Laadunhallinta Infratyömaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadunhallinta Infratyömaalla"

Transkriptio

1 Laadunhallinta Infratyömaalla Mittaamaalla, mallintamalla, yhteensovittamalla

2 BIM KEHITYS 2

3 TERMIT JA FORMAATIT Mallipohjaiset formaatit tukevat geometrian lisäksi laajan ominaisuustiedon välitystä. Infran osalta ensisijainen formaatti on Inframodel ja taitorakenteiden osalta IFC. Nämä formaatit eivät kuitenkaan kata infran tarpeita kokonaan. Siksi käytetään tarpeen mukaan muita yleisiä formaatteja esim. dwg, dxf, gt, laz, txt jne. Tulevaisuudessa IFC- ja Inframodel-formaattien kattavuus tulee lisääntymään 3

4 Monenlaisia kohteita Liikennevirastossa 4

5 Tiedot hajallaan ei formaateissa 5

6 Tähän pyritään 6

7 MALLIPOHJAINEN HANKE 2017 AIKA ENNEN YIV-2015 JULKAISUA Mittausperusta ei hanskassa. (Kiintopisteet, tukiasemat, GNNS) Koneohjauspainotteinen lähestyminen Suunnitteluohjelmien tulosteet puutteellisia (xml, dxf) Mittamiehet suunnittelijoina yli 90% koneohjaushankkeissa Mallien katselu alkoi kiinnostaa vaikka ei ymmärrystä mistä on kysymys. Mallinnettiin vain pintoja, verrattiin korkoeroa. Tarkistuspiste pinnalla tuntui hienolta, ei määrittelyjä mikä olisi riittävää. Mittaustarkkuus ei ollut etusijalla Tietojen varastointi ei kiinnostanut Mallinnussuunnitelmat vasta kehitteillä NYT JA TULEVAISUUDESSA YIV-2015 ja muiden ohjeiden soveltaminen käytäntöön Suunnitteluohjelmat kehittyneet Määrälaskennan tavoite lähes kunnossa kaikissa suunnitteluvaiheessa. Mallisuunnitelmat suunnittelun eri vaiheissa ohjeistettu YIV-2015 osa 8 Inframallin laadunvarmistus / toteutusmalli Varusteet ja laitteet mukaan mallinnettaviin toteutumiin Mittausvälineet eri tarkoituksiin ovat parantuneet Pistepilviohjelmat ja laitteet kehittyneet valtavasti Maastomittaukset ohjeet ja koodit Mallinnussuunnitelmat vasta maastoutusvaiheessa Omistajuus ja ylläpito tulleet tavoitteeksi, tietoja pitää pystyä käyttämään myös rakennushankkeen jälkeen 7

8 LIIKENNEVIRASTON TAVOITTEET

9 OHJEET JA JULKAISUT 9

10 MALLIPOHJAISEN HANKKEEN ELINKAARI Suunnittelun siltö ja mallit eri vaiheessa Suunnittelun tuotokset ja raka-aineet sekä formaatit 10

11 SUUNNITTELUN LAATU 11

12 Mistä suunnittelun laatu syntyy Infrahankkeessa Mittausperusta on kaiken digitaalisten tietojen perusta. Useista hankkeista ei sitä ole tallennettu, tai tieto ei kulje suunnitelman mukana Lähtötiedot ja suunnittelun aikana hankitut tiedot maastosta yhteensovitettuna suunnitelman kanssa. Sovittamisesta laadittu malliselostus. Inframallien laadunvarmistus on osa normaalia suunnittelutoimintaa. Tuotettuja inframalleja tulee tarkastaa tasaisesti suunnitteluprosessin aikana eikä ainoastaan luovutuksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa aineiston yhteensopivuus, kattavuus ja mallin oikea tekninen tietosisältö. Inframallin laadunvarmistus ei korvaa tavanomaista suunnitelmanlaadunvarmistusta, jossa todetaan suunnitteluratkaisun laatu muilta osin, kuten tekninen ja ympäristöllinen kelpoisuus, ohjeiden mukaisuus ja mitoitus. Toisin sanoen mallien tekninen tarkastus on osa suunnitelmien laadunvarmistusta. Yleisesti voidaan todeta, että suunnitelmien ja mallien tulee olla yhteensopivat ja yhdenmukaiset. 12

13 Hyvin tarkastettu, seuraavalle helppo käyttää 13

14 Urakoitsijan rooli laadun tuottamiseksi rakentamisvaiheessa 14

15 Mallipohjainen laadunhallinta työmaalla Mallin ja maastossa tehtävän tiedon tarkastus / varmistus Rakentamisen aikana on varmistettava, että rakennettava kohde täyttää sille asetetut vaatimukset. Tämä edellyttää tarkkaa laadunvarmistusta koko hankkeen aikana. On varmistettava säännöllisesti, että automaatiojärjestelmät sekä niiden ja niitä tukevien tukiasemien paikannusjärjestelmät ovat toimivia ja täyttävät niille asetetut tarkkuusvaatimukset. Tämän lisäksi tehdään laatumittausten avulla jatkuvaa vertailua toteutettujen rakenteiden ja toteutusmallin sekä rakennussuunnitelman välillä. Rakenteita ja malleja on paljon. Eri toleranssit ja verrattavat muodot vaihtelevat Taitorakenteet, sillat, muurit, rakennukset Infrapinnat, AYP, YYP ja rakennepinnat Varusteet, liikenne, valaistus, kaiteet ym. Verkostot, vesi-, viemäri, johdot ym. 15

16 Projektin laadunhallinta ja valvonta Urakoitsijan mittaukset ja alihankinnan hallinta Liikenneviraston hankkeet ovat LVR hankkeita joissa on eri sopimusmuotoja (KU,ST,PPP, Allianssi) Tuotantovälinen ja toimiston välinen tiedonhallinta toiminnan keskiössä (ainakin 4 tukiasema- ja koneohjausjärjestelmää) Väliaikaisten tai keskeneräisten rakenteiden ja pintojen esim. etenemä ja määrälaskennan tarpeet eri urakkamuodoissa. Alaurakoiden ja työvaiheiden laadunhallinta sopimusmallista riippuen koko urakan ajan. TILAAJALLE LUOVUTUS Toteutus tai toteutumamalli projektissa Lisäarvoa mallihankkeelle saadaan kun em. aineistojen yhdistelmämalli kootaan mittaustiedoista tätä tarkoitusta varten tehdyillä ohjelmilla. Ohjelmat sisältävät erilaisia ominaisuuksia mm. osamallien hallintaan, mittaamiseen ja kommentointiin sekä julkaisuun eri osapuolille. Avoimuus tuo luettavuutta. On erityisen hienoa jos suunnittelujärjestelmän tietomalli voi toimia suoraan yhdistelmämallina. Säännöllinen yhdistelmämallin kokoaminen on osa jatkuvaa mallin laadunvarmistusta. Yhdistelmämallin kokoaminen, käyttö, julkaisu ja näiden aikataulu tulee esittää projektin tietomallisuunnitelmassa. 16

17 Tilaajan tarpeet rakentamisvaiheessa ja sen jälkeen 17

18 Toteutuksen laatu ja omistajan tietotarpeet Työn etenemisen ja työvaiheiden seuranta TOTEUTUSMALLI (koneohjausmalli) Pistepilvien hyödyntäminen sekä väliaikaisissa että valmiiden pintojen tasojen taitteiden mittaamisessa Hajapisteet ja niiden käyttö suunnitelmamallin ja toteutusmallin toteutuksen varmentamisessa, tarkoituksena ei ole tehdä uutta toteutumamallia kakista pinnoista. Digitaallinen luovutusaineisto TOTEUMAMALLI voidaan mitata tai valmistaa pinnasta koodattujen viivojen ja pisteiden avulla. Myös pistepilven saadaan hyvä tulos kun pistetiheys ja tarkkuus on riittävä. Tarketietojen tulee olla täsmällisiä, tarkastettuja ja koodattuja pintojen ja viivojen suhteen. Pinnat nimetään, varusteet koodataan suunnitelman alkuperäisten parametrien mukaisesti. Toteumamallin hakemistorakenne pitää sisällään toteutuksen toteumamallit, laatu- mittaukset ja erityiset kartoitustiedot. Toteumamallin pääasiallinen käyttötarkoitus on rakenteen laadun- ja vaatimustenmukaisen toteutuksen todentaminen tilaajalle. Lisäksi tiedot toimivat infraomaisuuden hallinnan lähtötietoina tilaajan kunnossapitoprosesseissa. Maanrakennustöiden toteumamallin sisältö kuvataan tarkemmin YIV-osassa

19 MALLITIEDON ELINKAARI Tietomallinnuksen kehittäminen on kohdistunut tähän mennessä pääosin suunnitteluun ja rakentamiseen. Omaisuudenhallinnan ja sen hoidon sekä kunnossapidon mallit ovat vielä kehitysvaiheessa. Toisaalta meillä on suuri määrä erilaisia kohde- ja kuntotietoja eri infraomistajien rekistereissä (GIS muodossa). Infraomistajien tietovarastot ja niiden tietosisällöt tulevat kehittymään lähivuosina mallien ja ominaisuuksia sisältävien objektien suuntaan. Mallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen mahdollistavat tietojen tuottamisen nykyisiin rekistereihin. Tuotettu tieto luo perustan ja tarvittavat pohjatiedot omaisuudenhallintaa varten. Tämä on tärkeää huomioida rakentamisen luovutusaineistossa. 19

20 Yhteinen tieto tuo tehokkuutta 20

21 Mallien sisältö ja vastuut YIV:n hengessä LÄHTÖTIETOMALLIT Tilaaja on vastuussa kaikissa vaiheissa siirryttäessä suunnitelmavaiheesta seuraavaan vaiheeseen. Ennen vastattiin vain kairauspisteistä. RAKENNUSSUUNNITELMAMALLIT Tässä kohtaa vastuu käsittää pinnat, ominaistiedot, määrät ym. Varsin laajasti. Tilaaja on vastuussa KU-urakoissa Pääurakoitsija on vastuussa ST ja PPP urakoissa Allianssi on vastuussa. 21

22 Positiiviset ja negatiiviset esimerkit Positiiviset (+) Negatiiviset (-) Yhdistelmämallit maastossa ja toimistolla Liikkuva poikkileikkaus GEO-tiedot poikkileikkauksessa Määrätiedot Väliaikaisten rakenteiden esitys suunnitelmissa, esim. tuennat Taitorakenteet ja muut mukana suunnitelmissa Pistepilvet havainnollistavat kokonaisuutta ja edesauttavat tarkastusten kohdentamista. Ei vielä löytynyt 22

23 Kiitos 23