Palveluntuottajien vuosiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajien vuosiraportti"

Transkriptio

1 2015 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela

2 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija Sukula, Terhi Tuominen Tekninen toteutus Vesa-Pekka Juutilainen Tilastollinen analyysi Tuomas Reiterä Tekstit Tuomas Reiterä

3 2 Sisällys 1. Yhteenveto Kaikki kuntoutujat Yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus, ammatilliset kurssit Sairausryhmäkohtaiset aikuisten kurssit Sairasryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit... 20

4 3 1. Yhteenveto Kela on kehittänyt palveluntuottajien vuosiraportointia ja uutta raporttipohjaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ammatillisessa kuntoutuksessa ja vaikeavammaisten yksilöjaksoilla. Kokeilusta saatujen myönteisten tulosten perusteella, raporttimallia on asteittain laajennettu koskemaan kaikkia kuntoutuspalveluita. Kela kehittää tuloksellisuuden seurantaa. Tuloksellisuuden seurannassa kerätään ja käytetään osittain samoja tietoja kuin vuosiraportissa. Tämän vuoksi palveluntuottajien vuosiraportin julkaiseminen lopetetaan vuodesta 2017 lukien. Uusi kuntoutuksen tuloksellisuuden raportti korvaa osittain vuosiraportin. Vuoden 2015 raportti sisältää palveluntuottajien arvion kuntoutuksen toteutumisesta aikuisten ja lasten vaikeavammaisten moniammatillisilla sekä harkinnanvaraisilla yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla, ammatillisen kuntoutuksen ammatillisilla kursseilla sekä sairausryhmäkohtaisilla aikuisten ja lasten kursseilla. Yhteensä raportti sisältää 56 eri palvelulinjaa, jotka ovat raportoineet yli kuntoutujasta ja reilusta kuntoutujan omaisesta. Viidestä raportoinnin piiriin kuuluvasta palvelulinjasta eivät palveluntuottajat olleet raportoineet. Omaisten määrä on raportoitu silloin, jos omaisilla on palvelulinjassa omaa ohjelmaa. Eniten raportoituja omaisia on lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla. Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutusprosessin eri vaiheista palveluntuottajan näkökulmasta. Kysymysten suunnittelun lähtökohtana on ollut uusi prosessijohtamisen malli, jonka tavoitteena on uudistaa palvelun tuottamista. Lisäksi palveluntuottajilta kerättävä tieto on osa kuntoutuksen tuloksellisuuden kehittämistä Kuntoutuksen kehittämisohjelma mukaisesti. Kysymykset käsittelivät kuntoutukseen osallistumista sekä kuntoutuksen hyötyä ja oikea-aikaisuutta. Joillekin palvelulinjoille oli myös linjakohtaisia kysymyksiä. Raportin tuloksia tullaan hyödyntämään Kelan prosessien ohjauksessa. Kuntoutuksen keskeytyksiä raportoitiin kappaletta. Selvästi suurin syy kuntoutuksen keskeytykselle oli edellisvuosien tapaan sairaus, joka oli syynä 45 %:iin keskeytyneistä kuntoutuksista. Toiseksi yleisin syy keskeytykselle oli työ tai opiskelu, mutta myös perhe tai epäsopiva kuntoutus aiheutti keskeytyksiä. Peräti 36 %:lle keskeytyneistä kuntoutujista syy oli muu syy. Palveluntuottajia pyydettiin kyselylomakkeessa tarkentamaan näitä muita syitä ja yleisimpiä syitä olivat Kelan ilmoitus lakkautuspäätöksestä, kuntoutujan kuolema tai sitten kuntoutujan keskeytyksen syystä ei ollut palveluntuottajalla tietoa. Kuntoutujista 91 % oli vuonna 2015 oikeassa palvelulinjassa, mikä on hieman paremmin kuin kolmena edeltävänä vuonna. Parhaiten kuntoutuksen kohdentuminen onnistui lasten sairausryhmäkohtaisissa kursseissa, joissa peräti 97 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa. Heikoiten kuntoutuksen kohdentuminen onnistui ammatillisilla kursseilla, joissa 82 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa. Sekä aikuisten että lasten yksilöllisten kuntoutusjaksojen kuntoutujat, jotka olivat väärällä linjalla, olisivat useimmin hyötyneet enemmän jostain toisesta yksilöllisen kuntoutusjakson linjasta tai sairausryhmäkohtaisesta kurssista. Väärässä linjassa olleet ammatillisten kurssien kuntoutujat olisivat puolestaan hyötyneet useimmin enemmän jostain toisesta ammatillisesta kuntoutuksesta tai sairausryhmäkohtaisesta kurssista. Väärässä linjassa olleet sairausryhmäkohtaisten aikuisten kurssien kuntoutujat olisivat hyötyneen enemmän yksilöllisestä kuntoutusjaksosta, lasten ja nuorten kurssien kuntoutujat puolestaan jostain muusta sairausryhmäkohtaisesta kurssista. Palveluntuottajien arvion mukaan kuntoutujista 83 % hyötyi kuntoutuksesta erittäin hyvin tai hyvin vuonna Kuntoutuksen hyöty on hieman parantunut jokaisena kolmena viimeisenä vuonna. Eniten

5 4 kuntoutuksesta katsottiin hyötyvän lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisissa kursseissa, joissa 48 % kuntoutujista hyötyi kuntoutuksesta erittäin hyvin ja 42 % hyvin. Vähiten kuntoutuksesta katsottiin hyötyvän ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa 18 % kuntoutujista hyötyi kuntoutuksesta välttävästi tai ei ollenkaan. Kuntoutujista 84 % oli kuntoutuksessa oikeaan aikaan suhteessa sairauden hoitoon, mikä on neljän vuoden vertailussa korkein lukema. Parhaiten kuntoutuksen oikea-aikaisuus suhteessa sairauden hoitoon onnistui lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla. Liian myöhäistä kuntoutusta suhteessa sairauden hoitoon esiintyi eniten aikuisten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla, joilla 15 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian myöhään. Ammatillisten kurssien kuntoutujista yli 20 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian aikaisin suhteessa sairauden hoitoon. Kuntoutujista 87 % oli palveluntuottajien arvion mukaan kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen, mikä on hieman paremmin kuin kahtena edellisenä vuonna. Parhaiten oikeaaikaisuus onnistui lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla, joilla 90 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa sopivaan aikaan. Lasten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla 15 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian myöhään. Liian aikaista kuntoutusta esiintyi puolestaan useimmin ammatillisilla kursseilla, joilla 10 % kuntoutujista oli toimintakyvyn kannalta kuntoutuksessa liian aikaisin. Vain 52 % kuntoutujista on arvioitu olleen kuntoutuksessa oikea-aikaisesti työkyvyn ylläpitämisen suhteen, mikä on yli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Liian aikaisen tai liian myöhäisen kuntoutuksen osuus ei ole varsinaisesti kasvanut, mutta yhä useammin kuntoutuksen oikeaaikaisuutta työkyvyn suhteen ei voitu arvioida. Erityisesti lasten ja nuorten kurssien kohdalla oikeaaikaisuutta suhteessa työkykyyn ei ole voitu arvioida, jonka vuoksi kysymys on linjaryhmäkohtaisissa osiossa jätetty lasten ja nuorten kurssien kohdalla käsittelemättä. Aikuisten kursseilla parhaiten kuntoutuksen oikea-aikaisuus onnistui sairausryhmäkohtaisilla kursseilla, joilla 67 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa oikeaan aikaan. Aikuisten yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla 22 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian myöhään ja ammatillisilla kursseilla 24 % kuntoutujista oli kuntoutuksessa liian aikaisin. Aikuisten kohdalla kuntoutuksen oikea-aikaisuuden arviointi oli vaikeinta yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla, joilla lähes joka toisen kuntoutujan kohdalla oikea-aikaisuutta ei voitu arvioida. Aikuisten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla, joilla on kotikäyntejä, kysyttiin kotikäyntien toteuttamisesta. Yhteensä 916 kuntoutujalle toteutettiin kotikäynti. Kuntoutujista 79 %:lle kotikäynti toteutettiin kuntoutujan kotona, 19 %:lle video-/puhelinneuvotteluna ja kahdelle prosentille kuntoutuspäivän aikana.

6 5 2. Kaikki kuntoutujat 2.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjaryhmittäin N % Yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset ,7 Yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset 699 4,7 Ammatillinen kuntoutus, ammatilliset kurssit 999 6,8 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit ,6 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit ,2 Yhteensä Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) Yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset 194 0,04 Yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset ,85 Ammatillinen kuntoutus, ammatilliset kurssit 0 0,00 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit ,31 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit ,91 Yhteensä ,49 *O/K = Omainen/Kuntoutuja N O/K* 2.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kolmeen edeltävään vuoteen) %-2012 N-2015 Työ/opiskelu 7,4 10,9 9,3 8,4 135 Sairaus 41,2 40,4 38,6 44,6 716 Perhe 6,3 5,6 6,7 5,9 95 Kuntoutus ei sopiva 8,0 4,5 6,0 4,9 78 Muu syy, mikä? 37,0 38,6 39,4 36, Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 90,9 % kuntoutujasta. (Vuonna ,7 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa, vuonna ,1 % ja vuonna ,9 %.)

7 Yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatilliset kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit a) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (neljän vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 10 % 0 % b) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (palvelulinjaryhmien suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin

8 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (neljän vuoden suhteellinen vertailu) %-2012 Liian aikaisin 4,9 2,7 3,3 3,3 Sopivaan aikaan 76,0 83,4 83,4 83,9 Liian myöhään 19,1 13,9 13,2 12, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 1,7 3,0 1,4 Sopivaan aikaan 85,2 84,8 86,5 Liian myöhään 13,1 12,3 12, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 3,0 2,0 2,5 Sopivaan aikaan 65,5 64,1 52,3 Liian myöhään 13,6 13,6 11,8 Ei voida arvioida 17,9 20,3 33,3

9 8 3. Yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset 3.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 20 0,4 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja ,4 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja ,9 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja ,9 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja 0 0,0 Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja ,4 Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja ,0 Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja 383 7,9 Yhteensä Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 3 0,15 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja 85 0,05 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 15 0,02 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja 21 0,04 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja 0 0,0 Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja 58 0,09 Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja 7 0,01 Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja 5 0,01 Yhteensä 194 0,04 *O/K = Omainen/Kuntoutuja N O/K* 3.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2015 Työ/opiskelu 1,3 0,2 4,2 14 Sairaus 57,8 41,8 42,5 141 Perhe 1,1 6,6 4,2 14 Kuntoutus ei sopiva 1,6 4,0 4,2 14 Muu syy, mikä? 38,2 47,4 44,

10 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 91,7 % 4820 kuntoutujasta. (Vuonna ,3 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa ja vuonna ,2 %.) 3.5. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 20 % 10 % 0 %

11 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 0,7 6,2 1,5 Sopivaan aikaan 84,2 79,9 83,8 Liian myöhään 15,1 14,0 14, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 0,4 6,3 1,0 Sopivaan aikaan 83,8 81,3 84,9 Liian myöhään 15,8 12,4 14, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 0,8 1,1 2,0 Sopivaan aikaan 34,3 25,3 27,5 Liian myöhään 18,7 21,6 21,5 Ei voida arvioida 46,1 52,0 49,0

12 11 4. Yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset 4.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 78 11,2 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja ,3 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen linja ,3 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 1 0,1 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja ,8 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja 2 0,3 Yhteensä Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 214 2,74 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 210 2,10 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen linja 438 3,08 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 1 1,00 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 428 1,14 Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja 3 1,50 Yhteensä ,85 *O/K = Omainen/Kuntoutuja N O/K* 4.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2015 Työ/opiskelu 16,0 8,0 18,8 3 Sairaus 32,0 24,0 31,3 5 Perhe 36,0 36,0 0,0 0 Kuntoutus ei sopiva 0,0 12,0 6,3 1 Muu syy, mikä? 16,0 20,0 43,8 7 16

13 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa 672 kuntoutujaa, mikä on 96,1 % 699 kuntoutujasta. (Vuonna ,3 % ja vuonna ,9 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.) 4.5. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 20 % 10 % 0 %

14 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) liian aikaisin 0,3 1,7 2,2 sopivaan aikaan 87,9 85,3 84,1 liian myöhään 11,8 12,9 13, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) liian aikaisin 0,3 1,7 1,4 sopivaan aikaan 89,0 85,1 83,8 liian myöhään 10,7 13,2 14,8 5. Ammatillinen kuntoutus, ammatilliset kurssit 5.1. Kuntoutujien lukumäärä 999 kuntoutujaa. Ammatillisilla kursseilla ei ollut mukana omaisia Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kolmeen edeltävään vuoteen) %-2012 N-2015 Työ/opiskelu 10,8 13,6 13,4 14,2 38 Sairaus 43,7 43,0 43,1 64,6 173 Perhe 1,8 2,5 1,1 1,1 3 Kuntoutus ei sopiva 14,8 9,0 10,6 7,8 21 Muu syy, mikä? 28,9 32,0 31,8 12,

15 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa 814 kuntoutujaa, mikä on 81,5 % 999 kuntoutujasta. (Vuonna ,4 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa, vuonna ,2 % ja vuonna ,6 %.) 5.4. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (neljän vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 20 % 10 % 0 %

16 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (neljän vuoden suhteellinen vertailu) %-2012 Liian aikaisin 13,6 12,4 11,8 21,2 Sopivaan aikaan 60,5 67,1 69,6 69,7 Liian myöhään 25,8 20,5 18,5 9, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 7,3 9,4 9,8 Sopivaan aikaan 69,8 71,2 77,5 Liian myöhään 22,9 19,4 12, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 10,9 10,1 24,2 Sopivaan aikaan 59,5 63,4 64,5 Liian myöhään 23,5 19,9 9,1 Ei voida arvioida 6,1 6,6 2,2

17 16 6. Sairausryhmäkohtaiset aikuisten kurssit 6.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % ADHD, Aspergerin oireyhtymä 153 2,2 ALS 29 0,4 Aistivammat 76 1,1 Aivovammat 7 0,1 Aivoverenkiertohäiriöt 437 6,2 Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa 8 0,1 Diabetes tyyppi ,0 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 236 3,4 Dialyysihoito 28 0,4 Epilepsia 43 0,6 Fibromyalgia 421 6,0 Harvinaiset sidekudossairaudet 173 2,5 Hengityssairaudet 334 4,8 Ihon sairaudet ja psoriasis 56 0,8 Ikääntyneet monisairaat 446 6,4 Liikehäiriöt 335 4,8 Mielenterveys ,1 MS-tauti 154 2,2 Muistisairaat 256 3,7 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt 29 0,4 Omaishoitajat 407 5,8 Reuma 584 8,3 Selkäydinvamma 6 0,1 Sydänsairaudet/sydänvika 560 8,0 Syöpä 541 7,7 Uniapnea 281 4,0 Työuupumus 478 6,8 Ääreishermo- ja lihassairaudet 16 0,2 Yhteensä

18 Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) N O/K* ADHD, Aspergerin oireyhtymä 233 1,52 ALS 23 0,79 Aistivammat 34 0,45 Aivovammat 2 0,29 Aivoverenkiertohäiriöt 225 0,51 Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa 0 0,00 Diabetes tyyppi 1 0 0,00 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 64 0,27 Dialyysihoito 15 0,54 Epilepsia 23 0,53 Fibromyalgia 0 0,00 Harvinaiset sidekudossairaudet 0 0,00 Hengityssairaudet 0 0,00 Ihon sairaudet ja psoriasis 0 0,00 Ikääntyneet monisairaat 102 0,23 Liikehäiriöt 208 0,62 Mielenterveys 45 0,06 MS-tauti 44 0,29 Muistisairaat 247 0,96 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt 13 0,45 Omaishoitajat 279 0,69 Reuma 0 0,00 Selkäydinvamma 6 1,00 Sydänsairaudet/sydänvika 226 0,40 Syöpä 285 0,53 Uniapnea 81 0,29 Työuupumus 0 0,00 Ääreishermo- ja lihassairaudet 0 0,00 Yhteensä ,31 *O/K = Omainen/Kuntoutuja 6.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2015 Työ/opiskelu 7,3 8,6 6,5 53 Sairaus 37,3 41,8 39,8 326 Perhe 6,0 4,8 6,6 54 Kuntoutus ei sopiva 3,8 5,3 4,8 39 Muu syy, mikä? 45,6 39,6 42,

19 Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 93,9 % kuntoutujasta. (Vuonna ,7 % ja vuonna ,8 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.) 6.5. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 20 % 10 % 0 %

20 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 1,9 1,7 2,7 Sopivaan aikaan 78,7 82,2 85,4 Liian myöhään 19,4 16,1 11, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 1,7 1,5 1,4 Sopivaan aikaan 80,9 83,3 87,9 Liian myöhään 17,4 15,3 10, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 3,8 1,0 0,7 Sopivaan aikaan 63,4 66,1 67,4 Liian myöhään 15,1 14,6 8,2 Ei voida arvioida 17,7 18,4 23, Kurssilla on toteutettu kotikäyntejä (Lukumäärät ja suhteelliset osuudet) N-2015 %-2015 Kotona ,0 Verkostoneuvotteluna (video/puhelin) ,1 Kuntoutuspäivän aikana 17 1,9 Yhteensä

21 20 7. Sairasryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 7.1. Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N % ADHD, Aspergerin oireyhtymä ,3 Aistivammat 40 3,3 Aivovammat 8 0,7 Autismi 53 4,4 Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa 0 0,0 Diabetes tyyppi ,4 Dialyysihoito 0 0,0 Elinsiirrot 14 1,2 Epilepsia 40 3,3 Hengityssairaus 0 0,0 Kielelliset erityisvaikeudet ,9 Lasten niveltulehdus (sis. Perthes) 4 0,3 Mielenterveys 34 2,8 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt ,4 Narkolepsia 0 0,0 Sydänvika 26 2,1 Pahanlaatuiset ja hyvänlaatuiset kasvaimet 21 1,7 Ääreishermo- tai lihassairaudet 26 2,1 Yhteensä

22 Omaisten lukumäärät (niissä palvelulinjoissa, joissa omaisilla omaa ohjelmaa) ADHD, Aspergerin oireyhtymä 773 3,00 Aistivammat 122 3,05 Aivovammat 23 2,88 Autismi 147 2,77 Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa 0 0,0 Diabetes tyyppi ,21 Dialyysihoito 0 0,0 Elinsiirrot 46 3,29 Epilepsia 142 3,55 Hengityssairaus 0 0,0 Kielelliset erityisvaikeudet 511 3,28 Lasten niveltulehdus 10 2,50 Mielenterveys 0 0,00 Moni-/liikuntavamma/CP/kehityshäiriöt ,10 Narkolepsia 0 0,0 Sydänvika 91 3,50 Pahanlaatuiset ja hyvänlaatuiset kasvaimet 55 2,62 Ääreishermo- tai lihassairaudet 65 2,50 Yhteensä ,91 *O/K = Omainen/Kuntoutuja N O/K* 7.3. Kuntoutujan ilmoittama syy keskeytykselle tai peruutukselle (lukumäärät ja suhteellinen vertailu kahteen edeltävään vuoteen) N-2015 Työ/opiskelu 9,5 8,2 15,8 27 Sairaus 9,5 13,4 41,5 71 Perhe 61,9 35,1 14,0 24 Kuntoutus ei sopiva 9,5 9,0 1,8 3 Muu syy, mikä? 9,5 34,3 26, Kuntoutuja oli oikeassa palvelulinjassa kuntoutujaa, mikä on 97,3 % kuntoutujasta. (Vuonna ,6 % ja vuonna ,4 % kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa.)

23 Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkiklöiden lukumäärä Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ei ollenkaan Välttävästi Kohtalaisesti Hyvin Erittäin hyvin 20 % 10 % 0 %

24 Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kolmen vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 1,5 1,3 1,4 Sopivaan aikaan 97,3 88,9 86,9 Liian myöhään 1,2 9,8 11, Kuntoutuja oli kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Liian aikaisin 1,0 3,2 1,1 Sopivaan aikaan 99,0 89,8 89,6 Liian myöhään 0,0 7,0 9,3

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2014 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 25.6.2015 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 213 Palveluntuottajien vuosiraportti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2012 Palveluntuottajien vuosiraportti Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES -kurssit ASLAK- ja Tyk -kuntoutus Kela 9.8.2013 2 Kela Sisällön suunnittelu

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Asiantuntijalääkäri Ville Pursiainen Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 2

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula Mitä muuttuu kuntoutuksessa? 19.1.2017 Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula 1 Kohti avointa yhteistyötä Kelan kuntoutuksen ryhmät ovat siirtymässä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Suunnittelija Leena Poikkeus Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 Kurssi- ja kuntoutujamäärät vuonna 2012 Kelan kurssit

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2019 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa 50 Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2019 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa 50 Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kulttuurikeskus Caisa 18.11.016 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Esityksen sisältö 2 Kelan kuntoutuksesta tilastoina Harkinnanvarainen kuntoutus Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 6.5.2014 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena. Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä

Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena. Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä Kuntoutuksen hyödyn raportointi palvelujen suunnitteluun tukena Tuomas Reiterä Suunnittelija Kela, Kuntoutuspalvelujen ryhmä Mitä on kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi? 2 Tietojen hyödyntäminen

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan kuntoutuksesta Irma Paso, kuntoutuksen ratkaisuasiantuntija

Ajankohtaista Kelan kuntoutuksesta Irma Paso, kuntoutuksen ratkaisuasiantuntija Ajankohtaista Kelan kuntoutuksesta 11.1.2018 Irma Paso, kuntoutuksen ratkaisuasiantuntija 2 Tilastotietoa Muutoksia kurssien pituuksissa (vuonna 2018 alkava sopimuskausi) Kielellinen erityisvaikeus kurssin

Lisätiedot

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Palvelujen toteutus Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen Sisältö

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö

Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö Tervetuloa! Seija Sukula Etuuspäällikkö Kohti yhtenäistä seurantaa Tukevaisuudessa tarvitaan yhteisesti hyväksytyt valtakunnalliset mittarit ja toimintamallit yhteinen valtakunnallinen tietovaranto yhtenäiset

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntoutuksessa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Ajankohtaista kuntoutuksessa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Ajankohtaista kuntoutuksessa Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuus 17.1.2019 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Palvelutuotannon kokonaisuudistus Rekisteröitymismenettely Rekku-projekti

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa

Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa Kuntoutusverkosto 20.4.2017 Pääjohtaja Elli Aaltonen 1 2 19.4.2017 Yksikkö Otsikko 3 Kelaan ohjautui 109 740 kuntoutujaa 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016 . Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Kuntoutus - uudistuneet kurssit

Kuntoutus - uudistuneet kurssit Kuntoutus - uudistuneet kurssit Palveluntuottajien yhteistyötapaaminen 14.11.2018 Pirjo K. Tikka Vastaava suunnittelija Kela, Lakipalvelujen yksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä Ohjelma Erilainen tapa tutustua

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016 STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kuntoutujat sairauksittain 1990 2012 2 Kuntoutujien lukumäärä 100 asukasta kohti maakunnittain 2012

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten intensiiviset kuntoutuskurssit ja sova-kurssit Selkäydinvammaisten

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE 5.7.2017 MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 2 MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 1 2.1 Mittaria koskevan tiedon merkitseminen...

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Kelan kuntoutuskurssien palveluntuottajien koulutus 22.1., 23.1., 29.1. ja 6.2.2013 Vastaukset koulutuspäivien aikana tulleisiin yleisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vadén 5.10.2016 ja 6.10.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Skype-info tuloksellisuuden raportoinnista (AKVA:sta) 5.10 ja 6.10.2016

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 2016 Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 1 Kelan kuntoutus työssä oleville vuonna 2014 Kelan kuntoutujia kaiken kaikkiaan 107 100 (2013: 98 863; 2012: 91 150) Harkinnanvaraisia

Lisätiedot

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myönteisten ratkaisujen yleisimmät päädiagnoosit vuonna 2013 Työkokeilu Sairausdiagnoosi

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot