PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ"

Transkriptio

1 PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1

2 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) Finlands Svenska Skidförbund FSS rf (FSS) Helsingin Seudun Hiiht ry (HEL) Hämeen Hiiht ry (HÄM) Kainuun Hiiht ry (KAI) Länsi-Phjan Hiiht ry (L-P) Lapin Hiiht ry (LAP) Keski-Phjanmaan Hiiht ry (K-P) Keski-Sumen Hiiht ry (K-S) Kymenlaaksn Hiiht ry (KYM) Lahden Piirin Hiiht ry (LAH) Phjis-Karjalan Hiiht ry (P-K) Phjis-Phjanmaan Hiiht ry (P-P Phjis-Savn Hiiht ry (P-S) Satakunnan Hiiht ry (SAT) Suur-Savn Hiiht ry (S-S) Uudenmaan Hiiht ry (UUS) Varsinais-Sumen Hiiht ry (V-S) 2

3 SUOMEN HIIHTOLIITTO JA HIIHTOPIIRIT Tämä hjevihknen pyrkii kuvaamaan niitä yhteistyömutja, jita liitn ja piirin välillä tarvitaan. Samalla ludaan läpileikkaus piirijhtkunnan työskentelystä, tehtäväjasta ja timinnan tteutuksesta. Tivmme, että vihknen herättää ajattelemaan niitä mninaisia ja velvittavia tehtäviä, jita itsenäisellä hiihtpiirillä n vastattavanaan. Seurat vat tärkein perusyksikkö, jnka eteen niin piirit kuin liittkin panstavat työtään. Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. Nykyisessä ajassa emme saa suinkaan unhtaa tarkkaa taludenpita. Myös viestintä ja lajin markkininti vat kvassa kilpailussa ensiarvisen tärkeitä. PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO 1. Sumen Hiihtliitt 2. Hiihtpiirit 3. Timintatavat ja tehtävien jak 4. Piirijhtkunnan hallint 5. Hiihtpiirin jhtkunnan tehtäväjak 6. Hiihtpiirin tehtäväkenttä 7. Hiihtpiirin vastuuhenkilöiden ja valikuntien tehtävät 8. Piirijhtkunnan työskentely 9. Piirijhtkunnan kkukset 10. SHL:n ja hiihtpiirin yhteiset aikataulut 11. Miten lisätään jäsenten situtumista 3

4 1. SUOMEN HIIHTOLIITTO Sumen Hiihtliitt (SHL) n yksi suurimmista urheilun lajiliitista Sumessa. SHL:n lajit vat alppihiiht, freestylehiiht, maasthiiht, mäkihyppy ja yhdistetty. Näissä lajeissa timitaan nurisliikunnan, huippuurheilun ja harrasteliikunnan timialilla. Sumen Hiihtliitlla n 19 piiriä ja nin 750 seuraa. SHL n Kansainvälisen hiihtliitn (FIS) jäsen. Timinta-ajatus Sumen Hiihtliitt vastaa lajiensa mnipulisesta timinnasta, laajasta harrastuksesta sekä kansainvälisestä menestyksestä. Timinta-ajatuksen mukaan Sumen Hiihtliitssa n kaikilla hiihtlajien timialilla (lapset ja nuret, aikuiset, huippu-urheilu) yhtä tärkeä asema tulevien vusien timintaa suunniteltaessa ja tteutettaessa. Tämä tarkittaa menestyviä huippu-urheilijita, laadukkaita lasten ja nurten hiihttutteita ja kiehtvia harrastusmahdllisuuksia aikuisille. Hiihdn yhteiset arvt Sumen Hiihtliitn yhteisiksi arviksi n määritelty: Reilu peli Avimuus Yhteistyö Osaaminen Sumalaisuus Hiihtliitn tärkeimmät yhteistyötaht Sumen Hiihtliitn perusyksikkönä n seura, jka n rganisaatin tärkein satekijä. Seurissa tehdään se perustavaa laatua leva työ, jka vie sumalaista hiihturheilua eteenpäin. Sumen Hiihtliitn alueyksiköitä vat piirit, jita n yhteensä 18. Lisäksi rutsinkielinen hiihtliitt, Finlands Svenska Skidförbund (FSS) n SHL:n rganisaatissa piiriä vastaava elin. Sumen Hiihtliitn piirit vat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Rekisteröidyt piirit vat Sumen Hiihtliitn jäseniä. Paikallinen perusyksikkö Alueyksiköt Aluejärjestöt Lajiliitt SEURAT PIIRIT + FSS SLU:N ALUE- JÄRJESTÖT SUOMEN HIIHTOLIITTO 4

5 2. HIIHTOPIIRIT Hiihtpiiri ry n SHL:n alueellinen itsenäinen piirijärjestö, jka timii linkkinä seurjen ja SHL:n välillä ja SHL:n edustajana timialueellaan. Hiihtpiiri ry:n timinnan määrittää sen säännöt. Piiritiminnan tarkitus Hiihtpiiri ry:n tarkituksena n hiihturheilun edistäminen, kehittäminen ja valvminen, kilpailu-, valmennus-, kulutus-, nuris- ja harrasteliikuntatiminnan harjittaminen sekä yhteistyö mainittuja timintja harjittavien jäsentensä kanssa. Hiihtpiirien tärkeänä tehtävänä n hjata ja krdinida hiihttimintaa malla timinta-alueellaan. Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. Hiihtpiiri lu timintapalveluja jäsenseurjen työlle ja hjaa seurjen työskentelyä. Hiihtpiiri timii liitn ja seurjen välisenä yhteistyöelimenä välittämällä tieta liitsta seurihin ja seurista liittn. Piirijhtkunnan perustehtävät: - yhteydenpit: SHL, seurat, aluejärjestöt, kunnat, kulut ja muut sidsryhmät - piirin yleisjht ja taluden suunnittelu ja valvnta - hiihdn viestintä-, markkininti- ja PR-timinta alueellaan - uusien hiihtseurjen perustaminen ja hulehtiminen siitä, että mahdllisimman mni urheiluseura pitää hiihta hjelmassaan - kilpailutiminnan krdininti ja valvnta - kulutus- ja valmennustiminnan tteutus - nuristiminta seurissa, kuluissa ym. - harrastetiminta seurissa, kunnissa ym. - lsuhteiden kehittäminen ja valvnta - palkitseminen ja huminsitukset - hiihdn edunvalvnta piirin alueella Hiihtpiiri timii alueellaan samin periaattein kuin SHL valtakunnallisesti. 5

6 6

7 7

8 4. PIIRIJOHTOKUNNAN HALLINTO Jkaisessa hiihtpiirissä n sääntöjensä mukainen jhtkunta, jta jhtaa puheenjhtaja. Lisäksi jhtkunnassa n yleensä piirisihteeri, piirivalmentaja, harraste-, nuris-, kilpailu- ja kulutusvastaava. Lisäksi jhtkunnassa tulisi lla varainhankintaan keskittyvä talusvastaava ja tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä. Hiihtpiirin työskentelyn tulee tapahtua valikunnissa, jiden timintaa sektrivastaavat jhtavat. Lisäksi jhtkunnan tulee kkntua säännöllisesti. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi Jäsenet valitaan demkraattisesti jäsenseurjen esitysten phjalta syyskkuksessa, jllin pulet jhtkunnasta n ervurssa. Lisäksi hiihtpiirillä n yksi maasthiihdn edustaja SHL:n liittvaltuustssa kaksivutistimintajaksna. Kevätkkus (huhti-tukkuu) - edellisen vuden timintakertmus ja tilikertmus - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä kevätparlamenttisa ajankhtaisista asiista, palkitsemiset ym. Syyskkus (syys-lkakuu) - timintasuunnitelma ja talusarvi - liittymis- ja jäsenmaksut - kulukrvaukset, palkkit ja maksut - henkilövalinnat sääntöjen mukaisesti - ervuriset - liittvaltuustedustaja määrävusin (2 v.) - jäsenten esittämät asiat Kkuksen yhteydessä syysparlamenttisa ajankhtaisista asiista, tuleva kilpailukausi ym. Piirijhtkunnan jäsenten lukumäärä määritellään piirin timintasäännöissä. Yleensä jäseniä n puheenjhtajan lisäksi

9 5. HIIHTOPIIRIN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄJAKO Piirin puheenjhtaja - yleisjht, viestintä, timinnan ja resurssien suunnittelu ja seu ranta Piirisihteeri - kkuspöytäkirjat ja muistit - viestintä - rekisterit, tilastt Piirivalmentaja - piiri- ja alueleiritys - kilpailijavalinnat - kilpailuhult Kulutusvastaava - tasn valmentaja- ja hjaajakulutus - seurakulutus Harrastevastaava - seurjen harrastehiiht - Kansanhiihtkampanja ja laturetket - massahiiht-ranking - harrastehiihdn hjaajakulutus Nurisvastaava - seuratiminta - Hpeasmpa, ValiViesti - kulut / päiväkdit - Hiihttait Olsuhdevastaava - Hiihtmaat - lumetusjärjestelmät - kilpailukeskukset - kunta- ja lääniyhteistyö Kilpailuvastaava - kalenteri / anmukset - TD-timinta, säännöt - kilpailunjärjestämiskulutus - ranking-järjestelmä - piirilukittelu Talus- ja markkinintivastaava - varainhankinta - markkininti, pr-timinta Viestintä - pj, sihteeri Alppi / freestyle ja mäki / yhdistetty - lajitiminta, mikäli vat piiritiminnassa mukana Lisäksi vi lla prjektikhtaisia vastuuhenkilöitä. 9

10 Piirin jhtkunnan ja valikuntien työskentelyssä tulee keskittyä lennaisten asiiden hitamiseen. Asiiden etenemisen kannalta n tärkeää, että valikuntatyöskentely n justavaa ja että valikuntien jäsenet vat situtuneita työskentelyyn. Tehtävien selkeä määrittely ja rajaus vat tärkeää tehkkaan surituksen kannalta. Timinnan tulee perustua tavitteiden ja menettelytapjen lumiseen. Aikataulujen valvminen helpttaa tavitteiden saavuttamista. Piirien timinnalle n tärkeää uusien spivien henkilöiden rekrytinti mukaan timintaan. Mielekkyyden kannalta n tärkeää perehdyttää uudet henkilöt hyvin tehtäviinsä. Vaikka timintaan käytettävä aika n rajallinen, n perusteltua varata aikaa myös yhteiselle vapaamutiselle yhdessällle. Tavitteet perustuvat aina jillekin arville ja siksi n tärkeää varata aikaa myös perustavaa laatua leville keskusteluille. Hyvin jhdettuun arvkeskusteluun käytetty aika tu lisäsisältöä ja lu työskentelyyn laatua ja mielekkyyttä. 6. HIIHTOPIIRIN TEHTÄVÄKENTTÄ Hiihtpiirin tehtäväkenttä n mnipulinen. Jkaisella hiihtpiirillä n mat arvkkaat erityispiirteensä. Nykyisessä urheilujärjestökentässä n tärkeää luda tarvittavia yhteistimintamutja muiden urheilujärjestöjen kanssa. Hiihtpiireille tärkeä yhteistyökumppani SHL:n lisäksi n mien timinta-alueiden SLU:n aluejärjestöt. Aluejärjestöjen kanssa n mahdllista tehdä hyvää yhteistyötä. Hiihtpiirin timinta perustuu vapaaehtisuuteen. Mukana levat ihmiset eivät saa timinnasta taludellista etua. Siksi edellytetään innstusta asiaan. Piirijhtajilta vaaditaan yhteistyökykyä ja kykyä ttaa humin henkilöiden rajallinen aika tehtävien surittamiseen. Hiihttiminnan suunnittelussa ja tteutuksessa tulee näkyä jak kuuteen timintasektriin: NUORISOLIIKUNTA VALMENNUSTOIMINTA HARRASTELIIKUNTA KOULUTUSTOIMINTA KILPAILUTOIMINTA VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 10

11 TYÖNJAKO - jhtkunnan tehtävien jak - tarvittavien valikuntien nimeäminen - sektrivastaavien tehtävien kuvaus - prjektihenkilöiden nimeäminen SUUNNITTELU - jhtkunta laatii lyhyen aikavälin suunnitelman (1 vusi) - jhtkunta laatii keskipitkän aikavälin suunnitelman (2-4 vutta) - pitkälle aikavälille suunniteltaessa tulee lla rhkeutta nähdä timinnan selkeä VISIO - suunnittelussa n tettava humin käytössä levat rahavarat - varainhankinnan suunnittelu ja kehittäminen kuuluu hyvään timintasuunnitelmaan OHJAAMINEN - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa milla ja SHL:n materiaaleilla - hiihtpiiri hjaa seurjensa timintaa tarjamallaan kulutuksella KOULUTUS - hiihtpiiri järjestää seurilleen I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutusta - hiihtpiiri järjestää seurilleen järjestökulutusta yhteistyössä SHL:n ja alue järjestöjen kanssa - hiihtpiiri pyrkii yhteistyöhön aluejärjestöjen kanssa esimerkiksi pettajien kulutuksessa - hiihtpiiri tarjaa seurille knsultintia - hiihtpiiri hjaa seurjensa timijita SHL:n tarjamaan jatkkulutukseen VALMENNUS - hiihtpiiri järjestää alueellaan piiri- ja aluejhtista valmennusta KILPAILUTOIMINTA - hiihtpiiri laatii piirikhtaisen kilpailukalenterin - hiihtpiiri valv piirin alueen kilpailujen tasa (TD-timinta) - hiihtpiiri järjestää kilpailujärjestäjäkulutusta VIESTINTÄ JA PR-TOIMINTA - hiihtpiiri tiedttaa timinnastaan min julkaisuin ja esimerkiksi aluejärjestö jen julkaisussa - hiihtpiiri laatii seurilleen tiedtteita - hiihtpiireillä n mat www-ktisivut, jiden päivitys hidetaan säännöllisesti - hiihtpiiri pyrkii tumaan hiihta lajina myönteisesti esiin mediassa OLOSUHTEET - hiihtpiiri pyrkii vaikuttamaan lsuhteiden kehittymiseen seurjen, kuntien ja läänien kanssa 11

12 MÄÄRÄAIKAISTEHTÄVÄT - hiihtpiiri laatii SHL:lle määräaikaisraprtit TALOUS - hiihtpiiri vastaa yhdistyslain puitteissa talutensa suunnittelusta ja seurannasta - hiihtpiiri timii taludellisten resurssien puitteissa 7. HIIHTOPIIRIN VASTUUHENKILÖIDEN JA VALIOKUNTIEN TEHTÄVÄT Hiihtpiirin tulksellisen timinnan varmistamiseksi hiihtpiiri kstuu ainakin seuraavista timijista ja timielimistä: Puheenjhtaja Puheenjhtaja jhtaa piirin hiihtlajien työtä ja rganisintia sekä edustaa piirin hiihtlajeja myös mahdllisissa ulkpulisissa elimissä. Puheenjhtaja vastaa hiihdn pr-timinnasta. Piirisihteeri Piirisihteeri hitaa arkistinnin ja rutiinitehtävät sekä timii piirin ja seurjen välisenä yhdyshenkilönä. Timii jhtkunnan kkusten pöytäkirjan pitäjänä sekä hulehtii siitä, että piirin määräaikaistehtävät tulevat hidetuiksi. Kkaa tiedtteet seurille ja julkiselle sanalle sekä hitaa sisäisen tiedttamisen. Kkaa piirin timinta- ja talussuunnitelmat sekä timinta-, tilast- ja taluskertmukset. Valv päätösten timeenpana yhdessä puheenjhtajan kanssa. Valmennus- ja kulutusvalikunta (VKV) Työskentelyä jhtaa VKV:n puheenjhtaja (piirivalmentaja), jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Suunnittelee ja tteuttaa piirin valmennustiminnan. Suunnittelee ja tteuttaa I-tasn hjaaja- ja valmentajakulutuksen. Esittää valmennusryhmät ja kuluttajat sekä lähettää edustajat seurjen pyytäessä eri tapahtumiin. Edistää hiihdn lsuhteita alueella. Tukee hiihtlajien timintaa seurissa. Laatii VKV:n talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii VKV:n suuden piirin timintakertmukseen. Kilpailuvalikunta Työskentelyä jhtaa kilpailuvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kilpailuvalikunta valmistelee ja esittää piirin kilpailutimintaan liittyvät asiat. Käsittelee ja pisteyttää kansallisia kilpailuja liitn kriteeripisteytyksen ja TD- 12

13 raprttien phjalta. Nimeää alueen TD:t sekä hulehtii pastuksesta ja kulutuksesta ja valv heidän timintaansa (raprtit). Tekee esitykset kilpailulsuhteiden parantamiseksi piirin alueella. Laatii kilpailuvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii kilpailuvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Talusvalikunta Työskentelyä jhtaa talusvalikunnan puheenjhtaja, jka kuuluu hiihtpiirin jhtkuntaan. Kantaa vastuun yhdessä jhtkunnan kanssa hiihtpiirin taluden hidsta. Kehittää ja tteuttaa piirin varainhankintaa. Laatii yhteistiminnassa muiden valikuntien kanssa piirin talussuunnitelman. Vastaa kilpailukalenterin timittamisesta vusittain. Laatii talusvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Kkaa piirin taluskertmuksen. Hpeasmpavalikunta Työskentelyä jhtaa Hpeasmman piiripäällikkö, jka vi kuulua hiihtpiirin jhtkuntaan. Hulehtii alueen hpeasmpakilpailujärjestelmän tteuttamisesta. Timii yhteistyössä piirivalmentajan ja nurisvalikunnan kanssa hpeasmpavalmennus- ja leiritiminnan tteuttamisessa. Laatii hpeasmpavalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii hpeasmpavalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Nurisvalikunta Tteuttaa yhteistyössä VKV:n kanssa I-tasn hjaajakulutusta. Tteuttaa kulujen ja päiväktien pettajien kulutusta. Hulehtii Nuri Sumi timinnan tteutumisesta hiihdn parissa. Laatii nurisvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii nurisvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Harrastehiihtvalikunta Hulehtii kunt- ja harrastehiihdn kehittämisestä piirin alueella. Tteuttaa ja kehittää erilaisia harrasteliikuntakampanjita ja tapahtumia. Laatii harrastehiihtvalikunnan talus- ja timintasuunnitelman vusittain. Laatii harrastehiihtvalikunnan suuden piirin timintakertmukseen. Hiihtpiireillä vi lla myös muita valikuntia timinnan tarpeiden mukaan (esim. työvalikunta ja viestintävalikunta). Tarjamalla seurille laadukasta kulutustimintaa, mnipulisen kilpailujärjestelmän sekä hulehtimalla nurten kykyjen tehkkaasta valmennustiminnasta, vimme uska, että hiihtlajit säilyvät edelleen susituimpana talviliikuntamutna. 13

14 8. PIIRIJOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY Piirijhtkunnan työn nnistuminen edellyttää: - timivaa rganisaatita, jssa henkilöt n valittu tehtävien mukaan - jäsenet eivät le jhtkunnassa pelkästään seurjen edustajia, vaan kk piirin hiihttiminnan kehittäjiä - jhtkuntaan n nimetty vastuuhenkilöt SHL:n eri sa-alueiden tteuttajiksi Taludelliset tekijät: - piirijhtkunta vastaa taludenpidsta sääntöjensä puitteissa - hiihtpiiri vastaa masta varainhankinnasta, esim. kilpailukalenterin julkaisusta - lisäksi hiihtpiiri vi hankkia varja ttamalla vastaan lahjituksia ja testamentteja ja järjestämällä varainkeräyksiä ja arpajaisia - SHL tukee hiihtpiirejä piiritiminta- ja strategiarahalla. Lisäksi SHL:sta myönnetään tukea piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. - lisäksi SHL vastaa pääsääntöisesti mien kuluttajiensa kuluista, kun nämä sallistuvat kuluttajina hiihtpiirin järjestämään timintaan Jäsenyys Hiihtliitssa ja hiihtpiirissä Sumen Hiihtliitn jäsenseuran tulee liitn timintasääntöjen mukaisesti maksaa liitn jäsenmaksu (sis. Hiihtäjä-lehden, säännöt, kilpailukalenterin, tuplaturvan, Test- ja Gramex-maksun) sekä palauttaa keväisin liitn virallinen vusi-ilmituslmake, jssa kysytään henkilötietjen lisäksi seuralukittelutietja. Sumen Hiihtliitn piirit vat rekisteröityneet miksi yhdistyksikseen. Kullakin hiihtpiirillä n seurjen jäsenmaksu, jka sisältää piirin tarjamat palvelut ja ikeudet. Liitt n tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkien liitn seurjen, jtka haluavat säilyttää itsellään piirikunnallisten ja sitä krkeampien kilpailujen järjestämisikeuden ja jäsentensä ikeuden sallistua k. kisihin, tulisi kuulua jäsenenä myös maan piiriin. Hiihtpiirin jäsenyys tu jäsenseuralle myös velvitteet. Piiriin kuulumattmia seurja ei myöskään humiida seuralukittelussa SHL:sta myönnetään tukea mm. piirikhtaiseen Hpeasmpa-leiritykseen. 14

15 9. PIIRIJOHTOKUNNAN KOKOUKSET Piirijhtkunnan tulee kkntua määräajin suunnittelemaan ja päättämään sille kuuluvista asiista. Eri sektreiden valikunnat timivat mnesti asiiden valmistelijina. Tammikuu jhtkunnan järjestäytyminen ja tehtäväjak maakuntaviestipalaute kilpailuasiat Huhtikuu seurjen vusi-ilmitusten tarkistus piirilukittelun tarkistus kulutuksen / leirityksen käynnistäminen piirin valmennusryhmien nimeäminen kevätkkuksen ja kevätparlamentin valmistelu timintakertmus ja tilinpäätös Tukkuu (kevätkkuksen yhteydessä) kilpailuanmusten käsittely timintasuunnitelman tteutus talusasiat Syyskuu kilpailukalenterin tarkistus piirikunnallisten kilpailujen anminen piirikalenterin työstö kilpailulupamaksut kulutus- / leiritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin valmistelu timintasuunnitelma ja talusarvi maakuntaviestiasiat talusasiat Lkakuu (syyskkuksen yhteydessä) piirikunnallisten kilpailujen myöntäminen kilpailukalenteritilanne syyskkuksen ja syysparlamentin yhteenvet talusasiat Marraskuu kilpailuasiat TD-tehtävät uuden jhtkunnan tehtäväjak valikuntien nimeäminen piirijhtkunnan sääntömääräiset asiat (nimenkirjittajat, tilinkäyttöikeudet, hyväksyjät ym.) kulukrvaukset talusasiat 15

16 10. SHL:N JA HIIHTOPIIRIN YHTEISET AIKATAULUT Tammi-helmikuu - nurten SM-kisjen henkilökhtaisten sarjjen paremmuusjärjestys SMjärjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - nurten SM-kisjen viestijukkueiden paremmuusjärjestys SM-järjestäjälle (7 vrk ennen kilpailua) - Hpeasmpa-lppukilpailun kiintiöön nimetyt henkilöt (10 vrk ennen lppukilpailua) Maalis-huhtikuu - esitäytettyjen vusi-ilmituslmakkeiden timittaminen jäsenseurille (maaliskuun lppu) - vusi-ilmituslmakkeiden palautusten vastaantt ja kntrlli (15.4. men nessä) - vusi-ilmituslmakkeet SHL:n (25.4. mennessä) - piirilukittelun tekeminen liitn seuralukittelua varten (25.4. mennessä) Tukkuu - kansallisten ja kv. kisjen kilpailuanmukset piirikäsittelyyn (2.5. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn (25.5. mennessä) - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) El-syyskuu - valtakunnallisen kilpailukalenterin tarkistus ja piirin ranking-kisjen nimeäminen - kalenteritarkistus liittn (25.9. mennessä) 16

17 Lka-marraskuu - esitykset liittvaltuustn kkukselle (14 vrk ennen kkusta) - SM- ja HS-lppukilpailuanmukset sekä FIS-kisa-anmukset piirikäsittelyyn (1.11. mennessä) - tarkistetut anmukset liittn ( mennessä) Julukuu - piiritiminnan arviintilmake strategiarahaa varten liittn ( mennessä) - piirin vastuuhenkilöt SHL:lle ( mennessä) Yhteenvet tärkeistä päivämääristä SHL:n: Vusi-ilmituslmakkeet Piirilukittelu Kilpailuanmukset Kalenteritarkistus SM-, HS- ja FIS-anmukset Piiritiminnan arviintilmake Piirin vastuuhenkilöt Piiritiedtteet SHL:sta timitetaan 6-7 piiritiedtetta vudessa piirien vastuuhenkilöille muistuttamaan ajankhtaisista timenpiteistä. Piiritiedtteet julkaistaan myös liitn nettisivuilla Seuratiedtteet Vusittain SHL:n jäsenseurille menee liitsta 4-5 seuratiedtetta, jissa kerrtaan seurille ajankhtaisista asiista. Näiden lisäksi hiihtpiiri tiedttaa seurilleen mista ajankhtaisista asiistaan. Nettisivut Liitn nettisivut kertvat ajankhtaisista asiista. Näitä täydentävät piirien mat nettisivut. 17

18 11. MITEN LISÄTÄÄN JÄSENTEN SITOUTUMISTA Ohessa yhteenvetja hiihtpiirien aikanaan tekemistä ryhmätöistä, jissa mietittiin jäsenten rlia piirijhtkunnassa. Esille nusivat selkeästi tehtävien jak ja parhaiden henkilöiden valinta ennalta määrättyihin tehtäviin. - ikea tehtävä piirissä - tehtäväjak ja vastuu - me-henki ja tasavertaisuus - tehtävä jkaiselle - timinta psitiiviseksi - tunnetuksi tuleminen - selkeät tehtävänkuvaukset - lajiystävällisyys - vastuun antaminen jhtkunnan jä senille - tehtäväkenttä kaikille - kannustetaan ja tuetaan uutta jäsentä - kulutus - jastlla hjeistus tehtäväjasta - jäsenelle selvä vastuualue - tehtävät ikeille henkilöille kkemuk sen ja minaisuuksien mukaan - jastssa vahvistetun timenkuvan hyväksyminen khdaltaan - kkukset eri pulilla piiriä - infrminti tehtävän surittamisesta ja lpputulksen selvittäminen jastlle - selkeä tehtävänkuvaus - ikea henkilö spivaan tehtävään - ns. rivijäsenille erityistehtäviä - tehtävänjak - mtivaatihalukkuus - tavitteellisuus - prkkaniden jakaminen - huippuvalmentajien / urheilijiden saaminen mukaan timintaan - reippaita, ilisia, huumrilla höystettyjen kkusten läpivieminen - selvät vastuualueet - kulutus! - mäki / yhdistetty / alppi / freestyle aktivitava mukaan - alueen ja lajien kattavuus - jäsenten vastuualueet - jhtkunnan jäsenten seurakäynnit - alan ihminen paikalleen - päätetään tehtäväalueista - tulsten tarkastelu ja raprtinti - tehtäväjak/työnjak - jastn timenkuva selkeä - kkukset eri pulilla piiriä - prkkana - kukin hitaa sansa - tehtäväkuva henkilöille - spivat henkilöt k. tehtäviin - jastssa ei lla seuran edustaja 18

19 Liitn ja piirin tavitteet ja päämäärät vat yhteneviä. Liitn ja piirin välillä n suritettu tehtäväjak. Tehtäväjan nudattaminen ja yhteisen linjan säilyttäminen takaavat tehkkaimman timinnan sumalaisen hiihdn hyväksi! 19

20 20

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 4.3.2016 HS-LOPPUKILPAILU KUOPIO HENKILÖKOHTAISET MATKAT

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 4.3.2016 HS-LOPPUKILPAILU KUOPIO HENKILÖKOHTAISET MATKAT JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 4.3.2016 HS-LOPPUKILPAILU KUOPIO HENKILÖKOHTAISET MATKAT AGENDA 1. Läsnäolijoiden toteaminen 2. Kilpailuorganisaation esittely 3. Tuomarineuvoston esittely 4. Ilmoittautumiset

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Seuran toimintaopas 2014 2015

Seuran toimintaopas 2014 2015 Seuran timintapas 2014 2015 1 Sisällysluettel M-Team seurana s. 3 Strategia 2018 s. 4 Hallint s. 4 Talus s. 5 Timihenkilöt s. 6 Seuran timintatavat s. 9 Käyttäytyminen s. 9 Terveys ja päihteet s. 9 Ongelmatilanteet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot