JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana

2 2 1 YHTEENVETO Tämän palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Terholan tavaratalotyyppisen suurmyymälän kaupallisia ympäristövaikutuksia, päivittäistavarakaupan verkoston nykytila ja sen kehitysnäkymät, erikoistavarakaupan toimintaedellytykset keskustassa sekä tarkastella yleiskaavaa 2020 kaupan verkostorakenteen ja yritystoiminnan näkökulmasta. 1 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Järvenpään yleiskaava 2020:n oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Järvenpään kaupunki on Keski-Uudenmaan kaupan merkittävin keskus, jonka vaikutusalue ulottuu selvästi myös naapurikuntien alueelle. Järvenpään ydinvaikutusalue kattaa tällä hetkellä noin asukkaan alueen ja laajimmillaan Järvenpää tarjoaa kaupan palveluita jopa asukkaalle. Järvenpää on tänä päivänä omavarainen lähes kaikilla kaupan toimialoilla ja ostovoimavirtaus naapurikunnista Järvenpäähän on selvästi positiivinen. Järvenpäässä ja sen vaikutusalueella väestönkasvu jatkuu vahvana myös seuraavien vuosikymmenten aikana. Väestönkasvu yhdessä kulutuksen kasvun kanssa merkitsee huomattavaa ostovoiman kasvua vuoteen 2020 mennessä. Tämä taas on merkki vähittäiskaupalle vastata lisääntyvään kysyntään uusilla myymälöillä ja myymäläkeskittymillä. Vuoteen 2020 mennessä Järvenpäähän voitaisiin toteuttaa noin krs-m 2 uutta vähittäiskaupan pinta-alaa. Tästä reilut m 2 olisi päivittäistavarakauppaa ja valtaosa siis erikoistavarakauppaa. Naapurikunnissa ja pääkaupunkiseudulla on myös mittavia kaupan hankkeita suunnitteilla ja kilpailu kuntien kesken kaupan toimijoista ja sijoittajista on kovaa. Yksi yleiskaavan keskeisistä tavoitteista on kaupallisten palvelujen vahvistaminen kävelykeskustan ympäristössä. Kaupungin keskusta onkin viime vuosien aikana saanut osakseen voimakkaan kehitysruiskeen. Tämä on tapahtunut sekä julkisen vallan että yksityisen sektorin voimavaroin. Ongelmana Järvenpäässä on kuitenkin lisäpinta-alan sijoittaminen aivan ydinkeskustaan. Keskusta tarvitsisi noin m 2 :n lisäyksen nykyiseen pinta-alaan pystyäkseen säilyttämään asemansa seutunsa johtavana kaupan keskuksena. Käytännössä tämä merkitsisi uuden keskustakauppakeskuksen rakentamista mielellään kävelykadun pohjoiseen päähän. Näin keskustasta tulisi entistä houkuttelevampi asiointikohde kuluttajan kannalta. Keskustan ulkopuolisista alueista etenkin Terhola ja eteläinen moottoritieliittymä ovat kiinnostavia kaupan kannalta. Terholan keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa on nostanut sen merkittäväksi kaupan keskittymäksi ja alueella on vireillä jo nyt useita kaupan hankkeita. Tuleva tarjonta Terholassa on kuitenkin pääasiassa tilaa vievää kauppaa, joten vaikutukset keskustaan jäävät melko pieniksi. Eteläisen moottoritieliittymän alueet ovat kaupungin 1 Terholan tavaratalon vaikutukset on raportoitu erillisessä selvityksessä: Terholan tavaratalo kaupalliset vaikutukset. Entrecon Oy Aiempia Entrecon Oy:n selvityksiä Järvenpäästä ovat mm. Liikekiinteistöjen toiminnallisuus kävelykatutoteutuksen yhteydessä (1999), Kaupan suuryksikön vaikutus palvelurakenteeseen ja keskustan kehittämiseen (1998) ja Keskustan kaupallinen ja toiminnallinen suunnitelma (1997).

3 3 kiinnostavin vielä toistaiseksi lähes käyttämätön reservi uuden kaupan sijaintialueena. Eteläinen moottoritieliittymä sopii erityisen hyvin tilaa vievän kaupan keskittymille. Myös hypermarketin sijaintipaikkana alue olisi erinomainen huolimatta yleiskaavan ja maakuntakaavan rajoituksista. Terhola ja moottoritien eteläinen liittymä ovat pääasiassa kaupan suurmyymälöiden uusia sijaintikohteita. Suurmyymälöiden lisäksi tarvitaan myös pienempiä vähittäiskaupan yksiköitä. Keskustan tyypillisiä yksiköitä ovat pienet erikoisliikkeet ja ravintolat sekä kahvilat. Keskustan ulkopuolelle asuinalueilla puolestaan tarvitaan uusia päivittäistavarakaupan lähimyymälöitä sekä niihin liittyviä erikoiskaupan lähipalveluja. Selkeä päivittäistavarakaupan tarjonta-aukko löytyy kaupungin pohjoisosista Peltolan ja Pietilän kaupunginosista, joihin on jo suunnitteilla omat lähimyymälänsä. Lisäksi kaupungin eteläosiin kuten Kyrölään tarvitaan lisää lähimyymälöitä väestökasvun myötä. Järvenpään lähimyymäläverkoston on jo nykyisellään melko tiivis ja uusien myymälöiden myötä päivittäistavarakaupan saavutettavuus paranee entisestään. Päivittäistavarakaupan suurmyymälöillä eli hypermarketeilla ja suurilla supermarketeilla, jotka palvelevat kuluttajia monipuolisella tarjonnallaan ja helpolla saavutettavuudellaan, on kuitenkin tärkeä rooli myös tulevaisuudessa kaupan palveluverkostossa Järvenpäässä. Kaupan palveluverkon toimivuus on maankäytön suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista. Palveluverkkosuunnittelun avulla turvataan kuluttajille kauppapalvelujen saatavuus ja yrityksille liiketoiminnan menestymisen edellytykset. Tässä selvityksessä esitetty kaupan tavoitepalveluverkko 2020 pyrkii vahvistamaan Järvenpään asemaa kaupan keskuksena sekä ydinkeskustan, keskustan ulkopuolisten kaupan vyöhykkeiden että lähikaupan osalta. Etenkin keskustan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää luoda mahdollisuuksia keskustakortteleiden kehittämiseen houkuttelevina erikoiskaupan liiketiloina. Tämä Järvenpään kaupan palveluverkkoselvitys on tehty Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Hankkeen ohjaustyöryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila ja jäseninä elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho, arkkitehti Seppo Itkonen, arkkitehti Terttu-Elina Wainio ja kaavasuunnittelija Tarja Perälä Järvenpään kaupungista. Espoossa 2. päivänä marraskuuta 2004 ENTRECON OY Kyösti Pätynen Konsultti, KTM Saku Järvinen Konsultti, KTM

4 4 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO LÄHTÖKOHDAT Työn tavoitteet Työtapa Kaupan sijaintisuunnittelun perustekijät Järvenpään kaupallinen vaikutusalue Kaupan keskittymät pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa MARKKINAT VUONNA 2003 JA Väestömäärien muutokset Ostovoiman kehitys Järvenpäässä Ostovoiman virtaukset Järvenpäässä Pinta-alan laskennallinen lisätarve Kuluttajan käyttäytyminen missä asioidaan ja milloin? PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN PALVELUVERKKO Päivittäistavarakaupan kehitys Järvenpäässä v Nykyinen pt-kaupan myymäläverkosto Potentiaaliset päivittäistavarakaupan kohteet Hypermarkettien tulevaisuus Järvenpäässä KESKUSTAHAKUINEN ERIKOISTAVARAKAUPPA Järvenpään keskustaselvitykset yhteenveto Järvenpään erikoiskaupan rakenne toimialoittain Järvenpään keskustan erikoiskaupan vahvuudet ja heikkoudet... 35

5 5 5.4 Liikepaikkojen kriittisiä menestystekijöitä Suosituksia Järvenpään keskustakiinteistöjen kehittämiseksi TILAA VIEVÄ ERIKOISKAUPPA Nykyinen tilaa vievän kaupan verkosto Tilaa vievän kaupan potentiaaliset sijoittumisalueet YLEISKAAVA 2020 KAUPAN KEHITYKSEN LÄHTÖKOHTANA Järvenpään yleiskaava 2020 pääkohdat kaupan kannalta Kaupan palveluverkko Järvenpäässä Vaikutukset Palvelujen alueellinen saatavuus Yhdyskuntarakenteen muuttuminen (keskustan kehittyminen) Liikenne Kaupunkikuva LIITE 1: KAUPAN MÄÄRITELMIÄ KUVALUETTELO Kuva 1 Järvenpään kaupallinen vaikutusalue...9 Kuva 2 Nykyiset ja suunnitelmissa olevat kaupan keskukset pääkaupunkiseudulla...10 Kuva 3 Väestömäärien muutokset tilastoalueittain v Kuva 4 Asukkaat ruuduittain ja päivittäistavaramyymälät Järvenpäässä...12 Kuva 5 Päivittäistavaroiden myynti, ostovoima ja ostovoimavirtaus Järvenpäässä v Kuva 6 Pt-ostovoimavirtaukset (milj. euroa) tilastoalueittain v Kuva 7 Pt-ostovoimavirtauskset (indeksi) tilastoalueittain v Kuva 8 Järvenpään päivittäistavarakaupan vyöhykkeet...22 Kuva 9 Päivittäistavaramyynti (milj. euroa) Järvenpäässä vyöhykkeittäin v. 1999, 2001 ja Kuva 10 Päivittäistavarapinta-ala (myynti-m2) Järvenpäässä vyöhykkeittäin v. 1999, 2001 ja

6 6 Kuva 11 Pt-myynti hypermarketeissa ja muissa myymälöissä...25 Kuva 12 Pt-myymälälöiden pinta-alat Järvenpäässä v Kuva 13 Pt-myymälöiden pinta-alat ja myyntitehokkuudet v Kuva 14 Lyhyimmän matkan periaatteen lähiväestöt Peltolan ja Pietilän myymälöille...28 Kuva 15 Järvenpään keskustan liiketilat toimialoittain...32 Kuva 16 Muotikauppa ja muut erikoisliikkeet Järvenpään keskustassa...33 Kuva 17 Ravintolat ja kahvilat Järvenpään keskustassa...34 Kuva 18 Perhelän korttelin vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia...38 Kuva 19 Erikoiskaupan sijaintialueet Järvenpäässä...40 Kuva 20 Uuden kaupan pinta-alan sijoittuminen Järvenpäässä...45 Kuva 21 Uuden kaupan pinta-alan sijoittuminen Järvenpäässä mukana 3. hypermarket...47 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1 Kulutusluvut ( /asukas) sekä kasvuprosentit vuosille Taulukko 2 Ostovoima toimialoittain Järvenpäässä vuosina 2003, 2010 ja Taulukko 3 Vähittäiskaupan myynti, ostovoima ja virtaus (milj. euroa) Järvenpäässä v Taulukko 4 Ostovoiman kasvu Järvenpäässä v Taulukko 5 Lisäpinta-alan (my-m2) tarve vähittäiskaupassa Järvenpäässä v Taulukko 6 Lisäpinta-alan (krs-m2) tarve vähittäiskaupassa Järvenpäässä v Taulukko 7 Lisäpinta-alan tarve v Järvenpään ydinmarkkina-alueella...19 Taulukko 8 Ydinmarkkina-alueen lisäpinta-alan tarpeen tyypittelyä...20 Taulukko 9 Uusien lähimyymälöiden mahdollinen myynti ja myyntipinta-ala...29 Taulukko 10 Uuden pinta-alan (krs-m2) jakautuminen alueittain ja kaupan toimialoittain...46

7 7 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Työn tavoitteet Tämän palveluverkkoselvityksen tavoitteena on jäsentää Järvenpään kaupungin vähittäiskaupan myymälärakennetta ja luoda näkemys kaupan palveluverkostosta vuonna Työn osa-alueet määräytyvät seuraavasti: Kuvataan nykyinen kaupan palveluverkon rakenne Lasketaan ostovoima, sen kehittyminen ja ostovoiman virtaukset Selvitetään vireillä olevat kaava- ja investointihankkeet Määritellään kaupan verkoston kehityskulku vuoteen 2020 saakka Esitetään tavoiteverkoston keskeiset piirteet Kaupan kehittymiseen vaikuttavat väestön painopisteet, aluerakenne sekä vireillä olevien hankkeiden arviointi tulevaisuuden tilantarpeen, sijainnin ja kaupan toimintaperiaatteiden kannalta prosessi edellyttää toisinaan muutoksia kiinteistöjen käyttötarkoituksissa, mikä on otettu huomioon myös suosituksien annossa. Oikeanlainen mitoitus ja sijaintianalyysi yleiskaavasuunnittelua palvelevalla mittakaavalla auttaa luomaan toiminnallista kaupunkirakennetta ja terveet edellytykset liiketoiminnalle. 2.2 Työtapa Palveluverkkoselvitystä varten tehtiin yksityiskohtainen paikkatietoanalyysi, kenttäkierros ja kaupan keskusliikkeiden, kiinteistönomistajien sekä Tuusulan ja Keravan kaupungin edustajien haastattelut. Seuraavassa on listattu haastatellut henkilöt: Heikki Heinimäki, osastopäällikkö, Tradeka Jari Leivo, kiinteistöjohtaja, HOK Timo Huurtola, aluejohtaja, Kesko Heikki Kallio, verkostojohtaja, Suomen Spar Hannu Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Sykettä ja Sinfoniaa ry Leif Laine, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan Osuuspankki Hannu Juutinen, kiinteistöpäällikkö, Osuuspankkien Eläkekassa Pirjo Latva-aho, elinkeinojohtaja, Järvenpään kaupunki Petri Härkönen, kehitysjohtaja, Keravan kaupunki markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen, kaavasuunnittelija Kaija Äikäs ja tutkija Sirpa Nisunen, Tuusulan kunta

8 8 Kulutuspotentiaalia ja vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta hahmottavat tilastoanalyysit ovat myös olennainen osa selvitystä. Lisäksi asioita pohdittiin konsultin vetämissä ohjausryhmän palavereissa Järvenpäässä. Palveluverkkoselvityksen lähteinä on käytetty mm. olemassa olevaa kaava-aineistoa, Tilastokeskuksen ruututietokantaa (250 m x 250 m) ja kulutustilastoja, A.C. Nielsen Finlandin päivittäistavarakaupan myymälärekisteriä sekä tilaajan antamaa paikkatietoaineistoa. 2.3 Kaupan sijaintisuunnittelun perustekijät Palveluverkkosuunnittelun perusanalyysi keskittyy seuraaviin aihealueisiin: Aluerakenne o yhdyskuntarakenne (pohjana yleiskaava) Väestö- ja väestönkasvu Kulutus ja ostovoima o asukkaat o kulutuksen kasvu Nykyinen myymäläkanta o sijainti o myyntitehokkuus o rakennusten kunto Raportissa on mainittu myös joukko vähittäiskaupan myymälätyyppeihin ja kaupallisiin keskittymiin liittyviä termejä. Tämä sanasto ja määritelmät on koottuna liitteessä Järvenpään kaupallinen vaikutusalue Järvenpää on Keski-Uudenmaan merkittävin kaupallinen keskus. Sen vaikutusalue ulottuu etenkin hypermarket-kysynnässä ja erikoistavaroissa naapurikuntien alueelle. Seuraavaan karttaan on rajattu Järvenpään kaupallinen vaikutusalue. Vaikutusalue on jaettu kolmeen osaan: Järvenpään kaupunki n asukasta Järvenpään ydinvaikutusalue n asukasta Järvenpään koko vaikutusalue n asukasta

9 9 Kuva 1 Järvenpään kaupallinen vaikutusalue Koko vaikutusalueella on asukkaita noin ja väestönkasvun on ennustettu olevan erittäin suurta. Vaikutusalue kattaa Järvenpään lisäksi Tuusulasta Kellokosken, Jokelan ja osittain myös Hyrylän. Mäntsälä ja Pornainen kuuluvat myös pääosin Järvenpään vaikutusalueeseen. Ydinvaikutusalue muodostuu asukkaista, jotka pääosin asioivat Järvenpäässä. Ydinvaikutusalueeseen eivät kuulu Hyrylä ja Jokela sekä Mäntsälän keskusta. Erikoiskaupassa Järvenpään kanssa kilpailevat Kerava, Hyvinkää ja etenkin Vantaan ja muun pääkaupunkiseudun mittavat kaupan keskukset. 2.5 Kaupan keskittymät pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa Pääkaupunkiseudulla ja myös kehyskunnissa on vireillä useita kaupan hankkeita. Lahden moottoritie on sekä kaupan että moottoritien varrella sijaitsevien kuntien kannalta mielenkiintoinen sijaintipaikka. Mittavia kaupan hankkeita on jo suunnitteilla Helsingissä (Viikki)

10 10 ja Vantaalla (Hakunila). Keravalla ja Järvenpäässä etenkään päivittäistavarakauppaa ei ole toistaiseksi suunnitteilla moottoritien varteen. Halpatavaratalohankkeita on suunnitteilla Hyrylässä ja Keravalla sekä Järvenpään Terholassa. Kaupan yleinen trendi keskittyä näkyy seuraavassa kartassa, johon on merkitty merkittävimpiä nykyisiä ja suunnitelmissa olevia kaupallisia keskuksia. Mukana ovat kaikki keskukset, joissa on hypermarket-tasoinen myymälä. Kuva 2 Nykyiset ja suunnitelmissa olevat kaupan keskukset pääkaupunkiseudulla Edelliseen karttaa on otettu mukaan vain mittavimmat tiedossa olevat hankkeet. Näiden lisäksi hankkeita on vireillä myös Klaukkalassa, Tuusulassa, Mäntsälässä, Keravalla ja Järvenpäässä. Pääkaupunkiseudun useissa kauppakeskuksissa on myös vireillä laajennushankkeita. Kilpailu kuluttajien suosiosta siis jatkuu edelleen ostovoiman kasvun avittamana.

11 11 3 MARKKINAT VUONNA 2003 ja Väestömäärien muutokset Järvenpäässä oli vuoden 2003 lopussa asukasta. Vuoteen 2020 väestömäärän ennustetaan kasvavan asukkaaseen eli kasvua olisi 21 prosenttia. Seuraavassa kartassa on tilastoalueittain kuvattu väestömäärien muutokset Järvenpäässä vuodesta 2003 vuoteen Kuva 3 Väestömäärien muutokset tilastoalueittain v

12 12 Eniten uusia asukkaita tulee etelään Ristinummen ja Lepolan alueelle sekä pohjoiseen Haarajoen ja Pietilän alueille. Väestömäärä kasvaa kuitenkin lähes kaikilla tilastoalueilla kaupungin eri puolilla. Sen sijaan Kyrölän ja Jampan tilastoalueilla väestömäärän ennustetaan vähenevän muutamalla sadalla hengellä. Seuraavassa on esitetty nykyisen väestömäärän sijoittuminen ruututarkkuudella (250 m x 250 m) Järvenpäässä. Lisäksi kartassa on vuoden 2003 pt-myymälät. Kuva 4 Asukkaat ruuduittain ja päivittäistavaramyymälät Järvenpäässä Edellisestä kartasta käy ilmi, että myymäläverkosto vastaa melko hyvin väestön sijaintia: väkirikkailla alueilla on lähes aina myös myymälä. Poikkeuksen tekevät pohjoiset asuinalueet, joilla etäisyys lähimpään myymälään on muita kaupunginosia pidempi.

13 Ostovoiman kehitys Järvenpäässä Järvenpääläisten ostovoiman määrittelyssä pohjana ovat Tilastokeskuksen tuoreimmat kulutusluvut ( /henkilö v. 2001) Uudenmaan alueella (pl. pk-seutu). Seuraavassa taulukossa on esitetty kulutusluvut vuosille 2001, 2003 sekä 2010 ja Ohessa on myös kulutuslukujen päivityksessä ja tulevan tilanteen ennusteissa käytetyt vuosittaiset kasvuprosentit 2. Vähittäiskauppa on jaettu tässä päivittäistavarakauppaan sekä erikoistavarakauppaan. Taulukko 1 Kulutusluvut ( /asukas) sekä kasvuprosentit vuosille Kulutusluvut, euroa per asukas Järvenpää v v v v Päivittäistavarat ja alko Erikoistavarat ja ravintolat Yhteensä Kasvuprosentit Päivittäistavarat ja alko 1,5 % 1,0 % 0,7 % Erikoistavarat ja ravintolat 3,0 % 2,0 % 1,5 % Ostovoima määräytyy kulutuksen kasvun ja väestömäärien muutoksen yhteisvaikutuksesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Järvenpään asukkaiden ostovoima edellä esitettyjen väestö- ja kulutuslukuennusteiden pohjalta. 2 Reaalikasvu, jossa inflaatiota ei ole huomioitu. Kasvuluvut vuosille ovat melko varovaisia ennusteita tulevasta kehityksestä.

14 14 Taulukko 2 Ostovoima toimialoittain Järvenpäässä vuosina 2003, 2010 ja 2020 Ostovoima, milj. euroa v v v Päivittäistavarat ja alko 88,6 103,4 123,7 Erikoistavarat ja ravintolat 91,8 114,8 148,6 Yhteensä 180,4 218,1 272,3 Kasvu-% Päivittäistavarat ja alko 17 % 20 % 40 % Erikoistavarat ja ravintolat 25 % 29 % 62 % Yhteensä 21 % 25 % 51 % Vuonna 2003 järvenpääläisten yhteenlaskettu vähittäiskaupan ostovoima oli noin 180 miljoonaa euroa, josta noin puolet oli päivittäistavaraa. Vuoteen 2020 mennessä ostovoiman ennustetaan kasvavan noin 270 miljoonaan euroon eli kasvua olisi yli 50 prosenttia. Erikoistavaroiden ostovoiman kasvu on päivittäistavaroita suurempaa. 3.3 Ostovoiman virtaukset Järvenpäässä Seuraavassa tarkastellaan ostovoiman virtauksia eli toteutuneen myynnin ja ostovoiman erotusta Järvenpäässä. Päivittäistavaroiden ostovoima, myynti ja ostovoiman virtaus vuosina 1999, 2001 ja 2003 on esitetty seuraavassa kuvassa 3. 3 Oheisissa myyntiluvussa ei mukana mm. huoltoasemien ja kioskien pt-myyntiä. Ostovoimavirtaus on siis hieman suurempi kuin kuviosta ilmenee.

15 15 Päivittäistavaroiden myynti, ostovoima ja ostovoimavirtaus Järvenpäässä M 60 Pt-myynti ostovoima ostovoimavirtaus vuosi Kuva 5 Päivittäistavaroiden myynti, ostovoima ja ostovoimavirtaus Järvenpäässä v Päivittäistavaroiden ostovoimavirtaus Järvenpäähän on kasvanut muutamasta miljoonasta eurosta jopa 15 miljoonaan euroon vuosina Ostovoimavirtaus naapurikunnista Järvenpäähän on siis selvästi kasvanut. Seuraavan laskelman pohjana on Tilastokeskuksen tuoreimman yritysrekisterin liikevaihtotiedot vuodelta Päivittäistavarakauppaan sisältyvät myös Alkon myynti ja AC Nielsenin rekisteristä puuttuvat myymälät (mm. kioskit). Taulukko 3 Vähittäiskaupan myynti, ostovoima ja virtaus (milj. euroa) Järvenpäässä v Myynti Ostovoima Virtaus Päivittäistavarat Erikoistavarat Yhteensä Päivittäistavaroiden ostovoimavirtaus Järvenpäähän on tämän laskelman mukaan noin 22 miljoonaa euroa ja erikoistavaroissakin 15 miljoonaa euroa. Yhteensä Järvenpäässä vähittäiskaupan myynti on noin 37 miljoonaa euroa (eli n. 23 prosenttia) suurempi kuin

16 16 kaupungin oman väestön ostovoima. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että Järvenpää tarjoaa kaupan palveluitaan selvästi omaa kaupunkia suuremmalle vaikutusalueelle. Seuraavassa on esitetty päivittäistavaroiden ostovoimavirtaus miljoonina euroina tilastoalueittain. Punaisilla alueilla myynti on alueen omaa ostovoimaa suurempi ja sinisillä alueilla vastaavasti pienempi. Kuva 6 Pt-ostovoimavirtaukset (milj. euroa) tilastoalueittain v Keskustan ja Pöytäalhon tilastoalueilla ostovoiman sisäänvirtaus on suurimmillaan Prisman ja Citymarketin vetämänä. Myös Pajalan, Terholan ja Haarajoen alueilla pt-kaupan myynti on ostovoimaa suurempi. Suurimmillaan ostovoiman ulosvirtaus on puolestaan pohjoisilla tilastoalueilla.

17 17 Seuraavassa kartassa on esitetty vastaavasti pt-ostovoiman virtaukset indeksilukuina. Kuva 7 Pt-ostovoimavirtauskset (indeksi) tilastoalueittain v Punaisilla alueilla indeksi on yli sadan, eli myynti on ostovoimaa suurempi. Esimerkiksi Haarajoen indeksi 154 tarkoittaa, että alueella pt-kaupan myynti on 54 % ostovoimaa suurempi. Sinisillä alueilla indeksi on alle 100 ja ostovoima siis myyntiä suurempi. Esimerkiksi Jampan indeksi 45 tarkoittaa, että alueelta virtaa ulos 55 % pt-kaupan ostovoimasta. Harmaat alueet (=indeksi 0) ovat päivittäistavarakaupan palvelutyhjiöitä: koko alueen ostovoima virtaa ulos.

18 Pinta-alan laskennallinen lisätarve Ostovoiman kasvu näkyy aikaa myöten pinta-alan kasvuna. Kauppa ei yleensä jätä tilaisuutta käyttämättä lisätäkseen myyntiään! Ja se tapahtuu kapasiteettia nostamalla. Ostovoiman kasvua aiheuttavat: nykyisen väestön kulutuksen kasvu uusien asukkaiden kulutus Seuraavassa on esitetty ostovoiman kasvu Järvenpäässä päivittäistavaroiden ja erikoistavaroiden osalta: Taulukko 4 Ostovoiman kasvu Järvenpäässä v Ostovoiman kasvu, milj. euroa v v v Päivittäistavarat ja alko 14,8 20,3 35,1 Erikoistavarat ja ravintolat 22,9 33,8 56,8 Yhteensä 37,7 54,1 91,8 Edellä osoitettu lisäostovoima tarvitsee myymäläpinta-alaa. Seuraavassa laskelmassa oletetaan, että myyntitehokkuus päivittäistavaroissa on /m2 ja erikoistavaroissa /m2. Järvenpään oma ostovoiman kasvu edellyttää siis seuraavanlaisia pinta-alan lisätarpeita: Taulukko 5 Lisäpinta-alan (my-m2) tarve vähittäiskaupassa Järvenpäässä v Lisäpinta-alan tarve (my-m2) v v v Päivittäistavarat ja alko Erikoistavarat ja ravintolat Yhteensä Päivittäistavaroiden lisäpinta-alan tarve vuoteen 2020 mennessä on noin myyntineliötä, joka vastaisi lähes kahden hypermarketin päivittäistavaraosastoa. Erikoistavaroissa pinta-alan lisätarve on yli myyntineliötä. Seuraavassa myyntineliöt on muutettu kerrosalaksi kertoimille 1,2 (päivittäistavara) ja 1,3 (erikoistavara).

19 19 Taulukko 6 Lisäpinta-alan (krs-m2) tarve vähittäiskaupassa Järvenpäässä v Lisäpinta-alan tarve (krs-m2) v v v Päivittäistavarat ja alko Erikoistavarat ja ravintolat Yhteensä Edellisissä laskelmissa on huomioitava seuraavat seikat: uusi pinta-alan tarve ei ota myyntiä nykyisistä myymälöistä pinta-alan kasvun tarvetta lisää poistuva pinta-ala sekä mahdollinen ostovoiman virtauksen kasvu naapurikunnista Vuotuinen 1 prosentin myymäläpoistuma merkitsisi vuoteen 2020 mennessä myyntineliön eli n kerrosneliön lisätarvetta edellisiin laskelmiin verrattuna pelkästään päivittäistavarakaupassa. Kulutuksen ja väestömäärän kasvun aiheuttama ostovoiman kasvu naapurikunnissa toisi myös lisänsä pinta-alan tarpeeseen. Näin edellä olevia laskelmia voidaan pitää Järvenpään vähittäiskaupan neliöiden minimilisätarpeina. Seuraavassa laskelmassa on huomioitu naapurikuntien tuoma lisäpotentiaali pinta-alan lisätarpeeseen Järvenpäässä. Väestöpohjana on käytetty Järvenpään ydinvaikutusaluetta eli asukkaita, jotka ensisijaisesti asioivat Järvenpäässä. Ydinvaikutusalueen kokonaisväestöpohja on tänä päivänä lähes asukasta ja v arviolta n asukasta. Taulukko 7 Lisäpinta-alan tarve v Järvenpään ydinmarkkina-alueella Pinta-alan lähde Pt Et Yhteensä Järvenpää ( => as.) Muu ydinmarkkina-alue ( => as.) Poistuva p-a YHTEENSÄ (my-m2) YHTEENSÄ (krs-m2) Järvenpäässä voidaan siis tavoitella päivittäistavaroissa n krs-m 2 :n ja erikoistavaroissa n krs-m 2 :n lisäyksiä nykyisiin pinta-aloihin vuoteen 2020 mennessä. Erikoistavarakaupassa poistuvaksi pinta-alaksi on arvioitu n neliötä, joka siis hakeutuu nykyistä parempiin sijaintipaikkoihin. Suurin osa siirtyvästä erikoistavarakaupasta on tilaa vievää kauppaa. Seuraavassa on vielä tarkennettu ydinvaikutusalueen lisäpinta-alan tarpeen sijoittumista keskustaan ja keskustan ulkopuolelle. Pääajatuksena on, että tilaa vievä kauppa ja

20 20 päivittäistavarakauppa sijoittuvat pääosin keskustan ulkopuolelle ja erikoistavarakauppa puolestaan keskustaan. Taulukko 8 Ydinmarkkina-alueen lisäpinta-alan tarpeen tyypittelyä my-m2 krs-m2 Päivittäistavara (pt) Keskusta Keskustan ulkopuolelle Erikoistavarakauppa (et) Keskusta Tilaa vievä Muu Yhteensä (pt+et) Keskusta Keskustan ulkopuolelle Erikoistavarakaupan lisäpinta-alan tarpeesta noin 40 % on tilaa vievää kauppaa, joka siis kokonaisuudessaan sijoittuu keskustan ulkopuolelle. Päivittäistavarakaupalle varataan noin 2000 neliön osuus keskustasta, mutta pääosin pt-kauppa sijoittuisi keskustan ulkopuolisille asuinalueille. Varsinaisen keskustahakuisen erikoistavarakaupan tulisi puolestaan pääosin sijoittua ydinkeskustaan. Näin turvattaisiin keskustan kaupallinen asema kilpailussa keskustan ulkopuolisten kappakeskittymien sekä naapurikaupunkien kanssa. Miten edellä kuvattu laskennallinen lisäkapasiteetti tulisi Järvenpäässä sijoittaa? Lähtökohtana ovat seuraavat, kaupan sijaintipäätöstä mukailevat tekijät: nykyinen väestö uuden väestön sijoittuminen nykyiset ja uudet liikenneväylät ml. raideliikenne liikenteellinen saavutettavuus nykyinen kaupan palveluvarustus kaupunkikeskus-perusteinen rakennemalli muut maankäytön edellytykset 3.5 Kuluttajan käyttäytyminen missä asioidaan ja milloin? Ostopaikan valintaan vaikuttavia tekijät ovat kaupan tutkijoiden pysyvä mielenkiinnon kohde. Argumenteista nousevat esiin: valikoiman laajuus, edullisuus, laadukkuus, asioinnin nopeus, viihtyvyys ja turvallisuus. Nämä ominaisuudet parhaimmalla tavalla yhdistävä myymälä voittaa kilpailussa.

21 21 Yleisiä kuluttajakäyttäytymisen muutostrendejä ovat mm. auton käytön lisääntyminen, siitä seuraava ostosmatkan pituuden kasvu sekä keskiostoksen kasvu. 4 Asiointimatkojen yhteydessä pyritään hoitamaan mahdollisimman moni kauppa-asia, mikä suosii monipuolisia kaupan keskittymiä liikenteellisesti hyvillä paikoilla. Liikenteellisesti hyvä paikka voi tarkoittaa myös paikkaa, jossa asioidaan jalan (esim. kävelykatu) olennaista on, että liikenne on sujuvaa, pysäköinti on vaivatonta ja jalankulkuympäristö on miellyttävä. 4 Tämä on jo suurelta osin tapahtunut, mutta Suomessa kehitys jatkunee edelleen, kunnes saavutetaan pohjoismainen keskitaso. Tähän kehitykseen vaikuttaa suurelta osin autokannan tihentyminen.

22 22 4 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN PALVELUVERKKO 4.1 Päivittäistavarakaupan kehitys Järvenpäässä v Seuraavassa tarkastellaan päivittäistavarakaupan kehitystä Järvenpäässä vuosina 1999, 2001 ja 2003 A. C. Nielsenin myymälärekisteritietojen pohjalta. Tarkastelua varten Järvenpää on jaettu kolmeen osaan kaupungin suuraluejakoa hyödyntäen: 1. Ydinkeskusta 2. Muut keskeiset kaupunginosat 3. Muu Järvenpää Kartalla ko. vyöhykejako näyttää seuraavalta: Kuva 8 Järvenpään päivittäistavarakaupan vyöhykkeet

23 23 Ydinkeskustan suurin päivittäistavaramyymälä on Prisma, joka aloitti toimintansa vuoden 1999 aikana. Seuraavissa tilastoissa näkyy Prisman osalta vuoden 1999 tilastoissa vain 9 kuukauden myynti. Muiden keskeisten kaupunginosien suurimmat myymälät ovat Citymarket ja Valintatalo Plus. Muu Järvenpää sisältää lähinnä asuinalueiden lähimyymälöiden myynnin. Seuraavassa kuvassa on osoitettu pt-myynnin kehittyminen vyöhykkeittäin Järvenpäässä. Pt-myynti Järvenpäässä vyöhykeittäin v. 1999, 2001 ja milj. euroa v v v Ydinkeskusta Muut keskeiset kaupunginosat Muu Järvenpää Kuva 9 Päivittäistavaramyynti (milj. euroa) Järvenpäässä vyöhykkeittäin v. 1999, 2001 ja 2003 Päivittäistavaramyynti on viimeisten neljän vuoden aikana kasvanut kaikilla vyöhykkeillä Järvenpään alueella. Eniten myynti on kasvanut muilla keskeisillä kaupunginosilla vuodesta 1999 vuoteen 2003 kasvua tällä alueella oli 33 %. Ydinkeskustassa myynnin kasvu oli samana ajanjaksona 25 % ja muualla Järvenpäässä 17 prosenttia. Järvenpään päivittäistavaramyynti on neljässä vuodessa kokonaisuudessaan kasvanut yli 20 miljoonaa euroa eli 27 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myyntiala on sen sijaan jopa vähentynyt vuosien 1999 ja 2003 välissä kuten seuraavasta kuvasta nähdään.

24 24 Pt-myyntiala Järvenpäässä vyöhykkeittäin v. 1999, 2001 ja m v v v Ydinkeskusta Muut keskeiset kaupunginosat Muu Järvenpää Kuva 10 Päivittäistavarapinta-ala (myynti-m2) Järvenpäässä vyöhykkeittäin v. 1999, 2001 ja 2003 Ydinkeskustan pt-myyntiala on vähentynyt 16 % vuodesta 1999 vuoteen Muilla vyöhykkeillä pinta-ala on pysynyt lähes ennallaan. Koko kaupungista on neljässä vuodessa hävinnyt pt-pinta-alaa yli myyntineliötä eli kahdeksan prosenttia. Vähenevistä neliöistä myydään siis yhä enemmän. Myyntitehokkuuden kasvu on siis ollut huomattavaa koko kaupungissa ja voidaan olettaa, että myymälöillä on tarvetta lisäpinta-alalle tulevaisuudessa. Seuraavassa on päivittäistavaramyynti jaettu hypermarkettien (Citymarket ja Prisma) sekä kaikkien muiden myymälöiden kesken.

25 25 Päivittäistavaramyynnin jakautuminen v. 1999, 2001 ja % 80 % 60 % 40 % Muut Hyperit 20 % 0 % vuosi Kuva 11 Pt-myynti hypermarketeissa ja muissa myymälöissä Vuonna 1999 hypermarketit vastasivat 47 prosentista koko kaupungin päivittäistavaramyynnistä 5. Vuonna 2003 hypermerkettien osuus oli noussut jo 64 prosenttiin pt-kokonaismyynnistä. 5 Prisma avattiin vuoden 1999 aikana ja ehti toimia 9 kuukautta.

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz Puh. (09)

Lisätiedot

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Suunnittelukeskus Oy Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 15.2.2008 Porvoon kaupunki Kuninkaanportti ja Eestinmäki - kaupallisten

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti...6 Kaupallisten palveluiden nykytila...7

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot