DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje 04.06- 51011148 02.07"

Transkriptio

1 DG/TG 316 / Käyttöohje s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Tarkoituksenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomalli... B Suoritustiedot DG... B Moottoritiedot... B Renkaat... B Nostolaitemallit... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 12 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Tyyppikilpi, ajoneuvo... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 15 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla... C 1 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa... C 2 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon hinaaminen... C 3 D Ajoneuvon tankkaus 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset... D 1 2 Dieselpolttoaineen tankkaus... D 2 3 Vaihda nestekaasupullo... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 3 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E Turvavyö... E Ohjauspylvään säätö... E Ajoneuvon käynnistäminen... E Käynnistäminen TG... E Käynnistäminen DG... E Häiriöilmoitukset käytössä... E Moottorin sammuttaminen... E 18 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarruttaminen... E Nostolaitteen ja lisälaitteen käyttö.... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Perävaunujen hinaus... E Hinattavat kuormat... E 32 5 Häiriöapu... E IN I 2

6 Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastus Huoltotarkistusluettelo DG/TG Huoltotarkistusluettelo DG Huoltotarkistusluettelo TG Jäähdytysainespesifikaatio Polttoainetietoja - DG Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten Konepelti Moottorin huolto DG Moottorin huolto TG Hydrauliöljytason tarkastus Kaasulaitteiston poistohana Jäähdytysaineen tason tarkistaminen Jäähdytysaineen väkevyyden tarkistus Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen Ilmansuodatinpatruunan puhdistaminen/vaihtaminen Vaihteisto - DG/TG Jarrut Pyörien kiinnityksen tarkastaminen Hydraulijärjestelmä Hydraulisäiliön ilmanpoiston puhdistus/vaihto Sähköjärjestelmä Poistokaasujärjestelmä Uudelleenkäyttöönotto puhdistuksen tai kunnossapidon jälkeen Tehdaskuljetusajoneuvon seisottaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: Saksan BGV D27:n tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus) Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 A Z Tarkoituksenmukainen käyttö "Tehdaskuljetusajoneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen käytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana tähän käyttöohjeeseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusajoneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa käyttää helposti syttyvissä, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä hyvin pölyisissä tiloissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusajoneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, joka tehdaskuljetusajoneuvon omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa mainittujen käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että ajoneuvoa käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on varmistuttava siitä, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu loppuu myös jos asiakas ja/tai kolmas henkilö suorittaa epäasianmukaisia töitä laitteessa ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa. Lisävarusteiden asennus: Lisävarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Perässä vedettävät / hinattavat kuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia perässä vedettäviä/hinattavia kuormia, joiden kuljettamiseen laitteella on hyväksyntä IN A 1

9 A IN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käytön kuvaus DG/TG -sarjan haarukkatrukit ovat kuljettajan istuimella varustettuja, 4-pyöräisiä, polttomoottorilla toimivia kuormaajia. DG-sarjan ajoneuvot on varustettu dieselmoottorilla, TG-sarjan ajoneuvot nestekaasumoottorilla. DG/TG on varustettu hydrodynaamisella käyttökoneistolla. Vasemmanpuoleinen poljin on ryömintäajo- ja jarrupolkimen yhdistelmä ja aktivoi pikanostotoiminnon hitaan ajon aikana. Keskimmäinen poljin on vakiojarru- sekä hätäjarrupoljin. Trukin kantokyky riippuu laitteen tyypistä. Tyyppimerkinnästä voi päätellä koneen suurimman kuormitettavuuden. Näin esim. DG/TG 316 suoriutuu korkeintaan 1600 kg:n kuormista ja DG/TG 320 korkeintaan kg:n kuormista. Ajoneuvotyyppi ja maksimaalinen kantavuus: Tyyppi maks. kantavuus *) Kuorman painopiste DG/TG kg 500 mm DG/TG kg 500 mm *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot määräävät kantavuuden 0207.IN B 1

11 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Pos. Nimike Pos. Nimike 1 t Kuljettajan istuin 8 t Kuormahaarukka 2 t Ohjauspylväs 9 t Haarukkakannatin 3 t Kojelauta 10 t Käyttöakseli 4 t Kuljettajan suojakatto 11 t Moottorin kansi 5 t Nostolaite 12 t Ohjausakseli 6 t Kuormannostoketju 13 t Vetokoukku 7 t Nostosylinteri 14 t Vastapaino 0207.IN B 2

12 2.1 Ajoneuvo Runko ja rakenne: Vakaa, vääntövarma runko, jonka suojissa eri koneistot ja ohjauselementit sijaitsevat, takaa ajoneuvolle korkean staattisen turvallisuuden. Pitkälle avattava kansi ja moottorin kannen sivusuojaukset (11) helpottavat huolto- ja ylläpitotöiden suorittamista. Hydrauliöljysäiliö löytyy koneen oikealta puolelta, DGsarjan polttoainesäiliö on integroitu rungon vastapäiselle puolelle. TG-sarjan koneiden käyttökaasupullo kiinnitetään vastapainossa (14) olevaan pidikkeeseen. Kaasunpoistojärjestelmä estää pakokaasujen kulkeutumisen kuljettajan paikalle. Kuljettajan paikka: Liukumaton porras ja kuljettajan suojakaton pylväässä oleva kädensija helpottavat koneeseen nousemista ja siitä poistumista. Kuljettaja on suojattu kuljettajan suojakatolla (4). Kuljettajan istuimen (1) istuinvaimennusta ja istuimen asentoa sekä ohjauspylväässä (2) ohjauspyörän kaltevuutta voidaan säätää. Ergonomisesti sijoitettuja säätimiä on helppo käyttää ja ohjaamo on lähes tärinätön. Tästä johtuen koneen kuljettaja altistuu mahdollisimman vähän ylimääräiselle rasitukselle. Kojelaudan (3) ohjaus- ja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän tarkkailun käytön aikana. Näin konetta on erittäin turvallinen käyttää. Ennen haarukkatrukin käynnistämistä on kuljettajan suojakatto tarkistettava vaurioiden varalta ja korjattava tai vaihdettava tarpeen vaatiessa. Moottori: Tasaisesti käyvät, vesijäähdytteiset moottorit, joilla on suuri teho, mutta pieni kulutus. DG-sarjan koneiden dieselmoottorien polttoaineen polttaminen tapahtuu erittäin puhtaasti kaikissa käyttöolosuhteissa ja niiden nokiarvot jäävät alle näkyvyysrajan. TG-sarjan koneissa käytetään vain nestekaasumoottoreita, joiden pakokaasupäästöt ovat erittäin alhaiset. Ajokäyttö: Vaihteistoöljynlauhduttimella ja vääntömomentin muuntimella varustettu kuormakytkinmekanismi on laipoitettu suoraan moottoriin. Se siirtää voiman käyttöakseliin (10). Vasemmassa hydrauliikkaohjausvivussa sijaitsevan ajosuuntakytkimen avulla asetetaan ajosuunnat: eteen-/taaksepäinajo tai neutraaliasento. Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus koostuu ohjausakseliin (12) integroidusta ohjaussylinteristä. Ohjausakseli on laakeroitu itseasennoituvasti runkoon, niin että myös epätasaisella alustalla ajettaessa voidaan saavuttaa hyvä pitokyky. Jarrut: Hidasajo-/jarrupoljin vaikuttaa hydraulisesti kahteen käyttöpyöriä jarruttavaan rumpujarruun. Rumpujarrujen säätö kulumisen yhteydessä tapahtuu automaattisesti. Seisontajarru vaikuttaa rumpujarruun mekaanisesti bowdenkaapeleiden välityksellä, kun seisontajarrun vipu aktivoidaan. Pyörät: Kaikki pyörät ovat ajoneuvon rakenteen sisäpuolella. Renkaina voidaan käyttää joko ilma- tai umpikumirenkaita IN B 3

13 Hydraulijärjestelmä: Moottori käyttää hydraulijärjestelmän hammaspyöräpumppua sivukoneiston kautta. Pumpun käyntinopeutta ja tätä kautta myös syöttömäärää säädellään muuttamalla moottorin kierroslukua ajopolkimen avulla. Hydraulisia toimintoja ohjataan ohjausvivun avulla moniohjausventtiilin kautta. Sähköjärjestelmä: 12 V järjestelmä koostuu käynnistysakusta ja kiertovirtageneraattorista, jossa on integroitu säädin. Käynnistyksentoiston esto estää käynnistyksen yhteydessä tapahtuvan virheellisen käytön. Lisäksi varmistuspiiri sallii moottorin käynnistämisen ainoastaan ajosuuntakytkimen ollessa neutraaliasennossa. Dieselmoottoreiden yhteyteen on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä. Kaasumoottoreissa on kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä, jonka avulla moottori saadaan käynnistettyä nopeasti ja ongelmitta. Moottori kytketään pois päältä sytytys-/käynnistyskytkimen avulla. Nostolaite (5): Tavoitteemme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmivaiheisen nostolaitteen käytössä näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimella. Nostolaite sekä haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinosti asetettujen tukirullien päällä. Lisälaitteet: Lisävarusteina voi olla mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita IN B 4

14 3 Tekniset tiedot vakiomalli Z Tiedot teknisistä tiedoista VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suoritustiedot DG Nimike DG 316 DG 320 Q Kantavuus kg C Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,6/0,62 0,6/0,62 m/s Laskunopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa % Suoritustiedot TG Nimike TG 316 TG 320 Q Kantavuus ((kun C = 600 mm) kg C Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,6/0,63 0,6/0,63 m/s Laskunopeus kuorman kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Nousukyky kuorman kanssa / ilman kuormaa % 0207.IN B 5

15 B IN

16 Mitat DG Nimike DG 316 DG 320 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelle mm h 7 Istumiskorkeus (SIP) mm L 1 Pituus ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b 1 Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna nostolaitteen alla mm m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Puo mi Puo mi Työkäytävän leveys lavalla 800 x 1200 pitkittäin Työkäytävän leveys lavalla 1200 x 800 pitkittäin mm mm Wa Kääntösäde mm x Kuormaväli mm y Pyöräväli mm Omapaino kg 0207.IN B 7

17 B IN

18 Mitat TG Nimike TG 316 TG 320 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus nostolaite sisään ajettuna mm h 2 Vapaanosto mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostolaite ulos ajettuna mm h 6 Korkeus suojakaton yläpuolelle mm h 7 Istumiskorkeus (SIP) mm L 1 Pituus ml. haarukka mm L 2 Pituus ml. haarukkaselkä mm b 1 Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara kuormitettuna nostolaitteen alla mm m 2 Maavara pyörävälin keskellä mm Puo mi Puo mi Työkäytävän leveys lavalla 800 x 1200 pitkittäin Työkäytävän leveys lavalla 1200 x 800 pitkittäin mm mm Wa Kääntösäde mm x Kuormaväli mm y Pyöräväli mm Omapaino kg 0207.IN B 9

19 3.2 Moottoritiedot Moottori - DG Tyyppi S4Q2 nelisylinterinen Sytytysjärjestys Kapasiteetti 2505 cc Säätökierrosluku 2350 r/min (kuormittamaton) 680 r/min (vapaakäynti) Venttiilinvälys Sisääntulo ja poisto 0,25 mm kylmänä Säiliön kapasiteetti 8,0 l Polttoainesäiliön kapasiteetti 48 l Jäähdytysainekapasiteetti 5,5 l + järjestelmä = 14,0 l Moottori - TG Tyyppi 2.1 L L4 nelisylinterinen, nelitahti, nestekaasu Sytytysjärjestys Kapasiteetti 2065 cc Säätökierrosluku 2700 ±50 r/min (kuormittamaton) 850 ±50 r/min (vapaakäynti) Sytytystulppatyyppi NGH R2A-D Sytytystulpan elektrodiväli 0,8-0,9 mm Kaukalon kapasiteetti 3,8 litraa Jäähdytysainekapasiteetti 3,5 litraa + järjestelmä = 13 litraa 3.3 Renkaat Renkaat täyskumi SE (= solidi) DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli Ohjausakseli 18x7-8 18x7-8 Ilmarenkaat (ristikudosrenkaat) DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli PR PR Ohjausakseli 18x7-8 14PR 18x7-8 14PR Z Rengaspaine DG / TG 316 DG / TG 320 Käyttöakseli 10 bar 10 bar Ohjausakseli 9,0 bar 9,0 bar Hyväksytty rengastyyppi solidi: Solideal Magnum ilma: Solideal ED (Extra Deep) 0207.IN B 10

20 3.4 Nostolaitemallit (kaikki mitat mm:nä) DG/TG 316/320 VDI 3596 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Nostolaitetaulukko Vapaanosto Rakennekorkeus sisään ajettuna h h Rakennekorkeus ulos ajettuna h IN B 11

21 3.5 EN-standardit Jatkuva ääneen painetaso: 79 db(a) +/- 3dB (riippuen toleransseista ja varustuksesta) Z standardin EN mukaan ISO 4871 vastaavasti. Jatkuva äänen painetaso on standardimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Äänen painetaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. MSG 65 Tärinä: 0,50 m/s 2 Z standardin EN mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen mukautuvuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa raja-arvoissa pysymisen koskien sähkömagneettisia interferenssiemissioita ja interferenssikestävyyttä sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorittamisen EN 12895:n sekä siinä mainittujen standardimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.6 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytössä -20 C 40 C Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa jatkuvasti äärimmäisissä lämpötiloissa tai ilmankosteuden vaihteluissa tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja -lupa IN B 12

22 (mm) D (mm) Q (kg) Merkintäpaikat ja tyyppikilvet IN Pos. Nimike 15 Huomio: Noudata käyttöohjetta! 16 Kuormakaavio kuormahaarukka, kantavuus / kuorman painopiste / nostokorkeus 17 Kieltomerkki "Ajo kuorma nostettuna kielletty / Maston kallistaminen eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 18 Kilpi "Käytä turvavyötä" 19 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 20 Kilpi Käyttäytyminen ajoneuvon kaatumisvaaran yhteydessä 21 Yhdistetty varoitusmerkki Oleskelu kuorman nostovälineen päällä kielletty / Oleskelu kuorman nostovälineen alla kielletty / Puristumisvaara nostomaston ajamisen yhteydessä 22 Kilpi Kuljettajan maksimipituus o 23 Tapaturmantorjuntamääräysten mukainen koetuslaatta (vain D) 24 Kiinnityspisteet vaununostajaa varten 25 Sarjanumero, rungossa konepellin alla 26 Kieltomerkki Henkilöiden kuljetus kielletty 27 Tyyppikilpi, ajoneuvo, moottoripellin alla B 13

23 4.1 Tyyppikilpi, ajoneuvo Z Pos. Nimike Pos. Nimike 28 Tyyppi 33 Valmistajan logo 29 Sarjanumero 34 Paino tyhjänä 30 Nimelliskantavuus kg 35 Kuorman painopisteen etäisyys mm 31 Käyttöteho kw 36 Valmistusvuosi 32 Valmistaja 37 Optio Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (29). 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio (16) ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kg:na nostolaitteen ollessa pystysuorassa. Kaavion muoto riippuu käytetyn nostolaitteen rakennekorkeudesta. Esitämme taulukkomuodossa, miten suuri on maksimaalinen kantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Ajoneuvon kuormakaavio osoittaa ajoneuvon kantavuuden yhdessä haarukoiden sakaroiden kanssa toimitustilassa. Kun haarukoiden pituus on yli 1300 mm merkitsee tämä kuormituksen keventämistä. Ajoneuvot, jotka toimitetaan ilman haarukoiden sakaroita, merkitään vakiokilvellä. Esimerkki maksimaalisen kantavuuden laskemisesta: Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja maksimaalinen nostokorkeus H on 360 mm, maksimaalinen kantavuus Q on kg. Esimerkki: IN B 14

24 Sisä- tai ulkonostolaitteen merkityt nuolenmuotoiset merkinnät (38 ja 39) näyttävät kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätty nostokorkeuden raja on saavutettu. Nämä nuolet on merkitty kaikkiin nostolaitteisiin, joilla on nostokorkeudesta riippuva kantavuuden porrastus Lisälaitteen kuormakaavio Z Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q yhteydessä ajankohtaisen lisälaitteen kanssa kg:na. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on täsmättävä lisälaitteen tyyppikilven kanssa, koska valmistaja ilmoittaa aina erityisesti kantavuuden. Kantavuus näytetään samalla tavalla kuten ajoneuvon kantavuus ja on selvitettävä analogisesti. Kuormissa, joiden kuorman painopiste on yli 500 mm ylöspäin, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran IN B 15

25 B IN

26 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Lastaus nosturilla M M M Käytettävä vain nostovälinettä, jonka kantavuus on riittävä (lastauspaino katso ajoneuvon tyyppikilpi). Pysäköi ajoneuvo varmistettuna (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet nostolaitteen (1) poikittaiskannattimeen ja vetokoukkuun (2). Ripusta nosturin köydet tai ketjut vain vastapainon ylempään silmukkaan ja päätraverssin (nostomaston) silmukkoihin. Nostomaston täytyy olla kokonaan kallistettu taaksepäin. Maston nosturin köyden tai hihnan vapaan vähimmäispituuden on oltava 2 m.. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä osia tai kuljettajan suojakattoa IN C 1

27 2 Ajoneuvon varmistus kuljetettaessa Kuljetettaessa kuorma-autolla tai perävaunulla ajoneuvo on kiinnitettävä ja kiilattava asianmukaisesti köysillä. Kuorma-auton tai perävaunun on oltava varustettu kiinnitysrenkailla ja puulattialla. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus säädösten VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määrättävä jokaisessa yksittäistapauksessa. Laitteen kiinnittämiseksi on käytettävä asennetun nostomaston maston ylemmässä traverssissa sijaitsevia silmukoita sekä perävaunun pultteja. Katso ylempi kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen asennetulla nostolaitteella) ja keskimmäinen kuva (kiinnittäminen ja kiilaaminen ilman nostolaitetta). Jos laitetta on kuljetettava ilman nostolaitetta, kiinnitys tapahtuu edestä suojakaton yläpuolelta. Katso keskimmäinen kuva. Alimmainen kuva näyttää likimääräisen painopisteasennon IN C 2

28 3 Ensimmäinen käyttöönotto Vain vastaavasti koulutettu henkilökunta saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan. Jos toimitetaan useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että kootaan yhteen vain kuorman nostovälineet, nostolaitteet ja perusajoneuvo, joilla on sama sarjanumero. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ajoneuvon saamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: Tarkasta lisävarusteiden täysilukuisuus ja kunto. Tarkista moottorin öljynkorkeus. Tarkista kuormakytkinmekanismin öljynkorkeus. Tarkista jarrunesteen määrä. Tarkista akkuliitännät ja hapon taso. Suorita ajoneuvon käyttöönotto ohjeiden mukaan (katso luku E). 4 Ajoneuvon hinaaminen Koska trukin moottori pyörittää vaihteistoa, vaihteisto ei ole voideltu ja voi tästä syystä ylikuumentua, jos haarukkatrukkia hinataan moottorin ollessa sammutettuna. Jotta tältä vältyttäisiin, haarukkatrukkia saa hinata korkeintaan 5 km pituisen matkan enintään 4 km/h nopeudella. Vetokohta Haarukkatrukkia siirrettäessä on käytettävä jäykkää vetotankoa. Haarukkatrukin hinausyksikkö on merkitty (57) merkinnällä Z Kiinnitä hinaustanko hinausajoneuvon vetokoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Seisontajarrun vapauttaminen. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilö, joka ohjaa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa askelnopeudella! Koska servo-ohjauskoneisto ei ole kytketty päälle, voidaan ajoneuvoa ohjata vain käyttäen enemmän voimaa IN C 3

29 C IN

30 D Ajoneuvon tankkaus 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Ennen tankkausta tai nestekaasupullon vaihtamista ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Palonsuojelutoimet: Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä on savukkeet, avotuli ja muut syttymislähteet pidettävä loitolla tankkausalueesta. Vaara-aluetta merkitsevät kilvet on asetettava siten, että ne ovat hyvin näkyvillä. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen tällä alueella on kielletty. Tankkausalueella on säilytettävä toimivia sammuttimia käyttövalmiina. Nestekaasupalojen sammuttamisessa tulee käyttää ainoastaan hiilidioksidijauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia. Varastointi ja kuljetus Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastoinnissa ja kuljetuksessa on noudatettava vastaavia lakimääräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelulaitetta, polttoainetta tulee säilyttää ja kuljettaa puhtaissa, hyväksytyissä säiliöissä. Säiliössä tulee olla selkeä merkintä sen sisällöstä. Epätiiviit nestekaasupullot tulee välittömästi toimittaa ulkotiloihin. Niitä on säilytettävä hyvin tuuletetuissa tiloissa ja asiasta on ilmoitettava tavarantoimittajalle. Ulosvalunut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla ja hävitettävä voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittavat henkilöt: Nestekaasua käsittelevien henkilöiden on hankittava asiaan liittyvien toimenpiteiden turvalliseen suorittamiseen vaadittavat, nestekaasujen ominaisuuksiin liittyvät, tiedot. Nestekaasusäiliön tankkaus: Nestekaasusäiliöt pysyvät ajoneuvossa kiinni ja ne täytetään nestekaasuasemilla. Tankkauksen yhteydessä on huomioitava valmistajan tankkausjärjestelmään ja nestekaasusäiliöön liittyvät ohjeet sekä lainmukaiset ja paikalliset määräykset. Nestekaasu aiheuttaa paljaalle iholle joutuessaan paleltumia IN D 1

31 2 Dieselpolttoaineen tankkaus Ajoneuvon saa tankata ainoastaan tätä varten tarkoitetuissa paikoissa. Z M M Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Avaa polttoainesäiliön kansi (1). Täytä säiliöön puhdasta dieselpolttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Täyttömäärä: 48 l Käytä ainoastaan DIN 51601:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on alle 45. Polttoainemittari (2) näyttää polttoaineen korkeuden. Kun mittari painuu punaiselle alueelle, on tankki täytettävä. Älä milloinkaan aja polttoainetankkia täysin tyhjäksi! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sulje polttoainesäiliön kansi tankkaamisen jälkeen huolellisesti IN D 2

32 3 Vaihda nestekaasupullo Nestekaasupullot saa vaihtaa vain tätä varten tarkoitetuilla paikoilla. Vaihtamisen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilö. Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti. Käynnistä moottori ja aja nestekaasujärjestelmä tyhjäksi neutraaliasennossa. Irrota hattumutteri (4) sopivalla avaimella. Pidä samalla kahvasta (6) vastaan. Irrota letku (5) ja ruuvaa venttiilinsuojus heti tyhjän nestekaasupullon päälle. Vedä pidätinpultti (7) ulos ja käännä nestekaasupullo pidikkeineen kahvasta (9). Käännä kiristimen (8) vipua ja vapauta kiinnityskieleke pidikkeestä. Käännä kiinnitysvyö. Ota kaasupullo varovasti pidikkeestä ja aseta se varmaan paikkaan. Ajoneuvossa saa käyttää ainoastaan 18 kg:n (29 l) nestekaasuvaihtopulloja Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen ja käännä niin, että sulkuventtiilin istukka on ylöspäin. Aseta kiinnitysvyö kaasupullon ympäri. Aseta kiinnityskieleke paikoilleen ja kiristä kiinnitysvyö vivun (8) avulla. Käännä nestekaasupullo pidikkeineen kahvasta (9). Työnnä pidätinpultti (7) sisään. Kiinnitä letku (5) takaisin määräysten mukaisesti. Avaa sulkuventtiili varovaisesti ja tarkista liitoksen tiiviys vaahtoavan aineen avulla IN D 3

33 o Nestekaasupullojen varanäytön (2) lampun syttyminen ilmoittaa, että pullo on tyhjä. o Täydennettävät nestekaasupullot, joissa täyttömekanismi on keskellä Pullo on varustettu täytönpysäytysventtiilillä. Ottoventtiili (10) on suljettava. Avaa kansi (11). Työnnä nestekaasupullon suutin täyttöliittimeen. Täytä nestekaasupullo niin täyteen, että nesteenpinnanosoitin ilmaisee pullon olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä kansi (11) takaisin paikoilleen. Kaikkia nestekaasupumpusta mahdollisesti löytyviä, nestekaasupullojen täyttämiseen liittyviä normeja tai määräyksiä, on noudatettava IN D 4

34 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon hallintaan ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja puutteet: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

35 E IN

36 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Pos. Ohjaus- tai näyttöelementti Toiminto 1 Varoitusvalo nokisuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että nokisuodatin on likainen. 2 Valon palamaan syttyminen on Varoitusvalo t merkki siitä, että moottorin moottoriöljynpaine voiteluöljynpaine on liian alhainen. 3 Varoitusvalo latausvirta t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että akku ei lataudu. 4 Varoitusvalo vaihteistoöljyn lämpötila t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että öljynlämpötila on liian korkea. 5 Varoitusvalo seisontajarru t Näyttää valon syttymisellä, että seisontajarru on päällä. 6 Varoitusvalo polttoaineen määrä (DG) t Valon palamaan syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. 7 Varoitusvalo jarruneste Zeigt durch Aufleuchten zu niedrigen t Bremsflüssigkeitsstand an. 8 Varoitusvalo ilmasuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että ilmasuodatin on likainen. 9 Varoitusvalo dieselsuodatin Valon palamaan syttyminen on t merkki siitä, että dieselsuodatin on likainen. 10 Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö t Ilmaisee jäähdytysnesteen lämpötilan. 11 Aika-/käyttötuntinäyttö t Ilmoittaa työskennellyn ajan/ suoritetut käyttötunnit. 12 Merkkivalo ajosuuntanäyttö t Osoittaa ajosuuntanäytön oikealle/ vasemmalle toiminnan. 13 Merkkivalo esihehkutus (DG) 14 Neutraaliasento t t Osoittaa kylmäkäynnistysjärjestelmän toiminnan. Valon syttymisellä näytetään, että ajosuuntakytkin on neutraaliasennossa (katso Neutraalilukitus tässä luvussa) 0406.IN 15 Polttoainenäyttö (DG) t Ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on vielä polttoainetta. E 3

37 E IN

38 Ohjaus- tai Pos. näyttöelementti Toiminto 16 Seisontajarrun vipu Seisontajarrun aktivointi tai vapautus: Käännä kytkin asentoon 1 jarrun lukitsemiseksi. Käännä kytkin asentoon 0 jarrun t vapauttamiseksi. Vedä vivusta jarrun aktivoimiseksi. Työnnä vipua eteenpäin jarrun vapauttamiseksi. 17 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan. 18 Ohjauspylvään säätövipu t Ohjauspylvään kaltevuuden säätö. 19 Sytytys-/käynnistyskytkin Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja t sammuttaminen. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty käynnistämään ajoneuvoa. 20 Kytkimen optiot t Optiot 21 Jarrupoljin Vakiohätäjarrutoiminto 22 Ajopoljin Moottorin kierrosluvun/ajo- ja t nostonopeuden säätely. 23 Lisähydrauliikka (ZH1) sivutyönnin o Haarukan sakarat työnnetään oikealle tai vasemmalle. 24 Lisähydrauliikka (ZH2) o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. 25 Ohjausvipu - nostolaitteen kallistaminen t 26 Ohjausvipu - nosto/lasku t Nostolaitteen kallistaminen eteen-/ taaksepäin. Nostolaitteen kallistaminen eteenpäin: vipua työnnetään eteenpäin. Nostolaitteen kallistaminen taaksepäin: vipua vedetään taakse. Haarukkakannattimen nosto/lasku. Haarukkakannattimen nosto: vipua vedetään taaksepäin. Haarukkakannattimen lasku: vipua työnnetään eteenpäin. 27 Äänitorvipainike t Varoitussignaalin antaminen. 28 Ajosuuntakytkin t Ajosuunnan valinta. 29 Hidasajo-/jarrupoljin 1. Alue: Hidasajon säätely. t 2. alue: käyttöjarrun aktivointi IN E 5

39 t Z Z Ajosuuntakytkin Jos ajosuuntakytkin (28) on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäyntiasennossa. Kytkin on työnnettävä eteen eteenpäinajon valitsemiseksi. Kytkin on työnnettävä taakse taaksepäinajon valitsemiseksi. Moottori ei käynnisty, jos ennen käynnistämistä ei ole valittu ajosuuntaa. Neutraalilukitus Kun poistutaan ajoneuvosta vaihtamatta vaihdetta vapaalle, kytkeytyyn ajoneuvo automaattisesti asentoon "Neutraali". Tämä näytetään kojelaudassa sijaitsevalla neutraalivalolla. Kun ajoa taas jatketaan (istuen ajoneuvossa) on asetettava ajosuuntakytkin neutraaliasentoon N. Sen jälkeen ajoa voidaan taas jatkaa. Lämmityslaite ja puhallin Käännä termostaattinappia (31) vastapäivään nostaaksesi kuljettajan hytin lämpötilaa. Aktivoi kytkin (30) kytkeäksesi puhalluksen päälle Äänitorvi Paina hydrauliikkavivun äänitorvipainiketta (27) äänitorven aktivoimiseksi IN E 6

40 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Ajoneuvo Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) tarkastus selvästi näkyvien vaurioiden varalta. Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) silmämääräinen vaurioiden tarkastus. Tarkasta, onko kuormaketjut kiristetty tasaisesti. Tarkista istuinvyön soljen toiminta sekä hihnan vetäytyminen takaisin pidäkkeeseen. Lisätietoja katso jakso Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 7

41 Z Suojukset on tarvittaessa avattava tarkistusten suorittamiseksi. Polttoaineen määrän tarkistaminen - DG Kytke sytytys- ja käynnistyskytkin (19) asentoon I. Katso polttoaineen määrä polttoainemittarista (15). Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta (katso luku D) o Tuulilasinpesunesteen tason tarkistaminen Tuulilasinpesunesteen astia (32) löytyy hytin takimmaiselta oikeanpuoleiselta palkilta. Tarkista, onko säiliössä riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää, mikäli on tarpeen. Käytä tuulilasinpesunestettä, joka sisältää pakkassuoja-ainetta Pyörät ja renkaat Tarkista pyörät ja renkaat kulumisen varalta (katso luku ). Mittaa ilmanpaineet (vain ilmarenkaat) (katso luku B) IN E 8

42 3.3 Kuljettajan istuimen säätö Vakioistuin MSG 65 Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi täytyy kuljettajan istuimen olla säädetty kuljettajan painon mukaan Istuimen säätäminen kuljettajan painoa vastaavaksi: Istu kuljettajan istuimelle. Painon ollessa oikein säädetty on kuljettajan painon näytön nuoli (37) kalibrointiviivan yläpuolella. Jos nuoli on liian pitkällä vasemmalla tai oikealla, istuin on säädettävä kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä tätä varten painonsäätövipua (36) n. 90 eteen. Paina painonsäätövipua (36) alaspäin istuimen säätämiseksi pienempää kuljettajan painoa vastaavaksi. Paina painonsäätövipua ylöspäin istuimen säätämiseksi suurempaa kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä vipu takaisin lähtöasentoon säädön suorittamisen jälkeen. Selkänojan kaltevuuden säätö: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojan kaltevuudensäätö (34) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuus. Päästä selkänojan kaltevuudensäätö (34) jälleen irti, selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätö: 34 Vedä pitkittäissäätö (35) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (35) taas lukittua. Pitkittäissäädön täytyy lukittua varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana IN E 9

43 3.4 Turvavyö Z Kuljettajan tulisi tarkastaa päivittäin turvavyön tila ja moitteeton toiminta ennen tehdaskuljetusajoneuvon käyttöä. Vain säännöllisellä tarkastuksella voidaan tunnistaa virhetoiminto ajoissa. Kiinnitä vyö aina ennen tehdaskuljetusajoneuvon liikuttamista. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. pysäytyksen aikana) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko tai vyökela uudelleen jäätymisen estämiseksi. Ilman kuivalämpötila ei saa ylittää +60 C! Älä muuta turvavyötä! Huomattava vaara toimintahäiriöiden aikana. Vaihda turvavyöt jokaisen tapaturman jälkeen. Jälkivarustukseen ja korjaukseen on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Vedä vyö kokonaan ulos ja tarkasta kuitujen rispaantuminen Tarkasta vyölukon toiminta ja vyön moitteeton kelautuminen vyökelaan Tarkasta suojuksen vauriot. Estoautomaatikan testaus: M M Z Pysäköi tehdaskuljetusajoneuvo vaakasuoraan Vedä vyö nykäisemällä ulos Automaatikan tulee estää vyön ulosvetäminen. Avaa konepeltiä noin 30 astetta Automaatikan tulee estää vyön ulosvetäminen Menettelytapa käynnistettäessä tehdaskuljetusajoneuvo voimakkaasti kallistuneena Estoautomatiikka estää vetämästä vyötä ulos, kun tehdaskuljetusajoneuvo on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei voida silloin enää vetää kelasta ulos. Aja tehdaskuljetusajoneuvo varovasti kallistusasennosta ja kiinnitä vyö IN E 10

44 Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa Jos ajoneuvo uhkaa kaatua, ei saa irrottaa vöitä eikä yrittää hypätä pois ajoneuvosta. Poishyppäämisestä aiheutuu huomattava loukkaantumisvaara! Oikea käyttäytyminen: Kumarra kehon yläosa ohjauspyörän yli. Pidä ohjauspyörästä kiinni kaksin käsin ja tue jaloilla. Kallistuta kehoa putoamissuuntaa vasten IN E 11

45 3.5 Ohjauspylvään säätö Vapauta ohjauspylvään säätövipu (18) liikuttamalla sitä nuolen suuntaan (L) kohti kuljettajan istuinta. Muuta ohjauspylvään (38) kaltevuus toiveidesi mukaiseksi kääntämällä sitä eteen tai taakse. Työnnä ohjauspylvään säätövipu nuolen suuntaan (). L IN E 12

46 3.6 Ajoneuvon käynnistäminen Toimenpiteet ennen käynnistämistä Jos moottoria ei ole käytetty useampaan viikkoon tai öljynsuodatin on vaihdettu, käynnistä moottori (katso kappale 3.7 tai 3.8) ja anna sen toimia muutama minuutti tyhjäkäynnillä. Z Z Z Moottorin käynnistäminen Ajoneuvoa saa käyttää vain kuljettajan istuimelta käsin. Vedä seisontajarru päälle. Kytke ajosuuntakytkin (28) neutraaliasentoon N. Moottorin voi käynnistää vain, kun ajosuuntakytkin on neutraaliasennossa. Käynnistäminen TG (katso jakso 3.7) Käynnistäminen DG (katso jakso 3.8) Avaimella käytettävä sytytyskytkin Toiminta: O - Kaikki päävirtapiirit on katkaistu, ja avain voidaan irroittaa. I - Säätimet ja mittarit ovat päällekytketyt. Moottorin esilämmitys (vain diesel). II - Moottorin käynnistäminen (siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I ) IN E 13

47 3.7 Käynnistäminen TG Huomioi nestekaasun käyttöön liittyvät turvamääräykset (katso luku D, jakso 1) Avaa nestekaasupullon sulkuventtiiliä hitaasti. Työnnä avain sytytys-/ käynnistyskytkimeen (19). Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon I. Paina äänitorvipainiketta (27) ja tarkista äänitorven toiminta. Latausvirran (3), moottoriöljyn paineen (2), neutraaliasennon (14) ja seisontajarrun varoitusvalot syttyvät palamaan M Paina ajopoljinta (22) hieman alaspäin. Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon II. Käynnistimen saa aktivoida enint. 15 s kerrallaan keskeytyksettä. Odota s ennen uutta käynnistystä ja kytke sytytys-/ käynnistyskytkin ensin takaisin asentoon 0. Päästä avain irti heti, kun moottori on käynnistynyt. Se siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I. On erittäin tärkeää noudattaa alla olevia turvavaatimuksia kaikkien nestekaasu-haarukkatrukeille suoritettavien töiden yhteydessä. 27 Jos ajoneuvo ei käynnisty: M Sulje kaasupullon sulkuventtiili. Käännä sytytys-/käynnistyskytkin asentoon O. Hae pätevä, asianmukaisen koulutuksen saanut asiakaspalvelun teknikko apuun. Kaikkien varoitusvalojen, neutraaliasentoa (14) ja seisontajarrua (5) lukuun ottamatta, on sammuttava heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, on moottori heti sammutettava ja häiriön syy selvitettävä IN E 14

48 3.8 Käynnistäminen DG Työnnä avain sytytys-/ käynnistyskytkimeen (19). Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon I. Paina äänitorvipainiketta (27) ja tarkista äänitorven toiminta. Kun sytytys-/käynnistyskytkin on kytketty asentoon I, syttyvät latausvirran (3), moottoriöljyn paineen (2), neutraaliasennon (14) ja seisontajarrun (5) sekä esihehkutuksen (13) varoitusvalot palamaan. Paina ajopoljin (22) täysin alas ja odota, kunnes esihehkutuksen varoitusvalo sammuu Z Esihehkutusaika riippuu moottorin lämpötilasta, se kestää n. 4 s. Kytke sytytys-/käynnistyskytkin asentoon II. M Käynnistimen saa aktivoida enint. 15 s kerrallaan keskeytyksettä. Odota s ennen uutta käynnistystä ja kytke sytytys-/ käynnistyskytkin ensin takaisin asentoon 0. M Päästä avain irti heti, kun moottori on käynnistynyt. Se siirtyy automaattisesti takaisin asentoon I. Kaikkien varoitusvalojen, neutraaliasentoa (14) ja seisontajarrua (5) lukuun ottamatta, on sammuttava heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, on moottori heti sammutettava ja häiriön syy selvitettävä IN E 15

49 Moottorin käynnistämisen jälkeen on suoritettava ajokoe ja seuraavat toimintojen kontrollit: M Tarkista seisontajarrun (16) ja hidasajo-/jarrupolkimen (29) jarrutusteho. Moottorin kierroslukua säädellään ajopolkimen (22) avulla eri alueilla. Samalla tarkastetaan, että poljinta on helppo käyttää. Hydrauliikkaohjauksen toimintojen nosto/lasku (26), kallistus (25) sekä mahdollisen lisälaitteen toimintojen tarkistus. Ohjauspyörä (17) käännetään molempiin ääriasentoihin ja tarkistetaan ohjauksen toiminta. Moottorin ei tule antaa lämmetä tyhjäkäynnillä. Kohtuullisella kuormituksella ja vaihtelevalla kierrosluvulla moottori saavuttaa nopeasti käyttölämpötilansa. Moottoria täysi kuormitus on sallittua vasta, kun moottorin (10) jäähdytysaineen lämpötilan näyttö ilmoittaa lämpötilan olevan käyttölukemissa Jos kaikki toimintojen kontrollit on saatu suoritettua häiriöittä ja käyttölämpötila on saavutettu, ajoneuvo on käyttövalmis IN E 16

50 3.9 Häiriöilmoitukset käytössä Seuraavien varoitusvalojen syttyessä palamaan: Moottoriöljyn paine (2), Latausvirta (3), Jäähdytysaineen lämpötila (10) Vaihteistoöljyn lämpötila (4), on moottori sammutettava välittömästi. M Z Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun häiriö on korjattu. Katso häiriönetsintään ja toimenpiteisiin liittyen kappale Tarkista polttoainenäyttö (15, vain DG) käytön yhteydessä IN E 17

51 3.10 Moottorin sammuttaminen M Älä sammuta moottoria täysin kuormitetusta tilasta, vaan anna sen käydä vielä lyhyen aikaa lämpötilan tasaamiseksi. Pysäytä ajoneuvo. Kytke ajosuuntakytkin (28) neutraaliasentoon. Aktivoi seisontajarruvipu (16). Kytke sytytys-/ käynnistyskytkin (19) asentoon IN E 18

52 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettaja on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Hänen on ajettava hitaasti esim. kaarissa, ahtaissa käytävissä ja niiden lähistöllä, ajettaessa läpi heitto-ovista, näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan tehdaskuljetusajoneuvoa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuun ottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan nojaaminen tai kurkottaminen ulos työja ohjausalueelta on kielletty. Näkyvyysolosuhteet ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän kauas valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on tehdaskuljetusajoneuvoa ajettava siten, että kuorma on takana tai ajamalla ajoneuvoa taaksepäin. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava tehdaskuljetusajoneuvon edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereitiksi ja jos nousujen ja laskujen ajopinnat ovat puhtaita ja luistamattomia ja ajaminen niissä on turvallinen teknisten ajoneuvon ominaisuuksien mukaan. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja tehdaskuljetusneuvon pysäköinti nousuissa tai laskuissa on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja lastaussillalle ajaminen: Hissiin tai lastaussillalle saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta tehdaskuljetusajoneuvolla ajoon sopivia ja haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusajoneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei hissikuilun seiniä kosketa. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun tehdaskuljetusajoneuvo on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen tehdaskuljetusajoneuvoa. Kuljetettavan kuorman laatu: Käyttäjän on varmistettava kuormien asianmukaisesta kunnosta. Liikuttaa saa vain turvallisesti ja huolellisesti asetettuja kuormia. Jos on vaara, että kuorman osat voivat kaatua tai pudota alas, on käytettävä sopivia turvatoimenpiteitä, esim. kuorman suojaritilää IN E 19

53 Perävaunujen vetäminen tai hinaus on sallittua vain ajoittain, kiinteällä ja tasaisella ajoteillä, maksimaalisen poikkeaman ollessa +/- 1% ja nopeuden korkeintaan 5 km/ h. Perävaunujen jatkuva vetäminen ei ole sallittua. Vetämisen aikana ei haarukoiden sakaroiden päällä saa olla kuormaa. Ei saa ylittää ajoneuvolle määritettyä enimmäiskuormaa jarruttomien ja/tai jarrullisten perävaunujen osalta. Määritetty enimmäiskuorma koskee ainoastaan haarukkatrukin vastapainossa olevaa tilapäiskytkentää. Jos kuormaajaan asennetaan muu vetokoukku, on koukun valmistajan vastaavat määräykset huomioitava. Perävaunun kytkemisen jälkeen kuljettajan on ennen ajamista varmistettava, että vetokoukun irtoaminen on estetty. Hinaavia ajoneuvoja on ajettava niin, että hinausyhdistelmä on kaikissa ajoliikkeissä ohjattavissa ja jarrutettavissa. Poistokaasupäästöt: Ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa. Ajoneuvon käyttö suljetussa tilassa voi johtaa haitallisten poistokaasujen kerääntymiseen, joka voi aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja jopa kuoleman! Hätä-seis ajoneuvon sähköpuolen katkaisemisella: Kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytketään pois päältä. Aseta virtalukko asentoon O-. Jos kyseessä on hytillä tai mukavuuskatolla varustettu ajoneuvo, on avattava ovet. Paina jalkatilassa sijaitsevaa näppäintä. Konepelti avautuu, poista pikalukitus akun navasta. Kaasukäyttöisissä trukeissa on kierrettävä kaasusäiliön tai kaasupullon sulkuventtiili kiinni, jotta estetään kaasun pääseminen moottoritilaan IN E 20

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

AGRICULTURAL HANDLING solutions

AGRICULTURAL HANDLING solutions AGRICULTURAL HANDLING solutions www.manitou.com SUORITYSKYKYÄ SINUN TILALLESI 000 kg: MLT 0 ja 00 maksimi kantavuus sallii jopa tonnin kuorman kuljetuksen - ja vielä enemmän - jopa tonnin noston, m korkeaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot