Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)"

Transkriptio

1 Ohje Päivi Klimenko Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

2 Ohje Päivi Klimenko Sisällys 1 uudet omaisuudet Perusasetukset Nimiösivu Ylätunniste Ylätunnistetilan avaaminen Yhden opiskelijan ylätunnistetiedot Ryhmätehtävän ylätunnistetiedot Ylätunnisteen tallentaminen jatkokäyttöä varten Ylätunnisteen tallentaminen Pikaosiin (Quick Parts) Tallennetun ylätunnisterakenneosan käyttäminen Tallennetun ylätunnisterakenneosan asetuksien muokkaaminen Nimiösivun pääotsikko Sisällysluettelosivu Osanvaihtojen tekeminen Tekstisivut ja otsikkotyylit Tavutus Otsikkotyylit oppimistehtävässä Monitasoinen luettelo Otsikko1 (1 Heading1) tyyli Alaotsikko 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading2) tyyli Otsikko (Title) -tyyli Kuva-, kuvio- tai taulukko-otsikkotyylit Lähdeluettelosivu Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden luettelosivu Liitteet ja liiteluettelosivuvaihtoehdot Uusi tyyli liitesivun otsikolle Liitetyylin käyttäminen liiteotsikoissa Automaattinen liiteluettelo omana sivunaan Liiteluettelosivun tekeminen kirjoittamalla Automaattinen sisällysluettelo Sisällysluettelotyylit (Sisluet/TOC) Sisällysluettelon päivitys Tallentaminen... 27

3 Ohje Päivi Klimenko Tallennukset docx ja doc -muotoihin Tallennus PDF-muotoon Pikanäppäinkomennot Lähteet Kuvat Liitteet Liite 1. Esimerkki oppimistehtävän kansilehdestä Liite 2. Esimerkki oppimistehtävän sisällyssivusta... 34

4 Ohje 4 (34) 1 uudet omaisuudet Käyttöliittymä Keskeisimpiä muutoksia Office 2007 versiossa on käyttöliittymän (Fluent) uudenlainen ulkoasu. Kuva 1: Uusi näkymä Office-painike Sovelluksen vasemmassa yläkulmassa on Office-painike (Office Button), jota napsauttamalla saat tutun näköiset toimintovalinnat näkyviin. Kuva 2: Office-painike & toimintovalinnat

5 Ohje 5 (34) Wordin asetukset Office-painikkeen avauksen jälkeen ikkunan alareunassa löytyy Word asetukset (Word Options), jotka vanhassa (Word 2003) käyttöliittymässä sijaitsivat Työkalut-valikkorivin, Asetukset alla. Kuva 3: Wordin asetukset Valintanauha Office-painikkeen alapuolella on valintanauha (Ribbon). Valintanauha sisältää ohjelman keskeisimmät toiminnot välilehdille sijoiteltuina. Kuva 4: Word-valintanauha välilehtineen Välilehdet Ryhmät Aiemmissa Office-versioissa kaikki toiminnot löytyivät alaspäin aukeavista valikoista, mutta Office 2007:ssä ne löytyvät ripoteltuina valintanauhan eri välilehdille. Valinnan aktivoituminen lisää uusia välilehtiä valintanauhalle joko viimeiseksi tai ensimmäiseksi. Esimerkiksi, kun valitset kuvan aktiiviseksi, niin kuvaan liittyvä Muotoilu (Format) välilehti ilmestyy valintanauhan viimeiseksi välilehdeksi. Välilehdille olevat toiminnot on jaoteltu loogisiin kokonaisuuksiin eli omiin ryhmiin (3-7 ryhmää). Joissakin ryhmissä on pienen pieni nuoli alakulmassa, jota kutsutaan valintaikkunan avaimeksi. Napsauttamalla tätä nuolta saat tutun (Word 2003) näköisen ikkunan näkymään. Pikatyökalurivi Valintanauhan ylä- tai alapuolella näet pikatyökalurivin (Quick access toolbar), jota tarvittaessa voit muokata omien tarpeittesi mukaiseksi. Avaa pikatyökalurivin oikean reunan pudotusvalikko (kuva 5) ja valitse Mukauta pikatyökaluriviä... (More Commands...). Kuva 5: Pikatyökalurivin vaihtoehdot

6 Ohje 6 (34) Pikavalikoima Pieni ja aluksi himmeästi näkyvä ikkuna aktivoinnin (valinnan) yhteydessä on Pikavalikoima (Minitoolbar) eli pienoistyökalurivi. Kuva 6: Pikavalikoima aktivoinnin yhteydessä 2 Perusasetukset Standardi Näytä kaikki -painike Asiakirjastandardin perusasetukset tulee tehdä ennen oppimistehtävän kirjoittamista eli tarkista sarkaimet, sivun asetukset ja tyylit (kirjasin eli fontti, pistekoko eli fontin koko, riviväli ja ylätunniste). Tyylien muokkaukset ovat yksi tärkeimmistä asioista osata ennen pitkän asiakirjan kirjoittamista, joten perehdy tähän asiaan kohdassa 6.2 (Tyylit). Sisällysluettelon tyyleistä lue lisää kohdasta 11 (Sisällysluettelo). Opi tarkistamaan kirjoittamaasi ja muotoilemaasi tekstiä. Laita Aloitus (Home) -välilehdeltä Kappale (Paragraph) -ryhmästä Näytä kaikki (Show/Hide) painike päälle, niin voit tarkistaa esim. turhien enter-painalluksien määrän ja mahdollisesti poistamaan tarpeettomat rivinvaihdot, jotka voivat aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Kuva 7: Näytä kaikki pikapainike Aloitus-välilehdellä Kuva 8: Näytä kaikki painikkeen merkkien selityksiä Sarkaimet 1. Valitse Aloitus (Home) välilehti. 2. Napsauta Kappale (Paragraph) ryhmän oikean reunan valintaikkunan avainta (pieni nuoli). 3. Napsauta Sarkaimet... (Tabs...) ja muuta tarvittaessa Oletussarkaimeksi (Default tab stops) 2,3 cm, jolloin standardin mukaiset sarkaimet (C1 - C7)

7 Ohje 7 (34) asettuvat paikoilleen asiakirjaan. 4. Hyväksy muutos OK:lla. Huom! Sivuasetukset Varsinaista tekstiä kirjoittaessasi voit käyttää riippuvan sisennyksen (Ctrl + T -kirjain) tai suurenna sisennyksen [Ctrl + M tai Suurenna -/Pienennä sisennystä painikkeet Aloitus (Home) välilehdellä] toimintoja. Tee tekstin sisennys C1 kohtaan (2,3 cm), kun rivinväli on 1,5 ja C2 kohtaan (4,6 cm), kun rivinväli on Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehti. 2. Napsauta Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Reunukset (Margins) -pudotusvalikko alas. 3. Valitse Mukautetut reunukset... (Custom Margins...) Muuta tarvittaessa määrät alla olevan mukaiseksi. Muista tallentaa muutos Oletus... (Default...) -kohdasta, jos jatkossa haluat käyttää standardin mukaisia marginaaleja. ylä (Top) 1 cm ala (Bottom) 1 cm vasen (Left) 2 cm oikea (Right) 1 cm 4. Tarkista myös, että paperin koko on A4 (ei letter). 5. Hyväksy muutokset OK:lla. Fontti ja fontinkoko Laurean kaikissa teksteissä käytetään Trebuchet MS fonttia ja se kannattaa tallentaa tekstioletukseksi. 1. Valitse Aloitus (Home) välilehti. 2. Napsauta Fontti (Font) ryhmän oikean reunan valintaikkunan avainta (pieni nuoli). 3. Tee muutokset tarvittaessa seuraavanlaiseksi: Fontti (Font): Trebuchet MS Fonttityyli (Font style): Normaali (Regular) Koko (Size): 11 pt. 4. Napsauta Oletus... (Default...) Kuva 9: Fontin tallennusvarmistus 5. Hyväksy Kyllä (Yes) valinnalla (yllä kuva). Huom! Oppimistehtävässä Ei käytetä muita fonttityylejä eli kauttaaltaan tehtävä kirjoitetaan Trebuchet MS -fontilla. Nimiösivun otsikossa fontti on pt. Fontin oletuksen voi myös tehdä Normaali (Normal)-tyylin kautta.

8 Ohje 8 (34) Riviväli Riviväli on 1 (Ctrl 1), jos teksti alkaa sarkaimesta C2 (4,6 cm) ja riviväli on 1½ (Ctrl 5), jos teksti alkaa sarkaimesta C1 (2,3 cm). 3 Nimiösivu Nimiösivu on oppimistehtävän ensimmäinen sivu, johon kirjoitetaan ylätunniste, oppimistehtävän nimi ja mahdollisesti voidaan lisätä otsikon alle kuva tms. objekti, jonka koko on 1/3 koko sivun leveydestä. 3.1 Ylätunniste Nimiösivun ylätunnistetiedot jatkuvat samanlaisina sisällyssivulle (sivu 2) asti ilman sivunumeromerkintää. Sivulta 3 sivunumero lisätään ylätunnisteeseen ja se jatkuu aina oppimistehtävän loppuun asti. Kuitenkin ylätunnistetiedot muuttuvat liitesivuilla. Tällöin kentässä näkyvät rivillä 1 sarkaimessa 7 (R1C7) vain sivunumero ja suluissa sivunumeron kokonaismäärä sekä seuraavalla rivillä (R2C7) liite-sanan lisäksi liitteen numero esim. Liite 1. Liite 2 jne. Ks. tämän ohjeen liitteitä sivulla Alla kertauksena Sfs 2487 asiakirjastandardisuosituksena olevat asetukset, joiden mukaisesti myös oppimistehtävän tekeminen muodostuu. 3.2 Ylätunnistetilan avaaminen Kuva 10: Sfs 2487 asiakirjastandardin ylätunnisteen suositukset Ylätunnisteen tekeminen on yksi uusista ominaisuuksista versiossa. Alla olevan ohjeen mukaan työstät ensin ylätunnisteen ja sen jälkeen voit tarvittaessa tallentaa tehdyn ylätunnisteen Rakenneosavalikkoon (Building Blocks) Pikaosaksi (Quick Parts) mahdollista jatkokäyttöä varten. 1. Valitse Lisää (Insert) välilehti. 2. Valitset Ylätunniste (Header) pudotusvalikosta Muokkaa ylätunnistetta (Edit Header). Kuva 11: Ylätunnisteen uusi muokkaustila ja välilehti

9 Ohje 9 (34) 3.3 Yhden opiskelijan ylätunnistetiedot Tarkista ennen kirjoittamista, että Ylätunniste (Header) tyyli on perusasetuksiltaan (fontti, koko ja sarkaimet) kunnossa. 3.4 Ryhmätehtävän ylätunnistetiedot Kuva 12: Ylätunnistetiedot yhden opiskelijan tehtävässä 1. Kirjoita seuraavaksi alla olevat tiedot, jos teet tehtävän yksin: - (R1C0) Nimi (Etunimi ja sukunimi) (lihavoitu) ja opiskelijanumero sulkujen sisälle (esim ) - (R1C4) Asiakirjatyyppi (lihavoitu) - (R2C0) Laurea-ammattikorkeakoulu - (R2C4) nimen täydenne = opintojakson koodi ja opettaja sukunimi - (R3C0) Laurea ja toimipiste, jossa opiskelet - (R4C0) toteutuskoodi - (R4C4) automaattinen päiväys tai pysyvä pvm - (R5C0) opiskelijanumero. 2. Lisää vielä kaksi tyhjää (2x enter) rivinväliä (yhteensä vain 7 riviä). 3. Sulje Ylätunniste Rakenne (Design) välilehden kautta Sulje (Close)- painikkeella. Kuva 13: Ylätunnistetiedot ryhmätehtävässä 1. Kirjoita nämä tiedot, jos teet tehtävän ryhmätyönä: - (R1 / R2C0) sukunimet aakkosjärjestyksessä 2 riville (lihavoitu) ja opiskelijanumero sulkujen sisälle (esim ) - (R1C4) asiakirjatyyppi (lihavoitu) - (R2 / R3C0) Laurea-ammattikorkeakoulu - (R2C4) nimen täydenne = opintojakson koodi ja opettajan sukunimi

10 Ohje 10 (34) - (R3C0 tai R4C0) Laurea ja toimipiste, jossa opiskelette - (R4C4) automaattinen päiväys. 2. Lisää vielä kaksi tyhjää (2x enter) rivinväliä (yhteensä vain 7 riviä). Ylätunnisteessa rivimäärä on kauttaaltaan 7 riviä, paitsi liitesivuilla (2 riviä). 3. Sulje Ylätunniste Rakenne (Design) välilehden kautta Sulje (Close)- painikkeella. 3.5 Ylätunnisteen tallentaminen jatkokäyttöä varten Rakenneosat Ylätunnisteen(t) voidaan tallentaa myös Pikaosavalikoimaan (Quick Parts), jolloin ne ovat käytettävissä myöhempää käyttöä varten. Tallennus tapahtuu omaan työkoneeseen Rakenneosiin (Building Blocks) tai normal.dotm malliin upotettuna Ylätunnisteen tallentaminen Pikaosiin (Quick Parts) 1. Aktivoi valmis ylätunniste kokonaan esim. Ctrl + A (aktivoi kaiken). Huom! Tässä kohdassa on hyvä laittaa Näytä/Piilota (Show/Hide) painike päälle. 2. Valitse Lisää (Insert) välilehden Ylä- ja alatunniste (Header & Footer) ryhmästä Tallenna valinta yläosatunnistevalikoimaan... (Save Selection to Header Gallery...). 3. Täytä seuraavat tiedot Uuden rakenneosan luominen (Create New Building Block) valintaikkunaan (kuva 15): - Nimi (Name): Anna rakenneosalle yksilöllinen nimi. - Valikoima (Gallery): Valitse valikoimaksi Ylätunnisteet (Headers) - Luokka (Category): Valitse luokaksi Yleiset (General) tai tee uusi oma. - Kuvaus (Description): Kirjoita rakenneosan kuvaus tarvittaessa. - Kohde (Save in): Valitse Normal.dotm (tallentuu malliin). - Asetukset (Options): Valitse Lisää vain sisältö (Insert content only). 4. Hyväksy OK:lla.

11 Ohje 11 (34) Kuva 14: Ylätunnisteen tallentaminen Pikaosiin Tallennetun ylätunnisterakenneosan käyttäminen 1. Vie kohdistin sivulle (tai sivun osalle), johon haluat lisätä valmiin ylätunnisteen. 2. Valitse Lisää (Insert) -välilehden Ylä- ja alatunniste (Header & Footer) ryhmästä ylätunniste. Huom! Ylätunnistekenttää ei tarvitse avata (aktivoida) vaan tarkista sivun kohta, jos olet käyttänyt sivun osanvaihto-toimintoa Tallennetun ylätunnisterakenneosan asetuksien muokkaaminen 1. Valitse Lisää (Insert) -välilehden Teksti (Text) -ryhmästä Pikaosat (Quick Parts). 2. Valitse Rakenneosien järjestäminen... (Building Blocks Organizer...). 3. Valitse rakenneosa, jonka haluat muokata. 4. Valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia... (Edit properties...). 5. Tee tarvittavat muokkaukset. 6. Hyväksy OK:lla. 7. Valitse Haluatko määrittää rakenneosan merkinnän uudelleen? -kohdassa Kyllä. Kuva 15: Rakenneosan järjestäminen (Building Blocks Organizer) 3.6 Nimiösivun pääotsikko Oppimistehtävän nimi (pääotsikko) kirjoitetaan ensimmäiselle sivulle (nimiösivulle) riville 18 (ylätunnisteessa = 18). Laskelmaa apuna voit käyttää Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Rivinnumerointi (Line Numbers) vaihtoehtoja (alla kuva 14).

12 Ohje 12 (34) 4 Sisällysluettelosivu Kuva 16: Rivinnumeroinnin pika-asetukset 1. Sisennä kohdistin rivillä 18 sarkaimeen C1 tai pitkissä nimissä keskittäen. 2. Muuta fonttikoko 14 - (20) (lihavoitu) (Trebuchet MS). 3. Lisää mahdollinen kuva sopivasti sivun kokonaisuutta ajatellen nimen alapuolelle. 4. Tämän jälkeen toteuta pakotettu sivunvaihto (Ctrl + Enter). Sisällyssivun ylätunnistetiedot ovat samanlaiset kuin nimiösivun (ei sivunumerointia). 1. Kirjoita Sisällys-sana sivun 2 ylätunnisteen jälkeen ensimmäiselle tyhjälle riville (R8). 2. Tee kaksi (2x) enter-painallusta. 3. Tee pakotettu sivunvaihto (Ks. seuraava kohta 5) osanvaihto-toiminnolla (Section Breaks). Huom! Varsinainen sisällysluettelo luodaan sitten vasta, kun tekstiosa otsikoineen on valmis. 5 Osanvaihtojen tekeminen Pakotettu sivunvaihto tehdään osanvaihtotoiminnolla sisällyssivulle ennen varsinaisia tekstisivuja, jotta oppimistehtävän ylätunnistetiedot saadaan erilaiseksi. Tätä toimintoa käytetään myös liitesivujen ylätunnistemuokkauksen yhteydessä. 1. Tee sisällyssivulle Sisällys-sanan jälkeen muutama enter-painallus. 2. Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Vaihdot (Breaks) pudotusvalikosta Osanvaihdot (Section Breaks) luokasta Seuraava sivu (Next Page).

13 Ohje 13 (34) Kuva 17: Osanvaihdon tekeminen ja tarkistaminen Huom! Tarkista toiminto (kuva 17, oikea) valitsemalla ensin Näytä/Piilota (Show/Hide) painike aktiiviseksi. 3. Avaa sisällyssivun jälkeisen sivun ylätunnistekenttä -> Lisää (Insert) välilehden Ylätunniste (Header) pudotusvalikon Muokkaa ylätunnistetta (Edit Header) kohdasta. 4. Ota pois Rakenne (Design) välilehden (ilmestyy oikealle valintanauhalla) Siirtyminen (Navigation) -ryhmästä Linkitä edelliseen (Link to Previous) valinta (oletuksen aina päällä). Kuva 18: Osanvaihdon Linkitä edelliseen -valinta Nyt sivun ylätunnistetila/-osa on erilainen kuin sivut 1-2, jolloin lisäys sivunumeroinnin osalta on mahdollista. Sivunumeron lisääminen Tarkista, että ylätunnistetila on aktiivinen. 1. Valitse Rakenne (Design) -välilehden vasemmasta reunasta Ylä- ja alatunniste (Header & Footer) ryhmä. 2. Avaa Sivunumero (Page Number) pudotusvalikon alta Nykyinen sijainti (Current Position) valikon alta Sivu X / Y (Page X of Y) -valinta. Kuva 19: Sivunumeron lisääminen 3. Muotoile valmista mallia alla olevan mukaiseksi, mutta älä poista valmiina olevia numeroita.

14 Ohje 14 (34) Huom! Tarvittaessa voit sivunumerointimuotoilun tallentaa Pikaosat (Quick Parts) valikon Rakenneosiin (Building Blocks) jatkokäyttöä varten. Ohjeet tallennukseen saat kohdasta Ylätunnisteen tallentaminen rakenneosiin. Muista ensin sivunumero aktivoida ja vasta sitten tallentaa Sivunumero (Page Number) valikon Nykyinen sijainti (Current Position) kohdasta Tallenna valinta sivunumerovalikoimaan... (Save Selection to Page Number Gallery...). 4. Sulje ylätunniste -> Rakenne (Design) välilehden Sulje (Close) ryhmän punaisesta -painikkeesta. 6 Tekstisivut ja otsikkotyylit Tekstiosan sisältö Oppimistehtävässä on nimiö- ja sisällyssivun lisäksi varsinaiset tekstisivut, joiden tekstiosat kirjoitetaan Normaali (Normal) tyylillä ja otsikot Otsikko (Heading) -tyyleillä. Varsinainen teksti tulee kuitenkin sisentää riippuvalla sisennyksellä suoraan sivulle Ctrl + T-kirjain (2x) yhdistelmällä tai luomalla uusi tyyli tekstin kirjoittamista varten, jossa riippuvan sisennyksen voi asettaa valmiiksi tyyliin. Tarkista vielä ennen tekstin kirjoittamista, että automaattinen tavutus on päällä. 6.1 Tavutus 1. Valitse Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Tavutus (Hyphenation) pudotusvalikosta Automaattinen (Automatic) -valinta. 6.2 Otsikkotyylit oppimistehtävässä Kuva 20: Automaattinen tavutus 2. Tarvittaessa voit muokata asetuksia Tavutusasetukset...(Hyphenation Options...) kohdasta (esim. oikean reunan tavutusvälityksen cm-määrä). Automaattista sisällysluetteloa varten on tekstiosan kaikki otsikot kirjoitettava omalle rivilleen sarkain C0-kohtaan ja muotoiltava otsikko (heading) - tyyleillä. Otsikkotekstin ylä- ja alapuolella on vain 1 tyhjä rivi. Otsikot muokataan Aloitus (Home) välilehden Tyylit (Styles) ryhmän kautta avautuvilla Otsikko (Heading) tyyleillä, jotta automaattinen sisällysluettelo voidaan tehdä. Muotoile tarvittaessa Otsikko (Heading) tyylit alla olevan mukaisesti.

15 Ohje 15 (34) Laurean versiossa tyylit perustuvat normal.dotm pohjaan, joiden Otsikko (Heading) -tyylit voivat olla oletuksena jo käytössäsi. Tarkista kuitenkin ensin tyylit (Kuva 15) ja tee muokkaukset tarvittaessa Otsikko (Heading) -tyyleihin alla olevan ohjeen mukaisesti Monitasoinen luettelo Kuva 21: Otsikko-tyylit Tyyli-luettelossa Tee ensin Monitasoinen luettelo (Multilevel List): 1. Valitse Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän Monitasoinen luettelo (Multilevel List). 2. Avaa Luettelokirjasto (List Library) luokasta alla olevan mukainen luetteloryhmä. Huom! Viimeisen numeron jälkeen ei ole pistettä (Ks. kuva alla).

16 Ohje 16 (34) Kuva 22: Monitasoinen luettelon valinta Tämän valinnan jälkeen toteuta tyylimuokkaukset varsinaisissa tyyleissä eli Tyyli-ikkunan kautta avautuvassa Tyylit (Styles) -luettelossa. Monitasoinen numerointi on oletuksena muokkauksen jälkeen jokaisessa Otsikkotyylissä. vaikka se tyylimuotoilun numerointikohdassa näyttääkin Ei mitään vaihtoehtoa. Huom! Word 2003 versiossa numerointimuotoilu toteutetaan toisinpäin Otsikko1 (1 Heading1) tyyli 1. Valitse Aloitus (Home) välilehden Tyyli (Styles) ryhmä näkyviin valintaikkunan avaimella (pienen pieni nuoli ryhmän oikeassa alareunassa). 2. Napsauta Otsikko 1 (Heading 1) tyylin oikean reunaan tulevan pudotusvalikon Muokkaa (Modify) -kohtaa. Kuva 23: Tyylin muokkausasetuksen valintaikkunan avaus 3. Avaa Muotoile (Format) valikko. 4. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 5. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Rivinväli (Line spacing): 1 (Single) tai 1 ½ (C1-kohdasta). Huom! Luettelonumeron ja tekstin välissä oleva väli voi olla 0,76 cm 1 cm Otsikko 1 tyylissä. Tämä muutos tehdään Mukautettu (Special) -kohdassa. 6. Hyväksy OK Alaotsikko 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading2) tyyli 1. Napsauta 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading 2) tyylin oikean reunaan tulevan pudotusvalikon Muokkaa (Modify) -kohtaa. 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0

17 Ohje 17 (34) Otsikko (Title) -tyyli Rivinväli (Line spacing): 1 (Single) tai 1 ½ (C1-kohdasta). Huom! Luettelonumeron ja tekstin välissä oleva väli Otsikko 2 (1,02 cm 1,3 cm), Otsikko 3 (1,27 cm 1,6 cm) ja Otsikko 4 (1,52 cm 1,8 cm). Tämä muutos tehdään Mukautettu (Special) -kohdassa. 5. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla. Otsikko (Title) on otsikkotyyli, jossa ei ole numeromuotoa, mutta näkyy kuitenkin sisällysluettelossa esim. Lähteet-sana. 1. Avaa Tyylit (Styles) ikkuna. 2. Avaa Otsikko (Title) tyylin pudotusvalikon kautta Muokkaa (Modify ). Huom! Jos luettelossa ei näy Otsikko (Title) -tyyliä, niin valitse Asetukset... (Options...) valinnan Tyyliruudun asetukset (Style Pane Options) ikkunassa Kaikki tyylit (All Styles) valinta. 3. Tarkista ensin, että tyylissä on Tyylin lähde (Style based on) -kohdassa Normaali (Normal) valinta. 4. Tarkista myös, että Seuraa kappaleen tyyli (Style for following paragraph) kohdassa on Normaali (Normal) -valinta. 5. Avaa Muotoile (Format) valikko. 6. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 7. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1 (Single) tai 1 ½ (C1-kohdasta). 5. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla. Huom! Valitse Malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa (New documents based on this template) kohta, jos haluat tyylien säilyvän koneellasi myös jatkokäyttöä varten esim. uusissa asiakirjoissa. 6.3 Kuva-, kuvio- tai taulukko-otsikkotyylit Tee kuvien, kuvioiden ja taulukoiden otsikot aina näiden alapuolelle. Huom! Perustuu uuteen SFS 2487 asiakirjastandardisuositukseen. 1. Vie kohdistin kyseisen objektin (kuvion, kuvan tai taulukon) alapuolelle (välissä aina yksi tyhjä rivi). 2. Valitse Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän Lisää otsikko (Insert Caption). 3. Valitse Asetukset (Options) kohdan luettelosta oikea vaihtoehto: Kuva, Kuvio tai Taulukko ja tarvittaessa voit lisätä uuden luokan kohdasta Uusi otsikkolaji (New Label). 4. Hyväksy OK:lla.

18 Ohje 18 (34) 5. Laita numeron jälkeen kaksoipiste (:) + välilyönti ja kuvaan liittyvä teksti. Kuva 24: Kuvaotsikoinnin tekeminen Huom! Kuvan otsikko (Caption) tyyli on myös muokattava, joten avaa Tyyli (Styles) ikkuna ja Kuvan otsikko (Caption) tyyli. 1. Valitse Kuvan otsikko (Caption) tyylin pudotusvalikon alta Muokkaa... (Modify...). 2. Tarkista, että Seuraa kappaleen tyyli (Style for following paragraph) kohdassa on Normaali (Normal) -valinta. 3. Avaa Muotoile (Format) valikko. 4. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 5. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 4,6 cm Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1 (Single) tai 1 ½ (C1-kohdasta) 6. Hyväksy lopuksi muutokset OK:lla. Huom! Kohteen numero muuttuu automaattisesti lineaarisen järjestyksen mukaan eli jälkeenpäin lisätyn kuvan numero muuttuu automaattisesti Kuvaotsikko (Caption) tyylin käytön toimesta. 7 Lähdeluettelosivu Tekstiosan jälkeen kirjoitetaan lähdeluettelo alkaen omalta sivultaan. 1. Tee muutama enter-painallus viimeisellä tekstisivulla. 2. Tee pakotettu sivunvaihto (Ctrl + enter) tai Sivun asettelu (Page Layout) välilehden Sivun asetukset (Page Setup) ryhmän Vaihdot (Breaks) kohdasta. 3. Kirjoita Lähteet-sana riville 8 käyttäen Otsikko (Title) tyyliä. 4. Kirjoita varsinainen lähdeluettelo esim. Normaali-tyylillä sisentäen teksti kohtaan 4,6 cm [Ctrl + M painikkeilla (2x) tai Suurenna sisennä (Increase Indent) painikkeella (2x)]. Voit myös tehdä tekstiä varten uuden tyylin, johon Kappale (Paragraph) kohtaan sisennys muutetaan 4,6 cm.

19 Ohje 19 (34) Kuva 25: Lähdesivun otsikon ja luettelon kirjoitustapa

20 Ohje 20 (34) 8 Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden luettelosivu Luettelot tehdään lähteiden jälkeen omalle sivulle ennen mahdollisia liitteitä. Luettelot voidaan toteuttaa sen jälkeen vasta, kun olet tehnyt kuva-, kuvio- ja taulukko-otsikoinnit (Ks. 6.3 kohta) Kuvaotsikkotyylin (Caption) mukaan. 1. Vie kohdistin paikkaan, johon luettelo tehdään. 2. Valitse Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän alta Lisää kuvaluettelo (Insert Table of Figures). 3. Valitse Muokkaa... (Modify...). 4. Valitse Tyyli (Style) ikkunan kautta uudelleen Muokkaa... (Modify...). 5. Avaa Muotoile (Format) valikko. 6. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 7. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 1 cm Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1 (Single). 6. Hyväksy OK:lla (vain 3x). 7. Ennen viimeistä hyväksyntää tarkista seuraavat valinnat; [ ] Näytä sivunumerot (Show page numbers) [ ] Tasaa sivunumerot oikealle (Right align page numbers) [ ] Muotoilut (Formats) Mallista (From template) valinta [ ] Otsikon laji (Caption label) Kuva, kuvio tai taulukko Täytemerkki (Tab leader) ruudusta täyte pisteet (...) 8. Lopuksi hyväksy OK:lla.

21 Ohje 21 (34) 9 Liitteet ja liiteluettelosivuvaihtoehdot 9.1 Uusi tyyli liitesivun otsikolle Liitteet voidaan oppimistehtävään tehdä monella eri tavalla. Alla olevat ohjeissa tehdään ensin uusi tyyli liiteotsikoille, jotta automaattinen luettelon tekeminen onnistuu. Liiteluettelointi voidaan upottaa varsinaiseen sisällysluetteloon (automaattinen sisällysluettelon tekeminen) tai omaksi sivukseen lähteiden ja mahdollisen kuvaotsikkoluettelosivun jälkeen. Luettelo voidaan myös tehdä siinäkin tapauksessa vaikka liitteet ovat erillisiä tiedostoja ja niitä ei voida yhdistää oppimistehtävän sivuille. Tästä myös ohjeet alla. Liitteiden ollessa vähemmän kuin 5 kpl, voidaan liiteotsikot sisällyttää varsinaiseen sisällysluetteloon (sivulle 2). Ennen automaattista luettelon tekemistä sinun tulee tehdä liiteotsikoille uusi tyyli (New style). 1. Avaa Tyylit (Styles) ikkuna auki. 2. Valitset Uusi tyyli (New style). 3. Tee seuraavat muutokset tyyliasetuksiin: Kuva 26: Uuden tyylin luominen ja muokkaaminen

22 Ohje 22 (34) Huom! Fontin värin voi tarvittaessa muuttaa valkoiseksi, jolloin otsikkoteksti ei näy varsinaisella liitesivulla, mutta automaattisessa luettelossa teksti näkyy. Sisällysluettelon tyylit käsitellään kohdassa 10.1 Sisällysluettelon tyylit. 9.2 Liitetyylin käyttäminen liiteotsikoissa 1. Kirjoita liitesivun yläosaan liitteen otsikko (nimi). 9.3 Automaattinen liiteluettelo omana sivunaan Kuva 27: Liitesivun otsikkotekstin (nimen) kirjoittaminen 2. Muotoile teksti uudella Liitetyyli tyylillä ja muuta tarvittaessa tekstin väri valkoiseksi (jos et halua tekstin näkyvän tällä liitesivulla, mutta haluat sen näkyvän luettelossa). 3. Lisää liitesivulle liite (teksti- tai kuvamuoto). 4. Tee jokaisen liitteen loppuun pakotettu sivunvaihto osanvaihtotoiminnolla (Ks. kohta 5), jotta voit muuttaa liitesivun ylätunnistetiedot oikeiksi. Tehdään ensin tyhjä sivu liiteluetteloa varten ennen liitteitä (lähde- ja mahdollisen kuvaluettelon jälkeen): 1. Vie kohdistin lähdeluettelon tai mahdollisen kuvaluettelon loppuun. 2. Tee pakotettu sivunvaihto Ctlr + Enter painikkeilla. Ylätunnistetiedot ovat samanlaiset kuin varsinaisilla tekstisivuilla. 3. Kirjoita heti sivun alkuun (R8) Liitteet-sana ja muotoile se Otsikko (Title) tyylillä. 4. Tee Liitteet-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 5. Avaa Viittaukset (References) välilehden Kuvatekstit (Captions) ryhmän Lisää kuvaluettelo (Insert Table of Figures) ikkuna. 6. Valitse Muokkaa... (Modify...) kaksi kertaa (2x). 7. Valitse Muotoile (Format) valikon kautta Kappale (Paragraph). 8. Vaihda rivinväliksi (Line Spacing) 1,5 ja muuta sisennä (Indentation) kohtaan määräksi 1 cm. 9. Hyväksy ja paina OK:ta neljä kertaa (4x).

23 Ohje 23 (34) 9.4 Liiteluettelosivun tekeminen kirjoittamalla Liiteluettelo voidaan myös kirjoittaa omalle sivulleen, jos liitteitä ei voida liittää oppimistehtävätiedoston loppuun. Ennen luettelon kirjoittamista tee tyhjä sivu lähde- tai mahdollisen kuvaluettelosivun jälkeen (esim. Ctrl + enter -painikkeilla). 1. Kirjoita heti sivun alkuun (R8) Liitteet-sana ja muotoile se Otsikko (Title) tyylillä. 2. Tee Liitteet-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 3. Avaa Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän ikkuna. 4. Vaihda rivinväliksi (Line Spacing) 1,5 (lines). 5. Avaa Sarkaimet... (Tabs...). 6. Tee seuraavat sarkaimet: Sarkainkohdan sijainti (Tab stop position): 1 (cm) Tasaus (Alignment): [Vasen (Left)] Täytemerkki (Leader): [Ei mitään (None)] Napsauta Aseta (Set) painiketta Sarkainkohdan sijainti (Tab stop position): 16 (cm) Tasaus (Alignment): Oikea (Right) Täytemerkki (Leader): 2... Napsauta Aseta (Set) painiketta 8. Hyväksy sarkainasetukset OK:lla. 9. Ennen kirjoittamista sisennä teksti alkamaan oikeasta kohdasta painamalla Ctlr + M (kohdistin on 1 cm päässä vasemmasta marginaalista). Kuva 28: Liitesivuluettelon kirjoittaminen

24 Ohje 24 (34) 10 Automaattinen sisällysluettelo 1. Vie kohdistin oppimistehtävän sivulle 2, sisällysluettelosivulle. 2. Muuta Aloitus (Home) välilehden Kappale (Paragraph) ryhmän Riviväli (Line spacing) kohtaan rivinväli 1,5. Kuva 29: Sisällyssivun rivinvälin vaihto 3. Tee Sisällys-sanan jälkeen kaksi enter-painallusta (R10). 4. Avaa Viittaukset (References) välilehden Sisällysluettelo (Table of Contents) ryhmän Sisällysluettelon (Table of Contents) pudotusvalikko alas. 5. Valitse Lisää sisällysluettelo... (Insert Table of Contents...). 6. Tarkista, että seuraavat valinnat ovat valitut: [ ] Näytä sivunumerot (Show page numbers) [ ] Tasaa sivunumerot oikealle (Right align page numbers). 7. Valitse Täytemerkkiruudusta täytepisteet (...). 8. Valitse Muotoilut (Formats) kohdasta Mallista (From template) -vaihtoehto. Tämän jälkeen muotoile automaattisen sisällysluettelon tyylit [Sisluet1 (TOC1) jne. tyylit]. 9. Valitse Muokkaa (Modify ). Seuraavaksi muotoile kaikki ne tyylit, joiden vastaavaa määrä olet käyttänyt varsinaisten tekstisivujen Otsikko (Heading) tyyleissä. Esimerkiksi: 1 Otsikko 1 (1 Heading 1) <-> Sisluet1 (TOC1) 1.1 Otsikko 2 (1.1 Heading 2) <-> Sisluet2 (TOC2) Otsikko 3 (1.1.1 Heading 3) <-> Sisluet3 (TOC3) jne. kohdan 10.1 Sisällysluettelontyylit -ohjeen mukaisesti.

25 Ohje 25 (34) 10.1 Sisällysluettelotyylit (Sisluet/TOC) Sisluet1 (TOC1) Sisluet2, Sisluet3 (TOC2, TOC3) jne. 1. Valitse Tyyli (Style) -ikkunasta Sisluet1 (TOC1). 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation): Vasen (Left) 0 Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5 5. Hyväksy OK. 6. Muotoile Sarkaimet (Tabs) Sarkainkohta (Tab stop position) 16 cm Tasaus (Alignment) Oikea Täytemerkki (Leader) 2 7. Napsauta Aseta (Set). 8. Hyväksy OK:lla (2x) Muokkaa myös Sisluet2 (TOC2) ja Sisluet3 (TOC3), jos niitä (Otsikko 2 ja Otsikko 3) on asiakirjassa käytetty. 1. Valitse Tyyli (Style) ikkunasta kyseinen tyyli; Sisluet2, Sisluet3 (TOC1, TOC2). 2. Avaa Muotoile (Format) valikko. 3. Muotoile Fontti (Font): Trebuchet MS Normaali (Regular) 11 pt OK. 4. Muotoile Kappale (Paragraph): Välistys (Spacing): Ennen (Before) 0 Jälkeen (After) 0 Sisennys (Indentation) tyylin mukaisesti; Sisluet2 (TOC2) Vasen (Left) 1 (cm) Sisluet3 (TOC3) Vasen (Left) 2 (cm) Sisluet4 (TOC4) Vasen (Left) 3 (cm) Mukautettu (Special): Ei mitään (none) Rivinväli (Line spacing): 1,5 5. Hyväksy OK. 6. Muotoile Sarkaimet (Tabs) Sarkainkohta (Tab stop position) 16 cm Tasaus (Alignment) Oikea Täytemerkki (Leader) 2 7. Napsauta Aseta (Set). 8. Hyväksy OK:lla (2x) 9. Lopuksi napsauta vielä kerran OK. Sisällysluettelo on valmis. Huom! Sisällysluettelon tyylit voit myös muotoilla valmiiksi heti alkuvaiheessa vaikka tekstiä ei ole kirjoitettu. Muistathan, että Lisää malliin (New documents based on this template) vaihtoehdon valitseminen tarkoittaa, että sisällysluettelotyylit säilyvät mallipohjassa sovellus- ja konekohtaisesti sekä tietysti tallennetussa oppimistehtävässä itsessään, jolloin tyylin kopioiminen onnistuu kätevästi tallennetun asiakirjan kautta.

26 Ohje 26 (34) 10.2 Sisällysluettelon päivitys Jos tekstiin tulee muutoksia (esim. sivuja tai otsikoita lisää), sisällysluettelo ei korjaannu automaattisesti vaan sisällysluettelo on aina päivitettävä. 1. Valitse sisällysluettelo hiiren oikealla painikkeella (pikavalintavaihtoehdoista) Päivitä kenttä (Update Field) -valinnalla. Kuva 30: Sisällysluettelon päivitys 2. Valitse tarpeen mukaisesti; Päivitä vain sivunumerot (Update page numbers only) tai Päivitä koko luettelo (Update entire table) 3. Hyväksy OK:lla.

27 Ohje 27 (34) 11 Tallentaminen tallennusmuoto on oletuksena uuden version mukainen, joka perustuu uuteen avoimeen standardiluokitukseen. Tiedostomuodon lyhenne on docx, kun se aikaisemmissa vanhemmissa versiossa on ollut doc. Vaihtoehdot Oppimistehtävä kannattaa tallentaa aina oletuksena 2007-versiomuotoon ja vain tarvittaessa vanhempaan versiomuotoon Tallennukset docx ja doc -muotoihin 1. Avaa Office-painikkeen (Office Button) alta Tallenna nimellä (Save As) valikkö Tallennus PDF-muotoon Kuva 31: Tallennuksen vaihtoehdot 2. Valinta Word-asiakirja (Word Document) tallentaa docx- eli -muotoon. tai 3. Valinta Word asiakirja... (Word Document) tallentuu doc- eli Word 2003 tai sitä vanhempaan muotoon. Myös tallennuslistalla oleva PDF tai XPS valinta on mahdollista, jos tehtävän luonne sen sallii. 1. Avaa yllä olevan mukaan Tallenna nimellä (Save As) ja valitse PDF tai XPS. 2. Avaa Asetukset... (Options...) ja/tai tee muutokset Optimointi-kohtaan. Kuva 32: PDF-tallennus

28 Ohje 28 (34) Huom! Asetuksien valinnassa voit myös valita Sivualueen (Page range) ja muuttaa niitä tarvittaessa.

29 Ohje 29 (34) 12 Pikanäppäinkomennot Asiakirjan käsittely Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + S Ctrl + P Ctrl + Z Ctrl + Y Ctrl + F4 Alt + F4 Uusi tiedosto Tiedoston avaaminen Tallennus Tulostus Edellisen toiminnon kumoaminen Edellisen toiminnon toistaminen Asiakirjan sulkeminen Ohjelman lopettaminen Merkkimuotoilu (valitse ensin muotoiltava alue) Ctrl + B Ctrl + U Ctrl + I Shift + F3 Ctrl + + Lihavointi Alleviivaus Kursivointi Kirjantason vaihto (3 vaihtoehtoa) Alaindeksi Ctrl + Shift + Z Ctrl + Shift + A Muotoilujen poisto Kaikki kirjaimet isoiksi Leikepöydän käyttö Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Leikkaaminen Kopiointi leikepöydälle Liittäminen Kappalemuotoilut Ctrl + T Ctrl + Shift + T Ctrl + M Ctrl + Shift + M Ctrl + Q Riippuva sisennys oikealle Riippuva sisennys vasemmalle Suurentaa marginaalia eli tavallista sisennystä Pienentää marginaalia eli tavallista sisennystä Poistaa kaikki sisennykset valitulta alueelta Ctrl + 1 Riviväli 1 Ctrl + 2 Riviväli 2 Ctrl + 5 Riviväli 1,5 Ctrl + L Ctrl + E Ctrl + R Ctrl + J Tasaus vasemmalle Kappaleen keskitys Tasaus oikealle Molempien reunojen tasaus

30 Ohje 30 (34) Tekstin valinta Ctrl + A Ctrl + Shift + End Ctrl + Shift + Home Shift + Shift + Shift + Shift + Ctrl + Shift + Ctrl + Shift + Merkitsee koko asiakirjatekstin Merkitsee kursorista tekstin loppuun Merkitsee kursorista tekstin alkuun Merkitsee kirjain kirjaimelta oikealle päin Merkitsee kirjain kirjaimelta vasemmalle Merkitsee kursorista alaspäin Merkitsee kursorista ylöspäin Merkitsee sana kerrallaan oikealle päin Merkitsee sana kerrallaan vasemmalle Erikoistoimintoja Ctrl + Delete Ctrl + Back Space Ctrl + Enter Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter Ctrl + Shift + Välilyönti Ctrl + Shift + - Poistaa oikealta puolelta sana kerrallaan Poistaa vasemmalta puolelta sana kerrallaan Sivun vaihto Pehmeä rivinvaihto Palstan vaihto Sitova (kiinteä) välilyönti Sitova (kiinteä) yhdysmerkki Pikavalintanäppäinluettelon tulostaminen Jos haluat tulostaa itsellesi täydellisen pikanäppäinluettelon, niin Valitse Näytä (View) välilehden Makrot (Macros) pudotusvalikon alta Näytä makrot (View Macors) valinta. 2. Valitse Makrojen lähde (Macros in) kohdasta Word-kommennot (Word commands). 3. Valitse Makron nimi (Macro name) kohdasta LuetteloKomennot (ListCommands). 4. Valitse Suorita (Run). 5. Valitse Komentojen luettelo (List Commands) ikkunasta Nykyiset valikko ja näppäimistöasetukset (Current keyboard settings). 6. Hyväksy OK:lla. Kuva 33: Luettelomerkkilistan hyväksyminen

31 Ohje 31 (34) Lähteet Paananen, J Tekstinkäsittelyn pikaopas. Jyväskylä: WSOY. Rousku, K, Office Tehoa työskentelyyn. Jyväskylä: WSOY.

32 Ohje 32 (34) Kuvat Kuva 1: Uusi näkymä... 4 Kuva 2: Office-painike & toimintovalinnat... 4 Kuva 3: Wordin asetukset... 5 Kuva 4: Word-valintanauha välilehtineen... 5 Kuva 5: Pikatyökalurivin vaihtoehdot... 5 Kuva 6: Pikavalikoima aktivoinnin yhteydessä... 6 Kuva 7: Näytä kaikki pikapainike Aloitus-välilehdellä... 6 Kuva 8: Näytä kaikki painikkeen merkkien selityksiä... 6 Kuva 9: Fontin tallennusvarmistus... 7 Kuva 10: Sfs 2487 asiakirjastandardin ylätunnisteen suositukset... 8 Kuva 11: Ylätunnisteen uusi muokkaustila ja välilehti... 8 Kuva 12: Ylätunnistetiedot yhden opiskelijan tehtävässä... 9 Kuva 13: Ylätunnistetiedot ryhmätehtävässä... 9 Kuva 14: Ylätunnisteen tallentaminen Pikaosiin Kuva 15: Rakenneosan järjestäminen (Building Blocks Organizer) Kuva 16: Rivinnumeroinnin pika-asetukset Kuva 17: Osanvaihdon tekeminen ja tarkistaminen Kuva 18: Osanvaihdon Linkitä edelliseen -valinta Kuva 19: Sivunumeron lisääminen Kuva 20: Automaattinen tavutus Kuva 21: Otsikko-tyylit Tyyli-luettelossa Kuva 22: Monitasoinen luettelon valinta Kuva 23: Tyylin muokkausasetuksen valintaikkunan avaus Kuva 24: Kuvaotsikoinnin tekeminen Kuva 25: Lähdesivun otsikon ja luettelon kirjoitustapa Kuva 26: Uuden tyylin luominen ja muokkaaminen Kuva 27: Liitesivun otsikkotekstin (nimen) kirjoittaminen Kuva 28: Liitesivuluettelon kirjoittaminen Kuva 29: Sisällyssivun rivinvälin vaihto Kuva 30: Sisällysluettelon päivitys Kuva 31: Tallennuksen vaihtoehdot Kuva 32: PDF-tallennus Kuva 33: Luettelomerkkilistan hyväksyminen... 30

33 Liitteet Liite 1. Esimerkki oppimistehtävän kansilehdestä 33 (34) Liite 1

34 Liite 2. Esimerkki oppimistehtävän sisällyssivusta 34 (34) Liite 2

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Tekstinkäsittely Microsoft Word 2010 3/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 SFS 2487 asettelumalli v. 2007... 3 2 Wordin oletusasetukset... 4 3 Wordin pikaosien tekeminen ja hallinta... 4 4 Taulukoiden käyttö ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 FrontPage 2000 perusteet 1 SISÄLTÖ FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 SIVUSTON ELI WEBIN LUOMINEN...3 Näkymät...4 Sivunäkymä (Page)...4 Kansionäkymä (Folders)...4 Raporttinäkymä (Reports)...4 Siirtymisnäkymä

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU Tehoa työskentelyyn koulutuskiertue 10.12.2008 Oulu Kimmo Rousku Materiaalin edelleenlevittäminen on kielletty. 10.12.2008 Office 2007-koulutusmateriaali

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Tekstinkäsittely. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Tekstinkäsittely. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia Tekstinkäsittely Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Sisällysluettelo Alkusanat...4 Yleistä harjoituksista...5 Ohje-toiminto ja vihjeet...6

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Tekstinkäsittely mikrotietokoneella

Tekstinkäsittely mikrotietokoneella Tekstinkäsittely mikrotietokoneella 260899 / romanov 1. MITÄ ON TEKSTINKÄSITTELY? Tekstinkäsittelyohjelma (eli ns. teksturi ) on luultavasti mikron eniten käytetty sovellusohjelma, sen avulla tekstin korjailu

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot