~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o"

Transkriptio

1 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u<>0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j<)<.l<JG ('~0CJ"o~"'G"':.J0~v.2>0 ",.;;. '" ~ '".;; i),;. '" w r.;; <) '".j 0.:; (., ;:, -:.. Co 0 '" > ::l '-' '_ G 0,, <\) G " ) <>,~ '" <> I.l.;; '".: c C< ~, ;:;; Q ~GD&';'OLO"<0C,,.)000 CO';;,f000G<JOCGG,:lClJ 8<;'''... "0,,,,0 0 '-' "'<,;,G;::;<;") ;).illo;;'o"",,,,o,-,;;',,c(]:::"c vqd-r:>""'--''''o,"',"<;li).jqcc 0 Q ~,,:; 0 e;) " ;;. Q {J (/ 0 () 0 0 ;-,,:) ",!;,;:c,oo"c;<jo~.000,;)og "' t.. " <> " '" ~,.> C '" (> 0:: LI '" 0 "!.}.[:., i;) <) ö ei,:i ;;:, '" :", 0 0 ~:' {>tl-0(jijo('v(~<}v'dou... o,,(j....,~~,'}00go; OC.8 ~ Oi!>;)C<.....,[''',:-6'''0{)&~;D,) '-',/ <) <J 0 '-' <:> 0 C <;) (> '" () e ;).,).D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 ) ;::, t) <) '-' () (~...; :, CJ '" G [. 0 \y <>Oo)<O",O"'<'OUvD(j..,OC~ OOVD0<:>",iJ0U{,I'::"ODf..<J Co '"' <) og.:, '" c.,.) V D.;;, <J 0 u <J G (.J ouoc;::;oooooco('c()o "'~ {) (> " ~ 0 Ö t.l (., Ö (' 0 0 (] (;" C' Q t)oo<:l;)gc,-"cog,',ö000c: () 0!.) 0 0 Co C' ~, 0 0 (; 0 Q,,) 0 C <) ) (; 0 C G ("0 C, C () C(00)OO0 ;) C.:: D C,-'000000z; 0 (} <!l t) (;.") C (, G (' :> 0 u (.; 00;juI)OCoO(l(,;lO::"OOt'.J() 0 C OOO"OOD(20c>OGO 800(jc}<:>OöOOOOC000 ;;;0(}000000(}0600(o00 ~.(, ;;~ ~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i,

2 LISÄÄ ASIAMIEHIÄ TARVITAAN seuraaville paikkakunnile: Tampere, Hämeenlinna, Pietarsaari, Vaasa, Riihimäki ja Kuopio. Asiamiestoimi on sopiva tehtävä innokkaille nuorille shakinharrastajille. Jos paikkakunnallanne tai kjerhossanne ei ole Suomen Shakkilehden asiamtesltä, niin pyydämme asiasta kiinnostuneita kirjoittamaan toimitukseemme. Suomen Shakkilehti numero 4 ilmestyy heinäkuun lopulla. Sisällöstä todettakoon katsaus Curacaossa juuri parhaillaan pelattavaan ehdokasturnaukseen, SM-turnaus 962, Esmo Ridalan shakkimatka Pariisiin, vastinetta Osmo Kailalle ja G. LindströmiHe Helsingin mestaruusturnauksesta jne. UUTTA VENÄLÄISTÄ SHAKKIKIRJ ALLISUUTTA SAAPUNUT PIENI ERÄ pelikokoelmia, turnauskirjoja, tehtäväkirjoja, bulletiineja, lehtiä jne. Hinnat 200: : -. EHDOKASTURNAUKSEN BULLETIININ ennakkotilauksia vastaanotetaan. Suomen Shakkilehti Shakkilauta uutuus jonka voi kääriä rullalle ja myös taivuttaa. Valmistettu erittäin kestävästä telonikankaasta. Silkkipainotyö muovivärein. Hinta vain 450:- SUOMEN SHAKKILEHTI liki, Humalistonkatu 5 A 7 Jl~HTI \tgj WI es es ~(=-=-=~=~-================~~~~~========--\ 962 Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N E N N:o , SUOMEN SHAKKILEHTI Humalistonkatu 5 A 7 Helsinki TILAUSMAKSU 962 / vsk. 800 mk Ulkomaille 00 mk Ilmestyy 6 numeroa POSTISIIRTOTILIT Suomen Shakkilehti 549 Pentti Simonen 9582 Osoite HELSINKI Kerhotoiminta ja julkinen sana Tiedotustoiminnan kasvava merkitys nykyailkaises'sa yhteis, kunn0ssa on todettu ja tunnu'sitettu tosiasia. Siitä eivät tee poikkeusta myöskään shakhkerhot ja muut sha:kkijärjestöt. Kuitenkin :käytännössä on se Suomessa jäänyt melkoi,sessa määrin 'lapsipuolen Gsemaan harrastusalamme piirissä. Ennen kaikkea se on tietenkin asianomais,en :kerhon oman toiminncld villbkauden kannalta - kukapa osaisi edes etsiä slhak,kikerhoa, jonka Oilemassaolosta ja toiminnasila ei koskaan mainita julkisen sanan palstalla. Kerhotumausten tulokset, ystävyys- ja' muut ottelut ja vai,jcckapa pi,kapehturnausten tul'oikset ovat s,evlaista Ginei'stoa joka kuuluu julkisen sangn pa'lstoille. Ja :kun Kysymykse,s'sä on uutisaineisto, ottavat lehdet sen 'kyllä aina, vastaan. On myönnettävä, että paikka pai,koin,löytyy i'lahduttavra poikkeuksia ja että eräät lehdet - nykyisin ehkä useammrn Helsingin ulkopuole,lla kuin itse pääkaupungissa -,juikaisevat aumsti runsain Ikuvirtuksin varustelttu'ja: iaa'jojabn selostuksia. Tällaisia lehtiä ovat esimerkiksi Savonmaa (SavonlJinna), Etelä Suomen Sanomat (Lahti), Turun Sanomat (Turku), Sata:kunnan Kansa (Pori) ja Länsi-Savo (Mikkeli). Ilmeistä, on, että jos scmomalehhin oikealla tavaea suhtautuu ja piltää niiden pa;lstoj'en sisäl:lön lähinnä asialusen uutilspalve'lun ja, joidenkin näytepelien puitteissa liian eksklusiiv,ista ainei'stoa välttäen, voidaan lehdistön,taholta odottaasuopeata suhtautumista harrastuksellemme. Valitettavalsti eio:lemassa olevia mahdol,u,suuksigeyle suinka,an aina käyltetty. On jopa tapahtunut, että lirttoturnauksien tuloksia, ei pyynnöistä huolimatta o:le lähetetty,toimittajhle! Selvää on, että asianomainen!kilpailun jäi'jestänyt Hitto tai muu järjestö on tähaisessa tapauksessa se, jone vahinko sattuu: Jatkoa sivulle 84

3 66 SUOMEN SHAKKILEHTI Esmo Ridala: Heikki Westerinen Helsingin mestari 962 Helsingin tämänvuotiiljen mestaruusturnaus OlIkoi lupaavissa merkeissä ainakin melstariiuokan osalta. OsoJnottajia: oli '~lmoittautunut peräti [6. Jäl'jes,tä!jät olivat tässä a[;kuvaiheessa ki'lpa,ilijoita 'kohtaan,kohteliaita, nämä solivat äänestybellä päättää, pelataailjko Iturnaus yhdessä ryhmä'ssä vai kahdessa. JäIkimmäinen varhtoehto voitti. Yhtenä ryhmänä olisi tietenkin ollut turnaus paljon mielenrkiintoisempi, mutta si'lloin d['isi 'ainakin joku osanottaja jäänyt pois. Yllätyksiä alkukilpailussa AIkub}pailussa 'tapahtui melkoi'sia y:llältyksiä: A~ryhmän voitti S i m 0 ne n, jo'iljka to'sin asioista perihä olevat,olivat i,o vuosia tienne'et pystyvän pal'jon parempiin tuloksiin,kuin mihin hän oli liiallise'sti organisaatiot yöhön sidoi\una tähän 'Oisti pystynyt. Loppulblpailuun päälsivät, suurin pirrte,in odotusten mukaisesti W e s t'8 r i n en ja K iv i aho. Mutta todehiseksi'seiljsaatdoksi muodostui se, että Suomen mestarin K. 0 'j ase n oli "jäätävä rannallle". Oj'Cl'sen pelikunto oli ilme]sen aallonpo'hjassa., Hyviä välähdyksiä nähfilin Kajanil ta, mutta myös,epävarmuus vaivasi. J,ern,strömin ei tä,[llä kertola onnliistunut yllättää. PUilkki'nen teki suunni:heen odotus,ten mukais'en tuiloks'8n, mutta s-amaa ei voida s'anoa Sa,lm en nollasarja!sta. l. P. Simonen (SSK)... '/, 0 5'/. 2. H. Westerinen (SSK) '/, '/. 5 II 3. A. Kiviaho (HSK).... '/. 0 '/. '/. 4'/. III 4. S. Kajan (HYS) '/ '/ K. Ojanen (Camb) '/. 0 3'/ T. Jernström (HSM) V. Pulkkinen (HTS) '/. '/ E. Salmi (HTS) B-ryhmän,kohdalUa O'n todettava, että K 0' sk is en ja Soi i n i n pääsy 'loppulkilpdj,[uun oli. varmasti useimpien odotusten mukainen. Mutta kolmannen Ioppukilpailupai'kan kohdal'la tapahtui tässäkin ryhmässä sensuatio, smä ennalkkosuosikkerhin kuulunut F r e d jäi oven ulkopuolelle Ij>a loppukilpailuun pääsi Wiik b e'r g, jota tosin on :m'one,sti aliarvioijtu. EnsimmäiJstä kertaa mestarien turnauksessa mukana ouut Mä k i h 0' vi telki suunnil:leen odotuslten mukaisen tuloksen, mutta enempäänkin olisi ouut mahdollisuuksia. H'O n 'k as e n ja C a n d 0 Iin in, jotka mollemmat ovat aikaii,semmin o[,[eel tunnehu}a yuätysvalmiudesta,an, pelissä 'eli dlut entistä terävyyttä. K e d 0 II aon huomattavan suuret lahjat, mutta häntäkin vaivasi tällä kertala pahanlainen epävarmuus.. H. Koskinen (Gamb)... '/- '/. 6 I 2.. Solin (HYS)... '/- '/. '/- 5'/. II 3. N. Wikberg... '/- '/. 0 '/. 4'/2 4. A. Fred (HSM) '/. 3';' Mäkihovi (SSK)... 0 '/ '/ H. Honkanen (HTS) '/ '/ E. Candolin (HSK) H. Keto (Gamb) '/. 0 0 '/. 8. SUOMEN SHAKKILEHTI 67 Mestaruus ratkesi kaksinottelulla Loppukilpailu muodostui erittäin tasaväkiseksi jla jännittävöljm,r. Voiton jakoivat tappioitta SoHn ja Westerinen. Näi,sltä edehi8'ellä oli mestaruus jo 'käden ujottuvuha, multa W,esterinen tavoijtti hänet si'tkeästi YI'HtämäHä. Näin nölmä kaksi j'outuivatottelemaan mestaruudesta neljä peliä käsittävän ottelun, josta tosin tarvitsi suorittaa 'V'ain kollme, silllä Westerinen voitti 2'2-'2 W'e'sterinen s<qi hyvän lähdön, shlä hän v'ohti val,kenicl Caro"Kannis'Sa Solinin tehtyä jonkin vehan huonommassa, mutta vielä puolustus,kelpoils'essa asemaslsa slhakiki:sokeusvirhe'ell. 2. peh päättyi varovaisen h:ijsittelyn jäikeen tasapellinä. 3:. pelissä muodosltui aikapulan vaiheitla dramclattinenm:lanne. 'Solin oli saa, vutt=ut päivänsehän voittoasemaln, kun hän 40. silirron kohdalla mi'etti lii= kauan j>a yli'tti aiika:nsa. Näin ou ottelu ja Helsingin mestaruus ratkennut. Ouloa m.enettelyä siljan jakoivat jännittävän kilpahun jälkeen Simonen ja Koskinen. EdelHise,Hä ol,i loppukilpailussa lukui'sia erhtölin edullisia asemia, multa hänen ei 'onn]stunut hoitaa kaikkia niitä menestykseluseen loppuun. Joka tapauksessa voidaan Isanoa, 'että hänen peliensä :Iaatu,lupaa hyvää r!u,[eva,]suudes'sol. Kosiki'sen osalta elr loppukilpailu sujunut aluksd suinkaan eduuises,ti, mutt-a sitkeästi loppuun saakka yrittämä:hä hänen onnistui kuiten:kin s'aavuttaa ainakin jossa:in mäörin tyydyttävä tulos. ErilHäin yllättävältä tuntui He>lsing.in Shakikililiton turnauksen jälkeen tekemä päätös, että Simonen ja Koskinen e,ivät pe,[aa ottelua 'kolmarrnelsta He:lsingin Shakkiliitolle Suomen mestaruusturnaulksessa varatusta paikasta, vaan tärrnä paibka annettiin V'as'torn hiton Iki:Ipai,lukutsussa-an ja turnausmääräyiksissään illmoilttamia määräyksiä i'lman muut!a Kosbselile. Liiton menenelly herätti hämmästystä laajois'sa helsinkiläisis'sä shakkipti'reissä. Ilmersesti ei He:lsingLn Sha!kkiEiton hallitusta miehyttänyt re,iluun urheilu 'herrkeen perustuva ratkaisu, vaan 'se pyrki hinnallla ffilrhä hyvänsä ka!t'kai's'e~ maan tien Suomen mestaruuslurnaulkseen koko 'turnauiksen ajan 'e'tinomaista kuntoa osoittaneelta Simoselta. Asian tekee vielä räikeämmäksi se, että liiiton,käytössäomutta neljättä paikkaolkaan ei ailjnettu; Simos elle, vaan se meni Fredille, 'joka ei ollut päässyt edes loppukilpailluull'! Tällaista mestarien kohtelua vastaan on elsitel\tävä vas!talausle. Tällä tavallae'i ainakaan maan. edustussho!kkia kehitetä.,eikä töjljlainen menettely V'oi tuottaa pysyviä tuloksia, 'sihä!iolhj,aklkuuis pääs'e'e IkOlitkis'tlO lihtojen aseltami,sta esteistä huolimatta lopulta,kuitenlkin voitoille'. On myös' huomattava, että toimenpiteen ilmeis,enä si:vuta:r'koituksell'a oli suosia eräitä me'stareha ja painaa alas toisia - eli harjoiuaa vanhaa "hajoilta ja hatllitse"-politilklkaa. Mihrn tämä johtaa, se nähdään.aikanala:n... Solin (HYS).... '/. '/. 4 I-II 2. H. Westerinen (SSK)... '/. '/- 4 -I 3. P. Simonen (SSK).... '/. 0 '/- '/. 2';' III-IV 4. H. Koskinen (Gamb) ';' '2 '2 2';' III-IV 5. A. Kiviaho (HSK) '/- '/ N. Wikberg (Gamb) '/. 0 '/ A. Toivosen selvä voitto mestariehdokasluokassa Mestariehdokasluokassa kehittyli niintkään mieilenkiintoinen kilpai:lu, joka päättyi lopulta erinomaisessa. vedos'sa olleen käpyläläisen A. Toivosen selivään voittoon ennen mielenbrntoilsesti ja terävästi pe'llo!avaa A. Hantkipohjaa ja rauhcdl:isemman tyylin omaavaa T. Rrssasta.

4 SUOMEN SHAKKILEHTI. A. Toivonen (KäYS) A. Hankipohja (SSK) 0 '/2 5'/2 II 3. T. Rissanen (HSM) II! 4. H. Lindroos (Gamb) '/2 3'/ E. Bonsdorff (HSM) ,Ä.Koponen (Gamb)... 0 '2 0 0 '/ S.-L. Vuorenpää (HYS) '/2 2'/ G. Brantberg (HSK) '/ '/2 8.. luokka pela,mrn ko.lmessa ryhmäs,sä, jo.issa oli yhteensä 2;2; pelaajaa:. A-ryhmän voitti nuori tulokas, akateeminen pekllaja K. K a: i j u 5 ' / 2 pisteehä, toisena no.peana pi'ka:pelaajgna tunnettu K. K i n n u n e n ja kolmantena O. M a s s i ne n. B-ryhmän voitti A, KaI te i n en ylivoimais'esh. Seuraavina J. A h s ted t ja P. Ja o. C-ryhmäs,sä oe suvereeninen voittaja E. Vi r t a n e n, jolka peilaa: mellkein mestarin varmuudelila. To~sena A. Pa: a's u j,a mimatta sil}aa 'jakoiva:t V. M u s t'onen ja R. Nissinen. Tulokset. luokka, A-ryhmä:. K. Kailju (Ga:mb) '5 /2 (7), 2. K. Kinnunen (HYS) 5, 3,. O. Massinen (HSV) 4 ' / 2, 4. J. Kuivalainen (SSK) 4, 5. O. SiLLanpää (HTS) 3 ' / 2, 6.. Rautio (Koi:tonSK)2J ' / 2, 7. R. Toivonen (KäYS) 2 'ja 8. M. Uitto (SSK).. luokka, B-ryhmä:. A. Kallteinen (KuHtuuriSK) 5(6). 2.-.,3. J. Ablsrtedt (KäYS) ja P. Jalo (HTS) 4, 4. A. Kulmala (HSM) 3, 5. R. Joutsen (HSV) 2, H. Ha=' tola (HYIS) ja H. Brantberg (HSK) / 2. luokka, C-ryhmä:. E. Virtanen (HSIK) S, (6), 2. A. Pa.asu (HTS) 4, V. Mustonen (ikäys) 'ja R. Nissinen (HSM) 3 /2, 5. Y. Siponen (HSV) 2, K. Kaikko (Gamb) ja A. Nihsonen (HSV) "2. 2. luokka, A-ryhmä:. A. Hakulinen (RautSK) 4 (6) R. Molarius (Gamb), U. Haavisto (Koho) ja V. Haukilathtli (HSK) 3,/2, 5,. E. SuoHnna (SSK) 3, 6. J. Penttinen (HTS) 2' / 2 ja 7. Y. Koskinen (SSK). 2. luokka, B-ryhmä: ) R. Eiskonen (HSV) 4 / 2 (6). 2. G. Sundholm (Gamb) 4, 3. T. Tyrkkö (SSK) 3 ' / 2,4. K. Funak (HSK) 3,5.-7. N. Vorobjeff (Gamb), N. Karhusola (Koho.) ja M. Manninen (KulttuuriSK) luokka, C-ryhmä:. M. Räikkönen (HSM) 5 (6). 2. O. Sipilä (nkikurilarrsk). 4, 3. E. Saukkonen (KäYS) 3" b 4. T. Pappinen (HTS) 3, 5.~6. M. Ollila (HYS) ja E. Oborin(HSV)2,7. P. Lahtinen (SSK) luokka, A-ryhmä:. L. Åström (Gamb) 5 / 2 (6). 2. J. Nyholm (,SSK) 4, 3. A. Lahtinen (KäYS) '3, H. Ne-oviUls (EspoonSK) ' 'ja R. Liljeström(HTiS) 2 /2, 6. A. Pulkkinen (Seumton) 2 ja 7. A. Kontkanen (HYS) / 2. ' 3. luokka, B-ryhmä:. A. Lähteenmäki (Espo-onSK) 4 (5). 2. A. Rontu (SSK) 3, P. LuukkGnen (HSM) ja M. Mets,ola (KäYS) 2 ' / 2, A. Kopperi (SSK) ja H. Mattila (HYS) / luokka:.-2. C. Montonen:(Gamb) Ija L. Gra:nstedt (Seuraton) 4 (5), 3. P Ko. (HTS) 3, 4. E. Lahti (EspoonSK) 2, J. Pitkänen (Gamb) ja: E. Tarhm'ivuori (SSK). SUOMEN SHAKKILEHTI 69 W. PIETZSCH ITÄ-SAKSAN MESTARI 962 Turnaus pelattiin Tukholman 5. A V-turnauksen Gilkana, joten suurmestari UhlmanniUa ei ollut tilaisuutta 'Ottaa osaa maansa mestaruusblpa'iluun. WoHgang Pietzschin varmuuls I'i.itti mestaruuteen, mutta mikä:li Ikolmatta tilaa a:ba:nut Z~rrn olisi pe'lannut huolelilis,emmin, nri'n olisi ihän säi.lyttänyt viime vuotisen mesltaruutensa. Mcdich pys:ty'i 'ki:i:iaamaan itsensä toioselle tilalle ennen Zinniä, Liebertiä ja Möhringiä, jotba jako'i'vat prons's'itvlan. Liebert selvisi ainoana turnauksen häviöittä. Tulokse't:. Pie'izsch : /2 (6,), 2. Malkh 0 / 2, Liinn, Liebert ja Möhring JIO., 6. Miihlberg 9, Golz, Baumbach, Starck ' ja Berholdt 8 /2,. Handel 7, Neukirch, Fuchs ja: Storch 5 2, ls. OsuHts 6, 6. Zirngibl 5 / 2 j.a <7. Böhnilsch 3. ' 5. AV-TURNAUKSEN AVAUSTILASTO osoittaa umpipehen Luvun olevan huomahavasti suurempi kuin avo.- ja pu'oh (:livointen perien määrän. Eräs tehjä tähän OIn turnauksen tärkeys, joka palkotti monet pelaajat varovaiseen pelitapaan. Tämän turnauksen suosituimmaksi Clivaulks,elksi tuli y.livoimailse'sti kuniingasintialainen puo'lustus, joita käytettiin 7.0 pelissä. Avo- ja puol'ia:voimista peieistä,sis'hia!lainen puolustus jak'soi pitää pintansa, multa espanjalainen peili menetti kannatus,taan ja. suosiotaa!n, milkä sillä on aikaisemmin ohut näissä turnauksisisa. Ranska,h:::Dinen puolustus pysyi vielä kuvassa mu'kana I.3, pelinä, mutlta vi'ime vuosijna. 'Suosittu Caw Kamn menetti 'kannatustaan 'ja sitä iharra:strv'at Petros'jan 4 kertaa ja ne.ljä itasgpeliä tuloksena, Portisch kolme ja tulos 'Ol,i "ks-i tasapeli. Benkön yritys Geller'iä vastaan pää:ttyi häviöön, un'kari'lainen Isuurme,starr Barcz'a pelasi 3 lketitao: tuloksena 50 %. Umpipe:le'istä lkunlingasgambiitni 'sai kannatus'la 27 pe:liä ja sijoittui Iko'ko tilastossa hyvälle,kolmannelle si'jalhe. Jat:kope'llit mukaan laskettuna turnauksessa pelaltiin,258 peiliä. Avauksilltaan nämä jakaantuiva't seuraavasti: AVOPEUT Espanjalainen peli: Venäläinen peili:.... KuningOlsgambiJitti:.... PUOLIAVOIMET PELIT: SislhaIainen puolustus: '" Ranskalainen puolustus:.... Caro-Kann:.... Aljeohimin puolustus: 3 peliä 4 5,2 peeä.3 UMPIPELIT: Kuningasinltica'lainen puolustus: 7i() pelw KuningasintialaiJnen hyökkäys: Intialainen puolustus: V=haintiOllainen puolustus: 3' Kuningatarintiail. puolustus: 6: Bog'ointialainen puo:lusltus: NimzoilIlltialainen puoilustus: Griinfeldin puo:lustus: Ho.Uantlilainen puo.lustus: Eng.lantilaiinen peli<: Kuningatamotilaspeli: Benonin puolustus: Kuningaltargambiitti: Epäsäännöllinen avlqus: Retin syste'emi: 2, 0 l' V

5 70 SUOMEN SHAKKILEHTI SOMMITELMIA SUOMEN SHAKKILEHTI E. Candolin-K. Ojanen, SSLn M-iurnaus '7. 4. Jr96,2. Valkea on viimeksi siirtänyt 7. Lxe7, johon musta vastasi erittäin ka:uniii'su 7. - Db6!!. j'onka jä!lkeen valikeol antautui, siijlä 8. Kihll R!2+ W. Kgl Re,2+ I! 20. Rxe2 Rh3' Khl Dgl'+ 22. Rxgl RI2 maiti I 4. P. Simonen-E. Candolin, SSL:n M-tumaus Kuorisiirron jäikeen jatkossa on tultu Ikuv:ioon asemaan j-a murs'!a siirsi vi,imeksi Kih7-h6 ja sitä ennen valkea L'0I6-e2. Ny,! vakerai 'kehitti lopputehtävämäi,sen mattijoon:. Tg6+ Kh7 2. Lxh5 e3 3. Tg7+ Kh e2 5. Te7 musta antautui, 5. Te4 6. Th7 + Kg'8 7. Thl! ja matliha: peilasiaa vain tornin uhraus e6':8sa. 42. S. Kirjavainen~Toivo Salo, 'kevyt pell, Stadionin kahvi'la 2' Shakkimestmi T. Salo on jält'länyt aktiiv:isen blpoliluturnauksen, multa seura.ava sommiltelma.osoittaa pelitehon säillyne'en. Salon sommite,lma on erittäin. loistava ja josta todena tulee maailman kiertärjä. Pei]:issä musta 'jatkoi:. - Dh3!! 2. Dxh3 fld+ 3. Dxll f2+ 4. Dg2 fld matti! - Tarkka,avolinen lubja. ti.etenkin takei"tuu heti mahdollisuute,en 2. Lxd4+, josta,kuitenkin IkeMttyisi vieläkin 0istaV'ampi si,jnto'smja! 2. - cxd4 3. Dxl2 Dfl+ II 4. Dxfl Dg2 flt matti I Vallkeam si,rrto Vavkean siirto Fis,cher-Sehweber,. herws. ValkeGn seuraava si:irto oli! yillätrtävän tehokas. 37. Dh4! Rg8 38. Tg3 D!6 39. Dg4 Tb8 (3'9. - Rh6 ei,käy mattiuhan takia DeS,+) 40. TI Dxb2 4. Tx!7 Dal Kh2 musta siirsi e6', mutta huomate,s'saan mattiuhan h7:ssä ontoutui samana. 38. Stein-Cuellar, 22. kierros. Kuvion asema on vdrkeghe monessa suhteessa hyvin merkitse,vä. Voitto merkitsee' Steini:],]e suurmestarin arvoa ja samolla ehdokasturncmspaliikka jää vi'imeisellä: kierrokse,lj,a tasapeliin varaan. Häviä toas tietä,isi päinvastaista tuloista. Sibi' val,keon seuraava' siirto olis,i merkittävä kolmelua huultomer,k,j.hä. 3. Lxb5!! Tb7 32. Lxd7!! Txb2 (Mitäpä muuta musta voi kuin i'loita kuningatlmen voitos'ta.. ) 33. Txb2 g5 34. Le6+ K!8 35. Tb8+ Ke7 36. Tb7+ Ke8 37. Txh7 DeS (Musta on aivan voimaton K-sivustalla'). 38. Tf7 Dxf2 39. Txf6 De3 40. LI5 Df4+ 4. Khl Del Rgl Ke7 43. Te6+ Kd7 44. Txe5+ Kc7 45. Te7 + Kb6 46. Te6 Df4 47. Lg4 Kc5 48. e5! musta antautui. 39. Aaron-Portisch, 2:2. 'kierros. ValkeG],Ja ei ole mitään' mene'tettävää, muua mustaua on, 'sil'lä voiltto tietäisi karsinta'a 6mnesta pa,ilkasta ehdokasturnau'kseen. Musta on o'ikapu'lars'sg viimeksi siirtänyt 2,9. - DdS,? Valkea jatkaa kauniisti 30. R!5+!! gxf5 (3!O. - KgB 3. Txh7 voittalen). 3. Dx!5 Rg5 32. ThS Tfhl Th8 (Kai'kki muut mustan rjatkotjohtavat mathin). 34. Txh8 Dxh8 35. Dd7 + Kg6 36. Df5+ Kg7 37. Txh8 Txh8 38. Dd7+ Kg6 39. Kg2 Th7 40. Df5+ Kf7 4. Dd7 + Kg6 42. Dxd6 musta antautui K. Kinnunen-P. Määttänen, SSrL:n. 'luokan turnaus' %2. VaIkean sommitelma oli hyvin kehitelty, jossa :kuitenkin 'Oli pieni aukko.. Re6! Lf6 2. Rxg5! Ld4 3. Rxf7 Lxf2+? (Tasapeliin johta.a,3. - De7!). 4. Txf2 De7 5. Tall Ta8 6.. Rd8+ d5 7. Lxd5+ musta antautui. 44. V. Harjunpää-H. Venho, kirjepeili' Non stop-turnaus /24. Mustan viimeinen siirto. - f6 ei puolustanutkaoln pe;jiä. 2. Dxe5+! Kf7 3. Dd5+ Kg6 4. Df5+ musta antautui. 45. Robatsch-Bisguier, Hashngs 96-6,2. KuviOrn asema:srta peh jatkui 33. Rxg3 Lxh3! 34. LIl (Uhkasi matti Kxh3" Dxg3) Lxg Khl Rg5 36. Da3 Ld7 37. Dd3 Rh3! 38 Le2 Dgl+! 39. Txgl Rf2 matti! MUS~an si]rto VaIkean si,i'rto Mustan siirto Tilaa - Lue - Levitä Suomen Shakkilehteä

6 72 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 73 PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Solnantie 37 D 77. Avustavat: P. Simonen ja A. Kiviaho. Mustan s'iirto Valkean,siirto Valkean silirlo 46. Mädler-Golz. Halle 962. Mustan hieno sommltel'mas,arj-a aikoi siirrolla. - f4! 2. Lxf4 Txf4! 3. gxf4 Dxf4 4. Txb6 LeS! 5. Txb8+ Kg7! 6. Tfbl Lh3 7. Lg2 Dxh2+ 8. Kfl Dhl matti! - ki;lleen tulee seivästi esiin upsee'rien hyvä yhteistoiminta. Va'l'kean raskas tykistö pus,kee tyhjää väätäuä sivus,talla. 47. Holmov-Giplis. NL:n joulkkuemestaruus'khpailut 96.. Rc2+! musta antautui. koska jatko. - Kc3 2. Rel l Kd2 3. Kg5 johtaa ratsun menetykseen. 48. Parma-Gligoric. Bed 96'. Kuvion asemals'sa luonnonisesti valkea on voihoa yrittävänä puolena. 64,. Rxa5 Kb2!! (Hä",iöön johtaa Lxa5, sillä seuraa tempo voitoin 65. b4!). 65. Ke4 Lxa5! 66. b4 Lb6 67. a5 Lf2 68. a6 La7 69. Kb5 Ke3 70. Ka4 Lb6 tasapeli. PELATKAA KIRJESHAKKIA! Parihaita keinoja kohottaa pelhaitoanne on kirjeshakki. Sen voi aloittaakoska,tahansa, riippumatta paiklmkunnasta,,koska pos.(i 'kulkee kaikkialle. Non stop-turnauksiin ",oi ottaa osaa jokainen, joka osaa kirjoittaa ja pelata shakkia. Pelaajam ei tarvitse,kuulua mihinkään 'kerhoon tai liittoon. Ilmoitus vain turnausjohtajalle, niin shlä on pääs,ty alkuun. Turnausjohtaja lähettää,tarkat ohjeet ja säännöt se,kä vastapelaaji'en nimet ja osoitteet. Turnauksia järje.s,tetään keskeytymäuä. Kotimaisiin turnauksiin ottaa ihnoittaurbumi8ia vastaan P. S i m 0 n e n, HumaliS'tomk. IS A 7, Hki. OsaHistumismaksu ~OIOl mk. Non stop-turnauksen ryhmien voitt,ajille jaetaan kirjapalkinnot. 37. Sisilialainen puolus,tus Yanofsky 5. AV-turnaus, 6'. kierros Benkö. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 g6 S. Re3 Lg7 6. Le3 Rf6 7 Le '--0 ds 9. exds Rb4 0. d6 Dxd6. RebS Db8 2. e4 Re6 3. Rxe6 bxe6 4. Rd4 Ld7 IS_ Lf3 De7 6. Rb3 Tfd8 7. ReS LfS 8. De2 es 9. g4! Ld7 20. Tadl h6 2. b4 Le8 22. bs Txdl 23. Txdl Te8 24. a4 De7 2S. Re4 Rxe4 26. Lxe4 es 27. Dd3 De7 28. Dd6 DaS 29. Lb7 Lf8 30. DxeS Lg7 3. DdS Tb8 32. Lf4 Txb7 33. Dxb7 Dxa4 34. Td8 Kh7 3S. Txe8 Ddl Kg2 Dxg Lg3 Dxe4 38. Te7 Kg8 39. De6 Lf8 40. Te8 Db3 4. DxeS musta antautui. - Mustan huonoon peliin oli eräs syy 9. - Rb4, jonka perästä valkean oli helppo saada aktiivinen 'Peli. Bilek 38. Kuningasintialainen S. A'V-turnaus, 7. herros Gligoric. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. e4 d6 S. Rf Le2 es 7. Le3 Rbd Rg4 9. LgS f6 0. LM Rh6 II. Dd2 Rf7 2. Tadl as 3. Tfel e6 4. LH a4 IS. De2 DaS 6. h3 Te8 7. Lg3 RfB 8. ds es 9. Rh4 Ld7 20. Ld3 Dd8 2. Tbl Lh6 22. b4 axb Txb3 Le8 24. Tebl LgS 2S. Rf3 Lf4 26. RM Te7 27. Le2 Rh6 28. Ld3 Tg7 29. Re2 Lxg3 30. fxg3 Rf7 3. TI Rd7 32. Re3 De7 33. Df2 Rd8 34. Le2 Ti7 35. Lg4 RfB 36. LxeB TxeB 37. De2 Ta8 39. Rdl Rd7 39. Re3 T8? (Toivottomassa ai:kapulassa musta ei keks,i oikeaa siir:tog, vaan s'iirtää siirtämisen vuolksi. Oikei<n on Df8). 40. Ref5! gxfs 4. RxfS Tf7 (PeHä ei pelastai.si4. - De8, sillä 42. Dg4+ Dg6 ja 43. Re7 + voittaa kuningalitaren). 42,. Rxe7 + musta antautui. 39. Sisilialainen puolustus Aaron German 5. AV-turnaus, 8. kierros'. e4 es 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 Re6 6. LgS e6 7. Dd2 Le a6 9. f4 Ld7 0. Del Rxd4. Txd4 es 2. Tdl Te8 3. Lxf6 Lxf6 4. f5 Db6 IS. M DeS 6. Th3 bs 7. Dd2 b4 8. Rd5 a5 9. La6 Ta8 20. Rxf6+ gxf6 2. Dxd6 Dxd6 22. Txd6 Ke7 23. Thd3 Ta7 24. g4 h6 25. g5 hxgs 26. hxgs Thl Kd2 Th Kel Thl+ 29. Kf2 Th Kg3 Txe2 3. gxf6+ Kd8 32. LbS Tee7 33. KM KeB 34. Lxd7 + Txd7 3S. Txd7 Txd7 36. Txd7 Kxd7 37. KgS musta antautui D-gambiitti Petrosjan Bertok 5. AV-turnaus, 8. kierros. d4 ds 2. e4 dxe4 3. Rf3 Rf6 4. Re3 a6 (Pellisiirtoa pidetään parhaana. Muut mahdohi'suudet ovat 0') 4. - cs S. ds e6 6. e4 exds 7. es! Re4 8. RxdS Le6 9. Lxc4 ja valkea sa:a hiu-

7 74 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 75 kan paremman pelin. b) 4. - Rbd7 5. e4 Rb6 6. O'4a5 7. Re5 e6 8. Rxe4 e6 9. Ld3 ja nyt mustan 'On pakk'o yrittää te~ävää s-iirtoa 9. - e5!?, joka kuitenkaan ei riitä tasoittamaan va:lkean etua). 5. e3! e6 (5. - b5 6. 0' Ra2J). 6. Lxe4 e b5 8. Lb3 Lb7 9. De2 Rbd7 0. Tdl Ld6. e4 exd4 2. Txd4 LeS (Häviöön johtaisi 2. - De7 3. Txd6 Dxd6 4. e5). 3. Td3 Rg4 4. Lg5 Db6 5. Rd5!! DaS (Ratsun uhrausta eli voinu't ottaa vastaan, shlä 'j-os 5. - exd5, rri~ni6,. exd5+ KfB 7. d6 Lxd6 8. Tadl ja val,kea voittaa tai 7. - Te8,8. 'e7+ Kg8 9. De6! Rh6 20. Rg5 voittaen). 6. Tfl Te8 7. Rf4 Rge5 8. Rxe5 Rxe5 9. Th3 Re4 20. Tdl Db6 2. Rh5 Tg8 (2. - OI--,O? 2,2. Rf6+ mattijatkoin). 22. Thd3 Rd6 23. e5 Re4 24. Le3! Lxe3 (Vallkea olisi Itietenkin voilttanut mustalta kuning.attaren Td8+ sii-rrolla, mutta se pitkittöjis.i pel~ä). 25. Txe3 De6 26. Dg4 Ke7 27. Tdel f5 28. exf6+ gxf6 29. Dh3 f5 30. f3! Rg5 3. Dxf5 Td8 32. Txe6 + Rxe6 33. Txe6 + Kd8 34. Dd3 + musta antautui. 'Suurmestari A. G0tavin mukaan IP. S i m 0 n e n. 22. ReS DeB 23. Tel e6 24. Rd3 g4 25. ReS gxf3 26. gxf3 Rh5 27. Rxe6 Rf4 2B. Dfl Dxe6 29. Le3 dxe4 30. Txe4 Dd5 3. Te7 KgB 32. Te5 Dd8 33. Khl Rd5 34. Lgl Df6 35. Teel Kh7 36. Tle2 Tf7 37. Dd3 h5 3B. De4 Dg5 39. TeB Tf4 40. Dxe6 Txf3 4. Tg2 Df5 42. DgB+ Kh6 43. Te5 musta antautui Sisilialainen puolustus Stein Portiseh. kauneuspalkinta, 5. AV-.turnaus, 2. herros. e4 e5 2. Rf3 e6 3. d4 exd4 4. Rxd4 a6 5. Ld3 (Vanhat oppikirjat suosittivat arkanaan täss ä asemassa siirtda 5. c4'. SHten tuii muotiin 5. Re3 ja nyt,dllaan venäläisten kehittämässä tebstisiirra'ssa, Ijoka on paras näisltä kdme's,ta RfB De7 7. Rd2! (Tämä siirto Itähtää nopeaan upseeripelin.kehittämiseen ja voima'kkaase'en painostukseen mustan kuningasasemaa vastaan) Re6 B. Rxc6 bxe6 9. f4 Le5+ 0. Khl d6 II. Rf3 e5 (Mustalla ei 'Ollut valinnan varaa tämän siirron suhteen. FS-ruutu heikentyy tebtishrrolla, mutta vaikean päästessä te'kemään e,s-siirron jää koka 'kuningaslsirvusta heikoksi). 2. fxe5 dxe5 3. RM! (Terävä siirto, jalka ei Iku~ltenkaan heti pysty murtamaan asemaa f- ja: g-linjalla) Rf5 Le6 (Mus'ta haluaa säästää lähehipariaan, eikä siksi vaihda f5:s'sä). 5. De2 a5 6. Le4 KhB (Ja nyt tulikysymy'k,seen 6. - Rd7). 7. Lg5 Rd7 lb. Tadl Rb6? (Musta ei aavista kohta:loaan. Tasa-aseman olisi säilyttänyt :8. - Lxf5 9. Txf5 f6 tai]9,. Rb6). 9. Rxg7!! Lxe4 (9. - Kxg7 20. Lf6+ Kg8 jazi. Td3 ta,i Dh5 matti'lopuin.) 20. Lf6! Le7 2. Df3! musta antautui. s,illä mauti 'ei 'Ole tarjuttavissa. - Lappu 'On loistava, muita 'Olika koka pej,i l.,kauneuspalkinnon arvoinen. Siitä ovat jo asimrtuntijcllt olleet eri mieltä. P. S iman en Retin systeemi Kortshnoi Tesehner 5,. AV-turnaus, 2. kierras. g3 d5 2. Rf3 Rf6 3. Lg2 e e6 5. e4 Re6 6. exd5 Rxd5 7. d4 exd4 B. Rxd4 LeS 9. Rxe6 bxe6 0. Re Ra4 Lb6 2. b3 La6 3. La3 Te8 4. De2 Te8 5. Tfdl Dg5 6. e4 Rf6 7. Le5 Lxe5 lb. Rxe5 Le2 9. Tel Lh5 20. f4 Dh6 2. Rb7 Te7 22. Rd6 TdB 23. e5 Rd5 24. LxdS exd5 25. Rb5 Tb7 26. Rd4 Tb6 27. Tacl TeB 28. DeS Lg4 29. De7 Tbb8 30. De5 Tb6 3. a4 Ld7 32. De7 Dh3 33. e6 Lxe6 34. f5 Dg4 35. Tedl e5 36. fxe6 fxe6 37. Dxa7 TebB 3B. a5 T6b7 39. Dxe5 e5 40. Dxd5+ KhB 4. Dxe5 musta antautui Nimzointialainen peli Cuellar Bareza S. AV-turnaus, 2. kierros. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 LM 4. e3 e5 5. Ld3 d5 6. Rf3 exd4 7. exd4 0-0 B. 0-0 b6 9. exd5 exd5 0. h3 Lb7. Lg5 Rbd7 2. Re5 h6 3. Rxd7 Dxd7 4. Lxf6 gxf6 5. Dh5 Kg7 Sitkeä loppupeli 325. YarroVls:ky-Fi'seher, 2.,kieTTos 36. Le2 (VaIkea vie,iähettinsä vilista 'Jin'jalle 3'-aP' josta käsin se helpommin suojaa g2-bjtilaan ja samalla 'Ottaa mustan ra!suita tärkeitä ruutuja keskustassa) Kg7 37. Lf3 Rd7 3B. Kf2 Re5 39. Ta3 Te Kg3 Kf6 4. Le4 Te Lf3 Kg5 43. Te3 f6 44. Te4 Te3 45. Tf4 f5 46. h4+ Kf Ta4 Rd3 4B. Td4 Re5 ( olisi ennenaikainen eteneminen ja vavkeutltaisi mustan voitan toiveita). 49. Td6+ Ke5 50. Td5+ Ke6 5. Td4 h6 52. Kf2 Rd Ke2 Re5 54. Kf2 g5 55. hxg5 hxg5 56. Ke2 Rb3 57. Td8 Te Kdl Tel Ke2 Ke5 60. Te8+ Kf6 6. TfB+ Kg6 62. TgB+ Kh6 63. Ld5 Te Ke3 Te Kf2 Re5 66. Lf3 Rd7 67. TdB Rf6 6B. Td6 Kg7 69. Ke2 g4 70. Lb7 Rh5 7. Kel Te Kf2 Te3 73. Kel Te Kf2 Tb3 75. La8 Rg3 76. Kel Te Kdl Ta3 78. Lb7 Ta2 79. Td4 Rhl BO. Kel TaI + B. Ke2 Tgl B2. Td6 Tbl 83. LaB Tb3 B4. Td3 Tb Kel TbB B6. Le6 Tb6 87. LaB f4 BB. Td4 Tf6 89. Lb7 (PeiLi Ikelskeytyi töissä asemassa) 32. Kuningasintialainen Filip Bolboehan 5. AV-turnaus,,0. kierros. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. Rf Lg5 e5 6. e3 d6 7. Le2 h6 8. LM exd4 9. Rxd4 Re6 0. 0'-0 Ld7. Dd2 Te8 2. Tael Kh7 3. Tfdl a6 4. b3 Rxd4 5. exd4 Lf5 6. f3 g5 7. Lf2 Lg6 8. Ld3 d5 9. Lxg6 fxg6 20. De2 Dd7 2. Ra4 Te6 6. Re2 Ld6 7. Rg3 Lxg3 8. fxg3 ThB 9. Txf6 TaeB 20. TafI Te7 2. Tg6+ KfB 22. Txh6 TgB 23. ThB Te6 24. TxgB+ Kxg8 25. Dh7 + KfB 26. Lf5 musta antautui.

8 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 77 B9. - Kg6 90. TdB Te6+ 9. Kd2 Rf2 92. Td4 Kg5 93. LaB Tf6 94. Kel Rhl 95. TdB Tb6 96. Td4 Rg Kd2 Rfl + 9B.. Ke2 Re3 99. Td2 Kh4 00. KI2 Tb3 0. Le4 Ta3 02. Le6 Rf5 03. Tb2 TaI 0'4. Tb4 Ta KeI Kg3 06. Tb3+ Re3 07. Le4 Kh2 0B. Tb4 Rxg Lxg2 Kxg2 0. Txl4 g3. Tg4 Kf3 2. TgB TaI + valkea antautui Kuningasintialainen peli Cuellar Fiseher 5. AV-turnaus, 4. kierros. d4 RI6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg Rl3 d Re6 7. Re3 Lf5 B. d5 Ra5 9. Rd4 Ld7 0. Dd3 e5. Rb3 Rg b5 3. Rxa5 Dxa5 4. Rxb5 Lxb5 5. exb5 TlbB 6. Lf3 RI6 7. a4 a6 lb. bxa6 Dxa6 9. Ta3 Dxd3 20. exd3 Tb4 2. a5 Tb5 22. Ld2 Txb2 23. Le3 Tb7 24. Tel ReB 25. Ld2 KIB 26. Ldl Tb2 27. Lel Ld Khl TI2 29. Lg4 RI6 30. Lh3 Te2 3. a6 Ta7 32. Le8 Rxd5 33. Tb3 Rb4 34. f5 gxf5 35. Lg5 e6 36. LdB Ta8 37. Lb6 Txe8 valkea antautui Sisilialainen puolustus Aaron Filip 5. AV-turnaus, 6. kierros. e4 e5 2. RI3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RIS 5. Re3 e6 6. Lg5 Le7 7. Dd2 a6 B. f4 De Ld3 b5. a3 Rbd7 2. TheI Lb7 3. Te3 Re5 4. e5 dxe5 5. fxe5 Rxd3+ 6. Dxd3 Rg4 7. Lxe7 Dxe7 lb. Th3 g6 9. Dd2 h5 20. Tel TfdB 2. Df4 DIB 22. Rf3 TaeB 23. Re4 Lxe4 24. Txe4 Rf2 25. valkea antautui Sisilialainen puolustus Fiseher Olafsson 5. AV-turnaus, 5.,kierros. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RI6 5. Re3 Rc6 6. Lc4 es 7. Lb3 Le7 B Le3 Rxd4 0. Lxd4 b5! Il. e5 dxe5 2. fxe5 Rd b4 4. Re4 Lb7 5. Rd6! Lxd6 6. exd6 Dg5 7. De2 Ld5 lb. Tadl lxb3 9. axb3 e5 20. Db5! a6 2. Dxd7 exd4 22. Df5 Dxl5 23. Txl5 TfdB 24. Txd4 TaeB 25. Tf2 a5 26. Tfd Tc4 KI7 2B. Tc7 Kg6 29. Te7 h5 30. d7 Tc7 3. e4 Kh7 32. h4 Kg6 33. Td5 musta antautui. Stein 329. D-gambiitti 5. AV-turnaus, 6. kierros Fischer. d4 d5 2. c4 e6 3. Rf3 RI6 4. exd5 exd5 5. Lg5 c6 6. Rc3 Lf5 7. Db3 Db6 8. Lxf6 gxl6 9. e3 Ra6 0. DxbS axb6. Kd2 Kd7 2. g3 b5 3. a3 Rc7 4. RM Le6 5. Ld3 Re8 6. RI5 Rd6 7. Rxd6 Lxd6 lb. e4 b4 9. axb4 Lxb4 20. exd5 Lxd5 2. TxaB Txa8 22. Tel h6 23. Ke2 Ta5 24. Te3 Le6 25. Te4 Lxe3 26. Kxc3 Th5 tasapeli Ranskalainen peli Fischer Petrosjan 5. AV-turnaus, 7. kierros'. e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 Rf6 4. Lg5 dxe4 5. Rxe4 Rbd7 6. RI3 Le7 7. Rxf6 Lxl6 8. Dd2 Lxg5 9. Rxg5 Rf6 0. Le2 0-0 Ii. TdI Dd Ld7 3. RI3 Tld8 4. c4 Lc6 5. Re5 Rd7 6. Rxc6 Dxe Da6 8. Dc3 Rf6 9. b4 c6 20. a4 Tac8 2. a5 b5 22. Tel h6 23. h3 bxe4 24. Dxe4 Dxc4 25. Txc4 Rd5 26. Tfel Tb8 27. Txc6 Txb4 28. TeS Txc8 29. Txc8+ Kh7 30. Ta8 Tb7 3. a6 Td7 32. Th8 Td6 33. Le2 Rc7 34. Tb7 Rxa6 35. Txl7 Rb4 36. Txa7 Txd4 37. Lg4 Td6 3B. Te7 Rd5 39. Txe6 Txe6 40. Lxe6 Rf6 tasapeli Fiseher - Petrosjan 33. Vanhaintialainen Filip Bareza 5. AV-turnaus, 8. kierros. d4 RI6 2. c4 d6 3. Rc3 c6 4. e4 e5 5. d5 cxd5 6. exd5 Rbd7 7. Rf3 le7 8. Le Re5 0. De2 De7. Rd2 Ld7 2. a4 a5 3. Rc4 Re8 4. Le3 b6 5. b3 h6 IS. Tabl 5 7. Lxe5 bxe5 8. exl5 Txl5 9. Lg4 Tg5 20. Lxd7 Dxd7 2. Re4 DI5 22. Re3 Dg6 23. Rxg5 Dxe2 24. Rxe2 Lxg5 25. Re3 RIS 26. Re4 Re4 27. Tb2 Rc3 2B. Rxd6 Td8 29. Rc4 Txd5 30. Te2 Re4 3. Te2 Td Rd2 33. Rxd2 Lxd2 34. Txe5 Tb4 35. TdI Le3 36. Txe5 Txb3 37. Txe3 Txe3 38. Td5 Ta3 39. Txa5 Ta2 40. M KI7 4. h5 KI6 42. Kh2 KeS 43. Kh3 KIS 44. Ta7, musta antautui D-gambiitti Petrosjan Pomar 5. AV-turnaus, 8. harras. d4 d5 2. c4 cs 3. RI3 RI6 4. Rc3 e6 5. exd5 exd5 6. Dc2 Le7 7. Lf4 Rh5 8. LeS 6 9. Lg3 RaS 0. e3 Db6. a3 ~~~~~~~~--~. - LI5 2. Dd2 Rxg3 3. hxg b4 Rb8 5. Tel Le4 6. Da2 Rd7 7. Rxd5 Lxd5 8. Dxd5 a5 9. Dxa5 Dxa5 20. bxa5 Lxa3 2. Tbl Ke7 22. Rd2 c5 23. dxc5 Lxc5 24. Rc4 h6 25. Le2 TheB 26. Lf3 Tb8 27. Tb5 Lf8 28. Ke2 Re5 29. Rxe5 Txe5 30. Txe5 fxes 3. Tel + Kd7 32. TbI Kc7 33. Tb5 Ld6 34. Ld5 Ke8 35. KI3 Le7 36. Ke4 g6 37. g4 Ld6 38. Tb6 Kc7 39. g3 g5 40. Tb5 Kc8 4. KI5 Kd7 musta antautui samalla Caro-Kann Gligoric Petrosjan 5. AV-turnaus, ]9. berros. e4 c6 2. Rc3 ds 3. Rf3 dxe4 4. Rxe4 Lf5 5. Rg3 Lg4 6. Le2 Rf e6 8. d4 Rbd7 9. LI4 RbS 0. Tel Le7. Re5 Lxe2 2. Dxe Tadl Tc8 4. c4 Rbd7 5. a3 Te8 6. Td3 RI8 7. Re4 Rxe4 lb. Dxe Rf3 Dd7 20. a4 Ted8 2. Tedl De8 22. b3 DI7 23. Ld2 Td7 24. Le3 Ld6 25. g3 Tcd8 26. Rh4 Lc7 27. Kg2 g5 28. Rf3 Dg6 29. Dxg6 Rxg6 30. Rel tasapeli Hollantilainen puolustus Porliseh Uhlmann 5. AV-turnaus, 9. :kierros. e4 f5 2.. d4 Rf6 3. g3 gs 4. Lg2 Lg7 5. Rf b3 d6 7. Lb2 a es 9. De2 Ra6 0. a3 De7. Rbd2 Ld7 2. c5 Kh8 3. Tad Tae8 4. Re4 Le6 5. Tfdl Re4 6. Rfd2 Rxd2 7. Dxd2 dxe5 8. dxc5 Lxb2 9. Dxb2+ Kg8 20. Re5 TdB 2. De3 Txdl Txdl TdB 23. Td3 Ld5 24. LxdS+ Txd5 25. Txd5 cxd Rd3 e5 27. b4 axb4 28. axb4 e4 29. RI4 Dc6 30. DeS Rxb4 3. Re6 Dd7 32. Df6 hs 33. Dxg6 + KhB 34. Df6 + Kg8 35. DI8 + Kh7 36. Dxf5+ Kg8 37. Dg6+ musta antautui Sisilialainen puolustus Fiseher Bolboehan 2:.~30. kauneuspallkinto, 5. AV -Iurnaus,,2:. kierros. e4 e5 2. RI3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 RI6 5. Rc3 a6 6. h3 {Tavalhs'in f,ischerin siirto tässä muunnokse ssa on ohut 6. Lc4 tai 6. Le2, jota hän käytti Schweberiä vasltaan II. kierrok-

9 78 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 79 sella. PelisHrto antaa teorian tut,kijoillle pohdrttavaa. Istuessamme iltaa yhdessä 'suurmestari Fiseherin kanssa TUlkholmassa, näytti hän tämänkin pelin ja kertoi siirtoa 6. h3 valmistel 'Ieensa,jonkin aikoja. Fiseher oli a,lkonut 'käy;tltää tätä s'iirtoa jo aikaisemmil:la IDi errdkshla, mutta heikompia vastaan hän -ei halunnut tuhlata uutuuttaan. Ja muutamia sopivia vastusta Ha vastaan hän itse joutui pe,laamaan musti;lla Tdtä peliä Fiseher piti tavallisena, 'ioten kauneuspalkinto on varmasti yllättänyt sen saajankin). 6. Re6 7. g4 Rxd4 8. Dxd4 e5 (Must= pe-ji jää passii:vrseks'i d6-ruudun jähmettymisen taba). 9. Dd3 Le7 0. g5! (Valkea ei anna mustalle tilaisuutta valmistella siirtoa d6-ds) Rd7. Le3 Re5 (Siil'toa II. - LxgS olisi y;ksinkertaisesti seurannut 2. LxgS DxgS 3. Dxd6 De7 4. Dxe7 + Kxe7 5. Rd5+ ja va'lkealla on ylivoimainen peli). 2. Dd2 Le6 (Hyvä olisi 2. f5, mutta v-a,lkea kumoaa sen ohestalyönndnlä gs'xf6) f3 Te8 ls. Khl Rd7 6. M hs 7. Lh3 Lxh3 (7. - b4 johtaa sotilaan hä "iöön). 8. Txh3 Rh6 9. Lxh6 Dxb6 20. RdS Dd8 2. 4! (MustaNa oli viritetty -ansa: 2. Rxe7 + Dxe7 22. Dxd6 Td8!) 2. exf4 22. Dxf4 Dd7 23. DfS! Ted8 (23. - Dd8 24. DxeB' Tfd8 24. Dxd7 Txd7 25. Rb6). 24. Ta3 Da7 (24. Td3- e,i ohsi antanut mitään, siuä musta pelaa 2,4. - Tfe<8). 25. Te3! (Nyt ei auta 25,. - Tfe:8, kos,ka vaikea pelaa välisliirron Te7). 2S. - g6 26. Dg4 Dd7 27. Df3 De6 28. Te7 Tde8 29. Rf4 DeS 30. TdS Dh8 3. a3! (Musta jdä pattiin upseerietiisa kanss-a) h6 32. gxh6 Dxh6 33. h5 LgS 34. hxg6! (34. - Lxf4? 3:5. gxf7 + Txf7 3S. Txf7 Kxf7 37. Th5 vdl,kean voitoin) fxg6 3S. Dh3! Txf4 ( Kh8 3'S. RxgS+! DxgS 37. Txg5! Tfl + 38.Ka2 DeS 39. e4 valkea voittaa). 36. TeS+ KI8 37. Txe8+ musta antautui, sillä Kxe8 33. DeS+ ja,kahden sii:rron maiti. - R. Fiseherin näyttämän mukaan Nimzointialainen peli Sehweher Geller 5. AV-turnaus, 2. kierros. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lh4 4. e3 0-0 S. Ld3 es 6. Rf3 ds dxe4 8. Lxe4 Rhd7 9. De2 h6 0. Tdl exd4. exd4 Lxe3 2. hxe3 De7 3. Ld3 Lh7 4. e4 Tfe8 5. ReS RxeS 6. DxeS DxeS 7. dxes Re4 8. Lxe4 Lxe4 9. Le3 Tee8 20. Tael Le6 2. h3 Kf8 22. Td3 Te7 23. Ld2 Tae8 24. Lh4+ Kg8 tasapeli D-gamhiitti Benkö Bilek 5. AV-turnaus, 22. kierros. d4 Rf6 2. e4 e6 3. RI3 ds 4. exd5 exds S. Re3 e6 6. De2 g6 7. LgS Le7 8. e3 IS 9. Ld3 Lxd3 0. Dxd3 Rhd Thl as 3. De2 Te8 4. Lxl6 Rxl6 IS. a3 Ld6 6. h4 axh4 7. axh4 Te8 8. hs Re4 9. Rxe4 dxe4 20. Rd2 es 2. ds LeS 22. De4 Ld6 23. Tldl De7 24. TaI Ted8 2S. Ta4 DM DhS 27. TaI IS 28. Dfl gs 29. g3 gxl4 30. gxl4 Le7 3. Re4 LI6 32. Ta2 Kh8 33. Tg2 Td7 34. d6 TedB 3S. De2 Df7 36. Khl De6 37. Tdgl h6 38. De2 Ta7 39. Rxh6 Dxd6 40. Re4 Dd3 4. h6 Th7 42. Da4 Dd7 43. Da6 Le3 44. Rd6 Thh8 4S. De4 musta antautui Englantilainen peli Bisguier Tesehner 5,. AV~turnaus, 23. <kierros. e4 es 2. Re3 RIS 3. g3 ds 4. exds RxdS S. Lg2 Re7 6. d3 es 7. Rh3 Le Re6 0. Rl2 exl4. gxi4!? Rd4 2. Ld2 Th8 3. Khl bs 4. Tel LeS ls. e3 RIS 6. e4 RM 7. IS! Rxg2 lb. Kxg2 Ld7 9. Khl LeS 20. Tgl Re8 2. Re2 Dd7 22. Tg2 TeB 23. Le3 Lh7 24. Rf4 KhB 2S. De2 e4 2S. dxe4 bxe4 27. Lxa7 Rl6 28. Tegl Ta8 29. De3 LdS 30. Ld4 Lxl4 3. Lxl6 gxl6 32. Dxl4 Tg8 33. h3 Dd4 34. Kh2 Dxb2 3S. Rg4 Dd4 36. Rh6 Txg Txg2 Dd7 38. Dg3 musta antautui Ranskalainen puolustus Fiseher Uhlmann 5. AV-turnau.s, 23. kierros'. e4 e6 2. d4 ds 3. Re3 Lh4 4. es es S. a3 Lxe3+ 6. bxe3 Re7 7. RI3 Rhe6 8. a4 DaS 9. Dd2 Ld7 0. Ld Ixe5 2. RxeS RxeS 3. dxes e4 Dxd2 IS. Lxd2 Le6 6. as Tad8 7. Le3 d4 lb. Ld2 Rg RM 20. TI2 Td7 2. Te2 Tdl7 22. Tbl gs 23. IxgS Lxg2 24. Txg2 Rxg2 2S. Kxg2 TI Kg3 Txd2 27. Txh7 TI7 28. Th8+ Kg7 29. Te8 Tdf2 30. Txe6 T Kg4 T Kg3 tasapeli KuningasinHalainen peli E. Lundin M. Botvinnik TV ~pel[, TUlkhdlma 9S2. d4 RI6 2. RI3 g6 3. e4 Lg7 4. Re3 0-0 S. e4 d6 6. Le2 es 7. ds e exds 9. exds hs 0. LxdS (Valkean pelatessa W. Lxb5, musta pelaa W. - Rxe4. Rxe4 Da Dd2 Dxb5 ]3.. RxdS, Dxb2 4. Dxb2 Lxb2 5. Tbl Lc3i+,ja vailikea jää huonommalle puo]e,]]e) DxdS. es Dh6 2. exf6 Lxf ('3. Rxb5 os!) IS 4. Rd2 a6 ls. a4 b4 6. a5 DdB 7. Ra4 DxaS 8. Re4 (Peisiirto on pclli'empi kuin 8. Rb3 Dd8 ]:9:. RxC'5, as ja musta säilyt ~ää Rd7 -siirrolla tasapainon). 8. De7 9. d6 DdB 20. RxeS Rd7 2- Rxa6 Rb6 22. Re3 Lxb2 23. RxlS gxls 24. TaS! (Tasap0liin :johtaa 24. Tbl Le5, mutta ieksli'siirro,lla vallkea saa selväslbi paremman peilin) DfS 2S. Ld3 Dxd6 26. TxlS Tld8 27. Dg4 + Lg7 28. T3? (Kaunis vartio maailmanmestarnsta alkaa luisun val:ke'an käsistä. 28. Ra5! ja musta ei voi PUQ,lu'staa ikali,kkia U'hkaukslaes,im Dd4 29. DhS v'olltaen. 28,. - K~B 2,9. Dxb4 ta:2b.- Kh8 29. Th5 h6 30. De4:ja RdS 29. Re4 De7 30. TgS Df8 3. ThS) RdS! 29. Tg3 DeS 30. Rxh4 h5 3. Dxg7 + Dxg7 32. Txg7 + Kxg7 33. RxdS TxdS 34. Le4 Tad8 3S. LxdS TxdS 36. TaI Td2 37. g3? C~o<itontoiveet karils,ivat kolkonaan) M 3B. gxh4 T<H 39. hs TdS 40. Ta6 TxhS tasapeli. - E. LundJinin mulka.anp. S i m 0 n e n. 34. Espanjalainen peli A. Fred N. Wikherg HeiIsingin me:s'taruu.sturnaus, 4, 3. 6(2,. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. LbS as 4. La4 RI6 S. 0-0 Le7 6. Tel b5 7. Lh d4 (VaJ:kea välttää tö'llä kä,ievästi Marsha]:),in gambi'it:in 8. 03, d5. Jos nyt 8. - Rxd4, llilln 9. Lx!7 + I ja jos 8.

10 ,, I II ' I 80 SUOMEN SHAKKILEHTI exd4,niin 9. e5) 8. - d6 9. c le3 Ra5 (Tämä on varmin jatko. Jos W. - Rxe4, n'iin '. Ld5 Dd7 2. Lxe4 d5 3. Lxh7 +!).. lc2 Rc4 2. lcl c5 3. b3 Ra5 4. le3 Dc7 (Myös heti! 4. - Re6) 5. Rbd2 Re6 6. d5 RbB (Ajateltavissa ol,i myös 6. Rd8 sekä. sen jälkeen tunnettu puolustusjärjestelmä Rf6-eB<, f7-f6, g7-g6, Rd8~f7 ja Re8-g7 ja jos h2-h3, niin Lg4-d7). Ja koliken jmkeen vastapeili D-sivustalla) 7. h3 lh5 8. Rfl Te8? (TäUä linjalla ei tomma: ole mitään tekemistä. Dli pellalttava heti TeB) 9. g4 Lg6 20. Rg3 Rbd7 2. Kh2 f8 22. RM c4? (Menettää tarpeettomasti upseerin kahdesta sotilaasta. Oikein o:!l tietenkin h6, vai'kka valkeolma OInkin kiistämättömästi pa' rempi peli. Tästä virheestä huolimat.ta pehn mielen!hintoisin vaihe on vielä edessä) 23. g5 cxb3 24. axb3 Dxe3 25. gxf6 Rxl6 26. Rhl5 Tec8 27. Ta2 De7 28. Tgl KhB RgB 30. M 6 3. le3 lxl5 32. Rxl5 g6 33. Rg3 lh6 (Mus,ta valihtaa mielellään huonon 'lähe<tinsä pols) 34. Dd2 lxe3 35. Dxe3 Dd7 36. ldl b4 37. Tc2 Txc2 3B. lxe2 TcB 39. ldl Te5 (Nyt ohsi 3'9-. - Tc3'saauut obusallisen vastaulksen 4,0. DM) 40. h5 g Tc De7 43. RU Rh6 44. De6 DdB 45. Re3 Kg7 (Antaa tilaisuuden,kaunuseen ja yllättävään sommitelmaan) 46. Txg5+! Ixg5 47. Dxh6+! KhB (Kuningatarta ei voinut tietenkään lyödä Ikauni'rn,ja harvinaisen Tarsumat.in vuoksi!) 4B. RI5 Te7 49. Dxd6 Dxd6 50. Rxd6 KgB 5. Re4 ja musta antautui, sinä Te7 ei pysty suojelemaan se5dä, koska seuraa 'lähetimanööv'eri Ldl-g4-e6 +. E. Ridala Sisilialainen puolustus S. Kajan P. Simonen Helsing.in mestaruusturnaus, Oilku :blpa'i,lu W62. e4 e5 2. RI3 e6 3. d4 exd4 4. Rxd4 a6 5. e4 Re6 (Mustan pela-ttavissa on myös jatko 5. - Rf6 6. Re3 Lb4, mutta pe,jimuunnaksess'cl on enemmän valinnan varaa ja toisaalta valkea joutuu Olikaisessa v-aiheessa ratkaisemaan upse,erinsa sijoituksen). 6. Re3 De7 7. le2 RI6 B. 0-0 le7 (Mustan pelisiiro on eniten,käytetty LeS johtaa vain tempon häviöön). 9. Re2 (Ilmei 'sesti valkea. sotkee erehdyksessä k-aksi eri muunnelmaa. Pelisiirto kuuluu muunnokseen, jossa pe,iolta= 6. Lb4. Nyt on pailkallaoln 9. Le3 ja silten 0. Tel) O~O 0. b3 d6 (Heti W. - Td8 on aktiivisempi). lb2 (V'Olikka b3 on pel-attu, niin sittenikin Le3 on parempikuin peli'siirto).. - TdB 2. Re3 Re5 (Mustan tarkoituksena on viedä ratsu kuningassivustalle estämään vollkean h-sotilaan etenemistä, mutta uhkaahan muutenkin ratsun pakkosii<rto, jos valibe'a pelaa Tc:l ja Rd5,). 3. Dd4 (Farempi on 3. Tel. 3. TbB (Musta punoo valkealle ylläbtävää ansaa). 4. Khl b6 5. f4 (Heti tämän si'irron tehtyään v'clllkea näiki mustan yllättävän sommi'telman) lb7!! (Eri,koislaatuinen asema, joss'a valke'cln kuningatar jäisi kiinni kes'kellä lautaa, mikäti tapahtuisi 6. IxeS dxe5. Va'l,ke'Cl menetti tavatto~ mclislt,i ai.kaa laslkieslsaan mahdol!lisuutta 7. Red5 exd4 ja tästä seuraavia jatkoja, mutta ka~k-ki johtavat mustan etuun. 6. Re2 Rg6 7. De3 DeS (Musta kiirehtii val'kean ai'kapulan ansiosta. Oi,kein oli 7. - e5 ' 8. f5 Rf4 ja muslolla on hyvä peli). lb. Dd3 De7 (Huonon siirron seurau:ks,ia). 9. f5 Re5? (Musta seka,cmtuu pasmoissaan. Aktiiv:is'en pehn säillyttäi'si 9. - exf5 ja valkean on pakko lyödä tomilla). 20. Dh3! (Tämä siirto jäi mustalta kokonaan näkemättä muuten olisi tapahtunut mainittu lyönti), exf5 (Kali,ken pahan seur-auksena on myös mustane ru,uut yhtä kova ai,kapulakuin valkea,lle). 2. Dxl5 DeB 22. Rd5 Rxd5 23. exd5 Dxl5 24. Txl5 leb 25. TI2 6 (A'sema on tasoissa, multa nyt vuoros- taan vall'kea,alkaa tehdä virheitä, mi'kä ei kuirenkaan ole ihme, shlä hänellä oli aikaa vain neljä minuuttia viiteentoista si'irtoon). 26. TI Tb7 27. Rb4 a5! 28. Rc6 TeB (Musta puolustautuu hyvin ja pelisiirto osoittaa, että valkean o'li pelattava ratsu kuningassivustalle). 29. h3 (Val:kea valmiste.lee siirtoa 30. Rd4 :j-a 'Olikoo es,tää: pe-li'siirmua mustan pelaamasta Rg4!) lh4! (Yllättävä kumous, Loka myöskin voittaa mater'iaollia). 30. TI4 Rg6 3. TxM Txe2 32. Th5 Txb2 33. Tel KfB 34. Txh7 f5 35. Rd4 Tbl! 36. Txbl lxbl 37. Rb5 Td7 38. a3 le2 39. b4 axb4 40. axb4 ldl 4. g4 le2 valkea antautui. - P. S i m 0 n en Sisilialainen peli H. Westerinen A. Kiviaho Helisingin mestaruusturnaus, 4. 3'. 62. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 e5 (Eri'koislaatuinen muunne'lma, joka on tällä hetikellä,kovasti helsink]läispela-cllj'ien suosiossa. Sen "isä" on,kuitenkin jo vi,ime vuosisadalta valikuttanut unnettu unikarilainen mestari Löwenthal) 5. Rb5 a6 6. Rr6+ lxd6 7. Dxd6 DI6 8. Ddl (A'semallisesti terävämpi on 80. De?, muua pelisi'i'rtoakin käytetään paljon) B. - Dg6 9. Re3 Rge7 0. le3 (Tässä on käytetty myös!siirtoa 0. h4) 0. - d5. exd5 Rb4 2. ld3 f lxd3? (Tämä on, SUOMEN SHAKKILEHTI 8 yllättävää Iky,l'läkin, paha virhe. Jos m. - Td8', niin 4. 'Le5 Rbxd5 5.. Rxd5, Rxd5' 6. Tel f6 7. Df3. val'kean se:!v,in eduin tai 5,. Txd5 '6. Lxe7 KX!e7 '7. Tel! Lxd3,'8. exdg 6 :9. d4 niini,kään valkean edui'n. Multa uhkarohkealta näyttävä,3. - Te8 antanee vastamahdolisuuksia: 4. d6 Rxd3,5. exd3 Dxd6 jne.) 4. exd3 Rbxd5 5. Rxd5 Rxd5 6. Da4+ b5 7. Da3 TdB (Myöskään 7. - Rxe3 ei olisi -auttanut, sillä s'euraa 8. fxe3 Td8 l'!3. d4! e4 2,0. TI4 sekä 2. Tall ja musta on Olvutonvall!kean uhkauksia Txl7 Tl5sekä 6. rivin sulkeutuess-a DX0l6 vastaan). 8. Tie! Rxe3 9. Txe3 De6 20. Tael Td5 22. Ixe5 Txe5 (peiliä olis,i hiukan pidentänyt, mutta ei suinkaan pe'la:stanut fxes 23. d4,! jne) 23 d4 ja musta antautui. - E. R ida a Espanjalainen peli P. Pullinen P. J. Nieminen Rautatieläisten henkilökoht-ainen mes,taruustumaus, I lk., Vuokatti ,2. e4 e5 2.. Rf3 Re6 3. lb5 a6 7. la4 RI le7 6. Tel b5 7. lb3 0-0 B. e3 d5 (MarshaHin gambiihi, joka johtaa useimmiten hauskoih~n ja jännittäviin peleihin. Niin tässäkin). 9. exd5 Rxd5 (Vaikka 9. - e4 on ny,kyisin huonossa. huudossa,,lienee se kuitenbn yrittämisen arvoinen sekin) 0. Rxe5 Rxe5. Txe5 e6 (Nyttemmin on todettu, että Marshalilin alkuperäinen siirto,. - Rf6, 'joka 'oli välilllä \bo:k!o~ naan unohduksissa, tullee hyvin Ikysymykseen) 2. Lxd5 (Ehkä turhan aikais,ta, muttg IOPPUlj-en lopu'ks'i valkea. tekee lmitenk.in ennemmin tai myöhemmin tämän s<iirron) 2. - cxd5 3. d4 ld6 4. Tel Dh4 5. g3 Dh3 6. D3? (Tämä siirto vaikeuttaa ilmeisesti val,kean puolustusta. Euwe suosittaa -6. Le3, muha myös W. Dd3 on täysin hyvä) Dg2 Dh5 lb. le3 lh3 9. Dhl (Valkean kuningattaren joutuminen tällailseen ruutuun osoittaa. hänen epäonnistuneen avau.ksessa) 9. - TaeB 20. Rd2 Te6 (Multa tässä musta puolestaan vitkaste.!ee 'ja a:ntaa' vailke-allle tilai'suuden selvitä va,ilkeuksista, jota tämä e,i,kuitenlkaan huomaa ikäyttää hyväkseen. Reiposhyökkäy;ssiiI:o IS,! olisi uhannut etenemistä K sivulsta:lle. los esim Rfl niilin 2. - g5! 22. Ld2. f4i voittaen) 2. 4? (Ral:ka'iseva virhe. Oi'be'in dli 2. irf3 ' selviää) 2. - TleB 22. KI2 lxl4! 23. lxf4 (Lähe,lin voitto 23. gxf4 ei tietenkään,käynyt Dh Kf3 Lg Kg2 Dh3+ vuoksi) 23. Te Txe2 Dxe Kgl Del +! ja valkea antautui",slillä seuraa 26. Txel Txel 2,7. Kf2 Txhl 28. Rf3 Tbl jne. - E. Ridala Ranskalain.en peli K. Ojanen V. Pulkkinen Helsing'rn mestaruusturnaus, e4 e6 2. d4 d.5 3. Rc3 Rf dxe4 (E,i erityisen hyvänä pidetlty muunnejma, mutta lopul!hsesti huonoks'ikaan ei sitä kukaan ole pystynyt osoittamaoln) 5. Rxe4 le7 6. lxf6 gxl6

11 82 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 83 (Euwen suds,ima siirto, joka on epäitlemättä pelikellpo:~nen ja johtaa miell,enhintoisi]i 'jatlk:oihin, mutta ei,köhän tavalhsempi 6. - Lxf6 ollut siltenhn helpompi ikäsi,teuä?) 7. Lc4! (Teoriateokset maindtsevat vain siirrot 7. Rf3" 7. g3 ja 7. Dd2, mutta vaikuuaa siltä, että lähettisiirto on näitä: ka:i:kkia parempi. Varkea uhkaa sopivassa ti,laisuude'ssa as lis'esti voimakkaasi d4-d5 ja Itämä uhkaus häiritsee j'atkos'sa pahasti muis'tan pehä) 7. - f5 8. Rg3 Rc6 9. Rf3 h5 0. Dd2 Dd Rb4 (Mustan om oikeastaan jo pakko tuoda tämä ratsu ds:een, muua samaha hei'kikenee ruutu es,. Tyydyltä, v,ää jatkoadli jo v,a]kea,löytää) 2. Kb c6 3. Re5 Rd5 (Uhk'CIUS 4. RxfS oj:i tietenkin torjuttava) 4. Lb3 b5 (YrHys 4. - a5 ei olisii tuottanut parempaa tulosta:is. c4 a4 6. Lc2 Rb4 7. a3 Rxc2, 8. Dxc2 ja mustalla on ahdas a aukollinen asema) 5. TheI h4 6. Re2 a5 7. a4 Rb6 8. axb5 Tukholman 5. AV -turnauksen cxg5 9. Rc3 La6 (Mu'Stan hyökkäysyritys D-sivustaUa kuivui kokoon; itse asiassa musta vain hei,kens<i asemaansa ja tämä: antaa valkeahe nyt ratkaisevaan läpimurtoon ke'sku'stassa) 20 Rxf7! Kxf7 2. Txe6 Dxe6 22. Lxe6 + Kxe6 23. d5+ Kd7 24. De3! (Vaillkaan kuningattaren tunkeutuminen mus'tan as'em~in ratkalis'ee peliin) Rc8 25. De6 + Kd8 26. d6 Rxd6 27. Txd6 + (Voitaa,k)'ilJläkin vaivatomasti, mutta palj'on tehok,kaampi alisicjiljut 27. RdS,!) Lxd6 28. Dxd6+ Kc8 (Jos 28. KeB, niinti,etenkin 29. RdS) 29. Rd5 Ta7 30., De6+ Kb7 (Valkean kuningatar toimi.i tehom,alasti: jos KdB, niin 3. Df6, ja,jos Kb8, niin ~. DeS 3. Db6+ Ka8 32. Dc6+ Lb7 (Silirto Kb8 olisi pakottanut pitköjlji,sempään jatk'oon 33,. Db6+ KaB 34. Rc7 +, vai:bka mustalla ei täl,löinkään ofi.s,i ohut pelaslumise'sta toiveita) 33. Rb6+ Kb8 34. Dd6+. - E, R i da'la, BULLETIINIA vielä saatavissa 650:- Aivan uusinta venäläistä shakkikirjallisuutta saatavissa. Magneettinen taskushakki (unkarilainen) 700:- SUOMEN SHAKKILEHTI HKl, Humalistonkatu 5 A 7, Suomen Shakkilehden kirjepeliosasto Non stop-turnaukset: Toimittaa ja,tumausjohta'ja P. S i m 0 n e n, Helsinki, Humaliston'katu 5 A '7. PÄÄTTYNEITÄ PELEJÄ /6 lopputulokset:.-2. A. Vahtera (Helsinki) ja J. Juntunen (Kajaani) 4 (6), 3. Pertti Hietanen (Helsinki) 3 2, 4~5. H. Tuominen (Turku) ja P. Römpötti (Inkeroinen) 3, 6. P. Aulaskari (Pellonpää) 2 2 ja 7. J. Jaskari (Porvoo). ME/II8 Eriksson~Juntunen /2---/ 2, Erilbson---Stenbäck -0, Eriksson---Palmo / 2 _2, Stenbäc'k-Havulinna n-i, Havulinna-V. Mustonen. / 2 ---/ 2. [9 alkoi Osanottajat:. H. Tuominen (Turku), 2. Harry Sauso (Heinola), 3. Stig Miettinen (Tammisaari), 4. T. Pohjakallio (Lahti), 5. J. Jaskari (Helsinki), 6. E. Ronkanen (Juva), 7. L. Niemimaa (Turku). 20 'OdoHaa 4 pelaajaa vastusta:jia. [7 Iäderholm-Ronkanen -0, I[.I9 Sopanen-H. Sauso n -l. [2 lopputulokset:. Stig Miettinen (Tammisaari) 5 /? (6), 2. H. Stenbäck (Porvoo) R. Molarius (Etelä-Kaarela) 3 '2, 4. Y. Kaartinen (Kajaani) Paahtama (Kemijärvi) ja S. Sauso (Heinola) 2 b ja 7. E. Saukkonen (Pakila) O. /22 Molarius-Li:ndroos -0. II}23 Saarikoski-Åström.oLI, Eiskonen-Grönva:! /2-/2, Tapan:ila~Ei's,konen,OLI, Vahe--Korhonen 0e-. I}24 Vatanen-Venho -0, Ha~junipää_Venho -0, Venho-'Senbäcik -0, Huuhka--Dahlqvis,t '~0:, Harjunpää-,Huuh:ka / 2 _/ 2. III}9 Haapaniemi---Nisula / 2 _ f2, Haapaniemi-Toivari / 2 _ / 2, Haapaniemi -AnUn ---"0" ' III[2 Koistinen-Antin -0, Koistinen-Fabritius -'0, Fabnitius-A, Kokk'Onen 0--, Huus'konen-Fabril'~us,~O, Osmanen-'Huuskonen III[22 Spåre-'Noponen -'0, Spåre-'Ralja:Hn 0'-:, Valtonen-Paihta OLI, Heilkkinen-Laine / 2 _/ 2, Varjonen-Pahta OLI, Pahta~Raljain ---'0, Pablta--Spåre I-{l, Hajalin-Noponen Qi..-I, Noponen-Varj'Onen III[24 alkoi Osanotta!jat:. Hauno Eskola (Kauvatsa), 2. V. Juntunen (Maunula), 3. Raimo Salmi (Kaleva), 4. Markku Peltoniemi (Päntäne), 5. Soini Suo kas (Ristinummi), 6. Ake Skogster (Tapiola), 7. Toivo Norlund (Kauttua). 2. POKAALITURNAUS Aav.anto-Tepponen -0, Tepponen-Laakso,oLI. SM-turnaus VatHteUavas,u emme ole saaneet tj,etojarurnauksen,kulusta ja päättyneistä peleistä. (I,lmeisesti tulokse't ovat vcliltiosclilaisuuks,icli).

12 84 SUOMEN SHAKKILEHTI Tähystin: ~_ Taideshakkia SUOMEN SHAKKILEHTI Toimit!. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi, Otalaakso 85 Ehdokasturnaus alkoi Curacaossa Eteä-Ameri:kam PQhjoisrannikolla toukok.. pnä osanottajina suurmestari! P. Benkö, M. Fihp, R. Fischer, E. GeUer, P. Keres, V. KO'rtshnoi, T. Petrosjan ja M. TaI. 6. p, Pelkow, Bulgaria 62. E. Pelile, Espanja 63. H. Hermansson, Ruotsi Finnish Chess News Heikki Westerinen won the championship of Helsinki by defenting Llmari Sdlin in a match by 2 /2_ /2. These two' players had tied in a championship to'umament the Jimt place. Kaarle Ojanen reained his title as the champion of the Finnish Chess F'ederation in a tqurnament in whkh he tied with H. We'sterinen the first prize by 7 PO'ints Qut O'f 9 games. Ojanen wa's the o'ld ehampiqn 0' 96. Both cleared the tournament undefea,ted. The results of others were O. PastuhO'ff 5 /2, A. Fred 4/2, A. Kivliaho, P. Smonen and N. Wikberg 4,. MäkihO'vi 3 /2, E. Candolin 3 all'd T. Jemström 2 /2. A Nordic tournament will he arranged at!naantali (Nådenda:l between Tune 24amd Tuly 2. by he loeal chess club. It wih be open to ah nqrdic payers of master,, II and II! class. Information obtainable from Mr. Forssan, Koulu'katu 8, Naanali, Finland H. Ahues ja A. Volk- 65. E. A. Virtanen, Hki: man, Saksa K. Stoyanoff, BulgOJllia KERHOTOIMINT A... Jatkoa sivurta 65, I, Asialle 'Olisi tietenkin aina eduksi, jos.kerhon sihteeri olisi sen verran kynäniekka, että pystyisi saamaan kuivat turnausselostukset nautittav'cic:m kil"jalliseen muqto'o'n. Ta askelta eteenpäin merkitsee myös se, <jo's ainakin tärkeimpien 'kilpailujen yhteydessä voitaisiin sanomalehdeslsä julkaista jokin peli päättyneestä kilpa.ilusta. Ta kolmas vaihe dlisi se, elitä pailkkakunll'an lehti rupeaisi seuraamaan myös muualla niin ko'timaas'sa kuin ullko'maihakin tapahtuv'ia tärkeimpiä 'kilpahuja enemmän tai vähemmän säännöllis esti. Ta Iopu'ksi vielä eräs tärkeä asia: SUQmen S hojkbl ehti mielellään jullkaisee palstoihaan mahdollisimman paljonko'birrnaisia uutisia. Tätä tehtäväänsä se pi tää sitä tärkeämpänä, kun aikakcijusehtemme on maassamme ainoa ju'vkaisu, jonne :kailkki 'ko~~maiset shaikkiuutiset voivatkes'kihyä yhteen pai,kikaan. Tällai'sen yhdyssiteen merkitystä maassa, jossa välimatka! ov'a! pit,kä!, henkilökohtainen yhteydenpito han'kalaa ja Ijossa pelaajilla, liittoon je kotipaikkaan ka.t 'somatta, ei ole yhteisiä vuos,rttaisia,kokoontumistilai:suulksia, ei voida yliarvioida. On myös huomattava, e,ttä vain tätä tietä voidaan saada edes summittainen ylei,s'kuva harra'stusalamme kehitykselslä ko:ko maclin huomioqnottaen j.a että vain tätä :tietä ne säilyvät yhteen,koottuna ja vali!koituna aineskokoelmana jajkimaailm0he ja mahdolilisile historiallisen,katsausten 000tiljoiHe L. Larsen, Tanska 68. M. Kokkonen, Iisdlmi 3 Apumatti (3 69. M. Marysko, T'sihekkos,loveakia Itsematti 2.

13 86 SUOMEN SHAKKILEHTI 70. F. Bondarenko, SSSR 7. G. Popov, Bulgaria 72. R. Heiskanen, Hki SUOMEN SHAKKILEHTI 87 Myös puotmstuksenmuutoksen voidaane'sittää monivaihe'isena. Todistuksena kuvio 9. E'SipeH:ssä teemamuunnelmojt ovat. - exd4 (exf4) 2. Rd3 (Rbe6). Houikutuksena on. Df3?, jolloin teemamuunne,lma'! ovat. - Txd4 (Td3) 2. Rd3 (Rbc6) ja :kumouis. - exd4,! Ratkai'suss,a tulevat jälleen mukaan uudet pu'olustussiirl'ot:. Df7!,. - RxcJ!4 (Re-) 2. Rd3 (.Rbc6). 3. Matin- ja puolus,tuksenmuutosten yhdistelmät Matin- ja puolustuksenmuutos,ten yhdiste'lmät muodostavat mielenldiintaisen laadinta-alueen, jota, on syytä käsitellä eri'k'seen. 0. Leo Valve STm 'turn. ~55. E. Ruklis Szverdl. Sport G. Jönsson Suomen Shakki -5 ItsemOJlti 5 ApupatU 7i Hsematti 8> M. Myllyniemi: MUUTOSPELI 2-SIIRTOISISSA 2. Puolustuksenmuutokset Matinmuutoksi'Sta puhuttiin,,kun esipel'8>sä ja ratkaisupe:lis'sä mustan puolustussiinot olivat samat, mutta nhtä seuranneet valkean mattishrrot muuttuivat. VcYidCl!an ajatella laadittavaksi tehtävä, jossae'si- ja ratkaisupe,leissd mustan puolustusshrrot muuhuval, multa vallkean mattisiirrot säij,yvät entiisellään. Täl 'löin sanotaan, että on tapahtunut puolusluksenmuutos. 7. A. Ellerman Suomen Sha!kki M. Myllyniemi Caissa -5>3' 9. H. Hermansson Sha'kkiolympi!a -82 Tehtävän 7 ku'vioasemasta voisi päätehä, että sen ideana on 3-kertainen tulkinta ruudu],]a f5, s'iuä,lyöntejä seuraavat mojttisiirrotkin on olemassa:. DxfS 2. Db2,. - RxfS 2. Rd3 ja. - exf5 2. Dxel. AlkusiJirron. TW jälkeen ei esipelin tu'kinnoi'sta f5:ssä ole enää mitään,jäljellä. Valkean maltisiirrot löytyvät kuitenlkin uusis,ta muunnelmista:. - Le4 2. Db2,. - Te4 2. Rd3 ja. - e4 2. Del. KU'ten matinmuutoksetkin, voivat myös puolustuksenmuutokset esiintyä houkutus- ja ratkojisupellien valillä,,kuten esimerkki 8 osoittaa. Alkuasemcus'S'a voi musta vaaratta suoriittaa lyönnit se,kä e5:s'sä että e7:ssä, multa houkutuksessa. Df8? 'seuraa:. - Rxe7 2. Kxa7,. - Txe7 2. Txf7 ja. - Dxe7 2. Txe6. Houkutus kumoutuu kuitenbn siirtoon. - Rxd4 Ratkaisu on. Dh2, jo]loin valkean mattisiirrot e,siintyvät nyt muunnelmissa. - RxeS 2. Kxa7,. Txe5 2. Txf6 ja. - Dxe5 2. Txe6. Kuvion 0 asemassa on mustan teemojsiirtoihin matit valmiina:. - Tb4 (Tg7) 2, TxeS (Txd6). A'l'kusiirto. Re,5! vaihtaa em. muunnelmissa matit keskenään:. - Tb4 (Tg7) 2. Txd6 (TxeS). Kysymys on yhtäaikaisesti taipojhtuvislta puo~ lustusten- 'ja mattienmuutoksi'sta ja täna~s,i'ssoj tapau'ksi'ssa sanotaan mattien vuorottelevan. Kuvion esipeen muodostavat muunnelmat. - Td4 (Ld4) 2. Re3 (De4). Alkusihto. d4!vuihtaai iko. matlit:. - Txd4 (Lxd4) 2,. Rb4 (Rr6). EsipeEn valkeat mattis>iirrot syntyvät aivan uuls'len puolustussiirtojen jäillke,en:. - Ld3 (Td3) 2. Rc3 (De4). Tehtävässä 2 on sekä esi- että ratkaisupehn teemamuunnelmi's'sa täydeuiset puollustus,ten ja maltien muutoksell. 'SeUaista e:sihämislapcl!a sanotaan i'hannepuolustustenmuuto'ksiks.i. Esipeli:. - La4 (LeS, Re4, ReS) 2. Dc4 (Re3, dxe4, Re6). Ratkaisu:. d4!,. - Le4 (Lxe5, Re4, ReS) 2. Re3 (DeS, Re?, Te5). 3. I. Ruonala ST:nturn. -SS Matinmuutoksia voidaan yhdistää puolu:stustenmuutoksiin monivaihetehtä.vi;ssä, kuten tehtävä 3 hauskas,ti osoli,ttaa. Esipeh:. - Lxf6, (TfS) 2. Rf7 (Rg6). HOUlkutuspelissä. Df2?,tapahtuu esipeliin nähden 'Puolus,tuksenmuutokset:l. - HdS (Re,s,) 2. Rf7 (Rg6), Houkutus kumoutuu. Lh6! :een, Ratkaisussa tapahtuu houkutu:spe>liin nähden mat,inmuutokset:. Da3!,. - Rd5 (Re6) 2. Ree6 (Rde6). natkuu)

14 I!, i l II!! 88 SUOMEN SHAKKILEHTI Ratkaisuja Ssh 7/6 ja /62 25 (Pe'tkow). Tg3! Pie nr IshrtopakkogriJmshaw. 26 (Hynönen). Dxa2! Pari matinmuu!tosta. ~ Rc3 ('LxeS) muunnel'missa. 27 (Stoyanoff).. RfS! Kat'kojen jällkeisiä matin muutoksia. Esipellin. - Re4 (Rd3),korostaa houkutus. Dd6? Rf7! 28 (Popov). Rxd6 (2. RbS ja 2. Rb3). TgS (Tg3) 2. RfS, (Rf3). Pari mie,lenkiintoistasa:mallakertaa krihlllistä ja ant]krhti'llistä puolu'stussi:irtoa. Idea on kuitenkin aikaisemmi nkin eshe'tty. 29. (Dijk). DeS,! 7 grimshawkatkoa, hyvä saavutus nykypäivi'nakin. 30 ('Sall.ovanra). es! (2. De4.). - L04 (Ld4, Lb7) 2. Rxf4+ (Kf7, DbS,). Eritoten muunne'lma. - Ld4. on mrelenbintoinen. 3 (Hawe,s ja Ravenscroft). La2!. - Te4 (e4) 2. OWQI (Tfl); linnoitus siirto ja Tfl val:ittavana on 'kyllä vdhemmänäkin materiaahilla esi'te<ttäv'issä. 32 (Mäkihovi). Rh6! (2. RfS,). - Tf2 (Re'J" Rd4) 2. Tf7 (Rf7, a8lr). Numeron paras tehtäv'ä kolminkertarsin yhden linjan Herpain. Vahinko, euä MÖikihovi Qn jättänyt,laadinnan viime vuosina perin vähälle. 33 (Moser). glr Lh3 2. Rg2 Lg4 3. Rh3 Lf3 ja. glll Kxhl 2. Rg2 Lxg2 3. g3, Lf3. 34 (Bondarenko). La4+ Ke3 2. Ldl Ke4,3. Lf3 gxf3 4. e6 f4 35 (ls.o~puonti). Kd3' Re& 2.. TeOKg4 3. Ke4 ReS; 36 (Kaikovin). Kf5 Rd7 2. Kg'6 Th7 3'. Kxh7 Rf8. 37 (Ahues). RdS? Lxe4!;. Lb6 Mati'nmuutoiksia muohkoneistolla. 38 (Bereznoz ja Orpov). d4 Tornikertoa Ija ohesta,lyönte jä. 39 ('Larsen). e5 (Del, Tel, Le2)? d3 (Re7, fld, d3)!. exds!.houkutuksia ja matinmuutoksla. 40 (Kakovin). T~l!. - Lg7 (h3, b4) 2. Tg4 (Tl<e4, Lxc6.) 4 (Petite). Le2! (2. Ldl) L - Re3 (Rf2) 2. Re6 (Ra8). Pmi katkomuunne:lmaa maitl'iihoukutuk srn. 42 (Bondarenko). Lf6 a4 2. f3 (2. f4? as 3. fs a2 4. Kf2 ald 5. Lxal 6 6. e5 fxe5 7. f6 e4 8. f7 e3+ 9. Kfl e,2+ m. Kxe2 KgZ+) agr 3. f4 a2 4. IS ald+ 5. Lxal 6 6. LeS fxe5, 7. f6 voittaen. Toisen siirron tempomenetykseen on perustuva 5-nappulainen. 43 (KoppelomÖlkii)... exb7 Lxb KeS I (2. Kd6 LeB 3,. Ke6 La6 4. Kc5 Le2!) Le8 3. Kd6 La6 4. Ke6 Le8 5. Kd6 =. Valkea kuningas pitää hauskasti lähetin,kurijssa. 44 (Paros). - LeB 2. RbS Rxe6.;. Rb8 Re6 2. Ka6 Le8. 45 (Toger). - f7 2. Te6 fbld;. LgB Re6 2. Tg7 fxg7. 46 (Tura). TfB!. - Re2 2. De2= Rel3 3. DbS+ Rd5 4. Te8+;. - Rb3 2. Db5 Re5 3. De8 Re6 4. De7. 47 (Pepe!ljaeva). Th6! L - LdS CLg6, e3) 2. ThB (Txg6, Th8) Lg8 (h4, LetH) 3. h4 (h3, Rd3). 48 (Riihima'a). Kun tutkitaan, mitä valkea on.jyönyt e3:ssa, 'selviää, että jompi kumpi puoli on menettänyt linnoiltus.oikeutensa. Vastaus: Ensibi ehtivä puoli voi linnoittua, mutta ei senjälkeen valstapuoli. R. Heiskanen on os.ortlanut tehtävän 23 (Bondarenko) virheeniseksi:. Rf3 Kg2 2. Rd4 Kxhl 3. RG6 Kg2 4. Rb4 Kf3 5. Ra2 bxa2 6. Ka2 Ke4 7. Kb3 Kd5 8. Kb4 KGB 9. KaS voittaen. OSTETAAN VANHAA SHAKKIKIRJALLISUUTTA Tarjoukset SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 89 Lopputehtäväosasto Toimittaa ERKKI PUHAKKA, Suomenlinna, Isosaari 7. J. Koppelomäki, Teuva 8. A. Gurvitz, Neuvosto- Ensipainos Hitto 3. pajibnto 7. neuvostoliittolainen shakkikongressi W3 Tasaipeli 9. A. Gurvitz, N.euvos.to~ lii~to. palkinto Isv estji:ja W29! VaLkean vo'itto Tämän numeron ensipainos es'ittää pienen si:irtopakkosommiteiman. Muut osaston tehtävät on poimi,ttu A. Gurvitzin tehtö'völkolkoelmasta, joka on juilkajistu viime vuonna ja myösikin nyt Isuomallaisista ki'rjolkaupoi:sla saatavissa. KO'koe.Jman 70 tehtävää edustavat huippuluobkaa. Kuviointi ja tekstlr ovat kirjassa selkeästi es[itetty, joten sisälllöstä päälse'e he.lposti selvihe kielhaidottomcmakin. Erittäin suositeltava teos loppu tehtävistä kiinnostuneille. Ratkai,suja (2/6'2): 4. (Kakovin). Re6+ Ke7 2. R6 f4 I8lD 3. Rxel LJGe'l 4. KeZ Lg3 5. Kf3i Lh2 6. Rg6+ ja 7. Kg'2 tasapele:in.,selv'äpiirteinen tehtävä, joskin hei,kkoutena on mustien ralsujen liikkumattomuus. 5 (Koppe~omäki). e6 Kb8 2. Kd8l! Lf6+ 3. Kd7 Rf8+ 4. KeH Lg7 S. Ke7!! (Jos Kf7? nun Lh6 ja valkea on si'irtopakoss.a:) Rh7 (Tai 5. - Lh6 6. Kf7! ja musta 'On siirtopakossa) 6. Kd8 Lf6+ 7. Kd7 jne. 6 (Seppdlä). h6 e,3 2.h7 e2 3. Td4 Kel (Tai 3. ~ KelI 4. Te4! T8+ 5. TM! Tm 6. Tf4 Tb8+ 7. Tb4 ThB 8. Te7 tasapellli) 4. Te4! Txe4 (,los - Tb8+, niin 5. Ke3 Kdl 6,. Td4+ Kel 7. Te4 Kdl 8. Te7 tasapeli) 5. h8d Te3,+ (eld?? 6. Db2 matti) 6. Ka2! eld 7. Db2+ Kd:l 8. DcZ+! Kxc2 patti. / Mielrlyttävä allkuasema, ehdoton taloudehisuus sekä ratkaisun sellv'äpiitteisyys.' i j.a yl.lätyksellisyy's ovat niitä te:ki'jöi<tä, jotka.kohottavat edeuä mainhut tehtävät I I suomalaisten valioj.opputehtö'vien joubboon. 't l{; Tehtävien 7-9 ratkaisut ensi numerossa. Lopuksi vielä toivomus laati'johle:.osasto 'kaipaa kovasti ens~painoks~al

15 90 SUOMEN SHAKKILEHTI Uutisosasto Kaarle Ojanen Suomen Shakkiliiton mestari 962 Suomen ShakkiJlliton mestaruusturnaus pelattiin aikana '3.-2,3. 4. He}singissä Stadrontn kahvilassa. Turnaukseen otti osaa ne<jakymmentä pelaajaa.. o.nnistunee'sta järj,es.telystä vastasi liitto Hse ripeän puheel'johtajansg sha<k.kimestari S. HeI tee n: johdolla. MestariluoikassG oli ~as'a'isen vahva kymmenen pelaajan ryhmä. Suosilkkina o'li luonnolhsesti mestaruuden puolustaja K. 0. jan e n. Uhkaaj.ina monta nuo~ remman polven mestm'ia, joista näkyvin juuri leivottu Helsingin mestari H. W e s te r i n e n. Allkukierrokset näyttivät Oj ase.[[.e vähemmän lupaavilta, sillä. berroksen tasape.li S i m 0 s ta va:staa'n oli sitkeointä,[aoa'tua ja toisella kierrokseha J e r n S t r ö m i' ä vas,laan oli jo tu'lossa sel'vä' häviö, mutta viime,ksi main~tun kuorisiirto ooli kehnointa laatua - häviöön johtava. o.janen on 'kuitenkin ennenkin oosooittanut, 'kuinka vaikeudet voitetaan ja nuin :kävi tälllälbn Ikertaa. Loppukierroksilla o.janen pelasi varmasti ja säilytti tasapi'stein mestaruutensa. Heilkki W'esterinen srjoihuli jakamaan ensimmä~stä sijaa, mutta eräistä pisteistä hänen on kiittäminen vastapeaa'jien huotlimattomuu tla. o.jasen pahin uhkoaja oli koil'me kierrosta ennen loppua o.. P a s t u h 00 f f, joua o.li vie:lä selvä mahdohisuus mestaruuteen. Nämä viimeiset kierrokse t ohvat hänelle kuritenikin kohtalo'bkaat, sillä niistä tuli vain yksi pi'ste ja tulos,tau:lu:kossa hyvä kolmas sija sen'tään. Aatos F red vei niulka:sti ne!l'jännen palkinnon, joka tu!li erihälin s'itkeäm. talisterlun perästä. Fred ei ole enää enhsessä vedossa, rjonoin hän pelasi lennolk kaita sommitelmapele!jä. Tiilalle' on tuluut.kovin kaa,vama'inen OJsemapeli, jolla ei hevillä koko pistelirtä lei vota. Viidenneltä palkintoa olivat jakamas s a A. K i v i a h 00, P. S i m 0 ne n ja N. W i,k b e r g. Kiviaho menetti hätällyn takia hyviä pe.lejä, jotka olisivat tuntuvasti kartutlanee pistetiliä. Simonen perlasi a ktrhvisesti ja: e'rinomaisi'o as.emria, multa maltrtamahomuus ja ailkapulat vevottivat osansa jo :selvi stäkin pe'ieis tä. WIikberg JOIksoi kuin jaksoijbn nousta jakamaan viimeistä pa:llkintosi,jaa. Hänen v'oittonsa Fredistä ol'i 39 siirron pituirnen j'o kesti 'l'3 tuntia SOI minuuttiin I Kahdeoksanne.ksi s'ijoittui,]'lmari Mä rk iho v i, joka O'soirttautu'i tällä kertaa y.llätysvalmiikst pe.[aaja'ksi. Härnen voittonsa Pastuhoffi:sta on teore ettisesti erittäi'n mielen'bintoinen. MÖlkJihovi mene'tti -shakkis-okeuttoaran ainakjim puoliltoista pistettä,.j'otka medkitsevät parlrjon nain.lasaväbsessä ja pienessä turnauksessa. E. C a n d 0 ' i n jäi yhdeksänneksri, multa o~isd yhtä hyvin voinut olla jakamas'sa vailkka :kolmatta palhntoa, jos ei oilisi loppukierrok's'il:la tapahtunut pahaa' väsymistä. T. J e r n s t r ö m jäi viimsi'seksi upporikkaalla peil!i'tyyhiuään, joka 'joos kus tuo onnri stue:ssaan kauniita 'vo'ittoj a, niinjkuin oli nytkiin,käydä o.jasta va:srtaan. Toinen asia on, että monert pelaaja.t hyök.käävä>tkin ensin ja Jernströme'i tahdo se,lvitä puolustuspelis'sä, joten syytä on harkita umpipeleihin siirtymlistä. Turlolkset: '/2 '/2 '/2 '/2 '/2 '/2 '/, /2. K. Ojanen 2. H. Westerinen.... '2 3. O. Pastuhoff.... '/2 4. A. Fred.... '/, 5. A. Kiviaho 0 6. P. Simonen '/2 7. N. Wikberg I Mäkihovi E. Candolin T. Jernström '/2 '/, 00 '/ '/2 o o o '2 0 '/2 o 0 '/2 o 0 '/, 0 '/2 8 o o o 9 0 '/, '/2 '/ '/, '/2 '/, '/, Pisto ' /2 4 ' / ' /2 3 2 ' 2 Sija I II III IV SUOMEN SHAKKILEHTI 9 Ketola ja Toivonen ottelevat shakkimestarin arvosta ME-:[uokas'sa käy']iin,kärkipäässä hermoja ik:ysyvää tasavo'imaista taistelua prsteistä j'a merstarin arvoosta. Vielä viimeisellä kierrokseha KuopIon E. Ha:ransiilla ali mahdoniiisuu's yksin vooittoon, multa häviö 'vei ja!kama.an Ikoln:atta trlaa. Tarkasti pelaava K. Ketola.ja asemcclijisestli 'k'ehittynyt A. TOIvonen Jak~Olva~.,sriljan ja suorittavat jatko-otteolun shaikkimestmirn 'arvosta. Kolmatta ttlc:a l'~?ivat kaksi yritteiliäsrtä pe,laajaa Ikouvolalainen. Brander rja E. Hav al~r. Vndenneksi ja kärkijoukon pi'stei'sriin y:hävöiksi :s.i joittui E. Bonsdorff. Eraaseen tasa~ peliin suostuminen olisli Hennyt ja.ettua kolma~ta palikint?cc.. G. Brantb~'~?" tult. kuudenneksi ja selvisi ilmam vnroirtusta. Jalrktlou:kon nerljaa peilaajaa JO! abe vaatimustluloksen. Tul'okse ] - K. Ketola (SSK) ja A. Toivonen (KäYIS) 6rl /2 (r9), III-IV. Brander (KouISK) ja E. Hava:n:si (KuoSM) 6, 5. E. Bonsdorff (HSM) 5> 2, 6. G. Bramtberg (HSK) 4, /2, 7. T. Rissanen (HSM) 32, 8. E. Virtanen (HSK) 3" 9. B. Ahlbäclk (JakSK) Zja l'or. J. He'lenius (HämSK).. luokassa peilasi :kaksri rkymmenmieh!i stä ryhmää. A-ryhmän v?iton j.cii~oivat L. s j um 0 f f ja nopeasti kehittynyt M. R ä i bk ö ne n. B-ryhman VOltit niukasti P. T a u r i ala. Tulokset: A-ryhmä:.-2. L. Is;jurmof! (HY8) rja: M. Häi,kkönen (HSM) 7 (9),3. M. Laiti:r;en (.SSK) 52, 4. o.. HcPlme (JärVSK) 5,5. A. Kulma'la (HSM) A. Lame (SSK), ja U. Mannonen (Garmbiten) 4, 8. K. Kai,bko (Gambirten) 3 rl / 2, 9. V. Mustonen (KäYS) 3 ja O. Helkavaara (Gambirten) /2. B-ryhmä:. P. Tau!iala (HSK) 6,/2,2.-4. J. EHvi'ng (Gambiten), P. Määttänen (VammSK) ja. R. Toivonen (KäY'8) 6, 5. T. Kasarnen (SISrK) 6, K. Kmnunen. (HYS) 4,/2, H. Haantorla (HYS) 'ja J. Kuivcdainen (SSK) 3, 9.-\0. R. NIssmen (rhsm) ja K. Öster:lund (Garmbiten) 2 /2. TYÖVÄEN SHAKKILIITON YLLÄTYSMESTARI ILMARI TUOMAINEN Kotkan Työväen Shakkikerho jöljesti pääsiäisenä 2i5,-vuotisrjuhlaki.lrpailunaan Työväen Shakkiliiton mestaruus'lurnau:ksen. Turnaukseen otti osaa 67 pela:ajgia'. MestarHuoikkaan saatiin mu~kaan vain v'iisi mestaria. Poissa o.li mes'tairuuden puolustaja, Matti Ra n t a n e n ja: -6lipä myösikään turkulaisia mesta:reita kiinnost=ut kilpailu. MestmHuokka' saatiin käyntiin,kolmen täytepelaa)an avul'~a~ mutta: vastaav asrti ME-Luokka menetti arvoaan. Pa:ras ja näkyvin ratko'lsu oi[:[m o]lut viiden mestarin turnaus kaksirberroksisena. LiHon mestaruuden voirtti yl'ivoimaisesti 2rl-vuotrCIIs tur'kulalinen akateeminen pelaa'ja Ilma:ri T u 00 m a i n e n. Yhtä yllättävärsti otti 'toisen tilan Pauli M a r t t i n en Kotkasrta. Ko[;matla so.'jaa jakamassa olivat V. Pul'kkinen, H. HDnk.:anen ja K. Ka.unonen. Tu'l'Okset: l. Ilmari Tuomainen (TuTS), 5,/ 2 (7), 2. Pauh Marttmen (KoTS) 4, V. Pulrkhnen (HTS), H. Honkanen (HTS).ja K. Kaunonen (KarhTS) 3, /2,6. E. Lahti (HTS) 3, '. 8. Pertti Marttinen (KoTS).ja P. Palmo (TuTS) 2 /2. ME-luokan voitti turkulainen E. HiIlilä 'ja ansai,tsi rshakbme starin arvon. Hyvänä kokkolic'rlcf R. K a ura ne n Jyväskyläs,tä vain puoli pistettä voitta:~ jasta perä ssä. Kolrlllcmndla 'Si.jaUa oli mellkoista tungosta, silliä S-6n jakol ne lja pellagljaa. Tulob,ol:. E. HH)ijllä (TuTS) 5 (7), 2. R. Ka:uranen (JyvTS) 4 /2, 3:-6. PauJii Hietanen (HSV), A. Kalle'inon (KurlHSH), V. NurmI (TuTS) ja M. Puustmen (KarhTS) 4, 7. o.. Saminen (llts) 3 ' /2, L. Linden (LohiSrK) ja A. Kiviharju (KaI'hTIS) 3>.. luokan palkinlomichot, A-ryhmä:. U. Venäläinen (LahT,S) 6(7), 2.--.,3 ṛ A. Paasu (HTS) ja V. I-!okke!on (ÄänSK) 4 /2. B-ryhmä:. R. Kolilaino:ll (KoTS) 5 (7), 2. P. Jalo (HT.S) A. Nilsson (HSV) 4.. C-ryhmä:. K. Vesa (KoTS) 4 ' / 2 (6), 2. M. Raruti-ainen (KoS) 3 /2, T. Kallio (KoTS), J. Karjalainon (KoTS), A. o.utinen (KoTS) ja T. Satukangas (HTS) 3.

16 92 SUOMEN SHAKKILEHTI 2. luokan palkinto miehet. A-ryhmä:.-2. T. Ollikainen (KarhT'S) ja O. Hannula (KoTS) 6 (7), 3. U. Joutsen (VaaT'S) s,. B-ryhmä:.--2. V. Sohlman (Hangon TS) ja K. Hakala (KoTS) 6 (7), 3. A. Ponbka (Lopen SK) S. e-ryhmä:. K. Rask (KoTS) 5,2 (7), T. AnNn (KoTS), T. Id8'tröm (Karh'DS) Ja P Tarpi.la (ÄämSK) S. EI!NO HEILIMO 75-VUOTIAS 2. 3,. '962 täytti shalkkimestari ja kansainvö'linen shakikituomari, en!. kihlakunnantuomari E i no Hei i m 0 7S, vuolla. ShabIDimestari Heihmo on niin kotimaassa rkuin ulkomailla:kin Ilaajalti tunnehu sekä pelaajana, shakkiorganisaalttonina että ikil'j.epelin harrastajana. Pelaami's,en hän ailoitti Hesingin Shaikbkiubissa 909 ja nousi shakkimestari:ksli 3. yleislsuomalaisessa turnauksessa ):9,2S. Paitsi 'lukuisissa henlkilökohtai:s:issa turnaulks issa on HeHimo pelannut mukana myös kansain shakkikisoissa Lontoossa -9'2'7 ja Miincheni,seä 936 siniva'lkoisia väre'jä edustaen. Hän ei ole vielölkään luopunut aktiivis.esta pelaamisesta, v,aan osahistuu virkamiesten joukkueen. pöydällä Iisalmem työpailkkakilpa~luihin. HeiEmo on. omis~tanut merkoisesti oikaa ja voimiaan myös organisatorishle tehtavil'le. Han toimi 9-52, Helsingin shakkio'lympial ai'sten turnausjohtajana, v:n!,9s6 naiisten maailmanmestaruus-ottelun ylituomarina ja Hesngi's,sd viime 'k.esänä pelattujen yliappi!la'iden joukkuemaai:lmanme'staruusblpaliluj,en yhtuoma Tma. Suomen Keskusshakkiliiton jäsen hän on o,],]ut V:sta lb5i2,lähtien. Hän on myös Suomen Kirjeshakki!vHion puheenjohtaja. V. 947 myönne'ltiin HeiEmol'le shakin cmsli ome!kki, 952 kalnsainvälisen shakkituomarin arvo 'ja 957 shakin cmsiomerkiki kuitaisin sotilain. Heiilimo 'On kautta maan runnehu kunnioitelttuna ja suosittuna shakkielämäjmme johtomiehenä. HANNES HONKANEN BO-VUOTIAS Shaldkimestari H ann e s H 0 n 'k a n e n täytti IJ vuotta Helsingissö. Iisalmessa syntynyt Honkanen runnettiin jo. '920-luvuta lähtien etevänä bahvilapelaajana, mutta varsinaises,ti hän tuli ki:pashakin piiriiin vasta viime sotien jci!lkeen, joharn hän liittyi HTS:ääm. Hän onsiiltä läjhtienkil-pahutkin erittäin ahkerasli ja hdnen vörikäs ja,kansanomailse sta huumoris,taan tunnettu hahmonsa on tuonut oman panoiksensa turnausten Hmapiiriin. Honkasen Ikilpailutulokset ovat olleet vaihtelevia, mutta hänen "elämän turnaukseksi" muodostui hänen voittonsa 9 S7 Hellsingilssä pe,latun pohjoismais.en ' turnauksen mestariluokan B-ryhmän voitto. Hänet on kuilt,enkin aina tunnettu vaaralhse!ksi vastus taj ak'si. Honkanen on myös osallistunut shakkijärjeetötyöhön Työväen ShakkHiiton piirissä. Hän on useaan otteeseen kuulunut 'liittonsa Idittotoimilkuntaan. SUOMEN SHAKKILEHTI 93 Lapua voitti neljän kaupungin ottelun. Turnaus pe,lattiin vioittajan kotikentällä lr4.--is. päivinä huhtikuuta. Lapua on monet kerrat ollut "ilkuisena kabkosend' nelljän kaupungin turnauksessa, mutta nyt viimeinkin tuli voitto ja viejdpä aivan yuvoimaise's:ti. Joukkuepistee t jalkaa:ntuivat seuraavasti: Lapua 3, Pietarsaari. / 2, Vaasa ja Kokikola /2. Parhaina pistemiehinä palkittiin Lapuan Y rj ö Ö v e r ma r k, Pietarsaaren R. Liman, Vaasan R. Teppo ja' Kobkolan M. Ko kiko. Ens'r vuonna on turnau8'pai,kkcma Kokk'ola. TäydeUiset tuloks,et: Pietars.aari-Kokkola 5-5 R. Limam-L. EpikS'son ---'0, H. Saari--S. SneHmcm --0, A. Videman A. Ruuttula,0-, K. Sandvtk--M. Kokko / 2 --/ 2, S. Rönnig--J. Lahti 0;...;. N. Sandvik O. Harald 2- /2' F. Ström,.-E. Holmsten /2 _/ 2, A. Krohn--A. Milkkola Of--l, H. P~rkkinen--H. Lindqvist '-0, I. Srömberg--T. Söderström /2_/2. Vaasa-Lapua 3--7 R. Teppo--H. Yil'ihärsilä -0, K. Korpi-Y. OvermarkO,...,, J. Sel:lberg- S. Li,lljamo 0f--, E. Kahela-E. Vuorenmaa --0, L. Björk-- V. Virtanen,.-0, K. Vahervaara-H. Yliannala 0'-, Y. Lindholm~M. Huhtala 0-, P. Lukkar~la A. Karsllkkoniemi 0L.., E. Nygård-H. S'innemÖ'.b 0'---". J. Lehto-E. Kotiranta 0--. Vaasa-Pietarsaari 2-8 R. T,eppo-R. Liman / 2 _/ 2, K. Korpi--H. Saari,o~l, J. Sellberg-A. Videman,/ 2 _/ 2, L. Björk-S. Rönning OL..l, K. Vahervaara~N. Sandvik / 2 --/ 2, Y. Lindhalm:..'...F. Ström,0'-. P. LuHarila-A. Krohn 'O~l, E. Nygård--H. Parkkinen 0-, J. Lehto-I. Strömberg '0'-. Lapua--Kokkola 7-3 Y. Y,lihärsi'lä-L. Eri:bsson 0>-. Y. Öv'e rmark-s. Snellman --0, S. Liijamo- A. Ruuttula -0, E. Vuorenmaa--M. Kokko 0'---". L. Vuorenmaa---J. Lahti -0, H. Yl'icmnaila-O. Harald -0, M. Huhtala--E. HoLmsten 2-/2' A. Karsilklkoniemi--A. Mikkola -0, H. Sinnemäki,.-H. Lindqvis't I...JO, E. Kotirantcc-T. Söderström '2- /2. Pietars.aari--Lapua 3 'I2-B 2 R. Liman--H. Ylihärsilä / 2 _/2, H. Saari--Y. Övermark 0'---". A. Videman- L. Vuorenmaa / 2 _ f2. S. Rönning--V. Virtanen 0'---", N. SandVlilk--H. Yliannala '/2-'2, F. Ström-M. Huhtala /2_/2, A. Krohn-A. Kamrkkan'iemi '/ 2 _f2. H. Parkkinen--H. Sinnemäki OL..l, I. IStrömberg,.-E. Kotiwnta / 2 _2. Kokkola--Vaasa L. Eriksson--R. Teppo 2- f2. S. Snellman-K. Korpi '0'-. A. Ruuttuila- J. Se:llbe'rg 0-, M. Kokko-E. Kahela ~0, J. Lahti--L. Vahevama / 2 _/ 2, E. Holmsten-Y. Lindholm --0" A. Mikkoila~P. Lubkaria ne-, H. Lindqvist E. Nygård / 2 -/ 2, T. Söderström-J. Lehto 2- /2. Mikkeli--Pieksämäki '" kaupunbotte,lus'sa, j oka pelatti'in ,2, MilkkeUs'sd. Kärkipään tuloksia: (mtk.kelilä:ilset ensin) A. Lustig-L. Vavkonen / 2 --2, E. Nieminen-T. Moilanen (J...-l, P. Niemi-A. Kolamo --0, K. Pyymä:kii-E. Huotari,0'-, Nuorten oltelu päättyi tasan 2-2.

17 94 SUOMEN SHAI:ICILEHTI Budapestin mestaruusturnauiksessa on suqmalainen mes'tariehdokas Heikbi Hei k k i I ä V'o~ttanut ryhmänsä ME-IuokassQ ylivoimaisesti 3' 2 pisteene,tumatkclllja. Hei'kblä pelklja kojmen pelaajan 'keskeisen jatka:bilpahun s'halkb-mestarin arvos,ta. Shakkimestari P. Simonen pelasli simul'iaanin Mikkelissä erimomaisin tuloksin 22, voittoa joo: vain 2 häviötä. MerkiUe' pantavaa Dli nudrten pe[aoaj:ien tiukka vastarinta. Lahdess,a peilcxttu s'imuhaani päättyi myös'.kin P. S!mosel:le eduhs,esti + 0 = (Tasapelin saajalt: P. Eloranta, R. Salmine'n, E. Lamminpää ja T. Pohj a ka-l'l i 00). Aatos Alin Turun mestari 'turun mestaruu:sturnaus, jdkasu'oritettiin maali!s,kuun,iopu'l'la, pääbtyi tänä vuonna: shakkimestari Aatos Alinin VDmODn 4' 2 pisteeuä 5 ma:hdolhsesta, tois,eiks:i 's'i'johtui mestariehdokols R. Lindeman 4 ja kdlmanneksi shak!kimestari!c. Arasola 2'/2 pistee,l:lä. Loput sijat 'jakaantuivat seuraav-aslti: K. Rank ja K. Osterman / 2 ja T. Hellenius. Kalksi pcl'rasta seliviytyivät häviöi.ttä, ja Alin sai vuodek'si haltuunsa Turun Työväen Säälstöpankin lahjoittaman bertopalkinnon. EdelLisen vuoden mes'tari T. KetDnen ei Ql:lut tilaisuudessa puolusltamaan mestaruuttaan. joa II luokka o'li yhdistettävä Ds'anottajien vahyyden vuoksi. Tu:loks-et, A r}"hmä: E. Heinonen 3 2 (4), H. Tuominen 2 2, M. Vairr0 2, A. Jus'sila 2 ja M. Muurimaa [J. B-ryhmä: Aulis Alin 3'/2 (4)" K. Heistola 2'/2 ja H. Virolainen 2. Heinonen VDitti korobusta 'koskevassa otteluslsa AI['inin ja nousi luokkaan. II! ]uokaslsoq; serlviytyi voittajaiksi L. Grömoos 5r '/2 pis,teellä (7), seuraav ina P. Päilvärinta ja. Mäokinen 4' f2sekä K. Kuvmala ja Hiltunen 4 piste'ttä. Lappeenranta voitti Lauritsalan f2 Lappeenrannan ja Lauritsdvan valinen ottelu suoritettiin 3;0:. 3. j-a päattyi ensinmainitun voittoon niukaa'sti 4'/2-3" /2. HenblökDhtais,e't tu'lokset (I[.appeenrantalails'e,t manittuina ensin): S. Kaipa-V. RDPPDnen O~,. Hirsso-A. Valkonen ---0, T. Rasp-M. Fält 0----, L. HämÖJläinen-P. Harjul'a l-(), S. Hakkarainen-T. KDntulainen I... or, V. Vuoksela----P. Hai'kulainen 0---', E. Ruokonen-H. Kiontulainren l-oi, E. VÖJhäpas,si-A. Tausdhi '/2-'/2' Kemin Työväen Shakkikerho voitti Rovaniemen 6- Kemin Työväen Shakbkerhon ja RDvaniemen Shdkkilkerhon. välinen ottelu suoritert,iin. 4. Kemi,ssä, jdssa isäntäseura osqittautui }"livoimaljlslelks-i ja voitti pe'rä,ti 6-. Henrkiläkohtai's.et tulokset (:kemhäiset ensin): A. Ruonala--iK. A,l'akui:jala I-..JQi,. RuonalClf---"A. BIDsila l~or, P. Aho----U. Uino l-..jo, M. He,irronen----V. Teräväinen... 0, H. Väärränen----M. Järvi l-d, Kjo'skela' E. Nyström 0- rja P. Välimäki-. Nivala Mänttä----Jämsä 0-0 Mäntän ja JÖ'm:sän shakhseudojen valinen 'Ottelu :suoritett'iin MäntÖisrs-ä. Näi'tä ott,eluita on pe:lattu v:sta 958 lähhen ja tilanteen,teki,jännittäväksi ta[r[ä kertaa se,,että molemmi[i[a joulkkuei.[[.a 0[, kie'rtopa~binto ka,tkdua. Ottelu muqdostui edttäin tasaväbseks'i j.a päättyikin It,asaiulIokseen 0---'0. Seuraava yhteenotto on ensi!s)"ksynä 3O~miehis,in joulkkuein. Tämänke'rtaisen ottelun henkilökohtaise't tulokse,t (mänttäläiset enslin):' SUOMEN SHAICICILEHTI 95 U. Mä:ki-E. Mäkeläinen '/2-' 2, M. Tedre-J. Leppänen 0>----, O. O~sanen- V. Jobnen '2-'2, K. Ehnwall-A. Hyvärinen 0"-, S. Viita-aho-M. Horri r--"0, A. Ahlgren-M. MaIti:kainen,0'---', A. Vainio-Eino Salonen 0f----, S. Raut'ia:inen_ M. Viitala '--<0<, A. Ta:kamaa-R. }aatila,-..jqi, L. Mä~ki----K ikankaje...;0, P. HQlk 'kanen-o. Mäkinen '/2-' f2, M. Kaivos----K. Musta:jäJvi '/2- f2,. Helamder----R. Syrjänen 0'-, A. Ha'apoja----A. Lehtonen 2-/2, M. fabnen-e. Kia:ntQnen ----0, O. Takala----O. Sa'lo 2-/2, TaHiniemi-V. Paukku -0, A. KaHio-Reijo Sauranen,0'--, V. Suoninen-Erkki Salonen 0'-, M. Muhonem----E. Koponen -0<,. Sirola-S. Lehtonen ----0<, V. Suinu:niemi----T. lalassuo 0>----. Heikinheim.o voitti Vaas,an Shakkiseurassa V-aasan Shakkiseuranr tämänlke'väinen turnaus, joss'a 'Oli mukana lh oslan,ottajaa, pelattidjil ikahdeik'sanbenolksi'sena Monrad-turnauksena. Pa~haat ojoivat: H. He,jikinheim06'f2, A. Korpi 6, V. Sten 5o'f2, J. Hietala 50, Jourtsen 5, Kahela 4'/2 ja Björk 4'/2' Myllykoski----Voikkaa 9-6 MyU}"kosken ja Voikkaan vä:linen ottelu pe:lauiin 8i. 4. MyHYlkoskeHa. Jooulkkueiden phi alla IS-mierhi,set, mu'tta Voi!kkaalta puulttui nelljä pelaaj.aa, mi,kä aiheutti nejljän pisteen mene'tyksen. Pela.ttUljen pelien tu[.oksel! (myhykdslkelaiset ens,in):' R. Niskanen-V. Salonen 0.---,. Pöyhönen-V. Aran!ko -0, R. Suterl-a-V. Mäntynen l...;(),. Pönni-L. Virta '/2- /2'. Metsälä----H. LUOlma 0"-, S. Mettälä----. Pakkalin O~I, M. Auvinen-T. Ahonen...,0, I. Lavaslkoslki----E. Salonen ~I" V. Li,ndborg-V. VaiNonen ---'0, M. To]klka-K. RÖJmö 0"-" P. Jokimefr-'K. Leppänen '/2-' f2. Air France voitti. Aero toinen lentoyhtiöiden cup-kilpailuss,a Joukko eurooppalaisia :lentoyhtiöitä 'On suqriu,=:ut kuusimiehjls in jolukkuein cup-blpailun, jonlka -aikaisempaan tapaan voitti ransikalainen Air France, mutta jos,sa mei'köjläi'sten Hoiksi vas,tra ensimmäistä kertaa mu'kan:a ollut Aero se,lvisi tois-eibi. AeI'O 'V'oiiUi, viime sylksynä Isuoritellun o'ttelun belgialaista Sabenaa vastaan ylllättäen musertavan ylivqimaisesti 5 '/2-'/2' Hyvänä tulloks.ena on pidettävä myös tammilkuussg saavutettua tasatulosta 3-3 lansisalksalaista Lufthansaa vas taan. LoppulkHpaHuun pääsysitä Air Franoea vastaan olr sudriteuava arvonta ja Is,iinä A,eroacinnisti. Loppuottelu 'suoritettiin 24. 3i. Helsing:issä, kuten Ae'wn mdlemmat edellisetkin ottelut. Ensimmäisen peetunnin aikana ae'ro:lai'set s'aav'uttivat suorasta"qn edumsemman ti'lanteen, mutta sitten rans,kalaisten ikiehämättä suurempi kdkemuls aikdi vaikuttaa ja Iopputuldk'seksi,tu:lli vieraiden V'oitto prstein 4r-2. Aero sai kutsun suorittaa vielä toukolkuun aikana V'astavieTaHu Pariisiin, minkä lisö'ksi elokuussa on edessä vas,ta'v'i.e'r-ai,[u BryslSerHlin. ErirromOJjlnen me-ne'styson lisännyt yrityksen pirrissä huomaltavas't,i kiinnosltus'ta shakikiin. K-ai,kk.ien kofmen Helsing;i,ssä pe'latun -ottelun -tuomarina toimi shakkime'stari E. Rrdalla, jonka tehtävänä ol:i myös 'kauneuspalkiillnon jalkaminen. Näisliä tuli SUQmeen A. BlDmin pallkirrto pe-lis,tä 'Sabenaa valstacm, muitta ik.ccksi muu~a menivät Lufthanscm ja Air Francen an:kkurehle.

18 " 96 SUOMEN SHAKKILEHTI., l' II il : i -,!, I Neuvostoliiton joukkuemestaruuden 96 V'oiHi vi~me jouilu'kuun lopuua pelatusrsa turnauksessa Burevestni,k 32 h pisteellä, seuraavma Avangara:s 26, Fmd 25 /2, Spartak 24, Daugava 2 / 2 ja ACSK 20 / 2.. pöydän pelaajien tumaus'taulu'kko 'kertoo tulolmista seuraavasti: l. E. Geller (ACSK) V. Kortshnoi (Frud) V. Smyslov (Burevestnik) L. Stein (Avangard) M. TaI (Daugava) T. Petrosjan (Spartak)... SHAKlINHARRASTAJAT! Mie,lenkiintoista luettavaa löytyy lehtipakikcmksista. TeoTiaka,tsau:ksia, loistopeiejä, sommhe,lmia, tehtäviä jne. Suomen Shakki kaikki saatavissa olevat numerot : - Suomen Shakki 'kpl + 5 kpl ulkolaisia shak'kilehtiä : - Suomen Shakki 'kpl + 6 kpl uljkolaisia shakkilehtiä ,: Suomen Shakki , kpl + 6 kpl ulkolaisia shakkilehtiä l'450: - Suomen Shakki ,0 kpl + 8kpl ulkolaisia shak'kilehtiä '50: Suomen Shakki i5 kpl + 8 kpl ulkolaisig shakkilehtiä ,00:: - VUOSIKERTOJA Suormen Shakkilehti Suomen Shdkkilehti Shakki-Sanomat Suomen Shakki Suomen Shakki Suomen Shakki Suomen Shakb Suomen Shakki Tidshift IÖT Schack Tidskrif.t IÖT Sahaok Tidskrift IÖT Schack W62 800:- % 650,:- 96 4,00:- 960' 6,00: :- 95,8 50:0:- '%2 600: : :- 96, %,0,: :- 0 '/2 '/2 3 I-III 0 '2 '/2 3 I-III 0 '/2 '/2 3 I-III '/2 '/2 '/2 0 2'/2 '/2 '/2 '/2 0 '/ '/2 /2 Bulletiineja, ulkolaisia lehtiä Venäläinen turnausbuiletiini 40,0: Ukolaisia sha:kkilehtiä 0,kpl 500.: Ukolaisia shakkilehtiä 5, kpl 800: Latvian Sahs vsk. -6,24, N:o,00: LatvianSahs vslk SG: - PeHmuislUo.... Pelipöytä!brjoja.... Turnaustaulu'kat.... " puh v'i,set.... Shakkinappulat.... Taskushabt.... KJirjepehikotit.... SHAKKIKELLOJA Venälilisiä SHAKKIKELLOJA Esmo R ida a : 50 Paul Keresin loisto peliä 500:- 6400:- 5950:- :00:- 3:- 5: - 30:: - 7'50:- 900: - 2:- Tilaukset osoitteella Hu m a Ji,stonkGtu 5 A 7, H9Ils'in!ei-Töölö. SUOMEN SHAKKILEHTI IV V VI VR:n Shakki (Rautatieläisten Shakkiliitto). Pj. V. Reini, H :ki Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo 4 C 3. Suomen Tehläväniekaf. Pii O. Kaila, HKl-Lauttasaari, Haahkatie 3 A 5. (674522). Siht. V. Hynönen, HKl, Sturenkatu 25 B. Postisiirtotili 786. Akateeminen Shakkiliitto. Pj. E. Aaltio, Tikkurila. Postisiirtotili Alkon Shakkikerho ry. Helsinki, Salmisaarenranla 7. Pii M. Vako, Lauttasaari, Isokaari A 4 (3078). Pelaa: to Helsingin Yleinen Shckkiseura. Pii A. Klemetsö, Meritullink. B ( ). Siht. H. Haantola, Untamont. 2 A (79 50 ). Pelaa: Vuori katu 4, ke ja pe Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pii K. Neuvonen, Etelä-Makasiinink. 5 B 3. Siht. R. Bäckman, Rautatiehallitus (037/259). Pelaa: H :gin aseman Kerholassa ti klo 9. Suomalainen Shakkikerho. Pii J. Vähätupa. Munkkiniemi, Tallikuja 2 B (to 098, ko ). Pelaa: Pelipaikka neuvotaan p Espoon Shakkikerho. Pj. M. Soiniitty (4355). Siht. T. Lautjärvi (409439). Pelaa: Myllykylän kansakoululla keskiviikkoisin. Hämeenlinnan Shakkikerho: Pj. K. Sipi, H :Iinna, Parolantie A 8 (to 2354/2). Siht. K. Laurinen, H :Iinna, Raatihuoneenkatu 4 A 3, (to 23037). Pelaa: Kansalliskerho, Palokunnank. 20, ma , Nuorisokerho, Parolantie 7, ke Imatran Shakki -48. Pj. M. Urpalainen Tainionkoski (2396). Siht. P. Virolainen Tainionkoski (209). Jakobstads Schackklubb. Pj. E. Sjöholm, Pietarsaari, Loveret. (43). Siht. B. Grönroos, Isok. 5. (56). Pelaa: Strengbergin juhlas. ti Joensuun Shakkikerho. Pj. A. Kyheröinen, Huvilakatu 7 (365). Pelaa: hotelli Pielishovi ma Jyväskylän Työväen Shakkikerho. Pj. O. Peippo, Käyräkatu 9 B 23 (ta 4720). Siht. V. Huttunen, Tellervonk. 7 B 2. (to 70). Pelaa: Työväentalo ma Kajaanin Shakkikerho. Pii Johannes Virkkunen, Lammink. 3 (243, ko 2509). Siht. Ana Heikkinen, Kuurnantie 7 (3488, ko 20). Pelaa: Poliisilaitos ti Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Vesterinen, Keskik. 5 A (304/). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Kymen Kartano ma ja pe Kokkolan Shakkikerho. Pii H. Lindqvist, Kustaa Adolfinkatu 20 (3003). Siht. S. Snellman, Ouluntie 53. Pelaa: Kokkolan Säästöpankin kerhohuone pe Kotkan Työväen Shakkikerho. Pii K. Rask, Gutzeitintie 488/B. Pelaa: Työväentaio ke Kuopion Shakkimiehet. Pj. O. Järvinen, Raivaajantie 3 (to 3904, ko 2053). Siht. N. Saadetdin, Ruotsinkatu 3. Pelaa: Kaupunginhotelli ti ja to Lahden Shakkikerho. Pj. Reino Eskola, Kulmakatu B 33. Siht. Pekka Eloranta, Lahdenkatu 8 F 53. Pelaa: Vapaudenkatu 4 a I kerros ma ja pe Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. Kaipa, Lappeenranta PK:n asuntola. (2865). Siht. S. Hakkarainen, Kouluk. 45. Pelaa: Nuorisotalo pe 8. Lapuan Shakkiseura. Pii Mikko Huhtala, Lapua (to 3 272). Siht. Joel Sorasalo, Lapua (3 698). Kirjeenvaihto sihteerille.

19 Mikkelin Shakkikerho r.y. Pj. M. Orava. Siht. K. Pyymäki, Rauhaniementie. Tal.hoit. O. Tapanila. Pelaa- Oy Länsi Savon kerhohuone. Mäntän Shakkikerho. Pj. E. Sairanen, Mänttä. Siht. P. Perkola, Mänttä. Pelaa: Mäntän Klubi ti 8.30, Ammattikoulu to Paraisten Työväen Shakkikerho - Pargas Arbetares Schakklubb. Pj. Erik Höglund, Prästgörd5malm 9 B. Pelaa: PK Oy:n kerhohuone ma ja to Porin Shakinystävät. Pj. P. Santanen, Kiertokatu 7 B 8. Pelaa: Valtakatu 20 ke Riihimäen Shakinystävät. Pj. P. Äijälä ja 5iht. O. Miilumaja, moi. 05. Riihimäki, Keskusvankila. (245). Savonlinnan Shakkikerho. Pj. O. Karjalainen, Asema-alue, (2669). Pelaa: Seurahuone ma ja pe Tampereen seudun shakkipiiri. Siht., rah.hoit. ja kiri.vaihto P.-E. Aalto, Kirkkokatu 0 B 6 Tampere (24554). Tampereen Shakkiklubi. Kirkkokatu 0 B 6. Siht. R. Helin, Satakunnank. 37. A. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenk. 26 ma ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Teiskontie 3 E 59. Siht. Heikki Salminen, Jakahuhti, Takahuhdintie 40. Pelaa: liikeväenkerho, Sukkavartaankatu 9, keskiviikkoisin ja joka kuukauden toinen ja neljäs tiistai Valmet Oy:n Shakkikerho. Pj. V. Vadem, Kaleva, Teiskonk. 7 C 93. Siht. T. Sainio, Tampere, Tuomiokirkonk. 0. Toijalan Shakkikerho. Pj. V. Salonen (37). Siht. M. Pernu (455). Pelaa: Toijalan Seudun Osuuskaupan kerhohuoneito ti ja to Lounais-Suomen Shakkiliitto r.y.-sydvästra Finlands Schacl(förbund r.f. Pj. K. Arasola, Turku, Betaniankatu A (37770). Siht. K. Kyrki (367) " Turun Shakinystävät. Pj. K. Kyrki (ko 367 to 234/45). Siht. E. Eloranta, IIpoistentie 62, Turku 6. Turun Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kerppo, Kristiinank. 5 (290). Siht. K. Arasola, Betaniankatu A 6 (37770) Pelaa: Multavierunk. 5 ma, ke, pe 9-23 ja su 2-7. Varkauden Shakkikerho. Pj. M. Viikki, Savontie 28 (3594). Siht. R. Johansson, Unnukank. 6 (3676). Pelaa: Ammattikoulu ti ja pe Hinta 50:- Mikkelissä 962. Oy. Länsi-Savon Kirjapaino

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0.  0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0  0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6 SUOMEN SHAIlI Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) 1979 N:o 6 KILPAILU- JA TAPAHTUMAKALENTERI marraskuu 1979 - syyskuu 1980

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa.

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa. SUOMEN SNA II LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa 978 N:o 5 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT KILJAVALLA 5.-6.8.978. Gambiitti

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04 SUOMEN SNA II Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) 1978 N:04 1 JU.. SUO M E N S H A K K 1 PER T T 1 P 0 U T 1 A 1 N E N 1 N M EMO R 1 A M PERTTI POUTIAINEN 5.12.1952-11.6.1978

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Maailman kärki: 1. Anatoli Karpov (Neuvostoliitto)

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8 SUOMEN SHAIII Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n N:o 8 NUORTEN JA VARHAISNUORTEN JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT, UUSIKAUPUNKI 8.10.1977 P 1 KAP ELI A Nuorten ja varhaisnuorten

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot