Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä"

Transkriptio

1 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi tiedostomalli. valikosta painike ja aukeavassa dialogi ikkunassa tehdään valinnat; 1. valitaan kansio jossa avattava kansio/tiedosto sijaitsee, 2. haluttu tiedosto ja, 3. painetaan Ok-painiketta. Paina painike ja valitse haluamasi toiminto Sivun asetukset Tehtäväruutu nuolipainike Tulosta ryhmästä ja/tai paina sivun asetukset ryhmän oikeassa alareunassa olevaa tehtäväruutu nuolta, jolloin aukeaa sivun asetukset dialogi-ikkuna, jossa vastaavat asetustoiminnot. Joissakin työkalupakin valintaikkunan käynnistimissä on tehtäväruutu nuolipainike, joka avaa aina kyseisen valikon asetusdialogi-ikkunan, jossa tehdään tarvittavat asetustoiminnot. valikosta painike ja avautuvasta valikosta Tulostuksen esikatselu painetaan avautuvassa ikkunassa painiketta. valikosta painike ja avautuvassa ikkunassa oikealla näkyy Word dokumentti tulostettavassa muodossa. Näkymää voi zoomata dokumentin alla olevilla zoomaus painikkeilla, sekä myös rullata eteenpäin monisivuista dokumenttia. Tulostuksen ominaisuudet valikosta painike, jolloin sivun oikealle puolelle aukeaa Ominaisuudet dialogi-ikkuna. (mm. dokumentin koko, sivumäärä, päivämäärät yms) Tallennus ja tallennuksen eri tyypit valikosta painike, jolloin sivulle tulee tiedostotyypit kuvakkeet; Viimeksi käytetyt tiedostot muuta tiedostotyyppi.docx, tai Luo PDF tai XPStiedosto. (Huom. doc/docx tallennuksia voidaan editoida myöhemmin, PDF muotoon tallennettua ei voida enää editoida.) valikosta painike, jonka avautuvassa ikkunassa on luettelo viimeksi käytetyistä tiedostoista sekä niiden sijainti. Voit avata haluamasi tiedoston napsauttamalla ko. tiedoston kuvaketta. 1/6

2 2/6 Leikkaa Kopio Leikepöytä valikon työkalupalkista leikkaa painike (Huom. valitse ensin leikattava alue). Leikepöytä valikon työkalupalkista kopioi painike (Huom. valitse ensin kopioitava alue). Tyhjennä muotoilut, poista kaikki muotoilut Fontti valikon työkalupalkista poista muotoilut painike (Huom. poistaa vain muotoilun ja jättää tekstin jäljelle). Officen leikepöytä Leikepöytä valikon työkalupalkista painamalla leikepöydän tehtäväruutu nuoli painiketta, jolloin saadaan esille kaikki leikepöydällä olevat tiedostot. Liitä Liitä määräten Valitse kaikki Etsi Korvaa Linkit Sivun näkymät Leikepöytä valikon työkalupalkista liitä painike (Huom. valittava ensin kopioitava/liitettävä alue). Leikepöytä valikon työkalupalkista liitä painike, jonka nuolta painamalla aukeaa painike, jota pai- namalla aukeaa Liitä määräten dialogi-ikkuna, josta valitaan haluttu liittämismuoto. Muokkaaminen valikon työkalupalkista valitse painike, jota painamalla aukeaa valintaikkuna Valitsee kaikki dokumentissa olevat tekstit ja kuvat muokattaviksi. Muokkaaminen valikon työkalupalkista etsi painike, jonka nuolta painamalla avautuu ikkuna, josta valitaan painike. Etsi toiminto avaa erillisen Siirtyminen ikkunan, jossa on oma etsi /hakutoiminto. Muokkaaminen valikon työkalupalkista painike, josta aukeaa oma Etsi ja korvaa dialogi-ikkuna. valikosta painike, jolloin näkyvän sivun oikealle puolen aukeaa toimintoikkuna, jossa tiedostoon kohdistuvat linkit näkyvät. Asiakirjanäkymät valikon työkalupalkista vaihtoehto; tulostusasettelu, koko näytön lukutila, www-asettelu, jäsennys tai luonnos Viivain, Ruudukko, Siirtymisruutu painiketta, Näytä valikon työkalupakista ja painetaan haluttua i 2/6

3 3/6 Zoomaus Kommentti Ylätunniste, Alatunniste, Sivunumero Zoomaus työkalupalkista zoomaus painike, jolloin avautuu dialogi-ikkuna zoomausas- teen määrittämiseksi. Huom! Helpoimmin zoomaus toiminto löytyy sivun alalaidasta. Kommentit työkalupalkista uusi kommenttipainike, painamalla tätä painiketta saadaan kirjoitettua uusi kommentti kursorin kohdalle. Ylä- ja alatunniste työkalupalkista avautuvista toiminnoista haluttu painike, jolloin avautuvasta valikkoikkunasta valitaan haluttu muotoilu. Päivämäärä Lisää merkki (erikoismerkistö) Lisää kuva, ClipArt, Muodot (esim. suorakulmio), Grafiikka objekti, Kaavio Tekstiruutu, valmiiksi muotoiltu tekstiruutu Teksti työkalupalkista painike ja valitaan avautuvasta dialogi-ikkunasta haluttu päivämäärän tai ajan esitystapa Merkit työkalupalkista merkki painike ja avautuvasta ikkunasta tarvittava erikoismerkki. Kuvat työkalupalkista haluttu kuvan tai muodon hakutoiminto ja valitaan kuva tiedostosta. Teksti työkalupalkista tekstiruutu painike ja avautuvasta ikkunasta valitaan valmiiksi muotoiltu tekstiruutu. Teksti tai objekti tiedostosta Teksti teksti työkalupalkista objekti painike Lisää kirjanmerkki ja avautuvasta ikkunasta painetaan tai objekti painiketta jolloin avautuu valinta tai lisää tiedosto dialogi-ikkuna. Linkit työkalupalkista kirjanmerkki painike ja avautuvassa dialogi-ikkunassa määritetään nimi ja sijainti. Lisää hyperlinkki Lisää alaviite Linkit työkalupalkista hyperlinkki painike, määritä hyperlinkki avautuvassa dialogi-ikkunassa. Alaviitteet valikosta alaviite painike ja kirjoita alaviite kohtaan, jossa kursori on. 3/6

4 4/6 Fontti Kappale / sivun asettelu, sisennykset ja välit sekä tekstin käsittely Luettelomerkit, monitasoinen luettelo, sisennys, tekstin tasaus, rivivälit, sävytys/värit, reunaviivat Muuta kirjainkokoa Taustan väri Tekstin teemat, muuttaa koko asiakirjan ulkoasuominaisuudet (väri, fontti, tehosteet) Tyylit ja muotoilu Kieliasun tarkistus Fontti valikon työkalupalkista muuta fontti painike ja valitaan avautuvasta valintaikkunasta uusi fontin tyyli, tai painetaan tehtäväruutu painiketta, jolloin avautuvassa dialogiikkunassa voi määrittää myös kaikki fontin lisäasetukset. Kappale valikon työkalupalkista tehtäväruutu ja avautuvassa dialogi-ikkunassa voi määrittää kirjoitetun kappaleen asetukset. toiminto. Kappale valikon työkalupalkista tarvittava muotoilu Fontti valikon työkalupalkista muuta kirjainkokoa painike ja tehdään haluttu kirjainkoon muutos. sivun väri. Sivun tausta valikon työkalupalkista sivun väri painike ja avautuvasta ikkunasta valitaan haluttu Teemat valikon työkalupalkista teemat painike ja avautuvasta ikkunasta valitaan haluttu sivun muotoilu eli teema. Tyyli valikon työkalupalkista tehtäväruutu ja avautuvasta ikkunasta voi muuttaa tekstin tyylejä. Lisäksi avatun ikkunan alareunassa on Uusi tyyli, Tyylin tarkistus ja Tyylin hallinta painikkeet joiden avautuvissa dialogi-ikkunoissa voit tehdä kaikki dokumentin tyylimuutokset. Tekstintarkistus valikon työkalupalkista kieliasun tarkistus painike ja aloitetaan tekstin tarkistus avautuneessa dialogi-ikkunassa. Tavutus Jäljitä muutokset (lisäykset, poistot, muutokset) tavutus. Sivun asetukset valikon työkalupalkista tavutus painike ja valitaan manuaalinen tai automaattinen Seuranta valikon työkalupalkista jäljitä muutokset painike ja valitse avautuvasta ikkunasta; Jäljitä muutokset, tai tee avautuvassa dialogi-ikkunassa tarvittavat asetukset tekstin lisäyksen, poiston tai muutoksen jäljitykseen. 4/6

5 5/6 Vertaile ja yhdistä asiakirjat ( vertaa useita asiakirjaversioita tai yhdistä niitä) Asiakirjan suojaus Makrot, tallennus tai makron käyttö Asetukset, Wordin käyttämisen yleiset asetukset Taulukkotyökalut Vertaa valikon työkalupalkista vertaa painike, avautuvasta ikkunasta valitaan Vertaa tai Yhdistä toiminto. valikosta välilehti ja suojaa tiedosto painikkeen avaavassa ikkunassa valitaan tiedoston suojaustapa Makrot valikon työkalupalkista makrot painike, avautuvassa dialogi-ikkunassa tehdään tarvittavat merkinnät. Makro painikkeen alaosassa olevasta nuolesta pääsee, joko valitsemaan Makron tai tallentamaan Makron. valikosta asetukset painike, josta avautuu dialogi-ikkuna. HUOM! Taulukkotyökalut ja tulevat näkyviin työkalupalkkiin vasta kun on tehty taulukko Lisää välilehdellä. Taulukko, Taulukot työkalupalkista taulukko painike, Excel-taulukko, josta avautuu eri taulukkovaihtoehdot. Pikataulukko ja tekstin muuttaminen taulukoksi Rivien / Sarakkeiden lisäys Rivit ja sarakkeet työkalupalkista; Poista solu, sarake, rivi tai taulukko Valitse solu, sarake, rivi tai taulukko Yhdistä tai jaa solut Taulukkotyylit / Automaattinen muotoilu,, TAI, paina tehtäväruutupainiketta ja tee avautuvassa dialogi-ikkunassa tarvittavat muutokset tai lisäykset. Rivit ja sarakkeet työkalupalkista poista painike ja avautuvasta ikkunasta tarvittava vaihtoehto. Taulukko työkalupalkista valitse painike ja avautuvasta ikkunasta tarvittava vaihtoehto. tai jaa solut Yhdistä työkalupalkista yhdistä solut (Huom. valitse ensin työstettävät solut). Taulukkotyylit työkalupalkista haluttu taulukon tyyli. Lisää vaihtoehtoja saa näkyviin nuolta painamalla. 5/6

6 6/6 Sovita sarakkeen tai taulukon leveys sisällön tai ikkunan mukaan Kaavat laskutoimituksia varten Solun koko työkalupalkista sovita painike ja avautuvasta ikkunasta tarvittava vaihtoehto taulukon koon määrittämiseksi. Toiminto sovittaa taulukon sarakkeiden leveyden automaattisesti tekstin mukaan, tai leveys määrittyy taulukon ikkunan koon mukaan Tiedot työkalupalkista kaava painike ja avautuvassa dialogi-ikkunassa tehdään halutut laskukaavat. Taulukon ominaisuudet Taulukko työkalupalkista ominaisuudet painike ja avautuvassa dialogi-ikkunassa voi tehdä taulukon lisäasetuksia, kuten sisennystä tai tekstin rivitysasetuksia. Uusi ikkuna Ikkuna työkalupalkista uusi ikkuna painike, joka avaa uuden ikkunan, uusi ikkuna sisältää näkymän nykyisestä asiakirjasta. Kuvatyökalut HUOM! Kuvatyökalu kuvake tulee näkyviin työkalupalkkiin vasta, kun on otettu jokin kuva aktiiviseksi. Sen jälkeen pääsee muotoile painiketta painamalla muotoilemaan, määrittämään kuvan sijaintia, rivittämään, tekemään korjauksia, rajaamaan ja laittamaan kuvatehosteita. 6/6

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 SFS 2487 asettelumalli v. 2007... 3 2 Wordin oletusasetukset... 4 3 Wordin pikaosien tekeminen ja hallinta... 4 4 Taulukoiden käyttö ja

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Tekstinkäsittely Microsoft Word 2010 3/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 FrontPage 2000 perusteet 1 SISÄLTÖ FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 SIVUSTON ELI WEBIN LUOMINEN...3 Näkymät...4 Sivunäkymä (Page)...4 Kansionäkymä (Folders)...4 Raporttinäkymä (Reports)...4 Siirtymisnäkymä

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

SmartCloud Docs. Versio 1.0

SmartCloud Docs. Versio 1.0 SmartCloud Docs Versio 1.0 ii SmartCloud Docs Sisältö Asiakirjojen käsittely......... 3 Asiakirjojen luonti ja tuonti......... 3 Tietoja mallipohjista........... 3 Asiakirjojen luonti mallipohjista.......

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1 0 Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6. -taitto-ohjelmaan (Fin) Sisältö: Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 2 Ennen taittamisen aloittamista 2 3 Taittaminen 3 3. Objektien sijoittaminen julkaisuun

Lisätiedot