WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010"

Transkriptio

1 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

2 2 Sisällys 1. YLEISTÄ OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE WORDIN OMA OHJETOIMINTO WORDIN IKKUNAN KOON MUUTTAMINEN NÄYTÖLLÄ WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY OFFICE-PAINIKE WORD ASIAKIRJAN TALLENTAMINEN SIVUN ASETUKSET SIVUN NUMEROINTI MARGINAALIEN ELI REUNUSTEN ASETUKSET RIVIVÄLI AUTOMAATTINEN TEKSTIN TAVUTUS KAPPALEEN SISENNYS JA TASAUS RIIPPUVA SISENNYS TEKSTIN MUOTOILU TEKSTIN SIIRTO (LEIKKAUS), KOPIOINTI, TUHOAMINEN ASIAKIRJAN OMINAISUUDET JA SALAUS ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE TAULUKKO TAULUKON LISÄYS TAULUKON ULKOASUN MUOKKAUS SOLUN JAKAMINEN TAULUKOSSA ETSI- JA KORVAA TOIMINTO KIELIASUN TARKISTUS OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (SUURI ERIKOISALKUKIRJAIN) KÄYTTÄEN SISÄLLYSLUETTELO OTSIKON TYYLIN MÄÄRITTÄMINEN JA MUOTOILU SISÄLLYSLUETTELON TEKEMINEN SISÄLLYSLUETTELON PÄIVITYS ALA JA YLÄTUNNISTE...26

3 3 1. Yleistä 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle Valitse Start ja sieltä Microsoft Office ja sieltä Microsoft Office 2007 Language Settings Muuta avautuvaan ikkunaan suomen kieli. 1.2 Wordin oma ohjetoiminto Kannattaa muistaa, että kaikissa ohjelmissa on aina olemassa omat ohjeensa. Word 2007 ohje ja toiminta ohjeet löytyvät klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkki-painiketta Avautuu ikkuna, josta voit selata ohjeita. Voit myös kirjoittaa hakusanan Etsi kenttään. Ohje-ikkunan voi sulkea oikealla yläkulmassa olevasta rastista

4 4 1.3 Wordin ikkunan koon muuttaminen näytöllä Wordin ikkunan kokoa voi muuttaa oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista. 2. WORD2007 TYÖPÖYDÄN ESITTELY Kaikissa ohjelmissa on näytön yläreunassa ns. valikkorivi josta voidaan ohjata ohjelman toimintoja. Valikkorivi muodostuu sanoista (Aloitus, Lisää, Sivun asettelu, Viittaukset, Postitukset, Tarkista ja Näytä) Kun valikkorivin sanaa klikkaa, niin aukeaa siihen liittyvät kuvakkeet erilaisille toiminnoille. Aloitus valikon alta löytyvät tekstin ulkoasuun liittyviä toimintoja. Tekstin fontti, koko, tyyli, keskitykset jne.. Lisää valikon alta löytyvät mm. Taulukoihin, kuviin ja kaavioihin liittyviä toimintoja Sivun asettelu valikon alta löytyvät sivun muotoiluun ja asetuksiin liittyvät toiminnot Näytä valikon alta voidaan esikatsella asiakirjaa erilaisissa esitysmuodoissa MUISTA: Kun muutat esim. Tekstin ulkoasua jne., niin muista myös hiiren oikean puoleisen painikkeet kautta tulevat toiminnot. Sitä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon. Periaate on että aina ensin muotoiltava kohde valitaan

5 5 1. maalaamalla hiirellä 2. Painamalla hiiren 2. painiketta 3. valitsemalla listasta haluttu toiminto hiiren 1. painikkeella Esim. Jos halutaan muuttaa tekstin ulkoasua, niin maalataan teksti ja painetaan hiiren 2. painiketta ja valitaan listasta esim. lihavointi hiiren 1. painikkeella. Muista myös, että kun tekstin viereen tulee seuraava kuva, niin tästä valinnasta löytyy myös toimintoja, jotka liittyvät esim. tekstin numeroluettelon tekemiseen tai tekstin liittämisessä tapahtuviin muotoiluihin 3. Office-painike Word 2007 Word 2007 versioon lisätty office-painike vasempaan yläkulmaan. Tämän painikkeen alta löytyvät toimenpiteet asiakirja avaamiseen, uuden pohjan avaamiseen, tallentamiseen, tulostamiseen ja wordin lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tallentamisen yhteydessä aukeaa valinta, jossa voit valita esim. Word 2003 version. Tämä kannattaa valita, jos asiakirja tullaan aukaisemaan wordin aikaisemmissa versioissa. Word 2003 ja aikaisemmat versiot tallentuvat.docpäätteiseksi. Word 2007 version oletus pääte on.docx. Tämä muoto ei aukea Wordin aikaisemmissa versioissa.

6 6 4. Asiakirjan tallentaminen Valitse Office-painike ja sieltä Tallenna nimellä- kohta. Aukeaa valinta, josta voit valita tallennustavan. Tallennustavan valinnan jälkeen aukeaa normaali tiedostohallinta ikkuna, jossa valitaan asema (1) määritetään kansio (2), jonne tiedosto talletetaan ja annetaan nimi tiedostolle (3). Tarvittaessa vaihdetaan tallennusmuoto. Tallentaminen tapahtuu painamalla tallenna painiketta (4) Jos halutaan luoda tallentamisen yhteydessä uusi kansio, niin painetaan luo uusi kansio painiketta (5)

7 7 5. SIVUN ASETUKSET 5.1 Sivun numerointi Valitse Lisää valikkorivi ja sieltä kuvake sivunumero. Valitse listasta kohta, johon sivunumero asetetaan ja vielä sen paikka keskityksessä. sitten 5.2 marginaalien eli reunusten asetukset Mene sivun asettelu valikkoriville ja valitse sieltä Reunukset painike. Valitse listasta valmis vaihtoehto tai Mukautetut reunukset, jolloin saat Sivun asetukset lehden auki.

8 8 Reunukset-kohdasta valitaan reunusten arvot. Suunta-kohdasta valitaan paperin suunta Useita sivuja: kohdasta määritetään onko kyseessä kaksi-vai yksipuoleinen asiakirja Käyttöalue -kohdasta valitaan koskevatko asetukset koko asiakirjaa vai kursorista alaspäin olevaa aluetta tai maalattua aluetta Oletus -painike tarkoittaa, että kyseiset asetukset tallentuvat asiakirjapohjaan ja olevat oletuksena uuden pohjan aukaisussa. 5.3 Riviväli Muista maalata ensin tekstialue. Kun haluat maalata koko tekstin, niin valitse Aloituslehden oikeasta reunasta Valitse- kohta ja sieltä valitse kaikki. Tai paina CTRL + A näppäinyhdistelmä Valitse Aloitus valikkoriviltä Kappalekohdasta Rivivälipainike ja valitse sopiva riviväli tai valitse Rivivälin asetukset.

9 9 5.4 Automaattinen tekstin tavutus Valitse Sivun asettelu / Tavutus. Valitse listasta Automaattinen. Jos halutaan muuttaa asetuksia, niin valitse Tavutusasetukset kohta ja muuta avautuneen ikkunan asetuksia. 5.5 Kappaleen sisennys ja tasaus Vie kursori sen kappaleen alkuun, joka sisennetään. Sisennyspainikkeet ovat Aloitus-lehdellä. Voit aloittaa kappaleen sisennyksen painamalla Suurenna sisennystä-painiketta (ylhäältä) ja vastaavasti pienennä sisennystä painamalla tarvittava määrä Pienennä sisennystä -painiketta. Muista, että sisennys tapahtuu vain siihen kappaleeseen, jossa kursori on. Jos haluat sisentää useamman kappaleen yhtä aikaa, niin maalaa kappaleet. Voit muuttaa vapaasti sisennystä viivaimessa olevasta kytkimestä. Ota tällöin hiirellä kiinni alimmasta neliöstä. 1. Rivin sisennys 1. rivi sisennetään sisentämällä alaspäin olevaa nuolta liikuttamalla.

10 Riippuva sisennys Kun sivuotsikko ja sisennettävä kappale alkavat samalta riviltä ja tekstikappale jatkuu sisennettynä seuraavalle riveillä. Kirjoita kappale, niin että riippuva otsikko on kirjoitettu kappaleen alkuun. Vie kursori kappaleen alkuun ja vie neliö (vasen sisennys) siihen kohti tekstiä, josta 2. rivin sisennys alkaa. Vie tämän jälkeen Alaspäin oleva kolmio siihen kohtaan tekstiä, josta 1. rivin sisennys alkaa. Katso alapuolen kuvaa malliksi. Sisennyksen saat pois viivaimella olevat painikkeet takaisin vasempaan reunaan kohdakkain.. 6. TEKSTIN MUOTOILU 6.1 Tekstin siirto (leikkaus), kopiointi, tuhoaminen Maalaa teksti jolle haluat suorittaa toimenpiteen. Tekstin siirto eli leikkaus toiseen paikkaa tehdään seuraavasti: Maalaa teksti ota hiirellä tekstistä kiinni ja vie se haluttuun kohtaan tai valitse Muokkaa/ leikkaa ja vie tämän jälkeen kursori oikeaan kohtaa ja liitä se valitsemalla Muokkaa/ liitä (tai käytä pikapainikkeita) Tekstin kopiointi: Maalaa kopioitava alue ja valitse Muokkaa /kopioi ja vie kursori oikeaan kohtaa ja valitse Muokkaa / liitä. Tekstin poisto: Maalaa poistettava teksti ja paina DELETE-näppäintä. Edellä olevat toimenpiteet voit valita myös painamalla hiiren oikean puoleisen näppäimen alas maalatulla alueella ja valitsemalla sieltä toimenpide

11 11 7. Asiakirjan ominaisuudet ja salaus Ominaisuudet kohdasta voidaan antaa asiakirjalle tiettyjä tietoja, tekijän nimi yms. Salaa asiakirja ja Rajoita kyättö-oikeuksia kohdasta voidaan suojata salasana. Kirjoita salasana pyydettyyn kohtaan. 8. ASIAKIRJAPOHJAN FONTTITYYLIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN VAKIOKSI UUDELLE ASIAKIRJALLE Word-asiakirjapohjassa on yleisesti asetettu oletusfontiksi Times New Roman ja koko 12. Jos haluat muuttaa fontin toisenlaiseksi, niin muuta ensin fontti asiakirjaan ja valitse Aloitus-lehdeltä kohta Vaihda tyyliä ja sieltä valitse Aseta oletukseksi. Tämän jälkeen tämä tyyli on aina avatessasi uuden asiakirjapohjan. 9. TAULUKKO Taulukko koostuu soluista, joiden lukumäärä määräytyy taulukon sarakkeiden ja rivien lukumäärästä. Sarakkeet nimetään kirjaimilla A,B,C,... ja rivit numeroilla 1,2,3,... Solut nimetään A1,A2,...B1,B2,...

12 12 sarake A sarake B sarake C sarake D solu A1 solu B1 solu C1 solu D1 solu A2 solu B2 solu B2 solu D Taulukon lisäys Valitse Lisää- lehdeltä Taulukko ja sieltä avautuvasta ikkunasta voit joko valita ruuduista haluamasi taulukon koon tai valitsemalla Lisää taulukko Anna Sarakkeiden ja Rivien lukumäärät. 9.2 Taulukon ulkoasun muokkaus Taulukon muotoiluun ja asetuksiin pääset laittamalla kursorin taulukoon ja klikkaamalla Taulukkotyökalutotsikkoa ylhäältä

13 13 Jos muutokset halutaan vain osaan taulukko, niin maalaa se osa taulukosta ja valitse valmiin tyylin Rakenne lehdeltä. Saat lisää tyylejä klikkaamalla nuoli- alaspäin painiketta. Rakenne-lehdeltä, voit myös muuttaa Taulukon solujen reunojen tyyliä ja Sävytystä. Muista maalata ensin alue. Lisää toiminnot riveille ja sarakkeille Vie kursori siihen kohtaa taulukkoa, johon haluat lisätä rivejä ja sarakkeita Paina hiiren oikean puoleista painiketta ja valitse haluttu toiminto. Poista toiminnot riveille ja sarakkeille Rivi poistetaan esim. maalaamalla rivi painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla sieltä poista rivi. Toinen mahdollisuus on viedä kursori siihen kohtaa taulukkoa, jota halutaan muuttaa ja valitsemalla hiiren oikeanpuoleisesta listasta Poista solut. Vastaavasti voidaan poistaa koko sarake.

14 14 Sisällön sovitus Taulukon sisältö voidaan sovittaa eri tavalla maalaamalla solut ja hiiren oikeanpuoleisen painikkeet listasta valitaan Sovita 9.3 Solun jakaminen taulukossa Tietty solu voidaan jakaa taulukossa useammaksi soluksi seuraavasti: Vie kursori jaettavaan soluun ja valitse hiiren oikean puolen näppäimen listasta Jaa Solut Anna Sarakkeita-kohdan arvoksi soluun tulevien sarakkeiden määrä ja rivejä -kohtaan anna soluun tulevien rivien lukumäärä. Solujen yhdistäminen taulukossa Maalaa yhdistettävät solut ja valitse hiiren oikean puoleista listasta Yhdistä solut. 10. ETSI- JA KORVAA TOIMINTO Tekstistä voidaan etsiä tiettyjä sanoja tai kirjainkokonaisuuksia ja korvata ne uusilla sanoilla. Esim tekstissä esiintyvä sana Maija voidaan muuttaa vaikkapa Marjaksi Korvaa toiminnolla. Etsi tai korvaa toimintotilaan päästään menemällä Aloitus-sivun oikealla reunalla oleviin Etsi- ja Korvaa- toimintoihin Etsi ja Korvaa toimintojen alta aukeaa sama ikkuna, josta valitaan Etsi- tai Korvaa- lehti valinnan mukaan.

15 15 Anna etsittävä sana tai sanan alkuosa Etsittävä kenttään. Paina Etsi seuraava - painiketta, jolloin sana maalautuu tekstissä mustaksi. Tämän jälkeen voit korvata sanan uudella sanalla siirtymällä ensin korvaa lehdelle ja kirjoittamalla uuden sanan Korvaava-kenttään. Painetaan korvaa-painiketta tai korvaa -kaikki painiketta. 11. KIELIASUN TARKISTUS Kieliasun tarkistus-toiminto löytyy Tarkista-lehdeltä vasemmasta laidasta. Kieliasun tarkistus tarkistaa asiakirjan tekstin ja ehdottaa korvaavia sanoja. Ohjelman olettaman virheen löytyessä avautuu seuraava ikkuna

16 16 Yläikkunassa näkyy punaisella virheellinen sana ja alaikkunassa Wordin ehdotus korvaavaksi sanaksi. Listasta voidaan valita myös muu vaihtoehto tai jos mikään ei ole sopiva, niin korjaus voidaan tehdä suoraan tekstiin ja lopuksi painetaan Muuta painiketta, jolloin Word etsii seuraavan sanan. Jos sana on kirjoitettu tekstissä alun perin oikein, niin paina Ohita painiketta. Yllä olevan ikkunan Asetukset painikkeen alta voit vaikuttaa kieliopin tarkistusasetuksiin, esim. poistaa automaattisen kielen tarkistuksen. 12. OIKEINKIRJOITUSKIELEN VALINTA Voit valita oikeinkirjoituskielen Tarkista lehden Määritä- kieli kohdasta. Valitse avautuneesta ikkunasta tarkistuskieli

17 TEKSTIN JAKO SARAKKEISIIN (TEKSTIN PALSTOITUS) Maalaa tekstialue, joka palstoitetaan. Valitse Sivun asettelu lehdeltä Sarakkeet toiminnon kautta moneenko sarakkeen teksti jaetaan tai mene tarkempiin asetuksiin Lisää sarakkeita- toiminnon kautta Lisää sarakkeita valinnan kautta aukeaa seuraava ikkuna. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit. Huomio, että jos palstojen leveydet eivät ole samanlevyiset, niin ota rasti kohdasta Samanlevyiset palstat pois. Valitse palstojen määrä ja palstojen koot ja palstavälit.

18 VALMIIN KUVATIEDOSTON/ WORDART-TEKSTIN TAI KAAVION LISÄÄMINEN ASIAKIRJAAN Kuvatiedosto voi olla itse tekemä tai valmis ClipArt-kuva. Ennen lisäämistä varmistetaan, että kursori on oikeassa paikassa tekstiä. Lisääminen tapahtuu Lisää lehdeltä ja sieltä valitaan haluttu toimenpide. ClipArt-kuva: Valitse Clipart ja oikealle puolelle aukeaa ClipArt ikkuna. Paina Siirry-painiketta, ja alapuolelle ilmestyvät kuvakkeet kuvista. Osoita hiirellä asiakirjasta paikka, johon kuva tulee ja klikkaa kuvan kuvaketta ClipArt-lkuvien ryhmästä. Sulje Clip-Art-ikkuna. (Oikea yläkulma rasti) Kuvan paikkaa asiakirjassa voit muuttaa vetämällä hiirellä kuvaketta kuvan päällä. Kuvan kokoa voit muuttaa hiirellä ottamalla kuvan nurkasta kiinni ja vetämällä sen halutun kokoiseksi. Tiedostosta, oman kuvan haku: Valitse Kuva toiminto ja Lisää- kuva- ikkunasta asema ja hakemisto, jossa kuva sijaitsee. Osoita kuvatiedostoa ja kuittaa OK.

19 19 WordArt - teksti : Valitse WordArt toiminto ja valitse tekstin tyyli listasta. Avautuu ikkuna, johon teksti kirjoitetaan. Voit tässä myös muuttaa tekstin fontin kokoa ja fonttityyliä. Teksti siirtyy asiakirjaan ja samalla aukeaa WordArt- tekstin muotoiluikkuna. Ikkuna sulkeutuu, kun WordArt-teksti ei ole aktivoitu. Kun Wort-Art teksti on valittuna, niin yläpuolelle ilmestyy Wort-Art tekstin muotoilun työkalut Tässä ohjeessa näitä toimintoja ei selitetä tarkemmin, mutta tunnilla käydään näitä toimintoja läpi tarkemmin. Kaavio: Kaaviolla tarkoitetaan erilasia frekvenssitaulukoiden sisällön esitystä graafisesti jana-, pylväs, piirakka-, jnediagrammeina Valitse Lisää lehdeltä Kaavio, jolloin aukeaa seuraava valinta ikkuna.

20 20 Valitse vasemmalta Pylväs, Viiva.. tyyli ja sitten oikealle avautuvasta ikkunasta haluttu malli kaaviolle. Tätä mallia voi myöhemmin muuttaa erilaiseksi. Kuittaa OK Rinnalle aukeaa Excel, jossa syötetään kaavion tiedot. Samalla näet Wordissä mallikaavion. Käytä sitä apuna, jotta hahmotat miten Excelissä tiedot syötetään Kun kaavio on valittuna, niin yläpuolella näkyvät kaavioon liittyvät muokkaustoiminnot Näitä toimintoja on runsaasti, joten tässä ohjeessa niitä ei esitellä, vaan ne käydään tunnilla yhdessä läpi. 15. ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI ASIAKIRJAKSI Useamman yksittäisen tiedoston sisältö voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi avaamalla ensin jokin yhdistettävistä asiakirjoista ja lisäämällä muiden asiakirjatiedostojen sisältö avattuun asiakirjaan seuraavasti.

21 21 1. Avaa ensimmäinen asiakirja normaalista avaa komennolla. 2. Vie kursori siihen paikkaan tekstiä, johon haluat tuoda toisen asiakirjan sisällön. 3. Valitse Lehdistä Lisää ja sieltä Objekti ja Teksti tiedostosta. Valitse hakemisto ja osoita lisättävä tiedosto ja paina Lisää-painiketta. Tekstin voi myös lisätä toisesta asiakirjasta kopioimalla tekstialueen ja liittämällä sen uuteen asiakirjaan. 16. TEKSTIN KOROSTUS ANFANGIA (suuri erikoisalkukirjain) KÄYTTÄEN V oit muotoilla kappaleen niin, että siinä on suuri, pudotettu alkukirjain eli anfangi. Anfangi on yleensä kappaleen ensimmäinen kirjain, mutta voit lisätä anfangimuotoilun myös kappaleen ensimmäisiin sanoihin seuraavasti: 1.Vie kursori kappaleen alkuun, jonka haluat alkavan anfangilla. (Jos valitset kappaleen ensimmäisen sanan osittain tai kokonaan, ohjelma muotoilee koko sanan anfangiksi.) 2.Valitse Lisää lehdeltä Anfangi. 3.Valitse valmis vaihtoehto Pudotettu tai Reunuksessa. Voit valita myös Anfangien asetukset ja määrittää omat asetukset. Anfangien asetukset ikkuna valitse fontti luettelosta. Määritä anfangin korkeus kirjoittamalla haluamasi rivimäärä "Pudotuksen syvyys riveinä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta. Määritä anfangin ja sen jäljessä olevan tekstikappaleen etäisyys toisistaan kirjoittamalla se "Etäisyys tekstistä" -ruutuun tai valitsemalla se luettelosta.

22 22 Valitse OK. (Jos käytössä on normaalinäyttö, Word kehottaa vahvistamaan, että haluat siirtyä asettelunäyttöön. Asettelunäytössä voit tarkistaa, miltä anfangi näyttää asiakirjassa.) Suurten, pudotettujen alkukirjainten eli anfangien poistaminen: 1. Napsauta kappaletta, jossa on poistettava anfangi. 2. Anfangi luettelosta Ei Mitään. Valitse "Sijainti"-ryhmästä "Normaali" ja sitten OK Voit myös deletoida koko anfangi-kehyksen ja kirjoittaa kirjaimen tai tekstin uudelleen. 17. SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon aikaansaamiseksi pitää muistaa aina ensin määrittää tyylit Otsikoille. Vasta tämän jälkeen voidaan määrittää sisällysluettelo Sisällysluettelon ulkoasu ja otsikoiden numerointitapa voidaan määrittää etukäteen tai sitä voidaan muokata myös myöhemmin. Valmiiksi luotua sisällysluetteloa voidaan myös muokata luonnin jälkeen. Tällöin muutettava kohta maalataan ja sitten tehdään muutokset Otsikon tyylin määrittäminen ja muotoilu Sisällysluettelo muodostuu Pääotsikoista ja niiden alaotsikoista. Word käyttää Pääotsikolle (kappaleelle) merkintää OTSIKKO 1 ja alaotsikoille merkintää OTSIKKO 2, OTSIKKO 3 jne Käyttäjä voi määritellä itse valmiiksi otsikkotyylin siten, että ohjelma itse numeroi otsikot automaattisesti tai siten, että käyttäjä itse merkkaa numeroinnin (esim. 1. Johdanto, 2. SISÄLTÖ, 3.JNE

23 23 1. Otsikko 1 tyyli 2. Otsikko 1 tyyli 3. Otsikko 1 tyyli 3.1 Otsikko 2 tyyli 3.2 Otsikko 2 tyyli Otsikko 3 tyyli Otsikko 3 tyyli Sisällysluetteloon tulevien otsikkotekstien tyylien tulee olla määritetty ennen sisällysluettelon tekemistä. Tyylit ovat nimetty mm. nimeillä Otsikko1, Otsikko2, Otsikko3 jne.. Word 2007 näyttää valitun otsikkotyylin muotoilun heti asiakirjassa. Muutos vaikuttaa aina yhteen kappaleeseen, jolla kursori on. Sisällysluettelon otsikkotyylien valinta tapahtuu lehdeltä Aloitus ja oikealta löytyvät tyylit. Vie kursori aina ennen tyylin valitsemista otsikkotekstin riville. Tyyliluettelon saat näkyviin aukaisemalla koko listan näkyviin. Osassa tyylejä on jo valmis autom. numerointi ja sen voi myös itse määrittää tyylin ominaisuuksista. Tyylin muokkaaminen Paina hiiren oikean puolen painiketta muokattavan tyylin päällä ja valitse listasta Muokkaa

24 24 Avautuu Muokkaa tyyliä ikkuna Anna tyylille nimi: Määritä tekstityyli Muotoilu- kohdassa. Muotoile painikkeen kautta voidaan määrittää otskoille mm. automaattinen numerointi Sisällysluettelon tekeminen Sisällysluettelo lisätään lehdeltä Viittaukset ja sieltä vasemmalta Sisällysluettelo. Voit valita listasta valmiin sisällysluettelon tai muotoilla sen itse kohdasta Lisää sisällysluettelo. Lisää sisällysluettelo ja muotoile itse. Valitse kohta Lisää Sisällysluettelo. Esikatsele- ikkunasta näet valitsemasi tyylin

25 25 Yleiset kohdan Muotoilut listasta valitse tyyli Sisällysluettelon päivitys Tekstin myöhempi muokkaus voi muuttaa otsikoiden paikkoja eri sivuille. Tällöin aikaisemmin luotu sisällysluettelo tulee päivittää ajantasalle. Vie Kursori sisällysluettelon päälle ja paina hiiren oikean puolen näppäintä ja valitse vaihtoehto Päivitä Kenttä. Valitse vaihtoehto Päivitä koko luettelo

26 ALA JA YLÄTUNNISTE Ala- ja ylätunniste voidaan luoda joko siten,että se näkyy kaikilla sivuilla tai niin että se näkyy vain joillakin sivuilla esim. ensimmäisellä sivulla. Jos ylä- tai alatunniste on erilainen tyyliltään, eri asiakirjan osioissa, niin silloin pitää asiakirja jakaa osiin. Ylä- ja Alatunniste lisätään valitsemalla Lehti Lisää ja sieltä Ylätunniste tai alatunniste. Viereisessä kuvassa on mallina Ylätunnistevalinta. Kursori siirtyy ylätunnistealueelle, jonne voidaan kirjoittaa tekstiä tai käyttää automaattista tekstin haku ominaisuutta ja laittaa sivunumerointi päälle. Samalla aukeaa ala- ja ylätunnistealueen työkalut. Ylätunnistealueen teksti näkyy mustana ja asiakirjan teksti näkyy harmaana, joten tekstiä voidaan kirjoittaa vain ylä- ja alatunnistealueelle.

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK

Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 13.09.05 2 Sisällysluettelo 1 WORD 2003:N MUKANA OLEVIEN OHJEIDEN KÄYTÖSTÄ... 4 2 WORD2003 TYÖPÖYDÄN ESITTELY... 4 3 SIVUN ASETUKSET... 6 3.1 Sivun numerointi... 6 3.2 marginaalien

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

LIBRE OFFICE WRITER. Lyhyt opas LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO AT1 SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO

LIBRE OFFICE WRITER. Lyhyt opas LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO AT1 SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO LIBRE OFFICE WRITER Lyhyt opas LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO AT1 SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO Sisällys Tyylit ja muotoilu... 1 Tyylien muokkaaminen... 1 Uuden tyylin luominen... 2 Tavutus... 2 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016 Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta Lukuvuosi 2015-2016 Sisällysluettelo Oman oppikirjan tai -materiaalin tuottaminen..................... 3 Artikkelin lisääminen Zine julkaisuun..........................

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET

TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET Libre Office Writer HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33721 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTON TIETOTORI Lielahtikeskus Teivaankatu

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

WORD 2010 -TEKSTINKÄSITTELYN PERUSTEET

WORD 2010 -TEKSTINKÄSITTELYN PERUSTEET WORD 2010 -TEKSTINKÄSITTELYN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Word 2010 -tekstinkäsittelyn perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina toimivat

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön Mobiilimarkkinointi Routa Ohjeet päivitystyökalun käyttöön 1 Kirjautuminen... 3 Sivujen päivitys... 3 Widgetit... 3 Muutosten julkaiseminen tai tallentaminen...4 Uuden sivun lisääminen... 5 Sivun poistaminen...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn perusmateriaali

Tekstinkäsittelyn perusmateriaali Tekstinkäsittelyn perusmateriaali Täydennettynä edistyneemmillä toiminnoilla Tietokoneen käyttäjän A-kortti 3. moduuli (www.tieke.fi) Microsoft Word (XP/2002 ja 2003 Fin) Materiaaliversio 1.3 (päivitetty

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot