EFG Käyttöohjeet EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115"

Transkriptio

1 EFG Käyttöohjeet s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Lisätietoja Puolesta Päiväys s EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) ja niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. 3

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. HUOMIO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Ajosuunnan määrittäminen Rakenneryhmien yleiskatsaus Toimintakuvaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Mitat Painot Mastomallit Renkaat Moottoritiedot EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Merkintäpaikat Tyyppikilpi Trukin kantavuuskilpi Lisälaitteen kantavuuskilpi Vakaus C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Kuljetus Trukin kuormaaminen Trukin painopisteen sijainti Trukin kuormaaminen nosturilla Kuormaaminen toisella trukilla Trukin varmistus kuljetuksen aikana Ensimmäinen käyttöönotto

7 D Akun huolto, lataus ja vaihto Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Yleistä akkujen käsittelystä Akkutyypit Akkujen mitat Akun ottaminen esille Akun lataaminen Akun lataus latausasemassa Akun irrottaminen ja asentaminen Akkukotelon kuomun sulkeminen E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Näyttöyksiköllä varustetut käyttöpaneelit Sivusäilytyspaikan ohjauspaneelin kytkin (o) Kojelaudan kytkin (o) Näyttö Trukin valmisteleminen käyttöä varten Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Trukkiin nouseminen ja siitä poistuminen Trukit, joissa käyttäjän pään tila on rajoitettu (o) Kuljettajanpaikan säädöt Turvavyö Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Käyttövalmiuden luominen Kellonajan asettaminen Trukin turvallinen pysäköiminen Hätäpysäytys Ajaminen Ohjaaminen Jarruttaminen Haarukoiden säätäminen Haarukoiden vaihtaminen Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Nostolaitteen ja kiinteiden lisälaitteiden ohjaus Muiden lisälaitteiden käyttöön liittyviä turvaohjeita Muiden lisälaitteiden käyttö SOLO-PILOTilla Muiden lisälaitteiden käyttö MULTI-PILOTilla Muiden lisälaitteiden asennus Perävaunujen hinaaminen Lisävarusteet Tukijärjestelmät BODYGUARD Kesäovi Kuljettajanistuimen säätäminen Poistettava kuormansuojaritilä Noston katkaisun ohittaminen

8 6.7 Palosammutin Kallistuskulman näyttö Rockinger-kytkin käsivivulla tai kauko-ohjauksella Kamerajärjestelmä N-käyttökaavio Häiriötilanteet Häiriöiden paikantaminen ja poistaminen Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Hätälasku F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Tuotantovälineet ja käytetyt osat Pyörät Nostoketjut Hydraulijärjestelmä Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Trukin turvallinen nostaminen ja pukeille asettaminen Akkukotelon kuomun avaaminen Pyörien kiinnityksen tarkistaminen Pyörien vaihtaminen Hydraulijärjestelmä Hydrauliöljynsuodattimen vaihtaminen Vaihteistoöljyn määrän tarkistaminen Nesteen lisääminen lasinpesulaitteeseen Sulakkeiden tarkistaminen Puhdistustyöt Sähköjärjestelmää koskevat työt Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko Haltija Asiakaspalvelu

9 10

10 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

11 FIN

12 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa HUOMAUTUS Suurin sallittu kuorma ja kuorman etäisyys on ilmoitettu kantavuuskilvessä, eikä niitä saa ylittää. Kuorman on oltava kuormankäsittelylaitteen päällä tai se on kuormattava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorma on kuormattava kokonaan, ks. "Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen" sivulla 86. Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen lyhyitä matkoja. Ajo kuorma nostettuna (>30 cm) on kielletty. Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen on kielletty. Kuormien työntäminen ja vetäminen on kielletty. Vetokuormien tilapäinen vetäminen. Perävaunua vedettäessä perävaunun kuorman on oltava kiinnitetty. Ilmoitettua vetokuormaa ei saa ylittää. 11

13 3 Sallitut käyttöolosuhteet Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue -20 C 40 C. Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla. Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Käyttö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyttöön on laitteen haltijan lupa. Ajo pinnoilla, joiden kaltevuus on enintään 15 %. Poikittain ja viistottain ajaminen luiskissa on kielletty. Aja kuorma ylämäkeen päin. Käyttö osittain julkisessa liikenteessä. VAROITUS! Käyttö äärimmäisissä olosuhteissa Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa voi johtaa toimintahäiriöihin ja tapaturmiin. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti erittäin pölyisessä tai korroosiolle altistavassa ympäristössä, edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole sallittua. Trukin käyttö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielletty rajuilmalla (myrsky, salamointi). 12

14 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) haltija on se henkilö, joka tehtyjen, voimassa olevien omistajan ja trukin käyttäjän välisten sopimusten mukaan huolehtii mainituista velvollisuuksista. Haltijan on varmistettava, että trukkia käytetään ainoastaan määräyksiä noudattaen ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkeä ja terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. HUOMAUTUS Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaiselta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 13

15 14

16 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus EFG on sähkökäyttöinen, kolmipyöräinen trukki, jossa on kuljettajanistuin. Se on vapaasti kantava vastapainotrukki, jolla voi trukin eteen kiinnitettävän kuormankäsittelylaitteen avulla ottaa, nostaa, kuljettaa ja laskea kuormia. Sillä voi ottaa myös umpipohjaisia kuormalavoja. 1.1 Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Nimelliskantavuus vaihtelee tyypin mukaan. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppimerkinnästä. EFG110 EFG Tyyppimerkintä 1 Mallisarja 10 Nimelliskantavuus x 100 kg Nimelliskantavuus ei yleensä ole sama kuin sallittu kantavuus. Sallittu kantavuus ilmenee trukkiin kiinnitetystä kantavuuskilvestä. 15

17 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 2.1 Ajosuunnan määrittäminen Ajosuunnat ilmoitetaan seuraavin määritelmin: Ajosuunnat ilmoitetaan seuraavin määritelmin: Kohta Ajosuunta 1 Vasen 4 Taaksepäin 2 Eteenpäin 3 Oikea 16

18 2.2 Rakenneryhmien yleiskatsaus Kohta Nimike 1 t Kuljettajanistuin 2 t Kuljettajan turvakehä 3 t Masto 4 t Ohjauspyörä 5 t Käyttö- ja näyttöyksikkö 6 t Nostolaitteen käyttöelementti 7 t Hätäpysäytyskytkin 8 t Haarukka 9 t Haarukkakelkka 10 t Akkukotelon kuomu 11 t Vetoyksikkö 12 t Vetokytkin 13 t Vastapaino t Vakiovarustus 17

19 2.3 Toimintakuvaus Runko Runko muodostaa vastapainoon yhdistettynä trukin kantavan perusrakenteen. Siihen kiinnitetään pääkomponentit. Ohjaamo ja kuljettajan suojakatto Kuljettajan suojakatto on saatavana useina eri malleina, ja se suojaa kuljettajaa putoavilta esineiltä ja muilta ulkoisilta vaikutuksilta. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu ergonomisesti. Ohjauspylvästä ja kuljettajanistuinta voidaan säätää yksilöllisesti. Käyttö- ja näyttöyksikön ohjaus- ja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän valvomisen käytön aikana ja takaavat siten hyvin korkean turvallisuuden. Ohjaus Tarvittava ohjausvoima on vain 15 Newtonia. Ohjauksen välityssuhde on edullinen: viisi ohjauspyörän kierrosta vastaa 180 :n ohjauskulmaa. Hydraulinen ohjausmoottori käyttää ohjaavaa akselia hammasratasparin kautta. Energia hyödynnetään tehokkaasti dynaamisen kuormantunnistusjärjestelmän ansiosta. Ohjauspylvästä voi säätää. Pyörät Valita voidaan joko Super Elastic -renkaat tai valinnaisesti ilmarenkaat. Jarrulaitteet Hydraulisesti toimiva servo-ohjattu rumpujarru molemmissa etupyörissä jarruttaa ajoneuvoa tehokkaasti pienelläkin poljinvoimalla. Lisäksi trukkia jarrutetaan generatorisesti ajomoottorilla pysähdyksiin asti. Jalkajarrua ei siksi tarvitsekaan käyttää usein, mikä vähentää energiankulutuksen ja jarrun kulumisen minimiin. 18

20 Ajokäyttö Koko käyttöyksikkö on kiinnitetty ruuvein vastapainoon. Ohjattava takapyörä on samalla vetopyörä. Sitä käytetään kiinteällä hiljaisella vaihtovirtamoottorilla vaihteiston välityksellä. Elektroninen ajovirranhallinta säätelee ajomoottorin kierroslukua portaattomasti ja vastaa sitä kautta tasaisesta, nykimättömästä ajosta, voimakkaasta kiihdytyksestä ja elektronisesti säädellystä jarrutuksesta, jonka aikana otetaan energiaa talteen. Ohjauskulmantunnistuksen (o) yhteydessä ajonopeutta alennetaan automaattisesti ohjauskulman mukaan. Hydraulijärjestelmä Työtoimintoja voidaan ohjata varovasti käyttöelementeillä moniohjausventtiilin kautta. Kierroslukusäädettävä hydraulipumppu takaa kaikkien hydraulitoimintojen tarpeenmukaisen ja tehokkaan käytön. Masto Kaksi- tai kolmivaiheiset mastot, valinnaisesti vapaanostotoiminnolla, sekä kapeat mastopalkkiprofiilit takaavat hyvän näkyvyyden haarukanpiikkeihin ja lisälaitteisiin. Haarukkakelkka ja nostorunko kulkevat kestovoidelluilla ja siten huoltovapailla tukirullilla. Lisälaitteet Trukkiin voi liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. 19

21 3 Tekniset tiedot Z Kaikki tekniset tiedot koskevat vakiovarusteltua trukkia. Kaikki tähdellä *) merkityt arvot voivat vaihdella varustelun (esim. nostorunko, ohjaamo, renkaat) mukaan. Tekniset tiedot on ilmoitettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot Nimike EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Q Nimelliskantavuus (kun C = 500 mm) 1 ) kg C Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus kuorman kanssa / ilman 12/12,5 12/12,5 12/12,5 12/12,5 km/h kuormaa *) Nostonopeus kuorman kanssa / 0,28/0,50 0,29/0,50 0,25/0,50 0,24/0,50 m/s ilman kuormaa *) Laskunopeus kuorman kanssa / 0,58/0,60 0,58/0,60 0,58/0,60 0,58/0,60 m/s ilman kuormaa *) Nousukyky (30 min.) kuorman kanssa / 8,5/12 8/11,5 7/11 6,5/10,5 % ilman kuormaa *) Enimmäisnousukyky (5 min.) kuorman kanssa / 13/18 12,5/17,5 11/16,5 10/16 % ilman kuormaa *) Kiihtyvyys (10 min.) kuorman kanssa / 5,1/4,6 5,1/4,6 5,4/4,7 5,6/4,8 s ilman kuormaa *) Enimmäistyöpaine baari a Öljynsyöttö lisälaitteisiin l/min 1) Nostolaitteen ollessa pystysuorassa. 2) Ilmoitetut arvot kuvaavat enimmäisnousukykyä pienten korkeuserojen ja ajoalustan epätasaisuuksien (ajoradan reunat) selvittämiseksi. Käyttö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielletty. 20

22 3.2 Mitat Nimike EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna *) mm h 2 Vapaanosto *) mm h 3 Nosto *) mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna *) mm h 6 Korkeus turvakehän yläpuolella *) mm h 7 Istuinkorkeus *) mm h 10 Kytkentäkorkeus mm α Maston kallistus eteen β Maston kallistus taakse L 1 Pituus ml. haarukka *) mm L 2 Pituus ml. haarukan selkä *) mm b Kokonaisleveys *) mm e Haarukan leveys *) mm m 1 Maavara maston alla kuormattuna mm m 2 Maavara akselivälin keskellä mm Ast Työkäytävän leveys kuormalava 800 x mm pitkittäin Ast Työkäytävän leveys kuormalava mm x poikittain Wa Kääntösäde mm x Kuorman etäisyys *) mm y Akseliväli mm 21

23 h 4 h 1 h 3 c Q e a 2 Ast Wa a 2 b h 2 h 6 h 7 H 1 m 2 h 10 m 1 x L 2 y L 1 22

24 3.3 Painot Z Kaikki tiedot kg:ina. Nimike EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Omapaino *) (ml. akku) Akselipaino edessä (ilman nostokuormaa) *) Akselipaino edessä (nostokuorman kanssa) *) Akselipaino takana (ilman nostokuormaa) *) Akselipaino takana (nostokuorman kanssa) *) Mastomallit Z Kaikki tiedot mm. Mastotaulukko EFG 110k/110/113/115 VDI 3596 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaano sto h 2 Rakennekorkeus sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeus ulos ajettuna h

25 Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 24

26 3.5 Renkaat HUOMAUTUS Tehdasasennettuja renkaita/vanteita vaihdettaessa on aina käytettävä alkuperäisvaraosia tai valmistajan hyväksymiä tuotteita, muuten valmistajan ilmoittamat spesifikaatiot eivät ole voimassa. Valmistajan asiakaspalvelu vastaa mielellään kysymyksiin. Eturenkaat Takarenkaat Nimike EFG 110 EFG 113 EFG 115 SE *) 18 x 7 8 Täyskumi *) 18 x 6 x 12 1/8" Ilma *) 180/70-8; diagonaalinen, 16PR Rengaspaine (baaria) 10 Kiristysmomentti (Nm) 170 SE *) 18 x 7 8 Täyskumi *) 18 x 6 x 12 1/8" Ilma *) 180/70-8; diagonaalinen, 16PR Rengaspaine (baaria) 10 Kiristysmomentti (Nm) 170 *) Taulukossa ilmoitetut tyypit vastaavat vakiovarustelua. Ajoneuvon varustelun mukaan asennettuna voi olla muutkin renkaat. 3.6 Moottoritiedot Nimike EFG Ajomoottori 4 kw Nostomoottori 6 kw 25

27 3.7 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso EFG : 63 db(a) *+/- 3 db(a) laitevarustuksen mukaan 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vastaavasti. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä EFG : 0,62m/s² EN 13059:n mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukaan lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli (vakiomallinen trukki). Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivissä 2002/44/EY (tärinä) määritettyyn ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Valmistaja tarjoaa erikoispalvelua ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen, ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 151. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säteilyn lääkinnällisille laitteille aiheuttama häiriö Ei-ionisoivaa säteilyä luovuttava trukin sähkövarustus (esim. langaton tiedonsiirto) voi häiritä käyttäjän käyttämien lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistinten, kuulolaitteiden yms.) toimintaa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. On selvitettävä lääkärin tai lääkinnällisen laitteen valmistajan kanssa, voiko kyseistä laitetta käyttää trukin läheisyydessä. 26

28 3.8 Käyttöolosuhteet Z Ympäristönlämpötila Käytön aikana -20 C - 40 C Kun trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisissä lämpötilojen vaihteluissa tai tiivistyvässä ilmankosteudessa, sille tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. 3.9 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien vaatimusten noudattamisen trukin määräystenmukaisessa käytössä standardinen 1175 Trukkien turvallisuus sähkölaitteita koskevat vaatimukset mukaisesti. 27

29 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 4.1 Merkintäpaikat Z Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppikilpien, on oltava aina luettavissa. Tarvittaessa ne on vaihdettava

30 Kohta Nimike 14 Sarjanumero, rungossa akkukotelon kuomun alla 15 Kantavuus (ja alennettu kantavuus) 16 Turvavyön kiinnitys 17 Ajo kielletty kuorma nostettuna, maston kallistaminen eteen kielletty kuorma nostettuna 18 Kaatumistilannevaroitus 19 Kiinnityskohdat nosturikuormausta varten 20 Älä mene kuorman päälle tai alle; puristumisvaara maston liikkuessa 21 Kuljettajan enimmäiskoko 22 Katsastuslaatta (o) 23 Laitekilpi 24 Tunkin kiinnityskohdat 25 Tyyppimerkintä 26 Henkilökuljetus kielletty 27 Noudata käyttöohjekirjaa 29

31 4.2 Tyyppikilpi Z Kuvassa näkyy EU:n jäsenmaissa käytetty vakiomalli. Muissa maissa tyyppikilven malli voi olla poikkeava Z Koht Koht Nimike a a Nimike 28 Tyyppi 34 Valmistusvuosi 29 Sarjanumero 35 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 30 Nimelliskantavuus (kg) 36 Käyttöteho 31 Akun jännite (V) 37 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 32 Tyhjäpaino ilman akkua kg 38 Valmistaja 33 Lisävaruste 39 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (29). 30

32 4.3 Trukin kantavuuskilpi HUOMIO! Haarukoiden vaihtoon liittyvä tapaturmavaara Kantavuus muuttuu vaihdettaessa toimitustilasta poikkeavat haarukat. Jos haarukat vaihdetaan, trukkiin on kiinnitettävä erillinen kantavuuskilpi. Ilman haarukoita toimitettaviin trukkeihin liitetään vakiohaarukoiden kantavuuskilpi (pituus: 1150 mm). Kantavuuskilpi (15) ilmoittaa trukin kantavuuden Q (kg) maston ollessa pystysuorassa. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Trukin kantavuuskilpi (15) ilmoittaa trukin kantavuuden toimitukseen sisältyviä haarukoita käytettäessä. Esimerkki enimmäiskantavuuden laskemisesta: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja enimmäisnostokorkeus h 3 on 3600 mm, enimmäiskantavuus Q on 1105 kg. Nostokorkeuden rajoitus Sisä-/ulkomaston nuolimerkinnät (40 ja 41) osoittavat käyttäjälle, milloin kantavuuskilvessä määrätyt nostokorkeuksien rajat on saavutettu

33 4.4 Lisälaitteen kantavuuskilpi Lisälaitteiden kantavuuskilvet on kiinnitetty trukin kantavuuskilven viereen, ja niissä ilmoitetaan trukin kantavuus Q (kg) kutakin lisälaitetta käytettäessä. Lisälaitteen kantavuuskilvessä ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen laitekilvessä olevaa numeroa. 5 Vakaus Trukin vakaus on testattu tekniikan viimeisimmän kehitystason mukaisesti. Vakautta testattaessa otetaan huomioon dynaamiset ja staattiset kaatovoimat, joita määräystenmukaisessa käytössä voi esiintyä. Trukin vakauteen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: renkaat masto lisälaite kuljetettava kuorma (koko, paino, painopiste) VAROITUS! Vakauden menetyksen aiheuttama tapaturmavaara Mainittujen komponenttien muuttaminen muuttaa myös vakautta. 32

34 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: pystyssä, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) pystyssä, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset mekaaniset liitokset ja hydrauliletkut irrotettuina. 2 Trukin kuormaaminen 2.1 Trukin painopisteen sijainti VAROITUS! Kaatumisvaara kaarreajossa muuttuneen painopisteen sijainnin vuoksi Kokonaispainopisteen sijainti voi vaihdella trukin varustuksen (erityisesti mastomallin) mukaan. Mastottomissa trukeissa painopiste siirtyy selvästi vastapainon suuntaan. Aja trukkia varovasti ja tilanteeseen sopivalla nopeudella, jotta trukin kaatuminen vältetään. Viereisessä kuvassa näkyy painopisteen likimääräinen sijainti. 33

35 2.2 Trukin kuormaaminen nosturilla VAROITUS! Nosturikuormaukseen opastamattomat työntekijät aiheuttavat vaaran Jos nosturikuormaus annetaan siihen kouluttamattomien työntekijöiden tehtäväksi, trukki voi pudota. Tämän vuoksi on olemassa työntekijöiden loukkaantumisen sekä trukkiin kohdistuvien aineellisten vaurioiden vaara. Kuormauksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilöstö. Ammattihenkilöstöllä on oltava maantieajoneuvojen kuormankiinnitystä sekä kuormankiinnitysvälineiden käsittelyä koskeva koulutus. Kuormankiinnitystoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. VAARA! Irtoavien nostovälineiden aiheuttama tapaturmavaara Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä. Kuormauspaino = trukin tyhjäpaino (+ akun paino sähkökäyttöisissä trukeissa). Maston on oltava kokonaan kallistettuna taaksepäin. Mastoon kiinnitettävien nostovälineiden vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Kiinnitä nostovälineiden sidontavälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisävarusteita tai kuljettajan suojakattoa. Älä mene riippuvan kuorman alle. Trukin kuormauksen saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sidontavälineiden ja nostotyökalujen käsittelyyn vaadittava koulutus. Käytä nosturikuormauksessa turvakenkiä. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielletty. Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Z Trukin tyhjäpaino: ks. "Tyyppikilpi" sivulla

36 Trukin kuormaus nosturilla 42 Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla Menettelytapa Kiinnitä nostovälineet kiinnityspisteisiin (42) ja (43). Nosta trukkia ja kuormaa se. Laske trukki alas varovasti ja pysäköi se turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 77. Estä trukin tahaton liikkeelle lähtö kiiloilla. Nosturikuormaus on päättynyt. 35

37 2.3 Kuormaaminen toisella trukilla VAROITUS! Trukin vaurioitumisen vaara Toisella trukilla kuormattaessa kuormattava trukki saattaa vaurioitua. Kuormauksen saa hoitaa ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö. Käytä kuormaukseen ainoastaan trukkia, jonka kantavuus on riittävä. Vain kuormaus ja purkaus ovat sallittuja. Toisen trukin haarukat ovat riittävän pitkät. Ei saa kuljettaa pitkiä matkoja. Trukin kuormaaminen toisella trukilla Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 77. Menettelytapa Nosta trukkia sivusta työntämällä haarukat akselien väliin. Nosta trukkia hieman ja varmista, että se on vakaasti haarukan päällä. Korjaa asentoa tarvittaessa tai varmista haarukat kiinnitysvälinein. Nosta ja laske trukki varovasti, ks. "Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen" sivulla 86. Laske trukki hitaasti maahan ja estä sen liikkuminen paikaltaan. Trukki on kuormattu. 36

38 3 Trukin varmistus kuljetuksen aikana VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja nostolaitetta ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava kuormaus säädöksen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuormauspinnalla on oltava kiinnitysrenkaat ja puupohja varmistuskiilojen kiinnittämiseksi. Varmista trukki kiiloilla niin, ettei se pääse liikkumaan. Käytä vain sellaisia kiristysliinoja tai kuljetusliinoja, joiden nimelliskestävyys on riittävä. 37

39 Kiinnitys maston kanssa Kiinnitys ilman mastoa Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti kuorma-auton tai perävaunun lavalle, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 77. Tarvittavat työkalut ja materiaalit 2 kiinnitysliinaa kiristyslaitteineen Pysäytyskiilat. Menettelytapa Kiinnitä trukki kiinnitysliinalla (44) maston ylemmästä poikkipalkista (3) ja vetokoukusta (12) tai kuljettajan suojakatosta (2) ja vetokytkimestä (12). Kiristä kiinnitysliina (44) kiristyslaitteella (45). Trukki on kiinnitetty kuljetusta varten. 38

40 4 Ensimmäinen käyttöönotto Turvaohjeet kokoonpanoa ja käyttöönottoa varten VAROITUS! Kokoamisvirheiden aiheuttama tapaturmavaara Trukin kokoamisesta käyttöpaikassa, käyttöönotosta ja käyttäjän opastuksesta saa huolehtia ainoastaan erityisesti kyseisiin tehtäviin koulutettu valmistajan asiakaspalvelu. Vasta kun masto on asennettu määräystenmukaisesti, saa hydrauliletkut liittää perustrukin ja maston liitäntöihin. Trukin saa ottaa käyttöön vasta sen jälkeen. Jos toimitukseen sisältyy useampia trukkeja, on varmistettava, että laitetta koottaessa kuormankäsittelylaitteilla, mastoilla ja perustrukeilla on sama sarjanumero. VAROITUS! Sopimattomien energialähteiden käytön aiheuttama tapaturmavaara Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa elektroniikkajärjestelmän rakenneryhmiä (ohjausyksiköitä, antureita, moottoreita jne.). Sopimattomat kaapeliliitokset (liian pitkät, liian pieni poikkipinta-ala) akkuun (vetokaapeli) voivat kuumentua ja sytyttää trukin ja akun palamaan. Käytä trukkia vain akkuvirralla. Akun kaapeliliitokset (vetokaapeli) saavat olla enintään 6 m pitkiä, ja kaapelin poikkipinta-alan on oltava vähintään 6 yd² (50 mm²). Käyttövalmiuden luominen toimituksen tai kuljetuksen jälkeen Menettelytapa Tarkista varustuksen täydellisyys. Tarkista hydrauliöljyn täyttömäärä, ks. "Hydrauliöljytason tarkistaminen" sivulla 136. Tarkista vaihteistoöljyn taso, ks. "Vaihteistoöljyn määrän tarkistaminen" sivulla 137. Asenna akku tarvittaessa, ks. "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla 48. Varaa akku, ks. "Trukin valmisteleminen käyttöä varten" sivulla 62. Trukin voi nyt ottaa käyttöön, ks. "Trukin valmisteleminen käyttöä varten" sivulla 62. Z Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa, ks. "Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa" sivulla

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot