EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08"

Transkriptio

1 EG 535/540/545/ Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Tarkoituksenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomalli... B Suoritustiedot... B Painot (kaikki tiedot kg:na)... B Renkaat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 7 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Tyyppikilpi, ajoneuvo... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio (peruslaite)... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 10 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla... C 1 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa... C 2 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C Kääntöistuimelle varustetun ajoneuvon (o) liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 5 5 Ajoneuvon hinaaminen... C 5 D Akun huolto, lataus, vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Pidätysjärjestelmällä varustetun akun kannen avaaminen (optio)... D 3 4 Pääseminen akkuun käsiksi... D 4 5 Akun lataus... D Latauspistorasia (o)... D 6 6 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus... D 7 7 Akun kannen sulkeminen... D 8 8 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Kojelaudan kytkin... E Ohjauspulpetin kytkin... E Monitoiminäyttö... E Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet... E Näytöt... E Ohjauspöytä... E Ohjauspöydän näytöt... E Ohjauspöydän painikkeet... E Kellonajan asetus... E Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset... E 15 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E 17 4 Turvavyö... E Pidätysjärjestelmä automaattinen/mekaaninen (optio)... E Ohjauspylvään säätö... E Käyttövalmiuden luominen... E 23 5 Lämmitys (o)... E 24 6 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajo... E Ohjaus (t) / sähkökäyttöinen ohjaus (o)... E Jarrutus... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (MONITOIMIOHJAIN)... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (SOOLOTOIMIOHJAIN) + (sormiohjaus)... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Peräkärryjen vetäminen... E 41 7 Häiriöapu... E IN I 2

6 Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastus Huoltotarkistusluettelo EG Voitelukaavio EG Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten Tarkasta pyörien kiinnitys Rengaspaine Tarkasta hydrauliöljytaso Hydrauliöljynsuodattimen vaihto Jarrujärjestelmän öljytason tarkastus Moottorituulettimen imusuodattimen vaihto Turvavyön vaihto Sähkösulakkeiden tarkastus Uudelleen käyttöön ottaminen Tehdaskuljetusajoneuvon seisottaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet IN 1

9 IN

10 A Z Tarkoituksenmukainen käyttö "Tehdaskuljetusajoneuvojen tarkoituksen- ja asianmukaisen käytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän laitteen mukana. Ne kuuluvat osana tähän käyttöohjeeseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusajoneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa käyttää helposti syttyvissä, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä hyvin pölyisissä tiloissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusajoneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, joka tehdaskuljetusajoneuvon omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa mainittujen käyttötoimien valvonnasta. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvoa käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Huoltajan on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu loppuu myös jos asiakas ja/tai kolmas henkilö suorittaa epäasianmukaisia töitä laitteessa ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa. Lisävarusteiden asennus: Lisävarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa IN A 1

11 A IN

12 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus EG on sähkökäyttöinen, kuljettajan istuimella varustettu etuvetoinen nelipyörähaarukkatrukki, joka nostaa kuorman lattialta, kuljettaa ja nostaa sen ylös. Kyseessä on vapaasti kantava vastapainotrukki, joka trukin eteen asennetulla kuorman nostovälineellä esteettömästi purkaa kuorman kuorma-autosta ja laskee kuorman lastaussillalle tai hyllyyn. Trukilla voidaan pinota ja kuljettaa DIN 15142:n mukaisia standardilavoja, DIN 15144:n mukaisia ristikkohäkkilavoja tai muita lavalle kiinnitettyjä kuormia. Ajoneuvotyyppi ja maksimaalinen kantavuus: Tyyppi maks. kantavuus *) Kuorman painopiste EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot määräävät kantavuuden 0708.IN B 1

13 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Pos. Nimike 1 t Kuljettajan suojakatto 2 t Kuljettajan istuin 3 t Vastapaino 4 t Ohjausakseli 5 t Käyttöakseli 6 t Haarukkakannatin 7 t Nostolaite: 8 t Ohjaus 0708.IN B 2

14 2.1 Ajoneuvo Ohjaus (8): Kun kuljettajan istuinta kuormitetaan, kytkeytyy ohjaus valmiustilaan. Ohjauskoneisto pyörii esiasetetulla peruskierrosluvulla. Ohjauksen vaatimuksista riippuen nostetaan ohjauspumpun kierroslukua, valitusta ohjauskulmasta riippuen vähennetään ajonopeutta ( CurveControl ). Ohjauskulma näytetään näytössä. Kuljettajan istuin (2): Kuljettajan istuin on mukavuusistuin, ohjauspylväs on säädettävissä. Kuljettajan papereille tai henkilökohtaisille esineille on säilytyspaikka. Monitoimiohjain (MULTI-PILOT) yhdistää kaikki hydraulitoiminnot sekä ajosuuntakytkimen yhteen vipuun. Sähköpuoli/elektroniikka: Modernein elektroniikka mahdollistaa vain muutamalla kaapelinipulla tiedonsiirron (CAN-Bus). Näin saavutetaan kaapelimurtojen pienempi häiriönalttius sekä olennaisesti nopeampi vian paikannus. Kompleksi TC-ohjaus (Total Control) on rakennettu yksinkertaisesti, turvallisesti ja joustavasti. Kuljettaja voi valita kuormasta ja ympäristöstä riippuen viidestä käyttöohjelmasta: suurtehosta aina energiansäästöön. Erittäin mukava ja ennen kaikkea nopea virheanalyysi ja ohjelmointi on mahdollista tietokoneen avulla. Käyttökoneisto ja jarru: Etuveto sallii milloin tahansa käyttöpyörien parhaan vetovoiman. Hydraulisesti käytetty öljylamellijarru on käyttöjarruna käytännössä huoltovapaa. Vaihteiston kapselointi sallii käytön jopa vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi trukkia jarrutetaan käyttämällä ajomoottoria aina pysähtymiseen asti. Tällä tavalla minimoidaan energiankulutus. Jousiakkujarru alkaa toimia n. 5 sekuntia trukin pysäytyksen tai sekuntia (tämä aika on säädettävissä) kuljettajan istuimen kevennyksen jälkeen. Käytettäessä ajopoljinta jousiakkujarru irrotetaan jälleen automaattisesti Hydraulijärjestelmä: Kaikki toiminnot on suoritettava huolellisesti, verrannollisesti ja samanaikaisesti (mikäli ne eivät vaikuta haitallisesti). Suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi vaikuttavat hydraulikoneisto ja servo-ohjausmoottori toisistaan riippumatta. Mikropaineensuodatin on vaihdettavissa ylhäältäpäin (ilman hydrauliöljyn vuotamista). Nostolaite (7): Tavoitteemme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmivaiheisen nostolaitteen käytössä näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimella. Nostolaite sekä haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinosti asetettujen tukirullien päällä IN B 3

15 3 Tekniset tiedot vakiomalli 3.1 Suoritustiedot Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelta mm (hytti) h 7 Istumiskorkeus/seisomiskorkeus mm Vapaa istumistila H mm h 10 Kytkemiskorkeus 390/ / / / 500 L 1 Kokonaispituus, ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b1 Kokonaisleveys mm b3 Haarukkakannattimen leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna mm nostolaitteen alla m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Ast Työkäytävän leveys mm lavalla 800 x 1200 pitkittäin Ast Työkäytävän leveys mm lavalla 1000 x 1200 poikittain W a Kääntösäde mm x Kuormaväli (DZ-masto + 32 mm) mm y Pyöräväli mm mm Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Q Kantavuus/kuorma 3,5 4,0 4,5 4,99 t c Kuorman painopiste mm Ajonopeus 16/17 15/17 15/16,5 15/16 km/h kuorman kanssa / ilman kuormaa Nostonopeus 0,38/0,50 0,35/0,47 0,33/0,45 0,31/0,45 m/s kuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus 0,58/0,55 0,55/0,50 0,55/0,50 0,55/0,50 m/s kuorman kanssa / ilman kuormaa Nousukyky kuorman kanssa / 8,5/14,5 8/13,5 7/12 6,5/12 % ilman kuormaa S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa S2 5 min. 15,5/25 14/23,5 12,5/21,5 12/21 % 0708.IN B 4

16 0708.IN B 5

17 3.2 Painot (kaikki tiedot kg:na) Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Omapaino kg (ml. akku) Akun paino kg Akselipaino kuormitettuna edessä/takana 8350/ / / /1100 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 3.3 Renkaat 3000/ / / /3600 kg Nimike EG 535 EG 540 EG 545 EG 550 Rengaskoko edessä Rengaskoko takana SE x 12,5-15 (super elastic) Täyskuminen 28 x 10 x x 12 x 22 SE 21 x 8-9 (super elastic) Täyskuminen 21 x /8 Z Hyväksytty rengas: Ks. luku Trukin huolto. Jungheinrich-asiakasneuvojat vastaavat mielellään kysymyksiin! 0708.IN B 6

18 3.4 EN-standardit Jatkuva äänenpaineen taso:75 db(a) Z standardin pren mukaan yhdenmukainen ISO 4871: n kanssa. Jatkuva äänenpaineen taso on standardimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Äänenpaineen taso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0.64 m/s 2 Z standardin pren mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen mukautuvuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa raja-arvoissa pysymisen koskien sähkömagneettisia interferenssiemissioita ja interferenssikestävyyttä sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen pren 12895:n sekä siinä mainittujen standardimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytössä -20 C - 40 C Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa jatkuvasti alle 5 C: n lämpötilassa tai kylmävarastossa tai äärimmäisissä lämpötiloissa tai ilmankosteuden vaihdellessa tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja -katsastus IN B 7

19 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaaviot, kiinnityspisteet ja tyyppikilvet, on oltava aina luettavissa, tarvittaessa ne on uudistettava Pos Nimike 9 Kilpi "Kuljettajan maksimipituus" 10 Kilpi "Älä astu kuoman päällä tai alle, puristumisvaara" 11 Kilpi "Kaatumisvaroitus" 12 Kilpi "Kiinnityspisteet" 13 Kilpi "Henkilökuljetus kielletty" 14 Kilpi "Ajo kuorma nostettuna, masto kallistuneena eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 15 Kilpi "Turvavyö" 16 Kilpi "Huomioi käyttöohje" 17 Kilpi "Kantavuus" 18 Kilpi "Vain mineraaliöljy" 19 Kilpi "Nostopiste" 20 Tarkastuslaatta (o) 21 Tyyppikilpi 0708.IN B 8

20 4.1 Tyyppikilpi, ajoneuvo Z Pos. Nimike Pos. Nimike 22 Tyyppi 28 Valmistaja 23 Sarjanumero 29 Akun paino min/max kg 24 Nimelliskantavuus kg 30 Käyttöteho kw 25 Akun jännite V 31 Kuorman painopisteen etäisyys mm 26 Tyhjäpaino ilman akkua kg 32 Valmistusvuosi 27 Valmistajan logo 33 Optio Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (23). 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na nostolaitteen ollessa pystysuorassa. Taulukon muodossa näytetään, miten suuri on maksimaalinen kantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Esimerkki: Esimerkki maksimaalisen kantavuuden laskemisesta: 0708.IN Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja maksimaalinen nostokorkeus H on 360 mm, maksimaalinen kantavuus Q on 1105 kg. B 9

21 4.3 Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio (peruslaite) Haarukoiden sakaroiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na. Kaaviossa näytetään, miten suuri maksimaalinen kantavuus on erilaisissa kuorman painopisteissä D (mm). 4.4 Lisälaitteen kuormakaavio Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q yhteydessä ajankohtaisen lisälaitteen kanssa kg:na. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on täsmättävä lisälaitteen tyyppikilven kanssa, koska valmistaja ilmoittaa aina erityisesti kantavuuden. Kantavuus näytetään samalla tavalla kuten ajoneuvon kantavuus ja on selvitettävä analogisesti. Sisä- tai ulkomastoon merkityt nuolenmuotoiset merkinnät (34 ja 35) näyttävät kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätty nostokorkeuden raja on saavutettu IN B 10

22 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla M Käytä vain nostovälinettä, jonka kantavuus on riittävä (lastauspaino = omapaino + akun paino; katso tyyppikilpi, ajoneuvo). 1 Ajoneuvon varmistettu pysäköiminen (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet nostolaitteen (1) poikittaiskannattimeen ja vetokoukkuun (2). M Ripusta nosturin köydet tai ketjut vastapainon ylempään silmukkaan ja päätraverssin (nostomaston) silmukkoihin. Nostomaston täytyy olla kokonaan kallistettu taaksepäin. Maston nosturin köyden tai hihnan vapaan vähimmäispituuden on oltava 2 m.. M Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä osia tai kuljettajan suojakattoa IN C 1

23 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa Kuljetettaessa kuorma-autolla tai perävaunulla ajoneuvo on kiinnitettävä ja kiilattava asianmukaisesti köysillä. Kuroma-auton tai perävaunun on oltava varustettu kiinnitysrenkailla ja puulattialla. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus säädösten VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määrättävä jokaisessa yksittäistapauksessa. Laitteen kiinnittämiseksi on käytettävä asennetun nostomaston maston ylemmässä traverssissa sijaitsevia silmukoita sekä perävaunun pultteja. Katso ylempi kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen asennetulla nostolaitteella) ja keskimmäinen kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen ilman nostolaitetta). Jos laitetta on kuljetettava ilman nostolaitetta, kiinnitys tapahtuu edestä suojakaton yläpuolelta. Katso keskimmäinen kuva. Alimmainen kuva näyttää likimääräisen painopisteasennon IN C 2

24 3 Ensimmäinen käyttöönotto M Vain vastaavasti koulutettu henkilökunta saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan. Jos toimitetaan useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että kootaan yhteen vain kuorman nostovälineet, nostolaitteet ja perusajoneuvo, joilla on sama sarjanumero. Aja ajoneuvoa vain akkuvirralla. Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa elektroniikan rakenneosia. Akkuun vievien kaapeliliitoksien (hinauskaapelin) on oltava lyhyempiä kuin 6 m. Jotta ajoneuvo tehdään käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen, on suoritettava seuraavat toimet: Tarkasta lisävarusteiden täyslukuisuus. Tarkasta akkuliitännät ja hapon taso (katso luku D, jakso 6). Ota ajoneuvo käyttöön, kuten on määrätty. (katso luku E, jakso 3) IN C 3

25 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jotta ajoneuvoa voidaan liikuttaa ilman sähkön syöttöä, on irrotettava jousiakkujarru seuraavasti: M Käännä vipu (3) vasemmalle asentoon "Akkujarrun irrottaminen". Käännä ohjauspyörää oikealle, kunnes hydraulipiiri on paineistettu ja jousiakkujarru on irrotettu. Tämä tunnistetaan siitä, että jousiakun mäntä ajaa mm ulos ja aiheuttaa käsijarruvivun irtoamisen. Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Mutta jalkajarru pysyy täysin toimintakykyisenä. Ohjauspyörän kääntämisen aikana ei saa käyttää jalkajarrua. Ennen kun kuljettaja poistuu ajoneuvosta jousiakkujarrun ollessa irrotettu, on sopivin toimenpitein varmistettava, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (3) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa IN C 4

26 4.1 Kääntöistuimelle varustetun ajoneuvon (o) liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa M Käännä vipu (4) vasemmalle asentoon "Akkujarrun irrottaminen". Liikuta pumppuvipua (5) ylös- ja alaspäin, kunnes jousiakun mäntä on ajettu kokonaan ulos (n mm). Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut, eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Mutta jalkajarru pysyy täysin toimintakykyisenä. Ennen kun kuljettaja poistuu ajoneuvosta jousiakkujarrun ollessa irrotettu, on sopivin toimenpitein varmistettava, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (4) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa Ajoneuvon hinaaminen Z M Kiinnitä hinaustanko/-köysi hinausajoneuvon vetokoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Vedä akun pistoke ulos (huomioi kohta 3!). Irrota seisontajarru. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilö, joka ohjaa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa askelnopeudella! Koska servo-ohjauskoneisto ei ole kytketty päälle, voidaan ajoneuvoa ohjata vain käyttäen enemmän voimaa. Sähkökäyttöisessä ohjauksessa (o) ajoneuvo ei ole ohjettavissa. Hinausta varten on informoitava valmistajan huoltoa IN C 5

27 C IN

28 D Akun huolto, lataus, vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen kaikkia töitä akkujen parissa on ajoneuvo pysäköitävä varmistettuna (katso luku E). Huoltohenkikunta: Vain tehtävään koulutettu henkilökunta saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Tätä käyttöohjetta sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Käsiteltäessä akkuja ei saa tupakoida eikä käyttää avointa tulta. Ladattavan ajoneuvon läheisyydessä vähintään 2 m etäisyydellä ei saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttövälineitä. Tilan on oltava hyvin tuuletettu. Palonsammutusvälineet on asetettava käyttöön. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M M Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistettava, että akkukaapeli ei voi vaurioitua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä, iho- tai silmäkosketuksen jälkeen on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla IN D 1

29 2 Akkutyypit Käytöstä riippuen ajoneuvo on varustettu erilaisin akkutyypein. Seuraava taulukko näyttää eri akkujen kapasiteetit ja mitä yhdistelmiä voidaan käyttää vakiovarusteina analogisesti standardiin DIN (80 V): EG 535 EG 540 / 545 / V - 5PzS - akku 700 Ah 80 V - 6PzS - akku 840 Ah Akun paino on nähtävissä akun tyyppikilvestä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon vakavuuteen. Tästä syystä akun mittojen ja painon on vastattava seuraavan taulukon ja piirustuksen tietoja. Ajoneuvon käyttö näistä poikkeavilla akuilla on sallittua vain valmistajan luvalla. Käyttöakku 80 V analogisesti kuten DIN Ajoneuvo Mitat (mm) Nimellispaino P maks. L maks. K1 +/- 2 mm K2 +/- 2 mm (-5/+8 %) kg EG Ah EG 540/545/ Ah 0308.IN D 2

30 3 Pidätysjärjestelmällä varustetun akun kannen avaaminen (optio) M Jos ajoneuvo on varustettu pidätysjärjestelmällä, voidaan akun kansi avata vain, kun lukitussalvat on käännetty alaspäin. Lukitse automaattisen pidätysjärjestelmän lukitusnappi (1) ja käännä salvat alaspäin IN D 3

31 4 Pääseminen akkuun käsiksi Pysäköi ajoneuvo varmistettuna (katso luku E). Irrota ohjauspylvään lukitus (2), työnnä ohjauspylväs eteenpäin ja varmista se tähän asentoon. Ohjausventtiilinkannen vapauttaminen ja lukitseminen vaatii enemmän huomiota. 2 MONITOIMIOHJAIMELLA: Vie sulkukansi (3) eteenpäin, kunnes se lukittuu. Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen (4) kanssa varovasti taaksepäin. 4 3 M o M SOOLOTOIMIOHJAIMELLA: Vapauta ohjausventtiilinkansi (3) lukituksesta painamalla vipua (5) ja käännä kansi eteenpäin. Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen kanssa varovasti taaksepäin. Teräshytillä varustetuissa ajoneuvoissa kuljettajan istuin on ennen akun kannen avaamista vedettävä aivan etuasentoon ja takalasi avattava. Kääntöistuimella: Suljetetulla hytillä varustetuissa ajoneuvoissa on avattava takalasi kokonaan ennen akun kannen avaamista. 3 5 Taita molemmat käsinojat taakse. Taita vipu (6) alas ja irrota sen alla sijaitseva sulkukaari ripustuksesta. 6 Vedä kääntölukitusta (7) ja lukitse kääntöistuin punaisella merkittyyn reikään (8). Käännä akun kansi yhdessä kuljettajan istuimen kanssa varovasti taaksepäin IN D 4

32 Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja vetäminen irti pistorasiasta on sallittua vain, kun pääkytkin ja latauslaite on kytketty pois päältä. Vedä akun pistoke (9) ulos. Tarvittaessa olemassa oleva eristysmatto on poistettava akun päältä. 9 5 Akun lataus M Vapauta akku (katso jakso "Pääseminen akkuun käsiksi"). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Latausvaiheessa akkukennojen pinnan on oltava vapaa riittävän tuuletuksen takaamiseksi. Akun päälle ei saa laittaa metallisia esineitä. Ennen latausvaihetta on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Liitä akun latausaseman latauskaapeli akun pistokkeeseen (9). Kytke akun latausasema päälle ja lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. efg-v d03 9 Akun ja latausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Akun kannen on ehdottomasti oltava auki latausvaiheen aikana, jotta latauksessa kehittyvät kaasut voivat poistua. Älä käytä avointa tulta. Räjähdysvaara! 0308.IN D 5

33 5.1 Latauspistorasia (o) Pysäköi ajoneuvo turvallisesti (katso luku E). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli latauspistorasian (10) kanssa. Akusta riippuen on liitettävä vesiliitäntä (11) akun latausaseman kanssa. Latausta valvotaan sähköisesti. Ajoneuvon käyttö estetään automaattisesti ja laitteen tuulettimet aktivoidaan akun tuuletusta varten. Tuulettimien toiminta on tarkistettava aina jokaisen latauksen yhteydessä Z Kytke akun latausasema päälle ja lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Käytä latauslaitteita enintään 160 A:n latausvirralla. Akun ja latausaseman valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tuulettimien on ehdottomasti oltava päällä latauksen aikana, jotta latauksessa muodostuvat kaasut pääsevät haihtumaan. Älä käytä tulta ja avovaloa. Räjähdysvaara! 0308.IN D 6

34 6 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus M Akkua ei saa nostaa takaseinän törmäyssuojakaaren ulkopuolella, muuten on olemassa vaara, että tuulettimet tai istuimen kansi vaurioituvat. Vapauta akku (katso luku D, jakso 3). Vedä sivuosa (12, 13) ulos Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitososat, on peitettävä kumimatolla. Jos akku vaihdetaan nosturin nostovälineillä, on huomioitava niiden riittävä kantavuus (akun paino katso akkukotelon tyyppikilpi). Nosturin nostovälineet viedään kuljettajan suojakaton aukosta läpi ja niitä täytyy vetää pystysuorasti, jotta akkukoteloa ei puristeta yhteen. Haat on kiinnitettävä siten, että ne eivät voi pudota akkukennojen päälle, jos nostovälineet löystyvät. Kiinnitä nosturin nostovälineet akkukoteloon. efg v d04 mitte Nosta akku ajosuuntaan oikealle rungon yli ja käännä se sen jälkeen ulos sivulle nosturin nostovälineillä. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Vaihdettaessa akku toiseen saa asentaa vain tyypiltään samanlaisen akun. Kun akku on taas asennettu on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Suojuksien ja sivuosien täytyy olla varmasti suljetut. Akkua vaihdettaessa / asennettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että se kiinnitetään tukevasti ajoneuvon akkutilaan IN D 7

35 7 Akun kannen sulkeminen MONITOIMIOHJAIMELLA: Työnnä sulkukantta voimakkaasti taaksepäin, jotta lukituspultit (14) lukittuvat. 14 SOOLOTOIMIOHJAIMELLA: Akun kannen sulkemisen jälkeen työnnä ohjausventtiilinkantta (3) taaksepäin kunnes se lukittuu. 3 Kääntöistuimella: Huomioi akun kannen sulkemisessa, että kytin (15) lomittuu. Kun akun kansi on lukittu, ripusta sulkukaari paikalleen ja taita vipu (6) ylöspäin. Taita molemmat käsinojat alas IN D 8

36 8 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri M Akun purkumittari: Akun lataustila näytetään info- ja huoltonäytössä Akun purkumittarin / purkuvahdin vakiosäätö tapahtuu vakioakkujen perusteella. Käytettäessä huoltovapaita akkuja näyttö on säädettävä uudelleen. Säätö kuuluu huoltohenkilökunnan tehtäviin. Jos tätä säätöä ei tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen johdosta. Kun viimeiset 10% käytössä olevasta kapasiteetista tulee käyttöön, varoitusvalo vilkkuu. Kun akku on purkautunut sallittuun purkutilaan asti, näytetään tyhjä akkusymboli. Akun purkuvahti: Alitettaessa jäännöskapasiteetti kytketään nostotoiminto pois päältä. Info- ja huoltonäyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus. Z Jotta nostovaihe voidaan vielä päättää, on avainkytkin kytkettävä pois päältä ja jälleen päälle; jolloin nostaminen on vielä mahdollista sekunnin ajan. Nostotoiminto annetaan vapaaksi vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 40 %. Käyttötuntilaskuri: Käyttötunnit näytetään akun lataustilan vieressä. Käyttötunteja lasketaan, kun ajoneuvo on käynnistettynä ja istuinkytkin on suljettu IN D 9

37 D IN

38 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

39 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Pos. Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaus 5 ohjauspyörän kierroksella vasemmalta oikealle. 2 Info- ja huoltonäyttö t Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 3 Seisontajarru (vipukytkin) t Seisontajarrua käytetään vain, kun käyttöjarrussa on häiriö. Normaalitapauksessa seisontajarru (jousiakkujarru) toimii automaattisesti seisonnan aikana. Optinen näyttö: punainen = seisontajarru kiristetty vihreä = seisontajarru vapautettu 4 Ohjauspylvään lukitus t Ohjauspylväs säädetään halutulle etäisyydelle ja lukitaan. 5 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 6 Ajopoljin t Ajonopeus säädetään portaattomasti. 7 Jarrupoljin t Ajoneuvoa jarrutetaan. 8 Ajosuuntakytkin MONITOIMIOHJAIN Äänitorvi Lisähydrauliikka (ZH3) 11 Kaksoispoljinohjauksessa : ajopoljin "Taaksepäin" 12 Kaksoispoljinohjauksessa : Jarrupoljin 13 Kaksoispoljinohjauksessa : ajopoljin "Eteenpäin" o o o o Säädetään haluttu ajosuunta. Ohjaa nostomaston toimintoja. Varoitussignaalin antaminen. Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een. 9 Lisävarusteiden kytkin o esim. näyttö työvalaistus Päälle 10 HÄTÄ-SEIS -pääkytkin t Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. o Ajoneuvo ajaa taaksepäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. o Ajoneuvoa jarrutetaan. o Ajoneuvo ajaa eteenpäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. 14 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta. 15 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 16 SOOLOTOIMIOHJAIN t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. Nosto - lasku 17 t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. Nostolaite - kallistus 18 Lisähydrauliikka (ZH1) o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. Sivutyönnin 19 o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. Lisähydrauliikka (ZH2) 20 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een 0707.IN E 2

40 Ajoneuvo, jossa on MONITOIMIOHJAIN Kaksoispoljinohjaus Ajoneuvo, jossa on SOOLOTOIMIOHJAIN IN E 3

41 o Ajoneuvo, jossa sähkökäyttöinen ohjaus on vasemmassa käsinojassa Pos. Hallinta- tai näyttöelementti 21 Ohjaus sormikosketuksella Toiminto o Toiminto kuten soolotoimiohjain pos. 16; 17; 18; Ohjauspöytä o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 23 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 24 Kääntölukitus Istuimen kääntäminen haluttuun suuntaan 25 Virtalukko o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, ISM o etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 26 ilman toimintoa 27 ilman toimintoa 28 ilman toimintoa 29 ilman toimintoa 30 Kytkin ajosuunnanosoitin o Oikean-/vasemmanpuoleisen vilkun kytkeminen päälle 31 Ohjauspyörä o Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan IN E 4

42 Ajoneuvo, jossa sähkökäyttöinen ohjaus on vasemmassa käsinojassa (vain malli, jossa on kääntöistuin) Ajoneuvoa, jossa on monitoimikäsinoja MONTITOIMIOHJAIN/ohjaus sormikosketuksella IN E 5

43 2.1 Kojelaudan kytkin Varoitusvilkkukytkin Toiminto Kytkin "Pyörivä lamppu/seisontavalo" Kytkin "Lasinpyyhin-/lasinpesujärjestelmä" Asento 1 "Lasinpyyhin Päälle" Asento 2 "Lasinpesujärjestelmä Päälle" 2.2 Ohjauspulpetin kytkin Toiminto Ohituspainike "Noston katkaisu" Kytkin "Ryömintäajo" Kytkin "Istuinlämmitys" Kytkin "Ajoneuvon valaistus" (seisontavalo/ajovalo) Kytkin "Työvalonheitin" 0707.IN E 6

44 2.3 Monitoiminäyttö Monitoiminäytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Monitoiminäytön graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina Pos. Näyttö 32 Vaihtonäppäin käyttötunneista kellonaikaan 33 Ohjausten ylilämpötila 34 Pumppumoottorin ylilämpötila 35 Ajomoottorin ylilämpötila 36 Istuinkytkin 37 Seisontajarru päällä 38 Ajosuunnanosoitin o 39 Ajoneuvo käytössä (avainkytkin "PÄÄLLE") 40 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus 41 Jarrunestetaso liian alhainen 42 Palaa virheiden olemassaolon aikana tai vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 43 Ryömintäajopainike 44 Ohjelmavalintapainike 45 Asetuspainike (SET) 46 Käyttöohjelmanäyttö (ohjelmat 1-5) 47 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö 48 Akkukapasiteettinäyttö 49 Kellonajan ja käyttötunnin tai diagnoosin ja virheiden näyttö 0707.IN E 7

45 2.4 Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet Seuraavat tilat näytetään tai kytketään päälle: Pos. Näyttö / toiminta 32 Vaihtopainike käyttötuntilaskurista kellonaikaan Ajoneuvon käyttötuntien avainkytkin "PÄÄLLE" Käyttötunnit "E" voidaan kytkeä koodin "PÄÄLLE" tai "POIS" avulla Kellonajan näyttö 33 Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen 34 Pumppumoottorin, servo-ohjausmoottorin ylilämpötila Pumppumoottorin ja servo-ohjausmoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 35 Ajomoottorin ylilämpötila Ajomoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 36 Istuinkytkin Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa 37 Seisontajarru päällä Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru päällä 38 Ajosuunnanosoitin o Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa 39 Ajoneuvo käytössä Avainkytkin asennossa "PÄÄLLE" 40 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia) tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) 41 Jarrunestettä liian vähän Jarrunesteentasoa valvotaan jarrunestesäiliössä tarkastustunnistimien avulla 42 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 43 Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 44 Ohjelmavalintapainike Painike "Ylös" ja "Alas" 45 Asetuspainike (SET) Erikoistoimintojen valinta 46 Käyttöohjelmanäyttö Valitun ajo-ohjelman (1-5) näyttö 0707.IN E 8

46 2.5 Näytöt Pos. Toiminto 47 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 48 Akkukapasiteettinäyttö %:na Näytetään käytettävissä oleva jäännöskapasiteetti. Näyttö 0 % = akku on 80 %:sesti tyhjä. Näytettäessä 10 % vilkkuu huomionäyttö (42). Kapasiteetin ollessa 0 % kytketään nostotoiminto pois päältä sekunnin kuluttua. 49 Käyttötuntinäyttö / virhenäyttö Käyttötuntien näyttö: tehokkaan kokonaistyöajan näyttö Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), häviää käyttötuntien näyttö. Silloin näytetään virhekoodi. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa; kuuluu varoitusääni. 2.6 Ohjauspöytä Ohjauspöydän näytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Ohjauspöydän graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina km/h IN E 9

47 2.7 Ohjauspöydän näytöt Pos. Näyttö 50 ilman toimintoa 51 ilman toimintoa 52 ilman toimintoa 53 Ryömintäajon merkkivalo 54 ilman toimintoa Ajosuunnanosoitin Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käytössä Virtalukko asennossa "PÄÄLLE" 58 ilman toimintoa 59 Istuinkytkin Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa. 60 ilman toimintoa Huoltonäyttö Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia)tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa. Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen. 63 ilman toimintoa 64 ilman toimintoa 65 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 66 Kuljettajan näyttö 0707.IN E 10

48 2.8 Ohjauspöydän painikkeet km/h Pos. Toiminto 67 Ajo-ohjelman valinta (muissa muodoissa lisättävä) 68 Vaihtopainike käyttötunnit/kellonaika 69 Asetuspainike Erikoistoimintojen valinta 70 Ajo-ohjelman valinta (muissa muodoissa pienentävä) Seisontajarru Seisontajarrun kiristys/vapautus Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 73 Optio ei varattu 74 Katon lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 75 Lasinpesujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä 0707.IN 76 Lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä E 11

49 Pos. Toiminto 77 Varoitusvilkkujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä. 78 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä edessä. 79 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä takana. 80 Ajovalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 81 Seisontavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 82 Takalasilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 83 Istuinlämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 84 Pyörivän lampun kytkeminen päälle ja pois päältä. 85 Ohituspainike "Noston katkaisu" IN E 12

50 Näytöt 86 km/h Pos. Toiminto 86 Akkukapasiteettinäyttö Akun purkutila 87 Profiilinumero (ajo/nostoprofiili 1, 2, 3, 4 ja 5) 88 Käyttötuntinäyttö Kellonajan näyttäminen Jäljelle jäävän käyntiajan näyttö sisään asennetulla akulla formaattina tunnit: minuutit 89 Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), ilmestyy virhekoodin näyttö. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa. Kuuluu varoitusääni. tehokkaan kokonaistyöajan näyttö 90 Ajosuunnan, nopeuden ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 0707.IN E 13

51 2.9 Kellonajan asetus Normaali käyttömuoto Paina painiketta h/time (68) ja up (67) samanaikaisesti Näyttöön ilmestyy kellonaika. Ensimmäinen numero vilkkuu. Painikkeella up (67) /down (70) voidaan muuttaa vilkkuva numero suuremmaksi tai pienemmäksi. Painikkeella SET(69) siirrytään seuraavaan numeroon. Viimeisen numeron jälkeen otetaan arvo käyttöön. km/h IN E 14

52 2.10 Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset Näyttö INO 02 INO 05 INO 16 INO 35 INO 36 INO 40 INO 90 INO 96 Merkitys - Ei ole esivalittu mitään ajosuuntaa ajoneuvon päällekytkemisessä, pyörän asentoa ei näytetä - Ajosuunnan vaihtaminen neutraaliasentoon käytön aikana, vaihtuva pyörän asennon näyttö asennosta eteenpäin asentoon taaksepäin. (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Noston katkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Ajokatkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista Ajopolkimen lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, tarkastetaanko lepoasento vain päälle kytkettäessä vai jokaisessa siirrossa asennosta istuinkytkin auki asentoon istuinkytkin kiinni. Hydrauliikan lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, näytetäänkö ilmoitus vai ei. Ylilämpötila Ajo- tai nosto-ohjaus yli 83 C lämmin. Ajo- tai nostomoottori yli 145 C lämmin. Ajo käsijarru vedettynä - Ajopoljinta painettu, vaikka käsijarrukytkin on pysäköintiasennossa. Hydrauliikan lepoasento kytkemisessä päälle - Päällekytkemisen aikana joku hydraulitoiminto aktivoitu - Hydraulitoiminto, joka on aktivoitu, ei suoriteta IN E 15

53 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella ja että ajoneuvo on käyttöturvallisessa kunnossa. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Tarkasta käyttö- ja seisontajarrun tai automaattisen jarrun (hätäpysähdys) toiminta Tarkasta haarukoiden sakaroiden varmistus, että niiden nostaminen ulos ja siirtyminen on estetty Tarkasta kuorman nostovälineen tunnistettavat vauriot, kuten halkeamat, vääntynyt tai voimakkaasti kulunut kuormahaarukka Tarkasta varoituslaitteen toiminta Tarkasta hihnan toiminta 3.2 Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 16

54 3.3 Kuljettajan istuimen säätö Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi täytyy kuljettajan istuimen olla säädetty kuljettajan painon mukaan Säätö kuljettajan painon mukaan: Istu kuljettajan istuimelle. Kun painonsäätö on oikein kuljettajan painon näytön (94) nuolen tulisi nyt olla mittamerkin yläpuolella. Jos nuoli on liian paljon vasemmalla tai oikealla, on säädettävä paino uudelleen. Käännä tätä varten painonsäätövipua (93) eteenpäin ulos, kunnes vipu seisoo suunnilleen 90 asteen kulmassa. Kuljettajan painon laskemiseksi on painettava painonsäätövipua (93) alaspäin. Kuljettajan painon nostamiseksi on painettava painonsäätövipua ylöspäin. Kun oikea painonsäätö on saavutettu on asetettava painonsäätövipu (93) jälleen perusasentoon IN E 17

55 Selkänojan kaltevuuden säätö: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojan kaltevuudensäätö (91) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuus. Päästä selkänojan kaltevuudensäätö (91) jälleen irti, selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätö: Z Vedä pitkittäissäätö (92) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (92) taas lukittua. Pitkittäissäädön täytyy lukittua varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana. Kuljettajan istuimen säätö koskee vakiomallia. Tästä poikkeavissa malleissa on käytettävä valmistajan säädön kuvausta. Säädössä on huomioitava, että päästään kaikkiin ohjauselementteihin hyvin käsiksi. Kääntöasennon säätö: Vedä kääntölukitus (24) ja käännä se haluttuun ajosuuntaan (maks. 15 vasemmalle/40 oikealle) Monitoimikäsinojien kallistuksen säätö Käännä (95) tähtikahvaa, kunnes haluttu asento on saavutettu. Monitoimikäsinojien korkeuden säätö Paina nuppia (96) siirtääksesi käsinojat haluamaasi asentoon. Monitoimikäsinojien pituusasennon säätö Paina kiertonuppia (97) säätääksesi haluamasi asennon pituussuunnassa IN E 18

56 4 Turvavyö Kiinnitä vyö aina ennen tehdaskuljetusajoneuvon liikuttamista. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. pysäytyksen aikana) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko tai vyökela uudelleen jäätymisen estämiseksi. Lämpimän ilman kuivalämpötila ei saa ylittää +60 C! Älä muuta turvavyötä! Huomattava vaara toimintahäiriöiden aikana. Vaihda turvavyöt jokaisen tapaturman jälkeen. Jälkivarustukseen ja korjaukseen on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa Jos tehdaskuljetusajoneuvo uhkaa kaatua, ei saa irrottaa vöitä eikä yrittää hypätä pois ajoneuvosta. Poishyppäämisestä aiheutuu huomattava loukkaantumisvaara! Oikea käyttäytyminen: Kumarra kehon yläosa ohjauspyörän yli. Pidä ohjauspyörästä kiinni kaksin käsin ja tue jaloilla. Kallistuta kehoa putoamissuuntaa vasten IN E 19

57 Turvavyön käyttöohje Ennen tehdaskuljetusajoneuvon käynnistämistä on vyö vedettävä tasaisesti kelasta ulos, asetettava tiivisti kehoa vasten ja reisien yli ja lukittava lukko. Kiinnitettäessä vyötä se ei saa olla kierteellä! Ohjattaessa tehdaskuljetusajoneuvoa (esim. ajaminen, nostaminen, laskeminen jne.) on aina istuttava mahdollisimman kaukana takana, jotta selkä on selkänojaa vasten. Z Vyökelan estoautomatiikka sallii riittävän liikkumisvapauden istuimella. Istuttaessa istuimen etureunalla suoja on vähäinen, koska vyö on liian pitkä. Käytä vyötä vain henkilön suojaamiseen. Z Käytön jälkeen paina punaista painiketta ja vie lukonkieli käsin takaisin kelaan. Lukonkielen hakkautuminen kotelon päälle voi laukaista estoautomatiikan. Silloin vyö ei ole enää vedettävissä ulos. Lukituksen vapautus: Vedä vyötä voimakkaasti mm kotelosta ulos. Anna vyön palautua estoautomatiikan irrottamiseksi. Vyö on taas vedettävissä ulos. Menettelytapa käynnistettäessä tehdaskuljetusajoneuvo voimakkaasti kallistuneena Z Estoautomatiikka estää vetämästä vyötä ulos, kun tehdaskuljetusajoneuvo on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei voida silloin enää vetää kelasta ulos. Aja tehdaskuljetusajoneuvo varovasti kallistusasennosta ja kiinnitä vyö IN E 20

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TAKI kiinnitysjärjestelmä

TAKI kiinnitysjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet 1 KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 KUORMANKESTÄVYYS... 4 3 KIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN KISKOON... 4 4 TAKI KIINNITYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ... 5 5 KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET... 7 2 1 Kuvaus

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A E-QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot