Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ja Kainuun maakunta ky Maakuntatilaisuus Kajaani Kainuun kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Pekka Alanen Keva

2 2011 lähtien Keva-nimi ja uusi logo käyttöön Työeläkepalveluita lähes koko julkiselle sektorille (noin 1,3 miljoonaa vakuutettua ja eläkkeensaajaa) Ei muutoksia rahoitusvastuisiin Uudistettu strategia (elokuu 2010) Missio Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Visio Keva tarjoaa kuntasektorille pysyvästi parhaan ja taloudellisimman vaihtoehdon järjestää ja rahoittaa henkilöstön työeläketurva Keva tuottaa julkiselle sektorille työeläkealan parhaat eläkepalvelut 2

3 * ilman, että yhtiö liittyisi Kevan jäsenyhtiöksi Kunnallisen eläkejärjestelmän haasteita Keskeinen haaste on väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläkemenoja osittain eläkemenojen kasvuun on vastattu rahastoinnilla rahastointi ei pelkästään riitä, vaan työssä jatkamista on edistettävä se, kuinka pitkään työntekijät jatkavat työuriaan, vaikuttaa keskeisesti eläkemenoihin Kunnallisessa eläkejärjestelmässä on omana haasteenaan palvelurakenteiden muutos: palvelujen ulkoistamiset ja yhtiöittämiset* vähentävät kunta-alan työntekijöiden määrää ja pienentävät siten palkkasummaa koska nykyiset työnantajat ja työntekijät rahoittavat maksussa olevat eläkkeet, voimakas ulkoistamiskehitys nostaisi kunta-alan eläkemaksuja mitä vähemmän kunnallisia palveluja tuottavia henkilöitä on kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä, sitä suuremmaksi nousee kuntatyönantajien eläkemaksuprosentti 3

4 Kunta- ja palvelurakenne ja eläkkeet Kevan päämääränä on, että kunnissa tiedetään kunta- ja palvelurakenteiden muutosten sekä yhtiöittämisten vaikutukset eläketurvaan ja -maksuihin Kevasta saa tietoa kunta- ja palvelurakenteiden muutostilanteissa niiden vaikutuksista: kuntatyönantajien eläkemaksuihin työntekijöiden eläketurvaan palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteeseen Kuntien yhtiöt voivat liittyä Kevan jäsenyhteisöiksi järkevää kunnallisen eläketurvan rahoittamisen kannalta näiden yhtiöiden eläkemaksut ovat yksityisen tasolla Osa kunnista on määritellyt konserniohjeissaan eläkevakuuttajakseen Kevan Lisätietoja: > Työnantajille 4

5 Kunta-alan eläkepoistumaennuste ja toteutunut eläkepoistuma Henk Toteutunut eläkepoistuma, KuEL ja VaEL (vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet) Eläkepoistumaennuste, KuEL ja VaEL (vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet) 5

6 Lappi Kainuu Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kymenlaakso Pohjois-Savo Satakunta Etelä-Karjala Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Uusimaa Ahvenanmaa Kunta-alan eläkepoistuma % %

7 Kunta-alan eläkepoistuma % % Vak. henk henk % henk % henk % Lappi , , ,9 Kainuu , , ,4 Etelä-Savo , , ,5 Pohjois-Karjala , , ,2 Kymenlaakso , , ,9 Pohjois-Savo , , ,3 Satakunta , , ,8 Etelä-Karjala , , ,8 Päijät-Häme , , ,7 Keski-Suomi , , ,6 Pohjois-Pohjanmaa , , ,1 Etelä-Pohjanmaa , , ,8 Kanta-Häme , , ,5 Keski-Pohjanmaa , , ,6 Varsinais-Suomi , , ,5 Pirkanmaa , , ,3 Pohjanmaa , , ,9 Uusimaa , , ,5 Ahvenanmaa , , ,7 7

8 Kainuun ja koko maan kuntahenkilöstön eläkepoistumaennuste (KuEL ja VaEL) Työ- ja virkasuhteiset KuEL- ja VaELvakuutetut Eläkepoistuma, henkeä Eläkepoistuma, % Eläkepoistuma, henkeä Eläkepoistuma, % Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Puolanka Kainuu Koko maa

9 Kainuun eläkepoistumaennuste kunnittain Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Puolanka Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Puolanka Henkeä 38 % 37 % 46 % 42 % 43 % 45 % 41 % 47 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osuus henkilöstöstä, % 55 % 736 9

10 Kainuun eläkepoistumaennuste kunnittain Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Puolanka Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Puolanka Henkeä 66 % 68 % 71 % 77 % 74 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osuus henkilöstöstä, % 68 % 78 % 77 % % 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Palveluntuotantotavat ja KuEL Kunnan oma organisaatio, liikelaitos KuEL:n piirissä Kuntien yhteistyömuodot (kuntayhtymä, seutuyhteistyö, ) Myös KuEL:n piirissä Kunnalliset yhtiöt ja säätiöt Valintamahdollisuus: KuEL tai TyEL 100-% kuntasektorin omistus: ei rajoituksia liittymiselle Kuntien määräysvalta (ei 100 %): lakiin perustuvat kunnalliset palvelut ja näitä tukevat palvelut (tai enemmistö suoraan KuEL:sta) Mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan kunnan ja yksityisen välillä Ostopalvelut Eivät KuEL:n piirissä 20

21 Palvelutuotannon organisoinnissa huomioon otettavaa Toteutuksen juridinen muoto saattaa vaikuttaa eläkejärjestelmän valintamahdollisuuteen selvitettävä, voiko olla KuEL:n piirissä Vaikutuksia myös henkilöstön eläketurvaan vanhan eläkejärjestelmän suojaukset voivat purkautua mahdolliset uudet lisäeläkejärjestelyt ja niiden hinta Eläkemaksuvaikutukset eläkemaksusäästöjä ei eläkejärjestelmän vaihdossa synny, vaikka kunnallinen eläkemaksu on jonkin verran yksityisen sektorin eläkemaksua korkeampi, koska jo karttuneet vastuut jäävät joka tapauksessa kuntien yhteisesti maksettaviksi eläkemenoperusteinen maksu ei riipu siitä, kuka maksaa nykyhetken palkan, joten se jää ulkoistettaessakin maksettavaksi Kuntien eläkevakuutus tarjoaa asiassa neuvontaa 21

22 Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden avulla

23 Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan kehittämisessä ja työkyvyn edistämisessä työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisessä ja niistä aiheutuvien kustannusten pienentämisessä työnteon jatkumisessa alentuneesta työkyvystä huolimatta. Nyt palvelukokonaisuutemme hahmottuu entistä selkeämmin. 23

24 Kaari-palvelut työn kaaren tukena 24

25 Kaari-palvelut koko organisaatiolle 25

26 Työnantajille tukea henkilöstön työkyvyn edistämiseksi Työssä jatkamisen tilannearvio Selvitä Kevan asiantuntijoiden kanssa tunnuslukuihin ja toimintatapoihin perustuen kehittämiskohteet ja palvelujen tarve. Räätälöimme tarvittaessa palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Aktiivisen tuen kehittäminen Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Kehitä Kevan tuella organisaatioosi toimiva malli osaksi strategista työkykyjohtamista, edistä varhaisen tuen, tehostetun tuen ja paluun tuen käyttöä työpaikallasi. Paranna valmiuksiasi työterveyspalveluiden hankintaosaamisessa sekä sopimusten ja toimintasuunnitelmien teossa. Tue jäsenyhteisön toiminnan tuloksellisuutta, luo edellytyksiä työssä jatkamiseen ja ota käyttöön välineitä työkyvyttömyysriskien hallintaan Työhyvinvointia strategisesti - valmennuksella ja Kuntasi työhyvinvointisyke palvelulla. Muutoksen tuki Ennakoi muutostilanteissa henkilöstöriskejä ja työhyvinvoinnin haasteita. 26

27 Lähtökohtana kumppanuusyhteistyö asiakkaan kanssa Tehdään yhdessä asiakkaan ja Kevan asiantuntijoiden kanssa Yhteinen arviointi Asiakkaan yhteydenott o Kevaan Palvelutarve Tilannearvio * Kartoitetaan asiakkaan kanssa lähtötilanne Kevan konsultoivan tuen avulla Sovitut Kevan palvelut Palvelusuunnitelma Täsmennetään palvelutarve ja laaditaan suunnitelma Kevan asiantuntijoiden kanssa *Joihinkin palveluihin on hakumenettely 27

28 Ratkaisuja työkyvyn heikentyessä Ammatillinen kuntoutus Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Tukea hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneille Ammatillisella kuntoutuksella työkyvyn menetyksen uhkaa pystytään siirtämään tai se voidaan jopa poistaa. Tarkoituksena on, että työntekijä voi jatkaa työssä työkykynsä kannalta paremmin sopivissa tehtävissä tai palata työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään 2/5, hän voi hakea osatyökyvyttömyyseläkettä ja jatkaa työssä osaaikaisena. Osatyökyvyttömyyseläke on niin työntekijälle kuin työnantajallekin edullisempi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläke. Osa-aikaeläke tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden jatkaa työssä, jos voimavarat kokoaikaiseen työskentelyyn tuntuvat riittämättömiltä. Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole työkyvyn heikentyminen. Jos työkyvyttömyyseläkettä hakenut työntekijä saa Kevasta hylkäävän päätöksen hakemukseensa, hänelle tarjotaan harkinnan mukaan tilanteen selvittelyä. Selvittelyn tavoitteena on työhön palaaminen. 28

29 Käytännön työvälineet apunasi Avaintiedot kertovat nykytilanteen ja auttavat ennakoimaan Avaintiedot on tilastopalvelu, jossa kuntatyönantaja saa omaa henkilöstöään ja sen eläkkeelle siirtymistä koskevia tilastoja. Työyhteisösykkeellä selvität helposti työhyvinvoinnin tilan Oma työsyke työntekijälle Havainnollistavat multimediat Kevan verkkosivuilla Työyhteisösyke-kysely on helppokäyttöinen verkkotyökalu, jonka avulla työyksikön esimies voi nopeasti kartoittaa työyhteisönsä jäsenten tämänhetkisen työhyvinvoinnin tilan. Kevan verkkosivuilla täytettävän testin avulla yksittäinen työntekijä voi tarkastella omaa työhyvinvointiaan. Vastaamalla testin väittämiin työntekijä saa kuvan työhyvinvoinnistaa ja siitä, miten se vertautuu työhyvinvointiin yleensä. Työyhteisötaidot -multimedia kannustaa työyhteisöjä pohtimaan työyhteisötaitoja yhdessä esimiehen kanssa. Työkyvyn heikentyessä -animaatiossa kerrotaan, mitä keinoja on käytettävissä työssä jatkamisen tukemisessa ja onnistuneen työhön paluun toteuttamisessa. 29

30 Tietoa työssä jatkamisen tueksi Tutkimukset Kevan tutkimukset antavat monipuolista taustatietoa työssä jatkamisen, työkyvyn ylläpitämisen ja työhyvinvoinnin aiheista. Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi Kunnallinen työterveyshuolto Kuntajohtajan työhyvinvointi Kevan toimintaympäristötutkimus Kuntatyön erityispiirteet Erilliset tutkimushankkeet Oppaat ja esitteet Kevan oppaat ja esitteet kertovat työssä jatkamisesta ja auttavat kehittämään organisaation työhyvinvointia. 30

31 Kouluttaudu ja osallistu tilaisuuksiimme Työpajat Työssä jatkamisen teemafoorumit Ammatillisen kuntoutuksen työpajat Kuntajohtajan hyvinvointipaja Seminaarit ja tilaisuudet Henkilöstöjohdon seminaari Työhyvinvointia strategisesti -valmennuksen käyneiden verkostopäivä Työterveyspäivä Koulutukset Kevan monipuolinen koulutustarjonta pitää sisällään aina työssä jatkamisen näkökulman. Koulutustilaisuutemme on suunnattu niin ylimmälle johdolle, esimiehille, eläkeasiamiehille, työpaikkojen luottamusmiehille kuin henkilöstöllekin. 31

32 Seuraa Kaarta Kaari-uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla työssä jatkamisen ajankohtaisista asioista tapahtumista koulutuksista. Kaari-uutiskirjeen voit tilata osoitteesta Ole meihin yhteydessä. Asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät osoitteesta tai laita meille s-posti osoitteeseen 32

33 Kunnallisen eläketurvan rahoitus Kunta-alan eläkemaksut ovat kiinteä osa kuntataloutta ja perustuvat kunta-alan palkkasumman määrään Kevan valtuuskunta päättää eläkemaksun tasosta Pyrkimyksenä pitää palkka- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut samalla tasolla kuin yksityisen sektorin työeläkemaksut Samalla rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten Kunnallisen eläkemaksun suuruuteen vaikuttavat mm.: työssä jatkaminen (mm. miten aikaisin eläköidytään ja paljonko on työkyvyttömyyseläkkeitä) kuntien omistamien yhteisöjen henkilöstön eläketurvan järjestäminen (kuinka kattavasti kuntien yhtiöt järjestävät eläketurvansa Kevassa) 33

34 Kunnallisen eläkejärjestelmän rahastoinnin vaiheet 34

35 Kunnallisen eläkemaksun kehitys

36 Sijoitukset omaisuuslajeittain Markkina-arvo 29.7 mrd. Hedgerahastot 1,9% Pääomasij 4,5% Kiinteistöt 7,8% Hyödykesij 0,7% Korkosij 43,3% Osakkeet 41,9% 36

37 Sijoitukset maantieteellisesti Markkina-arvo 29.7 mrd. Tyynimeri muut 5 % Tyynimeri Japani 3 % Kehittyvät markkinat 14 % Muut 1 % Suomi 15 % Pohjois-Amerikka 22 % Muu Eurooppa 40 % 37

38 Sijoitusomaisuuden kumulatiivinen reaalituotto % [ ] Reaalituotto Tuottotavoite 4% 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 3,9% 2 % 2,0% 3,3% 0 % Pekka Alanen 38

39 Kannattaa valita Keva (1/2) Toimintamme on taloudellista ja tehokasta eläkepäätöksen hinta on kilpailukykyinen eläkepäätösten käsittelyajat ovat lyhyemmät kuin yksityisissä yhtiöissä palkka- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat samalla tasolla yksityisten yhtiöiden vastaavien maksujen kanssa Kuntien omana eläkelaitoksena pyrimme osaltamme vähentämään kuntien talouden epävarmuustekijöitä huolehtimalla eläkemaksutason vakaudesta ja ennustettavuudesta 39

40 Kannattaa valita Keva (2/2) Keva on kuntien oma eläkelaitos kiinteä osa kuntataloutta ja kunnallista itsehallintoa otamme huomioon kunta-alan erityispiirteet eläkeratkaisutoiminnassa Kuntatyön asiantuntijana tarjoamme kunta-alan tarpeisiin soveltuvia Kuntatyö kunnossa -työhyvinvointipalveluja, jotka perustuvat omaan tutkimustoimintaamme palveluja työssä jatkamisen tukemiseen mm. ammatillinen kuntoutus ja osatyökyvyttömyyseläke tukea palvelutuotannon muutoksessa jäsenyhteisökohtaisia maksuennuste-, eläkkeellesiirtymis-, tilasto- ja rekisteripalveluja sähköinen eläkehakemuspalvelu 40

41 Keva työeläkekentässä Maksutulo 2010 (mrd ) 4,3 3,7 3,4 Keva Varma Ilmarinen Asiakkaiden määrä 2010 Varma Ilmarinen Keva Käsittelyaikoja (pvä) Ero koko yksityiseen sektoriin Lähde: Eläketurvakeskus KuEL Yks. Ero Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Työkyvyttömyyseläke Sijoitukset (mrd ) ,2 28,8 28,1 Varma Keva Ilmarinen 41

42 Kevan yhteystiedot Postiosoite: PL 425, Helsinki Käyntiosoite: Unioninkatu 43 Neuvontanumerot: Kunta-ala - eläkeneuvonta , ma klo , ti-pe klo eläkkeiden ennakkolaskenta ja rekisteriotteet eläkkeiden maksaminen (kunta-ala ja kirkko) Kirkko - eläkeneuvonta ja palvelussuhdetiedot Valtio - eläkeneuvonta eläkeoteneuvonta eläkkeiden maksaminen Aukioloaika: , vaihde Kotisivu: Sähköposti: tai 42

Työhyvinvoinnin edistäminen Kevan kaaressa. 27.9.2011 Taina Tuomi Työhyvinvointipäällikkö Keva

Työhyvinvoinnin edistäminen Kevan kaaressa. 27.9.2011 Taina Tuomi Työhyvinvointipäällikkö Keva Työhyvinvoinnin edistäminen Kevan kaaressa 27.9.2011 Taina Tuomi Työhyvinvointipäällikkö Keva Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa:

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 1 Vuosikertomus 2005 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Vuosikertomus 2007 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 1 Vuosikertomus 2004 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2011 5 Hallituksen toimintakertomus 2011 7 Hallintoelimet 2011 23 5 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2011 Muutosten

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja Ylilääkäri Keva Keva Jäsenyhteisöjä (1.1.2012) 923 - kaupungit 107 - kunnat 229 - kuntayhtymät 164 - osakeyhtiöt 404 - yhdistykset 12

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 5.6.2014 Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija,

Lisätiedot

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi Turussa muutetaan liikelaitokset osakeyhtiöiksi 3-2011 www.keva.fi Ylijohtaja Laajala: tavoitteena elinvoimainen kuntarakenne Konserniohje helpottaa Jyväskylän valintoja Ammatillinen kuntoutus vie takaisin

Lisätiedot

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Satakuntaliiton maakuntatilaisuus 2.11.2011 Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu Parempi työkyky on kaikkien etu Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina Kestävä kehitys antaa työlle merkityksen Ilmarisen vuosi 2012 Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämäärämme on

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2009

Hallituksen toimintakertomus 2009 Hallituksen toimintakertomus 2009 1 Sisältö Toimintaympäristö 2 Säädösmuutokset 2 Asiakkuudet 3 Maksutulo 3 Eläkkeet ja ammatillinen kuntoutus 4 Sijoitustoiminta 7 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 10 Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

Polvi pakotti teatteriin

Polvi pakotti teatteriin 1-2011 www.keva.fi Puolueet & työeläkejärjestelmä Valtiokonttorin asiat sujuvasti Kevaan K-P Mäki-Lohiluoma on kunnan mies keva Esittelyssä: täyden palvelun talo Keva på svenska s. 27 Polvi pakotti teatteriin

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Yleistä kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksesta / 1 Puhdas jakojärjestelmä vuosina 1964 1987 Rahastointi

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

henkilöstöstähän tässä

henkilöstöstähän tässä Ihmisten toimeentulo on Ilmarisen business. Asiakasyritysten henkilöstöstähän tässä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys. Heidän eläkkeidensä turvaamiseksi Ilmarinen on ylipäänsä olemassa. Ilmarisen vuosi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Työssä jatkaminen Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Kunnan toimintaympäristön haasteita Väestön ikääntyminen Julkisen talouden

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot