EFG /425k/425ks/425s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 422-430/425k/425ks/425s"

Transkriptio

1 EG /425k/425ks/425s Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 3 3 Vakiomallin tekniset tiedot... B Tehotiedot... B Painot (kaikki tiedot kg)... B Renkaat... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 9 4 Tunnusmerkkipainat ja tyyppikilvet... B Trukin tyyppikilpi... B Trukin kuormakaavio... B Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli)... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 13 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto... C 1 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa... C 2 3 Käyttöönotto... C 3 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria... C 4 5 Ajoneuvon ohjaus ilman sen omaa moottoria (o)... C 5 6 Ajoneuvon hinaaminen... C 5 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o)...d 3 4 Akun paljastaminen... D 4 5 Akun lataus... D Latauspistorasia (o)... D 6 6 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D 7 7 Akun kannen sulkeminen... D 8 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari... D IN I 1

5 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Kojelaudan kytkin... E Ohjauspulpetin kytkin... E Monitoiminäyttö... E Ohjauspöytä (o)... E Kellonajan asetus... E Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset... E 15 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettu pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E Turvavyö... E Pidätysjärjestelmä (o)... E Ohjauspylvään säätö... E Käyttövalmiuden luominen... E Ajoneuvo, joissa on lämmitys (o)... E 23 4 Työskentely tehdaskuljetusajoneuvolla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajo... E Ajo-ohjaus... E Jarrutus... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (MONITOIMIOHJAIN)... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (SOOLOTOIMIOHJAIN)... E Nostolaitteen ja lisälaitteiden ohjaus (monitoimiohjauspyörä)... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Ajoneuvon varma pysäköiminen... E Perävaunujen hinaus... E Vetokuormat... E 40 5 Häiriöapu... E IN I 2

6 Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltokirja EG Voitelukaavio Käyttönesteet Huolto- ja korjaustöiden kuvaus Ajoneuvon valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Ajoneuvoa ei saa käyttää, jos turvavyö on rikki, vaan se tulee vaihtaa välittömästi! Rengaspaine Hydrauliöljyjen tarkistus Tarkista vaihdeöljyt Öljyn poisto Öljyn täyttö Hydrauliöljyn suodattimen vaihto Vaihda imusuodatin Tarkista jarrujärjestelmän öljymäärä Turvavyön huolto Tarkista sähkösulakkeet Trukin käyttöönotto huollon jälkeen Trukin poistaminen käytöstä Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa Toimenpiteet säilytyksen aikana Käyttöönotto säilytyksen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen, hävittäminen IN I 3

7 I IN

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet IN 1

9 IN

10 A Z Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Käyttäjän on varmistettava se, että vahingoittuneet ja/tai huonosti luettavat kuormadiagrammit uusitaan. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. M Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Peräkärry- tai hinauskuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia peräkärrytai hinauskuormia, joille ajoneuvo on katsastettu IN A 1

11 A IN

12 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus EG on sähköllä toimiva, kuljettajan istuimella varustettu trukki, joka ottaa kuorman kyytiin, kuljettaa ja nostaa sen renngasalustansa ulkopuolella.se on vapaasti kantava vastapainotrukki, jonka etuosassa oleva kuormannostolaitteisto tekee kuormien purkamisen kuorma-autoista ja hyllyjen täytön helpoksi.sillä voidaan kuljettaa ja nostaa standardi paletteja DIN 15142, ristikkopaleetteja DIN ja muita paletoituja kuormia. Trukkityypit ja maksiminostoteho: Tyyppi Maksiminostoteho*) Kuorman painopiste EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Ajoneuvoon merkitystä kuormadiagrammista ilmi käyvää kantovoimaa on noudatettava IN B 1

13 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Kohta Nimike 1 t Kuljettajan suojakatos 2 t Kuljettajan istuin 3 t Vastapaino 4 t Ohjausakseli 5 t Vetoakseli 6 t Haatukkakannin 7 t Nostoteline 8 t Ohjaus 0708.IN B 2

14 2.1 Ajoneuvo Ohjaus (8): Kun kuljettajan istuinta rasitetaan, kytkeytyy ohjaus stand-by-toiminnolle. Ohjausaggregaatti käy etukäteen säädetyllä peruskierrosluvulla.ohjausliikkeestä riippuen ohjauspumpun kierrosluku nousee, ajonopeus laskee kääntökulmasta riippumatta ( CurveControl ). Kääntökulma näkyy näytössä. Kuljettajan istuin (2): Kuljettajan istuin on mukavuusistuin, ohjaussauva on säädettävä. Ajoneuvossa on tilat kujettajan henkilökohtaisilleasiakirjoille tai muille papereille.multi-pilot yhdistää kaikki hydraulikkatoiminnot ja ajosuuntakytkimen samalla kahvalla käytettäväksi. Kuljettajan suojakatos (1) on rakennettu siten, että jälkeenpäin tapahtuva hytin rakentaminen on yksinkertaista. Sähkö/ elektroniikka: Moderni vaihtovirtatekniikka mahdollistaa mahdollismman pienellä kaapelimäärällä tapahtuvan tietojenkäsittelyn (CAN-Bus). Siten saavutamme pienemmän johdonkatkeamisista aiheutuvan häiriöalttiuden ja huomattavasti nopeamman vian paikallistamisen. Kokonaisuutena toimiva TC-ohjaus (Total Control) on yksinkertainen, varma ja monitoiminen. Kuljettaja voi valita parhaiten kuormalle ja ympäristölle sopivan toimintaohjelman: suurtehosta energiansäästöohjelmaan. Erittäin helppo ja ennen kaikkea nopea vika-analyysi ja ohjelmointi on mahdollista tietokoneen avulla. Käyttöyksikkö ja jarru: Etuveto takaa parhaan pidon vetäville renkaille. Hydraulisesti toimiva öljyssä uiva lamellijarru on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa. Umpirakenteinen vaihteisto sallii trukin käytön agressiivisissakin olosuhteissa. Lisäksi trukki jarruttaa generaattorisesti ajomoottorin kautta kunnes se seisahtuu kokonaan. Siten saavutetaan energian kulutuksen minimointi. Jousiakkujarru kytkeytyy päälle n. 15 sek. trukin pysähtymisen jälkeen tai 1-15 sek. (säädettävissä) senjälkeen, kun kuljettaja on lähtenyt istuimeltaan. Jousiakkujarru kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajopoljinta painetaan. Hydraulilaitteet: Kaikki toiminnot ovat kevytkäyttöisiä, oikeasuhteisia ja samanaikaisesti suoritettavissa (paitsi turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa). Suuremman hyötysuhteen saavuttamiseksi toimivat hydrauliyksikkö ja ohjausmoottori toisistaan erillään. Mikropainesuodatin on vaihdettavissa ylhäältä käsin ilman, että hydrauliöljyä valuu hukkaan. Nostomasto (7): Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujasta valuraudasta valmistetut profiilit ovat kapeita, tämä on helppo havaita erityisesti kolmiasteisen nostotelineen ollessa kyseessä, koska näkyvyys on hyvä.haarukkakelkan konstruoinnissa on saavutettu yhtä hyvät tulokset. Sekä nostoteline että haarukankannin liikkuvat kestovoideltujen, huoltovapaiden ja vinoon asetettujen suojarullien päällä IN B 3

15 3 Vakiomallin tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 1) = + 25 mm DZ-masto Nimike EG 422 EG 425k EG 425 h 1 Nostotelineen korkeus sisäänajettuna mm h 2 Vapaatyöntö mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostomasto ylhäällä mm h 6 Korkeus suojakaton yli mm h 7 Istuinkorkeus/ seisontakorkeus mm Istuintila H h 10 Kytkeytymiskorkeus 390/ 390/ 390/ mm L 1 Kokonaispituus, johto mukaan lukien mm L 2 Pituus haarukkakelkkaan asti mm b1 Koknaisleveys mm b3 Haarukankanstimenleveys mm m 1 Maavara nostotelineen alla mm m 2 Maavara akselivälin keskikohdassa mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 800 x 1200 pituus mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 1000 x 1200 poikittais mm W a Kääntösäde mm x Kuorman välimatka mm y Akseliväli mm 0708.IN B 4

16 1) = + 25 mm DZ-masto Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 h 1 Nostotelineen korkeus sisäänajettuna mm h 2 Vapaatyöntö mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus nostomasto ylhäällä mm h 6 Korkeus suojakaton yli mm h 7 Istuinkorkeus/ seisontakorkeus mm Istuintila H h 10 Kytkeytymiskorkeus 390/ / /550 mm L 1 Kokoanispituus johto mukaan lukien mm L 2 Pituus haarukkakelkkaan asti mm b1 koknaisleveys mm b3 Haarukankanstimenleveys mm m 1 Maavara nostotelineen alla mm m 2 Maavara akselivälin keskikohdassa mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 800 x 1200 pituus mm Ast Työkäytävänleveys paleteilla 1000 x 1200 poikittais mm W a Kääntösäde mm x Kuorman välimatka mm y Akseliväli mm 0708.IN B 5

17 B IN

18 3.1 Tehotiedot Nimike EG 422 EG 425k EG 425 Q Kantovoima/ kuorma 2,2 2,5 2,5 t C Kuorman painopiste mm Ajonopeus kanssa/ilman kuomraa 17/18 17/18 17/17 km/h Nostonopeus kanssa/ilman kuormaa 0,46/0,54 0,44/0,54 0,44/0,54 m/s Laskunopeus kanssa/ilman kuormaa 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Nousukyky kuorman kanssa /ilman 10 / 15 8,5/14 7,5/13 % S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa/ilman S2 5 min. 20/31 18/29 17/27 % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman 10 m:llä 4,2/3,9 4,3/4,0 4,4/4,1 s Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 Q Kantovoima/kuorma 2,5 2,5 3,0 t C Kuorman painopiste mm Ajomopeus kanssa/ilman kuormaa 20/20 20/20 20/20 km/h Nostonopeus kanssa/ilman kuormaa 0,55/0,60 0,55/0,60 0,50/0,60 m/s Laskunopeus kanssa/ilman kuormaa 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Nousukyky kuorman kanssa/ilman 12/19 11/17 10/17 % S2 30 min. Maks. nousukyky kuorman kanssa/ilman S2 5 min. 21/35 20/32 18/29 % Kiihdytysaika kuorman kanssa/ilman 10 m:ssä 4,1/3,7 4,1/3,7 4,2/3,8 s 0708.IN B 7

19 3.2 Painot (kaikki tiedot kg) Nimike EG 422 EG 425k EG 425 Nettopaino (akun kanssa) kg Akunpaino kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana 5800/ / /850 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 2300/ / /2220 kg Nimike EG 425ks EG 425s EG 430 Nettopaino (akun kanssa) kg Akun paino kg Akselipaino kuoman kanssa edessä/ 6300/ / /850 kg takana Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana 2300/ / /2500 kg 3.3 Renkaat Nimike EG 422 EG 425 EG 430 Rengaskoko edessä Rengaskoko takana SE (super elastic) 23 x x Täyskuminen 22 x 8 x x 9 x 16 Ilma 250 / 60 R12 ; 10 bar SE (super elastic) 18 x 7-8 Täyskuminen 18 x /8 Ilma 180 / 70 R8; 7 bar Z Hyväksytty rengas: Ks. luku Trukin huolto. Jungheinrich-asiakasneuvojat vastaavat mielellään kysymyksiin! 0708.IN B 8

20 3.4 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: EG 422/425k/425 = 70 db(a) EG 425ks/425s/430 = 71 db(a) Z Normin EN mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: EG = 0,45 m/s 2 Z EN 13059:n mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Z Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen EN 12895:n sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila ajokäytössä käyttölämpötila: -20 C - 40 C Tehdaskuljetusneuvoa käytettäessä jatkuvasti alle 5 C:n lämpötilassa tai kylmävarastossa tai suurille lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille alttiina tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja lupa IN B 9

21 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Tunnusmerkkipainat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilvet, kuten kuormadiagrammit, kiinnityskohdat ja tyyppikilvet on oltava luettavissa, tarvittaessa ne tulee uusia IN B 10

22 Kohta Nimike 9 Kilpi "Nosto/lasku" 10 Kilpi "Kallistus eteen-/taaksepäin" 11 Kilpi "Kuljettajan maksimipituus" 12 Kilpi "Ajo kuorma nostettuna, masto kallistuneena eteenpäin kuorma nostettuna kielletty" 13 Kilpi "Käytä turvavyötä" 14 Noston rajoitus 15 Kieltomerkki Henkilöiden kuljetus kielletty 16 Huomio: Noudata käyttöohjetta! 17 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 18 Kilpi "Kantavuus" 19 Sarjanumero, rungossa sivuosan alla 20 Kilpi "Mineraaliöljy" 21 Kiinnityspisteet vaununostajaa varten 22 Tyyppikilpi 23 Tarkastuslaatta (o) 24 Kilpi "Hydrauliöljyn täyttö" 25 Kilpi "Jousiakkujarru" 26 Kilpi Käyttäytyminen ajoneuvon kaatumisvaaran yhteydessä 27 Yhdistetty varoitusmerkki Oleskelu kuorman nostovälineen päällä kielletty / Oleskelu kuorman nostovälineen alla kielletty / Puristumisvaara nostomaston ajamisen yhteydessä 28 Kilpi "Hydraulitoiminto (MONITOIMIOHJAIN)" 29 Kilpi "Ohjauspylvään säätö" 0708.IN B 11

23 4.1 Trukin tyyppikilpi Z Kohta Nimike Kohta Nimike 30 Tyyppi 36 Valmistaja 31 Sarja-nro. 37 Akun paino min/max kg 32 Nimellisnostoteho kg 38 Moottorin teho kw 33 Akku: Jännite V 39 Kuorman painopiste-etäisyys mm 34 Tyhjäpaino ilman akkua kg 40 Valmistusvuosi 35 Valmistajan logo 41 Optio Esittäessänne ajoneuvoa koskevia kysymyksiä tai tilatessanne varaosia mainitkaa arjanumero (31). 4.2 Trukin kuormakaavio Ajoneuvon kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn Q kiloissa nostotelineen ollessa pystyasennossa. Taulukkoon on merkitty maksimi nostovoima tietyn kuorman painopisteen kanssa D (mm) ja toivotun nostokerkeuden kanssa H (mm). Esimerkki: IN B 12

24 Esimerkki maksimi nostovoiman laskemiseksi: Kuorman painopisteen D ollessa 600 mm ja maksiminostokorkeuden H ollessa 3600 mm on maksiminostoteho Q 1105 kg. 4.3 Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli) Haarukanpiikkien kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn Q kiloissa. Kaaviosta on luettavissa, kuinka suuri maksiminostoteho kulloinkin on painopisteen D (mm) muuttuessa. 4.4 Lisälaitteen kuormakaavio Laitteeseen kiinnitettyjen työkalujen kuormadiagrammi antaa ajoneuvon kantokyvyn kulloinkin kyseessä olevan laitteen kanssa kiloissa. Kuormadiagrammissa mainitun lisälaitteen sarjanumeron on oltava saman kuin lisälaitteen tyyppikilvessä, koska valmistaja antaa kantokyvyn jokaista yhdistelmä varten. Se ilmoitetaan samalla tavoin kuin trukin nostoteho ja luetaan lisälaitteeseen soveltaen. Nuolimerkinnät (42 ja 43) sisä- ja ulkomastossa näyttävät kuljettajlle, milloin kuormadiagrammissa annetut nostokorkeusrajt on saavutettu IN B 13

25 B IN

26 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto M Käytä vain nostolaitteita, joiden nostovoima on riittävä (lastauspaino = nettopaino + akun paino; katso tyyppikilpi, ajoneuvo). 1 Pysäköi trukki turvallisesti (Katso kappale E). Kiinnitä nostoliinat nostomaston (1) poikkipalkkiin ja hinauskoukkuun (2). M M M Nosturilla tapahtuva lastaaminen on tarkoitettu tapahtuvaksi vain kun laitetta kuljetetaan ensimmäiseen käyttöönottoon. Jos käyttöolosuhteet vaativat ajoneuvon useintapahtuvaa siirtelyä nosturilla (vaihtuvat työskentelypaikat), tulee tästä neuvotella erikseen valmistajan kanssa. Nosturivaljaat tai -ketjut saa kiinnittää vain vastapainon ylempään sinkilään ja yläosan metallipalkkiin (nostomasto). Nostomaston tulee olla kokonaan taakse kallistettuna. Nosturivaljaan tai ketjun mastossa tulee olla vähintään 2 m vapaana. Nostoliinat tulee kiinnittää siten, etteivät ne nostettaessa kosketa mitään trukin osia tai kuljettajan suojakatosta IN C 1

27 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa M Z Kuorma-auto- ja peräkärrykuljetuksissa trukki on varmistettava kiiloilla ja kiristettävä hihnoilla asianmukaisesti. Kuorma-autossa ja peräkärryssä on oltava kiristyslenkit ja puupohjainen lava. Asianmukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tulee kuormata trukki ohjesääntöjen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaisesti. Kuorman varmistustoimenpiteet ja niiden oikeat laskelmat on päätettävä aina tapauskohtaisesti. Nostopuomillisen trukin sitomiseen käytetään maston ylätangon kiinnityspisteitä ja peräkärrypulttia. Sidottaessa ja kiilattaessa nostolaitteen on oltava alhaalla Z Ilman nostolaitetta kuljetettaessa trukki sidotaan suojakaton yli menevillä liinoilla. Sidonta ja kiilaus ilman nostolaitetta 0307.IN C 2

28 Likimääräinen painopistekohta 3 Käyttöönotto M Ensimmäisen käyttöönoton ja kuljettajan opastamisen tulee tapahtua vain henkilökunnan toimesta, joka on asianmukaisesti tehtävään koulutettu. Trukkia on ajettava vain akkuvirralla. Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten (siirtokaapeli) tulee olla lyhyempiä kuin 6 m. Ajoneuvolle tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet ennen käyttöönottoa kuljetuksen jälkeen: Tarkista ajoneuvon varustetaso. Tarkista akun liitokset ja hapon määrä (katso luku D, kappale 6). Ota ajoneuvo ohjeita noudattaen käyttöön (katso luku E, kappale 3) IN C 3

29 4 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria Ennen kuin ajoneuvoa voidaan liikuttaa ilman sähköä, on jousiakkujarru kytkettävä pois päältä: Ennen kuin kuljettaja jättää ajoneuvon, jonka jousiakkujarru on kytketty pois päältä, on ajoneuvo suojattava paikaltaan liikkumista vastaan. 1 M Käännä kahva (1) vasemmalle asentoon Akkujarrun vapautus. Käännä ohjauspyörää oikealle kunnes hydrauliikkapiirin paine on laskenut ja jousiakkujarru on kytkeytynyt pois päältä.tämän huomaa siitä, että jarrupoljin toimii normaalisti, kun taas sisäänpainuneessa jarrussa on havaittavissa heti vastusta). Vetopyörät eivät ole enää jousiakkujarrun lukitsemat tai jarruttamat. Jalkajarru pysyy kuitenkin toimintakykyisenä. Käännettäessä ohjauspyörästä ei jalkajarrua saa käyttää. Ennen uudelleenkäyttöönottoa on sähköllä toimivan ajoneuvon kahva (1) käännettävä taas oikealle asentoon "Ajoasento. Ajonevuo on nyt ajoasennossa käyttövalmis. M Ajoneuvo, jossa on monitoimiohjauspyörä (o) Käännä vipu (4) vasemmalle asentoon "Jousijarrun irrottaminen". Liikuta pumppua vivulla (5), kunnes hydraulipiiri on paineistettu ja jousiakkujarru on irrotettu. Käyttöpyörät eivät ole silloin enää lukitut, eikä niitä jarruteta jousiakkujarrulla. Ennen ajoneuvon uudelleen käyttöönottoa sähkön syötön kanssa, on asetettava vipu (4) jälleen oikealle asentoon "Ajoasento". Ajoneuvo on käyttövalmis vain ajoasennossa IN C 4

30 5 Ajoneuvon ohjaus ilman sen omaa moottoria (o) M Jos ohjauksen tai ajoneuvon elektroniikan hydraulijärjestelmä on vahingoittunut, ajoneuvoa ei välttämättä voi ohjata. Jotta ajoneuvoa voi ohjata ilman sähkövirtaa, ohjausta on käsiteltävä seuraavasti. 6 Kytke HÄTÄPYSÄYTYS-kytkin ja virtalukko pois päältä. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan Laita kuusiokoloavain kuusiokoloon (6) ja käännä moottoria haluttuun ohjausasentoon. 6 Ajoneuvon hinaaminen Z M Kiinnitä hinaustanko/köysi hinaavan ajoneuvon peräkoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Vedä akun pistoke irti (huomioi kohta D3!). Irroita seisontajarru. Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava henkilön ohjaamassa trukkia. Hinaa ajoneuvoa kävelyvauhdilla! Koska ohjaustehostin on pois päältä, vaatii ajoneuvon ohjaaminen voimaa. Vain osoitetut henkilöt saavat hinata ajoneuvon, jossa on monitoimiohjauspyörä (o), pois vaara-alueelta hitaalla ristikytkennällä. Ajoneuvoa voi liikuttaa vain hinausautolla ja hinaustangon avulla. Hätäohjausta käytetään kappaleen "Moottorittoman ajoneuvon ohjaaminen" mukaisesti IN C 5

31 C IN

32 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. M M Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää IN D 1

33 2 Akkutyypit Ajoneuvot varustetaan erilaisilla akuilla käyttötavasta riippuen. Seuraavasta taulukosta, kohdasta kapasiteetti, käy ilmi, mitkä yhdistelmät kuuluvat vakiomalliin, kuten DIN 43535:ssa. EG 422 EG 425k EG 425/ V - 4PzW - Akun 480 Ah 80 V - 4PzS - Akun 560 Ah 80 V - 4PzW - Akun 480 Ah 80 V - 4PzS - Akun 560 Ah 80 V - 4PzS - Akun 600 Ah 80 V - 5PzW - Akun 600 Ah 80 V - 5PzS - Akun 700 Ah 80 V - 5 PzS - Akun 750 Ah Akun paino näkyy akun tyyppikilvessä. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon seisontavarmuuteen. Tämän vuoksi akun mittojen ja painon tulee vastata seuraavan taulukon tietoja.ajoneuvoon saa asentaa erilaisen akun vain valmistajan luvalla. Ajoneuvo Koneistoakku 80 V Mittasuhde (mm) L max. B max. H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Nimellispaino (-5/+8%) kg EG EG 425k/ 425ks EG 425/ 425s/ samanlainen kuin DIN Ah Ah Ah 0708.IN D 2

34 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o) M Jos ajoneuvo on varustettu pidätysjärjestelmällä, akun kansi voidaan avata vain, kun lukitussalvat ovat perusasennossa (vaakasuorassa), kuljettajan puolella sijaitseva kääntösalpa on taitettu sisäänpäin ja on varmistettu lukitusnapilla. Lukitse automaattisen pidätysjärjestelmän(ers) lukitusnappi (2) ja käännä salvat sisäänpäin. Automaattisessa pidätysjärjestelmässä ERS-AS salpa käännetään automaattisesti oikeaan asentoon ja pidätään siellä. Katso luku E jakso "Pidätinjärjestelmä" 2 Mekaaninen pidätysjärjestelmä, jossa on elektroninen valvonta (HRS-E, jossa on pidätyssalpa) Akun kannen avaamista varten käännä vasemmanpuoleinen pidätyssanka alas ja sisään. Akun kannen sulkemisen jälkeen käännä pidätyssanka ulos ja ylös. Elektroninen pidätysjärjestelmä (ERS, jossa on pidästyssalpa) Akun kannen avaamista varten käännä pidätyssanka käsin alas ja lukitse se lukitusnapilla (2). Käännä pidätyssalpa sisään. Akun kannen sulkemisen jälkeen (latausvaihe päättynyt) käännä pidätyssanka ulos, vapauta lukitusnappi (2) lukituksesta ja käännä pidätyssanka käsin ylös. Elektroninen pidätysjärjestelmä, jossa on automaattinen lukitus (ERS-AS,. jossa on pidätyssanka) Avattaessa akun kansi pidätyssalpa kääntyy automaattisesti perusasentoon (vaakasuora asento, katso luku E jako "Pidätysjärjestelmän käyttöohje (automatiikka)" ja lukittuu itsenäisesti. Käännä salpa käsin alas. Suljettaessa akun kantta käännä pidätyssalpa ulospäin, pidätyssalpa avautuu ja vapautuu automaattisesti lukituksesta IN D 3

35 4 Akun paljastaminen Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Avaa ohjaussauvan kiinnitys (1), työnnä ohjaussauva eteen ja kiinnitä tähän asentoon. Noudata erityistä varovaisuutta ohjausventtiilin kantta avattaessa ja suljettaessa. 1 MONITOIMIOHJAIMELLA (MULTIPILOT) monitoimiohjauspyörällä: tai 3 2 Vedä ohjausventtiilin kansi (2) eteen, kunnes se lukittuu. Kallista akun kansi sekä kuljettajan istuin (3) varovasti taakse. Solo-Pilotilla varustettu: Irroita ohjausventtiilin kansi (2) lukituksestaan painamalla vipua (4) ja käännä kansi eteen. Käännä akun kansi ja kuljettjan istuin varovasti taakse. 2 4 Akun pistoketta irroitettaessa tai liitettäessä tulee pääkytkimen ja laturin olla kytkettynä pois päältä. Irrota akkupistoke (5). Poista akusta mahdolliset eristeet IN D 4

36 5 Akun lataus M Akun paljastaminen (katso luku D, kappale 3). Akun saa kytkeä latauslaitteeseen tai siitä irti vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Lataustoimenpiteen aikana akkukennojen yläpintojen on oltava peittämättömät riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Akun päälle ei saa asettaa mitään metalliesineitä. Tarkista ennen latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset näkyvien vaurioiden varalta. Kytke latauslaitteen latauskaapeli akkupistokkeeseen (5). Kytke virta latausasemaan ja lataa akku noudattaen akun ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akun ja akun latausaseman valmistajan turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Akun kannen on latauksen ajan oltava ehdottomasti auki, jotta latauksessa syntyvät kaasut voivat haihtua. Älä sytytä tulta tai käytä paljaita valoja. Räjähdysvaara! 0708.IN D 5

37 5.1 Latauspistorasia (o) Z Pysäköi ajoneuvo turvallisesti (katso luku E). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli latauspistorasian (6) kanssa. Akusta riippuen on liitettävä vesiliitäntä (5) akun latausaseman kanssa. Latausta valvotaan sähköisesti. Ajoneuvon käyttö estetään automaattisesti ja laitteen tuulettimet aktivoidaan akun tuuletusta varten. Tuulettimien toiminta on tarkistettava aina jokaisen latauksen yhteydessä. Tuulettimet ovat istuimen alla sivuttaisen suojaverhouksen (8) takana. Kytke akun latausasema päälle ja lataa 5 6 akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Käytä latauslaitteita enintään 160 A:n latausvirralla. Akun ja latausaseman valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tuulettimien on ehdottomasti oltava päällä latauksen aikana, jotta latauksessa muodostuvat kaasut pääsevät haihtumaan. Älä käytä tulta ja avovaloa. Räjähdysvaara! IN D 6

38 6 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen M Akkua ei saa nostaa takaseinällä olevan painumissuojakaaren yläpuolelle, muuten saattavat tuuletin tai istuimen kansi vaurioitua. Avaa akkukotelo (katso kappale D, kohta 3). Vedä sivuosa (6, 7) ulos. Oikosulkujen välttämiseksi tulee avoimet navat ja liitokset peittää kumimatolla. Akkua nosturilla vaihdettaessa on varmistuttava siitä, että nosturin nostoteho on riittävä (katso akun paino akkutelineessä olevasta akun tyyppikilvestä). Nosturin nostovaijeri viedään kuljettajan suojakatoksessa olevan aukon kautta, ja on katsottava, että nostoveto tapahtuu pystysuoraan, jottei akkuteline vahingoitu. Koukut tulee kiinnittää siten, etteivät ne nosturivaljaiden löystyessä putoa akun kennojen päälle. Kiinnitä nostovaijeri akkutelineeseen. efg v d04 mitte Nosta akku nosturilla ajosuuntaan katsottuna oikealle rungon yläpuolelle ja siirrä sitten varovasti sivulle. Kokoaminen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Jos akku vaihdetaan, tulee ehdottomasti käyttää samanlaista mallia. Tarkista kaikki johto- ja pistokeliitokset näkyvien vaurioiden varalta, kun akku on jälleen asennettu. Kannet ja ovet tulee sulkea huolellisesti. Vaihdettaessa/ asennettaessa akkua on varmistettava, että akku on kunnolla paikallaan IN D 7

39 7 Akun kannen sulkeminen MONITOIMIOHJAIMELLA (MULTIPI- LOT) tai monitoimiohjauspyörällä: Vedä ohjausventtiilin kansi eteen ja irrota samanaikaisesti lukituksestaan painamalla vipua (8). Ohjausventtiilin kansi siirtyy itsestään taakse. Solo-Pilotilla varustettu: 8 Suljettuasi akkutilan kansi käännä ohjausventtiilin kansi taakse, kunnes se lukittuu. 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari M Akun purkausilmaisin: Akun lataustila näytetään info- ja huoltonäytössä. Akun purkausilmaisimen/purkaussuojan normaalisäätö tehdään vakioakkuihin nähden. Huoltovapaita akkuja käytettäessä näyttö on asetettava siten, että tunnus T näkyy prosenttinäytön perässä. Ellei tätä asetusta tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen vuoksi. Instrumentin asetusta varten on paras ottaa yhteys trukin valmistajan huoltopalveluun. Kun viimeiset 10% käytössä olevasta kapasiteetista tulee käyttöön, varoitusvalo vilkkuu. Kun akku on purkautunut sallittuun purkutilaan asti, näytetään tyhjä akkusymboli. Akun purkaussuoja: Kun jäljellä oleva kapasiteetti on alittanut tietyn rajan, nostotoiminto kytkeytyy pois päältä. Vastaava viesti ilmestyy informaatio- ja huoltonäytölle. Z Nostotoiminnon lopettamiseksi tulee koskettimellinen varmistuslukko kytkeä päälle ja sammuttaa jälleen, tämän jälkeen on nostaminen mahdollista sek. ajan. Nostotoimintoja voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun akku on ladattu vähintään 40-prosenttisesti. Käyttötuntimittari: Käyttötunnit näkyvät akun latausnäytön vieressä. Käyttötunteja lasketaan, kun ajoneuvo on käynnistettynä ja istuinkytkin on suljettu IN D 8

40 E Ohjaus 1 Tehdaskuljetusajoneuvojen käytön turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusajoneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänen täytyy olla perehtynyt tehdaskuljetusajoneuvon ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusajoneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on kuljettajalla oltava suojajalkineet. Asiattomilta on käyttö kielletty: Kuljettaja on työaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusajoneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Tehdaskuljetusajoneuvoa, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusajoneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusajoneuvon tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskeva/putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusajoneuvo heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. Ajoneuvot, joissa pään liikkuvuus on rajoitettua, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Tässä kilvessä suositeltua kehon maksimipituutta on ehdottomasti noudatettava IN E 1

41 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaus 5 ohjauspyörän kierroksella vasemmalta oikealle. 2 Monitoiminäyttö t Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 3 Seisontajarru (vipukytkin) t Seisontajarrua käytetään vain, kun käyttöjarrussa on häiriö. Normaalitapauksessa seisontajarru (jousiakkujarru) toimii automaattisesti seisonnan aikana. Optinen näyttö: punainen = seisontajarru päällä vihreä = seisontajarru vapautettu 4 Ohjauspylvään lukitus t Ohjauspylväs säädetään halutulle etäisyydelle ja lukitaan. 5 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 6 Ajopoljin t Ajonopeus säädetään portaattomasti. 7 Jarrupoljin t Ajoneuvoa jarrutetaan. 8 Ajosuuntakytkin MONITOIMIOHJAIN Äänitorvi Lisähydrauliikka (ZH3) o o o o Säädetään haluttu ajosuunta. Ohjaa nostomaston toimintoja. Varoitussignaalin antaminen. Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een. 9 Lisävarusteiden kytkin o esim. näyttö työvalaistus päälle 10 HÄTÄ-SEIS -pääkytkin t Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 11 Kaksoispoljinohjauksess a: ajopoljin "Taaksepäin" 12 Kaksoispoljinohjauksess a: Jarrupoljin 13 Kaksoispoljinohjauksess a: ajopoljin "Eteenpäin" o Ajoneuvo ajaa taaksepäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. o Ajoneuvoa jarrutetaan. o Ajoneuvo ajaa eteenpäin ohjausta aktivoimalla Ajonopeus säädetään portaattomasti. 14 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta. 15 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 16 SOOLOTOIMIOHJAIN t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. nosto - lasku 17 SOOLOTOIMIOHJAIN Nostolaite - kallistus t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. 18 SOOLOTOIMIOHJAIN Lisähydrauliikka (ZH1) Sivutyönnin 19 SOOLOTOIMIOHJAIN Lisähydrauliikka (ZH2) 20 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. o Vaihtokytkentä ZH2:sta ZH3:een t = Vakiovarusteet o = Lisävarusteet 0707.IN E 2

42 MONITOIMIOHJAIMELLA varustettu ajoneuvo Kaksoispoljinohjaus SOOLOTOIMIOHJAIMELLA varustettu ajoneuvo IN E 3

43 Ajoneuvoa, jossa on monitoimikäsinoja MONTITOIMIOHJAIN/ohjaus sormikosketuksella (o) Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Ohjauspöytä o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 22 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 23 Virtalukko ISM 24 Ohjaus sormikosketuksella o o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. o Toiminto kuten soolotoimiohjain pos. 16; 17; 18; IN E 4

44 Ajoneuvo, jossa on monitoimiohjauspyörä (o) Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Käyttöpaneeli o Tärkeiden ajoparametrien, nostoparametrien, varoitusilmoitusten, virheellisen ohjauksen ohjeiden ja huoltoilmoitusten näyttö sekä akun purkautumisen näyttö ja käyttötuntinäyttö. 22 HÄTÄ-SEIS-kytkin o Sähkön syötön kytkeminen päälle ja pois päältä. 23 Virtalukko o Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, ISM o etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 25 Lisähydrauliikka (ZH2) o Tarkoitettu hydraulikäyttöisille lisälaitteille. 26 Nostolaite - Kallistus t Kuormahaarukka kallistetaan eteen- tai taaksepäin. 27 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Vaihtokytkentä ZH1:stä ZH3:een Z aktiivisessa kytkennässä ZH3-toimintoa käytetään painikkeella Nosto - Lasku t Kuormahaarukka nostetaan tai lasketaan. 29 Lisähydrauliikka (ZH1) sivutyönnin o Kuormahaarukka työnnetään oikealle tai vasemmalle. 30 Korkeudensäätö Ohjauspylväs säädetään halutulle korkeudelle ja lukitaan. 31 Äänitorvi t Varoitussignaalin antaminen. 32 Ajosuuntakytkin t Säädetään haluttu ajosuunta IN E 5

45 2.1 Kojelaudan kytkin Toiminto Varoitusvilkkukytkin Kytkin "Pyörivä lamppu/seisontavalo" Kytkin "Lasinpyyhin-/lasinpesujärjestelmä" Asento 1 "Lasinpyyhin Päälle" Asento 2 "Lasinpesujärjestelmä Päälle" 2.2 Ohjauspulpetin kytkin Toiminto Ohituspainike "Noston katkaisu" Kytkin "Ryömintäajo" Kytkin "Istuinlämmitys" Kytkin "Ajoneuvon valaistus" (seisontavalo/ajovalo) Kytkin "Työvalonheitin" 0707.IN E 6

46 2.3 Monitoiminäyttö Monitoiminäytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Monitoiminäytön graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina Kohta Näyttö 33 Vaihtonäppäin käyttötunneista kellonaikaan 34 Ohjausten ylilämpötila 35 Pumppumoottorin ylilämpötila 36 Ajomoottorin ylilämpötila 37 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) 38 Seisontajarru kiristetty 39 Ajosuunnanosoitin (o) 40 Ajoneuvo käytössä (avainkytkin "PÄÄLLE") 41 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus 42 Jarrunestetaso liian alhainen 43 Palaa virheiden olemassaolon aikana tai vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 44 Ryömintäajopainike 45 Ohjelmavalintapainike 46 Asetuspainike (SET) 47 Käyttöohjelmanäyttö (ohjelmat 1-5) 48 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö 49 Akkukapasiteettinäyttö 50 Kellonajan ja käyttötunnin tai diagnoosin ja virheiden näyttö 0707.IN E 7

47 2.3.1 Hälytysilmoitukset, painikkeet ja kytkimet Seuraavat tilat näytetään tai kytketään päälle: Kohta Näyttö / toiminta 33 Vaihtopainike käyttötuntilaskurista kellonaikaan Ajoneuvon käyttötuntien avainkytkin "PÄÄLLE" Käyttötunnit "E" voidaan kytkeä koodin "PÄÄLLE" tai "POIS" avulla Kellonajan näyttö 34 Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen 35 Pumppumoottorin, servo-ohjausmoottorin ylilämpötila Pumppumoottorin ja servo-ohjausmoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 36 Ajomoottorin ylilämpötila Ajomoottorin lämpötilaa valvotaan Tehoa vähennetään ylilämpötilassa 37 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa Ajoneuvo käyttövalmis, vyölukko auki 38 Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty 39 Ajosuunnanosoitin o Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa 40 Ajoneuvo käytössä Avainkytkin asennossa "PÄÄLLE" 41 Huoltonäyttö / tapaturmantorjuntamääräysilmoitus Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia) tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) 42 Jarrunestettä liian vähän Jarrunesteentasoa valvotaan jarrunestesäiliössä tarkastustunnistimien avulla 43 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 44 Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 45 Ohjelmavalintapainike Painike "Ylös" ja "Alas" 46 Asetuspainike (SET) Erikoistoimintojen valinta 47 Käyttöohjelmanäyttö Valitun ajo-ohjelman (1-5) näyttö 0707.IN E 8

48 2.3.2 Näytöt Kohta Toiminto 48 Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 49 Akkukapasiteettinäyttö %:na Näytetään käytettävissä oleva jäännöskapasiteetti. Näyttö 0 % = akku on 80 %:sesti tyhjä. Näytettäessä 10 % vilkkuu huomionäyttö (42). Kapasiteetin ollessa 0 % nostotoiminto kytkeytyy pois päältä sekunnin kuluttua. 50 Käyttötuntinäyttö / virhenäyttö Käyttötuntien näyttö: tehokkaan kokonaistyöajan näyttö Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), häviää käyttötuntien näyttö. Silloin näytetään virhekoodi. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa; kuuluu varoitusääni. 2.4 Ohjauspöytä (o) Ohjauspöydän näytössä näytetään käyttötiedot, akun lataus, käyttötunnit sekä virheet ja infot. Ohjauspöydän graafiset esitykset toimivat varoitusilmoituksina km/h IN E 9

49 2.4.1 Ohjauspöydän näytöt Kohta Näyttö 51 ilman toimintoa 52 ilman toimintoa 53 ilman toimintoa 54 Ryömintäajon merkkivalo 55 ilman toimintoa Ajosuunnanosoitin Valaistuksessa vilkkulaitteiston kanssa Seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kiristetty Ajoneuvo käytössä Virtalukko asennossa "PÄÄLLE" 59 ilman toimintoa 60 Istuinkytkin / vyölukonvalvonta (o) Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajoneuvo käyttövalmis, mutta kuljettajan istuin on vapaa. Ajoneuvo käyttövalmis, vyölukko auki 61 ilman toimintoa Huoltonäyttö Asetettu huoltoväli on umpeutunut (1000 käyttötuntia)tai tapaturmantorjuntamääräysten mukainen tarkastus on suoritettava 12 kuukauden jälkeen (näyttö vilkkuu) Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa. Tehoa vähennetään tasaisesti lämpötilasta riippuen. 64 ilman toimintoa 65 ilman toimintoa 66 VAROITUS Palaa, kun on virheitä Vilkkuu, kun akkukapasiteetti on pienempi kuin 10 % 67 Kuljettajan näyttö 0707.IN E 10

50 2.4.2 Ohjauspöydän painikkeet km/h Kohta Toiminto 68 Ajo-ohjelman valinta (muussa muodossa lisättävä) 69 Vaihtopainike käyttötunnit/kellonaika 70 Asetuspainike Erikoistoimintojen valinta 71 Ajo-ohjelman valinta (muussa muodossa pienentävä) Seisontajarru Seisontajarrun kiristys/vapautus Ryömintäajopainike Ajonopeus enintään 6 km/h (säädettävissä) 74 Optio ei varattu 75 Katon lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 0707.IN 76 Lasinpesujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä E 11

51 Kohta 77 Toiminto Lasinpyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä, intervallikytkentä 78 Varoitusvilkkujärjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä. 79 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä edessä. 80 Työvalonheittimen kytkeminen päälle ja pois päältä takana. 81 Ajovalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 82 Seisontavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. 83 Takalasilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 84 Istuinlämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. 85 Pyörivän lampun kytkeminen päälle ja pois päältä. 86 Ohituspainike "Noston katkaisu" IN E 12

52 2.4.3 Näytöt 87 km/h Kohta Toiminto 87 Akkukapasiteettinäyttö Akun purkutila 88 Profiilinumero (ajo/nostoprofiili 1, 2, 3, 4 ja 5) 89 Käyttötuntinäyttö Kellonajan näyttäminen Jäljelle jäävän käyntiajan näyttö sisään asennetulla akulla formaattina tunnit: minuutit 90 Virhenäyttö: Jos ilmestyy virhe (Err) tai varoitus (Inf), ilmestyy virhekoodin näyttö. Jos on sattunut useampia virheitä, ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin jaksoissa. Kuuluu varoitusääni. tehokkaan kokonaistyöajan näyttö 91 Ajosuunnan, nopeuden ja pyörän asennon näyttö Näyttää esivalitun ajosuunnan (eteen- tai taaksepäin) tai ohjattujen pyörien asennon 0707.IN E 13

53 2.5 Kellonajan asetus Normaali käyttömuoto Paina painiketta "h/time" (69) ja up (68) samanaikaisesti Näyttöön ilmestyy kellonaika. Ensimmäinen numero vilkkuu. Painikkeella up (68) / down (71) voidaan muuttaa vilkkuva numero suuremmaksi tai pienemmäksi. Painikkeella SET (62) siirrytään seuraavaan numeroon. Viimeisen numeron jälkeen otetaan arvo käyttöön. km/h IN E 14

54 2.6 Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset Näyttö INO 02 INO 05 INO 16 INO 35 INO 36 INO 40 INO 90 INO 96 Merkitys - Ei ole esivalittu mitään ajosuuntaa ajoneuvon päällekytkemisessä, pyörän asentoa ei näytetä - Ajosuunnan vaihtaminen neutraaliasentoon käytön aikana, vaihtuva pyörän asennon näyttö eteenpäin asentoonasennosta taaksepäin-asentoon. (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Noston katkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista (Valinnainen säätö ajokatkaisun tuloa varten) Ajokatkaisu aktiivinen/riippumatta muista ehdoista Ajopolkimen lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, tarkastetaanko lepoasento vain päälle kytkettäessä vai jokaisessa siirrossa asennosta istuinkytkin auki asentoon istuinkytkin kiinni. Hydrauliikan lepoasento - Ilmoitus on säädettävissä parametreilla, näytetäänkö ilmoitus vai ei. Ylilämpötila Ajo- tai nosto-ohjaus yli 83 C lämmin. Ajo- tai nostomoottori yli 145 C lämmin. Ajo käsijarru vedettynä - Ajopoljinta painettu, vaikka käsijarrukytkin on pysäköintiasennossa. Hydrauliikan lepoasento kytkemisessä päälle - Päällekytkemisen aikana jokin hydraulitoiminto aktivoitu - Hydraulitoimintoa, joka on aktivoitu, ei suoriteta IN E 15

55 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella ja että ajoneuvo on käyttöturvallisessa kunnossa. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Ennen ajoneuvon käyttöönottoa kuljettajan on vakuututtava ajoneuvon käyttöturvallisesta kunnosta. Ennen työn aloittamista on esim. tarkastettava, toimiiko käyttö- ja seisontajarru tai automaattinen jarru (hätäpysähdys) että haarukoiden sakaroiden ulosnostamisen ja siirtämisen varmistuksessa ei ole puutteita ettei nostovälineissä ole tunnistettavia vaurioita (vääntymiä, halkeamia tai voimakkaasti kulumia) että varoituslaite toimii 3.2 Ajoneuvot, joissa on rajoitettu pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 16

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Käyttöohjeet s 52016510 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Käyttöohjeet s 52020287 03.10 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Käyttöohjeet s 52025595 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 08.04- Käyttöohjeet s 52025648 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50435812 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- Käyttöohjeet s 52001551 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- Käyttöohjeet s 52020396 0205 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03

ETM/V 214/216. Käyttöohjeet 10.03 - 50314476 10.03 ETM/V 214/216 10.03 - Käyttöohjeet s 50314476 10.03 Tärkeät ohjeet työntömastotrukkien nostolaitteiden kuljettamista ja asentamista varten Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kolmella eri tavalla nostolaitteen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

ETV Q20/25. Käyttöohjeet 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Käyttöohjeet 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Käyttöohjeet s 50147523 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Käyttöohjeet s 50114156 02.01 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE C20 Käyttöohjeet 08.03 - s 50249918 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08

EKX 410/513/515k/515. Käyttöohjeet EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017699 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Käyttöohjeet s 52017699 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06 EZS 130 04.06 - Käyttöohje s 51097485 05.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03 ECP 100-3 05.98 - Käyttöohjeet s 50114180 08.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08 ECE 220 / 225 Käyttöohje 01.08- s 51080874 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

ETVC 16/20. Käyttöohjeet 05.99- 50052742 12.07

ETVC 16/20. Käyttöohjeet 05.99- 50052742 12.07 ETVC 16/20 05.99- Käyttöohjeet s 50052742 12.07 Tärkeitä ohjeita siirtopuomitrukkien nostolaitteiden kuljetukseen ja asennukseen Kuljetus Kuljetus voidaan nostolaitteen rakennekorkeudesta ja paikallisista

Lisätiedot

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Käyttöohje s 50469515 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08 ES 130 05.08 - Käyttöohje s 51112067 05.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Käyttöohjeet 51026223 12.14 s ESD 120K ESD 120L Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08

EKS 310k/310. Käyttöohjet 07.04 - 52025068 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Käyttöohjet s 52025068 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

ESE 120K/120L. Käyttöohjeet 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Käyttöohjeet 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Käyttöohjeet 50453634 12.14 s ESE 120K ESE 120L Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08 ESE 320 01.05- Käyttöohjeet s 50453581 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Käyttöohjeet s 50047429 10.05 Tärkeitä ohjeita siirtopuomitrukkien nostolaitteiden kuljetukseen ja asennukseen Kuljetus Kuljetus voidaan nostolaitteen rakennekorkeudesta ja

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08 ERE 120 09.05- Käyttöohje s 50466113 04.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06 ECE 116 04.04 - Käyttöohjeet s 50439697 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06 ERE 220 10.03- Käyttöohjeet s 50420296 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJE 220/222/225/230/220r/222r

EJE 220/222/225/230/220r/222r EJE 220/222/225/230/220r/222r 10.03 - Käyttöohjeet s 50425900 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

EZS 570. Käyttöohjeet 08.09 - 01.14

EZS 570. Käyttöohjeet 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Käyttöohjeet s 51256630 01.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99 EJB 14/16 06.99 - Käyttöohjeet s 50119837 09.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08 MXE 10 11.02- Käyttöohjeet s 50304165 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EKE 30-2 ac. Käyttöohje 08.02- 50431823 09.03

EKE 30-2 ac. Käyttöohje 08.02- 50431823 09.03 EKE 30-2 ac 08.02- Käyttöohje s 50431823 09.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Käyttöohjeet s 50249844 04.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot