Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa"

Transkriptio

1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo

2 Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit uudistuvat huomioitu kehittämistoiminnasta saatuja tuloksia uusia palvelulinjoja, joissa kurssin kokonaiskesto vaihtelee toteutuksessa mm. käyntikertatyyppistä kuntoutusta lisätty kuultu terveydenhuoltoa, palveluntuottajia ja järjestöjä uusina palvelulinjoina nuorten kuntoutuskurssit

3 Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssien 6 palvelulinjaa Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen Aikuisten kuntoutuskurssi, perhekurssi Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä Nuorten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen Nuorten kuntoutuskurssi, ryhmämuotoisten ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä Pitkään sairastaneiden kuntoutuskurssi

4 Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit ohjelman sisältö teemat painottuvat kuntoutujien tarpeen ja tavoitteiden mukaan, esimerkiksi perhekursseilla keskeisiä teemat, joiden avulla lisätään omaisten voimavaroja omaan jaksamiseen, kuntoutujan tukemiseen sekä kuntoutumisen jatkumiseen arjessa nuorten kursseilla työmenetelmissä on aktivoivia ja ryhmäprosesseja tukevia toiminnallisia menetelmiä pitkään sairastaneiden kursseilla keskeistä terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin liittyvät asiat sekä verkostoyhteistyö

5 Työuupumus kuntoutuskurssit Avo- ja laitosmuotoinen kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 15 vrk, vähintään 3 jaksossa, joista ensimmäisen pituus vähintään 5 vrk kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa Avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä kurssin kesto yhteensä 15 vrk ja 5 yksilöllistä käyntikertaa vähintään kolmessa jaksossa, 12 kuukauden aikana kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa

6 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden Kuntoutuskurssit - palvelulinjat Uusia palvelulinjoja, joissa kurssin kokonaiskesto vaihtelee Kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi Kommunikaatioon painottuva kuntoutuskurssi, parikurssi Painokevennettyyn kävelykuntoutukseen painottuva intensiivinen kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi Tehostetun käden käytön kuntoutukseen painottuva intensiivinen kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi

7 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden Kuntoutuskurssit ohjelman sisältö teemat on määritelty palvelulinjoittain teemat painottuvat kuntoutujien tarpeen mukaan, esimerkiksi kommunikaatioon painottuvilla kursseilla on puheterapiaa tehostetun käden käytön kursseilla on käden kuntoutusterapiaa painokevennetyn kävelyn kursseilla on kävelyharjoittelua työmenetelmiä kuntoutuksessa ovat mm. verkostoyhteistyö, verkostoneuvottelu, kotikäynti, välitehtävät ja kuntoutuspäiväkirja sekä tavoitteen asettaminen ja seuranta

8 Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit muistisairailla on omainen mukana kurssilla koko ajan kohderyhmänä ovat alle 76 -vuotiaat kurssin kesto 5 vuorokautta kuntoutuksen teemoissa painottuvat sekä kuntoutujan että omaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen toiminnallisten menetelmien avulla verkostotyöllä varmistetaan kuntoutus- ja hoitoketjun jatkuvuus kotipaikkakunnalla kuntoutuksen jälkeen

9 Liikehäiriösairautta sairastavien aikuisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Liikehäiriösairauksiin kuuluvat Parkinsonin tautia sairastavat Parkinson plus -oireyhtymää sairastavat Huntingtonin tautia sairastavat Dystoniaa sairastavat Primaarisia ataksiasairauksia sairastavat

10 Liikehäiriösairautta sairastavien aikuisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennus/parikurssit kursseja järjestetään sairauden eri vaiheisiin; vasta sairastuneet, varhaisvaiheessa olevat ja pidempään sairastaneet puoliso tai aikuinen omainen on mukana kurssilla koko keston ajan viisi vuorokautta Kuntoutuskurssit/osittaiset perhekurssit kurssin kokonaiskesto on 15 vuorokautta ja omainen osallistuu kurssille osan aikaa, yhteensä 5 vuorokautta kursseja voidaan kohdentaa joissakin sairausryhmissä pelkästään työelämässä oleville tai työelämästä poissaoleville

11 Omaishoitajien kuntoutuskurssit Omaishoitajille on kaksi erilaista kurssityyppiä omaishoitaja osallistuu kurssille ilman hoidettavaa omaistaan parikurssi, jossa omainen on mukana koko kuntoutuksen ajan molemmat kurssit kestävät jaksotettuna 15 vuorokautta ja lisäksi erillisen kotikäynnin, joka toteutetaan ensimmäisen jakson jälkeen omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä, työelämässä tai työelämästä poissa olevia parikurssilla avustava henkilöstö vastaa kaikesta omaisen kuntoutuksellisesta hoitotyöstä ja ohjauksesta molemmissa kursseissa käytetään työmenetelminä mm. verkostotyötä, kotikäyntiä ja välitehtäviä, joiden toteutumista kirjataan kuntoutuspäiväkirjaan

12 Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit Käytetty geriatrisen hankkeen tuloksia kuntoutusmallin suunnittelussa kurssit toteutetaan jaksoissa: 10 vrk, kotikäynti ja 5+5 vrk omainen osallistuu kurssille 2 vrk ensimmäisellä jaksolla ja yhden vuorokauden viimeisellä jaksolla kuntoutusprosessin aikainen lyhyt laitoshoito jaksojen välillä ei ole este kuntoutuksen jatkamiselle kurssilla on avustavaa henkilöstöä tukemassa päivittäisten toimintojen sujuvuutta kuntoutujan omainen ei osallistu kurssille avustajana, vaan hän osallistuu kurssille saadakseen lisätietoa kuntoutujan kuntoutumisen tukemisesta kotona

13 Hengityssairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Aikuisille kaksi palvelulinjaa astmaa, keuhkoahtaumatautia tai muita hengityssairauksia sairastaville Harkinnanvarainen kuntoutuskurssi 12 kuntoutujaa, ei omaisia kesto 15 vrk, toteutus 3-4 jaksossa Vaikeavammaisten kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi 8 kuntoutujaa, omaiset mukana 5 vrk kesto 15 vrk ja toteutus kahdessa jaksossa

14 Hengityssairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Kohderyhmänä harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa ovat astmaa sairastavat, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai kuntoutustuella astmaa sairastavat, jotka ovat poissa työelämästä keuhkoahtaumatautia sairastavat, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai kuntoutustuella keuhkoahtaumatautia sairastavat, jotka ovat poissa työelämästä harvinaisia hengityssairauksia sairastavat, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

15 Hengityssairauksia sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssit Lasten perhekurssi kurssit toteutetaan harkinnanvaraisena ja/tai vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsella on toistuvaa, arkipäivää haittaavaa oireilua lääkityksestä huolimatta tavoitteena on parantaa opiskelu- ja toimintakykyä kurssille osallistuu 8 lasta ja hänen perheensä kurssin kesto avo- ja laitosmuotoisena 5 vuorokautta kurssien kohdennus seuraaville ryhmille alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville Alakouluikäisille Yläkoululaisille kystistä fibroosia (CF) sairastaville bronkopulmonaalista dysplasiaa (BPD) sairastaville

16 Hengityssairauksia sairastavien nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Nuorten osittainen perhekurssi nuorten kurssit on kohdennettu vuotiaille kurssit toteutetaan harkinnanvaraisena ja/tai vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena kurssin kesto avo- ja laitosmuotoisena 5 vuorokautta vanhemmat osallistuvat kurssin lopussa 2 vrk ja heille on oma ohjelma majoittuville järjestetään ohjattua vapaa-ajan toimintaa klo 17:00-21:00 kurssilla autetaan nuorta opiskeluun liittyvissä erityiskysymyksissä ja käsitellään ammattialojen soveltuvuutta sairauden kannalta kurssien kohdennus yläkouluikäisille tai peruskoulunsa päättäneille

17 Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit kursseille valitaan 6-20 vuotiaita kuntoutujia, joilla on diagnosoitu narkolepsia kurssit toteutetaan erikseen Alle kouluikäisille ja alakoululaisille Yläkoululaisille Peruskoulunsa päättäneille kurssien rakenne ja sisältö jatkuvat samanlaisina kuin vuonna 2012 toteutetuilla kursseilla kurssi kestää 10 vrk, ja se toteutetaan aina 2 jaksossa teemat painottuvat kuntoutujien tarpeen mukaan - kaikissa teemoissa otetaan huomioon narkolepsiaan liittyviä kysymyksiä

18 Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssi t kursseille valitaan vuotiaita kuntoutujia, joilla on diagnosoitu autismi tai samankaltainen laaja-alainen kehityshäiriö kurssit toteutetaan erikseen alle kouluikäisille koulunsa aloittaville ja alakoululaisille yläkoululaisille peruskoulunsa päättäneille kurssi kestää 10 vrk, ja se toteutetaan aina 2 jaksossa teemojen sisältö painottuu kuntoutujien tarpeen mukaan

19 Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit kursseille valitaan vuotiaita kuntoutujia, joilla diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai ADHD kurssit toteutetaan erikseen Aspergerin oireyhtymää sairastaville ADHD:ta sairastaville kurssit toteutetaan erikseen seuraaville ikäryhmille alle kouluikäiset koulunsa aloittavat ja alakoululaiset yläkoululaiset peruskoulunsa päättäneet kuntoutujan omaiset osallistuvat perhekurssille koko kuntoutuksen ajan kurssi kestää 10 vrk, ja se toteutetaan aina 2 jaksossa

20 Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit kursseille valitaan vuotiaita kuntoutujia, joilla diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä tai ADHD kurssit toteutetaan erikseen Aspergerin oireyhtymää sairastaville ADHD:ta sairastaville kuntoutujan omaiset osallistuvat osittaiselle perhekurssille 4 vrk kurssi kestää 15 vrk, ja se toteutetaan aina 3 jaksossa teemojen sisältö painottuu kuntoutujien tarpeen mukaan

21 Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit kurssit toteutetaan erikseen työelämässä oleville työelämästä poissaoleville kurssi kestää 15 vrk, ja se toteutetaan aina vähintään 3 jaksossa kuntoutujan omainen osallistuu kurssille 2 vrk kurssin lopussa kurssilaiset pitävät ruokapäiväkirjaa 3 4 päivää ennen kurssin alkua kurssin teemojen sisällöt ja toteutus suunnitellaan kuntoutujien tarpeiden pohjalta kuntoutuksen työmenetelmiä ovat mm. verkostoyhteistyö, kuntoutuspäiväkirja, välitehtävät sekä tavoitteen asettaminen ja seuranta

22 Syöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennuskurssit seuraaville kohderyhmille: Rintasyöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi Rintasyöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi Eturauhassyöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi Eturauhassyöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi Syöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, osittainen perhekurssi Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen sopeutumisvalmennuskurssi, osittainen perhekurssi Ruuansulatuselimistön syöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, osittainen perhekurssi

23 Aikuisten reuma kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kuntoutuskurssit kesto aina vrk (ei enää yksi- tai kaksiosaisia kursseja) kuntoutujan yksilöllistä tarvetta korostetaan kuntoutuksen työmenetelmiä ovat mm. verkostoyhteistyö, kuntoutuspäiväkirja, välitehtävät sekä tavoitteen asettaminen ja seuranta Sopeutumisvalmennuskurssit kesto 10 vrk kahdessa jaksossa lääkärin osuutta lisätty toteutukseen enemmän joustoa kuntoutujan oman tarpeen mukaan

24 Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit kesto 10 vrk kahdessa jaksossa sopeutumisvalmennuskursseja (ennen kuntoutuskursseja) ei enää perhekursseja toteutukseen enemmän joustoa kuntoutujan oman tarpeen mukaan

25 Lasten niveltulehdus - lasten ja nuorten perhekurssit oma standardi (aiemmin käytetty standardin 15 Muut sairausryhmät kohtaa) mukana myös Perthesin tautia sairastavat (omalla kurssillaan) kesto 10 vrk kahdessa jaksossa 8 kuntoutujaa omaiset mukana koko ajan mittareita kevennetty

26 Lasten niveltulehdus nuorten osittaiset perhekurssit oma standardi (aiemmin käytetty standardin 15 Muut sairausryhmät kohtaa) sopeutumisvalmennuskurssina (aiemmin kuntoutuskurssina) kesto 5 vrk 8 kuntoutujaa omaiset mukana 2 viimeistä vuorokautta mittareita kevennetty

27 MS-tautia sairastavien avomuotoiset kuntoutuskurssit, osittainen perhekurssi kurssilla 15 avomuotoista päivää ja yksi kotikäynti kuntoutujan omainen osallistuu yhden avomuotoisen päivän avopäiviä pidetään 1-2 viikon välein kuntoutus toteutetaan 4-8 viikon aikana välitehtävät ovat sairausryhmän tarpeet huomioiden esim. fyysisiä harjoitteita, keskittymiseen liittyviä harjoitteita tai suu- ja hengitysharjoitteita kuntoutujan tilanteen mukaan

28 MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit, osittainen perhekurssi kohdennetaan työelämässä oleville tai työelämästä poissaoleville toteutus avo- tai laitosmuotoisena 15 vrk vähintään kahdessa jaksossa omainen osallistuu kurssille 5 vuorokautta kuntoutujia kannustetaan ryhmän tuella itsenäiseen työskentelyyn moniammatillisen tiimin erikoislääkärinä on neurologi, kuten muissakin MS-tautia sairastavien kursseissa

29 MS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi Sopeutumisvalmennuskurssi kurssilla 5 avo- tai laitosmuotoista päivää sopeutumisvalmennuskurssille osallistuu kuntoutuja yksin 10 kuntoutujaa sopeutumisvalmennuskurssin erityistyöntekijöinä on (vähintään kaksi seuraavista ammattiryhmistä) toimintaterapeutti, seksuaaliterapeutti tai seksuaalineuvoja, uroterapeutti, ravitsemusterapeutti, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja

30 Sydänsairauksia sairastavien aikuisten osittainen perhekurssi aikuiset ja sydänvikaa sairastavat yli 16-vuotiaat nuoret Kohdennus seuraaville ryhmille: aikuiset sepelvaltimotautipotilaat, joilla on useita riskitekijöitä tai joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin tai joille on tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa sairastavat aikuiset aikuiset, joille on tehty läppäleikkaus synnynnäistä sydänvikaa sairastavat aikuiset sydänvikaiset itsenäistyvät ja aikuistuvat yli 16-vuotiaat nuoret Kurssin kesto 15 vrk, jossa omainen osallistuu 2 vrk

31 Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä 1-16 vuotiaat sydänvikaiset lapset ja nuoret Kohdennetaan seuraaville ryhmille: alle kouluikäiset 1 6-vuotiaat alakouluikäiset 7 12-vuotiaat yläkouluikäiset vuotiaat lapsen ja nuoren perhe osallistuu koko kurssin ajan (10 vrk) kuntoutukseen kurssi toteutetaan kaksiosaisena erityistyöntekijänä kurssilla on erikoislääkäri (lastentautien erikoislääkäri tai lasten kardiologian erikoislääkäri tai sydänkirurgi)

32 Tyypin 1 Diabetesta sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä työelämässä, työhön palaamassa tai kuntoutustuella olevat, joilla sairaus ei ole tasapainossa työelämästä poissaolevia voidaan valita kurssille perustellusta syystä kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa ilman omaista kurssin kesto on 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa, kuuden kuukauden aikana kuntoutuksessa huomioidaan diabeteksen ja tarvittaessa nefropatian Käypä hoito suositusten linjauksia työmenetelminä kuntoutuksessa ovat verkostotyö ja verkostoneuvottelu

33 Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä 1-12 vuotiaat, tyypin 1 diabetesta sairastavat lapset kurssi toteutetaan yhdessä jaksossa, 5 vuorokautta perhe osallistuu koko ajan kuntoutukseen vanhemmille ja sisaruksille on erillistä ohjelmaa erityistyöntekijänä kurssilla on erikoislääkäri (lastentautien erikoislääkäri tai lasten kardiologian erikoislääkäri tai sydänkirurgi) kurssilla on avustavaa henkilöstöä, joka avustaa, tukee ja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa kurssin teemoissa huomioidaan sairausryhmän tarpeista nousevat seikat, kuten koulunkäyntiin liittyvät haasteet esim. liikuntatunnit ja hypoglykemian ehkäisy

34 Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä tyypin 1 diabetesta sairastavat vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset kurssien kohdennus kahdelle ryhmälle: yläkoululaiset ja peruskoulunsa päättäneet kurssi kestää 5 vuorokautta ja se toteutetaan yhdessä jaksossa omaiset eivät osallistu kurssille majoittuville alle 18 vuotiaille nuorille tulee olla iltaisin klo ohjattua vapaa-ajan toimintaa kurssilla harjoitellaan arjen hallintaa ryhmissä toiminnallisin menetelmin opiskelun ja työelämässä selviytymisen haasteita selvitellään ja tarvittaessa tehdään verkostoyhteistyötä kotipaikkakunnan yhteistyötahoihin

35 Metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavien kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Kohderyhmänä työelämässä, työhön palaamassa tai kuntoutustuella olevat aikuiset opiskelemassa olevat henkilöt, joilla sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve perustellusta syystä myös työelämästä poissa olevat henkilöt, joilla sairaus haittaa arjessa selviytymistä kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa ja 10 omaista omaiset osallistuvat kurssille 4 vuorokautta kurssin kesto 15 vrk ja toteutus vähintään kolmessa jaksossa kurssilaiset pitävät ruokapäiväkirjaa ennen kurssin alkua kuntoutuksen työmenetelmänä on esim. käyttäytymismuutosten ohjaus, jossa kuntoutujaa tuetaan toteuttamaan elintapa - muutoksia

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 - SOPEUTUMIS- VALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä kuntoutujille

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013

PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013 PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013 KUNTOUTUSPALVELUT SÄÄTIÖSSÄ KuntoutuspäällikköEija-Maija Toikka Palvelupäällikkö Sirkka Kosunen SÄÄTIÖN TARKOITUS Edistääsairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissäja

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa. Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014

Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa. Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014 Kelan rooli kuntoutuksen tulevaisuudessa Tiina Huusko Kela Kuntoutuspäivät 10.3.2014 2 Kuntoutustilastot 3 Kuntoutustilastot Harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaat tuhatta asukasta kohti vuosina 2012

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Kuntoutuskalenteri 2010

Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri Etusivulle Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri ilmestyy verkossa ja tulostettavassa PDF-muodossa. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Verkkoversiossa on aina viimeisin tieto. Kuntoutuskalenterin

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA

2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA 2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA Diabetesliitto Kuntoutus on osa yhdessä laadittua hoitosuunnitelmaa Diabeteksen hoidossa sairastuneen oma toiminta, sitoutuminen elintapamuutoksiin ja lääkityksiin

Lisätiedot