AbiWord moniste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AbiWord 2.8.1 -moniste"

Transkriptio

1 AbiWord moniste by Sami Mäkinen

2 Sisällysluettelo Näppäimistö...1 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...1 Kumoaminen...1 Näkymät ja zoomaus...2 Sivun asetukset...2 Tekstin valitseminen...2 Fonttimuotoilut...2 Kappalemuotoilut...3 Luettelot...5 Erikoismerkkien lisääminen...6 Kuvan lisääminen ja sijoittaminen...6 Tiedon kopioiminen ja siirtäminen...7 Etsiminen...8 Oikoluku...8 Tavutus...8 Sivunvaihto...8 Ylä- ja alatunniste...9 Palstoitus...10 Taulukot...10 Sarkaimet...11 Tyylit ja sisällysluettelo...12

3 AbiWord on vapaa tekstinkäsittelyohjelma. Vapaata ohjelmaa voi käyttää, kopioida, tutkia, muuttaa ja jakaa edelleen vapaasti. AbiWord on saatavissa ainakin Windows-, Linux- ja Mac OS -käyttöjärjestelmiin. AbiWord pystyy avaamaan mm. RTF-, ja DOC-tiedostoja. Sen käyttöliittymä muistuttaa hyvin paljon Microsoft Wordia. AbiWord on ladattavissa osoitteesta AbiWordin asennuksen yhteydessä voi valita kielen (esim. suomen). Tässä monisteessa käytetään suomenkielisen AbiWordin versiota Näppäimistö Tässä pykälässä selvitetään muutamien tekstinkäsittelyssä tarvittavien näppäimien merkitystä. Jos pidät Vaihto (Shift) näppäintä ( ) samanaikaisesti alhaalla, kun painat jotakin näppäintä, saat ison kirjaimen tai vaihtoehtoisen merkin (esimerkiksi!, %, / tai?). Caps Lock näppäin lukitsee isot kirjaimet päälle. Alt Gr näppäintä käytetään tekemään merkkejä, jotka on merkitty näppäimiin kolmansiksi esim. etureunaan tai oikeaan reunaan. Askelpalautin (Backspace) ( ) poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta. Deletenäppäimellä voit poistaa merkkejä kohdistimen oikealta puolelta. Sekä askelpalauttimen että Deletenäppäimen painaminen poistaa valitun (maalatun) tekstin. Enter-näppäimen painaminen päättää kappaleen. Sarkain (Tab, tabulaattori) näppäin ( ) siirtää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa kohdistimen seuraavaan sarkainkohtaan. Insert-näppäimen painallus tekstinkäsittelyohjelmassa vaihtaa yleensä tekstin kirjoituksen lisäystilan ja korvaustilan välillä. AbiWordissä Insert-näppäin toimii vain, mikäli Asetukset-valintaikkunassa on valittuna Enable overwrite mode toggle. Asetukset-valintaikkuna avautuu valitsemalla Työkalut Asetukset. Se, kumpi tila kulloinkin on päällä, näkyy AbiWordissä lähellä oikeaa alakulmaa ( tai ). AbiWordissä lisäystilassa kohdistin on musta ja korvaustilassa kohdistin on punainen. Tulostumattomien merkkien näyttäminen Monissa tekstinkäsittelyohjelmissa on P:n näköinen painike, jolla ruudulla saa näkymään myös tulostumattomat merkit (eli piilomerkit) kuten välilyönnit sekä Enterin ja sarkaimen painallukset. AbiWordissä piilomerkit ja marginaaliviivat saa näkyviin tai piilotettua valitsemalla Näytä Näytä koodit. Suosittelen pitämään piilomerkit koko ajan näkyvissä. Tekstin kirjoittamisen perussäännöt Ohjelma rivittää automaattisesti, joten joka rivin lopussa ei paineta Enteriä. Enter-näppäimen painaminen tekee kappaleen vaihdon. Rivinvaihto (ilman kappaleen vaihtoa) saadaan aikaan näppäinyhdistelmällä Vaihto + Enter. Pisteen, pilkun, kaksoispisteen ja puolipisteen jälkeen tulee aina (lukuun ottamatta kappaleen loppua) välilyönti. Milloinkaan ei käytetä enempää kuin yhtä välilyönti peräkkäin. Kumoaminen Viimeksi tehtyjä toimintoja voidaan kumota napsauttelemalla -painiketta tai valitsemalla Muokkaa Peru. 1

4 Näkymät ja zoomaus Asiakirjaa voidaan katsella kolmessa eri näkymässä: normaalinäkymässä, web-näkymässä ja tulostusnäkymässä. Näkymää voi vaihtaa Näytä-valikon toiminnoilla. Suosittelen työskentelemään koko ajan tulostusnäkymässä, jossa dokumentti näkyy kutakuinkin sen todellisessa (tulostettavassa) ulkoasussa. Tulostusnäkymässä (toisin kuin muissa näkymissä) näkyy mm. paperin reunat. Mikäli jotkut työkalurivit tai muut osat (esim. viivain ja tilarivi) eivät ole näkyvissä, Näytä-valikosta löytyy toiminnot kyseisten kohteiden esille saamiseksi. Dokumentin näyttökokoa (zoomausta) voi vaihtaa muuttamalla Näytön suurennussuhde -ruudun ( ) arvoa. Zoomaus onnistuu myös Näytä Zoomaus -valikon toiminnoilla. Zoomauksen muuttaminen ei vaikuta dokumentin todelliseen kokoon. Sivun asetukset Sivun asetuksia (esim. paperin suuntaa ja kokoa sekä marginaaleja) pääsee muuttamaan valitsemalla ensin Tiedosto Sivun asetukset. Mikäli asiakirja on jaettu osiin, vaikuttaa sivun asetusten muuttaminen vain siihen osaan, jossa kohdistin on tällä hetkellä. Asiakirjan jako osiin aloitetaan valitsemalla Lisää Vaihto. Jakamalla asiakirja osiin ja muuttamalla jokaisen osan sivun asetuksia, saadaan siis esim. marginaaleja muutettua asiakirjan keskellä. Tekstin valitseminen Yksittäinen yhtenäinen tekstialue valitaan (mustataan) hiirellä vetämällä. Yhden sanan saa valittua kätevästi kaksoisnapsauttamalla. Yhden rivin voi valita kätevästi napsauttamalla rivin vasemmalla puolella. Useita rivejä voi valita vetämällä hiirellä rivien vasemmalla puolella. Koko teksti voidaan valita valitsemalla Muokkaa Valitse kaikki. Fonttimuotoilut Joitain (tärkeimpiä) fonttimuotoiluja (fontti, fonttikoko, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, tekstin taustaväri ja tekstin väri) voidaan tehdä työkalurivin painikkeilla ( ja ). Työkaluriviltä löytymättömiä fonttimuotoiluja (esim. yläindeksi ja alaindeksi) päästään muuttamaan valitsemalla ensin Muotoile Kirjasin. Tekstin kirjainkokoa (pienet vai suuret kirjaimet) pääsee vaihtamaan Muotoile Muuta kirjainkoko -valikon toiminnoilla. Fonttimuotoilu voidaan asettaa etukäteen, jolloin kirjoitus tapahtuu asetetuilla fonttimuotoiluilla, kunnes fonttimuotoiluja muutetaan. Mikäli fonttimuotoiluja muutetaan jälkikäteen, pitää muotoiltava teksti olla valittuna (maalattuna). 2

5 Kappalemuotoilut Kappaleen muotoilemiseksi jälkikäteen kappaletta ei tarvitse maalata, vaan riittää, kun vielä kohdistimen johonkin kohtaa kappaletta. Jos halutaan muotoilla useita kappaleita, pitää maalauksen ulottua (edes vähän) kaikkiin muotoiltaviin kappaleihin. Kappaleen tekstin tasaamiseen löytyy painikkeet työkaluriviltä ( ). Muita kappamuotoiluja pääsee muuttamaan valitsemalla ensin Muotoile Kappale. 3

6 Kappale-valintaikkunassa voidaan muuttaa mm. kappaleen sisennyksiä ja riviväliä. Ennen kappaletta ja kappaleen jälkeen voidaan asettaa ylimääräinen väli (tyhjä tila). Ensimmäisen rivin sisennys toteutetaan valitsemalla Mukautettu-kohtaan 1. rivi ja asettamalla Sisennys-kohtaan haluttu sisennyksen määrä. Riippuva sisennys Riippuvalla sisennyksellä voit kirjoittaa sivuotsikollisia kappaleita, joissa ensimmäisellä rivillä on reunuksesta alkava otsikko, mutta muutoin kappale on sisennetty tiettyyn kohtaan. Riippuva sisennys saadaan aikaan valitsemalla Kappale-valintaikkunassa Mukautettu-kohtaan Riippuva ja sekä Vasemmalta- että Sisennys-kohtaan sisennys, jolla kappaletta sisennetään. Esim. 4

7 Otsikon jälkeen on painettava sarkain-näppäintä. Sarkain-näppäimellä määrätään siis otsikon ja varsinaisen kappaleen välikohta. Luettelot 5

8 Kappaleen saa numeroitua napsauttamalla -painiketta. Kappaleeseen saa luettelomerkit napsauttamalla -painiketta. Numeroinnin ja luettelomerkin voi poistaa napsauttamalla uudestaan samaa painiketta. Numeroinnin ja luettelon asetuksia pääsee muuttamaan valitsemalla ensin Muotoile Luettelomerkit ja numerointi. Erikoismerkkien lisääminen Näppäimistöltä löytymättömiä erikoismerkkejä (esim. %) saa lisättyä valitsemalla ensin Lisää Merkki. Kuvan lisääminen ja sijoittaminen Kuvan lisääminen aloitetaan valitsemalla Lisää Kuva. Tämän jälkeen etsitään lisättävä kuva ja napsautetaan -painiketta tai kaksoisnapsautetaan lisättävää tiedostoa, jolloin kuva sijoitetaan kohdistimen kohdalle. Kuvaa voidaan siirtää hiirellä vetämällä. Kuvan kokoa voi muuttaa kahvoista vetämällä. Tällöin kuitenkin kuvan mittasuhteet muuttuvat lähes väkisin. Kuvan koon muuttamiseksi parempi tekniikka onkin valita kuvan pikavalikosta Muokkaa kuvaa. 6

9 Kuva sijoitetaan siis kohdistimen kohdalle ja se käyttäytyy kuten yksittäinen merkki, mikä ei ole usein toivottavaa. Valitsemalla kuvan pikavalikosta Set Positioned Image, saadaan teksti kiertämään kuvaa suorakulmaisesti. Kuvan ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan muuttaa kuvan asemointia tekstin suhteen. Mikäli Set Positioned Image -komento on annettu, saadaan Kuvan ominaisuudet -valintaikkuna esille valitun kuvan pikavalikon Image-komennolla. Tiedon kopioiminen ja siirtäminen Leikepöytä on kopioitavan tai siirrettävän tiedon tilapäinen säilytyspaikka. Leikepöytä on muistialue tietokoneen keskusmuistissa. Tiedon (esim. tekstin tai kuvan) kopioiminen tai siirtäminen leikepöydälle tuhoaa leikepöydän vanhan sisällön. Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle napsauttamalla -painiketta, valitsemalla Muokkaa Kopioi tai valitsemalla pikavalikosta (hiiren oikea näppäin) Kopioi. Valittu teksti siirretään (eli teksti häviää alkuperäisestä paikasta) leikepöydälle napsauttamalla -painiketta, valitsemalla Muokkaa Leikkaa tai valitsemalla pikavalikosta Leikkaa. Leikepöydällä oleva teksti voidaan liittää AbiWordin samaan tai eri dokumenttiin tai eri tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Muistioon, WordPadiin, Wordiin tai OpenOffice.org Writeriin). Leikepöydän sisällön tuominen dokumenttiin kohdistimen kohdalle voidaan tehdä napsauttamalla kohdalla pikavalikosta Liitä. -painiketta, valitsemalla Muokkaa Liitä tai valitsemalla kohdistimen 7

10 Etsiminen Asiakirjasta voidaan etsiä haluttua merkkiyhdistelmää valitsemalla ensin Muokkaa Etsi. Oikoluku AbiWordin asennuksen yhteydessä kysytään, mitä lisäosia asennetaan. Tällöin voi valita myös suomen kielen sanaston asennuksen, jolloin myös suomen kielen oikoluku tulee oletuksena päälle. Suomen kielen oikoluku toimii vain, mikäli ruudun oikeassa alakulmassa lukee. Mikäli näin ei ole, pitää koko teksti maalata, ja vaihtaa kieli suomeksi valitsemalla ensin Työkalut Valitse kieli. Oletuksena ohjelma tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen kirjoitusvaiheessa alleviivaamalla tuntemattomat sanat punaisella. Sana tai lauserakenne ei välttämättä ole väärin, vaikka punaisia alleviivauksia ilmestyisikin. Kaikkia sanoja ei nimittäin löydy ohjelman suomenkielisestä sanastosta. Tekstin oikolukuasetuksia pääsee muuttamaan Asetukset-valintaikkunan Oikoluku-välilehdellä. Asetukset-valintaikkuna avautuu valitsemalla Työkalut Asetukset. Tekstin oikoluvun voi suorittaa (riippumatta siitä, onko kirjoitusaikainen tarkistus päällä vai ei) napsauttamalla -painiketta tai valitsemalla Työkalut Oikolue. Tällöin ohjelma pysähtyy jokaisen virheellisen sanan kohdalle ja saattaa ehdottaa korjausta. Korjausehdotuksia saa esille myös virheellisten sanojen pikavalikosta. Tavutus Ainakaan toistaiseksi AbiWordissä ei ole automaattisen tavutuksen toimintoa. Sivunvaihto Ohjelma sivuttaa automaattisesti eli, kun sivu tulee täyteen, ohjelma lisää automaattisesti asiakirjaan uuden sivun. Sivunvaihdon voi tehdä myös itse haluttuun kohtaan. Itse tehdystä sivunvaihdosta käytetään nimitystä pakotettu sivunvaihto. Pakotetun sivunvaihdon lisääminen aloitetaan viemällä kohdistin haluttuun kohtaan ja valitsemalla Lisää Vaihto. Valitaan Sivun vaihto ja napsautetaan -painiketta, jolloin pakotettu sivunvaihto lisätään kohdistimen kohdalle. Lisäksi ohjelma lisää yhden Enterin. Piilomerkkien näytön ollessa päällä pitäisi sivunvaihdon näkyä seuraavan kuvan näköisenä merkkinä. 8

11 Sivunvaihto poistetaan kuten mikä tahansa yksittäinen merkki. Ylä- ja alatunniste Ylä- ja alatunnisteeseen sijoitetaan tietoja, joiden halutaan näkyvän samanlaisena useilla sivulla. Tyypillisesti ylä- tai alatunnisteeseen sijoitetaan sivunumero ja luvun tai kappaleen nimi. Ylätunnisteen saa lisättyä valitsemalla Lisää Header. Alatunnisteen saa lisättyä valitsemalla Lisää Footer. Ylä- ja alatunnisteen saa poistettua Muokkaa-valikon Poista ylätunniste ja Poista alatunnistetoiminnoilla. Kun esimerkiksi alatunniste on olemassa, voidaan kohdistin viedä alamarginaaliviivan alle ja alkaa kirjoittaa tekstiä normaaliin tapaan. Mm. sivunumeroinnin, päivämäärän ja kellonajan saa lisättyä Lisää-valikosta löytyvillä toiminnoilla. Kenttä-valikosta löytyvät Päiväys ja aika -toiminnot ovat päivittyviä. Esim. päivämäärän voi sijoittaa muuallekin kuin ylä- tai alatunnisteeseen. Sivunumerointi sijoitetaan aina ylä- tai alatunnisteeseen. Lisää Sivunumerot -komennon voi antaa ilman, että ylä- tai alatunnistetta olisi lisätty. Tällöin ohjelma kysyy, mihin sivunumerointi sijoitetaan. Ylä- ja alatunniste tulee oletuksena samanlaisena joka sivulle. Mikäli asiakirjassa haluaa käyttää kahta tai useampaa oleellisesti erilaista ylä- tai alatunnistetta, pitää asiakirja jakaa osiin ja lisätä ylä- tai alatunniste erikseen jokaiseen osaan. Asiakirjan jakaminen osiin aloitetaan valitsemalla Lisää Vaihto. Mikäli haluaa esim. aloittaa sivunumeroinnin alusta osan alussa, on tämä määriteltävä Ylä- ja alatunniste -valintaikkunassa, jonka saa esille valitsemalla Muotoile Ylä- ja alatunniste. 9

12 Palstoitus Asiakirjan palstamäärä voidaan asettaa valitsemalla ensin Muotoile Palstat. Mikäli haluaa samassa asiakirjassa olevan tekstiä useilla eri palstamäärillä on asiakirja jaettava osiin ja asetettava jokaisen osan palstamäärä erikseen. Asiakirjan jakaminen osiin aloitetaan valitsemalla Lisää Vaihto. Taulukot Taulukon lisääminen aloitetaan valitsemalla Taulukko Lisää Lisää taulukko. Valitaan halutut asetukset ja napsautetaan -painiketta. Taulukon yhtä suorakulmiota kutsutaan soluksi. Soluun voidaan mm. kirjoittaa tekstiä ja lisätä kuvia normaaliin tapaan. Sarakkeiden ja rivien kokoa 10

13 voi muuttaa vetämällä hiirellä sarake- ja rivirajoista. Taulukko-valikosta ja Taulukko-työkaluriviltä ( ) löytyy toimintoja taulukon muokkaamiseksi. Taulukko-työkalurivin saa näkyviin valitsemalla Näytä Työkalurivit Taulukko. Sarkaimet Sarkaimien avulla voidaan sijoittaa tekstiä pystysuunnassa tiettyyn kohtaan. Sarkaimet ovat kappalekohtaisia muotoiluja. Oletussarkaimet ovat vasemmalle tasaavia ja sijaitsevat oletusarvoisesti 1,27 cm välein. Oletussarkaimet näkyvät viivainrivin harmaalla pohjalla lyhyinä tummina pystyviivoina. Oletussarkainten paikkaa on tarvittaessa mahdollista muuttaa valitsemalla Muotoile Sarkaimet, ja muuttamalla Sarkaimetvalintaikkunan Oletussarkaimet-kohdan arvoa. Sarkain-näppäintä ( ) painettaessa kohdistin siirtyy seuraavan sarkaimen kohdalle. Kun piilomerkkien näyttäminen on päällä, sarkain-näppäimen painallukset näkyvät -merkkeinä. On mahdollista määritellä myös omia sarkaimia. Seuraavaksi esitetään kaksi tapaa omien sarkainten asettamiseksi. Sarkainten asettaminen viivaimella 1. Siirrä kohdistin kappaleeseen, joihin haluat lisätä sarkaimia. Jos haluat lisätä samanlaiset sarkainasetukset moneen kappaleeseen, pitää valinnan ulottua näihin kappaleisiin. 2. Napsauta viivaimen vasemmasta reunasta sarkaintyypin painiketta, kunnes näet haluamasi sarkaintyypin. Vasen sarkain Keskittävä sarkain Oikea sarkain Desimaalisarkain Palkkisarkain (Viivasarkain) 3. Napsauta viivainriville kohtiin, joihin sarkaimia sijoitetaan. Itse asettamasi sarkainten vasemmalle puolelle jäävät oletussarkaimet poistetaan. Sarkaimia voit siirtää hiirellä vetämällä. Sarkainten asettaminen valintaikkunassa 1. Siirrä kohdistin kappaleeseen, johon haluat lisätä sarkaimia. Jos haluat lisätä samanlaiset sarkainasetukset moneen kappaleeseen, pitää valinnan ulottua näihin kappaleisiin. 2. Valitse Muotoile Sarkaimet. 11

14 3. Kirjoita Sarkainkohta-kohtaan sarkaimen kohta. Voit käyttää esimerkiksi senttimetrejä samaan tapaan kuin Oletussarkaimet-ruudussa. 4. Valitse tasaustapa ja täytemerkki ja napsauta -painiketta. 5. Kun olet määrittänyt kaikki sarkaimet, napsauta -painiketta. Huomaa, että määrittämiesi sarkainten vasemmalle puolelle jäävät oletussarkaimet häviävät. Sarkaimen voi poistaa vetämällä sen alas viivainriviltä. Sarkaimia voi poistaa myös Sarkaimetvalintaikkunan Poista- ja Poista kaikki painikkeiden avulla. Tyylit ja sisällysluettelo Tyyliin kuuluu useita muotoiluja, jotka on tallennettu yhden nimen alle. Tyylejä on olemassa montaa eri laatua (esim. merkkityylejä ja kappaletyylejä). Merkkityyli sisältää vain fonttimuotoilut, kun taas kappaletyyli sisältää usein sekä fontti- että kappalemuotoilut. Kun valitaan kappaletyylin nimi, kaikki tyyliin tallennetut muotoilut otetaan käyttöön kohdistimen kohdalla olevassa kappaleessa. Tekstinkäsittelyohjelmissa on usein valmiina useita tyylejä, joilla on valmiit ohjelman oletusasetukset. Käyttäjä pystyy kuitenkin muuttamaan näitä. Käyttäjä voi myös luoda kokonaan uusia omia tyylejä. Tyyliin tehty muutos muuttaa kaikkien samalla tyylillä muotoiltujen tekstikohtien ulkoasun. Tyyli valitaan tyylilistasta. 12

15 Tyylejä pääsee muokkaamaan ja omia tyylejä pääsee luomaan valitsemalla ensin Muotoile Luo tai muokkaa. Käyttämällä asiakirjassa Otsikko1-, Otsikko2- ja Otsikko3-tyylejä voidaan Lisää Table of Contents -toiminnolla luoda sisällysluettelo, jonka muotoiluun käytetään Contents1-, Contents2-, Contents3- ja Contents4-tyylejä. Sisällysluettelon ulkoasun muokkaus vain näyttää olevan turhan hankalaa. Esimerkiksi numerointia ei saane mitenkään pois. 13