EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08"

Transkriptio

1 EG 535/540/545/ Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Tarkoituksenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomalli... B Suoritustiedot... B Painot (kaikki tiedot kg:na)... B Renkaat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 7 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Tyyppikilpi, ajoneuvo... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio (peruslaite)... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 10 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla... C 1 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa... C 2 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C Kääntöistuimelle varustetun ajoneuvon (o) liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 5 5 Ajoneuvon hinaaminen... C 5 D Akun huolto, lataus, vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Pidätysjärjestelmällä varustetun akun kannen avaaminen (optio)... D 3 4 Pääseminen akkuun käsiksi... D 4 5 Akun lataus... D Latauspistorasia (o)... D 6 6 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus... D 7 7 Akun kannen sulkeminen... D 8 8 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Kojelaudan kytkin... E Ohjauspulpetin kytkin... E Monitoiminäyttö... E Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet... E Näytöt... E Ohjauspöytä... E Ohjauspöydän näytöt... E Ohjauspöydän painikkeet... E Kellonajan asetus... E Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset... E 15 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E 17 4 Turvavyö... E Pidätysjärjestelmä automaattinen/mekaaninen (optio)... E Ohjauspylvään säätö... E Käyttövalmiuden luominen... E 23 5 Lämmitys (o)... E 24 6 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajo... E Ohjaus (t) / sähkökäyttöinen ohjaus (o)... E Jarrutus... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (MONITOIMIOHJAIN)... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (SOOLOTOIMIOHJAIN) + (sormiohjaus)... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Peräkärryjen vetäminen... E 41 7 Häiriöapu... E IN I 2

6 Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastus Huoltotarkistusluettelo EG Voitelukaavio EG Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten Tarkasta pyörien kiinnitys Rengaspaine Tarkasta hydrauliöljytaso Hydrauliöljynsuodattimen vaihto Jarrujärjestelmän öljytason tarkastus Moottorituulettimen imusuodattimen vaihto Turvavyön vaihto Sähkösulakkeiden tarkastus Uudelleen käyttöön ottaminen Tehdaskuljetusajoneuvon seisottaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet IN 1

9 IN

10 A Z Tarkoituksenmukainen käyttö "Tehdaskuljetusajoneuvojen tarkoituksen- ja asianmukaisen käytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän laitteen mukana. Ne kuuluvat osana tähän käyttöohjeeseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusajoneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa käyttää helposti syttyvissä, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä hyvin pölyisissä tiloissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusajoneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, joka tehdaskuljetusajoneuvon omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa mainittujen käyttötoimien valvonnasta. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvoa käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Huoltajan on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu loppuu myös jos asiakas ja/tai kolmas henkilö suorittaa epäasianmukaisia töitä laitteessa ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa. Lisävarusteiden asennus: Lisävarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa IN A 1

11 A IN

12 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus EG on sähkökäyttöinen, kuljettajan istuimella varustettu etuvetoinen nelipyörähaarukkatrukki, joka nostaa kuorman lattialta, kuljettaa ja nostaa sen ylös. Kyseessä on vapaasti kantava vastapainotrukki, joka trukin eteen asennetulla kuorman nostovälineellä esteettömästi purkaa kuorman kuorma-autosta ja laskee kuorman lastaussillalle tai hyllyyn. Trukilla voidaan pinota ja kuljettaa DIN 15142:n mukaisia standardilavoja, DIN 15144:n mukaisia ristikkohäkkilavoja tai muita lavalle kiinnitettyjä kuormia. Ajoneuvotyyppi ja maksimaalinen kantavuus: Tyyppi maks. kantavuus *) Kuorman painopiste EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot määräävät kantavuuden 0708.IN B 1

13 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Pos. Nimike 1 t Kuljettajan suojakatto 2 t Kuljettajan istuin 3 t Vastapaino 4 t Ohjausakseli 5 t Käyttöakseli 6 t Haarukkakannatin 7 t Nostolaite: 8 t Ohjaus 0708.IN B 2

14 2.1 Ajoneuvo Ohjaus (8): Kun kuljettajan istuinta kuormitetaan, kytkeytyy ohjaus valmiustilaan. Ohjauskoneisto pyörii esiasetetulla peruskierrosluvulla. Ohjauksen vaatimuksista riippuen nostetaan ohjauspumpun kierroslukua, valitusta ohjauskulmasta riippuen vähennetään ajonopeutta ( CurveControl ). Ohjauskulma näytetään näytössä. Kuljettajan istuin (2): Kuljettajan istuin on mukavuusistuin, ohjauspylväs on säädettävissä. Kuljettajan papereille tai henkilökohtaisille esineille on säilytyspaikka. Monitoimiohjain (MULTI-PILOT) yhdistää kaikki hydraulitoiminnot sekä ajosuuntakytkimen yhteen vipuun. Sähköpuoli/elektroniikka: Modernein elektroniikka mahdollistaa vain muutamalla kaapelinipulla tiedonsiirron (CAN-Bus). Näin saavutetaan kaapelimurtojen pienempi häiriönalttius sekä olennaisesti nopeampi vian paikannus. Kompleksi TC-ohjaus (Total Control) on rakennettu yksinkertaisesti, turvallisesti ja joustavasti. Kuljettaja voi valita kuormasta ja ympäristöstä riippuen viidestä käyttöohjelmasta: suurtehosta aina energiansäästöön. Erittäin mukava ja ennen kaikkea nopea virheanalyysi ja ohjelmointi on mahdollista tietokoneen avulla. Käyttökoneisto ja jarru: Etuveto sallii milloin tahansa käyttöpyörien parhaan vetovoiman. Hydraulisesti käytetty öljylamellijarru on käyttöjarruna käytännössä huoltovapaa. Vaihteiston kapselointi sallii käytön jopa vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi trukkia jarrutetaan käyttämällä ajomoottoria aina pysähtymiseen asti. Tällä tavalla minimoidaan energiankulutus. Jousiakkujarru alkaa toimia n. 5 sekuntia trukin pysäytyksen tai sekuntia (tämä aika on säädettävissä) kuljettajan istuimen kevennyksen jälkeen. Käytettäessä ajopoljinta jousiakkujarru irrotetaan jälleen automaattisesti Hydraulijärjestelmä: Kaikki toiminnot on suoritettava huolellisesti, verrannollisesti ja samanaikaisesti (mikäli ne eivät vaikuta haitallisesti). Suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi vaikuttavat hydraulikoneisto ja servo-ohjausmoottori toisistaan riippumatta. Mikropaineensuodatin on vaihdettavissa ylhäältäpäin (ilman hydrauliöljyn vuotamista). Nostolaite (7): Tavoitteemme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmivaiheisen nostolaitteen käytössä näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimella. Nostolaite sekä haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinosti asetettujen tukirullien päällä IN B 3

15 3 Tekniset tiedot vakiomalli 3.1 Suoritustiedot Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelta mm (hytti) h 7 Istumiskorkeus/seisomiskorkeus mm Vapaa istumistila H mm h 10 Kytkemiskorkeus 390/ / / / 500 L 1 Kokonaispituus, ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b1 Kokonaisleveys mm b3 Haarukkakannattimen leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna mm nostolaitteen alla m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Ast Työkäytävän leveys mm lavalla 800 x 1200 pitkittäin Ast Työkäytävän leveys mm lavalla 1000 x 1200 poikittain W a Kääntösäde mm x Kuormaväli (DZ-masto + 32 mm) mm y Pyöräväli mm mm Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Q Kantavuus/kuorma 3,5 4,0 4,5 4,99 t c Kuorman painopiste mm Ajonopeus 16/17 15/17 15/16,5 15/16 km/h kuorman kanssa / ilman kuormaa Nostonopeus 0,38/0,50 0,35/0,47 0,33/0,45 0,31/0,45 m/s kuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus 0,58/0,55 0,55/0,50 0,55/0,50 0,55/0,50 m/s kuorman kanssa / ilman kuormaa Nousukyky kuorman kanssa / 8,5/14,5 8/13,5 7/12 6,5/12 % ilman kuormaa S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa S2 5 min. 15,5/25 14/23,5 12,5/21,5 12/21 % 0708.IN B 4

16 0708.IN B 5

17 3.2 Painot (kaikki tiedot kg:na) Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Omapaino kg (ml. akku) Akun paino kg Akselipaino kuormitettuna edessä/takana 8350/ / / /1100 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 3.3 Renkaat 3000/ / / /3600 kg Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Rengaskoko edessä Rengaskoko takana SE x 12,5-15 (super elastic) Täyskuminen 28 x 10 x x 12 x 22 SE 21 x 8-9 (super elastic) Täyskuminen 21 x /8 Z Hyväksytty rengas: Ks. luku Trukin huolto. Jungheinrich-asiakasneuvojat vastaavat mielellään kysymyksiin! 0708.IN B 6

18 3.4 EN-standardit Jatkuva äänenpaineen taso:75 db(a) Z standardin pren mukaan yhdenmukainen ISO 4871: n kanssa. Jatkuva äänenpaineen taso on standardimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Äänenpaineen taso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0.64 m/s 2 Z standardin pren mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen mukautuvuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa raja-arvoissa pysymisen koskien sähkömagneettisia interferenssiemissioita ja interferenssikestävyyttä sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen pren 12895:n sekä siinä mainittujen standardimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytössä -20 C - 40 C Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa jatkuvasti alle 5 C: n lämpötilassa tai kylmävarastossa tai äärimmäisissä lämpötiloissa tai ilmankosteuden vaihdellessa tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja -katsastus IN B 7

19 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaaviot, kiinnityspisteet ja tyyppikilvet, on oltava aina luettavissa, tarvittaessa ne on uudistettava Pos Nimike 9 Kilpi "Kuljettajan maksimipituus" 10 Kilpi "Älä astu kuoman päällä tai alle, puristumisvaara" 11 Kilpi "Kaatumisvaroitus" 12 Kilpi "Kiinnityspisteet" 13 Kilpi "Henkilökuljetus kielletty" 14 Kilpi "Ajo kuorma nostettuna, masto kallistuneena eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 15 Kilpi "Turvavyö" 16 Kilpi "Huomioi käyttöohje" 17 Kilpi "Kantavuus" 18 Kilpi "Vain mineraaliöljy" 19 Kilpi "Nostopiste" 20 Tarkastuslaatta (o) 21 Tyyppikilpi 0708.IN B 8

20 4.1 Tyyppikilpi, ajoneuvo Z Pos. Nimike Pos. Nimike 22 Tyyppi 28 Valmistaja 23 Sarjanumero 29 Akun paino min/max kg 24 Nimelliskantavuus kg 30 Käyttöteho kw 25 Akun jännite V 31 Kuorman painopisteen etäisyys mm 26 Tyhjäpaino ilman akkua kg 32 Valmistusvuosi 27 Valmistajan logo 33 Optio Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (23). 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na nostolaitteen ollessa pystysuorassa. Taulukon muodossa näytetään, miten suuri on maksimaalinen kantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Esimerkki: Esimerkki maksimaalisen kantavuuden laskemisesta: 0708.IN Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja maksimaalinen nostokorkeus H on 360 mm, maksimaalinen kantavuus Q on 1105 kg. B 9

21 4.3 Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio (peruslaite) Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na. Kaaviossa näytetään, miten suuri maksimaalinen kantavuus on erilaisissa kuorman painopisteissä D (mm). 4.4 Lisälaitteen kuormakaavio Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q yhteydessä ajankohtaisen lisälaitteen kanssa kg:na. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on täsmättävä lisälaitteen tyyppikilven kanssa, koska valmistaja ilmoittaa aina erityisesti kantavuuden. Kantavuus näytetään samalla tavalla kuten ajoneuvon kantavuus ja on selvitettävä analogisesti. Sisä- tai ulkomastoon merkityt nuolenmuotoiset merkinnät (34 ja 35) näyttävät kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätty nostokorkeuden raja on saavutettu IN B 10

22 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla M Käytä vain nostovälinettä, jonka kantavuus on riittävä (lastauspaino = omapaino + akun paino; katso tyyppikilpi, ajoneuvo). 1 Ajoneuvon varmistettu pysäköiminen (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet nostolaitteen (1) poikittaiskannattimeen ja vetokoukkuun (2). M Ripusta nosturin köydet tai ketjut vastapainon ylempään silmukkaan ja päätraverssin (nostomaston) silmukkoihin. Nostomaston täytyy olla kokonaan kallistettu taaksepäin. Maston nosturin köyden tai hihnan vapaan vähimmäispituuden on oltava 2 m.. M Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä osia tai kuljettajan suojakattoa IN C 1

23 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa Kuljetettaessa kuorma-autolla tai perävaunulla ajoneuvo on kiinnitettävä ja kiilattava asianmukaisesti köysillä. Kuroma-auton tai perävaunun on oltava varustettu kiinnitysrenkailla ja puulattialla. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus säädösten VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määrättävä jokaisessa yksittäistapauksessa. Laitteen kiinnittämiseksi on käytettävä asennetun nostomaston maston ylemmässä traverssissa sijaitsevia silmukoita sekä perävaunun pultteja. Katso ylempi kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen asennetulla nostolaitteella) ja keskimmäinen kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen ilman nostolaitetta). Jos laitetta on kuljetettava ilman nostolaitetta, kiinnitys tapahtuu edestä suojakaton yläpuolelta. Katso keskimmäinen kuva. Alimmainen kuva näyttää likimääräisen painopisteasennon IN C 2

24 3 Ensimmäinen käyttöönotto M Vain vastaavasti koulutettu henkilökunta saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan. Jos toimitetaan useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että kootaan yhteen vain kuorman nostovälineet, nostolaitteet ja perusajoneuvo, joilla on sama sarjanumero. Aja ajoneuvoa vain akkuvirralla. Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa elektroniikan rakenneosia. Akkuun vievien kaapeliliitoksien (hinauskaapelin) on oltava lyhyempiä kuin 6 m. Jotta ajoneuvo tehdään käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen, on suoritettava seuraavat toimet: Tarkasta lisävarusteiden täyslukuisuus. Tarkasta akkuliitännät ja hapon taso (katso luku D, jakso 6). Ota ajoneuvo käyttöön, kuten on määrätty. (katso luku E, jakso 3) IN C 3

25 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jotta ajoneuvoa voidaan liikuttaa ilman sähkön syöttöä, on irrotettava jousiakkujarru seuraavasti: M Käännä vipu (3) vasemmalle asentoon "Akkujarrun irrottaminen". Käännä ohjauspyörää oikealle, kunnes hydraulipiiri on paineistettu ja jousiakkujarru on irrotettu. Tämä tunnistetaan siitä, että jousiakun mäntä ajaa mm ulos ja aiheuttaa käsijarruvivun irtoamisen. Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Mutta jalkajarru pysyy täysin toimintakykyisenä. Ohjauspyörän kääntämisen aikana ei saa käyttää jalkajarrua. Ennen kun kuljettaja poistuu ajoneuvosta jousiakkujarrun ollessa irrotettu, on sopivin toimenpitein varmistettava, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (3) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa IN C 4

26 4.1 Kääntöistuimelle varustetun ajoneuvon (o) liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa M Käännä vipu (4) vasemmalle asentoon "Akkujarrun irrottaminen". Liikuta pumppuvipua (5) ylös- ja alaspäin, kunnes jousiakun mäntä on ajettu kokonaan ulos (n mm). Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut, eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Mutta jalkajarru pysyy täysin toimintakykyisenä. Ennen kun kuljettaja poistuu ajoneuvosta jousiakkujarrun ollessa irrotettu, on sopivin toimenpitein varmistettava, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (4) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa Ajoneuvon hinaaminen Z M Kiinnitä hinaustanko/-köysi hinausajoneuvon vetokoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Vedä akun pistoke ulos (huomioi kohta 3!). Irrota seisontajarru. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilö, joka ohjaa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa askelnopeudella! Koska servo-ohjauskoneisto ei ole kytketty päälle, voidaan ajoneuvoa ohjata vain käyttäen enemmän voimaa. Sähkökäyttöisessä ohjauksessa (o) ajoneuvo ei ole ohjettavissa. Hinausta varten on informoitava valmistajan huoltoa IN C 5

27 C IN

28 D Akun huolto, lataus, vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen kaikkia töitä akkujen parissa on ajoneuvo pysäköitävä varmistettuna (katso luku E). Huoltohenkikunta: Vain tehtävään koulutettu henkilökunta saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Tätä käyttöohjetta sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Käsiteltäessä akkuja ei saa tupakoida eikä käyttää avointa tulta. Ladattavan ajoneuvon läheisyydessä vähintään 2 m etäisyydellä ei saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttövälineitä. Tilan on oltava hyvin tuuletettu. Palonsammutusvälineet on asetettava käyttöön. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M M Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistettava, että akkukaapeli ei voi vaurioitua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä, iho- tai silmäkosketuksen jälkeen on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla IN D 1

29 2 Akkutyypit Käytöstä riippuen ajoneuvo on varustettu erilaisin akkutyypein. Seuraava taulukko näyttää eri akkujen kapasiteetit ja mitä yhdistelmiä voidaan käyttää vakiovarusteina analogisesti standardiin DIN (80 V): EG 535 EG 540 / 545 / V - 5PzS - akku 700 Ah 80 V - 6PzS - akku 840 Ah Akun paino on nähtävissä akun tyyppikilvestä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon vakavuuteen. Tästä syystä akun mittojen ja painon on vastattava seuraavan taulukon ja piirustuksen tietoja. Ajoneuvon käyttö näistä poikkeavilla akuilla on sallittua vain valmistajan luvalla. Käyttöakku 80 V analogisesti kuten DIN Ajoneuvo Mitat (mm) Nimellispaino P maks. L maks. K1 +/- 2 mm K2 +/- 2 mm (-5/+8 %) kg EG Ah EG 540/545/ Ah 0308.IN D 2

30 3 Pidätysjärjestelmällä varustetun akun kannen avaaminen (optio) M Jos ajoneuvo on varustettu pidätysjärjestelmällä, voidaan akun kansi avata vain, kun lukitussalvat on käännetty alaspäin. Lukitse automaattisen pidätysjärjestelmän lukitusnappi (1) ja käännä salvat alaspäin IN D 3

31 4 Pääseminen akkuun käsiksi Pysäköi ajoneuvo varmistettuna (katso luku E). Irrota ohjauspylvään lukitus (2), työnnä ohjauspylväs eteenpäin ja varmista se tähän asentoon. Ohjausventtiilinkannen vapauttaminen ja lukitseminen vaatii enemmän huomiota. 2 MONITOIMIOHJAIMELLA: Vie sulkukansi (3) eteenpäin, kunnes se lukittuu. Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen (4) kanssa varovasti taaksepäin. 4 3 M o M SOOLOTOIMIOHJAIMELLA: Vapauta ohjausventtiilinkansi (3) lukituksesta painamalla vipua (5) ja käännä kansi eteenpäin. Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen kanssa varovasti taaksepäin. Teräshytillä varustetuissa ajoneuvoissa kuljettajan istuin on ennen akun kannen avaamista vedettävä aivan etuasentoon ja takalasi avattava. Kääntöistuimella: Suljetetulla hytillä varustetuissa ajoneuvoissa on avattava takalasi kokonaan ennen akun kannen avaamista. 3 5 Taita molemmat käsinojat taakse. Taita vipu (6) alas ja irrota sen alla sijaitseva sulkukaari ripustuksesta. 6 Vedä kääntölukitusta (7) ja lukitse kääntöistuin punaisella merkittyyn reikään (8). Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen kanssa varovasti taaksepäin IN D 4

32 Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja vetäminen irti pistorasiasta on sallittua vain, kun pääkytkin ja latauslaite on kytketty pois päältä. Vedä akun pistoke (9) ulos. Tarvittaessa olemassa oleva eristysmatto on poistettava akun päältä. 9 5 Akun lataus M Vapauta akku (katso jakso "Pääseminen akkuun käsiksi"). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Latausvaiheessa akkukennojen pinnan on oltava vapaa riittävän tuuletuksen takaamiseksi. Akun päälle ei saa laittaa metallisia esineitä. Ennen latausvaihetta on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Liitä akun latausaseman latauskaapeli akun pistokkeeseen (9). Kytke akun latausasema päälle ja lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. efg-v d03 9 Akun ja latausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Akun kannen on ehdottomasti oltava auki latausvaiheen aikana, jotta latauksessa kehittyvät kaasut voivat poistua. Älä käytä avointa tulta. Räjähdysvaara! 0308.IN D 5

33 5.1 Latauspistorasia (o) Pysäköi ajoneuvo turvallisesti (katso luku E). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli latauspistorasian (10) kanssa. Akusta riippuen on liitettävä vesiliitäntä (11) akun latausaseman kanssa. Latausta valvotaan sähköisesti. Ajoneuvon käyttö estetään automaattisesti ja laitteen tuulettimet aktivoidaan akun tuuletusta varten. Tuulettimien toiminta on tarkistettava aina jokaisen latauksen yhteydessä Z Kytke akun latausasema päälle ja lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Käytä latauslaitteita enintään 160 A:n latausvirralla. Akun ja latausaseman valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tuulettimien on ehdottomasti oltava päällä latauksen aikana, jotta latauksessa muodostuvat kaasut pääsevät haihtumaan. Älä käytä tulta ja avovaloa. Räjähdysvaara! 0308.IN D 6

34 6 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus M Akkua ei saa nostaa takaseinän törmäyssuojakaaren ulkopuolella, muuten on olemassa vaara, että tuulettimet tai istuimen kansi vaurioituvat. Vapauta akku (katso luku D, jakso 3). Vedä sivuosa (12, 13) ulos Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitososat, on peitettävä kumimatolla. Jos akku vaihdetaan nosturin nostovälineillä, on huomioitava niiden riittävä kantavuus (akun paino katso akkukotelon tyyppikilpi). Nosturin nostovälineet viedään kuljettajan suojakaton aukosta läpi ja niitä täytyy vetää pystysuorasti, jotta akkukoteloa ei puristeta yhteen. Haat on kiinnitettävä siten, että ne eivät voi pudota akkukennojen päälle, jos nostovälineet löystyvät. Kiinnitä nosturin nostovälineet akkukoteloon. efg v d04 mitte Nosta akku ajosuuntaan oikealle rungon yli ja käännä se sen jälkeen ulos sivulle nosturin nostovälineillä. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Vaihdettaessa akku toiseen saa asentaa vain tyypiltään samanlaisen akun. Kun akku on taas asennettu on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Suojuksien ja sivuosien täytyy olla varmasti suljetut. Akkua vaihdettaessa / asennettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että se kiinnitetään tukevasti ajoneuvon akkutilaan IN D 7

35 7 Akun kannen sulkeminen MONITOIMIOHJAIMELLA: Työnnä sulkukantta voimakkaasti taaksepäin, jotta lukituspultit (14) lukittuvat. 14 SOOLOTOIMIOHJAIMELLA: Akun kannen sulkemisen jälkeen työnnä ohjausventtiilinkantta (3) taaksepäin kunnes se lukittuu. 3 Kääntöistuimella: Huomioi akun kannen sulkemisessa, että kytin (15) lomittuu. Kun akun kansi on lukittu, ripusta sulkukaari paikalleen ja taita vipu (6) ylöspäin. Taita molemmat käsinojat alas IN D 8

36 8 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri M Akun purkumittari: Akun lataustila näytetään info- ja huoltonäytössä Akun purkumittarin / purkuvahdin vakiosäätö tapahtuu vakioakkujen perusteella. Käytettäessä huoltovapaita akkuja näyttö on säädettävä uudelleen. Säätö kuuluu huoltohenkilökunnan tehtäviin. Jos tätä säätöä ei tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen johdosta. Kun viimeiset 10% käytössä olevasta kapasiteetista tulee käyttöön, varoitusvalo vilkkuu. Kun akku on purkautunut sallittuun purkutilaan asti, näytetään tyhjä akkusymboli. Akun purkuvahti: Alitettaessa jäännöskapasiteetti kytketään nostotoiminto pois päältä. Info- ja huoltonäyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus. Z Jotta nostovaihe voidaan vielä päättää, on avainkytkin kytkettävä pois päältä ja jälleen päälle; jolloin nostaminen on vielä mahdollista sekunnin ajan. Nostotoiminto annetaan vapaaksi vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 40 %. Käyttötuntilaskuri: Käyttötunnit näytetään akun lataustilan vieressä. Käyttötunteja lasketaan, kun ajoneuvo on käynnistettynä ja istuinkytkin on suljettu IN D 9

37 D IN

38 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

39 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Pos. Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaus 5 ohjauspyörän kierroksella vasemmalta oikealle. 2 Info- ja huoltonäyttö t Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 3 Seisontajarru (vipukytkin) t Seisontajarrua käytetään vain, kun käyttöjarrussa on häiriö. Normaalitapauksessa seisontajarru (jousiakkujarru) toimii automaattisesti seisonnan aikana. Optinen näyttö: punainen = seisontajarru kiristetty vihreä = seisontajarru vapautettu 4 Ohjauspylvään lukitus t Ohjauspylväs säädetään halutulle etäisyydelle ja lukitaan. 5 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 6 Ajopoljin t Ajonopeus säädetään portaattomasti. 7 Jarrupoljin t Ajoneuvoa jarrutetaan. 8 Ajosuuntakytkin MONITOIMIOHJAIN Äänitorvi Lisähydrauliikka (ZH3) 11 Kaksoispoljinohjauksessa : ajopoljin "Taaksepäin" 12 Kaksoispoljinohjauksessa : Jarrupoljin 13 Kaksoispoljinohjauksessa : ajopoljin "Eteenpäin" o o o o Säädetään haluttu ajosuunta. Ohjaa nostomaston toimintoja. Varoitussignaalin antaminen. Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een. 9 Lisävarusteiden kytkin o esim. näyttö työvalaistus Päälle 10 HÄTÄ-SEIS -pääkytkin t Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. o Ajoneuvo ajaa taaksepäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. o Ajoneuvoa jarrutetaan. o Ajoneuvo ajaa eteenpäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. 14 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta. 15 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 16 SOOLOTOIMIOHJAIN t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. Nosto - lasku 17 t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. Nostolaite - kallistus 18 Lisähydrauliikka (ZH1) o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. Sivutyönnin 19 o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. Lisähydrauliikka (ZH2) 20 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een 0707.IN E 2

40 Ajoneuvo, jossa on MONITOIMIOHJAIN Kaksoispoljinohjaus Ajoneuvo, jossa on SOOLOTOIMIOHJAIN IN E 3

41 o Ajoneuvo, jossa sähkökäyttöinen ohjaus on vasemmassa käsinojassa Pos. Hallinta- tai näyttöelementti 21 Ohjaus sormikosketuksella Toiminto o Toiminto kuten soolotoimiohjain pos. 16; 17; 18; Ohjauspöytä o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 23 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 24 Kääntölukitus Istuimen kääntäminen haluttuun suuntaan 25 Virtalukko o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, ISM o etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 26 ilman toimintoa 27 ilman toimintoa 28 ilman toimintoa 29 ilman toimintoa 30 Kytkin ajosuunnanosoitin o Oikean-/vasemmanpuoleisen vilkun kytkeminen päälle 31 Ohjauspyörä o Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan IN E 4

42 Ajoneuvo, jossa sähkökäyttöinen ohjaus on vasemmassa käsinojassa (vain malli, jossa on kääntöistuin) Ajoneuvoa, jossa on monitoimikäsinoja MONTITOIMIOHJAIN/ohjaus sormikosketuksella IN E 5

43 2.1 Kojelaudan kytkin Varoitusvilkkukytkin Toiminto Kytkin "Pyörivä lamppu/seisontavalo" Kytkin "Lasinpyyhin-/lasinpesujärjestelmä" Asento 1 "Lasinpyyhin Päälle" Asento 2 "Lasinpesujärjestelmä Päälle" 2.2 Ohjauspulpetin kytkin Toiminto Ohituspainike "Noston katkaisu" Kytkin "Ryömintäajo" Kytkin "Istuinlämmitys" Kytkin "Ajoneuvon valaistus" (seisontavalo/ajovalo) Kytkin "Työvalonheitin" 0707.IN E 6

44 2.3 Monitoiminäyttö Monitoiminäytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Monitoiminäytön graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina Pos. Näyttö 32 Vaihtonäppäin käyttötunneista kellonaikaan 33 Ohjausten ylilämpötila 34 Pumppumoottorin ylilämpötila 35 Ajomoottorin ylilämpötila 36 Istuinkytkin 37 Seisontajarru päällä 38 Ajosuunnanosoitin o 39 Ajoneuvo käytössä (avainkytkin "PÄÄLLE") 40 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus 41 Jarrunestetaso liian alhainen 42 Palaa virheiden olemassaolon aikana tai vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 43 Ryömintäajopainike 44 Ohjelmavalintapainike 45 Asetuspainike (SET) 46 Käyttöohjelmanäyttö (ohjelmat 1-5) 47 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö 48 Akkukapasiteettinäyttö 49 Kellonajan ja käyttötunnin tai diagnoosin ja virheiden näyttö 0707.IN E 7

45 2.4 Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet Seuraavat tilat näytetään tai kytketään päälle: Pos. Näyttö / toiminta 32 Vaihtopainike käyttötuntilaskurista kellonaikaan Ajoneuvon käyttötuntien avainkytkin "PÄÄLLE" Käyttötunnit "E" voidaan kytkeä koodin "PÄÄLLE" tai "POIS" avulla Kellonajan näyttö 33 Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen 34 Pumppumoottorin, servo-ohjausmoottorin ylilämpötila Pumppumoottorin ja servo-ohjausmoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 35 Ajomoottorin ylilämpötila Ajomoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 36 Istuinkytkin Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa 37 Seisontajarru päällä Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru päällä 38 Ajosuunnanosoitin o Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa 39 Ajoneuvo käytössä Avainkytkin asennossa "PÄÄLLE" 40 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia) tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) 41 Jarrunestettä liian vähän Jarrunesteentasoa valvotaan jarrunestesäiliössä tarkastustunnistimien avulla 42 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 43 Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 44 Ohjelmavalintapainike Painike "Ylös" ja "Alas" 45 Asetuspainike (SET) Erikoistoimintojen valinta 46 Käyttöohjelmanäyttö Valitun ajo-ohjelman (1-5) näyttö 0707.IN E 8

46 2.5 Näytöt Pos. Toiminto 47 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 48 Akkukapasiteettinäyttö %:na Näytetään käytettävissä oleva jäännöskapasiteetti. Näyttö 0 % = akku on 80 %:sesti tyhjä. Näytettäessä 10 % vilkkuu huomionäyttö (42). Kapasiteetin ollessa 0 % kytketään nostotoiminto pois päältä sekunnin kuluttua. 49 Käyttötuntinäyttö / virhenäyttö Käyttötuntien näyttö: tehokkaan kokonaistyöajan näyttö Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), häviää käyttötuntien näyttö. Silloin näytetään virhekoodi. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa; kuuluu varoitusääni. 2.6 Ohjauspöytä Ohjauspöydän näytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Ohjauspöydän graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina km/h IN E 9

47 2.7 Ohjauspöydän näytöt Pos. Näyttö 50 ilman toimintoa 51 ilman toimintoa 52 ilman toimintoa 53 Ryömintäajon merkkivalo 54 ilman toimintoa Ajosuunnanosoitin Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käytössä Virtalukko asennossa "PÄÄLLE" 58 ilman toimintoa 59 Istuinkytkin Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa. 60 ilman toimintoa Huoltonäyttö Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia)tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa. Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen. 63 ilman toimintoa 64 ilman toimintoa 65 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 66 Kuljettajan näyttö 0707.IN E 10

48 2.8 Ohjauspöydän painikkeet km/h Pos. Toiminto 67 Ajo-ohjelman valinta (muissa muodoissa lisättävä) 68 Vaihtopainike käyttötunnit/kellonaika 69 Asetuspainike Erikoistoimintojen valinta 70 Ajo-ohjelman valinta (muissa muodoissa pienentävä) Seisontajarru Seisontajarrun kiristys/vapautus Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 73 Optio ei varattu 74 Katon lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 75 Lasinpesujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä 0707.IN 76 Lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä E 11

49 Pos. Toiminto 77 Varoitusvilkkujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä. 78 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä edessä. 79 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä takana. 80 Ajovalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 81 Seisontavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 82 Takalasilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 83 Istuinlämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 84 Pyörivän lampun kytkeminen päälle ja pois päältä. 85 Ohituspainike "Noston katkaisu" IN E 12

50 Näytöt 86 km/h Pos. Toiminto 86 Akkukapasiteettinäyttö Akun purkutila 87 Profiilinumero (ajo/nostoprofiili 1, 2, 3, 4 ja 5) 88 Käyttötuntinäyttö Kellonajan näyttäminen Jäljelle jäävän käyntiajan näyttö sisään asennetulla akulla formaattina tunnit: minuutit 89 Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), ilmestyy virhekoodin näyttö. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa. Kuuluu varoitusääni. tehokkaan kokonaistyöajan näyttö 90 Ajosuunnan, nopeuden ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 0707.IN E 13

51 2.9 Kellonajan asetus Normaali käyttömuoto Paina painiketta h/time (68) ja up (67) samanaikaisesti Näyttöön ilmestyy kellonaika. Ensimmäinen numero vilkkuu. Painikkeella up (67) /down (70) voidaan muuttaa vilkkuva numero suuremmaksi tai pienemmäksi. Painikkeella SET(69) siirrytään seuraavaan numeroon. Viimeisen numeron jälkeen otetaan arvo käyttöön. km/h IN E 14

52 2.10 Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset Näyttö INO 02 INO 05 INO 16 INO 35 INO 36 INO 40 INO 90 INO 96 Merkitys - Ei ole esivalittu mitään ajosuuntaa ajoneuvon päällekytkemisessä, pyörän asentoa ei näytetä - Ajosuunnan vaihtaminen neutraaliasentoon käytön aikana, vaihtuva pyörän asennon näyttö asennosta eteenpäin asentoon taaksepäin. (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Noston katkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Ajokatkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista Ajopolkimen lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, tarkastetaanko lepoasento vain päälle kytkettäessä vai jokaisessa siirrossa asennosta istuinkytkin auki asentoon istuinkytkin kiinni. Hydrauliikan lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, näytetäänkö ilmoitus vai ei. Ylilämpötila Ajo- tai nosto-ohjaus yli 83 C lämmin. Ajo- tai nostomoottori yli 145 C lämmin. Ajo käsijarru vedettynä - Ajopoljinta painettu, vaikka käsijarrukytkin on pysäköintiasennossa. Hydrauliikan lepoasento kytkemisessä päälle - Päällekytkemisen aikana joku hydraulitoiminto aktivoitu - Hydraulitoiminto, joka on aktivoitu, ei suoriteta IN E 15

53 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella ja että ajoneuvo on käyttöturvallisessa kunnossa. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Tarkasta käyttö- ja seisontajarrun tai automaattisen jarrun (hätäpysähdys) toiminta Tarkasta haarukoiden sakaroiden varmistus, että niiden nostaminen ulos ja siirtyminen on estetty Tarkasta kuorman nostovälineen tunnistettavat vauriot, kuten halkeamat, vääntynyt tai voimakkaasti kulunut kuormahaarukka Tarkasta varoituslaitteen toiminta Tarkasta hihnan toiminta 3.2 Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 16

54 3.3 Kuljettajan istuimen säätö Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi täytyy kuljettajan istuimen olla säädetty kuljettajan painon mukaan Säätö kuljettajan painon mukaan: Istu kuljettajan istuimelle. Kun painonsäätö on oikein kuljettajan painon näytön (94) nuolen tulisi nyt olla mittamerkin yläpuolella. Jos nuoli on liian paljon vasemmalla tai oikealla, on säädettävä paino uudelleen. Käännä tätä varten painonsäätövipua (93) eteenpäin ulos, kunnes vipu seisoo suunnilleen 90 asteen kulmassa. Kuljettajan painon laskemiseksi on painettava painonsäätövipua (93) alaspäin. Kuljettajan painon nostamiseksi on painettava painonsäätövipua ylöspäin. Kun oikea painonsäätö on saavutettu on asetettava painonsäätövipu (93) jälleen perusasentoon IN E 17

55 Selkänojan kaltevuuden säätö: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojan kaltevuudensäätö (91) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuus. Päästä selkänojan kaltevuudensäätö (91) jälleen irti, selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätö: Z Vedä pitkittäissäätö (92) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (92) taas lukittua. Pitkittäissäädön täytyy lukittua varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana. Kuljettajan istuimen säätö koskee vakiomallia. Tästä poikkeavissa malleissa on käytettävä valmistajan säädön kuvausta. Säädössä on huomioitava, että päästään kaikkiin ohjauselementteihin hyvin käsiksi. Kääntöasennon säätö: Vedä kääntölukitus (24) ja käännä se haluttuun ajosuuntaan (maks. 15 vasemmalle/40 oikealle) Monitoimikäsinojien kallistuksen säätö Käännä (95) tähtikahvaa, kunnes haluttu asento on saavutettu. Monitoimikäsinojien korkeuden säätö Paina nuppia (96) siirtääksesi käsinojat haluamaasi asentoon. Monitoimikäsinojien pituusasennon säätö Paina kiertonuppia (97) säätääksesi haluamasi asennon pituussuunnassa IN E 18

56 4 Turvavyö Kiinnitä vyö aina ennen tehdaskuljetusajoneuvon liikuttamista. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. pysäytyksen aikana) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko tai vyökela uudelleen jäätymisen estämiseksi. Lämpimän ilman kuivalämpötila ei saa ylittää +60 C! Älä muuta turvavyötä! Huomattava vaara toimintahäiriöiden aikana. Vaihda turvavyöt jokaisen tapaturman jälkeen. Jälkivarustukseen ja korjaukseen on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa Jos tehdaskuljetusajoneuvo uhkaa kaatua, ei saa irrottaa vöitä eikä yrittää hypätä pois ajoneuvosta. Poishyppäämisestä aiheutuu huomattava loukkaantumisvaara! Oikea käyttäytyminen: Kumarra kehon yläosa ohjauspyörän yli. Pidä ohjauspyörästä kiinni kaksin käsin ja tue jaloilla. Kallistuta kehoa putoamissuuntaa vasten IN E 19

57 Turvavyön käyttöohje Ennen tehdaskuljetusajoneuvon käynnistämistä on vyö vedettävä tasaisesti kelasta ulos, asetettava tiivisti kehoa vasten ja reisien yli ja lukittava lukko. Kiinnitettäessä vyötä se ei saa olla kierteellä! Ohjattaessa tehdaskuljetusajoneuvoa (esim. ajaminen, nostaminen, laskeminen jne.) on aina istuttava mahdollisimman kaukana takana, jotta selkä on selkänojaa vasten. Z Vyökelan estoautomatiikka sallii riittävän liikkumisvapauden istuimella. Istuttaessa istuimen etureunalla suoja on vähäinen, koska vyö on liian pitkä. Käytä vyötä vain henkilön suojaamiseen. Z Käytön jälkeen paina punaista painiketta ja vie lukonkieli käsin takaisin kelaan. Lukonkielen hakkautuminen kotelon päälle voi laukaista estoautomatiikan. Silloin vyö ei ole enää vedettävissä ulos. Lukituksen vapautus: Vedä vyötä voimakkaasti mm kotelosta ulos. Anna vyön palautua estoautomatiikan irrottamiseksi. Vyö on taas vedettävissä ulos. Menettelytapa käynnistettäessä tehdaskuljetusajoneuvo voimakkaasti kallistuneena Z Estoautomatiikka estää vetämästä vyötä ulos, kun tehdaskuljetusajoneuvo on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei voida silloin enää vetää kelasta ulos. Aja tehdaskuljetusajoneuvo varovasti kallistusasennosta ja kiinnitä vyö IN E 20

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

OPEL MERIVA. Ohjekirja

OPEL MERIVA. Ohjekirja OPEL MERIVA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 34 Säilytys... 57 Mittarit ja käyttölaitteet... 78 Valaistus... 110 Ilmastointi...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

2 Johdanto. Johdanto

2 Johdanto. Johdanto Opel Astra 08/2011 Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 20 Istuimet, turvajärjestelmät... 47 Säilytys... 67 Mittarit ja käyttölaitteet... 85 Valaistus... 116 Ilmastointi...

Lisätiedot

Opel Vivaro Ohjekirja

Opel Vivaro Ohjekirja Opel Vivaro Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 18 Istuimet, turvajärjestelmät... 32 Säilytys... 53 Mittarit ja käyttölaitteet... 58 Valaistus... 77 Ilmastointi...

Lisätiedot

OPEL MOKKA. Ohjekirja

OPEL MOKKA. Ohjekirja OPEL MOKKA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 33 Säilytys... 50 Mittarit ja käyttölaitteet... 68 Valaistus... 98 Ilmastointi...

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöopas. Dacia Duster

Käyttöopas. Dacia Duster Käyttöopas Dacia Duster ELF, DACIAN YHTEISTYÖKUMPPANI YKSINOIKEUDELLA DACIA SUOSITTELEE ELF-VOITELUAINEITA Tervetuloa uuteen autoosi Tähän käyttöohjekirjaan on koottu tietoja, joiden avulla: tutustut autosi

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Sportsman 500 EFI -traktori

Sportsman 500 EFI -traktori Sportsman 500 EFI -traktori 2010 Huollon ja turvallisuuden käyttöopas Lue tämä opas huolellisesti. Siinä on tärkeitä turvallisuustietoja. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Käyttö on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8 Sisällysluettelo 1 Takuu......................... 5 2 Johdanto...................... 7 2.1 Yleistä.......................... 8 2.2 Ympäristöohjeita.................. 8 3 Turvallisuus..................

Lisätiedot