r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)"

Transkriptio

1 r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952)

2 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka turvin kisojen rahoitus voidaan hoitaa. Kisakutsu on näinä päivinä lähetetty Maailman Shakkiliiton jäsenyhdistyksille ja sen suomennos julkaistaan lehtemme tässä numerossa. Myöhemmin julkaisemme yksityiskohiaisen (päivittäisen) kisaohjelman. Kilpailut toimeenpannaan Pikku Messuhallissa Helsingissä Niiden järjestelyä varten on muodostettu keskuskomitea, johon kuuluvat A. Ilmakunnas (pj.), P. Lihtonen, R Enarvi, R. Nuotio, S. Helle, V. Kivi, L. Nordberg, A. Valkama, V. Palomna ja 2:). 2. alkaen M. Laisaari. Kisajärjestelyn pääsihteerinä toimii varaluolll;li'i S. Hdle. Toistaiseksi on muodostettu seuraavat toimintajaosiot: talollsjaoc:to (pj :na R. Enarvi), huoltojaosto (pj. R. Nuotio), tiedoitusj;losto ([lj. V. I'alornaal, kilpailujaosto (pj. G. Lindström) ja tuomarineuvosto (pj. 1\. 1111Iakunnasl. Muita jaostoja tullaan perustamaan tarpeen vaatiessa. Kevään kuluessa järjestetään ioimitsijaklll'ssi L 11 i i I Ic h(,nkiliii lle, joilla on tilaisuus ilmoittautua kisatoimikunnan miiii I'iiiilll iin lehtiiviin. Kielitaitoisia henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan ''':, I\.. 1'~lIal'vi, Oy. Basis, Hki. Kysymykseen tulevat englanti, saksa, ranska, it.alia, "span.'''l,1a vl'liäjä. Työväen Shakkiliiito Liiton mestaruusturnaus pelataan Helsingisc:ii piiiisiiii:'!'1i pyllillii Uusia 1. luokan pelaajia. Liittotoimikunta ()II v;t!lvisl;iiiljl 1. Itl"kan korotuksen seuraaville: U. B a c k m a n (Hc'I:;ingill SiJ;tkki-V"ik"I,), O. S a a r i n en (Helsingin Työväen Shakkikel'hol ja V. l' LI I I i II" II ('J'1I1'1l1l Työväen Shakkikerho). Lisäksi on liittoturnaukscli Lul()kS('11!>('l'w;t,,'il:1 k01'ottuneet 27, A 1 h 0 ja K. A r a S ola (Tul'lll1 'l',viivii"11 SII:lkkikcTho) sekä K. K a 11 i 0 (Kotkan Työväen Shakkikcl'ho). Niiicl"11 1(()J'()lw;l,"il jälkeen liitossa on 1. luokan pelaajia 60, Jukeuluen :-:l'lii';i:lviill jii::,'ii.vlldistyksiin: TuTS 15, TaTS 12, HTS 11, KoTS 10, HdlauS ;i. IIS V,1. I,() ii.!: II 1 Shakkikerho 1, Käpylän Yl. Shakkikerho 1 ja l"itäjiilllllii"11 ~';ij<i" 1, i 1:< d]() l. Uusi jäsenseura. Hämeenlinnan Työväen Shakkik(,I'IHl ()II liil.i,vllyl liittoon. Kerhon puheenjohtajana toimii A. Laili!1(,n, v;ii':q).'i,!':ill() \: 1 'il1. :;ihteerinä Arvo Koivisto ja taloudenhoitajana Aulis l.illk":1, I,iillvllli::IIl'Lken jäsenmäärä 24. Uuden kerhon toiminta on alkanut (':;iilh'l'killi:",'i' vil'k('i;llil 0, Pasiuhov 1 Suomen Shakldliitto 01",.9' Pastuhov uusi shal,r.kime~ ta'r1. I 'itki'll! isi.en ratkaisuotteluiden tuloksena O. I ':I:-:lldIIlV (ITSMl voitti H. Koskisen (Gambiicn) s;lnd"ll!;ol'olltl':si'11 mestariluokkaan. Uusi mes1.a, i 011 "'YlllYIlYi.!:~. :~ Haminassa. Aloitti vursin;lis"11 l,ilp;lilllf)l'i;wmisen syksyllä 1944 ja nousi.io keviiiil!ii ID47 H(:Isingin Shakkimiehissä 1. luokkaan.!\i k:lis(!llllllis- ta pelisaavutuksista mainittakoon HSM:n mes.. tari- ja 1. luokan turnauksessa :;,vkc:yjlii HJ47 saavutettu 2. palkinto, Liitt.()iUi-naub;es~;a Turm,,;a luokan 1. ryhmässä samoin 2. palkinto, Akateeminen mestaruus syksyllä 1949, Loviisassa samana vuonna 3. tila, Helsingin mestaruusturnauksessa palkinto Suomen mestari K. Ojasen jälkeen, Akateemisessa mestaruusturnauksessa tila ja Hämeenlinnan 1. lk:n turnauksen ryhmänvoitto, joka oli lopullisena astuimena mestaruusluokkaan. SUOMUEN r SJHlAJKJKJl SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA. Päätoimittaja A L TT 1 S A LOI L A Osoite: F A R 0 LA SUOMEN SHAKla Parola TILAUSHINTA I952 1/1 vsk. 500:- mk POSTISIIR TO TILIT SSh Saloila SUOMI - FINLAND Ulkomaille 600:- mk Tilien os. PAROLA No ~ Maaliskuu 1952 KIERTOKIRJE Maailman Shakkiliiton jäsenyhdisfyksille Helsingin Kansain Shakkikisain 1952 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Maailman Shakkiliiton varapresidentti Ari Ilmakunnas on Tukholmassa käydessään esittänyt Suomen Keskusshakkiliiton mainittuja kisoja koskevan ehdotuksen, ja yksissä tuumin olen herra Ilmakunnaan kanssa vahvistanut seuraavan: 1) Kisojen osanottajat kokoontuvat Helsinkiin viimeistään lauantaina, elokuun 9 päivänä, jolloin Helsingin kaupunki järjestää virallisen vastaanottotilaisuuden, jonka jälkeen osanottajat kokoontuvat toimittamaan arvonnan. 2) Kis~t alkavat sunnuntaina, elokuun 10 päivänä illalla ja päättyvät sunnuntama, elokuun 31 päivänä, jolloin Suomen Keskusshakkiliitto järjestää lopettajaisjuhlan, jonka yhteydessä jaetaan palkinnot. 3) Kisojen alussa ja lopussa aion itse maailman Shakkiliiton presidenttinä toimia kisojen ylijohtajana, muina aikoina on sijaisenani varapresidentti Ilmakunnas. Ylijohtajan alaisena toimii tuomarineuvosto johon Maailman Shakkiliitto nimeää ylituomariksi kansainvälisen sh~kkituomarin ja joukkueiden kapteenit arvontatilaisuudessa valitsevat neljä pelaajien edustajaa. 4) Kaikki osanottajat ovat kisojen ajan Suomen Keskusshakkiliiton vieraita. Maailman Shakkiliiton määräysten mukaan sen sijaan kukin kansallinen yhdistys vastaa edustajiensa matkoista Helsinkiin ja takaisin.,5) ~<?ska. SuomeI'l: h.allitus,on päättänyt poistaa viisumipakon kisojen ajaksi,.!~ix?:olttaytu~lllsai~a?- vo~?-aan oleellisesti lisätä lokakuun 31 päivänä 1951 paivatyssa kiertokirjeessani olettamastani. Osanottoilmoituksia otetaan vastaan toukokuun 31 päivään saakka ja aikanaan osanotostaan ilmoittaneilla mailla on tilaisuus heinäkuun 9 päivään mennessä ilmoittaa pelaajiensa nimet. Muistutan siitä, että pelaajat on ilmoitettava vahvuusjä~jestyksessä ja että kukin maa saa ilmoittaa kuusi pelaajaa joista jo_ kaiseen otteluun osallistuu neljä ilmoitetussa järjestyksessä siis e'sim 1 i'~ 4 tai 1, 3, 4. 6 taikka 1, 2, 4, 6 jne..,,',... 6) Kunkin p~laajan.mietti~~saika on.21f2 tuntia 40 siirtoa varten ja S('II Jalkeen 1 tunti kutakm 16 S11rron sarjaa varten. Varsinaisen kierrok"l'll peli~il~a on.? tuntia, jona siis on pelattava vähintään 40 siirtoa. Kesk:'Y t:y:neita pele~a "Pelataan 4 tuntia, jonka jälkeen siis on oltava vähintä~in 7:~ s11,rtoa teh~yi?a.. Pelien, jotka.eivät ole päätt1neet 9 tunnissa loppuunpel;lil misesta, kisam Jo~do.ll:;t o.n Ol~eus antaa enkoismääräyksiä. 7) On o~e~.e~tu.. ki~.olhm Ilm.Olttautuvan vähintään 17 ja enintään 2B j, 111 k kuetta. MIkalI nama luvut alitetaan tai ylitetään, kisain johto on oik('i;i,dlll

3 36 SUOMEN SHAKKI tekemään tarpeelliset muutokset oheelliseen ohjelmaan, joka on tehty neljää vaihtoehtoa varten. a) joukkuetta: kaikki joukkueet kohtaavat toisensa 17-kierroksisessa turnauksessa. b) joukkuetta: kaikki joukkueet kohtaavat toisensa 19-kierroksisessa turnauksessa. c) joukkuetta: joukkueet jaetaan kahteen ryhmään, jotka pelaavat enintään ll-kierroksisen alkukilpailun. Kummankin ryhmän neljä parasta joukkuetta pelaavat loppukilpailun, jossa kaikki kahdeksan joukkuetta kohtaavat toisensa. dl joukkuetta: joukkueet jaetaan kahteen ryhmään, jotka pelaavat enintään 13-kierroksisen alkukilpailun. Kummankin ryhmän kolme parasta joukkuetta pelaavat loppukilpailun, jossa kaikki kuusi joukkuetta kohtaavat toisensa. Huomautuksia. Koska on esitetty useita ohjelmaa koskevia toivomuksia, haluan tässä tehdä eräitä huomautuksia. Eräät ovat toivoneet, että kisojen kestoaikaa pidennettäisiin oleellisesti, jotta ohjelma rasittaisi yksityisiä pelaajia mahdollisimman vähän. Toisaalta on esitetty, että sanottua aikaa on rajoitettava mahdollisimman paljon monien pelaajien lomavaikeuksien vuoksi. Myös järjestävän liiton rajoitetut taloudelliset mahdollisuudet puhuvat vain välttämättömän pituisen kisojen kestoajan puolesta Oheisessa ohjelmassa nämä eri näkökohdat on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon. Ohjelma ei suinkaan sisällä kohtuuttomia vaatimuksia yksityisille pelaajille. Koska joukkueet nykyisin ovat 6-miehiset, kunkin pelaajan on pelattava enintään 13 peliä rasittavimmankin, 19 kierrosta vastaavan vaihtoehdon mukaan. Otaksunkin, ettei kenenkään tarvitse pelata enempää kuin 15 peliä, lukuunottamatta harvoja poikkeuksia, jotka tietenkään eivät saa olla määrääviä tällaisen maailmankilpailun ohjelmaa laadittaessa. Käytettävissä olevan tilaston mukaan keskimäärin kolmannes kilpailupeleistä jää kesken 40 siirron jälkeen. Näin ollen voidaan hyvällä syyllä olettaa, että tuskin yhdenkään pelaajan tarvitsee pelata enempää kuin 15 peliä 15 iltana ja jatkopelejä viitenä aamupäivänä. Myös on otettava huomioon, että keskeytyneet pelit ainoastaan poikkeustapauksessa kestävät pari tuntia kauempaa ja että ne ohjelman mukaan pelataan heti varsinaista kierrosta seuraavana pelipäivänä, joten pelaajat voivat kokonaan keskittyä keskeytyneeseen peliinsä. Laadittu ohjelma ei näin ollen vaikuta lainkaan liian rasittavalta yksityisille pelaajille. Mikäli jossakin aivan erityistapauksessa - jonka mahdollisuuden olemassaolo tämän luokan maailmankilpailun ohjelmaa laadittaessa edellämainituista syistä ei saa olla ratkaiseva - joku pelaaja haluaisi rasittavan keskeytyneen pelin jälkeen olla pelaamatta seuraavaa varsinaista peliä, joukkueiden kapteenit ottakoot huomioon, että yhteistuumin herra Ilmakunnaan kanssa olen päättänyt, että kapteenien on vasta klo 16,30 ilmoitettava klo 17,30 pelaamaan asettautuvan joukkueen lopullinen kokoonpano.. En voi tässä yhteydessä olla tekemättä vertailuja ennen viime maal~j?-an.sota~ p.elatuissa FIDE:n kansainkisoissa voimassaolleisiin määräyksun,. Jollo:.J.?- ~o~k~~~e!l suu~u~s oli,:,aij.?- viisi pelaajaa ja jolloin ohjelma monma palvma slsalsl kakslkm varsmalsta kierrosta. Eräs FIDE:n jäsenyhdistys on ehdottanut, että kolmen varsinaisen kierr?k~~n ~.ai~.ki keskeytypeet pelit pelattaisiin aina loppuun neljäntenä päivana. Tama ehdotus, Jonka toteuttaminen oleellisesti pidentäisi kisojen kestoaikaa, on myös muista syistä hylätty. Epäämättömältä vaikuttaa että tällainen järjestely voisi heikentää pelien tasoa, kun sama pelaaj~ Jatkuu sivulla 59 -I SUOMEN SHAKKI 37 Peli- ja sommitelmaosasto Toimittavat EERO E. BööK ja OSMO KAILA, Helsinki, Runebergink. 29 B. Eero E. B ö ö k : KUUKAUDEN PELI TEORIAA STRATEGIAA - TAKTIIKKAA. Meillä on viime aikoina paljon kirjoitettu shakkiteorian taitamisen tärkeydestä ja valitettu sitä, kuinka suppea kotimainen shakkikirjallisuutemme on. Näissä puheissa on paljon perääkin, mutta myöskin ammut~an ~se.~n yli maalin. Olen jo monestl ynttanyt todistella että avausteorian osaaminen ei ole tärkeimpiä asioita shakkipelissä. Avauksessa on tärkeintä, että osaa välttää pelitavat, joista itsellään ei ole riittäviä tietoja. Paras esimerkki tästä on omissa pelaajissamme Toivo Salo, joka käyttää melko suppeaa avausohjelmistoa, jolla tunnetusti ei ole vieraitten kielten taidon suomia mahdollisuuksia tutustua ulkomaiseen shakkikirjallisuuteen. Tosiasia on, että kaiken lopuksi avauskäsittelyn täytyy muodostua vaistomaiseksi ja perustua pelaajan omaan strategiseen ja.taktilliseen taitoon. O. Kaila 1. e2-e4 2. e4-es 3. c2-c Aljechinin puolustus Suomen mestaruus, 11 kierros Rg8-f6 Rf6-dS Kailan pelitapa muistuttaa suuresti Tartakoweria. Hän valitsee kuten kuuluisa suurmestarikin mielellään taktillisia avausmuunnelmia joissa on mahdollisuuksia vastusta~ jan yllättämiseen. Jos se ei onnistu on.. ~lseimmiten.~ilaisuus siirtyä sit~ ~<eaan loppupelllll, jossa kestävyys Ja kokemus ovat painavia tekijöitä. Sen sijaan teorian ainoiksi oikeiksi tunnustamat strategisesti pitkälletähtäävät pelitavat ovat molemmille vieraita d2-d4 5. f2-f4 RdS-b6 d7-d6 d6xes Riittää hyvin, jos näkee sen vaivan että tutustuu kaikkeen tarjolla ole~ vaan pelimateriaaliin - varsinkin en~il.':l.?kan mestarien peleihin - ja ynttaa muodostaa oman mielipiteen niistä. Strategista tietoa on saatavissa melko paljon kotimaisessa shakkikirjallisuudessa (Suomen Shakin vuosikerrat mukaanluettuina) eikä kielen taitamattomuus ole mikään este ulkomaisen kirjallisuuden käyttämiselle, sillä shakkimerkinnät voi oppia pienen harjoittelun avulla vaikkapa espanjaksi. Seuraavassa pelissä siitä esimerkki, sillä Mauno Laisaari löysi seuraavan mielenkiintoisen muunnelman Argentiinassa ilmestyneestä v Neuvostoliiton mestaruusturnauskirjasta ja käytti sitä varmasti enemmän oman harkintansa kuin mainitun teoksen suppeiden analyysien perusteella. M. Laisaal'i 6. f4xe5 c7-cs Tällä siirrolla alkaa Laisaaren löytämä ja venäläisen teoreetikon Argunovin aikanaan keksimä yllättävä muunnelma, joka asettaa siihen valmistautumattomalle vaikean pähkinän purtavaksi. Valkean on suhteellisen helppoa saavuttaa avauksessa n.s. vähintään tasa-asema, mutta mustan outo siirto on omiaan houkuttelemaan valkean suuremman edun tavoitteluun. 7. d4-ds Laisaaren tuntemassa pelissä Khavin-Tolush, Moskova 1944 valkea jatkoi yksinkertaisesti 7.' d4xc5 Dd8xd Kelxdl, mutta, jos musta nyt OlISI tehnyt parhaan siirron 8. - Rb6-a4!, ei valkea olisi saavuttanut mitään etua avauksesta.

4 :~8 SUOMEN SHAKKI 7. _ - e7-e6 8. Rb l-c3! Dd8-h4 + Ilmeisesti parempi on edellämainitun pelin huomautuksissa esitetty iatko 8. - e6xd5 9. c4xd5 Dd8~ h g2-g3 Dd4-d4 ja vaikealla on suuria vaikeuksia keskustasotilaittensa suojelemisessa. Pelisiirron jälkeen valkean pitäisi päästä edulliseen loppupeliin. 9. g2-g3 DM-d4 10. Lcl-f4 Taktillinen virhe, joka osoittaa valkean kerrassaan aliarvioineen mustan mahdollisuudet. Olisi odottanut että Kaila olisi huomannut seura~van mahdollisuuden siirtyä edulliseen loppupeliin: 10. Dd1x d4! c5xd4 11. Rc3-b5 Rb8-a6 12. d5xe6! Lc8xe6 13. b2-b3 Le6--d7! 14. Lfl-g2 Ld7xb5 15. c4xb5 Ra6 -c5 16. Rgl-f3 ja vaikealla on voittoa lupaava loppupeli. 10. _ - g7-gs1 11. Lf4-cl Valkean on pakko peräytyä, mutta musta joutuu nyt puolestaan vaikean valinnan eteen. Ottaako sotilas vaiko valita loppupeli Dd4x dl Ke1xd1 e6xd c4xd5 Lf8-g7 14. Lc1xg5 Lg7xe5 15. Lfl-g2 Lc8-f5 16. Rgl-e2 Rb8 -d7 jne., jossa vaikealla on vahva vapaasotilas, mutta epä1i!ukaya ~u.~ ningasasema. Ja lisaksi tuli VIela kysymykseen e6xd5 12. c4x d5 Dd4xe Lfl-e2 h7--h6 (,Jos Lc8-g4, niin 14. Lc1xg5!) 14. Rg1-f3 De5--c7 15. O~O ja vaikealla on hyvä hyökkäys kuten peli.jatkossakin. Paras olisi kuitenkin ollut h7-h6!, jonka jälkeen tilanne olisi sama kuin kaksi siirtoa aikaisemmin, mutta musta ol}si saanut lahjaksi siirrot g7-g5 Ja h7- h6, joten valkean e-sotilas olisi l?aljon heikompi kuin vastaavissa muunnelmissa aikaisemmin. Mutta tällaisen rauhallisen siirron löytäminen monien aktiivisempien joukosta on tavattoman vaikeaa Dd4xeS+ 12. Lfl-e2 h7-h6 13. Rgl-f3 DeS-c7 Jos kuningatar peräytyisi g7:ään, jäisi D-sivusta liian suojattomaksi Lf8-g7 15. LclxgS! Koska valkea on sotilaan tappiolla, on hänen ehdottomasti hyökättävä eikä siinä kannata kaihtaa upseerin tai parin uhrausta. Mutta.valkean jatko on kaikkea muuta kuln helppo, sillä mustalla on eri::omaise.~ vastapelimahdollisuudet mm, etta peli on tästä lähtien suoranaista sommitteluakro batiaa. IS. _ - h6xg5 16. Rf3xgS Lg7-d4+ Ensi silmäyksellä näyttää siltä, kuin linnoittuminen johtaisi suoraan perikatoon. Luonnollisempi jatko 16. _ 0' Le2-d3 f7-f5! 18. d5xe6 Lg7-h6! johtaisi kuitenkin mustan etuun, mutta 17. Dd1 -d3! f7-f5 18. d5xe6 Dc7-e5 (Muuten sotilas f5:ssä ei ole suojattavissa.) 19. Rc3-d5! De5-d Kg1-g2 näyttää antavan valkealle voittoa lupaavan edun. 1'7. Kgl-g2 Kuningas olisi tietenkin mielellään mennyt hl:een, mutta sitä seuraisi Dc7xg f7-f6 18. Le2-hS+ Ke8-e7 19. RgS-f7 Rb6xc4! Erinomainen välisiirto, joka sekä uhkaa Rc4-e3 + että estää pahimman uhkauksen d5-d Ddl-f3! Th8xhS! Jos Th8-h7, niin seuraa 21. TaI-dl!! (Uhkaa T'd1xd4.) f6- SUOMEN SHAKKI 39 f5 22. Td1-el!' Th7-f7 (Uhkasi sekä d5-d6+! että Df3xf5.) 23. Lh5xf4 Ke7xf7 (e6-e5 24. d5- d6+ \) 24. d5xe6+ Lc8xe6 25. Telxe6! ja valkea voittaa. 21. Df3xhS Ld4xc3 Uhkau.ksen d5-d6 + tähden on mustan käyttämä siirtojärjestys ainoa mahdollinen. 22. b2xc3 Rc4-e Kg2-g1 Re3xd5! Heikompi siirto olisi ollut e6xd5, vaikkakin se uhkaa tukea e3- ratsun ja sulkea keskustalinjat. Sen jälkeen ei houkutteleva 24. Tf1x f6!? riitä, sillä jatkossa Ke7 xf6 25. Dh5-h6+ Kf6xf7! 26. Dh6 -h7+ Kf7-e6! 27. Dh7xc7 Rb8- c6 mustan kevyet upseerit olisivat valkean kuningattarelle ylivoimaisia vastustajia. Sen sijaan 24. Rf7- g5! Re3xfl 25. Dh5-f7+ Ke7-d8 26. Df7-g8+ Kd8-e7 27. Tale1+ Ke7-d6 28. T'e1-e6+! tai 24. Rf7-g5! Dc7-e5 25. Dh5- h7+! Ke7-e8 26. Dh7-h8+ Ke8 -d7 27. T'flxf6! näyttää johtavan valkean voittoon. Valkea oli jo tässä kohtaa tavattomassa «kailamaisessa«aikapulassa ja musta ryhtyi pelaamaan samaan tahtiin. 24. c3-c4 Rd5-e3 EdelIi.set muunnelmat nähtyään huomaa helposti, että Rd5- b6:tta: seuraisi 25. Tf1xf6! voittaen nopeasti. Pelisiirto johtaa tosin upseerin menetykseen, mutta valkean hyökkäys katkeaa. 25. Dh5-h7 Rb8-c6! Mustan on pakko tukkia d-linja, sillä sekä Rb8-d7:ää että Lc8- d7:ää seuraisi 26. TaI-dl!, jonka jälkeen jokin f7-ratsun paljastusshakkauksista ratkaisee. 26. Rf7-h Dh7-d3+ Ke7--d6 Rc6-d4 28. Dd3xe3 Mustalla on tosin vielä sotilas laadusta, joten materiaali ero ei ole suuri. Hänellä on huono kuningasasema, vaikeuksia kuningatarsivustan kehittämisessä ja torjuttavana valkean h-sotilaan eteneminen. Ratsu d4:ssä on kuitenkin voimatekijä, joka tekee valkean voiton kyseenalaiseksi. Jatkosta päättäen vaikuttaa siltä, kuin olisivat molemmat pelaajat yliarvioineet valkean aseman f6-fs 29. TaI-el Dc7-g7 30.DeS-gS Dg7-f8 Mustan olisi pitänyt vaihtaa kuningattaret ja siten osoittaa valkean edellinen siirto hätäillyksi. Asemassa siirtojen Dg7xg5! 31. Rh6- f7 + Kd6-e7 32. Rf7xg5 Lc8--d7 jälkeen ovat kaikki tornilinjat tukossa ja mk siten turvassa. Valkean olisi siksi melko mahdotonta saada ainoata asettaan, vapaata h-sotilasta vaikuttavaksi. 31. Dg5-g6 Kd6-c7 32. Rh6-f7 a7-as Musta pitää asemaansa avuttomana! 33. Rf7-eS Ta8-a6 34. h2-h4! Lc8-d Re5xd7 Kc7xd7 36. Tel-eS! Ta6-a8 37. M-hS DfS-hS Vielä nytkin olisi mustan pitänyt pyrkiä kuningatarvaihtoon Df8-g8! 38. Dg6xg8 Ta8xg8 39. Te5xc5 b7-b6 40. Tc5-e5 Kd7- d6 41. T'e5-e3 T'g8-g5 tuntuu hyvin riittävän tasapeliin eikä valkealle ole parempaakaan tarjona. Peli siirron jälkeen laadun uhraus ratkaisee. 38. DgS-f7 + Kd7-c Kd7-d6:tta seuraisi kauniisti 39. Tflxf5!! 39. Te5xe6 +! 40. Df7xe DeS-e7+ Rd4xe6 KcS-c7 Musta luovutti, sillä hän ei voi pelastua matista suuritta tappioitta. Huolimatta molemminpuolisista virheistä peli on kokonaisuudessaan tavattoman mielenkiintoinen ja sisältörikas. Valitettavasti samaa luokkaa olevia pelejä ei pelattu montaa viime SM-turnauksessa. Palkittujen Kuukauden pelien luetteloon viime no:ssa lisätään Y. Ra u t i a i ne n, Kotka (peli 598). Palkinnon tavottelijoita oli vain viisi, kuten palk.intojakin, joten palkintotuomareiden apua ei tarvittu.

5 40 SUOMEN SHAKKI Suurmesiari V. Ra 9 0 S i n : 621. Hollantilainen puolustus Neuvostoliiton 19. mestaruusturnaus, 15. kierros P. Keres. V. Simagin. 1. d4 f5 2. g3 e6 3. Lg2 Rf6 4. T4e2 Tac8 valkean etu perustuu e6- Rf3 Le e4 d6 sotilaan heikkouteen. Kivimuuripuolustus, joka kehit- 16. dxe5 es 17. RxeS! tyy siirrosta 6. - d5, on myös hyvin Ensimmäinen yllätys. Luonnollisuosittu ja johtaa sekavaan kamp- sen siirron 17. Dxd7 jälkeen pailupeliin. Botvinnikin ja Bron- exf4 18. Txf4 Dxc5 19. Dxc7 Db6! steinin MM-ottelussa hollantilaista antaisi mustalle hyvän vastapelin. puolustusta käytettiin useaan ottee Rxe5 18. Lxe5 Le6 19. seen. Lxi6! 7.Re3 DeS 8. Tel Dh5 9. e4 fxe4 Toinen yllätys. Välittämättä D- 10. Rxe4 Rxe4 sivustan heikkoudesta Keres uhraa Paremmalta vaikuttaa 10'. - Rc6 tornin lähettiä ja kahta sotilasta ja sitten D-sivustan kehittämisen vastaan. jatkaminen Ld Lxe4 20. Lxg7+ Kxg1 2l. 11. Txe4 Re6 12. Lf4 Lf6 13. Dd2 Dd4+ Tf6 22. Txe4 TaHI 23. M Kh8 14. Tael Ld7 15. e5 Kh8 24. Te7 Df5 25. f4 Dg6 26. Kuten pelin seuraaja voi panna Kh2 T8i7 27. Te8+ Kg7 2B. Le4 merkille, valkean kaikki upseerit Dg4 29. Ld5 Dd7 30. DeS hs 3l. ovat keskitetyt keskustaan, mutta Lxf7 Kxf7 32. Tf8 +! musta ei vielä ole edes pannut Keres jatk.aa offensiivi aan lopkaikkia voimiaan liikekannalle. Tä- puun asti pelaten kaunein ja täsmän johdosta Keres voi aloittaa ak- mällisin siirroin.. tiiviset siirtonsa KxfB 33. Dxf6+ Kg8 34. IS. -- dxes Dg6+ KhS 35. Dxh6+ KgB 36. Myös Simagin pyrkii sommitel- Dg6+ Kh8 37. Df6 Kg8 38. hs malliseen peliin, mutta Keresin las- Ddl 39. Dg6+ Kh8 40. De8+ ja kelmat ulottuvat pitemmälle, kuten musta antauiui valkean suuren aipian näemme. Jatkossa d5 16. neellisen ylivoiman edessä pelattiin Drondheimissa pohjoismaisten junioripelaajien turnaus, josta oli sovittu viime kesän MM-turnauksen aikana. Tulokset: B. L a r sen (Tanska) 8 (9), B. Ny r e n (Suomi) 61/z, y. Barda (0. Bardan poika) 6, Lindgard ja Ofstad 51/z, Rpnning 41/z, Hammarstång (Ruotsi) 3 1 h, Eikrem 21/z, Wold 2, Falck 1. Akateemisen mestarimme tulos on hyvä ja lisäksi hän voitti uudenvuodenaattona järjestetyn pikaturnauksen. Bent Larsen on Tanskan shakin suuri toivo, jonka kykyjä kuvaa seuraava loistopeli. Bo NyrEm kunnostautunut jälleen 622. Englantilainen avaus. B. Larsen-P. Ofstad: 1. c4 es 2. d3 (Tanskan nuorten mestarin patentteja ja esim. Trondheimissa kolmesti käytännössä. Pelisiirto korostaa avauksen luonnetta sisilialaisena hyökkäyksenä. Norjan juniorimestari puolestaan pyrkii avonaiseen peliin.) 2. - b6 3. Rf3 d Lb7 5. Lg2 fs? (Pisteen e6 heikennys osoittautuu vitsikkäästi kerrassaan ratkaisevaksi.) Rf6 7. Rc3 Le7 8. e4! fxe4 9. RgS DeS (Surkea pakko. Suhteellisesti paras oli linnoittua ja antaa laatu.) 10. Lh3 Rbd7 11. Re6 Tg8 (11. - Kf7 ei ole sen houkuttelevampi.) 12. RbS! Ld8 13. LgS Ke7 (Uhkasi yksinkertaisesti 14. Lxf6.) 14. Dh5 h6 IS. Dg6!! (Suurenmoinen siirto, joka uudistaa uhkauksen Lxf6.) IS. - hxgs 16. RxgS Tf8 11. LfS! ja musta antautui, koska seuraa enintään neljän siirron matti.' '- HS O. Kai 1 a. '. Hastingsin 27. jou1u- ja uudenvuod~nturnauksen yhteisosanottajamää_ re: oli 130. M~stariluokka: G l i g 0- r 1 C (JugoslavIa) 7% (9), Yanovski (Kanada) 6, L. Schmid (Saksa) 5% Barden, Donner (Hollanti) ja Pope! (Ranska) 4 1 h, Thomas 3%, Abrahams, Golombek ja Hooper 3. Varam~ste:riluokasta muodostui englantilalstnumfi: J. P e n r 0 s e 7 (9) Horne 6, Philipp~ ja Sergeant 5, Morry 47'2, Ful~~r. Ja Radoicic (Jugosla VIa) 4, Samlsch (Saksa) ja Snosko Borovski (Ranska) 3% Mayers (USA) 2%. ' 623. Budapestin gambiitti. D. V. Hooper-E. Popel: 1. d4 RfS 2. c4 es 3. dxe5 Rg4 4. e4 h5 (Reti) S. Le~ Re6 6. Re3 RexeS (Tavallisemm1l1 Rgxe5.) 7. Rh3 d5 8. Rf4 e6 9. h3 F!-f~ 10. b3 Ld7 II. Lb2 h4 (Uh~.a~1 JO 12. Rxh5, jota ed siirrossa 0,IS1 seurannut Rxf6 ja Da5.) 12. Dc2 De Kbl Le7 IS. Thel Thg8 16. Lfl g5 17. Hd3 HhS 18. c5!? Rxd3 (18. _ ~xc5 19. Rxe5 Dxe5 20. Rd5 tai. 0. Le2 antaa valkealle hvökkäysmahd?llisuuksia.) 19. exd6 Lxd6 ~TasaJatko olisi myös Rxe1 20. dxc7 R~c cxd8d+ Txd Kxc2 Rf4 Jne.) ZO. Dxd3 Le6? (Vl:he, kuten valkea hauskasti OSOIttaa. Tasapainon piti esim 20 - Le5.) 21. Rb5!! Lb4 (Tai 2i. --..:. cxb5 22. Tel Lc5 23. Dxb5 ja Lc4 23. bxc4 L- 24. Df3 voit~ taen.) 22. Rxc7 Txd3 23. Lxd3 L.X.71 (23: - Kxc7 laadun hä Vl~1l1 ei ajan ~.ittaan kestä. Epätoi V01l1en on pehjatkokin.) 24. Rxe6 Lxf2 2S. Le2! (Kaunein loppu!) 25. -:- Rg3?6. ~g4 Kb8 (Seuraava mat!!-.~l!1.. ku1l1 Jostakin 1500-luvun tehtavasta...) 2'1. LeS+ KaS 28. Re7+_ Kb8 29. Re8+ ja musta antautu!. - O. Kaila. Luzernin S. joulu- ja uudenvuo_ d':lillturnaus ratkesi vasta viimeisellä kl~rr.oksella, ~un. nuori J. Kupper ~?lt~l H. Grobm, Joka siihen asti oli taysm tasoi~sa W. Unzickerin kanssa: U n. z 1 c k e r (Saksa) 6 (7), C!rob 5, tn E. Paoli (Italia) 4% Kupper 4, Ladstätter (Itävalta) SUOMEN SHAKKI 41 31/z, Mme Chaude de Silans (Ranska) ja W. Henneberger 2, Morel Kuningasintialainen puolustus. W. Henneberger-E. P'aoli: 1. e4 d6 2. d4 Rf6 3. Re3 g6 4. f4 Lg7 5. Rf Le2 Rbd7 7. Le3 e5 8. Dd2 DaS 9. h3 cxd4 10. Rxd4 a6 II. Lf3 De ReS 13. g4 es 14. Rde2 Le6 15. f5 gxfs 16. exfs ds! 17. fxe6? (g5!) d4 18. Lh6 dxe3 19. DgS Rxe6 20. DM exb2 21. Tae1 Db Khl Tfd8 23. gs Re8 24. Le4 Rf8 2S. Lxg7 Rxg7 26. Re3 Dd4 27. Tf3 Tae8 28. Td3 Txe3! 29. Txd4 Txd4 30. Dg4 Te3! 31. Txe3 bld+ 32 Kh2 Td Lg2 Dxe2 34. Txe5 Hg6 3S. Te4 Rh4! 36. ja valkea antautu.i: Onnistunut «bluffi«johti kaunuseen loppuun. Wienissä pelattiin keskivahva kansainvälinen turnaus: H. Pilnik (Argentiina) 8 (11), J: Lokvenc, A. Matanovic (Jug~SlaVIa) ja B. Milic (Jugoslavia) 7 {2, L. ~ellstab (Saksa) 6, Kovacs 5 Y2,. Bem, Canal (Peru) ja L. Castaldl (Italia) 5, Keller 3%, Kopetzki 3, Kopp 2 I h. 62S. ~isilialainen puolustus. A. Mal:anovle-L. Castaldi: 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 g6 6. Le2 Lg RJ;>.3 L':l6 9. f4 bs? (Tämän mielenkllntoisen siirron, jonka valkea v~:.maan tapaan kumoaa, vitsi on kaanteessä 10. Lxb5 Rxe4! II. Rxe4 Db6+ jne.) 10. Lf3! Db6+ II. Dd4! Lxb3 (Tai Dxd4+ 12 Rxd4 b4 13. Rxe6 fxe6 14. e5 jne.) 12. Dxb6 axbs 13. cxb3 b4 14. es! d.xes l~. L~a8. bxe3 16. bxe3 (YksmkertaIsestI Ja voimakkaasti. 16. fxe5 Rg4 17. Lf3 Lxe5! olisi antanut mustalle melkoisesti vastapeliä.) Ra6 17. fxes! Txa8 18. exl6 ~Xf6.. l.~. Le3! (Jälleen vahvimmin. k,elkeata loppua on nautinto seurata. )19. - Lxe3 20. Tael LaS 21. a3 b5 22. Te6 f6 23. Tfe1 Kf7 24. b4 Ld8 2S. Te8 Txe8 26. Txe8 Le7 27. Ta8 Rb8 28. Ta7 LeS (»Ansana«2~. ~c5 Rc6 30. Tb7 Ld4+ ja peli pl!klttyy.) 29. Tb7 ja. musta antautui. Mestarin käsityötä! - O. Kai l a.

6 42 SUOMEN SHAKKI Beverwijkin 14. uudenvuodeniurnaukseen O. Kaila mieli mukaan, mutta ei mahtunut pääluokkaan, jonka ilmeisesti uudelleen kuntoutumassa oleva exmaailmanmestari ylivoimaisesti voitti: tri E uwe 7% (9), O'Kelly (Belgia) 5%, L. Rellstab (Saksa) ja 626. Albinin vasiagambiiiii. M. Euwe-B. Kostic: 1. d4 ds 2. e4 es 3. dxes d4 4. Rf3 Rc6 S. g3 Le6 6. Rbd2 Dd7 7. Lg2 Rge Rg6 9. a3 Le7 10. b4 Td8 11. Lb Tel Lh3 13. Rb3 Lxg2 14. Kxg2 Dg4 IS. Rbxd4 RcxeS 16. RxeS RxeS 17. e3 Dg6 18. De2 es 19. bxes Rd3 20. Tedl RxeS 21. Df3 fs 22. Re2 Re4 23. Rf4 De6 JOULUKILPAILUN RATKAISU Yanovski (Kanada) 5, Fuderer (Jugoslavia) 4%, Kramer 4, Bouwmeester, Kostic (Jugoslavia) ja van Scheltinga 3%, Donner 3. Varamestariluokka: Gumprich (Saksa) 8 (9), Orbaan 6, Spanjaard ja Sandifort 5%, Ciernaard 5 jne. Osanottajia kaikkiaan 130, joista 21 ulkomaista. 24. RdS Ld6 2S. De2 Te8 26. f3 RgS 27. Tel bs 28. es! Dxd5 29. Tfdl! Dxf Dxf3 Rxf3 31. exd6 RgS 32. Txc8 Txc8 33. d7 Td8 34. Lc3 ja musta antautui. Suurmestari Kostic kesyyntyi yllättävän helposti, mutta Euwe onkin parhaimmillaan hyökkäävässä puolustuspelissä. Avaus on pieni oppitunti Albinin vastagambiitissa. Joulukilpailumme sai yllättävän runsaan osanoton, sillä lyhytpelien sarjaan saapui 20 peliä ja sommitelmien sarjaan 12 sommitelmaa. Kiitämme kaikkia osanottajia ja vakuutamme, että jokainen osaaottava peli sekä sommitelma ilahdutti tutkijoita. Toivomme myös lukijoiden puolestaan yhtyvän palkintolautakunnan toteamukseen kilpailun tuotteiden kohtalaisen hyvästä tasosta. Peleista oli noin 60 % julkaisukelpoisia ja tässä julkaistavien lisäksi palaamme asiaan vielä seuraavassa numerossa. Sommitelmien suhteen jäi enemmän toivomisen varaa niin lukumäärään kuin laatuun nähden nimenomaan kilpailun teemaa ajatellen, jossa sanottiin:»mitä hurjempi sommitelma, sitä parempi.«palkittujen lisäksi julkaistavat lyhytpelit eivät esiinny paremmuusjärjestyksessä. Lyhytpelien sarjassa jaettiin kolme palkintoa seuraavasti: 1. palk. E. R u t a n e n, Helsinki (vuosikerta Suomen Shakkia 1952), 2. palk. N. o 1 k k 0 n e n, Helsinki (Euwen «Positions - og kombinationsspil» ja 3. palk. P.-A. Jo h a n s s 0 n, Kristiinankaupunki (vuosikerta Norsk Sjakkblad'ia 1952). Sommitelma!: 1. palk. P.-A. J 0- h a n s s 0 n, Kristiinankaupunki (vuosikerta Suomen Shakkia 1952) ja 2. palk. O. H ä m älä i n e n, Helsinki (Richterin «Deutsche Schachmeisterschaft 1949». Molernpien :,arjojen palkinnot lähetetty Ranskalainen puolustus L palkinto Suomen Shakin joulukilpailussa Helsinki, Villinki E. Rutanen. 1. e4 e6 2. b3 (Kantapeli R. Reti-G. Maroczy, Göötepori A~ 2. - d5 3. Lb2 dxe4 (Lyönnin jälkeen valkea saa hyvän upseeripelin, kuten jo Reti on osoitta!.l:1?-t. Pelissä S. Tartakover-E. Book, Dubrovniki 1951 tapahtui paremmin 3..- Rf6! (Maroczy suosittelee 3. - c5 - AH) 4. Re3 Rf6 5. De2 1. J;Iörhammer. Dd4? (Parempi on 5. - Lb4 - Toim.) G. O-!J-O Le5 7. f3 exf3 8. Rxf3 Df2 (Musta ei tyytynyt tempon menetykseen, mutta nyt on D:n asema uhanalainen.) 9. DbS+ e6 10. Dc4 bs (Uhkarohkea jatko, sillä valkea voi myöhemmin pakottaa mustan avaamaan g-linjan suoraan mk:sta kohti) II. Df , Ld3 Lb6 (Raivaa tien md:lle. Jos L olisi siirtynyt Le7:ään, tai Lb4:ään, valkea jatkaisi 1:3. Ra4!) 13. b4 Ld8 (Raivaa D:lle ruudun b6. - AH) 14. Ra4! as (Ratsun lyöntiä seuraisi pelijatkon tapaisia muunnelmia. Jos Rd5, niin 15. Lxh7 + voittaen.) 15. Ld4 Dxg2 16. Tdgl Lc7 (Toivoton yritys, mutta siirtoa Dh3 SUOMEN SHAKKI Englantilainen peli seuraa 17. Txg7 +! ja jos esim Rh5, niin 17. Txg2 Rxf4 18. Txg7 + ja kahden siirron matti.) 17. Dxf6! ja musta antauiui. Peli on sikäli omintakeinen, että siinä esiintyy tehtäväteema «kolminkertainen raivaus«. - E. R u t a n e n ja Toim. 2. palkinto Suomen Shakin joulukilpailussa Helsingin Shakkimiesten syysturnaus, N. OIkkonen. P. Kaartinen. 1. c4 RfS 2. Rc3 es 3. e4 d5 4. ovat kaikki vahvoja jatkoja.) 14. es Rd7 5. d4 dxc4 6. Lxe4 Rb6 7. RfS! ja musta antautui, koska uhkaa Lb3 c5 8. Rf3 exd4 9. Rxd4 Lb4? 15. Rd6+ K- 16. Dxf7 matti ja Lxc3 11. bxc3 Ld7 (Siir siirtoa g6, kuten myös siirtoa toon olisi pelisiirto myös Rc8 seuraa kauniisti 15. Laa!, ollut varma vastaus.) 12. Dg4! '1'g8 eeim. gxf5 16. Tadl Rd5 17. Txd5 13. Dh5! Th8 (Jos g6, niin 14. exd5 18. Lxd5 Le6 19. Lxe6 Dc7 Dxh7 Tf8 15. La3 Rc6 16. Rb5! 20. Ld6 jne., tai exf5 16. Dh6 Rc8 17. Ld6! voittaen. Jos h6, sekä 17. Dg7 voittaen. - N. 01 k niin 14. Rf5!, 14. Td1 tai 14. Rxe6 k 0 n e n ja Toi m Kuningasgambiitti 3. palkinto Suomen Shakin joulukilpailussa Kristiinankaupungin mestaruus, P-l\.. Johansson. H. Hannus. 1. e <!' e5 2. f4 exf4 3. Rf3 Le c4 Lh4+ 5. g3 (Cunningham) 5. - fxg gxh2+ 7. Khl d5 8. Lxd5 Li6? (Ratkaiseva virhe. Oikein olisi ollut 8. - Rf6!) 9. Rc3 c6 10. Lb3 Le6 II. Lxe6 fxe6 12. d4 Rbd7 13. es Le7 14. Re4 De7 15. RfgS Lxg5 16. Rd6+ Ke7 17. Tf7 + Kd8 18. LxgS+ Rgf6 19. exf6 Dxd6 20. fxg7 + ja musta antautui, sillä jos Kc7, niin 21. Lf4 kuningatarvoitoin, tai 21. gxh8d voittaen. Turnauksessa P.-A. Johansson voitti mestaruuden ja H. Hannus sijoittui 4. tilalle. - Toi m Ranskalainen puolustus Työväen Shakkiliiton 13. liittoturnaus, Kotka O. Hämäläinen. (HSV) 1. e4 e6 2. d4 ds 3. Rc3 Lb4 4. Rge2 cs (Oikea jatko on mielestäni 4. - dxe4 5. a3 Le7 mustan hyvin pelein.) 5, dxcs Lxc3+ 6. Rxc:~ d4 7. RbS DaS+ S. Ld2 Dd8 9. Lf4 Ra!) (Jos 9. - Da5+, niin 10. c3! voittaen.) 10. Rd6 +Kf8 11. Lxa6 bxas (Valkea vaihtaa pois mustan ainoan kehitetyn upseerin ja saa seuraavan siirron jälkeen ylivoimaisen pelin.) 12. Dxd4 f5? (Tämän siirron jälkeen mustan asema luhistuu nopeasti.) Lb7 (Mus- O. Immonen (HTS) tan ajatus on ilmeisesti seuraava: 14. Rxb7 Dxd4 15. Txd4 e5, mutta hän ei ota huomioon valkean hyökkäysmahdollisliuksia.) 14. Dc4 (Mustalla ei enää ole riittävää puolustus, ta moniin uhkauksiin. Jos esim Dd7, niin 15. Rxb7 Dxb7 16. Dxe6 voittaen.) Le8 IS. Rf7 Dxdl+ 16. Txdl Kxf7 17. Td8 ja musta aniaul:ui. - O. H ä m älä i ne n. (Mainitussa turnauksessa valkea sijoittui tilalle, musta 6. tilalle. - Toi m.)

7 44 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Italialainen neliratsupeli Säterin Shakkikerhon syysturnaus, Valkeakoski H. Hari. 1. Rc3 es 2. Rf3 Rc6 3. e4 Rf6 4. Le4 LeS S. d3 ds 6. LgS h6 7. Lh4 (Lähetti joutuu toimettomaksi. Oikein 7. Lxf6.) 7. - gs 8. L:x:g5? (Hyökkäys kilpistyy mustan vastahyökkäykseen.) 8. - hxg5 9. R:x:gS Timo Sarvela. Lxf Kd2 Le3 + ja valkea voi antautua, sillä musta voittaa toisenkin upseerin. Myös 10. Kfl Rg4 johtaa mustan voittoon. - T. S a r v e l a. Turnaus joulukilpailumme aikana vielä keskeneräisenä. - Toi m. Osa kilpailun peleistä jää julkaistavaksi myöhempien numeroiden lyhytpeliosastoissa. 152 O. Jylli. P.-Ä. Johansson. SOMMITELMAT palkinnon sommiielmien sarjassa voitti P.-A. Jo h a n s s 0 n, Kristiinankaupungista O. Jylliä vastaan pelaamansa «kevyen pelin» loppusommitelmalla. Johtopeli oli seuraavanlainen: 1. e4 b6 2. f4 Lb7 3. Rc3 Rc6 4. Rf3 e6 5. Lc4 Rf6 6. d4 Lb4 7. e5 Rd5 8. Ld2 Ra5 9. Ld Lxc3 11. bxc3 d6 12. c4 Re7 13. c3 Rf5 14. Dc2 g6 15. Rg5 Rh4 16. Re4 d5 17. Rf6+ Kh8 (Kuvion asema). Valkean upseereiden ihanteellinen sijainti muodostaa hyökkäysaseman, joka antaa sommitelman alkusiirrolle yllättävän voiman. Sen edessä mustan hajallaan oleva puolustus on tehoton, mikä samalla alentaa myös sommitelman kilpailullista arvoa. 18. f5! Rxf5 19. Lxf5 exf5 20. Txf5! (Kaunis uhraustarjous täydentää suorituksen. Vastaanottaminen tietäisi loppua: gxf5 21. Dxf5 mattiseurauksin.) 20. Dc8 21. Th5! ja musta antautui. IS3 O. Hämäläinen palkinto O. H ä m älä i n en (HSV) Työväen Shakkiliiton 13. liitto turnauksen pelistä Kotkassa H. Matikkaa (KoTS) vastaan. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Rf~{ Rf6 4. Rc3 e6 5. e3 Rbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Rxb5 Rd5 12. Rbxd4 Lb Le7 14. De2 Db6 15. Tdl Tc8 16. Rb3 Rb4 17. Le3 Lxf3 18. Dxf3 Db8 19. Lf4 Rxe5 20. De2 f6? (20. - Ld6!) 21. Dh5+ Kf Rd4 Db6 23. Lxe5 Tc5 24. Dg4 Txe5 25. Lc4 f5 26. Df4 Te4 (Kuvion asema.) Jos musta viimeisen siirtonsa asemesta olisi tehnyt LfG, niin 27. Rxe6+ Txe6 28. Lxe6 ja 29. Dxb4+ takaisivat valkean voiton. 27. Rxe6+l T:x:e6 28. D:x:f5+ Ke8 (Jos Tf6, niin 29. Dc8+ Ld8 30. Txd8+ mattiseurauksin.) 29. L:x:e6 TfB 30. Ld7+ Kd8 31. La4+ Ke7 32. Tacl+ Kb8 antautui. 33. DeS+ ja musia 154 Shamajev (siirr.) V. Tshehover Sommitelmia ja loppupelejä 155 Tri P. Kröger (siirr.) R. Teschner 156 R. L. Williamson C. Gilbert (siirr.) 154. Neuvostoliiton 20. mestaruusturnauksen Leningradin alkueristä. Asema on puolin ja toisin vaaranalainen, mutta mustan seuraava jatko on kuin kylmä suihku kansainvälisen mestarin Tshehoverin niskaan: Dh2+!! 47. Kxh2 (Idean toisinto: 47. Kfl Dxg2+! 48. Kxg2 f3+ jne.) fxg3+ 4B. fxg3 Lxg Kgl Txa4 (Todella omalaatuinen D vaihto on johtanut mustan helppoon voittoasemaan.) 50. Rc7 Lxe7 S1. Txc7+ Kf6 S2. Tc6+ Ke5 53. Kf2 Tf4+! 54. Lf3 TgfS 55. Tc3 Kd4 56. Te3 Kc4 57. antautui, koska yleisvaihdon jälkeen sotilasloppupeli on päivänselvä mustan voitto Saksan mestaruusturnauksesta marraskuussa Tehtyään siirron 21. f6, jonka sijaan 21. Dg2! olisi ollut ratkaisevasti parempi, tuleva mestari Teschner lähti jaloittelemaan ja leuhki, että musta voi antautua. Mutta: La3!! 22. Dxe6+ Dxe6 23. Rxe6 Tb8 24. Thgl? (Virhe tulee harvoin yksinään. 24. Red4 oli jälkianalyysien mukaan oikein ja takaisi valkealle vähintään terveen sotilaan ylivoiman T-Ioppupelissä.) 24. Lxb2+l 25. Kxb2 Tc Kbl (A-linjalle menoa seuraisi matti.) Td Kcl Tg2?? (Shakkisokeuden huippu: 17:n kierroksen väsyttämä tri Tröger unohti pelata Tc Kbl ja vasta nyt Tg2+, kuten hän jo oli merkinnyt pöytäkirjaansa... Asema on muuten perin mielenkiintoinen: «sahaus«tc1+-td2+ johtaisi heti tasapeliin, mutta Tf2! 28. Txd3 bxa2 johtaisi probleemitasapeliin 29. f7 +! Kh8! 30. f8d+ Txf8 31. Ta3 Tc8+! 32. Kd1 Tb8 33. Kel! Tc2 34. Kd1 Tf2 35. Kel jne. Nyt peli loppuu nolosti.) 28. Txg2 ja musta antautui. - (Caissa 1/52) Onnettaren antama pisteen puolikas ei onneksi ratkaissut Saksan mestaruutta 1951 Rudolf Teschner'in hyväksi, sillä hänelle jäi lopputuloksessa pisteen etumatka seuraavaan mieheen. Tri Tröger puolestaan jäi 16. tilalle. IS6. Englannissa akateeminen shakki on hyvin pitkälle kehitetty: liittoon kuuluu 27 yliopistoa, sillä on oma lehti, vuoden 1951 joukkuemestari oli Oxford, henkilökohtainen mestari D. V. Mardle ja kirjepelimestari P. J. Oakley jne. Tunnetuimmat akateemiset pelaajat ovat L. W. Barden (Oxford) ja O. Penrose (Cambridge). Sommitelmamme pelaajat kuuluvat korkeintaan keskivahvoihin, mutta 'silti 28. d6!! Dxa2 (Ydinmuunnelma: Txc7 29. dxc7 La6 30. b5! Lc8 31. Td8 + Df8! 32. Tfl!! Txfl Lxfl Dg8 34. Lc4! jne. Pelijatko johtuu aikapulasta.) 29. Dc2 De6 30. dxe7 antautui. Peli on pelattu'henkilökohtaisessa mestaruusturnaukses 'sa «The Universities Chess Annual», marraskuu 1951.

8 46 SUOMEN SHAKKI --Kirjepefiosasfo , I Toimittaa PAAVO LIHTONEN Helsinki, Fredrikink. 60 A 24 Maaotielu Suomi-Ruotsi tulossa Maaottelua Suomen ja Ruotsin välillä ehdottaa Ruotsin kirjepelimaaottelujen johtaja E. Gärdeus. Mikä onkaan luonnollisempaa kuin maaottelu kahden naapurimaan kesken, joiden shakkisuhteet vanhastaan ovat läheiset. Monet pelaajistamme hallitsevat enemmän tai vähemmän ruotsia, millä on suuri merkitys pelaajien keskinäisten suhteiden kehittämiselle. Nopea postinkulku on myös suuri etu. Hra Gärdeus ilmoittaa Ruotsin joukkueeseen tulevan myös heikompia pelaajia ja lausuu, että pääasia ei ole, kuka voittaa, vaan se, että pelataan ja että pelaajamme saavat kosketuksen toisiinsa. Tähän ajatukseen yhtyen kehotamme pelaajiamme ilmoittautumaan joukkueeseen. Ensi sijassa kehotus koskee mestari- ja 1 luokan pelaajiamme, mutta myös II luokan pelaajat tulevat huomioon joukkueen täydennykseksi. Tavoitteena pidämme 30 miehen joukkuetta. Kukin pelaaja joutuu pelaamaan yhden pelin, taikka, jos ottelu on 2-kierroksinen, kaksi peliä. Pysyvän maaottelujoukkueen kantajoukon aikaansaaminen Maaottelukutsuja voi vastaisuudessa tulla useampiakin. Sen vuoksi olisi hyvä olla tiedossa ainakin kantajoukko, joka aina olisi valmiina otteluun ryhtymään ja joka muodostaisi maaottelujoukkueen rungon. Se nopeuuaisi joukkueen kokoonsaamista ja antaisi mahdollisuuden antaa haastajalle heti vastaus. Pyydämme sen vuoksi niitä mestari- sekä 1 ja II luokan kirjepelaajiamme, jotka ovat valmiit osallistumaan mahdollisiin maaoueluihin, ilmoittautumaan käytettäväksi samalla ilmoittaen, kuinka moneen maaotteluun enintään halutaan osallistua. ICCA:n olympiaturnauksef ICCA:n olympiaturnauksen 11 ryhmässä V. Hakanen sai tasapelin T. Evenseniä vastaan (kts. Suomen Shakki 8/51), joten Hakasen tulos nousi 4y:! pisteeseen ja Suomen joukkueen kokonaispistemäärä 22:een. 12 ryhmän tulokset olivat seuraavat: 1) A. G. Ojanen 21/2,2) V. Säilä 11/2, 3) Bredström 0,4) A. Sneitz 0, 5) R. Erämetsä 11/2 ja 6) P. Hannula 5 (maksimi!). Joukkueen kokonaistulos oli siis 101/2 - erittäin heikko suoritus. Bredström joutui ulkomaanmatkan takia keskeyttämään ja Sneitz laiminlöi pelinsä kokonaan.sitävastoin Hannulan suoritus on kiitoksella mainittava. ICCF:n kansainväliset turnaukset Tähän mennessä on ICCF:n kansainvälisiin turnauksiin ilmoitettu seuraavat pelaajat: Champion-luokkaan: A. G Ojanen, Hamina ja V. Hakanen, Turku. Mestari-luokkaan: P. Hannula, Lahti. 1 luokkaan: G. Lågland, Kokkola. R. Nyberg, Helsinki, V. U. Mustonen. Helsinki, K. Lilja, Karjaa, A. Löytymäki, Mänttä ja A. Kaasalainen, Lahti. II luokkaan: O. Puhakka, Jyväskylä, P. Laitinen, Lahti, K. Lindholm, Karjaa, K. Westerholm, Karjaa ja P.-E. Lundell, Karjaa. III luokkaan: M. Turkka, Salo, H. Granström, Karjaa, L. Hautakangas, Soso, E. Junkkonen, Kemi ja H. Lindfors, Helsinki. Toivotamme pelaajille hyvää menestystä, t.s. korotukseen oikeuttavaa pistetulosta, sekä Ojaselle ja Hakaselle pääsyä maailmanmestaruuden karsintaoueluihin! Niinkuin näiden otteluiden selostuksessa viime numerossa mainittiin, turnaukset ovat jatkuvia, joten niihin voidaan ilmoittautua milloin tahansa. Ilmoituksia vastaanottaa Paavo Lihtonen. Osanottomaksu 200 mk. l \ 1 L 'j. " SUOMEN SHAKKI 47 -' Kuningasgambiittiturnaus Ensimmäiset raportit päättyneistä peleistä: 1/1 ryhmässä Kaasalainen ljz Erämetsä, Muroma 1 Lilja, IIll Laitinen 0 Lardot, IIJ2 Möhkölä 0 Ehnvall. Vajaalukuinen III luokan 2 ryhmä on saatu täyteen ja se on nyttemmin aloittanut turnauksensa. Kokoonpano on seuraava: 1. Leo Vallasvuo, Kouvola, 2. Veikko Virtanen, Nakkila, 3. M. Turkka, Salo, 4.' Helge Lindfors, Helsinki, 5. Seppo Sjöman, Petäjävesi, 6. K. M. Uitto, Kokkola ja 7. E. Laatinen, Naantali. Kuningasgambiittiturnauksen osanottajamäärä on nyt 49, mikä lienee ennätys meikäläisissä kirjapeliturnauksissa. Valitettavasti II luokan 1 ryhmän pelaaja A. Harjunmaa ja III luokan 1 ryhmän pelaaja H. Venho ovat ilmoittaneet työesteiden johdosta keskeyttäneensä turnauksen. KeskeyUäneiden pelit merkitään tämän johdosta mitättömiksi, mutta jotta nämä ryhmät eivät jäisi vajaalukuisiksi, on niitä täydennetty siten, että Harjunmaan tilalla pelaa Aimo Kallio, Helsinki ja Venhon tilalla Väinö Kekkonen, Turku. Uudet pelaajat alkavat kaikki pelinsä alusta. Keskeyttäminen on jo varsinaisessa turnauksessa vakava asia, koska se häiritsee koko turnausta varsin kiusallisesti, mutta kirjepeliturnauksessa keskeyttäminen on vielä harmijlisempi tapaus, koska kaikkien vastapelaajien peliin urhraama aika ja suuri vaiva on mennyt turhaan ja kalliit postimaksut hukkaan. Sen vuoksi jokaisen, joka aikoo turnaukseen osallistua, on aina tarkoin harkittava, pystyykö hän loppuun asti olemaan mukana, ja mieluummin olla osallistumatta jos se näyttää epävarmalta. Joka kerran on turnaukseen ryhtynyt koettakoon pysyä loppuun asti vaikeuksien uhallakin, ellei aivan ylivoimaiset syyt tee keskeyttämistä hyväksyttäväksi. Ylimalkainen ilmoitus työesteistä ei ole riittävä keskeyttämisen selitys. Ohjeiden oikaisu. Maaottelun ja kirjepeliturnausten ohjeisiin tullut virheellinen määräys, että pelaajan on toistaessaan siirtonsa saamatta jääneen vastauksen johdosta ilmoitettava siitä samalla turnauksen johtajalle, oikaistaan siten, että sanottu ilmoitus tehdään vasta kun uudistetusta ilmoituksesta ei ole ollut tulosta. Kerhojen kirjepeliottelui. Viime vuonna ehdotimme kirjepeliotteluiden toimeenpanemista kerhojen kesken ja tarjosimme apuamme sellaisten järjestämiseen. Aluksi ainoastaan yksi kerho - Kurikan Shakkikerho - ilmoitti haluavansa ryhtyä kirjepeliotteluun ja sai kuin saikin vastapelaajan Etelä ~ Lohjan Shakkikerhosta. Toinen käynnissä olleista peleistä on nyttemmin päättynyt Kurikan voittoon. Ihanteellinen kirjepelaaja on pelaaja, joka ei anna aihetta protesteihin eikä myöskään itse ole kärkäs niitä mitättömistä syistä tekemään, joka vastaa siirtoihin viivyttelemättä, joka ei keskeyttämällä häiritse alkanutta turnausta eikä j'jukkoluovutuksella taikka muulla tavalla osoita mieltään turnauksenjohdon ratkaisujen johdosta, joka täsmällisesti täyttää velvollisuutensa myös turnauksenjohtoa kohtaan ja joka tarvittaessa asettaa kykynsä maan kiljepelijohdon käytettäväksi. Tällainen todellinen gentlemannipelaaja oli vapaaherra M. von F e i 1 i t z s c h, joka kuoli 87-vuotiaana viime joulukuussa ja jonka muistoturnaus Deutsche Schachzeitungin toimeenpanemana parhaillaan on loppuvaiheessaan. KoeHakaamme kukin kohdallamme pitää esikuvanamme hänenlaisiaan persoonallisuuksia, siten saamme kirjepelikulttuurimme tason vähitellen nousemaan, ja kirjeshakki tulee entistä viehättävämmäksi, kun ikävät ilmiöt saadaan tyystin katoamaan. - P.L.

9 48 SUOMEN SHAKKI Taideshakkia -----, Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja Toimittaa LEO V AL VE, Helsinki, Agricolank. 11 B Jozsef Korponai Unkari L. Talaher Unkari Edv. af Hällström Kemiö M. Havelille omist. m!. ' ~ ~ ~. 3 SUOMEN SHAKIN ENSIP AINOKSU~ 772 L. Bafa Unkari Leo Valve Helsinki Tri J. Friiz Tshekkoslovakia Valkea voittaa 773 Lauri Ruonala Kemi E. Heinonen Helsinki Reino Heiskanen Helsinki Tasapeli SUOMEN SHAKK! 49 KIITOKSEMME BRUNO B R E 1 DER 1 L L E Bruno B r e i der i n toiminta maamme shakinharrastuksen hyväksi on siksi pitkäaikaista ja monitahoista, että se huomaavaisuus jonka hänelle osoitamme kiitokseksi Suomen Shakin lopputehtäväosaston toimittajan tehtävistä luopumisen yhteydessä on laajemmassakin mielessä hyvin ansaittu. Bruno Breider, joka nykyisin toimii valtion rautateiden palveluksessa Helsingissä, on syntynyt Viipurissa. Hänen shakinharrastuksensa alkoi v shakkitehtävien ratkaisemisella ja lehtien ratkaisukilpailuihin osallistumisella. Liityttyään v Viipurin Suomalaiseen Shakkikerhoon ja tämän toiminnan lakkautuessa Viipurin Shakkiklubiin, alkoi myös peli shakinharrastus saada huomiota osakseen. Korottuminen 2 luokkaan tapahtui ViiSK:ssa keväällä 1931 ja saman vuoden syys turnauksen B. Breider voitto avasi 1 luokan oven. Tämän jälkeisillä kilpailutuloksillaan Breider nosti nimensä 1 luokan parhaimmiston kärkipäähän jossa sen on edelleen pysyttänyt kohta parin vuosikymmenen ajan. Keskusshakkiliiton v järjestämässä 1 luokan valiopelaajien kutsuturnauksessa Breider sijoittui toiseksi (P. Koskinen 3, 11 :sta mahdollisesta, Breider 7%), osoittaen siten vielä veteraaninaki? pitävänsä vaku~ttavasti kiinni paikastaan! Tätä edellinen tuloksensa palkmto HelsIngin mestaruusturnauksesta Muihin suurempiin turnauksiin Breider ei kahden viime vuoden aikana ole: osallistunut. Toimihenkilönä shakkikerhoissa Breider on uurastanut paitsi ViiSK:ssa, myös Helsingin Yleisessä Shakkiseu:assa, joho~ h~n liittyi sijoittuessaan sotien jälkeen toistamiseen siirtolalsena Helsmklln. ShakkltolmlttaJana Breider aloitti viipurilaisessa Karjalassa, jonka shakkipalstaa hän toimitti vv Ottamalla huomioon Viipurin etäisyyden muista shakkikeskuksista, maakunnan laajuuden ja nimenomaan Viipurin vahvuuden shakkipaikkakuntana, sekä silloisen Suomen Shakin vähäisen levinneisyyden, muodostui Breiderin shakkipalstan vaikutus varsin hedelmälliseksi, minkä seikan kirjoittaja silloisena viipurilaisena ja sikäläisissä shakillisissa piireissä.maakunnassakin liikkuneena voi omakohtaisesti todistaa. Ehkä tässä suvaitaan maininta siitäkin, että Breiderin shakkipalstan tehtäväratkaisukilpailussa kirjoittajammekin uurasti mukana muutaman vuoden. Suomen Shakin lopputehtäväosastoa Breider toimitti vv , hoitaen tämänkin tehtävänsä ominaisella tunnollisuudellaan kiitosta ansaitsevasti. Lopputehtäväosastomme aina ulkomaita myöten saama arvonanto on lukijalle todistettavissa monin arvovalta isin laatijanimin, jotka esim. viime vuonna kotimaisten laatijoittemme ohella edustivat seuraavia maita: Espanja, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Tshekkoslovakia ja Unkari. Ulkomaisten shakkisuhteiden hyväksi on myös Breider täten joutunut tekemään työtä, jota ei ole unohdettava. Lopputehtävälaatijana Breider on tehnyt työtä vuodesta 1933, jolloin esikoistehtävänsä julkaistiin viipurilaisessa päivälehdessä Karjala. Hän ei ole pyrh:inyt tehtävien paljouteen, mutta kylläkin laadullisesti yrittämään parastaan. Julkaistujen tehtävien lukumäärä tällä hetkellä n. 25. Näistä kolme valiotehtävää on julkaistu Dunder-Hinds'in «111 Suomalaista lopputehtävää«-kirjassa. Näiden lisäksi oheistamme kolme viimeisintä, joista ensimmäistä ja kolmatta ei tietääksemme ole kotimaassa vielä julkaistu.

10 50 SUOMEN SHAKKI _. Toisena esiteltävä tehtävä on korjaus erääseen palkintotehtävään, jonka tehtävämestari A. Ra:utanen kilpailun jälkeen»kärytti«. Mielenkiintoista nähdä, kestääkö tehtävä nyt ratkaisijoittemme tarkistuksen! B. Breider Magyar Sakkvilag 10/1949 Tasapeli B. Breider L'Eehiquier de Paris 1947 Korjaus Valkea voittaa B. Breide.r MagYar Sakkvilag 11/1950 Tasapeli Ratkaisut: 1. a6 Kc8 2. a7 Kb7 3. Kd7 Rb4 4. aad +! Kxa8 5. Kc8 Ra6 6. d5! cxd5 (Jos 6. - a3, niin 7. dxe6 a2 8. c'7 a1d 8. b7 + Ka 7 9. b8d + voittaen.) 7. Rg7! Rf4 8. Re6! RxeS 9. b7 + Ka7 10. bad + Rxb8 ja valkea on paui. 1. es e2 (1. - Rxe6 2. Txa6 Kg6 3. Te6 e2 4. Tel Re5 5. Tel Rd3 6. Te2 Kf5 7. Kg7 Re5 8. Te2 valkean voitoin.) 2. Ta Te5! Rg6+ 4. Kh7! Rxe5 5. e7 eld (Tai 5. - Rd7 6. e8r! Rf8+ 7. Kg7 Re6+ 8. Kf7 Rd8+ 9. Kf6) 6. esr! Dxg3 7. Rg7+ KM 8. Rf5+ Kh5 9. Rxg3+ KM 10. Rf5+ Kh5 U. g3 ja 12. Rg7 matti. - Maisteri A. Rautasen osoitettua alkuperäisen 1. palkinnon voittaneen tehtävän aseman virheelliseksi, on asemaa korjattu siirtämällä mrh4:stä ruudulle f4, jossa asussa tehtävä on julkaistu Tidskrift för Sehaekissa v Rf5 LeS 2. Kg3 Lxf5 (Jos 2. - d3, niin Re6!! Le6 (3. - d2 4. Re3 Le6 5. Kf2 a3 6. Ke2 a2 7. Rc2) 4. Rd4 Le8 5. Kf2 e2 6. Ke2 a3 7. Rc2 tasapelein.) 3. Kf4 LeS 4. Re6! LxeS (4. - d3 5. Ke3 Lxe6 6. Kxd3 a3 7. Kc2 jälleen tasapelein.) 5. Ke5 L- 6. Kxd4 ja tasapeli. Altti Salo i 1 a. Chess Amateur 1922 T. R. Dawson T. R. DAWSON KUOLLUT Englantilainen T h 0 m a s Ray n e r D a W S 0 n, eräs tehtäväshakin suurimmista hahmoista, on kuollut vuoden ikäisenä. D. syntyi 1889 ja laati esikoistehtävänsä 11 vuotiaana. Laatijana ja shakkitoimittajana hän tämän jälkeen ehti suorittaa päivätyön, joka hakee vertaistaan. Hänen laatimiensa tehtävien lukumäärä on n ja shakkitoimittajana hän työskenteli yhtämittaisesti vuodesta 1917 lähtien. D:n erikoisalana oli satushakki, jonka nykyinen monipuolisuus ja harrastuksen levinneisyys on suurelta osalta hänen ansiotaan_. Syystä häntä kutsuttiinkin»satushakin kuninkaaksi«. - Oheinen mielenkiintoinen shakkaustehtävä ratkeaa: 1. Kd6+ Kf4 2. Ke6+ Kf3 3. Kb5+ Ke2 4. Ka5+ e4 matti. Jatkuu sivulla 57. l\arne D u n der: SUOMEN SHAKKI LOPPUPELI KUNINGAS JA KAKSI RATSUA KUNINGASTA JA SOTILA.S'fA VASTASSA Kirjoitin tähän lehteen ylläolevasta materiaal~yhdistelm~stä kirjo~tus~~! jan joka julkaistiin numeroissa 7/49, 8./.40,.1/50 Ja 6/5~. yahtettavasti era~n erehdykseni vuoksi jäi kirjoitelman Vllmemen osa sillom JulkaIsematta Ja tapahtuu se nyt vasta Aikaisemmissa osissa käsittelin teeman syntya Ja sen sovellutusta, s~~a taideshakkiin että käytännön peliin.. Tässä loppu?sassa ha~uan kertoa eraan jutun, joka sattui minulle kymme~:s~~. vuotta SItten, Ja Jonka tapahtumat pyörivät juuri tämän teeman ympanlla.... Olin siihen aikaan mukana erään sanomalehden ratk~~s~kilpa:l~ssa, ku;:: päivänä muutamana tuli ratkaistayaksi viereinen ~ehtav.a. r:ntm ~eksia siihen ratkaisua, mutta ponmstukslstam huohmatta V. Halbersiadi en päässyt alkua pitemmälle. Näytti s~orasta~~. t?i- 1 palk. Schackvärl- vottomalta, että valkea v?isi aseman VOIttaa, silla JOs d II se pelastaa ratsun g8, mm menee ratsu a7. ~os.~~ en taas yrittää 1. Re6, niin jatko 1. - Lf7 + nayttaa tekevän senkin tyhjäksi, koska 2. Ld5 jälkeen musta yksinkertaisesti vaihtaisi lähetit ja silloisen tietoni 'mukaan pelin piti olla selvä tasapeli, koska kahdella :ratsulla ei saa matti.a. Kun en näinollen saanut tehtävästä mitään selvyyttä, jätin sen ratkaisuttomana pois mielestäni. ' Kului sitten noin kolme viikkoa ja luettavakseni osui eräs teos, jossa käsiteltiin Troitzkyn teoriaa kahden ratsun taistelusta kuningasta ja sotilasta vastaan. Katselin kirjaa eräänä iltana vähän enemmän ja menin sitten nukkumaan.. Kuinka ollakaan, olinko jo nukahtanut ja uneksivoittaa nut, vai olinko vain jonkinlaisessa horroksessa, en tiedä mutta yht'äkkiä välähti ajatuksiini tuo edellä esittämäni Halberstadtin t~htävä jonka olin jo jättänyt pois mielestäni, mutta joka kuitenkin nyt työntyi' alitajunnastani esille luultavasti tuon illalla lukemani Troitzkyn teoriaa käsittelevän kirjoituksen johdosta. Yhdistin nyt nämä kaksi asiaa yhteen ja tehtävä selvisi minulle heti. Ponnahdin ylös sängystä ja otin laudan esille. Vaimoni kyllä katseli minua pitkään ja ajatuksissaan varmaan epäillen olinko ehkä tullut sekapäiseksi kun näin keskellä yötä yht'äkkiä aloitin shakinpelaamisen. Asetin aseman nopeasti laudalle ja tein siirron 1. Rc6. Nyt ei Lf7 + kumonnutkaan tätä, koska 2. Ld5 käykin päinsä, sillä jos musta vaihtaa lähetit on peli valkean voitto, kuten olin lukenut. Tästä se ratkaisu selvisikin nopeasti ja kaikessa komeudessaan se on seuraava: 1. Rc6 Lf7+ 2. Ld5! e6! 3. Le4 e5+ (3. - Lxg8 4. Re5! Kb6 5. Lg6 Kb7 6. Kb5 Kc7 7. Kc5 Kd8 8. Kd6 Kc8 9. Re6 ja 10. Re7 valkean voittaessa.) 4. KM!! (Hyvin hieno ja harkittu siirto! Ei 4. Kc5?, koska Lg8 ja valkea on siirrossa jolloin peli on tasapeli. Väärin olisi myös 4. Ld5?, koska musta voisi silloin pelata 4. - Lxd5 +! 5. Kxd5 e4 6. Rd4 e3 ja tasapeli, koska sotilas on edennyt liian pitkälle) 4. - LxgS 5. Kc5! Lb3 (5. - Kb7 6. Re7 +; 5. - La2 6. Rb4 +; siirtoja 5. - Le6 tai 5. - Lf7 seuraa 6. Ld3 + ja 7. Rd8+ voittaen) 6. Ld3 +Kb7 7. Ra5+ voiuaen lähetin ja pelin. Postitin tämän ratkaisuni heti aamulla ja se ehti vielä mukaan kilpailuun. Aikanaan näin sitten lehdestä, että vain muutamat harvat olivat tämän tehtävän oikein ratkaisseet. Minä pääsin näiden onnellisten joukkoon tällaisen sattuman kautta.

11 52 SUOMEN SHAKKI --Uutisosasto -----: ; I Toimittaa A 1 t t i Salo i 1 a, Parola. J Työväen S~akkmi:ton ylimääräinen liittokokous Kymmenen jäsenseuran vaatimuksesta koolle kutsuttu ylimääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä Työvioientalossa. Liiton 27 :stä jäsenseurasta oli 22 lähettänyt edustajansa kokoukseen, jossa lisäksi nähtiin näiden varaedustajia ja liittotoimikunnan jäsenistöä. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Mauno La i saa r i (HTS), varapuh.johtajaksi Kosti Marttinen (HTS), sekä liittotoimikuntaan vakinaisina jäseninä Paavo J. Markkola (HTS) sihteerinä, Erkki Nurminen (Käpylän Yleinen Shakkikerho) tal.hoit., Vilho Palomaa (HTS), Aarne Laaksonen (Lahti), Seppo Salmio (Kotka), varajäseninä E. Virtanen (KäpYS), O. Saarinen (HTS), Tuure Lunneva (Tampere), M. Leirikangas (Hgin Rautatieläisten Shakkikerho) ja Arvo Koivisto (Hämeenlinna). Kokouksen päätöksen mukaisesti on varajäsenillä liitto- Mauno Laisaari toimikunnan kokouksissa äänioikeus. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Visa Kivi ja A. Valkama, varalle Hj. Kalliomäki ja N. Säilä kaikki Helsingistä. Suomen Keskusshakkiliiton edustajistoon tulivat valituiksi Visa Kivi, V. Palomaa E. Nurminen, Matti Rantanen (Tampere), S. Salmio, O. Saarinen, P.' J. Markkola, K Marttinen, M. Leirikangas, N. Säilä. O. Koivisto ja V. Sorri (HTS), joiden lisäksi liiton pj. M. Laisaari kuu~uu itseoikeutettuna edustajistoon. - Shakin Ansiomerkkitoimikunnassa erovuorossa oleva edustaja ja hänen varamiehensä valittiin molemmat uudelleen. - Liiton jäsenmaksuksi hyväksyttiin 35 markkaa jäseneltä vuodessa ja sisäänkirjoitusmaksuksi kerhoilta 200 markkaa. Kannatusjäsenien vuosimaksu 1000 markkaa jäi entiselleen. - Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. - Liittoturnaus päätettiin pelata Helsingissä. Osanottomaksuiksi hyväksyttiin: M-luokassa 700 ja 1 lk:ssa 500 markkaa. - Käsiteltiin kuusi aloitetta, jotka jäivät liittotoimikunnan edelleen kehitettäviksi. - Muista asioista mainittakoon periaatepaätös ettei liittoturnauksen 1 luokan voittajaa koroiteta mestariluokkaan. - PM. Suomen Shakkilii:l:on vuosikokous SSL:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä. Edustettuna oli 18 jäsenyhdistystä. Toimintakertomus hyväksyttiin eräin korjauksin. Tili- ja vastuuvapaus hyväksyttiin. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin dipl. ins. R. En a r v i (koska entinen pitkäaikainen puheenjohtaja A. Ilmakunnas tulisi suunnitelmien mukaan ottamaan vastuulleen Suomen Keskusshakkiliiton pj:n tehtävät shakkiolympialaisvuodeksi ja sääntöjen mukaan sama henkilö ei voi olla samanaikaisesti liittonsa ja Keskusshakkiliiton johdossa). Hallituksen muu kokoonpano muodostui seuraavaksi (suluissa suunniteltu toimi): A. Ilmakunnas, Suomalainen Shakkikerho, (varapj.), v., Tirkkonen, Riihimäen Shakinystävät (sihteeri), G. Lindström, SUOMEN SHAKKI 53 Gambiten (ruotsinkielinen sihteeri), F. Laitinen, Helsingin Shakkimiehet (taloudenhoitaja), P. Lihtonen, Helsingin Shakkiklubi, K. KUlm,ala, Tampereen Shakkiklubi, varajäseninä E. Lindblom, Ima~~an ShakkI~erho, O. Kaila Suomalainen Shakkikerho, H. Holmberg, Lovllsan Shakklkerho Ja E. R~tanen Helsingin Yleinen Shakkiseura. Tilintarkastajat: E. Fabricius ja T. Rind~ll varamiehinään A. S. Lindqvist ja K Mölder. Maksut pysytettiin entisellään: liittymismaksu 200 mkaa yhdistykseltä ja jäsenmaksu 35 mkaa jäseneltä vuodessa. Suomen Keskusshakkiliiton edustajistoon valittiin itseoikeutetun pj:n lisäksi A. Ilmakunnas, F. Laitinen, P. Lihtonen, O. Mankio, K Mölder, R. Nuotio, H. Heikinheimo, E. Heilimo (Iisalmi), H. Helminen (Hämeenlinna), V. Jylhä (Turku), O. Kaila ja V. Somerpuu (Tampere). Shakin Ansiomerkkitoimikunnan erovuoroinen jäsen O. Kaila ja varamiehensä A. Hinds valittiin uudelleen. - Liiton täyttäessä kolmekymmentä vuotta tullaan mahdollisesti 30-vuotisjuhlan lisäksi shakiolympialaisten jälkeen järjestämään kansainvälinen juhlaturnaus. Suomen Tehtäväniekkain vuosikokous pidettiin A. Rautasen kotona. Edustettuna oli 10 yhdistyksen 58:sta jäsenestä. Toimintakertomuksesta kävi ilmi mm., että kuluneena vuonna järjestetyt lukuisat teemakilpailut olivat kärsineet osanoton puutetta, kaksi näistä jäi jopa tykkänään huomiotta. Olympiakilpailuun sen sijaan saapui runsaasti tehtäviä, kaksisiirtoisia 210, kolmisiirtoisia 124 ja lopputehtäviä 83, yhteensä 417 tehtävää 163:lta laatijalta 25:stä maasta. Suomen, osuus oli =35 tehtävää 12:lta laatijalta. Kun tili- ja vastuuvapaus oli myönnetty, valittiin uusi johtokunta ja muut virkailijat. Johtokunta sai seuraavan kokoonpanon: L. VaI v e puh. joht., A. Hinds varaph.joht., M. Myllyniemi sihteeri, r. Mäkihovi taloudenhoitaja, A. Rautanen kirjastonhoitaja, J. Gunst ja E. Luukkonen varajäsenet. IPB:n asiamieheksi valittiin J. Hannelius ja Keskusshakkiliiton edustajistoon A. Rautanen ja E. Heinonen. Tilintarkastajiksi tulivat O. Kaila ja V. Kivi, varalle E. Paalanen. - Jäsenmaksu on edelleen 200:-, liittymismaksu 50:- ja ikuinen jäsenyys 4000:-. Helsingin Shakkiliiton Yk:ssa oli edustettuna 11 jäsenyhdistystä (14:sta). Hallitukseen valittiin: G. Li n d s t r ö m pj, M, Paasipuro (HTS), V. U. Mustonen (HSK), E. Rutanen (HYS), N. Lindholm (HSV), varalle T. Dahlman (HSM) ja G. Österlund. Tilintarkastajat: R. Enarvi ja F. Laitinen, varalla K. Nilsson ja H. Nyman. Helsingin Shakkiklubin v.kokouksessa johtokuntaan valittiin P. Li h t 0 n e n pj., B. Lönnblad varapj., S. Laakso siht., T. Rindell rah.h., A. Pyykkönen kal.h., Y. Kivimies, R. Nuotio vakinaisina ja V. U. Mustonen ja J. P. Hintikka varajäseninä. - Syysfurnauksen parhaat: 1. lk: 1) A. Pyykkönen, 2) R. Nyberg, 3) N. v. Essen, 4) R. Nuotio lk: 1) K K.uusela, 2) H. Brantberg, 3) L. Hallio ja 4. lk: 1) T. Lindberg, 2) H. Lmdroos, 3) A. Tallgre~. A. Pyykkönen oikeutetaan haastamaan klubin nykyisen mestarin 6 pelin otteluun mestaruudesta Helsingin Työväen Shakkikerhon vuosikokous pidettiin Läsnä 46 kerhon j~s~ntä. Kokous. s~jui hyvän yhteishengen merkeissä, josta todistuksena mmmttakoon, ettei amoatakaan äänestystä tarvinnut toimittaa. Johto~u!.1.~alle I?yönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Uusi johtokunta sai pääpiirt~issaa~:: ent.is~n kol~.<?~?panon seuraavasti: pj, V. S 0 r r i, varapj. K Marttmen, Jasenma N. Salla, O. Saarinen, L. Palomaa A. Jakobsson M. Erkkilä ja var<:jäseni~ä M. Paasipuro, J. Tamminen, P. 'Tiitinen ja A.' Nilsson, _ Todettlln, etta kerhon talous on hyvällä pohjalla viime syksynä aloitetun keräyksen ansiosta. Jäseniä todettiin kerhossa olevan 105. _ KM.

12 54 SUOMEN SHAKK! Helsingin Shakkimiehet pitivät vkokouksensa Johtokuntaan valittiin, F. Laitinen pj:ksi (12. kerran!)"k. Reinikainen vpj., R. Kosonen siht.,k. Birn tal.h., O. Kjellberg kerhomest., T. Dahlman turn.joht., T. Tuovinen kal.h., O. Lindholm kirj.h., varalla J. Kumenius ja T. Tolvanen. 'Tilintarkastajat: L. Heino ja A. Elf varalla P. Rikkonen ja V. Grahn. Syysturnauksen tulokset: M.lk: 1) K. Ojanen 8%, 2) A. Fred 7% Ik: 1) O. Katajisto 7lh, 2) A. Pyykkönen 5, 3) P. Rikkonen 4% lk: 1) V. Suokas 9% (korotus), 2) A. Elf 9 (korotus), E. Heikkonen 8%, 4) S. Kauppinen lk: 1) T. Vanhanen 10 (korotus), 2) E. Sahlberg 10 (korotus), 3) T. Järnström 9 (korotus), 4) A. Malin lk: 1) V. Smedbe:rg 5% (korotus), 2) E. Este 5 (korotus), 3) U. Urja 4Y2. Helsingin Shakkiveikot. Vuosikokous valitsi johtokuntaan: O. Le h t i n e n pj., E. Salmi varapj., S. Lehtinen, P. Rantanen, 1. Puhto N. Lindholm (vakinaisina), O. Hämäläinen ja U. Backman (varalla). Kok~uksessa perustettuun naisosastoon voi jatkuvasti ilmoittautua jäseneksi puh neiti S. Lehtinen, tai kerhossa peli-iltoina. Suomalainen Shakkikerho. Syys turnauksen tuloksia: M-Ik: 1) O. Kaila 4Y2 (5), 8) J. Vesterinen 4, 3) I. Solin, O. Riihimaa, L. Vilske 2, 6) S. Helle % lk: 1) A. Luumi 4 (5), 2) E. Nurminen 3%, 3) R. Enarvi 2Y2, 4) V. Hauru lk: 1) P. Kajaste 3 (3) koepelaajaksi 1 lk:aan, 2) A. Kallio lk: 1) P. Toiviainen ja E. Hyvärinen 3V2 korottumisesta ottelu. Gambiten. Syysturnaustuloksia. 1. lk: 1) R. U. Björkroth 7 (10) 2) J. Haanpää 6%, 3) B. Ellenberg 6%, 4) Harald Nyman lk: 1) H.'Backman 6Y2 (10) koepelaajaksi 1. lk:aan, 2) R. Kass 6, 3) G. österlund 5V2 4) V. Fredriksson 5V lk: 1) K. Wahlstedt 10 (13) korotus 2-3) E. Söderlund ja N. Wikberg 8Y2 ja edellisen yhteydessä pelattu 4.' lk: 1) H. Yrjänäinen 8 korotus, 2) K. Brunila 5Vz. Shak!titoim.itiajien k 7.rho rav. Alkolassa. Läsnä 10 jäsentä. Pj. 0: K a.11 a,. slht. E; ~ru~thal, tal.h. Gerh. Lindström. Tilintarkastajat: A. Hmds Ja tn H. HelkmheImo, varalla T. Sarvela. Jäsenmaksuksi päätettiin 200 mk, josta puolet tilitetään Mestarikerholle maksuksi monisteesta. Komit~oiden työ jatkuu shakkipalstojen luettelo laaditaan ja kansainkisojen lehhpalvelun suhteen otetaan yhteys järjestely toimikuntaan. Tampereen Shakkilubin vuosikokous pidettiin Tuotannon ravintolassa. Läsnä 22 jäsentä. Puh.johtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen johtaja Kosti Ky~. ~ a 1.a, varapj :ksi K. ~?skinen, sihteeriksi dipl.ins. P.-E. Aalto, rah.h:ksl tata tomta tarmokkaasti JO monen vuoden ajan hoitanut K. Laaksonen, jäseniksi L. Lamminen, K. Nikkilä, varajäseniksi K. E. Tarkki ja T. Kuha. Syyrturnauksen 1951 tuloksia: 1 lk: 1) A. L. Mattsson 6% (9 mahdollisesta), 2-3) A. Björkqvist ja K. Niemi 6, 4) K. Nikkilä 5 5-7) Y. Lehtinen T. Kuha ja T. Pajunen 4, 8-9) P.-E. Aalto ja L. Collia~der 3%, 10) A. K: Elonen ;H2. 3 lk: 1) M. Lindroos 7 (9), 2) T. Lehtimäki 6%, 3) K. E. Tarkki 6. '1 lk: 1) E. Kokko 9 1 f! (11), 2) T. Pakarinen 9, 3). Keso 8. - P-EA. Turun Työväen Shakkikerhon vuosikokouksessa valittiin pj :ksi edelleen F. S ele :1 i u s, varapj :ksi samoin edelleen N. Ruusunen sekä johtokuntaan muiksi jäseniksi. A. Johnsson sihteerinä, M. Laine kal.hoit., O. Alho, V. Valtonen, J. SalmI, T. Kerppo, A. Jussila ja J. Palken. Tilintarkasta Eksi~. ~. Rl;lu~.unen j~.e. Santanen, varalle T. Ursin ja Olavi Alho. Vapaa Jasemksl vahttlln H. Sllvonen, Aarne Ahti, Allan Aarnio ja Aarne Haaksi. - Kokous muodostui varsin vilkkaaksi, erikoisesti ensi helluntaina Tukholmaan suunnitteilla oleva matka oli osanottajien runsaan mielenkiinnon kohteena. - Kokouksen päätteeksi jaettiin runsas palkinto kokoelma syyspelikauden tuloksista. - FS. SUOMEN SHAKKI 55 Keski-Suomen Shakkiliiton vuosikokous pidettiin Kaikki jäsenkerhot olivat edustettuina. Liiton toiminnan todettiin päässeen hyvään vauhtiin, sillä pahimmat alkuvaikeudet ovat jo takanapäin. Viime kesänä liitto mm. teki vierailumatkan Ruotsiin ja ensi kesänä shakkiolympialaisten aikoihin ruotsalaiset saapuvat vastavierailulie Jyväskylään. Liiton uuteen hallitukseen valittiin: K. Kotikoski (Saarijärven Shakkikerho) yksimielisesti pj :ksi, E. J. Seppäläinen (JySK) sihteeriksi, sekä jäseniksi E. Sundqvist (JySK), Väinö Huttunen ja Veikko Parvikko (JySK), P. Kekkonen (Jämsän Shakkiseura), Onni Kyytsönen (Luonetjärven Shakkikerho), Verner Wikström (Tikkakosken Shakkikerho), Aulis Löytymäki (Mäntän Shakkikerho), E. Aaltonen (Suolahden Shakkikerho ja H. Dahlblom (Äänekosken Shakkikerho). Tilintarkastajiksi Jussi Yliselä ja U. Arhio, varalle E. Tuomainen ja O. Veijo. Liiton tavanmukainen mestaruusturnaus sekä samanaikaisesti pelattavat 2. ja 3. luokan turnaukset päätettiin järjestää kevätkaudella ja liiton joukkuemestaruuskilpailu syyskaudella. Kotkan Työväen Shakkikerho. Vuosikokous Puheenjohtajaksi edelleen Seppo SaI m i 0, varapj. J. Karjalainen, siht. Y: Rautiainen, rah.h. J. Kaarto, jäsenkirj. H. MaUkka, jäseninä A. Outinen, H. Laakkonen ja T. Kallio. - Syysturnauksen tulokset: 1. lk: 1) T. Kallio 9 (10) kerhomestari, 2) R. Outinen 6%, 3) H. Matikka lk: 1) K. Kaunonen 7Y2 (10) korotus kerhon 1. lk:aan, 2) R. Miettinen 6!f2, 3) E. Rikström lk: 1) P. Marttinen 5 (7) korotus 2 lk:aan, 2) O. Kenraali 4Y2, 3) V. Liimatainen lk: 1) P. Räisänen 6 (8) korotus 3 lk:aan, 2) K. Rytkölä 5, )( S. Mielikäinen 4. - Pikapelin vuosikilpailun voittajat: 1-2 lk: 1) H. Matikka 57, 2) K. Vesa 53Y2, 3) E. Manner lk: 1) O. Kenraali 57%, 2) J. Kaarto 55, 3) P. Marttinen Shakkimestari H. Honkasen simultaani tuloksin +8, -16, =3. - YR. Mikkelin Shakkikerhon syysturnauksen tulokset: A-luokka: 1) ja kerhon mestari K. Teräsalmi 8 (10), 2) H. Nurmberg 8, 3) R. Vuolle 60, 4) J. Virolainen 6%, 5) E. Toivio 6, 6) E. J. Pasanen 4, 7) R. Hankanen 4, 8) A. Lustig 4 jne. - B-luokka: 1) R. Laitinen 6 (6), 2) O. Kuoppa 3, 3) M. Peltonen 2. Ryhmän turnaus oli 2-kierroksinen. - C luokka, ryhmä 1-3) M. Penttinen, T. Palomäki ja V. Hartikainen 6. Ryhmä 2: 1) P. Kosonen 4 (4), 2) V. Tolvanen 3, 3) O. Larpa 2. - C-lk:n 4 miehisen loppuottelun voittajaksi selviytyi P. Kosonen maksimituloksin. R. Laitinen korottui A- ja P. Kosonen B-lk:aan. Nuoren R. Laitisen kehitys on ollut ilahduttavaa! - Pikapelin vuosimestaruus: 1) E. Toivio 88, 2) J. Virolainen ja 3) A. Lustig samalla pistemäärällä 79%, 4) R. Vuolle 660, 5) R. Laitinen 64% jne. Turnaukset pelattiin luokkatasoituksin. - ET. Neuvostoliiton 20. mestaruusturnaus. 19. mestaruusturnauksen loppukilpailu ei vielä ollut päättynyt, kun seuraavan turnauksen alkukilpailut jo olivat käynnissä. Leningradissa, Minskissä, Tallinnassa ja Gorkissa. Toukokesäkuussa pelattaviin välieriin selviytyivät eristään viisi parasta: Kiev: B. Goldenov ja A. Zamikhovski 11, A. Bannik ja J. Shaposhnikov 10, V. Saigin 9%, Leningrad: G. Rovner 11%, V. Tshehover ja Tsherepkov 9Y2, G. Goldberg ja P. Kondratiev 9 sekä K. Klaman 11, G. Borisenko ja E. Kusminik 10, V. Korchnoi ja B. Ratner 9, Kishinev: V. Byvtshev 11, 1. Veltmander 10%, N. Kopajev, A. Antotshin ja B. Katalimov 9, Rostov (Donin varrella): I. Kots 11%, G. Bastrikov 11, J. Knishenko 10, V. Makogonov ja A. Lutikov 9!f2, Riika: E. Tshaplinski 10, V. Mikenas, G. Ilivitski ja M. Pasman 9%, G. Kasparian 9, Moskova: Ravinski, Suetin ja Nikitin (16 v.!), Solovjov ja Stoljar sekä Popov, Hassin, Bontsh-Osmolovski ja Kan, Solntsev. Tiedot Jaroslav'ista puuttuvat. Karsiutuneiden joukosta huomattavimmat olivat mestarit Sokolski, Furman ja Judovitsh.

13 56 SUOMEN SHAKKI l-- Lukijat kirjoittavat ' Shakkiturnausten erikoispalkinnoista Mestarikerhon monisteessa N:o 1/52 on moniste en toimittaja asettanut allekirjoittaneen miltei vastuuseen siitä, ettei Suomen Keskusshakkiliiton järjestämässä mestaruusturnauksessa ollut erikoispalkintoja ollenkaan, koska edellisen mestaruusturnauksen liian monien palkintojen johdosta olin Suomen Shakkiliiton hallituksen pöytäkirjaan ilmoittanut eriävän mielipiteeni. Olen kiitollinen monisteen toimittajalle siitä, että hän näin on antanut minulle aiheen tarkemmin perustella kantaani, koska monisteen vihjaus antaa siitä harhaan johtavan käsityksen. On totta, että arvostelin puheenaolevan turnauksen palkintojen suurta lukumäärää, joka ei mielestäni ollut järjellisessä suhteessa turnaukseen osanottajien lukumäärään: 12 pelaajaa ja 23 palkintoa! Erikoispalkintoja oli ts. niin paljon, että herroilla palkintojen jakajilla oli ilmeisesti vaikeuksia keksiä aiheita niiden jakamiseen päätellen esim. seuraavista palkinnonjakoperusteista: 1) erikoispalkinto annettiin lyhimmän pelin voittajalle. Kysyn: mitä aihetta on palkita voittajaa, jos vastapelaaja shakkisokeana jättää esim. kuningattaren «suuhun«pelin alussa ja sen johdosta antautuu? 2) erikoisplkinto annettiin useimman tasapelin tehneelle. Kysyn: onko tasapeli arvokkaampi kuin voitto? Näin on, jos viisi tasapeliä tehnyt palkitaan, rr~utta neljä tasapeliä ja yhden voiton saanut jää palkinnotta. 3) erikoispalkinto annettiin lohdutuspalkinnon nimellä. Kysyn: Eikö tämä peruste vaatisi antamaan palkinnon jokaiselle, joka ei ole saanut varsinaista palkintoa ja eikö johdonmukaisuus vaatisi silloin antamaan sitä paremman lohdutuksen mitä huonompi tulos pelaajalla on? 4) erikoispalkinto annettiin hu 0 n 0 i m m a n tuloksen saaneelle. Kysyn: millä tavalla tällainen pilanteko edistää shakkia? Jossakin kerhon sisäisessä kevyessä ohjelmassa se voi paremminkin olla paikallaan, mutta maan arvokkaimmassa turnauksessa se mielestäni on ala-arvoista pilaa. Kritiikkini Suomen Shakkiliiton hallituksen kokouksessa kohdistui juuri yllämainittuihin erikoispalkintoihin. Mikään puolustus ei ole se, että lahjoittaja on määrännyt antamisperusteen. Sellaisessa tapauksessa olisi neuvotteluilla lahjoittajan kanssa epäilemättä voitu löytää joku parempi kohde taikka muussa tapauksessa kieltäydyttävä palkintoa arvotonta tarkoitusta varten vastaanottamasta. En epäile, että turnauksen järjestäjillä on ollut hyvä tarkoitus koettaessaan saada palkintokokoelman mahdollisimman suureksi, siinä innossa heiltä on vain unohtunut suhteellisuuden taju, jolloin tulos helposti tulee koomilliseksi. Olisi kovin mairittelevaa minulle, jos mielipiteelleni pantaisiin niin suuri merkitys kuin moniste en toimittaja näyttää luulevan. Jos niin olisi laita, niin ensimmäisenä olen valittamassa sellaisen käsityksen syntymistä, että olisin erikoispalkintoja vastaan. Päinvastoin olen sitä mieltä että ne ovat omiaan kohottamaan pelitasoa, mikäli niiden kohteet on oikein valittu, ja tällaisia erikoispalkintoja tulen aina kannattamaan. - Helsingissä Kaikessa ystävyydessä P a avo L i h t 0 n e n. Lukijat kirjoittavat - osastomme on joutunut siirtämään useita kirjoitelmia seuraavaan numeroon, johon yritämme niitä varten varata tilaa tavanomaista enemmän. Kiitokset vain kirjoittajille! ( \ SHAKKIKELLOT saapuneet. Uudistanette tilauksenne. Lopullinen hinta 4.300:-. Tuottaja SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO r.y. Juuri ilmestyneet! * ENGELHARDS, SCHACH-TASCHEN-JAHRBUSH 1952 (saksankielinen) 312 siv. Hinta 320:-. Sisältää huomattavimmat viime vuoden shakkitapahtumat. Selostus eri maiden shakkijärjesiöistä. Maailman eri shakkiseurojen osotteita. Tuhansien tunnettujen shakinpelaajien nimet ja osoitteet. Laaja peliosasto, lopputehtäviä, probleemoja ym. Kierrostaulukot ja selostukset eri turnausjärjestelmistä. Ym. ym. Tarpeellinen * shakkimiehille ja yhdistyksille. VÄRLDSMÄSTERSKAPSTURNERING I MOSKVA 1951 (ruotsinkielinen) 180 siv. Hinta kangasselkäkans. 570:- Sisältää Moskovan maailmanmestaruuskilpailun kaikki 24 peliä Ståhlbergin loistavasti analysoimana. Pyytäkää uusi shakkitaryikehinnastomme. VALLILAN KIRJAKAUPPA Hei1'linki, Hauhor,tie 6. Puh I ----, ~ TOIMITUKSEN PUHEENVUORO Suomen Shakki n:o 3 ilmestyy huhtikuun lopussa ja siihen tarkoitettujen lähetysten tulee olla toimituksessamme viimeistään mennessä. Niiden pääsiäiskilpailujen tulokset, jotka eivät ehdi määräpäivään, huomioidaan ja ne voidaan lähettää myöhemmin, kun asiasta meille ilmoitetaan tilan varaamista varten. Suomen Shakin vuosikeria 1952 on vielä täydellisenä tilattavissa. Maksakaa postisiirtotilille (Suomen Shakki, Parola) tilausmaksu 490 markkaa (10 mkaa jää postisiirtomaksun korvauksena tilaajalle), niin asia on helposti tullut hoidetuksi järjestykseen! TAIDESHAKKIA. Jatkoa sivulta 50. Ensipainossivullamme ovat kotimaiset voimat pitkästä aikaa kiitettävällä tavalla edustettuna. 771 on helppo vaihdelmatehtävä. 772 olisi voittanut pal~?~, jos se~in.olisi o~.n~stuttu laittamaan vaihdelma-asuun. 773, jonka te~ija on UUSImpIa l!1atijoltamme, yllättää syvällisellä sisällöllään esipelemeen. 774 on varsm tavanomainen katkotehtävä. 775 esittää valtavan suosion sr..avuttaneen väistönvaihto-teeeman. 776 on tekijälleen ominaista viimeisteltyä laatutyötä. 777:n omistus johtuu kuulun tshekkiläisen laatijan 70-vuotispäivästä esittää yksinkertaisesti ja taidokkaasti mt:n pyynnin. 779: Tekijän toivoisi jo käyvän käsiksi vaativampiin ideoihin omaamansa tekniikan perusteella.

14 SHAKKILIITTOJEN JA YHDISTYSTEN OSOITELUETTELÖ Suomen KeskusshakkiliiUo, Pj. R. Enarvi, Hki, Topeliuksenk. 10 A (36393, ko 49563). Siht. V. Palomaa, Hki, Messen-iuksenk. 3 b A (72523, ko 93824). Suomen Shakkiliitto. Pj. A. Ilmakunnas, Hki, Mikonk. 15 (30671), Vpj. P. Lihtonen, Fredrikink. 60 A 24 (25851/332 ko ). Siht. S. Helle, Väinämöisenk. 9 B 25 (61841 ko 93452). Työväen Shakkiliitto. Pj. M. Laisaari, Hki, Töölönk. 8 A 8 (20371/207, ko ). Siht. P. J. Markkola, Hki, Helsingink. 21 D 101 (62541 toimeen). Tal.h. E. Nurminen, Lauttasaari, Iso Kaari 15a B 20 (25941 toimeen). Suomen Tehfäväniekaf. Pj. L. Valve, Hki, Agricolank. 11 B 27 (778905). Siht. S. Linderborg, Hki, Mechclinink. 2 B 57 (45850). Akateeminen Shakkilii:Uo. Pj. O. Helkavaara, Hki, Et. Hesperiank 28 C 51 (93930). Siht. M. Ruuskanen, Bulevardi 19 as. 10. Helsingin Shakkiliitto. Pj. Gerh. Lindström, Hki, Kasarmink. 8 D (35342). Siht. E. Nuotio, Munkkiniemi, Linnantie (482879). Helsingin Shakkiklubi. Pj. P. Lihtonen (kts. Suomen Shakkiliitto). Siht. S. Laakso, Hki, Mannerheimintie 34 (91154). Pelaa: Iso-Robertink. 36 D 51, ma ja to 18, Helsingin Shakkimiehei. Pj. F. Laitinen, Hki, P. Roobertink. 2 (28484), ko 21901). Siht. R. Kosonen, Hki, Yrjönk. 27 D 5b. Pelaa: Pikku Hokki (City Kauppakuja) ti ja pe Suomalainen Shakkikerho. Pj. R. Enarvi, Basis, Kaivok. 6 A, Hki, (36393, kerhoon 36353). Pelaa: Vanha Hokki, Yrjönk. 3 ti ja to Helsingin Shakkiveikot. Pj. O. Lehtinen, Hki, Hietalahdenk. 3 A 20 (23095). Siht. 1. Puhto, Pasila, Martank. 4 C. Pelaa: Albertink. 38, Ravintola Perämies.5 ke Helsingin Työväen Shakkikerho. Pj. V. Sorri, Hki, Agricolank. 7 (73461). Siht. K. Marttinen, Hki Kirjatyöntekijäink. 12 (69756). Pelaa: Söörnäisten rantatie 10, Ruokala Meri ti ja pe. Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pj. 1. Hörhammer, Keskusk. 1 (28071 ko 38041). Siht. T. Granroth, Hki, Mannerheimintie 79 A 8 (32519 ko 96195). Pelaa: Mikonk. 3 Ravintola Perämies ma ja to 18,45-22,45. Helsingin Rautatieläisten Shakki kerho. Pj. Eero Salminen, Hki, Mannerheimintie 94 D 90. Siht. M. Leirikangas, Hki, Vallininkuja Haminan Shakkikerho. Pj. Johannes Nyrkiö. Kirj.vaihto A. G. Ojanen (1281 ja 1578). Molempien os. Hamina. Pelaa Haminan Sotilaskoti ke ja su Hämeenlinnan Shakkikerho. Pj. H. Helminen, Birger Jaarlink. 12 (3778). Siht. K. Rantanen, Oikotie 2 (2581 toimeen). Pelaa: Linnank. 2, Kansalliskerho ma 19. Hämeenlinnan Työväen Shakki kerho. Pj. A. Laitinen, Härkätie 23. Siht. A. Koivisto, Katumaa B 30. Pelaa Työväentalon ravintola ma ja su Iisalmen Shakkikerho. Pj. Eino Heilimo, Iisalmi (330). Pelaa: Savonkatu 22 Kahvitupa ke 18 alkaen. Imatran Shakki 48. Pj. Ins. E. Lindblom, Imatran Voima Oy. (1370 ko 1371). Siht. O. Jonsson, Imatra, Rautatehdas B 97 (5021). Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe. Joensuun Shakkikerho. Pj. M. Rinne, Kauppak. 23b A (3176). Siht. A. Kyheröinen, Jns, Sirkkala (2875). Pelaa: Oma-Apu r.l:n alaravintola ke 18, Jyväskylän Shakkikerho. Pj. E. Sundqvist, KeIjo (Jlä 2105 ko 2183/14). Vpj. J. Yliselä. Pelaa: Kauppak. 35, Kauppalaisseura (1011) ma 18. Kajaanin Shakkikerho. Pj. V. Puumalainen, Kainuun Rauta (Rautayhtiö). Pelaa: Seurahuone to ja su Kouvolan Shakkikerho. Pj. V. Sipiläinen, Sammonk 9 (3/08). Siht. L. Vallasvuo (kirj.vaihto), Männistöntie 3. Pelaa: Keskus-Auton ruokala. Kotkan Shakkikerho. Pj. E. Böök, Kirkkok. 10 («Kaupungintalo<< 1365). Siht. O. Tikka, Tullikamari. Pelaa: Kauppaopisto, Kotkank 13 ma Kotkan Työväen Shakkikcrho. I'j. Mikkelin Shakkikerho. Pj. K. Teliisalllli, Hallitusk. 3 B 17 (425). Siht. Seppo Salmio. Siht. Y. HauLiaillpll., Kotkank. 13. Pelaa: Tytiiijpn /\tn- t<;, '!.'oivio, Poltbmonk. 15. Pelaa: mattikoulu su , ke ja 1)(' II: Vl'l\.:tl kerhohuoneisto ma ja to :.l~.;w. Kuopion Shalddkcrho.!'j. 1Vl. Ryynänen, KasarmialLH' (:;,ll'ja ). Tampereen Shakkildubi. Pj. K. Siht. L. Tikkanen, Savoll k..1 () (~'140J. 1.-:'lIlmala, Tukku Oy. Pelaa: Ruokala Maantuote ti ja pe Pelaa: Hotelli L'lIijoJls;lI vi I.i (tai maj Tampereen Työväen Shakkikerho Käpylän Yleinen Shakkikcrho" l'j. Pj. T. Lunneva, Messukylä, Vuohenoja 16. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaih K. Mölder, Hki, 'l'aivaskalliolliic 4a (792387). Pelaa: Kiipyliin kansakoul. ti 18,30--21,:>0. rnarenink. 5, Maantuotteen Havinto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Ham Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. tola.. Aarne Laaksonpll. Kaupungintalo (4612). Siht. V. Mustonen, Peisalantie ;J. Rah.hoit. V. Mäkelä, Kirvesk. Shakkikerho. Pj. U. Lahti, Riihitie Tampereen Lentokonetehtaan 4. Pelaa: Savonk. 7 Oy. Työväentalo ma ja to 18, tie 41 A C 10. Siht. M. Koskinen, Erä Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. B. Backmansson, Lauritsala (L:ranta Tumn Shakkiystäväl:o Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. 28 ko 221). Siht. P. Valpas, Toi I'~antala, Tku, Aningaistenk. 14 A kank. 12 (102). Pelaa: Hotelli Patria ma ja to Luone:tjärven Shakkikerhoo Pj. H. 32. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. Kokkonen (J:lä 1640). Siht. E. (1 F. Selenius, Matink. 4 Kinnunen, Tikkakoski. Pelaa: Le. D 55. Siht. A. Johnsson, R. 4:n Alipäällystökerho pe 19. \ Braahenk. 2. (18815). Lovisa Schackklubb--Loviisan _.":. Pelaa: Linnank. 19, Shakkikerho. Pj. H. Holmberg, Lov... Kahvila Elegant ma, Säästöpankki (869). Siht. V. Tallgren, Degerbynk. 21. Pelaa: Linja ke, pe ja su autoasema ti ja pe Riihimäen Shakkikerho. Pj. V. Vaasan Shakldseura. Pj. J. Lehto, Haastuvank. 47 (2567 ja 2796). Tirkkonen, Riihilinna (487, ko 3'74'7). Siht. T. Palomäki, Poliisilaitos Siht. V. Liukkonen (kirj. vaihto), Hämeenk. 32 B (3389). (4048). Pelaa: Pitkäkatu 26, Kahvila Keskus ti ja pe Jatkoa sivulta 36. saattaisi joutua yhtenä palvana pelaamaan loppuun useita keskeytyneitä pelejä ja hänen siten olisi pakko hajoittaa huomiokykynsä useamman pelin analysoimiseen. Lisäksi on otettava huomioon. että ehdotettu järjestely olisi omiaan vähentämään yleistä kiinnostusta kisoihin, kun kilpailun kulku ja osanottajamaiden todellinen pistetilanne eivät olisi päivittäin selvillä. 8) Samalla kun tuon ilmi oman ja Suomen Keskusshakkiliiton hartaan toivomuksen, että nämä kansainkisat muodostuvat shakkihistorian ensimmäisiksi, toistan, että osanouoa koskevien ilmoitusten on oltava perillä viimeistään toukokuun 31 päivänä ja pelaajia sekä heidän järjestystään koskevien viimeistään heinäkuun 9 päivänä. Molemmat on osoitettava «Suomen Keskusshakkiliitto, Ari Ilmakunnas, Mikonkatu 15, Helsinki, Finland» ja samanaikaisesti 6n lähetettävä jäljennös minulle osoitteellani «Federation Internationale des Echccs, Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm«. 9) Kaikissa majoitusta, kulkuyhteyksiä y.m. yksityiskohtia koskevissa kysymyksissä on neuvoteltava suoraan herra Ilmakunnan kanssa yllämainitulla osoitteella. Tukholma, helmikuun 9 päivänä F. R 0 gar d.

15 Jyväfarinan muistavat kaikki shakkimiehet - Me mehiläiset olemme opettavaisia otuksia - meillä on talouselämäkin tasapainossa. Miettikäähän, miksi! ft - ",-")\ ~:.Ul~'::'; ' (.' Ensimmäiselle ruudulle kaksi loiselle neljä.. Tehän muislalte? Siinä muodostuu vähästä paljon. Samoin kertyy mehiläispesässä hunajaa vähästä paljon. Yksi mehiläi. nen kanlaa kerrallaan pe sään vain noin 0,07 grammaa meitä. Multa - kymmenettuhannet mehiläiset lekeväl satojatuhansia lentoja ja niin on syksyyn mennes' sä koottu no kilon komea sääslöpääoma! Säännöllinen, jatkuva säästäminen tuoltao aina tulok. sia, siinä tämän tarinan opetus. Hyvä ajatus on pitää Poslisääslöpankissa aina varalla kuukauden paikkaa vas taava rahamäärä. Kokeilkaa sitä - Te havailselie sen pian oivaksi ideaksi! Postisäästökirjalla voitte suorittaa talletuksia ja nostoja missä postitoimipaikassa tahansa - ja niitä on ;- Kanervan Kirjapaino Oy, Lahti 1952

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6 SUOMEN SHAIlI Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) 1979 N:o 6 KILPAILU- JA TAPAHTUMAKALENTERI marraskuu 1979 - syyskuu 1980

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki.

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 95 J ~ / L OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. l~. ==... ir Shakkifiittojen palsta SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO Shakkiolympialaistemme

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot