~ , :.:.:.: ... Co... & EI et e C S.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S."

Transkriptio

1 , Co & EI et " }{,... ~ '.....:.:.:.: e " f, C S 4t E o N:o 3-4 ~ UI a Touko - Elokuu 1963

2 p iiilillloilii<jiw _1III!II I IilIIII'lIIIilII_llii1hi&.~1:i.',illr'~_IIIIII_ SHAKINHARRASTAJAT! Mielenkiintoista luettavaa löytyy lehtipakkauksista. Teoriakatsauksia, loistopelejä, sommitelmia, tehtäviä I jne Suomen Shokki kaikki saatavissa obvat numerot.... S:lo:rnen Shakki S kpl + 5 kpl ulkolaisia shakkilehtiä Suomen Shakki kpl + 6 'kpl ulkolaisia shakkilehtiä Suomen Shaldd kpl + 6 kpl ul'kolaisia shakkilehtiä Suomen Shokki HJi.!!l-S9 20 kpl + 8 kpl ul,kolaisia sha:kkilehtiä Suomen Shokki kpl + 8 'kpl ulkolaisia shakkilehtiä 34: - 17: 50 14: 50 13: SHAKKITARVIKKEITA LÄNSIM1HSIA SHAKKIKEL10JA VENÄLAISIÄ SHAKKlKELLOJA jotka ova't toimestamme huollettu ja tarkistettu Shakkinappulat.... Taskushakki.... Magneettinen taskushakki (unkarilainen) Magneettinen shakkilauta nappuloineen 3GX30 cm Shakkilauta (uutuus).... Muovipintainen shakkilauta Pelipöytäkirja.... Turnaustaulukot (paperiset).... (pahviset) Kirj epelikorti t VUOSIKERTOJA Suomen Shakkilehti 1%2 8: Suomen Shakbilehti 1S61 6: Shakki-Sanomat : Suomen Shakh 196<01 6:- Suomen Shakki :- Suomen Shakki :- Suomen Shakki 195,2 8:- Suomen Shakki : Tidskrift lör Schack 1, Tidskrilt lör Schack : Tidshift lör Sohack : Tidskrift lör Schack : Bulletiineja, ulkolaisia lehtiä VeCläläinen turnausbulletiinr 4: Ulko'aisia shakhlehtiä 10 kpl 5: VJ.kolaisia shakkilehtiä 15 kpl 8: Latvian Sahs vsk N:o 11: Latvian Sahs vsk : - Esmo R ida I a : 53 Paul K9resin loislopeliä 5: Pelimuistio 1: - T i la u k s e t 0 soi t tee II a: Humalistonkatu 15 A 17, Helsinbi. SU'JMEN SHAKKILEHTI SHAEK1KIRJ ALLISUUTT A. Saksan-, englannin-, venäjän- ja ruotsinkielis,iä avausoppikirjoja, pelikokoelmia, turnauskirjoja, tehtävä kirjoja jne. Vironkielinen avc!usoppedrja, I. N e i -- I. R 0 z e n I e 1 d, pieni erä kirjaa tullut myyntiin Täydelliset kirjesholkin säännöt SUOMEN SHAKKILEHTI Helsinki Humalistonkatu 15 A 17 64: - 55: -- 8: - 11:- 17:- 26: 4: 50 2: 40 0: 03,0: 015 0: 30 0: jl~nti \'(;U UJ( 8 Ö ~(=============~~~~~~=~~~ \ 1963 Päätoimittaja PENTTI SIMONEN N:o 3-4 I SUOMEN SHAKKILEHTI Humalistonkatu 15 A 1 7 Hei 5 i n k i TILAUSMAKSU /1 vsk. 9 mk Ulkomaille 12 mk Ilmestyy 6 numeroa ASKEL ETEENP AIN POSTISIIRTOTILIT Suomen Shakkilehti 5149 Pentti Simonen 9582 Osoite HELSINKI Koko maan sha,kkiväelle yhteisten tilaisuuksien puute on tunnettu kipeänä aina siitä 1ähtien kun Suomen Shakkiiliiton ja Työväen Sha,kkiliiton väliset KarhumaVja-, Tä:hti- ym. ottelut 1'951Oi-luvun a,jkupuolella lakkas'iva!. Maassa, jossa shakbjärjestöt ovat heikkoja 'ja pitkät välimat,kat vaikeuttavat henkilökohtaista kosketuksenottoa 'ja yhteydenpitoa, alettiin yhä selvemmin kokea - siitä huolimatta että alueittain saattoi olla viikastakin yhteistoimintaa - eristäytyneisyyden ja hajanaisuuden haita!. Vetoomukset noina vuosina vaikuttaneisiin shakkijohtajiin tyrehtyivät monesti viittauksiin maan shakinharrastajien "penseydestä", joka teki mainitunkaltaisten tilaisuuksien järjestämisen - niin sanottiin - yrittämisenkin toivottomaksi. Käsittelimme tätä kysymystä 1yhyesti vajaa vuosi sitten näilläkin 'Palstoilla; esitimme toivomuksen, että olisi järjestettävä koko maalle yhteiset joukkuemestaruuskupailut muodossa tai toisessa. Voimme nyt ilöksemme todeta, että tämä toivomus on toteutunut. On tosin myönnettävä, että se ei toteutunut täysin pelialjoin suoritetlavan shakkipelin, vaan pikapelin kohdalla, mutta hyvä näinkin. Joka tapauksessa saatiin,kerrankin maan shakinpelaajat aina Kemiä ja Imatraa myöten 'koolle Salon 'kaupunkiin Lounais-Suomeen, josta oli myös lähtenyt aj.oite näiden kilpailujen,jä~jestämiseksi. Tasan sata osanotta'jaa oh paikalla, lisäbi vie.lä joukko toimihenkil'äitä. Luku ei ole tosin yhtä suuri kuin pohjoismaisten naapurien suurissa kongresseissa - olihan tänä vuonna Karlskronan kongressissa Ruotsissa yli osanottaijaa, Odensen kongressissa' Tanskassa lähes ja Mossin kongressissa Norjassa noin mutta nykyiset shakkiolomme huomioonottaen sitä on pidettävä erinomaisen tyydyttävänä. Ilahduttavaa on, että mukaan oli lähtenyt pit'kän matkan vaivoja pelkäämättä useita,joukkueita,naan pohjoisilta 'ja itäisiitä ääriltä lähemmistä seuduisla puhumattakaan.

3 62 SUOMEN SHAKKILEHTI Yleinen. vaikutelma ali, että kaikki mukaan lä!hteneet alivat tyytyväisiä tähän.kakaantumlseen kauniina kesäisenä viikonvaihteena pikapelin merkeissä', jaka tuskin ketään rasitti!ii kaa. Uusia tutavuuksia eri seuduidta alevien pelaaljien kes.ken sa:lmittiin.,ja vanhoja verestettiin sekä yhteisiä kysymyksiä pahdittiin. Ohjelma, johan sisältyi myös riittävä määrä vapaata aikaa muadastui näissä puitteissa täysasuma.ksi yrityksen alaitteentekiijälle Ija tateuttdjalle Salon Shakkike rholle....!ilai~uusoli niin annistunut.- mistään "penseydestä" e i näkynyt merkkiäkaan - etta Suomen jaubkue,pi kape1imestaruuskilpailujen jä~jestämistä jälleen ensi vuonna pidettiin 'kaikilla tahai,lla selviönä. Vaimme mielihyvällä todeta että hitaasti, mutta varmasti jälleen viriävä sha,kkikhpailutaiminta maassamm'e on astunut askeleen eteenpäin. Shakkilauta-uutuus jonka voi kääriä rullalle ja myös taivuttaa. Vahnistettu erittäiu kestävästä telonikankaasta. Silkkipainotyö muovivärein. Hinta vain 4,50 SUOMEN SHAKKILEHTI HKl, Humalistonkatu 15 A 17 PElATKAA KIRJESHAKKIA! Parhaita,keinaj,a kohattaa pelitaitaanne on kirje-sha'k.ki. Sen vai aloittaa kos ka 'tahansa, riippumatta paikkakunnasta, kaska posti kulke'e kaikkiahe. Nan stop-turnauksiin vai attaa osaa jokainen, joka asaa kirjoittaa ja pelata shak'kia. Pelaajan ei tarvitse kuulua mihinkään kerhoan tai Iiittaan. Ilmaitus vain turnausjahtajalle, niin sihä an päästy alkuun. Turnausjahtaja lähettä.ä tankat ahjeet ja 'Säännöt s,e,kä vastapelaajien nimet ja osaitteet. TurnaU'ksia järjestetään keskeytymättä. Kotimaisiin turnauksiin attaa ilmohtautumisia vastaan P. S i m 0 ne n, Humalistonk. 1.5 A 17, HkL Osallistumismaksu 4:-. Non stop-turnauksen ryhmien voittajille jaetaan kirjapalkinnot. SUOMEN SHAKKILEHTI 603 PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Salnantie 37 D Nimzointialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 1. attelupeh 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lb4 4. De2 (Pi,eni yllätys, -sil,lä, tä,tä ennen sotia niin suasi:\tua muunnelma.a ei ole juuri paljonkaan pelattu viime ai'kaina, vaan sen tilalle on ylivaimais'eslti: suosituimmaksi tuuut jatka 4. e3. Kummatkin ovat 'kui,tenkin suurme'stari Rubins,te,jnin nimissä) 4. - d5 5. exd5 (Tämä an valkean ta'va!liisin vastaus, mutta ky,symykseen tulee myös vh!kkaisiin,kä!änteisiin jahtava 5. a3') 5.'- exd5 (Tämä an Botvinnikin suasima varavainen va,s,taus, mutta myös 5,. - Dxd5 an hyvä) 6. Lg5 h6 7. Lxf6 (Pelin J<Geres~Botvinni'k, N-liiJton mestaruusturnaus 1'9411, jöli,leen an luovuttu kakanaan jatkos,ta 7. IJh4, sillä sitä seuraa 7. - C'5,! 8. O>---iO---.JQI Lxe'3:! 9. Dxe3 g5 W. Lg3 exd Dxd4 RC'6 IQ. Da4 Ll '8'3 T'e8 mainitun pehn mukaisesti mustallie Uce ~rassaan loistavin pelein) 7. - Dxf6 8. a3 Lxe3+ 9. Dxc3 e6 10. e Re2 (Helpompi,käsitellä olisi epäillemätltäanut II!. Rf3 Ll5,1,2. Le2 'jne. Peilisiilrta esiintyi jo pelissä Heshe'vslky - Ge:UeT, Ziirich 1:9:513, Ijossa musta vastasi I!!. - Lf5, muita BOItvinni,k keksii mustalle parannulks.en) TeB! 12. Rg3 g6! (Ottaa terän varkean R-manööverilIta ja uhkaa aina sopivan.ti.lai,suuden tullen h-soti.laan etenemistä aina h3:een saakka. Si,ksi tuli kyisymykseen myös manööveri Re,2~dl-d3) 13. f3 (Hei,kentää 'Vo:kavas,ti ruutua e:3', joten 1,3-. Ld3 h5 14. h4 oli parempi) h5 14. Le2 Rd7 15. Kf2 h4 16. Rfl Rf8 17. Rd2 Te7 (Mustan on annistunut jossam maarin häiritä valkean pelin kehit:tämi'stä - ei kui,terukaan rat,kaisevallla tavaha, sillä 'VaJikea säilyttää 'jatkas'sc:ukin puolus,tusmahdallisuulksia -,ja musta aloittaa nyt vail'kean pelin "Akilleen \kantapään", ruudun egm, painostamisen) 18. Thel Lf5 19. h3 TaeB 20. Rfl Re6 21. Dd2 (Jos 2J1. Ld3, niin 2J1. - Rg7 22. LxfS Hxf5, ja mus,tan painas'tus an yhä ikas vanut) Rg7 (Tämä si'irto an aiheuttanut laoljaja 'kammen:taare'ja, sulä näyvtäähän siitä, el\tä musta laiminlöi lupaa. van uhrausjatkan Rg5, joka uhkaa Lx:h3, esim. 2:2. Kg! Lx:h3,! 213. gxh3 RJGh Kg2 Txe3i l 25. Kx h3 Txe2'!,26. Txe!2 Dxf3:+ ja musta vaittaa. On ehkä kuiteid'kin ymmärrettävissä Botvinniikin päätös vah,ta varavaisempi te'kstiljatko, sillä ainahan sa.attai vallkeallla dlia Wssä hieman sekavassa asemas,sa olemas sa vaikeasti havai:ttava puolustus' - eilkä Botvinn~k halunnut vaarantaa menestystään tässä ottelun ip'sykalogi'ses ti!ärike:ä:ssä 1. pelissä!) 22. Tadl? (Täällä ei ale tarnilla 'aikeastaan mitään tekemisitä Tacl ali varsin hyvä pu'alus'tussiirto', joka mahdallistaa e-satilaan pualusitamisen siirrdlla 2'3. TeG ja vailmistelee samana vähemmistöhyölk 'käys.tä D-srvustalIa b2.----b4 ja b4-b5) Rh5 23. Tel Dd6 24. Te3 Rg3 25. Kgl Rh5 26. Ldl Te6 27. Df2 De7 (Mustalla on yhä se}vä asemaerru, mutta ratkaisevan j1äpimurran suarittaminen e,i ole aivan yksin'kertainen,tehtävä - ja siitä vasta pelin tulos riippuu) 28. Lb3 g5 (Valkean uhkauksen e3-e4 ~apjumise,ksi ali mustan paras jat,ka tds'sä 2'8. - DgSI 2.9. e4 Rf4i Kh2 T'6e7 jne.) 29. Ldl (Vain aikapula - vaiko si.ttenkin ehkä myös Petrasjanin 'Varovaisuus? - selittää sen, el\tei vallkea yrittänyt 2.9. e4. Keres on esittänyt sitä vastaan s-ii~ran Hf4, j'alka jahtaa tadelila eri,näin selka'vaan peliin, esim. 30. Kh2! De e6, f632. Dxh4 g5! 313. Dh6! jne. 'ja vailkean pitäisi pystyä pitämään pualensa) Lg6 30. g4? (-paha virhe ailkapu!lassa. 30. Lc2 olisi tarjannut vielä mahdalllisuu'ksia sitkeään puolustukseen) hxg3 31. Rxg3 Rf4! 32. Dh2 (Myös sii~taa

4 64 SU OMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 65 3:2. Dl! vastaan oli 3,2. - e'5 erittä 1n vahva) c5 33. Dd2 c4 34. La4 b5 35. Lc2 (Jos 350. LxbS, niin b-lin'ja avau.tuu kohta1:okkaalla tava.],la: TbB 315. La4 Rd3Ijne.) Rxh Kfl DI6 37. Kg2 R exl4 Txel 39. Ixg5 De Te2+ ja valkea antautui. sillä vaihtojen jälkeen e2:ssa musta voittaa va~llkean läheitin e2:ssa Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 2. onelupe'li, Moskova d4 d5 2. e4 dxe4 3. RI3 RI6 4. e3 e5 5. Lxe4 e a6 7. a4 (Ylei!semmin pe,lataan 7. De2, mutta pehsiirtoa Botv:i,rrni!k käytti jo v. 1'9146 Max Euweä vastaan) Re6 8. De2 cxd4 9. Tdl Le7 (Pelattavissa on myös 9. - d3 W Lxd3 De7). 10. exd LgS Rd5 12. Lxe7 Rexe7 13. ReS Ld7 (AsemaH'is.esti,Iupaavampi on b6,joka samalla estää valkean käyttämästä hyväkseen c5o'-ruutua). 14. Rd2 Le6 15. Re4 RI4 16. DI3 Lxe4 17. Dxe4 (:17. Dx:f4 Ld50 ja mustalla on vahvasti tuettu d5o:-ruutu) Rld5 18. Ta3! (Nyt 7. a4 osoittautuulkin aktiiviseksi siino'ksil Te8 19. Th3 Rg6! (Näin mustan K-silvusta säillyy ehjönä). 20. Lxd5! (2i01. Rxg6?, niin mustalla ei ole heikkouksia h-lin1jal.la) exd5 (Va:llkean etuun johtaa 2:0:. - Dxcl'5o 2,1. DxdS exd50 2,2. Rd7 Tle8 23,. Tb3 Te7 24. Rc5oI). 21. DI5 Dd6! (Torjuu uhkaukset a) 2 ' 2. DhS h6 b) 2:2. Rxf7? Df4I 23. DlhS, Tel 1). 22. Tb3! Te7 23. g3 b6 24. Tel Re7 25. Df4! Te2! 26. Rd3 Dd8 (Parempi kuin Dxf4 27. Rxf4 Rc6 28. Txb6, Rx d4 29. Kg2). 27. Dg5 Re8 28. Dxd8 (Musltallle vailkeuksia olisi tuottanut 28. DeS I Te4 2'9. Rb4, mutta eri asia olllsi.ko,tämä riittänyct vallkean voittoon) Txd8 29. a5 bxa5 30. Tb8 TI8 31. TaI Re7 32. Txl8 Kxl8 33. Txa5 Td2 34. Txa6 Txd3 35. Ta8+ Re8 tasapeli D-intialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 3. ottelupeili 1. d4 RI6 2. RI3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7 5. c4 Le Re3 Re4 8. Rxe4 (Tässä D-intialaisen päämuunn'elmassa on mej.k:ein aina pelattu tässä 8'. Dc2, mutta mm. tri Euwen mukaan ~ullee pel'isiil'to hyvinkin kysymykseen) 8. - Lxe4 9. Rel (Pelissö: Rubinstein - Sämisah, Marianslke Lazne 1912S, oh jatlko 9. Lf4! d6,jo,. Dd2 Rd7: LI. Tldl as, 12. Ta d DeS 13. Rel Lxg2 14. Rxg2 f De2 ' e'rinomai sin pelein valikea!j]:e)! 9. - Lxg2 10. Rxg2 d5 II. Da4! (Näin yksinkertais'eua ta:vaillla on valkea asettanut mustan melkoisten pulmien eteen. Niiden ratkaiseminen ei ole tos'in mahdotonta, mutta oi'kean tien,löytäminen ei ole suinkaan helppoa. Niinpä tämäntapaisissa asle:rnissa ta" valliseen sati.]asasetelmaan turvautuminen siirrolla c6 saisi ivasltauksen 12. Lf4! Rd7 1],3. exds exd5 14. Tf ei ja val'kean torni tunkeutuu e7:ään. Kiusallinen olisi myös Rd7 12. exds exds 13'. De6 W6 14. L!4 jne. Botvinn'ikin valitsema sii,rto vai,kuttaa ainoalta tyydyttävölltä) c5 12. Le3 Dd7 (Tämä si i'rto merkitsee sitä, ellei mustan onnistunut ratkaista tyydyltävälllä tavaha avauksesta kes1kipeliin siilrtymis'en pulmaa, sillä BOltvinni.bUe ~öytyi tätä sii,rtoa tehdessä olla selvä, että hän jää huonommah'e puolelle loppupeji,ssö. Nä:yttää sill:tä., ehä musta olisi päässyt suupin piirtein ehjin nahoin, jos ihän olisi vaihtanut sotilaat keslkusltassa,ja taj'jonnut vas,ta sitten D-vaihtoa: Jo2. - cxd4 13. Lxd4 dxc4 14. Dxc4, De8 ',115. Tae! Rd7 16. Tldl Dxe4 17. Txe4' TacB 1'8. Tdel Tx c4 19. Txe4 LeS,! 20. LxcS, Hxe'S 21. b4 Ra:6 eiikä vallkea pääs'e eteenpäin I Va'lk'ean as:ema olisi to'sin tällöin:kin hieman parempi, mutta mustan puolustusmahdollisuudet ri-ittäisi'v:ö)t vaivattomas,ti remissiin), 13. Dxd7 Rxd7 14. exd5 exd5 15. RI4 Rf6 16. dxe5 bxc5 17. Tacl d4 (Tämä heikentää tie,ten-kin ~ossain määrin mustan sotilas asemaa, mutta ilmeistä ou, ehei musta olisi ennen pitkää voinut tällaislta he,ilkennystä kuitenkaan väittää) 18. Ld a5! (Tämä siirto auoittaa pitkätähtäimisen, kerrassaan netokkaan puolustussuunnitelman, jonka avulla Botvinn~k tulossa olevasta sotilaan häviöstä huolimatta pelastaa pelin: musta sitoo vaikean voimat D-sivus~aLla etenemällä a-sotilaal la aina a4:äön saakka sekä Ikeskittämällä molemmat torninsa b-ilinijalle) 19. Rd3 Rd7 20. e3! (Tämä voittaa mustan C-SOltilaan, sillä musta O'n pojkoteottu vauhtamaan e30:ssa) dxe3 21. Lxe3 Tlb8 22. Tldl a4! 23. Kg2 (Jalko 213. RxcS, ei an 'tanut miltään, sillä Rxc6 24. Lxcl5 LxeS 2:5. TxcS Txb TaS TcS I 27. Txa4 h6, 'jälkeen valkea ei pysty voittamaan, kos'ka torni on vapaasoti.laan edessä) h6 24. Td2 Tb5 25. RI4 RI6 26. KI3 Tab8 27. Rd3 Rd T8b7 29. Le h4 h5! (Tämä va~kean h-sotilaan paikoi'lleen naulitseva s'i'irto osoittautuu pian tärkedksi toimenlpiteeksi, jonka avulla musta säilyttää vastapellid K-sivustalla)' 31. Te4 Rb6 32. Tcc2 c4 33. Lxb6 cxd3 34. Te8 + KI7 35. Ld4 g5! (Näin musita vdhitellen!i.kvidoi puolin ja itoisin useimmat sohlaat K-silvustalla, jolloin: hänen tasapeji.to~veens.a varmistuva't), 36. Tc4 Tb4 37. Txb4 Txb4 38. Le3 Te4 39. hxg5 fx.g5 40. Txd3 LI6 41. a3 M! 42. gxh4 Lxc3 43. Txe3 Txh4 44. Te5 Kf6 45. TbS Tf4+! (Nyt seuraa valkean pi,tlkällisiä yrityksiä enemmistösotiaaan hyvälksi "käyttämiselksi. Musta pysyhelee puolestaan koko ajan aktiivisena ja häiriltsee kuninkaan etenemisillä sekä,sha'kkauksijlla va'likean yrityksiä. Vaikka mustan :tehtävä on suhteellisen helppo, ansaits'ee hänen loppupelitekniiklkansa silti kaiken huomion) 46. Ke3 Th4 47. Tb4 Ke5! (Mus.ta ei luovu asemisltaan eli 4. irivistä, vaan pystyy tähä kuninlkaan e:tenemisellä säilyttämään ne - va;]lkeahan ei voi vaihtaa mustan h-soti.laan etenemisen vuoksi) 48. Kd3 Ke6 49. Tb5 KI6 50. Ke2 Te KIl Th4 52. Kgl Tg Kh2 Th Kg2 Tg Kh3 Th Kg3 Td4 57. KI3 (Yritys 57. Tb4 KeS: S,S. Txd4 Kxd4' Si9. Kg4 ei myöskään tuota tuiosta, si-llä mus,ta ehtii juuri ~a juuri aijoissa etenemään a-sotilaallaan: S'9. - Kc Kxg~ Kb f4 Kxb2 62. IS, Kxa3, Kb a2 66. f8:d a2 eikä vallkea voi vohtaa) T Ke3 Th4 59. Tb8 Ke6 60. Te8+ Kf6 61. Kd2 KI7 62. Te3 TI Th4 64. Kc3 Th3 (Huomalitakoon mustan tornin aktiivinen panos!)1 65. Kd4 Th2 66. b4 (Valkea tekee vielä viimeisen yrity'ks'ensö tällä eräänllai,sella "Iäpimurrolla" D-sivustal,la. Si.!täl puuttuu kuitenkin ratkaiseva teho, si llä mustan kuningas eh:tii, yhdessä tornin kanssa, torjumaan aljoi'ssa valkean a-soti:laan eltenemisen ilman että vallkea ehtisi 1änö aikana suorittaa ratkaisua vastaikkais,ella s ~vustallla)' axb3 67. Txb3 Ke6 68. Kc5 Kd7 69. Kd5 Te2 70. a4 Ke7 71. a5 Ta2 n. Tb5 Ta4 73. Ke5 g4! (F-sotilas al Ikaa etenemisensä. Tämä peli, etenlkin sen loppuosa, on erinomainen näyte siitä, 'kuinka puollin ~a toisin käyte,tään md'hdomsimman tehokkaa,lila ta.vaha hyväksi nappu'loiden - OIlivat nämä sitten upseereita tai sotiolaita - tehovoima) g3 75. Tb3 Txa Ke6 Ta Ke7 Tg6 78. Tc3+ Kb6 79. Tel g2 80. Tgl Ke7 81. f5 ('JO's musta saa Itämän S'otillaan vielä tavalla tai toisellla torjutuksi, on peli remissi. Mus:la löytää oikean tien) 81. _ Tg Te KI7 Tg3 84. Ke6 Te KI5 Tg T13+ ja tasapeli. Tösltä kamppailusta jää mieleen ennen kaikkea mustan loista'va puolustuspeli.

5 66 SUOMEN SHAKKILEHTI 478. Englantilainen peli M. Botvinnik T. Petrosjan 4. ottehlipeli 1. c4 c5 2. Rc3 Rc6 3. Rf3 g6 4. e3 Rf6 5. d4 cxd4 6. exd4 d5! (Musta pyrkii aili:tiiviseen toimintaan kes,kus.jassa. Avaus on kääntynyt Grlinfelldin puo'lustulkselksi). 7. cxd5 (Paehman suosittelee. parempana 7. Lg:5; Re4, 8. exd5 Rxe3 9. blcc3 Dxd5i IlO. Db3" mu~ta Bo~,vinniik on c:miasta eri mieltä) Rxd5 8. Db3 Rxc3 9. Lc4! (Pelisi,trto on aikaisemmi,n esiintyny,t pelissä,ståhilberg'-szabo) e6 (.Valkec:m selvään etuun 'johtaisi 9. - Rd5 W. Lxd5 e Lxe6+ Itai 9. - Re4? W. Lxf7 + Kd7.li!. De61+ ja sitten n. - Dxe4). 10. bxc3 Lg7 ('Siil'toon W. -- Ra5 Mihail TaI esittää 'kumouben R Lb5+ Ld Da4! Re6 13. d5,1 ex ds l ' ja valkea saa kovan painostuksen avautunee].]a e-linja]l!a, kos'ka musta ei' mielehäön heti pelaa Le7 g7-ruudun heikkouden takia). 11. La3 Lf8 12. Lel Lg7 13. Lb5 Ld7 14. La3 Lf8 15. Lxf8 Kxf Kg7 17. Le2 b6 18. c4 Df6 19. De3 The8 20. Re5 ('Val'kea estää vapautussiirron e,6-e5) Tad8 21. Tadl De7 22. c5? (/Kohtalokas virhe, joka vapaut.taa mustan ikeskustan. VaIkealle hyvän pelin olisi taannut 22. f4) Rxe5 23. Dxe5+ Df6 24. cxb6 axb6 tasapeli Griinfeldin puolustus T. Petrosjan M. Bolvinnik :5. ottelupelil 1. c4 g6 2. d4 Rf6 3. Rc3 d5 (Val 'kean saavuttamista monis,ta kauniista voitoista huolimatta Grlinfeldin puolus!tusta vas,taan sukehaa tämä avaus yhä uudestaan ja uudestaan tärkeis- 9cxkin peleissä esiin. TavaHaan tämä on peruste.jotua., elihän tämä avaus voi olla epä:kol'rekti, multa' toisaalta se kyuäkin vaatii tavallista huolleillisempaa pelinkäsittelyä mus,tan puole].ta) 4. Rf3 Lg7 5. e Le2 (Tässä on,tavallisin 6. Db3, mutta onpa pelattu 'jopa 6. b4. Tebtisiirto on verramain harvimainen ja sitä vastaan tuli Botvinnikin valitseman jatkon sijasta kysymykseen myös 6. - b6! "0, Lb7 8. exds> Rxd5: 9. Db3 e6! mustalle täysin tyydyttävin O'semin, kuten pelissä LilienlVhal- Euwe, Hastings ) 6. - dxc4 7. Lxc4 e5 8. d5! (Tämä oli mo'hdollises,ti Petwsjanin kotona valmistama uutuus, joika johtaa kovan kamppailun tielle ja i,tse asiassa palkottaa mustan seuraavaan ja'tkoon) 8. - e6! 9. dxe6 Dx dl Kxdl Lxe6 11. Lxe6 fxe6 (Näin on mellko aika tsessa vai'heessa tultu loppu peliin, jossa mustana on heiklko e-s-otilas, mutta' vastapainona sotilasenemmyys D-si'vustallla sekä vapaa upseeripeh. Valkean kannarttaa näin ol'len pyrkiä vaihtamaan ainakin y!ksi tomipari pois) 12. Ke2 Rc6 13. Tdl Tad8 (Flolhr ehdotti heti Kf7 se'kä molempien tomien tukemaa etenemis,tä D-sivusllc:m sotilaj,]'la, mv1ä olisi tosiaan saattanut olla parempi suunnitelma) 14. Txd8 Txd8 15. Rg5 (Tämän siirron tarkoituksena eli ole niinl1ään mustan e-sotilaan ahdi'stami. nen kuin valkean ratsun siljoiuaminen edulliselle keslkustaruudulle e4) Te8 16. Rge4 Rxe4 17. Rxe4 b6 18. Tbl Rb4 (Ja vastaavasti ei musta tässä pyri niinlicään valkean a-sotilaan vahaamiseen licuin oman rarlsun srljoi,ttamiseen myös keskusto'an ruudulle d5) 19. Ld2 Rd5 (Oli herlposti nälhtävissä, ehä ].9. - Rxa2? olisi johtanut mustahe vaikeaan l-oppupeein: 2,0,. TalI Rb Lxb4 exb4 22. Txa7 Lxb2 2i3. Tb7 Ijne.) 20. a4! (Muuten b5 ja mustan sotilasenemmyys D-sivusrtailla alkaa muodostua uhkaavaksi) Tc8 21. b3 Lf8 22. Tel Le7 23. M e4 24. b5 (Näin on mustan e-sotilas eristetty. :Sen va'l,taaminen ei ole kui -le,nkaan mikään y1s'in'kertainen tehtävä) Kf7 25. Lc3 La3 26. Te2 Rxe3+? (Tämä helpottaa aivan ilmei~ sesti huomattavasti valkean tehtäväd. Oikein oli 2'6. - Ke7, vailkka ilmeis!tä on, e.ttei musta pysty ajan pitkään e sotilastaan puolustamaan)1 27. Txc3 Lb4 28. Te2 Ke7 (Talon esittänyt hausikan voittoljatkon siinä tapauksessa, että. mustan Ikuningas yrittää ehtliä e-so!lilaansa avulksi: 2iB. - e5 29. Rd2 c Re4 KeS, 31. f3 h6 3,2. Kd3 Td: Ke4 Td Kb3 Txc2' 315. Kxc2 KdiS 316. Kd31 e2 3? KxcZ Ke4, 38. Rd2,+ Lxd Kxd2 KM 410. /Kd3 Kxa4 4,1. Kc4 KaS exf ex f4 a& 44. g4! axb5+ 4,5. Kb3, eikä musta voi estää valllkean f-sotijaan korottumista): 29. Rd2 e3 (Häviöön olisi jdhtanult myös Lxd Kxd2 Kd6 3il. Ke3 KeS 32. Td2 e6 3'3. e4 jne.) 30. Re4 LaS 31. Kd3 Td Kc4 Tdl 33. Rxe3 Thl 34. Re4! Txh2 35. Kd4 Kd7! (Ai'van Hmeisesti välttämätön, sillä Txg2 36. Te? + SUOMEN SHAKKILEHTI 67 jälkeen musta olisi toimintakyvytön - ennen kaikkea valkean iättiläisvahvan ratsun vuoksi) 36. g3 Lb4 37. Ke5 Th Kf6 (Eräänlainen "ikuningashyökkäys." tämärkin) Le Kg7 e5 40. Tc6 Thl (Keskeytysasema. Mus,tan tornin on pyrittävä pois K-sivustc:dta, jossa se ei ky:kene saama.an mitään aikaan) 41. Kf7! ('Dällä 'kuori siirrolla allkaa valikean kaunis loppuhyokkäys) TaI 42. Te6 Ld8 43. Td6+ Kc8 44. Ke8 Le7 45. Tc6 Tdl (Jos Txa4" niin 46. Rg5 Kb7 47. Re6 Lb8, 48. Rd8t+ Ka8 49. Te8 a6, 510. Re6 Kb Kd7 1 axb5 52. Txb8+ Ka6 53. Ke7! ja matti seuraavassa siirrossa) 46. Rg5 Td Kf7 Td Kg8 ja musta antautui, sil'iä hän ei pysty puollustamaan enää K-sivustan,soJi:laita. Tätä peiliä pe,trosjan pi.ti parhaimpanaan ottelussa Vastaanotetlu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 6. ottelupeh 1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxe4 e a6 7. a4 Rc6 8. De2 Le7 (Toisessa ottelupelissä Petrosljan pelasi tässä asemassa 8. - cxd4" jota on yleise'sti pidelity parempana kuin teksti siirtoa).. 9. dxe5 Lxc5 10. e4 Rg4! ll. Lf4 Df6! 12. Lg3 Rge5 13. Rxe5 Rxe5 14. Rd2 (Jos 14. Dh5, niin Ld4, mutta Tai suosittelee mie'len'kiintoista jatkoa La2, Rc'3I,Kihl Ija f2-f4) Ta dl b6! 16. Dh5 Rxe4 17. Rxe4 a5 18. Re5? (Botvinnik, joka tunnetaan vuoren varmana asemapelaajana, erehtyy nyt paremmassa asemassa. Oikein on 1>8. LeS! jonka jälkeen mustan valittavana on vain 'kaksi jatkoa: a) De7 19. Ld6 LX'd Hxd6 e Td5; b) Dg6 19. Dxg6' hxg6, 20. Ld6! Lxd Txd6 La6 22. Rxb6 Lx!l 23. Rxa8 Lxg2 24. Kxg2. VaLkean on helppo kuninkaalla marssia sisään, sillä mustan on tornilla puo'lustettava a-sotilastaan) De7! 19. Td2 (Pe'lis'iir.toa parempia e~vät Olle,liB. Rc6, koslica Db7, ja Lf4 16 2JO. Rd31 e5 2 ' 1. Rxc5 Dxc5, 212. Le3 Db4 ja asema on mustalle tasavoimainen) f6 20. Rd3 e5 21. Rxc5 Dxc5 22. Ddl Le6 23. Te,1 Tae8 24. h3 DM 25. Te3 Tc4 26. b3 Tc6 27. Kh2 b5 tasapeli.

6 68 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI Englantilainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 7. ottelupeli' J. c4 g6 2. Rf3 Lg7 3. Re3 es 4. g3 Re7 S. Lg2 0-0 (Vai1kka tämä: torni tuskin lienee petikelpoinen oli he.timhen tapahtuvan siirron d2-d4 estävä 5. - Rbe6 kuitenkin varmaan parempi) 6. d4 ex.d4 (Ja täs'sä tuli kysymykseen aseman sulljettuna pitävä 6. - d6,) 7. Rxd4 Rbe6 8. Rxe6 Rxe6? (Mutta täs'sä mus,ta erehtyy aivan ilmeisesti v~elä kerran. Oi'kein oli 8. - bxe6, joka U'hkaa sopivan ti,laisuuden tullen d7-d5 tai, vaatimattomammin, d7-d6. MustOlUe )alsl tällöin käyttöön tomeille avoimet b- ja e-linjat. Nyt sen sijaan on vastcrpeemahdollisuuksien löytäminen hyvin hankalaa) d6 10. Ld2! (Vaathnattomalta näyttävä, mutta todellisuudessa hyvinkin tarkoitu:ksenmulkainen kehityssiirto) Lg4 II. h3 Le6 12. b3 Dd7 13. Kh2 Tae8 14. Tel IS (Tämä siirto heilkentää ilmeis'esti mustan K-sivustaa, mutta mustalle oh vai,keata rkeksiä tyydyttäv-ää jat1koa - siirtä huolimatta, etltei asemassa vielä mitään varsinaisesti uhkaavaa näy) IS. RdS Kh8 16. Le3 Lg8 17. Dd2 Rd8 18. Tfdl Re6 19. Rf4! (Tämä R-vaihto avaa valkean lähetti en linjat D-slvustaIlIe sekä pal'jastaa mustan aseman pas,siivisuuden ja alhtauden etenkin siellä) Rxf4 20. Lxf4 De8 (Jos TClIlin ehdoltama 20'. - b6, niin 21. b4 jal'kaa valkean voima!kasta asema'llista painostusta) 21. h4 (Valkea varaultuu tö!ten avaamaan sopivan tilaisuuden tullen h-lirjijan) Te7 22. Lf3 Lf7 23. DaS Le8! 24. es! (Petrosljan ei langennut vastustajan virittämään ansaan: 24. Dxa7? L Lxe:6. bxo6 ~a musta saakin yllättävi-ä vas.tamahd01lisuuksia, K-sivus,talla. Mutta va,lkean asema on jo täysin ylivoimainen, mistä osoi,tulksena on te:kshsiirto. Jos nyt dxe5, niin 25. Dxc5 ja vaikean painos'tus johtaa nellppoon voittoon. Musta,keksi sen siljaan sinänsä lupaavan ikvaliteetin u:hrauksen, jo~ia hän saa tiettyä vastapeliä K-sivusta,lla. Va]kea tovjuu kuitenlkin senkin uhraamalla kvaji.teetin takaisin. Tosiasia lienee, ehei mustan peli ole tässä enää pelattavissa) ds 2S. Ld6! Dd7 26. Lxe7 Dxe7 27. TxdS f4! 28. Dd2! (VaVkean oli syytä alla vamillaan: mus'ta uhkasi jo fxg fxg3 Txf exf3 De'Z+ jne.!) 28. Le6 29. Td3 LbS 30. Td4! (Hellpoin tapa se'lvitä mustan uhkau:ksi,sta. Uhrausyritykset f3:ssa tai ez:ssa eivält nyt pellasta mustaa, joten hänelle ei jää muuta kuin siintyä loppupeliin, jossa häviö häämöttää) fxg fxg3 Lxd4 32. Dxd4+ Dg7 33. Dx g7 + Kxg7 34. Te2 (Jos 314. Tdil, niin Lxe21!) Te8 3S. Kg2 Kf6 36. Kf2 Le6 (Nyt oli b-sotilas tavalla tai toisella suoljattava eikä 3'6. - e6, ilkävä kyhä, ikäynyt, sillä olisi seurannut :37. a4 La.6 3S. b4! Te7 39. Td2' Kf7 40. Td8 'ja va~kea saa aikaan ratkaisun D-si,vus.talla) 37. Lxe6 bxe6 38. Tc4! (Va:lkean torni pääsee pal"haiten liikkumaan 4. riviä.pitlkin D-sivusta'lile, jossa mustan pelin hei'klkous on. Ja,tko on yksinrkerrtainen ja slel:väpiinteinen: valkea pa'kotlaa mustan kuninkaan ja tornin siirtymään D-sivustan sotilai,ta puolustamaan ja antaa sen jälkeen ratkaisevan islkun K-sivustalla) 38. KeS 39. Ta4 Ta8 40. Ta6 KdS 41. b4 Kc4 42. a3 KbS 43. TaS+ Kc4 44. Ke3 a6 4S. Kf4 KdS 46. KgS Te8 47. Txa6 Txe2 48. Ta7 TeS+ 49. KI4 Te7 SO. Tb7 Ke6 S1. a4 Kd7 S2. Tb8! ja musta antautui. sillä val:kean a-sotilaan py_ säyitämiseiksi mustan On ulhralitava K sivusian sotilaansa, jolloin valkea etenee ja korohuu tämän sivustan sotilailllaan Vas,taanoteltu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 8. ot,te,lurpeh 1. d4 ds 2. e4 dxe4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 S. Lxe4 es a6 7. a4 Re6 8. De2 Le7 (Jä!Heen ollaan tutussa asemassa tämän ottelun aikana). 9. dxcs LxeS 10. e4 Rg4 11. es! (Kotianalyysien parannus. 6. ottelupelis.sä Botvinn]k pelasi 111. Lf4) Rd4 12. Rxd4 Dxd4 13. Ra3! (Yllätyssiirto, jota valmisteleva oli Ir1. e5. Musta on epäonnistunut avauskäsitte'lyssään ~a on kevyitten upseeriensa kanssa ahtaalla,keskustas'sa) Lxa3 14. Txa3 RxeS IS. b3 (Pettääkö Botvinnikin kärsivärllisyys vai onko vain huomaamattomuuha, ettei hän pelaaa 15. La2!? Tämän jä'vkeen Petrosljan joutuisi luopumaan d-linjas'ta ja samarlla järjestämään upseerinsa puollustusrkannalle. Tämä antaisi valkeaue ailkaa järjestää upseerit ratkaisevaa JO'ppuhyö:kikäystä varten). ls. - DeS (Bronsteinin mukaan valkea voittaa jos musta pelaa Rxc4 16. bxe4 O~O 17. Tg3 f6 18. Lh6 TI7 19. Tdl Db6 30. Db2 1 De7 31. Tx g7 + Txg7 2'2. Dx16. Smyslolvin voi.ttomuunnelma vcdkealle mustan pelatessa Rg Lb2 Dd Tdl DeS 18. Lxg7 Dxa3r 19. Lb5+!! Ke7 20. Df3r l f5 2,1. Dc'3 'ja musta on mahiverkossa). 16. Ta2 Rxc4 17. bxe4 Ld7 (ParemmarHa vaijkuttaa , joka vapauttaa kuninkaalle 17-Tuudun). 18. La3 DfS 19. Td2 Le6! 20. Tel hs! (Torjuu siirron 2:1. g4). 21. De3 f6! 22. Dx e6+ Dxe6 (Tässä tilanteessa Petrosjan hylkäsi Botvinnikin tasapelital'jouksenl. 23. Txe6+ Kf7 24. Te7 + Kg6 2S. as Tad8 26. Ld6 The8 27. Txe8 Txe8 28. f3 Tel Kf2 Tai 30. Lb4 Tbl 31. La3 Tb3 32. Ld6 Tc3 33. Td4 Te Kg3 Ld7 3S. h4 Le6 36. es Le4! 37. Kf4 (Pmempi oli 307. Tdl, joka estää samalla UI siirron) Lb5 38. g4 Te3 39. Te4 Le6 40. Te3 Te Kg3 Ta4 42. Le7 hxg4 43. fxg4 Ld7 44. Lf4 Kf7 4S. Tb3! LeS 46. g5 IxgS 47. hxgs TxaS 48. Le3 Kg6 49. Tb6+ KIS 50. e6 bxe6 SI. Txc6 Ta3 S2. Tc5+ Kg6 S3. Tc6+ KhS S4. Kf4 Ta4+ S5. Kg3 'tasapeli Kataionialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 9. ottelupe'li 1. c4 e6 (Hävittyään Griinleldin puolustuksella alkaneen 7. ottelu pelin Botvinni,k luopuu tässä musltan K-kilhetin sivustoiniha alkavista avaulksista. Petrosjan valitslee valkeiltla puolestaan katalonialai-sen peilin erli juuri K-Iähetin sivus~oinnin, jonka mus,ta oli avausvalinnassaan hylännyt!) 2. g3 ds 3. Lg2 RI6 4. Rf3 Le7 S d4 Rbd7 (Tämä R-siirto johtaa suljettuun pehin ja vaikeaan asemalliseen kamppai:luun. Muista kysymy.kseen tulevista mahdorhsuuksislta oli elhkä se,lväpiirteisin 6. - dxe4) 7. De2 c (Ainakin tavatllisempi on lähetin sivustoiminen a,lkaen jne.) 8. - Re4 (Tämä ja etenlkin seuraava siirto ovat merkikinä siitä, e.ttä musta pelaa varsin rterä,västi voihoa. Ratsun aikainen si'joittaminen tämäntapaisissa asemissa e4:ään on tunnetusti' aina kaksi,teräinen toimenpide. Hieman varmempi olisikin ollut tässä 8. - b6" lähetin sivustoiminen sekä sopivien valmistelurjen jä'llkeen vapautussiirto e6-c5) 9. Re3 gs (Ja tässä olivat teks,tisiirtoa varovaisempia jatko't 9. - Rxc3' ja 9. - f5) 10. Lel fs II. b3 Lf6 12. Lb2 Lg7 (Tässö olisi odottanut D-manöäveria d8-e8~ih5) 13. Tadl Tf7 14. Rxe4 (Tämä vaihto, mustan kes.kustan hajottaminen siirrolla s ekä ede:]]een e2-e4 kuuluvat valkean tunne.ttuun jär'jestelmään, joka takaa häneue pitkäiue ike,skipeliin asemaedun. Pelin ikohtalon ra~kaisee kuitenkin vaslta sen jä:lkeen tapahtuva va,1lkean läpimurtoyritys eikä musta O'le tällöin suinrkaan aina vailla puolustusmahdollisuuiksia) Ixe4 IS. Re,1 RI8 16. f3 exf3 17. Lxl3 Ld7 18. Rd3 Le8 19. Del! (Koska e2-----e4, ei vielä käy - 1:9. dxe4 2J0,. Lxe4 Lxd4+ vuoksi - }Ylk,kää vaikea sen toteuttamisen tuonnemmaksi ja ryhtyy puolestaan painostamaan mustan heilkkoa e-sohlaslta) TeB 20. De3 Tee7 21. ReS TIS (Mus,ta ei

7 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 71 halunnut vaihtaa pois tärkeätä lähettiään - ei edes valkean hyvin siryoite,tlua ratsua vastaan, kun ei siihen ohut suoranais,ta pakkoa) 22. Lg2 Tx fl Txfl De7 24. Lh3 h5 25. Lg2 Rg6 26. Rd3! (Vapaamman pelin omaava vctlkea välttää tiertenkin vaihtoja) Lf7 (TaI suositteli aktiivista puolustustapaa dxc4 27. bxc4 c5 28. dxc5 Lxb2 29. Rxb2 Dxc5 jne. Borvinnirk tlmeisesti luottaa as emansa kerstävyy,teen ei'kä halua sllksi avata pejiä, rjoka saattaa aina sisältää vaaroja) 27. Df2 b6 28. e4! (Vihdoinlkin Petrosuan pääsi toteuttctmaan S'trategisen jahtooijaturksensa. Nyt muuttuu mustan asema kriitillise:ksi) dxc4 29. bxc4 c5 30. dxc5 (VaIkea näkee, ert.tä tekstijavko on häne11e edullinen, multa ei huomaa mustan tasapehin riittäviä vastamahdollisuuksia. Muuten hän olisi varmaan tehnyt asemalliseslti selvästi vahvemman siirron 30. d5r, joka olisi antanut valikealle hyvät voiton toiveet) bxc5 31. Lxg7 Kxg7 32. e5 Rf8 33. Df6+ (Voittoa pelaaval1a valkealla ei ollut mitään syyltä tähän mustan peliä helpotlavaan ja asemia yksinkertaislravaan D-vaihtoon. 33. De31! selkä tornin pe,laaminen b-lillljahe olisi säilyttänyt valkean melikoisen asemaedun) 33. Dxf6 34. exf6 + Kg8 35. Re5 Rd7 36. Rf3 Rxf6 (Musta haluaa vapautua tietimkin V'a'!'kean kiusoimsesta f-sotilaasta) 37. Rxg5 Kg7 38. Tel Td7! (Tämän siirron voima oli ilmeis,esti jäänyt näkemättä PertrosljanHta - mustan tomihan muuttuu nyt hyvin a,ktiivise:ksi kun taas vatkean jää s'otilasvoitoista huohmatta hyvin passiiviseksi. Häviöön olisi johtanut te'ks:tisiirron s~jasta tierten:kin Te Te6 Rd7 40. Rxf7!) 39. Rxe6+ Lxe6 40. Tx e6 Tdl Lfl a5! 42. Te3 (412. TaB ei käynyt Rg4! vuoksi) 42. Rg4 43. Ta3 a4 44. h3 Rh2 45. Kxh2 Txfl 46. Txa4 Tf Kgl Tc2 48. Ta3 (Valkea ei pääse eteenpäin muuten kuin uhraamalla toisen voittosaiilaistaan) Txc4 49. Tf3 Tc2 50. a4 Ta2 51. Tf4 Ta3 52. Kf2 Ta KeI Ta3 54. Tf5 M 55. gxm Txa4 ja tas,apeli Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan ]iqi. otte,lupeli 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c a6 7. a4 Rc6 8. De2 cxd4 (Petrosjon pelaa samaa muunnelmaa kuin ottellun toisessakin pelissä). 9. Tdl Le7 10. exd Rc3 RM (2. pejissä Botvinnilk pelasi,ii. Lg5, muita siirrolla LI. - Rd5 musta sai vastapeliä). 12. Lg5 Ld7 13. d5! (Yrirtte'liäs siirto, joka antaa 'va,lrkedl!le aloitteen) exd5 14. Rxd5 Rbxd5 (N. - RfxdS, 15. Lxe'7 Rxe? 1:6. Re5rvoiitaen mate'riaaha). 15. Lxd5 Rxd5 16. Txd5 Lxg5 17. Rxg5 h6 (Uhkasi Ir8. Dd3 Ija samaha seuraavassa sii~dossa Txd7 ~a tietenlkin vakavammin Dxh7 matti). 18. Dd2 hxg5 19. Txd7 Df6! (Betrosljan u!hraa aivan oikein soti,laan saadarkseen vastamahdollisuu'ksia. Muutenhan vaikea säilyttäisi edeheen selvän aloitteen). 20. Txb7 Tad8 21. DaS (Parempi Oili 211. DM) Td6 22. DM Tfd8 23. Tfl (Va,l,kealle huonon pelin antaisi 23. Tb8 Txb8 24. Dxb8r+ KJh7 ja nyt musta yhltäaikaises'ti Td2 rja TbB) Td4 24. Db3 Td3 25. Dc2 Td2 26. Dc7 Df4! 27. Dxf4 gxf4 28. h4 Tc8 29. Tb4 f3! 30. gxf3 Tcc2 31. b3 Tb2 32. Kg2 Td3 33. Tb8+ Kh7 34. Tb7 f6 35. Tel Tdx b3 36. Txb3 Txb3 37. Te6 TM 38. Tx a6 TxM 39. Kg3 g5 40. Kg2 Kg6 41. Ta8 Tf4 42. a5 Ta4 43. a6 tasapeli Tarraschin puolustus T. Petrosjan M. Botvinnik 111. dasl upe~i 1. c4 c5 (JäUeen ker.ran vaihtaa B,otvinnilk avaustaan Petrosjanin 1. C'4:ää vastaan. Syynä on tietenkin se, että hän vain hädin tuskin sai tasapeliin 9. ottelupelissä sekä varmaan myös halu välttää vas!tusta!jan mahdollisesh odottamia Ijatkoja) 2. Rf3 Rf6 3. Rc3 e6 4. e3 d5 5. d4 Rc6 (Näin,on kiertotietä tultu tuttuun Tarraschin puolustukseen) 6. cxd5 exd5 (Normaa!]jmrpana ja parempana pidetään 6. - Rxd5, mutta telks'lijatkossakin musta saa korvaukseksi ytksinäisestä d-soltilaas1a va- paan upseeripeilin) 7. Lb5 Ld6 8. dxc5 Thl?, koska 2:0. - Rf4! 2J1. Dg4 Txh4 I ). Lxc b3 Le6 II. Lb Dg4+ Kb8 22. h4 De7 12. Re2 (Va1kealle on tietenkin Rd , f5 24. DgI f4 (Musta tärkeätä keslkustaruudun d4 haltuunotto) TacB 13. a3 Tfd8 14. Red4 Iin rkäsitte,liyssä ja ensimmäinen nä on onnis,tunut e,rinomaisesili Ikesrkipe Lg4 15. Le2 Re4 16. Dd3 Ld6 17. g3 kyvä tulos on e3cruudun heikkous). (Tämä heikentää tosin K-sivustaa, 25. Re5 Rf7 26. Rg6 The8 27. Th3 fxe3 mutta mustan ei ale toistaiseksi mahdollista, käyttää tatä heikk:outta hy Rxe4 Txe4 32. Kbl Rd6 33. Re5 Te8 28. fxe3 Rf6 29. Tfl a6 30. h5 Re4 31. väkseen) Rc5 18. Dbl Re Tg3 Te7 35. Tf8+ Ka7 Dd3 Rc5 20. Ddl (Petrosjan rllmoi'ltaa täten pelaavansa voittoa) Re6 21. Tel LeS 22. Rxc6 bxc6 23. M Lb6 24. Da4 De8! (Tämä ei ole suinkaan puoluslus-, vaan hyökkäyssiirto, joha musta valmistelee kuningat:tarensa siirtymistä h5:een) 25. Tadl f6 26. Td2 Dh5 27. Ddl c5! 28. Rdy? (Valkean oli J.yatävä kylmäsrti c5:een, sill'lä vaammselta näyttävä surto LarS ei olelkaan mus1ane edurlunen: 21,9. Rd4! LxeZ 30,. Texe2, Lxd Rxe6 Te8 3>2. Rf4 jne. Nyt saa musta aikaan voimarkkaan painostuiksen 2. rivilllä) 28. _ Lxe2 29. Dxe2 Dxe2 30. Rxe2 Rg5 31. Kg2 Re4 32. Tddl clcb4 33. axm 36. Tfl? (Ai,kapUrlaviI'he, jonka si,jasta Tc2 (Valkean asema alrlna näyttää jo oikein on 36. DCII!) Rc4 37. Rx uhkaavalta. Hänelle rö}'ltyy kuit'enkin c4 dxc4 38. Tf5 Dd7 39. T5f3 c5! 40. riittavä puolustus) 34. Ld4 Lxd4 35. Tfl! (Val1kea uhraa kauniisti sotilaan Txd4 Tb2 36. M! (Ilman tätä siirtoa ja pe:1astuu haviöstä, esim dxc5 olisi valkean peli menertelt'ty, kuten Dd KaI c3!) cxd4 41. pian noodään) Tc8 37. Txd5 exd4 Dxd4? ~1. - Te2 42. d!5+ b6 Tcc2 38. Kf3 (Tässä nähdään valkean 413. Tg6 Db5 44. Dd4 03.!). 42. Tdl! h-sotilaan 'kaks,oi'saskeleen merkitys - (Mustan on pa,kko vathtaa kuninga~tare! ja tyydyttävä tasapeliin sotilaan se otti mus'tan ratsuilta ruudun g5) 38. _ Rd Kg2 Re4 40. Kf3 Rd2+ }'llivoimasta hu,olimatta) Dxgl 41. Kg2 ja tasapeli. 43. Tdxgl T7e5 44.Tg5 Tel+ 45. Kc2 Tle Kbl Kb6 47. TxeS Txe5 48. Txg7 Txh5 49. Kc2 Th3 50. b3 Th D-gambiitti 51. Rc3 Txa2 52. Kxc4 Tc KM tasapeli. M. Botvinnik T. Petrosjan 12. otte!lupeli 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. g4! Bo~vinnik perlaa rohkeasti voittoa ja siihen on syytäkin, sillä haasrtdja johti tässä vaiheessa 6~5,) Le6 (Vallrkean etuun johtaisi 7. - Lg6 8. Rf3 Rd7 9. M). 8. Ld3 Rd7 9. h3 (Pelattavissa on myös 9. Lg3') h5 10. gx h5 Rdf6! II. h6 Rxh6 12. Dc2 Rh5! 13. LeS f6 14. Lh2 Ld6 15. Lg6+ Lf7 16. Rf3 Lxg6 17. Dxg6+ Rf7 18. RM Lxh2 19. Txh2 Dc7! 20. Rf3 (Ei D-intialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 13. ottelupeli 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le Rc3 Re4 8. Rxe4 Lxe4 9. d5 (Petrosijan yrittää tässä uutta sii~toa, joka ei kuitenkaan osoittaudu lainrkaan teholkkaaksi) 9. - Lf6 10. Rel Lxg2 II. Rxg2 exd5 12. cxd5 c5! (Koko tämän pejin läpikäyvänä "johtoaiheena" on

8 SUO MEN SHA KKILEHTI SUO MEN SHA KKILEHTI 73 mustan suuri aktiivisuus D-sivus,taHa. Nyt tuli tierenlkin kysymybeen 1,31. e4 d6 14. f4 sekä hyökkäyksen yrittäminen K-sivustalla, muitta Petrosjan ei halua panna kaikkea yhden kortin varaan, vaan jatkaa varovasti) 13. dxc6 dxc6 14., Dc2 c5 15. Tdl (Jos 15. De4, niin ei I'S. - Rd7 1'6. Tdl valkean eduin, vaan I,S. - Dd7! 16, Dxa8 Re6 17. Dx1S+ Kx!8 eilkä aina'kaan musta ole huonommailla puolella) De8! (Jos IS. - De7 tai De7, niin 16. Rf4 ja '17. Rd5 vohtaa täåeän tempon) 16. LI4 Rc6 17. Ld6 Le7 18. e3! (Mustan ratsuilta on ehdotlomasili otettava tänkeä Ikeslkus!a;ruutu d4 ' ) Td8 19. Lxe7 Dxe7 20. Rf4 g6 21. Da4 Re5 22. Txd8 Txd8 23. Tdl c4! (A,loite on kokonaan mustalla ja valkea saa ponnistaa parhaansa pitääkseen puolensa. Jos nyt 24. TxdS.+ Dxd8 26. Dxa7, niin 2S. - Ddl Kg2 Df K91 Rd3! 28. Rxd3 exd3 ja mustdlla on vaarallinen vapaas'omas) 24. e4 b5 (Tä'ssä yiksinke['tai,selta näyttölvä,ssä asemassa piile'e' yllättäviä hyök,käysmahdollisuuksia. Jos nyt 21S. De2, niin vitsikkääs,ti R13+ 2:6. Kg2 Td2! 'ja musta tunkee val'kean y;hä ahtaammatle) 25. Txd8+ Dxd8 26. Dxb5 Ddl+ 27. Kg2 D Kgl Ddl+ 29. Kg2 Df Kgl Dxe4 31. Dd5! (Tamä siirto pel.astaa va1kean jo uhkaa,vailla näyttäneestä tilanteesta. Mustalla ei ole parempaa kuin tyytyä ratsuloppupeliin, jossa siinöikin Botvinnik jatlkaa viimeiseen saakjka voi,tonyrityksiään) Dxd5 (Jos 3il. - Dbl + 3'2. Kg2 Dxb2, niin 313. Dd8+ Kg7 34. De?! ja shakkausuhkaus 36. Re6 + on mus1talle erittäin vaaralenen!) 32. Rxd5 Rd3 33. b4 axb3 34. axb b4 KI7 36. b5 Re5 37. b6 a5 (Musta ei tyydy vie,läkään remissiin) 38. Kfl Ke6 39. b7 Rc6 40. Rc7 + Kd6 41. Ra6 a4 42. Ke2 a3 43. Rb4 Rb8 44. Kd3 Kc7 45. Kc2 Kxb7 46. Kb3 Kb6 47. Kxa3 Kc5 48. Kb3 Kd4 49. Kc2 Ke4 50. Kd2 Kf3 51. Kel (Valkean kuningas ehti K-sivus,talle viime hetkessä) Kg2 52. M Kf.3 (Jos , niin 513. gxf4 Kf3 S4. RdS Kg4 S.5. Rf6+,jne.) 53. Rd3 Rd7 54. Kfl ja tasapeli D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 14. ottelupeli 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cx d5 exd5 5. LI4 c6 6. e3 Lf5 7. g4 Le6 8. h3! (Valkea on keksinyt parannuksen le. pelin j ä'lke en, jossa hän pelasi 8. Ld31, mutta musta pääsi he.] posti tasoi,ttamaan asemat) RI6 9. Ld3 c5 10. Rf3 Rc6 11. Kfl! (Eri'koinen tapa llinnoit,tautua) Kg2 cxd4? (Pe,trosljan ei ole vedossa. Keskustan jännityksen olisi säilyttänyt Tc8). 13. Rxd4! Rxd4 14. exd4 Rd7 15. Dc2 Rf6 16. f3! Tc8 17. Le5 Ld6 18. Tael (18, Lxf6? Dxf6 19. LJCh7 KhB 20. Ld3 Dxd4,) Lxe5 19. Txe5 g6 20. Df Rd7? (Mihail TaHn mulkaan musta o'lisi pystynyt pitämään puolustuiksensa kunnossa peiaamal],)a Dd6! 2,1. 14 Re4! 22. Lxel4 dxe4 2'3. 15 Txe3! 24. bxc3 LdS 2:5. De3 f6). 21. Te2 Rb6 22. Thel Rc4 23. Lxc4 Txc4 24. Td2 Te8 25. Te3 a6 26. b3 (TaI pitää atktiivisempana 'jatkoa 26. TdeZ Db6 27. f4 Td fs Ld? 29. fxg6 Dx g TeS. Botvinni'k ei yleensä lcuitenkaan lähde epävarmoiihin jatkoihin j-a niinpä hän nytkin ensin va1- mistele,e läpimur'toa kuningassivustaila) Tc6 27. Ra4 b6 28. Rb2 a5 29. Rd M! Lf7 31. Txe8+ Lxe8 32. De3 Lf7 33. g5! Le6 34. Rf4 Lf7 35. Rd3 Le6 36. gxf6 Dxf6 37. Dg5 Dxg5 38. hxg5 a4? 39.bxa4 Tc4 40. a5! bxa5 41. Rc LI5 42. Kg3 a4 43. Kf4 a3 44. Ke5 Tb4 45. Rd3 Tb5 46. Kd6 Kf7 47. Kc6 Lxd3 48. Txd3 Tb2 49. Txa3 Tg2 50. Kxd5 Txg Kc6 h5 52. d5 Tg2 53. d6 Tc Kd7 h4? (54. - gs olisi vielä säilyt<tänyt tasapelin). 55. f4 Tf2 56. Kc8 Txf4 57. Ta7 + musta antautui Griinfeldin puolustus T. Petrosjqn M. Botvinnik IS. ottelupeh 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 d5 4. Db3 (Tämä on Botvinni'kin itsensä >-luvulla turnaus,käytäntöön tuoma siirto, joka. j,ohtaa alusta pitäen suhteej!lisen terävään peliin. Mustan vastauksena tuli l'yönnin lisäksi kysymykseen täl'keätä tuki pistettä keslkustassa d5:ltä puolustava 4. - e6) 4. - dxc4 5. Dxc4 Lg7 6. e Le2 (Tava,l Ii s empi on 'heti 7. Rf3, johon usein va:stataan Smysl.ovin ijatkolha? - Lg4) 7. - Rc6 8. Rf3 Rd7 (Mustalkin säästää puolestaan siirtoa Le8-g'4 toistaiseksi) 9. Le3 Rb6 10. Dc5 Lg4 11. d5 (Hyviä. jatkolja ol]vat myös 111. Tdil ja li1. 0'-'0>...-01) Rd7 12. Da3 (Jos 1'2. Dc4, niin musta voittaa tempon sijoittamal1a ratsun es:e,en) Lxf3 13. Lxf3 (Jos 13. dxe6, niin LX'e2 14. exb7 ThS 11S. Kxe2 Txb7 16. Thdl c6! ja l? - DbB, joliloin musta saa aikaan voimakkaan painostuksen) 13. _ Rd Rxf3 15. gxf3 Rb6 16. Db3 Dd7 (TaI ehdotti tässä De8 ' 'ja.1' ,,joka o'lisi antanut epäilemättä musta:lle enemmän vastapeliä kuin tebtiljatko) 17. h4 h5 (Pakko h-linjan avautumisen estämiselksi, multa samalla tämä siirto meirkitsee myös mustan K-sivustan heikennystä) ! (Uhkaa sopivan tilaisuuden tullen f4~rs', joten mustan on enemmän tai vähemmän pak'ko siirtyä loppupeliin suurempien va'arojen vä!htämise.ksi) e6 19. dxe6 Dxe6 20. Dxe6 Ixe6 21. Thgl Kh7 22. Rb5! (Valkea,kul1jettaa ratsunsa g's:een, jolloin mustan on pabkovaihtaa S'e täcr-keään K-sivustaa suo'jaavaan löihettiinsä) 22. _ TI7 23. Rd4 Te8 24. Rf3 Lh6 25. Rg5+ Lxg5 26. Txg5 Rc4 27. Tdgl Tg8 28. Kc2! (Jos musta vaihtaa nyt ratsunsa va,lkean 'lähettiin, uhkaa valkean kuningas tunkeutua d4:ään) b6! (Musta aikoo siirtää e-soti'laansa kaksi askelta ja saada tälten aikaan jonkin'laista vastapainoa D-srvustalla. Tämä suunnitelma epäonnistuu kuiten'kin, sillä mustan sotilaat eivät ole etenemiskykyisiä, joten kysymykseen tuli myös a6) 29. b3 Rd Td7 31. T5g2 Tdd8 32. a4 (Estää mustan R-manööverin d6~bs~d4) 32. _ Rf7 33. Lcl e5 (Va]kea uhkasi tunkeutua lähetillään b2:n kaut,ta f6:een. Mutta nyt vapautuu val1kean e-sotilas) 34. Le3 exl4 35. Lxf4 Td7 36. Td2 Tx d Kxd2 Td Ke2 c5 39. a5! (Kun mustan torni valvoo d-lin'jaa, on valkean avattolva a-hn'ja tornillleen) Td7 40. axb6 axb6 41. Tai Kg7 42. Ta6 (Kuorisiirto) 42. Tb7 43. Ta8! (Valkea tunkeutuu tornillaan mustan asemiin ei,kä musta voi tätä es,tää. Loppupeili on hyvin opettavainen) Kf6 44. Tc8 Re5 45. Ke3 Rd7 46. Tc6+ Kf7 47. e5! (Vasta nyt puuttuu valkean vapaa e-sotilas peliin, mutta se tekeekin sen raitkaisevalla tavalla 1) Rf8 48. T16+ Kg7 49. Ke4 b5 50. Tc6 KI7 51. Txc5 Re6 52. Td5 Ke7 53. Le3 Tb8 54. Td6 b4 55. Ta6 Tb5 56. Ta7 + Ke KIB ja musta antautui. Hänen pelinsä onkin täysin toi,voton: S.s. _ gxfs+ S,9. KxfS Rg KgB Re8 6,1. Lh6+ KgB 6,2. Te7 Tb e6 jne Vastaanoteltu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 16. obtelupelli 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c a6 7. a4

9 74 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 7S Rc6 8. De2 cxd4! (PetroSljan pelaa i,o kolmannen k,erran tätä muunnelmaa tämän ottelun ai,kana). 9. Tdl Le7 10. exd Rc3 Rds! (Nyt voillkean d-sotilas ei pääse etenemään. IlO,. pelissä Pe'tros!j an pelasi 1,]. - Rb4, j OIka ei kuitenkaan antanut mustalle tyydyttävää vastapeliä). 12. Ld3 Rcb4 13. Lbl Ld7 14. De4 g6 15. Res Lf6 16. Df3 Lg7 17. Dg3 (Valkea voisi pebta myös 17. Re4 Te Lg5: f6 ]19. Rxd7 Dxd7 2,0,. Lh4) Le8! 18. M! (KumpiJkin pelaaja yrittää aktiivista pehä. BotvinniJk hyölkkäystä mutta PelroSljan puolustautuu mes-tarillis'esti ja valmistelee samoilla vastaiskua) Rc6 19. Rf f6! (Kuningattarien vaihto johtaisi vaikeane-tuun: 1:9. - De? 2,0. Dxe7 Rxc7 21. Lf4 ja 22. LdS,. Val:kea saa myös,kovan painostuksen jat kossa Db6 20. hs! Rxd Rxd4 Lxd4 22. as,1 Da7 23. RxdS exd's, 24. Lh6 Lg7 2:5. Txd5) 20. Rxds exds 21. hs! Re7! ( g'5 2:2. Rxg5 1 fxgs 23. Dd3). 22. hxg6 Lxg6 23. RM Lxbl 24. Txbl Dd b3 Tf7 26. Df3! fs 27. Dg3 Rc6 28. Rf3 Te7 29. Lf4 Te4 30. Res Rxes 31. dxes Tae8 32. f3 Te2 33. Tdel Ta Lgs d4 35. Lf6 (LuipaavaIta näyhävä 3,5. e6 ei riitä voittoon Txe:6 3:6. Txe6 Dxe:6 37. Te'l Te Tx e2 Dxe Lf6 De3+) Df7 36. Tbdl Dg6 37. Dxg6 hx g6 38. Lxg7 Kxg7 39. e6? (M. Judovitsh pitää parempana 39. Txd4 Te c8 40. Td7+ KhJ6 41. KM Tee2 42. Tgll) Tc8! 40. Kh2 Tcc2 41. Tgl? Td2 42. Tdel Kf8 43. e7 + Ke8 44. Kg3 d3 45. Te3 Tab2 46. Kf4 Txg2 47. Tdl Tbd2 48. Txd2 Txd2 49. Kgs Tdl 50. Kf6 f4 51. Te4 Tel 52. Td4 Tc Kgs Tc3 54. Kf6 tasapeli D-inlialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik,17. otte'h.:upeli 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b6 4. e3 (Tavallise'IIlipi on ollut 4. g3, jota Petros'jankin 'käytti useankin kehan tässä olteilussa, multa tekstisiirto on viime vuosina saanut osakseen yhä kasvavaa suosiota - ilmeisesti sibi, että sen kaikkia mahdollisuuiksia ei ole vielä lähimainkaan tut;kittu) 4. - Lb7 5. a3! (Ai:koinaan sai Simaginin keksimä, mutta sittemmin Petrosryanin monissa tärkeissäkin pereissä usein menestykse!:lä käyttämä mielenkiintoinen vaihtoehto) S. - ds 6. b4 dxc4 (Kysymykseen tuli tieten'kin myös 6. - c5,) 7. Lxc4 Le7 8. Rbd Tbl Rbd Tb8 11. bs (Ehkä joustavampi oli yiksinke:rtainen,kemtyssiirto 111. De,2) cs 12. bxc6 lxc6 13. a4 (Valkean oh tietenkin esteltävä mustan soti,laiden eteneminen D-sivustal'lal Dc7 14. Lb2 Db7 15. Tbel a6 16. Tfel b5 17. axbs alclbs 18. Ld3 Tf c8 (Valkean e-sotilaan etenemisen estäminen luonnohliselta näymöiväliä siirmlla Re4 ei käynytkään yl 'Iättävän solmmitelman 1:9. Txe6! Rxd2 2,0. bch7 + ](jh Rxd2 DxC!6 22. Le4! ja valkea voihaa päinsä) 19. e4! Rb6 20. De2 Ra4 21. Lal Le8 22. Txc8 Tx c8 23. ds! (Mi,elenkiintoinen YJ"itys pelata voittoa.. Musta torljuu sen kuitenkin surhtee,]]jsen he,vposti. Musta ei voi omaa valkean tarjoamaa sotilasta vastaan, koska exds 24. ex:d5 RxdS 2,S. Le4! jöjlke'en mustan ratsu jää ikävä!:lä toivaha sidotuksi) 23. _ RhS 24. g3 RcS 2S. Rd4 Rxd3 26. Dxd3 Db6 27. dxe6 fxe6 28. es! Lb4 29. Tbl Lg6 30. Re4 Db7 31. f3 Lxe4 32. Dxe4 Dxe4 33. fxe4 LeS! (Musta menettää väliaikaisesti sot]laan, mutta tekstisiirrolla hän säiiyttää tasapelin Hman minkäänlaisia vailkeuksia) 34. TxbS gs! 3S. Kfl Lxd4 36. Lxd4 Tel+ 37. Kg2 g4! 38. Le3 Tc Kgl Tc4 ja tasapeli D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 1'8. oltelupeli 1. d4 ds 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cx ds exds S. Lf4 c6 6. e3 LfS 7. g4 Le6 8. h3 (Botvinni,k pelaa samoina "e,väillä" rkuin 14. pelissä) Rf6 9. Rf3 Rbd7 (y,uätys val'kea,]le! Petrosjan jä:ttää linnoittamatta ja pytkii ratsuha erinomaiseen ruutuun d6. SomalIa musta valmistelee tilaisuutta h7~hssiirron tekemiseen). 10. Ld3 Rb6! 11. Dc2 Rc4 12. Kfl (TÖineen Botvinnik suorittaa omalaatuis'en linnoittautumisen niinkuin 14. pelissäkin, mutta tällä kertaa se vie liiaksi ai,kaa) Rd6 13. Rd2 Dc8 14. Kg2 Rd7 ls. f3 (Lähetin uhraus kolmeen sotilaase:en ei olisi korrekti: IS. Lxh7 g6 1:6<. Lxg:6 fxg6 17. Dxg6 + Lf7 ja valkeo ei saa minkäänlaista al}oitetta). IS..- g6 16. Tael (Tässä valkean piti pelata 16. e4) Rb6 17. b3 (Musta uljlkasi vaka,vasti Rc4 18. Rb3'? gs,)) Dd7 18. Re2 Rd6c8 19. a4 as 20. Lg3 Ld6 21. Rf4 Re7 22. Rfl hs! 23. le2 M! 24. lh2 gs 25. Rd3 Dc7 26. Dd2 Rd7 27. Lgl (Vahv'empi on 27. Ldl ja 28. e4) Rg6 28. Lh2 (Botvinnilk ei enää hollli-tse itseään ja peliään) Re7 29. Ldl b6 30. Kgl f6 (TaI pi,tää parempana siirtoa fs). 31. e4 (Viimeinkin tämä siirto, multa nyt sillä ei ole samaa vailkutusta :kuin ai'kaisemmas,sa vaiheessa) Lxh Dxh2 (Torni:]]a lyönti olisi O'llut puo'lustusta a!jatehen parempi) Dxh Txh2 Tad8 34. Kf2 (Valkean on kiireesti riennettöivä kuninkaalla tukemaan hei,kkoa keskustaa) Kf7 3S. Ke3 The8 36. Td2 Kg7 37. Kf2 dxe4 38. fxe4 Rf8! 39. Rel R8g6 40. Rg2 Td7 41. Lc2 Lf7 42. Rle3? (Vahvempi on 4Q. Ted!, jonka ää.lkeen mustalla ei ole ainakaan näkyvää voittojclltkoa. Varl'kea voisi myös myöhemmin pyrkiä pe,laamaan Rge31 ja sitten RfS, jos mustan ratsu poistuu g'6:sta jossain vaiheessa. TodennÖiköisesti asema olisi ollut tasapeli) cs 43. ds Res 44. Tfl Lg6 4S. Kel Rc8 46. T2f2 Tf7 47. Kd2 Rd6 48. RfS+ LxfS 49. exfs c4! SO. TbI bs! S1. b4 c3+ S2. Kxc3 Tc Kd2 RSc4+ S4. Kdl Ra3 SS. Tb2 R6c4 S6. Ta2 (56. Txb4 Rxcl'i S'7. Tx:e2 Txe Kxc:2 Te2 +). S6. - axb4 S7. axbs RxbS 58. Ta6 Rc3+ S9. Kel Rx ds 60. La4 T8c8 61. Rel Rf4 valkea antautui. sinä 62. Th2 Te,7! 63. Re2 Rd3i+ 64. Kbl RcS menehäisi lisää materiaa:lia. Epäonnistuminen tässä pelissä alisti lapullise'sti Botvinniikin, kuten viimeise,t peet osoittavat D-inlialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 19. oltel upeli 1. c4 Rf6 2. Rc3 e6 3. Rf3 b6 4. g3 Lb7 S. Lg2 Le d4 Re4 8. Dc2 (Näin ollaan hieman epätavallista siirtoljävjestystä, noudattaen tultu D-intialaisen pelin päämuunnelmaan, jota. töillä!kertaa jatketaan suhteellisen pitkälle' teorian suositusten mukaisesti) 8. - Rxc3 9. Dxc3:1S (Ehkäpä tava,jjisin jatko, mutta myös siirtolja 9. - d6 ja 9. - Le4 käytetään) 10. b3 Lf6 11. Lb2 d6 12. Tadl Rd7 13. Rel Lxg2 14. Rxg2 LgS (Mus.ta ei halua päästää valkean ratsua erinomaiselle ruudulle f'4. Samall:la musta valmistelee oman f-sotilaansa etenemistä) IS. Dc2 Lh6 (Jos lis. - Rf6" niin 16. ds! e6 17. f4!,ja valkea saa tuulta purjeisiinsa K-s]vustalla) 16. e4 i4 17. Rel De7 (Jos f3, niin tietenkin 1,8. Td3 ja 19. Txf3) 18. es dxes 19. dx es Tad8 20. De2 DgS 21. Kg2 a5 22. Rf3 DhS 23. La3 Tfe8 (Mustan Td8 tarvitsi tukea) 24. Td4 Rb8 2S. Tfdl Txd4 26. Txd4 fxg3 27. hxg3 (Näin valkea on saavuttanut ensimmäisen kouriintuntuvan asemalli-sen edun, avoimen d-,unrjan.,sen hyväkslkäy:ltäminen ei ole kuitenkaan suinrkaan mikään helppo tehtävä) Df7 28. De4 g6 29. Db7 Lg7 30. cs! (TäHä siirmlla val:kea hajottaa mustan De sivustan) bxcs 31. LxcS Rd7 32. Dxc7 RxeS 33. Dxf7 + Rxf7 34. Ta4 (Valkea on saanut voimak!kaan painostuksen D-sivustaUa. Tämän edun nyt seuraava hyväksi-käyhäminen on todellinen loppupelin oppitunti!) lc3 3S. Tc4 Lf6 36. Lb6 Ta8 37. Ta4 Lc3 38. Ld4 Lb4 39. a3 Ld6 40. b4 Lc7 41. Lc3 Kf8 42. bs! (4:2. bxols olisi voittanut tietenkin he,u sotilaan, mutta on enemmän kuin kyseenalais-

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0.  0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0  0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Maailman kärki: 1. Anatoli Karpov (Neuvostoliitto)

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0!

YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0! Jouni Yrjölä kukisti maaottelussa Ruotsin Ulf Anderssonin

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa.

SUOMEN SNA II. LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 1978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa. SUOMEN SNA II LARRY CHRISTIANSEN - YASSER SEIRA WAN California 978 Valkea sommitteli todella loistavasti. Ratkaisu sommitelmaosastossa 978 N:o 5 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT KILJAVALLA 5.-6.8.978. Gambiitti

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI 10/1992. Fischer kukistaa Spasskin

SUOMEN SHAKKI 10/1992. Fischer kukistaa Spasskin SUOMEN SHAKK 0/992 Fischer kukistaa Spasskin SUOMEN SHAKK 49 49 Uutisia ym. 420 Ruotsi-Suomi 424 Alueturnaus H SSllTO 430 Naisten olympialaiset 434 Koululaisten PM 437 Sommitelmia 439 Shakin maailmanmestarit

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8 SUOMEN SHAIII Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n N:o 8 NUORTEN JA VARHAISNUORTEN JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT, UUSIKAUPUNKI 8.10.1977 P 1 KAP ELI A Nuorten ja varhaisnuorten

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot