SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki"

Transkriptio

1 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh YHDY PANKKI " luottamuspankki Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!

2 on tilata SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTI Se on nykyajan lehti nykyajan ihmistä varten Täydellistä säästöpankki - palvelua Päätoimittaja U 0 1'/1 EN 1-1 A,< K I N:o 6 Suomen Keskusshakkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton, Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkain äänenkannattaja. PostisiirtotiIin n:o Pankki: Hei Suom Sp Taloudenhoitaja MATT I NUKARI JORMA VAHATUPA Kasavuorentie 12 o 16 Kaarikuja 2 S Kauniainen Helsinki 94 puhelin puhelin Pohjantalon konttori. Levikki ja markkinoiti Julkaisutoim ikunta ILMARI BRANDER VISA KIVI Huvilakatu 27 A 26 MAUNO LAISAARI SIMO NUOTIO Helsinki 15 A L TT I SALOlLA puhelin MA TT I UI TT 0 HELSINGIN SUOMALAINEN Siiiistiipankki ~ yksiliinpankki Pääedustaja Suomessa OY SUOMEN AUTOTEOLLISUUS AB ' UNIFLO viritetty moottoriöljy I(utcn nclosnumeron pääkirjoituksen yhteydessä kerkisimme jo ennakoida, olemme pakoitettuja nostamaan tilausmaksumme ensi vuodelle 15:een markkaan. Toteamme tässä yhteydessä, että lehden toiminta on kahden viime vuoden aikana ollut tappiollista kustannusten noustessa ensi vuoteen mentäessä yli kaksinkertaiseksi vuodesta Snurena kertamenona v on lehtemme lisäksi muutettava nykyinen osoitclevystö uuden postialuenumeroinnin mukaiseksi. Vaikkakin olemme pakkotilanteessa näissä olosuhteissa, on päämääränämme edelleen lcll(!cn kehittäminen ja monipuolistaminen. Tulemme tämän korotctun tilaus!naksun turvin lisääl11ään lehden sivulukua cnsi VUOtllla --, toimittamaan kaikille tilaajille!llmc yhden ylimääräiseu yhdeksännen numeron, joka liittyy Suomen Shakkiliiton 50-vuo tisj uhlallisu u ksiin. Aktiivista asiamieskuntaamme Jlluistctaim siten, että he saavat tilauslistansa myötä yhden lisänumeron myyntityönsä edistämiseen. Kuten viime vuonnakin tulemme syyskuun nnmeron yhteydessä -- siis oheisena - lähettämään kaikille tilillcpanokortin. Sen maksaminen auttaa shakk'ilchteämme laajenemaan entisestään ja saamaan lisää ystäviä tason parantuessa. Olemme ottaneet tämän vuoden mittavat shakkitapahtumat hnomioon siten, että ilmestymistämmc on nopeutettu. Syyskuun numero on tän" vuonna jo kundes, viime vuonna se oli vasta viides. Palkinnoiksi jakamamme ulkomaisten shakkilehtien vuosikerrat, jotka on arvottu nopeiden - viimeistään lehden saapumista seuraavana päivänä ensi vuoden tilausmaksunsa maksaneiden kesken ja joilla taas haastammc lukijakuntamme, on saavuttanut suopean vastaanoton. Aiomme näin jatkaa tätä tapaa edelleenkin ja toivotamme pikamaksajat tervetulleiksi 22 ulkomaisen shakkilehclcn vuosikerran arvonta.an. Täm" kutsu kuuluu myös niille vuoden 19(.,9 ja 1970 vanhoille tilaajillemme, jotka eivät lainkaan ja/tai ajoissa uusineet tilaustaan blle vuodelle kuin myös niille Suomen l\:irjcshakkiliiton jäsenille, jotka eivät vielä ole tila<tjiamme. Lähettämällä kuutosnumcron lehclen talouclellisena uhrauksena tämän ryhmän hyväksi toivomme koko joukon tulevan piiriimme, tilaajiksemme. Älkää pettäkö luottamustamme! I(aksi vuotta sitten oli ripeiden tilaajien ryhmässä 40, vuonna ja tänä vuonna -- uskomme -- jo yli sadan. Näin saisi Suomen Shakki hyvän alkuvauhdin ensi kautta ajatellen. Yhteisen yrityksemme - maamme yleisshakkilehden - menestys riippuu nyt teidän mukaantulostanne, hyvät lukijamme! Jokaiselle kokovuositilaajalle kaksi tämän vuoden viimeistä numeroa ilmaiseksi, mikäli tilaus on tullut tämän vuoden puolella.

3 164 SUOMEN SHAKKI Eero E. Böök: Mestarin _ietteitä Avausteoriaa, keskipelisommitelmia, loppupelitaitoa Avausteoria on viimeisinä parinakymmenenä vuotena kehittynyt valtavasti. Pelaajan, joka haluaa menestyä suurkilpailuissa, täytyy opiskella melkoisesti voidakseen varmistua tyydyttävistä lähtöasemista keskipelin alkaessa. Toiselta puolen tämä on johtanut hyvin yleiseen avausteoreettisten tietojen yliarvioimiseen. Tällä hetkellä on I)Shahmatnij InformatoTl), joka sisältää puolivuosittain huomattujen kansainvälisten turnausten viimeiset uutuudet, kysytyimpiä shakkiteoksia. Ymmärrän hyvin, että kirjepelaajien on mahdotonta tulla toimeen ilman tällaista valmiiksi kartoitettua avausohjelmistoa. Heille jää joka tapauksessa aikaa keski- ja loppupelin tarkkaan harkitsemiseen. Toista on tavallisen kilpailupelaajan laita, jonka on tehtävä päätöksenä vaistomaisesti rajoitetun ajatusajan puitteissa. KvM Iivo Nei, joka pistäytyi luonani ennen avoimen SM-turnauksen alkamista, sanoi voineensa todeta virolaisten pelaajien taidossa merkillisen epäsuhteen valtavan avausmuunnelmatiedon ja sitä tuntuvasti heikomman keskipeli- ja loppupelitaidon välillä. Meillä nämä erot ovat ilmeisesti vielä paljon jyrkemmät. Hän kertoi myös, että tri Euwen toistakymmentä vuotta sitten aloittama I)Schacharehivl)-irtolehtijulkaisu nyt ainakin saksankielisenä on siirtynyt hampurilaisen»caissal)-shakkikustantamon haltuun ja, että sen teoreettisesta osasta nykyään vastaa suurmestari P. Keres, Iivo Nein avustamana. Avausteriaosastossa on tähän mennessä hänen kertomansa mukaan ollut jo kaksi lainausta näistä»mestarin mietteistäl), Pegoraron Caro-Kann-muunnelmat ja saman avauksen Lindelöf-muunnelma siilipuolustuksineen. Voinen olla tyytyväinen, että olen tullut käsitelleeksi näitä aiheita käytettäväkseni annetuilla palstoilla. Koska olen jo kolmattakymmentä vuotta erikoisesti harrastanut puolislaavilaisia muunnelmia, seuraan tietenkin aikakauslehdistä tarkkaan, mitä näiden muunnelmien tiimoilla tapahtuu. Melko tuoreessa I)Shahmatnij bulletil1l>-lchdessä on viimetalvisen Tallinnan turnauksen pelivalikoima, jossa mm. ainoana seuraava slaavilainen puolustus: 437. A. Bisguier - I. Nei 1. e4 e6 2. Re3 d5 3.d4 e6 4.e3 Rf6 5.Rf3 Rb -d7 6.Ld3 d X e4 7.L X e4 b5 8.Ld3 a6 9.e4 e5 10.e5 e X d4 11.Rxb5 axb5 12.exf6 Db6 13.fxg7 Lx g Tel Lb7 16.Lf4 Ld5 17.Re5 Rxe5 18.Lxe5 f5 19.b3 Ta7 20.f3 Tf -a8 21.De2 Lh6 22.f4 Lg Lx e5 24.T X e5 De5 25.Lfl De3 26.Tdl T X a2 27.Dh4 Tf8 28.Td3 De7 29.Tg3 Kh8 30. Lx b5 d3 31.L X d3 Det + 32.Lfl Tai 33. Valkea antautui Olin yllättynyt siitä, että Nei valitsi Meranon puolustuksen vanhan päämuunnelman, jota käsikirjat pitemmän aikaa ovat pitäneet kyseenalaisena. Tällaisen muunnelman käyttöä puoltaa kuitenkin useakin seikka. Vastustaja tuhlaa varmasti miettimisaikaa tuumiessaan, mikä on tarkoituksena tunnetusti heikolla muunnelmalla. Todennäköistä on, ettei hän ole muunnelmaa tarkemmin tutkinut, koska se on hylättyjen listalla. I(un toinen sitten kuitenkin käyttää sitä, herää epäilys, että tällä on jokin uutuus varattuna. Seuraa epävarmuuden tunne ja sen seurauksena valkea pelaa vanhemman siirron 10.eS viime aikojen muotisiirron 10.dS! sijasta. Kuten N ei minulle kertoi, oli hän nimenomaan varautunut viimemainittuun pelitapaan, jossa hänen mielestään mustan mahdollisuuksia on aliarvioitu. On selvää, ettei virolainen ystävämme ilman omia tutkimuksia olisikaan uskaltautunut Meranon puolustuksen vanhaan päämuunnelmaan. Mutta hän asetti jenkin vielä toisenkin kerran yhtäläisen vaikean valinnan eteen pelaamalla 11. -a X ds sen sijaan että olisi pyrkinyt siirrolla R X es tasoittamaan pelin. Jatko osoitti, että Bisguier ei ollut riittävästi pe- rillä muunnelman ideoista ja niin musta saavutti nopeasti ratkaisevan otteen. Pelin avauskäsittely on hyvä esimerkki omakohtaisen muunnelmiin syventymisen tarjoamista mahdollisuuksista..tl>!. m Keresin saavutukset Tallinnan ja Pärnun turnauksissa ovat erinomaisia. Erikoisesti kiintyy huomio hänen ilmiömäiseen kykyynsä hyväksi käyttää usein hiuksenhienoja asemallisia etuja, jotka hän saavuttaa itselleen ominaisin taktiliisin keinoin. Tällaisia vaatimattomalta näyttäviä loistopelejä muistan mm. Ivkovia vastaan Bambergin turnauksesta kolme vuotta sitten ja»vuosisadan ottelusta» viime vuonna J ugoslaviassa, nyt taas A. Saitsevia ja vvesteristä vastaan Tallinnassa. Viimemainittu peli yllättävästi vaihtuvine 1)lavastuksineel1l> on mielestäni erikoisen korkealuokkainen, joten esitän sen tässä ALJECHININ PUOLUSTUS Tallinna 1971 P. Keres - H. Westerinen l.e2-e4 Rg8-f6 2.e4-e5 Rf6-d5 3. Rbl-e3 Amerikkalainen suurmestari Reuben Fine, 30-luvun ja 40-luvun alun loistavimpia shakkitähtiä, sanoi aikanaan erittäin sattuvasti:»keres valitsee melkeinpä säännöllisesti pelitapoja, jotka antamatta mainittavaa avausetua johtavat asemiin, jotka ovat omiaan antamaan hänelle tilaisuuden osoittaa nerokkuuttaan mutkikkaiden ongelmien ratkaisemisessal). Keresin tässä valitsema siirto johtaa pelin heti pois tavalliselta ladulta. Yksinkertaisin vastaus siihen on 3. -e6. Vaihto e3:ssa on kuitenkin strategisesti houkutteleva, eikä ole helppoa nähdä valkean kehitysedun antavan realisia mahdollisuuksia Rd5 X e3 4.d2 X e3 d7 -d6 Tämä siirto noudattaa samaa asemallista linjaa. Musta ei pelaa 4. -ds, koska vallcea sen jälkeen pääsee eroon kaksoissotilaasta. Pelisiirron jälkeen keskusta kuitenkin jää avoimeksi, mikä antaa valkealle hyvät painostusmahdollisuudet. 5.Rgl-f3 g7 -g6 En tiedä, oliko Westerinen lukenut»shakkitaidostai) loistopelin Keres~L. Sehmid, Zi'irieh 1961, joka jatkui S.-Re6 6. LbS Ld7 7. De2 RXeS (parempi lienee 7.-e6 ja sitten 8.-a6). 8. RxeS dxes 9. DXeS e6 10.Le4 jne. valkean selväksi eduksi. Mustan olisi kai tyydyttävä pelaamaan S. SUOMEN SHAKKI 165 -dxe5 6.Dxd8+ I(xd8 7.RxeS Ke8 8. Lc4 e6 jne, mutta valkean kehitys etu riittää silloin hyvin korvaamaan kaksoissotilaan haitat, koskapa kysymyksessä ei vielä ole varsinainen loppu peli vaan pikemminkin keskipeli ilman kuningattaria. 6.Lfl-e4 Rb8-e6 7.Lel-f4 e7-e6 Vaihto es:ssä ei enää tullut kysymykseen; esim. 7.~dxeS 8.RxeS Dxdl+ 9.Txdl e6 10.LbS jne. Jatkossa 7.-Lg7 8.RgS 0-0 (8.-dXeS 9.LXf7+ Kf8 IO.Df3! exf4 I1.Tdl jne johtaa suoraan häviöön.) 9.e6 f6 1O.Rf7 De8 11.h4 valkea saa voimakkaan kuningashyökkäyksen, mihin vaaraan Westerinen ei tietenkään antaudu Keresiä vastaan. 8.e5 xd6 e7 xd6 9.Ddl-e2 Lf8-e7 Mustan sivustoimisaikomus osoittautuu ajanhukaksi, mutta hän aikoo nyt tukkia keskustalinjat ja valkean kuningaslähetin näköalan. Suunnitelma on johdonmukainen, mutta valkean kehitysetu suo mahdollisuuden sen taktilliseen kumoamiseen a7-a6 11.h2-h4! b7-b5 12.Le4-b3! d6-d5 Nyt valkean kuningaslähetti on pussissa, mutta valkea halusikin provosoida siirron d6-ds voidakseen lähetinuhrauksella avata molemmat keskustalinjat raskaalle tykistölleen. 13.Thl-el Le8-d7 14.Lb3xd5! e6xd5 15.Rf3-e5! Heti IS.T X ds olisi sallinut riittävän puolustuksen IS. -De8. Nyt sen sijaan mustan upseerit keskustassa ovat sidotut paikoilleen, kuten seuraavat L. Aronin'in esittämät (Shahmati v SSSR) muunnelmat osoittavat: IS.-Ta7! 16.De3! (sekä 16.TxdS De8! 17.Rxe6 Lxe6 18.TeS O-O! 19.Txe7

4 'i' 166 SUOMEN SHAKKI Txe7 20.Dxe7 Te8 että 16.Rxc6 Lxc6 17.De3 Td7! suo mustalle riittävät puolustusmahdollisuudet.) d4 (ainoa siirto, sillä Te7 17.T X d5 uhaten 18.Te-dl ja 16.-Tb7 17.Rxe6 LXc6 18.Dc5! Ld7 19. T X d5 vie kumpikin nopeaan loppuun.) 17.cxd4 Rxe5 (17.-Tb7 18.Rxc6 LxcG 19.d5 jne ei ole sen parempi.) 18.D xe5 f6 19.Dc5! Tb7 20.d5 Kf7 21.d6 Li8 22.Dd5 + ja valkea jää runsaasti voitolle. Nämä omintakeiset muunnelmat, joissa tornit keskustalinjoilla esittävät pääosaa, osoittavat vaikean dynaamisen pelinkäsittelyn lähetinuhrauksineen täysin oikeaksi. Westerinen arvioi tilanteen oikein ja valitsee jatkon erivärislähettisessä loppupelissä, jossa sotilaan menetys ei seliaisena.an merkitse valkean voittoon riittävää etua Rc6 xe5 16.De2 xe5 O-O! 17. De5xe7 Dd8xe7 18.Telxe7 Ld7-e6 Näyttämön vaihdos on täydellinen. Sommitelmarikkaasta keskipelistä on syntynyt rauhallisen näköinen loppupeli, jossa valkean voitonmahdollisuudet eivät näytä sen suuremmilta kuin mustan tasapelintoiveet. VaIkealla ei ole kovin suurta hyötyä sotilaan ylivoimasta, sillä kaksoissotilas e linjalla on liikuntakyvytön. Lähemmin asemaa tarkastaessa löytyy kuitenkin useita valkealle edullisia tekijöitä. Valkean lähetti on huomattavasti tehokkaampi hallitessaan melko yksinvaltiaasti laudan mustia ruutuja, kun taas musta piispa saa tyytyä suojelemaan keskustasotilasta. VaIkealla on käytettävissään kaksi läpimurtomahdollisuutta pelaamalla a2 -a4 riittävän valmistelun jälkeen hän voi heikontaa mustan sotilasasemaa kuningatarsivustalla tai hän voi pyrkiä kuningassivustalla hyökkäykseen pelaamalla h4-h5 xg6 jne. Valkean kuninkaalla on myös melko hyvät toiveet edetä d4:n kautta mustan sotilaiden kumppuun, jollei heti niin ainakin ensimmäisen torniparin vahiduttua. Niin ollen mustan tuskin lienee mahdollista pelastua häviöitä. 19.Lf4-e5 Tf8-e8 20.Te7 xe8+ Ta8 X e8 21.Le5 - f6 h7 - h5 Ellei musta etene h-sotilaalla, voi valkea pelata omansa aina h6:een, sillä musta vain lisäisi sotilasheikkouksiensa lukua, jos hän vaihtaisi sotilaat h5:ssä. 22.f2-f3 Te8-c8 23.Kcl-d2 Kg8-f8 24.Tdl-el Kf8-e8 Antaa tilaisuuden valkean g-sotilaan etenemiseen, joka muuten olisi vielä vaatinut valmistelu ia. 25.g2-g4! h5 xg4 26.f3 xg4 Ke8-f8 27.Tel-gt Kf8-g8 28.M-h5! g6xh5 Toinen vaihtoehto kuuluu Kh7 29. hxg6+! fxg6 (tai 29.- Kxg6 30.g5 Te4! 31.Ld4 a5 32.b3 Te8 33.Li6 Kf5 34.Ke3! 1J4 35.TfI + Kg4 (ei tietenkään Kg6 36.Kf4! uhaten Tgl-hl-h6 =1=.) 36. Tf4+ E.g3 :37.Le5 Kh3 38.c X b4 ja valkea voittaa kuningatarsivustan vapaasotilaillaan. 29.g4xh5+ Kg8-h7 30.Lf6-d4 Valkea uhkaa jatkaa Le3, h5-h6, Tg7+ ja Ld4, minkä vuoksi musta vaihtaa tornit. Sen jälkeen valkea h-sotilas sitoo kuninkaan vartiakseen ja valkea pääsee tekemään vapaasotilaan vastaisella sivustalla Tc8-g8 31.Tgl xg8 Kh7xg8 32.b2-b4! Naulitsee mustan a-sotilaan paikoilleen '- Le6-f5 33.Ld4-e5 Kg8-h7 34.Le5-f4 Lf5-g4 35.h5-h6 Lg4-f5 36. Kd2-e3! Lf5 xe2 37.Ke3-d4 Le2-bl 38. a2-a3 Lbl-a2 39.Kd4-e5 Kh7 -g6 40. Ke5-b6 La2-e4 41.Kb6 xa6 Le4-d3 42.Ka6-a5 Kg6-f6 43.a3-a4 b5 X a4 44.Ka5 xa4 Kf6-e6 45.Ka4-a5 Musta antautui. Syvällinen, värikäs ja opettavainen suoritus! Jatkoa sivulta 175. kossa 33.D X d6 Lf8 34.D X e5 h5 olivat huomattavat. Nyt tekee musta puolestaan pommisiirron, joka ratkaisee heti pelin Le8! 34. L xe8 D xe4 35. Le6+ Kg7 36. Rel Tc5 Valkea antautui. Hauska peli molemminpuolisin kauhueffektein. Huomautukset Heikki Westerisen SUOMEN SHAKKI 167 Ojanen vastaa Kirjeenvaihto toimituksen osoitteella. Kysymys R. Fischerin keksimä ja kehittämä K gambiittin ns. uusittu berliiniläinen puolustus. Päämuunnelma kulkee seuraavasti: l.e4 e5 2.f4 e X f4 3.Ri3 d6 4.Lc4 h6 5.d4 g Lg7 7.c3 Re6 8.Db3 De7 9.h4 Rf6 1O.hxg5 hxg5 11.Rxg5 Rxe4! 12. LXf7+ Kd8 13. Rxe4 Dxe4 14.LXf4 RXd4 ja nyt Fischer jatkaa: jos 15.e X d4, niin 15.-Lxd4+, jos 15.Lg5+, niin 15.-Kd7! ja musta voittaa helposti. Jälkimmäisessä jatkossa 15.Lg5+ Kd7 voi valkea jatkaa 16.Dd5 ja myöhemmässä vaiheessa voi valkea shakata Le8+. Mielestäni mustan voitto on kiven alla. Vai voittaako valkea? Onko SM Fischerin teoriassa virhe? Shakkiterveisin Seppo Haapala Hyllykallio Lähipelaajat Tilatkaa KIRJESHAKKI - toinen kotimainen shakkilehti! KIRJE SHAKKI kehittää shakkitaitoanne sillä se sisältää kirjepelaajiemme kiin~ nostavimmat pelit - avauksittain ryhmiteltyinä! KIRJESHAKISTA löydätte myös turnaustulokset sekä kaikkea kirjeshakkiin liittyvää mielenkiintoista asiatietoa. Vastaus Tarkastelemme asemaa 16.DdS jälkeen. Mustan paras jatko on: 16.-Re2+ 17.Kf2 D X d5 18.L X d5 Th5! Valkean T:n tulo f7:ään ei ole vaarallinen, esim. 19.K X e2 Txg5 20.Tf7+ Kd8! Musta voi hyvin helposti saada aloitteen lähettiparillaan ellei valkea pelaa hyvin. Tietenkin liikaa sanoa että musta voittaa, mutta lienee myönnet~ tävä, että asema Th5:n jälkeen on mustaetuinen. Hämmästyttävää että Fisch?r väittää mustan voittavan 'helposti. Mamlttakoon mielenkiinnon vuoksi mustan seuraava yritysmahdollisuus, joka sisältää suuria riskejä: 16.-Re2+ 17.Kf2 Dg4 18.Kel! (Uhkaa 19.Le8 +) Tf8 19.Tf3 c6 (l9.-rg3? 20.Te3!) 20.Dd2 Dxg2! 21. Tf2 Dg4! mustan eduksi, mutta 20.Dd2:n sijasta on vaikealla sommitelma: 20.Le8 + Kxe8 21.Te3+ LeS 22.Txe5+ dxe5 23.?d~-:t- Kf7.24.Df6+ Kg8 25.Dg6+ jne. lkmsm shakem. Kaarle Ojanen KIRJESHAKKI ilmestyy vuosittai 12 numeroisena. Hinta silti vuodessa vain mk 7,- eli 58 penniä numero! Tilaukset osoitteella: Taloudenhoitaja Usko Koskinen, Uomakuja 3 D 66, MYYRMÄKI Samalla voitte pyytää ilmaiseksi kirjeshakkia käsittelevää esittely- aineistoa.

5 168 SUOMEN SHAKKI PELIOSASTO Toimittaa: ILMARI BRANDER Avustajat: Iivo Nei: Huvilakatu 27 A 26, Helsinki IS, puh ERKKI HAVANSI, ILKKA SAREN ym. Joka kolmas vuosi pelataan Suomessa ns.»finnish Open». Anno 1968 oli Naantalin turnauksessa mukana vieraita Skandinavian maista. mikä antoi tilaisuudelle enemmän kansainvälistä merkitystä kuin mitä tällä kerralla oli, sillä ulkolaisista osanottajista oli mukana vain allekirjoittanut. Valitettavasti peruutti Kvm Heikki Westerinen viime hetkellä osanottonsa, ja saatettiin odottaa, että ensimmäisistä sijoista tulevat taistelemaan pääasiallisesti Mauri Sirkiä, Aki Lahti ja Juhani Sorri. Kuten tulosluettelo osoittaa, sanoi nuori pelaajapolvi oman painavan sanansa kilpaipailun kulkuun, ja eräs heistä, nim. 20- vuotias mestariehdokas Yrjö Rantanen kunnostautui saavuttamalla jaetun 1 ja II sijan. En voinut aavistaa (ja tuskinpa moni muukaan), että seuraava kuudennen kierroksen peli esittäisi varsin tärkeätä osaa kamppailussa: 439. SISILIALAINEN PUOLUSTUS Y. Rantanen - 1. Nei 1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 c x d4 4.R x d4 Rf6 5.Rc3 d6 6.Lc4 a b5. Varovaisempaa on vahvistaa ensin kuningassivustaa 7. -Le7 sekä Lb3 Lb7. Myös tässä olisi vielä voinut pelata 8. -Le7. 9.Tel Rc6. Tämän siirron jälkeen musta joutun vaikeuksiin, mutta toisaalta hänen on vaikeata kehittää peliänsä, koska 9. -Le7:ää voisi seurata lähetin uhraus e6:ssa. 10.a4! b4 I1.Rxc6 Lxc6 12.Rd5! Lb7 13. a5! Le7! Ainoa! Rantanen on vahvasti pelaten siirtynyt keskipeliin, ja mustan on vaikeata löytää hyvää puolustusta. Kuten vastustajani pelin jälkeen sanoi, halusi hän pakottaa tasapelin, jos olisin pelannut 13. -e X ds, seuraavasti: 14.La4 + Rd7 IS.e x ds+ Le7 16.LgS f6 17.LXf6 gxf6 18. DhS+. Mutta 16.LgS:n asemesta pelkäsin 16.Dg4:ää epämiellyttävin uhkauksin. 14. TalUpere 1971 La4+? Tämä välishakki on tnrha. Parempi oli heti 14.Rxe Kf8 15.Rxe7 K xe7. Nyt on mustan peli tyydyttävä, lukuunottamatta kuninkaan asemaa. 16. Lg5 h6. Nyt ei sopinut 16. -D xas?, sillä olisi seurannut 17.eS! 17.L X f6 + g X f6 18.Lb3 Dc7. Tässä valkea tarjosi tasapeliä, ja se on kunniaksi nuoren mestariehdokkaan asemanarvioinnille. Monet osanottajat arvioivat tämän aseman miltei yksiselitteisesti valkean eduksi, mutta se ei pidä paikkaansa. Asemallisesti on nimittäin mustan peli e ja g-linjojen sekä heikon sotilaan e4:n takia erinomainen ja hänen kuninkaansa keskustassa on täysin turvassa. 19.Dd2 Thg8! 20.D xb4. 20.D xh6 TgS jälkeen olisi valkean kuningatar suojaton f5 21.f3. 21.exfS:ttä seuraisi vahvasti 21. -Lxg X e X e4 Tg5 23.Tadl Tag8 24. Te2 Tb5. Mustalla on sotilaasta enemmän kuin tyydyttävä vastine. Myös olisi voinut pelata 24. -DeS+, koska jatkon 2S.D X es T X es jälkeen mustalla olisi parempi loppupeli. Yhtä hyvä ei asema kuitenkaan olisi jatkon 24. -DeS + 2S.Td4! jälkeen. 25.Dd2 Tgg5 26.DI4 De5 + Kh1. 27.Tf2:a seuraisi vahvasti fs! De5 28. Df2. Tässä olisi loppu peliin siirtyminen mustalle epäedullista L X e fs olisi heikompi vastauksen 29.LdS! takia. Mahdollista oli 28. -ThS, mutta jakso 29.g3 LX e Kgl ei mielestäni tuntunut täysin selvältä. 29.Da7 + Tb7? Tähän asti musta on onnettoman aloituksen jälkeen pelannut hyvin ja nyt hän olisi 29. -Kf8:n jälkeen voinut rauhallisena katkoa tulevaisuuteen. Nyt ei olisi kuitenkaan 30. Tfl jälkeen saanut pelata 30. -fs? 31.Dd7! tasa-asemin, vaan yksinkertaisesti TfS! ja 31.TxfS DXfS 32.Tf2 jälkeen on 32. -DhS:n ohella myös jatko T X as! 33.TxfS Tal+ 34.Dgl Txgl 3S.Kxgl Lx fs voittoon riittävä. 30.D X a6! Itse olin la~kenut pääasiallisesti vain 30.D xb7 + Lxb7 31.TxcS TxeS, mikä olisi ratkaisevasti mustalle edullista Td7. Nyt seuraisi 30. -Th7:ää vahva 31.Dxb7+ jne. 31.Kgl Th5 32.h3 De Kh Nyt ei mustan asema ole enää parempi ja ikuinen shakki olisi ollut loogisinta. Halusin kuitenkin kokeilla vastustajaani molemminpuolisessa aikapulassa. 34.Kgl Tg5 35.Dc4 Lf3 36.Tf2 Dxh3 37.Df1! Lh5! 37. -Lxdl johtaisi mattiin tai ratkaisevaan materiaalin menetykseen:.38.txf Td3 Dh4 39. Tf4 Tg4 40. Tdf3 T X f4 41. T X f4 Dg5 42. a6 De D12 Ta7 44.Ta4 Le2? 45.D X c5 b X e5 46.c4? Tyypillistä pikapelille. Siirrolla 46. Kf2 voisi valkea patistaa lähettiä, koska 46. -L X a6 ei käy 47.Le4:n vuoksi. Siksi olisi 44. -Le2:n sijasta pitänyt pelata 44. -fs Kd6 47.Kf2 Ld3 48.Ke3 LfI 49.Kf2 Ld3 50.Ke3 Lf1 ja tasapeli. ]aoin sydämestäni katselijoitten riemun siitä, että Rantasen ensimmäinen peli mestaria vastaan tässä turnauksessa oli niin menestyksellinen. Että hän ei pisteen puolikastakaan luovuttanut jatkossa, sitä en kadehtinut vielä... Hyvää avausteoreettista tuntemusta ja varmaa peliä osoitti valkea seuraavassa pelissä: 440. Aljechinin puolustus Y. Rantanen - A. Lahti l.e4 Rf6 2.e5 Rd5 3.d4 d6 4.c4 Rb6 5.f4 Lf5 6.Rf3 d x e5 7.f X e5 e6 8.Le3 Le7 9.Re Le2 f6 11.exf6 Lxf Rc6 13.Dd2 De8 14.Lg5 Td8 15.L X f6 T X f6 16. De3 Lg6 17.Tadl Rc8 18.Rg5 e5? Valkea on käsitellyt avauksen hyvin ja hänen asemansa on parempi. Viimeisen siirron asemesta olisi mustan pitänyt ensin vaihtaa fl :ssä. 19.d5 T X f T xfl Rd4 21.Lg4 De7 22. Le6 + R X e6 23.R X e6 Te8 24.D X e5 Rd6 25.c5 Rc4 26.D X c7 Lf7 27.D X e7 T X e7 28.d6 Td7 29.Rc7 R xb2 30.Tbl Rd3 31. Txb7 Lxa2 32.Rxa2 Rxc5 33.Txa7 T X d6 34.Rc3 Rd3 35.R3d5 ja musta luovutti. Tampereen turnauksen mielenkiintoisimpia pelejä oli seuraava: 441. Espanjalainen peli M. Sirkiä - J. Sorri l.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5 a6 4.La4 Rf6 5.d3 d6 6.c3 Le7 7.Rbd Rn Rh5! Valkea on käsitellyt avausta jotenkin passiivisesti (S.d3, 8.Rfl), ja nyt musta yrittää ottaa aloitteen haltuunsa. 9.Re3. 9.R X es? R X es IO.D X gs ei käy 10. -Lg4 jne. SUOMEN SHAKKI 169 vuoksi. Myös jatko 9.L xe6 b xc6 10. R XeS d X es 11.D X hs D X d3 on mustalle edullinen. 9. -Rf l1.e X f5 Lx f5 12.Rxf5 Txf5 13.d Db3+ d5 14. D X b7?:ää seuraisi 14. -RaS kuningattarenvoitoin e414.rel Lg515.Lxf4 Txf4 16.Db3 + d5 17.D X b7. Tällaiset sotilaanryöstöt ovat melkein aina epäilyttäviä Ra5 18.Db4 c6? Vahinko, ettei Sorr:i. huomannut kaunista siirtoa 18. -es!. Sen jälkeen ratkaisisi 19.D xes Le7 tahi 19.dxcS e3! heti. Jää vain 19.Da3 ja jatkossa 19. -Rc4 20.DxeS Te8 vaikealla on miltei ylipääsemättömiä vaikeuksia, esim. 21.Le6 Rb6! 22.Re2 Lc7 tahi 21.Da7 Df6 22.Db7 Td8 vahvoin hyökkäyksin. 19.Lb3 Le7 20.Da4 Th4 21.g3 Th6 22.f4 Tb8 23. Rc2 c5 24.d xc5. Mahdollista oli myös, ja ehkä pelisiirtoa parempikin 24.L X ds + D X ds 2S.D X as T X b2 26.Tf L X c Rd4 Rc6 26.Khl R X d4 27.e X d4 Tb4 28.Da3 Lf8 29.Ldl T X d4 30.De3 Td3 31.Del Db6 32.Lb3 Lb4? Aikapulassa jää mustalta kaksi sotilasta suojatta. 33.D X e4 Td2 34. Lx d5 + Kf8 35.Df5 + Ke8 36.Tael + Hyvin vahva oli myös 36.h Kd8 37.M De4?? Mitä kaikkea voikaan aikapula tuoda tullessaan! 38. -Txh4+ 39.Kgl Db6+ 40.Te3 Thl + ja valkea luovutti. 17-vuotiaasta Eero Raastecsta näyttää tulevan Suomen uusi shakkitoivo. Varsin hy :,in?än kumosi seuraavassa vastustajansa Jonkm verran kaavamaisen pelin: 442. Nimzowitschin aloitus E. Raaste - P. Leskelä l.b3 d5 2.Lb2 Rf6 3.e3 Rbd7 4.f4 e6 5.Rf3 Le7 6.Le2 c Del b6 9.d3 Lb7 10.Rbd2 Re8 I1.Dg3 Lf6 12.Re5 Rd6 13.Lg4 Lxe5 14.fxe5 Rc8 15.Tf2 De7 16.Taft Te8 17.Lh5 g6 18.Rf exf6 Rxf6 20.L X f6 D X f6 21.Rg5 Dd8 22.R X h7 ja musta luovutti. Seuraavassa pelissä pelasi valkea alun erittäin hyvin Kuningasintialainen puolustus J. Äijälä - M. Sirkiä 1.c4 Rf6 2.Rc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Kg7 5.g Lg2 e5 7.Rge2 exd4 8.Rxd4 Te c6 lo.h3 Rbd7 I1.Le3 a5 12.Dc2 Rc5 13.Tadl Rfd7 14.b3 Dc7 15.Td2 Ra6 16.Tfdl Rdc5 17.Rde2 a4 18.Txd6 axb3 19.axb3 Lf8. VaIkealla on hyvän aseman lisäksi sotilas enemmän. 20.Tbd2 Rb4 21.Db2 Da5 22.Rel h5 23.L X c5 D X c5 D X c5 24.Ra4 Da5 25.Dd4 Lh6 26.f4 h4 27.Df2? Miksi? 27.Db6!:n jälkeen ei mustalla ole kunnollista

6 170 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 171 puolustusta jäljellä. Nyt valkea joutuu vähitellen hyvin vaaralliseen tilanteeseen h xg3 2S.D xg3 De7 29.Td6 Lg7 30. Re2 b5 31.cxb5? cxb5 32.Rb6 TaI 33. R xes T xes 34.T xal D xd6 35.e5 Dd2 36.Df3 Te2 37.TaS+ LfS 38.Rg3 Re6 39. Rh5 D xg2+! 40.D xg2 Txg2+ 41.K x g2 g x h5 42.TcS Rd4 43.Tc3 Kg7 44.Td3 Re6 45.Kf3 Kg6 46.Td5 Kg5 47.Td7 Kg6 4S.Ke3 Lh6 49.Tb7 L xf4+ 50.Kf2 Rd4 51.T7b6 + ja valkea luovutti samalla. Viimeinen kierros kului dramaattisesti. J. Sorrin ja Y. Rantasen yhteenotossa tilanne selvisi nopeasti: l.d4 Rf6 2.Rf3 d5 3.e4 e6 4.Re3 e6 5.Lg5. Vain hyvin avausteoriaa tunteva voi pelata tällaisia asemia. Yksinkertainen eikä niinkään huono olisi 5.c xd d xe4 6.e4 b5 7.e5 h6 S.Lh4 g5 9.Lg3. Teorian mukaan 9.R xg5 on myös oikein. 9. -Rd5 10.Re4? Itsemurha! 10. -Lb4+ 11.Rfd2 c3 12.bxc3 13.Df3 Dxd4 ja kaksi ylimääräistä sotilasta omaava musta sai vain korjata voittonsa hedelmät. Minun oli sitä vastoin hankittava kovalla taistelulla koko piste Aki Lahdelta: 444. Sisilialainen puolustus A. Lahti - 1. Nei 1.e4 e5 2.Rf3 e6 3.d4 c x d4 4.R x d4 Rf6 5.Re3 d6 6.Lc4 Le S.Lb3 a6 9.a4. Jonkinverran»huutava» siirto tässä asemassa. 9.Le3 olisi ollut paikallaan. 9. -Rc6 10.Le3 Ld7 11.f3 Ra5 12.La2 De7 13.Dd3 Tfe8 14.Tadl b Rc4:n jälkeen ei oikein miellytä 15.L x c4 D x c4 16.a5. 15.Khl Rc4 16.Lcl TabS 17.f4 b5 18.axb5 19.Lxc4. Aktiivisempi oli 19.f5 ja 19. -c5:n jälkeen molemmilla on mahdolli SISILIALAINEN PUOLUSTUS K. KivipeIto - I. Kanko SM-turnaus 1971, 6. krs t.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 e xd4 4.R xd4 e6 5.Re3 d6 6.Le3 Rf6 7.Le Siirto vaihdoin on tultu Seheveningenmuunnelman nykyaikaiseen pelitapaan, jolle on ominaista lähetin kehittäminen c4:ään. Erityisesti Fiseher on tällä systeemillä murskannut lukuisia sisilialaisia puolustuksia (eipä silti, Fischer pystyy murskaamaan lähes puolustuksen kuin puolustuksen) Le7 8.Lb Ra5 Musta pyrkii tällä siirrollaaan eliminoimaan Lb3:n. Oikea idea, jonka musta kuisuutensa D xe4 20.e5 D xd3 21.T x d3. 21.c x d3 d X e5:n jälkeen on mustan peli myös hyvä ReS 22.exd6. Todennäköisesti valkean olisi tässä pitänyt avata peli ja pelata paremmin 22.Re4. Kuitenkin olisi mustan asema edelleen parempi 22. -d5:n jälkeen R xd6 23.Tel b4 24. Rdl Lh4 25.Tgl. Jos 25.Rf3!?, niin 25. -Lxel 26.TXd6 Txe2 27.Txd7 Txcl 28.R X ei Kf8 29.Kgl Ke8 ja voittaa LeS 26.g3. Myös jatkon 26.R X e6 Rf5 jälkeen mustan peli on parempi Lf6 27.Tel Rb5 28.R X b5 T X c2! 29.Re3 Lx b5 30.T3dl Te2 31.Kgl h5 ja joittenkin teknisten selvitysten jälkeen musta voitti 60. siirrossa. Niin kävi, että kaksi pelaajaa selvisi loppuun vain puolella miinuksella ja Suomen avoimesta mestaruudesta tuli vaikea pulma. Näyttää siltä, että järjestäjät noudattivat kansainvälistä tapaa (mestaruuden puolustaja säilyttää tasatilanteessa mestaruutensa). Myös asiaan vaikutti varmaan suomalaisten vieraanvaraisuus... Minusta ei tuntuisi loogiselta. jos mestaruuden puolustaja menettäisi mestaruutensa vain vertailupisteitten perusteella. Olen sitä mieltä. että mestaruus olisi ratkaistava urheilullisesti. eli olisi pelattava jatkopelejä. joista ensimmäinen voitto ratlmisec. Mikäli aikaa ei ole tarpeeksi, pelattaisiin lyhyemmin miettimisajoin (jopa tunti tai puolikas peliä kohti). Tämänkertaista turnausta ajatellen (86 osanottajaa). olisi kenties ollut parempi pelata 11 kierrosta 9 asemesta. Saksankielestä suomensi Matti Nuhari. Tulokset sivulla 197. tenkin jatkossa unohtaa lähes kohtalokkain seurauksin... Muut jatkot 9. - Ra5:n sijasta ovat Nikitinin kirjan mukaan 9. a6, 9. - R X d4 ja 9. - Ld7, yhdenkään antamatta mustalle täysin tyydyttävää peliä. 10.f4 b6 11.e5 ReS Teoreettinen virhe olisi d X e5 12. f X e5 Rd7, sillä seuraa tehokkaasti 13. T xf7! 12.Dg »Kirj oj en» mukaan on oikea jatko 12.fS d X e5 13.f X e6 R X b3! (lähetti on nitistettävä ajoissa!) 14.Re6 Dd6 15.D xd6 (Rd5 Lh4!) L xd6 16.a xb3 L Xe6 17.R xa7 valkean erinäisin eduin (Fischer-Kortshnoi, Curaeao 1962). Kivipellon siirto 12.Dg4 on hitaampi kuin 12.f5, ja mustalla olisikin nyt aikaa eliminoida Lb Lb d xe5 Musta lienee pelännyt normaalisiirtoon 13.- Rxb3 vastausta 14.f6!?, esim. 14. Rxd4 15.fxg7 Rxg7 16.Lh6 Rf5 17.Tx f5 1-0; mutta 14.- LXf6! 15.exf6 Rx f6 16.Txf6 Rxal 17.Tfl Rxe2 antaa mustalle hyvän pelin: 18.Lh6 g6 19.R X e6 (Lxf8 RXd4) Dd7! f X e6! Rf6 Munt mahdollisuudet: A) f6 15. Rf5 uhaten 16. R X g7 ja myös tarpeen tullen Rc3 -d5; B) 14.- exd4 15.exf7+ Kh8 16. fx e8d voittaen terveen sotilaan; C) R X b3 ja nyt ovat asemalliset jatkot 15.Rxb3 tai 15.exf7+ Txf7 16. R X b3 valkealle hyviä, mutta huomion ansaitsee myös sommitelmasiirto 15. Rf5, jonka jälkeen ei käy 15.- fxe6? 16.Rh6+ Kh8 17.Txf8+ Lxf8 18.Rf7+ eikä liioin 15.- Rxal? 16.eXf7+ eikä liioin 15. Rxal? 16.exf7+! Kh8 17.fxe8D nhaten mattia g7-ruudussa. Huonoja olisivat 15. Rf5:n jälkeen myös 15.- f6? 16.Rxg7 sekä 15.- Lf6? 16.Rh6+ Kh8 l7.rxf exf7+ Kh8 16.Txf6! Kaunis pakko siirto! exd4? Tämän jälkeen musta Jaa alakynteen. Oikein oli 16.-LXf6 17.Re6 De8! ja vaikealla ei lielle parempaa kuin 18.Dh5 R X b3 19.R xf8 D xf8 20.a xb3 g6 tasa-asemin. Jos 18.- R xb3:n sijasta voittoa pelaten 18.- g6, niin 19.Lg5! Lg7 (Lxg5 20.Dx g5 Txf7 21.Dxe5+ Kg8 22.Rd5!) 20. Dh4 T xf7 21.Rd8! tasa-asemin. 17.Th6! Jälleen kauniisti pelattu. Uhkaus on selvä ja vaarallinen: Txh7+. Mustan on pakko lyödä torni. t gxh6 ls.lxd4+ Lf6 19. DgS+! Tässä vaiheessa ei enää kai ollut vaikea nähdä tätä siirtoa, vai mitä, arvoisa lukija? Valkean D->>nhraus» johtaa lukuisten vaihtojen kantta loppupeliin, jossa Txg8 20.fxgSD+ DxgS 21. L xf6+ Dg7 22.L xg7 + K xg7... vaikealla on terveen enemmistösotilaan ja hyvin peliin tulevan tornin turvin selvä voittopeli. 23.Tel TdS Tässä kohden Kivipelto (ilman aikapulaa!) teki oudon lasku virheen: hän laski materiaalin ja sai tulokseksi yhtä monta sotilasta kummallekin! Siksi hän, pelaten 24.Te2 tarjosi tasapeliä, mihin Kanko oitis suostui (Yz-Yz)! Itse asiassahan peli on 24.Te7 + Kg6 25.Lf7 + Kf6 26.Te7 jälkeen valkean helpohko voitto, uhkaahan 27.b4 ja 26. Td2 saa vastauksen 27.T xb7. Hurja peli, kesy loppu. Kivipellon»kuolematon» jäikin puoliknolleeksi! Huomautukset: Erhhi Havansi 446. KUNINGATARGAMBIITTI Jorma Äijälä-I. Saren SM-turnaus 1971, 12. krs 1.e4 e6 2.Re3 d5 3.d4 e6 4.e3 Ennenaikaista olisi 4.e4, koska seuraa 4.-dxe4 5.Rxe4 Lb4+ ja nyt valkean on valittava joko kaksiteräinen sotilaanuhraus 6. Ld2 tai mustalle asemallisesti mukava 6.Rc3 e Rf6 5.Rf3 Rbd7 6.De Tavallisin siirto on 6.Ld3, jolloin jouduttaisiin esillä olevan ns. pnolislaavilaisen puolnstuksen kuuluisaan Merano-muunnelmaan: 6.- d xe4 7. L xe4 b5 8. Ld3 a6 (tai M). Valkea halusi ilmeisestikin välttää nämä tarkkaan tutkitut muunnelmat Lb4 Pieni epätarkkuus. Lähetin paikka on d6:ssa, jossa se (d xe4:n jälkeen) valmistelee vapautussiirtoa e6-e5. Pelissä musta joutuukin palaamaan d6:een, siis kalliin tempon menettäneenä. 7.Ld2 0-0 S.Ld3 b6 (?) Jälleen epätarkka, sillä nyt valkea pääsee vaihtamaan d5:ssä ja sijoittamaan ratsun vahvasti e5:een. Mustan olisi pitänyt käyttää hyväkseen mahdollisuutta tempon voit-

7 172 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 173 toon pelaamalla 8. - d X e4 9.L X e4 Ld6 ja sitten e6 - e5. 9.cxd5 exd5 10.Re5! Lb Ld6 Lähetti joutui siis palaamaau, ei tietenkään uhatakseen ReS:tä kuin valmistellakseen e6~e5 siirtoa, joka on mustan ainoa vastapelin siemen valkean uhkaavan K hyökkäyksen edessä c5 13.Tf3 a6 14.Th3 h6 15.a4 Tc8 16. Lf5 Tc7 17.Tft Te8 18.Tff3 Rb8! Valkea on luonnollisin ja selväpiirteisin siirroin luonut vahvat hyökkäysasemat itselleen. Musta pyrkii aivan oikein R-manöverillaan painostamaan valkean arkaa kohtaa, d4-pistettä. 19.Tfg Tämä houkutteleva siirto, joka uhkaa lähinnä T X h6, ei ehkä ole niin hyvä kuin miltä se näyttää. Valkean hyökkäys jää nimittäin nyt pelkästään upseereilla tapahtuvaksi. Kyseeseen tuli siksi 19.94, uhaten käyttää sotilaita muurinmurtajina Kf8 20.Db Tämäkään siirto ei vaikuta kovin onnistuneelta: D joutuu hiukan syrjään, saamatta silti mitään irti b6- ja ds-pisteistä. Mitään kovin hyvää siirtoa valkealle ei kuitenkaan näy olevan helppo löytää Tce7 21.Tg4 R X g4 22.T X g4 c X d4 23.e X d4 Rc6! Valkea on 20.siirtonsa takia ylipääsemättömissä vaikeuksissa d4-pisteen kanssa (Td3? R X d4!) eikä kumpikaan lyönti d5:ssä ole hyvä vastauksen R X d4! takia. Siksi vaikean on pakko ryhtyä K-sivustalla suoraan toimintaan: 24.Txh6(!) Tämä uhraus ei riitä voittoon, eipä edes tasa-asemaankaan, mutta se on valkean paras käytännöllinen mahdollisuus ja asettaa mustan vaikean puolustautumistehtävän eteen g xh6 25.Lh7 Tel + Musta torjuu mattiuhkauksen Tg8 aktiivisesti, antaen sovinnolla materiaalia takaisin. Henkireiän valmistaminen kuninkaalle f-sotilaan etenemisin olisikin turmiollista (26.Tg8+ Kf7 27.D Xd5+), mutta entä Te6: jos nyt 26. R X d5 niin f5, tai jos 26. f5 niin R xd4! 27. TXd4 Le5. 26.Lxel Txel+ 27.Kf2 Rxd4! Sisältää kauniin kvaliteetinuhrauksen, kuten pian nähdään. 28.Tg8+ Ke7 29.Da Muut mahdollisuudet: A) 29. T X d8 R X b3 30.Txd6 Kxd6 31.Kxel d4 32. Re4+ Lx e4 ja loppu peli on mustaetuinen ratsun ollessa tässä parempi kuin lähetti; B) 29. R xd5+ L xds 30. D xds De7 (myös Dd7! koska Rd4 ja Tel ovat tabuja) 31.D xd4 (K X ei Del + ma ttilopuin) LeS mustan helpoin voitoin Dd7 30.K X ei De K f Tai 31. Kd1 De3! ja valkea on avuton mustan lukuisien uhkausten edessä, esim.: A) 32.RxdS+ LxdS 33. DxdS De Ke1 Del matti; B) 32. g3 Dg Kd2 Df2+ 34.KXd4 (Ke3 DXh7) Le Ke5 f6 matti! De3! 32.Tg Tai 32.Db1 D X f Kel De l{d1 (Kfl Rb3!) Lf4! Le5 33.Dbl Rf3! Erinomaisen päivätyön tehnyt ratsu kruunaa mainetekonsa tällä kauniilla siirrolla, joka uhkaa kolminkertaisesti mattia. Valkea luovutti (0-1). Villi peli, jossa Saren avausepätarkkuuksicnsa jälkeen terästyi antamaan hyvän näyttecn kyvyistään ja sanonnan»hyökkäys on p"ras puolustus» paikkaansa pitävyydestä. Myös valkea ansaitsee tunnustuksen osuudestaan pelin vauhdikkuuteen. Huomautukset: Erkki Havansi 447. ENGLANTILAINEN AVAUS 1. Tuomainen - 1. Kanko SM-turnaus l.e4 e5 2.Rc3 Rc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Tbl (Nykyshakissa taistelu aloitteesta aikaa nsein ennen kehityksen lopdtamista... ) 5. -d6 6.e3 (tai 6.b4 f5 7.I>S l<d4 8.e3 Re6 kuten pelissä Smyslov Tai Il,anov 1968) 6. -Le6 7.d3 Dd7 8.M!? (']','r'i.vä siirto valkean mahdollisuuksia. 1" (i, ;L:l.Van käänteen 8.Rge2 Lh3 viiltui.llliscksi. I,aitasotilaan etenemisestä koituvat asemalliset riskit voi puolestaan tiivistää seuraavasti: f2-f4:n toteuttaminen saattaa osoittautua valkealle vaikeaksi, kun taas mustalle pisto f5 -f4 saattaa avata aikanaan hyökkäyslinjoja.) 8. -h6 9.Rge2 Rge7 (Epätarkkuus. Valkean h-sotilaan kaksoisaskeleen johdosta mkr tuli viedä ruudulle f6, mikä kävi hyvin päinsä siirron f7-f5 jälkeen.) 10.Rd5! (Torjuu mustan vapautumisuhan d6-d5 ja takaa valkealle selvän tilaedun.) b4 f5 12.b5 Rd8 13.Da4 Rc8 (Takaperoiselta tuntuva, mutta tarpeellinen siirto, sillä kevennysyritys 13. -c6 olisi saanut vastauksen 14.Rb6. Toisaalta Rd8 on sidottu suojelemaan b7-sotilasta.) 14.f4 e6 15.b xe6 b xc6 16.h5! (Valkean vyörytysoperaatiossa on vauhtia, eikä musta voi nyt pelata 16. -cxd5 17.Dxd7 Lxd7 18.L X d5 + takia. Seuraavan siirron motivoi halu eliminoida mainittu muunnelma aktiivisella tavalla, mutta kyseeseen tuli myös 16. -g xh5 17.T xh5 Kg7.) 16. -e4! 17.d xe4! (Gordioinin solmun avaa vain miekka! On helppo havaita, etteivät muut siirrot juuri käy laatuun.) 17. -e X d5 18. Dxd7 Lxd7 19.exf5 Re7 20.fxg6 Lf5 21.Tb5! Tc8! 22.La3 Ld3! (Liian hidasta. Seuraavan lyöntisarjan tuloksena valkea voittaa vielä sotilaan aseman samalla pelkistyessä hänen edukseen. Pelaamalla 22. -Txe4 23. Lxd6 Rde6 24.Te5 Txe5 25.L X e5 Td8 musta säilyttäisi mahdollisuutensa täysiarvoisina.) 23.L X d6 Lx e4 24.L X e7 L X b5 25.L X d5 + Kh8 26.L X 18 L xf8 27.Rd4 Ld7 28.Kd2! Lg7 29.Kd3 Te5 30.e4 Le8 (Osoitteena a6) 31.Le4 Rb7 32.Le6! (Lopettaa mustan taktiset uhkailut.) L X e6 33.R X e6 Te Ke2 (VaIkean voittoaseman tae on vastustajan perusrivin heikkous: uhkaa 35.Tb1) 34. -Rc5 35.Rxc5 Txc5 36.Tdl Lf8 37.Td8 Kg ja musta ylitti aikansa häviö asemassa (1-0). J. Tuomainen 448. JUGOSLAVIALAINEN PUOLUSTUS 1. Saren - H. Hurme SM, 3. ottelupeli, Helsinki Le2 -e4 d7 -d6 2.d2 -d4 Rg8 -f6 3. Rbl-c3 g7 -g6 Jugoslavialainen puolustus on eräs vaikeimpia pelitapoja, koska siinä sotilasasemat saattavat muuttaa muotoaan usealla eri tavalla, Hurme pelaa sitä mielellään ja epäilemättä se soveltuukin hyvin hänen joustavaan pelitapaansa. (IS) 4.Rgl-f3 Suosittu jatko, mutta teorian suosittaman 4.f4:n jälkeen mustan on huomattavasti vaikeampi tasoittaa asemia. (HH) Lf8-g7 5.Lfl-e e7-c6 6. -Rbd7? 7.e5! ±. (HH) 7.a2-a4 Rb8-d7 Westeris-kirjasta tutuissa peleissä HW Meeking ja HW -Benkö tapahtui 7. -Lg4 mustalle hyvin pelein. (HH) 8.e4-e5 1. ottelu pelissä tapahtui 8.h3 e5 9.d X e5 d X e5 10.Le3 De7 mustan saadessa aloitteen. Valkean tulee kuitenkin valita siirtojen a4 ja h3 välillä, eikä hänen pidä antaa mustalle mahdollisuutta pelata e5 edullisesti. Näin tapahtui pelissä Marie -Petrosjan, Vinkovci 1970, jonka alkusiirrot olivat: l.e4 d6 2.d4 Rf6 3.Re3 e6 4.Rf3 g6 5.Le2 Lg h3 Rbd7 8.Le3 e5 9.d X e5 d xe5 10.Dd6!? Te8 11.Le4! De7 12.D X e7 Txe7 13.a4 b6?! 14.Tfd1 Lb7 15.Td6 valkean eduin. (IS) Rf6-e8 9.e5 xd6 9.Lf4 tulee hyvin kysymykseen. (IS) Re8xd6 10.Lcl-f4 c6-e5 Mielenkiintoinen siirto. (IS) Hyvännäköinen siirto 10. -Db6 kumoutuu jatkoon 11.a5! D X b2? 12.Dd2! (HH) Peli Cirie-Ba1cerowski, Jugoslavia 1970 jatkui 10. -Rf6 11.Dd2 Lf5 12.a5! De7 13.h3 Tad8 14.g4 Le6 15.De3 De8 16.Re5 valkean vähäisin eduin. (IS) 1l.d4xc5 Rd7xe5 12.a4-a5? Turha siirto. Valkean tulee vaihtaa mustan tehokas kuningaslähetti 12.Le5! (12. -f6? 13.Lxd6 exd6 14.Le4+ ±). (HH) Kiintoisa asema, jossa molemminpuoiin on mahdollisuus luopua lähettiparista aiheuttaakseen vastustajalle sotilasheikkouk-

8 174 SUOMEN SHAKKI sia. Vaikeasti arvioitavia tilanteita syntyisi, mikäli musta käyttäisi hyväksi valkean suoman mahdollisuuden: 12. -L X c3 13.b X c3 Rde4 14.Dd4 f6. (IS) Lc8-e6 13.Lf4-e5 f7 -f6 14. Le5xd6!? 14.Ld4 on parempi, pelijatkossa mustan hyvä upseeripeli enemmän kuin korvaa d sotilaan heikkouden. (HH) e7 xd6 15.Rf3-d4 IS.RdS on huomion arvoinen. (IS) Le6-f7 16.b2-b4?! Kaksiteräinen siirto. Pelin kuluessa en asemallisesti pitänyt tästä siirrosta, mutta valitsin sen, koska jatkossa 16.Lf3 ds! 17. Rde2fS! 18.LxdSLxdSI9.DxdS+ DxdS 20.R X ds LX b2 valkean sotilas asemasta johtuen mustalle jää vähäinen etu. (IS) f6-f5! Ratsu ei voi perääntyä d-sotilaan heikkouden takia. Nyt 17.b xcs cl xcs l8.rdbs a6 johtaa mustalle parempaan asemaan. (HH) 17.Le2-f3! Rc5-e Df6 näyttää hyvältä. Jos 18.Rce2 tai Rde2, niin 18. -Re4 mustan eduin. Jatkamalla terävästi valkea saisi kuitenkin vastapeliä esim. 18.b X cs D X d4 19.D X d4 Lx d4 20.a6 melkoisin sekavuuksin. (IS) 18.Rc3 xe4? Häviää. Oikein on 18.Lxe4 fxe4 19.Rxe4 jatkona esim Dh4 20.Tel Tae8 21. g3 De7 22.c3 LdS 23.f3! (23.Rd2 Lxd4! 24.c xd4 Df6!) 23. -Df7 24.RgS! molemminpuolisin mahdollisuuksin. (HH) f5xe4 19.Lf3xe4 19.Lg4 on parempi. (HH) Dd8-M! Voimasiirto, jonka jälkeen valkean peli on menetetty. Jatko 20.Tel ds 21.Rf3 Df6! merkitsee käytännössä luovutusta, sillä esim. 22.LxdS Dxal 23.Lxf7+ Txf7 24.Dxal Lxal 25.Txal Tc8 ja musta lyö valkean sotilaat valkean voimatta tehdä mitään. (IS) 20.f2-f4 d6-d5 21.Le4-f3 DM xf4 22.c2-c3 Df4-e3+ 23.Tfl-f2 De3xc3 24.Rd4-c2 Ta8-d8 25.Tal-a3 Dc3-c4 26.Ta3-d3 Tf8-e8 27.Ddl-d2 Dc4-b5 28.Rc2-d4 Te8-e Tf2-fl? Lg7 X d Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja vaikea peli. (IS) Huomautukset: H. Hurme ja J. Sarin KUNINGATARGAMBIITTI H. Hurme - I. Saren SM, 4. ottelupeli, Helsinki c2-c4 Valkea haluaa välttää nimzointialaisen puolustuksen, jonka erikoistuntija Saren on. (HH) Niinkö?! Onko valkean sitten syytä kaihtaa nimzoa? (IS) e7-e6 2. ottelu pelissä tapahtui I.c4 Rf6 2.Rc3 e6 3.e4 cs 4.eS Rg8 S.d4 c X d4 6.D X d4 Rc6 7.De4 f5 8.De2 a6 mustalle mukavin peleino (IS) 2.Rbl-c3 d7 -d5 3.d2-d4 c7 -c6 SM-turnauksessa myös pelini A. Kiviahoa ja Jorma Äijälää vastaan sujuivat I>vältä nimzoal>-sarjan merkeissä. (IS) 4.c4 xd5 Valkea halutessaan pelata vaihtomuunnelmaan voi vallan hyvin vaihtaa jo näin aikaisin, musta tuskin voi hyötyä Lc8:n näköalojen aikaisesta avautumisesta. (HH) e6xd55.rgl-f3lf8-e7 Musta harkitsi S. -LfS:ttä, mutta päätyi pelisiirrolla alkavaan tempotaisteluun. (IS) 6.Ddl-c2 Rb8-d7 7.Lcl-f4 Valkean mielipahaksi hän ei saa kuningatarlähettiään g5-ruutuun. (HH) Tempoilun jatkaminen siirroin 7.a3 a6 merkitsisivät valkean siirtyessä myöhemmin vähemmistöhyökkäykseen tempohäviötä, sillä valkea joutuu tällöin pelaamaan siirron a4 kahdessa erässä. (IS) Rg8-f6 8.e2-e3 Rd7-f89.Lfld3 Rf8-g6 10.Lf4-e5 Valkean on nyt päätettävä, mitä tehdä D lähetillään. 10.LgS on alun tempotaistelun tappion tunnustamista, 10.Lg3:n jälkeen musta halutessaan 10. -RhS siirrolla voi kuitenkin vaihtaa ratsun lähettiin, mutta yksinkertaisesti linnoittuminen vaikuttaa varsin pelikclpoiselta jatkolta, joka saattaisi osoittaa mustan ratsumanööverin haittapuolet. (HH) Mustan pelijatko on vaaroja sisältävä, rauhallinen 10. -Ld6 tuli myös hyvin kysymykseen. (IS) 11.h2-h4 Valkea ei voi vastustaa kiusausta lähteä rynnimään, kuitenkin hänen pelityylilleen olisivat jotkut rauhallisemmat jatkot soveltuneet paremmin. (HH) Tf8-e8! Musta keskittää nappuloitaan kylmäverisesti. (HH) 12.Rf3-g5? VaIkealta jäi näkemättä m listan vastasiirron tehokkuus, piti pelata 12.hS Rf (HH) Rf6-g4! 13.Rg5 xh7 Mitäpä muutakaan? (HH) Rg6xe5 I>Vastaisku keskustassa kumoaa sivustahyökkäyksen.l> (HH) 14.d4xe5 Rg4xe5 15.Rh7-g5 Menettää sotilaan, mutta h-sotilas on muutenkin uhattuna. (HH) Le7 xg5 16.M xg5 Dd8 xg5 17. Ld3-h7+ Kg8-f8 18.Rc3-e2 Uhkasi 18. -g6, jota nyt seuraisi 19.f4. (HH) Ehkä antaisi mustalle kovimmat pähkinät. (IS) Re5 -g4 19.Lh7 -d3 Jos 19.Rf4, niin joko heti 19. -g6 tai 19. -DXf4 20.DcS+ Te7 21.Dxe7+ Kxe7 22.e X f4 g6. (HH) Kf8-g8 20.Ld3-h7 + Kg8-f8 21.Lh7 -d3 Rg4-h6 Jatko 21. -Kg8 22.Lh7+ Kf8 23.Ld3 olisi merkinnyt tasapeliä saman aseman toistuessa kolmannen kerran. (IS) Rg3 Lg pitkittäisi peliä. (HH) Lc8-g4! Tehokas siirto, joka vaikeuttaa huomattavasti valkean peliä. (ls) 23.Dc2-c3 Kf8-g8 24.Tdl-el Dg5- e5 25.Dc3-b3 Aloite on siirtymässä mustalle, joten vaikean tulee vaihtaa kuningattaret. (ls) c6-c5 26.Ld3-b5 Te8-d8 27. Re2-g3 c5-c4 Aloittaa voililakkaan sotilashyökkäyksen, jota vastaan valkealle on vaikea keksiä kunnon siirtoja. (ls) 28.Db3-c3 d5-d4 29.Dc3-b4 a7-a5 30.Db4-a4 d4-d3 31.Kcl-bl d3-d2 32. Tel-dl Lg4xdl 33.Thl xdl Rh6-g4 Loppusiirrosta pienenä huvittavana yksityiskohtana huomattakoon mustan pelanneen kolmasti pelin aikana saman ratsun g4:ään ja aina eri lähtäruudusta. (IS) Erinomainen suoritus Sarcnilta. (HH) Huomautukset: H. HUl'me ja 1. Sarin. Mosse Czerniak Puolalaissyntyinen ikämestari Czerniak (synt. 1910) pakeni vainoja v Englannille kuuluneeseen Palestiinaan. Hän pelasi 1. pöydällä Buenos Airesin shakkiolympialaisissa 1939, kun mandaatti saavutti 9. sijan. Sodan puhjettua hän jäi monien muiden shakkimiesten tavoin Argentiinaan, josta SUOMEN SHAKKI 175 palasi Israeliin vuonna Argentiinassa saavuttamiensa erinomaisten tulosten johdosta hän pelasi Helsingin shakkiolympialaisissa Israelin joukkueen 1. pöydällä, jolloin Israel saavutti 11. sijan ja hän itse 60 %:n tuloksen. Tämän perusteella hänelle myönnettiin kansainvälisen shakkimestarin arvo. Seuraavassa eräs hänen vastikään kesäkuussa pelaamansa mielenkiintoinen peli Israelin jouklmemestaruuskilpailuista. Haim Segal - Czerniak 450. Jugoslavialainen puolustus 1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Rf3 d6 4. Le2 Rf6 5. Rc h3 Valkea käsittelee avauksen liian passiivisesti. Parempi oli tässä estämättä 6. - Lg4:ää ja jos 6. - c6 niin 7.a4. Mustan seuraava siirto on kokolailla hyvä b6 7. Le3 Lb7 8. Ld3 Jotain täytyy olla vialla, koskapa valkean täytyy hävitä tempo e4-sotilaansa suojelemiseksi c Rc6 10. d5 Ra5 Oli myös mahdollista pelata Re5 tarkoituksena pelata 11.R X es d X es:n jälkeen kuningasratsu d6:teen. 11. Dd2 e6 12. Lg5 Melkeinpä ainoa siirto Dd7 13. Lb5 Dc7 14. Le2 a6 15. a3 Tac8 16. Tadl e5 Sangen vahva oli myös Tfe Rel b5 18. f3 Rh5 19. b3 Rg3 20. Tf2 f5 21. Lh4 f4 22. Lx g3 Mitä mnuta? f X g3 23. Tfl Dd8 24. Tbl! Dh4? Valkea luulee kaiken olevan jo valmiina myöhempää lähetinuhrausta varten h3:ssa. Todennäköisesti mustalla on jo voittopeli, mikäli hän pelaa siirtojärjestyksessä Tb8, Le8. Nyt sensijaan ratsu a5 roikkuu I)liian aikaisinl> 25. Rdl! b4 26. a X b4 Lh6 Epämiellyttävää oli 26. _ c X b4 23.D X b4 Tc5 28.Db6. Mutta nyt räjähtää ensimmäinen pommi. 27. f4! T xf4 28. T X f4 L X f4 29. Dc3 c X b4 30. D X b4 Lh6 Nyt ei valkea voinut lyödä as-ratsua, sillä 31.D xa5 D Xe4 32.Lf3 Dd4+ 33.Khl Ld2 on liian vahva mustalle. Valkea tekee nyt seuraavan pommisiirtonsa, jonka jälkeen hänellä on voittopeli. 31. Lg4! Tc5 32. Rd3 Valkea yliarvioi asemansa ja tekee vain toiseksi parhaan siirron. Paras oli 32.Db T X c2 33. D X a5? Senjälkeen kun musta oli saanut mahdollisuuden sameissa vesissä kalasteluun T X c2:11a, piti vakean olla erittäin varovainen. Hänellä oli tosin ankarasti ottaen edelleen voittopeli, mut-. ta mustan taktiset vastamahdollisuudet jat- Jatkuu sivulla 166.

9 176 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 177 OT.TELU TlGRAN PETROSJAN - HUBNER Sevilla ROBERT 1. ottelupeli 4S1. Caro-Kann R. Hubner - T. Petrosjan 20 vuotta on ikäeroa pelaajilla, toinen entinen maailmanmestari, toinen vasta huipulle noussut, kokemusta vailla oleva nuori tulokas. Prof. Elon rangilista ennusti etukäteen tulokseksi 5,7-4,3 Petrosjanin hyväksi. Kuitenkaan ensimmäinen peli ei suinkaan osoittanut, että nuori mies kunnioittaisi liiemmälti vanhaa kokenutta, pikemminkin päinvastoin! Petrosjan on siirtojen vaiheilla melko ahtaalla, mutta selviää erittäin tarkasti pelaten tasapeliin pelin keskeytyessä 41. siirrossa. 1. e4 c6 2. e4 e6 3. Re3 ds 4. e X ds e X ds 5.exdS exd5 6.Rf3 Rf6 7.LbS+ Rc Le7 9. Re5 Ld7 10. d LgS RxeS 12.dxeS Re4 13.Lxe7 Rxe3 14.Lxd8 Rxdl 15.Lxd7 Tfd8 16.e6 Rxb2 17. Tabl Re4 18. Txb7 fxe6 19. Lx e6 + Kh8 20. Tdl Rb6 21. f4 d4 22. fs Ra g X f6 24. Lf5 Re5 2S. T X h7 + Kg8 26. Te7 TdS 27. Lg6 Tf8 28. Tel TgS 29. Lh7 + Kh8 30. Te7 d3 31. h4 TeS 32. T X e5 d X e5 33. T X e5 K X h7 34. T x es Td8 3S. Tel Kg6 36. Kf2 d2 37. Tdt Kh5 38. g3 Kg4 39. a4 as 40. Ke3 Kg3 41. hs. (Yz-Yz). 2. oftelupeli 4S2. Kuningatargambiitti T. Petrosjan - R. Hubner Toinen peli ei ole erikoisempi. Petrosjan odottelee, siirtelee tornejaan,»das Lavieren gegen feindliche Schwächem, sanoisi Nimzowitsch. Mutta Hiibner ei teekään sitä toisen odottelemaa virhettä. Petrosjan yrittää sitten jotakin keskustassa, mutta mustan keskusta kestää. Tulos: tasapeli. 1. d4 ds 2. e4 e6 3. Re3 Le7 4. Rf3 Rf6 S. LgS e3 h6 7. Lh4 b6 8. L xf6 L xf6 9. exd5 exds 10. Dd2 Le6 11. Tdl Le7 12. a3 e6 13. g3 De8 14. Lg2 Lh L xg2 16. K xg2 Rd7 17. De2 Te8 18. Td2 Db7 19. Tbl a5 20. Ddt Ld6 21. De2 Tae8 22. Tbdl Rf6 23. Kgt Dd7 24. Kg2 Tb8 2S. Tel Tec8 26. e4 d x e4 27. R x e4 De6 28. R x d6 D x d6 29. Df5 Te8 30. Tel Tbe8 31. Dd3 Rd5 32. Tee2 T x e2 33. D x e2 Dg6 34. Kft Dg4 35. Re5 De6 36. Rd3 D x e K xe b4 a xb4 39. R xb4 Re7 40. d5 e5 41. d6 Te8 42. d7 tasapeli. (Y2-Yz). Tilanne tasan 1-l. 3. ottelupeli 4S3. Sisilialainen puolustus R. Hubner - T. Petrosjan Avausvaiheessa Hiibner tekee virheen 8.f4?, jota Petrosjan yrittää heti käyttää hyväkseen. Hubnerillä on kuitenkin vielä tilaisuutensa Petrosjanin vähän vitkastellessa 17. -e5, kun parempi olisi ollut 17. -Ld7!. Nyt herää Hubner kovaan vastarintaan ja hänen puolustautumisensa johtaa tasapeliin. 1. e4 es 2. Rf3 e6 3. d4 e xd4 4. R xd4 Rf6 5. Re3 d6 6. Le4 Le7 7. Le d5 9. Ld3 d xe4 10. R xe4 RdSI 11. Df3 R xe3 12. D xe3 Db Td8 14.e3 Re6 15. RgS Lxg5 16. fxgs Rxd4 17. e xd4 es 18. D xes Le6 19. Kbl TdS 20.De4 g6 21. Le41 LfS 22.LxdSLxe4+ 23.Lxe4 Td8 24. h4 T xd4 2S. T xd4 D xd4 26.L xb1 Kf8 21. Lf3 Df2 28. tasapeli, sillä asemassa on kaikenlainen yrittäminen vaaranalaista. (Yz-Yz). Tilanne 1,5-1,5. 4. ottelupeli 4S4. T. Petrosjan - R. Hubner Kuningatargambiitti Nyt seuraa ottelussa kolmen lyhyen tasapelin jakso. Ensimmäinen niistä kestää sentään 24 siirtoa, mutta itse peli on miltei väritön. 1. Rf3 Rf6 2. d4 d5 3. e4 e6 4. Re3 Le1 5. LgS e3 h6 1. Lxf6 Lxf6 8. Tel Le1 9. a3 e6 10. Ld3 Rd De2 Lb7 13. Tfdl Db8 14. exds exds IS. LbS Rf6 16. La6 Ld6 17. Te2 Re8 18. Tdel Re7 19. Ld3 Dd8 20. Re5 De1 21. Rbl Tfe8 22. Rd2 Re8 23. La6 Txe2 24. Txe2 f6 ja tasapeli. (Yz-Yz). Tilanue 2-2. S. ottelupeli 45S. Sisilialainen puolustus R. Hubner - T. Petrosjan Vaikka peli oukin lyhyt ei sitä sentään voine moittia aivan liian värittömäksi. Pelissä ehtii jotakin tapahtuakin. 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. Re3 Rf6 4. e4 d x e5 S. R xe5 e6 6. g3 Rbd1 1. Re4 Rb6 8. De2 R x e4 9. D x e4 Ld1 10. Lg2 De8 11. a4 Le6 12. Lx e6 + D x e6 13.Db5 Te8 14. d3 tasapeli. (Yz-Yz). Tilanne 2,5-2,5. 6. ottelupeli 456. Kuningatargambiitti T. Petrosjan - R. Hubner Ehtiikö 15:ssä siirrossa tapahtua enempää kuin 14:ssä? Eipä paljon. Mutta yleisön nämä lyhyet pelit saavat suutuksiinsa. He ovat tulleet katsomaan kovaa peliä eikä tyhjää nynnäystä, oli heidän mielipiteensä. Hubner tuntui katsojien mielestä hermostuneelta. 1. e4 Rf6 2. Re3 e6 3. Rf3 d5 4. d4 Le7 S. Lg De2 b6 7. L xf6 L xf6 8. e4 Rc d xe4 10. D xe4 Lb7 11. h4 RaS 12. De3 De7 13. Re4 Lx e4 14. D x e4 e5 15. ds ja tasapeli. (72-Yz). Tilanne ottelupeli 457. Sisilialainen puolustus R. Hiibner - T. Petrosjan Ottelun viimeiseksi jäänyt peli. 19:nnessä siirrossa Petrosjan tarjoaa tasapeliä, mutta ~ubner.torjuu sen. Jatkossa Hubner ei löydä OIkeata Jatkoa vaan pelaa 21.Db7!:n asemesta 21.a5. Näin häneltä kirpoaa pelin ohjat. Kolmen siirron kuluttua hän tarjoaa vuorostaan tasapeliä, mutta nyt on Petrosjanin vuoro torjua tarjous. Tilanne alkaa ennen pitkää olla molemmille melko vaikea ja vaatii tarkkaa keskittymistä, mutta Hubner joutuu kovaan aikapulaan ja 39:nnessä siirrossa tapahtuu romahdus 39.Dc2? 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. Re3 e6 4. d4 e X d4 5. R xd4 Rf6 6. Le3 Le7 1. f4 Re6 8. Df3 es 9.Rxc6bxc6 10.fxe5dxeS 11. Le h3 Le6 13. Lx e6 f X e6 14. De2 Tb Txb2 16. Tabl Tb4 17. Da6 De1 18.a3Txbl 19.Txbl Ta8 20.a4h6 21.a5 Kh7 22. Db1 D xas 23. D xa8 D xe3 24. D X a1 R X e4 25. Tfl Lh4 26. Tf1 U6 21. Kh2 D x e2 28. Dd1 Db3 29. Lf2 Dd5 30. Da1 Dd2 31. De3 De2 32. Lel es 33. h4 e4 34. Te7 Dd3 35. Df3 Dbl 36. De3 Rd6 37. Dd2 Rf5 38. T X e4 e4 39. De2 D X ei 40. T x e4 Le antautui. (Yz--Yz). Tilanne 4--3 Petrosjanin hyväksi. Tämän pelin jälkeen Hubner ilmoitti luopuvansa jatkosta. Ottelu oli käynyt liiaksi hänen hermoilleen. Pahin syy oli kuitenkin pelihuoneiston ja sen välittömän läheisyyden meluisuus. Hubner oli adjutanttinsa kanssa yrittänyt saada asiaa korjatuksi, jopa vaatinut huoneiston vaihtoa, mutta tähän taas eivät venäläiset olleet suostuneet. Hubnerin mielestä oli mieletöntä jatkaa, kun joka paikasta, niin naapurihuoneista kuin ulkoa kadultakin kuului kova meteli, eikä hän moisessa tilanteessa pystynyt keskittymään. Ottelun siis voitti ent. maailmanmestari Tigran Petrosjan 4-3. OTTELU BENT LARSEN - UHLMANN Las Palmas WOLFGANG 1. ottelupeli 4S8. Retin aloitus B. Larsen - W. Uhlmann Aloitus on Larsenin mimikkoavaus», näin melkein voidaan sanoa, sillä l.g3 ja 1.b3 kuuluvat hänen vakinaiseen avausrepertuaariinsao ] a voidaan sanoa, että hän on niistä vasta tehnyt lujat aseet..mielenkiintoiset vaihdot johtavat pelin erikoiseen materiaalitilanteeseen ja hienolla tekniikallaan Larsen johtaa pelin»kotiinsa». 1. g3 d5 2. Lg2 c6 3. e4 Rf6 4. Rf3 g6 S. b3 Lg d3 Lxf3 9.Lxf3 Rbd7 10. Lg2 Te8 11. Rd2 a5 12. De2 e6 13. e3 De1 14. a3 RhS IS. e X ds Lx b2 16. D xb2 e xds 17. Tfet Tee8 18. Rf3 Rhf6 19. Rd4. Nimzowitschin opetukset ovat jääneet vahvoina elämään Tanskanmaassa. Niinpä Larsenkin on omaksunut suuren strategin opit. Avaussysteemi, joka on juuri Nimzowitschin periaatteita noudattava, edellyttää, että keskusta miehitetään upseerein ja sotilaat ovat jääneet vain puolitiehen Re8 20. h4 ReS 21. Te3 TeS 22. Txe5 Rxd3 23.Txa5! Rxb2 (23. - T X a5?? 24.Dc3 voittaeu) 24. T X a8 Kg1 25. Lfl e5 26. Rf3 e4 21. Rd4 Rd3 28. Ta5 De5 29. Tbl Rd6 30. Tdl Df6 31. Lx d3 e X d3 32. Kg2 Re4 33. f3 b6 34. Ta1 R x g3 3S. K X g3 De Kf2 Db8 31. Ta4 Dh Kel D xh Kd2 Df K xd3 h5 41. Ta7 h4 42. Te7 Dg3 43. Te2 De5 44. Tgl ja musta luovutti. (l-o) Larsenin johto ottelupeli 459. Englantilainen peli W. Uhlmann - B. Larsen 1. c4 g6 2. Rc3 es 3. g3 Lg1 4. Lg2 Re6 5. Rf3 e Rge1 1. d Ld2 b6 9. Del Lb7 10. Lh6 d6 11. a3 Dd7 12. Lx g1 K xg1 13. e3 Tad8 14. b41 Tästä siirrosta lähtien valkea hallitsee peliä. c X b4 IS. a x b4 Rxb4 16.Txa1Ree6 11.Ta3 Rxd3 18. Da! Rc5 19. Tbl f6 20. T xb6 Ta8 21. Rd4 T xa3 22. D xa3 Tc8 23. Reb5 es 24. R xd6! D xd6 25. D xcs D xes 26. Re6+ Kh6 21. R X c5 La8 28. Re4 Td8 29. R X f6 Tdl UI Tel 31. h4 e4 32. Tb5 TaI 33. Tc5 Rb4 34. Te1 gs 35. h5 g4 36. Tc5 Rd3 31. R xg4+ Kg1 38. Te1 + Kf8 39. T xh1 (Jo neljäs sotilas!) ReI 40.Re5 Rf3+ 41.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

VILKAS SHAKKIVUOSI SUOMALAISET ELO-LISTALLA

VILKAS SHAKKIVUOSI SUOMALAISET ELO-LISTALLA Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VILKAS SHAKKIVUOSI Alkanut vuosi on shakkitapahtumien tarjonnan suhteen erittäin

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-"~I. _ N:o 4 Syy LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA

C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-~I. _ N:o 4 Syy LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Suomf2n N:o 4 Syy C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-"~I I 9 6 8., 8HAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8 SUOMEN SHAIII Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n N:o 8 NUORTEN JA VARHAISNUORTEN JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT, UUSIKAUPUNKI 8.10.1977 P 1 KAP ELI A Nuorten ja varhaisnuorten

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Maailman kärki: 1. Anatoli Karpov (Neuvostoliitto)

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa.

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa. SUOMEN SNA II LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa 978 N:o 5 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT KILJAVALLA 5.-6.8.978. Gambiitti

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

K TEEMINEN KIRJAKAUPPA

K TEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKiKIRJAlllSUUTTA 1. A. HOROWlTZ: HOW TO WIN ln THE CHESS ENDINGS 1974 With 171 diagrams 234 s. 21,80 W. KORN: MODERN CHESS OPENINGS Eleventh edition 1974 374 s. 54,40 K TEEMINEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATOLI KARPOV VIERAILI SUOMESSA 22.~29.10.1989 AnatoLi Karpov vieraili Suomessa

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

Venäjän voittoisa joukkue palkintojenjaossa. OLYMPIALAISET SEURAJOUKKUEIDEN SM 12 EHDOKASOTTELUT SUOMEN SHAKKI 70 V

Venäjän voittoisa joukkue palkintojenjaossa. OLYMPIALAISET SEURAJOUKKUEIDEN SM 12 EHDOKASOTTELUT SUOMEN SHAKKI 70 V Venäjän voittoisa joukkue palkintojenjaossa. OLYMPIALAISET SEURAJOUKKUEIDEN SM 12 19 4 EHDOKASOTTELUT SUOMEN SHAKKI 70 V SISÄLL YS 12/1994 PÄÄTOIMITTAJA 411 Pääkirjoitus 412 Olympialaiset 422 Ehdokasottelut

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kuinka matti tehdään?

Kuinka matti tehdään? Kuinka matti tehdään? Kun oppinut oot siirtämään shakkinappuloita, on aika alkaa piirtämään voittokuvioita. Siis shakkipelin päämäärä, pikku neropatti, taltuttaa on kunkku jäärä tehdä shakkimatti! Shakkipelin

Lisätiedot