Palveluntuottajien vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajien vuosiraportti"

Transkriptio

1 2012 Palveluntuottajien vuosiraportti Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES -kurssit ASLAK- ja Tyk -kuntoutus Kela

2 2 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija Sukula Tekninen toteutus Vesa-Pekka Juutilainen Tilastollinen analyysi Riitta Toppari Tekstit Seija Sukula, Leena Penttinen

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kaikki kuntoutuksessa olleet Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES-kurssit ASLAK-kurssit tai TYK-kuntoutus... 26

4 4 1. YHTEENVETO Kela on kehittänyt palveluntuottajien vuosiraportointia ja uutta raporttipohjaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ammatillisessa kuntoutuksessa ja vaikeavammaisten yksilöjaksoilla. Kokeilusta saatujen myönteisten tulosten perusteella, raporttimallia on päätetty asteittain laajentaa koskemaan kaikkia kuntoutuspalveluita. Tämä vuosiraportti sisältää palveluntuottajan arvion kuntoutuksen toteutumisesta vuodelta 2012 ammatillisesta-, Tyk-, Tules -kuntoutuksesta ja ASLAK- kursseista, sekä vaikeavammaisten (7 eri palvelulinjaa) että harkinnanvaraiset yksilöjaksoilta (7 eri palvelulinjaa). Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutusprosessin eri vaiheista palveluntuottajan näkökulmasta. Kysymysten suunnittelun lähtökohtana on ollut uusi prosessijohtamisen malli 1, jonka tavoitteena on uudistaa palvelun tuottamista. Lisäksi palveluntuottajilta kerättävä tieto on osa kuntoutuksen tuloksellisuuden kehittämistä Kuntoutuksen kehittämisohjelma mukaisesti. Kysymykset käsittelivät kuntoutukseen osallistumista ja sen toteuttamista, kuntoutustarpeen määrittelyä, kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja arvioitua hyötyä. Tuloksia tullaan hyödyntämään Kelan prosessien ohjauksessa ja tavoitteena on myös etsiä niitä sidosryhmäyhteistyön rajapintoja, jotka haastavat kuntoutuksen sidosryhmäyhteistyön keskeisten toimijoiden kanssa. Palveluntuottajat ovat toimittaneet 7068 kuntoutujaa koskevat tiedot niistä kuntoutujista, jotka päättivät kuntoutuksen vuoden 2012 loppuun mennessä. Osa tiedoista toimitettiin myöhässä ja ne on jätetty analyysin ulkopuolelle. Tulosten mukaan kuntoutuksen tavoite oli määritelty hyvin lähettävällä taholla yli puolella kuntoutujista. Ainoastaan Tules -kursseilla arvioitiin lähettävän tahon laatineet tavoitteet vain 40%:lla riittävästi ja neljänneksellä välttävästi tai ei ollenkaan. Suurin osa palveluntuottajista koki saaneensa hyvin etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista. Palveluntuottajat arvioivat lähes kaikkien kuntoutujien olleen oikeassa kuntoutusmuodossa (86%). Harkinnanvaraiset yksilöjaksot ja ASLAK-kurssit näyttivät kohdentuneen parhaiten, sillä siellä lähes kaikkien kuntoutujien koettiin olevan oikeassa kuntoutuksessa. Vastaavasti Tules-kuntoutujista kolmannes olisi hyötynyt enemmän muusta yksilöllisestä kuntoutuksesta, ammatillisesta kuntoutuksesta tai muusta sairausryhmäkohtaisesta kurssista. 1 Prosessijohtamisen kehittämisohjelma

5 5 Palveluntuottajan arvion mukaan kolme neljäsosaa kuntoutujista hyötyi kuntoutuksesta. Parhaiten arvioitiin kuntoutujien hyötyneen vaikeavammaisten yksilöjaksoista ja ASLAK- ja Tyk-kuntoutuksesta. Vastaavasti vähiten koettiin kuntoutujien hyötyneen ammatillisesta kuntoutuksesta, mutta sielläkin yli puolet (60%) hyötyi kuntoutuksesta. Palveluntuottajat arvioivat kuntoutujien olleen kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (76%). Vajaa viidennes kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian myöhäisessä vaiheessa. Ammatillisessa kuntoutuksessa, Tules-kursseilla ja harkinnanvaraisilla yksilöjaksoilla kuntoutujat olisivat hyötyneet aikaisemmin aloitetusta kuntoutuksesta. Parhaiten ajoitus kohdistui ASLAK -kuntoutuksessa ja vaikeavammaisten yksilöjaksoilla, jossa lähes kaikkien arvioitiin olleen oikea-aikaisesti kuntoutuksessa. Yleisin keskeyttämisen syy oli sairaus. Lääkinnällisessä ja harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa, Tules-kursseilla (työelämässä olevat) verkostoneuvottelut pidettiin pääosin puhelimen välityksellä. Kotipaikkakunnalla pidettiin vain yksittäisiä neuvotteluja, vaikka se onkin mahdollista Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Kela testasi suoraa asiakaspalautetta kuntoutujalta vuoden 2012 aikana tehdyllä asiakaskyselyllä. Kokeiluun valittiin alle vuoden kestävät ns. lyhyet ASLAK-kurssit. Tavoitteena oli selvittää kuntoutujien kokemuksia kuntoutuksen hyödyistä, laadusta ja käytännön järjestelyistä. Kursseja toteutettiin yhteensä 29 ja kuntoutujia oli lähes 290. Kyselyyn vastasi 52 (17,9 %) kuntoutujaa. Tämän kyselyn mukaan suurin osa kuntoutujista oli lyhytmuotoiseen ASLAK-kuntoutukseen tyytyväisiä (75 %) ja kokivat hyötyvänsä siitä (76 %). Kuntoutujat kokivat elämänhallinnan kohentuneen (81 %) ja kuntoutuksen sisältö vastasi heidän tarpeitaan (60 %). Asiakkaiden kokemuksia kuntoutuksen hyödyistä on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia kuntoutujia. Erityisesti terveydenhuollon asiakkaille on kehitelty runsaasti kyselyjen malleja, joiden tarkoitus on mitata palvelun toteutumisen laadukkuutta asiakkaan näkökulmasta. Tällaisten kyselyjen sopivuutta Kelan kuntoutukseen testataan vuoden 2013 aikana eräissä Kelan kuntoutuspalveluissa, mm. yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa ja Tules-kursseissa.

6 6 2. KAIKKI KUNTOUTUKSESSA OLLEET Tässä luvussa käsitellään kaikkia vuosiraportoinnissa olleita palvelulinjoja. Kuntoutujia oli kuntoutuksessa yhteensä Kuntoutujamäärät palvelulinjoittain Linja Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja 0 0,0 Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja 251 3,6 Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja 401 5,7 Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja 93 1,3 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 3 0,0 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 58 0,8 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja 1 0,0 Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 55 0,8 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja ,5 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 225 3,2 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja 465 6,6 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 29 0,4 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 35 0,5 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja 183 2,6 Työelämässä olevien selkäoireisten Tules-kurssit 161 2,3 Työelämässä olevien niska- ja hartiaoireisten Tules-kurssit 27 0,4 Työelämässä olevien niveloireisten Tules-kurssit 41 0,6 Työelämästä poissaolevien Typo-Tules-kurssit 6 0,1 ASLAK-kurssit 574 8,1 Tyk-kuntoutus 13 0,2 Kuntoutustutkimus ,0 Kuntoutustarveselvitys ,7 Työkokeilu 345 4,9 Työhönvalmennus 100 1,4 MT-työhönvalmennus 307 4,3 Yhteensä

7 7 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (määrä henkilöä) Työ/opiskelu 66 7,4 Sairaus ,2 Perhe 56 6,3 Kuntoutus ei sopiva 71 8,0 Muu syy ,0 Yhteensä Samalla henkilölle on saatettu merkitä useampia syitä. 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,9 hyvin ,3 kohtalaisesti ,3 välttävästi 324 4,9 ei ollenkaan 101 1,5 Yhteensä Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,3 hyvin ,8 kohtalaisesti ,1 välttävästi 657 9,9 ei ollenkaan 194 2,9 Yhteensä

8 4. Arvioikaa, kuinka tärkeitä seuraavat verkostoyhteistyökumppanit olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Sijoitus n % n % n % n % n % Terveydenhuolto ,19% 28 14,97% 24 14,72% 8 6,67% 4 5,19% Muu 23 11,33% 27 14,44% 11 6,75% 16 13,33% 8 10,39% Työnantaja 17 8,37% 23 12,30% 17 10,43% 11 9,17% 5 6,49% Työpaikka 12 5,91% 18 9,63% 17 10,43% 8 6,67% 3 3,90% Perhe 11 5,42% 23 12,30% 12 7,36% 8 6,67% 16 20,78% Työ- ja elinkeinotoimisto 11 5,42% 36 19,25% 29 17,79% 21 17,50% 3 3,90% Sosiaalitoimi 10 4,93% 21 11,23% 32 19,63% 22 18,33% 13 16,88% Kotipalvelu 5 2,46% 4 2,14% 7 4,29% 8 6,67% 4 5,19% Palvelutalo 3 1,48% 4 2,14% 5 3,07% 6 5,00% 7 9,09% Koulu 1 0,49% 3 1,60% 6 3,68% 8 6,67% 12 15,58% Päivähoito 0 0,00% 0 0,00% 3 1,84% 4 3,33% 2 2,60% Yhteensä ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

9 9 5. Mitä seuraavista elämänlaadun mittareista käytätte pääasiallisesti? n=palveluntuottaja 15D (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) % RAND 36 (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) % WHOQOL-BREF % Muu mikä? % Yhteensä % 6. Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärät) 6072 henkilöä (85,9 % 7068 henkilöstä) 7. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus ,1 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi ,0 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja ,8 ASLAK-kurssi 5 1,0 Tyk-kuntoutus 20 4,1 Yhteensä Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,8 hyvin ,9 kohtalaisesti ,8 välttävästi 461 7,1 ei ollenkaan 160 2,5 Yhteensä

10 10 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 319 4,9 sopivaan aikaan ,0 liian myöhään ,1 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työllistymiseen (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin ,1 sopivaan aikaan ,9 liian myöhään ,0 Yhteensä Kuntoutuspäiväkirja palveli kuntoutusprosessia (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,4 hyvin ,7 kohtalaisesti ,4 välttävästi ,3 ei ollenkaan ,2 Yhteensä

11 11 3. AMMATILLINEN KUNTOUTUS Kuntoutujia ammatillisessa kuntoutuksessa (kuntoutustutkimus, kuntoutustarveselvitys, työkokeilu, työhönvalmennus ja mt-työhönvalmennus) oli yhteensä Kuntoutuksen keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) Työ/opiskelu 36 10,8 Sairaus ,7 Perhe 6 1,8 Kuntoutus ei sopiva 49 14,8 Muu syy 96 28,9 Yhteensä Palveluntuottajalla oli etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,3 hyvin ,8 kohtalaisesti ,9 välttävästi 142 6,5 ei ollenkaan 13 0,6 Yhteensä Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lausunnosta/kuntoutussuunitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,9 hyvin ,8 kohtalaisesti ,6 välttävästi ,4 ei ollenkaan 74 3,4 Yhteensä Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (määrä henkilöä) 1885 henkilöä (84,6 % 2229 henkilöstä)

12 12 5. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus ,8 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi ,0 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja 56 20,3 ASLAK-kurssi 4 1,4 Tyk-kuntoutus 4 1,4 Yhteensä Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät)) erittäin hyvin ,0 hyvin ,5 kohtalaisesti ,0 välttävästi ,5 ei ollenkaan 109 5,0 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin ,6 sopivaan aikaan ,5 liian myöhään ,8 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työllistymiseen (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin ,3 sopivaan aikaan ,7 liian myöhään ,0 Yhteensä

13 13 4. VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖJAKSOT Kuntoutujia vaikeavammaisten yksilöjaksoille oli yhteensä Kuntoutuksen keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) Työ/opiskelu 7 2,7 Sairaus ,4 Perhe 23 8,9 Kuntoutus ei sopiva 3 1,2 Muu syy 95 36,8 Yhteensä Palveluntuottajalla oli etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,0 hyvin ,7 kohtalaisesti ,3 välttävästi 147 5,1 ei ollenkaan 84 2,9 Yhteensä ,0 3. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lausunnosta/kuntoutussuunitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,3 hyvin ,7 kohtalaisesti ,9 välttävästi 236 8,0 ei ollenkaan 64 2,2 Yhteensä

14 14 4. Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat verkostoyhteistyökumppanit olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen Sijoitus n % n % n % Terveydenhuolto 11 35,48 % 4 14,29 % 4 16,67 % Sosiaalitoimi 6 19,35 % 5 17,86 % 3 12,50 % Koulu 6 19,35 % 12 42,86 % 5 20,83 % Kotipalvelu 4 12,90 % 2 7,14 % 4 16,67 % Muu 2 6,45 % 3 10,71 % 1 4,17 % Palvelutalo 2 6,45 % 2 7,14 % 5 20,83 % Työnantaja 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Työpaikka 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Perhe 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Työ- ja elinkeinotoimisto 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Päivähoito 0 0,00 % 0 0,00 % 2 8,33 % Yhteensä ,00 % ,00 % ,00 %

15 15 5. Mitä seuraavista elämänlaadun mittareista käytätte pääasiallisesti? 15D (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) 2 8 % RAND 36 (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) % WHOQOL-BREF 7 27 % muu, mikä? 4 16 % Palveluntuottajia yhteensä % 6. Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (määrä henkilöä) 2756 henkilöä (87,6 % 3147 henkilöstä) 7. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus 1 0,9 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi 72 61,5 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja 44 37,6 Yhteensä Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,1 hyvin ,8 kohtalaisesti ,0 välttävästi 114 4,0 ei ollenkaan 33 1,1 Yhteensä

16 16 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 12 0,4 sopivaan aikaan ,3 liian myöhään ,3 Yhteensä Kuntoutuspäiväkirja palveli kuntoutusprosessia (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,9 hyvin ,3 kohtalaisesti ,9 välttävästi ,8 ei ollenkaan ,1 Yhteensä ,0 11. Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat verkostoneuvottelumenetelmät olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen(1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) Sijoitus n % n % n % n % n % Puhelimen välityksellä 24 82,76% 3 17,65% 2 33,33% 0 0,00% 0 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 4 13,79% 1 5,88% 0 0,00% 3 100,00% 0 Muu 1 3,45% 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 0 0,00% 3 50,00% 0 0,00% 0 Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 0 0,00% 12 70,59% 1 16,67% 0 0,00% 0 Yhteensä ,00% ,00% 6 100,00% 3 100,00% 0

17 HENKILÖSTÖ. Arvioikaa, minkä moniammatillisen työryhmän jäsenen osuus painottui eniten ohjelman toteutuksessa ja laittakaa jäsenet tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) A. Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja Tärkeimmäksi työntekijäksi ilmoitettiin näkövammaisten kuntoutusohjaaja ja kuurosokeuskuntoututtaja. Toiseksi tärkeimmiksi mainittiin terveydenhoitaja, kommunikaatiotaidon kuntouttaja, fysio- ja toimintaterapeutti. Kolmantena olivat sairaanhoitaja ja psykologi/psykoterapeutti. B. Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja Tärkeimmiksi työntekijöiksi nimettiin fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Toiseksi tärkeimmät olivat psykologi ja toimintaterapeutti. Kolmanneksi mainittiin neuropsykologi, sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). C. Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja Tärkeimmiksi työntekijöiksi mainittiin fysioterapeutti ja kuntoutuksen erityispätevyyden suorittanut fysiatri. Toiseksi tärkeimpiä olivat kuntoutuksen erityispätevyyden suorittanut reumatologi ja sairaanhoitaja. Kolmanneksi mainittiin psykologi/neuropsykologi. D. Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja Tärkeimmiksi työntekijöiksi mainittiin fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Toiseksi tärkeimpiä olivat toimintaterapeutti, psykologi/neuropsykologi ja fysiatri. Kolmanneksi mainittiin sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). E. Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja Ensisijaisina työntekijöinä kyseisillä palvelulinjoilla oli näonkäytön- ja kuurosokeuskuntouttaja. Toissijaisina olivat fysioterapeutti ja psykologi ja kolmantena toimintaterapeutti. F. Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Ensisijaisena työntekijänä oli sairaanhoitaja. Toissijaisena oli fysioterapeutti ja kolmantena toimintaterapeutti. G. Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja Ensisijaisena työntekijänä olivat fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja sosionomi (AMK). Toiseksi tärkeimmiksi mainittiin perhe- ja toimintaterapeutti. Kolmanneksi tärkeimpiä olivat sairaanhoitaja, lastentautien erikoislääkäri ja psykologi.

18 18 5. HARKINNANVARAISET YKSILÖJAKSOT Kuntoutujia harkinnanvaraisilla yksilöjaksoilla oli yhteensä Kuntoutuksen keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) Työ/opiskelu 12 7,9 Sairaus 58 38,4 Perhe 12 7,9 Kuntoutus ei sopiva 6 4,0 Muu syy 63 41,7 Yhteensä Palveluntuottajalla oli etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,5 hyvin ,9 kohtalaisesti ,3 välttävästi 22 2,9 ei ollenkaan 3 0,4 Yhteensä Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lausunnosta/kuntoutussuunitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 84 11,1 hyvin ,1 kohtalaisesti ,9 välttävästi 83 11,0 ei ollenkaan 22 2,9 Yhteensä Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (määrä henkilöä) 735 henkilöä (91,1 % 807 henkilöstä)

19 19 5. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus 1 2,0 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi 33 64,7 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja 10 19,6 ASLAK-kurssi 0 0,0 Tyk-kuntoutus 7 13,7 Yhteensä Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät)) erittäin hyvin ,0 hyvin ,3 kohtalaisesti ,2 välttävästi 55 7,2 ei ollenkaan 10 1,3 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 7 0,9 sopivaan aikaan ,2 liian myöhään ,0 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työllistymiseen (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 0 0,0 sopivaan aikaan ,4 liian myöhään ,6 Yhteensä

20 20 9. Kuntoutuspäiväkirja palveli kuntoutusprosessia (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 31 4,3 hyvin ,6 kohtalaisesti ,1 välttävästi ,7 ei ollenkaan ,3 Yhteensä Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat verkostoneuvottelujen menetelmät olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen(1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Sijoitus n % n % n % n % n % Puhelimen välityksellä 28 73,68% 8 42,11% 1 20,00% 0 0,00% 0 Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 6 15,79% 5 26,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 Muu 4 10,53% 4 21,05% 3 60,00% 0 0,00% 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00% 1 100,00% 0 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 0 0,00% 1 5,26% 1 20,00% 0 0,00% 0 Yhteensä ,00% ,00% 5 100,00% 1 100,00% 0

21 21 6. TULES-KURSSIT TULES-kursseilla kuntoutujia oli yhteensä Kuntoutuksen keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) Työ/opiskelu 5 5,8 Sairaus 18 20,9 Perhe 9 10,5 Kuntoutus ei sopiva 11 12,8 Muu syy 43 50,0 Yhteensä Palveluntuottajalla oli etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 51 26,3 hyvin 80 41,2 kohtalaisesti 59 30,4 välttävästi 3 1,5 ei ollenkaan 1 0,5 Yhteensä Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 24 12,5 hyvin 53 27,6 kohtalaisesti 71 37,0 välttävästi 22 11,5 ei ollenkaan 22 11,5 Yhteensä Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (määrä henkilöä) 163 henkilöä (69,4 % 235 henkilöstä)

22 22 4. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus 3 14,3 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi 4 19,0 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja 13 61,9 ASLAK-kurssi 1 4,8 Tyk-kuntoutus 0 0,0 Yhteensä Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät)) erittäin hyvin 36 19,3 hyvin ,7 kohtalaisesti 23 12,3 välttävästi 16 8,6 ei ollenkaan 6 3,2 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 1 0,5 sopivaan aikaan ,9 liian myöhään 58 30,5 Yhteensä Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työllistymiseen (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 0 0,0 sopivaan aikaan ,2 liian myöhään 52 33,8 Yhteensä ,0 Koskee vain työelämässä olevia kuntoutujia.

23 23 8. Kuntoutuspäiväkirja palveli kuntoutusprosessia (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 12 6,3 hyvin 72 38,1 kohtalaisesti 58 30,7 välttävästi 29 15,3 ei ollenkaan 18 9,5 Yhteensä Kuntoutujien terveydentila haittasi selviytymistä (henkilöiden lukumäärät) erittäin paljon 2 1,1 paljon 11 6,2 kohtalaisesti 19 10,7 jonkin verran 36 20,3 ei ollenkaan ,6 Yhteensä Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat verkostoneuvottelujen menetelmät olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Työelämässä olevat Sijoitus n % n % n % n % n % Puhelimen välityksellä 8 53,33% 2 50,00% Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 6 40,00% 2 50,00% Muu 1 6,67% 0 0,00% Videoiden välityksellä 0 0,00% 0 0,00% Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 0 0,00% 0 0,00% Yhteensä ,00% 4 100,00% Työelämästä poissaolevat Sijoitus n % n % n % n % n % Puhelimen välityksellä 1 100,00% 1 100, Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 0 0,00% 0 0, Muu 0 0,00% 0 0, Videoiden välityksellä 0 0,00% 0 0, Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 1 100,00% 0 100, Yhteensä 1 100,00% 1 100,00% 0 0 0

24 24 Sijoitus 11. Arvioikaa, minkä moniammatillisen työryhmän jäsenen osuus painottui eniten ohjelman toteutuksessa ja laittakaa jäsenet tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Työelämässä olevat n % n % n % n % Fysioterapeutti ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Erikoislääkäri 0 0,00% 6 35,29% 4 23,53% 7 41,18% Psykologi 0 0,00% 8 47,06% 7 41,18% 2 11,76% Työelämän asiantuntija 0 0,00% 3 17,65% 6 35,29% 8 47,06% Yhteensä ,00% ,00% ,00% ,00% Sijoitus Työelämästä poissaolevat n % n % n % n % Fysioterapeutti 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Erikoislääkäri 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% Psykologi 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% Yhteensä 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00%

25 Arvioikaa, minkä muun erityistyöntekijän osuus painottui eniten ohjelman toteutuksessa ja laittakaa jäsenet tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Työelämässä olevat Sijoitus n % n % n % n % n % n % n % Fysioterapeutti 10 58,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% Ravitsemusterapeutti 4 23,53% 2 11,76% 2 11,76% 5 31,25% 2 14,29% 2 18,18% 0 0,00% Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja Sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK) 2 11,76% 1 5,88% 8 47,06% 2 12,50% 2 14,29% 2 18,18% 0 0,00% 1 5,88% 8 47,06% 2 11,76% 2 12,50% 2 14,29% 2 18,18% 0 0,00% Erikoislääkäri 0 0,00% 5 29,41% 1 5,88% 0 0,00% 2 14,29% 2 18,18% 0 0,00% Toimintaterapeutti 0 0,00% 1 5,88% 2 11,76% 1 6,25% 1 7,14% 2 18,18% 6 66,67% Liikunnanohjaaja 0 0,00% 0 0,00% 2 11,76% 6 37,50% 5 35,71% 1 9,09% 2 22,22% Yhteensä ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 9 100,00% Työelämästä poissaolevat Sijoitus n % n % n % n % n % n % n % Fysioterapeutti 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Sosiaalityöntekijä/sosionomi (AMK)/ kuntoutuksen ohjaaja (AMK)/ geronomi (AMK) 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Erikoislääkäri 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Toimintaterapeutti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 Ravitsemusterapeutti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Jalkaterapeutti (AMK) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Liikunnanohjaaja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 Yhteensä 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 0

26 26 7. ASLAK-KURSSIT TAI TYK-KUNTOUTUS Kuntoutujia ASLAK-kursseilla ja TYK-kuntoutuksessa yhteensä 587 (TYK-kuntoutujia 13). 1. Kuntoutuksen keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) Työ/opiskelu 6 9,8 Sairaus 15 24,6 Perhe 6 9,8 Kuntoutus ei sopiva 2 3,3 Muu syy 32 52,5 Yhteensä Palveluntuottajalla oli etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,0 hyvin ,6 kohtalaisesti 82 14,6 välttävästi 10 1,8 ei ollenkaan 0 0,0 Yhteensä Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lausunnosta/kuntoutussuunitelmasta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,9 hyvin ,5 kohtalaisesti ,2 välttävästi 67 12,2 ei ollenkaan 12 2,2 Yhteensä

27 27 4. Arvioikaa, kuinka tärkeitä seuraavat verkostoyhteistyökumppanit olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan) n=palveluntuottaja Sijoitus N 5 Työnantaja 6 35 % 9 56 % 2 13 % Terveydenhuolto 4 24 % 4 25 % 4 27 % 1 14 % Työpaikka 4 24 % 2 13 % 6 40 % 1 14 % Muu 3 18 % 2 13 % 1 14 % 1 33 % Perhe 1 6 % 1 7 % 2 29 % Sosiaalitoimi 2 67 % Työ- ja elinkeino- toimisto 2 29 % Kotipalvelu Koulu Palvelutalo Päivähoito Muu Yhteensä % % % % % 5. Mitä seuraavista elämänlaadun mittareita käytätte pääasiallisesti (valitse vain yksi vaihtoehto) Palveluntuottajia % 15D (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) 3 18,8 Rand 36 (terveyteen liittyvä elämänlaadunmittari) 12 75,0 WHOQOL-BREF 0 0,0 Muu 1 6,3 Yhteensä

28 28 6. Kuntoutujille oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (määrä henkilöä) 527 henkilöä (89,7 % 587 henkilöstä) 7. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Muu ammatillinen kuntoutus 2 7,1 Muu sairausryhmäkohtainen kurssi 8 28,6 Muu yksilöllinen kuntoutuksen linja 9 32,1 ASLAK-kurssi 0 0 Tyk-kuntoutus 9 32,1 Yhteensä ,0 8. Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin ,2 hyvin ,5 kohtalaisesti 90 16,9 välttävästi 27 5,1 ei ollenkaan 2 0,4 Yhteensä ,0 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 7 1,3 sopivaan aikaan ,3 liian myöhään 34 6,4 Yhteensä ,0

29 Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työllistymiseen (henkilöiden lukumäärät) liian aikaisin 24 5,2 sopivaan aikaan ,9 liian myöhään 4 0,9 Yhteensä ,0 11. Verkkotyöskentely palveli kuntoutusprosessia (henkilöiden lukumäärät) erittäin hyvin 92 18,9 hyvin ,8 kohtalaisesti ,2 välttävästi 71 14,6 ei ollenkaan 46 9,5 Yhteensä ,0 13. Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat yhteistyötapaamisten menetelmät olivat eri tilanteissa ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan), n=palveluntuottaja Yhteistyöpäivä Sijoitus Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa n % n % n % n % n % 12 75,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 3 18,75% 1 10,00% 1 20,00% 1 25,00% 0 Muu 1 6,25% 3 30,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Puhelimen välityksellä 0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 3 75,00% 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 5 50,00% 2 40,00% 0 0,00% 0 Yhteensä ,00% ,00% 5 100,00% 4 100,00% 0

30 30 Palveluntuottajan työpaikkakäynti Sijoitus n % n % n % n % n % Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 5 41,67% 2 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 3 25,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Puhelimen välityksellä 1 8,33% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 Yhteensä ,00% 4 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 0 Loppukeskustelu esimiehen kanssa Sijoitus n % n % n % n % n % Puhelimen välityksellä 7 50,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0 Muu 5 35,71% 3 42,86% 1 50,00% 0 0 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 1 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 1 7,14% 2 28,57% 0 0,00% 0 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 1 14,29% 1 50,00% 0 0 Yhteensä ,00% 7 100,00% 2 100,00% 0 0 Jos vastaatte ASLAK-kurssista, niin arvioikaa vielä kuinka tärkeitä seuraavan yhteistyötapaamisen menetelmät olivat ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen (1=tärkein jne., tyhjä = ei ollenkaan), n=palveluntuottaja Alueellinen yhteistyökokous (ASLAK-kurssi) Sijoitus n % n % n % n % n % Kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa 10 66,67% 2 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Muu 3 20,00% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 Puhelimen välityksellä 1 6,67% 3 30,00% 3 42,86% 2 50,00% 0 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla 1 6,67% 2 20,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 Videoiden välityksellä 0 0,00% 3 30,00% 3 42,86% 1 25,00% 0 Yhteensä ,00% ,00% 7 100,00% 4 100,00% 0

31 31

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2015 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 19.7.2016 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 213 Palveluntuottajien vuosiraportti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2014 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 25.6.2015 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Ammatillinen kuntoutusselvitys 1.1.2019 alkavat palvelut Sopimuskausi, palveluntuottajat, hankintaan liittyvät asiat ja yhteydenpito sopimuskauden aikana Leena Penttinen Suunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien

Lisätiedot

Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena. Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä

Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena. Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä Mitä on kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi? 2 Tietojen hyödyntäminen

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula Mitä muuttuu kuntoutuksessa? 19.1.2017 Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula 1 Kohti avointa yhteistyötä Kelan kuntoutuksen ryhmät ovat siirtymässä

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit,

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Palveluntuottajien koulutus Merja Pouttu suunnittelija Kela, Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kuntoutuspalvelujen ryhmä ALS-kurssit Mikä on muuttunut

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Arita Goh Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssit vuoden 2019 alusta alkaen Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi

Lisätiedot

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Palveluntuottajien koulutus Anita Ketola suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Lasten perhekurssi Nuorten osittainen

Lisätiedot

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Palvelujen toteutus Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen Sisältö

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Pirjo K. Tikka Vastaava suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Aivovammakurssit vuoden 2019 alusta alkaen

Lisätiedot

Vaativan lääkinnällisen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelut

Vaativan lääkinnällisen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelut Vaativan lääkinnällisen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Palvelut Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen Sisältö Palvelujen uudet nimet

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin kehittämisprojekti. Sari Miettinen Projektipäällikkö

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin kehittämisprojekti. Sari Miettinen Projektipäällikkö Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin kehittämisprojekti Sari Miettinen Projektipäällikkö Kehittämisprojektin lähtökohdat MITÄ & MILLOIN? Kehittää nykyinen toimintamalli sellaiseksi, joka tuottaa

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Työhön kuntoutumisen palveluverkosto Kela. Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä. Helena Ahponen

Työhön kuntoutumisen palveluverkosto Kela. Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä. Helena Ahponen Työhön kuntoutumisen palveluverkosto 13.11.2008 Kela Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä Helena Ahponen Kelan kuntoutuksen lakiperusta Kela järjestää lakisääteisenä Ammatillista kuntoutusta

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 6.5.2014 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Muutokset palvelujen sisällössä

Muutokset palvelujen sisällössä Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Muutokset palvelujen sisällössä Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Standardit kuntoutuksen toteutuksessa Palveluntuottajien koulutuspäivä 22.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Villakoiran ydin Miten standardia luetaan? Mikä on oleellista standardista? (Tarjousta

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö

Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö Kohti yhtenäistä seurantaa Tukevaisuudessa tarvitaan yhteisesti hyväksytyt valtakunnalliset mittarit ja toimintamallit yhteinen valtakunnallinen tietovaranto yhtenäiset

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa

Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa 2019 1. Arviointimenetelmien käyttö hyödyn raportoinnissa Kuntoutuksesta saatavaa hyötyä arvioidaan kuntoutujien näkökulmasta, palveluntuottajien arvioinnin

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE 5.7.2017 MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 2 MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 1 2.1 Mittaria koskevan tiedon merkitseminen...

Lisätiedot

Sopimuskausi, palveluntuottajat, hankintaan liittyvät asiat ja yhteydenpito sopimuskauden aikana

Sopimuskausi, palveluntuottajat, hankintaan liittyvät asiat ja yhteydenpito sopimuskauden aikana Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Sopimuskausi, palveluntuottajat, hankintaan sopimuskauden aikana Elina Kulmanen Suunnittelija Kela,

Lisätiedot

Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit. Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä

Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit. Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä Elinsiirtokurssit Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi (elinsiirron saaneet) Lasten

Lisätiedot

OTE- Kelan kokeilu-uudet ohjautumisen mallit. Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela

OTE- Kelan kokeilu-uudet ohjautumisen mallit. Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela OTE- Kelan kokeilu-uudet ohjautumisen mallit Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela Taustaa Kelan tutkimusosaston kysely terveydenhuollolle ja järjestöille yhteistyöstä ja tulevaisuuden tarpeista

Lisätiedot

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vadén 5.10.2016 ja 6.10.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Skype-info tuloksellisuuden raportoinnista (AKVA:sta) 5.10 ja 6.10.2016

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö Hyvinvoinnin huippuosaaja Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin ainutlaatuinen

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Learning cafen yhteenveto. Oulu

Learning cafen yhteenveto. Oulu Learning cafen yhteenveto Oulu 21.1.2014 Miten ohjaamme asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen? Kun kontakti valmis ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen Kuntoutuskentän tuntemus Verkoston tuntemus Info-päivät

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYÖKOKEILUN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS TYÖKOKEILUN PALVELULINJA... 1 1 Tavoite...

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myönteisten ratkaisujen yleisimmät päädiagnoosit vuonna 2013 Työkokeilu Sairausdiagnoosi

Lisätiedot