Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta"

Transkriptio

1 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015

2 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen tietopalvelua. Tietomekka on sopimussuhteessa palvelusopimuksen päävastuulliseen urakoitsijaan. Tietopalvelun avulla urakoitsija saa käyttöönsä mm. sähköisen omaisuuden hallinnan systemaattisesti toteutetun töiden seurannan ja hallinnan työkalut toiminnan laadunvarmistukseen ja sen osoittamiseen tilaajalle sähköisen raportoinnin tilaajalle Tietomekan toiminnanohjauksen tietopalvelu pitää sisällään toiminnassa tarvittavat maastokäyttöliittymän ohjelmistot toimistokäyttöliittymän ohjelmistot asiantuntijoiden käytönaikaisen tukipalvelun reaaliaikaiset tiedonvarmistukset Tietomekan palvelimille tietojärjestelmien ylläpidon ja ohjelmistojen uusimpien versioiden käyttöoikeudet

3 Hyödyt Tietopalvelun tarkoitus on tuoda palvelusopimuksen käyttöön sähköinen toimintamalli, joka mahdollistaa joustavan yhteistyön sopimuksen eri toimijoiden kesken. Tietopalvelua käytettäessä maastossa havaitut hoito- ja ylläpitotarpeet, tehdyt työt ja suoritetut inventoinnit kirjataan järjestelmään päätelaitetta käyttäen suoraan työtehtävän yhteydessä. Tiedot välitetään päätelaitteesta internetin välityksellä palvelimelle, josta toimijat pääsevät toimistokäyttöliittymän avulla käyttämään tietoja. Palvelusopimukseen liittyvä sähköinen omaisuudenhallinta tapahtuu siirtämällä palvelun lähtötiedoksi sopimusalueen tekniset tiedot (pylväät, keskukset, erityiskohteet). Näiden avulla palveluntuottaja pystyy systemaattisesti hallitsemaan varusteiden ja laitteiden kuntotilan, ohjelmoimaan hoito-, korjaus-, saneeraus- ja uusimistoimenpiteitä kustannustehokkaasti ja raportoimaan tehdyistä töistä. Omaisuustietoja ylläpidetään palvelussa koko palvelusopimuksen ajan, joten tilaaja saa ajantasaisen tiedon alueen sähköomaisuudesta aina tarvittaessa. Tiedot ovat siirrettävissä tilaajan omiin tietovarastoihin esim. Excel- tai ASCII-tiedostona. Tekninen toteutus Tietopalvelukokonaisuuteen kuuluvat ns. maastokäyttöliittymä sekä toimistokäyttöliittymä. Maastolaitteena toimii tablet tai älypuhelin ja sovelluksena toimii WebAutori. Toimistokäytössä hyödynnetään joko PC laitetta tai tablettia ja sovelluksena toimii OfficeAutori. WebAutorin ja OfficeAutorin käyttö tapahtuu internet-selaimen avulla ja on siten laitteisto- ja ohjelmistoriippumatonta. Palveluun pääsyn hallinta ja käyttäjän tunnistaminen tehdään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tietopalvelun järjestelmäkokonaisuuden ylläpidosta (päivitykset, tietojen varmistukset yms.) huolehtii Tietomekka Oy.

4 Maastokäyttöliittymä Maastolaitteissa on oltava joko sisäänrakennettuna tai ulkoisesti kytkettävissä GPSvastaanotin. Maastotietojen kirjaus tehdään selainkäyttöisellä WebAutori-sovelluksella reaaliaikaisesti paikan päällä työtä tehdessä. Sovellus automatisoi paikannuksen tierekisteriosoitteella sekä tietojen hakemisen ja lähettämisen takaisin Internet-palvelimen tietokantaan. Yhteyden avulla laitteeseen voidaan hakea taustatietoa työskentelyn tueksi. Järjestelmään kirjatut korjaustarpeet voidaan esittää maastolaitteen dynaamisella kartalle ja opastaa siten korjausryhmää ajamaan oikeaan kohteeseen. Samoin kartalla voidaan esittää sähköomaisuuteen liittyviä tietoja tai yleisiä tiestötietoja (rekisterit, tiesääasemat, kelikamerat). Kirjattujen toimenpiteiden paikka talletetaan GPS-sijaintitietojen lisäksi tieosoitteena. Laitteelta lähetetty tieto kytketään tietopalvelussa automaattisesti omaisuuskannassa olevaan pylväs- tai keskuskorttiin. Toimenpiteestä voidaan maastossa ottaa digitaalisia valokuvia, jotka sovellus liittää automaattisesti lähetettävään toimenpidekorttiin ja lähettää ne tietopalveluun samanaikaisesti toimenpidetietojen kanssa. Maastotyökalut mahdollistavat työn tehdyksi kuittaamisen maastossa, jolloin työ ei enää näy kartalla tekemättömänä. Maastolaitteella tallennetaan tiedot mm. seuraavista tapahtumista: ajetut huoltokierrosreitit yksittäiset lampunvaihdot laitteiden vaihto- ja korjaustyöt suoritetut ryhmävaihdot saneeraus- ja uusimistoimenpiteet kolarikorjaukset havaitut puutteet ja korjaamistarpeet tehdyt takuutarkastukset ja suoritetut mittaukset liikenteenohjauksen järjestelyt (tietyö- ja nopeusrajoitusmerkit)

5 Maastokäyttöliittymä

6 Toimistokäyttöliittymä Tietopalvelusta haetun tiedon esittämisessä käytetään rinnan dynaamisesti suurennettavaa teemakarttaa ja tekstimuotoista taulukoitua tietoa. Tiedot esitetään palvelussa tierekisteriosoitteeseen sidotusti, mutta tarvittaessa esitystapa voi olla myös koordinaattipohjainen (esim. tielinjan sivussa olevat keskukset). Kaikista maastossa kirjatuista havainnoista tai toimenpiteistä on nähtävissä toimenpiteen paikka, aika, kirjaaja sekä tehty toimenpide. Tietohakua laadittaessa käyttäjä voi asettaa rajausehtoja haluamallansa tavalla esim. kunta, tie, tieosaväli, vuosi, päivä, kellonaika, tehty toimenpide, toimenpidetarve. Haettu tieto esitetään karttapohjalla sekä taulukkona kartan alapuolella. Kirjatuista tiedoista koostetaan erilaisia yhteenvetoraportteja laatu-, toimenpide-, materiaali- ja kustannusseurantaa varten sekä laskutuksen perustaksi. Kartalla voidaan esittää myös yleisiä tiestötietoja ja siinä voidaan käyttää tiekuvapalveluja kuten tiekuva.com ja Streetview. Tietopalvelussa ylläpidetään omaisuustietokannan teknisiä tietoja. Palvelun tietokantaan voidaan lisätä uusia valaistuskohteita, suunnitella ja ajoittaa tulevia huoltotoimenpiteitä sekä hallita laitteiden takuutietoja. Lisäksi järjestelmästä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää saneeraus- ja uusimistarpeiden hallintaan ja tilaajalle tehtävien saneerausesitysten laadintaan. Palvelua voidaan tarvittaessa jakaa kolmansille osapuolille, jolloin käyttöoikeuksin voidaan rajoittaa näkymä vain tiettyyn osaan palvelua. Vaihtoehtoisesti voidaan jakaa tietoa ns. dynaamisena näkymänä, jolloin vastaanottaja saa sähköpostiviestin kautta pääsyn käyttäjän rajaamaan näkymään ilman käyttäjätunnuksia. Vikailmoitukset voidaan kirjata suoraan tietopalveluun, jolloin ilmoitukset näkyvät heti huoltoryhmän maastolaitteen karttapohjalla. Palvelun kautta voidaan todentaa myös työmaan aikaisen liikenteen ohjauksen järjestelyt, esimerkiksi tietyömaa- ja nopeusrajoitusmerkkien paikka ja voimassaoloaika. Palveluun voidaan sisällyttää myös Sähköinen kanssakäymisportaali, joka täyttää ELY-keskusten vaatimukset.

7 Yhteystiedot Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelusta lisätietoa antavat: Keijo Pulkkinen, toimitusjohtaja , keijo.pulkkinen(at)tietomekka.fi Juha Ylilauri, tuotepäällikkö , juha.ylilauri(at)tietomekka.fi

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin Case Pudasjärvi-Taivalkoski alueurakka Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007 Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan

Lisätiedot

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Teemu Perälä, Anssi Lohi, Pasi Pohjola, Matti Pikkarainen, Timo Saarenpää, Mika Stenmark ja Martti Perälä Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Ylläpidon ja hoidon automaation kehittäminen, toimintamallin

Lisätiedot

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi 1 Projektitietojärjestelmä 1.1 Perussisältö Projektitietojärjestelmällä tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten yhteistä

Lisätiedot

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

Lisätiedot

Kunnossapidon tietojärjestelmät

Kunnossapidon tietojärjestelmät KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite N:o 57 Lehti 5 2000 Kunnossapidon tietojärjestelmät Sisällys Johdanto... 3 Tietotekniikan hyödyntämisestä kunnossapidossa on tehtävä organisaation

Lisätiedot

1. Mobiilityökalut... 3. 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari...

1. Mobiilityökalut... 3. 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari... 1 Sisältö 1. Mobiilityökalut... 3 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari... 9 2. NFC-mobiilityökalut... 10 2.1 Jakaja... 10

Lisätiedot

Kaavoitus, Kiinteistöt ja Maaomaisuus

Kaavoitus, Kiinteistöt ja Maaomaisuus Kaavoitus, Kiinteistöt ja Maaomaisuus Facta Suunnitelma on kunnan kaavatietojen hallintaohjelma. Suunnitelmaosasta löytyvät tiedot mm. tonttijaoista, kaavamääräyksistä, rakennuskielloista ja -oikeuksista

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen

GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen luotettavaa sähköistä informaatiota oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla Oikea tieto oikeaan aikaan alentaa kustannuksia

Lisätiedot

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen... 3 1. Dimensioperiytyvyys...

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen. Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.com Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta ei ole mikään erillinen, muusta ympäristöstä irrallaan

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

DriveLooper käyttöopas

DriveLooper käyttöopas DriveLooper käyttöopas Sisällysluettelo DriveLooper palvelun käyttöönotto...2 DriveLooper Ensimmäinen käynnistäminen...2 DriveLooper tärkeät asetukset...3 Kirjautuminen DriveLooper-palveluun...3 Uuden

Lisätiedot

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.(118668811,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet... 1 2. Yleiset vaatimukset... 4 3. Bussilaitteisto...

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti OIAALI- JA UITIO Dnro TERVEYINITERIÖ 1834/2007 Riitta Alkula 18.10.2007 v. 1.0 KANTA-JATKOÄÄRITTELY; YDINDOKUENTTI LAUUNTOJEN PERUTEEL- LA UOKATTUNA Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset 25.10.2013 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 0 / 25 Asiakirjan nimi Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu 5 2.1. SERVICE DESK 5 2.2. LÄHITUKI 6 2.3. IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri 8 3.1. TOIMIALUEPALVELUT

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2

Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2 1.8.1999 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus... 3 1.2 Tuote... 3 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet... 3 1.4 Viitteet...

Lisätiedot

MELCloudpalvelun. käyttöopas

MELCloudpalvelun. käyttöopas The Renewable Solutions Provider Making a World of Difference MELCloudpalvelun käyttöopas Tervetuloa käyttämään MELCloudTMpalvelua, jonka avulla valvot Mitsubishi Electric -järjestelmiäsi nopeasti ja helposti.

Lisätiedot