta - palkitseminen ja huminsitukset - hiihdn edunvalvnta piirin alueella Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. 5

6 6

7 7

8 4. PIIRIJOHTOKUNNAN HALLINTO Jkaisessa hiihtpiirissä n sääntöjensä mukainen jhtkunta, jta jhtaa puheenjhtaja. Lisäksi jhtkunnassa n yleensä piirisihteeri, piirivalmentaja, harraste-, nuris-, kilpailu- ja kulutusvastaava. Lisäksi jhtkunnassa tulisi lla varainhankintaan keskittyvä talusvastaava ja tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä. Hiihtpiirin työskentelyn tulee tapahtua valikunnissa, jiden timintaa sektrivastaavat jhtavat. Lisäksi jhtkunnan tulee kkntua säännöllisesti. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi Jäsenet valitaan demkraattisesti jäsenseurjen esitysten phjalta syyskkuksessa, jllin pulet jhtkunnasta n ervurssa. Lisäksi hiihtpiirillä n yksi maasthiihdn edustaja SHL:n liittvaltuustssa kaksivutistimintajaksna. Kevätkkus (huhti-tukkuu) - edellisen vuden timintakertmus ja tilikertmus - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä kevätparlamenttisa ajankhtaisista asiista, palkitsemiset ym. Syyskkus (syys-lkakuu) - timintasuunnitelma ja talusarvi - liittymis- ja jäsenmaksut - kulukrvaukset, palkkit ja maksut - henkilövalinnat sääntöjen mukaisesti - ervuriset - liittvaltuustedustaja määrävusin (2 v.) - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä syysparlamenttisa ajankhtaisista asiista, tuleva kilpailukausi ym. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi

9 5. HIIHTOPIIRIN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄJAKO Piirin puheenjhtaja - yleisjht, viestintä, timinnan ja resurssien suunnittelu ja seu ranta Piirisihteeri - kkuspöytäkirjat ja muistit - viestintä - rekisterit, tilastt Piirivalmentaja - piiri- ja alueleiritys - kilpailijavalinnat - kilpailuhult Kulutusvastaava - tasn valmentaja- ja hjaajakulutus - seurakulutus Harrastevastaava - seurjen harrastehiiht - Kansanhiihtkampanja ja laturetket - massahiiht-ranking - harrastehiihdn hjaajakulutus Nurisvastaava - seuratiminta - Hpeasmpa, ValiViesti - kulut / päiväkdit - Hiihttait Olsuhdevastaava - Hiihtmaat - lumetusjärjestelmät - kilpailukeskukset - kunta- ja lääniyhteistyö Kilpailuvastaava - kalenteri / anmukset - TD-timinta, säännöt - kilpailunjärjestämiskulutus - ranking-järjestelmä - piirilukittelu Talus- ja markkinintivastaava - varainhankinta - markkininti, pr-timinta Viestintä - pj, sihteeri Alppi / freestyle ja mäki / yhdistetty - lajitiminta, mikäli vat piiritiminnassa mukana Lisäksi vi lla prjektikhtaisia vastuuhenkilöitä. 9

10 Piirin jhtkunnan ja valikuntien työskentelyssä tulee keskittyä lennaisten asiiden hitamiseen. Asiiden etenemisen kannalta n tärkeää, että valikuntatyöskentely n justavaa ja että valikuntien jäsenet vat situtuneita työskentelyyn. Tehtävien selkeä määrittely ja rajaus vat tärkeää tehkkaan surituksen kannalta. Timinnan tulee perustua tavitteiden ja menettelytapjen lumiseen. Aikataulujen valvminen helpttaa tavitteiden saavuttamista. Piirien timinnalle n tärkeää uusien spivien henkilöiden rekrytinti mukaan timintaan. Mielekkyyden kannalta n tärkeää perehdyttää uudet henkilöt hyvin tehtäviinsä. Vaikka timintaan käytettävä aika n rajallinen, n perusteltua varata aikaa myös yhteiselle vapaamutiselle yhdessällle. Tavitteet perustuvat aina jillekin arville ja siksi n tärkeää varata aikaa myös perustavaa laatua leville keskusteluille. Hyvin jhdettuun arvkeskusteluun käytetty aika tu lisäsisältöä ja lu työskentelyyn laatua ja mielekkyyttä. 6. HIIHTOPIIRIN TEHTÄVÄKENTTÄ Hiihtpiirin tehtäväkenttä n mnipulinen. Jkaisella hiihtpiirillä n mat arvkkaat erityispiirteensä. Nykyisessä urheilujärjestökentässä n tärkeää luda tarvittavia yhteistimintamutja muiden urheilujärjestöjen kanssa. Hiihtpiireille tärkeä yhteistyökumppani SHL:n lisäksi n mien timinta-alueiden SLU:n aluejärjestöt. Aluejärjestöjen kanssa n mahdllista tehdä hyvää yhteistyötä. Hiihtpiirin timinta perustuu vapaaehtisuuteen. Mukana levat ihmiset eivät saa timinnasta taludellista etua. Siksi edellytetään innstusta asiaan. Piirijhtajilta vaaditaan yhteistyökykyä ja kykyä ttaa humin henkilöiden rajallinen aika tehtävien surittamiseen. Hiihttiminnan suunnittelussa ja tteutuksessa tulee näkyä jak kuuteen timintasektriin: NUORISOLIIKUNTA VALMENNUSTOIMINTA HARRASTELIIKUNTA KOULUTUSTOIMINTA KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 10

11 TYÖNJAKO - jhtkunnan tehtävien jak - tarvittavien valikuntien nimeäminen - sektrivastaavien tehtävien kuvaus - prjektihenkilöiden nimeäminen SUUNNITTELU - jhtkunta laatii lyhyen aikavälin suunnitelman (1 vusi) - jhtkunta laatii keskipitkän aikavälin suunnitelman (2-4 vutta) - pitkälle aikavälille suunniteltaessa tulee lla rhkeutta nähdä timinnan selkeä VISIO - suunnittelussa n tettava humin käytössä levat rahavarat - varainhankinnan suunnittelu ja kehittäminen kuuluu hyvään timintasuunnitelmaan OHJAAMINEN - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa milla ja SHL:n materiaaleilla - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa tarjamallaan kulutuksella KOULUTUS - hiihtpiiri järjestää seurilleen I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutusta - hiihtpiiri järjestää seurilleen järjestökulutusta yhteistyössä SHL:n ja alue järjestöjen kanssa - hiihtpiiri pyrkii yhteistyöhön aluejärjestöjen kanssa esimerkiksi pettajien kulutuksessa - hiihtpiiri tarjaa seurille knsultintia - hiihtpiiri hjaa seurjensa timijita SHL:n tarjamaan jatkkulutukseen VALMENNUS - hiihtpiiri järjestää alueellaan piiri- ja aluejhtista valmennusta KILPAILUTOIMINTA - hiihtpiiri laatii piirikhtaisen kilpailukalenterin - hiihtpiiri valv piirin alueen kilpailujen tasa (TD-timinta) - hiihtpiiri järjestää kilpailujärjestäjäkulutusta VIESTINTÄ JA PR-TOIMINTA - hiihtpiiri tiedttaa timinnastaan min julkaisuin ja esimerkiksi aluejärjestö jen julkaisussa - hiihtpiiri laatii seurilleen tiedtteita - hiihtpiireillä n mat www-ktisivut, jiden päivitys hidetaan säännöllisesti - hiihtpiiri pyrkii tumaan hiihta lajina myönteisesti esiin mediassa OLOSUHTEET - hiihtpiiri pyrkii vaikuttamaan lsuhteiden kehittymiseen seurjen, kuntien ja läänien kanssa 11

12 MÄÄRÄAIKAISTEHTÄVÄT - hiihtpiiri laatii SHL:lle määräaikaisraprtit TALOUS - hiihtpiiri vastaa yhdistyslain puitteissa talutensa suunnittelusta ja seurannasta - hiihtpiiri timii taludellisten resurssien puitteissa 7. HIIHTOPIIRIN VASTUUHENKILÖIDEN JA VALIOKUNTIEN TEHTÄVÄT Hiihtpiirin tulksellisen timinnan varmistamiseksi hiihtpiiri kstuu ainakin seuraavista timijista ja timielimistä: Puheenjhtaja Puheenjhtaja jhtaa piirin hiihtlajien työtä ja rganisintia sekä edustaa piirin hiihtlajeja myös mahdllisissa ulkpulisissa elimissä. Puheenjhtaja vastaa hiihdn pr-timinnasta. Piirisihteeri Piirisihteeri hitaa arkistinnin ja rutiinitehtävät sekä timii piirin ja seurjen välisenä yhdyshenkilönä. Timii jhtkunnan kkusten pöytäkirjan pitäjänä sekä hulehtii siitä, että piirin määräaikaistehtävät tulevat hidetuiksi. Kkaa tiedtteet seurille ja julkiselle sanalle sekä hitaa sisäisen tiedttamisen. Kkaa piirin timinta- ja talussuunnitelmat sekä timinta-, tilast- ja taluskertmukset. Valv päätösten timeenpana yhdessä puheenjhtajan kanssa. Valmennus- ja kulutusvalikunta (VKV) Työskentelyä jhtaa VKV:n puheenjhtaja (piirivalmentaja), jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Suunnittelee ja tteuttaa piirin valmennustiminnan. Suunnittelee ja tteuttaa I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutuksen. Esittää valmennusryhmät ja kuluttajat sekä lähettää edustajat seurjen pyytäessä eri tapahtumiin. Edistää hiihdn lsuhteita alueella. Tukee hiihtlajien timintaa seurissa. Laatii VKV:n talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii VKV:n suuden piirin timintakertmukseen. Kilpailuvalikunta Työskentelyä jhtaa kilpailuvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kilpailuvalikunta valmistelee ja esittää piirin kilpailutimintaan liittyvät asiat. Käsittelee ja pisteyttää kansallisia kilpailuja liitn kriteeripisteytyksen ja TD- 12

13 raprttien phjalta. Nimeää alueen TD:t sekä hulehtii pastuksesta ja kulutuksesta ja valv heidän timintaansa (raprtit). Tekee esitykset kilpailulsuhteiden parantamiseksi piirin alueella. Laatii kilpailuvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii kilpailuvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Talusvalikunta Työskentelyä jhtaa talusvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kantaa vastuun yhdessä jhtkunnan kanssa hiihtpiirin taluden hidsta. Kehittää ja tteuttaa piirin varainhankintaa. Laatii yhteistiminnassa muiden valikuntien kanssa piirin talussuunnitelman. Vastaa kilpailukalenterin timittamisesta vusittain. Laatii talusvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Kkaa piirin taluskertmuksen. Hpeasmpavalikunta Työskentelyä jhtaa Hpeasmman piiripäällikkö, jka vi kuulua hiihtpiirin jhtkuntaan. Hulehtii alueen hpeasmpakilpailujärjestelmän tteuttamisesta. Timii yhteistyössä piirivalmentajan ja nurisvalikunnan kanssa hpeasmpavalmennus- ja leiritiminnan tteuttamisessa. Laatii hpeasmpavalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii hpeasmpavalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Nurisvalikunta Tteuttaa yhteistyössä VKV:n kanssa I-tasn hjaajakulutusta. Tteuttaa kulujen ja päiväktien pettajien kulutusta. Hulehtii Nuri Sumi timinnan tteutumisesta hiihdn parissa. Laatii nurisvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii nurisvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Harrastehiihtvalikunta Hulehtii kunt- ja harrastehiihdn kehittämisestä piirin alueella. Tteuttaa ja kehittää erilaisia harrasteliikuntakampanjita ja tapahtumia. Laatii harrastehiihtvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii harrastehiihtvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Hiihtpiireillä vi lla myös muita valikuntia timinnan tarpeiden mukaan (esim. työvalikunta ja viestintävalikunta). Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. 13

14 8. PIIRIJOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY Piirijhtkunnan työn nnistuminen edellyttää: - timivaa rganisaatita, jssa henkilöt n valittu tehtävien mukaan - jäsenet eivät le jhtkunnassa pelkästään seurjen edustajia, vaan kk piirin hiihttiminnan kehittäjiä - jhtkuntaan n nimetty vastuuhenkilöt SHL:n eri sa-alueiden tteuttajiksi Taludelliset tekijät: - piirijhtkunta vastaa taludenpidsta sääntöjensä puitteissa - hiihtpiiri vastaa masta varainhankinnasta, esim. kilpailukalenterin julkaisusta - lisäksi hiihtpiiri vi hankkia varja ttamalla vastaan lahjituksia ja testamentteja ja järjestämällä varainkeräyksiä ja arpajaisia - SHL tukee hiihtpiirejä piiritiminta- ja strategiarahalla. Lisäksi SHL:sta myönnetään tukea piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. - lisäksi SHL vastaa pääsääntöisesti mien kuluttajiensa kuluista, kun nämä sallistuvat kuluttajina hiihtpiirin järjestämään timintaan Jäsenyys Hiihtliitssa ja hiihtpiirissä Sumen Hiihtliitn jäsenseuran tulee liitn timintasääntöjen mukaisesti maksaa liitn jäsenmaksu (sis. Hiihtäjä-lehden, säännöt, kilpailukalenterin, tuplaturvan, Test- ja Gramex-maksun) sekä palauttaa keväisin liitn virallinen vusi-ilmituslmake, jssa kysytään henkilötietjen lisäksi seuralukittelutietja. Sumen Hiihtliitn piirit vat rekisteröityneet miksi yhdistyksikseen. Kullakin hiihtpiirillä n seurjen jäsenmaksu, jka sisältää piirin tarjamat palvelut ja ikeudet. Liitt n tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkien liitn seurjen, jtka haluavat säilyttää itsellään piirikunnallisten ja sitä krkeampien kilpailujen järjestämisikeuden ja jäsentensä ikeuden sallistua k. kisihin, tulisi kuulua jäsenenä myös maan piiriin. Hiihtpiirin jäsenyys tu jäsenseuralle myös velvitteet. Piiriin kuulumattmia seurja ei myöskään humiida seuralukittelussa SHL:sta myönnetään tukea mm. piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. 14

15 9. PIIRIJOHTOKUNNAN KOKOUKSET Piirijhtkunnan tulee kkntua määräajin suunnittelemaan ja päättämään sille kuuluvista asiista. Eri sektreiden valikunnat timivat mnesti asiiden valmistelijina. Tammikuu jhtkunnan järjestäytyminen ja tehtäväjak maakuntaviestipalaute kilpailuasiat Huhtikuu seurjen vusi-ilmitusten tarkistus piirilukittelun tarkistus kulutuksen / leirityksen käynnistäminen piirin valmennusryhmien nimeäminen kevätkkuksen ja kevätparlamentin valmistelu timintakertmus ja tilinpäätös Tukkuu (kevätkkuksen yhteydessä) kilpailuanmusten käsittely timintasuunnitelman tteutus talusasiat Syyskuu kilpailukalenterin tarkistus piirikunnallisten kilpailujen anminen piirikalenterin työstö kilpailulupamaksut kulutus- / leiritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin valmistelu timintasuunnitelma ja talusarvi maakuntaviestiasiat talusasiat Lkakuu (syyskkuksen yhteydessä) piirikunnallisten kilpailujen myöntäminen kilpailukalenteritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin yhteenvet talusasiat Marraskuu kilpailuasiat TD-tehtävät uuden jhtkunnan tehtäväjak valikuntien nimeäminen piirijhtkunnan sääntömääräiset asiat (nimenkirjittajat, tilinkäyttöikeudet, hyväksyjät ym.) kulukrvaukset talusasiat 15

16 10. SHL:N JA HIIHTOPIIRIN YHTEISET AIKATAULUT Tammi-helmikuu - nurten SM-kisjen henkilökhtaisten sarjjen paremmuusjärjestys SMjärjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - nurten SM-kisjen viestijukkueiden paremmuusjärjestys SM-järjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - Hpeasmpa-lppukilpailun kiintiöön nimetyt henkilöt (10 vrk ennen lppukilpailua) Maalis-huhtikuu - esitäytettyjen vusi-ilmituslmakkeiden timittaminen jäsenseurille (maaliskuun lppu) - vusi-ilmituslmakkeiden palautusten vastaantt ja kntrlli (15.4. men nessä) - vusi-ilmituslmakkeet SHL:n (25.4. mennessä) - piirilukittelun tekeminen liitn seuralukittelua varten (25.4. mennessä) Tukkuu - kansallisten ja kv. kisjen kilpailuanmukset piirikäsittelyyn (2.5. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn (25.5. mennessä) - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) El-syyskuu - valtakunnallisen kilpailukalenterin tarkistus ja piirin ranking-kisjen nimeäminen - kalenteritarkistus liittn (25.9. mennessä) 16

17 Lka-marraskuu - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) - SM- ja HS-lppukilpailuanmukset sekä FIS-kisa-anmukset piirikäsittelyyn (1.11. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn ( mennessä) Julukuu - piiritiminnan arviintilmake strategiarahaa varten liittn ( mennessä) - piirin vastuuhenkilöt SHL:lle ( mennessä) Yhteenvet tärkeistä päivämääristä SHL:n: Vusi-ilmituslmakkeet Piirilukittelu Kilpailuanmukset Kalenteritarkistus SM-, HS- ja FIS-anmukset Piiritiminnan arviintilmake Piirin vastuuhenkilöt Piiritiedtteet SHL:sta timitetaan 6-7 piiritiedtetta vudessa piirien vastuuhenkilöille muistuttamaan ajankhtaisista timenpiteistä. Piiritiedtteet julkaistaan myös liitn nettisivuilla Seuratiedtteet Vusittain SHL:n jäsenseurille menee liitsta 4-5 seuratiedtetta, jissa kerrtaan seurille ajankhtaisista asiista. Näiden lisäksi hiihtpiiri tiedttaa seurilleen mista ajankhtaisista asiistaan. Nettisivut Liitn nettisivut kertvat ajankhtaisista asiista. Näitä täydentävät piirien mat nettisivut. 17

18 11. MITEN LISÄTÄÄN JÄSENTEN SITOUTUMISTA Ohessa yhteenvetja hiihtpiirien aikanaan tekemistä ryhmätöistä, jissa mietittiin jäsenten rlia piirijhtkunnassa. Esille nusivat selkeästi tehtävien jak ja parhaiden henkilöiden valinta ennalta määrättyihin tehtäviin. - ikea tehtävä piirissä - tehtäväjak ja vastuu - me-henki ja tasavertaisuus - tehtävä jkaiselle - timinta psitiiviseksi - tunnetuksi tuleminen - selkeät tehtävänkuvaukset - lajiystävällisyys - vastuun antaminen jhtkunnan jä senille - tehtäväkenttä kaikille - kannustetaan ja tuetaan uutta jäsentä - kulutus - jastlla hjeistus tehtäväjasta - jäsenelle selvä vastuualue - tehtävät ikeille henkilöille kkemuk sen ja minaisuuksien mukaan - jastssa vahvistetun timenkuvan hyväksyminen khdaltaan - kkukset eri pulilla piiriä - infrminti tehtävän surittamisesta ja lpputulksen selvittäminen jastlle - selkeä tehtävänkuvaus - ikea henkilö spivaan tehtävään - ns. rivijäsenille erityistehtäviä - tehtävänjak - mtivaatihalukkuus - tavitteellisuus - prkkaniden jakaminen - huippuvalmentajien / urheilijiden saaminen mukaan timintaan - reippaita, ilisia, huumrilla höystettyjen kkusten läpivieminen - selvät vastuualueet - kulutus! - mäki / yhdistetty / alppi / freestyle aktivitava mukaan - alueen ja lajien kattavuus - jäsenten vastuualueet - jhtkunnan jäsenten seurakäynnit - alan ihminen paikalleen - päätetään tehtäväalueista - tulsten tarkastelu ja raprtinti - tehtäväjak/työnjak - jastn timenkuva selkeä - kkukset eri pulilla piiriä - prkkana - kukin hitaa sansa - tehtäväkuva henkilöille - spivat henkilöt k. tehtäviin - jastssa ei lla seuran edustaja 18

19 Liitn ja piirin tavitteet ja päämäärät vat yhteneviä. Liitn ja piirin välillä n suritettu tehtäväjak. Tehtäväjan nudattaminen ja yhteisen linjan säilyttäminen takaavat tehkkaimman timinnan sumalaisen hiihdn hyväksi! 19

20 20

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto VAASAN VASAMA- Yleisurheilu 1 (13) Timintakäsikirja 2 (13) 1. JOHDANTO... 4 2. VISIO... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET 2014-2017... 4 3. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄNJAOT... 4 3.1

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Omalle huipulle yhteispelillä Js tutustut menestyvään

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja Maskun Pallseura ry Seurakäsikirja 1. Maskun Pallseura ry:n Mtt, Arvt, Strategia ja Organisaati...4 a. Maskun Pallseuran Mtt... 4 b. Maskun Pallseuran Arvt... 4 c. Seuran strategia... 4 d. Seuran rganisaati

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä 2.6.2016 L iikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Esittäytymiset, kuulumisten vaiht & kertaus teemaryhmän timinnasta Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lisää

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma 2015. Jaguars Spirit Athletes ry !S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Timintasuunnitelma 2015 Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS Sisältö 1. Jhdant... 3 2. Seuran tarkitus... 3 3. Visi vudelle 2015... 3 4. Organisaati... 4 4.1 Hallitus... 5

Lisätiedot

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016 Tekijät: PRCF:n Challenge sarjatyöryhmä, sekä Kristian Trnivaara, Sami Klsi ja Raim Niemi 28.10.2015, Mäntsälä 1 TOIMINTA-AJATUS Prsche GT3 Cup Challenge Finland n Sumen rata-autilun lippulaivana sekä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot