PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet"

Transkriptio

1 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.0 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa Tieverkon ylläpidon mallivaatimukset

2 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 1 (8) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Manu Marttinen Luonnosevrsio

3 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 2 (8) SISÄLLYS 1 KÄYTETYT TERMIT Ylläpidon mallivaatimukset tieverkon ylläpidossa Yleistä Metatietovarasto ja sen tietolajit Toteutus Toteumamalleille esitettävät vaatimukset Lähdeluettelo... 8

4 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 3 (8) 1 KÄYTETYT TERMIT Koneohjausmalli Toteutusmallin muoto, jossa ohjataan automaattisesti itse työkonetta ilman, että koneenkuljettajan tarvitsee puuttua työkoneen tekemän työstön (höylässä terä, asfaltinjyrsimessä rumpu, asfaltinlevittäjässä perä) ohjaamiseen. Koneohjausmallia käytettäessä koneenkuljettaja ohjaa kuitenkin yleensä työkoneen liikkumista työmaalla. Lähtötietomalli Suunnitelmamalli Toteutusmalli Tietovarasto hankeen lähtötiedoista mallinnettuna ja/tai visualinen ilmentymä tästä. Lähtötiedot ovat yleensä mitattua tietoa tai rekistereistä tuotua metatietoa. Suunnittelijan tuottama malli tehtävästä uudesta rakenteesta tai ylläpidollisesta toimesta (suunnitelma), jonka avulla luodaan työmaalla hyödynnettävä toteutusmalli. Tietomalli, jonka avulla ohjataan työsuoritetta työmaalla. Mallilla voidaan ohjata a) työntekijää / työryhmää tuomalla heille malli esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteella työmaalle, b) suoraan työkonetta tuomalla malli työkoneen sähköhydrauliseen ohjausjärjestelmään (tällöin kyseessä on koneohjausmalli). Toteutusmalli on yksi suunnitelmamallin ilmentymistä. Käsitettä toteutusmalli voi laajentaa myös koko työmaan ohjaamisen (aikataulutus). Toteumamalli Rakentamisen (tai ylläpidollisten toimien) jälkeen suoritettu mittaus toteutuneesta työstä. Mittaus voidaan tehdä erillisenä toimena toteutuksen jälkeen tai työtä tekevällä koneella. Toteumamallin ero toteutusmalliin kuvastaa tehdyn työn toteutuksen epätarkkuutta. Toteumamallin eroa toteutusmalliin voidaan käyttää rakentamisenlaadun määrittämiseen (onko rakennettu toleranssiin?) ja laadun osoittamiseen.

5 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 4 (8) 2 YLLÄPIDON MALLIVAATIMUKSET TIEVERKON YLLÄPIDOSSA 2.1 Yleistä Rakennus- tai ylläpitotyön lopputuloksena on tehtävä mittauksiin perustuva toteumamalli. Toteumamallia hyödynnetään laadunvarmistuksessa vertaamalla sitä suunnitelma- tai toteutusmalliin. Lisäksi toteumamallin tiedot on saatava ylläpidon käyttöön viemällä ne eri rekistereihin ja tietovarastoihin. Ylläpidollisia toimia suunniteltaessa ja tehtäessä luodaan tarpeen mukaan hankekohtaisesti ylläpitokohteesta omat ylläpidonmallivaatimusterminologian mukaiset lähtötieto-, suunnitelma-, toteutus- ja toteumamalli. Näitä malleja hyödynnetään kyseisessä ylläpitohankkeessa ja mahdollisesti seuraavia ylläpitotoimia suunniteltaessa tulevaisuudessa. Tieverkkoa ylläpidetään ja ylläpidollisia toimia suunnitellaan rekistereiden avulla. Käytössä olevien rekistereiden lisäksi ylläpidon tarpeisiin tulisi luoda (tierekisterin rinnalle) rekisteri koko ylläpitoprosessin (hankinta, lähtötiedot, suunnittelu, rakentaminen) tarvitsemista metatiedoista. Kyseisessä rekisterissä olisi tielinjalla paikkaan sidotusti tieto metatiedon lajista ja linkki itse tietoon tierekisterin tapaan tietolajeittain. Varsinainen ylläpitomalli tarkoittaa enemmänkin eri tietovarastojen ja rekisterien visuaalista ilmentymään, joka taas tarkoittaa esimerkiksi karttapohjaista (GIS) omaisuudenhallintajärjestelmää, suunnitteluohjelmaa tai ilmaisohjelmaa (esimerkiksi Google Earth) Investointihankeen tai edellisen ylläpitotoimen toteumatieto ja/tai toteumamalli on osa ylläpitomallia, ja tieto tämän tiedon olemassaolosta pitää näkyä metatietovarastossa. Ylläpitomallin ilmentymään tulevaisuudessa tuotettujen tietojen jäljitettävyys koko tiedon elinkaaren ajalta olisi syytä tallentaa kunkin tiedon osalta talteen itse tiedon tai mallin yhteyteen: lähtötietojen hankita: mitä tietoa on olemassa? kuka hankkinut? miksi? suunnittelussa: mistä lähtötiedot? kuka hankkinut? milloin? miksi? urakoinnissa: kuka suunnittelut? milloin? miksi? omaisuudenhallinnassa: kuka toimittanut tuotteen tai palvelun? milloin? onko toteuma ollut suunnitelman mukainen? jos ei, miksi? onko tarvittavat muutokset suunnitelmiin tehty? Rakentamisen aikaleima mahdollistaa laadunhallintaan liitettäväksi esimerkiksi säätilatiedon. VISIO: Tulevaisuudessa voidaan kenties puhua koko infran elinkaaren kattavasta 4D elinkaarimallista, joka sisältää kaiken hankkeen mallinnukseen liittyvät tiedon. Oleellista elinkaarimallissa olisi tiedon aikariippuvuus. Mallissa olisi mahdollista tarkastella samanaikaisesti esimerkiksi rakentamisen aikaista suunnitelmaa, rakentamisen toteumaa, ylläpidon aikaista suunnittelua ja toteumaa, sekä korjausrakentamiseen liittyvää suunnitelmaa. Elinkaarimallia käytettäessä eri rekistereitä ja tietovastoja ei enää tarvittaisi, vaan koko tieverkko olisi mallinnettu.

6 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 5 (8) Metatietovarasto ja sen tietolajit Relevanttia ei ole metatiedon rakentaminen tyhjästä mahdollisimman nopeasti. Relevattia on metatietovaraston päivittäminen aina uutta tietoa saataessa näin varasto tulee myös luotua ajan kuluessa. Hienoa toki olisi, jos kaikki jo olemassa oleva tieto vietäisiin tiedonsiirtoprojektissa metatietovarastoon. Tierekisterin rinnalle rakennettavassa metatietovarastossa oleellista on: Tiedon todellinen sijainti maastossa o koordinaattijärjestelmä tieosoite -relaatio o (kartalla) ilmennettävän tiedon tyyppi (piste, viiva, alue) Tiedon sijainti palvelimella o linkki pilvipalveluun o linkki rekisteriin tai tietovarastoon o linkki malliin Esimerkkejä metatietovarastoon tallennettava tiedon tietolajeista: Maanmittauslaitoksen lentokonelaserkeilausaineisto Maanmittauslaitoksen rasterikartta Maanmittauslaitoksen ilmakuvat Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta Johtotietojärjestelmän johtotieto Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörajat tiedot tehdyistä mittauksista ja tutkimuksista o mobiilikartoitukset ja muut keilausaineistot o rumpujen, varausteiden ja laitteiden yms. tarkemittaukset o maatutkaluotaukset o tierakennekairaukset ja muut pohjatutkimukset o kantavuusmittaukset tiedot tehdyistä katselmuksista o edellisen toimenpiteen aikana tehdyt havainnot o konsulttien yms. maastokäynnit o alueurakan havainnot o käyttäjien havainnot

7 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 6 (8) 2.2 Toteutus Ylläpidon mallipohjainen prosessi toteutetaan joko myöhemmin määritettävien ylläpidon omien ohjeiden mukaisesti tai muiden Yleiset inframallivaatimukset 2014 YIV 2014 mukaisesti. Tätä ohjetta kirjoitettaessa kaikki Yleiset inframallivaatimukset 2014 eivät olleet valmiit, vaan tilanne oli seuraavan kuvakaappauksen (kuva 1) mukainen. Kuva 1. kuvakaappaus Toimittaessa Yleiset inframallivaatimukset mukaisesti, noudatetaan seuraavia ohjeita: Mallipohjainen ylläpidon hankinta: o 1: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen o 9: Määrälaskenta, kustannusarviot Mallipohjainen ylläpidon lähtötietojenhankinta o 3: Lähtötietojen vaatimukset; Lähtötilamallit Mallipohjainen ylläpidon kohdesuunnittelu o 5: Rakennemallit; Osamallit (tekniikkamallit), maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet (RO ) Mallipohjaiset ylläpidon toimet (rakentaminen) o 5: Rakennemallit; Osamallit (tekniikkamallit), maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet (RO ) Mallipohjainen ylläpidon laadunvarmistus o 8: Inframallin laadunvarmistus

8 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 7 (8) 2.3 Toteumamalleille esitettävät vaatimukset Toteumamalleista tulee siirtää tieto tierekisteriin ja ylläpidon metatietovarastoon relaatiossa oleviin rekistereihin ja tietovarastoihin seuraavien tietojen osalta. Tiedon yhteydessä on mainittu siirrosta vastaava osapuoli ja tietovarasto, johon tieto tallennetaan Päällys- ja pintarakenteet Suodatinrakenteet Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset sijaintieto: leveys, paksuus, sijainti (ajor, suunta, kaista, aet, let) työn suoritus: laatudokumentaatio o PPL, tiiveys, tarke, (automaattinen tiiveyden tarkkailu) materiaalitieto: kuten CE merkityn kiviainekset testit vaativat Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet sijaintieto: leveys, paksuus, sijainti (ajor, suunta, kaista, aet, let) o joka kerroksesta o massasta ominaisuustiedot Asfalttimassa o joka kerroksesta aikatieto rakentamisen aikaiset olosuhteet Asfalttipäällysteiden materiaalit Asfalttipäällysteiden materiaalit, yleistä Sideaineet tyyppi Kiviainekset lujuus (An), muoto muut ominaisuudet kuten CE merkityn kiviainekset testit vaativat Lisäaineet lisäaineen tyyppi (kalkki, tuhka..) Asfalttirouhe määrä

9 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 8 (8) 3 LÄHDELUETTELO 1 Maintenance BIM tulosraportti , julkaistu xx.xx.xxxx 2 Maintenance BIM välitulosraportti , julkaistu xx.xx.xxxx

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 9 19.9.2013 1 (23) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 16.4.2013 Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet 0.2 22.8.2013 0.3 19.9.2013 Luonnosversio 0.1 19.9.2013

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen

Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen KONETEKNIIKAN OSASTO Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen Henna Virtanen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan osastolla 18.11.2013 Ohjaajat: Rauno Heikkilä

Lisätiedot

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS 23 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS Infran tietovarantojen hallinta Selvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Teemu Perälä, Anssi Lohi, Pasi Pohjola, Matti Pikkarainen, Timo Saarenpää, Mika Stenmark ja Martti Perälä Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Ylläpidon ja hoidon automaation kehittäminen, toimintamallin

Lisätiedot

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma Muutoshistoria:

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietomallisuunnittelun ohjeistus

Tietomallisuunnittelun ohjeistus BIM-ohje v 1.0 1 (20) Tietomallisuunnittelun ohjeistus (BIM-ohje) Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n BIM-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle sekä nettisivuillemme:

Lisätiedot

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo 1 (18) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN Diplomityö Tarkastajat: Professori Anssi Laaksonen Dosentti Mauri Laasonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty talouden

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

Inframallivaatimukset

Inframallivaatimukset Inframallivaatimukset Kuva: KP24.fi / Clas Olav Slotte BIM:n perusteet 4 Proxion Jatkuvaa 3D-mallipohjaista suunnittelua Eri suunnitteluvaiheissa hyödynnetään (kehitetään) mallia Malli pitää tehdä suunnitteluvaiheessa,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN 26 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Teemu Järveläinen Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Liikenneviraston

Lisätiedot