EKS Betriebsanleitung EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKS 208-312. Betriebsanleitung 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312"

Transkriptio

1 EKS Betriebsanleitung s EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Lisätiedot Toimeksisaaneena Päivämäärä s EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittajat todistavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki vastaa Euroopan unionin direktiivejä 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus, EMC) muutoksineen sekä vastaavaa direktiivit kansallisen lainsäädännön osaksi saattavaa lainsäädäntöä. Allekirjoittajilla on kullakin erikseen valtuudet laatia teknisiä dokumentteja. 3

3 4

4 VAROITUS! Vaara käytettäessä sopimattomia sekä sellaisia akkuja, joita Jungheinrich ei ole hyväksynyt käyttöön trukissa Akun rakenteella, painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen sekä erityisesti sen vakavuuteen ja kantavuuteen. Sopimattomien sekä sellaisten akkujen käyttö, joita Jungheinrich ei ole hyväksynyt käyttöön trukissa, voi johtaa energian talteenotossa trukin jarrutusominaisuuksien heikentymiseen ja tämän lisäksi sähköisen ohjausyksikön vahingoittumiseen merkittävällä tavalla. Sellaisten akkujen käyttö, joita Jungheinrich ei ole hyväksynyt tälle trukille, voi sen vuoksi vaarantaa merkittävällä tavalla henkilöiden turvallisuuden ja terveyden. Trukissa saa käyttää vain valmistajan trukille hyväksymiä akkuja. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistettava akun tukeva kiinnitys trukin akkutilassa. Sellaisten akkujen, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, käyttö on kielletty. FI

5

6 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. VARO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z OHJE Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

7 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

8 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajosuunnan määrittäminen Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Toimintakuvaus Rakenneryhmien yleiskatsaus Ohjauspulpetin eri sijoitusmallit Malli "Ohjauspulpetit ja kuljettajan näyttö on sijoitettu kuorman puolelle" Malli "Ohjauspulpetit ja kuljettajan näyttö on sijoitettu ajolaiteyksikön puolelle" Malli "Hallintaelementtien sijoitus molemmille puolille" Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Mitat (tyyppilehden mukaan) Mastomallit Painot Pyörät ja alusta Moottoritiedot EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Tyyppikilpi Trukin kantavuuskilpi Lisälaitteen kantavuuskilpi Tunkin kiinnityskohdat Vakaus C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Kuljetus Nosturikuormaus Perusajoneuvon kuormaus nosturilla maston ollessa asennettuna Perusajoneuvon kuormaus nosturilla, kun masto on kaadettuna (vain EKS 308 ja EKS 312) Perusajoneuvon kuormaus nosturilla Maston sekä hytin ja kuormanottovälineen kuormaus nosturilla

9 2.5 Akun nosturikuormaus Trukin varmistus kuljetuksen aikana Perusajoneuvon kuljetusvarmistus Maston kiinnittäminen kuljetuksen ajaksi Asennetulla maston varustetun perusajoneuvon kuljetusvarmistus Perusajoneuvon kuljetussuojaus, kun masto on kaadettuna (vain EKS 308 ja EKS 312) Ensimmäinen käyttöönotto Trukin liikuttaminen ilman akkua Maston asentaminen ja irrottaminen Käyttöönotto Kaatumissuoja D Akun huolto, lataus ja vaihto Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Yleistä akkujen käsittelystä Akkutyypit Akkutilan mitat Akun ottaminen esille Akun lataaminen Akun irrottaminen ja asentaminen Akun lukitusanturit (o) E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Ohjauspulpetin hallinta- ja näyttöelementit Lisänoston käyttöelementin, kun ohjauspulpetti on asetettu ajolaiteyksikön puolelle (EKS 210 ja EKS 312 lisänostolla) Kuljettajan näytön merkkivalojen kuvaus Näytöt kuljettajan näytössä Akun purkumittari "Palkkinäyttö" Akun purkumittari "Prosenttinäyttö" (o) Toimintosymbolit kuljettajan näytössä Trukin valmisteleminen käyttöä varten Silmämääräiset tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Trukkiin nouseminen ja siitä poistuminen Kuljettajanpaikan säädöt Selkänoja / kuljettajan istuin (o) Ohjauspulpetin korkeudensäätö Turvavyö ja turvaköysi (vain EKS 208 ja EKS 308) Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Käyttövalmiuden luominen Käyttövalmiuden luominen lisäpääsykoodilla (o) Tarkistukset ja toimenpiteet käyttövalmiuden luomisen jälkeen Päänoston vertailuajo Päivämäärän ja kellonajan asetus

10 4.7 Hätäpysäytys Ajaminen Ohjaaminen Jarruttaminen Ajaminen kapeissa käytävissä Diagonaaliajo Nostaminen ja laskeminen kapeissa käytävissä Trukin turvallinen pysäköiminen Keräily ja pinoaminen Haarukan piikkien säätö (o) Haarukoiden vaihtaminen (o) Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Häiriötilanteet Häiriöiden paikantaminen ja poistaminen Hätäpysäytysjärjestelmä Kuljettajan hytin hätälasku Löysän ketjun varmistuksen ohitus Ajokatkaisun ohitus (o) Nostokatkaisun ohitus (o) Laskun katkaisun ohitus (o) Käytävänpään varoitin (o) Induktiivisen ohjausjärjestelmän hätäkäyttö (tapahtumailmoitukset 3670 / 3752) Trukin poistaminen kapeasta käytävästä / trukin liikuttaminen ilman akkua Ohjaamosta poistuminen pelastusvarustusta käyttäen Säilytyslokero pelastusvarusteille kuljettajan hytissä Pelastusvarustuksen tarkastaminen/huolto Pelastusvarustuksen käyttöikä Pelastusvarustuksen varastointi ja kuljetus Pelastusvarustuksen kuvaus ja käyttö ( ) Pelastusvarustuksen kuvaus / käyttö ( ) Henkilösuojausjärjestelmä (o) Henkilösuojausjärjestelmän toiminta Toimintojen kuvaus Ympäristöystävällinen menettely Laserskannerin etulasin puhdistus Seitsemän segmentin näyttöjen ja merkkivalojen (LEDien) ilmoitukset Tarkastukset ennen henkilösuojausjärjestelmän päivittäistä käyttöönottoa Henkilösuojausjärjestelmän toiminta Lisävaruste Käyttäjäkohtaiset asetukset (o) ISM-pääsymoduuli (o) Nostokorkeuden esivalinta (o) Vaakasuora kohdistus (o) Punnitustoiminto (o) Toisen henkilön ajaminen mukana kuljettajan hytissä (o) Yksinkertaiset teleskooppiset haarukat (o)

11 9.8 Haarukan piikkien sivutyöntö (o) Kuormaverkolla ja astumisen kestävällä lavalla varustettu trukki Peruutuspeili (o) Palosammutin (o) Käyden ajo (o) F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko Huoltotaulukko jarrut Huoltotaulukko sähköjärjestelmä Huoltotaulukko energiahuolto Huoltotaulukko ajo Huoltotaulukko runko ja rakenne Huoltotaulukko hydrauliliikkeet Huoltotaulukko sovitut toimenpiteet Huoltotaulukko ohjaus Huoltotaulukko järjestelmäkomponentit Huoltotaulukko lisävarusteet Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Käyttökoneistotilan suojuksen purkaus/asennus Sulakkeiden tarkistaminen Varmista, että hytti ei pääse laskemaan tahattomasti Nostoketjun huolto Nostoketjujen voitelu, mastoprofiilien kulkupintojen puhdistus ja rasvaus Nostoketjujen tarkistaminen Hydrauliletkut Hydrauliöljytason tarkistaminen Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus

12 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

13 FIN

14 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjeessa kuvattava trukki on tarkoitettu kuormayksiköiden nostamiseen, laskemiseen ja kuljettamiseen. Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista, ja se voisi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa OHJE Suurin sallittu otettava kuorma ja kuorman suurin sallittu etäisyys on esitetty kuormakaaviossa. Arvoja ei saa ylittää. Kuorman on oltava kuormanoton päällä, tai se on otettava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorman on vastattava haarukkakelkan selkään ja oltava haarukan keskellä. Kuormien nostaminen, laskeminen ja keräileminen. Kuormaa on kapean käytävän ulkopuolella kuljetettava mahdollisimman matalalla lattian yläpuolella ottaen huomioon maavaran. Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen on kielletty. Kuormayksiköiden työntäminen ja vetäminen on kielletty. Kaltevilla pinnoilla ajaminen on kiellettyä. Lastausrampeille/lastaussilloille ajaminen on kielletty. Perävaunun hinaaminen on kielletty. Riippuvien kuormien kuljettaminen on kielletty. 11

15 3 Sallitut käyttöolosuhteet VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava kuljettajaa. Z OHJE Trukkia ei saa käyttää palo- tai räjähdysvaarallisilla alueilla eikä korroosiolle altistavilla tai erittäin pölyisillä alueilla. Trukkia ei saa käyttää myöskään sähkölaitteistojen suojaamattomien, toiminnassa olevien osien läheisyydessä. Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue +5 C +40 C. Käyttö vain tasaisella alustalla VDMA-ohjeen mukaisesti. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa ja räjähdysvaarallisilla alueilla edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. 12

16 Z Turvaetäisyydet (suunnitelussa käytettävät turvaetäisyydet) Hyllystön on oltava suunniteltut EKS-trukkia varten. Seuraavia Jungheinrichin edellyttämiä ja määräämiä turvaetäisyyksiä (suunnittelussa käytettäviä turvaetäisyyksiä) on noudatettava. Kisko-ohjattuja trukkeja käytettäessä turvaetäisyyden on oltava vähintään 100 mm molemmin puolin seuraavissa kohteissa: ohjaamon ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä asianmukaisesti otetun kuorman ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä. Induktiivisesti ohjattuja trukkeja käytettäessä turvaetäisyyden on oltava vähintään 125 mm molemmin puolin seuraavissa kohteissa: ohjaamon ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä asianmukaisesti otetun kuorman ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä. Z Erikoislisälaitteiden käytön yhteydessä voidaan kuitenkin edellyttää tätä suurempaa turvaetäisyyttä. VAROITUS! Liian pienen turvaetäisyyden aiheuttama tapaturmavaara ohjatun trukin ja hyllyn välissä Edellytetyn ja määrätyn turvaetäisyyden alittaminen voi aiheuttaa ohjatun trukin törmäämisen hyllyyn. Enimmäisajonopeuksia alennetaan, jos Jungheinrichin edellyttämät ja määräämät turvaetäisyydet alitetaan. Standardin EN kohdassa määrättävää 90 mm:n turvaetäisyyttä ei saa alittaa. Trukin käyttö kapeissa käytävissä on kielletty. 13

17 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Käyttäjän on varmistettava, että trukkia käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien henkilöiden henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat pyritään estämään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. OHJE Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen Lisäosien liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainostaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 14

18 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus EKS on keräilyajoneuvo, joka toimii sähkömoottorilla. EKS 210 ja EKS 312 on mallissa L varustettu kuormaverkolla ja on ilman lisänostoa. EKS 210 ja EKS 312 on mallissa Z varustettu lisänostolla ja on ilman kuormaverkkoa. EKS 208 ja EKS 308 on ilman lisänostoa ja ilman etupuolen ympäryssuojusta. EKS on tarkoitettu käytettäväksi tavaroiden kuljettamiseen ja keräilemiseen tasaisella alustalla VDMA-ohjeen osan 1 mukaisesti. Sillä voidaan nostaa lavoja pitkittäin tai poikittain kuormapyörien tai rullavaunujen ulkopuolelle. Sillä voi pinota kuormia ja purkaa niitä pinosta sekä kuljettaa niitä pitkähköjä matkoja. Tällöin kuljettajan hytti nousee yhdessä kuorman nostovälineen kanssa, jolloin tarvittavat hyllyt ovat helposti ulottuvilla ja kuljettaja näkee niihin vaivatta. 15

19 Z Turvaetäisyydet (suunnitelussa käytettävät turvaetäisyydet) Hyllystön on oltava suunniteltut EKS-trukkia varten. Seuraavia Jungheinrichin edellyttämiä ja määräämiä turvaetäisyyksiä (suunnittelussa käytettäviä turvaetäisyyksiä) on noudatettava. Kisko-ohjattuja trukkeja käytettäessä turvaetäisyyden on oltava vähintään 100 mm molemmin puolin seuraavissa kohteissa: ohjaamon ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä asianmukaisesti otetun kuorman ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä. Induktiivisesti ohjattuja trukkeja käytettäessä turvaetäisyyden on oltava vähintään 125 mm molemmin puolin seuraavissa kohteissa: ohjaamon ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä asianmukaisesti otetun kuorman ja hyllyn sekä varastoitavan tavaran välissä. Z Erikoislisälaitteiden käytön yhteydessä voidaan kuitenkin edellyttää tätä suurempaa turvaetäisyyttä. Z VAROITUS! Liian pienen turvaetäisyyden aiheuttama tapaturmavaara ohjatun trukin ja hyllyn välissä Edellytetyn ja määrätyn turvaetäisyyden alittaminen voi aiheuttaa ohjatun trukin törmäämisen hyllyyn. Enimmäisajonopeuksia alennetaan, jos Jungheinrichin edellyttämät ja määräämät turvaetäisyydet alitetaan. Standardin EN kohdassa määrättävää 90 mm:n turvaetäisyyttä ei saa alittaa. Trukin käyttö kapeissa käytävissä on kielletty. Alustan on vastattava VDMA-ohjeen vaatimuksia. Kisko-ohjausjärjestelmää (SF) varten kapeissa käytävissä on oltava ohjauskiskot. Trukkia ohjaavat ohjauskiskojen välissä ajoneuvon runkoon ruuvein kiinnitetyt, Vulkollanista valmistetut ohjausrullat. Induktiivista ohjausjärjestelmää (IF) varten lattiaan on oltava upotettuna ohjausjohdin, jonka signaalit ajoneuvon rungon anturit ottavat vastaan ja joita ajoneuvon tietokone käsittelee. Z Kantavuus käy ilmi tyyppikilvestä. 16

20 2 Ajosuunnan määrittäminen Ajosuunnat ilmoitetaan seuraavin määritelmin: Kohta Ajosuunta 1 Vasen 2 Vetoyksikön suunta 3 Kuorman suunta 4 Oikea 17

21 3 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 3.1 Toimintakuvaus Turvalaitteet Suljettu ajoneuvorakenne, jossa on pyöristetyt reunat, mahdollistaa trukin turvallisen käytön. Kuljettajan turvakehä suojaa kuljettajaa putoavilta kappaleilta. Vetopyörää ja kuormapyöriä suojataan tukevalla törmäyssuojalla. Kolmannelle osapuolelle on kuitenkin edelleen olemassa vaara. Vaaratilanteissa kaikki ajoneuvon liikkeet kytketään nopeasti pois päältä HÄTÄ- SEIS-kytkimellä. Turvapuomit hytin molemmin puolin keskeyttävät kaikki ajoneuvon liikkeet heti kun puomit avataan. Turvapuomit kuorman suunnassa keskeyttävät kaikki ajoneuvon liikkeet heti kun puomit avataan (vain EKS 210 / EKS 312 L (kuormaverkolla)). Pitokytkin Käyttövalmiuden muodostamisen ((ks. "Käyttövalmiuden luominen" sivulla 159) tai (ks. "Käyttövalmiuden luominen lisäpääsykoodilla (o)" sivulla 160)) ja turvapuomien sulkemisen jälkeen on pitokytkintä jalkatilassa: t = painettava kerran, jotta kuljettaja voi työskennellä trukilla. Kun ajo-ohjauspainike vapautetaan ja trukki on pysähtynyt, seisontajarru menee päälle (tahattoman liikkeellelähdön esto). o = painettava ja pidettävä painettuna, jotta kuljettaja voi työskennellä trukilla. Kun jalka nostetaan pitokytkimeltä, nosto- ja ajotoiminnot estyvät. Ohjaus- ja jarrutoiminnot ovat edelleen käytettävissä. Kun pitokytkin vapautetaan ja trukki on pysähtynyt, seisontajarru menee päälle (tahattoman liikkeellelähdön esto). Hätäpysäytyksen turvallisuuskonsepti Kun ohjausyksikkö on havainnut häiriön, trukki alkaa jarruttaa automaattisesti aina pysähtymiseen asti. Kuljettajan näytön merkkivalot ilmoittavat hätäpysäytyksestä. Trukin jokaisen päällekytkemisen jälkeen järjestelmä suorittaa itsetestauksen, jonka seisontajarru (= hätäpysäytys) antaa vapaaksi vain silloin, kun toimivuuden tarkistus on onnistunut. 18

22 Ajokoneisto Pystysuoraan asetettu, voimakkaasti kuormitettava ja huoltavapaa kiertovirtamoottori ilman kuluvia osia. Moottori on liitetty suoraan yksipyöräkoneistoon, minkä ansiosta huolto on ongelmatonta ja nopeaa. Jarrulaitteisto Trukkia voidaan jarruttaa pehmeästi ja kulumattomasti vetämällä ajo-ohjausnuppia taaksepäin tai vaihtamalla ajosuuntaa. Samalla akkuun syötetään energiaa (käyttöjarru). Käyttömoottoriin vaikuttava sähkömagneettinen jousipainejarru toimii seisontajarruna. Ohjaus Erittäin herkkä, vaihtovirtakäytöllä toimiva ohjaus (kestävä ja huoltoa kaipaamaton vaihtovirtamoottori, jossa ei ole kuluvia osia). Ohjauspyörä on integroitu ohjauspulpettiin. Ohjatun vetopyörän asento näytetään ohjauspulpetin kuljettajan näytössä. Ohjauksen enimmäisvaste on ±90. Kisko-ohjauksessa vetopyörä asetetaan suoraan eteenpäin -asentoon painamalla painiketta. Manuaalinen ohjaus on tällä käyttötavalla pois käytöstä (o). Induktiivisen ohjauksen ollessa käytössä trukin ohjausyksikkö huolehtii ohjauksesta automaattisesti ohjausjohtimen tunnistamisen jälkeen. Manuaalinen ohjaus on tällä käyttötavalla pois käytöstä (o). 19

23 Käyttö- ja näyttöelementit Ergonomiset hallintaelementit mahdollistavat väsymättömän ohjauksen ajo- ja hydraulisten liikkeiden herkkää käyttöä varten. Kosketuspainikkeet toimintojen (lisänoston nosto/lasku jne.) ja valikkojen ohjaamiseksi. Kuljettajan näyttö kaikkien kuljettajalle tärkeiden tietojen näyttämiseksi, kuten ohjauspyörän asento, kokonaisnosto, ajoneuvon tilailmoitukset (esim. häiriöt), käyttötunnit, akkukapasiteetti, kellonaika ja induktiivisen ohjauksen tila jne. Ohjauspulpetin eri sijoitusmallit (o). Korkeussäädettävät ohjauspulpetit (t). Kytkimetön kaksikätinen käyttökonsepti suurimman mahdollisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden saavuttamiseksi. Anturit tunnistavat käyttäjän kosketukset ja välittävät tiedon eteenpäin ajoneuvon tietokoneeseen. Sähköjärjestelmä Kulumattomin anturein varustettu elektroniikka. Liitäntä kannettavaa huoltotietokonetta varten: Kaikkien tärkeiden laitetietojen (päätevaimennus, noston katkaisu, hidastus- ja kiihdytysominaisuudet, katkaisut jne.) nopea ja yksinkertainen konfigurointi. Virhemuistin lukeminen häiriön syyn analysoimiseksi. Ohjelmaprosessien simulointi ja analysointi. Toimintojen helppo laajentaminen numerokoodeja vapauttamalla. Elektroniikka sisältää CAN-väylän ja jatkuvasti mittaavat anturit. Kaikki liikkeet ovat parametroitavissa. Elektroniikka huolehtii kuorman pehmeästä liikkeellelähdöstä ja jarruttamisesta kaikissa pääteasennoissa pääteasennon ja väliasentojen vaimennuksen avulla. MOSFET-vaihtovirtaohjaus takaa kaikkien liikkeiden aloittamisen nykimättä. Vaihtovirtatekniikka tehokkainen ajo- ja nostomoottoreineen ja energian talteenottoineen mahdollistaa suuret ajo- ja nostonopeudet sekä energian tehokkaan hyödyntämisen. Vetovoiman valvonnalla varustettujen pyörien kierrosluvun mittaus ja vetopyörän kulumisen tunnistus (o). Z Mahdollinen akkuvaihtoehto, (ks. "Akkutyypit" sivulla 85). 20

24 Hydraulijärjestelmä Kaikki hydrauliset liikkeet tapahtuvat ilman kuluvia osia tukevalla ja huoltovapaalla kiertovirtamoottorilla, jossa on laipallinen, lähes äänetön hammaspyöräpumppu. Öljy jaetaan koneistoon magneettisin kytkentäventtiilein. Kulloinkin tarvittava öljymäärä määräytyy moottorin kierrosluvun mukaan. Laskuissa hydraulipumppu käyttää moottoria, joka silloin toimii generaattorina. Talteenotettu energia syötetään akkuun (hyötylasku). Erittäin vääntövarma nostolaite voimakasta jäännöskantokykyä ja vähäisiä maston heilahduksia varten. Lisävarusteet Mekaaninen kisko-ohjaus. Induktiivinen ohjausjärjestelmä tarkkaa ohjausta varten kapeassa käytävässä ilman komponenttien mekaanista kuormitusta. "Työpaikan" mukavuuspaketti, jossa on työpaikkavalaistus ja tuuletin. Radio, jossa on CD-soitin ja MP3-liitäntä. Materiaalivirran magneettijärjestelmien mekaaniset ja sähkökäyttöiset liitännät. Jungheinrich ISM: Trukinhallinnan infojärjestelmä (o). Kuljettajan suojakehän päällä sijaitsevat katkaisut (esim. turvalaite...). Nosto- ja ajokatkaisujen modulaarinen järjestelmä sekä nopeuden laskut. Ajoneuvon ohjaus tunnisteenlähetintekniikalla. Kaikkien varastoalueiden tarkan tunnistamisen jatkuva matkamittaus. Erinomainen joustavuus kytkentä- ja turvallisuustoimintoihin nähden (käytävänpään varoitin, nosto-/ajokatkaisut, nopeudenalennus). Ajonopeusprofiilien optimointi lattiatopologialla. Integroitu Jungheinrich-henkilösuojausjärjestelmä (PSS) 21

25 3.2 Rakenneryhmien yleiskatsaus EKS 210 Z / EKS 312 Z (lisänostolla) ,

26 Kohta Nimike 5 t Masto 6 t Kuljettajan turvakehä 7 t Ohjauspyörä 8 t Ohjauspulpetti ja kuljettajan näyttö 9 t Käyttövipu 10 t Hätäpysäytyskytkin 11 t Virtalukko 12 o Maston esikiristykset (vain EKS 312) 13 t Akkukotelon kuomu 14 t Akkupistoke 15 t Turvapuomit 16 t Nouseva ohjaamo 17 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän etumainen anturi (ei näy kuvassa) 18 o Henkilöturvajärjestelmän etumainen skanneri (ei näy kuvassa) 19 t Haarukka 20 t Turvakytkin 21 o Kiskonohjausrullan kiinnitys ennen kuormapyörää (molemmilla puolilla) 22 o Henkilöturvajärjestelmän takimmainen skanneri 23 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän takimmainen anturi 24 t Vetopyörä 25 t Kaatumisenesto 26 o Kiskonohjausrullan kiinnitys käyttöpyörään (molemmilla puolilla) 27 t Trukin runko t Sivusuojus, EKS o Sivusuojus, EKS o Kiskonohjausrullan kiinnitys kuormapyörän jälkeen (molemmilla puolilla) 30 t Kuormapyörä t Vakiovaruste o Lisävaruste 23

27 3.2.2 EKS 210 L / EKS 312 L (kuormaverkolla) ,

28 Kohta Nimike 5 t Masto 6 t Kuljettajan turvakehä 7 t Ohjauspyörä 8 t Ohjauspulpetti ja kuljettajan näyttö 9 t Käyttövipu 10 t Hätäpysäytyskytkin 11 t Virtalukko Maston esikiristykset (vain EKS 312, jossa ei ole kiinteästi asennettua t keräilytasoa) 12 Maston esikiristykset (vain EKS 312, jossa on kiinteästi asennettu o keräilytaso) 13 t Akkukotelon kuomu 14 t Akkupistoke 15 t Turvapuomit 16 t Nouseva ohjaamo 17 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän etumainen anturi (ei näy kuvassa) 18 o Henkilöturvajärjestelmän etumainen skanneri (ei näy kuvassa) 19 t Haarukka 20 t Turvakytkin 21 o Kiskonohjausrullan kiinnitys ennen kuormapyörää (molemmilla puolilla) 22 o Henkilöturvajärjestelmän takimmainen skanneri 23 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän takimmainen anturi 24 t Vetopyörä 25 t Kaatumisenesto 26 o Kiskonohjausrullan kiinnitys käyttöpyörään (molemmilla puolilla) 27 t Trukin runko t Sivusuojus, EKS o Sivusuojus, EKS o Kiskonohjausrullan kiinnitys kuormapyörän jälkeen (molemmilla puolilla) 30 t Kuormapyörä 31 t Kuormaverkko 32 t Turvapuomit kuorman suunnassa t Vakiovaruste o Lisävaruste 25

29 3.2.3 EKS 208 / EKS ,

30 Kohta Nimike 5 t Masto 6 t Kuljettajan turvakehä 7 t Ohjauspyörä 8 t Ohjauspulpetti ja kuljettajan näyttö 9 t Käyttövipu 10 t Hätäpysäytyskytkin 11 t Virtalukko 12 o Maston esikiristykset (vain EKS 308) 13 t Akkukotelon kuomu 14 t Akkupistoke 15 t Turvapuomit 16 t Nouseva ohjaamo 17 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän etumainen anturi (ei näy kuvassa) 18 o Henkilöturvajärjestelmän etumainen skanneri (ei näy kuvassa) 19 t Haarukka 20 t Turvakytkin 21 o Kiskonohjausrullan kiinnitys ennen kuormapyörää (molemmilla puolilla) 22 o Henkilöturvajärjestelmän takimmainen skanneri 23 o Induktiivisen ohjausjärjestelmän takimmainen anturi 24 t Vetopyörä 25 t Kaatumisenesto 26 o Kiskonohjausrullan kiinnitys käyttöpyörään (molemmilla puolilla) 27 t Trukin runko t Sivusuojus, EKS o Sivusuojus, EKS o Kiskonohjausrullan kiinnitys kuormapyörän jälkeen (molemmilla puolilla) 30 t Kuormapyörä t Vakiovaruste o Lisävaruste 27

31 4 Ohjauspulpetin eri sijoitusmallit 4.1 Malli "Ohjauspulpetit ja kuljettajan näyttö on sijoitettu kuorman puolelle" Z Tämä ohjauspulpetin sijoitusmalli on mahdollinen vain mallissa EKS 210 ja EKS 312, jossa on lisänosto. Ohjauspulpetit ja kuljettajan näyttö on sijoitettu kuorman puolelle ennen lisänostoa. Kuljettajan näyttö, joka näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät tiedot, on kuorman suunnassa ohjauspulpettien välissä. 4.2 Malli "Ohjauspulpetit ja kuljettajan näyttö on sijoitettu ajolaiteyksikön puolelle" Z Tämä ohjauspulpettien järjestyksen malli on: - mallissa EKS 210 ja EKS 312 lisänostolla, - mallissa EKS 210 ja EKS 312 kuormaverkolla, - mallissa EKS 208 ja EKS 308 mahdollinen. Ohjauspulpetti ja kuljettajan näyttö on sijoitettu ajolaiteyksikön puolelle. Kuljettajan näyttö, joka näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät tiedot, on vetoyksikön suunnassa ohjauspulpettien välissä. Lisänoston käyttöön tarvittavat painikkeet on mallissa EKS 210 ja EKS 312 lisänoston kanssa sijoitettu kuorman puolelle. 4.3 Malli "Hallintaelementtien sijoitus molemmille puolille" Z Tämä ohjauspulpetin sijoitusmalli on mahdollinen vain mallissa EKS 210 ja EKS 312, jossa on lisänosto. L1 F1 H1 Ohjauspulpetit on sijoitettu maston ja kuorman puolelle. Kuljettajan katsomissuunta riippuu hallinnasta. Kuljettajan näyttö, joka näyttää kaikki kuljettajalle tärkeät tiedot, voidaan valinnaisesti asentaa ajolaiteyksikön puolella tai kuorman puolella olevien ohjauspulpettien väliin. Lisänoston käyttöön tarvittavat painikkeet on sovitettu ajolaiteyksikön ja kuorman puolelle. Pitokytkimet (A,B) ovat olemassa kahtena versiona. Ajo- ja hydrauliliikkeitä voi suorittaa vain kummankin pitokytkimen (A, B) ollessa painettuina. H2 B F2 A L2 28

32 Malli, jossa ohjauspyörä vapautetaan ajo-ohjausnupilla ja hydraulitoimintojen käyttövivulla Käyttövalmiuden luomisen jälkeen ((ks. "Käyttövalmiuden luominen" sivulla 159) tai (ks. "Käyttövalmiuden luominen lisäpääsykoodilla (o)" sivulla 160)) molemmat ohjauspyörät (L1, L2) ovat toiminnassa. Kunkin ohjauspyörän aktivoituminen riippuu siihen liittyvän ajo-ohjausnupin (F1, F2) tai hydraulitoimintojen käyttövivun (B1, B2) käytöstä. Kuorman suunnan ohjauspulpetti: Vetoyksikön puoleinen ohjauspyörä (L2) poistuu käytöstä, kun kuorman puoleista ajo-ohjausnuppia (F1) tai hydraulitoimintojen käyttövipua (B1) käytetään. Vetoyksikön suunnan ohjauspulpetti: Kuorman puoleinen ohjauspyörä (L1) poistuu käytöstä, kun vetoyksikön ajoohjausnuppia (F2) tai hydraulitoimintojen käyttövipua (B2) käytetään. 29

33 5 Tekniset tiedot Z Tekniset tiedot on ilmoitettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 5.1 Suorituskykytiedot Nimike EKS 208 EKS 308 Q Kantavuus (kun D = 600 mm) kg D Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus ilman kuormaa (FF) 9 9 km/h Ajonopeus kuormattuna (FF) 9 9 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (SF) 9 10,5 km/h Ajonopeus kuormattuna (SF) 9 10,5 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (IF) 7 8 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (IF) 7 8 km/h Nostonopeus ilman kuormaa 0,29-0,34* 0,33-0,40* m/s Nostonopeus kuormattuna 0,27-0,34* 0,32-0,37* m/s Laskunopeus ilman kuormaa 0,28-0,36* 0,35-0,40* m/s Laskunopeus kuormattuna 0,27-0,36* 0,35-0,41* m/s Käyttöjarru Vastavirta/generatorinen Seisontajarru Sähkökäyttöinen jousijarru (jousipaine) / magneettijarru Ajoelektroniikan tyyppi AC-käyttöelektroniikka * Mastomallin mukaan FF: Vapaasti ajettavissa SF: Kisko-ohjaus IF: Induktiivinen ohjaus 30

34 Q D Nimike EKS 210 Z/L EKS 312 Z/L Kantavuus (kun D = 400 mm) kg Kantavuus (kun D = 600 mm) kg Kuorman painopisteen etäisyys mm Kuorman painopisteen etäisyys erikoisvarustuksella mm Ajonopeus ilman kuormaa (FF) 9 9 km/h Ajonopeus kuormattuna (FF) 9 9 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (SF) 9 10,5 km/h Ajonopeus kuormattuna (SF) 9 10,5 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (IF) 7 8 km/h Ajonopeus ilman kuormaa (IF) 7 8 km/h Nostonopeus ilman kuormaa 0,31* 0,39* m/s Nostonopeus kuormattuna 0,26* 0,35* m/s Laskunopeus ilman kuormaa 0,31* 0,37* m/s Laskunopeus kuormattuna 0,34* 0,39* m/s Lisänoston nostonopeus ilman kuormaa (vain EKS 210 Z ja 0,20* 0,20* m/s EKS 312 Z) Lisänoston nostonopeus kuormattuna (vain EKS 210 Z ja EKS 0,19* 0,19* m/s 312 Z) Lisänoston laskunopeus ilman kuormaa (vain EKS 210 Z ja 0,20* 0,20* m/s EKS 312 Z) Lisänoston laskunopeus kuormattuna (vain EKS 210 Z ja EKS 0,20* 0,20* m/s 312 Z) Käyttöjarru Vastavirta/generatorinen Seisontajarru Sähkökäyttöinen jousijarru (jousipaine) / magneettijarru Ajoelektroniikan tyyppi AC-käyttöelektroniikka * Mastomallin mukaan FF: Vapaasti ajettavissa SF: Kisko-ohjaus IF: Induktiivinen ohjaus 31

35 5.2 Mitat (tyyppilehden mukaan) Mitat EKS 210Z / EKS 312 Z (lisänoston kanssa) h9 1055mm / in h6 h3 h1 h12 h10 h15 h4 s I 6 D x h7 m1 m2 y z b 9 b 2 e b12 b3 b5 b1 b6 Ast I I 1 I 2 32

36 Nimike EKS 210 Z EKS 312 Z D Kuorman painopisteen etäisyys / 600 mm x Painopisteen etäisyys mm y Akseliväli (ensimmäinen/toinen pyörä) 1325 / / 1690 mm z Etäisyys vetopyörän keskikohdasta trukkirakenteeseen mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuin-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (h 3 +h 9 ) mm h 12 Seisontakorkeus nostettuna (h 3 +h 7 ) mm h 15 Keräilykorkeus (h mm) mm A st Työkäytävän leveys x 800 lavalla mm 1 EKS 210 Z, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 312 Z, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm 33

37 h9 1055mm / in h6 h3 h1 h12 h10 h15 h4 s I 6 D x h7 m1 m2 y z b 9 b 2 e b12 b3 b5 b1 b6 Ast I I 1 I 2 34

38 Nimike EKS 210 Z EKS 312 Z b 1 / b 2 Kokonaisleveys 900 / / 1000 mm Haarukkakelkka DIN 15173, luokka/muoto A, B ISO II B - lisävaruste 1 EKS 210 Z, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 312 Z, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm ISO II B - lisävaruste b 3 Haarukkakelkan leveys mm Haarukan ulkoleveys (lavan leveys 1 b mm) mm b 6 Vähimmäisleveys ohjausrullien yläpuolella mm b 9 Kuljettajan tilan leveys mm b 12 Lavan leveys mm I 1 Kokonaispituus ilman kuormaa mm Pituus ilman haarukoita (lavan leveys 1 I mm) mm I 6 Lavan pituus mm Wa Kääntösäde mm s/e/l Haarukan mitat 40 / 100 / / 100 / 1200 Haarukoiden yläreuna ala-asennossa (s + 35 mm) mm m 1 Maavara maston alapuolella mm m 2 Maavara akselivälin keskellä mm Kuljettajan tilan kulkuaukon leveys mm Kuljettajan tilan vapaa sisäkorkeus mm Trukin tyhjäpaino ilman akkua, (ks. "Tyyppikilpi" sivulla 56) mm 35

39 5.2.2 Mitat EKS 210 L / EKS 312 L (kuormaverkon kanssa) 1090mm / in 1055mm / in h6 h3 h1 h12 h15 h4 s x h7 m1 m2 y z I 6 D b 9 b 2 b12 b5 e b1 b6 Ast I I + 50 mm I in I 1 I 2 36

40 Nimike EKS 210 L EKS 312 L D Kuorman painopisteen etäisyys / 600 mm x Painopisteen etäisyys mm y Akseliväli (ensimmäinen/toinen pyörä) 1325 / / 1690 mm z Etäisyys vetopyörän keskikohdasta trukkirakenteeseen mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuin-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (= h 3 ) mm h 12 Seisontakorkeus nostettuna (h 3 +h 7 ) mm h 15 Keräilykorkeus (h mm) mm A st Työkäytävän leveys x 800 lavalla mm 1 EKS 210 L, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 312 L, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm 37

41 1090mm / in 1055mm / in h6 h3 h1 h12 h15 h4 s x h7 m1 m2 y z I 6 D b 9 b 2 b12 b5 e b1 b6 Ast I I + 50 mm I in I 1 I 2 38

42 Nimike EKS 210 L EKS 312 L b 1 / b 2 Kokonaisleveys 900 / / 1000 mm b 3 Haarukkakelkan leveys mm Haarukan ulkoleveys (lavan leveys 1 b mm) mm b 6 Vähimmäisleveys ohjausrullien yläpuolella mm b 9 Kuljettajan tilan leveys mm b 12 Lavan leveys mm I 1 Kokonaispituus ilman kuormaa mm Pituus ilman haarukoita (lavan leveys 1 I mm) mm I 6 Lavan pituus mm Wa Kääntösäde mm s/e/l Haarukan mitat 40 / 100 / EKS 210 L, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 312 L, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm 40 / 100 / 1200 Haarukoiden yläreuna ala-asennossa (s + 35 mm) mm m 1 Maavara maston alapuolella mm m 2 Maavara akselivälin keskellä mm Työtason pituus / ympäryssuojuksen korkeus / työtason leveys 1250 / 1090 / / 1090 / 1000 Ohjaamon kulkuaukon leveys mm Kuljettajan tilan vapaa sisäkorkeus mm Trukin tyhjäpaino ilman akkua, (ks. "Tyyppikilpi" sivulla 56) mm mm 39

43 5.2.3 Mitat EKS 208 / EKS 308 h6 h3 h7 m1 m2 y I 6 D b 9 b 2 b12 b5 1055mm / in h1 h12 h15 h4 s x z e b1 b6 Ast I I 1 I 2 40

44 Nimike EKS 208 EKS 308 D Kuorman painopisteen etäisyys mm x Painopisteen etäisyys mm y Akseliväli (ensimmäinen/toinen pyörä) mm z Etäisyys vetopyörän keskikohdasta trukkirakenteeseen mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuin-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (= h 3 ) mm h 12 Seisontakorkeus nostettuna (h 3 +h 7 ) mm h 15 Keräilykorkeus (h mm) mm A st Työkäytävän leveys x 800 lavalla mm 1 EKS 208, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 308, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm 41

45 h6 h3 h7 m1 m2 y I 6 D b 9 b 2 b mm / in h1 h12 h15 h4 s x z b5 e b1 b6 Ast I I 1 I 2 42

46 Nimike EKS 208 EKS 308 b 1 / b 2 Kokonaisleveys 900 / / 1000 mm b 3 Haarukkakelkan leveys mm b 5 Haarukan etäisyys (hitsattu haarukkakelkka) mm b 6 Vähimmäisleveys ohjausrullien yläpuolella mm b 9 Kuljettajan tilan leveys mm b 12 Lavan leveys mm I 1 Kokonaispituus ilman kuormaa mm Pituus ilman haarukoita (lavan leveys 1 I mm) mm I 6 Lavan pituus mm Wa Kääntösäde mm s/e/l Haarukan mitat 50 / 100 / EKS 208, jossa on 300-teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 308, jossa on 500-teleskooppimasto (ZT-masto) 3 Henkilöturvajärjestelmä (PSS) kasvattaa mittoja noin25 mm 50 / 100 / 1200 Haarukoiden yläreuna ala-asennossa (s + 35 mm) mm m 1 Maavara maston alapuolella mm m 2 Maavara akselivälin keskellä mm Kuljettajan tilan vapaa sisäkorkeus mm Trukin tyhjäpaino ilman akkua, (ks. "Tyyppikilpi" sivulla 56) mm 43

47 5.3 Mastomallit Vakiomastomalli teleskooppimastolla (ZT) Z Z Nimike EKS 210 Z Kuljettajan tilan vapaan sisäkorkeuden vakiomitta on 2050 mm. Kuljettajan tilan vapaan sisäkorkeuden vakiomitta on 2050 mm. EKS 208 EKS 210 L h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 3 Nosto mm h 4 Maston korkeus ulosajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuma-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (h 3 +h 9 ) mm h 12 h 15 Nostettu seisontakorkeus (h 3 +h 7 ) Keräilykorkeus (h mm) mm mm Nimike EKS 312 Z EKS 308 EKS 312 L h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 3 Nosto mm h 4 Maston korkeus ulosajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuma-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (h 3 +h 9 ) mm h 12 Nostettu seisontakorkeus (h 3 +h 7 ) mm h 15 Keräilykorkeus (h mm) mm 44

48 5.3.2 Vakiomastomalli kaksoisnosto-kolmoismastolla (DZ) Z Z Nimike EKS 210 Z Kuljettajan tilan vapaan sisäkorkeuden vakiomitta on 2050 mm. Kuljettajan tilan vapaan sisäkorkeuden vakiomitta on 2050 mm. EKS 208 EKS 210 L h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 2 Vapaanoston korkeus mm h 3 Nosto mm h 4 Maston korkeus ulosajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuma-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (h 3 +h 9 ) mm h 12 h 15 Nostettu seisontakorkeus (h 3 +h 7 ) Keräilykorkeus (h mm) mm mm Nimike EKS 312 Z EKS 308 EKS 312 L h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 2 Vapaanoston korkeus mm h 3 Nosto mm h 4 Maston korkeus ulosajettuna mm h 6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuma-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto mm h 10 Kokonaisnosto (h 3 +h 9 ) mm h 12 Nostettu seisontakorkeus (h 3 +h 7 ) mm h 15 Keräilykorkeus (h mm) mm 45

49 5.4 Painot Perusajoneuvon / maston paino ml. kuljettajan hytti ja lisälaite Z Perustrukin paino (ilman akkua) Perustrukin (34) paino ilmenee seuraavasta taulukosta. Trukki Perusajoneuvon paino EKS 208 / EKS kg 1 EKS 308 / EKS kg 1 1 ml. trukkiin rakenteen mukaan asennettavien 150 kglisäpainojen paino 46

50 Z Maston paino ml. kuljettajan hytti ja lisälaite Maston painon kuljettajan hytti ja lisälaite (33) mukaan lukien voidaan selvittää seuraavalla laskukaavalla. Tarvittavat tiedot, kuten trukin tyhjäpaino (kokonaispaino) ilman akkua, ilmenevät laitekilvestä, (ks. "Tyyppikilpi" sivulla 56). A B Trukin tyhjäpaino ilman akkua Maston paino ml. kuljettajan hytti ja lisälaite Laskukaava EKS 208 / EKS 210: B = A 725 kg Laskukaava EKS 308 / EKS 312: B = A 950 kg Esimerkki: Tarvittavat tiedot: (ks. trukin laitekilpi) Trukin tyyppi = EKS 210 Trukin tyhjäpaino ilman akkua = 3525 kg Kaava: B = A kg = 3525 kg kg = 2800 kg Z Maston paino ml. kuljettajan hytti ja lisälaite on 2800 kg. 47

51 5.4.2 Omapaino / akselipainot Z Kaikki tiedot kg:ina. Nimike EKS 208 EKS 308 EKS 210 Z EKS 312 Z EKS 210 L EKS 312 L Trukin tyhjäpaino ilman akkua (ks. "Tyyppikilpi" sivulla 56) Akselipaino kuorman kanssa edessä Akselipaino kuorman kanssa takana Akselipaino ilman kuormaa edessä Akselipaino ilman kuormaa takana EKS 208 / EKS 210, jossa on 300 teleskooppimasto (ZT-masto) 2 EKS 308 / EKS 312, jossa on 500 teleskooppimasto (ZT-masto) 48

52 5.5 Pyörät ja alusta VAROITUS! Pyörien irrotus-/asennusvirheen aiheuttama tapaturmavaara Kuormapyörät ja vetopyörän saa irrottaa/asentaa ainoastaan erityisesti kyseisiä tehtäviä varten koulutettu valmistajan asiakaspalveluhenkilö. Poikkeustapauksissa tehtävän saa suorittaa valmistajan valtuuttama asiakaspalvelu. EKS 208 / EKS 210 Nimike EKS 208 / EKS 210 Renkaat Vulkollan Etupyörät (kuormapyörä) 150 mm x 95 mm Takapyörät (vetopyörä) 250 mm x 80 mm Etupyörien määrä (kuormapyörä) 4 Takapyörien määrä (* = vetävä) 1* EKS 308 / EKS 312 Nimike EKS 308 / EKS 312 Renkaat Vulkollan Etupyörät (kuormapyörä) 150 mm x 95 mm Takapyörät (vetopyörä) 343 mm x 110 mm Etupyörien määrä (kuormapyörä) 4 Takapyörien määrä (* = vetävä) 1* 49

53 5.6 Moottoritiedot Nimike EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Ajomoottori, teho S 2 60 min 3 kw 6,9 kw Nostomoottori, teho S 3 25 % 9,5 kw 9,5 kw Ohjausmoottori 0,7 kw 0,7 kw 50

54 5.7 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso EKS 208: 62 db(a) EKS 210: 62 db(a) EKS 308: 69 db(a) EKS 312: 69 db(a) 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vastaavasti. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä EKS 208: 0,81 m/s² EKS 210: 0,81 m/s² EKS 308: 0,79 m/s² EKS 312: 0,79 m/s² EN 13059:n mukaan. Mittausketjun sisäinen tarkkuus on 21 C± 0,02 m/s². Poikkeamia voivat aiheuttaa myös anturin sijainnin muutokset ja kuljettajien painoerot. Kehoon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukainen lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli. Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivissä 2002/44/EY (tärinä) määritettyyn ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen valmistaja tarjoaa erikoispalvelua, (ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 415). 51

55 Z Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säteilyn lääkinnällisille laitteille aiheuttama häiriö Ei-ionisoivaa säteilyä luovuttava trukin sähkövarustus (esim. langaton tiedonsiirto) voi häiritä käyttäjän käyttämien lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistinten, kuulolaitteiden yms.) toimintaa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. On selvitettävä lääkärin tai lääkinnällisen laitteen valmistajan kanssa, voiko kyseistä laitetta käyttää trukin läheisyydessä. 52

56 5.8 Käyttöolosuhteet Z Käyttöympäristön lämpötila Käytön aikana +5 C +40 C Jos trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, siihen tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. Käyttö kylmävarastossa ei ole sallittua. Trukin käyttö on sallittua ainoastaan suljetuissa sisätiloissa. Seuraavia ohjeita on noudatettava: ympäristön lämpötilan vuorokausittainen keskiarvo: Suurin +25 C Suurin ilmankosteus sisätiloissa 70%, ei tiivistyvää. 5.9 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien vaatimusten noudattamisen trukin määräystenmukaisessa käytössä standardinen 1175 Trukkien turvallisuus sähkölaitteita koskevat vaatimukset mukaisesti. 53

57 h3 (mm) 1,5 V D (mm) Q (kg) 6 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Z Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppikilpien, on oltava aina luettavissa. Tarvittaessa ne on vaihdettava EKS key for emergency lowering Emergency Equipment Rope and Hamess for Emergency Descent mv

58 Koht a Nimike 35 Varoituskilpi "Nojaaminen ulos kielletty" 36 Kiinnityskohdat nosturikuormausta varten 37 Varoituskilpi: Huomio "Noudata käyttöohjetta" 38 Varoituskilpi "Mukana-ajo kielletty" 39 Trukin tyyppikilpi 40 Kantavuuskilpi 41 Varoituskilpi "Älä astu kuorman päällä tai alle - puristumisvaara" 42 Kapean käytävän vaarat -varoituskilpi 43 Katsastuslaatta (o) 44 Varoituskilpi "Laskeutumislaite" 45 Ohjekilpi "Avain hätätyhjennys" 46 Varoituskilpi "Varo pienjännitteinen elektroniikka" 47 Yritys- ja tyyppimerkintä 48 Ohjekilpi "Täytä bio-hydrauliöljyä" (o) 49 Ohjekilpi "Täytä hydrauliöljyä" (t) 50 Ohjekilpi "Hätätyhjennys" 51 Nostotunkin kiinnityskohdat 52 Sarjanumero (isketty runkoon sivusuojusten alle) 55

59 6.1 Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 53 Tyyppi 59 Valmistusvuosi 54 Sarjanumero 60 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 55 Nimelliskantavuus (kg) 61 Käyttöteho 56 Akun jännite (V) 62 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 57 Tyhjäpaino ilman akkua kg 63 Valmistaja 58 Lisävaruste 64 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (54). OHJE Trukin sarjanumero (54) on isketty tyyppikilpeen (39) ja ajoneuvon runkoon (52) ((ks. "Merkintäpaikat ja tyyppikilvet" sivulla 54)). 56

60 6.2 Trukin kantavuuskilpi VARO! Haarukoiden vaihtoon liittyvä tapaturmavaara Kantavuus muuttuu vaihdettaessa toimitustilasta poikkeavat haarukat. Jos haarukat vaihdetaan, trukkiin on kiinnitettävä erillinen kantavuuskilpi. Ilman haarukoita toimitettaviin trukkeihin liitetään vakiohaarukoiden kantavuuskilpi (pituus: 1150 mm). 40 h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kantavuuskilpi (40) ilmoittaa trukin kantavuuden Q (kg) maston ollessa pystysuorassa. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) halutussa nostokorkeudessa h 3 (mm). Trukin kantavuuskilpi (40) ilmoittaa trukin kantavuuden toimitukseen sisältyviä haarukoita käytettäessä. Esimerkki enimmäiskantavuuden laskemisesta h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kuorman painopisteen ollessa 600 mm ja enimmäisnostokorkeuden h mm, enimmäiskantavuus Q on kg. 57

61 6.3 Lisälaitteen kantavuuskilpi Z Lisälaitteen kantavuuskilpi ilmoittaa trukin kantavuuden Q (kg) kutakin lisälaitetta käytettäessä. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on täsmättävä lisälaitteen tyyppikilpeen, sillä valmistaja ilmoittaa kunkin laitteen erityiskantavuuden. Se ilmoitetaan samoin kuin trukin kantavuus ja määritetään samalla tavalla. Jos kuorman painopiste on yli: mm, EKS 208 ja EKS 308, mm, EKS 210, mm / 600 mm ### EKS 312 ylöspäin, kantavuus vähenee muuttuneen painopisteen erotuksen verran. 6.4 Tunkin kiinnityskohdat "Nostotunkin nostokohdat" -kilpi (51) osoittaa kohdat, joista trukin saa nostaa ja asettaa pukeille ((ks. "Trukin kunnossapito" sivulla 365))

EKS 210/312. Korkeakeräilytrukit (1.000/1.200 kg) 48 V:n vaihtovirtatekniikka takaa suuren väännön ja dynaamiset liikkeet

EKS 210/312. Korkeakeräilytrukit (1.000/1.200 kg) 48 V:n vaihtovirtatekniikka takaa suuren väännön ja dynaamiset liikkeet 48 V:n vaihtovirtatekniikka takaa suuren väännön ja dynaamiset liikkeet Jopa kaksi työvuoroa ilman akun vaihtoa energian talteenoton ja tehokkaan energianhallinnan ansiosta Prosessi-integraatiomoduulit:

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Käyttöohjeet 51141064 07.15 s EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Käyttöohjeet 51147721 07.15 s ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t www.toyota-forklifts.fi Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-2,5 t Tekniset tiedot 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25 Ominaisuudet Paino Pyörät Päämitat Suorituskyky Sähkömoottori

Lisätiedot

EFX 410/413. Käyttöohjeet 10.04- 52027329 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Käyttöohjeet 10.04- 52027329 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Käyttöohjeet s 52027329 03.10 EX 410 EX 413 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,5-2,0 t 3-pyöräinen www.toyota-forklifts.fi Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,6 t Tekniset tiedot 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Muuta Sähkömoottori Suorituskyky Päämitat

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

ETX 513/515. Sähkötoiminen sivuistuimellinen kapeakäytävätrukki, jossa on kääntökelkka tai teleskooppihaarukat (1.200/1.250/1.

ETX 513/515. Sähkötoiminen sivuistuimellinen kapeakäytävätrukki, jossa on kääntökelkka tai teleskooppihaarukat (1.200/1.250/1. Jopa kaksi työvuoroa ilman akun vaihtoa energian talteenoton ja tehokkaan energianhallinnan ansiosta Prosessi-integraatiomoduulit: RFID-tekniikka, asemoinnin tarkistus, logistiikkarajapinta Jopa 25 prosenttia

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Käyttöohjeet 51040480 11.14 EJE C20 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 3.5-5,0 t www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 3,5 t Tekniset tiedot 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Valmistaja Toyota Toyota 1.2 Malli 02-7FG35

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,8 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Käyttöohjeet 51247111 04.13 s EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35,

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 3,0 t 8FGCU www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 1.7 t Tekniset tiedot 8FGCU1 8FGCU18 1.1 almistaja TOYOTA TOYOTA 1.2 Malli

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 3.5-8.0 t www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 3.5-4.0 t Tekniset tiedot 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Valmistaja TOYOTA TOYOTA

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03 ETM/V 214/216 10.03 - Käyttöohjeet s 50314476 10.03 Tärkeät ohjeet työntömastotrukkien nostolaitteiden kuljettamista ja asentamista varten Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

EKX 513/515k/515. Kääntökelkkatrukki nousevalla ohjaamolla (1.250/1.500 kg)

EKX 513/515k/515. Kääntökelkkatrukki nousevalla ohjaamolla (1.250/1.500 kg) Jopa kaksi työvuoroa ilman akun vaihtoa energian talteenoton ja tehokkaan energianhallinnan ansiosta Prosessi-integraatiomoduulit: RFID-tekniikka, asemoinnin tarkistus, logistiikkarajapinta Jopa 25 prosenttia

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Käyttöohjeet 51139145 02.11 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Käyttöohjeet s 52017699 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä,

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Käyttöohjet s 52025068 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Efficiency- ja Drive & Lift Plus -varustevaihtoehtojen avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

ETV Q20/Q25. Käyttöohjeet 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Käyttöohjeet 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Käyttöohjeet s 51171589 06.15 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Käyttöohjeet 51289401 11.14 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Käyttöohjeet 51026223 12.14 s ESD 120K ESD 120L Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Kääntökelkkatrukki 1.2 tonnia

Kääntökelkkatrukki 1.2 tonnia Kääntökelkkatrukki 1.2 tonnia TB12 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.10 4.15 4.19 4.21 4.22 4.25 4.27 4.29 4.31 4.32 4.34 4.35 4.37 4.38 5.1 5.2 5.3 5.4

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Käyttöohjeet 51195793 03.13 s DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Käyttöohjeet 51287764 11.14 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Lisätiedot

ESC 316/316z. Käyttöohjeet 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Käyttöohjeet 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Käyttöohjeet 51314835 11.14 s ESC 316 ESC 316z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP 1252 C Neliroottorinen keskelle karhottava karhotin Korjuuketjun pullonkaulojen poistaminen vaatii käytettäviltä koneilta suurta tehokkuutta. Panostamalla

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria.

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria. MAXIPACKER EAB:n Maxipacker on ainutlaatuinen hyllyjärjestelmä, joka mahdollistaa järkevän ja taloudellisen lavavarastoinnin koko varaston tilavuudelta joko normaalilämpötilassa tai pakkasessa. Maxipacker

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA METALLI Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA Uudet FEIN-hiomakoneet FEIN ErgoGrip-kahvalla väsymättömään hiontaan. Pidon lisääminen lisää turvallisuutta,

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - Käyttöohjeet 51093262 11.14 s ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai

Lisätiedot

Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita

Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita FOREST LINE Master-sarja Valitse valmiiksi harkittu Nokkayhdistelmä, erillinen kuormain tai vaunu käyttötarpeidesi mukaan HK 4372HR

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08 ES 130 05.08 - Käyttöohje s 51112067 05.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohjeet 05.08 - 02.11

ERE 120. Käyttöohjeet 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Käyttöohjeet s 51093156 02.11 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Tuote-esite Luotettava ja hyväksi todettu puutavaranos turi Hiab Loglift 105S 105S - pettämätöntä tehoa päivästä toiseen Hiabin Loglift 105S -nosturissa tarkkuus ja

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Vaivatonta helppoutta... täydellinen hallinta

Vaivatonta helppoutta... täydellinen hallinta Sähkökäyttöiset vastapainotrukit 3 & 4pyöräiset mallit joustokumirenkailla 48 vaihtovirtakäyttö 1.3 2. tonnia Vaivatonta helppoutta... täydellinen hallinta FB13PNT FB15PNT FB16CPNT FB16PNT FB18CPNT FB18PNT

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

OMCN:n toimintafilosofia

OMCN:n toimintafilosofia OMCN-nostimet OMCN:n toimintafilosofia Kaikki tehdään itse Raaka-ainetoimittajien kanssa pitkät sopimukset Sähkökomponentit ostetaan itse; valutyöt, maalaukset ja pinnoitukset teetetään pääosin alihankkijoilla.

Lisätiedot