Palveluntuottajien vuosiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajien vuosiraportti"

Transkriptio

1 2014 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela

2 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija Sukula, Terhi Tuominen Tekninen toteutus Vesa-Pekka Juutilainen Tilastollinen analyysi Tuomas Reiterä Tekstit Tuomas Reiterä

3 2 Sisällys 1. Yhteenveto Kaikki kuntoutujat Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset aikuisten kurssit Sairasryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit... 36

4 3 1. Yhteenveto Kela on kehittänyt palveluntuottajien vuosiraportointia ja uutta raporttipohjaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ammatillisessa kuntoutuksessa ja vaikeavammaisten yksilöjaksoilla. Kokeilusta saatujen myönteisten tulosten perusteella, raporttimallia on päätetty asteittain laajentaa koskemaan kaikkia kuntoutuspalveluita. Vuoden 2014 raportti sisältää palveluntuottajien arvion kuntoutuksen toteutumisesta vaikeavammaisten ja harkinnanvaraisten aikuisten ja lasten yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa, ammatillisessa kuntoutuksessa (kuntoutustutkimus, kuntoutustarveselvitys, työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus ja ammatilliset kurssit), ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa sekä sairausryhmäkohtaisissa aikuisten ja lasten kursseissa. Yhteensä raportti sisältää 58 eri palvelulinjaa, jotka ovat raportoineet yli kuntoutujasta ja reilusta kuntoutujan omaisesta. Omaisten määrä on raportoitu silloin, jos omaisilla on palvelulinjassa omaa ohjelmaa. Eniten raportoituja omaisia on lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla ja lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla. Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutusprosessin eri vaiheista palveluntuottajan näkökulmasta. Kysymysten suunnittelun lähtökohtana on ollut uusi prosessijohtamisen malli, jonka tavoitteena on uudistaa palvelun tuottamista. Lisäksi palveluntuottajilta kerättävä tieto on osa kuntoutuksen tuloksellisuuden kehittämistä Kuntoutuksen kehittämisohjelma mukaisesti. Kysymykset käsittelivät kuntoutukseen osallistumista ja toteutumista, Kelan ja palveluntuottajien yhteistyötä sekä kuntoutuksen hyötyä ja oikea-aikaisuutta. Joillekin palveluryhmille oli myös linjakohtaisia kysymyksiä. Kysymykset pyritään pitämään tulevina vuosina mahdollisimman samoina. Tuloksia tullaan hyödyntämään Kelan prosessien ohjauksessa ja tavoitteena on myös etsiä niitä sidosryhmäyhteistyön rajapintoja, jotka haastavat kuntoutuksen sidosryhmäyhteistyön keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntoutuksen keskeytyksiä raportoitiin kappaletta. Edellisvuosien tapaan sairaus on suurin yksittäinen syy kuntoutuksen keskeytykselle. Lasten ja nuorten kursseilla suurin syy keskeytykselle on perhe. Keskeytyksen syytä kysyvän kysymyksen muita vastausvaihtoehtoja ovat työ/opiskelu, epäsopiva kuntoutus ja muu syy. Muiksi syiksi palveluntuottajat ovat raportoineet esimerkiksi keskeytyksen syyn olleen tuntematon, Kelan ilmoituksen peruuntumisesta tai keskeytyksestä sekä oman loman ottamisen. Edellisvuoden tapaan palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta hyvin tai erittäin hyvin yli 80 prosentista kuntoutujista. Parhaiten etukäteistietoa on saatu ASLAK- ja TYKkuntoutujista ja huonoiten lasten yksilöllisten kuntoutusjaksojen kuntoutujista. Suurin tiedon puutteen syy on, että sairaustiedot ovat puutteelliset. Lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla suurin tiedon puutteen syy on kuntoutukseen lähettämisen syyn puuttuminen. ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa suurin syy on kuntoutujan sosiaalisen tilanteen puutteellinen kuvaaminen ja lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla puolestaan kuntoutujan psyykkisen tilan puutteellinen kuvaaminen. Kuntoutuksen tavoite oli palveluntuottajien mukaan määritelty lähettävällä taholla hyvin tai erittäin hyvin vajaalla 70 prosentilla kuntoutujista. Parhaiten tavoitteen määrittely onnistui ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa ja huonoiten se onnistui lasten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla. Kuntoutujista 88,7 % on saanut päätöksen sopivaan kuntoutukseen. Tässä on vajaan kolmen prosenttiyksikön parannus edelliseen kahteen vuoteen. Parhaiten kuntoutuksen kohdennus onnistui lasten yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa ja huonoiten se onnistui ammatillisessa kuntoutuksessa. Niille aikuisten yksilöllisen kuntoutusjakson kuntoutujille, jotka eivät olleet oikeassa linjassa, olisi joku toinen yksilöllisen

5 4 kuntoutusjakson linja ollut useimmin parempi. Lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla olisi taas avoterapia ollut useimmin parempi. Ammatillisen kuntoutuksen sekä ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen kuntoutujille, jotka eivät olleet oikeassa palvelulinjassa, olisi sopivampi kuntoutus ollut useimmin jokin sairasryhmäkohtainen kurssi. Aikuisten sairausryhmäkohtaisten kurssien väärällä linjalla oleville kuntoutujille olisi paremmin sopinut useimmin yksilöllinen kuntoutusjakso. Lasten sairausryhmäkohtaisissa kursseissa olisi useimmin ollut parempi jokin toinen sairausryhmäkohtainen kurssi. Neljä viidestä kuntoutujasta hyötyi saamastaan kuntoutuksesta hyvin tai erittäin hyvin edellisvuoden tapaan. Parhaiten kuntoutuksesta hyödyttiin lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla. Heikoiten kuntoutuksesta hyödyttiin puolestaan ammatillisessa kuntoutuksessa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuudessa suhteessa sairauden hoitoon, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna edellisvuoteen. Parhaiten kuntoutuksen oikea-aikaisuudet sekä suhteessa sairauden hoitoon että toimintakyvyn ylläpitoon toteutuivat ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa ja huonoiten ne toteutuivat ammatillisessa kuntoutuksessa. Työkyvyn ylläpidon kannalta kuntoutukseen oikea-aikaisuus toteutui myös parhaiten ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa. Huonoiten oikea-aikaisuus työkyvyn ylläpidon kannalta toteutui aikuisten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla. Lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla sekä lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla kuntoutuksen oikeaaikaisuutta suhteessa työkykyyn ei voitu arvioida, jonka takia kysymys jätetään näissä linjaryhmissä raportoimatta. Kuntoutujan heikko terveydentila ei haitannut ollenkaan kuntoutukseen osallistumista 70 prosentilla kuntoutujista. Vähiten kuntoutujan terveydentila haittasi lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla ja eniten se haittasi ammatillisessa kuntoutuksessa. Ammatillisessa kuntoutuksessa ja ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa oli omia palvelulinjaryhmäkohtaisia kysymyksiä. Ammatillisen kuntoutuksen kuntoutujista 29 prosenttia osallistui ainakin yhteen seurantapäivään. Ammatillisen kuntoutuksen palvelulinjoilta kuntoutujat ohjattiin useimmin ammatilliseen jatkokuntoutukseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen. ASLAK- ja TYK-kuntoutujista seitsemälle prosentille tehtiin työpaikkakäynti.

6 5 2. Kaikki kuntoutujat 2.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjaryhmittäin N % Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset ,9 Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset 348 1,2 Ammatillinen kuntoutus ,1 ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus ,9 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit ,4 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit ,5 Yhteensä Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset 224 0,04 Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset 739 2,12 Ammatillinen kuntoutus 0 0,00 ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus 1 0,00 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit ,15 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit ,56 Yhteensä ,18 *O/K = Omainen/Kuntoutuja N O/K* 2.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 %-2012 Työ/opiskelu 266 9,3 10,9 7,4 Sairaus ,6 40,4 41,2 Perhe 193 6,7 5,6 6,3 Kuntoutus ei sopiva 171 6,0 4,5 8,0 Muu syy, mikä? ,4 38,6 37,0 Yhteensä

7 Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärät Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

8 Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 88,7 % kuntoutujasta. (Vuonna ,1 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa ja vuonna ,9 % kuntoutujista.) 2.8. a) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu)

9 Vaikeavammaisten/harkinnanv arainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanv arainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi TYK-kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 8 b) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (palvelulinjaryhmien suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 %-2012 Liian aikaisin 3,3 2,7 4,9 Sopivaan aikaan 83,4 83,4 76,0 Liian myöhään 13,2 13,9 19,1 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 3,0 1,7 Sopivaan aikaan 84,8 85,2 Liian myöhään 12,3 13,1 Yhteensä

10 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 2,0 3,0 Sopivaan aikaan 64,1 65,5 Liian myöhään 13,6 13,6 Ei voida arvioida 20,3 17,9 Yhteensä a) Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon

11 Vaikeavammaisten/harkin nanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkin nanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi TYKkuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 10 b) Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (palvelulinjaryhmien suhteellinen vertailu) 1 Vähän Jonkin verran Erittäin paljon 3. Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset 3.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 60 1,1 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja ,0 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 539 9,7 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja ,8 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja 56 1,0 Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja ,0 Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja ,6 Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja 433 7,8 Yhteensä

12 Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) N O/K* Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 9 0,15 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja 70 0,04 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 25 0,05 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja 25 0,04 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja 7 0,13 Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja 63 0,08 Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja 12 0,01 Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja 13 0,03 Yhteensä 224 0,04 *O/K= Omainen/Kuntoutuja 3.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu edeltävään vuoteen) N %-2014 %-2013 Työ/opiskelu 1 0,2 1,3 Sairaus ,8 57,8 Perhe 33 6,6 1,1 Kuntoutus ei sopiva 20 4,0 1,6 Muu syy, mikä? ,4 38,2 Yhteensä Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

13 Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) hyvin

14 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 88,3 % kuntoutujasta. (Vuonna ,2 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.) 3.8. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

15 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 6,2 0,7 Sopivaan aikaan 79,9 84,2 Liian myöhään 14,0 15,1 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 6,3 0,4 Sopivaan aikaan 81,3 83,8 Liian myöhään 12,4 15,8 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 1,1 0,8 Sopivaan aikaan 25,3 34,3 Liian myöhään 21,6 18,7 Ei voida arvioida 52,0 46,1 Yhteensä

16 Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset 4.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 42 12,1 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 73 21,0 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja ,1 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 2 0,6 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 69 19,8 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja 5 1,4 Yhteensä

17 Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 76 1,81 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 155 2,12 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja 413 2,63 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 6 3,00 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 84 1,22 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja 5 1,00 Yhteensä 739 2,12 O/K=Omainen/Kuntoutuja N O/K* 4.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 Työ/opiskelu 2 8,0 16,0 Sairaus 6 24,0 32,0 Perhe 9 36,0 36,0 Kuntoutus ei sopiva 3 12,0 0,0 Muu syy, mikä? 5 20,0 16,0 Yhteensä Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

18 Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

19 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa 328 kuntoutujaa, mikä on 94,3 % 348 kuntoutujasta. (Vuonna ,9 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.) 4.8. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

20 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 liian aikaisin 1,7 0,3 sopivaan aikaan 85,3 87,9 liian myöhään 12,9 11,8 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 liian aikaisin 1,7 0,3 sopivaan aikaan 85,1 89,0 liian myöhään 13,2 10,7 Yhteensä Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon

21 20 5. Ammatillinen kuntoutus 5.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % Kuntoutustutkimus ,5 Kuntoutustarveselvitys ,9 Työkokeilu ,6 Työhönvalmennus 188 5,8 MT-työhönvalmennus ,0 Ammatilliset kurssit 139 4,3 Yhteensä Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 %-2012 Työ/opiskelu 63 13,4 13,6 10,8 Sairaus ,1 43,0 43,7 Perhe 5 1,1 2,5 1,8 Kuntoutus ei sopiva 50 10,6 9,0 14,8 Muu syy, mikä? ,8 32,0 28,9 Yhteensä

22 Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

23 Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 79,4 % kuntoutujasta. (Vuonna ,2 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa ja vuonna ,6 % kuntoutujista.) 5.7. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus

24 Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 %-2012 Liian aikaisin 11,8 12,4 13,6 Sopivaan aikaan 69,6 67,1 60,5 Liian myöhään 18,5 20,5 25,8 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 9,4 7,3 Sopivaan aikaan 71,2 69,8 Liian myöhään 19,4 22,9 Yhteensä

25 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 10,1 10,9 Sopivaan aikaan 63,4 59,5 Liian myöhään 19,9 23,5 Ei voida arvioida 6,6 6,1 Yhteensä Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon Ainakin yhteen seurantapäivään osallistui 946 kuntoutujaa, mikä on 29, kuntoutujasta. (Vuonna 2013 seurantapäivään osallistui 28,5 % kuntoutujista.)

26 Palvelulinjalta kuntoutujat ohjattiin ensisijaisesti (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Ammatilliseen jatkokuntoutukseen 35,3 38,1 Lääkinnälliseen kuntoutukseen 16,7 15,2 Terveydenhuollon lisätutkimuksiin 12,4 14,1 Opiskeluun 10,3 10,3 Eläkeselvittelyyn 5,4 5,4 TE-toimiston palveluihin 12,2 8,2 Muuhun palveluun 7,8 8,7 Yhteensä ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus 6.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % ASLAK ,5 TYK ,5 Yhteensä Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 Työ/opiskelu 83 16,5 22,0 Sairaus ,1 26,7 Perhe 40 8,0 8,0 Kuntoutus ei sopiva 21 4,2 4,1 Muu syy, mikä? ,2 39,1 Yhteensä

27 Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

28 Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 85,1 % kuntoutujasta. (Vuonna ,5 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa ja vuonna ,7 % kuntoutujista.) 6.7. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus

29 Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 %-2012 Liian aikaisin 0,8 0,7 1,3 Sopivaan aikaan 91,9 93,2 92,3 Liian myöhään 7,2 6,0 6,4 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 0,5 0,8 Sopivaan aikaan 93,9 94,6 Liian myöhään 5,7 4,6 Yhteensä

30 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 0,7 0,7 Sopivaan aikaan 91,4 92,9 Liian myöhään 7,2 5,1 Ei voida arvioida 0,7 1,3 Yhteensä Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon Kuinka monelle kuntoutujalle tehtiin työpaikkakäynti 552 kuntoutujaa, mikä on 7, kuntoutujasta.

31 30 7. Sairausryhmäkohtaiset aikuisten kurssit 7.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % ADHD, Aspergerin oireyhtymä 18 0,2 Aistivammat 137 1,2 Aivoverenkiertohäiriöt 479 4,2 Diabetes tyyppi ,1 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 186 1,6 Epilepsia 21 0,2 Fibromyalgia 367 3,2 Hengityssairaudet 244 2,2 Ihon sairaudet ja psoriasis 118 1,0 Ikääntyneet monisairaat 473 4,2 Liikehäiriöt 335 3,0 Mielenterveys 512 4,5 MS-tauti 167 1,5 Muistisairaat 187 1,7 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt 43 0,4 Omaishoitajat 480 4,2 Reuma 541 4,8 Harvinainen sidekudossairaus 59 0,5 Sydänsairaudet/sydänvika 573 5,1 Syöpä 493 4,4 Uniapnea 219 1,9 Tuki- ja liikuntaelinsairaus (Tules ja Typo-Tules) ,7 Työuupumus 484 4,3 Yhteensä

32 Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) ADHD, Aspergerin oireyhtymä 11 0,61 Aistivammat 71 0,52 Aivoverenkiertohäiriöt 247 0,52 Diabetes tyyppi 1 0 0,00 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 36 0,19 Epilepsia 13 0,62 Fibromyalgia 0 0,00 Hengityssairaudet 0 0,00 Ihon sairaudet ja psoriasis 0 0,00 Ikääntyneet monisairaat 95 0,20 Liikehäiriöt 183 0,55 Mielenterveys 23 0,04 MS-tauti 49 0,29 Muistisairaat 182 0,97 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt 14 0,33 Omaishoitajat 272 0,57 Reuma 0 0,00 Harvinainen sidekudossairaus 0 0,00 Sydänsairaudet/sydänvika 189 0,33 Syöpä 255 0,52 Uniapnea 63 0,29 Tuki- ja liikuntaelinsairaus (Tules ja Typo-Tules) 0 0,00 Työuupumus 0 0,00 Yhteensä ,15 *O/K=Omainen/Kuntoutuja N O/K* 7.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 Työ/opiskelu 106 8,6 7,3 Sairaus ,8 37,3 Perhe 59 4,8 6,0 Kuntoutus ei sopiva 65 5,3 3,8 Muu syy, mikä? ,6 45,6 Yhteensä

33 Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

34 Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 93,7 % kuntoutujasta. (Vuonna ,8 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.) 7.8. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus

35 Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 1,7 1,9 Sopivaan aikaan 82,2 78,7 Liian myöhään 16,1 19,4 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 1,5 1,7 Sopivaan aikaan 83,3 80,9 Liian myöhään 15,3 17,4 Yhteensä

36 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 1,0 3,8 Sopivaan aikaan 66,1 63,4 Liian myöhään 14,6 15,1 Ei voida arvioida 18,4 17,7 Yhteensä Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon

37 36 8. Sairasryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 8.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % ADHD, Aspergerin oireyhtymä ,4 Aistivammat 91 8,7 Autismi 91 8,7 Diabetes tyyppi ,9 Hengityssairaus 13 1,2 Kielelliset erityisvaikeudet 36 3,5 Lasten niveltulehdus (sis. Perthes) 7 0,7 Mielenterveys 96 9,2 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt ,2 Narkolepsia 7 0,7 Sydänvika 36 3,5 Pahanlaatuiset ja hyvänlaatuiset kasvaimet 35 3,4 Yhteensä Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) ADHD, Aspergerin oireyhtymä 861 2,91 Aistivammat 254 2,79 Autismi 240 2,64 Diabetes tyyppi ,39 Hengityssairaus 38 2,92 Kielelliset erityisvaikeudet 112 3,11 Lasten niveltulehdus (sis. Perthes) 22 3,14 Mielenterveys 0 0,00 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt 580 2,90 Narkolepsia 15 2,14 Sydänvika 111 3,08 Pahanlaatuiset ja hyvänlaatuiset kasvaimet 110 3,14 Yhteensä ,56 *O/K=Omainen/Kuntoutuja N O/K*

38 Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu edeltävään vuoteen) N-2014 %-2014 %-2013 Työ/opiskelu 11 8,2 9,5 Sairaus 18 13,4 9,5 Perhe 47 35,1 61,9 Kuntoutus ei sopiva 12 9,0 9,5 Muu syy, mikä? 46 34,3 9,5 Yhteensä Palveluntuottaja on saanut etukäteistietoa kuntoutujan elämäntilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

39 Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteelliset Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B- lääkärinlausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

40 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa 954 kuntoutujaa, mikä on 91,6 % kuntoutujasta. (Vuonna 2013 oikeassa palvelulinjassa oli 99,4 % kuntoutujista.) 8.8. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkiklöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu)

41 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 1,3 1,5 Sopivaan aikaan 88,9 97,3 Liian myöhään 9,8 1,2 Yhteensä Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) %-2014 %-2013 Liian aikaisin 3,2 1,0 Sopivaan aikaan 89,8 99,0 Liian myöhään 7,0 0,0 Yhteensä Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Vähän Jonkin verran Erittäin paljon

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2015 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 19.7.2016 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 213 Palveluntuottajien vuosiraportti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2012 Palveluntuottajien vuosiraportti Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES -kurssit ASLAK- ja Tyk -kuntoutus Kela 9.8.2013 2 Kela Sisällön suunnittelu

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Asiantuntijalääkäri Ville Pursiainen Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 2

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kulttuurikeskus Caisa 18.11.016 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Esityksen sisältö 2 Kelan kuntoutuksesta tilastoina Harkinnanvarainen kuntoutus Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Suunnittelija Leena Poikkeus Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 Kurssi- ja kuntoutujamäärät vuonna 2012 Kelan kurssit

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 6.5.2014 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula Mitä muuttuu kuntoutuksessa? 19.1.2017 Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula 1 Kohti avointa yhteistyötä Kelan kuntoutuksen ryhmät ovat siirtymässä

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE 5.7.2017 MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 2 MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 1 2.1 Mittaria koskevan tiedon merkitseminen...

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8.

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8. Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 3.8.21 6 5 4 3 2 1 Ammatillinen kuntoutus 29 6 (M5, M6, M8) Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myönteisten ratkaisujen yleisimmät päädiagnoosit vuonna 2013 Työkokeilu Sairausdiagnoosi

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa

Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa Kuntoutusverkosto 20.4.2017 Pääjohtaja Elli Aaltonen 1 2 19.4.2017 Yksikkö Otsikko 3 Kelaan ohjautui 109 740 kuntoutujaa 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vadén 5.10.2016 ja 6.10.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Skype-info tuloksellisuuden raportoinnista (AKVA:sta) 5.10 ja 6.10.2016

Lisätiedot

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016 . Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä

Lisätiedot

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Kelan kuntoutuskurssien palveluntuottajien koulutus 22.1., 23.1., 29.1. ja 6.2.2013 Vastaukset koulutuspäivien aikana tulleisiin yleisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016 STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kuntoutujat sairauksittain 1990 2012 2 Kuntoutujien lukumäärä 100 asukasta kohti maakunnittain 2012

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistukset

Kuntoutuksen uudistukset Kuntoutuksen uudistukset 1 Kuntoutuksen verkosto KUVE 10.2.2016 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Kelan kuntoutuksen uudistukset Tilastotietoja 2014 ja 2015 Mikä muuttuu? Uudistukset lainsäädännössä Miten harkinnanvaraisen

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Standardit kuntoutuksen toteutuksessa Palveluntuottajien koulutuspäivä 22.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Villakoiran ydin Miten standardia luetaan? Mikä on oleellista standardista? (Tarjousta

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa. Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014

Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa. Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014 Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014 2 Kuntoutustilastot 3 Kuntoutustilastot Harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaat tuhatta asukasta kohti vuosina 2012

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille 2009 1 Kelan kuntoutustoiminta Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot