EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320"

Transkriptio

1 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Trukin kuvaus... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Suoritustehot... B Painot (kaikki tiedot kg)... B Renkaat... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 8 4 Tunnusten paikat ja tyyppikilvet... B Trukin tyyppikilpi... B Trukin kuormakaavio... B Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli)... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 11 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto... C 1 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa... C 1 3 Käyttöönotto... C 3 4 Trukin siirtäminen ilman ajovirtaa... C 4 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o)... D 3 4 Akkukotelon avaaminen... D 4 5 Akun lataaminen... D Latauspistorasia (o)... D 6 6 Akun irrotus ja asennus... D 7 7 Akun kannen sulkeminen... D 8 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari... D IN I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus... E Kytkin kojelaudassa... E Hallintavipujen konsoliin sijoitettu kytkin... E Monitoiminäyttö... E Varoitusnäytöt, painikkeet ja kytkimet... E Näytöt... E Kellonajan asetus... E Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset... E 8 3 Trukin käyttöönotto... E Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivän töiden aloittamista... E Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o)... E Kuljettajan istuimen säätö... E Ohjauspylvään säätö... E Trukin käynnistys... E Lämmitetty ajoneuvo (o)... E Turvavyö... E Kiinnipitojärjestelmä automaattinen/mekaaninen (o)... E 14 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarrutus... E Nosto- ja lisälaitteiden ohjaus (soolotoimiohjain)... E Nostolaitteen ja lisälaitteiden (Multi-Pilot) käyttö... E Kuormiin tarttuminen, kuljetus ja jättäminen... E Trukin turvallinen pysäköinti... E Peräkärryjen vetäminen... E 31 5 Vianetsintä... E Lämpötilan valvonta... E IN I 2

6 Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset Huoltokirja EG 316/318/ Voitelusuunnitelma EG 316/318/ Käyttönesteet Huoltoa koskevat ohjeet Huolto- ja kunnostustöiden esivalmistelu Avaa takimmainen kansi Pyörien kiinnityksen tarkastus Hydrauliöljyn pinnan tarkastus Vaihteistoöljyn pinnan tarkastus Öljyn poisto Öljyn täyttö Hydrauliöljyn suodattimen vaihto Jarrunesteen tarkastus Turvavyön huolto Sulakkeiden tarkastus Trukin käyttöönotto huollon jälkeen Trukin poistaminen käytöstä Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa Toimenpiteet säilytyksen aikana Käyttöönotto säilytyksen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen, hävitys IN I 3

7 I IN

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z M Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöoheet. Käytettäessä akkua, jossa on suljetut panssarilevyt EPzV ja EPzV, asia on selvitettävä valmistajan kanssa IN 1

9 IN

10 A Z Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Käyttäjän on varmistettava se, että vahingoittuneet ja/tai huonosti luettavat kuormadiagrammit uusitaan. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. M Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Peräkärry- tai hinauskuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia peräkärrytai hinauskuormia, joille ajoneuvo on katsastettu IN A 1

11 A IN

12 B Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus EG on sähköllä toimiva istuttava trukki neljällä pyörällä. Se on vapaanostoinen vastapainotrukki, jolla voidaan eteen sijoitetun kuormahaarukan ansiosta esteettä purkaa autokuormia ja asettaa kuorma kuormalaiturille tai tavarahyllyyn. Sillä voidaan tarttua myös suljetuin tuin varustettuihin kuormalavoihin. Trukkityypit ja maksiminostoteho: Tyyppi Maksiminostoteho*) Kuorman painopiste EG 316k 1600 kg 500 mm EG kg 500 mm EG 318k 1800 kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Trukkiin kiinnitettyä nostotehon kuormakaavioita on ehdottomasti noudatettava 0708.IN B 1

13 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Pos. Nimike 1 t Kuljettajan suojakatos 2 t Kuljettajan istuin 3 t Vastapaino 4 t Akut 5 t Vetävä akseli 6 t Haarukkakelkka 7 t Nostomasto 8 t Ohjaus 0708.IN B 2

14 2.1 Trukin kuvaus Ohjaus (8): Kevyt 15 N kääntövastus ja edullinen kääntösuhde 5-6 ohjauspyörän kierroksella mahdollistavat helpon ja nopean kääntämisen. Hydraulisen hammastanko-ohjauksen ansiosta on kuluvat osat minimoitu ja mahdollistavat lisäksi kompaktin ohjausyksikön mukanaan tuoman edun. Kuljettajan istuin (2): Kuljettajan istuin muodostaa trukin keskuksen. Tässä trukkimme tarjovat erityisen edun. Multi-Pilot (valinnaisvaruste) hallintalaitteena tarjoaa parhaimman mukavuuden, koska siihen on yhdistetty kaikki hydraulitoiminnot ja jopa ajosuunnan valitsin. Siihen kuuluvat lisäksi mukavuusistuin sekä säädettävä ohjauspylväs ja papereiden tai kuljettajan henkilökohtaisten esineiden säilytysmahdollisuus. Kuljettajan suojakehikko (2) on konstruoitu siten, että se on helposti varustettavissa lisärakennelmilla jälkeenpäinkin. Elektriikka/elektroniikka: Modeerni vaihtovirtatekniikka CAN Bus: sin kautta, vähille kaapeleille. Siten saavutamme pienemmän johdonkatkeamisista aiheutuvan häiriöalttiuden ja huomattavasti nopeamman vian paikallistamisen. Koko ohjaustoiminto on konstruoitu yksinkertaisesti, turvallisesti ja joustavasti. Kuljettaja voi valita 5 ajo-ohjelman väliltä kuormasta ja olosuhteista riippuen: suurtehosta energiansäästöohjelmaan. Erittäin helppo ja ennen kaikkea nopea vika-analyysi ja ohjelmointi on mahdollista tietokoneen avulla. Käyttöyksikkö ja jarru: 2-moottorinen etupyörävetoinen käyttöyksikkö mahdollistaa joka hetki parhaimman kitkan vetäviin pyöriin. Kääntökulmaan verrannollisesti sisältää jokainen moottori juuri riittävän kierrosluvun. Hydraulisesti toimiva öljyssä uiva lamellijarru on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa. Umpirakenteinen vaihteisto sallii trukin käytön agressiivisissakin olosuhteissa. Lisäksi trukki jarrutetaan ajomoottorin energian takaisinsyötöllä, kunnes se pysähtyy. Siten saavutetaan energian kulutuksen minimointi. Myös kuormarampilla trukki pysyy paikallaan lähtemättä liikkeelle itsestään. Hydraulilaitteet: Kaikki toiminnot ovat kevytkäyttöisiä, oikeasuhteisia ja samanaikaisesti suoritettavissa (paitsi turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa). Suuremman hyötysuhteen saavuttamiseksi toimivat hydrauliyksikkö ja ohjausmoottori toisistaan erillään. Mikropainesuodatin on vaihdettavissa ylhäältä käsin ilman, että hydrauliöljyä valuu hukkaan. Nostomasto (7): Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Kylmävalssatut, lujatekoiset teräsprofiilit ovat erittäin kapeat, minkä etenkin kolmivaiheisen nostomaston kohdalla huomaa näkyvyyden paranemisena haarukan sakaroihin päin. Haarukkakelkan konstruoinnissa on saavutettu yhtä hyvät tulokset. Nostokiskot sekä haarukkakelkka liikkuvat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden viistoon sijoitettujen rullien varassa IN B 3

15 3 Tekniset tiedot vakiomallissa Nimike EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG 320 h 1 Korkeus nostomasto mm alaslaskettuna h 2 Vapaanosto mm h 3 Työntö mm h 4 Korkeus nostomasto ylhäällä mm h 6 Korkeus suojakaton yli mm h 7 Istuinkorkeus mm h 10 Kytkeytymiskorkeus 410/ / / / / 580 L 1 Pituus haarukka mukaanlukien mm L 2 Pituus haarukanselkä mukaan mm laskettuna b 1 Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara nostomaston mm kohdalta kuormitettuna m 2 Maavara akselivälin keskeltä mm A st Työkäytävänleveys paletin ollessa 800 x 1200 pituussuunnassa mm A st Työkäytävän leveys mm 1000 x 1200 lava poikittain W a Kääntösäde mm x Kuorman välimatka mm y Akseliväli mm mm 0708.IN B 4

16 0708.IN B 5

17 3.1 Suoritustehot Nimike Q Nostoteho (C = 500 mm) *) C Kuorman painopiste-etäisyys Ajonopeus kuormalla/ilman Nostonopeus kuormalla/ilman Laskunopeus kuormalla/ilman Mäennousukyky (30 min) kuormalla/ilman Maksimimäennous ukyky (5 min) kuormalla/ilman Kiihtyvyys (10m) kuormalla/ilman *) nostomaston ollessa pystysuorassa 3.2 Painot (kaikki tiedot kg) EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG kg mm 17,0/17,0 17,0/17,0 17,0/17,0 17,0/17,0 17,0/17,0 km/h 0,50/0,65 0,50/0,65 0,44/0,56 0,44/0,56 0,40/0,56 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,5/12,5 7/11,5 6/10,5 6/10,5 5,5/10,5 % 27/35 27/35 26/35 25/35 24/35 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4/3,5 s Nimike Omapaino (akulla varustettuna) Akselipaino edessä (ilman nostokuormitusta) Akselipaino edessä (nostokuormituksella) Akselipaino takana (ilman nostokuormitusta) Akselipaino takana (nostokuormituksella) EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG IN B 6

18 3.3 Renkaat Nimike EG 316 EG 318 EG 320 Rengaskoko edessä Rengaskoko takana SE (super elastic) 18 x 7-8, 16PR 200 / Täyskuminen 18 x 7 x 12 1/8 18 x 8 x 12 1/8 Ilma 180 / 70-8 diagonaalinen, 16 PR; 7 bar Ei käytettävissä SE (super elastic) 16 / 6-8 Täyskuminen 16 x 5 x 10 1/2 Ilma 150 x 75-8 diagonaalinen, 16PR; 7 bar Ei käytettävissä Z Hyväksytty rengas: Ks. luku Trukin huolto. Jungheinrich-asiakasneuvojat vastaavat mielellään kysymyksiin! 0708.IN B 7

19 3.4 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: 67 db(a) Z Z Normin EN mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 1,05 m/s 2 EN 13059:n mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Z Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen EN 12895:n sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: Z - käyttölämpötila -20 C - 40 C Lattiakuljettimien jatkuva käyttö olosuhteissa, joissa lämpötila- ja kosteusvaihtelut ovat suuria, edellyttävät kuljettimilta erikoisvarustelua ja erityistä hyväksyntää IN B 8

20 4 Tunnusten paikat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilpien kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppiä koskevien kilpien on aina oltava luettavissa, tarvittaessa ne on uusittava IN Pos. Nimike 3 Tyyppikilpi 9 Kyltti ohjaussauvan asennon muuttaminen 10 Kyltti nostopiste 13 Nostotehoa osoittava kilpi 17 Hydraulitoimintoa osoittava kilpi (Multi-Pilot) 18 Kilpi: noudata käyttöohjeita 19 Kieltokilpi: ajo kuorma nostettuna, maston eteen kallistus kuorma nostettuna kielletty 20 Varoituskilpi: älä oleskele kuorman päällä tai sen alla, loukkaantumisvaara 21 Kyltti tarkistusmerkintä 22 Tarkastuslaatta (o) 23 Kiinnityspisteitä osoittava kilpi 30 Kaatumisesta varoittava kilpi 31 Kilpi: kyytiinotto kielletty 32 Hydrauliöjyn täyttöä osoittava kilpi 33 Kyltti nostorajoitin 34 Kilpi "Kuljettajan maksimipituus" B 9

21 4.1 Trukin tyyppikilpi Z Pos. Nimike Asent Nimike o 35 Tyyppi 41 Valmistaja 36 Sarja-nro. 42 Akun paino min/max kg 37 Nimellisnostoteho kg 43 Moottorin teho kw 38 Akku: Jännite V 44 Kuorman painopiste-etäisyys mm 39 Tyhjäpaino ilman akkua kg 45 Valmistusvuosi 40 Valmistajan logo 46 Optio Kysyttäessä ajoneuvoon liittyviä asioita tai tilattaessa varaosia anna sarjanumero (36). 4.2 Trukin kuormakaavio Ajoneuvon kuormadiagrammi (13) antaa ajoneuvon kantokyvyn Q kiloissa nostotelineen ollessa pystyssä.taulukosta on luettavissa, kuinka suuri maksiminostoteho on tietyllä painopistellä D (mm) ja halutulla nostokorkeudella H (mm).. Esimerkki: IN B 10

22 Esimerkki maksimaalisen nostotehon löytämiseksi: Kuorman painopisteen D ollessa 600 mm ja maksiminostokorkeuden H ollessa 3600 mm on maksiminostoteho Q 1105 kg. 4.3 Haarukan sakaroiden kuormakaavio (perusmalli) Haarukan sakaroiden kuormakaavio ilmoittaa haarukan sakaroiden nostotehon Q kg. Kaaviosta on luettavissa, kuinka suuri maksiminostoteho kulloinkin on painopisteen D (mm) muuttuessa. 4.4 Lisälaitteen kuormakaavio Kuormadiagrammi "Lisälaitteet" ilmoittaa ajoneuvon nostotehon Q kiloina kyseiseen lisälaitteeseen yhdistettynä. Kuormadiagrammissa olevan lisälaitteen sarjanumeron on täsmättävä yhteen lisälaitteen tyyppikilven kanssa, koska valmistaja erityisesti ilmoittaa kunkin nostotehon. Se ilmoitetaan samalla tavalla kuin trukin nosteho lisälaitteeseen soveltaen. Nuolimerkinnät (47 ja 48) sisä- ja ulkomastossa näyttävät kuljettajlle, milloin kuormadiagrammissa annetut nostokorkeusrajt on saavutettu IN B 11

23 B IN

24 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto M Käytä vain nostovälineitä, joilla on riittävä nostoteho (kuormauspaino = omapaino + akun paino; katso trukin tyyppikilpi). 1 Pysäköi trukki turvallisesti (Katso kappale E). Kiinnitä nostoliinat nostomaston (1) poikkipalkkiin ja hinauskoukkuun (2). M Nostoliinat on kiinnitettävä siten, että ne eivät kosketa nostettaessa lisälaitteita tai kuljettajan suojakehikkoa. 2 2 Trukin kiinnitys kuljetuksissa M Kuorma-auto- ja peräkärrykuljetuksissa trukki on varmistettava kiiloilla ja kiristettävä hihnoilla asianmukaisesti. Kuorma-autossa ja peräkärryssä on oltava kiristyslenkit ja puupohjainen lava. Asianmukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tulee kuormata trukki ohjesääntöjen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaisesti. Kuorman varmistustoimenpiteet ja niiden oikea laskelmat on päätettävä aina tapauskohtaisesti IN C 1

25 Z Nostopuomillisen trukin sitomiseen käytetään maston ylätangon kiinnityspisteitä ja peräkärrypulttia. Sidottaessa ja kiilattaessa nostolaitteen on oltava alhaalla Z Ilman nostolaitetta kuljetettaessa trukki sidotaan suojakaton yli menevillä liinoilla. Sidonta ja kiilaus ilman nostolaitetta 0504.IN C 2

26 Likimääräinen painopistekohta 3 Käyttöönotto M Ensimmäisen käyttöönoton ja kuljettajan opastamisen tulee tapahtua vain henkilökunnan toimesta, joka on asianmukaisesti tehtävään koulutettu. Useita trukkeja toimitettaessa on katsottava, että kuormannostolaitteistolla, nostomastolla ja ajoneuvolla on kulloinkin sama sarjanumero trukkia koottaessa. Trukkia on ajettava vain akkuvirralla. Tasasuunnattu vaihtovirta vahingoittaa elektroniikkajärjestelmää. Akkuun kytkettyjen kaapelien (kuljetuskaapeli) on oltava alle 6 m pitkiä. Trukin käyttövalmiiksi saattamiseksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista varusteiden täysilukuisuus. Tarkista akun liitännät. Käynnistä trukki ohjeiden mukaisesti (katso kappale E) IN C 3

27 4 Trukin siirtäminen ilman ajovirtaa Mikäli trukki on otettava hinaukseen on meneteltävä seuraavasti: Z Kiinnitä hinaustanko/köysi hinaavan ajoneuvon peräkoukkuun ja hinattavaan ajoneuvoon. Irroita akun pistoke (katso kappale D). Irroita pysäköintijarru. Hinauksen aikana trukissa on oltava kuljettaja ohjaamassa trukkia. Trukkia on hinattava vain kävelynopeudella! Koska ohjaustehostin ei ole toiminnassa, on trukki raskaasti ohjattavissa vain suuremmin voimanponnistuksin IN C 4

28 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. M M Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla IN D 1

29 2 Akkutyypit Mallista riippuen trukit on varustettu erilaisin akkutyypein. Allaoleva taulukko kertoo eri akkujen tehot ja vakiovarusteina käytettävät yhdistelmät: EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG V - 5PzS - akku 550 Ah 48 V - 6PzS - akku 660 Ah 48 V - 5PzS - akku 550 Ah 48 V - 6PzS - akku 660 Ah 48 V - 6PzS - akku 660 Ah Akun painot on nähtävissä akun tyyppikilvestä. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistuttava siitä, että se kiinnitetään tu. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus ajoneuvon seisontavarmuuteen. Tämän vuoksi akun mittojen ja painon tulee vastata seuraavan taulukon tietoja.ajoneuvoon saa asentaa erilaisen akun vain valmistajan luvalla. Ajoneuvo EG 316k/318k EG 316/318/320 Koneistoakku 48 V Mittasuhde (mm) L maks B maks.i H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Nimellispaino (-5/+8%) kg samanlainen kuin DIN Ah Ah 0708.IN D 2

30 3 Akun kannen avaaminen kiinnipitojärjestelmällä (o) M Jos ajoneuvo on varustettu kiinnipitojärjestelmällä, voidaan akun kansi avata vain kun turvakaari on alas käännettynä. Automaattisen kiinnipitojärjetelmän ollessa käytössä avaa lukituspainike (2) ja käännä kaari alas IN D 3

31 4 Akkukotelon avaaminen Pysäköi trukki turvallisesti (kts. kappale E). Irroita ohjauspylvään lukitus (1), työnnä ohjauspylväs eteen ja varmista tähän asentoon. Noudata erityistä varovaisuutta ohjausventtiilin kantta avattaessa ja suljettaessa. 1 Multi-Pilotilla varustettu (o): Vedä ohjausventtiilin kansi (2) eteen, kunnes se lukittuu. Kallista akun kansi sekä kuljettajan istuin (3) varovasti taakse. Solo-Pilotilla varustettu: 3 2 Irroita ohjausventtiilin kansi (2) lukituksestaan painamalla vipua (4) ja käännäkansi eteen. Kallista akun kansi sekä kuljettajan istuin (3) varovasti taakse. 2 4 Irrota akkupistoke (5). Poista eristematto akun päältä. Akkupistokkeen saa kytkeä pistorasiaan tai siitä irti vain, kun pääkytkin ja latauslaite on katkaistu pois päältä IN D 4

32 5 Akun lataaminen M Avaa akkukotelo,(katso kohta 4). Akun saa kytkeä latauslaitteeseen tai siitä irti vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Lataustoimenpiteen aikana akkukennojen yläpintojen on oltava peittämättömät riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Akun päälle ei saa panna mitään metalliesineitä. Ennen latauksen aloittamista on kaikki kaapelikytkennät ja pistokekytkennät tarkastettava vaurioiden varalta. Kytke latauslaitteen latauskaapeli akkupistokkeeseen (5). Kytke virta latausasemaan ja lataa akku noudattaen akun ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. efg-v d03 5 Akun ja latauslaitteen valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Akun suojuskannen on oltava latauksen aikana ehdottomasti auki, jotta latauksen aikana syntyvät kaasut voivat haihtua. Avotulen käyttö on ehdottomasti kielletty Räjähdysvaara! 0708.IN D 5

33 5.1 Latauspistorasia (o) Pysäköi ajoneuvo turvallisesti (katso luku E). Akun ja latauslaitteen liittäminen ja irrottaminen on sallittua vain, kun latauslaite on kytketty pois päältä. Liitä akun latausaseman latauskaapeli latauspistorasian (6) kanssa. Akusta riippuen on liitettävä vesiliitäntä (7) akun latausaseman kanssa. Latausta valvotaan sähköisesti. Ajoneuvon käyttö estetään automaattisesti ja laitteen tuulettimet aktivoidaan akun tuuletusta varten. Tuulettimien toiminta on tarkistettava aina jokaisen latauksen yhteydessä. Tuulettimet ovat istuimen alla sivuttaisen suojaverhouksen (8) takana. 6 7 Z Kytke akun latausasema päälle ja lataa akku akun ja latausaseman valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Käytä latauslaitteita enintään 160 A:n latausvirralla. Älä käytä tulta ja avo- Akun ja latausaseman valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tuulettimien on ehdottomasti oltava päällä latauksen aikana, jotta latauksessa muodostuvat kaasut pääsevät haihtumaan. valoa. Räjähdysvaara! IN D 6

34 6 Akun irrotus ja asennus Akkukotelon avaaminen, (katso kohta 4). Vedä sivuluukku (9,10) ulos Oikosulkujen estämiseksi on akut, joissa on avonavat tai avoimet kennosillat, peitettävä kumimatolla. Akkua nosturilla vaihdettaessa on varmistuttava siitä, että nosturin nostoteho on riittävä (katso akun paino akkutelineessä olevasta akun tyyppikilvestä). Nosturin nostovaijeri viedään kuljettajan suojakatoksessa olevan aukon kautta, ja on katsottava, että nostoveto tapahtuu pystysuoraan, jottei akkuteline vahingoitu. Koukut on kiinnitettävä siten, että ne eivät löysättäessä putoa akkukennojen päälle. Kiinnitä nostovaijeri akkutelineeseen. efg v d04 mitte Nosta akku nosturilla ajosuuntaan katsottuna oikealle rungon yläpuolelle ja siirrä sitten varovasti sivulle. Asennus suoritetaan vastapäisessä järjestyksessä. Akkua vaihdettaessa on varmistuttava siitä, että uusi akku on samaa tyyppiä kuin vanhakin. Kun akku on asennettu uudelleen paikalleen, on kaikki kaapelikytkennät ja pistokekytkennät tarkastettava vaurioiden varalta. Kaikki kannet ja sivuluukut on lukittava huolellisesti. Vaihdettaessa/ asennettaessa akkua on varmistettava, että akku on kunnolla paikallaan IN D 7

35 7 Akun kannen sulkeminen Multi-Pilotilla varustettu (o): Vedä ohjausventtiilin kansi eteen ja irroita samanaikaisesti lukituksestaan painamalla vipua (4). Ohjausventtiilin kansi siirtyy itsestään taakse. Solo-Pilotilla varustettu: 4 Suljettuasi akkutilan kannen käännä ohjausventtiilin kansi taakse, kunnes se lukittuu. 8 Akun purkausilmaisin, akun purkaussuoja, käyttötuntimittari Akun purkausilmaisin: Akun (12) lataustila näkyy 10%:n välein monitoiminäytössä (100% = akkuteho 100%, näyttö 0% = akkuteho 20%). M Akun purkausilmaisimen/purkaussuojan normaalisäätö tehdään vakioakkuihin nähden. Huoltovapaita akkuja käytettäessä näyttö on asetettava siten, että tunnus T näkyy prosenttinäytön perässä. Ellei tätä asetusta tehdä, akku voi vaurioitua syväpurkautumisen vuoksi. Instrumentin asetusta varten on paras ottaa yhteys trukin valmistajan huoltopalveluun. Akun jäljellä olevan kapasiteetin ollessa 20% normaaliakuilla tai 40% huoltovapailla akuilla on akku ladattava Z Akun tyhjentymisvalvoja: Kun jäljellä oleva kapasiteetti on alittanut tietyn rajan, nostotoiminto kytkeytyy pois päältä. Monitoiminäytössä näkyy vastaava ilmoitus. Nostotoimintoja voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun akku on ladattu vähintään 40-prosenttisesti. Käyttötuntilaskin: Käyttötunnit (10) näkyvät akun latausnäytön vieressä. Käyttötunteja lasketaan, kun ajoneuvo on käynnistettynä ja istuinkytkin on suljettu IN D 8

36 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon IN E 1

37 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus Pos. Hallintalaite Toiminto tai näyttö 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon kääntäminen 6 ohjauspyörän kääntämisellä vasemmalta oikealle. 2 Monitoiminäyttö t Akkutehon, käyttötuntien, vikojen, tärkeiden varaoitusilmoitusten, pyörien asennon ja ajosuunnan näytöt (ks. kappalet 2.3). 3 Pysäköintijarru t Varmistaa ajokin paikallaan pysymisen. 4 Ohjauspylvään lukitus t Ohjauspylväs säädetään ja lukitaan halutulle etäisyydelle. 5 Virtalukko t Ohjausvirran päälle- ja poiskytkentä. Avain poisvedettynä trukki on varmistettu asiattoman päällekytkennän varalta. 6 Ajopoljin t Ajonopeus säädetään portaattomasti. 7 Jarrupoljin t Trukki jarrutetaan. 8 Ajosuuntavipu Multi-Pilot Äänimerkki 9 Kytkinvipu lisävarusteita varten 10 Pääkytkin hätäpysäytys 11 Kaksoispoljinohjaus ajopoljin taakse 12 Kaksoispoljinohjaus jarrupoljin 13 Kaksoispoljinohjaus ajopoljin eteen o Haluttu ajosuunta valitaan. Ohjaa nostomaston toimintoja. Äänimerkin anto. o esim. työvalojen näyttö. t Virransyötön päälle- ja poiskytkentä. o Painettaessa trukki liikkuu taakse päin Ajonopeus on portaattomasti säädettävissä. o Trukki jarrutetaan. o Painettaessa trukki liikkuu eteen päin. Ajonopeus on portaattomasti säädettävissä. 14 Ajosuuntavipu t Haluttu ajosuunta valitaan. 15 Äänimerkki t Äänimerkin anto. 16 Solo-Pilot t Kuormahaarukka nousee tai laskee. Nosto - lasku 17 Ohjausvipu nostomaston kallistus t Kuormahaarukka kallistetaan eteen tai taakse. 18 Ohjausvipud lisähydrauliikka (ZH1) sivutyönnin 19 Ohjausvipu lisähydrauliikka (ZH2) 20 Vaihtokytkin Lisähydrauliikka (ZH3) o Kuormahaarukka liikkuu sivusuunnassa oikealle tai vasemmalle. o Hydraulisia lisälaitteita varten. o Vaihtaa ZH2: sta ZH3: een. t = Vakiovaruste o = Lisävaruste 0707.IN E 2

38 Multi-Pilotilla (o) varustettu trukki Kaksoispoljinohjaus (o) Solo-Pilotilla ja ohjausvivuilla varustettu trukki IN E 3

39 2.1 Kytkin kojelaudassa Toiminto Varoitusvalon kytkin Kytkin vilkkuvalo / parkkivalo Tuulilasin pyyhkimen ja -pesulaitteen kytkin Asento 1 tuulilasin pyyhin päällä Asento 2 pesulaite päällä 2.2 Hallintavipujen konsoliin sijoitettu kytkin Toiminto Nostotoiminnon katkaisun kiertokatkaisin Ryömintäajon kytkin Istuimen lämmittimen kytkin Ajovalojen kytkin (seisontavalot/lyhyet valot) Työvalon kytkin 0707.IN E 4

40 2.3 Monitoiminäyttö Monitoiminäytön näyttöruudulla näytetään käyttötiedot, akun kapasitetti, käyttötunnit sekä virheet ja tiedotteet. Varoitusnäyttöinä monitoiminäytössä ovat graafiset esitykset Asento Näyttö 21 Vaihtonäppäin käyttötunneista kellonaikaan 22 Ohjauksen ylilämpötila 23 Pumppumoottorin ylilämpötila 24 Ajomoottorin ylilämpötila 25 Istuinkatkaisin 26 Pysäkointijarru vedettynä 27 Ajosuuntanäyttö o 28 Ajokki käynnissä (Avainkytkin ON ) 29 Huoltonäyttö / UVV-näyttö 30 Liian vähän jarrunestettä 31 Palaa virheiden yhteydessä tai vilkkuu akkukapasiteetin ollessa alle 10% 32 Ryömintäajopainike 33 Ohjelmanvalintapainike 34 SET-painike 35 Käyttöohjelmanäyttö (ohjelmat 1-5) 36 Ajosuunnan ja pyörien asennon näyttö 37 Akun kapasiteetin näyttö 38 Kellonaika ja käytttötunnit tai diagnoosi ja virheennäyttö 0707.IN E 5

41 2.4 Varoitusnäytöt, painikkeet ja kytkimet Seuraavat tilat näytetään tai kytketään ON: Asento Näyttö / toiminto 21 Vaihtopainike käyttötuntilaskuri - kellonaika Ajokin käyttötunnit, avainkytkin ON Käyttötunnit E voidaan kytkeä koodilla ON tai EI Kellonajannäyttö 22 Ohjausten ylilämpötila (Controller) Palaa ohjausten ylilämpötilassa Tehoa lasketaan tasaisesti lämpötilan mukaan 23 Pumppumoottorin ylilämpötila, ohjausapumoottori Pumppumoottorin ja ohjausapumoottorin lämpötilaa valvotaan Ylilämpötilassa tehoa lasketaan 24 Ajomoottorin ylilämpötila Ajomoottorin lämpötilaa valvotaan Ylilämpötilassa tehoa lasketaan 25 Istuinkytkin Istuinkytkintä ei ole suljettu Ajokki käyttövalmis, ohjausistuimella ei ole ketään 26 Pysäköintijarru vedetty Ajokki käyttövalmis, pysäköintijarru vedetty 27 Ajosuunnan näyttö o Valoilla vilkkuineen 28 Ajokki käytössä Avainkytkin asennosssa ON 29 Huoltonäyttö / UVV-näyttö Säädetty huoltoväli on ylitetty (1000 käyttötuntia) tai UVV-tarkastus 12 kk:n jälkeen on tehtävä (näyttö vilkkuu) 30 Iian vähän jarrunestettä Jarrunestesäiliössä oleva tunnistin valvoo jarunestemäärää 31 VAROITUS Palaa virheiden aikana Vilkkuu akkukapasiteetin ollessa lle 10% 32 Ryömintäajopainike Ajonopeus maks. 6 km/hh (säädettävissä) 33 Ohjelmanvalintapainike Painikkeet Ylös ja Alas 34 SET-painike Erikoistoimintojen valinta 35 Käyttöohjelmanäyttö Valitun ajo-ohjelman näyttö (1-5) 0707.IN E 6

42 2.5 Näytöt Asento Toiminto 36 Ajosuunnan ja pyörien asennon näyttö Näyttää ennalta valitun ajosuunnan (etten-tai taaksepäin) tai kääntyvien pyörien asennon 37 Akun kapasiteetin näyttö / % Käytössä oleva jäännöskapasiteetti näytetään. Näyttö 0% = akku 80% purkautunut. Näytössä 10% vilkkuu huomio-näyttö (42). 0%-kapasiteetilla nostotoiminto kytkeytyy EI sekunnin jälkeen. 38 Käyttötuntinäyttö / virheennäyttö Käyttötuntien näyttö: eff: Kokonaistyöajan näyttö Virheennäyttö: Virheen (Err) tai varoituksen (Inf) ilmetessä käyttötuntinäyttö häipyyvirhekoodin näyttö ilmestyy. Useamman virheen ilmetessä ne näytetään vuorotellen 1,5 sekunnin välein, varoitusääni kuuluu 2.6 Kellonajan asetus Normaali käyttömuoto Paina painiketta h/time ja up samanaikaisesti Näyttöön ilmestyy kellonaika. Ensimmäinen numero vilkkuu. Painikkeella up/down voidaan muuttaa vilkkuva numero suuremmaksi tai pienemmäksi. Painikkeella SET siirrytään seuraavaan numeroon. Viimeisen numeron jälkeen otetaan arvo käyttöön IN E 7

43 2.7 Kuljettajan näytön varoitusilmoitukset Ilmoitus INO 02 INO 03 INO 08 Merkitys ajosuuntaa ei ole valittu Ajo- tai nosto-ohjauksen lämpötila yli 83 C. Ajo käsijarru päällä Ajopoljinta on painettu, vaikka käsijarru on päällä. INO 33 Ylijännite ajon ohjaus 2 INO 34 Ylijännite hydrauliikan ohjaus INO 35 Alijännite ajon ohjaus 2 INO 36 Alijännite ajon ohjaus IN E 8

44 3 Trukin käyttöönotto Ennen kuin trukki käynnistetään, sillä ajetaan tai kuormia nostetaan, on kuljettajan varmistuttava siitä, ettei ketään ole vaara-alueella. 3.1 Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivän töiden aloittamista Koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormannostolaitteisto) on tarkastettava silmämääräisesti vaurioiden varalta. On tarkastettava, ovatko nostoketjut yhtä kireällä. Akun kiinnitys ja kaapelinkytkennät on tarkastettava silmämääräisesti. Tuulilasinpesunesteen tason tarkistaminen Irrota vasen sivuosa. Tuulilasinpesunestesäiliö (38a) on ajosuunnassa vasemmalla akun vieressä. Tarkista, onko säiliössä riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää tarvittaessa. Käytä tuulilasinpesunestettä, joka sisältää jäätymisenestoainetta. 38a 3.2 Ajoneuvot, joissa on rajoitettua pään liikkuvuus X (o) M Jos suositeltua pituutta ei noudateta, saattaa ajoneuvon käyttö aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaran, jolloin vahinkoja ja pysyviä haittoja kuljettajan epäterveellisen ryhdin ja liiallisen ruumiillisen rasituksen johdosta ei voida sulkea pois. Haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon käyttäjien pituus ei ylitä ilmoitettua maksimipituutta. Lisäksi haltijan on tarkastettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä aiheuta rasitusta IN E 9

45 3.3 Kuljettajan istuimen säätö Z Parhaan istumismukavuuden saavuttamiseksi on kuljettajan istuimen oltava säädetty kuljettajan painoa vastaavasti. Kuljettajan istuimella ei saa istua säädettäessä sitä kuljettajan painoa vastaavaksi! Säätö kuljettajan painolle: Z Vedä kuljettajan istuimen painonsäätö (40) nuolen suuntaan rajoittimeen asti ja työnnä jälleen takaisin. Entinen painonsäätö asetetaan näin minimiarvoon. Painonsäätöskaala on 50 kg kg. Vedä kuljettajan istuimen painonsäätöä (40) uudelleen niin pitkälle nuolen suuntaan, kunnes kuljettajan istuimen painonnäyttö (41) osoittaa haluttua painoa. Tämän jälkeen kuljettajan istuimen painonsäätö työnnetään takaisin alkuperäiseen asentoon. Kuljettaja kiipeää kuljettajan istuimelle Selkänojan säätö: Vedä selkänojan säätö (42) ylös ja säädä selkänojan kallistuskulma. Päästä selkänojan säätö (42) irti, selkänoja lukittuu asentoonsa. Z Istumisasennon säätö: Vedä kuljettajan istuimen lukitus (39) ulos ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon sitä eteen tai taakse päin siirtämällä. Anna kuljettajan istuimen lukituksen (39) lukittua asentoonsa. Kuljettajan istuimen on oltava varmasti lukittuna halutussa asennossa. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana! Kuljettajan istuimen säätö koskee sarjavalmisteista vakiomallia. Tästä poikkeavissa malleissa on käytettävä valmistajan antamia säätöohjeita. Säädettäessä on otettava huomioon, että kaikki hallintalaitteet ovat helposti käsiteltävissä IN E 10

46 3.4 Ohjauspylvään säätö Irroita ohjauspylvään lukitus (4) ja työnnä ohjauspylväs haluttuun asentoon joko eteen tai takaisin. Ohjauspylväs lukitaan tähän asentoon Trukin käynnistys Pääkytkimen (10) lukitus avataan Toimi näin: Vipukytkin painetaan sisään (s) ja vedetään ylös (r), kunnes pääkytkin lukittuu selvästi. Työnnä avain virtalukkoon (5) ja käännä oikeaan ääriasentoon I. Tarkista äänimerkin (43) toiminta. Tarkista sähkötoimisen ja hydraulisen jarrun sekä pysäköintijarrun toiminta. Trukki on nyt käyttövalmis. Akun purkausnäyttö ja vikailmaisin (3) osoittaa akun jäljellä olevan kapasiteetin Z Kun HÄTÄPYSÄYTYS on vedettu ja virta-avain on käännetty oikealle, ajaa ajoneuvo itse n. 3-4 sek. ajan testiä (ohjaukset ja moottorit tarkistetaan). Tämän aikana ei ajo ole mahdollista. Jos poljinta painetaan tänä aikana, näkyy ilmoitus Lepotila ajo. 3.6 Lämmitetty ajoneuvo (o) Lämmityslaitteen peittäminen on kielletty tulipalovaaran vuoksi IN E 11

47 Z M Aseta kytkin (59) asentoon I tai II lämmitysvasteen kytkemiseksi päälle. Jos kytkin (59) on keskiannossa, lämmitystoiminto on pois päältä. Aseta kytkin (60) asentoon I tai II puhaltimen kytkemiseksi päälle. Lämmityskäytössä puhaltimen on oltava kytkettynä päälle. Aseta haluttu lämpötila kiertonupilla (61) IN E 12

48 3.7 Turvavyö Kiinnitä vyö, ennenkuin rupeat ajamaan trukkia. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojele turvavyötä likaantumiselta (esim. peittämällä se, kun trukki ei ole käytössä) ja puhdista se säännöllisesti. Jäätynyt vyön lukko tai vyön rulla on sulatettava ja kuivattava, jottei se jäädy uudelleen. Ilman kuivatuslämpötila ei saa nousta yli +60 asteen! Turvavyöhön ei saa tehdä mitään muutoksia! Toimintahäiriöt lisäävät vaaran mahdollisuutta. Turvavyöt on uusittava aina onnettomuuden tapahduttua. Jälkikäteen asennuksessa ja korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia. Vahingoittuneet tai toimimattomat turvavyöt vaihtaa sopimuskauppias tai merkkiliike. Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa Mikäli trukki uhkaa kaatua, älä missään nimessä irroita vyötä ja yritä hypätä pois. Pois hypätessä loukkaantumisvaara on suurempi! Toimi näin: Taivuta yläruumis ohjauspyörän päälle. Pidä molemmin käsin ohjauspyörästä kiinni ja tue jaloilla. Kallista kehoa kaatumissuuntaa vastaan IN E 13

49 Turvavyön käyttöohje Ennen trukin käynnistystä vedä vyö tasaisesti rullalta ja lukitse siten, että vyö kulkee tiukasti yläreisien päältä. Älä jätä vyötä löysälle. Vyö ei saa olla kiertynyt sitä kiinnitettäessä! Trukkia käytettäessä (esim. ajettaessa, nostettaessa, laskettaessa jne.) on istuttava mahdollisimman takana, niin että selkä lepää selkänojaa vasten. Z Vyön rullan lukitusmekanismi jättää tarpeeksi liikkumistilaa. Liian pitkälle ulos kelautunut vyö tarjoaa vähäisemmän suojan kuljettajan istuessa istuimen etureunalla. Vyötä saa käyttää vain yhden henkilön turvaamiseksi. Z Paina käytön jälkeen punaista painiketta ja vyön lukkokappaleesta kädellä kiinni pitäen anna vyön kelautua takaisin. Jos lukkokappale iskeytyy koteloon, saattaa seurauksena olla vyön lukittuminen. Vyötä ei voi silloin vetää ulos rullalta. Avaa lukkiutuminen näin: Vedä vyötä voimakkaasti noin 10 mm - 15 mm ulos. Anna vyön kelautua takaisin, jolloin lukkiutuminen avautuu. Vyön voi nyt vetää ulos. Toimiminen jyrkähkössä rinteessä trukkia käynnistettäessä Z Lukitusmekanismi estää vyön ulos kelautumisen trukin ollessa voimakkaasti kallellaan. Vyötä ei voi silloin vetää ulos rullalta. Aja trukki varovasti pois rinteestä ja kiinnitä vyö IN E 14

50 3.8 Kiinnipitojärjestelmä automaattinen/mekaaninen (o) Älä koskaan käytä ajoneuvoa, jos kiinnipitojärjestelmä ei toimi. Kiinnitptojärjestelmä tulee tarkistuttaa jokaisen onnettomuuden jälkeen valmistajan valtuuttamalla henkilökunnalla. Kiinnipitojärjetelmää ei saa tehdä muutoksia. Rasitetun kuljettajan istuimen mittaa 90 mm kaaren (1) ja istuinosan välillä ei saa muuttaa, muuten käyttöturvallisuus kärsii. 1 Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa. Jos ajoneuvo uhkaa kaatua, älä missään nimessä yritä hypätä pois kyydistä. Hypätessäsi voit loukkaantua pahasti. Oikea toimintatapa Taivuta yläruumis ohjauspyörän päälle. Pidä molemmin käsin kiinni ratista ja tue jaloilla. Kallista vartaloa kaatumissuunnasta pois IN E 15

51 Kiinnipitojärjestelmän käyttöohje (automatiikka) Tarkista kiinnipitojärjestelmän toiminta ennen ajon aloittamista. Lukituspainike (2) ei saa olla lukossa. Istu paikallesi. Käännä virta-avain asentoon Päällä. Kun olet vapauttanut seisontajarrun, sulkeutuvat ja lukittuvat molemmat turvakaaret vasemmalla ja oikealla. 2 Huomioi, että turvakaaret pääsevät liikkumaan vapaasti. 3 Kun ajoneuvo pysäytetään ja käsijarru vedetään päälle avautuvat turvakaaret automaattisesti. Virta-avaimen saa käännää kohtaan "0" ja vetää ulos vasta kun turvakaaret ovat auki. Sähkökatkon sattuessa voidaan kiinnipitojärjestelmä avata vetämällä nappulasta (3). Tämän jälkeen turvakaaret voidaan käänntää taakse käsin. Kiinnipitojärjestelmän käyttöohje (mekaaninen) Tarkista kiinnipitojärjestelmän toiminta ennen ajon aloittamista. Avataksesi vasemman pitokaaren paina sitä sisälle päin ja käännä samanaikaisesti ylös, kun päästät siitä irti se kääntyy itse alas ja lukittuu IN E 16

52 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely 4.1 Ajoa koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: Trukilla saa ajaa vain trukkiliikenteeseen tarkoitetuilla reiteillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on sopeutettava ajonopeus vallitsevia oloja vastaavaksi. Esim. kaarteissa, kapeissa kohdissa, kääntöovista ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja hänen on pystyttävä hallitsemaan trukkinsa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuunottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan työpisteestä ulos nojaaminen tai kurkottaminen on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävälle etäisyydelle valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain trukilla-ajoon merkittyjä reittejä pitkin. Lisäksi ajopinnan on oltava puhdas ja luistamaton, ja trukin teknisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että ajo nousuissa ja laskuissaon mahdollista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja trukin pysäköinti mäkeen on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja kuormasillalle ajaminen: Hissiin tai kuormalaitureille saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta trukilla ajoon sopivat ja omistaja tai haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei se tai kuorma kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kannettavat kuormat: Kuljettajan on vakuututtava lastausyksikön toimintakunnosta. Kuormien on oltava tukevasti ja oikein kiinnitettyjä. Trukilla ei saa koskaan kuljettaa kuormaa, joka on korkeampi kuin haarukkakelkka tai ulottuu kuormatuen yläpuolelle IN E 17

53 Peräkärryjen veto tai hinaus on sallittua vain tilapäisesti ja niiden on tapahduttava kovilla teillä, joiden tasaisuus vaihtelee korkeintaan +/- 1% eikä nopeus saa ylittää 5 km/h. Jatkuva käyttö peräkärryn kanssa ei ole sallittu. Vedon aikana ei haarukassa saa olla minkäänlaista kuormaa. Perävaunun paino ei saa ylittää trukille määrättyä jarruttomien ja/tai jarrullisten perävaunujen enimmäiskuormaa. Ilmoitettu vetokuorma koskee vain trukin vastapainossa olevaa apukytkintä. Muunlaisen vetokoukun asentamisessa trukkiin on noudatettava vetokoukun valmistajan antamia ohjeita. Kiinnittämisen jälkeen on kuljettajan tarkistettava ennen liikkeelle lähtöä, että vetokoukku on varmistettu niin, ettei se voi irrota. Perävaunua vedettäessä trukkia on ajettava niin, että se on kaikissa tianteissa ohjattavissa ja jarrutettavissa IN E 18

54 4.2 Ajaminen Ajettaessa sähkömagneettisten kenttien läpi, joiden arvot ylittävät sallitut raja-arvot, voi seurauksena olla hallitsemattomia ajoliikkeitä. Tällöin on heti käytettävä hätäpysäytyskatkaisinta (pääkytkintä), trukki on jarrutettava käyttöjarrulla ja pysäköintijarru on vedettävä päälle. Vian syy on etsittävä, tarvittaessa on otettava yhteys valmistajan huoltopalveluun. Z Turvakytkin, kuljettajan istuin Kuljettajan istuimen ollessa tyhjä tai jos kuljettajan paino on säädetty liian korkeaksi, turvakytkin katkaisee ajotoiminnonn (katso kappale E, kohta Kuljettajan painon säätö ). Ajaminen on sallittua vain suojapeltien ollessa kiinni ja asianmukaisesti lukittuina. Ajoväylien on oltava esteistä vapaita. Ajonopeus on sopeutettava ajoreittien, työalueen ja kuorman mukaiseksi! Haarukkakelkkaa on kohotettava n. 200 mm niin, että haarukan sakarat eivät kosketa maahan. Kallista nostomasto aivan taakse. M Ajosuuntakytkin on sijoitettu trukkiversiosta riippuen Solo-Pilottiin (14) tai 14 Multi-Pilottiin (44) IN E 19

55 Z Kun HÄTÄPYSÄYTYS on vedettu ja virta-avain on käännetty oikealle, ajaa ajoneuvo itse n. 3-4 sek. ajan testiä (ohjaukset ja moottorit tarkistetaan). Tänä aikana ei ajo ole mahdollista. Jos poljinta painetaan näkyy ilmoitus Lepotila ajo. Ajo eteen (yksittäispoljin) Varmista, että ajoväylä on vapaa Varmista, että ajoväylä on vapaa Irroita pysäköintijarru (3) Työnnä Multipilottiin (44) tai Solo- Pilottiin (14) sijoitettu ajosuuntakytkin eteen Käytä varovasti ajopoljinta (6) 44 R V 3 Ajo eteen (kaksoispoljin) Varmista, että ajoväylä on vapaa Irroita pysäköintijarru (3) Käytä varovasti oikeanpuoleista ajopoljinta (13) Älä liikuta Multi-Pilottia ajossa Ajosuunnan vaihto (yksittäispoljin) Ennen kuin lähdet liikkeelle toiseen ajosuuntaan, varmista, että ajoreitti taakse on esteetön. Nosta jalka ajopolkimelta (6). Jarruta trukkia jarrupolkimella (7), kunnes se pysähtyy. Kytke ajosuuntakytkin (44) tai (14) nolla-asennon kautta haluttuun ajosuuntaan. Paina ajopoljinta varovasti, kunnes haluttu ajonopeus on saavutettu. Ajosuunnan vaihto (kaksoispoljin) Ennen kuin lähdet liikkeelle toiseen ajosuuntaan, varmista, että ajoreitti taakse on esteetön. 13 Nosta jalka ajopolkimelta (13). Jarruta trukkia jarrupolkimella (12), kunnes se pysähtyy. Paina ajopoljinta (11) varovasti, kunnes haluttu ajonopeus on saavutettu IN E 20

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sportsman 500 EFI -traktori

Sportsman 500 EFI -traktori Sportsman 500 EFI -traktori 2010 Huollon ja turvallisuuden käyttöopas Lue tämä opas huolellisesti. Siinä on tärkeitä turvallisuustietoja. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Käyttö on

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö ESIPUHE... 3 TAKUUEHDOT... 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT... 5 TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

2 Johdanto. Johdanto

2 Johdanto. Johdanto Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 36 Säilytys... 53 Mittarit ja käyttölaitteet... 59 Valaistus... 77 Infotainment-järjestelmä... 83

Lisätiedot