DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje 04.06- 51011148 02.07"

Transkriptio

1 DG/TG 316 / Käyttöohje s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Tarkoituksenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomalli... B Suoritustiedot DG... B Moottoritiedot... B Renkaat... B Nostolaitemallit... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 12 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Tyyppikilpi, ajoneuvo... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 15 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla... C 1 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa... C 2 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon hinaaminen... C 3 D Ajoneuvon tankkaus 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset... D 1 2 Dieselpolttoaineen tankkaus... D 2 3 Vaihda nestekaasupullo... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 3 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E Turvavyö... E Ohjauspylvään säätö... E Ajoneuvon käynnistäminen... E Käynnistäminen TG... E Käynnistäminen DG... E Häiriöilmoitukset käytössä... E Moottorin sammuttaminen... E 18 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarruttaminen... E Nostolaitteen ja lisälaitteen käyttö.... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Perävaunujen hinaus... E Hinattavat kuormat... E 32 5 Häiriöapu... E IN I 2

6 Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastus Huoltotarkistusluettelo DG/TG Huoltotarkistusluettelo DG Huoltotarkistusluettelo TG Jäähdytysainespesifikaatio Polttoainetietoja - DG Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten Konepelti Moottorin huolto DG Moottorin huolto TG Hydrauliöljytason tarkastus Kaasulaitteiston poistohana Jäähdytysaineen tason tarkistaminen Jäähdytysaineen väkevyyden tarkistus Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen Ilmansuodatinpatruunan puhdistaminen/vaihtaminen Vaihteisto - DG/TG Jarrut Pyörien kiinnityksen tarkastaminen Hydraulijärjestelmä Hydraulisäiliön ilmanpoiston puhdistus/vaihto Sähköjärjestelmä Poistokaasujärjestelmä Uudelleenkäyttöönotto puhdistuksen tai kunnossapidon jälkeen Tehdaskuljetusajoneuvon seisottaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: Saksan BGV D27:n tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus) Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 A Z Tarkoituksenmukainen käyttö "Tehdaskuljetusajoneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen käytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana tähän käyttöohjeeseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusajoneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa käyttää helposti syttyvissä, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä hyvin pölyisissä tiloissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusajoneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, joka tehdaskuljetusajoneuvon omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa mainittujen käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että ajoneuvoa käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on varmistuttava siitä, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu loppuu myös jos asiakas ja/tai kolmas henkilö suorittaa epäasianmukaisia töitä laitteessa ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa. Lisävarusteiden asennus: Lisävarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Perässä vedettävät / hinattavat kuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia perässä vedettäviä/hinattavia kuormia, joiden kuljettamiseen laitteella on hyväksyntä IN A 1

9 A IN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus DG/TG -sarjan haarukkatrukit ovat kuljettajan istuimella varustettuja, 4-pyöräisiä, polttomoottorilla toimivia kuormaajia. DG-sarjan ajoneuvot on varustettu dieselmoottorilla, TG-sarjan ajoneuvot nestekaasumoottorilla. DG/TG on varustettu hydrodynaamisella käyttökoneistolla. Vasemmanpuoleinen poljin on ryömintäajo- ja jarrupolkimen yhdistelmä ja aktivoi pikanostotoiminnon hitaan ajon aikana. Keskimmäinen poljin on vakiojarru- sekä hätäjarrupoljin. Trukin kantokyky riippuu laitteen tyypistä. Tyyppimerkinnästä voi päätellä koneen suurimman kuormitettavuuden. Näin esim. DG/TG 316 suoriutuu korkeintaan 1600 kg:n kuormista ja DG/TG 320 korkeintaan kg:n kuormista. Ajoneuvotyyppi ja maksimaalinen kantavuus: Tyyppi maks. kantavuus *) Kuorman painopiste DG/TG kg 500 mm DG/TG kg 500 mm *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot määräävät kantavuuden 0207.IN B 1

11 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Pos. Nimike Pos. Nimike 1 t Kuljettajan istuin 8 t Kuormahaarukka 2 t Ohjauspylväs 9 t Haarukkakannatin 3 t Kojelauta 10 t Käyttöakseli 4 t Kuljettajan suojakatto 11 t Moottorin kansi 5 t Nostolaite 12 t Ohjausakseli 6 t Kuormannostoketju 13 t Vetokoukku 7 t Nostosylinteri 14 t Vastapaino 0207.IN B 2

12 2.1 Ajoneuvo Runko ja rakenne: Vakaa, vääntövarma runko, jonka suojissa eri koneistot ja ohjauselementit sijaitsevat, takaa ajoneuvolle korkean staattisen turvallisuuden. Pitkälle avattava kansi ja moottorin kannen sivusuojaukset (11) helpottavat huolto- ja ylläpitotöiden suorittamista. Hydrauliöljysäiliö löytyy koneen oikealta puolelta, DGsarjan polttoainesäiliö on integroitu rungon vastapäiselle puolelle. TG-sarjan koneiden käyttökaasupullo kiinnitetään vastapainossa (14) olevaan pidikkeeseen. Kaasunpoistojärjestelmä estää pakokaasujen kulkeutumisen kuljettajan paikalle. Kuljettajan paikka: Liukumaton porras ja kuljettajan suojakaton pylväässä oleva kädensija helpottavat koneeseen nousemista ja siitä poistumista. Kuljettaja on suojattu kuljettajan suojakatolla (4). Kuljettajan istuimen (1) istuinvaimennusta ja istuimen asentoa sekä ohjauspylväässä (2) ohjauspyörän kaltevuutta voidaan säätää. Ergonomisesti sijoitettuja säätimiä on helppo käyttää ja ohjaamo on lähes tärinätön. Tästä johtuen koneen kuljettaja altistuu mahdollisimman vähän ylimääräiselle rasitukselle. Kojelaudan (3) ohjaus- ja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän tarkkailun käytön aikana. Näin konetta on erittäin turvallinen käyttää. Ennen haarukkatrukin käynnistämistä on kuljettajan suojakatto tarkistettava vaurioiden varalta ja korjattava tai vaihdettava tarpeen vaatiessa. Moottori: Tasaisesti käyvät, vesijäähdytteiset moottorit, joilla on suuri teho, mutta pieni kulutus. DG-sarjan koneiden dieselmoottorien polttoaineen polttaminen tapahtuu erittäin puhtaasti kaikissa käyttöolosuhteissa ja niiden nokiarvot jäävät alle näkyvyysrajan. TG-sarjan koneissa käytetään vain nestekaasumoottoreita, joiden pakokaasupäästöt ovat erittäin alhaiset. Ajokäyttö: Vaihteistoöljynlauhduttimella ja vääntömomentin muuntimella varustettu kuormakytkinmekanismi on laipoitettu suoraan moottoriin. Se siirtää voiman käyttöakseliin (10). Vasemmassa hydrauliikkaohjausvivussa sijaitsevan ajosuuntakytkimen avulla asetetaan ajosuunnat: eteen-/taaksepäinajo tai neutraaliasento. Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus koostuu ohjausakseliin (12) integroidusta ohjaussylinteristä. Ohjausakseli on laakeroitu itseasennoituvasti runkoon, niin että myös epätasaisella alustalla ajettaessa voidaan saavuttaa hyvä pitokyky. Jarrut: Hidasajo-/jarrupoljin vaikuttaa hydraulisesti kahteen käyttöpyöriä jarruttavaan rumpujarruun. Rumpujarrujen säätö kulumisen yhteydessä tapahtuu automaattisesti. Seisontajarru vaikuttaa rumpujarruun mekaanisesti bowdenkaapeleiden välityksellä, kun seisontajarrun vipu aktivoidaan. Pyörät: Kaikki pyörät ovat ajoneuvon rakenteen sisäpuolella. Renkaina voidaan käyttää joko ilma- tai umpikumirenkaita IN B 3

13 Hydraulijärjestelmä: Moottori käyttää hydraulijärjestelmän hammaspyöräpumppua sivukoneiston kautta. Pumpun käyntinopeutta ja tätä kautta myös syöttömäärää säädellään muuttamalla moottorin kierroslukua ajopolkimen avulla. Hydraulisia toimintoja ohjataan ohjausvivun avulla moniohjausventtiilin kautta. Sähköjärjestelmä: 12 V järjestelmä koostuu käynnistysakusta ja kiertovirtageneraattorista, jossa on integroitu säädin. Käynnistyksentoiston esto estää käynnistyksen yhteydessä tapahtuvan virheellisen käytön. Lisäksi varmistuspiiri sallii moottorin käynnistämisen ainoastaan ajosuuntakytkimen ollessa neutraaliasennossa. Dieselmoottoreiden yhteyteen on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä. Kaasumoottoreissa on kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä, jonka avulla moottori saadaan käynnistettyä nopeasti ja ongelmitta. Moottori kytketään pois päältä sytytys-/käynnistyskytkimen avulla. Nostolaite (5): Tavoitteemme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmivaiheisen nostolaitteen käytössä näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimella. Nostolaite sekä haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinosti asetettujen tukirullien päällä. Lisälaitteet: Lisävarusteina voi olla mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita IN B 4

14 3 Tekniset tiedot vakiomalli Z Tiedot teknisistä tiedoista VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suoritustiedot DG Nimike DG 316 DG 320 Q Kantavuus kg C Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,6/0,62 0,6/0,62 m/s Laskunopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa % Suoritustiedot TG Nimike TG 316 TG 320 Q Kantavuus ((kun C = 600 mm) kg C Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,6/0,63 0,6/0,63 m/s Laskunopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa % 0207.IN B 5

15 B IN

16 Mitat DG Nimike DG 316 DG 320 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelle mm h 7 Istumiskorkeus (SIP) mm L 1 Pituus ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b 1 Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna nostolaitteen alla mm m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Puo mi Puo mi Työkäytävän leveys lavalla 800 x 1200 pitkittäin Työkäytävän leveys lavalla 1200 x 800 pitkittäin mm mm Wa Kääntösäde mm x Kuormaväli mm y Pyöräväli mm Omapaino kg 0207.IN B 7

17 B IN

18 Mitat TG Nimike TG 316 TG 320 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelle mm h 7 Istumiskorkeus (SIP) mm L 1 Pituus ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b 1 Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna nostolaitteen alla mm m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Puo mi Puo mi Työkäytävän leveys lavalla 800 x 1200 pitkittäin Työkäytävän leveys lavalla 1200 x 800 pitkittäin mm mm Wa Kääntösäde mm x Kuormaväli mm y Pyöräväli mm Omapaino kg 0207.IN B 9

19 3.2 Moottoritiedot Moottori - DG Tyyppi S4Q2 nelisylinterinen Sytytysjärjestys Kapasiteetti 2505 cc Säätökierrosluku 2350 r/min (kuormittamaton) 680 r/min (vapaakäynti) Venttiilinvälys Sisääntulo ja poisto 0,25 mm kylmänä Säiliön kapasiteetti 8,0 l Polttoainesäiliön kapasiteetti 48 l Jäähdytysainekapasiteetti 5,5 l + järjestelmä = 14,0 l Moottori - TG Tyyppi 2.1 L L4 nelisylinterinen, nelitahti, nestekaasu Sytytysjärjestys Kapasiteetti 2065 cc Säätökierrosluku 2700 ±50 r/min (kuormittamaton) 850 ±50 r/min (vapaakäynti) Sytytystulppatyyppi NGH R2A-D Sytytystulpan elektrodiväli 0,8-0,9 mm Kaukalon kapasiteetti 3,8 litraa Jäähdytysainekapasiteetti 3,5 litraa + järjestelmä = 13 litraa 3.3 Renkaat Renkaat täyskumi SE (= solidi) DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli Ohjausakseli 18x7-8 18x7-8 Ilmarenkaat (ristikudosrenkaat) DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli PR PR Ohjausakseli 18x7-8 14PR 18x7-8 14PR Z Rengaspaine DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli 10 bar 10 bar Ohjausakseli 9,0 bar 9,0 bar Hyväksytty rengastyyppi solidi: Solideal Magnum ilma: Solideal ED (Extra Deep) 0207.IN B 10

20 3.4 Nostolaitemallit (kaikki mitat mm:nä) DG/TG 316/320 VDI 3596 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Nostolaitetaulukko Vapaanosto Rakennekorkeus sisään ajettuna h h Rakennekorkeus ulos ajettuna h IN B 11

21 3.5 EN-standardit Jatkuva ääneen painetaso: 79 db(a) +/- 3dB (riippuen toleransseista ja varustuksesta) Z standardin EN mukaan ISO 4871 vastaavasti. Jatkuva äänen painetaso on standardimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Äänen painetaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. MSG 65 Tärinä: 0,50 m/s 2 Z standardin EN mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen mukautuvuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa raja-arvoissa pysymisen koskien sähkömagneettisia interferenssiemissioita ja interferenssikestävyyttä sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorittamisen EN 12895:n sekä siinä mainittujen standardimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.6 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytössä -20 C 40 C Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa jatkuvasti äärimmäisissä lämpötiloissa tai ilmankosteuden vaihteluissa tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja -lupa IN B 12

22 (mm) D (mm) Q (kg) Merkintäpaikat ja tyyppikilvet IN Pos. Nimike 15 Huomio: Noudata käyttöohjetta! 16 Kuormakaavio kuormahaarukka, kantavuus / kuorman painopiste / nostokorkeus 17 Kieltomerkki "Ajo kuorma nostettuna kielletty / Maston kallistaminen eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 18 Kilpi "Käytä turvavyötä" 19 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 20 Kilpi Käyttäytyminen ajoneuvon kaatumisvaaran yhteydessä 21 Yhdistetty varoitusmerkki Oleskelu kuorman nostovälineen päällä kielletty / Oleskelu kuorman nostovälineen alla kielletty / Puristumisvaara nostomaston ajamisen yhteydessä 22 Kilpi Kuljettajan maksimipituus o 23 Tapaturmantorjuntamääräysten mukainen koetuslaatta (vain D) 24 Kiinnityspisteet vaununostajaa varten 25 Sarjanumero, rungossa konepellin alla 26 Kieltomerkki Henkilöiden kuljetus kielletty 27 Tyyppikilpi, ajoneuvo, moottoripellin alla B 13

23 4.1 Tyyppikilpi, ajoneuvo Z Pos. Nimike Pos. Nimike 28 Tyyppi 33 Valmistajan logo 29 Sarjanumero 34 Paino tyhjänä 30 Nimelliskantavuus kg 35 Kuorman painopisteen etäisyys mm 31 Käyttöteho kw 36 Valmistusvuosi 32 Valmistaja 37 Optio Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (29). 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio (16) ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na nostolaitteen ollessa pystysuorassa. Kaavion muoto riippuu käytetyn nostolaitteen rakennekorkeudesta. Esitämme taulukkomuodossa, miten suuri on maksimaalinen kantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Ajoneuvon kuormakaavio osoittaa ajoneuvon kantavuuden yhdessä haarukoiden sakaroiden kanssa toimitustilassa. Kun haarukoiden pituus on yli 1300 mm merkitsee tämä kuormituksen keventämistä. Ajoneuvot, jotka toimitetaan ilman haarukoiden sakaroita, merkitään vakiokilvellä. Esimerkki maksimaalisen kantavuuden laskemisesta: Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja maksimaalinen nostokorkeus H on 360 mm, maksimaalinen kantavuus Q on kg. Esimerkki: IN B 14

24 Sisä- tai ulkonostolaitteen merkityt nuolenmuotoiset merkinnät (38 ja 39) näyttävät kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätty nostokorkeuden raja on saavutettu. Nämä nuolet on merkitty kaikkiin nostolaitteisiin, joilla on nostokorkeudesta riippuva kantavuuden porrastus Lisälaitteen kuormakaavio Z Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q yhteydessä ajankohtaisen lisälaitteen kanssa kg:na. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on täsmättävä lisälaitteen tyyppikilven kanssa, koska valmistaja ilmoittaa aina erityisesti kantavuuden. Kantavuus näytetään samalla tavalla kuten ajoneuvon kantavuus ja on selvitettävä analogisesti. Kuormissa, joiden kuorman painopiste on yli 500 mm ylöspäin, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran IN B 15

25 B IN

26 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla M M M Käytettävä vain nostovälinettä, jonka kantavuus on riittävä (lastauspaino katso ajoneuvon tyyppikilpi). Pysäköi ajoneuvo varmistettuna (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet nostolaitteen (1) poikittaiskannattimeen ja vetokoukkuun (2). Ripusta nosturin köydet tai ketjut vain vastapainon ylempään silmukkaan ja päätraverssin (nostomaston) silmukkoihin. Nostomaston täytyy olla kokonaan kallistettu taaksepäin. Maston nosturin köyden tai hihnan vapaan vähimmäispituuden on oltava 2 m.. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä osia tai kuljettajan suojakattoa IN C 1

27 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa Kuljetettaessa kuorma-autolla tai perävaunulla ajoneuvo on kiinnitettävä ja kiilattava asianmukaisesti köysillä. Kuorma-auton tai perävaunun on oltava varustettu kiinnitysrenkailla ja puulattialla. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus säädösten VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määrättävä jokaisessa yksittäistapauksessa. Laitteen kiinnittämiseksi on käytettävä asennetun nostomaston maston ylemmässä traverssissa sijaitsevia silmukoita sekä perävaunun pultteja. Katso ylempi kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen asennetulla nostolaitteella) ja keskimmäinen kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen ilman nostolaitetta). Jos laitetta on kuljetettava ilman nostolaitetta, kiinnitys tapahtuu edestä suojakaton yläpuolelta. Katso keskimmäinen kuva. Alimmainen kuva näyttää likimääräisen painopisteasennon IN C 2

28 3 Ensimmäinen käyttöönotto Vain vastaavasti koulutettu henkilökunta saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan. Jos toimitetaan useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että kootaan yhteen vain kuorman nostovälineet, nostolaitteet ja perusajoneuvo, joilla on sama sarjanumero. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ajoneuvon saamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: Tarkasta lisävarusteiden täysilukuisuus ja kunto. Tarkista moottorin öljynkorkeus. Tarkista kuormakytkinmekanismin öljynkorkeus. Tarkista jarrunesteen määrä. Tarkista akkuliitännät ja hapon taso. Suorita ajoneuvon käyttöönotto ohjeiden mukaan (katso luku E). 4 Ajoneuvon hinaaminen Koska trukin moottori pyörittää vaihteistoa, vaihteisto ei ole voideltu ja voi tästä syystä ylikuumentua, jos haarukkatrukkia hinataan moottorin ollessa sammutettuna. Jotta tältä vältyttäisiin, haarukkatrukkia saa hinata korkeintaan 5 km pituisen matkan enintään 4 km/h nopeudella. Vetokohta Haarukkatrukkia siirrettäessä on käytettävä jäykkää vetotankoa. Haarukkatrukin hinausyksikkö on merkitty (57) merkinnällä Z Kiinnitä hinaustanko hinausajoneuvon vetokoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Seisontajarrun vapauttaminen. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilö, joka ohjaa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa askelnopeudella! Koska servo-ohjauskoneisto ei ole kytketty päälle, voidaan ajoneuvoa ohjata vain käyttäen enemmän voimaa IN C 3

29 C IN

30 D Ajoneuvon tankkaus 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Ennen tankkausta tai nestekaasupullon vaihtamista ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Palonsuojelutoimet: Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä on savukkeet, avotuli ja muut syttymislähteet pidettävä loitolla tankkausalueesta. Vaara-aluetta merkitsevät kilvet on asetettava siten, että ne ovat hyvin näkyvillä. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen tällä alueella on kielletty. Tankkausalueella on säilytettävä toimivia sammuttimia käyttövalmiina. Nestekaasupalojen sammuttamisessa tulee käyttää ainoastaan hiilidioksidijauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia. Varastointi ja kuljetus Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastoinnissa ja kuljetuksessa on noudatettava vastaavia lakimääräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelulaitetta, polttoainetta tulee säilyttää ja kuljettaa puhtaissa, hyväksytyissä säiliöissä. Säiliössä tulee olla selkeä merkintä sen sisällöstä. Epätiiviit nestekaasupullot tulee välittömästi toimittaa ulkotiloihin. Niitä on säilytettävä hyvin tuuletetuissa tiloissa ja asiasta on ilmoitettava tavarantoimittajalle. Ulosvalunut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla ja hävitettävä voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittavat henkilöt: Nestekaasua käsittelevien henkilöiden on hankittava asiaan liittyvien toimenpiteiden turvalliseen suorittamiseen vaadittavat, nestekaasujen ominaisuuksiin liittyvät, tiedot. Nestekaasusäiliön tankkaus: Nestekaasusäiliöt pysyvät ajoneuvossa kiinni ja ne täytetään nestekaasuasemilla. Tankkauksen yhteydessä on huomioitava valmistajan tankkausjärjestelmään ja nestekaasusäiliöön liittyvät ohjeet sekä lainmukaiset ja paikalliset määräykset. Nestekaasu aiheuttaa paljaalle iholle joutuessaan paleltumia IN D 1

31 2 Dieselpolttoaineen tankkaus Ajoneuvon saa tankata ainoastaan tätä varten tarkoitetuissa paikoissa. Z M M Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Avaa polttoainesäiliön kansi (1). Täytä säiliöön puhdasta dieselpolttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Täyttömäärä: 48 l Käytä ainoastaan DIN 51601:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on alle 45. Polttoainemittari (2) näyttää polttoaineen korkeuden. Kun mittari painuu punaiselle alueelle, on tankki täytettävä. Älä milloinkaan aja polttoainetankkia täysin tyhjäksi! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sulje polttoainesäiliön kansi tankkaamisen jälkeen huolellisesti IN D 2

32 3 Vaihda nestekaasupullo Nestekaasupullot saa vaihtaa vain tätä varten tarkoitetuilla paikoilla. Vaihtamisen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilö. Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti. Käynnistä moottori ja aja nestekaasujärjestelmä tyhjäksi neutraaliasennossa. Irrota hattumutteri (4) sopivalla avaimella. Pidä samalla kahvasta (6) vastaan. Irrota letku (5) ja ruuvaa venttiilinsuojus heti tyhjän nestekaasupullon päälle. Vedä pidätinpultti (7) ulos ja käännä nestekaasupullo pidikkeineen kahvasta (9). Käännä kiristimen (8) vipua ja vapauta kiinnityskieleke pidikkeestä. Käännä kiinnitysvyö. Ota kaasupullo varovasti pidikkeestä ja aseta se varmaan paikkaan. Ajoneuvossa saa käyttää ainoastaan 18 kg:n (29 l) nestekaasuvaihtopulloja Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen ja käännä niin, että sulkuventtiilin istukka on ylöspäin. Aseta kiinnitysvyö kaasupullon ympäri. Aseta kiinnityskieleke paikoilleen ja kiristä kiinnitysvyö vivun (8) avulla. Käännä nestekaasupullo pidikkeineen kahvasta (9). Työnnä pidätinpultti (7) sisään. Kiinnitä letku (5) takaisin määräysten mukaisesti. Avaa sulkuventtiili varovaisesti ja tarkista liitoksen tiiviys vaahtoavan aineen avulla IN D 3

33 o Nestekaasupullojen varanäytön (2) lampun syttyminen ilmoittaa, että pullo on tyhjä. o Täydennettävät nestekaasupullot, joissa täyttömekanismi on keskellä Pullo on varustettu täytönpysäytysventtiilillä. Ottoventtiili (10) on suljettava. Avaa kansi (11). Työnnä nestekaasupullon suutin täyttöliittimeen. Täytä nestekaasupullo niin täyteen, että nesteenpinnanosoitin ilmaisee pullon olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä kansi (11) takaisin paikoilleen. Kaikkia nestekaasupumpusta mahdollisesti löytyviä, nestekaasupullojen täyttämiseen liittyviä normeja tai määräyksiä, on noudatettava IN D 4

34 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon hallintaan ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja puutteet: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

35 E IN

36 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Pos. Ohjaus- tai näyttöelementti Toiminto 1 Varoitusvalo nokisuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että nokisuodatin on likainen. 2 Valon palamaan syttyminen on Varoitusvalo t merkki siitä, että moottorin moottoriöljynpaine voiteluöljynpaine on liian alhainen. 3 Varoitusvalo latausvirta t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että akku ei lataudu. 4 Varoitusvalo vaihteistoöljyn lämpötila t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että öljynlämpötila on liian korkea. 5 Varoitusvalo seisontajarru t Näyttää valon syttymisellä, että seisontajarru on päällä. 6 Varoitusvalo polttoaineen määrä (DG) t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. 7 Varoitusvalo jarruneste Zeigt durch Aufleuchten zu niedrigen t Bremsflüssigkeitsstand an. 8 Varoitusvalo ilmasuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että ilmasuodatin on likainen. 9 Varoitusvalo dieselsuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että dieselsuodatin on likainen. 10 Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö t Ilmaisee jäähdytysnesteen lämpötilan. 11 Aika-/käyttötuntinäyttö t Ilmoittaa työskennellyn ajan/ suoritetut käyttötunnit. 12 Merkkivalo ajosuuntanäyttö t Osoittaa ajosuuntanäytön oikealle/ vasemmalle toiminnan. 13 Merkkivalo esihehkutus (DG) 14 Neutraaliasento t t Osoittaa kylmäkäynnistysjärjestelmän toiminnan. Valon syttymisellä näytetään, että ajosuuntakytkin on neutraaliasennossa (katso Neutraalilukitus tässä luvussa) 0406.IN 15 Polttoainenäyttö (DG) t Ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on vielä polttoainetta. E 3

37 E IN

38 Ohjaus- tai Pos. näyttöelementti Toiminto 16 Seisontajarrun vipu Seisontajarrun aktivointi tai vapautus: Käännä kytkin asentoon 1 jarrun lukitsemiseksi. Käännä kytkin asentoon 0 jarrun t vapauttamiseksi. Vedä vivusta jarrun aktivoimiseksi. Työnnä vipua eteenpäin jarrun vapauttamiseksi. 17 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan. 18 Ohjauspylvään säätövipu t Ohjauspylvään kaltevuuden säätö. 19 Sytytys-/käynnistyskytkin Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja t sammuttaminen. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty käynnistämään ajoneuvoa. 20 Kytkimen optiot t Optiot 21 Jarrupoljin Vakiohätäjarrutoiminto 22 Ajopoljin Moottorin kierrosluvun/ajo- ja t nostonopeuden säätely. 23 Lisähydrauliikka (ZH1) sivutyönnin o Haarukan sakarat työnnetään oikealle tai vasemmalle. 24 Lisähydrauliikka (ZH2) o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. 25 Ohjausvipu - nostolaitteen kallistaminen t 26 Ohjausvipu - nosto/lasku t Nostolaitteen kallistaminen eteen-/ taaksepäin. Nostolaitteen kallistaminen eteenpäin: vipua työnnetään eteenpäin. Nostolaitteen kallistaminen taaksepäin: vipua vedetään taakse. Haarukkakannattimen nosto/lasku. Haarukkakannattimen nosto: vipua vedetään taaksepäin. Haarukkakannattimen lasku: vipua työnnetään eteenpäin. 27 Äänitorvipainike t Varoitussignaalin antaminen. 28 Ajosuuntakytkin t Ajosuunnan valinta. 29 Hidasajo-/jarrupoljin 1. Alue: Hidasajon säätely. t 2. alue: käyttöjarrun aktivointi IN E 5

39 t Z Z Ajosuuntakytkin Jos ajosuuntakytkin (28) on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäyntiasennossa. Kytkin on työnnettävä eteen eteenpäinajon valitsemiseksi. Kytkin on työnnettävä taakse taaksepäinajon valitsemiseksi. Moottori ei käynnisty, jos ennen käynnistämistä ei ole valittu ajosuuntaa. Neutraalilukitus Kun poistutaan ajoneuvosta vaihtamatta vaihdetta vapaalle, kytkeytyyn ajoneuvo automaattisesti asentoon "Neutraali". Tämä näytetään kojelaudassa sijaitsevalla neutraalivalolla. Kun ajoa taas jatketaan (istuen ajoneuvossa) on asetettava ajosuuntakytkin neutraaliasentoon N. Sen jälkeen ajoa voidaan taas jatkaa. Lämmityslaite ja puhallin Käännä termostaattinappia (31) vastapäivään nostaaksesi kuljettajan hytin lämpötilaa. Aktivoi kytkin (30) kytkeäksesi puhalluksen päälle Äänitorvi Paina hydrauliikkavivun äänitorvipainiketta (27) äänitorven aktivoimiseksi IN E 6

40 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Ajoneuvo Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) tarkastus selvästi näkyvien vaurioiden varalta. Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) silmämääräinen vaurioiden tarkastus. Tarkasta, onko kuormaketjut kiristetty tasaisesti. Tarkista istuinvyön soljen toiminta sekä hihnan vetäytyminen takaisin pidäkkeeseen. Lisätietoja katso jakso Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 7

41 Z Suojukset on tarvittaessa avattava tarkistusten suorittamiseksi. Polttoaineen määrän tarkistaminen - DG Kytke sytytys- ja käynnistyskytkin (19) asentoon I. Katso polttoaineen määrä polttoainemittarista (15). Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta (katso luku D) o Tuulilasinpesunesteen tason tarkistaminen Tuulilasinpesunesteen astia (32) löytyy hytin takimmaiselta oikeanpuoleiselta palkilta. Tarkista, onko säiliössä riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää, mikäli on tarpeen. Käytä tuulilasinpesunestettä, joka sisältää pakkassuoja-ainetta Pyörät ja renkaat Tarkista pyörät ja renkaat kulumisen varalta (katso luku ). Mittaa ilmanpaineet (vain ilmarenkaat) (katso luku B) IN E 8

42 3.3 Kuljettajan istuimen säätö Vakioistuin MSG 65 Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi täytyy kuljettajan istuimen olla säädetty kuljettajan painon mukaan Istuimen säätäminen kuljettajan painoa vastaavaksi: Istu kuljettajan istuimelle. Painon ollessa oikein säädetty on kuljettajan painon näytön nuoli (37) kalibrointiviivan yläpuolella. Jos nuoli on liian pitkällä vasemmalla tai oikealla, istuin on säädettävä kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä tätä varten painonsäätövipua (36) n. 90 eteen. Paina painonsäätövipua (36) alaspäin istuimen säätämiseksi pienempää kuljettajan painoa vastaavaksi. Paina painonsäätövipua ylöspäin istuimen säätämiseksi suurempaa kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä vipu takaisin lähtöasentoon säädön suorittamisen jälkeen. Selkänojan kaltevuuden säätö: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojan kaltevuudensäätö (34) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuus. Päästä selkänojan kaltevuudensäätö (34) jälleen irti, selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätö: 34 Vedä pitkittäissäätö (35) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (35) taas lukittua. Pitkittäissäädön täytyy lukittua varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana IN E 9

43 3.4 Turvavyö Z Kuljettajan tulisi tarkastaa päivittäin turvavyön tila ja moitteeton toiminta ennen tehdaskuljetusajoneuvon käyttöä. Vain säännöllisellä tarkastuksella voidaan tunnistaa virhetoiminto ajoissa. Kiinnitä vyö aina ennen tehdaskuljetusajoneuvon liikuttamista. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. pysäytyksen aikana) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko tai vyökela uudelleen jäätymisen estämiseksi. Ilman kuivalämpötila ei saa ylittää +60 C! Älä muuta turvavyötä! Huomattava vaara toimintahäiriöiden aikana. Vaihda turvavyöt jokaisen tapaturman jälkeen. Jälkivarustukseen ja korjaukseen on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Vedä vyö kokonaan ulos ja tarkasta kuitujen rispaantuminen Tarkasta vyölukon toiminta ja vyön moitteeton kelautuminen vyökelaan Tarkasta suojuksen vauriot. Estoautomaatikan testaus: M M Z Pysäköi tehdaskuljetusajoneuvo vaakasuoraan Vedä vyö nykäisemällä ulos Automaatikan tulee estää vyön ulosvetäminen. Avaa konepeltiä noin 30 astetta Automaatikan tulee estää vyön ulosvetäminen Menettelytapa käynnistettäessä tehdaskuljetusajoneuvo voimakkaasti kallistuneena Estoautomatiikka estää vetämästä vyötä ulos, kun tehdaskuljetusajoneuvo on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei voida silloin enää vetää kelasta ulos. Aja tehdaskuljetusajoneuvo varovasti kallistusasennosta ja kiinnitä vyö IN E 10

44 Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa Jos ajoneuvo uhkaa kaatua, ei saa irrottaa vöitä eikä yrittää hypätä pois ajoneuvosta. Poishyppäämisestä aiheutuu huomattava loukkaantumisvaara! Oikea käyttäytyminen: Kumarra kehon yläosa ohjauspyörän yli. Pidä ohjauspyörästä kiinni kaksin käsin ja tue jaloilla. Kallistuta kehoa putoamissuuntaa vasten IN E 11

45 3.5 Ohjauspylvään säätö Vapauta ohjauspylvään säätövipu (18) liikuttamalla sitä nuolen suuntaan (L) kohti kuljettajan istuinta. Muuta ohjauspylvään (38) kaltevuus toiveidesi mukaiseksi kääntämällä sitä eteen tai taakse. Työnnä ohjauspylvään säätövipu nuolen suuntaan (). L IN E 12

46 3.6 Ajoneuvon käynnistäminen Toimenpiteet ennen käynnistämistä Jos moottoria ei ole käytetty useampaan viikkoon tai öljynsuodatin on vaihdettu, käynnistä moottori (katso kappale 3.7 tai 3.8) ja anna sen toimia muutama minuutti tyhjäkäynnillä. Z Z Z Moottorin käynnistäminen Ajoneuvoa saa käyttää vain kuljettajan istuimelta käsin. Vedä seisontajarru päälle. Kytke ajosuuntakytkin (28) neutraaliasentoon N. Moottorin voi käynnistää vain, kun ajosuuntakytkin on neutraaliasennossa. Käynnistäminen TG (katso jakso 3.7) Käynnistäminen DG (katso jakso 3.8) Avaimella käytettävä sytytyskytkin Toiminta: O - Kaikki päävirtapiirit on katkaistu, ja avain voidaan irroittaa. I - Säätimet ja mittarit ovat päällekytketyt. Moottorin esilämmitys (vain diesel). II - Moottorin käynnistäminen (siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I ) IN E 13

47 3.7 Käynnistäminen TG Huomioi nestekaasun käyttöön liittyvät turvamääräykset (katso luku D, jakso 1) Avaa nestekaasupullon sulkuventtiiliä hitaasti. Työnnä avain sytytys-/ käynnistyskytkimeen (19). Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon I. Paina äänitorvipainiketta (27) ja tarkista äänitorven toiminta. Latausvirran (3), moottoriöljyn paineen (2), neutraaliasennon (14) ja seisontajarrun varoitusvalot syttyvät palamaan M Paina ajopoljinta (22) hieman alaspäin. Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon II. Käynnistimen saa aktivoida enint. 15 s kerrallaan keskeytyksettä. Odota s ennen uutta käynnistystä ja kytke sytytys-/ käynnistyskytkin ensin takaisin asentoon 0. Päästä avain irti heti, kun moottori on käynnistynyt. Se siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I. On erittäin tärkeää noudattaa alla olevia turvavaatimuksia kaikkien nestekaasu-haarukkatrukeille suoritettavien töiden yhteydessä. 27 Jos ajoneuvo ei käynnisty: M Sulje kaasupullon sulkuventtiili. Käännä sytytys-/käynnistyskytkin asentoon O. Hae pätevä, asianmukaisen koulutuksen saanut asiakaspalvelun teknikko apuun. Kaikkien varoitusvalojen, neutraaliasentoa (14) ja seisontajarrua (5) lukuun ottamatta, on sammuttava heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, on moottori heti sammutettava ja häiriön syy selvitettävä IN E 14

48 3.8 Käynnistäminen DG Työnnä avain sytytys-/ käynnistyskytkimeen (19). Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon I. Paina äänitorvipainiketta (27) ja tarkista äänitorven toiminta. Kun sytytys-/käynnistyskytkin on kytketty asentoon I, syttyvät latausvirran (3), moottoriöljyn paineen (2), neutraaliasennon (14) ja seisontajarrun (5) sekä esihehkutuksen (13) varoitusvalot palamaan. Paina ajopoljin (22) täysin alas ja odota, kunnes esihehkutuksen varoitusvalo sammuu Z Esihehkutusaika riippuu moottorin lämpötilasta, se kestää n. 4 s. Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon II. M Käynnistimen saa aktivoida enint. 15 s kerrallaan keskeytyksettä. Odota s ennen uutta käynnistystä ja kytke sytytys-/ käynnistyskytkin ensin takaisin asentoon 0. M Päästä avain irti heti, kun moottori on käynnistynyt. Se siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I. Kaikkien varoitusvalojen, neutraaliasentoa (14) ja seisontajarrua (5) lukuun ottamatta, on sammuttava heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, on moottori heti sammutettava ja häiriön syy selvitettävä IN E 15

49 Moottorin käynnistämisen jälkeen on suoritettava ajokoe ja seuraavat toimintojen kontrollit: M Tarkista seisontajarrun (16) ja hidasajo-/jarrupolkimen (29) jarrutusteho. Moottorin kierroslukua säädellään ajopolkimen (22) avulla eri alueilla. Samalla tarkastetaan, että poljinta on helppo käyttää. Hydrauliikkaohjauksen toimintojen nosto/lasku (26), kallistus (25) sekä mahdollisen lisälaitteen toimintojen tarkistus. Ohjauspyörä (17) käännetään molempiin ääriasentoihin ja tarkistetaan ohjauksen toiminta. Moottorin ei tule antaa lämmetä tyhjäkäynnillä. Kohtuullisella kuormituksella ja vaihtelevalla kierrosluvulla moottori saavuttaa nopeasti käyttölämpötilansa. Moottoria täysi kuormitus on sallittua vasta, kun moottorin (10) jäähdytysaineen lämpötilan näyttö ilmoittaa lämpötilan olevan käyttölukemissa Jos kaikki toimintojen kontrollit on saatu suoritettua häiriöittä ja käyttölämpötila on saavutettu, ajoneuvo on käyttövalmis IN E 16

50 3.9 Häiriöilmoitukset käytössä Seuraavien varoitusvalojen syttyessä palamaan: Moottoriöljyn paine (2), Latausvirta (3), Jäähdytysaineen lämpötila (10) Vaihteistoöljyn lämpötila (4), on moottori sammutettava välittömästi. M Z Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun häiriö on korjattu. Katso häiriönetsintään ja toimenpiteisiin liittyen kappale Tarkista polttoainenäyttö (15, vain DG) käytön yhteydessä IN E 17

51 3.10 Moottorin sammuttaminen M Älä sammuta moottoria täysin kuormitetusta tilasta, vaan anna sen käydä vielä lyhyen aikaa lämpötilan tasaamiseksi. Pysäytä ajoneuvo. Kytke ajosuuntakytkin (28) neutraaliasentoon. Aktivoi seisontajarruvipu (16). Kytke sytytys-/ käynnistyskytkin (19) asentoon IN E 18

52 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettaja on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Hänen on ajettava hitaasti esim. kaarissa, ahtaissa käytävissä ja niiden lähistöllä, ajettaessa läpi heitto-ovista, näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan tehdaskuljetusajoneuvoa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuun ottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan nojaaminen tai kurkottaminen ulos työja ohjausalueelta on kielletty. Näkyvyysolosuhteet ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän kauas valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on tehdaskuljetusajoneuvoa ajettava siten, että kuorma on takana tai ajamalla ajoneuvoa taaksepäin. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava tehdaskuljetusajoneuvon edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereitiksi ja jos nousujen ja laskujen ajopinnat ovat puhtaita ja luistamattomia ja ajaminen niissä on turvallinen teknisten ajoneuvon ominaisuuksien mukaan. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja tehdaskuljetusneuvon pysäköinti nousuissa tai laskuissa on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja lastaussillalle ajaminen: Hissiin tai lastaussillalle saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta tehdaskuljetusajoneuvolla ajoon sopivia ja haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusajoneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei hissikuilun seiniä kosketa. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun tehdaskuljetusajoneuvo on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen tehdaskuljetusajoneuvoa. Kuljetettavan kuorman laatu: Käyttäjän on varmistettava kuormien asianmukaisesta kunnosta. Liikuttaa saa vain turvallisesti ja huolellisesti asetettuja kuormia. Jos on vaara, että kuorman osat voivat kaatua tai pudota alas, on käytettävä sopivia turvatoimenpiteitä, esim. kuorman suojaritilää IN E 19

53 Perävaunujen vetäminen tai hinaus on sallittua vain ajoittain, kiinteällä ja tasaisella ajoteillä, maksimaalisen poikkeaman ollessa +/- 1% ja nopeuden korkeintaan 5 km/ h. Perävaunujen jatkuva vetäminen ei ole sallittua. Vetämisen aikana ei haarukoiden sakaroiden päällä saa olla kuormaa. Ei saa ylittää ajoneuvolle määritettyä enimmäiskuormaa jarruttomien ja/tai jarrullisten perävaunujen osalta. Määritetty enimmäiskuorma koskee ainoastaan haarukkatrukin vastapainossa olevaa tilapäiskytkentää. Jos kuormaajaan asennetaan muu vetokoukku, on koukun valmistajan vastaavat määräykset huomioitava. Perävaunun kytkemisen jälkeen kuljettajan on ennen ajamista varmistettava, että vetokoukun irtoaminen on estetty. Hinaavia ajoneuvoja on ajettava niin, että hinausyhdistelmä on kaikissa ajoliikkeissä ohjattavissa ja jarrutettavissa. Poistokaasupäästöt: Ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa. Ajoneuvon käyttö suljetussa tilassa voi johtaa haitallisten poistokaasujen kerääntymiseen, joka voi aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja jopa kuoleman! Hätä-seis ajoneuvon sähköpuolen katkaisemisella: Kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytketään pois päältä. Aseta virtalukko asentoon O-. Jos kyseessä on hytillä tai mukavuuskatolla varustettu ajoneuvo, on avattava ovet. Paina jalkatilassa sijaitsevaa näppäintä. Konepelti avautuu, poista pikalukitus akun navasta. Kaasukäyttöisissä trukeissa on kierrettävä kaasusäiliön tai kaasupullon sulkuventtiili kiinni, jotta estetään kaasun pääseminen moottoritilaan IN E 20

DFG/TFG 425/430/435. Käyttöohje 07.04- 52025755 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Käyttöohje 07.04- 52025755 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Käyttöohje s 52025755 02.08 Supplement: Brake System, Post 09/2007 Trucks As of 09/2007, DG/TG 425-435 series trucks have been fitted with a new service brake system. In future,

Lisätiedot

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Käyttöohje s 51077676 09.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

DFG/TFG 540-550. Käyttöohjeet 07.08 - 51105338 09.08

DFG/TFG 540-550. Käyttöohjeet 07.08 - 51105338 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Käyttöohjeet s 51105338 09.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje 04.08 - 51105435 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje 04.08 - 51105435 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Käyttöohje s 51105435 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

DFG/TFG 425s / 435s. Käyttöohje 10.07- 51077944 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Käyttöohje 10.07- 51077944 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Käyttöohje s 51077944 01.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Käyttöohjeet s 52016510 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Käyttöohjeet 51167699 08.12 s DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03 ETM/V 214/216 10.03 - Käyttöohjeet s 50314476 10.03 Tärkeät ohjeet työntömastotrukkien nostolaitteiden kuljettamista ja asentamista varten Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Käyttöohjeet 51287764 11.14 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Käyttöohjeet 51139145 02.11 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Käyttöohjeet 51158586 07.10 s DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet 51144695 05.10 s DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Käyttöohjeet 51195793 03.13 s DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Käyttöohjeet 51289401 11.14 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 3,0 t 8FGCU www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 1.7 t Tekniset tiedot 8FGCU1 8FGCU18 1.1 almistaja TOYOTA TOYOTA 1.2 Malli

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Käyttöohjet s 52025068 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Käyttöohje s 50469515 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Käyttöohjeet s 52017699 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä,

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08 ECE 220 / 225 Käyttöohje 01.08- s 51080874 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot