Kunta-alan eläkepoistuma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030"

Transkriptio

1 Kunta-alan eläkepoistuma Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki

2 Kunta-alan eläkepoistuma KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009

3 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Kuntien eläkevakuutus Helsinki 2009 Kuntien eläkevakuutus PL 425 Unioninkatu Helsinki puhelin faksi Y-tunnus

4 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Ennusteen kuvaus Kunta-alan eläkepoistuma koko maassa Eläkepoistuma maakunnittain Eläkepoistuma ammattialoittain Eläkepoistuma suurimmissa ammattiryhmissä Eläkepoistuma ammattialoittain ja ammattiryhmittäin Eläkepoistuma maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa... 36

5 1 Tiivistelmä Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle henkeä seuraavien 21 vuoden aikana ( ). Se on 63,2 prosenttia nykyisistä kunta-alan työntekijöistä. Eläkepoistuma on suurin vuosina 2014 ja 2015, jolloin kumpanakin vuonna siirtyy yli henkeä eläkkeelle. Vuoteen 2020 mennessä yli kolmasosa ja vuoteen 2025 mennessä noin puolet kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Pohjois-Suomessa eläkepoistuma on suurinta. Lapin ja Kainuun kuntatyöntekijöistä yli 70 prosenttia siirtyy eläkkeelle ennustejakson aikana. Ahvenanmaalla, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja Uudellamaalla kuntatyöntekijät ovat nuorimpia, jolloin eläkepoistumakin on alle 60 prosenttia. Ammattiryhmittäiset erot ovat vielä alueellisia eroja suuremmat. Osastonhoitajilla, kodinhoitajilla ja kotiavustajilla sekä siivoojilla eläkepoistuma on lähes 80 prosenttia, kun taas muiden lääkäreiden (ammattiryhmän nimi), palomiesten ja luokanopettajien eläkepoistuma on alle 50 prosenttia. Yleisesti ottaen kuitenkin teknisellä alalla on iäkkäimmät työntekijät, ja siellä eläkepoistuma on selvästi suurempi kuin sosiaali-, terveys- ja sivistysaloilla. Kunta-alan eläkepoistuma

6 2 Ennusteen kuvaus Ennuste kunta-alan eläkepoistumasta julkaistaan nyt kolmannen kerran. Aikaisemmat ennusteet ulottuivat vuoteen 2020 ja 2025 asti. Uusin ennuste ulottuu vuoteen 2030 asti ja kattaa yhteensä 21 vuotta ( ). Ennuste perustuu vuoden 2008 lopussa KuEL- ja VaEL-vakuutettuna olleiden kuntatyöntekijöiden lukumäärään. Vakuutettuja virka- ja työsuhteisia oli tuolloin yhteensä henkilöä. Mukana ovat vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät sekä vapailla ja työlomilla olijat, jolloin vakuutettujen määrä ei vastaa välttämättä työpaikkojen lukumäärää, esim. joissakin ammattiryhmissä saattaa olla paljon vanhempainvapaalla olevia. Ennusteessa on otettu huomioon vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Vanhuuseläkepoistuma perustuu työntekijöiden henkilökohtaisiin vanhuuseläkeikiin tai 65 vuoden eläkeikään, jos henkilökohtaista vanhuuseläkeikää ei ole. Nykyään vanhuuseläkeikä on joustava 63 ja 68 ikävuoden välillä, mutta suurin osa työntekijöistä siirtyy edelleen vanhuuseläkkeelle lähellä henkilökohtaista vanhuuseläkeikäänsä. Työkyvyttömyyseläkepoistuma perustuu edellisten vuosien eläkkeelle siirtymisiin ottaen huomioon ikärakenne ja sen muutokset, ammattirakenne ja alueelliset erot. Ennusteessa ei oteta huomioon kunta-alalle tulevia uusia työntekijöitä, vaan ennuste kuvaa nimenomaan nykyisten työntekijöiden eläkepoistumaa. Ennusteessa esitetyt henkilömäärät ovat ennustemallin tuottamia desimaalilukuja, jotka on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Vuosittaiset prosentit kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle. Esim. jos sadan työntekijän kunnassa joka vuosi eläkepoistuma on 3 prosenttia, niin eläkepoistuma 21 ennustevuoden aikana on 63 prosenttia (21 x 3 %) eli 63 henkilöä. Prosentit ovat vertailtavissa kuntien välillä ja koko maahan helpommin kuin pelkät henkilöiden lukumäärät. Kuvioissa 2 4 ja taulukoissa 2 3 ennustejakso on jaettu yhteen kuuden vuoden jaksoon ( ) ja kolmeen viiden vuoden jaksoon ( , , ). Ammatti- ja alueluokituksissa on käytetty Tilastokeskuksen luokitusstandardeja (Ammattiluokitus 2001, Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2009). Taulukossa 3 on esitetty kaikkien kuntien eläkepoistumaennusteet. Kunkin seutukunnan alla oleva Muu kunta-ala sisältää kuntayhtymät, kunnalliset yhdistykset, säätiöt ja osakeyhtiöt, joiden työntekijät on vakuutettu KuEL:n mukaan. Kunta-alan eläkepoistuma

7 3 Kunta-alan eläkepoistuma koko maassa Taulukko 1. Kunta-alan eläkepoistuma Eläkepoistuma Vuosittain Yhteensä (2010-) Vuosi Henk. % Henk. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Kuvio 1. Kunta-alan eläkepoistuma Henk Kunta-alan eläkepoistuma

8 4 Eläkepoistuma maakunnittain Taulukko 2. Kunta-alan eläkepoistuma maakunnittain Maakunta Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Uusimaa , , , ,6 Itä-Uusimaa , , , ,2 Varsinais-Suomi , , , ,4 Satakunta , , , ,4 Kanta-Häme , , , ,8 Pirkanmaa , , , ,7 Päijät-Häme , , , ,9 Kymenlaakso , , , ,1 Etelä-Karjala , , , ,4 Etelä-Savo , , , ,9 Pohjois-Savo , , , ,8 Pohjois-Karjala , , , ,8 Keski-Suomi , , , ,9 Etelä-Pohjanmaa , , , ,0 Pohjanmaa , , , ,5 Keski-Pohjanmaa , , , ,0 Pohjois-Pohjanmaa , , , ,4 Kainuu , , , ,7 Lappi , , , ,2 Ahvenanmaa , , , ,5 Koko kunta-ala , , , ,2 Kunta-alan eläkepoistuma

9 Kuvio 2. Kunta-alan eläkepoistuma maakunnittain Lappi Kainuu Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kymenlaakso Pohjois-Savo Etelä-Karjala Satakunta Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Itä-Uusimaa Keski-Pohjanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Uusimaa Pohjanmaa Ahvenanmaa Koko kunta-ala % vakuutetuista Kunta-alan eläkepoistuma

10 5 Eläkepoistuma ammattialoittain Taulukko 3. Kunta-alan eläkepoistuma ammattialoittain Ammattiala Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Yleinen , , , ,5 Tekninen , , , ,2 Terveys , , , ,3 Sosiaali , , , ,7 Sivistys , , , ,7 Koko kunta-ala , , , ,2 Kuvio 3. Kunta-alan eläkepoistuma ammattialoittain Yleinen Tekninen Sosiaali Terveys Sivistys Koko kunta-ala % vakuutetuista Kunta-alan eläkepoistuma

11 6 Eläkepoistuma suurimmissa ammattiryhmissä Taulukko 4. Kunta-alan eläkepoistuma suurimmissa ammattiryhmissä Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Perushoitajat ja lähihoitajat , , , ,5 Sairaanhoitajat , , , ,7 Aineenopettajat ja lehtorit , , , ,6 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul , , , ,3 Siivoojat , , , ,0 Luokanopettajat , , , ,4 Perhepäivähoitajat ym , , , ,9 Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,5 Sairaala- ja hoitoapulaiset , , , ,9 Lastentarhanopettajat , , , ,3 Sihteerit , , , ,2 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op , , , ,2 Keittiöapulaiset , , , ,6 Johdon sihteerit, osastosiht. ym , , , ,7 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt , , , ,1 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,2 Kodinhoitajat ja kotiavustajat , , , ,1 Palomiehet , , , ,3 Opettajat ja opetusal. erit.as.t , , , ,8 Kunnallishall. erityisasiantuntijat , , , ,1 Terveydenhoitajat , , , ,6 Sosiaalityöntekijät , , , ,2 Maatalouslomittajat , , , ,4 Muut lääkärit , , , ,5 Erityisopettajat , , , ,9 Osastonhoitajat , , , ,8 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,3 Koko kunta-ala , , , ,2 Kunta-alan eläkepoistuma

12 Kuvio 4. Kunta-alan eläkepoistuma suurimmissa ammattiryhmissä Osastonhoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Siivoojat Sihteerit Sairaala- ja hoitoapulaiset Kokit, keittäjät ja kylmäköt Kiinteistöhuoltomiehet Johdon sihteerit, osastosiht. ym. Perhepäivähoitajat ym. Keittiöapulaiset Maatalouslomittajat Aineenopettajat ja lehtorit Terveydenhoitajat Sosiaalityöntekijät Perushoitajat ja lähihoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. Kunnallishall. erityisasiantuntijat Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op. Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt. Henkilökohtaiset avustajat ym. Lastentarhanopettajat Erityisopettajat Opettajat ja opetusal. erit.as.t. Sairaanhoitajat Luokanopettajat Palomiehet Muut lääkärit Koko kunta-ala % vakuutetuista Kunta-alan eläkepoistuma

13 7 Eläkepoistuma ammattialoittain ja ammattiryhmittäin Taulukko 5. Kunta-alan eläkepoistuma ammattialoittain ja ammattiryhmittäin Yleinen ala Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Asiakaspalvelutyöntekijät , , , ,4 Henkilöstöjohtajat , , , ,8 Henkilöstösuunnittelijat ym , , , ,9 Johdon sihteerit, osastosiht. ym , , , ,7 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit , , , ,6 Kirjanpitäjät ym , , , ,2 Kunnallishall. erityisasiantuntijat , , , ,1 Kuntien ja kaupunkien johtajat , , , ,8 Lipunmyyjät , , , ,5 Matkailuasiamiehet ja matkanjärj , , , ,5 Matkaoppaat ja matkanjohtajat , , , ,7 Muiden yrit. ja toimintayks. joht , , , ,2 Muut asiantuntijajohtajat , , , ,8 Muut kuljetuk.ja huolinn.tstotyönt , , , ,8 Muut lainopilliset erityis.as.t , , , ,2 Muut toimistotyöntekijät , , , ,3 Muut tuotanto- ja linjajohtajat , , , ,2 Myynti- ja markkinointijohtajat , , , ,9 Myynti- ja vientisihteerit , , , ,5 Ostajat , , , ,8 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym , , , ,5 Puhelinvaihteenhoitajat , , , ,2 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat , , , ,8 Sihteerit , , , ,2 Sosiaaliturvatoimihenkilöt , , , ,3 Talous- ja hallintojohtajat , , , ,0 Tekstinkäsittelijät , , , ,3 Tiedottajat , , , ,2 Tilintarkastajat, kamreerit ym , , , ,3 Toimistonhoitajat , , , ,1 Toimistovahtimestarit , , , ,2 Tuntematon , , , ,2 Tuotanto- ja linjajohtajat , , , ,5 Tutkimus- ja kehitysjohtajat , , , ,1 Varastonhoitajat ym , , , ,0 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat , , , ,2 Muut (pienet) ammattiryhmät , , , ,5 Yhteensä , , , ,5 Kunta-alan eläkepoistuma

14 Tekninen ala Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Agrologit , , , ,8 Arkkitehdit ja muut tekn.erityisas , , , ,0 Biologit, kasvitiet, eläintiet. ym , , , ,8 Elektr. ja informaatiotek. as.t , , , ,1 Fysiikan, kemian tekn. al. as.tunt , , , ,2 Fyysikot ja astronomit , , , ,5 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat , , , ,1 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat , , , ,1 Hotellinjohtajat ja ravintolapääll , , , ,5 Huonekalu- ja koristepuusepät , , , ,9 Isännöitsijät , , , ,7 Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät , , , ,9 Jätt.poltto-,vedenpuhd.l. koneenh , , , ,6 Kadunlakaisijat ym , , , ,7 Kartoit. ja maanmitt. erit.as.t , , , ,2 Kartoituksen ja maanmitt. as.t , , , ,9 Keittiöapulaiset , , , ,6 Kemistit , , , ,4 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,2 Kirvesmiehet , , , ,7 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,3 Konetekniikan asiantuntijat , , , ,0 Koru- ja muut tekstiiliompelijat , , , ,8 Kuorma-auton ja erik.ajoneuv. kulj , , , ,5 Laborantit ym , , , ,5 Linja-asentajat ja -korjaajat , , , ,4 Linja-auton ja raitiovaun. kuljett , , , ,5 Maa- ja metsätal. avust. työntek , , , ,6 Maa- ja vesirak.alan avust. työnt , , , ,4 Maankäyt. ja yhdysk.rak. erit.as.t , , , ,8 Maankäytön ja yhdysk.rak. as.t , , , ,9 Maanrak.- ym. koneiden kuljettajat , , , ,1 Maat.- ja teoll.k.asent. ja -korj , , , ,3 Maat. puutar.- ja kal.al. neuvojat , , , ,8 Maatalouslomittajat , , , ,4 Metsurit ja metsätyöntekijät , , , ,7 Moott.ajon., työkon. asent., korj , , , ,4 Muut rak.työntek. ja -korjaajat ym , , , ,2 Muut tekniikan erityisasiantuntijat , , , ,5 Muut teknisten alojen asiantuntijat , , , ,1 Muut tietotekniikan erityisasiant , , , ,3 Muut työntekijät , , , ,9 Ohutlevysepät , , , ,4 Ovenvartijat ja vahtimestarit , , , ,4 Pakkaajat, lajittelijat ym , , , ,5 Palomiehet , , , ,3 Pesu-, valk.- ja värj.koneid. hoit , , , ,8 Putkiasentajat , , , ,0 Puunj. ja kem. pros.tek. erit.as.t , , , ,9 Kunta-alan eläkepoistuma

15 Tekninen ala (jatkuu) Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät , , , ,4 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat , , , ,0 Rahdinkäsitt., varastotyönt. ym , , , ,7 Rak.alan ja yhdyskuntarak. as.t , , , ,5 Rakennus- ja palotarkastajat , , , ,4 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt , , , ,3 Rakennusalan avustavat työntekijät , , , ,9 Rakennusmaalarit , , , ,5 Rakennussähköasentajat , , , ,1 Rakennustyöntekijät , , , ,8 Ravintola- ja suurtalousesimiehet , , , ,0 Sanomaleht., mainosten jak. ja läh , , , ,1 Satamaliikenteen ohjaajat , , , ,1 Siivoojat , , , ,0 Siivoustyönjohtajat , , , ,5 Sähkölaitteiden asent. ja korj , , , ,0 Sähkötekniikan asiantuntijat , , , ,1 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat , , , ,8 Talonrakennusalan asiantuntijat , , , ,2 Talonrakennusalan erityisasiantunt , , , ,0 Tarjoilutyöntekijät , , , ,5 Tekniset piirtäjät , , , ,0 Tietotekn. tukihenk, operaatt. ym , , , ,2 Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat , , , ,4 Tietotekniikkajohtajat , , , ,9 Työkaluntekijät ja lukkosepät , , , ,7 Työsuojelutarkastajat , , , ,6 Valvojat ja vartijat , , , ,9 Veturin- ja moottorivaununkuljett , , , ,6 Voimalaitosten koneenhoitajat , , , ,7 Muut (pienet) ammattiryhmät , , , ,6 Yhteensä , , , ,2 Kunta-alan eläkepoistuma

16 Terveysala Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Apteekkien lääketyöntekijät , , , ,5 Eläinlääkärit , , , ,4 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit , , , ,7 Farmaseutit , , , ,1 Fysioterapeutit , , , ,8 Hammashoitajat , , , ,6 Hammashuoltajat , , , ,6 Hammaslääkärit , , , ,3 Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym , , , ,5 Kuulontutkijat , , , ,7 Kätilöt , , , ,5 Laboratoriohoitajat , , , ,6 Lääkintävahtimestarisairaankuljett , , , ,8 Mielenterveyshoitajat , , , ,2 Muut lääkärit , , , ,5 Muut terveydenhuollon erityis.as.t , , , ,5 Osastonhoitajat , , , ,8 Perushoitajat ja lähihoitajat , , , ,5 Ravitsemusalan asiantuntijat , , , ,2 Röntgenhoitajat , , , ,3 Sairaala- ja hoitoapulaiset , , , ,9 Sairaanhoitajat , , , ,7 Sos.- ja terveydenhuolt.alan joht , , , ,4 Terveydenhoitajat , , , ,6 Terveystarkastajat , , , ,0 Toimintaterapeutit , , , ,2 Välinehuoltajat , , , ,3 Ylihoitajat , , , ,1 Ylilääkärit , , , ,8 Ympäristönsuojelutyöntekijät , , , ,2 Muut (pienet) ammattiryhmät , , , ,8 Yhteensä , , , ,3 Kunta-alan eläkepoistuma

17 Sosiaaliala Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,5 Kehitysvammaistenhoitajat , , , ,3 Kodinhoitajat ja kotiavustajat , , , ,1 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul , , , ,3 Lastentarhanopettajat , , , ,3 Nuoriso-ohjaajat , , , ,9 Perhepäivähoitajat ym , , , ,9 Psykologit , , , ,8 Puheterapeutit , , , ,5 Sosiaalialan erityisasiantuntijat , , , ,5 Sosiaalialan hoitajat , , , ,2 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt , , , ,1 Sosiaalialan suunnittelijat , , , ,7 Sosiaalityöntekijät , , , ,2 Työn- ja askartelunohjaajat , , , ,9 Muut (pienet) ammattiryhmät , , , ,5 Yhteensä , , , ,7 Kunta-alan eläkepoistuma

18 Sivistysala Ammattiryhmä Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Aineenopettajat ja lehtorit , , , ,6 Ammatill. oppilaitosten lehtorit , , , ,9 Ammattikork.k. yliopett. ja leht , , , ,1 Arkistonhoitajat , , , ,6 Erityisopettajat , , , ,9 Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek , , , ,8 Kirjastonhoit., informaatikot ym , , , ,3 Klass. mus. säv., muusik. ja laul , , , ,7 Koulutuspääll., -suunn. ja koulutt , , , ,7 Kulttuurijohtajat , , , ,2 Kylvettäjät ym , , , ,7 Liikunta- ja vapaa-aikatoim. joht , , , ,0 Luokanopettajat , , , ,4 Muiden oppil. opett. sekä yksit.op , , , ,9 Museoalan erityisasiantuntijat , , , ,1 Muut henkilökohtaisen palv. työnt , , , ,3 Muut opetusalan erityisasiantunt , , , ,5 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op , , , ,2 Näyttelijät , , , ,4 Opettajat ja opetusal. erit.as.t , , , ,8 Opetusalan johtajat ja rehtorit , , , ,3 Opinto-ohjaajat , , , ,4 Perusk. ja lukion leht. ja tuntiop , , , ,3 Taide- ja taideteoll. al. asiant , , , ,2 Tarkast. ja opetusmenet. erit.as.t , , , ,1 Teatteri- ja elokuvaohjaajat , , , ,5 Urheilu- ja liikunnanohjaajat , , , ,7 Viihd.muus., laulajat, tanssijat , , , ,7 Muut (pienet) ammattiryhmät , , , ,5 Yhteensä , , , ,7 Kunta-alan eläkepoistuma

19 8 Eläkepoistuma maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain Taulukko 6. Kunta-alan eläkepoistuma maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain Uusimaa Uusimaa Helsingin seutukunta Espoon kaupunki , , , ,8 Helsingin kaupunki , , , ,9 Hyvinkään kaupunki , , , ,2 Järvenpään kaupunki , , , ,1 Karjalohjan kunta , , , ,1 Karkkilan kaupunki , , , ,7 Kauniaisten kaupunki , , , ,6 Keravan kaupunki , , , ,8 Kirkkonummen kunta , , , ,2 Lohjan kaupunki , , , ,7 Mäntsälän kunta , , , ,8 Nummi-Pusulan kunta , , , ,8 Nurmijärven kunta , , , ,2 Pornaisten kunta , , , ,9 Siuntion kunta , , , ,8 Tuusulan kunta , , , ,0 Vantaan kaupunki , , , ,4 Vihdin kunta , , , ,1 Muu kunta-ala , , , ,6 Yhteensä , , , ,5 Raaseporin seutukunta Hangon kaupunki , , , ,0 Inkoon kunta , , , ,4 Raaseporin kaupunki , , , ,8 Muu kunta-ala , , , ,6 Yhteensä , , , ,8 Kunta-alan eläkepoistuma

20 8.2 Itä-Uusimaa Itä-Uusimaa Porvoon seutukunta Askolan kunta , , , ,6 Myrskylän kunta , , , ,2 Porvoon kaupunki , , , ,5 Pukkilan kunta , , , ,6 Sipoon kunta , , , ,4 Muu kunta-ala , , , ,9 Yhteensä , , , ,5 Loviisan seutukunta Lapinjärven kunta , , , ,9 Liljendalin kunta , , , ,8 Loviisan kaupunki , , , ,3 Pernajan kunta , , , ,9 Ruotsinpyhtään kunta , , , ,6 Muu kunta-ala , , , ,6 Yhteensä , , , ,1 Kunta-alan eläkepoistuma

21 8.3 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Åboland-Turunmaan seutukunta Kemiönsaaren kunta , , , ,6 Länsi-Turunmaan kaupunki , , , ,4 Muu kunta-ala , , , ,5 Yhteensä , , , ,4 Salon seutukunta Salon kaupunki , , , ,9 Someron kaupunki , , , ,8 Muu kunta-ala , , , ,3 Yhteensä , , , ,6 Turun seutukunta Kaarinan kaupunki , , , ,5 Liedon kunta , , , ,8 Maskun kunta , , , ,9 Mynämäen kunta , , , ,5 Naantalin kaupunki , , , ,1 Nousiaisten kunta , , , ,3 Paimion kaupunki , , , ,3 Raision kaupunki , , , ,8 Ruskon kunta , , , ,9 Sauvon kunta , , , ,5 Turun kaupunki , , , ,5 Muu kunta-ala , , , ,2 Yhteensä , , , ,9 Vakka-Suomen seutukunta Kustavin kunta , , , ,7 Laitilan kaupunki , , , ,0 Pyhärannan kunta , , , ,1 Taivassalon kunta , , , ,5 Uudenkaupungin kaupunki , , , ,8 Vehmaan kunta , , , ,5 Muu kunta-ala , , , ,9 Yhteensä , , , ,0 Loimaan seutukunta Auran kunta , , , ,2 Kosken Tl kunta , , , ,8 Loimaan kaupunki , , , ,7 Marttilan kunta , , , ,5 Oripään kunta , , , ,3 Pöytyän kunta , , , ,4 Tarvasjoen kunta , , , ,6 Muu kunta-ala , , , ,8 Yhteensä , , , ,5 Kunta-alan eläkepoistuma

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Informations générales

Informations générales Sur la route en Finlande Europäische Union, 1995 2013 Il va de soi que vos vacances en Finlande sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos,

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Kuntien järjestämä jätteidenkuljetus Toimialue / kunta Yritys sekajäte joka 2. vko Tyhjennysmaksut biojäte

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN Kuntakokouksen suhtautuminen kansakoulukysymykseen tasa-arvon ja alueellisuuden kannalta Tero Parkkonen Suomen historian pro

Lisätiedot

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen Rintamaveteraanien kuntoutuksessa suuret vaihtelut (sivut 8 9) N:o 4/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Syyskuun 17. päivänä 2014 Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti sivu 13 Äyräpään kenttähautausmaa

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET >

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > SUOMEN SUURIMMAT TILAT PELTOHEHTAARIEN MUKAAN VUONNA 2013 Sija Nimi Kunta Tuotantosuunta Peltoala, ha josta vuokrattu ala, ha 1. Suo Oy Jyväskylä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kokeista löytyvät Kennelliiton Tapahtuma- kalenterista.

Tarkemmat tiedot kokeista löytyvät Kennelliiton Tapahtuma- kalenterista. Tarkemmat tiedot kokeista löytyvät Kennelliiton Tapahtuma- kalenterista. 1.1.-28.2.2015 KV-kokeet, kurssit, -kokeet, -kokeet KV-kokeet 10.1. YLÖJÄRVI Raj. 20 koiraa. Järj. Poikkeluksen Riistamiehet. Ylit

Lisätiedot

The Foundation of Finnish Brass Septets:

The Foundation of Finnish Brass Septets: 1 Honkajoki y? Värtsilä?? Heinola kaup.?? Sauvo* 1868 Kuopion kaup. sk. 1868 Kuopion kaupungin soittokunta 1868 Porvoon kaup. sk. 1868 Porvoon kaupungm soittokunta (?) 1870 Helsinki VPK 1870 Kokkola yksit.

Lisätiedot

Kuukkelihavainnot Etelä-Suomessa 1990 2001

Kuukkelihavainnot Etelä-Suomessa 1990 2001 Hippiäinen 32. vsk 1 2002 Jouko Kemppainen Tämän selvityksen tavoitteena on koota yhteen Etelä-Suomesta kerätyt kuukkelihavainnot ja laatia niihin pohjautuvat havaintokartat. Lisäksi tehdään yhteenvetoja

Lisätiedot

SUOMEN PIENOISKARTTA. 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND

SUOMEN PIENOISKARTTA. 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND Maanmittaushallituksen toimittama SUOMEN PIENOISKARTTA 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND 14 kartor i skala 1:1 750 000 jämte namnregister Utgiven av Lantmäteristyrelsen

Lisätiedot

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 888 323 alle 15 vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot