WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010"

Transkriptio

1 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

2 2 Sisällys 1. YLEISTÄ OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE WORDIN OMA OHJETOIMINTO WORDIN IKKUNAN KOON MUUTTAMINEN NÄYTÖLLÄ WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY OFFICE-PAINIKE WORD ASIAKIRJAN TALLENTAMINEN SIVUN ASETUKSET SIVUN NUMEROINTI MARGINAALIEN ELI REUNUSTEN ASETUKSET RIVIVÄLI AUTOMAATTINEN TEKSTIN TAVUTUS KAPPALEEN SISENNYS JA TASAUS RIIPPUVA SISENNYS TEKSTIN MUOTOILU TEKSTIN SIIRTO (LEIKKAUS), KOPIOINTI, TUHOAMINEN ASIAKIRJAN OMINAISUUDET JA SALAUS ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE TAULUKKO TAULUKON LISÄYS TAULUKON ULKOASUN MUOKKAUS SOLUN JAKAMINEN TAULUKOSSA ETSI- JA KORVAA TOIMINTO KIELIASUN TARKISTUS OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (SUURI ERIKOISALKUKIRJAIN) KÄYTTÄEN SISÄLLYSLUETTELO OTSIKON TYYLIN MÄÄRITTÄMINEN JA MUOTOILU SISÄLLYSLUETTELON TEKEMINEN SISÄLLYSLUETTELON PÄIVITYS ALA JA YLÄTUNNISTE...26

3 3 1. Yleistä 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle Valitse Start ja sieltä Microsoft Office ja sieltä Microsoft Office 2007 Language Settings Muuta avautuvaan ikkunaan suomen kieli. 1.2 Wordin oma ohjetoiminto Kannattaa muistaa, että kaikissa ohjelmissa on aina olemassa omat ohjeensa. Word 2007 ohje ja toiminta ohjeet löytyvät klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkki-painiketta Avautuu ikkuna, josta voit selata ohjeita. Voit myös kirjoittaa hakusanan Etsi kenttään. Ohje-ikkunan voi sulkea oikealla yläkulmassa olevasta rastista

4 4 1.3 Wordin ikkunan koon muuttaminen näytöllä Wordin ikkunan kokoa voi muuttaa oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista. 2. WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY Kaikissa ohjelmissa on näytön yläreunassa ns. valikkorivi josta voidaan ohjata ohjelman toimintoja. Valikkorivi muodostuu sanoista (Aloitus, Lisää, Sivun asettelu, Viittaukset, Postitukset, Tarkista ja Näytä) Kun valikkorivin sanaa klikkaa, niin aukeaa siihen liittyvät kuvakkeet erilaisille toiminnoille. Aloitus valikon alta löytyvät tekstin ulkoasuun liittyviä toimintoja. Tekstin fontti, koko, tyyli, keskitykset jne.. Lisää valikon alta löytyvät mm. Taulukoihin, kuviin ja kaavioihin liittyviä toimintoja Sivun asettelu valikon alta löytyvät sivun muotoiluun ja asetuksiin liittyvät toiminnot Näytä valikon alta voidaan esikatsella asiakirjaa erilaisissa esitysmuodoissa MUISTA: Kun muutat esim. Tekstin ulkoasua jne., niin muista myös hiiren oikean puoleisen painikkeet kautta tulevat toiminnot. Sitä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon. Periaate on että aina ensin muotoiltava kohde valitaan

5 5 1. maalaamalla hiirellä 2. Painamalla hiiren 2. painiketta 3. valitsemalla listasta haluttu toiminto hiiren 1. painikkeella Esim. Jos halutaan muuttaa tekstin ulkoasua, niin maalataan teksti ja painetaan hiiren 2. painiketta ja valitaan listasta esim. lihavointi hiiren 1. painikkeella. Muista myös, että kun tekstin viereen tulee seuraava kuva, niin tästä valinnasta löytyy myös toimintoja, jotka liittyvät esim. tekstin numeroluettelon tekemiseen tai tekstin liittämisessä tapahtuviin muotoiluihin 3. Office-painike Word 2007 Word 2007 versioon lisätty office-painike vasempaan yläkulmaan. Tämän painikkeen alta löytyvät toimenpiteet asiakirja avaamiseen, uuden pohjan avaamiseen, tallentamiseen, tulostamiseen ja wordin lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tallentamisen yhteydessä aukeaa valinta, jossa voit valita esim. Word 2003 version. Tämä kannattaa valita, jos asiakirja tullaan aukaisemaan wordin aikaisemmissa versioissa. Word 2003 ja aikaisemmat versiot tallentuvat.docpäätteiseksi. Word 2007 version oletus pääte on.docx. Tämä muoto ei aukea Wordin aikaisemmissa versioissa.

6 6 4. Asiakirjan tallentaminen Valitse Office-painike ja sieltä Tallenna nimellä- kohta. Aukeaa valinta, josta voit valita tallennustavan. Tallennustavan valinnan jälkeen aukeaa normaali tiedostohallinta ikkuna, jossa valitaan asema (1) määritetään kansio (2), jonne tiedosto talletetaan ja annetaan nimi tiedostolle (3). Tarvittaessa vaihdetaan tallennusmuoto. Tallentaminen tapahtuu painamalla tallenna painiketta (4) Jos halutaan luoda tallentamisen yhteydessä uusi kansio, niin painetaan luo uusi kansio painiketta (5)

7 7 5. SIVUN ASETUKSET 5.1 Sivun numerointi Valitse Lisää valikkorivi ja sieltä kuvake sivunumero. Valitse listasta kohta, johon sivunumero asetetaan ja vielä sen paikka keskityksessä. sitten 5.2 marginaalien eli reunusten asetukset Mene sivun asettelu valikkoriville ja valitse sieltä Reunukset painike. Valitse listasta valmis vaihtoehto tai Mukautetut reunukset, jolloin saat Sivun asetukset lehden auki.

8 8 Reunukset-kohdasta valitaan reunusten arvot. Suunta-kohdasta valitaan paperin suunta Useita sivuja: kohdasta määritetään onko kyseessä kaksi-vai yksipuoleinen asiakirja Käyttöalue -kohdasta valitaan koskevatko asetukset koko asiakirjaa vai kursorista alaspäin olevaa aluetta tai maalattua aluetta Oletus -painike tarkoittaa, että kyseiset asetukset tallentuvat asiakirjapohjaan ja olevat oletuksena uuden pohjan aukaisussa. 5.3 Riviväli Muista maalata ensin tekstialue. Kun haluat maalata koko tekstin, niin valitse Aloituslehden oikeasta reunasta Valitse- kohta ja sieltä valitse kaikki. Tai paina CTRL + A näppäinyhdistelmä Valitse Aloitus valikkoriviltä Kappalekohdasta Rivivälipainike ja valitse sopiva riviväli tai valitse Rivivälin asetukset.

9 9 5.4 Automaattinen tekstin tavutus Valitse Sivun asettelu / Tavutus. Valitse listasta Automaattinen. Jos halutaan muuttaa asetuksia, niin valitse Tavutusasetukset kohta ja muuta avautuneen ikkunan asetuksia. 5.5 Kappaleen sisennys ja tasaus Vie kursori sen kappaleen alkuun, joka sisennetään. Sisennyspainikkeet ovat Aloitus-lehdellä. Voit aloittaa kappaleen sisennyksen painamalla Suurenna sisennystä-painiketta (ylhäältä) ja vastaavasti pienennä sisennystä painamalla tarvittava määrä Pienennä sisennystä -painiketta. Muista, että sisennys tapahtuu vain siihen kappaleeseen, jossa kursori on. Jos haluat sisentää useamman kappaleen yhtä aikaa, niin maalaa kappaleet. Voit muuttaa vapaasti sisennystä viivaimessa olevasta kytkimestä. Ota tällöin hiirellä kiinni alimmasta neliöstä. 1. Rivin sisennys 1. rivi sisennetään sisentämällä alaspäin olevaa nuolta liikuttamalla.

10 Riippuva sisennys Kun sivuotsikko ja sisennettävä kappale alkavat samalta riviltä ja tekstikappale jatkuu sisennettynä seuraavalle riveillä. Kirjoita kappale, niin että riippuva otsikko on kirjoitettu kappaleen alkuun. Vie kursori kappaleen alkuun ja vie neliö (vasen sisennys) siihen kohti tekstiä, josta 2. rivin sisennys alkaa. Vie tämän jälkeen Alaspäin oleva kolmio siihen kohtaan tekstiä, josta 1. rivin sisennys alkaa. Katso alapuolen kuvaa malliksi. Sisennyksen saat pois viivaimella olevat painikkeet takaisin vasempaan reunaan kohdakkain.. 6. TEKSTIN MUOTOILU 6.1 Tekstin siirto (leikkaus), kopiointi, tuhoaminen Maalaa teksti jolle haluat suorittaa toimenpiteen. Tekstin siirto eli leikkaus toiseen paikkaa tehdään seuraavasti: Maalaa teksti ota hiirellä tekstistä kiinni ja vie se haluttuun kohtaan tai valitse Muokkaa/ leikkaa ja vie tämän jälkeen kursori oikeaan kohtaa ja liitä se valitsemalla Muokkaa/ liitä (tai käytä pikapainikkeita) Tekstin kopiointi: Maalaa kopioitava alue ja valitse Muokkaa /kopioi ja vie kursori oikeaan kohtaa ja valitse Muokkaa / liitä. Tekstin poisto: Maalaa poistettava teksti ja paina DELETE-näppäintä. Edellä olevat toimenpiteet voit valita myös painamalla hiiren oikean puoleisen näppäimen alas maalatulla alueella ja valitsemalla sieltä toimenpide

11 11 7. Asiakirjan ominaisuudet ja salaus Ominaisuudet kohdasta voidaan antaa asiakirjalle tiettyjä tietoja, tekijän nimi yms. Salaa asiakirja ja Rajoita kyättö-oikeuksia kohdasta voidaan suojata salasana. Kirjoita salasana pyydettyyn kohtaan. 8. ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE Word-asiakirjapohjassa on yleisesti asetettu oletusfontiksi Times New Roman ja koko 12. Jos haluat muuttaa fontin toisenlaiseksi, niin muuta ensin fontti asiakirjaan ja valitse Aloitus-lehdeltä kohta Vaihda tyyliä ja sieltä valitse Aseta oletukseksi. Tämän jälkeen tämä tyyli on aina avatessasi uuden asiakirjapohjan. 9. TAULUKKO Taulukko koostuu soluista, joiden lukumäärä määräytyy taulukon sarakkeiden ja rivien lukumäärästä. Sarakkeet nimetään kirjaimilla A,B,C,... ja rivit numeroilla 1,2,3,... Solut nimetään A1,A2,...B1,B2,...

12 12 sarake A sarake B sarake C sarake D solu A1 solu B1 solu C1 solu D1 solu A2 solu B2 solu B2 solu D Taulukon lisäys Valitse Lisää- lehdeltä Taulukko ja sieltä avautuvasta ikkunasta voit joko valita ruuduista haluamasi taulukon koon tai valitsemalla Lisää taulukko Anna Sarakkeiden ja Rivien lukumäärät. 9.2 Taulukon ulkoasun muokkaus Taulukon muotoiluun ja asetuksiin pääset laittamalla kursorin taulukoon ja klikkaamalla Taulukkotyökalutotsikkoa ylhäältä

13 13 Jos muutokset halutaan vain osaan taulukko, niin maalaa se osa taulukosta ja valitse valmiin tyylin Rakenne lehdeltä. Saat lisää tyylejä klikkaamalla nuoli- alaspäin painiketta. Rakenne-lehdeltä, voit myös muuttaa Taulukon solujen reunojen tyyliä ja Sävytystä. Muista maalata ensin alue. Lisää toiminnot riveille ja sarakkeille Vie kursori siihen kohtaa taulukkoa, johon haluat lisätä rivejä ja sarakkeita Paina hiiren oikean puoleista painiketta ja valitse haluttu toiminto. Poista toiminnot riveille ja sarakkeille Rivi poistetaan esim. maalaamalla rivi painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla sieltä poista rivi. Toinen mahdollisuus on viedä kursori siihen kohtaa taulukkoa, jota halutaan muuttaa ja valitsemalla hiiren oikeanpuoleisesta listasta Poista solut. Vastaavasti voidaan poistaa koko sarake.

14 14 Sisällön sovitus Taulukon sisältö voidaan sovittaa eri tavalla maalaamalla solut ja hiiren oikeanpuoleisen painikkeet listasta valitaan Sovita 9.3 Solun jakaminen taulukossa Tietty solu voidaan jakaa taulukossa useammaksi soluksi seuraavasti: Vie kursori jaettavaan soluun ja valitse hiiren oikean puolen näppäimen listasta Jaa Solut Anna Sarakkeita-kohdan arvoksi soluun tulevien sarakkeiden määrä ja rivejä -kohtaan anna soluun tulevien rivien lukumäärä. Solujen yhdistäminen taulukossa Maalaa yhdistettävät solut ja valitse hiiren oikean puoleista listasta Yhdistä solut. 10. ETSI- JA KORVAA TOIMINTO Tekstistä voidaan etsiä tiettyjä sanoja tai kirjainkokonaisuuksia ja korvata ne uusilla sanoilla. Esim tekstissä esiintyvä sana Maija voidaan muuttaa vaikkapa Marjaksi Korvaa toiminnolla. Etsi tai korvaa toimintotilaan päästään menemällä Aloitus-sivun oikealla reunalla oleviin Etsi- ja Korvaa- toimintoihin Etsi ja Korvaa toimintojen alta aukeaa sama ikkuna, josta valitaan Etsi- tai Korvaa- lehti valinnan mukaan.

15 15 Anna etsittävä sana tai sanan alkuosa Etsittävä kenttään. Paina Etsi seuraava - painiketta, jolloin sana maalautuu tekstissä mustaksi. Tämän jälkeen voit korvata sanan uudella sanalla siirtymällä ensin korvaa lehdelle ja kirjoittamalla uuden sanan Korvaava-kenttään. Painetaan korvaa-painiketta tai korvaa -kaikki painiketta. 11. KIELIASUN TARKISTUS Kieliasun tarkistus-toiminto löytyy Tarkista-lehdeltä vasemmasta laidasta. Kieliasun tarkistus tarkistaa asiakirjan tekstin ja ehdottaa korvaavia sanoja. Ohjelman olettaman virheen löytyessä avautuu seuraava ikkuna

16 16 Yläikkunassa näkyy punaisella virheellinen sana ja alaikkunassa Wordin ehdotus korvaavaksi sanaksi. Listasta voidaan valita myös muu vaihtoehto tai jos mikään ei ole sopiva, niin korjaus voidaan tehdä suoraan tekstiin ja lopuksi painetaan Muuta painiketta, jolloin Word etsii seuraavan sanan. Jos sana on kirjoitettu tekstissä alun perin oikein, niin paina Ohita painiketta. Yllä olevan ikkunan Asetukset painikkeen alta voit vaikuttaa kieliopin tarkistusasetuksiin, esim. poistaa automaattisen kielen tarkistuksen. 12. OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA Voit valita oikeinkirjoituskielen Tarkista lehden Määritä- kieli kohdasta. Valitse avautuneesta ikkunasta tarkistuskieli

17 TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) Maalaa tekstialue, joka palstoitetaan. Valitse Sivun asettelu lehdeltä Sarakkeet toiminnon kautta moneenko sarakkeen teksti jaetaan tai mene tarkempiin asetuksiin Lisää sarakkeita- toiminnon kautta Lisää sarakkeita valinnan kautta aukeaa seuraava ikkuna. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit. Huomio, että jos palstojen leveydet eivät ole samanlevyiset, niin ota rasti kohdasta Samanlevyiset palstat pois. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit.

18 VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN Kuvatiedosto voi olla itse tekemä tai valmis ClipArt-kuva. Ennen lisäämistä varmistetaan, että kursori on oikeassa paikassa tekstiä. Lisääminen tapahtuu Lisää lehdeltä ja sieltä valitaan haluttu toimenpide. ClipArt-kuva: Valitse Clipart ja oikealle puolelle aukeaa ClipArt ikkuna. Paina Siirry-painiketta, ja alapuolelle ilmestyvät kuvakkeet kuvista. Osoita hiirellä asiakirjasta paikka, johon kuva tulee ja klikkaa kuvan kuvaketta ClipArt-lkuvien ryhmästä. Sulje Clip-Art-ikkuna. (Oikea yläkulma rasti) Kuvan paikkaa asiakirjassa voit muuttaa vetämällä hiirellä kuvaketta kuvan päällä. Kuvan kokoa voit muuttaa hiirellä ottamalla kuvan nurkasta kiinni ja vetämällä sen halutun kokoiseksi. Tiedostosta, oman kuvan haku: Valitse Kuva toiminto ja Lisää- kuva- ikkunasta asema ja hakemisto, jossa kuva sijaitsee. Osoita kuvatiedostoa ja kuittaa OK.

19 19 WordArt - teksti : Valitse WordArt toiminto ja valitse tekstin tyyli listasta. Avautuu ikkuna, johon teksti kirjoitetaan. Voit tässä myös muuttaa tekstin fontin kokoa ja fonttityyliä. Teksti siirtyy asiakirjaan ja samalla aukeaa WordArt- tekstin muotoiluikkuna. Ikkuna sulkeutuu, kun WordArt-teksti ei ole aktivoitu. Kun Wort-Art teksti on valittuna, niin yläpuolelle ilmestyy Wort-Art tekstin muotoilun työkalut Tässä ohjeessa näitä toimintoja ei selitetä tarkemmin, mutta tunnilla käydään näitä toimintoja läpi tarkemmin. Kaavio: Kaaviolla tarkoitetaan erilasia frekvenssitaulukoiden sisällön esitystä graafisesti jana-, pylväs, piirakka-, jnediagrammeina Valitse Lisää lehdeltä Kaavio, jolloin aukeaa seuraava valinta ikkuna.

20 20 Valitse vasemmalta Pylväs, Viiva.. tyyli ja sitten oikealle avautuvasta ikkunasta haluttu malli kaaviolle. Tätä mallia voi myöhemmin muuttaa erilaiseksi. Kuittaa OK Rinnalle aukeaa Excel, jossa syötetään kaavion tiedot. Samalla näet Wordissä mallikaavion. Käytä sitä apuna, jotta hahmotat miten Excelissä tiedot syötetään Kun kaavio on valittuna, niin yläpuolella näkyvät kaavioon liittyvät muokkaustoiminnot Näitä toimintoja on runsaasti, joten tässä ohjeessa niitä ei esitellä, vaan ne käydään tunnilla yhdessä läpi. 15. ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI Useamman yksittäisen tiedoston sisältö voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi avaamalla ensin jokin yhdistettävistä asiakirjoista ja lisäämällä muiden asiakirjatiedostojen sisältö avattuun asiakirjaan seuraavasti.

21 21 1. Avaa ensimmäinen asiakirja normaalista avaa komennolla. 2. Vie kursori siihen paikkaan tekstiä, johon haluat tuoda toisen asiakirjan sisällön. 3. Valitse Lehdistä Lisää ja sieltä Objekti ja Teksti tiedostosta. Valitse hakemisto ja osoita lisättävä tiedosto ja paina Lisää-painiketta. Tekstin voi myös lisätä toisesta asiakirjasta kopioimalla tekstialueen ja liittämällä sen uuteen asiakirjaan. 16. TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (suuri erikoisalkukirjain) KÄYTTÄEN V oit muotoilla kappaleen niin, että siinä on suuri, pudotettu alkukirjain eli anfangi. Anfangi on yleensä kappaleen ensimmäinen kirjain, mutta voit lisätä anfangimuotoilun myös kappaleen ensimmäisiin sanoihin seuraavasti: 1.Vie kursori kappaleen alkuun, jonka haluat alkavan anfangilla. (Jos valitset kappaleen ensimmäisen sanan osittain tai kokonaan, ohjelma muotoilee koko sanan anfangiksi.) 2.Valitse Lisää lehdeltä Anfangi. 3.Valitse valmis vaihtoehto Pudotettu tai Reunuksessa. Voit valita myös Anfangien asetukset ja määrittää omat asetukset. Anfangien asetukset ikkuna valitse fontti luettelosta. Määritä anfangin korkeus kirjoittamalla haluamasi rivimäärä "Pudotuksen syvyys riveinä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta. Määritä anfangin ja sen jäljessä olevan tekstikappaleen etäisyys toisistaan kirjoittamalla se "Etäisyys tekstistä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta.

22 22 Valitse OK. (Jos käytössä on normaalinäyttö, Word kehottaa vahvistamaan, että haluat siirtyä asettelunäyttöön. Asettelunäytössä voit tarkistaa, miltä anfangi näyttää asiakirjassa.) Suurten, pudotettujen alkukirjainten eli anfangien poistaminen: 1. Napsauta kappaletta, jossa on poistettava anfangi. 2. Anfangi luettelosta Ei Mitään. Valitse "Sijainti"-ryhmästä "Normaali" ja sitten OK Voit myös deletoida koko anfangi-kehyksen ja kirjoittaa kirjaimen tai tekstin uudelleen. 17. SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon aikaansaamiseksi pitää muistaa aina ensin määrittää tyylit Otsikoille. Vasta tämän jälkeen voidaan määrittää sisällysluettelo Sisällysluettelon ulkoasu ja otsikoiden numerointitapa voidaan määrittää etukäteen tai sitä voidaan muokata myös myöhemmin. Valmiiksi luotua sisällysluetteloa voidaan myös muokata luonnin jälkeen. Tällöin muutettava kohta maalataan ja sitten tehdään muutokset Otsikon tyylin määrittäminen ja muotoilu Sisällysluettelo muodostuu Pääotsikoista ja niiden alaotsikoista. Word käyttää Pääotsikolle (kappaleelle) merkintää OTSIKKO 1 ja alaotsikoille merkintää OTSIKKO 2, OTSIKKO 3 jne Käyttäjä voi määritellä itse valmiiksi otsikkotyylin siten, että ohjelma itse numeroi otsikot automaattisesti tai siten, että käyttäjä itse merkkaa numeroinnin (esim. 1. Johdanto, 2. SISÄLTÖ, 3.JNE

23 23 1. Otsikko 1 tyyli 2. Otsikko 1 tyyli 3. Otsikko 1 tyyli 3.1 Otsikko 2 tyyli 3.2 Otsikko 2 tyyli Otsikko 3 tyyli Otsikko 3 tyyli Sisällysluetteloon tulevien otsikkotekstien tyylien tulee olla määritetty ennen sisällysluettelon tekemistä. Tyylit ovat nimetty mm. nimeillä Otsikko1, Otsikko2, Otsikko3 jne.. Word 2007 näyttää valitun otsikkotyylin muotoilun heti asiakirjassa. Muutos vaikuttaa aina yhteen kappaleeseen, jolla kursori on. Sisällysluettelon otsikkotyylien valinta tapahtuu lehdeltä Aloitus ja oikealta löytyvät tyylit. Vie kursori aina ennen tyylin valitsemista otsikkotekstin riville. Tyyliluettelon saat näkyviin aukaisemalla koko listan näkyviin. Osassa tyylejä on jo valmis autom. numerointi ja sen voi myös itse määrittää tyylin ominaisuuksista. Tyylin muokkaaminen Paina hiiren oikean puolen painiketta muokattavan tyylin päällä ja valitse listasta Muokkaa

24 24 Avautuu Muokkaa tyyliä ikkuna Anna tyylille nimi: Määritä tekstityyli Muotoilu- kohdassa. Muotoile painikkeen kautta voidaan määrittää otskoille mm. automaattinen numerointi Sisällysluettelon tekeminen Sisällysluettelo lisätään lehdeltä Viittaukset ja sieltä vasemmalta Sisällysluettelo. Voit valita listasta valmiin sisällysluettelon tai muotoilla sen itse kohdasta Lisää sisällysluettelo. Lisää sisällysluettelo ja muotoile itse. Valitse kohta Lisää Sisällysluettelo. Esikatsele- ikkunasta näet valitsemasi tyylin

25 25 Yleiset kohdan Muotoilut listasta valitse tyyli Sisällysluettelon päivitys Tekstin myöhempi muokkaus voi muuttaa otsikoiden paikkoja eri sivuille. Tällöin aikaisemmin luotu sisällysluettelo tulee päivittää ajantasalle. Vie Kursori sisällysluettelon päälle ja paina hiiren oikean puolen näppäintä ja valitse vaihtoehto Päivitä Kenttä. Valitse vaihtoehto Päivitä koko luettelo

26 ALA JA YLÄTUNNISTE Ala- ja ylätunniste voidaan luoda joko siten,että se näkyy kaikilla sivuilla tai niin että se näkyy vain joillakin sivuilla esim. ensimmäisellä sivulla. Jos ylä- tai alatunniste on erilainen tyyliltään, eri asiakirjan osioissa, niin silloin pitää asiakirja jakaa osiin. Ylä- ja Alatunniste lisätään valitsemalla Lehti Lisää ja sieltä Ylätunniste tai alatunniste. Viereisessä kuvassa on mallina Ylätunnistevalinta. Kursori siirtyy ylätunnistealueelle, jonne voidaan kirjoittaa tekstiä tai käyttää automaattista tekstin haku ominaisuutta ja laittaa sivunumerointi päälle. Samalla aukeaa ala- ja ylätunnistealueen työkalut. Ylätunnistealueen teksti näkyy mustana ja asiakirjan teksti näkyy harmaana, joten tekstiä voidaan kirjoittaa vain ylä- ja alatunnistealueelle.

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Angfagiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Angfagiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 1 WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Angfagiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 01.10.03

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 01.10.03 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 01.10.03 2 Sisällysluettelo 1 WORD 2000:N MUKANA OLEVIEN OHJEIDEN KÄYTÖSTÄ...4 2 WORD2000 TYÖPÖYDÄN ESITTELY...4 3 SIVUN ASETUKSET...5 3.1 Sivun numerointi...5 3.2 marginaalien

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 13.09.05 2 Sisällysluettelo 1 WORD 2003:N MUKANA OLEVIEN OHJEIDEN KÄYTÖSTÄ... 4 2 WORD2003 TYÖPÖYDÄN ESITTELY... 4 3 SIVUN ASETUKSET... 6 3.1 Sivun numerointi... 6 3.2 marginaalien

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Sivueditorin käyttöohje

Sivueditorin käyttöohje Sivueditorin käyttöohje Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ja ylläpitää sivuja silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Aloittaaksesi tarvitset

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Word Sisällysluettelo

SISÄLLYSLUETTELO. Word Sisällysluettelo Word 2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet: sisällysluettelosivulla ja tekstissä erilainen ylätunniste... 1 Sisällysluettelon

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

OpenOffice.org Impress 3.1.0

OpenOffice.org Impress 3.1.0 OpenOffice.org Impress 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Esityksen luominen...1 2 Dian rakenne...2 3 Dian lisääminen, poistaminen, siirtäminen ja kopioiminen...3 4 Diojen koon muuttaminen...3 5 Pohjatyylisivut...4

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint perusohje 2003

Microsoft PowerPoint perusohje 2003 1 Microsoft PowerPoint perusohje 2003 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 21.10.2005 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...3 1. SUUNNITELUMALLIN VALINTA UUDELLE ESITYKSELLE...4 2. UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...4

Lisätiedot

OKLV120 Demo 7. Marika Peltonen

OKLV120 Demo 7. Marika Peltonen OKLV120 Demo 7 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Tekstin sanat allekkain Kirjoita teksti Wordiin tai kopioi teksti, laitetaan teksti joka sana eri riville Valitse Muokkaa > Etsi ja korvaa

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto Väitöskirja kuosiin IT-palvelut soile.vaananen@jyu.fi Kirjasto liisa.halttunen@jyu.fi Koulutuksen kulku Word-väitöskirjamallipohja (Soile) miten saat mallipohjan käyttöön miten mallipohja toimii kirjoitusprosessin

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM ESIMERKKIOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (16) ESIMERKKIOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 1.1 SIVUN MUOKKAUS...3

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET Tekijät Juuso Sihvola, Tuukka Grönholm, Matti Lehmuskoski, Niko Ollila ja Miikka Alakoski Sisällys 1 Tiedoston avaaminen ja sulkeminen... 4 1.1 Tiedoston avaaminen... 4 1.2 Tiedoston

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa

Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa... 1 1. Mikä on ponnahdusikkuna... 1 2. Ponnahdusikkunan

Lisätiedot

Muistitikun liittäminen tietokoneeseen

Muistitikun liittäminen tietokoneeseen Muistitikun käyttäminen 1 Muistitikun liittäminen tietokoneeseen Muistitikku liitetään tietokoneen USB-porttiin. Koneessa voi olla useita USB-portteja ja tikun voi liittää mihin tahansa niistä. USB-portti

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

PURPLE PEN OHJELMAN KÄYTTÖ Tiedoston avaaminen

PURPLE PEN OHJELMAN KÄYTTÖ Tiedoston avaaminen PURPLE PEN OHJELMAN KÄYTTÖ Tiedoston avaaminen 1. Avaa ohjelma Purple Pen työpöydän ikonia kaksois-klikkaamalla tai klikkaamalla ja painamalla Enter -näppäintä. 2. Valitse luo uusi tapahtuma, valitse ok.

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Kirjautuminen Office 365 -palveluun... 2 Skype for Business ohjelman asentaminen... 3 Yhteyshenkilöiden lisääminen Skype for Business ohjelmassa...

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus Kirjoita teksti, jossa kerrot lyhyesti, max. ½ sivua, mitä kaikkea olet tietokoneiden kanssa tähän mennessä puuhastellut. Mitä jo osaat ja mitä tarvitsisi vielä oppia?

Lisätiedot