Palveluntuottajien vuosiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajien vuosiraportti"

Transkriptio

1 213 Palveluntuottajien vuosiraportti Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus Kela

2 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija Sukula, Terhi Tuominen Tekninen toteutus Vesa-Pekka Juutilainen Tilastollinen analyysi Tuomas Reiterä Tekstit Tuomas Reiterä

3 2 Sisällys 1. Yhteenveto Kaikki kuntoutujat Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit... 49

4 3 1. Yhteenveto Kela on kehittänyt palveluntuottajien vuosiraportointia ja uutta raporttipohjaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 211 ammatillisessa kuntoutuksessa ja vaikeavammaisten yksilöjaksoilla. Kokeilusta saatujen myönteisten tulosten perusteella, raporttimallia on päätetty asteittain laajentaa koskemaan kaikkia kuntoutuspalveluita. Vuoden 213 raportti sisältää palveluntuottajien arvion kuntoutuksen toteutumisesta vaikeavammaisten ja harkinnanvaraisten aikuisten ja lasten yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa, ammatillisessa kuntoutuksessa, Aslak- ja TYK-kuntoutuksessa sekä sairausryhmäkohtaisissa aikuisten ja lasten kursseissa. Yhteensä raportti sisältää 46 eri palvelulinjaa, jotka ovat raportoineet yli 2 kuntoutujasta ja vajaasta 3 kuntoutujan omaisesta. Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutusprosessin eri vaiheista palveluntuottajan näkökulmasta. Kysymysten suunnittelun lähtökohtana on ollut uusi prosessijohtamisen malli, jonka tavoitteena on uudistaa palvelun tuottamista. Lisäksi palveluntuottajilta kerättävä tieto on osa kuntoutuksen tuloksellisuuden kehittämistä Kuntoutuksen kehittämisohjelma 215 -mukaisesti. Kysymykset käsittelivät kuntoutukseen osallistumista ja toteutumista, Kelan ja palveluntuottajien yhteistyötä, kuntoutuksen hyötyä ja oikea-aikaisuutta, omaisten osallistumista ja kuntoutujien ja omaisten majoitusta. Joillekin palveluryhmille oli myös linjakohtaisia kysymyksiä. Kysymyslomakkeen kysymys Palveluntuottajalla on valmiutta majoittaa kaikki kuntoutujat yhden hengen huoneisiin jätettiin raportissa huomioimatta vastausohjeessa olleen ristiriitaisuuden vuoksi. Raportointitapaan oltiin palautteen perusteella enimmäkseen tyytyväisiä. Kysymykset pyritään pitämään tulevina vuosina mahdollisimman samoina. Tuloksia tullaan hyödyntämään Kelan prosessien ohjauksessa ja tavoitteena on myös etsiä niitä sidosryhmäyhteistyön rajapintoja, jotka haastavat kuntoutuksen sidosryhmäyhteistyön keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntoutuksien keskeytyksiä raportointiin 1968 kappaletta. Vuoden 212 tavoin selvästi suurin yksittäinen syy keskeytykselle oli sairaus yli 4 prosentin osuudella. Suurin muutos vuoteen 212 verrattuna oli epäsopivan kuntoutuksen suhteellisen osuuden laskeminen melkein puoleen. Lasten ja nuorten kuntoutuksissa suurin syy keskeytyksille oli perhe. Palveluntuottajat olivat saaneet Kelalta etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta hyvin tai erittäin hyvin yli 8 prosentista kuntoutujista. Heikoimmin etukäteistietoa oli saatu lasten ja nuorten kuntoutuksissa, joissa tulos jää alle 7 prosenttiin. Suurimpia syitä tiedon puutteelle olivat puutteelliset sairaustiedot ja puutteelliset kuvaukset sosiaalisesta ja psyykkisestä tilanteesta. Kuntoutuksen tavoite oli palveluntuottajien mukaan määritelty lähettävällä taholla hyvin tai erittäin hyvin yli 7 prosentilla kuntoutujista. Tässä on miltei kahdeksan prosenttiyksikön parannus vuoteen 212. Kuntoutujista 86 prosenttia oli saanut päätöksen oikeaan kuntoutukseen. Sairausryhmäkohtaisissa lasten ja nuorten kursseissa peräti 99 kuntoutujista oli oikeassa palvelulinjassa. Huonoiten kohdentuivat aikuisten yksilölliset kuntoutusjaksot, joissa joka viides kuntoutuja oli väärässä palvelulinjassa. Useimmin väärällä linjalla olevalle kuntoutujalle olisi sopinut paremmin toinen sairausryhmäkohtainen kurssi tai toinen yksilöllisen kuntoutusjakson linja. Kuntoutujista neljä viidesosaa hyötyi kuntoutuksesta hyvin tai erittäin hyvin. Useimmin hyödyttiin ASLAK-kursseista ja TYK-kuntoutuksesta sekä lasten yksilöllisistä

5 4 kuntoutusjaksoista. Huonointen hyödyttiin ammatillisesta kuntoutuksesta, mutta sielläkin yli 6 kuntoutujista hyötyi hyvin tai erittäin hyvin. Kyselylomakkeessa pyydettiin arvioimaan olivatko kuntoutujat kuntoutuksessa oikeaan aikaan suhteessa sairauden hoitoon, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Selvästi yli 8 prosenttia kuntoutujista oli kuntoutuksessa sopivaan aikaan sairauden hoidon ja toimintakyvyn ylläpitämisen suhteen. Työkyvyn ylläpitämisen suhteen sopivaan aikaan olivat vain kaksi kolmesta kuntoutujasta, sillä 18 prosentilla kuntoutujista sitä oli vaikea arvioida. Lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla kuntoutujista miltei kaikki olivat kuntoutuksessa oikeaan aikaan sairauden hoidon ja toimintakyvyn ylläpitämisen suhteen. Työkyvyn ylläpitämisen suhteen oltiin eniten sopivaan aikaan ASLAK- ja TYKkursseilla, joissa 95 kuntoutujista oli sopivaan aikaan. Huonointen kuntoutuksen ajoitus onnistui ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa jokaiseen kolmeen kysymykseen oli vastattu liian myöhään useammin kuin kerran viidestä. Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista erittäin paljon tai jonkin verran 14 prosentilla kuntoutujista. Kuntoutujista 7 prosentilla terveydentila ei haitannut ollenkaan. Vähiten heikko terveydentila haittasi lasten ja nuorten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla (ei ollenkaan: 98 ) ja ASLAK- ja TYK-kursseilla (ei ollenkaan: 9 ). Eniten terveydentila haittasi ammatillisessa kuntoutuksessa ja aikuisten sairausryhmäkohtaisilla kursseilla. Kuntoutujat majoittuvat selvästi useimmin (85 ) kahden hengen huoneissa. Lasten ja nuorten kursseissa perhehuoneissa majoittuminen oli kuitenkin yleisin tapa majoittua. Kuntoutujien omaisista kaksi kolmasosaa majoittui kahden hengen huoneessa yhdessä kuntoutujan kanssa ja neljäsosa perhehuoneissa. Lasten yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa perhehuone oli omaisen yleisin tapa majoittua. Aikuisten yksilöllisen kuntoutusjakson verkostoneuvotteluista 99 toteutettiin video- tai puhelinneuvotteluna. Lasten yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa 7 verkostoneuvotteluista toteutettiin video- tai puhelinneuvotteluna, mutta 3 toteutettiin kuntoutujan kotipaikkakunnalla. Ammatillisen kuntoutuksen kuntoutujista reilu neljännes osallistui ainakin yhteen seurantapäivään. Kuntoutuksesta ohjattiin ensisijaisesti useimmin ammatilliseen jatkokuntoutukseen (38 ). Seuraavaksi yleisimpiä olivat lääkinnällinen kuntoutus (15 ) ja terveydenhuollon lisätutkimukset (14 ). Lähestulkoon kaikilla ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutujan työharjoittelu toteutui kokonaan ulkopuolisessa työharjoittelupaikassa (96 ). Kuntoutujalle laadittu ammatillinen kuntoutussuunnitelma oli viimeiseen seurantapäivään mennessä usein käynnistynyt, mutta toteutuminen oli kesken (38 ). Reilu neljännes kuntoutujista oli toteuttanut suunnitelman kokonaan. Kuntoutujista 14 prosentilla suunnitelma ei ollut toteutunut ollenkaan. Aikuisen sairasryhmäkohtaisilla kursseilla yli puolet kotikäynneistä toteutettiin kuntoutujan kotona. Yleensä omaishoitajien parikursseilla hoidettavan omaisen terveydentila ei ollenkaan (96 ) haitannut kurssiohjelman toteuttamista. Sen sijaan omaisen terveydentilasta ei usein ollut ollenkaan (74 ) tietoa ennen kurssia. Kuntoutujien omaisista 15 prosentista oli tietoa jonkun verran mutta erittäin paljon ei ollut yhdestäkään.

6 5 2. Kaikki kuntoutujat Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjaryhmittäin Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus N 26,1 1,8 13,4 29,9 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit ,2 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 329 1,6 Yhteensä Omaisten lukumäärät, jos omaisille omaa ohjelmaa, palvelulinjaryhmittäin N O/K* Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus ,3 2,13,, Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit 896,16 Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 91 2,77 Yhteensä 2738,13 *O/K = Omaisten määrä yhtä kuntoutujaa kohti 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 214 1,9 7,4 Sairaus 795 4,4 41,2 Perhe 11 5,6 6,3 Kuntoutus ei sopiva 89 4,5 8, Muu syy 76 38,6 37, Yhteensä

7 6 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

8 7 4. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin 21,3 21,3 Hyvin 49,5 41,8 Kohtalaisesti 19,2 24,1 Välttävästi 6,3 9,9 Ei ollenkaan 3,7 2,9 Yhteensä Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) henkilöä, mikä on 86, henkilöstä. (Vuonna 212 päätöksen oikeaan kuntoutukseen sai 85,9 kuntoutujista) 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärät Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus

9 8 7. a) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti välttävästi ei ollenkaan b) Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (linjaryhmien suhteellinen vertailu) Vaikeavammaisten/harkinnanva rainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanva rainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit

10 9 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) liian aikaisin sopivaan aikaan liian myöhään 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 85.2

11 1 1. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Ei voida arvioida a) Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

12 11 b) Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (linjaryhmien suhteellinen vertailu) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan Vaikeavammaisten/harkinnanva rainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/harkinnanva rainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Ammatillinen kuntoutus ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit 12. Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa

13 Omaisten majoitus on yleensä järjestetty tilanteissa, joissa omainen osallistuu kuntoutukseen vain osaan kuntoutuksen kestosta (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/omainen maksaa itse ylimenevän osan Yhden hengen huoneessa, lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneessa/omaiset majoittuvat yhdessä Kahden hengen huoneessa/kuntoutujan kanssa samassa huoneessa

14 13 3. Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 19,4 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja ,9 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 194 3,6 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja ,2 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja , 13,3 25,7 7,9 Yhteensä Omaisten lukumäärät, jos omaisille omaa ohjelmaa, palvelulinjoittain N O/K* Vaikeavammaisen aikuisen aistivammojen linja 4,21 Vaikeavammaisen aikuisen neurologinen linja 7,4 Vaikeavammaisen aikuisen tules- ja reumalinja 3,2 Vaikeavammaisen aikuisen yleislinja 15,2 Harkinnanvarainen aikuisen aistivammojen linja Harkinnanvarainen aikuisen neurologinen linja Harkinnanvarainen aikuisen tules- ja reumalinja Harkinnanvarainen aikuisen yleislinja ,,1,1, Yhteensä 173,3 *O/K = Omaisten määrä yhtä kuntoutujaa kohti 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 6 1,3 Sairaus ,8 Perhe 5 1,1 Kuntoutus ei sopiva 7 1,6 Muu syy ,2 Yhteensä 448 1

15 14 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärät Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

16 15 4. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 5. Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 4265 henkilöä (8, henkilöstä) 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Henkilöiden lukumäärät Muu ammatillinen kuntoutus

17 16 7. Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 84.2

18 17 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Ei voida arvioida 18.7

19 Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan 12. Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa

20 Omaisten majoitus on yleensä järjestetty tilanteissa, joissa omainen osallistuu kuntoutukseen vain osaan kuntoutuksen kestosta (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/omainen maksaa itse ylimenevän osan Yhden hengen huoneessa, lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneessa/omaiset majoittuvat yhdessä Kahden hengen huoneessa/kuntoutujan kanssa samassa huoneessa Missä verkostoneuvottelut toteutettiin? (suhteelliset osuudet).8 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla Video- tai puhelinneuvotteluna 99.2

21 2 4. Vaikeavammaisten/harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 47 13,2 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 5 14, Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja ,5 1,4 23,3,6 Yhteensä Kuntoutujien omaisten lukumäärät, jos omaisille omaa ohjelmaa, palvelulinjoittain N O/K* Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren aistivammojen linja 83 1,77 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja 79 1,58 Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren yleislinja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren aistivammojen linja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Harkinnanvarainen lapsen ja nuoren yleislinja ,78 2,2 1,4,5 Yhteensä 759 2,13 *O/K = Omaisten määrä yhtä kuntoutujaa kohti 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 4 16, Sairaus 8 32, Perhe 9 36, Kuntoutus ei sopiva, Muu syy 4 16, Yhteensä 25 1

22 21 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärät Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

23 22 4. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 5. Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 327 henkilöä (91,9 356 henkilöstä) 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Henkilöiden lukumäärät Muu ammatillinen kuntoutus

24 23 7. Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 87.9

25 24 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

26 Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa Omaisten majoitus on yleensä järjestetty tilanteissa, joissa omainen osallistuu kuntoutukseen vain osaan kuntoutuksen kestosta (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/omainen maksaa itse ylimenevän osan Yhden hengen huoneessa, lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneessa/omaiset majoittuvat yhdessä Kahden hengen huoneessa/kuntoutujan kanssa samassa huoneessa

27 Missä verkostoneuvottelut toteutettiin? (suhteelliset osuudet) 3 Kuntoutujan kotipaikkakunnalla Video- tai puhelinneuvotteluna 7

28 27 5. Ammatillinen kuntoutus Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N Kuntoutustutkimus ,8 Kuntoutustarveselvitys Työkokeilu Työhönvalmennus MT-työhönvalmennus ,8 15,9 4,2 15,3 Yhteensä Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 59 13,6 1,8 Sairaus , 43,7 Perhe 11 2,5 1,8 Kuntoutus ei sopiva 39 9, 14,8 Muu syy , 28,9 Yhteensä Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan

29 28 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin 16,3 2,9 Hyvin 52,9 39,8 Kohtalaisesti 22, 24,6 Välttävästi 5,8 11,4 Ei ollenkaan 3, 3,4 Yhteensä Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 2234 henkilöä, mikä on 82, henkilöstä. (Vuonna 212 päätöksen oikeaan kuntoutukseen sai 84,6 kuntoutujista)

30 29 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärät Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti välttävästi ei ollenkaan

31 3 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) liian aikaisin sopivaan aikaan liian myöhään 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 69.8

32 31 1. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Ei voida arvioida Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

33 Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa Ainakin yhteen seurantapäivään osallistui (henkilöiden lukumäärä) 774 kuntoutujaa (28, kuntoutujasta) 14. Palvelulinjalta kuntoutujat ohjattiin ensisijaisesti (suhteelliset osuudet) muuhun palveluun Te-toimiston palveluihin Eläkeselvittelyyn Opiskeluun Terveydenhuollon lisätutkimuksiin Lääkinnälliseen kuntoutukseen Ammatilliseen jatkokuntoutukseen

34 Kuntoutujan työharjoittelu toteutui kokonaan ulkopuolisessa työharjoittelupaikassa (suhteelliset osuudet) 3.6 Kyllä Keskeytyi työpaikan puuttumisen takia Kuntoutujalle laadittu ammatillinen kuntoutussuunnitelma oli viimeiseen seurantapäivään mennessä (suhteelliset osuudet) Ei ollut toteutunut lainkaan Arvioitiin käynnistyvän myöhemmin Käynnistynyt, mutta toteutuminen oli kesken Toteutunut kokonaan

35 34 6. ASLAK-kurssi ja TYK-kuntoutus Kuntoutujamäärät palvelulinjoittain N ASLAK , TYK 545 9, Yhteensä Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 11 22, 9,8 Sairaus ,7 24,6 Perhe 37 8, 9,8 Kuntoutus ei sopiva 19 4,1 3,3 Muu syy 18 39,1 52,5 Yhteensä Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan

36 35 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärä Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) Erittäin hyvin 25,5 18,9 Hyvin 53,8 47,5 Kohtalaisesti 15,4 19,2 Välttävästi 4,1 12,2 Ei ollenkaan 1,2 2,2 Yhteensä Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 5391 henkilöä, mikä on 88,5 689 henkilöstä. (Vuonna 212 päätöksen oikeaan kuntoutukseen sai 89,7 kuntoutujista)

37 36 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Henkilöiden lukumäärät Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Muu ammatillinen kuntoutus Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (kahden vuoden suhteellinen vertailu) erittäin hyvin hyvin kohtalaisesti välttävästi ei ollenkaan

38 37 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (kahden vuoden suhteellinen vertailu) liian aikaisin sopivaan aikaan liian myöhään 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 94.6

39 38 1. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Ei voida arvioida Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

40 Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa

41 4 7. Sairausryhmäkohtaiset kurssit, aikuisten kurssit Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Aivoverenkiertohäiriöt 141 2,5 Diabetes tyyppi ,2 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 28,5 Fibromyalgia Hengityssairaudet Ikääntyneet monisairaat Liikehäiriöt Mielenterveys MS-tauti Muistisairaat Omaishoitajat Reuma Sydänsairaudet/Sydänvika Syöpä Uniapnea Tuki- ja liikuntaelinsairaus Työuupumus ,4,5,1 2,7 3,2 1, 3,5,9 1,6 1,2 7,2,3 65,8 3,4 Yhteensä

42 41 Kuntoutujien omaisten lukumäärät, jos omaisille omaa ohjelmaa, palvelulinjoittain N O/K* ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Aivoverenkiertohäiriöt 62,44 Diabetes tyyppi ,31 Diabetes tyyppi 2 ja metab. oireyhtymä 5,18 Fibromyalgia Hengityssairaudet Ikääntyneet monisairaat Liikehäiriöt Mielenterveys MS-tauti Muistisairaat Omaishoitajat Reuma Sydänsairaudet/Sydänvika Syöpä Uniapnea Tuki- ja liikuntaelinsairaus Työuupumus ,,,33,84,,28,97,17,,38,57,33,, Yhteensä 896,16 *O/K = Omaisten määrä yhtä kuntoutujaa kohti 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 42 7,3 Sairaus ,3 Perhe 35 6, Kuntoutus ei sopiva 22 3,8 Muu syy ,6 Yhteensä 579 1

43 42 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärät Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

44 43 4. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 5. Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 4969 henkilöä (89, henkilöstä) 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Henkilöiden lukumäärät Muu ammatillinen kuntoutus

45 44 7. Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 78.7

46 45 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa työkyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Ei voida arvioida 63.4

47 Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan 12. Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa

48 Omaisten majoitus on yleensä järjestetty tilanteissa, joissa omainen osallistuu kuntoutukseen vain osaan kuntoutuksen kestosta (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/omainen maksaa itse ylimenevän osan Yhden hengen huoneessa, lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneessa/omaiset majoittuvat yhdessä Kahden hengen huoneessa/kuntoutujan kanssa samassa huoneessa Jos kurssilla on kotikäyntejä, ne on toteutettu (suhteelliset osuudet) Kotona Verkostoneuvotteluna Kuntoutuspäivän aikana

49 Omaishoitajien parikursseilla hoidettavan omaisen terveydentila haittasi kurssiohjelman (kuntoutujan ja omaisen yhteisen ja/tai erillisen) toteuttamista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan 16. Parikurssilla hoidettavan omaisen terveydentilasta oli riittävästi tietoa ennen kurssia (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

50 49 8. Sairausryhmäkohtaiset kurssit, lasten ja nuorten kurssit Kuntoutujien lukumäärät palvelulinjoittain N ADHD, Aspergerin oireyhtymä ,3 Autismi Diabetes tyyppi ,9, Hengityssairaus 54 16,4 Lasten niveltulehdus 2,6 Mielenterveys Narkolepsia Sydänvika 9 1 2,7, 3, Yhteensä Omaisten lukumäärät palvelulinjoittain N O/K* ADHD, Aspergerin oireyhtymä 63 2,8 Autismi Diabetes tyyppi ,97, Hengityssairaus 153 2,83 Lasten niveltulehdus, Mielenterveys Narkolepsia Sydänvika 38,, 3,8 Yhteensä 91 2,77 *O/K = Omaisten määrä yhtä kuntoutujaa kohti 1. Kuntoutujien keskeytysten ja peruutusten syyt (henkilöiden lukumäärät) N Työ/opiskelu 2 9,5 Sairaus 2 9,5 Perhe 13 61,9 Kuntoutus ei sopiva 2 9,5 Muu syy 2 9,5 Yhteensä 21 1

51 5 2. Palveluntuottaja oli saanut etukäteistietoa kuntoutujan tilanteesta Kelan toimittamista asiakirjoista (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 3. Jos etukäteistietoa oli välttävästi tai ei ollenkaan, niin tiedon puutteen syy oli (henkilöiden lukumäärät) Kuntoutukseen lähettämisen syy puuttui Psyykkinen tila oli kuvattu puutteellisesti Sosiaalinen tilanne oli kuvattu puutteellisesti Sairaustiedot olivat puutteellisia Henkilöiden lukumäärät Hakemus oli puutteellinen Asiakirjoja ei ollut toimitettu

52 51 4. Kuntoutuksen tavoite löytyi riittävän selkeästi B-lausunnosta/kuntoutussuunnitelmasta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 5. Kuntoutujalle oli myönnetty päätös oikeaan kuntoutukseen (henkilöiden lukumäärä) 327 henkilöä (99,4 329 henkilöstä) 6. Ne kuntoutujat, jotka eivät olleet oikeassa kuntoutuksessa, olisivat hyötyneet enemmän seuraavista kuntoutuksista (henkilöiden lukumäärät) Avoterapia TYK-kuntoutus ASLAK-kurssi Muu yksilöllisen kuntoutusjakson linja Muu sairausryhmäkohtainen kurssi Henkilöiden lukumäärät Muu ammatillinen kuntoutus

53 52 7. Kuntoutuja hyötyi tästä kuntoutuksesta (suhteelliset osuudet) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Välttävästi Ei ollenkaan 8. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa sairauden hoitoon (suhteelliset osuudet) Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään 97.3

54 53 9. Kuntoutujat olivat kuntoutuksessa oikea-aikaisesti suhteessa toimintakyvyn ylläpitämiseen (suhteelliset osuudet) 1 Liian aikaisin Sopivaan aikaan Liian myöhään Kuntoutujan heikko terveydentila haittasi kuntoutukseen osallistumista (suhteelliset osuudet) Erittäin paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan

55 Kuntoutujien majoitus järjestetään yleisimmin (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/kuntoutuja maksaa itse ylimenneen osan Yhden hengen huoneessa lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneissa Omaisten majoitus on yleensä järjestetty tilanteissa, joissa omainen osallistuu kuntoutukseen vain osaan kuntoutuksen kestosta (suhteelliset osuudet) Muulla tavoin Perhehuoneissa Yhden hengen huoneessa/omainen maksaa itse ylimenevän osan Yhden hengen huoneessa, lääkärin kannanoton perusteella Kahden hengen huoneessa/omaiset majoittuvat yhdessä Kahden hengen huoneessa/kuntoutujan kanssa samassa huoneessa

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2014 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 25.6.2015 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2015 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 19.7.2016 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2012 Palveluntuottajien vuosiraportti Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES -kurssit ASLAK- ja Tyk -kuntoutus Kela 9.8.2013 2 Kela Sisällön suunnittelu

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014

Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2014 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015

Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2015 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset

Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan sairausryhmäkohtaisten kurssien muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Asiantuntijalääkäri Ville Pursiainen Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 2

Lisätiedot

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kulttuurikeskus Caisa 18.11.016 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Esityksen sisältö 2 Kelan kuntoutuksesta tilastoina Harkinnanvarainen kuntoutus Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE 5.7.2017 MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 2 MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 1 2.1 Mittaria koskevan tiedon merkitseminen...

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 6.5.2014 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula

Mitä muuttuu kuntoutuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula Mitä muuttuu kuntoutuksessa? 19.1.2017 Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja Etuuspäällikkö Seija Sukula 1 Kohti avointa yhteistyötä Kelan kuntoutuksen ryhmät ovat siirtymässä

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Suunnittelija Leena Poikkeus Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 Kurssi- ja kuntoutujamäärät vuonna 2012 Kelan kurssit

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016 . Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä

Lisätiedot

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vadén 5.10.2016 ja 6.10.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Skype-info tuloksellisuuden raportoinnista (AKVA:sta) 5.10 ja 6.10.2016

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12. Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015 Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE. Luonnos

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE. Luonnos MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 2 1.1. Mittaria koskevan tiedon merkitseminen... 2 1.2.

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen

Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Suuntaviivoja kuntoutuskurssipalvelujen toteutukseen Kelan kuntoutuskurssien palveluntuottajien koulutus 22.1., 23.1., 29.1. ja 6.2.2013 Vastaukset koulutuspäivien aikana tulleisiin yleisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8.

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8. Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 3.8.21 6 5 4 3 2 1 Ammatillinen kuntoutus 29 6 (M5, M6, M8) Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela 16.04.2008 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Lisätiedot