Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma"

Transkriptio

1 LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

2 TIIVISTELMÄ Taulukko 1. Yhteenveto InfraFINBIM pilotista Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilotin yhteenveto Pvm: Versio nro:1 Laatija: Teppo Rauhala, Jussi Heikkilä, Eija Heikkilä Pilotin nimi Pilotin tilaaja Pilotin veturi Pilotin tutkija Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio VR Track Oy VR Track Oy Teppo Rauhala, Jussi Heikkilä Pilottihanke Pilotin tavoitteena oli testata ja täydentää Infra FINBIM:ssä luotuja ja kehitettäviä ohjeita ja nimikkeistöä (Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje ja InfraBIM-nimikkeistö). Tavoitteena oli saada kehitettyä Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje kattamaan radanrakentamisen määritykset ja testata pilottikohteissa määritysten soveltuvuudet radanrakentamiseen. Pilotin tavoitellaan kehittävän ratasuunnittelua siten, että täydennettyä ohjetta noudattamalla kyetään laatimaan ratahankkeissa suoraan koneohjauksessa toimivia toteutusmalleja ilman, että niitä pitää viimeistellä ennen työmaalle toimittamista. Pilotissa tutkittiin lisäksi mallipohjaista työkoneautomaatiota hyödyntävää laadunvalvontamenetelmää radanrakentamisen työtehtäviin. Tavoitteena oli selvittää työkoneautomaation mahdollisuuksia toteutuman mittauksessa ja toteutumamallin muodostamisessa. Aikataulu 4/2012-1/2013 Toteutusmuoto Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Hankemuoto Kehitetään radanrakentamisen toteutusmallin laatimisohje ja testataan sen soveltuvuutta pilottikohteessa. Kehitetään mallipohjainen työkoneautomaatiota hyödyntävä laadunvalvontamenetelmä radanrakentamiseen, jossa työkone mittaa toteumaa välittömästi työn suorittamisen yhteydessä. Painopisteinä kaivukoneen ja seulan toteumamittausmenetelmät.

3 Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Mallinnuksen käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa mallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja odotukset Riskiarvio VR Track Oy vastasi pilotin toteutuksesta ja vastuuhenkilönä oli Teppo Rauhala. Työstä tehtiin DI-työ Jussi Heikkilän toimesta, jossa osapuolena oli lisäksi Oulun yliopisto. Oulun yliopistolta työssä olivat mukana Timo Aho ja Rauno Heikkilä. Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeen täydennyksistä keskusteltiin Destia Oy:n Sami Snellmanin kanssa. Tekla Civil Novapoint 3D maastomalli Toteutusmalli (Koneohjausmalli) Toteutumamalli. Jussi Heikkilä tekee tarvittavat mallit. Ratarakenteen mallinnus ja mallipohjainen laadunvarmistus Radanrakentamisen toteutusmalliohjeen laatiminen ja sen saaminen alan yleiseksi ohjeeksi. Radanrakentamisen mallipohjaisen toteumamittausmenetelmän kehittäminen sekä tarkoituksen mukaisten, tilaajan hyväksymän uudella menetelmällä tuotettujen laatudokumenttien saaminen alalle. - Resurssipula - Junaliikenneturvallisuus - Henkilöiden sitoutuminen pilottiin - Kustannusten kasvaminen - Turvallisuussuunnitelma, perehdytys - Ennakoidaan resurssien tarpeet ja varmistetaan resurssit. - Johdon sitoutuminen ja motivoituneiden henkilöiden ottaminen mukaan pilottiin - Kustannuksien nousun varalta hyvä projektin suunnittelu ja

4 kustannusten hallinta

5 SISÄLTÖ 1 Johdanto Tausta Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Viestintä pilottiin liittyen Pilotin rakenne Hankkeessa pilotoivat asiat Pilotoinnin osapuolet Pilotin aikataulu Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa Tietotekninen ympäristö Erityispiirteet Kehitysaskeleet ja odotukset Sopimusasiat Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi... 9

6 1 Johdanto 1.1 Tausta Pilotti liittyy Infra FINBIM alatyöpaketteihin 2 ja 3. Työ tehdään VR Track Oy:n toimesta, joka on Suomen johtava radan suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yritys. Pilotissa tekijöinä ovat Teppo Rauhala, Jussi Heikkilä, Kimmo Laatunen ja Juha Parkkari. Työn tarkoituksena on täydentää Infra FINBIM:ssä laadittua Väylärakenteen totetusmallin laatimisohjetta ja InfraBIM nimikkeistöä radan rakentamisen osalta sekä tutkia mallipohjaista laadunvalvontaa. 1.2 Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Pilotti toteutetaan Infra FINBIM-pilottina VR Track Oy:n toimesta 4/2012-1/2013 aikana. 1.3 Viestintä pilottiin liittyen Pilotista tehdään DI-työ ja loppuraportit, ja ne ovat julkisia. 2 Pilotin rakenne 2.1 Hankkeessa pilotoivat asiat Pilotin tavoitteena on testata ja täydentää Infra FINBIM:ssä luotuja ja kehitettäviä ohjeita ja nimikkeistöä (Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje ja InfraBIM-nimikkeistö). Tavoitteena on saada kehitettyä Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje kattamaan radanrakentamisen määritykset ja testata pilottikohteissa määritysten soveltuvuudet radanrakentamiseen. Pilotin tavoitellaan kehittävän ratasuunnittelua siten, että täydennettyä ohjetta noudattamalla kyetään laatimaan ratahankkeissa suoraan koneohjauksessa toimivia toteutusmalleja ilman, että niitä pitää viimeistellä ennen työmaalle toimittamista. Pilotissa tutkitaan lisäksi mallipohjaista työkoneautomaatiota hyödyntävää laadunvalvontamenetelmää radanrakentamisen työtehtäviin. Tavoitteena on selvittää työkoneautomaation mahdollisuuksia toteutuman mittauksessa ja toteutumamallin muodostamisessa. Pilotti sijoittuu infran elinkaaressa välille suunnittelu-rakentaminen-rakennetun todentaminen (kuva 1). Pilotin työkaluina käytetään suunnitteluohjelmien osalta Tekla Civiliä ja Novapointia. Aineiston tarkasteluun ja viimeistelyyn käytetään AutoCAD, 3D-Win ja 3D-Office - ohjelmistoja. Koneohjausjärjestelmänä pilotissa on työmaan osalta Topcon.

7 2.2 Pilotoinnin osapuolet VR Track Oy vastaa pilotin toteutuksesta ja vastuuhenkilönä on Teppo Rauhala. Työstä tehdään DI-työ Jussi Heikkilän toimesta, jossa osapuolena on lisäksi Oulun yliopisto. Oulun yliopistolta työssä ovat mukana Timo Aho ja Rauno Heikkilä. Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeen täydennyksistä keskustellaan Destia Oy:n Sami Snellmanin kanssa. InfraBIM-nimikkeistön täydennykset toimitetaan Sito Oy:n Juha Liukakselle Mallipohjaisesta laadunvalvonnasta tehdään kysely Liikennevirastoon, rakennettujakonsulteille (Pöyry, CC Infra, Sweco), kaupungeille (Lahti, Oulu) ja koneohjausjärjestelmien laitteiston toimittajille (Topgeo, Geotrim, Novatron, Scanlaser). Aiheesta keskustellaan lisäksi Destian Mika Jaakkolan kanssa. 2.3 Pilotin aikataulu 4/2012-1/ Radanrakentamisen toteutusmallin laatimisohjeen tekeminen (kevät 2012) 2. Mallipohjaisen toteumamittausmenetelmän kehittäminen radanrakentamiseen (kesä 2012) 3. Toteutusmallin laatimisohjeen testaaminen pilottikohteessa (kesä 2012) 4. Mallipohjaisen toteumamittausmenetelmän testaaminen pilottikohteessa (kesä 2012) 5. Tulosten ja kokemusten läpikäyminen. Määrittelyt alalle. (syksy 2012) 6. Diplomityön kirjoittaminen. (syksy 2012-tammikuu 2013) 3 Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa 3.1 Tietotekninen ympäristö Windows-ympäristöön soveltuvat ohjelmistot: Suunnitteluohjelmistot: Tekla Civil 12.1 ja Novapoint Aineiston tarkastukseen ja viimeistelyyn käytettävät ohjelmistot: Virtual Map, AutoCAD, 3D-Win ja 3D-Office. Pilotissa mallinnetaan kaikki työmailla tarvittavat rakennepinnat, jotka toteutetaan koneohjausjärjestelmän avulla (Topcon).

8 Kuva 1. Pilottihankkeen tiedonsiirto. 3.2 Erityispiirteet Aineistoa siirretään ohjelmien välillä InfraModel2, gt ja dwg-formaateissa. Topconin koneohjausjärjestelmään mallit siirretään tp3-formaatissa. Ratakohteista laaditaan kolmiulotteinen suunnittelumalli Tekla Civil:llä tai Novapointilla. Suunnittelumallin pohjalta laaditaan toteutusmallit Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeessa esitetyn 3 mm tarkkuustason mukaisesti. Suunnittelun pohjana käytetään geometriasuunnittelijoiden laatimaa tarkkaa ratageometriaa. Toteutusmallit tarkastetaann ja viimeistellään 3D-Win tai 3D-Office ohjelmilla ennen työmaalle toimittamista. Aineisto muutetaan Topconin tp3-formaattiin 3D-Officella. Aineisto siirretään työkoneisiin sekä paikallisesti (USB-tikulla) tai etäyhteyden avulla. 4 Kehitysaskeleet ja odotukset Väylärakenteen toteutusmalliin tarvittavista täydennyksistä ratapuolen osalta on määritelty seuraavasti: Pilotin alussa suoritetaan kysely ratarakenteen toteutusmallin sisältövaatimuksista Tutkitaan toteutusmallin sisältöä ja tuotetaan työmaille toteutusmalleja Kyselyn ja havaintojen perusteella kehitetään ratapuolen määritykset Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeeseen Täydennetty ohjeluonnos luovutetaan ohjeen varsinaiselle kehittäjälle (Sami Snellman, Destia Oy). Mallipohjaisen laadunvalvonnan tutkimusta suoritetaan seuraavasti: Tutustutaan aikaisempiin tutkimuksiin ja ohjeluonnoksiin Laaditaan kysely mallipohjaisen laadunvalvonnan odotuksista ja näkemyksistä

9 o Kysely lähetetään tilaajille, rakennuttajakonsulteille ja urakoitsijoille Tutkitaan koneohjausjärjestelmien laadunvalvontaominaisuuksia. 5 Sopimusasiat Pilotti toteutetaan VR Track Oy:n sisäisenä pilottina. 6 Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi Pilotti toteutetaan VR Track Oy:n sisäisenä pilottina.

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma Muutoshistoria:

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo 1 (18) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Pilottien määrittely ja dokumentointi

Pilottien määrittely ja dokumentointi InfraFINBIM Pilottiohje: Pilottien määrittely ja dokumentointi Projektin nimi: BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) RESEARCH PROGRAM WP5: InfraFINBIM Projektin lyhyt nimi: InfraFINBIM Projektin

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen

Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen KONETEKNIIKAN OSASTO Ruoppauksen tietomallipohjaisen automaation kehittäminen Henna Virtanen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan osastolla 18.11.2013 Ohjaajat: Rauno Heikkilä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN OSASTO. Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen. Antti Karjalainen

KONETEKNIIKAN OSASTO. Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen. Antti Karjalainen KONETEKNIIKAN OSASTO Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen Antti Karjalainen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan osastolla 7.11.2013 Ohjaaja: TkT

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

Inframallivaatimukset

Inframallivaatimukset Inframallivaatimukset Kuva: KP24.fi / Clas Olav Slotte BIM:n perusteet 4 Proxion Jatkuvaa 3D-mallipohjaista suunnittelua Eri suunnitteluvaiheissa hyödynnetään (kehitetään) mallia Malli pitää tehdä suunnitteluvaiheessa,

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.)

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) 43 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2) Rauno Heikkilä (toim.) Siltojen rakentamisen,

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

Pilotti: Hyväntoivonpuisto, tietomallin laatiminen. Infra FINBIM LOPPURAPORTTI

Pilotti: Hyväntoivonpuisto, tietomallin laatiminen. Infra FINBIM LOPPURAPORTTI Pilotti: Hyväntoivonpuisto, tietomallin laatiminen Infra FINBIM LOPPURAPORTTI Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) 0.1 28.6.2013 Luonnos Tuomo Järvenpää raporttiluonnos

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN 26 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEEMU JÄRVELÄINEN Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Teemu Järveläinen Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Liikenneviraston

Lisätiedot

Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen

Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä

Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä Frans Horn Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa

Lisätiedot

VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS. Diplomityö

VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS. Diplomityö VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Timo Lehtoviita PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2015 Saimaan

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot