Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla"

Transkriptio

1 Ohje Päivi Klimenko Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla

2 Ohje Päivi Klimenko Saatesanat Tämä ohje on suunniteltu Laurean opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeeksi tekstinkäsittelyohjelma MS -versiolla. Uudistunut kirjoittamisen ohje on sekä Laurean 2007 uudistuneen brandiohjeen että Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n v julkaiseman asiakirjastandardiohjeen nro 2487 ( ) myötä tärkeä viesti kaikille yhtenäisestä opinnäytetyön kirjoittamisen käytännöstä Laureassa. Ohje johdattelee opiskelijaa kirjoittamaan opinnäytetyön alusta loppuun asti, joten ohje kannattaa lukea järjestyksessä. Ohjeen alussa käydään ensin läpi uudet ominaisuudet. Sen jälkeen kansilehden tekeminen, josta on Laurea Intrassa valmis pohja ohjeineen valmiina. Kansilehden lisäksi työlle tehdään nimiösivu, tiivistelmä suomeksi ja englanniksi sekä sisällön (varsinaisen tekstiosan) jälkeen tuleva lähdeluettelo, kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo sekä mahdollisesti liiteluettelo liitteineen. Tämän ohjeen lopussa olevat liitekuvat ovat esimerkkejä siitä, millaisilta sivujen tulisi näyttää. Liitteinä on suomenkielinen ja englanninkielinen nimiösivu. Englanninkielistä nimiösivua tulee käyttää vain silloin, kun opinnäytetyö kokonaisuudessaan on englanninkielinen. Lisäksi liitteinä on suomen- ja englanninkielinen tiivistelmäsivu sekä luettelo- ja numeromerkkien tekemisen ohje. Espoossa, Päivi Klimenko Päivi Klimenko

3 Ohje Päivi Klimenko Sisällys Saatesanat Perusasetukset Näytä kaikki painike Oletussarkainasetus Sivun reunukset Fontti ja fontin koko Rivivälien muistilista Ylätunnisteen sarkainasetus Nimiösivu Tiivistelmäsivut Sisällyssivu Tekstiosan sivut ja otsikkotyylit Tavutus Otsikkotyylit opinnäytetyössä Monitasoinen luettelo Otsikko1 (1 Heading1) tyyli Alaotsikko 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading2) tyyli Otsikko (Title) -tyyli Kuva-, kuvio- tai taulukko-otsikkotyylit Osanvaihdon tekeminen Sivunumeron lisääminen Lähdeluettelo Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden luettelosivut Liitteet ja liiteluettelosivuvaihtoehdot Uusi tyyli liitesivun otsikolle Liitetyylin käyttäminen liiteotsikoissa Automaattinen liiteluettelo omana sivunaan Liiteluettelosivun tekeminen kirjoittamalla Automaattinen sisällysluettelo Sisällysluettelotyylit (Sisluet/TOC) Otsikko-tyylin tason tarkistus kirjoittamisen yhteydessä Sisällysluettelon päivitys Kansilehden liittäminen opinnäytetyöhön Kansilehden liittäminen Wordilla PDF-XChange-ohjelmalla Tallentaminen Tallennukset docx- ja doc-muotoon Tallennus PDF-muotoon Lähteet... 28

4 Ohje Päivi Klimenko Kuvat Liitteet... 30

5 Ohje 5 (41) 1 Perusasetukset 1.1 Näytä kaikki painike Asiakirjastandardin perusasetukset tee ennen opinnäytetyön kirjoittamista eli sarkaimet, sivun asetukset ja tyylit (kirjasin eli fontti, pistekoko eli fontin koko, riviväli ja ylätunniste). Tyylimuokkaukset ovat yksi tärkeimmistä asioista osata ennen pitkän asiakirjan kirjoittamista, joten perehdy tähän asiaan kohdassa 5.2 (Tyylit). Sisällysluettelon tyyleistä lue kohdasta 9 (Automaattinen sisällysluettelo). Opi myös tarkistamaan kirjoittamaasi ja muotoilemaasi tekstiä. Laita Aloitus (Home) -välilehdeltä Kappale (Paragraph) -ryhmästä Näytä kaikki (Show/Hide) painike päälle, niin voit tarkistaa esim. turhien Enter-painalluksien määrän ja mahdollisesti poistamaan tarpeettomat rivinvaihdot, jotka voivat aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Kuva 1: Näytä kaikki pikapainike Aloitus-välilehdellä 1.2 Oletussarkainasetus Kuva 2: Näytä kaikki painikkeen merkkien selityksiä 1. Valitse Aloitus (Home) välilehti. 2. Napsauta Kappale (Paragraph) ryhmän oikean reunan valintaikkunan avainta (pieni nuoli). 3. Napsauta Sarkaimet... (Tabs...) ja muuta tarvittaessa Oletussarkaimeksi (Default tab stops) 2,3 cm, jolloin standardin mukaiset sarkaimet (C1 - C7) asettuvat paikoilleen asiakirjaan. 4. Hyväksy muutos OK:lla. Huom! Standardin mukaiset sarkainsymbolit on merkitty ohjeissa kirjain- ja numeromerkkiyhdistelmin esim. C1 on 2,3 cm päässä vasemmasta reunasta (marginaalista), C2 on 4,6 cm, C3 on 6,9 cm jne. aina C7:ään asti (16,1 cm) eli sarkainten väli on 2,3 cm ja erikseen sarkaimia ei siis tarvitse asetella.

6 Ohje 6 (41) 1.3 Sivun reunukset 1.4 Fontti ja fontin koko Opinnäytetyöhön tulee asettaa sivun reunamarginaalit (ylä/vasen/ala/oikea), jotka poikkeavat normaalista asiakirjastandardista. 1. Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehti. 2. Valitse Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Reunukset-valikon (Margins) kautta Mukautetut reunukset (Custom Margins ). 3. Muuta seuraavat määreet Reunukset-kohtaan: ylä (Top) 3 cm ala (Bottom) 2,5 cm vasen (Left) 4 cm oikea (Right) 2 cm 4. Tarkista, että sivun paperin valinta on A4 Paperi välilehden alta (ei Letter). 5. Hyväksy lopuksi OK:lla. Koko asiakirjassa on Trebuchet MS 10 pt, joka kannattaa muuttaa Tyylit (Styles) valikon kautta Normaali-tyyliin. 1. Valitse Aloitus (Home) välilehti. 2. Napsauta Tyyli (Styles) ryhmän valintaikkunan avainta, jolloin Tyylit (Styles) ikkuna avautuu oikeaan reunaan. 3. Vie hiiren kohdistin (ÄLÄ napsauta) Normaali (Normal) tyylin päälle. 4. Napsauta alla olevan kuvan mukaisesti oikean reunan pudotusvalikon Muokkaa (Modify ) valintaa. Kuva 3: Tyylin muokkaamisen valinta 5. Muuta Trebuchet MS fontiksi Muotoilu (Formatting) kohtaan ja 10 pt Fonttikooksi. 6. Hyväksy OK:lla.

7 Ohje 7 (41) 1.5 Rivivälien muistilista Rivinvälit voit tehdä aina kunkin sivun yhteydessä erikseen seuraavan tai upottamalla tyyliin. Sivut: Rivinväli 1 (Ctrl + 1) Nimiösivu X Tiivistelmät X Sisällyssivut Tekstisivut Lähdeluettelosivut X Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelosivut Liiteluettelosivu Liitesivut X Rivinväli 1,5 (Ctrl + 5) X X X X 1.6 Ylätunnisteen sarkainasetus Taulukko 1: Eri sivujen rivivälimäärät opinnäytetyössä 1. Valitse Lisää (Insert) välilehti. 2. Valitse Ylätunniste (Header) ryhmän pudotusvalikosta Muokkaa ylätunnistetta (Edit Header). Kuva 4: Ylätunnisteen muokkaamista 3. Avaa Tyylit (Styles) valikko oikeaan reunaan, jos se ei ole vielä näkyvissä. 4. Valitse Ylätunniste (Header) tyylin oikean reunan pudotusvalikosta Muotoile (Modify ). Huom! Jos tyyliä ei löydy luettelosta -> Muuta Asetukset (Options ) kautta Valitse näytettävät tyylit (Select styles to show) valikosta Kaikki tyylit (All styles ) ja lajittelutavaksi aakkosjärjestys (Alphabetical), jolloin Ylätunnistetyyli löytyy Tyylitluettelosta helposti. 5. Avaa Muotoile (Format) -valikko vasemmasta alareunasta Sarkaimet (Tabs ). 6. Lisää: 14,5 (cm tulee automaattisesti) ja muuta Tasaus (Alignment) kohtaan Oikea (Right). 7. Hyväksy sekä Aseta (Set) ja vielä lopuksi OK:lla. 2 Nimiösivu Kirjoita julkaisija ensimmäiselle riville (ei ylätunnisteeseen) tekstiosaan (R1C0). Kirjoita alla olevan kuvan mukaan pienin aakkosin ja lihavoituna (Ctrl+B tai muotoilutyökalurivin B-kirjain). Kirjoita paikallisyksikkö alla olevan mukaisesti eli R2C0 kohtaan ilman pistettä.

8 Ohje 8 (41) Kuva 5: Julkaisijan nimen paikka Opinnäytetyön varsinainen nimi kirjoitetaan nimiösivun riville 20 ja sisennetään ensimmäiseen sarkaimeen (R20C1) sekä lihavoidaan (Ctrl+B). Fontti on Trebuchet MS (kuten koko työ kokonaisuudessaan), mutta koko otsikolla on 14 pt. Tekijän nimi ja muut tiedot alkavat riviltä R54, sarkaimesta C4 alkaen. Ks. Liitteet 1 ja 2. Huom! Tee vielä viimeisellä rivillä pakotettu sivunvaihto (Ctrl + Enter), jotta teksti kohdistuu seuraavalla sivulla oikeaan paikkaan.

9 Ohje 9 (41) 3 Tiivistelmäsivut Katso liitteinä olevia malleja (3 ja 4) ja huomaa rivien 1 ja 10 lihavoinnit. Alareunan tekeminen tiivistelmään: Kuva 6: Tiivistelmäsivulla olevan alleviivauksen muotoilu 1. Kirjoita Vuosi (Year) sana vasempaan reunaan. 2. Paina kerran näppäimistöllä Sarkain (Tab) näppäintä ja kirjoita vuosiluku (C1) yllä olevan kuvan mukaisesti. 3. Mene Sarkain-näppäimellä C4-kohtaan (9,2 cm) ja kirjoita Sivumäärä (Pages). 4. Paina vielä kerran Sarkain (Tab) näppäintä ja kirjoita valmiiksi xx-merkinnällä sivumääräkohta (C5) yllä olevan kuvan mukaisesti. 5. Paina rivin lopussa 2x enter-painiketta. 6. Aktivoi nyt uudelleen äsken tehty Vuosi jne. rivi kokonaisuudessaan. 7. Valitse muoto yllä olevan kuvan esittämällä tavalla Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmästä Alareuna (Bottom Border) valinta. Huom! Näiden tiivistelmäsivujen lopussa sinun on hyvä tehdä pakotettu sivunvaihto (Ctrl + Enter), jotta tekstit jatkossa pysyvät sivulla oikeissa paikoissa oikeilla riveillä.

10 Ohje 10 (41) 4 Sisällyssivu Kirjoita Sisällys-sana heti alkuun, ensimmäiselle riville (R1C0). Muista käyttää tästä sivusta lähtien rivinvälinä 1½ (Ctrl + 5). Kuitenkin nimiösivu, tiivistelmät, lähteet ja liitteet tulevat rivinvälillä 1 (Ctrl + 1). Sisällys-sanan jälkeen paina muutama rivinvaihto ja tee pakotettu sivunvaihto Ctrl+Enterillä. Huom! Sisällysluettelo luodaan automaattisesti, mutta vasta sitten, kun Otsikko-tyylit ovat luotu ja muokattu varsinaisille tekstisivuille. Tälle sivulle tässä vaiheessa ei tule muuta kuin Sisällys-otsikko Normaali-tyylillä. Paina muutama enter-painallus ja tee pakotettu sivunvaihto (Ctrl + enter). 5 Tekstiosan sivut ja otsikkotyylit Tekstiosan sisältö Varsinainen teksti alkaa sisällyssivun jälkeen, joka kirjoitettaan Normaali (Normal) tyylillä ja otsikot Otsikko (Heading) -tyyleillä. Varsinaisen tekstin ja otsikoiden väliin tulee laittaa yksi tyhjä rivin väli. Tarkista vielä ennen tekstin kirjoittamista, että automaattinen tavutus on päällä. 5.1 Tavutus 1. Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Tavutus (Hyphenation) pudotusvalikosta Automaattinen (Automatic) - valinta. 5.2 Otsikkotyylit opinnäytetyössä Kuva 7: Automaattinen tavutus 2. Tarvittaessa voit muokata asetuksia Tavutusasetukset...(Hyphenation Options...) kohdasta (esim. oikean reunan tavutusvälityksen cm-määrä). Automaattista sisällysluetteloa varten on tekstiosan kaikki otsikot kirjoitettava omalle rivilleen sarkain C0-kohtaan ja muotoiltava otsikko (heading) -tyyleillä. Otsikkotekstin ylä- ja alapuolella on vain 1 tyhjä rivi. Otsikot muokataan Aloitus (Home) välilehden Tyylit (Styles) ryhmän kautta avautuvilla Otsikko (Heading) tyyleillä, jotta automaattinen sisällysluettelo voidaan tehdä. Muotoile tarvittaessa Otsikko (Heading) tyylit alla olevan mukaisesti. Laurean versiossa tyylit perustuvat normal.dotm pohjaan, joiden Otsikko (Heading) -tyylit voivat olla oletuksena jo käytössäsi. Tarkista kuitenkin ensin tyylit (Kuva 15. seuraavalla sivulla) ja tee muokkaukset tarvittaessa Otsikko (Heading) -tyyleihin.

11 Ohje 11 (41) Monitasoinen luettelo Kuva 8: Otsikko-tyylit Tyyli-luettelossa Tee ensin Monitasoinen luettelo (Multilevel List): 1. Valitse Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän Monitasoinen luettelo (Multilevel List). 2. Avaa Luettelokirjasto (List Library) luokasta alla olevan mukainen luetteloryhmä. Huom! Viimeisen numeron jälkeen ei ole pistettä (Ks. kuva seuraavalla sivulla). Kuva 9: Monitasoinen luettelon valinta Tämän valinnan jälkeen toteuta tyylimuokkaukset varsinaisissa tyyleissä eli Tyyliikkunan kautta avautuvassa Tyylit (Styles) -luettelossa. Monitasoinen numerointi on oletuksena muokkauksen jälkeen jokaisessa Otsikkotyylissä, vaikka se tyylimuotoilun numerointikohdassa näyttääkin Ei mitään vaihtoehtoa.

12 Ohje 12 (41) Huom! Word 2003 version ohjeessa numeromuotoilu toteutettiin toisinpäin Otsikko1 (1 Heading1) tyyli 1. Valitse Aloitus (Home) välilehden Tyyli (Styles) ryhmä näkyviin valintaikkunan avaimella (pienen pieni nuoli ryhmän oikeassa alareunassa). 2. Napsauta Otsikko 1 (Heading 1) tyylin oikean reunaan tulevan pudotusvalikon Muokkaa (Modify) -kohtaa. Kuva 10: Tyylin muokkausasetuksen valintaikkunan avaus 3. Avaa Muotoile (Format) valikko. 4. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 5. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Rivinväli (Line spacing): 1,5. Huom! Luettelonumeron ja tekstin välissä oleva väli voi olla 0,76 cm 1 cm Otsikko 1 tyylissä. Tämä muutos tehdään Mukautettu (Special) -kohdassa. 6. Hyväksy OK Alaotsikko 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading2) tyyli 1. Napsauta 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading 2) tyylin oikean reunaan tulevan pudotusvalikon Muokkaa (Modify) -kohtaa. 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Rivinväli (Line spacing): 1,5. Huom! Luettelonumeron ja tekstin välissä oleva välin määre on Otsikko 2 (1,02 cm 1,3 cm), Otsikko 3 (1,27 cm 1,6 cm) ja Otsikko 4 (1,52 cm 1,8 cm). Tämä muutos tehdään Mukautettu (Special) kohdassa (Kappale-asetuksissa). 5. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla.

13 Ohje 13 (41) Otsikko (Title) -tyyli Otsikko (Title) on otsikkotyyli, jossa ei ole numeromuotoa, mutta näkyy kuitenkin sisällysluettelossa esim. Lähteet-sana. 1. Avaa Tyylit (Styles) ikkuna. 2. Avaa Otsikko (Title) tyylin pudotusvalikon kautta Muokkaa (Modify ). Huom! Jos luettelossa ei näy Otsikko (Title) -tyyliä, niin valitse Asetukset... (Options...) valinnan Tyyliruudun asetukset (Style Pane Options) ikkunassa Kaikki tyylit (All Styles) valinta. 5.3 Kuva-, kuvio- tai taulukko-otsikkotyylit 3. Tarkista ensin, että tyylissä on Tyylin lähde (Style based on) -kohdassa Normaali (Normal) valinta. 4. Tarkista myös, että Seuraa kappaleen tyyli (Style for following paragraph) kohdassa on Normaali (Normal) -valinta. 5. Avaa Muotoile (Format) valikko. 6. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 7. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5. 8. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla. 1. Vie kohdistin kyseisen objektin (kuvion, kuvan tai taulukon) alapuolelle (välissä aina yksi tyhjä rivi). 2. Valitse Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän Lisää otsikko (Insert Caption). 3. Valitse Asetukset (Options) kohdan luettelosta oikea vaihtoehto: Kuva, Kuvio tai Taulukko ja tarvittaessa voit lisätä uuden luokan kohdasta Uusi otsikkolaji (New Label). 4. Hyväksy OK:lla. 5. Laita numeron jälkeen kaksoispiste (:) + välilyönti ja kirjoita kuvaan liittyvä teksti. (Ks. kuva seuraavalla sivulla.)

14 Ohje 14 (41) Kuva 11: Kuvaotsikoinnin tekeminen Huom! Kuvan otsikko (Caption) tyyli on myös muokattava, joten avaa Tyyli (Styles) ikkuna ja Kuvan otsikko (Caption) tyyli. 1. Valitse Kuvan otsikko (Caption) tyylin pudotusvalikon alta Muokkaa... (Modify...). 2. Tarkista, että Seuraa kappaleen tyyli (Style for following paragraph) kohdassa on Normaali (Normal) -valinta. 3. Avaa Muotoile (Format) valikko. 4. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 5. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5. 6. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla. Huom! Kohteen numero muuttuu automaattisesti lineaarisen järjestyksen mukaan eli jälkeenpäin lisätyn kuvan numero muuttuu automaattisesti Kuvaotsikko (Caption) tyylin käytön toimesta. 5.4 Osanvaihdon tekeminen Ensimmäisen tekstisivun jälkeen eli toisen tekstisivun ylätunnisteesta alkaen tulee sivunumerointi, joka jatkuu aina liitesivuille asti. Tämä toiminto onnistuu, jos teet ensimmäisen ja toisen tekstisivujen väliin pakotetun sivunvaihdon osanvaihto toiminnolla. Tätä toimintoa käytetään myös liitesivujen ylätunnistemuokkauksen yhteydessä. Huom! Ei Ctlr + Enterillä (sivunvaihto-toiminnolla) vaan alla olevan mukaisesti. Osanvaihto toiminto tehdään seuraavasti: 1. Tarkista, että kohdistin vilkkuu juuri siinä kohdassa, johon tekstijako tulee (rivin tai sivun jälkeen). 2. Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Vaihdot (Breaks) pudotusvalikosta Osanvaihdot (Section Breaks) luokasta Seuraava sivu (Next Page) alla olevan kuvan mukaisesti.

15 Ohje 15 (41) Kuva 12: Osanvaihdon tekeminen ja tarkistaminen Huom! Tarkista, että näkymässä lukee Osanvaihto (Seuraava sivu) Section Break (Next Page). Laita tarvittaessa Näytä/Piilota (Show/Hide) painike päälle. 3. Avaa uuden sivun ylätunnistekenttä Lisää (Insert) välilehden Ylätunniste (Header) pudotusvalikon Muokkaa ylätunnistetta (Edit Header) kohdasta. 4. Ota pois Rakenne (Design) välilehden (ilmestyy oikealle valintanauhalla) Siirtyminen (Navigation) -ryhmästä Linkitä edelliseen (Link to Previous) valinta (oletuksen aina päällä). 5.5 Sivunumeron lisääminen Kuva 13: Osanvaihdon Linkitä edelliseen valinta Tarkista, että ylätunnistetila on edelleen aktiivinen. 1. Napsauta näppäimistön Sarkain (Tab) -näppäimellä yhden kerran eli jo aikaisemmin tehtyyn sivunumerointikohtaan (14,5 cm). 2. Ota esille Rakenne (Design) -välilehden vasemmasta reunasta Ylä- ja alatunniste (Header & Footer) ryhmä. 3. Valitse Sivunnumero (Page Number) pudotusvalikon alta Nykyinen sijainti (Current Position) valinnasta Normaali numero/yksinkertainen (Plain Number/Simple) seuraavan sivun kuvan mukaisesti (Kuva 14).

16 Ohje 16 (41) Kuva 14: Sivunumeron lisäys 4. Tarkista vielä, että työn alkusivut ovat ilman numerointia. 5. Sulje ylätunniste -> Rakenne (Design) välilehden Sulje (Close) ryhmän punaisesta -painikkeesta.

17 Ohje 17 (41) 6 Lähdeluettelo 7 Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden luettelosivut Tekstiosan jälkeen omalle sivulle (muista tehdä pakotettu sivunvaihto -> Ctrl + Enterillä) kirjoitetaan Lähteet-sana Otsikko (Title) -tyylillä. Lähteet-sanan jälkeen tee yksi tyhjä rivinväli ennen varsinaista luettelon kirjoittamista. Kirjoita lähdeluettelo Normaali-tyylillä ja 1 rivinvälillä. Luettelot tehdään lähteiden jälkeen omalle sivulle ennen mahdollisia liitteitä. Luettelot voidaan toteuttaa sen jälkeen vasta, kun olet tehnyt kuva-, kuvio- ja taulukkootsikoinnit Kuvaotsikkotyylin (Caption) kohdan 5.3 mukaan. 1. Vie kohdistin sivulle siihen paikkaan, johon luettelo luodaan. 2. Valitse Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän alta Lisää kuvaluettelo (Insert Table of Figures). 3. Valitse Muokkaa... (Modify...). 4. Valitse Tyyli (Styles) ikkunan kautta uudelleen Muokkaa... (Modify...). 5. Avaa Muotoile (Format) valikko. 6. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 7. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 1 cm Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5. 6. Hyväksy OK:lla (vain 3x). 7. Ennen viimeistä hyväksyntää tarkista seuraavat valinnat; [ ] Näytä sivunumerot (Show page numbers) [ ] Tasaa sivunumerot oikealle (Right align page numbers) [ ] Muotoilut (Formats) > Mallista (From template) valinta [ ] Otsikon laji (Caption label) > Kuva tai kuvio tai taulukko Täytemerkki (Tab leader) ruudusta täyte pisteet (...). 8. Lopuksi hyväksy OK:lla.

18 Ohje 18 (41) 8 Liitteet ja liiteluettelosivuvaihtoehdot 8.1 Uusi tyyli liitesivun otsikolle Liitteet opinnäytetyössä ovat hyvin erilaiset, joten tässä ohjeessa käydään läpi ensin uuden tyylin tekeminen liiteotsikoille, jotta otsikko näkyy ja onnistuu automaattisessa luettelossa. Liiteluettelointi voidaan upottaa myös varsinaiseen sisällysluetteloon (automaattinen sisällysluettelon tekeminen) tai omaksi sivukseen lähdeluettelon ja mahdollisen kuvaotsikkoluettelosivun jälkeen. Luettelo voidaan myös tehdä siinäkin tapauksessa, vaikka liitteet ovat erillisiä tiedostoja ja niitä ei voida yhdistää opinnäytetyön sivuille, joista myös ohjeet alla. Liitteiden ollessa vähemmän kuin 5 kpl, voidaan liiteotsikot sisällyttää varsinaiseen sisällysluetteloon. (Ks. kohta 9 Automaattinen sisällysluettelo). 1. Avaa Tyylit (Styles) ikkuna auki. 2. Valitset Uusi tyyli (New style). 3. Tee seuraavat muutokset tyyliasetuksiin: Kuva 15: Uuden tyylin luominen ja muokkaaminen Huom! Fontin värin voi tarvittaessa muuttaa valkoiseksi (ei tyyliin), jolloin otsikkoteksti ei näy varsinaisella liitesivulla, mutta automaattisessa luettelossa teksti näkyy. Sisällysluettelon tyylit käsitellään kohdassa 9.1 Sisällysluettelotyylit.

19 Ohje 19 (41) 8.2 Liitetyylin käyttäminen liiteotsikoissa Ennen Liitetyylin käyttämistä, tee edelliselle sivulle sivun vaihto Osanvaihtotoiminnolla (Ks. 5.4 Osanvaihdon tekeminen). Alla olevassa kuvassa näet myös, että kaikkien eri liitteiden väliin on tärkeää tehdä osanvaihto, jotta ylätunnistetiedot saadaan erilaisiksi teksteiltään mm. Liite 1, Liite 2 jne. 1. Muuta ylätunnisteen teksti alla olevan kuvaesimerkin mukaisesti ja sulje ylätunniste. 2. Kirjoita liitesivun yläosaan liitteen otsikko (nimi) R1-kohtaan. Kuva 16: Liitesivun otsikkotekstin paikka 8.3 Automaattinen liiteluettelo omana sivunaan 3. Muotoile teksti uudella Liitetyyli tyylillä ja muuta tarvittaessa tekstin väri valkoiseksi (jos et halua tekstin näkyvän tällä liitesivulla, mutta haluat sen näkyvän luettelossa kuitenkin). 4. Lisää liitesivulle liite esim. leikepöydän kautta (esim. kuva tai taulukkomuoto). 5. Tee jokaisen liitteen loppuun pakotettu sivunvaihto osanvaihtotoiminnolla, jotta voit muuttaa liitesivun ylätunnistetiedot erilaiseksi. Liiteluettelo voidaan siis tehdä omalle sivulleen, jos niiden määrä on suurempi kuin 5 kpl. Luettelo tehdään omalle sivulleen ennen varsinaisia liitteitä (kuitenkin lähde- ja mahdollisen kuvaluettelon jälkeen): 1. Vie kohdistin lähdeluettelon tai mahdollisen kuvaluettelon loppuun. 2. Tee pakotettu sivunvaihto Ctrl + Enter painikkeilla. Ylätunnistetiedot ovat samanlaiset kuin varsinaisilla tekstisivuilla. 3. Kirjoita heti sivun alkuun (R8) Liitteet-sana ja muotoile se Otsikko (Title) tyylillä. 4. Tee Liitteet-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 5. Avaa Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän Lisää kuvaluettelo (Insert Table of Figures) ikkuna. 6. Valitse Muokkaa... (Modify...) kaksi kertaa (2x). 7. Valitse Muotoile (Format) valikon kautta Kappale (Paragraph). 8. Vaihda rivinväliksi (Line Spacing) 1,5 ja muuta sisennä (Indentation) kohtaan määräksi 1 cm. 9. Hyväksy ja paina OK:ta neljä kertaa (4x).

20 Ohje 20 (41) 8.4 Liiteluettelosivun tekeminen kirjoittamalla Liiteluettelo voidaan myös kirjoittaa omalle sivulleen, jos liitteitä ei voida liittää oppimistehtävätiedoston loppuun. Ennen luettelon kirjoittamista tee tyhjä sivu lähde- tai mahdollisen kuvaluettelosivun jälkeen (esim. Ctrl + enter -painikkeilla). 1. Kirjoita sivun alkuun (R8=riville 8) Liitteet-sana ja muotoile se Otsikko (Title) tyylillä. 2. Tee Liitteet-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 3. Avaa Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän ikkuna. 4. Vaihda rivinväliksi (Line Spacing) 1,5 (lines). 5. Avaa Sarkaimet... (Tabs...). 6. Tee seuraavat sarkaimet (2 kpl): 1. Sarkaimen sijainti: (Tab stop position): 1 (cm) Tasaus (Alignment): Vasen (Left) Täytemerkki (Leader): Ei mitään (None) Napsauta Aseta (Set) painiketta 2. Sarkaimen sijainti: (Tab stop position): 14,5 (cm) Tasaus (Alignment): Oikea (Right) Täytemerkki (Leader): 2... Napsauta Aseta (Set) painiketta 7. Hyväksy sarkainasetukset OK:lla. 8. Ennen kirjoittamista sisennä teksti alkamaan oikeasta kohdasta painamalla Ctlr + M (kohdistin on 1 cm päässä vasemmasta marginaalista). 9 Automaattinen sisällysluettelo Kuva 17: Käsinkirjoitettu liiteluettelosivu 1. Vie kohdistin opinnäytetyön sisällysluettelosivulle. 2. Tarkista ja muuta tarvittaessa Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän Riviväli (Line spacing) kohtaan rivinväli 1,5.

21 Ohje 21 (41) Kuva 18: Sisällyssivun rivinvälin vaihto 3. Tee Sisällys-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 4. Avaa Viittaukset (References) välilehden Sisällysluettelo (Table of Contents) ryhmän Sisällysluettelon (Table of Contents) pudotusvalikko alas. 5. Valitse Lisää sisällysluettelo... (Insert Table of Contents...). 6. Tarkista, että seuraavat valinnat ovat valitut: [ ] Näytä sivunumerot (Show page numbers) [ ] Tasaa sivunumerot oikealle (Right align page numbers). 7. Valitse Täytemerkkiruudusta täytepisteet (...). 8. Valitse Muotoilut (Formats) kohdasta Mallista (From template) -vaihtoehto. Tarkista vielä, että kaikki tyylit mm. Otsikko (Title) tulee mukaan automaattiseen sisällysluetteloon alla olevan mukaisesti. 9. Valitse Sisällysluettelo-ikkunasta Asetukset... (Options...) Kuva 19: Sisällysluettelon Asetukset... (Options...) 10. Tarkista, että esim. Otsikko-tyylissä taso (TOC-level) on numero 1 (eli tämä tarkoittaa sitä, että teksti luettelossa alkaa automaattisessa sisällysluettelossa vasemmasta marginaalista samasta kohtaa kuin Otsikko 1 tyyli). Kuva 20: Sisällysluetteloon Otsikko-tyylin (Title) lisääminen

22 Ohje 22 (41) 9.1 Sisällysluettelotyylit (Sisluet/TOC) 11. Hyväksy OK:lla asetuksien muokkaus, mutta älä vielä lopullista sisällysluetteloa, koska seuraavassa muotoillaan sisällysluettelon tyylit (TOC-tyylit). 1. Valitse Muokkaa (Modify ). Seuraavaksi muotoile kaikki ne tyylit, joiden vastaavaa määrä olet käyttänyt varsinaisten tekstisivujen Otsikko (Heading) tyyleissä. Esimerkiksi: 1 Otsikko 1 (1 Heading 1) <-> Sisluet1 (TOC1) 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading 2) <-> Sisluet2 (TOC2) Otsikko 3 (1.1.1 Heading 3) <-> Sisluet3 (TOC3) Sisluet1 (TOC1) 1. Valitse Tyyli (Style) -ikkunasta Sisluet1 (TOC1). 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5. 5. Hyväksy OK. 6. Muotoile Sarkaimet (Tabs) Sarkainkohta (Tab stop position) 14,5 cm Tasaus (Alignment) Oikea Täytemerkki (Leader) Napsauta Aseta (Set). 8. Hyväksy OK:lla (2x). Sisluet2, Sisluet3 (TOC2, TOC3) jne. Muokkaa myös Sisluet2 (TOC2) ja Sisluet3 (TOC3), jos niitä (Otsikko 2 ja Otsikko 3) on asiakirjassa käytetty. 1. Valitse Tyyli (Style) ikkunasta kyseinen tyyli vuorotellen eli Sisluet2, Sisluet3 (TOC1, TOC2 jne.). 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 10 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation) tyylin mukaisesti; Sisluet2 (TOC2) Vasen (Left) 1 (cm) Sisluet3 (TOC3) Vasen (Left) 2 (cm) Sisluet4 (TOC4) Vasen (Left) 3 (cm) Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5.

23 Ohje 23 (41) 5. Hyväksy OK. 6. Muotoile Sarkaimet (Tabs) Sarkainkohta (Tab stop position) 14,5 cm Tasaus (Alignment) Oikea Täytemerkki (Leader) Napsauta Aseta (Set). 8. Hyväksy OK:lla (2x). 9. Lopuksi napsauta vielä kerran OK. Sisällysluettelo on valmis. 9.2 Otsikko-tyylin tason tarkistus kirjoittamisen yhteydessä Otsikko-tyylin (Title) tekstit on hyvä tarkistaa vielä jälkeenpäin ja muotoilla ne kirjoittamisen yhteydessä. Nämä asetukset on hyvä myös tarkistaa ennen automaattisen sisällysluettelon luontia. 1. Tarkista, että kohdistin on oikealla rivillä (Lähteet ja Liitteet). 2. Valitse Viittaukset-välilehti (References). 3. Valitse Sisällysluettelo (Table of Contens) ryhmän Lisää teksti (Add Text) pudotusvalikon kautta oikea taso (Level 1). Kuva 21: Tasomuotoilun tarkistus 4. Tee tarvittaessa kaikille Otsikko-tyylillä (Title) kirjoitetuille teksteille sama muoto. Huom! Sisällysluettelon tyylit voit myös muotoilla valmiiksi heti alkuvaiheessa vaikka tekstiä ei ole kirjoitettu. Muistathan, että Lisää malliin (New documents based on this template) vaihtoehdon valitseminen tarkoittaa, että sisällysluettelotyylit säilyvät mallipohjassa sovellus- ja konekohtaisesti sekä tietysti tallennetussa oppimistehtävässä itsessään, jolloin tyylin kopioiminen onnistuu kätevästi tallennetun asiakirjan kautta. 9.3 Sisällysluettelon päivitys Jos tekstiin tulee muutoksia (esim. sivuja tai otsikoita lisää), sisällysluettelo ei päivity automaattisesti vaan se on tehtävä seuraavanlaisesti: 1. Valitse sisällysluettelo hiiren oikealla painikkeella (pikavalintavaihtoehdoista) Päivitä kenttä (Update Field) -valinnalla.

24 Ohje 24 (41) Kuva 22: Sisällysluettelon päivitys 2. Valitse tarpeen mukaisesti; Päivitä vain sivunumerot (Update page numbers only) tai Päivitä koko luettelo (Update entire table) Kuva 23: Sisällysluettelon päivittäminen 3. Hyväksy OK:lla. 10 Kansilehden liittäminen opinnäytetyöhön 10.1 Kansilehden liittäminen Wordilla Tätä toimenpidettä ennen sinun tulee tallentaa Laurea Intrasta virallinen kansilehti omana tiedostonaan (docx-/doc-tiedosto) koneellesi. 1. Avaa opinnäytetyösi Wordiin. 2. Laita Näytä/Piilota (Show/Hide) painike päälle (Ks. kohta 1). 3. Tee tyhjä sivu heti ensimmäiseksi alkuun Osanvaihto ohjeen mukaisesti (Ks. 5.4 Osanvaihdon tekeminen). 4. Vie kohdistin sen jälkeen takaisin ensimmäisen sivun ensimmäiselle riville. 5. Muuta ensimmäisen sivun marginaalit perusasetuksien (Sfs 2487) mukaisiksi (Sivun asettelu välilehden kautta) 1 cm (ylös), 2 cm (vasen), 1 cm (oikea) ja 1,5 cm (alas), jotta virallinen kansilehti taulukkoineen mahtuu lisäämällesi uudelle sivulle.

25 Ohje 25 (41) Seuraavaksi liitetään Laurean virallinen kansilehti opinnäytetyöhösi. 6. Valitse Lisää (Insert) välilehden Teksti (Text) ryhmästä Objekti (Object) valikon alta Teksti tiedostosta (Text from File) tallentamasi kansilehtitiedosto. 7. Napsauta Lisää (Insert) -painiketta. 7. Poista vielä mahdolliset tyhjät rivit sivun alusta, jotta kansilehti asettuu oikealle kohdalle yläreunaan. Kuva 24: Tekstitiedoston lisääminen Huom! Voit myös käyttää leikepöytää apunasi, jos haluat kopioida taulukon erikseen kansilehtitiedostosta, mutta muista kuitenkin tyhjentää ja muokata ensimmäinen sivu yllä olevan ohjeen mukaisesti PDF-XChange-ohjelmalla Tallenna Laurea Intrasta virallinen kansilehti ensin omana tiedostonaan koneellesi ja sen jälkeen pdf:ksi. Tallenna pdf:ksi myös opinnäytetyösi. Tämän jälkeen yhdistät vasta molemmat tiedostot yhdeksi pdf-tiedostoksi alla olevan ohjeen mukaisesti. 1. Avaa PDF-Xchange-ohjelma ja sieltä PDF Tools Valitse Split/Merge -vaihtoehto ja Start. 3. Avaa (hae) valmis kansilehti (pdf-muoto) Add (painikkeella) ja valmis opinnäytetyösi (pdf-muoto). 4. Järjestä tarvittaessa Up- ja Down-painikkeilla tiedostoja, sillä ensimmäinen järjestyksessä on myös yhdistetyn version (pdf) ensimmäinen tiedosto. 5. Valitse Next. 6. Valitse Next (oletuspallukka All pages to one document ja oletusruksi Included merged bookmarks in output pdf). 7. Valitse Next. 8. Valitse Next (oletuspallukka Version 1.4 ja oletusvalinnat pudotusvalikoissa Single Page, Show None). 9. Määritä tallennuspaikka ja nimi (Sukunimi_Etunimi.pdf). 10. Valitse Process. 11. Valitse Finish.

26 Ohje 26 (41) 11 Tallentaminen tallennusmuoto on docx oletuksena versiossa. Tämä perustuu uuteen avoimeen standardiluokitukseen. Tiedostomuodon lyhenne on ollut aikaisemmissa vanhemmissa versiossa doc-muotoinen. Vaihtoehdot Opinnäytetyö kannattaa tallentaa aina oletuksena 2007-versiomuotoon ja vain tarvittaessa vanhempaan versiomuotoon Tallennukset docx- ja doc-muotoon 1. Avaa Office-painikkeen (Office Button) alta Tallenna nimellä (Save As) Tallennus PDF-muotoon Kuva 25: Tallennuksen vaihtoehdot 2. Valinta Word-asiakirja (Word Document) tallentaa docx- eli -muotoon. tai 3. Valinta Word asiakirja... (Word Document) tallentuu doc- eli Word 2003 tai sitä vanhempaan muotoon. Myös tallennuslistalla oleva PDF- tai XPS valinta on mahdollista, jos tehtävän luonne sen sallii. 1. Avaa yllä olevan mukaan Tallenna nimellä (Save As) ja valitse PDF tai XPS. 2. Avaa Asetukset... (Options...) ja/tai tee muutokset Optimointi-kohtaan. Kuva 26: PDF-tallennus

27 Ohje 27 (41) Kuva 27: PDF-tallennuksen asetukset Huom! Asetuksien valinnassa voit myös valita Sivualueen (Page range) ja muuttaa niitä tarvittaessa.

28 Ohje 28 (41) Lähteet Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS. Helsinki: Edita. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. Klimenko, P Oppimistehtävän kirjoittaminen Wordillä. Word 2003 (pdf) -ohjemoniste. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Microsoft Office Online Ohjeet & koulutus. [www-sivut] < Paananen, J Tekstinkäsittelyn pikaopas. Helsinki: WSOY.

29 Ohje 29 (41) Kuvat Kuva 1: Näytä kaikki pikapainike Aloitus-välilehdellä... 5 Kuva 2: Näytä kaikki painikkeen merkkien selityksiä... 5 Kuva 3: Tyylin muokkaamisen valinta... 6 Kuva 4: Ylätunnisteen muokkaamista... 7 Kuva 5: Julkaisijan nimen paikka... 8 Kuva 6: Tiivistelmäsivulla olevan alleviivauksen muotoilu... 9 Kuva 7: Automaattinen tavutus Kuva 8: Otsikko-tyylit Tyyli-luettelossa Kuva 9: Monitasoinen luettelon valinta Kuva 10: Tyylin muokkausasetuksen valintaikkunan avaus Kuva 11: Kuvaotsikoinnin tekeminen Kuva 12: Osanvaihdon tekeminen ja tarkistaminen Kuva 13: Osanvaihdon Linkitä edelliseen valinta Kuva 14: Sivunumeron lisäys Kuva 15: Uuden tyylin luominen ja muokkaaminen Kuva 16: Liitesivun otsikkotekstin paikka Kuva 17: Käsinkirjoitettu liiteluettelosivu Kuva 18: Sisällyssivun rivinvälin vaihto Kuva 19: Sisällysluettelon Asetukset... (Options...) Kuva 20: Sisällysluetteloon Otsikko-tyylin (Title) lisääminen Kuva 21: Tasomuotoilun tarkistus Kuva 22: Sisällysluettelon päivitys Kuva 23: Sisällysluettelon päivittäminen Kuva 24: Tekstitiedoston lisääminen Kuva 25: Tallennuksen vaihtoehdot Kuva 26: PDF-tallennus Kuva 27: PDF-tallennuksen asetukset Kuva 28: Kappale (Paragraph) ikkunan asetukset Kuva 29: Symboli-fontin valintavaihtoehdot Kuva 30: Luettelomerkkilistan hyväksyminen Kuva 31: Uusi -näkymä Kuva 32: Office-painike & toimintovalinnat Kuva 33: Wordin asetukset Kuva 34: Word-valintanauha välilehtineen Kuva 35: Pikatyökalurivin vaihtoehdot Kuva 36: Pikavalikoimakehys aktivointitilanteen yhteydessä... 41

30 Ohje 30 (41) Liitteet Liite 1. Suomenkielisen nimiösivun malli Liite 2. Englanninkielisen nimiösivun malli Liite 3. Suomenkielisen tiivistelmän malli Liite 4. Englanninkielisen tiivistelmän malli Liite 5. Numeroidut luettelot ja luettelomerkit Liite 6. uudet ominaisuudet... 39

31 31 (41) Liite 1 Laurea-ammattikorkeakoulu (R1C0) Paikallisyksikkö (R2C0) Liite 1. Suomenkielisen nimiösivun malli Opinnäytetyön nimi, Trebuchet MS 14 pt (R20C1) Tekijän nimi (R54C4) Koulutusohjelma (R55C4) Opinnäytetyö (R56C4) Kuukausi, vuosi (R57C4)

32 32 (21) Liite 2 Laurea University of Applied Sciences (R1C0) Local Unit (R2C0) Liite 2. Englanninkielisen nimiösivun malli Title of the thesis, Trebuchet MS 14 pt (R20C1) Name (R54C4) Programme (R55C4) Thesis (R56C4) Month, Year (R57C4)

33 33 (21) Liite 3 Laurea-ammattikorkeakoulu (R1C0) Paikallisyksikkö (R2C0) Koulutusohjelma (R3C0) Suuntautumisvaihtoehto (R4C0) Tiivistelmä (R1C4) Tekijä(t) (R8C0) Opinnäytetyön nimi (R10C0) Vuosi 201x Sivumäärä xx Liite 3. Suomenkielisen tiivistelmän malli Asiasanat (R54C0)

34 34 (41) Liite 4 Laurea University of Applied Sciences Local Unit Programme Area of Specialisation Abstract (R1C4) Student name (R8C0) Title of the thesis (R10C0) Year 201x Pages xx Liite 4. Englanninkielisen tiivistelmän malli Key words (R54C0)

35 Päivi Klimenko Ohje 35 (41) Liite 5 Liite 5. Numeroidut luettelot ja luettelomerkit Numeroidut luettelot ja luettelomerkit Automaattisen numeroinnin ja luettelomerkin tekeminen: 1. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Numerointi tai Luettelomerkit -painikkeen alta oikea vaihtoehto, jolloin ensimmäinen merkki näkyy rivillä. Tämän jälkeen muotoillaan merkki oikeaan paikkaan alkamaan sisennyksen kanssa. 2. Avaa Kappale (Paragraph) ikkuna. 3. Muuta: Sisennys (Indentation) 0 cm, Mukautettu Riippuva (Hanging) 1 cm ja rivinväliksi (Line spacing) 1,5. Kuva 28: Kappale (Paragraph) ikkunan asetukset 4. Hyväksy OK:lla ja kirjoita luettelo loppuun. Numerointi- ja luettelomerkit voidaan asettaa päälle ennen kirjoittamista. Se otetaan pois päältä, kun luettelo on tehty. Numerointi- ja luettelomerkit voidaan asettaa päälle myös jälkeenpäin. Valitse luettelo ja paina painiketta. Tyhjä rivi monirivisten luettelo-osien väliin saadaan pehmeällä rivin siirrolla eli painamalla Shift + Enter. Luettelon muotoilun järjestys säilyy, vaikka luettelon väliin lisätään uusia rivejä tai luettelokohdan paikkaa muutetaan. Automaattinen muotoilu saadaan pois, kun viimeisen merkin jälkeen tehdään 2x Enter-painallus.

36 Päivi Klimenko Ohje 36 (41) Liite 5 Luettelomerkin muuttaminen Jos haluat muuttaa luettelomerkin muuksi kuin tarjotut vaihtoehdon, tulee sinun luettelokohdalla (kohdistin rivillä) valita Kappale (Paragraph) ryhmän oikean listan kautta Määritä uusi luettelomerkki tai Määritä uusi lukumuotoilu kohdan kautta uusi Symboli. Pikanäppäinkomennot Kuva 29: Symboli-fontin valintavaihtoehdot Asiakirjan käsittely Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + S Ctrl + P Ctrl + Z Ctrl + Y Ctrl + F4 Alt + F4 Uusi tiedosto Tiedoston avaaminen Tallennus Tulostus Edellisen toiminnon kumoaminen Edellisen toiminnon toistaminen Asiakirjan sulkeminen Ohjelman lopettaminen Merkkimuotoilu (valitse ensin muotoiltava alue) Ctrl + B Ctrl + U Ctrl + I Shift + F3 Ctrl + + Lihavointi Alleviivaus Kursivointi Kirjaintason vaihto (3 vaihtoehtoa) Alaindeksi Ctrl + Shift + Z Ctrl + Shift + A Muotoilujen poisto Kaikki kirjaimet isoiksi Leikepöydän käyttö

37 Päivi Klimenko Ohje 37 (41) Liite 5 Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Leikkaaminen Kopiointi leikepöydälle Liittäminen Kappalemuotoilut Ctrl + T Ctrl + Shift + T Ctrl + M Ctrl + Shift + M Ctrl + Q Riippuva sisennys oikealle Riippuva sisennys vasemmalle Suurentaa marginaalia eli tavallista sisennystä Pienentää marginaalia eli tavallista sisennystä Poistaa kaikki sisennykset valitulta alueelta Ctrl + 1 Riviväli 1 Ctrl + 2 Riviväli 2 Ctrl + 5 Riviväli 1,5 Ctrl + L Ctrl + E Ctrl + R Ctrl + J Tasaus vasemmalle Kappaleen keskitys Tasaus oikealle Molempien reunojen tasaus Tekstin valinta Ctrl + A Ctrl + Shift + End Ctrl + Shift + Home Shift + Shift + Shift + Shift + Ctrl + Shift + Ctrl + Shift + Merkitsee koko asiakirjatekstin Merkitsee kursorista tekstin loppuun Merkitsee kursorista tekstin alkuun Merkitsee kirjain kirjaimelta oikealle päin Merkitsee kirjain kirjaimelta vasemmalle Merkitsee kursorista alaspäin Merkitsee kursorista ylöspäin Merkitsee sana kerrallaan oikealle päin Merkitsee sana kerrallaan vasemmalle Erikoistoimintoja Ctrl + Delete Ctrl + Back Space Ctrl + Enter Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter Ctrl + Shift + Välilyönti Ctrl + Shift + - Poistaa oikealta puolelta sana kerrallaan Poistaa vasemmalta puolelta sana kerrallaan Sivun vaihto Pehmeä rivinvaihto Palstan vaihto Sitova (kiinteä) välilyönti Sitova (kiinteä) yhdysmerkki. Pikavalintanäppäinluettelon tulostaminen Jos haluat tulostaa itsellesi täydellisen pikanäppäinluettelon, niin Valitse Näytä (View) välilehden Makrot (Macros) pudotusvalikon alta Näytä makrot (View Macros) valinta. 2. Valitse Makrojen lähde (Macros in) kohdasta Word-kommennot (Word commands). 3. Valitse Makron nimi (Macro name) kohdasta LuetteloKomennot (ListCommands).

38 Päivi Klimenko Ohje 38 (41) Liite 5 4. Valitse Suorita (Run). 5. Valitse Komentojen luettelo (List Commands) ikkunasta Nykyiset valikko ja näppäimistöasetukset (Current keyboard settings). 6. Hyväksy OK:lla. Kuva 30: Luettelomerkkilistan hyväksyminen

39 Ohje 39 (41) Liite 6 Liite 6. uudet ominaisuudet :n uudet ominaisuudet Käyttöliittymä Keskeisimpiä muutoksia Office 2007 versiossa on käyttöliittymän (Fluent) uudenlainen ulkoasu. Kuva 31: Uusi -näkymä Office-painike Sovelluksen vasemmassa yläkulmassa on Office-painike (Office Button), jota napsauttamalla saat tutun näköiset toimintovalinnat näkyviin. Kuva 32: Office-painike & toimintovalinnat

40 Ohje 40 (41) Liite 6 Wordin asetukset Office-painikkeen avauksen jälkeen ikkunan alareunassa löytyy Word asetukset (Word Options), jotka vanhassa (Word 2003) käyttöliittymässä sijaitsivat Työkalut (Tools) -valikossa, Asetukset alla. Kuva 33: Wordin asetukset Valintanauha Office-painikkeen alapuolella on valintanauha (Ribbon). Valintanauha sisältää ohjelman keskeisimmät toiminnot välilehdille sijoiteltuina. Kuva 34: Word-valintanauha välilehtineen Välilehdet Ryhmät Aiemmissa Office-versioissa kaikki toiminnot löytyivät alaspäin aukeavista valikoista, mutta Office 2007:ssä ne löytyvät ripoteltuina valintanauhan eri välilehdille. Valinnan aktivoituminen lisää uusia välilehtiä valintanauhalle joko viimeiseksi tai ensimmäiseksi. Esimerkiksi, kun valitset kuvan aktiiviseksi, niin kuvaan liittyvä Muotoilu (Format) välilehti ilmestyy valintanauhan viimeiseksi välilehdeksi. Välilehdille olevat toiminnot on jaoteltu loogisiin kokonaisuuksiin eli omiin ryhmiin (3-7 ryhmää). Joissakin ryhmissä on pienen pieni nuoli alakulmassa, jota kutsutaan valintaikkunan avaimeksi. Napsauttamalla tätä nuolta saat tutun (Word 2003) näköisen ikkunan näkymään. Pikatyökalurivi Valintanauhan ylä- tai alapuolella näet pikatyökalurivin (Quick access toolbar), jota tarvittaessa voit muokata omien tarpeittesi mukaiseksi. Avaa pikatyökalurivin oikean reunan pudotusvalikko (kuva 5) ja valitse Mukauta pikatyökaluriviä... (More Commands...). Kuva 35: Pikatyökalurivin vaihtoehdot Pikavalikoima Pieni ja aluksi himmeästi näkyvä ikkuna aktivoinnin (valinnan) yhteydessä on Pikavalikoima (Minitoolbar) eli pienoistyökalurivi.

41 Ohje 41 (41) Liite 6 Kuva 36: Pikavalikoimakehys aktivointitilanteen yhteydessä Ohje 1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa?-merkkiä. Kuva 7: Ohjeet Wordissa 2. Valitse Uusia ominaisuuksia kohta. 3. Aiheittain voit valita tai hakea Etsi-toiminnolla.

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5 3

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Sisällys 1 uudet omaisuudet... 4 2 Perusasetukset... 6 3 Nimiösivu... 8 3.1 Ylätunniste...

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen

Oppimistehtävän kirjoittaminen Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus, Laurean uusi brändi) Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Sisällys 1 Perusasetukset... 3 2 Nimiösivu... 5 2.1 Yhden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Opinnäytetyöohje. Ohje 30.10.2007

Opinnäytetyöohje. Ohje 30.10.2007 Ohje 30.10.2007 Opinnäytetyöohje Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Puhelin (09) 8868 7150 etunimi.sukunimi@laurea.fi Y-tunnus 1046216-1 Ratatie 22, 01300 Vantaa Faksi (09) 8868 7200 www.laurea.fi Kotipaikka

Lisätiedot

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Demon tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan rakenteen luomiseen ja esittämiseen. Harjoitus on tehty

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Harjoitusten tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON Päivi Toikkanen SISÄLTÖ Johdanto... 1 Erillisten tiedostojen yhdistäminen... 2 Tiedostojen yhdistäminen MS Word 2003 -ohjelmalla... 2 Tiedostojen yhdistäminen MS Word

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

WORD 2013 PERUSTEET...

WORD 2013 PERUSTEET... Word 2013 WORD 2013 PERUSTEET... 1 Word-ohjelmaikkuna... 1 File-valikko... 2 Pikatyökalurivi... 2 Valintanauha... 2 Pikavalikoima... 3 Pikavalikot... 3 Näkymät, zoomaus... 3 Valintanauhan välilehdet...

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE

Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE Syyskuu 2015 (Alkuperäinen opintomoniste Sanna Huikari, elokuu 2012) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 6 2 OPINNÄYTE.DOTX

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen WORD 2007 Startti Tekijä: Matti Lehtonen Sisällysluettelo Ohjelman käynnistäminen... 1 Vista - käyttöjärjestelmä... 1 XP - käyttöjärjestelmä... 1 Ohjelman avautumisnäkymä... 2 Tekstin oikein kirjoittaminen...

Lisätiedot

Word. Vinkki: hierarkiatason noston voit tehdä myös kätevästi Replace- toiminnon avulla, koska otsikot on merkitty tähdillä. (Miten?

Word. Vinkki: hierarkiatason noston voit tehdä myös kätevästi Replace- toiminnon avulla, koska otsikot on merkitty tähdillä. (Miten? Word Tässä harjoituksessa opiskellaan tekstinkäsittelyohjelman tehokasta käyttöä dokumenttien käsittelyssä. Esitettyjen käyttötapojen hyödyt tulevat parhaiten näkyviin käsiteltäessä suuria tietomääriä

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

AbiWord 2.8.1 -moniste

AbiWord 2.8.1 -moniste AbiWord 2.8.1 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Näppäimistö...1 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...1 Kumoaminen...1 Näkymät ja zoomaus...2 Sivun asetukset...2

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

Microsoft Office 2010: Word

Microsoft Office 2010: Word Microsoft Office 2010: Word 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Word-perusasioita, jotka on syytä tietää... 3 1.1 Tekstin kirjoittaminen, korjaaminen, valinta ja kielenhuolto... 3 1.2 Kappaletekstin käsittely...

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

1. Word 2007 käyttöliittymä

1. Word 2007 käyttöliittymä 1. Word 2007 käyttöliittymä Word -tekstinkäsittelyohjelman versiossa 2007 ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET Tekijät Juuso Sihvola, Tuukka Grönholm, Matti Lehmuskoski, Niko Ollila ja Miikka Alakoski Sisällys 1 Tiedoston avaaminen ja sulkeminen... 4 1.1 Tiedoston avaaminen... 4 1.2 Tiedoston

Lisätiedot

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä Wordpad ohjelman - käyttöliittymä WordPad on miniversio Word tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPad -ohjelma kuuluu Windows -käyttöjärjestelmän apuohjelmiin. Kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu Windows

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Word 2007 käyttöliittymä

Word 2007 käyttöliittymä Word 2007 käyttöliittymä Word 2007n ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin Wordin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden kautta, vaan valikot on

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia hyödyllisiä (?) vinkkejä.

Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia hyödyllisiä (?) vinkkejä. Sivu 1 / 7 Oulun seudun amk Luonnonvara-alan yksikkö / Jouko Karhunen Tietotekniikkaa / Wordin asioita 1 Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET Microsoft Office Word 2007 HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TEKSTINKÄSITTELY-KURSSI 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Tekstinkäsittely Microsoft Word 2010 3/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET Excel 2013 Tulostaminen Sisällysluettelo ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET TULOSTAMINEN JA TULOSTUSASETUKSET... 1 Esikatselu ja tulostaminen... 1 Reunuksien määrittäminen, keskittäminen... 2 Ylä- ja

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS Word 2013 Asiakirjan laatiminen ja muokkaaminen REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS, TAVUTUS... 1 Uuden asiakirjan avaaminen... 1 Asiakirjan reunusten

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn perusteet

Tekstinkäsittelyn perusteet TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn perusteet Word Sisällys Word-tekstinkäsittelyohjelma 1 1 Wordin näyttötilat 1 2 Valikot ja näppäimistö

Lisätiedot

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti.

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti. Sisällys 1 Tyylit (tärkeä):... 2 2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot... 4 3 Viivaimen käyttäminen (jokseenkin tärkeä):... 6 4 Sisennys/marginaali:... 6 5 Erikoismerkkien näyttäminen:... 7 6 Rivivaihto

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

4. Word pikanäppäimiä

4. Word pikanäppäimiä 4. Word pikanäppäimiä Tekstikohdistimen siirtäminen Yksi merkki vasemmalle... VASEN NUOLI Yksi merkki oikealle... OIKEA NUOLI Yksi sana vasemmalle... CTRL+VASEN NUOLI Yksi sana oikealle... CTRL+OIKEA NUOLI

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. LibreOfficen ja sen kielipaketin asennus käsiteltiin luennolla. Tällä kerralla

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot