ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08"

Transkriptio

1 ESC 213/216/Z13/Z Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Tarkoituksenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus... B 1 2 Rakenneryhmät... B 2 3 Tekniset tiedot vakiomalli... B Suoritustiedot... B Mitat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Tyyppikilpi, ajoneuvo... B Kantavuus... B Kilpi - tilaus-, inventaario-, huolto-nro... B 8 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla... C 1 2 Ensimmäinen käyttöönotto... C 1 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 2 D Akku - lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä.. D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Pääseminen akkuun käsiksi... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus... D 4 6 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri... D FIN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E 6 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Kuormayksiköiden nostaminen ja laskeminen... E Pyöränvarrennosto (vain ESC Z13/Z16)... E Pysäköi ajoneuvo ja varmista se... E 16 5 Info- ja huoltonäyttö (LISA)... E LED-näytöt... E Painikkeiden varaus... E Näytöt... E Ajoneuvoparametrien muuttaminen... E 19 6 Häiriöapu... E 20 F Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu... F 1 2 Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huolto ja tarkastus... F 3 4 Huollon tarkistusluettelo... F 4 5 Voitelukaavio... F Käyttöaineet... F 7 6 Huoltoa koskevat ohjeet... F Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten... F Käsituen avaaminen... F Akun oven ja istuimen kannen avaaminen... F Ohjauskannen avaaminen... F Pyörän ruuvien kiristäminen... F Sähkösulakkeiden tarkastus... F Uudelleen käyttöön ottaminen... F 13 7 Tehdaskuljetusajoneuvon seisottaminen... F Toimenpiteet ennen seisottamista... F Toimenpiteet seisottamisen aikana... F Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen... F 14 8 Turvallisuustarkastukset pitkän tauon ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 14 9 Lopullinen käytöstä poistaminen, hävitys... F FIN I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Tarkoituksenmukainen käyttö "Tehdaskuljetusajoneuvojen tarkoituksen- ja asianmukaisen käytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän laitteen mukana. Ne kuuluvat osana tähän käyttöohjeeseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusajoneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa käyttää helposti syttyvissä, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä hyvin pölyisissä tiloissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusajoneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, joka tehdaskuljetusajoneuvon omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa mainittujen käyttötoimien valvonnasta. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvoa käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Huoltajan on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu loppuu myös jos asiakas ja/tai kolmas henkilö suorittaa epäasianmukaisia töitä laitteessa ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa. Lisävarusteiden asennus: Lisävarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa FIN A 1

9 A FIN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus ESC 213/216/Z13/Z16 on sähkökäyttöinen, nelipyöräinen, sivuttaisella istuimella varustettu haarukkanostovaunu, jossa on sähkökäyttöinen ohjauspyörän ohjaus. ESC 213/216/Z13/Z16 on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella lattialla tavaroiden kuljettamiseen. Pyöränvarrennosto, kutsuttu myös alkunostoksi, (vain ESC Z13/Z16 haarukkanostovaunulla), antaa enemmän maavaraa kuljetusajoissa epätasaisella pohjalla. Sillä voidaan nostaa lavoja pitkittäin tai poikittain kuormapyörien tai rullavaunujen ulkopuolelle. Nostolaitemallista riippuen voidaan kuormat enintään 5,20 m:iin asti pinota ja purkaa pinosta ja kuljettaa pitempiä ajomatkoja. Kantavuus löytyy kuormakaaviosta Qmax FIN B 1

11 2 Rakenneryhmät Pos. Nimike Pos. Nimike 1 t Info- ja huoltonäyttö LISA 2 t Ohjausvipu (nosto, lasku, ajo) 10 t Nostotangosto (vain pyöränvarrennostossa) 11 t Akun ovi 3 t Pääkytkin (hätä-seis) 12 t Istuimen kansi 4 t Esteettömän näkymän salliva 13 t Käyttöpyörä nostolaite 5 t Käsituki 14 t Tukipyörä 6 t Ohjauskansi 15 t Varopainike 7 t Akkusuojus 16 t Seisontajarru 8 t Pyöränvarret 17 t Nostolaite 9 t Kuormapyörät 18 t Kuljettajan suojakatto t = Vakiovarusteet o = Lisävarusteet 0708.FIN B 2

12 3 Tekniset tiedot vakiomalli Z Tiedot teknisistä tiedoista VDI 2398:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suoritustiedot Z Nimike ESC 213/Z13 ESC 216/Z16 Q Kantavuus ESC Z13/Z kg c Kuorman painopiste mm Ajonopeus nopea kuljettajan kanssa 6,4 / 7,8 6,4 / 7,8 km/h nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa Ajonopeus hidas kuljettajan kanssa 3,5 / 5,0 3,5 / 5,1 km/h nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa Nostonopeus 0,18 / 0,26 0,18 / 0,26 m/s nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa Laskunopeus 0,21 / 0,44 0,21 / 0,44 m/s nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa Maks. nousukyky (yli 5 min.) nostokuorman kanssa / ilman nostokuormaa 8 / 14 8 / 14 % Ajonopeus vähennetty toimintoon hidas kuljettajan kanssa Q>250 kg mastonostossa. h 1 h 4 h x c l Q h h 2 m L 2 m 2 y s 95 h 13 L 1 W a e b 2 b 11 b FIN a 2 A st a 2 B 3

13 3.2 Mitat (kaikki mitat mm:nä) Nimike * ) Kuormausosa laskettuna +75 mm ESC 213/Z ZT ESC 216/Z ZT ESC 213/Z ZT ESC 216/Z ZT h1 Rakennekorkeus h2 Vapaanosto h3 Nosto h4 Masto ulos ajettuna h5 Alkunosto 0 / / / / 125 h7 Istumiskorkeus h13 Korkeus laskettu m1 Maavara m2 Maavara L1 Kokonaispituus L2 Etuosan pituus b2 Ajoneuvon leveys I Haarukan pituus b5 Haarukan ulkoväli Puomi Työkäytävän leveys x 1200 pitkittäin Wa Kääntösäde X Kuormaväli Y Akseliväli * ) h1 h4 h x c l Q h3 900 h2 m1 155 L2 m2 y s 95 h13 L1 Wa e b2 b11 b5 a 2 Ast a FIN B 4

14 3.3 EN-standardit Jatkuva äänenpaineen taso: 68 db(a) Z standardin pren mukaan ISO 4871 vastaavasti. Jatkuva äänenpaineen taso on standardimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Äänenpaineen taso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0.36 m/s 2 Z EN 13059:n mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen mukautuvuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa raja-arvoissa pysymisen koskien sähkömagneettisia interferenssiemissioita ja interferenssikestävyyttä sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen pren 12895:n sekä siinä mainittujen standardimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytössä 5 C - 40 C Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa jatkuvasti äärimmäisissä lämpötiloissa tai ilmankosteuden vaihteluissa tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja -lupa FIN B 5

15 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 22 -Nr. Serien-Nr. Q kg H mm D mm mv 1,5 V Pos. Nimike 19 Ohjausvipu 20 Kantavuus Qmax 21 Kuormakaavio 22 Kiinnityspiste nosturikuormausta varten 23 Kieltokilpi "Älä astu kuorman kuormahaarukan alle" 24 Kieltomerkki "Älä tartu nostolaitteen läpi" 25 Varo elektroniikka ja pienjännite 26 Tarkastuslaatta (o) 27 Kilpi "Tilaus-, inventaario-, huolto-nro" 28 Tyyppikilpi, ajoneuvo 0708.FIN B 6

16 4.1 Tyyppikilpi, ajoneuvo Pos. Nimike Pos. Nimike 29 Tyyppi 35 Valmistaja 30 Sarjanumero 36 Akun paino min/max kg 31 Nimelliskantavuus kg 37 Käyttöteho kw 32 Akku: jännite V 38 Kuorman painopisteen etäisyys mm 33 Tyhjäpaino ilman akkua kg 39 Valmistusvuosi 34 Valmistajan logo 40 Optio Z Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (30). 4.2 Kantavuus F Kilpi (21) ilmoittaa kantavuuden (Q/kg) riippuen kuorman painopisteen etäisyydestä (D/mm) ja nostokorkeudesta (H/ mm) taulukon muodossa. 21 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm 0708.FIN B 7

17 4.3 Kilpi - tilaus-, inventaario-, huolto-nro Z Pos. Nimike 42 Tilaus-nro 43 Inventaario-nro 44 Täyshuolto-nro Kilpi, jossa on täyshuolto-nro, annetaan vain, kun solmitaan huoltosopimus FIN B 8

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla M Käytettävä vain nostovälinettä, jonka kantavuus on riittävä (lastauspaino katso ajoneuvon tyyppikilpi). 1 Z M Pysäköi ajoneuvo ja varmista se (katso luku E). Kiinnitä 2 nostohihnaa (1) nostolaitteen ulkoisen maston ylimmäiseen poikittaiskannattimeen sekä kuljettajan suojakaton ulommaisten tukien väliin ja ripusta ne nostovälineiden kiinnityssilmukkoihin. Jos kuljettajan suojakaton päälle on asennettu Makrolon -levy, se on sitä ennen purettava. Ripusta nostovälineiden kiinnityssilmukat rungon molemmille sivuille nostokoukulla (2) merkittyihin kohtiin. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä osia. 2 Ensimmäinen käyttöönotto M Aja ajoneuvoa vain akkuvirralla! Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa elektroniikan rakenneosia. Akkuun vievien kaapeliliitoksien (hinauskaapelin) on oltava lyhyempiä kuin 6 m. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ajoneuvon saamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: 2 Z Tarkasta lisävarusteiden täysilukuisuus ja kunto. Asenna tarvittaessa akku, älä vaurioita akkukaapelia. Lataa akku (katso luku D). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaan (katso luku E). Ajoneuvon pysäköimisen jälkeen pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Nämä litistymät häviävät taas lyhyen ajon jälkeen FIN C 1

19 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa F Tämä käyttömuoto on kielletty laskuissa ja nousuissa. Jos ajoneuvoa on vielä liikutettava ajokäyttöön vaikuttavan häiriön esiintymisen jälkeen, on meneteltävä seuraavasti: F Kytke pääkytkin asentoon "Pois". Käännä virtalukko asentoon "Pois" ja vedä avain irti. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Avaa akun ovi ja istuimen kansi (katso luku F). Irrota moottorijarrun vastamutterit (4) ja kiristä ruuvit (3). Jarru ilmataan ja ajoneuvoa voidaan ajaa. Aseta määräpaikassa jarrujärjestelmä taas alkuperäiseen tilaan! Ajoneuvoa ei saa pysäköidä ilmatuin jarruin! Kierrä ruuveja (3) jälleen n. 1 mm ulos ja varmista ne vastamuttereilla (4). Näin jarrutusvalmius on taas luotu FIN C 2

20 D Akku - lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä F Ennen kaikkia töitä akun parissa ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Huoltohenkilökunta: Vain tehtävään koulutettu henkilökunta saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Tätä käyttöohjetta sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä ei saa tupakoida eikä käyttää avointa tulta. Ladattavan ajoneuvon läheisyydessä vähintään 2 m etäisyydellä ei saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttövälineitä. Tilan on oltava hyvin tuuletettu. Palonsammutusvälineet on asetettava käyttöön. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M F M F Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistettava, että akkukaapeli ei voi vaurioitua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä, iho- tai silmäkosketuksen jälkeen on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla FIN D 1

21 2 Akkutyypit Käytöstä riippuen ajoneuvo on varustettu erilaisin akkutyypein. Seuraava taulukko näyttää eri akkujen kapasiteetit ja mitä yhdistelmiä voi käyttää vakiovarusteina: 24V - PzS - akku 24V - PzS - akku, (lisätty teho) 24V - PzS - akku 24V - PzS - akku, (lisätty teho) 3 PzS 330 Ah L (painojen kanssa) 3 PzS 360 Ah HX 3 PzS 420 Ah L 3 PzS 450 Ah HX Akun painot ovat nähtävissä akun tyyppikilvestä. M Akkutyyppistä riippuen voidaan käyttää myös akkuja, joiden tehoa on parannettu ja jotka ovat huoltovapaita. Akkua vaihdettaessa / asennettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että se kiinnitetään tukevasti ajoneuvon akkutilaan. 3 Pääseminen akkuun käsiksi F F Pysäköi ajoneuvo varmistettuna (katso luku E). Avaa akun ovi (2) nelikulma-avaimella (sijaitsee käsituen alla (katso luku F)). Avaa akun kannen (1) lukitus (4). Akun kansi (1) käännetään ylöspäin. Avaa tai sulje akun kansi varovasti. Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja vetäminen irti pistorasiasta on sallittua vain, kun ajoneuvo ja latauslaite on kytketty pois päältä FIN D 2

22 4 Akun lataus F M F Akun lataamista varten ajoneuvo on pysäköitävä suljettuun, hyvin tuuletettuun tilaan. Vapauta akku (katso jakso 3). Akun pistokkeen (3) ja akun latausaseman latauskaapeleiden (5) liittäminen ja irrottaminen sekä pääkytkimen käyttäminen on sallittu vain, kun ajoneuvo ja latauslaite on kytketty pois päältä. Latausvaiheessa akkukennojen pinnan on oltava vapaa riittävän tuuletuksen takaamiseksi. Akun päälle ei saa laittaa metallisia esineitä. Ennen latausvaihetta on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Akun ja latausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. M Vedä akun pistoke (3) ulos. Tarvittaessa olemassa oleva eristysmatto on poistettava akun päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli (5) akun pistokkeen (3) kanssa ja kytke latauslaite päälle. Lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan FIN D 3

23 5 Akun purkaminen paikaltaan ja asennus F M Ajoneuvon on seisottava vaakatasossa. Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitososat, on peitettävä kumimatolla. Aseta akun pistoke ja akkukaapeli sivulle siten, että ne eivät jää kiinni ajoneuvoon, kun akku vedetään ulos. Jos akku kuljetetaan nosturin nostovälineillä, on huomioitava niiden riittävä kantavuus (akun paino katso akkukotelon tyyppikilpi). Nosturin nostovälineiden täytyy vetää pystysuorasti, jotta akkukoteloa ei puristeta yhteen. Haat on kiinnitettävä akun kiinnityssilmukkoihin (6) siten, että ne eivät voi pudota akkukennojen päälle, jos nostovälineet löystyvät. Z F F Vapauta akku (katso jakso 3). Vedä akun pistoke (3) ulos (katso jakso 4). Avaa akun ovi (2) nelikulma-avaimella. Nelikulma-avain sijaitsee käsituen alla (katso luku F). Vedä punainen akun lukitus (8) ulos. Vedä akku (7) sivulle akun vaihtoasemaan. Noudata akun vaihtoaseman käyttöohjetta! Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, kiinnitä tällöin huomiota akun oikeaan asennusasentoon ja että liitäntä tapahtuu oikein. Kun akku on taas asennettu on tarkastettava kaikki kaapelin- ja pistoliitokset, onko niissä havaittavissa vaurioita. Akun on oltava kiinnitettynä turvallisesti ajoneuvoon, jotta vältetään odottamattomien liikkeiden aiheuttamia vaurioita. Huomioi, että punainen akun lukitus (8) on tukevasti kiinni. Akun kannen ja akun oven on oltava turvallisesti kiinni FIN D 4

24 6 Akun purkumittari, akun purkuvahti, käyttötuntilaskuri M Akun purkumittari: Akun (9) lataustila näytetään info- ja huoltonäytössä 10 % vaiheilla. Akun purkumittarin / purkuvahdin vakiosäätö tapahtuu vakioakkujen perusteella. Käytettäessä huoltovapaita akkuja näytön on oltava säädetty siten, että symboli T (10) ilmestyy prosenttitiedon jälkeen. Jos tätä säätöä ei tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen johdosta. Mittarin säätämistä varten suositellaan kääntymään ajoneuvon valmistajan huoltopalvelun puoleen BATT :040% T 471h Kun akussa on jäljelle kapasiteettia 30 %, täytyy ladata akku. Z Akun purkuvahti: Alitettaessa jäännöskapasiteetti kytketään nostotoiminto pois päältä. Info- ja huoltonäyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus. Nostotoiminto annetaan vapaaksi vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 70 %. Käyttötuntilaskuri: Käyttötunnit (11) näytetään akun lataustilan vieressä. Käyttötuntilaskuri näyttää ajo- ja nostoliikkeiden kokonaisajan FIN D 5

25 D FIN

26 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon hallintaan ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on käyttäjällä oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon FIN E 1

27 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Pos. Hallinta- /näyttöelementti Toiminto 1 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 2 Käyttövalmiusnäyttö t Valon syttymisellä näytetään, että ohjausvirta on kytketty päälle. 3 Painike "Varoitussignaali t Varoitussignaalin antaminen. (Äänitorvi)" 4 Painike t Kuormahaarukka lasketaan alas. "Pyöränvarrennoston / alkunoston lasku" (vain ESC Z13/Z16) 5 Painike "Pyöränvarrennoston / alkunoston lasku" t Kuormahaarukka nostetaan (maks. 115 mm), ilman nostomaston ajamista ulos. (vain ESC Z13/Z16) 6 Ohjausvipu t Suunta V/R (= eteen-/taaksepäin): halutun ajosuunnan ja ajonopeuden valinta. Suunta H (= N): kuormahaarukka nostetaan ja nostomasto ajetaan ulos. Suunta S (= L): kuormahaarukka lasketaan ja nostomasto ajetaan sisään. 7 Pääkytkin (hätä-seis) t Virtapiiri katkaistaan, kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytkeytyvät pois päältä ja ajoneuvo pakkojarrutetaan. 8 Varopainike t Koska varopainiketta ei paineta, ajotoiminto on keskeytynyt. 9 Jarrupoljin t Ajoneuvoa jarrutetaan. t = Vakiovarusteet o = Lisävarusteet 0105.FIN E 2

28 FIN E 3

29 Pos. Hallinta- /näyttöelementti Toiminto 10 Kuljettajan istuimen lukitus t Kuljettajan istuinta voidaan säätää vaakasuunnassa. 11 Selkänojan säätö t Kuljettajan istuimen selkänojaa voidaan säätää. 12 Säätöpyörä - istuinvaimennus t Kuljettajan painon säätö optimaalista istuinvaimennusta varten. Säädetty paino näytetään. 13 Jalkatila - korkeudensäätö t Jalkatilan korkeus säädetään sopivaksi kuljettajan istuimeen. 14 Kytkin - t Seisontajarrun aktivointi tai irrotus. seisontajarru 15 Merkkivalo - seisontajarru t Näyttää valon syttymisellä, että seisontajarru on päällä. 16 Info- ja huoltonäyttö LISA t Tärkeiden ajo- ja nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltonäyttöjen näyttäminen (katso jakso 5). 17 Kytkin - kuljettajan istuinlämmitys o Kuljettajan istuinlämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 18 Merkkivalo - kuljettajan istuinlämmitys o Näyttää valon syttymisellä, että kuljettajan istuinlämmitys on kytketty päälle. t = Vakiovarusteet o = Lisävarusteet 0105.FIN E 4

30 FIN E 5

31 3 Ajoneuvon käyttöönotto F Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. F F Elektroninen ajo-ohjaus (ajaminen ja ohjaaminen) valvoo toimintaansa itsenäisesti. Virheen ilmaantuessa se keskeyttää ajamisen ja ohjauksen. Ennen kuin ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön, on korjattava esiintynyt virhe. Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostolaitteen) vaurioiden tarkastus. Akun kiinnityksen ja kaapelinliitäntöjen silmämääräinen tarkastus. Silmämääräinen tarkastus koskien turvakytkentäkorkeuden kytkintä (19), niiden kaapeliliitoksia ja magneettikiinnitystä (vain ESC Z13/Z16). Ajoneuvoon noustessa ei saa käyttää ohjausvipua FIN E 6

32 F Kuljettajan istuimen säätö Älä tartu takimmaiseen ajoneuvon seinään säädettäessä kuljettajan istuinta. Istu kuljettajan istuimelle. Irrota kuljettajan istuimen lukitus (10) ja aseta kuljettajan istuin (20) oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- ja taaksepäin. Anna kuljettajan istuimen (10) taas lukittua. Säädä istuinvaimennus kehonpainon mukaan säätöpyörän avulla. Säädä selkänoja (11) haluttuun asentoon Jalkatilan - korkeuden säätö Istu kuljettajan istuimelle. Paina jalkatilan säätöpainiketta (13). Lattia nousee. Paina jalkatilan säätöpainiketta (13) ja kuormita pohjalevy. Lattia laskee FIN E 7

33 Kallistuskulman säätö Z Taita pohjalevy (21) kuljettajan istuimen suuntaan. Pohjalevyn kallistuskulmaa voidaan säätää pultin (22) ja kolmen pulttireiän avulla. Kaikkia säätöjä tehtäessä on huomioitava, että kaikkiin hallintaelementteihin päästään hyvin käsiksi Pidätysjärjestelmä (o) F Kun laite toimitetaan varustettu pidätysjärjestelmän optiolla, kuljettajan on kiinnitettävä kolmipisteturvavyön ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön tai ohjata. Turvavyön on oltava kehoa vasten ja säädetty kehonkokoon sopivaksi Säädä turvavyö (23) kehonkokoon sopivaksi vyön korkeudensäädön (24) avulla. F Huollon on tarkastettava tapaturman jälkeen, onko vyöjärjestelmä vahingoittunut, ja vaihdettava tarvittaessa vyöjärjestelmä uuteen FIN E 8

34 Ajoneuvon kytkeminen päälle Z Vedä pääkytkin (7) ulos. Työnnä avain virtalukkoon (1) ja käännä avain oikealle vasteeseen asti asentoon "I". Tarkasta äänitorven (3) toiminta. Tarkasta varopainikkeen (8), jarrupolkimen (9), kytkimen Seisontajarru (14) ja ohjausvivun (6) toimivuus (katso jakso 4.2). Ajoneuvo on nyt käyttövalmis. Info- ja huoltonäyttö (16) näyttää lyhyen hetken ajoneuvon tunnusta ja sitten käyttöpyörän ajankohtaisen ohjausasennon, käytettävissä olevan akkukapasiteetin ja käyttötunnit FIN E 9

35 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettaja on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Hänen on ajettava hitaasti esim. kaarissa, ahtaissa käytävissä ja niiden lähistöllä, ajettaessa läpi heitto-ovista, näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan tehdaskuljetusajoneuvoa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuun ottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan nojaaminen tai kurkottaminen ulos työja ohjausalueelta on kielletty. Näkyvyysolosuhteet ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän kauas valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on tehdaskuljetusajoneuvoa ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava tehdaskuljetusajoneuvon edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereitiksi ja jos nousujen ja laskujen ajopinnat ovat puhtaita ja luistamattomia ja ajaminen niissä on turvallinen teknisten ajoneuvon ominaisuuksien mukaan. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja tehdaskuljetusneuvon pysäköinti nousuissa tai laskuissa on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja lastaussillalle ajaminen: Hissiin tai lastaussillalle saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta tehdaskuljetusajoneuvolla ajoon sopivia ja haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusajoneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei hissikuilun seiniä kosketa. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun tehdaskuljetusajoneuvo on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen tehdaskuljetusajoneuvoa. Kuljetettavan kuorman laatu: Vain määräystenmukaisesti varmistettujen kuormien kuljetus on sallittua. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka ovat korkeampia kuin haarukkakannattimen tai kuorman suojaristikon kärki. Perävaunujen hinaus: Ei saa ylittää tehdaskuljetusajoneuvolle määritettyä enimmäiskuormaa jarruttomien ja/tai jarrullisten perävaunujen osalta. Perävaunun kuorma on lastattava asianmukaisesti eikä se saa ylittää ajotien sallittuja mittoja. Perävaunun kytkemisen jälkeen kuljettajan on ennen ajamista varmistettava, että vetokoukun irtoaminen on estetty. Hinaavia tehdaskuljetusajoneuvoja on ajettava niin, että hinausyhdistelmä on kaikissa ajoliikkeissä ohjattavissa ja jarrutettavissa FIN E 10

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot