WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010"

Transkriptio

1 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

2 2 Sisällys 1. YLEISTÄ OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE WORDIN OMA OHJETOIMINTO WORDIN IKKUNAN KOON MUUTTAMINEN NÄYTÖLLÄ WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY OFFICE-PAINIKE WORD ASIAKIRJAN TALLENTAMINEN SIVUN ASETUKSET SIVUN NUMEROINTI MARGINAALIEN ELI REUNUSTEN ASETUKSET RIVIVÄLI AUTOMAATTINEN TEKSTIN TAVUTUS KAPPALEEN SISENNYS JA TASAUS RIIPPUVA SISENNYS TEKSTIN MUOTOILU TEKSTIN SIIRTO (LEIKKAUS), KOPIOINTI, TUHOAMINEN ASIAKIRJAN OMINAISUUDET JA SALAUS ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE TAULUKKO TAULUKON LISÄYS TAULUKON ULKOASUN MUOKKAUS SOLUN JAKAMINEN TAULUKOSSA ETSI- JA KORVAA TOIMINTO KIELIASUN TARKISTUS OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (SUURI ERIKOISALKUKIRJAIN) KÄYTTÄEN SISÄLLYSLUETTELO OTSIKON TYYLIN MÄÄRITTÄMINEN JA MUOTOILU SISÄLLYSLUETTELON TEKEMINEN SISÄLLYSLUETTELON PÄIVITYS ALA JA YLÄTUNNISTE...26

3 3 1. Yleistä 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle Valitse Start ja sieltä Microsoft Office ja sieltä Microsoft Office 2007 Language Settings Muuta avautuvaan ikkunaan suomen kieli. 1.2 Wordin oma ohjetoiminto Kannattaa muistaa, että kaikissa ohjelmissa on aina olemassa omat ohjeensa. Word 2007 ohje ja toiminta ohjeet löytyvät klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkki-painiketta Avautuu ikkuna, josta voit selata ohjeita. Voit myös kirjoittaa hakusanan Etsi kenttään. Ohje-ikkunan voi sulkea oikealla yläkulmassa olevasta rastista

4 4 1.3 Wordin ikkunan koon muuttaminen näytöllä Wordin ikkunan kokoa voi muuttaa oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista. 2. WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY Kaikissa ohjelmissa on näytön yläreunassa ns. valikkorivi josta voidaan ohjata ohjelman toimintoja. Valikkorivi muodostuu sanoista (Aloitus, Lisää, Sivun asettelu, Viittaukset, Postitukset, Tarkista ja Näytä) Kun valikkorivin sanaa klikkaa, niin aukeaa siihen liittyvät kuvakkeet erilaisille toiminnoille. Aloitus valikon alta löytyvät tekstin ulkoasuun liittyviä toimintoja. Tekstin fontti, koko, tyyli, keskitykset jne.. Lisää valikon alta löytyvät mm. Taulukoihin, kuviin ja kaavioihin liittyviä toimintoja Sivun asettelu valikon alta löytyvät sivun muotoiluun ja asetuksiin liittyvät toiminnot Näytä valikon alta voidaan esikatsella asiakirjaa erilaisissa esitysmuodoissa MUISTA: Kun muutat esim. Tekstin ulkoasua jne., niin muista myös hiiren oikean puoleisen painikkeet kautta tulevat toiminnot. Sitä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon. Periaate on että aina ensin muotoiltava kohde valitaan

5 5 1. maalaamalla hiirellä 2. Painamalla hiiren 2. painiketta 3. valitsemalla listasta haluttu toiminto hiiren 1. painikkeella Esim. Jos halutaan muuttaa tekstin ulkoasua, niin maalataan teksti ja painetaan hiiren 2. painiketta ja valitaan listasta esim. lihavointi hiiren 1. painikkeella. Muista myös, että kun tekstin viereen tulee seuraava kuva, niin tästä valinnasta löytyy myös toimintoja, jotka liittyvät esim. tekstin numeroluettelon tekemiseen tai tekstin liittämisessä tapahtuviin muotoiluihin 3. Office-painike Word 2007 Word 2007 versioon lisätty office-painike vasempaan yläkulmaan. Tämän painikkeen alta löytyvät toimenpiteet asiakirja avaamiseen, uuden pohjan avaamiseen, tallentamiseen, tulostamiseen ja wordin lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tallentamisen yhteydessä aukeaa valinta, jossa voit valita esim. Word 2003 version. Tämä kannattaa valita, jos asiakirja tullaan aukaisemaan wordin aikaisemmissa versioissa. Word 2003 ja aikaisemmat versiot tallentuvat.docpäätteiseksi. Word 2007 version oletus pääte on.docx. Tämä muoto ei aukea Wordin aikaisemmissa versioissa.

6 6 4. Asiakirjan tallentaminen Valitse Office-painike ja sieltä Tallenna nimellä- kohta. Aukeaa valinta, josta voit valita tallennustavan. Tallennustavan valinnan jälkeen aukeaa normaali tiedostohallinta ikkuna, jossa valitaan asema (1) määritetään kansio (2), jonne tiedosto talletetaan ja annetaan nimi tiedostolle (3). Tarvittaessa vaihdetaan tallennusmuoto. Tallentaminen tapahtuu painamalla tallenna painiketta (4) Jos halutaan luoda tallentamisen yhteydessä uusi kansio, niin painetaan luo uusi kansio painiketta (5)

7 7 5. SIVUN ASETUKSET 5.1 Sivun numerointi Valitse Lisää valikkorivi ja sieltä kuvake sivunumero. Valitse listasta kohta, johon sivunumero asetetaan ja vielä sen paikka keskityksessä. sitten 5.2 marginaalien eli reunusten asetukset Mene sivun asettelu valikkoriville ja valitse sieltä Reunukset painike. Valitse listasta valmis vaihtoehto tai Mukautetut reunukset, jolloin saat Sivun asetukset lehden auki.

8 8 Reunukset-kohdasta valitaan reunusten arvot. Suunta-kohdasta valitaan paperin suunta Useita sivuja: kohdasta määritetään onko kyseessä kaksi-vai yksipuoleinen asiakirja Käyttöalue -kohdasta valitaan koskevatko asetukset koko asiakirjaa vai kursorista alaspäin olevaa aluetta tai maalattua aluetta Oletus -painike tarkoittaa, että kyseiset asetukset tallentuvat asiakirjapohjaan ja olevat oletuksena uuden pohjan aukaisussa. 5.3 Riviväli Muista maalata ensin tekstialue. Kun haluat maalata koko tekstin, niin valitse Aloituslehden oikeasta reunasta Valitse- kohta ja sieltä valitse kaikki. Tai paina CTRL + A näppäinyhdistelmä Valitse Aloitus valikkoriviltä Kappalekohdasta Rivivälipainike ja valitse sopiva riviväli tai valitse Rivivälin asetukset.

9 9 5.4 Automaattinen tekstin tavutus Valitse Sivun asettelu / Tavutus. Valitse listasta Automaattinen. Jos halutaan muuttaa asetuksia, niin valitse Tavutusasetukset kohta ja muuta avautuneen ikkunan asetuksia. 5.5 Kappaleen sisennys ja tasaus Vie kursori sen kappaleen alkuun, joka sisennetään. Sisennyspainikkeet ovat Aloitus-lehdellä. Voit aloittaa kappaleen sisennyksen painamalla Suurenna sisennystä-painiketta (ylhäältä) ja vastaavasti pienennä sisennystä painamalla tarvittava määrä Pienennä sisennystä -painiketta. Muista, että sisennys tapahtuu vain siihen kappaleeseen, jossa kursori on. Jos haluat sisentää useamman kappaleen yhtä aikaa, niin maalaa kappaleet. Voit muuttaa vapaasti sisennystä viivaimessa olevasta kytkimestä. Ota tällöin hiirellä kiinni alimmasta neliöstä. 1. Rivin sisennys 1. rivi sisennetään sisentämällä alaspäin olevaa nuolta liikuttamalla.

10 Riippuva sisennys Kun sivuotsikko ja sisennettävä kappale alkavat samalta riviltä ja tekstikappale jatkuu sisennettynä seuraavalle riveillä. Kirjoita kappale, niin että riippuva otsikko on kirjoitettu kappaleen alkuun. Vie kursori kappaleen alkuun ja vie neliö (vasen sisennys) siihen kohti tekstiä, josta 2. rivin sisennys alkaa. Vie tämän jälkeen Alaspäin oleva kolmio siihen kohtaan tekstiä, josta 1. rivin sisennys alkaa. Katso alapuolen kuvaa malliksi. Sisennyksen saat pois viivaimella olevat painikkeet takaisin vasempaan reunaan kohdakkain.. 6. TEKSTIN MUOTOILU 6.1 Tekstin siirto (leikkaus), kopiointi, tuhoaminen Maalaa teksti jolle haluat suorittaa toimenpiteen. Tekstin siirto eli leikkaus toiseen paikkaa tehdään seuraavasti: Maalaa teksti ota hiirellä tekstistä kiinni ja vie se haluttuun kohtaan tai valitse Muokkaa/ leikkaa ja vie tämän jälkeen kursori oikeaan kohtaa ja liitä se valitsemalla Muokkaa/ liitä (tai käytä pikapainikkeita) Tekstin kopiointi: Maalaa kopioitava alue ja valitse Muokkaa /kopioi ja vie kursori oikeaan kohtaa ja valitse Muokkaa / liitä. Tekstin poisto: Maalaa poistettava teksti ja paina DELETE-näppäintä. Edellä olevat toimenpiteet voit valita myös painamalla hiiren oikean puoleisen näppäimen alas maalatulla alueella ja valitsemalla sieltä toimenpide

11 11 7. Asiakirjan ominaisuudet ja salaus Ominaisuudet kohdasta voidaan antaa asiakirjalle tiettyjä tietoja, tekijän nimi yms. Salaa asiakirja ja Rajoita kyättö-oikeuksia kohdasta voidaan suojata salasana. Kirjoita salasana pyydettyyn kohtaan. 8. ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE Word-asiakirjapohjassa on yleisesti asetettu oletusfontiksi Times New Roman ja koko 12. Jos haluat muuttaa fontin toisenlaiseksi, niin muuta ensin fontti asiakirjaan ja valitse Aloitus-lehdeltä kohta Vaihda tyyliä ja sieltä valitse Aseta oletukseksi. Tämän jälkeen tämä tyyli on aina avatessasi uuden asiakirjapohjan. 9. TAULUKKO Taulukko koostuu soluista, joiden lukumäärä määräytyy taulukon sarakkeiden ja rivien lukumäärästä. Sarakkeet nimetään kirjaimilla A,B,C,... ja rivit numeroilla 1,2,3,... Solut nimetään A1,A2,...B1,B2,...

12 12 sarake A sarake B sarake C sarake D solu A1 solu B1 solu C1 solu D1 solu A2 solu B2 solu B2 solu D Taulukon lisäys Valitse Lisää- lehdeltä Taulukko ja sieltä avautuvasta ikkunasta voit joko valita ruuduista haluamasi taulukon koon tai valitsemalla Lisää taulukko Anna Sarakkeiden ja Rivien lukumäärät. 9.2 Taulukon ulkoasun muokkaus Taulukon muotoiluun ja asetuksiin pääset laittamalla kursorin taulukoon ja klikkaamalla Taulukkotyökalutotsikkoa ylhäältä

13 13 Jos muutokset halutaan vain osaan taulukko, niin maalaa se osa taulukosta ja valitse valmiin tyylin Rakenne lehdeltä. Saat lisää tyylejä klikkaamalla nuoli- alaspäin painiketta. Rakenne-lehdeltä, voit myös muuttaa Taulukon solujen reunojen tyyliä ja Sävytystä. Muista maalata ensin alue. Lisää toiminnot riveille ja sarakkeille Vie kursori siihen kohtaa taulukkoa, johon haluat lisätä rivejä ja sarakkeita Paina hiiren oikean puoleista painiketta ja valitse haluttu toiminto. Poista toiminnot riveille ja sarakkeille Rivi poistetaan esim. maalaamalla rivi painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla sieltä poista rivi. Toinen mahdollisuus on viedä kursori siihen kohtaa taulukkoa, jota halutaan muuttaa ja valitsemalla hiiren oikeanpuoleisesta listasta Poista solut. Vastaavasti voidaan poistaa koko sarake.

14 14 Sisällön sovitus Taulukon sisältö voidaan sovittaa eri tavalla maalaamalla solut ja hiiren oikeanpuoleisen painikkeet listasta valitaan Sovita 9.3 Solun jakaminen taulukossa Tietty solu voidaan jakaa taulukossa useammaksi soluksi seuraavasti: Vie kursori jaettavaan soluun ja valitse hiiren oikean puolen näppäimen listasta Jaa Solut Anna Sarakkeita-kohdan arvoksi soluun tulevien sarakkeiden määrä ja rivejä -kohtaan anna soluun tulevien rivien lukumäärä. Solujen yhdistäminen taulukossa Maalaa yhdistettävät solut ja valitse hiiren oikean puoleista listasta Yhdistä solut. 10. ETSI- JA KORVAA TOIMINTO Tekstistä voidaan etsiä tiettyjä sanoja tai kirjainkokonaisuuksia ja korvata ne uusilla sanoilla. Esim tekstissä esiintyvä sana Maija voidaan muuttaa vaikkapa Marjaksi Korvaa toiminnolla. Etsi tai korvaa toimintotilaan päästään menemällä Aloitus-sivun oikealla reunalla oleviin Etsi- ja Korvaa- toimintoihin Etsi ja Korvaa toimintojen alta aukeaa sama ikkuna, josta valitaan Etsi- tai Korvaa- lehti valinnan mukaan.

15 15 Anna etsittävä sana tai sanan alkuosa Etsittävä kenttään. Paina Etsi seuraava - painiketta, jolloin sana maalautuu tekstissä mustaksi. Tämän jälkeen voit korvata sanan uudella sanalla siirtymällä ensin korvaa lehdelle ja kirjoittamalla uuden sanan Korvaava-kenttään. Painetaan korvaa-painiketta tai korvaa -kaikki painiketta. 11. KIELIASUN TARKISTUS Kieliasun tarkistus-toiminto löytyy Tarkista-lehdeltä vasemmasta laidasta. Kieliasun tarkistus tarkistaa asiakirjan tekstin ja ehdottaa korvaavia sanoja. Ohjelman olettaman virheen löytyessä avautuu seuraava ikkuna

16 16 Yläikkunassa näkyy punaisella virheellinen sana ja alaikkunassa Wordin ehdotus korvaavaksi sanaksi. Listasta voidaan valita myös muu vaihtoehto tai jos mikään ei ole sopiva, niin korjaus voidaan tehdä suoraan tekstiin ja lopuksi painetaan Muuta painiketta, jolloin Word etsii seuraavan sanan. Jos sana on kirjoitettu tekstissä alun perin oikein, niin paina Ohita painiketta. Yllä olevan ikkunan Asetukset painikkeen alta voit vaikuttaa kieliopin tarkistusasetuksiin, esim. poistaa automaattisen kielen tarkistuksen. 12. OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA Voit valita oikeinkirjoituskielen Tarkista lehden Määritä- kieli kohdasta. Valitse avautuneesta ikkunasta tarkistuskieli

17 TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) Maalaa tekstialue, joka palstoitetaan. Valitse Sivun asettelu lehdeltä Sarakkeet toiminnon kautta moneenko sarakkeen teksti jaetaan tai mene tarkempiin asetuksiin Lisää sarakkeita- toiminnon kautta Lisää sarakkeita valinnan kautta aukeaa seuraava ikkuna. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit. Huomio, että jos palstojen leveydet eivät ole samanlevyiset, niin ota rasti kohdasta Samanlevyiset palstat pois. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit.

18 VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN Kuvatiedosto voi olla itse tekemä tai valmis ClipArt-kuva. Ennen lisäämistä varmistetaan, että kursori on oikeassa paikassa tekstiä. Lisääminen tapahtuu Lisää lehdeltä ja sieltä valitaan haluttu toimenpide. ClipArt-kuva: Valitse Clipart ja oikealle puolelle aukeaa ClipArt ikkuna. Paina Siirry-painiketta, ja alapuolelle ilmestyvät kuvakkeet kuvista. Osoita hiirellä asiakirjasta paikka, johon kuva tulee ja klikkaa kuvan kuvaketta ClipArt-lkuvien ryhmästä. Sulje Clip-Art-ikkuna. (Oikea yläkulma rasti) Kuvan paikkaa asiakirjassa voit muuttaa vetämällä hiirellä kuvaketta kuvan päällä. Kuvan kokoa voit muuttaa hiirellä ottamalla kuvan nurkasta kiinni ja vetämällä sen halutun kokoiseksi. Tiedostosta, oman kuvan haku: Valitse Kuva toiminto ja Lisää- kuva- ikkunasta asema ja hakemisto, jossa kuva sijaitsee. Osoita kuvatiedostoa ja kuittaa OK.

19 19 WordArt - teksti : Valitse WordArt toiminto ja valitse tekstin tyyli listasta. Avautuu ikkuna, johon teksti kirjoitetaan. Voit tässä myös muuttaa tekstin fontin kokoa ja fonttityyliä. Teksti siirtyy asiakirjaan ja samalla aukeaa WordArt- tekstin muotoiluikkuna. Ikkuna sulkeutuu, kun WordArt-teksti ei ole aktivoitu. Kun Wort-Art teksti on valittuna, niin yläpuolelle ilmestyy Wort-Art tekstin muotoilun työkalut Tässä ohjeessa näitä toimintoja ei selitetä tarkemmin, mutta tunnilla käydään näitä toimintoja läpi tarkemmin. Kaavio: Kaaviolla tarkoitetaan erilasia frekvenssitaulukoiden sisällön esitystä graafisesti jana-, pylväs, piirakka-, jnediagrammeina Valitse Lisää lehdeltä Kaavio, jolloin aukeaa seuraava valinta ikkuna.

20 20 Valitse vasemmalta Pylväs, Viiva.. tyyli ja sitten oikealle avautuvasta ikkunasta haluttu malli kaaviolle. Tätä mallia voi myöhemmin muuttaa erilaiseksi. Kuittaa OK Rinnalle aukeaa Excel, jossa syötetään kaavion tiedot. Samalla näet Wordissä mallikaavion. Käytä sitä apuna, jotta hahmotat miten Excelissä tiedot syötetään Kun kaavio on valittuna, niin yläpuolella näkyvät kaavioon liittyvät muokkaustoiminnot Näitä toimintoja on runsaasti, joten tässä ohjeessa niitä ei esitellä, vaan ne käydään tunnilla yhdessä läpi. 15. ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI Useamman yksittäisen tiedoston sisältö voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi avaamalla ensin jokin yhdistettävistä asiakirjoista ja lisäämällä muiden asiakirjatiedostojen sisältö avattuun asiakirjaan seuraavasti.

21 21 1. Avaa ensimmäinen asiakirja normaalista avaa komennolla. 2. Vie kursori siihen paikkaan tekstiä, johon haluat tuoda toisen asiakirjan sisällön. 3. Valitse Lehdistä Lisää ja sieltä Objekti ja Teksti tiedostosta. Valitse hakemisto ja osoita lisättävä tiedosto ja paina Lisää-painiketta. Tekstin voi myös lisätä toisesta asiakirjasta kopioimalla tekstialueen ja liittämällä sen uuteen asiakirjaan. 16. TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (suuri erikoisalkukirjain) KÄYTTÄEN V oit muotoilla kappaleen niin, että siinä on suuri, pudotettu alkukirjain eli anfangi. Anfangi on yleensä kappaleen ensimmäinen kirjain, mutta voit lisätä anfangimuotoilun myös kappaleen ensimmäisiin sanoihin seuraavasti: 1.Vie kursori kappaleen alkuun, jonka haluat alkavan anfangilla. (Jos valitset kappaleen ensimmäisen sanan osittain tai kokonaan, ohjelma muotoilee koko sanan anfangiksi.) 2.Valitse Lisää lehdeltä Anfangi. 3.Valitse valmis vaihtoehto Pudotettu tai Reunuksessa. Voit valita myös Anfangien asetukset ja määrittää omat asetukset. Anfangien asetukset ikkuna valitse fontti luettelosta. Määritä anfangin korkeus kirjoittamalla haluamasi rivimäärä "Pudotuksen syvyys riveinä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta. Määritä anfangin ja sen jäljessä olevan tekstikappaleen etäisyys toisistaan kirjoittamalla se "Etäisyys tekstistä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta.

22 22 Valitse OK. (Jos käytössä on normaalinäyttö, Word kehottaa vahvistamaan, että haluat siirtyä asettelunäyttöön. Asettelunäytössä voit tarkistaa, miltä anfangi näyttää asiakirjassa.) Suurten, pudotettujen alkukirjainten eli anfangien poistaminen: 1. Napsauta kappaletta, jossa on poistettava anfangi. 2. Anfangi luettelosta Ei Mitään. Valitse "Sijainti"-ryhmästä "Normaali" ja sitten OK Voit myös deletoida koko anfangi-kehyksen ja kirjoittaa kirjaimen tai tekstin uudelleen. 17. SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon aikaansaamiseksi pitää muistaa aina ensin määrittää tyylit Otsikoille. Vasta tämän jälkeen voidaan määrittää sisällysluettelo Sisällysluettelon ulkoasu ja otsikoiden numerointitapa voidaan määrittää etukäteen tai sitä voidaan muokata myös myöhemmin. Valmiiksi luotua sisällysluetteloa voidaan myös muokata luonnin jälkeen. Tällöin muutettava kohta maalataan ja sitten tehdään muutokset Otsikon tyylin määrittäminen ja muotoilu Sisällysluettelo muodostuu Pääotsikoista ja niiden alaotsikoista. Word käyttää Pääotsikolle (kappaleelle) merkintää OTSIKKO 1 ja alaotsikoille merkintää OTSIKKO 2, OTSIKKO 3 jne Käyttäjä voi määritellä itse valmiiksi otsikkotyylin siten, että ohjelma itse numeroi otsikot automaattisesti tai siten, että käyttäjä itse merkkaa numeroinnin (esim. 1. Johdanto, 2. SISÄLTÖ, 3.JNE

23 23 1. Otsikko 1 tyyli 2. Otsikko 1 tyyli 3. Otsikko 1 tyyli 3.1 Otsikko 2 tyyli 3.2 Otsikko 2 tyyli Otsikko 3 tyyli Otsikko 3 tyyli Sisällysluetteloon tulevien otsikkotekstien tyylien tulee olla määritetty ennen sisällysluettelon tekemistä. Tyylit ovat nimetty mm. nimeillä Otsikko1, Otsikko2, Otsikko3 jne.. Word 2007 näyttää valitun otsikkotyylin muotoilun heti asiakirjassa. Muutos vaikuttaa aina yhteen kappaleeseen, jolla kursori on. Sisällysluettelon otsikkotyylien valinta tapahtuu lehdeltä Aloitus ja oikealta löytyvät tyylit. Vie kursori aina ennen tyylin valitsemista otsikkotekstin riville. Tyyliluettelon saat näkyviin aukaisemalla koko listan näkyviin. Osassa tyylejä on jo valmis autom. numerointi ja sen voi myös itse määrittää tyylin ominaisuuksista. Tyylin muokkaaminen Paina hiiren oikean puolen painiketta muokattavan tyylin päällä ja valitse listasta Muokkaa

24 24 Avautuu Muokkaa tyyliä ikkuna Anna tyylille nimi: Määritä tekstityyli Muotoilu- kohdassa. Muotoile painikkeen kautta voidaan määrittää otskoille mm. automaattinen numerointi Sisällysluettelon tekeminen Sisällysluettelo lisätään lehdeltä Viittaukset ja sieltä vasemmalta Sisällysluettelo. Voit valita listasta valmiin sisällysluettelon tai muotoilla sen itse kohdasta Lisää sisällysluettelo. Lisää sisällysluettelo ja muotoile itse. Valitse kohta Lisää Sisällysluettelo. Esikatsele- ikkunasta näet valitsemasi tyylin

25 25 Yleiset kohdan Muotoilut listasta valitse tyyli Sisällysluettelon päivitys Tekstin myöhempi muokkaus voi muuttaa otsikoiden paikkoja eri sivuille. Tällöin aikaisemmin luotu sisällysluettelo tulee päivittää ajantasalle. Vie Kursori sisällysluettelon päälle ja paina hiiren oikean puolen näppäintä ja valitse vaihtoehto Päivitä Kenttä. Valitse vaihtoehto Päivitä koko luettelo

26 ALA JA YLÄTUNNISTE Ala- ja ylätunniste voidaan luoda joko siten,että se näkyy kaikilla sivuilla tai niin että se näkyy vain joillakin sivuilla esim. ensimmäisellä sivulla. Jos ylä- tai alatunniste on erilainen tyyliltään, eri asiakirjan osioissa, niin silloin pitää asiakirja jakaa osiin. Ylä- ja Alatunniste lisätään valitsemalla Lehti Lisää ja sieltä Ylätunniste tai alatunniste. Viereisessä kuvassa on mallina Ylätunnistevalinta. Kursori siirtyy ylätunnistealueelle, jonne voidaan kirjoittaa tekstiä tai käyttää automaattista tekstin haku ominaisuutta ja laittaa sivunumerointi päälle. Samalla aukeaa ala- ja ylätunnistealueen työkalut. Ylätunnistealueen teksti näkyy mustana ja asiakirjan teksti näkyy harmaana, joten tekstiä voidaan kirjoittaa vain ylä- ja alatunnistealueelle.

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus 1 Dreamweaver MMX Dreamweaverissa on samantyylisiä paletteja kuin Photoshopissa. Niitä voi olla auki useampia, mutta alkuun tarvitaan vain Properties palettia joten sulje ensin kaikki paletit ja napauta

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

CD-ROM-levyn ohjelmien opas

CD-ROM-levyn ohjelmien opas Issue 1 FI CD-ROM-levyn ohjelmien opas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 3 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 3 2.1.1 Lisenssinumero... 3 2.1.2 Salasana...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot