EFG /425k/425ks/425s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 422-430/425k/425ks/425s"

Transkriptio

1 EG /425k/425ks/425s Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Vakiomallin tekniset tiedot... B Tehotiedot... B Painot (kaikki tiedot kg)... B Renkaat... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 9 4 Tunnusmerkkipainat ja tyyppikilvet... B Trukin tyyppikilpi... B Trukin kuormakaavio... B Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli)... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 13 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto... C 1 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa... C 2 3 Käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria... C 4 5 Ajoneuvon ohjaus ilman sen omaa moottoria (o)... C 5 6 Ajoneuvon hinaaminen... C 5 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o)...d 3 4 Akun paljastaminen... D 4 5 Akun lataus... D Latauspistorasia (o)... D 6 6 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D 7 7 Akun kannen sulkeminen... D 8 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Kojelaudan kytkin... E Ohjauspulpetin kytkin... E Monitoiminäyttö... E Ohjauspöytä (o)... E Kellonajan asetus... E Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset... E 15 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettu pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E Turvavyö... E Pidätysjärjestelmä (o)... E Ohjauspylvään säätö... E Käyttövalmiuden luominen... E Ajoneuvo, joissa on lämmitys (o)... E 23 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajo... E Ajo-ohjaus... E Jarrutus... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (MONITOIMIOHJAIN)... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (SOOLOTOIMIOHJAIN)... E Nostolaitteen ja lisälaitteiden ohjaus (monitoimiohjauspyörä)... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Perävaunujen hinaus... E Vetokuormat... E 40 5 Häiriöapu... E IN I 2

6 Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltokirja EG Voitelukaavio Käyttönesteet Huolto- ja korjaustöiden kuvaus Ajoneuvon valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Ajoneuvoa ei saa käyttää, jos turvavyö on rikki, vaan se tulee vaihtaa välittömästi! Rengaspaine Hydrauliöljyjen tarkistus Tarkista vaihdeöljyt Öljyn poisto Öljyn täyttö Hydrauliöljyn suodattimen vaihto Vaihda imusuodatin Tarkista jarrujärjestelmän öljymäärä Turvavyön huolto Tarkista sähkösulakkeet Trukin käyttöönotto huollon jälkeen Trukin poistaminen käytöstä Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa Toimenpiteet säilytyksen aikana Käyttöönotto säilytyksen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet IN 1

9 IN

10 A Z Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Käyttäjän on varmistettava se, että vahingoittuneet ja/tai huonosti luettavat kuormadiagrammit uusitaan. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. M Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Peräkärry- tai hinauskuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia peräkärrytai hinauskuormia, joille ajoneuvo on katsastettu IN A 1

11 A IN

12 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus EG on sähköllä toimiva, kuljettajan istuimella varustettu trukki, joka ottaa kuorman kyytiin, kuljettaa ja nostaa sen renngasalustansa ulkopuolella.se on vapaasti kantava vastapainotrukki, jonka etuosassa oleva kuormannostolaitteisto tekee kuormien purkamisen kuorma-autoista ja hyllyjen täytön helpoksi.sillä voidaan kuljettaa ja nostaa standardi paletteja DIN 15142, ristikkopaleetteja DIN ja muita paletoituja kuormia. Trukkityypit ja maksiminostoteho: Tyyppi Maksiminostoteho*) Kuorman painopiste EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Ajoneuvoon merkitystä kuormadiagrammista ilmi käyvää kantovoimaa on noudatettava IN B 1

13 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Kohta Nimike 1 t Kuljettajan suojakatos 2 t Kuljettajan istuin 3 t Vastapaino 4 t Ohjausakseli 5 t Vetoakseli 6 t Haatukkakannin 7 t Nostoteline 8 t Ohjaus 0708.IN B 2

14 2.1 Ajoneuvo Ohjaus (8): Kun kuljettajan istuinta rasitetaan, kytkeytyy ohjaus stand-by-toiminnolle. Ohjausaggregaatti käy etukäteen säädetyllä peruskierrosluvulla.ohjausliikkeestä riippuen ohjauspumpun kierrosluku nousee, ajonopeus laskee kääntökulmasta riippumatta ( CurveControl ). Kääntökulma näkyy näytössä. Kuljettajan istuin (2): Kuljettajan istuin on mukavuusistuin, ohjaussauva on säädettävä. Ajoneuvossa on tilat kujettajan henkilökohtaisilleasiakirjoille tai muille papereille.multi-pilot yhdistää kaikki hydraulikkatoiminnot ja ajosuuntakytkimen samalla kahvalla käytettäväksi. Kuljettajan suojakatos (1) on rakennettu siten, että jälkeenpäin tapahtuva hytin rakentaminen on yksinkertaista. Sähkö/ elektroniikka: Moderni vaihtovirtatekniikka mahdollistaa mahdollismman pienellä kaapelimäärällä tapahtuvan tietojenkäsittelyn (CAN-Bus). Siten saavutamme pienemmän johdonkatkeamisista aiheutuvan häiriöalttiuden ja huomattavasti nopeamman vian paikallistamisen. Kokonaisuutena toimiva TC-ohjaus (Total Control) on yksinkertainen, varma ja monitoiminen. Kuljettaja voi valita parhaiten kuormalle ja ympäristölle sopivan toimintaohjelman: suurtehosta energiansäästöohjelmaan. Erittäin helppo ja ennen kaikkea nopea vika-analyysi ja ohjelmointi on mahdollista tietokoneen avulla. Käyttöyksikkö ja jarru: Etuveto takaa parhaan pidon vetäville renkaille. Hydraulisesti toimiva öljyssä uiva lamellijarru on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa. Umpirakenteinen vaihteisto sallii trukin käytön agressiivisissakin olosuhteissa. Lisäksi trukki jarruttaa generaattorisesti ajomoottorin kautta kunnes se seisahtuu kokonaan. Siten saavutetaan energian kulutuksen minimointi. Jousiakkujarru kytkeytyy päälle n. 15 sek. trukin pysähtymisen jälkeen tai 1-15 sek. (säädettävissä) senjälkeen, kun kuljettaja on lähtenyt istuimeltaan. Jousiakkujarru kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajopoljinta painetaan. Hydraulilaitteet: Kaikki toiminnot ovat kevytkäyttöisiä, oikeasuhteisia ja samanaikaisesti suoritettavissa (paitsi turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa). Suuremman hyötysuhteen saavuttamiseksi toimivat hydrauliyksikkö ja ohjausmoottori toisistaan erillään. Mikropainesuodatin on vaihdettavissa ylhäältä käsin ilman, että hydrauliöljyä valuu hukkaan. Nostomasto (7): Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujasta valuraudasta valmistetut profiilit ovat kapeita, tämä on helppo havaita erityisesti kolmiasteisen nostotelineen ollessa kyseessä, koska näkyvyys on hyvä.haarukkakelkan konstruoinnissa on saavutettu yhtä hyvät tulokset. Sekä nostoteline että haarukankannin liikkuvat kestovoideltujen, huoltovapaiden ja vinoon asetettujen suojarullien päällä IN B 3

15 3 Vakiomallin tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 1) = + 25 mm DZ-masto Nimike EG 422 EG 425k EG 425 h 1 Nostotelineen korkeus sisäänajettuna mm h 2 Vapaatyöntö mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostomasto ylhäällä mm h 6 Korkeus suojakaton yli mm h 7 Istuinkorkeus/ seisontakorkeus mm Istuintila H h 10 Kytkeytymiskorkeus 390/ 390/ 390/ mm L 1 Kokonaispituus, johto mukaan lukien mm L 2 Pituus haarukkakelkkaan asti mm b1 Koknaisleveys mm b3 Haarukankanstimenleveys mm m 1 Maavara nostotelineen alla mm m 2 Maavara akselivälin keskikohdassa mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 800 x 1200 pituus mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 1000 x 1200 poikittais mm W a Kääntösäde mm x Kuorman välimatka mm y Akseliväli mm 0708.IN B 4

16 1) = + 25 mm DZ-masto Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 h 1 Nostotelineen korkeus sisäänajettuna mm h 2 Vapaatyöntö mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostomasto ylhäällä mm h 6 Korkeus suojakaton yli mm h 7 Istuinkorkeus/ seisontakorkeus mm Istuintila H h 10 Kytkeytymiskorkeus 390/ / /550 mm L 1 Kokoanispituus johto mukaan lukien mm L 2 Pituus haarukkakelkkaan asti mm b1 koknaisleveys mm b3 Haarukankanstimenleveys mm m 1 Maavara nostotelineen alla mm m 2 Maavara akselivälin keskikohdassa mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 800 x 1200 pituus mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 1000 x 1200 poikittais mm W a Kääntösäde mm x Kuorman välimatka mm y Akseliväli mm 0708.IN B 5

17 B IN

18 3.1 Tehotiedot Nimike EG 422 EG 425k EG 425 Q Kantovoima/ kuorma 2,2 2,5 2,5 t C Kuorman painopiste mm Ajonopeus kanssa/ilman kuomraa 17/18 17/18 17/17 km/h Nostonopeus kanssa/ilman kuormaa 0,46/0,54 0,44/0,54 0,44/0,54 m/s Laskunopeus kanssa/ilman kuormaa 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Nousukyky kuorman kanssa /ilman 10 / 15 8,5/14 7,5/13 % S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa/ilman S2 5 min. 20/31 18/29 17/27 % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman 10 m:llä 4,2/3,9 4,3/4,0 4,4/4,1 s Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 Q Kantovoima/kuorma 2,5 2,5 3,0 t C Kuorman painopiste mm Ajomopeus kanssa/ilman kuormaa 20/20 20/20 20/20 km/h Nostonopeus kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,60 0,55/0,60 0,50/0,60 m/s Laskunopeus kanssa/ilman kuormaa 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Nousukyky kuorman kanssa/ilman 12/19 11/17 10/17 % S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa/ilman S2 5 min. 21/35 20/32 18/29 % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman 10 m:ssä 4,1/3,7 4,1/3,7 4,2/3,8 s 0708.IN B 7

19 3.2 Painot (kaikki tiedot kg) Nimike EG 422 EG 425k EG 425 Nettopaino (akun kanssa) kg Akunpaino kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana 5800/ / /850 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 2300/ / /2220 kg Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 Nettopaino (akun kanssa) kg Akun paino kg Akselipaino kuoman kanssa edessä/ 6300/ / /850 kg takana Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 2300/ / /2500 kg 3.3 Renkaat Nimike EG 422 EG 425 EG 430 Rengaskoko edessä Rengaskoko takana SE (super elastic) 23 x x Täyskuminen 22 x 8 x x 9 x 16 Ilma 250 / 60 R12 ; 10 bar SE (super elastic) 18 x 7-8 Täyskuminen 18 x /8 Ilma 180 / 70 R8; 7 bar Z Hyväksytty rengas: Ks. luku Trukin huolto. Jungheinrich-asiakasneuvojat vastaavat mielellään kysymyksiin! 0708.IN B 8

20 3.4 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: EG 422/425k/425 = 70 db(a) EG 425ks/425s/430 = 71 db(a) Z Normin EN mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: EG = 0,45 m/s 2 Z EN 13059:n mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Z Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen EN 12895:n sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila ajokäytössä käyttölämpötila: -20 C - 40 C Tehdaskuljetusneuvoa käytettäessä jatkuvasti alle 5 C:n lämpötilassa tai kylmävarastossa tai suurille lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille alttiina tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja lupa IN B 9

21 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Tunnusmerkkipainat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilvet, kuten kuormadiagrammit, kiinnityskohdat ja tyyppikilvet on oltava luettavissa, tarvittaessa ne tulee uusia IN B 10

22 Kohta Nimike 9 Kilpi "Nosto/lasku" 10 Kilpi "Kallistus eteen-/taaksepäin" 11 Kilpi "Kuljettajan maksimipituus" 12 Kilpi "Ajo kuorma nostettuna, masto kallistuneena eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 13 Kilpi "Käytä turvavyötä" 14 Noston rajoitus 15 Kieltomerkki Henkilöiden kuljetus kielletty 16 Huomio: Noudata käyttöohjetta! 17 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 18 Kilpi "Kantavuus" 19 Sarjanumero, rungossa sivuosan alla 20 Kilpi "Mineraaliöljy" 21 Kiinnityspisteet vaununostajaa varten 22 Tyyppikilpi 23 Tarkastuslaatta (o) 24 Kilpi "Hydrauliöljyn täyttö" 25 Kilpi "Jousiakkujarru" 26 Kilpi Käyttäytyminen ajoneuvon kaatumisvaaran yhteydessä 27 Yhdistetty varoitusmerkki Oleskelu kuorman nostovälineen päällä kielletty / Oleskelu kuorman nostovälineen alla kielletty / Puristumisvaara nostomaston ajamisen yhteydessä 28 Kilpi "Hydraulitoiminto (MONITOIMIOHJAIN)" 29 Kilpi "Ohjauspylvään säätö" 0708.IN B 11

23 4.1 Trukin tyyppikilpi Z Kohta Nimike Kohta Nimike 30 Tyyppi 36 Valmistaja 31 Sarja-nro. 37 Akun paino min/max kg 32 Nimellisnostoteho kg 38 Moottorin teho kw 33 Akku: Jännite V 39 Kuorman painopiste-etäisyys mm 34 Tyhjäpaino ilman akkua kg 40 Valmistusvuosi 35 Valmistajan logo 41 Optio Esittäessänne ajoneuvoa koskevia kysymyksiä tai tilatessanne varaosia mainitkaa arjanumero (31). 4.2 Trukin kuormakaavio Ajoneuvon kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn Q kiloissa nostotelineen ollessa pystyasennossa. Taulukkoon on merkitty maksimi nostovoima tietyn kuorman painopisteen kanssa D (mm) ja toivotun nostokerkeuden kanssa H (mm). Esimerkki: IN B 12

24 Esimerkki maksimi nostovoiman laskemiseksi: Kuorman painopisteen D ollessa 600 mm ja maksiminostokorkeuden H ollessa 3600 mm on maksiminostoteho Q 1105 kg. 4.3 Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli) Haarukanpiikkien kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn Q kiloissa. Kaaviosta on luettavissa, kuinka suuri maksiminostoteho kulloinkin on painopisteen D (mm) muuttuessa. 4.4 Lisälaitteen kuormakaavio Laitteeseen kiinnitettyjen työkalujen kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn kulloinkin kyseessä olevan laitteen kanssa kiloissa. Kuormadiagrammissa mainitun lisälaitteen sarjanumeron on oltava saman kuin lisälaitteen tyyppikilvessä, koska valmistaja antaa kantokyvyn jokaista yhdistelmä varten. Se ilmoitetaan samalla tavoin kuin trukin nostoteho ja luetaan lisälaitteeseen soveltaen. Nuolimerkinnät (42 ja 43) sisä- ja ulkomastossa näyttävät kuljettajlle, milloin kuormadiagrammissa annetut nostokorkeusrajt on saavutettu IN B 13

25 B IN

26 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto M Käytä vain nostolaitteita, joiden nostovoima on riittävä (lastauspaino = nettopaino + akun paino; katso tyyppikilpi, ajoneuvo). 1 Pysäköi trukki turvallisesti (Katso kappale E). Kiinnitä nostoliinat nostomaston (1) poikkipalkkiin ja hinauskoukkuun (2). M M M Nosturilla tapahtuva lastaaminen on tarkoitettu tapahtuvaksi vain kun laitetta kuljetetaan ensimmäiseen käyttöönottoon. Jos käyttöolosuhteet vaativat ajoneuvon useintapahtuvaa siirtelyä nosturilla (vaihtuvat työskentelypaikat), tulee tästä neuvotella erikseen valmistajan kanssa. Nosturivaljaat tai -ketjut saa kiinnittää vain vastapainon ylempään sinkilään ja yläosan metallipalkkiin (nostomasto). Nostomaston tulee olla kokonaan taakse kallistettuna. Nosturivaljaan tai ketjun mastossa tulee olla vähintään 2 m vapaana. Nostoliinat tulee kiinnittää siten, etteivät ne nostettaessa kosketa mitään trukin osia tai kuljettajan suojakatosta IN C 1

27 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa M Z Kuorma-auto- ja peräkärrykuljetuksissa trukki on varmistettava kiiloilla ja kiristettävä hihnoilla asianmukaisesti. Kuorma-autossa ja peräkärryssä on oltava kiristyslenkit ja puupohjainen lava. Asianmukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tulee kuormata trukki ohjesääntöjen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaisesti. Kuorman varmistustoimenpiteet ja niiden oikeat laskelmat on päätettävä aina tapauskohtaisesti. Nostopuomillisen trukin sitomiseen käytetään maston ylätangon kiinnityspisteitä ja peräkärrypulttia. Sidottaessa ja kiilattaessa nostolaitteen on oltava alhaalla Z Ilman nostolaitetta kuljetettaessa trukki sidotaan suojakaton yli menevillä liinoilla. Sidonta ja kiilaus ilman nostolaitetta 0307.IN C 2

28 Likimääräinen painopistekohta 3 Käyttöönotto M Ensimmäisen käyttöönoton ja kuljettajan opastamisen tulee tapahtua vain henkilökunnan toimesta, joka on asianmukaisesti tehtävään koulutettu. Trukkia on ajettava vain akkuvirralla. Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten (siirtokaapeli) tulee olla lyhyempiä kuin 6 m. Ajoneuvolle tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet ennen käyttöönottoa kuljetuksen jälkeen: Tarkista ajoneuvon varustetaso. Tarkista akun liitokset ja hapon määrä (katso luku D, kappale 6). Ota ajoneuvo ohjeita noudattaen käyttöön (katso luku E, kappale 3) IN C 3

29 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria Ennen kuin ajoneuvoa voidaan liikuttaa ilman sähköä, on jousiakkujarru kytkettävä pois päältä: Ennen kuin kuljettaja jättää ajoneuvon, jonka jousiakkujarru on kytketty pois päältä, on ajoneuvo suojattava paikaltaan liikkumista vastaan. 1 M Käännä kahva (1) vasemmalle asentoon Akkujarrun vapautus. Käännä ohjauspyörää oikealle kunnes hydrauliikkapiirin paine on laskenut ja jousiakkujarru on kytkeytynyt pois päältä.tämän huomaa siitä, että jarrupoljin toimii normaalisti, kun taas sisäänpainuneessa jarrussa on havaittavissa heti vastusta). Vetopyörät eivät ole enää jousiakkujarrun lukitsemat tai jarruttamat. Jalkajarru pysyy kuitenkin toimintakykyisenä. Käännettäessä ohjauspyörästä ei jalkajarrua saa käyttää. Ennen uudelleenkäyttöönottoa on sähköllä toimivan ajoneuvon kahva (1) käännettävä taas oikealle asentoon "Ajoasento. Ajonevuo on nyt ajoasennossa käyttövalmis. M Ajoneuvo, jossa on monitoimiohjauspyörä (o) Käännä vipu (4) vasemmalle asentoon "Jousijarrun irrottaminen". Liikuta pumppua vivulla (5), kunnes hydraulipiiri on paineistettu ja jousiakkujarru on irrotettu. Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut, eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (4) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa IN C 4

30 5 Ajoneuvon ohjaus ilman sen omaa moottoria (o) M Jos ohjauksen tai ajoneuvon elektroniikan hydraulijärjestelmä on vahingoittunut, ajoneuvoa ei välttämättä voi ohjata. Jotta ajoneuvoa voi ohjata ilman sähkövirtaa, ohjausta on käsiteltävä seuraavasti. 6 Kytke HÄTÄPYSÄYTYS-kytkin ja virtalukko pois päältä. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan Laita kuusiokoloavain kuusiokoloon (6) ja käännä moottoria haluttuun ohjausasentoon. 6 Ajoneuvon hinaaminen Z M Kiinnitä hinaustanko/köysi hinaavan ajoneuvon peräkoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Vedä akun pistoke irti (huomioi kohta D3!). Irroita seisontajarru. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilön ohjaamassa trukkia. Hinaa ajoneuvoa kävelyvauhdilla! Koska ohjaustehostin on pois päältä, vaatii ajoneuvon ohjaaminen voimaa. Vain osoitetut henkilöt saavat hinata ajoneuvon, jossa on monitoimiohjauspyörä (o), pois vaara-alueelta hitaalla ristikytkennällä. Ajoneuvoa voi liikuttaa vain hinausautolla ja hinaustangon avulla. Hätäohjausta käytetään kappaleen "Moottorittoman ajoneuvon ohjaaminen" mukaisesti IN C 5

31 C IN

32 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. M M Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää IN D 1

33 2 Akkutyypit Ajoneuvot varustetaan erilaisilla akuilla käyttötavasta riippuen. Seuraavasta taulukosta, kohdasta kapasiteetti, käy ilmi, mitkä yhdistelmät kuuluvat vakiomalliin, kuten DIN 43535:ssa. EG 422 EG 425k EG 425/ V - 4PzW - Akun 480 Ah 80 V - 4PzS - Akun 560 Ah 80 V - 4PzW - Akun 480 Ah 80 V - 4PzS - Akun 560 Ah 80 V - 4PzS - Akun 600 Ah 80 V - 5PzW - Akun 600 Ah 80 V - 5PzS - Akun 700 Ah 80 V - 5 PzS - Akun 750 Ah Akun paino näkyy akun tyyppikilvessä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon seisontavarmuuteen. Tämän vuoksi akun mittojen ja painon tulee vastata seuraavan taulukon tietoja.ajoneuvoon saa asentaa erilaisen akun vain valmistajan luvalla. Ajoneuvo Koneistoakku 80 V Mittasuhde (mm) L max. B max. H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Nimellispaino (-5/+8%) kg EG EG 425k/ 425ks EG 425/ 425s/ samanlainen kuin DIN Ah Ah Ah 0708.IN D 2

34 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o) M Jos ajoneuvo on varustettu pidätysjärjestelmällä, akun kansi voidaan avata vain, kun lukitussalvat ovat perusasennossa (vaakasuorassa), kuljettajan puolella sijaitseva kääntösalpa on taitettu sisäänpäin ja on varmistettu lukitusnapilla. Lukitse automaattisen pidätysjärjestelmän(ers) lukitusnappi (2) ja käännä salvat sisäänpäin. Automaattisessa pidätysjärjestelmässä ERS-AS salpa käännetään automaattisesti oikeaan asentoon ja pidätään siellä. Katso luku E jakso "Pidätinjärjestelmä" 2 Mekaaninen pidätysjärjestelmä, jossa on elektroninen valvonta (HRS-E, jossa on pidätyssalpa) Akun kannen avaamista varten käännä vasemmanpuoleinen pidätyssanka alas ja sisään. Akun kannen sulkemisen jälkeen käännä pidätyssanka ulos ja ylös. Elektroninen pidätysjärjestelmä (ERS, jossa on pidästyssalpa) Akun kannen avaamista varten käännä pidätyssanka käsin alas ja lukitse se lukitusnapilla (2). Käännä pidätyssalpa sisään. Akun kannen sulkemisen jälkeen (latausvaihe päättynyt) käännä pidätyssanka ulos, vapauta lukitusnappi (2) lukituksesta ja käännä pidätyssanka käsin ylös. Elektroninen pidätysjärjestelmä, jossa on automaattinen lukitus (ERS-AS,. jossa on pidätyssanka) Avattaessa akun kansi pidätyssalpa kääntyy automaattisesti perusasentoon (vaakasuora asento, katso luku E jako "Pidätysjärjestelmän käyttöohje (automatiikka)" ja lukittuu itsenäisesti. Käännä salpa käsin alas. Suljettaessa akun kantta käännä pidätyssalpa ulospäin, pidätyssalpa avautuu ja vapautuu automaattisesti lukituksesta IN D 3

35 4 Akun paljastaminen Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Avaa ohjaussauvan kiinnitys (1), työnnä ohjaussauva eteen ja kiinnitä tähän asentoon. Noudata erityistä varovaisuutta ohjausventtiilin kantta avattaessa ja suljettaessa. 1 MONITOIMIOHJAIMELLA (MULTIPILOT) monitoimiohjauspyörällä: tai 3 2 Vedä ohjausventtiilin kansi (2) eteen, kunnes se lukittuu. Kallista akun kansi sekä kuljettajan istuin (3) varovasti taakse. Solo-Pilotilla varustettu: Irroita ohjausventtiilin kansi (2) lukituksestaan painamalla vipua (4) ja käännä kansi eteen. Käännä akun kansi ja kuljettjan istuin varovasti taakse. 2 4 Akun pistoketta irroitettaessa tai liitettäessä tulee pääkytkimen ja laturin olla kytkettynä pois päältä. Irrota akkupistoke (5). Poista akusta mahdolliset eristeet IN D 4

36 5 Akun lataus M Akun paljastaminen (katso luku D, kappale 3). Akun saa kytkeä latauslaitteeseen tai siitä irti vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Lataustoimenpiteen aikana akkukennojen yläpintojen on oltava peittämättömät riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Akun päälle ei saa asettaa mitään metalliesineitä. Tarkista ennen latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset näkyvien vaurioiden varalta. Kytke latauslaitteen latauskaapeli akkupistokkeeseen (5). Kytke virta latausasemaan ja lataa akku noudattaen akun ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akun ja akun latausaseman valmistajan turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Akun kannen on latauksen ajan oltava ehdottomasti auki, jotta latauksessa syntyvät kaasut voivat haihtua. Älä sytytä tulta tai käytä paljaita valoja. Räjähdysvaara! 0708.IN D 5

37 5.1 Latauspistorasia (o) Z Pysäköi ajoneuvo turvallisesti (katso luku E). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli latauspistorasian (6) kanssa. Akusta riippuen on liitettävä vesiliitäntä (5) akun latausaseman kanssa. Latausta valvotaan sähköisesti. Ajoneuvon käyttö estetään automaattisesti ja laitteen tuulettimet aktivoidaan akun tuuletusta varten. Tuulettimien toiminta on tarkistettava aina jokaisen latauksen yhteydessä. Tuulettimet ovat istuimen alla sivuttaisen suojaverhouksen (8) takana. Kytke akun latausasema päälle ja lataa 5 6 akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Käytä latauslaitteita enintään 160 A:n latausvirralla. Akun ja latausaseman valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tuulettimien on ehdottomasti oltava päällä latauksen aikana, jotta latauksessa muodostuvat kaasut pääsevät haihtumaan. Älä käytä tulta ja avovaloa. Räjähdysvaara! IN D 6

38 6 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen M Akkua ei saa nostaa takaseinällä olevan painumissuojakaaren yläpuolelle, muuten saattavat tuuletin tai istuimen kansi vaurioitua. Avaa akkukotelo (katso kappale D, kohta 3). Vedä sivuosa (6, 7) ulos. Oikosulkujen välttämiseksi tulee avoimet navat ja liitokset peittää kumimatolla. Akkua nosturilla vaihdettaessa on varmistuttava siitä, että nosturin nostoteho on riittävä (katso akun paino akkutelineessä olevasta akun tyyppikilvestä). Nosturin nostovaijeri viedään kuljettajan suojakatoksessa olevan aukon kautta, ja on katsottava, että nostoveto tapahtuu pystysuoraan, jottei akkuteline vahingoitu. Koukut tulee kiinnittää siten, etteivät ne nosturivaljaiden löystyessä putoa akun kennojen päälle. Kiinnitä nostovaijeri akkutelineeseen. efg v d04 mitte Nosta akku nosturilla ajosuuntaan katsottuna oikealle rungon yläpuolelle ja siirrä sitten varovasti sivulle. Kokoaminen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Jos akku vaihdetaan, tulee ehdottomasti käyttää samanlaista mallia. Tarkista kaikki johto- ja pistokeliitokset näkyvien vaurioiden varalta, kun akku on jälleen asennettu. Kannet ja ovet tulee sulkea huolellisesti. Vaihdettaessa/ asennettaessa akkua on varmistettava, että akku on kunnolla paikallaan IN D 7

39 7 Akun kannen sulkeminen MONITOIMIOHJAIMELLA (MULTIPI- LOT) tai monitoimiohjauspyörällä: Vedä ohjausventtiilin kansi eteen ja irrota samanaikaisesti lukituksestaan painamalla vipua (8). Ohjausventtiilin kansi siirtyy itsestään taakse. Solo-Pilotilla varustettu: 8 Suljettuasi akkutilan kansi käännä ohjausventtiilin kansi taakse, kunnes se lukittuu. 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari M Akun purkausilmaisin: Akun lataustila näytetään info- ja huoltonäytössä. Akun purkausilmaisimen/purkaussuojan normaalisäätö tehdään vakioakkuihin nähden. Huoltovapaita akkuja käytettäessä näyttö on asetettava siten, että tunnus T näkyy prosenttinäytön perässä. Ellei tätä asetusta tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen vuoksi. Instrumentin asetusta varten on paras ottaa yhteys trukin valmistajan huoltopalveluun. Kun viimeiset 10% käytössä olevasta kapasiteetista tulee käyttöön, varoitusvalo vilkkuu. Kun akku on purkautunut sallittuun purkutilaan asti, näytetään tyhjä akkusymboli. Akun purkaussuoja: Kun jäljellä oleva kapasiteetti on alittanut tietyn rajan, nostotoiminto kytkeytyy pois päältä. Vastaava viesti ilmestyy informaatio- ja huoltonäytölle. Z Nostotoiminnon lopettamiseksi tulee koskettimellinen varmistuslukko kytkeä päälle ja sammuttaa jälleen, tämän jälkeen on nostaminen mahdollista sek. ajan. Nostotoimintoja voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun akku on ladattu vähintään 40-prosenttisesti. Käyttötuntimittari: Käyttötunnit näkyvät akun latausnäytön vieressä. Käyttötunteja lasketaan, kun ajoneuvo on käynnistettynä ja istuinkytkin on suljettu IN D 8

40 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

41 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaus 5 ohjauspyörän kierroksella vasemmalta oikealle. 2 Monitoiminäyttö t Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 3 Seisontajarru (vipukytkin) t Seisontajarrua käytetään vain, kun käyttöjarrussa on häiriö. Normaalitapauksessa seisontajarru (jousiakkujarru) toimii automaattisesti seisonnan aikana. Optinen näyttö: punainen = seisontajarru päällä vihreä = seisontajarru vapautettu 4 Ohjauspylvään lukitus t Ohjauspylväs säädetään halutulle etäisyydelle ja lukitaan. 5 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 6 Ajopoljin t Ajonopeus säädetään portaattomasti. 7 Jarrupoljin t Ajoneuvoa jarrutetaan. 8 Ajosuuntakytkin MONITOIMIOHJAIN Äänitorvi Lisähydrauliikka (ZH3) o o o o Säädetään haluttu ajosuunta. Ohjaa nostomaston toimintoja. Varoitussignaalin antaminen. Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een. 9 Lisävarusteiden kytkin o esim. näyttö työvalaistus päälle 10 HÄTÄ-SEIS -pääkytkin t Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 11 Kaksoispoljinohjauksess a: ajopoljin "Taaksepäin" 12 Kaksoispoljinohjauksess a: Jarrupoljin 13 Kaksoispoljinohjauksess a: ajopoljin "Eteenpäin" o Ajoneuvo ajaa taaksepäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. o Ajoneuvoa jarrutetaan. o Ajoneuvo ajaa eteenpäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. 14 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta. 15 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 16 SOOLOTOIMIOHJAIN t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. nosto - lasku 17 SOOLOTOIMIOHJAIN Nostolaite - kallistus t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. 18 SOOLOTOIMIOHJAIN Lisähydrauliikka (ZH1) Sivutyönnin 19 SOOLOTOIMIOHJAIN Lisähydrauliikka (ZH2) 20 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. o Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een t = Vakiovarusteet o = Lisävarusteet 0707.IN E 2

42 MONITOIMIOHJAIMELLA varustettu ajoneuvo Kaksoispoljinohjaus SOOLOTOIMIOHJAIMELLA varustettu ajoneuvo IN E 3

43 Ajoneuvoa, jossa on monitoimikäsinoja MONTITOIMIOHJAIN/ohjaus sormikosketuksella (o) Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Ohjauspöytä o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 22 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 23 Virtalukko ISM 24 Ohjaus sormikosketuksella o o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. o Toiminto kuten soolotoimiohjain pos. 16; 17; 18; IN E 4

44 Ajoneuvo, jossa on monitoimiohjauspyörä (o) Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Käyttöpaneeli o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 22 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 23 Virtalukko o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, ISM o etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 25 Lisähydrauliikka (ZH2) o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. 26 Nostolaite - Kallistus t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. 27 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Vaihtokytkentä ZH1:stä ZH3:een Z aktiivisessa kytkennässä ZH3-toimintoa käytetään painikkeella Nosto - Lasku t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. 29 Lisähydrauliikka (ZH1) sivutyönnin o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. 30 Korkeudensäätö Ohjauspylväs säädetään halutulle korkeudelle ja lukitaan. 31 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 32 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta IN E 5

45 2.1 Kojelaudan kytkin Toiminto Varoitusvilkkukytkin Kytkin "Pyörivä lamppu/seisontavalo" Kytkin "Lasinpyyhin-/lasinpesujärjestelmä" Asento 1 "Lasinpyyhin Päälle" Asento 2 "Lasinpesujärjestelmä Päälle" 2.2 Ohjauspulpetin kytkin Toiminto Ohituspainike "Noston katkaisu" Kytkin "Ryömintäajo" Kytkin "Istuinlämmitys" Kytkin "Ajoneuvon valaistus" (seisontavalo/ajovalo) Kytkin "Työvalonheitin" 0707.IN E 6

46 2.3 Monitoiminäyttö Monitoiminäytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Monitoiminäytön graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina Kohta Näyttö 33 Vaihtonäppäin käyttötunneista kellonaikaan 34 Ohjausten ylilämpötila 35 Pumppumoottorin ylilämpötila 36 Ajomoottorin ylilämpötila 37 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) 38 Seisontajarru kiristetty 39 Ajosuunnanosoitin (o) 40 Ajoneuvo käytössä (avainkytkin "PÄÄLLE") 41 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus 42 Jarrunestetaso liian alhainen 43 Palaa virheiden olemassaolon aikana tai vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 44 Ryömintäajopainike 45 Ohjelmavalintapainike 46 Asetuspainike (SET) 47 Käyttöohjelmanäyttö (ohjelmat 1-5) 48 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö 49 Akkukapasiteettinäyttö 50 Kellonajan ja käyttötunnin tai diagnoosin ja virheiden näyttö 0707.IN E 7

47 2.3.1 Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet Seuraavat tilat näytetään tai kytketään päälle: Kohta Näyttö / toiminta 33 Vaihtopainike käyttötuntilaskurista kellonaikaan Ajoneuvon käyttötuntien avainkytkin "PÄÄLLE" Käyttötunnit "E" voidaan kytkeä koodin "PÄÄLLE" tai "POIS" avulla Kellonajan näyttö 34 Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen 35 Pumppumoottorin, servo-ohjausmoottorin ylilämpötila Pumppumoottorin ja servo-ohjausmoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 36 Ajomoottorin ylilämpötila Ajomoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 37 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa Ajoneuvo käyttövalmis, vyölukko auki 38 Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty 39 Ajosuunnanosoitin o Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa 40 Ajoneuvo käytössä Avainkytkin asennossa "PÄÄLLE" 41 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia) tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) 42 Jarrunestettä liian vähän Jarrunesteentasoa valvotaan jarrunestesäiliössä tarkastustunnistimien avulla 43 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 44 Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 45 Ohjelmavalintapainike Painike "Ylös" ja "Alas" 46 Asetuspainike (SET) Erikoistoimintojen valinta 47 Käyttöohjelmanäyttö Valitun ajo-ohjelman (1-5) näyttö 0707.IN E 8

48 2.3.2 Näytöt Kohta Toiminto 48 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 49 Akkukapasiteettinäyttö %:na Näytetään käytettävissä oleva jäännöskapasiteetti. Näyttö 0 % = akku on 80 %:sesti tyhjä. Näytettäessä 10 % vilkkuu huomionäyttö (42). Kapasiteetin ollessa 0 % nostotoiminto kytkeytyy pois päältä sekunnin kuluttua. 50 Käyttötuntinäyttö / virhenäyttö Käyttötuntien näyttö: tehokkaan kokonaistyöajan näyttö Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), häviää käyttötuntien näyttö. Silloin näytetään virhekoodi. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa; kuuluu varoitusääni. 2.4 Ohjauspöytä (o) Ohjauspöydän näytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Ohjauspöydän graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina km/h IN E 9

49 2.4.1 Ohjauspöydän näytöt Kohta Näyttö 51 ilman toimintoa 52 ilman toimintoa 53 ilman toimintoa 54 Ryömintäajon merkkivalo 55 ilman toimintoa Ajosuunnanosoitin Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käytössä Virtalukko asennossa "PÄÄLLE" 59 ilman toimintoa 60 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa. Ajoneuvo käyttövalmis, vyölukko auki 61 ilman toimintoa Huoltonäyttö Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia)tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa. Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen. 64 ilman toimintoa 65 ilman toimintoa 66 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 67 Kuljettajan näyttö 0707.IN E 10

50 2.4.2 Ohjauspöydän painikkeet km/h Kohta Toiminto 68 Ajo-ohjelman valinta (muussa muodossa lisättävä) 69 Vaihtopainike käyttötunnit/kellonaika 70 Asetuspainike Erikoistoimintojen valinta 71 Ajo-ohjelman valinta (muussa muodossa pienentävä) Seisontajarru Seisontajarrun kiristys/vapautus Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 74 Optio ei varattu 75 Katon lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 0707.IN 76 Lasinpesujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä E 11

51 Kohta 77 Toiminto Lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 78 Varoitusvilkkujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä. 79 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä edessä. 80 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä takana. 81 Ajovalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 82 Seisontavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 83 Takalasilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 84 Istuinlämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 85 Pyörivän lampun kytkeminen päälle ja pois päältä. 86 Ohituspainike "Noston katkaisu" IN E 12

52 2.4.3 Näytöt 87 km/h Kohta Toiminto 87 Akkukapasiteettinäyttö Akun purkutila 88 Profiilinumero (ajo/nostoprofiili 1, 2, 3, 4 ja 5) 89 Käyttötuntinäyttö Kellonajan näyttäminen Jäljelle jäävän käyntiajan näyttö sisään asennetulla akulla formaattina tunnit: minuutit 90 Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), ilmestyy virhekoodin näyttö. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa. Kuuluu varoitusääni. tehokkaan kokonaistyöajan näyttö 91 Ajosuunnan, nopeuden ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 0707.IN E 13

53 2.5 Kellonajan asetus Normaali käyttömuoto Paina painiketta "h/time" (69) ja up (68) samanaikaisesti Näyttöön ilmestyy kellonaika. Ensimmäinen numero vilkkuu. Painikkeella up (68) / down (71) voidaan muuttaa vilkkuva numero suuremmaksi tai pienemmäksi. Painikkeella SET (62) siirrytään seuraavaan numeroon. Viimeisen numeron jälkeen otetaan arvo käyttöön. km/h IN E 14

54 2.6 Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset Näyttö INO 02 INO 05 INO 16 INO 35 INO 36 INO 40 INO 90 INO 96 Merkitys - Ei ole esivalittu mitään ajosuuntaa ajoneuvon päällekytkemisessä, pyörän asentoa ei näytetä - Ajosuunnan vaihtaminen neutraaliasentoon käytön aikana, vaihtuva pyörän asennon näyttö eteenpäin asentoonasennosta taaksepäin-asentoon. (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Noston katkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Ajokatkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista Ajopolkimen lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, tarkastetaanko lepoasento vain päälle kytkettäessä vai jokaisessa siirrossa asennosta istuinkytkin auki asentoon istuinkytkin kiinni. Hydrauliikan lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, näytetäänkö ilmoitus vai ei. Ylilämpötila Ajo- tai nosto-ohjaus yli 83 C lämmin. Ajo- tai nostomoottori yli 145 C lämmin. Ajo käsijarru vedettynä - Ajopoljinta painettu, vaikka käsijarrukytkin on pysäköintiasennossa. Hydrauliikan lepoasento kytkemisessä päälle - Päällekytkemisen aikana jokin hydraulitoiminto aktivoitu - Hydraulitoimintoa, joka on aktivoitu, ei suoriteta IN E 15

55 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella ja että ajoneuvo on käyttöturvallisessa kunnossa. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Ennen ajoneuvon käyttöönottoa kuljettajan on vakuututtava ajoneuvon käyttöturvallisesta kunnosta. Ennen työn aloittamista on esim. tarkastettava, toimiiko käyttö- ja seisontajarru tai automaattinen jarru (hätäpysähdys) että haarukoiden sakaroiden ulosnostamisen ja siirtämisen varmistuksessa ei ole puutteita ettei nostovälineissä ole tunnistettavia vaurioita (vääntymiä, halkeamia tai voimakkaasti kulumia) että varoituslaite toimii 3.2 Ajoneuvot, joissa on rajoitettu pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 16

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

7200 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10000 L. Säilöntä-yhdistelmävaunu Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. FIN 99 5481.FIN80J.

7200 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10000 L. Säilöntä-yhdistelmävaunu Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. FIN 99 5481.FIN80J. 99 5481.80J.2 JUMBO (Tyyppi 5491 : +.. 01000.. 01041) JUMBO (Tyyppi 5481 : +.. 01000.. 01067) JUMBO (Tyyppi 5501 : +.. 01000.. 01120) JUMBO 10000 L (Tyyppi 5551 : +.. 01000.. 01002) 6000 L/D Combiline

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8 Sisällysluettelo 1 Takuu......................... 5 2 Johdanto...................... 7 2.1 Yleistä.......................... 8 2.2 Ympäristöohjeita.................. 8 3 Turvallisuus..................

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot