1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot"

Transkriptio

1 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten ohjeiden mukaan on tehty opinnäytetyön mallipohja. 2 Sivun asetukset Sivu on pystysuunnassa ja sen reunukset ovat ylä 2,5 cm, ala 3 cm, vasen 4 cm, oikea 2 cm. 3 Sivunumerointi Opinnäytetyön sivut numeroidaan, ja sivunumerointi alkaa johdantosivulta. Sivunumerot merkitään sivun yläreunaan oikealle. Sivunumeroissa käytetään Tahomakirjaintyyppiä ja sen kokoa 11 pistettä. Sivunumerointi tulee ylätunnisteeseen, joka on 1 cm paperin yläreunasta. 4 Otsikot Otsikkoja on kolmen tasoisia: 1) luvun otsikko, 2) alaluvun otsikko ja 3) alaluvun alaotsikko. Otsikot numeroidaan monitasoisesti, esimerkiksi 2, 2.1, 2.1.1, ja viimeisen numeron jälkeen ei ole pistettä. Otsikot on tasattu vasempaan reunaan. Otsikot ovat mustia. Otsikon ja tekstin väliin jätetään yksi tyhjä rivi. 4.1 Luvun otsikko Luvun otsikossa on kirjaintyyppinä Tahoma ja kirjainkokona 12, ja otsikko lihavoidaan. Otsikko numeroidaan, ja numeron jälkeen ei tule pistettä. Otsikossa riviväli on 1. Lisäk-

2 2 si otsikon yläpuolen väli on 24 pistettä ja alapuolen väli on 6 pistettä. Otsikon jälkeen tulee yksi tyhjä rivi. 4.2 Alalukujen otsikot Alalukujen otsikoissa käytetään Tahoma-kirjaintyyppiä ja kirjainkokoa 11. Otsikossa riviväli on 1. Alalukujen otsikoiden väli ennen otsikkoa on 10 pistettä ja jälkeen 5 pistettä. Alalukuja tulee olla aina vähintään kaksi. 4.3 Alaluvun alaluku Alalukujen alaluvuissa käytetään Tahoma-kirjaintyyppiä ja kirjainkokoa 11. Otsikossa riviväli on 1. Alalukujen otsikoiden väli ennen otsikkoa on 10 pistettä ja jälkeen 5 pistettä. Alaluvun alalukuja tulee olla aina vähintään kaksi. 5 Tekstikappaleet Tekstikappaleissa käytetään Tahoma-kirjaintyyppiä, kirjainkokoa 11 pistettä ja riviväliä 1,5. Kappaleiden molemmat reunat tasataan ja teksti tavutetaan. Merkin väri on musta. Kappaleen viimeisen rivin ei tarvitse ulottua oikeaan reunaan asti. Kappaleiden väliin tulee tyhjä rivi. Uusi kappale alkaa vasemmasta reunasta, ja sen ensimmäistä riviä ei sisennetä. 6 Kuvat ja kuviot Kuvat ja kuviot numeroidaan yhdeksi kuviosarjaksi. Kuvien ja kuvioiden alle tulee numero, seloste ja tarvittaessa lähdeviite. Kuviot nimetään Kuvio 1., Kuvio 2. jne. Kuvion selosteessa käytetään kirjaintyyppinä Tahomaa, kirjainkokoa 10 ja riviväliä 1.

3 3 7 Taulukot Taulukkojen yläpuolelle tulee taulukon numero, seloste ja tarvittaessa lähdeviite. Taulukot nimetään Taulukko 1., Taulukko 2. jne. Taulukon selitetekstin kirjaintyyppi on Tahoma, kirjainkoko 10 ja riviväli 1. Taulukon selosteen ja taulukon väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Taulukot sijoitetaan vasemmassa reunassa tekstikappaleiden kanssa samaan kohtaan. Taulukon sisällössä käytetään Tahoma 10 -kirjaintyyppiä ja riviväliä 1 ja teksti tasataan molempiin reunoihin. Taulukon solujen reunoiksi asetetaan 0,19 cm. 8 Lainaus Lainauksissa käytetään kirjaintyyppiä Tahoma, kirjainkokoa 10 ja riviväliä 1. Teksti sisennetään vasemmalta 2,3 cm. Lainaukseen merkitään lähdeviite. Teksti jatkuu sisennyksen jälkeen vasemmasta reunasta leipätekstityylillä. 9 Lähdeluettelo Lähdeluettelo eli lähteet on opinnäytetyön lopussa oleva luettelo, joka sisältää työssä käytetyt lähteet aakkos- tai numerojärjestyksessä. Tee lähdeluettelo koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti jommallakummalla tavalla. Kirjoita lähdeluettelo Lähteet-otsikon alle. Lähteet-otsikko on luvun otsikko, josta on poistettu numero. Jokaisen lähteen tiedot kirjoitetaan omiksi kappaleiksi, joissa käytetään Tahomakirjaintyyppiä, kirjainkokoa 11 ja riviväliä 1. Lähdekappaleet tasataan vain vasempaan reunaan. Lähteet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä. Numeroittaman lähdeluettelon lähteet aakkostetaan.

4 4 Numeroiduissa lähteissä numero tulee vasempaan reunaan ja lähdeteksteissä käytetään riippuvaa sisennystä, jonka sisennyskohta on 1 cm. Teksti on samalla tavalla kuin aakkostetuissa lähteissä. Nämä lähteet ovat numerojärjestyksessä. 10 Liitteet Työn loppuun voidaan lisätä liitteitä, kuten esimerkiksi haastattelurunkoja, kuvia ja kirjeitä. Liitteeksi laitetaan kaikki sellainen aineisto, jonka ei asian ymmärtämisen kannalta tarvitse olla itse tekstissä mutta jota tarvitaan kuitenkin kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Liitesivujen reunukset ovat samat kuin varsinaisessa opinnäytetyössä. Liitteen sisällössä käytetään samoja graafisia ohjeita kuin opinnäytetyössä. Jokaiselle liitteelle annetaan oma juokseva numero (Liite 1., Liite 2.), ja jokainen liite sivunumeroidaan omana sarjanaan ja kokonaissivumäärä merkitään sulkeisiin. Nämä tiedot merkitään ylätunnisteeseen. Ylätunniste on 1 cm:n päässä paperin yläreunasta, ja ylätunnisteessa käytetään Tahoma-kirjaintyyppiä, kirjainkokoa 11 ja riviväliä 1,5. Ylätunnisteessa ilmaus Liite x. sisennetään kohtaan 13,75 cm, ja sivumäärä ja kokonaissivumäärä sulkeissa tulevat seuraavalle riville samaan kohtaan. Sivunumeron ja vasemman sulkeen väliin jätetään yksi välilyönti. Liitteen otsikko tulee sivun alkuun ja se tasataan vasempaan reunaan. Liitteen otsikossa käytetään Tahoma 12 -kirjaintyyppiä, ja otsikko lihavoidaan. 11 Sisällysluettelo Opinnäytetyön alkuun tulee sisällysluettelo, jonka otsikko sisällys. Sisällys-otsikko kirjoitetaan Tahoma-kirjaintyypillä, ja sen koko 12 pistettä ja se lihavoidaan. Sisällysluettelon kappaleet tasataan molemmista reunoista. Otsikon ja sivunumeron välissä ei käytetä täytemerkkejä. Sisällysluetteloon tulevat kaikki opinnäytetyön otsikot numeroineen ja niitä vastaavat sivunumerot.

5 5 Luvun otsikon numero tasataan vasempaan reunaan, ja varsinainen otsikko sisennetään 0,7 cm:n päähän vasemmasta reunasta. Sivunumerot tasataan oikeaan reunaan, ja niitä ei lihavoida. Luvun otsikkojen yläpuolelle jätetään 12 pisteen väli ja alapuolelle 17 pisteen väli. Alalukujen otsikkojen numerot sisennetään 0,7 cm vasemmalta. Alaluvun otsikkoteksti alkaa kohdasta 1,7 cm. Alaluvun otsikkojen alapuolelle jätetään 5 pisteen väli. Alaluvun alalukujen otsikkojen numerot sisennetään 1,7 cm vasemmalta. Alaluvun alalukujen otsikkoteksti alkaa kohdasta 3 cm. Alaluvun alalukujen otsikkojen alapuolelle jätetään 5 pisteen väli.

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

WORD- TEKSTINKÄSITTELY

WORD- TEKSTINKÄSITTELY WORD- TEKSTINKÄSITTELY 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO Word-tekstinkäsittelyohjelma ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Sisällys 1 uudet omaisuudet... 4 2 Perusasetukset... 6 3 Nimiösivu... 8 3.1 Ylätunniste...

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityöohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.10.2010 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Insinöörityön tekeminen 1 2.1 Insinöörityön tavoitteet, aihe, sisältö ja laajuus 1 2.2 Työn järjestelyt ja ohjaus 2 2.3

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE Petri Jääskeläinen Tarja Paukkeri Syyskuu 2005 SISÄLLYS 1 RAPORTIN RAKENNE...4 2 RAPORTIN ULKOASU...5 3 TIIVISTELMÄ...6 4 TAULUKOT

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 ULKOASU... 1 3 KANSILEHTI... 4 4 SISÄLLYSLUETTELO... 4 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT... 5

Lisätiedot

Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Opinnäytteen kirjoitusohjeet Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Kirjallisen työn ohjeet Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Suomen kielen ja viestinnän opettajat

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot