~ , :.:.:.: ... Co... & EI et e C S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S."

Transkriptio

1 , Co & EI et " }{,... ~ '.....:.:.:.: e " f, C S 4t E o N:o 3-4 ~ UI a Touko - Elokuu 1963

2 p iiilillloilii<jiw _1III!II I IilIIII'lIIIilII_llii1hi&.~1:i.',illr'~_IIIIII_ SHAKINHARRASTAJAT! Mielenkiintoista luettavaa löytyy lehtipakkauksista. Teoriakatsauksia, loistopelejä, sommitelmia, tehtäviä I jne Suomen Shokki kaikki saatavissa obvat numerot.... S:lo:rnen Shakki S kpl + 5 kpl ulkolaisia shakkilehtiä Suomen Shakki kpl + 6 'kpl ulkolaisia shakkilehtiä Suomen Shaldd kpl + 6 kpl ul'kolaisia shakkilehtiä Suomen Shokki HJi.!!l-S9 20 kpl + 8 kpl ul,kolaisia sha:kkilehtiä Suomen Shokki kpl + 8 'kpl ulkolaisia shakkilehtiä 34: - 17: 50 14: 50 13: SHAKKITARVIKKEITA LÄNSIM1HSIA SHAKKIKEL10JA VENÄLAISIÄ SHAKKlKELLOJA jotka ova't toimestamme huollettu ja tarkistettu Shakkinappulat.... Taskushakki.... Magneettinen taskushakki (unkarilainen) Magneettinen shakkilauta nappuloineen 3GX30 cm Shakkilauta (uutuus).... Muovipintainen shakkilauta Pelipöytäkirja.... Turnaustaulukot (paperiset).... (pahviset) Kirj epelikorti t VUOSIKERTOJA Suomen Shakkilehti 1%2 8: Suomen Shakbilehti 1S61 6: Shakki-Sanomat : Suomen Shakh 196<01 6:- Suomen Shakki :- Suomen Shakki :- Suomen Shakki 195,2 8:- Suomen Shakki : Tidskrift lör Schack 1, Tidskrilt lör Schack : Tidshift lör Sohack : Tidskrift lör Schack : Bulletiineja, ulkolaisia lehtiä VeCläläinen turnausbulletiinr 4: Ulko'aisia shakhlehtiä 10 kpl 5: VJ.kolaisia shakkilehtiä 15 kpl 8: Latvian Sahs vsk N:o 11: Latvian Sahs vsk : - Esmo R ida I a : 53 Paul K9resin loislopeliä 5: Pelimuistio 1: - T i la u k s e t 0 soi t tee II a: Humalistonkatu 15 A 17, Helsinbi. SU'JMEN SHAKKILEHTI SHAEK1KIRJ ALLISUUTT A. Saksan-, englannin-, venäjän- ja ruotsinkielis,iä avausoppikirjoja, pelikokoelmia, turnauskirjoja, tehtävä kirjoja jne. Vironkielinen avc!usoppedrja, I. N e i -- I. R 0 z e n I e 1 d, pieni erä kirjaa tullut myyntiin Täydelliset kirjesholkin säännöt SUOMEN SHAKKILEHTI Helsinki Humalistonkatu 15 A 17 64: - 55: -- 8: - 11:- 17:- 26: 4: 50 2: 40 0: 03,0: 015 0: 30 0: jl~nti \'(;U UJ( 8 Ö ~(=============~~~~~~=~~~ \ 1963 Päätoimittaja PENTTI SIMONEN N:o 3-4 I SUOMEN SHAKKILEHTI Humalistonkatu 15 A 1 7 Hei 5 i n k i TILAUSMAKSU /1 vsk. 9 mk Ulkomaille 12 mk Ilmestyy 6 numeroa ASKEL ETEENP AIN POSTISIIRTOTILIT Suomen Shakkilehti 5149 Pentti Simonen 9582 Osoite HELSINKI Koko maan sha,kkiväelle yhteisten tilaisuuksien puute on tunnettu kipeänä aina siitä 1ähtien kun Suomen Shakkiiliiton ja Työväen Sha,kkiliiton väliset KarhumaVja-, Tä:hti- ym. ottelut 1'951Oi-luvun a,jkupuolella lakkas'iva!. Maassa, jossa shakbjärjestöt ovat heikkoja 'ja pitkät välimat,kat vaikeuttavat henkilökohtaista kosketuksenottoa 'ja yhteydenpitoa, alettiin yhä selvemmin kokea - siitä huolimatta että alueittain saattoi olla viikastakin yhteistoimintaa - eristäytyneisyyden ja hajanaisuuden haita!. Vetoomukset noina vuosina vaikuttaneisiin shakkijohtajiin tyrehtyivät monesti viittauksiin maan shakinharrastajien "penseydestä", joka teki mainitunkaltaisten tilaisuuksien järjestämisen - niin sanottiin - yrittämisenkin toivottomaksi. Käsittelimme tätä kysymystä 1yhyesti vajaa vuosi sitten näilläkin 'Palstoilla; esitimme toivomuksen, että olisi järjestettävä koko maalle yhteiset joukkuemestaruuskupailut muodossa tai toisessa. Voimme nyt ilöksemme todeta, että tämä toivomus on toteutunut. On tosin myönnettävä, että se ei toteutunut täysin pelialjoin suoritetlavan shakkipelin, vaan pikapelin kohdalla, mutta hyvä näinkin. Joka tapauksessa saatiin,kerrankin maan shakinpelaajat aina Kemiä ja Imatraa myöten 'koolle Salon 'kaupunkiin Lounais-Suomeen, josta oli myös lähtenyt aj.oite näiden kilpailujen,jä~jestämiseksi. Tasan sata osanotta'jaa oh paikalla, lisäbi vie.lä joukko toimihenkil'äitä. Luku ei ole tosin yhtä suuri kuin pohjoismaisten naapurien suurissa kongresseissa - olihan tänä vuonna Karlskronan kongressissa Ruotsissa yli osanottaijaa, Odensen kongressissa' Tanskassa lähes ja Mossin kongressissa Norjassa noin mutta nykyiset shakkiolomme huomioonottaen sitä on pidettävä erinomaisen tyydyttävänä. Ilahduttavaa on, että mukaan oli lähtenyt pit'kän matkan vaivoja pelkäämättä useita,joukkueita,naan pohjoisilta 'ja itäisiitä ääriltä lähemmistä seuduisla puhumattakaan.

3 62 SUOMEN SHAKKILEHTI Yleinen. vaikutelma ali, että kaikki mukaan lä!hteneet alivat tyytyväisiä tähän.kakaantumlseen kauniina kesäisenä viikonvaihteena pikapelin merkeissä', jaka tuskin ketään rasitti!ii kaa. Uusia tutavuuksia eri seuduidta alevien pelaaljien kes.ken sa:lmittiin.,ja vanhoja verestettiin sekä yhteisiä kysymyksiä pahdittiin. Ohjelma, johan sisältyi myös riittävä määrä vapaata aikaa muadastui näissä puitteissa täysasuma.ksi yrityksen alaitteentekiijälle Ija tateuttdjalle Salon Shakkike rholle....!ilai~uusoli niin annistunut.- mistään "penseydestä" e i näkynyt merkkiäkaan - etta Suomen jaubkue,pi kape1imestaruuskilpailujen jä~jestämistä jälleen ensi vuonna pidettiin 'kaikilla tahai,lla selviönä. Vaimme mielihyvällä todeta että hitaasti, mutta varmasti jälleen viriävä sha,kkikhpailutaiminta maassamm'e on astunut askeleen eteenpäin. Shakkilauta-uutuus jonka voi kääriä rullalle ja myös taivuttaa. Vahnistettu erittäiu kestävästä telonikankaasta. Silkkipainotyö muovivärein. Hinta vain 4,50 SUOMEN SHAKKILEHTI HKl, Humalistonkatu 15 A 17 PElATKAA KIRJESHAKKIA! Parhaita,keinaj,a kohattaa pelitaitaanne on kirje-sha'k.ki. Sen vai aloittaa kos ka 'tahansa, riippumatta paikkakunnasta, kaska posti kulke'e kaikkiahe. Nan stop-turnauksiin vai attaa osaa jokainen, joka asaa kirjoittaa ja pelata shak'kia. Pelaajan ei tarvitse kuulua mihinkään kerhoan tai Iiittaan. Ilmaitus vain turnausjahtajalle, niin sihä an päästy alkuun. Turnausjahtaja lähettä.ä tankat ahjeet ja 'Säännöt s,e,kä vastapelaajien nimet ja osaitteet. TurnaU'ksia järjestetään keskeytymättä. Kotimaisiin turnauksiin attaa ilmohtautumisia vastaan P. S i m 0 ne n, Humalistonk. 1.5 A 17, HkL Osallistumismaksu 4:-. Non stop-turnauksen ryhmien voittajille jaetaan kirjapalkinnot. SUOMEN SHAKKILEHTI 603 PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Salnantie 37 D Nimzointialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 1. attelupeh 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lb4 4. De2 (Pi,eni yllätys, -sil,lä, tä,tä ennen sotia niin suasi:\tua muunnelma.a ei ole juuri paljonkaan pelattu viime ai'kaina, vaan sen tilalle on ylivaimais'eslti: suosituimmaksi tuuut jatka 4. e3. Kummatkin ovat 'kui,tenkin suurme'stari Rubins,te,jnin nimissä) 4. - d5 5. exd5 (Tämä an valkean ta'va!liisin vastaus, mutta ky,symykseen tulee myös vh!kkaisiin,kä!änteisiin jahtava 5. a3') 5.'- exd5 (Tämä an Botvinnikin suasima varavainen va,s,taus, mutta myös 5,. - Dxd5 an hyvä) 6. Lg5 h6 7. Lxf6 (Pelin J<Geres~Botvinni'k, N-liiJton mestaruusturnaus 1'9411, jöli,leen an luovuttu kakanaan jatkos,ta 7. IJh4, sillä sitä seuraa 7. - C'5,! 8. O>---iO---.JQI Lxe'3:! 9. Dxe3 g5 W. Lg3 exd Dxd4 RC'6 IQ. Da4 Ll '8'3 T'e8 mainitun pehn mukaisesti mustallie Uce ~rassaan loistavin pelein) 7. - Dxf6 8. a3 Lxe3+ 9. Dxc3 e6 10. e Re2 (Helpompi,käsitellä olisi epäillemätltäanut II!. Rf3 Ll5,1,2. Le2 'jne. Peilisiilrta esiintyi jo pelissä Heshe'vslky - Ge:UeT, Ziirich 1:9:513, Ijossa musta vastasi I!!. - Lf5, muita BOItvinni,k keksii mustalle parannulks.en) TeB! 12. Rg3 g6! (Ottaa terän varkean R-manööverilIta ja uhkaa aina sopivan.ti.lai,suuden tullen h-soti.laan etenemistä aina h3:een saakka. Si,ksi tuli kyisymykseen myös manööveri Re,2~dl-d3) 13. f3 (Hei,kentää 'Vo:kavas,ti ruutua e:3', joten 1,3-. Ld3 h5 14. h4 oli parempi) h5 14. Le2 Rd7 15. Kf2 h4 16. Rfl Rf8 17. Rd2 Te7 (Mustan on annistunut jossam maarin häiritä valkean pelin kehit:tämi'stä - ei kui,terukaan rat,kaisevallla tavaha, sillä 'VaJikea säilyttää 'jatkas'sc:ukin puolus,tusmahdallisuulksia -,ja musta aloittaa nyt vail'kean pelin "Akilleen \kantapään", ruudun egm, painostamisen) 18. Thel Lf5 19. h3 TaeB 20. Rfl Re6 21. Dd2 (Jos 2J1. Ld3, niin 2J1. - Rg7 22. LxfS Hxf5, ja mus,tan painas'tus an yhä ikas vanut) Rg7 (Tämä si'irto an aiheuttanut laoljaja 'kammen:taare'ja, sulä näyvtäähän siitä, el\tä musta laiminlöi lupaa. van uhrausjatkan Rg5, joka uhkaa Lx:h3, esim. 2:2. Kg! Lx:h3,! 213. gxh3 RJGh Kg2 Txe3i l 25. Kx h3 Txe2'!,26. Txe!2 Dxf3:+ ja musta vaittaa. On ehkä kuiteid'kin ymmärrettävissä Botvinniikin päätös vah,ta varavaisempi te'kstiljatko, sillä ainahan sa.attai vallkeallla dlia Wssä hieman sekavassa asemas,sa olemas sa vaikeasti havai:ttava puolustus' - eilkä Botvinn~k halunnut vaarantaa menestystään tässä ottelun ip'sykalogi'ses ti!ärike:ä:ssä 1. pelissä!) 22. Tadl? (Täällä ei ale tarnilla 'aikeastaan mitään tekemisitä Tacl ali varsin hyvä pu'alus'tussiirto', joka mahdallistaa e-satilaan pualusitamisen siirrdlla 2'3. TeG ja vailmistelee samana vähemmistöhyölk 'käys.tä D-srvustalIa b2.----b4 ja b4-b5) Rh5 23. Tel Dd6 24. Te3 Rg3 25. Kgl Rh5 26. Ldl Te6 27. Df2 De7 (Mustalla on yhä se}vä asemaerru, mutta ratkaisevan j1äpimurran suarittaminen e,i ole aivan yksin'kertainen,tehtävä - ja siitä vasta pelin tulos riippuu) 28. Lb3 g5 (Valkean uhkauksen e3-e4 ~apjumise,ksi ali mustan paras jat,ka tds'sä 2'8. - DgSI 2.9. e4 Rf4i Kh2 T'6e7 jne.) 29. Ldl (Vain aikapula - vaiko si.ttenkin ehkä myös Petrasjanin 'Varovaisuus? - selittää sen, el\tei vallkea yrittänyt 2.9. e4. Keres on esittänyt sitä vastaan s-ii~ran Hf4, j'alka jahtaa tadelila eri,näin selka'vaan peliin, esim. 30. Kh2! De e6, f632. Dxh4 g5! 313. Dh6! jne. 'ja vailkean pitäisi pystyä pitämään pualensa) Lg6 30. g4? (-paha virhe ailkapu!lassa. 30. Lc2 olisi tarjannut vielä mahdalllisuu'ksia sitkeään puolustukseen) hxg3 31. Rxg3 Rf4! 32. Dh2 (Myös sii~taa

4 64 SU OMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 65 3:2. Dl! vastaan oli 3,2. - e'5 erittä 1n vahva) c5 33. Dd2 c4 34. La4 b5 35. Lc2 (Jos 350. LxbS, niin b-lin'ja avau.tuu kohta1:okkaalla tava.],la: TbB 315. La4 Rd3Ijne.) Rxh Kfl DI6 37. Kg2 R exl4 Txel 39. Ixg5 De Te2+ ja valkea antautui. sillä vaihtojen jälkeen e2:ssa musta voittaa va~llkean läheitin e2:ssa Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 2. onelupe'li, Moskova d4 d5 2. e4 dxe4 3. RI3 RI6 4. e3 e5 5. Lxe4 e a6 7. a4 (Ylei!semmin pe,lataan 7. De2, mutta pehsiirtoa Botv:i,rrni!k käytti jo v. 1'9146 Max Euweä vastaan) Re6 8. De2 cxd4 9. Tdl Le7 (Pelattavissa on myös 9. - d3 W Lxd3 De7). 10. exd LgS Rd5 12. Lxe7 Rexe7 13. ReS Ld7 (AsemaH'is.esti,Iupaavampi on b6,joka samalla estää valkean käyttämästä hyväkseen c5o'-ruutua). 14. Rd2 Le6 15. Re4 RI4 16. DI3 Lxe4 17. Dxe4 (:17. Dx:f4 Ld50 ja mustalla on vahvasti tuettu d5o:-ruutu) Rld5 18. Ta3! (Nyt 7. a4 osoittautuulkin aktiiviseksi siino'ksil Te8 19. Th3 Rg6! (Näin mustan K-silvusta säillyy ehjönä). 20. Lxd5! (2i01. Rxg6?, niin mustalla ei ole heikkouksia h-lin1jal.la) exd5 (Va:llkean etuun johtaa 2:0:. - Dxcl'5o 2,1. DxdS exd50 2,2. Rd7 Tle8 23,. Tb3 Te7 24. Rc5oI). 21. DI5 Dd6! (Torjuu uhkaukset a) 2 ' 2. DhS h6 b) 2:2. Rxf7? Df4I 23. DlhS, Tel 1). 22. Tb3! Te7 23. g3 b6 24. Tel Re7 25. Df4! Te2! 26. Rd3 Dd8 (Parempi kuin Dxf4 27. Rxf4 Rc6 28. Txb6, Rx d4 29. Kg2). 27. Dg5 Re8 28. Dxd8 (Musltallle vailkeuksia olisi tuottanut 28. DeS I Te4 2'9. Rb4, mutta eri asia olllsi.ko,tämä riittänyct vallkean voittoon) Txd8 29. a5 bxa5 30. Tb8 TI8 31. TaI Re7 32. Txl8 Kxl8 33. Txa5 Td2 34. Txa6 Txd3 35. Ta8+ Re8 tasapeli D-intialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 3. ottelupeili 1. d4 RI6 2. RI3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7 5. c4 Le Re3 Re4 8. Rxe4 (Tässä D-intialaisen päämuunn'elmassa on mej.k:ein aina pelattu tässä 8'. Dc2, mutta mm. tri Euwen mukaan ~ullee pel'isiil'to hyvinkin kysymykseen) 8. - Lxe4 9. Rel (Pelissö: Rubinstein - Sämisah, Marianslke Lazne 1912S, oh jatlko 9. Lf4! d6,jo,. Dd2 Rd7: LI. Tldl as, 12. Ta d DeS 13. Rel Lxg2 14. Rxg2 f De2 ' e'rinomai sin pelein valikea!j]:e)! 9. - Lxg2 10. Rxg2 d5 II. Da4! (Näin yksinkertais'eua ta:vaillla on valkea asettanut mustan melkoisten pulmien eteen. Niiden ratkaiseminen ei ole tos'in mahdotonta, mutta oi'kean tien,löytäminen ei ole suinkaan helppoa. Niinpä tämäntapaisissa asle:rnissa ta" valliseen sati.]asasetelmaan turvautuminen siirrolla c6 saisi ivasltauksen 12. Lf4! Rd7 1],3. exds exd5 14. Tf ei ja val'kean torni tunkeutuu e7:ään. Kiusallinen olisi myös Rd7 12. exds exds 13'. De6 W6 14. L!4 jne. Botvinn'ikin valitsema sii,rto vai,kuttaa ainoalta tyydyttävölltä) c5 12. Le3 Dd7 (Tämä si i'rto merkitsee sitä, ellei mustan onnistunut ratkaista tyydyltävälllä tavaha avauksesta kes1kipeliin siilrtymis'en pulmaa, sillä BOltvinni.bUe ~öytyi tätä sii,rtoa tehdessä olla selvä, että hän jää huonommah'e puolelle loppupeji,ssö. Nä:yttää sill:tä., ehä musta olisi päässyt suupin piirtein ehjin nahoin, jos ihän olisi vaihtanut sotilaat keslkusltassa,ja taj'jonnut vas,ta sitten D-vaihtoa: Jo2. - cxd4 13. Lxd4 dxc4 14. Dxc4, De8 ',115. Tae! Rd7 16. Tldl Dxe4 17. Txe4' TacB 1'8. Tdel Tx c4 19. Txe4 LeS,! 20. LxcS, Hxe'S 21. b4 Ra:6 eiikä vallkea pääs'e eteenpäin I Va'lk'ean as:ema olisi to'sin tällöin:kin hieman parempi, mutta mustan puolustusmahdollisuudet ri-ittäisi'v:ö)t vaivattomas,ti remissiin), 13. Dxd7 Rxd7 14. exd5 exd5 15. RI4 Rf6 16. dxe5 bxc5 17. Tacl d4 (Tämä heikentää tie,ten-kin ~ossain määrin mustan sotilas asemaa, mutta ilmeistä ou, ehei musta olisi ennen pitkää voinut tällaislta he,ilkennystä kuitenkaan väittää) 18. Ld a5! (Tämä siirto auoittaa pitkätähtäimisen, kerrassaan netokkaan puolustussuunnitelman, jonka avulla Botvinn~k tulossa olevasta sotilaan häviöstä huolimatta pelastaa pelin: musta sitoo vaikean voimat D-sivus~aLla etenemällä a-sotilaal la aina a4:äön saakka sekä Ikeskittämällä molemmat torninsa b-ilinijalle) 19. Rd3 Rd7 20. e3! (Tämä voittaa mustan C-SOltilaan, sillä musta O'n pojkoteottu vauhtamaan e30:ssa) dxe3 21. Lxe3 Tlb8 22. Tldl a4! 23. Kg2 (Jalko 213. RxcS, ei an 'tanut miltään, sillä Rxc6 24. Lxcl5 LxeS 2:5. TxcS Txb TaS TcS I 27. Txa4 h6, 'jälkeen valkea ei pysty voittamaan, kos'ka torni on vapaasoti.laan edessä) h6 24. Td2 Tb5 25. RI4 RI6 26. KI3 Tab8 27. Rd3 Rd T8b7 29. Le h4 h5! (Tämä va~kean h-sotilaan paikoi'lleen naulitseva s'i'irto osoittautuu pian tärkedksi toimenlpiteeksi, jonka avulla musta säilyttää vastapellid K-sivustalla)' 31. Te4 Rb6 32. Tcc2 c4 33. Lxb6 cxd3 34. Te8 + KI7 35. Ld4 g5! (Näin musita vdhitellen!i.kvidoi puolin ja itoisin useimmat sohlaat K-silvustalla, jolloin: hänen tasapeji.to~veens.a varmistuva't), 36. Tc4 Tb4 37. Txb4 Txb4 38. Le3 Te4 39. hxg5 fx.g5 40. Txd3 LI6 41. a3 M! 42. gxh4 Lxc3 43. Txe3 Txh4 44. Te5 Kf6 45. TbS Tf4+! (Nyt seuraa valkean pi,tlkällisiä yrityksiä enemmistösotiaaan hyvälksi "käyttämiselksi. Musta pysyhelee puolestaan koko ajan aktiivisena ja häiriltsee kuninkaan etenemisillä sekä,sha'kkauksijlla va'likean yrityksiä. Vaikka mustan :tehtävä on suhteellisen helppo, ansaits'ee hänen loppupelitekniiklkansa silti kaiken huomion) 46. Ke3 Th4 47. Tb4 Ke5! (Mus.ta ei luovu asemisltaan eli 4. irivistä, vaan pystyy tähä kuninlkaan e:tenemisellä säilyttämään ne - va;]lkeahan ei voi vaihtaa mustan h-soti.laan etenemisen vuoksi) 48. Kd3 Ke6 49. Tb5 KI6 50. Ke2 Te KIl Th4 52. Kgl Tg Kh2 Th Kg2 Tg Kh3 Th Kg3 Td4 57. KI3 (Yritys 57. Tb4 KeS: S,S. Txd4 Kxd4' Si9. Kg4 ei myöskään tuota tuiosta, si-llä mus,ta ehtii juuri ~a juuri aijoissa etenemään a-sotilaallaan: S'9. - Kc Kxg~ Kb f4 Kxb2 62. IS, Kxa3, Kb a2 66. f8:d a2 eikä vallkea voi vohtaa) T Ke3 Th4 59. Tb8 Ke6 60. Te8+ Kf6 61. Kd2 KI7 62. Te3 TI Th4 64. Kc3 Th3 (Huomalitakoon mustan tornin aktiivinen panos!)1 65. Kd4 Th2 66. b4 (Valkea tekee vielä viimeisen yrity'ks'ensö tällä eräänllai,sella "Iäpimurrolla" D-sivustal,la. Si.!täl puuttuu kuitenkin ratkaiseva teho, si llä mustan kuningas eh:tii, yhdessä tornin kanssa, torjumaan aljoi'ssa valkean a-soti:laan eltenemisen ilman että vallkea ehtisi 1änö aikana suorittaa ratkaisua vastaikkais,ella s ~vustallla)' axb3 67. Txb3 Ke6 68. Kc5 Kd7 69. Kd5 Te2 70. a4 Ke7 71. a5 Ta2 n. Tb5 Ta4 73. Ke5 g4! (F-sotilas al Ikaa etenemisensä. Tämä peli, etenlkin sen loppuosa, on erinomainen näyte siitä, 'kuinka puollin ~a toisin käyte,tään md'hdomsimman tehokkaa,lila ta.vaha hyväksi nappu'loiden - OIlivat nämä sitten upseereita tai sotiolaita - tehovoima) g3 75. Tb3 Txa Ke6 Ta Ke7 Tg6 78. Tc3+ Kb6 79. Tel g2 80. Tgl Ke7 81. f5 ('JO's musta saa Itämän S'otillaan vielä tavalla tai toisellla torjutuksi, on peli remissi. Mus:la löytää oikean tien) 81. _ Tg Te KI7 Tg3 84. Ke6 Te KI5 Tg T13+ ja tasapeli. Tösltä kamppailusta jää mieleen ennen kaikkea mustan loista'va puolustuspeli.

5 66 SUOMEN SHAKKILEHTI 478. Englantilainen peli M. Botvinnik T. Petrosjan 4. ottehlipeli 1. c4 c5 2. Rc3 Rc6 3. Rf3 g6 4. e3 Rf6 5. d4 cxd4 6. exd4 d5! (Musta pyrkii aili:tiiviseen toimintaan kes,kus.jassa. Avaus on kääntynyt Grlinfelldin puo'lustulkselksi). 7. cxd5 (Paehman suosittelee. parempana 7. Lg:5; Re4, 8. exd5 Rxe3 9. blcc3 Dxd5i IlO. Db3" mu~ta Bo~,vinniik on c:miasta eri mieltä) Rxd5 8. Db3 Rxc3 9. Lc4! (Pelisi,trto on aikaisemmi,n esiintyny,t pelissä,ståhilberg'-szabo) e6 (.Valkec:m selvään etuun 'johtaisi 9. - Rd5 W. Lxd5 e Lxe6+ Itai 9. - Re4? W. Lxf7 + Kd7.li!. De61+ ja sitten n. - Dxe4). 10. bxc3 Lg7 ('Siil'toon W. -- Ra5 Mihail TaI esittää 'kumouben R Lb5+ Ld Da4! Re6 13. d5,1 ex ds l ' ja valkea saa kovan painostuksen avautunee].]a e-linja]l!a, kos'ka musta ei' mielehäön heti pelaa Le7 g7-ruudun heikkouden takia). 11. La3 Lf8 12. Lel Lg7 13. Lb5 Ld7 14. La3 Lf8 15. Lxf8 Kxf Kg7 17. Le2 b6 18. c4 Df6 19. De3 The8 20. Re5 ('Val'kea estää vapautussiirron e,6-e5) Tad8 21. Tadl De7 22. c5? (/Kohtalokas virhe, joka vapaut.taa mustan ikeskustan. VaIkealle hyvän pelin olisi taannut 22. f4) Rxe5 23. Dxe5+ Df6 24. cxb6 axb6 tasapeli Griinfeldin puolustus T. Petrosjan M. Bolvinnik :5. ottelupelil 1. c4 g6 2. d4 Rf6 3. Rc3 d5 (Val 'kean saavuttamista monis,ta kauniista voitoista huolimatta Grlinfeldin puolus!tusta vas,taan sukehaa tämä avaus yhä uudestaan ja uudestaan tärkeis- 9cxkin peleissä esiin. TavaHaan tämä on peruste.jotua., elihän tämä avaus voi olla epä:kol'rekti, multa' toisaalta se kyuäkin vaatii tavallista huolleillisempaa pelinkäsittelyä mus,tan puole].ta) 4. Rf3 Lg7 5. e Le2 (Tässä on,tavallisin 6. Db3, mutta onpa pelattu 'jopa 6. b4. Tebtisiirto on verramain harvimainen ja sitä vastaan tuli Botvinnikin valitseman jatkon sijasta kysymykseen myös 6. - b6! "0, Lb7 8. exds> Rxd5: 9. Db3 e6! mustalle täysin tyydyttävin O'semin, kuten pelissä LilienlVhal- Euwe, Hastings ) 6. - dxc4 7. Lxc4 e5 8. d5! (Tämä oli mo'hdollises,ti Petwsjanin kotona valmistama uutuus, joika johtaa kovan kamppailun tielle ja i,tse asiassa palkottaa mustan seuraavaan ja'tkoon) 8. - e6! 9. dxe6 Dx dl Kxdl Lxe6 11. Lxe6 fxe6 (Näin on mellko aika tsessa vai'heessa tultu loppu peliin, jossa mustana on heiklko e-s-otilas, mutta' vastapainona sotilasenemmyys D-si'vustallla sekä vapaa upseeripeh. Valkean kannarttaa näin ol'len pyrkiä vaihtamaan ainakin y!ksi tomipari pois) 12. Ke2 Rc6 13. Tdl Tad8 (Flolhr ehdotti heti Kf7 se'kä molempien tomien tukemaa etenemis,tä D-sivusllc:m sotilaj,]'la, mv1ä olisi tosiaan saattanut olla parempi suunnitelma) 14. Txd8 Txd8 15. Rg5 (Tämän siirron tarkoituksena eli ole niinl1ään mustan e-sotilaan ahdi'stami. nen kuin valkean ratsun siljoiuaminen edulliselle keslkustaruudulle e4) Te8 16. Rge4 Rxe4 17. Rxe4 b6 18. Tbl Rb4 (Ja vastaavasti ei musta tässä pyri niinlicään valkean a-sotilaan vahaamiseen licuin oman rarlsun srljoi,ttamiseen myös keskusto'an ruudulle d5) 19. Ld2 Rd5 (Oli herlposti nälhtävissä, ehä ].9. - Rxa2? olisi johtanut mustahe vaikeaan l-oppupeein: 2,0,. TalI Rb Lxb4 exb4 22. Txa7 Lxb2 2i3. Tb7 Ijne.) 20. a4! (Muuten b5 ja mustan sotilasenemmyys D-sivusrtailla alkaa muodostua uhkaavaksi) Tc8 21. b3 Lf8 22. Tel Le7 23. M e4 24. b5 (Näin on mustan e-sotilas eristetty. :Sen va'l,taaminen ei ole kui -le,nkaan mikään y1s'in'kertainen tehtävä) Kf7 25. Lc3 La3 26. Te2 Rxe3+? (Tämä helpottaa aivan ilmei~ sesti huomattavasti valkean tehtäväd. Oikein oli 2'6. - Ke7, vailkka ilmeis!tä on, e.ttei musta pysty ajan pitkään e sotilastaan puolustamaan)1 27. Txc3 Lb4 28. Te2 Ke7 (Talon esittänyt hausikan voittoljatkon siinä tapauksessa, että. mustan Ikuningas yrittää ehtliä e-so!lilaansa avulksi: 2iB. - e5 29. Rd2 c Re4 KeS, 31. f3 h6 3,2. Kd3 Td: Ke4 Td Kb3 Txc2' 315. Kxc2 KdiS 316. Kd31 e2 3? KxcZ Ke4, 38. Rd2,+ Lxd Kxd2 KM 410. /Kd3 Kxa4 4,1. Kc4 KaS exf ex f4 a& 44. g4! axb5+ 4,5. Kb3, eikä musta voi estää valllkean f-sotijaan korottumista): 29. Rd2 e3 (Häviöön olisi jdhtanult myös Lxd Kxd2 Kd6 3il. Ke3 KeS 32. Td2 e6 3'3. e4 jne.) 30. Re4 LaS 31. Kd3 Td Kc4 Tdl 33. Rxe3 Thl 34. Re4! Txh2 35. Kd4 Kd7! (Ai'van Hmeisesti välttämätön, sillä Txg2 36. Te? + SUOMEN SHAKKILEHTI 67 jälkeen musta olisi toimintakyvytön - ennen kaikkea valkean iättiläisvahvan ratsun vuoksi) 36. g3 Lb4 37. Ke5 Th Kf6 (Eräänlainen "ikuningashyökkäys." tämärkin) Le Kg7 e5 40. Tc6 Thl (Keskeytysasema. Mus,tan tornin on pyrittävä pois K-sivustc:dta, jossa se ei ky:kene saama.an mitään aikaan) 41. Kf7! ('Dällä 'kuori siirrolla allkaa valikean kaunis loppuhyokkäys) TaI 42. Te6 Ld8 43. Td6+ Kc8 44. Ke8 Le7 45. Tc6 Tdl (Jos Txa4" niin 46. Rg5 Kb7 47. Re6 Lb8, 48. Rd8t+ Ka8 49. Te8 a6, 510. Re6 Kb Kd7 1 axb5 52. Txb8+ Ka6 53. Ke7! ja matti seuraavassa siirrossa) 46. Rg5 Td Kf7 Td Kg8 ja musta antautui, sil'iä hän ei pysty puollustamaan enää K-sivustan,soJi:laita. Tätä peiliä pe,trosjan pi.ti parhaimpanaan ottelussa Vastaanotetlu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 6. ottelupeh 1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxe4 e a6 7. a4 Rc6 8. De2 Le7 (Toisessa ottelupelissä Petrosljan pelasi tässä asemassa 8. - cxd4" jota on yleise'sti pidelity parempana kuin teksti siirtoa).. 9. dxe5 Lxc5 10. e4 Rg4! ll. Lf4 Df6! 12. Lg3 Rge5 13. Rxe5 Rxe5 14. Rd2 (Jos 14. Dh5, niin Ld4, mutta Tai suosittelee mie'len'kiintoista jatkoa La2, Rc'3I,Kihl Ija f2-f4) Ta dl b6! 16. Dh5 Rxe4 17. Rxe4 a5 18. Re5? (Botvinnik, joka tunnetaan vuoren varmana asemapelaajana, erehtyy nyt paremmassa asemassa. Oikein on 1>8. LeS! jonka jälkeen mustan valittavana on vain 'kaksi jatkoa: a) De7 19. Ld6 LX'd Hxd6 e Td5; b) Dg6 19. Dxg6' hxg6, 20. Ld6! Lxd Txd6 La6 22. Rxb6 Lx!l 23. Rxa8 Lxg2 24. Kxg2. VaLkean on helppo kuninkaalla marssia sisään, sillä mustan on tornilla puo'lustettava a-sotilastaan) De7! 19. Td2 (Pe'lis'iir.toa parempia e~vät Olle,liB. Rc6, koslica Db7, ja Lf4 16 2JO. Rd31 e5 2 ' 1. Rxc5 Dxc5, 212. Le3 Db4 ja asema on mustalle tasavoimainen) f6 20. Rd3 e5 21. Rxc5 Dxc5 22. Ddl Le6 23. Te,1 Tae8 24. h3 DM 25. Te3 Tc4 26. b3 Tc6 27. Kh2 b5 tasapeli.

6 68 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI Englantilainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 7. ottelupeli' J. c4 g6 2. Rf3 Lg7 3. Re3 es 4. g3 Re7 S. Lg2 0-0 (Vai1kka tämä: torni tuskin lienee petikelpoinen oli he.timhen tapahtuvan siirron d2-d4 estävä 5. - Rbe6 kuitenkin varmaan parempi) 6. d4 ex.d4 (Ja täs'sä tuli kysymykseen aseman sulljettuna pitävä 6. - d6,) 7. Rxd4 Rbe6 8. Rxe6 Rxe6? (Mutta täs'sä mus,ta erehtyy aivan ilmeisesti v~elä kerran. Oi'kein oli 8. - bxe6, joka U'hkaa sopivan ti,laisuuden tullen d7-d5 tai, vaatimattomammin, d7-d6. MustOlUe )alsl tällöin käyttöön tomeille avoimet b- ja e-linjat. Nyt sen sijaan on vastcrpeemahdollisuuksien löytäminen hyvin hankalaa) d6 10. Ld2! (Vaathnattomalta näyttävä, mutta todellisuudessa hyvinkin tarkoitu:ksenmulkainen kehityssiirto) Lg4 II. h3 Le6 12. b3 Dd7 13. Kh2 Tae8 14. Tel IS (Tämä siirto heilkentää ilmeis'esti mustan K-sivustaa, mutta mustalle oh vai,keata rkeksiä tyydyttäv-ää jat1koa - siirtä huolimatta, etltei asemassa vielä mitään varsinaisesti uhkaavaa näy) IS. RdS Kh8 16. Le3 Lg8 17. Dd2 Rd8 18. Tfdl Re6 19. Rf4! (Tämä R-vaihto avaa valkean lähetti en linjat D-slvustaIlIe sekä pal'jastaa mustan aseman pas,siivisuuden ja alhtauden etenkin siellä) Rxf4 20. Lxf4 De8 (Jos TClIlin ehdoltama 20'. - b6, niin 21. b4 jal'kaa valkean voima!kasta asema'llista painostusta) 21. h4 (Valkea varaultuu tö!ten avaamaan sopivan tilaisuuden tullen h-lirjijan) Te7 22. Lf3 Lf7 23. DaS Le8! 24. es! (Petrosljan ei langennut vastustajan virittämään ansaan: 24. Dxa7? L Lxe:6. bxo6 ~a musta saakin yllättävi-ä vas.tamahd01lisuuksia, K-sivus,talla. Mutta va,lkean asema on jo täysin ylivoimainen, mistä osoi,tulksena on te:kshsiirto. Jos nyt dxe5, niin 25. Dxc5 ja vaikean painos'tus johtaa nellppoon voittoon. Musta,keksi sen siljaan sinänsä lupaavan ikvaliteetin u:hrauksen, jo~ia hän saa tiettyä vastapeliä K-sivusta,lla. Va]kea tovjuu kuitenlkin senkin uhraamalla kvaji.teetin takaisin. Tosiasia lienee, ehei mustan peli ole tässä enää pelattavissa) ds 2S. Ld6! Dd7 26. Lxe7 Dxe7 27. TxdS f4! 28. Dd2! (VaVkean oli syytä alla vamillaan: mus'ta uhkasi jo fxg fxg3 Txf exf3 De'Z+ jne.!) 28. Le6 29. Td3 LbS 30. Td4! (Hellpoin tapa se'lvitä mustan uhkau:ksi,sta. Uhrausyritykset f3:ssa tai ez:ssa eivält nyt pellasta mustaa, joten hänelle ei jää muuta kuin siintyä loppupeliin, jossa häviö häämöttää) fxg fxg3 Lxd4 32. Dxd4+ Dg7 33. Dx g7 + Kxg7 34. Te2 (Jos 314. Tdil, niin Lxe21!) Te8 3S. Kg2 Kf6 36. Kf2 Le6 (Nyt oli b-sotilas tavalla tai toisella suoljattava eikä 3'6. - e6, ilkävä kyhä, ikäynyt, sillä olisi seurannut :37. a4 La.6 3S. b4! Te7 39. Td2' Kf7 40. Td8 'ja va~kea saa aikaan ratkaisun D-si,vus.talla) 37. Lxe6 bxe6 38. Tc4! (Va:lkean torni pääsee pal"haiten liikkumaan 4. riviä.pitlkin D-sivusta'lile, jossa mustan pelin hei'klkous on. Ja,tko on yksinrkerrtainen ja slel:väpiinteinen: valkea pa'kotlaa mustan kuninkaan ja tornin siirtymään D-sivustan sotilai,ta puolustamaan ja antaa sen jälkeen ratkaisevan islkun K-sivustalla) 38. KeS 39. Ta4 Ta8 40. Ta6 KdS 41. b4 Kc4 42. a3 KbS 43. TaS+ Kc4 44. Ke3 a6 4S. Kf4 KdS 46. KgS Te8 47. Txa6 Txe2 48. Ta7 TeS+ 49. KI4 Te7 SO. Tb7 Ke6 S1. a4 Kd7 S2. Tb8! ja musta antautui. sillä val:kean a-sotilaan py_ säyitämiseiksi mustan On ulhralitava K sivusian sotilaansa, jolloin valkea etenee ja korohuu tämän sivustan sotilailllaan Vas,taanoteltu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 8. ot,te,lurpeh 1. d4 ds 2. e4 dxe4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 S. Lxe4 es a6 7. a4 Re6 8. De2 Le7 (Jä!Heen ollaan tutussa asemassa tämän ottelun aikana). 9. dxcs LxeS 10. e4 Rg4 11. es! (Kotianalyysien parannus. 6. ottelupelis.sä Botvinn]k pelasi 111. Lf4) Rd4 12. Rxd4 Dxd4 13. Ra3! (Yllätyssiirto, jota valmisteleva oli Ir1. e5. Musta on epäonnistunut avauskäsitte'lyssään ~a on kevyitten upseeriensa kanssa ahtaalla,keskustas'sa) Lxa3 14. Txa3 RxeS IS. b3 (Pettääkö Botvinnikin kärsivärllisyys vai onko vain huomaamattomuuha, ettei hän pelaaa 15. La2!? Tämän jä'vkeen Petrosljan joutuisi luopumaan d-linjas'ta ja samarlla järjestämään upseerinsa puollustusrkannalle. Tämä antaisi valkeaue ailkaa järjestää upseerit ratkaisevaa JO'ppuhyö:kikäystä varten). ls. - DeS (Bronsteinin mukaan valkea voittaa jos musta pelaa Rxc4 16. bxe4 O~O 17. Tg3 f6 18. Lh6 TI7 19. Tdl Db6 30. Db2 1 De7 31. Tx g7 + Txg7 2'2. Dx16. Smyslolvin voi.ttomuunnelma vcdkealle mustan pelatessa Rg Lb2 Dd Tdl DeS 18. Lxg7 Dxa3r 19. Lb5+!! Ke7 20. Df3r l f5 2,1. Dc'3 'ja musta on mahiverkossa). 16. Ta2 Rxc4 17. bxe4 Ld7 (ParemmarHa vaijkuttaa , joka vapauttaa kuninkaalle 17-Tuudun). 18. La3 DfS 19. Td2 Le6! 20. Tel hs! (Torjuu siirron 2:1. g4). 21. De3 f6! 22. Dx e6+ Dxe6 (Tässä tilanteessa Petrosjan hylkäsi Botvinnikin tasapelital'jouksenl. 23. Txe6+ Kf7 24. Te7 + Kg6 2S. as Tad8 26. Ld6 The8 27. Txe8 Txe8 28. f3 Tel Kf2 Tai 30. Lb4 Tbl 31. La3 Tb3 32. Ld6 Tc3 33. Td4 Te Kg3 Ld7 3S. h4 Le6 36. es Le4! 37. Kf4 (Pmempi oli 307. Tdl, joka estää samalla UI siirron) Lb5 38. g4 Te3 39. Te4 Le6 40. Te3 Te Kg3 Ta4 42. Le7 hxg4 43. fxg4 Ld7 44. Lf4 Kf7 4S. Tb3! LeS 46. g5 IxgS 47. hxgs TxaS 48. Le3 Kg6 49. Tb6+ KIS 50. e6 bxe6 SI. Txc6 Ta3 S2. Tc5+ Kg6 S3. Tc6+ KhS S4. Kf4 Ta4+ S5. Kg3 'tasapeli Kataionialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 9. ottelupe'li 1. c4 e6 (Hävittyään Griinleldin puolustuksella alkaneen 7. ottelu pelin Botvinni,k luopuu tässä musltan K-kilhetin sivustoiniha alkavista avaulksista. Petrosjan valitslee valkeiltla puolestaan katalonialai-sen peilin erli juuri K-Iähetin sivus~oinnin, jonka mus,ta oli avausvalinnassaan hylännyt!) 2. g3 ds 3. Lg2 RI6 4. Rf3 Le7 S d4 Rbd7 (Tämä R-siirto johtaa suljettuun pehin ja vaikeaan asemalliseen kamppai:luun. Muista kysymy.kseen tulevista mahdorhsuuksislta oli elhkä se,lväpiirteisin 6. - dxe4) 7. De2 c (Ainakin tavatllisempi on lähetin sivustoiminen a,lkaen jne.) 8. - Re4 (Tämä ja etenlkin seuraava siirto ovat merkikinä siitä, e.ttä musta pelaa varsin rterä,västi voihoa. Ratsun aikainen si'joittaminen tämäntapaisissa asemissa e4:ään on tunnetusti' aina kaksi,teräinen toimenpide. Hieman varmempi olisikin ollut tässä 8. - b6" lähetin sivustoiminen sekä sopivien valmistelurjen jä'llkeen vapautussiirto e6-c5) 9. Re3 gs (Ja tässä olivat teks,tisiirtoa varovaisempia jatko't 9. - Rxc3' ja 9. - f5) 10. Lel fs II. b3 Lf6 12. Lb2 Lg7 (Tässö olisi odottanut D-manöäveria d8-e8~ih5) 13. Tadl Tf7 14. Rxe4 (Tämä vaihto, mustan kes.kustan hajottaminen siirrolla s ekä ede:]]een e2-e4 kuuluvat valkean tunne.ttuun jär'jestelmään, joka takaa häneue pitkäiue ike,skipeliin asemaedun. Pelin ikohtalon ra~kaisee kuitenkin vaslta sen jä:lkeen tapahtuva va,1lkean läpimurtoyritys eikä musta O'le tällöin suinrkaan aina vailla puolustusmahdollisuuiksia) Ixe4 IS. Re,1 RI8 16. f3 exf3 17. Lxl3 Ld7 18. Rd3 Le8 19. Del! (Koska e2-----e4, ei vielä käy - 1:9. dxe4 2J0,. Lxe4 Lxd4+ vuoksi - }Ylk,kää vaikea sen toteuttamisen tuonnemmaksi ja ryhtyy puolestaan painostamaan mustan heilkkoa e-sohlaslta) TeB 20. De3 Tee7 21. ReS TIS (Mus,ta ei

7 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 71 halunnut vaihtaa pois tärkeätä lähettiään - ei edes valkean hyvin siryoite,tlua ratsua vastaan, kun ei siihen ohut suoranais,ta pakkoa) 22. Lg2 Tx fl Txfl De7 24. Lh3 h5 25. Lg2 Rg6 26. Rd3! (Vapaamman pelin omaava vctlkea välttää tiertenkin vaihtoja) Lf7 (TaI suositteli aktiivista puolustustapaa dxc4 27. bxc4 c5 28. dxc5 Lxb2 29. Rxb2 Dxc5 jne. Borvinnirk tlmeisesti luottaa as emansa kerstävyy,teen ei'kä halua sllksi avata pejiä, rjoka saattaa aina sisältää vaaroja) 27. Df2 b6 28. e4! (Vihdoinlkin Petrosuan pääsi toteuttctmaan S'trategisen jahtooijaturksensa. Nyt muuttuu mustan asema kriitillise:ksi) dxc4 29. bxc4 c5 30. dxc5 (VaIkea näkee, ert.tä tekstijavko on häne11e edullinen, multa ei huomaa mustan tasapehin riittäviä vastamahdollisuuksia. Muuten hän olisi varmaan tehnyt asemalliseslti selvästi vahvemman siirron 30. d5r, joka olisi antanut valikealle hyvät voiton toiveet) bxc5 31. Lxg7 Kxg7 32. e5 Rf8 33. Df6+ (Voittoa pelaaval1a valkealla ei ollut mitään syyltä tähän mustan peliä helpotlavaan ja asemia yksinkertaislravaan D-vaihtoon. 33. De31! selkä tornin pe,laaminen b-lillljahe olisi säilyttänyt valkean melikoisen asemaedun) 33. Dxf6 34. exf6 + Kg8 35. Re5 Rd7 36. Rf3 Rxf6 (Musta haluaa vapautua tietimkin V'a'!'kean kiusoimsesta f-sotilaasta) 37. Rxg5 Kg7 38. Tel Td7! (Tämän siirron voima oli ilmeis,esti jäänyt näkemättä PertrosljanHta - mustan tomihan muuttuu nyt hyvin a,ktiivise:ksi kun taas vatkean jää s'otilasvoitoista huohmatta hyvin passiiviseksi. Häviöön olisi johtanut te'ks:tisiirron s~jasta tierten:kin Te Te6 Rd7 40. Rxf7!) 39. Rxe6+ Lxe6 40. Tx e6 Tdl Lfl a5! 42. Te3 (412. TaB ei käynyt Rg4! vuoksi) 42. Rg4 43. Ta3 a4 44. h3 Rh2 45. Kxh2 Txfl 46. Txa4 Tf Kgl Tc2 48. Ta3 (Valkea ei pääse eteenpäin muuten kuin uhraamalla toisen voittosaiilaistaan) Txc4 49. Tf3 Tc2 50. a4 Ta2 51. Tf4 Ta3 52. Kf2 Ta KeI Ta3 54. Tf5 M 55. gxm Txa4 ja tas,apeli Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan ]iqi. otte,lupeli 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c a6 7. a4 Rc6 8. De2 cxd4 (Petrosjon pelaa samaa muunnelmaa kuin ottellun toisessakin pelissä). 9. Tdl Le7 10. exd Rc3 RM (2. pejissä Botvinnilk pelasi,ii. Lg5, muita siirrolla LI. - Rd5 musta sai vastapeliä). 12. Lg5 Ld7 13. d5! (Yrirtte'liäs siirto, joka antaa 'va,lrkedl!le aloitteen) exd5 14. Rxd5 Rbxd5 (N. - RfxdS, 15. Lxe'7 Rxe? 1:6. Re5rvoiitaen mate'riaaha). 15. Lxd5 Rxd5 16. Txd5 Lxg5 17. Rxg5 h6 (Uhkasi Ir8. Dd3 Ija samaha seuraavassa sii~dossa Txd7 ~a tietenlkin vakavammin Dxh7 matti). 18. Dd2 hxg5 19. Txd7 Df6! (Betrosljan u!hraa aivan oikein soti,laan saadarkseen vastamahdollisuu'ksia. Muutenhan vaikea säilyttäisi edeheen selvän aloitteen). 20. Txb7 Tad8 21. DaS (Parempi Oili 211. DM) Td6 22. DM Tfd8 23. Tfl (Va,l,kealle huonon pelin antaisi 23. Tb8 Txb8 24. Dxb8r+ KJh7 ja nyt musta yhltäaikaises'ti Td2 rja TbB) Td4 24. Db3 Td3 25. Dc2 Td2 26. Dc7 Df4! 27. Dxf4 gxf4 28. h4 Tc8 29. Tb4 f3! 30. gxf3 Tcc2 31. b3 Tb2 32. Kg2 Td3 33. Tb8+ Kh7 34. Tb7 f6 35. Tel Tdx b3 36. Txb3 Txb3 37. Te6 TM 38. Tx a6 TxM 39. Kg3 g5 40. Kg2 Kg6 41. Ta8 Tf4 42. a5 Ta4 43. a6 tasapeli Tarraschin puolustus T. Petrosjan M. Botvinnik 111. dasl upe~i 1. c4 c5 (JäUeen ker.ran vaihtaa B,otvinnilk avaustaan Petrosjanin 1. C'4:ää vastaan. Syynä on tietenkin se, että hän vain hädin tuskin sai tasapeliin 9. ottelupelissä sekä varmaan myös halu välttää vas!tusta!jan mahdollisesh odottamia Ijatkoja) 2. Rf3 Rf6 3. Rc3 e6 4. e3 d5 5. d4 Rc6 (Näin,on kiertotietä tultu tuttuun Tarraschin puolustukseen) 6. cxd5 exd5 (Normaa!]jmrpana ja parempana pidetään 6. - Rxd5, mutta telks'lijatkossakin musta saa korvaukseksi ytksinäisestä d-soltilaas1a va- paan upseeripeilin) 7. Lb5 Ld6 8. dxc5 Thl?, koska 2:0. - Rf4! 2J1. Dg4 Txh4 I ). Lxc b3 Le6 II. Lb Dg4+ Kb8 22. h4 De7 12. Re2 (Va1kealle on tietenkin Rd , f5 24. DgI f4 (Musta tärkeätä keslkustaruudun d4 haltuunotto) TacB 13. a3 Tfd8 14. Red4 Iin rkäsitte,liyssä ja ensimmäinen nä on onnis,tunut e,rinomaisesili Ikesrkipe Lg4 15. Le2 Re4 16. Dd3 Ld6 17. g3 kyvä tulos on e3cruudun heikkous). (Tämä heikentää tosin K-sivustaa, 25. Re5 Rf7 26. Rg6 The8 27. Th3 fxe3 mutta mustan ei ale toistaiseksi mahdollista, käyttää tatä heikk:outta hy Rxe4 Txe4 32. Kbl Rd6 33. Re5 Te8 28. fxe3 Rf6 29. Tfl a6 30. h5 Re4 31. väkseen) Rc5 18. Dbl Re Tg3 Te7 35. Tf8+ Ka7 Dd3 Rc5 20. Ddl (Petrosjan rllmoi'ltaa täten pelaavansa voittoa) Re6 21. Tel LeS 22. Rxc6 bxc6 23. M Lb6 24. Da4 De8! (Tämä ei ole suinkaan puoluslus-, vaan hyökkäyssiirto, joha musta valmistelee kuningat:tarensa siirtymistä h5:een) 25. Tadl f6 26. Td2 Dh5 27. Ddl c5! 28. Rdy? (Valkean oli J.yatävä kylmäsrti c5:een, sill'lä vaammselta näyttävä surto LarS ei olelkaan mus1ane edurlunen: 21,9. Rd4! LxeZ 30,. Texe2, Lxd Rxe6 Te8 3>2. Rf4 jne. Nyt saa musta aikaan voimarkkaan painostuiksen 2. rivilllä) 28. _ Lxe2 29. Dxe2 Dxe2 30. Rxe2 Rg5 31. Kg2 Re4 32. Tddl clcb4 33. axm 36. Tfl? (Ai,kapUrlaviI'he, jonka si,jasta Tc2 (Valkean asema alrlna näyttää jo oikein on 36. DCII!) Rc4 37. Rx uhkaavalta. Hänelle rö}'ltyy kuit'enkin c4 dxc4 38. Tf5 Dd7 39. T5f3 c5! 40. riittavä puolustus) 34. Ld4 Lxd4 35. Tfl! (Val1kea uhraa kauniisti sotilaan Txd4 Tb2 36. M! (Ilman tätä siirtoa ja pe:1astuu haviöstä, esim dxc5 olisi valkean peli menertelt'ty, kuten Dd KaI c3!) cxd4 41. pian noodään) Tc8 37. Txd5 exd4 Dxd4? ~1. - Te2 42. d!5+ b6 Tcc2 38. Kf3 (Tässä nähdään valkean 413. Tg6 Db5 44. Dd4 03.!). 42. Tdl! h-sotilaan 'kaks,oi'saskeleen merkitys - (Mustan on pa,kko vathtaa kuninga~tare! ja tyydyttävä tasapeliin sotilaan se otti mus'tan ratsuilta ruudun g5) 38. _ Rd Kg2 Re4 40. Kf3 Rd2+ }'llivoimasta hu,olimatta) Dxgl 41. Kg2 ja tasapeli. 43. Tdxgl T7e5 44.Tg5 Tel+ 45. Kc2 Tle Kbl Kb6 47. TxeS Txe5 48. Txg7 Txh5 49. Kc2 Th3 50. b3 Th D-gambiitti 51. Rc3 Txa2 52. Kxc4 Tc KM tasapeli. M. Botvinnik T. Petrosjan 12. otte!lupeli 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. g4! Bo~vinnik perlaa rohkeasti voittoa ja siihen on syytäkin, sillä haasrtdja johti tässä vaiheessa 6~5,) Le6 (Vallrkean etuun johtaisi 7. - Lg6 8. Rf3 Rd7 9. M). 8. Ld3 Rd7 9. h3 (Pelattavissa on myös 9. Lg3') h5 10. gx h5 Rdf6! II. h6 Rxh6 12. Dc2 Rh5! 13. LeS f6 14. Lh2 Ld6 15. Lg6+ Lf7 16. Rf3 Lxg6 17. Dxg6+ Rf7 18. RM Lxh2 19. Txh2 Dc7! 20. Rf3 (Ei D-intialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 13. ottelupeli 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le Rc3 Re4 8. Rxe4 Lxe4 9. d5 (Petrosijan yrittää tässä uutta sii~toa, joka ei kuitenkaan osoittaudu lainrkaan teholkkaaksi) 9. - Lf6 10. Rel Lxg2 II. Rxg2 exd5 12. cxd5 c5! (Koko tämän pejin läpikäyvänä "johtoaiheena" on

8 SUO MEN SHA KKILEHTI SUO MEN SHA KKILEHTI 73 mustan suuri aktiivisuus D-sivus,taHa. Nyt tuli tierenlkin kysymybeen 1,31. e4 d6 14. f4 sekä hyökkäyksen yrittäminen K-sivustalla, muitta Petrosjan ei halua panna kaikkea yhden kortin varaan, vaan jatkaa varovasti) 13. dxc6 dxc6 14., Dc2 c5 15. Tdl (Jos 15. De4, niin ei I'S. - Rd7 1'6. Tdl valkean eduin, vaan I,S. - Dd7! 16, Dxa8 Re6 17. Dx1S+ Kx!8 eilkä aina'kaan musta ole huonommailla puolella) De8! (Jos IS. - De7 tai De7, niin 16. Rf4 ja '17. Rd5 vohtaa täåeän tempon) 16. LI4 Rc6 17. Ld6 Le7 18. e3! (Mustan ratsuilta on ehdotlomasili otettava tänkeä Ikeslkus!a;ruutu d4 ' ) Td8 19. Lxe7 Dxe7 20. Rf4 g6 21. Da4 Re5 22. Txd8 Txd8 23. Tdl c4! (A,loite on kokonaan mustalla ja valkea saa ponnistaa parhaansa pitääkseen puolensa. Jos nyt 24. TxdS.+ Dxd8 26. Dxa7, niin 2S. - Ddl Kg2 Df K91 Rd3! 28. Rxd3 exd3 ja mustdlla on vaarallinen vapaas'omas) 24. e4 b5 (Tä'ssä yiksinke['tai,selta näyttölvä,ssä asemassa piile'e' yllättäviä hyök,käysmahdollisuuksia. Jos nyt 21S. De2, niin vitsikkääs,ti R13+ 2:6. Kg2 Td2! 'ja musta tunkee val'kean y;hä ahtaammatle) 25. Txd8+ Dxd8 26. Dxb5 Ddl+ 27. Kg2 D Kgl Ddl+ 29. Kg2 Df Kgl Dxe4 31. Dd5! (Tamä siirto pel.astaa va1kean jo uhkaa,vailla näyttäneestä tilanteesta. Mustalla ei ole parempaa kuin tyytyä ratsuloppupeliin, jossa siinöikin Botvinnik jatlkaa viimeiseen saakjka voi,tonyrityksiään) Dxd5 (Jos 3il. - Dbl + 3'2. Kg2 Dxb2, niin 313. Dd8+ Kg7 34. De?! ja shakkausuhkaus 36. Re6 + on mus1talle erittäin vaaralenen!) 32. Rxd5 Rd3 33. b4 axb3 34. axb b4 KI7 36. b5 Re5 37. b6 a5 (Musta ei tyydy vie,läkään remissiin) 38. Kfl Ke6 39. b7 Rc6 40. Rc7 + Kd6 41. Ra6 a4 42. Ke2 a3 43. Rb4 Rb8 44. Kd3 Kc7 45. Kc2 Kxb7 46. Kb3 Kb6 47. Kxa3 Kc5 48. Kb3 Kd4 49. Kc2 Ke4 50. Kd2 Kf3 51. Kel (Valkean kuningas ehti K-sivus,talle viime hetkessä) Kg2 52. M Kf.3 (Jos , niin 513. gxf4 Kf3 S4. RdS Kg4 S.5. Rf6+,jne.) 53. Rd3 Rd7 54. Kfl ja tasapeli D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 14. ottelupeli 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cx d5 exd5 5. LI4 c6 6. e3 Lf5 7. g4 Le6 8. h3! (Valkea on keksinyt parannuksen le. pelin j ä'lke en, jossa hän pelasi 8. Ld31, mutta musta pääsi he.] posti tasoi,ttamaan asemat) RI6 9. Ld3 c5 10. Rf3 Rc6 11. Kfl! (Eri'koinen tapa llinnoit,tautua) Kg2 cxd4? (Pe,trosljan ei ole vedossa. Keskustan jännityksen olisi säilyttänyt Tc8). 13. Rxd4! Rxd4 14. exd4 Rd7 15. Dc2 Rf6 16. f3! Tc8 17. Le5 Ld6 18. Tael (18, Lxf6? Dxf6 19. LJCh7 KhB 20. Ld3 Dxd4,) Lxe5 19. Txe5 g6 20. Df Rd7? (Mihail TaHn mulkaan musta o'lisi pystynyt pitämään puolustuiksensa kunnossa peiaamal],)a Dd6! 2,1. 14 Re4! 22. Lxel4 dxe4 2'3. 15 Txe3! 24. bxc3 LdS 2:5. De3 f6). 21. Te2 Rb6 22. Thel Rc4 23. Lxc4 Txc4 24. Td2 Te8 25. Te3 a6 26. b3 (TaI pitää atktiivisempana 'jatkoa 26. TdeZ Db6 27. f4 Td fs Ld? 29. fxg6 Dx g TeS. Botvinni'k ei yleensä lcuitenkaan lähde epävarmoiihin jatkoihin j-a niinpä hän nytkin ensin va1- mistele,e läpimur'toa kuningassivustaila) Tc6 27. Ra4 b6 28. Rb2 a5 29. Rd M! Lf7 31. Txe8+ Lxe8 32. De3 Lf7 33. g5! Le6 34. Rf4 Lf7 35. Rd3 Le6 36. gxf6 Dxf6 37. Dg5 Dxg5 38. hxg5 a4? 39.bxa4 Tc4 40. a5! bxa5 41. Rc LI5 42. Kg3 a4 43. Kf4 a3 44. Ke5 Tb4 45. Rd3 Tb5 46. Kd6 Kf7 47. Kc6 Lxd3 48. Txd3 Tb2 49. Txa3 Tg2 50. Kxd5 Txg Kc6 h5 52. d5 Tg2 53. d6 Tc Kd7 h4? (54. - gs olisi vielä säilyt<tänyt tasapelin). 55. f4 Tf2 56. Kc8 Txf4 57. Ta7 + musta antautui Griinfeldin puolustus T. Petrosjqn M. Botvinnik IS. ottelupeh 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 d5 4. Db3 (Tämä on Botvinni'kin itsensä >-luvulla turnaus,käytäntöön tuoma siirto, joka. j,ohtaa alusta pitäen suhteej!lisen terävään peliin. Mustan vastauksena tuli l'yönnin lisäksi kysymykseen täl'keätä tuki pistettä keslkustassa d5:ltä puolustava 4. - e6) 4. - dxc4 5. Dxc4 Lg7 6. e Le2 (Tava,l Ii s empi on 'heti 7. Rf3, johon usein va:stataan Smysl.ovin ijatkolha? - Lg4) 7. - Rc6 8. Rf3 Rd7 (Mustalkin säästää puolestaan siirtoa Le8-g'4 toistaiseksi) 9. Le3 Rb6 10. Dc5 Lg4 11. d5 (Hyviä. jatkolja ol]vat myös 111. Tdil ja li1. 0'-'0>...-01) Rd7 12. Da3 (Jos 1'2. Dc4, niin musta voittaa tempon sijoittamal1a ratsun es:e,en) Lxf3 13. Lxf3 (Jos 13. dxe6, niin LX'e2 14. exb7 ThS 11S. Kxe2 Txb7 16. Thdl c6! ja l? - DbB, joliloin musta saa aikaan voimakkaan painostuksen) 13. _ Rd Rxf3 15. gxf3 Rb6 16. Db3 Dd7 (TaI ehdotti tässä De8 ' 'ja.1' ,,joka o'lisi antanut epäilemättä musta:lle enemmän vastapeliä kuin tebtiljatko) 17. h4 h5 (Pakko h-linjan avautumisen estämiselksi, multa samalla tämä siirto meirkitsee myös mustan K-sivustan heikennystä) ! (Uhkaa sopivan tilaisuuden tullen f4~rs', joten mustan on enemmän tai vähemmän pak'ko siirtyä loppupeliin suurempien va'arojen vä!htämise.ksi) e6 19. dxe6 Dxe6 20. Dxe6 Ixe6 21. Thgl Kh7 22. Rb5! (Valkea,kul1jettaa ratsunsa g's:een, jolloin mustan on pabkovaihtaa S'e täcr-keään K-sivustaa suo'jaavaan löihettiinsä) 22. _ TI7 23. Rd4 Te8 24. Rf3 Lh6 25. Rg5+ Lxg5 26. Txg5 Rc4 27. Tdgl Tg8 28. Kc2! (Jos musta vaihtaa nyt ratsunsa va,lkean 'lähettiin, uhkaa valkean kuningas tunkeutua d4:ään) b6! (Musta aikoo siirtää e-soti'laansa kaksi askelta ja saada tälten aikaan jonkin'laista vastapainoa D-srvustalla. Tämä suunnitelma epäonnistuu kuiten'kin, sillä mustan sotilaat eivät ole etenemiskykyisiä, joten kysymykseen tuli myös a6) 29. b3 Rd Td7 31. T5g2 Tdd8 32. a4 (Estää mustan R-manööverin d6~bs~d4) 32. _ Rf7 33. Lcl e5 (Va]kea uhkasi tunkeutua lähetillään b2:n kaut,ta f6:een. Mutta nyt vapautuu val1kean e-sotilas) 34. Le3 exl4 35. Lxf4 Td7 36. Td2 Tx d Kxd2 Td Ke2 c5 39. a5! (Kun mustan torni valvoo d-lin'jaa, on valkean avattolva a-hn'ja tornillleen) Td7 40. axb6 axb6 41. Tai Kg7 42. Ta6 (Kuorisiirto) 42. Tb7 43. Ta8! (Valkea tunkeutuu tornillaan mustan asemiin ei,kä musta voi tätä es,tää. Loppupeili on hyvin opettavainen) Kf6 44. Tc8 Re5 45. Ke3 Rd7 46. Tc6+ Kf7 47. e5! (Vasta nyt puuttuu valkean vapaa e-sotilas peliin, mutta se tekeekin sen raitkaisevalla tavalla 1) Rf8 48. T16+ Kg7 49. Ke4 b5 50. Tc6 KI7 51. Txc5 Re6 52. Td5 Ke7 53. Le3 Tb8 54. Td6 b4 55. Ta6 Tb5 56. Ta7 + Ke KIB ja musta antautui. Hänen pelinsä onkin täysin toi,voton: S.s. _ gxfs+ S,9. KxfS Rg KgB Re8 6,1. Lh6+ KgB 6,2. Te7 Tb e6 jne Vastaanoteltu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 16. obtelupelli 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Rf3 Rf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c a6 7. a4

9 74 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 7S Rc6 8. De2 cxd4! (PetroSljan pelaa i,o kolmannen k,erran tätä muunnelmaa tämän ottelun ai,kana). 9. Tdl Le7 10. exd Rc3 Rds! (Nyt voillkean d-sotilas ei pääse etenemään. IlO,. pelissä Pe'tros!j an pelasi 1,]. - Rb4, j OIka ei kuitenkaan antanut mustalle tyydyttävää vastapeliä). 12. Ld3 Rcb4 13. Lbl Ld7 14. De4 g6 15. Res Lf6 16. Df3 Lg7 17. Dg3 (Valkea voisi pebta myös 17. Re4 Te Lg5: f6 ]19. Rxd7 Dxd7 2,0,. Lh4) Le8! 18. M! (KumpiJkin pelaaja yrittää aktiivista pehä. BotvinniJk hyölkkäystä mutta PelroSljan puolustautuu mes-tarillis'esti ja valmistelee samoilla vastaiskua) Rc6 19. Rf f6! (Kuningattarien vaihto johtaisi vaikeane-tuun: 1:9. - De? 2,0. Dxe7 Rxc7 21. Lf4 ja 22. LdS,. Val:kea saa myös,kovan painostuksen jat kossa Db6 20. hs! Rxd Rxd4 Lxd4 22. as,1 Da7 23. RxdS exd's, 24. Lh6 Lg7 2:5. Txd5) 20. Rxds exds 21. hs! Re7! ( g'5 2:2. Rxg5 1 fxgs 23. Dd3). 22. hxg6 Lxg6 23. RM Lxbl 24. Txbl Dd b3 Tf7 26. Df3! fs 27. Dg3 Rc6 28. Rf3 Te7 29. Lf4 Te4 30. Res Rxes 31. dxes Tae8 32. f3 Te2 33. Tdel Ta Lgs d4 35. Lf6 (LuipaavaIta näyhävä 3,5. e6 ei riitä voittoon Txe:6 3:6. Txe6 Dxe:6 37. Te'l Te Tx e2 Dxe Lf6 De3+) Df7 36. Tbdl Dg6 37. Dxg6 hx g6 38. Lxg7 Kxg7 39. e6? (M. Judovitsh pitää parempana 39. Txd4 Te c8 40. Td7+ KhJ6 41. KM Tee2 42. Tgll) Tc8! 40. Kh2 Tcc2 41. Tgl? Td2 42. Tdel Kf8 43. e7 + Ke8 44. Kg3 d3 45. Te3 Tab2 46. Kf4 Txg2 47. Tdl Tbd2 48. Txd2 Txd2 49. Kgs Tdl 50. Kf6 f4 51. Te4 Tel 52. Td4 Tc Kgs Tc3 54. Kf6 tasapeli D-inlialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik,17. otte'h.:upeli 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b6 4. e3 (Tavallise'IIlipi on ollut 4. g3, jota Petros'jankin 'käytti useankin kehan tässä olteilussa, multa tekstisiirto on viime vuosina saanut osakseen yhä kasvavaa suosiota - ilmeisesti sibi, että sen kaikkia mahdollisuuiksia ei ole vielä lähimainkaan tut;kittu) 4. - Lb7 5. a3! (Ai:koinaan sai Simaginin keksimä, mutta sittemmin Petrosryanin monissa tärkeissäkin pereissä usein menestykse!:lä käyttämä mielenkiintoinen vaihtoehto) S. - ds 6. b4 dxc4 (Kysymykseen tuli tieten'kin myös 6. - c5,) 7. Lxc4 Le7 8. Rbd Tbl Rbd Tb8 11. bs (Ehkä joustavampi oli yiksinke:rtainen,kemtyssiirto 111. De,2) cs 12. bxc6 lxc6 13. a4 (Valkean oh tietenkin esteltävä mustan soti,laiden eteneminen D-sivustal'lal Dc7 14. Lb2 Db7 15. Tbel a6 16. Tfel b5 17. axbs alclbs 18. Ld3 Tf c8 (Valkean e-sotilaan etenemisen estäminen luonnohliselta näymöiväliä siirmlla Re4 ei käynytkään yl 'Iättävän solmmitelman 1:9. Txe6! Rxd2 2,0. bch7 + ](jh Rxd2 DxC!6 22. Le4! ja valkea voihaa päinsä) 19. e4! Rb6 20. De2 Ra4 21. Lal Le8 22. Txc8 Tx c8 23. ds! (Mi,elenkiintoinen YJ"itys pelata voittoa.. Musta torljuu sen kuitenkin surhtee,]]jsen he,vposti. Musta ei voi omaa valkean tarjoamaa sotilasta vastaan, koska exds 24. ex:d5 RxdS 2,S. Le4! jöjlke'en mustan ratsu jää ikävä!:lä toivaha sidotuksi) 23. _ RhS 24. g3 RcS 2S. Rd4 Rxd3 26. Dxd3 Db6 27. dxe6 fxe6 28. es! Lb4 29. Tbl Lg6 30. Re4 Db7 31. f3 Lxe4 32. Dxe4 Dxe4 33. fxe4 LeS! (Musta menettää väliaikaisesti sot]laan, mutta tekstisiirrolla hän säiiyttää tasapelin Hman minkäänlaisia vailkeuksia) 34. TxbS gs! 3S. Kfl Lxd4 36. Lxd4 Tel+ 37. Kg2 g4! 38. Le3 Tc Kgl Tc4 ja tasapeli D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 1'8. oltelupeli 1. d4 ds 2. c4 e6 3. Rc3 Le7 4. cx ds exds S. Lf4 c6 6. e3 LfS 7. g4 Le6 8. h3 (Botvinni,k pelaa samoina "e,väillä" rkuin 14. pelissä) Rf6 9. Rf3 Rbd7 (y,uätys val'kea,]le! Petrosjan jä:ttää linnoittamatta ja pytkii ratsuha erinomaiseen ruutuun d6. SomalIa musta valmistelee tilaisuutta h7~hssiirron tekemiseen). 10. Ld3 Rb6! 11. Dc2 Rc4 12. Kfl (TÖineen Botvinnik suorittaa omalaatuis'en linnoittautumisen niinkuin 14. pelissäkin, mutta tällä kertaa se vie liiaksi ai,kaa) Rd6 13. Rd2 Dc8 14. Kg2 Rd7 ls. f3 (Lähetin uhraus kolmeen sotilaase:en ei olisi korrekti: IS. Lxh7 g6 1:6<. Lxg:6 fxg6 17. Dxg6 + Lf7 ja valkeo ei saa minkäänlaista al}oitetta). IS..- g6 16. Tael (Tässä valkean piti pelata 16. e4) Rb6 17. b3 (Musta uljlkasi vaka,vasti Rc4 18. Rb3'? gs,)) Dd7 18. Re2 Rd6c8 19. a4 as 20. Lg3 Ld6 21. Rf4 Re7 22. Rfl hs! 23. le2 M! 24. lh2 gs 25. Rd3 Dc7 26. Dd2 Rd7 27. Lgl (Vahv'empi on 27. Ldl ja 28. e4) Rg6 28. Lh2 (Botvinnilk ei enää hollli-tse itseään ja peliään) Re7 29. Ldl b6 30. Kgl f6 (TaI pi,tää parempana siirtoa fs). 31. e4 (Viimeinkin tämä siirto, multa nyt sillä ei ole samaa vailkutusta :kuin ai'kaisemmas,sa vaiheessa) Lxh Dxh2 (Torni:]]a lyönti olisi O'llut puo'lustusta a!jatehen parempi) Dxh Txh2 Tad8 34. Kf2 (Valkean on kiireesti riennettöivä kuninkaalla tukemaan hei,kkoa keskustaa) Kf7 3S. Ke3 The8 36. Td2 Kg7 37. Kf2 dxe4 38. fxe4 Rf8! 39. Rel R8g6 40. Rg2 Td7 41. Lc2 Lf7 42. Rle3? (Vahvempi on 4Q. Ted!, jonka ää.lkeen mustalla ei ole ainakaan näkyvää voittojclltkoa. Varl'kea voisi myös myöhemmin pyrkiä pe,laamaan Rge31 ja sitten RfS, jos mustan ratsu poistuu g'6:sta jossain vaiheessa. TodennÖiköisesti asema olisi ollut tasapeli) cs 43. ds Res 44. Tfl Lg6 4S. Kel Rc8 46. T2f2 Tf7 47. Kd2 Rd6 48. RfS+ LxfS 49. exfs c4! SO. TbI bs! S1. b4 c3+ S2. Kxc3 Tc Kd2 RSc4+ S4. Kdl Ra3 SS. Tb2 R6c4 S6. Ta2 (56. Txb4 Rxcl'i S'7. Tx:e2 Txe Kxc:2 Te2 +). S6. - axb4 S7. axbs RxbS 58. Ta6 Rc3+ S9. Kel Rx ds 60. La4 T8c8 61. Rel Rf4 valkea antautui. sinä 62. Th2 Te,7! 63. Re2 Rd3i+ 64. Kbl RcS menehäisi lisää materiaa:lia. Epäonnistuminen tässä pelissä alisti lapullise'sti Botvinniikin, kuten viimeise,t peet osoittavat D-inlialainen peli T. Petrosjan M. Botvinnik 19. oltel upeli 1. c4 Rf6 2. Rc3 e6 3. Rf3 b6 4. g3 Lb7 S. Lg2 Le d4 Re4 8. Dc2 (Näin ollaan hieman epätavallista siirtoljävjestystä, noudattaen tultu D-intialaisen pelin päämuunnelmaan, jota. töillä!kertaa jatketaan suhteellisen pitkälle' teorian suositusten mukaisesti) 8. - Rxc3 9. Dxc3:1S (Ehkäpä tava,jjisin jatko, mutta myös siirtolja 9. - d6 ja 9. - Le4 käytetään) 10. b3 Lf6 11. Lb2 d6 12. Tadl Rd7 13. Rel Lxg2 14. Rxg2 LgS (Mus.ta ei halua päästää valkean ratsua erinomaiselle ruudulle f'4. Samall:la musta valmistelee oman f-sotilaansa etenemistä) IS. Dc2 Lh6 (Jos lis. - Rf6" niin 16. ds! e6 17. f4!,ja valkea saa tuulta purjeisiinsa K-s]vustalla) 16. e4 i4 17. Rel De7 (Jos f3, niin tietenkin 1,8. Td3 ja 19. Txf3) 18. es dxes 19. dx es Tad8 20. De2 DgS 21. Kg2 a5 22. Rf3 DhS 23. La3 Tfe8 (Mustan Td8 tarvitsi tukea) 24. Td4 Rb8 2S. Tfdl Txd4 26. Txd4 fxg3 27. hxg3 (Näin valkea on saavuttanut ensimmäisen kouriintuntuvan asemalli-sen edun, avoimen d-,unrjan.,sen hyväkslkäy:ltäminen ei ole kuitenkaan suinrkaan mikään helppo tehtävä) Df7 28. De4 g6 29. Db7 Lg7 30. cs! (TäHä siirmlla val:kea hajottaa mustan De sivustan) bxcs 31. LxcS Rd7 32. Dxc7 RxeS 33. Dxf7 + Rxf7 34. Ta4 (Valkea on saanut voimak!kaan painostuksen D-sivustaUa. Tämän edun nyt seuraava hyväksi-käyhäminen on todellinen loppupelin oppitunti!) lc3 3S. Tc4 Lf6 36. Lb6 Ta8 37. Ta4 Lc3 38. Ld4 Lb4 39. a3 Ld6 40. b4 Lc7 41. Lc3 Kf8 42. bs! (4:2. bxols olisi voittanut tietenkin he,u sotilaan, mutta on enemmän kuin kyseenalais-

10 76 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 77 ta, olisiko tämä riittänyt peilin voittamiseen. Tekst1jatkossa musta sen sijaan ei mahda vaikean voimakkaille D-s1vustan sotilaille mitään) KeB 43. Tc4 Kd7 44. a4 TcB 45. Rd2 Rd6 46. Td4 Ke7 47. Td3 Rb7 4B. Re4 e5 49. Lb2 Lb6 50. La3+ Ke6 51. Rg5+ Kf5 52. Rxh7 (Tämä sothas o:li vaaratta lyötävissä, sillä valkean ratsu pääsee heiposti nurkasta pois) 52. e4 53. g4 +! Kf4 (J OIS 53'. - Kxg4, niin 54. Tg3'+ KfS, Ss. Tg'S+ jne. ja voittaa hellposti) 54. Td7 Te7 55. Txc7 Lxc7 56. Rf6 LdB 57. Rd7 Kxg4 58. b6! (Nyt ratkmsee uhkaus Rd7-c5 ja b-sotilaan eteneminen. Sitä vastaan mu.stalla ei ole mitään puolustus,ta eikä myös'kään seuraava puolituntisen n:.iettimisen seurauksena tapahtunu,t surtol pysty tilannetta pelastamaan) Lg5 59. Rc5 Rxc5 60. Lxc5 Lf4 61. b7 Lb8 62. Le3 g5 (Jos mustan kuningas rientää sb7:n kimppuun, pelaa valke.a. oman kuninkaansa g4:ään ja sen Jalkeen lc:ihettinsä f4:ään, JOIHoin peh on selvä) 63. Ld2 Kf5 64. Kh3 Ld6 ~5. Lxa5 g4+ (Kostoshakki) 66. Kg2 Ja musta antautui Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 210. ottelupelll 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Rf3 Rf6 4. e3 c5 5. Lxc4 e6 6. O~O a6 7. Lb3 Rc6! B. De2 cxd4 9. Tdl Le7 10. ex d4 Ra5 (Petrosljan estää kebe'liäästi d4-ds-siirron). 11. Lc2 b5 12. Rc3 Lb7 13. Lg Tad Tc8 15. Lbl Rc4 16. Re5 Rb6 17. Dd3 g6 (BOItvinnik painostaa lujasti, mutta mustan asemaan ei synny heik'koluksia). 18. Lh6 Te8 19. Dh3 (19. Dg3, niin musta pelaa RhS ja Lg5) Re4! 495. Griinfeldin puolustus T. Petrosjan M. Botvinnik 211. ottelupeli 1. c4 Rf6 2. Rf3 g6 3. Rc3 d5 4. Cxd5 5.. c4 R:cc3 6. dxc3 (Petrosjan tarjoaa talla smrollaan, jota on kyllä muuten 20.. Rxc4 (BOItvinnikin on tyytyminen tahan vaihtoon, joka laukaisee jännityksen. Yritys 20. Tde,l Dxd4 2,1. Rxf7 kumoutuu Petrosjanin vahvaan puolustussiirtoon 2H. - Dg4) Txc4 21. Re2 Dh6 tasapeli Petrosjanin ehdotu'ksesta. aikaisemminkin silloin täl~löin 'käyte,tty, D-vaihtoa ja ehkäpä antaa samarlla tava'llaan yimmä,ptää olevansa taipuvamen tyytymään tässä pelissä tasapeliin. Petrosjaninhan pisteasema oli niin. ~dullinen, että jokainen puoti pistettakm merkitsi suhteellisen suurta as'kelta kohti maailmanmestaruuna. Botvinnik puoles'taan näyttää jo olevan alistunut kohtaloonsa - eten'kin hm hänen yrityksensä 2,0,. OItte,lupelissa blplstyivät Petros'janin enemmän 'kuin vaj1maan puolustu'kseen. Ottaen huomioon ottelun tähänastisten pelien muodostaman laus'tan On Botvinni:kin menettelyä pidettävä ymmänettävänä - häne],]ä ei todellakaan ollut enää hänen oman pelikuntonsa vielä huo~ mioonottaen, minkäänlaisia toiveita tavoittaa Petrosjania) 6. - Dxd1+ 7. Kxdl Lg4 8. Le2 Rd7 9. Le3 e5 ja peli sovittiin Botvinnikin ehdotuksesta tasapeliksi Vastaanotettu D-gambiitti M. Botvinnik T. Petrosjan 22. otte'lupe,ji 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. RI3 Rf6 4. Da4+ (Botvinnik on täysin alistunut kruununsa menettämiseen ja käyttää tclita muunnelmaa, jota yl'eises,ti pidetaan nopeaan tasape'l'iin jalhtavana) Re6 5. Rc3 Rd5! 6. e4 Rb6 7. Ddl Lg4 8. d5 Re5 9. Lf4 Rg6 10. Le3 e6 tasapeli Espanjalainen peli H. Westerinen R Ridala Suomen ShOlkkiliiton mestaruusturnaus, Helsinki e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lh5 a6 4. La4 Rf Le7 6. Tel h5 7. Lh3 d6 8. c3 0-0' 9. h3 (Jos valkea alkoi pelata d2~d3" hänen oli parasta tehdä se heti tempon säästöjmise,ksi. 9. d3' jälleen on 9. - Lg4 tunnetusl\i valkealle edullinen, s'ilnä hän jatkaa R manööverillä Rb]~d2~fIll-eG jne.) 9. - Ra5 10. Le2 c5 11. d3 (Ja tässä, kun 9. h3: on jo tapalhrunut, o],i tavallinen 1~1. d4 varmaan parempi) 11. Dc7 12. Rhd2 Rc6 13. Rfl d5 14. Lg5 (Enemmän mahdohisuulksia antoi jatko M. exd5 RlCdS 15. De2 Ld6 16. De4 Rf6 17. Dh4 jne. Jos 115. ~ Ll6, niin 116. De4 Rde7 17. g4 g618. Lh6 jne. hyvin hyöhäysmahdollisuuksin valkealle) dxe4 15. dxe4 Le6 16. R3h2 Tad8 17. D13 Rg4! (Tämä yksinkertainen siirto tekee ty;hjäksi valikean kaikki K-lhy6kkÖJysatkeet) 18. Ld? (Epaj'dhdonmU'kaista, valkean piti pelata joko ]'8. Lxe7 Rxh2 19. Kxh2 Dxe7 IHo Rxg4 LxgS 1,9. Rge3 Lxe3, 20. Rxe3 suunniheen tasa-asemin) 18. Rxh2 19. Rxh2 M! (Tällä tavoin musta saa painostusmahdollisuuksia D-sivustaHa. Jatkossa val'kea ei voi pculljon muuta,kuin odoteha, mihin musta ryhtyy) 20. Rg4 bxe3 21. hxc3 Lxg4 22. hxg4 DaS 23. Tfl (Uhkasi 213. ~ Rd4. Tekstisiirron si'jasta tuli kysymyikseen myös 23. Te2, va:i kka 1. rivi heik:keneekin) c4 24. a4 Td7 25. g3? (Tämä sikto on huono, si11ä se sulkee val'kean D:lta pääsyn ruudulle h3 ja antaa mustaue 'jatkossa mahdollisuuden linjojen a.vaamiseen K-sivustalla. Valkean piti teihdä jokin OIdotta,va siirto, esim. 2'5. Tdl, jonoin hän olisi säilyttänyt puolustusmahdollisuu'ksia, vailk1ka mustan onkin parempi) 25. Td6! 26. g5 Tg6 27. Thl f6! (JCJJt'ko LxgS 28. LxgS TxgS olisi voittanut kyllä sotilaan, mutta 29. Tb7 se,kä 30. Tdl] ja 311. Tdd7,jÖJlkeen ei mustalla olisi ollut siitä mitään iloa) 28. Tdl fxgs 29. De2 Dxc3 30. LhZ D Dxe4+ (3,1. Dxf3 Txf3 sekä c3 olisi tietenkin ollut toivotan jatko) 31. KhB 32. Td2 (Jos 3'2. Dfl, niin 312. LeS 33. Dg2 LEf2+ jne.) Th6 ja valkea antautui. - E. R ida I a. E. Böök (Suomi) 49B. Englantilainen peli G. Uusi (Neuvosto-Viro) Maaotlelu Suomi~N euvosto-viro, Tartto 24. S c4 e6 2. Re3 c5 3. Rf3 Rf6 4. g3 h6 (SiirroiJ,la 4. - ds s,. cxds exd:5 6. d4 oliisi tultu terä.vään Tarrachin puolustukseen, jolka tarjonnee mustalle.iittöivästi vastapeiliä) 5. Lg2 Lh Le7 7. d4 cxd4 8. Dxd e4 (Tavalhses,ti pelataan 9. Tdil, mutta pelisiirto lienee yhtä käyttökelpoinen) 9. - Re6 10. De3 d6 (Musta ei voi välittömästi toteuttaa vapautussiirtoa d7~ds ja ryhtyy pitkälliisin valm ' ist8liuihin, joitten aikana val:kea kuitenkin aikaansaa lupaa,van 'hyöbkäysaseman kuningassivustalla) 11. Tdl Dh8 12. De2 Td8 13. h3 a6 (VaLkea oli aikonut pelata Lcl'--a3, multa nyt valkea edul!lisesli sijolhtaa lähetin painostamaan mus,tan kuningatarsivustaa) 14. Le3 Rd7 15. Tad Da7 16. M! Tae8 17. Rg5 (Seuraaval,la ratsumanööverilla valkea parantaa mahdohisuuksiaan 'kuningassivustalla), h6 18. Rh3 Dh8 19. Rf4 La8 20. Lh3! (Musta on telhnyt muthkkaan upseerien uudelleen jär'jestelyn, joka ei kuitenkaan ole oleellisesti parantanut hänen asemaansa. PelisiirroIlla valkea aikoo uhrata e6:ssa ei'kä musta voi sitä estää Rf8:,]]a, koska selhaisi vahvasti 2:1. Ra4!) Re5 21. Rxe6! fxe6 22. Lxe6+ KhB 23. Ld4! (Musta an hanjka,lassa a.semassa, sillä hänen upseerinsa srjaitsev.at siten, ettei niiden tuominen,kuningassiv1ustan puollustukseen käy kädenkäänteessä. Musta olisi voinut hevpottaa asemaansa uhraamal:la heli laadun siirroha Rd7-f8, mutta senkin,jälkeen olisi vaikealla lupaava asema) Te7 24. f4 Rf8 (Tämä välisiirto antaa val:kealle ti'].aisuuden mielenkiintois'iin sommitelmiin. Hiukan parempi olisi ollut 24. Rc6 25. Ll2 1 Rf8 26. Lh3!I, mutta siinä tapau1ksessa olisi valkea etenemäillä kuningassivustan sotilasfalangilla s.aa-

11 78 SUOMEN SHAKKILEHTI SUO MEN SHA KKILEHTI 79 nut voimakkaan, tadennäköisesti ratikaisevan hyökkäyksen) 25. Ld5! Rc6 (Ainoa siir,to, 'jaka ei heti menetä rat,kaisevas,ti materiaalia, mutta se antaa valkeajlie tilaisuuden ra0uun uhraushyökkäykseen, johonka ei ole rii'ttävää pualustusta) 26. Lxg7! Kxg7 27. Dg4+ RgS 28. hs LgS 29. hxg6 (Va~1kea ei tietenkään saa lyödä Iä!hettiä, jollloin musta saisi keskustaan,vahvan ratsun) Ll6 30. es! dxe5 31. Re4 (VaIkea uhkaa nyt jatkaa 312. Rxf6 Kxf6 3'3. g7 1 jne.,,jolloin musta 'kuningas jäisi aivan suojattomaksi ) TfS 32. Ll7 Le7 ( Te7:ää vastaan on paras 33. Rxf*' Kxf6 34. ge! jne., kun sen si'jaan 313. Rd6 ](1h8! 34. R15 Lg7 antaisi mustalle hyviä puojustusmahdollisuuksia. Myös,kin De8 33. Rxf6 Kxf Td6 +!,Kg7 3<5. ISo jne. jontaisti val'kean v'oittaon) 33. IS Rd4 34. Txd4! exd4 (Tässä musta olisi urpsee.rinuhrauksella Lxe4 ' 35. Txe4 Lf6 'jne. voinut puolustautua pitkään ja sitkeästi. Valkean kahden 80- thaan ylivoima ilmeisesti riittäisi voittoon, mu-t!a S'e olisi työn takana) Lxl6 36. Rxl6 Tc5 (Musta ei voinut l'yödä ratsua kolmen siirron matin ~akia, mutta myöskin Txf7 johtaisi nopean loppuun seuraavgsti: 37. gxf7 +! Kxf6 3,8. Tfl'+ Ke Tell+ Kxf? 4,0. Df5+ Kg8 41. Dg6+ KM 402. Te7 jne.) 37. Rd7 Dd6 3B. RxlB ja musta antautui, sihä valkea uhkaa ratsushakkia 8'6:s,la ei'kä ratsun lyöminen tule kysymykseen. Peli sai erikoispalkinnon parhaana s'uomalaissuorituksena Tartossa. Val,kea sai tilaisuuden Ulhrausihyökkäykseen mustan sijoittaessa mel:kein kaikki upseerinsa,kuningatarsivustalle asemiin, josta niiden tuominen ta.kaisin :kjuninkaan avuksi vaati enemmän aikaa, kuin mustalla abi käytettäjvissä 'PuolustUlksen jäpjestämiseen. Huomautukset E. B ö ö k i n Uudes,ta Suomesta Sisilialainen peli H. Weslerinen A. Kiviaho Suo.men Siha,kkiliiton mesta.ruusturnaus, Helsil1lki e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 RI6 S. Rc3 a6 6. LgS e Db6 (Suomessa ei ale juuri kukaan harrastanut tätä mitä mielel1lkiintoisimpiin käänteisiin johtavaa D-siirtoa, joka on yhä teoreehkkoijen väitte'lyn kohteena. Aikaisemmin kgtsottiin, ettei vaoj'kean kannata suostua D-vaihtoon johtavaan ja:tkoon 8. Rb31 De3 1 + jne. ja pe.!attiin 8. Dd2 Dxb2 9. Tbll Da3 JO. e5 dxs5 1'1 fxes Rfd? ja nyt 'joko ]02. Re4 tai 12. Le4 eritäin mutbkkain so.mmi-telmallisin kääntein, :joista ei liene viejä viimeisltä sanaa sanottu. Vähitellen alkoi,kuitenkin le,vitä epäilys tämän uhrauslja,tkon hyvyydestä - vaik,ka viime aikoina on sitä yritehy "karjata" jatkovia lio. Lxf6 gxf Le2 se.kavin asemin - ja niin on pa1attu alkuperäisen ajatulksen kannaue ja pelataan nykyisin 8. Rb3, De3+ 9. De2 Dxe2+ W. Lxel2, ja katsotaan, etiä valkeaha ei Olle mitään aihetta välttää töitä lappupeh'ja,~koa, joka on sille todella eduuinen 8. Rb3 Rbd7 (Tietar~kkaana teoreetibkona Kiviaho ei tietenkään suostu edellisessä huomautuksessa mainittuun,vallkealle edulliseen D-vaihtoan, vaan jatkaa y.ksinkertaisesti upse'eriensa kehi,ttämistä, mitä myös teoiria nykyvaiheessa suosittelee) 9. DI3 De bs 11. a3 Lb7 12. Ld3 Le7 13. g Lxl6 Lxf6 IS. Lxb5!? (Mie:lenkiintoinen ja yritteuäs uhraus, jonka korre!ktisuus. ei ale kuitenkaan aivan vanmaa) IS. - RbB?! (Tämä mahdollisesti käy päinsä, mutta parempi oli kuiterrkin yksinkertainen ja pakottava 'jatiko 15. Lxdl 16. Lxd7 + Txd7 1'7. bxc3 IS I 1'8. gxfs exfs eikä ainakaan musta Olle huonommatla puolella. Teikstisiirron Dälkeen jatkuu peli 'jännittävänä) 16. Le2 Lxe3 17. bxc3 15 lb. gxl5 exfs 19. Rd2 De5 20. Kb2 ds? (Jälleen musta vaji,tsee liian hitaan jatkon ja tällä kertaa se ratkaisee ilo peilin, sihä vailkea pääsee pa.kottamaan mustan loppupeliin. Oikein oli val'kean vaa'ranalaisen aseman hyväksi:käyttäminen ja uusien linjojen avaaminen,jatkossa Db Ka2 fxe Rxe4 TheB ja mustan pitäisi sellviytyä tasapel'iin) 21. Rb3 dxe4 22. Rxc5 exf3 23. Rxb7 Txdl Lxdl Kxb7 25. Lx13+ Kc7 26. TgI g6 27. h4! (Kaksoissotilaasta huolimatta on vaikealla huomat.tavasti edullisempi asema, sillä hänen ups~erinsa ovat paljon mustan upseerei,ta akti~visempia) TeB 2B. hs Te6 29. e4 Rd7 30. Ld5 Tb Kc3 RI6 32. hxg6 hxg6 33. Kd4 Rg4 34. cs ThB 3S. Lr3 Rh2 36. Le2 TeB 37. Tg2 Te Kd5 Txl4 39. Txh2 Ta4 40: Th7 + KcB 41. Kc6 ja musta antautui. - E. Rida'l a Kataionialainen hyökkäys P. Simonen A. Fred SM-turnaus, He'lsinki : 1. g3 RI6 2. c4 c6 3. d4 d5 4. cxd5 DxdS!? (Ta:val,Jisin on 4. - exds). 5. RI3 LfS 6. Rc3 (6. Lg2? e Rc3 Lb4) 6. - DdB (Parempi on 6. DaS.) 7. Lg2 Rbd7 B.O-O e6 9. h3 h6 10. Tel Lh7 11. a3 Le7 12. e4 Rb6 13. Re5 (Val'kean ratsu sai mainion tubpisteen es:een) : L.e3 Rfd7 15. De2 DeB (Vaihto e5:ssa )attäisi e6-ruudun heikoksi) 16. Tael (He,ti suoraan 16. Tadl on parempi) KhB 17. Kh2 Ld6 lb.14 (Val:kea säilyttää ja,tku,vasti aktiivisen peliotteen) lb. - TdB 19. Tfl Rb8 20. Tcdl Lc7 21. Tf2 (Pakottaa mustan tekemään ratkaisun, muuten val'kea tuleie soitellen läpi :kuningassivustalla) Rc4 Rxe4 (Niin passi~v~~ selta kuin mustan peli vaikuttaa, sllta huolimata tämä,vaihto ei tulllut kysymykseen. Paras oli ja,bkaa ReH ja Re,7), 23. Dxc4 Rd7 24. es Rb6 25. D~~. (Valikean kuningattmelle jää.vähan Tuutuja, multa sen vaikutus an suurempi tästä ruudusta kum e2:sta).25. _ 15 (Näin musta välttää f-lmj~n avautumisen val'keafle edulilisesti, VIelä kuitenkin jää hei,kkous e6:een) 26. Tel Td7 27. a4! a5 28. T2c2 LdB 29. Ll3 LgB 30. Tg2 RdS 31. RxdS exds 32 Ddl Le7 33. Ld2! DaB 34. Del LdB 35: g4 g6 36. gxl5 gxls 37. Tg6 Th7 3B. e6! DhB 39. De3 TI6 40. Tgl Txg6 41. Txg6 Dd6 42. Lh5 bs 43. axb5 cxb5 44. Dd3 DfB ('44. - Lxe6 4,5. DxfS ja valkea voittaa nopeas,ti) 4S. DxbS De7 (Hurjassa aikapulassa on pakko' tehdä siirto nappulalla, joka ensiksi sahuu käteen, mutta mustan asema on muutenkin hävitty) 46. DxdS musta antautui. - P. S i m 0 n e, n Sisilialainen puolus,tus H. Westerinen O. Pastuhoff SM-turnaus, He'lsinki , 1. e4 c5 2. Rf3 RI6 3. e5 RdS 4. Re3 Rc7 (SSL:n mes taruus,turnauiksessa viime pääsiäisenä pe1attiin samaden Delaajien kesken 4. - RxeG 5. dxe3' g6 6. Lc4 Lg7 7. Dd5, sekä peli. Westerinen-So.lin avoimessa SM:ssa 1%,2 ja~kui S. bxc3 d5 6. d4 Lg4 7. Ld3, molemmat val,keal!le mukavasti. On mahdollista, että seuraavalla kerralla Pas.tuhoff valitsee kolmannen ja parhaan siirron 4. - e6) 5. d4 cxd4 s. Dxd4 Rc6 7. Dh4 d5 B. Ld3 e6 9. Lg5 Le7 10. Lxe7 Dxe7 11. Dg4 fs (Linnoitiuminen ei käyny,t tunnetun ulhrauksen 12.. Lxlh7 + vuoksi. Ehkä f6 oli hieman paremrpi, shlä nyt on vallkeal,la "paremmanvärinen" lähetti) 12. DhS+ g6 13. Dh6 Ld ' IS. De3 (l's,. h4:ään an DeS ikmsallmen vastaus) Kb8 16. Re2 (Mus,ta uhkasi suoljattuaan a7:n vapauttaa pelinsä pelaamalla 1'6. - d4 1:7. Rxd4 Rxd4 18. Dxd4 Le6) Rb4 17. Kbl TcB 18. Red4 h6 19. h4 Th7 20. Le2 a6 21. a3 Rc6 22. Th3 Ra7 23. Tg3 DeB 24. Rb3 (Val1kea on saavuttanut lupa.avan hyökkäysaseman. Uhkaus 215.Db6 ja 26. ReS pabottaa mustan vaihtamaan lähetit) LbS 25. Rld4 Lxe2 26. Rxe2 Rc6 27. RI4 Tg7 2B. Rh5! Te7 29. RI6 DI ReB (Kuningassivustan suj'keminen sii~tol1a bl5, voisi johtaa seuraa:vanlmseen muunnelmaan 311. TgS TIh'B 3'2. Dg3 Th6 3'3. RcS ReB 3,4. De3! Rxf6 3S. exf6 Te? 316. Tel1) 31. h5! Rxl6 (GxhS ei o],e sen pmempi!jatkon 3 i 2. Rg8 Tee? i3i3. Tihl! lakia) 32. exl6 Dxf6 33. Txg6 Df7 34. Tel e5 35. IxeS Txe5 36. Df4 Dc7! 37. TxeS RxeS 3B. Te6!' Rc4 39. Dxc7+ (Jos 3'9. Dxf'5 saa musta vielä vauhtia peiliinsä siirrallia Dg7) Txc7 40. Txh6 Re3 41. ThB+ Ka7 42.

12 801 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 811 h6 Rg4 43. Rd4 TI7 44. h7 Rf6 45. Ta8+ musta antautui. Lapussa Qli kova aikapula, sillä siirtomäärä oli 4S. - H. W e s t eri n e n. 502,. K-intialainen peli E. Böök A. Fred SM-turnaus, Helsinki e4 RI6 2. d4 ds 3. Re3 e5 4. RI3 (Nykyisen käsity,ksen mukaan valkea voi pelata vallan mainiosti myös 4. dxe5 dxe:s S. Dxd8+ KxdS jne., sillä D-vaihdosta huolimatta peli söilyttää vilkkaan 'kes.bpellinomaisen luonteensa) 4. - Rbd7 5. e4 exd4 6. Rxd4 Re a5 8. Le2 g6 (Näin ollaan kiertoteitä pitkin päädytty kaikesta huolimatta K-intialaiseen peliin, vaikka mustan käyttämä muunnelma ei olekaan teoriasta tuttu. Mutta Fredhän kulkee avau ksen suhteen usein mielellään omia latujaan) 9. Lg5 h6 (Ehkä oli kuitenkin viisaampaa tornittaa 'ja antaa val.kean vaihtaa pois mustan ldhefti - valkeahan menettää tässä manööverissä ainakin ai kaa. Siis 9. - Lg7,10. Dd2 0'--'01,111. Lh6 jne. Tekstisiirto heikentää mustan K-sivustaa ja estää mustan tqrnittumisen, JQI_ loin musta joutuu etsimään monimutkaisia teitä upse-eriensa keihit.tä,misek- 5i) 10. Le3 Lg7 11. Dd2 Rfd a4 13. Tbl Rf8 14. Tfdl Ld7 15. Rdb5 Re6 16. b4 al(lb3 17. axb3 Lxb5 18. Rxb5 g5 19. b4 Rd7 (Böökin mukaan olisi perääntymissiirloa Ra6 seurannut 20,. DdJS DeS 2:1. Rd4!' Rxd4 22. Lxd4 OL...O 2'3. Lxg7 Kxg7 24. es dxcs 2S. bxcs, c6 26. Dd4'+ IGh7 27. es '''ja val.kea voimaa") 20. e5! dxe5 21. Le4 Rf8 (Siirron, cxb4 kumqukseksi Böök esittää seuraavan muunnelman: 2,2. Dxb4 US 23. DlY3 LeS 24. Lxer6 Lxe31+ 21S. Dxe3: fxe,6 2,6. Dc3 0-0, 27. RxC'7 ja jälleen valrkea vqittaa) 22. Df2 De7 23. Ld5! TbB 24. bxe5 Rg6 25. e exb7 e6 27. Lxe6 Txb7 28. Lxb7 Dxb7 29. Rd4 De7 30. Rxe6 fxe6 31. Da2! (Val'kea ei voimakkaalla painostukselllaan ainoastaan voittanut kvalliteettia ja sotilaita, vaan sai samalla myös mustahe heilwn sotilaan e6:een. Se sopiikin jatkossa erinomaisesti painostuksen jatkamisen kohteeiksi) Df7 32. Tb6 Te8 33. Ta6 Kh7 34. Ta7 Te7 35. Txe7 Dxe7 36. Da6 Rf8 37. Dd6 Dxd6 38. Txd6 e5 39. Kf2 Rg6 40. Ke2 RM 41. g3 Rg6 42. Kd3 (Valkean torjuttua mustan ratsun pienen mie,lenosoituksen K-sivus.talla seuraa valkean kuninkaan voitokas marssi mustan asemiin, mikä ratkaisee pelin) Rh8 43. Ke4 Rf7 44. Td7 KgB 45. Kd5 h5 46. Ke6 ja musta antautui. - Hyvä nä,yte Böökin pääasiallisesti asemallisia näkökohtia silmälläpitävästä pelityylistä. Mustan siirtyminen vää,rälllä tavalla - luopurmal:la aiheettomasti ja Hman riittäviä vas.tapeilmahdollisuu,ksia tornituksesta - rangaistiin johdonmukaisen pelinkäsittelyn avul:la. E. Ri d ala Musta Kivimuuri 1. Kanko K. Kaunonen SM-turnaus., Helsinki d4 e6 2. e Rf3 Rf6 4. g3 Le7 5. Lg e6 7. De2 De8 (Tdnkeimpää oli kehittää kuninga,tarsivustan upseerit ensin peiliin) 8. Rbd2 d5 (Kerran musta pelaa tämän siirron, niin silloin siirto 6. - c6 on turha. Sen si:jasta heti 6. - ds) 9. b3 (Valkea jää odottamaan...) 9. - Ra6 10. Re5 Ld7 11. Lb2 Td8 12. Tael Ld6 13. Rd3 Dh5 14. Rf3 (Valkea voisi alkaa heti painostaa c- ja b-lin'jaha tämän siirron sijasta) Re4 15. Rfe5 g5 (Heikentää omaa kuningasasemaa) Rf6 17. Tee,1 (Val.kea muuttaa suunnitelrmaansa ja pyrkii avaamaan e- tai r-linjan) g4 18. Rf4 De8 19. Rfd3 h5 (Sotilashyök 'käys ilman upsee rien tukea on kuin isku ilmaan) 20. Dd2 Rh7 21. Lhl (Viimeinen valmistelu e4-siirron te,kemisebi) Le7 22. e4 Rg5 23. Rf4 fxe4 24. fxg4 Txf4!? 25. Txf4 Lb4 (Mustan tar.koituksena on seuraavassa siirrossa omaa jompa kumpa kvaliteetti ta,kaisin, mutta valkeal,la oli tärtä varten ovela yllätys) 26. Tf8+!! Kxf8 (Daamilla ja lähetillä lyönnit johtavat nopeaan häviöön. Valkea jalliitti ai.ka ovelasti mustanl) 27. DI4+! Rf7 28. TH Kg8 29. Rxf7 De7 30. Rxd8 Le8 31. e5 (Tukinta, joka pakottaa mustan suojaamaan f"s-ruudun kuningatta.rella) 31. Rxe5 32. dxe5 Lxe Kg2 D4 34. Rxe6 Dxe6 35. Dg5+ musta antautui. sillä seuraa 316. Tf6. - P. S i m 0" ne- n E. Ridala (HSK) Espanjalainen peli B. Hult (S8S), Helsingin Shakkiklurbin ja Stockholms Schaloksälls1kapin Qttelu, Tukholma 4. S e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Le7 6. Tel d6 7. e3 b5 8. Lb h3 Ra5 10. Lc2 e5 11. d4 Rd7 (Kere-sin Curac;;aon ehdokas turnauksessa käytäntöön ottama siirto, joka epäilemättä tuo mie,lenkiintoista vaihtelua tähän muunnelmaan, jossa aikaisemmin pelattu yleensä,1i1. - Dc7) 12. dxe5 dxe5 13. Rd2 (Keres on ermssä analyyseissään, joihin Hult oli ennen tätä peliä perehtynyt, väittänyt, ettei valikea saa tällä jatkovia minkäänlaista etua. Häneltä on,ku"ten.kin jäänyt huomaamatta valkean tässä pelissä käyttämä 16. siirto) De7 (Siis kuitenkin. Kysymykseen tuli myös 1,3. - Lf6) 14. Rfl Td8 (Tässä olisi odottanut heti lr4. - Rb6) 15. Re3 Rb6 16. Rd5! (Hult oli tähän saakka noudattanut pelin Fischer~ Ke'res, Curacao 1962, e-simerikkiä ja odqtti valkean jatkavan tässä mainitun pelin mukaisesti 16. De2. On hieman yllärltdvää., ettei Fisoher valinnut te,kstisiirtoa. Se on valkean ratsumanööverin Ijohdonmukainen päätös ja pakottaa mustan ennemmin tai myöhemmin vaihtamaan, jolloin va1kean Ulpseereille avautuvat erinomaiset tulevaisuuden näköalat K sivustalila) Dd6 (Musta epäröi lyödä, mutta se hänen olisi kuiten.kin pitäny,t tehdä heti RxdS, ],7. exds Ld6! lh. Lg5 TfS, 1 1:9. a4 c4 on Bödkin suosittama jatko, jossa musta saa epäilemättä tyydyttävän pelin. Kysymys on kuitenkin, eikö valkea voi peiata paremmin 1,8. Rh4', esim g Lh6 Le7 21Or. Rf3, Lf6 21. De2 Ija mustan K-sivustan au'kot sisältävät mus'talle edelieenkin vaaramomentte'ja. Jos musta pelaa Jr7. - Ld6 sijas,ta f6, seuraa 1'8. Rih4 1 g6 19. Rxg-6 ' hxg6 20. Lxg6 ja valkea saa voittoa lupaavan hyökkäyksen) 17. De2 Rxd5 18. exd5 Lb7 19. Dd3! (A,jateltavissa oli myös,1' 9. De4, mutta vai:kea halusi pitää D:nsa 3. rivillä) g6 20. Rxe5 Lxd5 (Keuningattarell,la lyönti olisi vaihdon jällkeen ds:ssä menettänyt sotilaan 2'2. Rxg6 jne.) Df6 22. Dg3 (Jos 22. De3', joka uhkaa pahasti 213. Rg4 ja lähetin väistyessä Lf4-gS" niin Re4 ' 23. Rxc'4 Lxc4 24. Dxe7 Dxf4 jne.) 22. Re6 (Tässä on suositettu 2:2. - Le6, multa silloin seuraa 2:3. Rf,3,! Rc6 2'4. Le4 LdS 26. Lg:5, 1 Dc LxdS, Dxg3 27. fxg3' LxgS- 2,s. Lxc6,ja valkea voittaa. Jos taa's 2:2. - Rc4, niin 23,. TadJl!, joka uhkaa voimakkaasti 24. TxdSr') 23. Tadl Tae8 24. Txd5l Txd5 25. Rg4 DM 26. D13! Tdd8 27. Le4! (Vielä tämakin siirto Qli välttämätön valkean hyökkäyksen menestyksemseen päätökseen saattamiselle. Valkea tarvitsee kaikki voimat K-sivustalla. Hyvältä näyttävä 2'7. Rh6+ onkin huono: Kg7 28. Rxf7 Tf8 1 ja mus,ta saa vastapeliä) Ra5 28. Ld5 Txd5 Pa.kko, sihä jos 2S. - TfSr, niin 2!9. g3 Dxh Txe7 Ijne. Mutta klvalliteetin takaisinuhrauskaan e'i helpota mustan tilannetta) 29. Dxd5 Tf8 (,los Td8, niin hauskasti 301. Rh6+ Dxh Dxd8+ 1 Lxd8 32. LJCh6 IS 33. Te-Si+ jne.) 30. DeS (AikOipulataktikointia mustan hämäännyttämiseksi - uhkaa-

13 B2 SUOMEN SHAKKILEHTI L y h y t P e 1... e J a! J 505. P. Häkkinen - S. Sjöman, J}'1väskylän Shaliclikerhon 30-vu:otis'juhhturnews, II J,k., Jyväskylä 1' ,: 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4 Re6 4. De3 d6 (Turhaa 'vairovaisuutta, shlä nyt jää mustan K-Idhetti sul'keuksiin. Oi'kein oli tiettävästi 4. - R16)1 5. Rc3 Rf6 6. Ld2 le Le6 8. f4? (Tämän jälkeen musta saa vähintään vapaamman pelin. Valkean oli yritettävä B. 'Kbl d5 9. Lal )a jos nyt 9. - d4, niinlio. De2 ei'kä aina,kaan va,l,kealla ole huonompi peli) 8. - d5! 9. exd5 Rxd5 10. Rxd5 Dxd5 11. b3? (Tämän jällkeen val,kea häviää nopeasti Ipellin. Aivan völlttämdtön oli Ii!. c4,! Dc'5,1 12. DxcS LxcS, vaibka musta on silloinkin edellä kehitytksessä Ija. va,lkean asema vaikea) II. - Dd6 12. Re2 Da Kbl O~O-O 14. Rel Lf6 IS. e3 Lf Ld3 Txd3! ja valkea antautui, sihä Jos ];7. Rxd3, niin,j,? - Rb4! Tämä peli sai!. kauneuspalkinnon P. Rautala - A. Manninen, Jy;väs'kylä , I Ik., 2. kauneuspal 'kinto: 1. e4 e6 2. d4 ds 3. Rd2 e5 4. exds DxdS (On loppujen lopuksi ma 'kuasia,,i,yökö tässä takaisin sotilaalla vai kuningattarerlla) S. Rf3 Rf6 6. le4 Dd8 7. Rb3 exd4 8. Rbxd4 a6 (Tämä on tölr.keä siin~o, sillä valkean ratsua ei vcoi päästää ruudulle bs,)! 9. 19S bs? (Mutta tämä. on liian aikainen. Mustan oli tyydyttä,vä pelaamaan rauhallisesti 9. - Le7 'ja,m. - OHQI sekä täydentämään kehityksensä - siitölkin huolimatta, että valkea ehtisi välillä estämään siirron ;b7~bs siirroilla 0l2~c:I4, milllä seikalla ei ole, suurta me,rkitystä) 10. Lb3 Lb7 (Vielä tässäkin olisi ollut tilaisuus y;rittää W. - Le7 'jne', vaiklka valkea on'kin jo huomattavasti edellä,kehityksessä) 11. De2 Rbd7? (Viimeinen virhe, jon'ka jälkeen vallkea saa ai'kaan nolpean ratkaisun. Peliä olisi pidentänyt II!. - LaS, vai,kka vajikea Ijatkaalkin H2. OL,OI---.JOI:lla 'voimakasta painostustaan) Te8 13. Rxe6! fxe6 14. Lxe6 Le7 IS. Lxf6 Te7 (Rd7 Olli suoljattava...) 16. Lx g7 ja musta antautui A. Ruonala -M. Heinonen, Kemin mestaruusturnaus, Kemi huhtik. ]19.6,3: 1. e4 e6 2. d4 ds 3. Re3 es? (Tunnettu teoreettinen virhe, jonka sijasta oli yritettävä esime.rki'ksi 3. - Lb4 tai 3. - R16. Pelisiirtoa käytti ikyll!lä aikoinaan amerikkal'ainen suurmestari Mmshall, mutta se on si.ttemmin hylätty) 4. dxes (Teoreettinen jatko on asemallinen 4. exd5, exd'5 5,. dxc5 d4 6. Lb5,+ Rc:6' 7. Lxc6+ bxc'6 8. Re2 Lxc'5 '9. RI3' ja mustalla on suuria vaikeuksia, toisaalta heikon d sotilaan, toisaalta pelin,kehityksen jälkeenljääneisyyden vuolksi) 4. - d4 5. RbS Lxe5 6. Lf4 Ra6 7. Rf3 Da5+ 8. Dd2 Lb4 9. e3 dxe3 10. bxc3 LeS? (Mustan olisi ollut varaudutlalva vaj:kean uhkausten varalle ja pe,lattava Le7 sekä, mahdolllisuuksien mukaan, ensi tilassa Hg8-16 Ija 0-401) 11. Tdl Rf6? (Ainoa mahdollisuus vas,tminnan te,kemiseen oli lil. - 1'6, vaikka valkean etu an i,lmeinen) 12. Re7 + Kf8 (Tai '102. ~ Ke Ld6+) 13. Dd8+ ja musta antautui. han peräti 31!. Rh6+. Napein voittotie oli tieten'kin 3.0. g3' Dih3 31!. RJhS'+ Kg7 32. Txe7 jne., mutta mustan aljan niuk kuus houkutteli tekstiljatkoon) 30. Re6 31. DdS gs (?) (Mustan olisi tietenkin pitänyt pelata 3!. - Ra5, iolloin alisi 32. g3 jälkeen tultu edellisessä huomautulksessa mainittuun ja\ 'koon. Nyt on 'valkean voitto vielä helpompi) 32. Lg3 Dh5 33. Dxe6 Ld8 ja musta antautui samalla. - E. R i - dala Espanjalainen peli H. Westerinen E. Böök Suomen mestaruusturnaus, Helsinki ,3. 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. LbS a6 4. La4 Rf Le7 6. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c d4 Lg4 10. Le3 Ra5 II. Le2 Re4 12. Lcl es 13. b3 Rb6 14. dxes Lxf3 IS. Dxf3 dxe5 16. Rd2 Rfd7 17. RU Lg5 18. Re3 Lx.e3 19. lxe3 De7 20. Dg h4 Kh8 22. Tadl e4 23. Lcl Tld8 24. La3 ReS 25. hs hs 26. De3 Re6 27. g3 a5 28. Le7 Txdl 29. Txdl exh3 30. Lxb3 RgS 31. Le5 Rc4 32. Lxe4 bxe4 33. La3 DeS 34. TdS Da4 35. De5 Rxe4 36. De7 De2 37. LeS RxeS 38. TxcS Dxc3 39. Te7 Tg8 40. DI7 Dal Kg2 Dxa2 42. Dg6 De2 43. Td7 e3 44. Td6 e2 4S. Te6 e4 ja valkea antautui. V:n 196G SM-turnauksen ratkaisupeli, jossa suljetussa asemassa mustan R-pari osoittautui huamattavasti tehokkaammaksi kuin vlkean L-pari ja jossa omaa osaa näyttelivät valkean väkinäiset yritykset päästä hyökkäykseen K-sivustalla Englantilainen peli E. Böök U. Räisä Suomen mestaruusturnaus, Helsinki J<O e4 g6 2. Re3 Lg7 3. g3 e5 4. Lg2 d6 S. d3 Re7 6. e Rg e2 Rbe Rd4 9. Rxd4 exd4 10. RdS c6 1 I. Rxe7 + Dxe7 12. b4 SUOMEN SHAKKILEHTI 8'3 Le6 13. Tbl fs 14. exfs LxfS 15. b5 Dd7 16. bxe6 bxe6 17. Tel Tae8 18. Txe8 Txe8 19. Lf4 h6 20. h4 Le6 21. Da4 d5 22. Tel Lf7 (jos Tf8., niin 23. c5 1 ) 23. Txe8+ Dxe8 24. cxd5 Del+ 25. Kh2 Lxd5 (Vielä huonompi oli 2:5. - exd5 26. Dxa7 Dxf2 2:7. Db8+ Kh7 28. De7 jne. ja valkea voittaa) 26. LxdS+ exd5 27. Kg2 De3 28. Da6 Kh7 29. Ld6 Dd2? (Nyt saa valkea aikaan ratkaisevan kiinnityksen 7. rivillä. Sen olisi välttänyt 2,9. - Kg,s,! ja mustalla on vielä puolustusmahdollisuuksia) 30. Dxa7 Dxd3 31. Lf8 De Kh2 DeS 33. Dxg7+ Dxg7 34. Lxg7 Kxg7 35. Kg2 d3 36. Kfl Kf6 37. Kel Ke5 38. Kd2 Kd4 39. a4 Kc4 40. h5! ja musta antautui K-inlicdainen peli A. Fred A. Kiviaho SM-turnaus, Helsinki d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. Rf3 0-0 S. Lf4 d6 6. h3 Rbd7 7. g4 ( Käy laatuun, mutta mahdollinen oli myös 7. e3. Silloin heti 7. - RhJ5. on huono: 8. Lh2 e6 9. dxe5 dxe5 10. g4 Rhl6 II!. Rxe5 'jne., mutta 7. - Teo8 jälkeen ei siirtoa e7-es voi estää) 7. - es 8. ds (Parempi oli 8. dxe'5, ja 9. L902, joka ei sisällä sellaisia vaaroja kuin tekstijatko) 8. - a6! 9. Dd3? (Tämä on jo suoranainen virhe, jonka jälkeen valkea joutuu erittäin vaikeaan asemaan. Luonnollinen siirron b7-b5 estävä siirto oli 91. a b5 10. e4 Rb6 11. De3 (Valkea yrittää vakauttaa tilanteen keskustassa tällä väliaikaisella sotilaanuhraurksella, mutta musta saa tilaisuuden avata e-linjan, jolloin.valkean tilanne yhä pahenee. Näin ollen oli pelisiirtoa parempi ilmeisesti sittenkin I'!. Rd2) Rxe4 12. Lxe4 bxc4 13. Rd2 e6! 14. g5 RhS 15. Rxe4 Te8! 16. dxe6 (Valkean oli ikäväbeen pakka todeta, ettei käynyt. 1'6. Rxd6? es! 117. Rxe8 exf4 sen enempää kuin jatko 16. Lxd6? Lxc3?! 17. bxeg exdjs 'jne.) Txe6 17. RdS Lb Ld4 19. Df3 fs! (Tämä siirto on johdanto kauniiseen sommitelmaan, jolla musta voittaa

14 , 84 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 85 upseerin) 20. exf5 Lxd5! 21. Dxd5 Rxl4 22. DI3 Re Kc2 gxl5 24. Thel DeB 25. Kd2 d5 26. Re3 f4 (VaIkea uhkaa koko ajan vallata menettämänsä upseerin takaisin, mutta mustan resurssit riittävät,joka vaiheessa sen puolustamiseen) 27. Rg4 Db5 2,8. Tbl Tae8 29. Dxd5 c4! 30. DI3 Lg7 31. R16+ Lxl6 32. gxl6 Db4+ ja valkea antautui Caro-Kann A. Fred K. Kaunonen Suomen mestaruusturnaus, Helsinki W6G 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Re3 dxe4 4. Rxe Rg3 Lg6 6. RI3 e6? (Tämäntapaisissa Caro-Kannin asemissa kuuluu pelata 6. - Rbd7, joka olisi säilyttänyt tasa-aseman. Nyt käy mustan huonosti) 7. h4 h6 8. Re5 Lh7 9. Dh5 g6 10. DI3 De7 (Jos IlO. - Rf6, niin 11. Re4 ' Lg7 12. Lg5! hxg5 W. hxg5 voittavin hyökkäybin) 11. Re Rc4 DdB Kf7 14. Rcd6+ Kg7 15. Rc5 De7 16. Lc4 e5 17. dxe5 ja musta antautui. sillä jos g'5" niin 118. Re6 + Kg6 l!9. h5+ ja matti. Hauska miniatyyri, jossa valkean voiton pääidea oli monista aikaisemmista peleistä tuttu, mutta johon liittyi omaperäisiä sivuaiheita Sisilialainen peli H. Westerinen I. Loikkanen Suomen mestaruusturnaus, Helsinki WB31 1. e4 c5 2. RI3 Rc6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RI6 5. Rc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 (On makuasia, antaako etusijan tälle lähettisiirrolle vai siirrolle 7.- 0'6) Rxd4 (Mustan lienee varminta olla heikentämättä K-sivustaansa siirrolla h7-h6) 10. Dxd4 DaS 11. Dgl? (Tämä idea, joka lienee esiintynyt ensimmäisen kerran pelissä Tolush-Taimanov, N-liiton mestaruusturnaus 1958, on tässä huono. Tolush pelasi sen nimittäin vasta välisiirtojen h7-h6 ja Lg5-h4 jälkeen, jolloin valkean g-sotilaan uhkauksella edetä aina g5:een saakka on todella tehoa ja merkitystä. Tässä se puutuu, joten musta voi ryhtyä suoraan toimintaan D sivustalla. Oi,kein olivat tekstisiirron sijasta vanhat teoreettiset jatkot H. Lc4 ja l'l. e5,) b5! 12. Lxb5 Tb8 13. e5 (Valkeaa ei varmaan miellyttänyt, ja syystä kyllä, siirto ],3. Lc4, sillä musta saa d5dlä avatuksi mukavasti linjoja D-sivustallal, joten teksti siirto tuntuu 'johdonmukaiselta. Jos 13. Dd4, niin '6 14. Da4 Txb5 ' ' tai 14. Lc4 d5 ' dxe5 14. IxeS Lb4 15. Ld2 Rd5 16. Rxd5 exd5 17. Lxb4 Dxb4 18. a4 D Kbl a6 20. Le6 (Jos 201. Ld3, niin 20. Dxe'S 21. c3 Dxc3 22. Df2 Ld7 ja mustalla on erinomainen hyökkäys) 20. De4? (Tähän saakka tarmokkaasti pelannut musta erehtyy ja päästää voiton,käsistään. Musta tarvitsisi hyökkäykseen vielä lisämateriaalia, joten oikea siirto oli Lf5 ' monenlaisin uhkauksin ja verrattain helpoin voitoin) 21. Lxd5 Dxa5 22. Dd4 (Tus,kin paras. Kysymykseen tuli pikemminkin 22. Lb3, esim. 2,2. Db5 23. Dfl ' ja nyt ei käy Dxe5? 24. Dxf7 +! vuoksi) Tb4 23. De Le6 Da3?? (Musta ei nähnyt valkean pientä kaunista mattisommitelmaa. Muuten hän olisi varmaan pelannut DXd Dxd2l Lxc Kxo2 Tc4+ mustalle edullisemmin loppupelein, joskin on epävarmaa, riittääkö tämä etu voittoon) 25. Dx18! ja musta antautui, sillä seuraa matti: Kxf8 26. Td8+ Ke7 27. Te8 Kaik,kine virheineenkin raisu ja mielenkiintoinen peli, jolla on sitäpaitsi teoreet ' tista arvoa. E. R ida 1 a K-intialainen peli A. Fred 1. Niemelä SM-turnaus, Helsinki,1 ' d4 RI6 2. e4 g6 3. RI3 Lg7 (Fredin suosima hieman epätavallinen muunnelma) Re3 d6 6. LI4 Rh5 (Saman turnauksen aikaisemmassa pelissä Fred~Kiviaho tapahtui 6. - Rbd7, joka kehityssiirtona on kylä parempi. Valkean seuraava lähettisiirto suojaa Rc3:n ja ottaa samalla terän pois mustan D:n mahdolliselta siirtymiseltä a5:een) 7. Ld2! c5 8. dxe5 dxe5 9. g4 RI6 10. Lg2 Re6 11. Le3 (Kehityksessä edellä olevalla ja vapaamman pelin omaavalla vaikealla ei ole mitään syytä kaihtaa D-vaihtoa, sillä peli jatkuu kuitenkin huolimatta vilkkaana ja keskipelimäisenä) 11. Le6 12. Dxd8 Tfxd8 13. Lxe5 Rd7 14. La3 Lxc4 15. Rd2 La6 16. Lxc6 Lxe3 17. bxc3 bxc6 18. g5! (Kauas tähtäävä siirto, joka ottaa mustan ratsulta tärkeän ruudun f6 'ja valmistelee samalla h-linjan avaamista) Rb6 19. Re4 Rd5 20. h Rc5 Lc4 22. Rb7 Tc8 23. Ra5 La6 24. e4 Rb6 25. Tel e5 26. h5! Ra4 (Estää siirron 27. Lb2) Te7 28. KI2 Kg7 29. Th3 Th8? (Tämä virhe antaa valkealle tilaisuuden lopettaa peli kauniisti sommitellen. Sitkeää vastarintaa olisi tehnyt ja mahdollisesti pelin pelastannutkin TgB', vaikka valkean asema on kieltämättä parempi) 30. Tchl gxh5 31. Txh5 Lb7 32. Tlh3 Le6 33. Rxe6 (Musta uhkasi vakauttaa tilanteen K-sivustalla pelaamalla lähetin eb:n kautta g6.:een) 33. Txe6 34. Lel! Tb6 35. Ta3 Tb4 36. Txa4! Txa4 37. Lb2+ Kg8 38. g6 h6 (Mustan olisi odottanut yrittävän vastarintaa siirrolla 3'8. - Txa2, joka sekään ei kuitenkaan lainkaan riitä pelastamaan peliä: 3 9. Lxh8 Kxh Txh7 + Kg8 41. Txe7 ja valkea voittaa vaivattomasti. Tekstisiirron jälkeen on kaunis loppusommitelma mahdollinen) 39. Txl5 Txa2 40. TIB +! ja musta antautui. sillä seuraa 4n - Kxf g7+ 'jne K-intialainen peli A. Kiviaho 1. Brander Suomen Shakkiliiton mestaruusturnaus, Helsinki kauneuspalkinto 1. d4 RI6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Re Lg2 d6 6. RI3 Rbd e5 8. e4 Te8 9. h3 exd4 10. Rxd4 Re5 II. Tel Rfd7 12. Le3 a5 13. Dc2 c6 14. Tadl a4 15. Tbl (Näennäisesti tempohäviö, mutta vain näennäisesti. Jos vaikea olisi pelannut heti 14. Tabl, olisi hän tarvinnut kuitenkin siirrot b2-b3 ja a2-a3- valmistellakseen b-sotilaan etenemistä b4:ään) Re5 16. b4 axb3 17. axb3 Red3? (Valkea uhkasi tietenkin tunkea mustan ratsut siirroilla b3-b4 ja f2-f4 takaisin, minkä vuoksi musta yrittää ryhmitellä ne uudelleen. Hänen valitsemansa jatko johtaa kuitenkin asemiin, jossa mustan upseerien yhteistyö katkeaa ja upseerit ovat toistensa tiellä. Näyttää siltä, että tällä saattaa olla jo suorastaan ratkaiseva merkitys pelin tulokselle. Kysymykseen tuli Re6 esim. jatkona 118. Rxe6 Lxe6 19. f4 Rd7 ja mustan asema on täysin puolustus.kelpoinen) 18. Tedl Rb4 19. Dd2 Da5 20. Tai! (Tavallisesti on K intialaisessa tällainen kahden tornin vaihto a-linjalla mustan kuningattaren mustalle edullinen, mutta tässä tapauksessa on tilanne päinvastainen mustan upseerien huonon yhteistyön vuoksi) Dxal 21. Txal Txal Kh2 Ta8 (Jos Ta3" niin 23. Rbl Muutenkin oli mustan vaikeata. löytää ' tyydyttävää jatkoa. Yritys 2:2. - Lxd4 saa vastauksen Lxd4 Rxb3 24. Db2 jne Ld7, niin 23. Rde,2! Rxb3 24. Dxd6 jne. Pelisiirrolla musta yrittää saada aikaan yhteistoi-

15 86 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 87 mintaa molempien torniensa välillä, mutta menettää samalla aikaa, minkä valkea käyttää kauniisti sommitelmallista tietä käyttäen) 23. RC'b5! exb5 24. Dxb4 bxe4 25. Rb5! exb3 26. Rxd6 b2 27. Rxe8 Tai 28. Dxe5 bld 29. g4 DgI+ 30. Kg3 Lb2 31. Lh6 Ta Kh4 ja musta antautui. Todellinen loistopeli, joka hyvin ansaitsi palkitsemisen l - E. Ridala D-intilainen peli I. Brander P. Simonen Suomen Shak,kiliiton mestaruusturnaus, Helsinkili96G 2. kauneus palkinto 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 b6 (Harvinainen D-intialaisen pelin muoto tavallisestihan b7-b6 tapahtuu siirron 3. Rf3 jälkeen - mutta Simonen on sitä menestyksellä viime aikoina käyttänyt. Se johtaa molemmin puolin vaikeaan peliin, jossa musta saa usein helposti ahtaan aseman. Toisaalta ei valkeankaan tehtävä ole suinkaan yksinkertainen, vaan vaatii tarkkaa omintakeista ajattelua) 4. e4 d6 5. Ld3 e5 6. d5 g6 7. Rge2 Rbd Lg7 9. Le3 a6 10. Dd2 Re5 II. Le Ld7 (Olisi odottanut, että musta olisi jatkanut tässä K-intialaisen tapaan RI6-eB ja 17~fS. hankkiabeen edes jonkin verran hengitystilaa, joskin on selvää, että hänen oli myöhemmin pyrittävä joka tapauksessa etenemään b-sotilaallaan linjojen a.vaamiseksi D-sivustalla) 13. g4 b5 14. Rg3! bxe4 (Jos b4, niin yksinkertaisesti IS. Ree2 as 16. Lbl! eikä musta pääse avaamaan linjoja D-sivustalla, jolloin valkea voi rauhassa keskittyä hyökkäyksen valmisteluihin K-sivustalla) 15. h4 Rd3+? (Tämän jälkeen tukkeutuu D-sivusta jälleen. Olisi odottanut, että musta olisi ryhtynyt vastapeliin etenemällä a-sotilaalla a3:een saabka. Jatko olisi voinut tällöin olla esim. IIS. - as! I 16. h5 a4 W. hxgb Ixg Lh6 TI7 ja mustalla on tyydyttävät puolustusmahdollisuudet) 16. Lxd3 exd3 17. h5 Re8 (Ja tässäkin vielä olisi musta voinut yrittää linjojen avaamista siirrolla e6) 18. Tdgl f6 19. hxg6 hxg6 20. Lh6 g5 21. Rf5 Lxf5 22. exf5 Dd7 23. Th3.Kf7 24. Tghl Th8 25. Dh2 Tg8 26. Lxg7 Txg7 27. Th8 (On selvää, että mustan ahdas peli ei salli enää pitkää puolustusta. Tapa, jolla Brander vie pelinsä voittoon, on kuitenkin hauska ja vitsikäs) Ke7 28. Dh6 Tf7 29. Dg6 Kd8 30. Tlh7 Te7 31. Dg8 Tc8 32. Txe7 Dxe7 33. Th7 Dxh7 (Musta tekee vielä muutaman siirron epätoivoista vastarintaa toivoen ilmeisesti jotain vielä d-sotilaastaan. Mutta hänen asemansa on jatkuvasti hyvin ahdas eikä suo riittävää toimintavapautta) 34. Dxh7 e6 35. Kd2 Te7 36. Dg8 Tg7 37. Df8 Td7 38. dxc6 Tc7 39. Rd5 Ta7 40. e7 + ja musta antautui. - E. R ida 1 a Nyky-Benoni K. Ojanen H. Westerinen A,kateeminen ottelu vanhat~nuoret ,3 1. d4-d4 Rg8-f6 2. e2-c4 e7~c5 3. d4-d5 e7-e6 4. Rbl-c3 e6xd5 5. e4xd5 d7-d6 6. e2-e4 g7-gs 7. Lfl-d3 Lf8-g7 8. Rgl-e Rb8-a6 10. a2-a3 Ra6-c7 II. Tal-bl b7-b5 12. b2-b4 (Sotilaan lyönti b5:stä ei luonnollisesti tkäy koska, musta ottaa sen takaisin e4 :stä ja saisi keskustan hallintaansa). 12. c5-c4 (Musta ei voi lyödä h4:ssä eikä myöskään sallia valkean vaihtaa c5:ssä, sillä mustan upseerit jäisivät passiivisesti omien sotilaiden taakse) 13. Ld3-c2 Le8-d7 14. Lcl-f4 Rf6-e8 15. Ddl-d2 a7-a5 16. Re2-d4 a5xb4 17. a3xb4 Ta8-a3 18. Lf4-g5 Re8-f6 19. Rd4-e2 Dd8-a8 20. LgS-h6!? (Tämä siirto on kovin kyseenalainen, pääseehän musta tekemään vapaasti Rg4 ja 17-I'S. Aktiivisempi on h2-h3) Lg7xh6 21. Dd2xh6 Rf6-g4 22. Dh6-d2 f h2-h3 Rg4-e5 24. e4xf5 Ldlxl5 25. Lc2xf5 Tf8xf5 26. Re2 -d4 TfS-hS 27. Rd4-c2 (Lyönti 27. RdxbS? olisi <johtanut häviöön, 27. Rxb5 28. Rxb5 Taxh31 Mutta tekstisiirronkin jälkeen musta aloittaa hurjan uhraussommi telmasarj an) Re5-f3+!!? (Westeriseltä ei puutu rohkeutta eikä mielikuvitusta, sillä on mel,kein mahdoton laskea loppuun saakka pelisiirrolla alkavaa sommitelmaa). 28. g2xf3 Ta3xe3! (Jatko De8 ei riitä, koska valkea ehtii upseereillaan kuningas sivustalle apuun, esim. 29. Re4, Txf3 3,0:. Rg3'. Th Rel, mutta entä 310,. - Td31 1?) 29. Dd2xc3 Da8-c8! (Sommitelman ydinsiirto l ) 30. f3-14 Th5xh Th3-g Kgl-f2 Dc8-h3 33. KI2 -e2? (Pelisiirtoa parempia ovat 313. TaI tai 33. Kel. Ensiksi mainitun siirron jälkeen musta olisi vaikeuksissa, esim. 3,3. TaI Rxd5 34. Ta8+ KI Ta7 + Ke6 36. Tel + Kf5 37. TI7 + RI6 3,8. Dxf6 matti Kel RxdS 34. Dd4 DfS, 35. Tali Nämä jatkot osoittaisivat ettei mustan uhraussommitelma olisi ollut korrekti, mutta välille mahtuu paljon tutkimatontakin) Rc7xd5 34. Dc3-d4 Tg3-g Tfl-f2 Dh3-f5! 36. Ke2-fl? (Oi,kein oli 36. Keli) Tg2xf Dd4x f2 Df5xc2 38. Df2xc2 Rd5-e Kfl-e2 Re3xc2 40. Ke2-d2 Rc2-d4 41. Kd2-e3 Rd4-c6 42. Ke3-e4 Rc6 -e7 43. Tbl-dl Re7-cS 44. Tdlbl Rc6-e7 45. Tbl-al Re7-c6 tasapeli. Lopussa kumpaakin painosti tkova aikapula. Loppuasema 517. Nimzointialainen peli V. Antoshin G. Forintos (Venäjä) (Budapest) Pelattu ottelussa Budapest-Venäjän neuvostotasavalta.186' d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 Lb4 4. e3 e5 5. Rge2 exd4 6. exd4 d5 7. c5 Re4 8. Ld2 (Barczan keksimä siirto, jota vastaan käy nyt myös 8. - Rc6) 8. - Rxd2 9. Dxd2 b6 10. a3 Lxc3 11. Rxc3 bxc5 12. dxe5 a5 13. Lb5+ Ld a4! (Pelissä Reshevsky -Najdorf, Dallas 195>8', tapahtui M. - OhO, jolloin valkea saattoi siirrolla l's. b4 tukea c-sotilaansa. Nyt tämä on estetty) 15. Dd4 Lxb5! (Parjon mielenkiintoisempi jatko kuin IS. - O~Oi 16. Lxa4 Lx.a4 1'7. Rxa4 e5 18. Dcil d Lxd7 dxc31 1 jne.) 16. Dxg7 Lxfl 17. Dxh8+ Ke7 18. Dxd8+ Kxd8 19. Kxfl Rd7 20. Tdl Rxc5 21. Td4 Ke7 22. Tb4 KdS 23. Ke2 Kc6 24. Th4 Tb8! 25. Rdl 15! 26. Txh7 d4 27. h4 Kd5

16 88 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI h5 Tg8 29. Kfl (Tai 2,9. g3 f41) e5 30. h6 e4 31. Tg7 Th8 32. h7 Ke4 33. Te7 Kd3!! (Nerokas siirto, jolla musta säilyttää torninsa ja sotilaittensa avulla voittoon riittävän painostuksen) 34. Txc5 Txh7 35. Kgl 14! 36. b4! (Valkean on saatava hinnalla millä hyvänsä tilaa ratsulleen. Itse asiassa valkeakin puolustautuu vaikeassa asemassaan varsin kekseliäästi 'ja sitkeästi) axb3 37. Rb2+ Ke2 38. Td5 d Tg7! 40. Ixe Rxd3 Txg Khl Ke3 43. Tb5 (Uhkasi jo Td2 eikä 43. ReS auta: fz,! 44. Kxg2 KeZ, 45. TdJ2+ Kxd2 46. Kxf2 Kc3' ja musta voittaa b-sotilaallaan) Kxd3 44. Txb3+ Kxe4 45. a4 K14! 46. Tb8 Kg3 47. Tg8+ Kf2 48. Th8 Tg4 49. a5 Ta4 50. Th5 Kg3 51. Tg5+ Kf4 52. TgB Tal+ 53. Tgl Tx a5 54. Tbl Kg3 55. Kgl Ta2 56. Tdl Tg2+ ja valkea antautui. sillä seuraa 57. Khl Th Kgl f2+. Harvinaisen hieno peli I Opettavainen loppupeli B 1 a u - L 0 t h a r S c h m i d, Luzern Valkean siirto 1. Tfl-el 2. h2-h3 Musta valmistelee 3. Db2-b3+ 4. Db3-b7 5. Db7-c7 Rd e7-e5-siirtoa. KgB-f8 Dc5-d5 Dd5-d7 Lupaavalta näyttävä 5. - Td7 antaakin valkealle aktiivista vastapeliä: 6. Dc8+ Kg7 7. De Dc7-b6 Dd7-d6 7. Db6-a7 Kf g2-g4? Rf5-g7 9. Da7-e3 Td8-d7 10. De3-h6 Kf7-g8 11. Dh6-cl DdG-d5 12. Dcl-c8+ Kg8-f7 13. Tel-e3 Rg7-e6 14. Dc8-hB Re6-f8 Valkean kuningattaresta tuli yllättäen patti g4-g5 16. Kgl-g2 17. Te3xb3 IB. g5xf6 19. R13-h2 20. Rh2-f3 21. Kg2-g3 22. Rf3-g1 23. Kg3-g2 Ei käynyt 213. KfG, Rgl-f Rglxh3 27. Kg2-h2 2B. Rh3-g1 29. Kh2-hl 30. Td7-b7 Tb7-b3! Dd5xb3 e7xf6 Db3-d5+ Dd5-e4 g6-g5 De4-h4+ koska g4+ I Dh4-f4! g5-g4 Rf3-g 1 g4xh3 + Df4-g4+ Dg4-f3 Df3xf2+ Df2-g3 valkea antautui. - 3,0. ReZ Df3;+. Suomen Shakkilehden kirjepeliosasto toimittaa turnausjohtaja P. S i m 0 ne n. Helsinki, HumalistoJ1lkatu 15 A 17. PÄÄTTYNEITÄ PELEJÄ Non stop-turnaus: ME-I/18 lopputulokset: 1. O. Hämäläinen (Kokkola) 6 (7). 2. L. Eriksson (Kokkola P. Palmo (Rauma) 4' M. Havulinna (Tuusula) ja J. Juntunen (Kajaani) 3' f2. 6. V. Mustonen (Puotila) O. Halme (Järvenpää) 2 ja H. Stenbäck (Porvoo). 1/19 Ronkanen-Pahjakallio '/2-112, H. Tuominen-Ronkanen '/2-1/2' 1/20 J. Niemi-Laakso O~I, J. Niemi-H. Tuaminen 0-1, Laine-Laakso 1-0, Laine-J. Niemi 1-0, Juntunen-Y. Kaartinen 1-0., Y. Kaartinen-Laine 0>-,1, Laaba--Grönvall '/2-'b H. Tuominen-Laakso I~D, Laakso-Juntunen o.~l, Juntunen-J. Niemi 1>----'0.1, Laakso-Y. Kaartinen 112-1/2' II/25 S. Sausa-Salanen 0"'-""'10, Sa,lonen-Harju /26 lopputulokset: 1. R. Lindroos (Palopuro) 4' b (6). 2. K. Asuintupa (Kajaani) L. Korhonen (Etelä-Kaarela) 3'12' 4. J. Ekola (Parkano) B. Wikman (Rauma). Risto Ruuhila (Savonlinna) ja H. Stenbäck (Porvoo) 2. Hämmästyttävän tasaväokinen ryhmä! 11/27 Huuskonen-Stenbä:ck 1-0, Yrljänäinen-Pahta O~l, Pahta-Salonen , Pahta-Hirvanen 1-...,0'. Pahta_Ruuhila 1-01, Stenbäck-...,Pahta 01--1, Hirvanen-Stenbäck 0.-1, Huuskanen-Salanen,1-0.1, Ruuhila--Y~jänäinen 1-.01, Ruuhila-Huuskonen n-l, Stenbäck-Salanen , Y~jänäinen-Saionen 0.1--,1. - Ryhmän vaitti M. HuusIkonen maksimituloksella 6 pis.tettä. 11/28 alkoi Osanottajat: 1. H. Allanen (Lahti). 2. V. Rapponen (Kaukas), 3. P. Holopainen (Koupio), 4. S. Sausa (MyUya,ja), 5. T. Nardlund (Kauttua), 6. R. Ruuhila (Savonlinna) ja 7. A. Ruotanen (Tarnio 1). III/23 lopputulokset: 1. Y. Övermark (Lapua) 5 (6). 2. A. Ruotanen (Tornio) 4' b. 3. U. Toivari (Luopioinen) P. Katajisto (KiIlo) 3' h. S. T. Ruuskanen (Rantasalmi) A. Virta (Tammijärvi) 2 ja 7. M. Keskinen (Etelä-Haaga) O. III/24 V. Juntunen-'Suokas o.~1, S,kagster-V. Juntunen 1-'0, Salmi-S.kogster 1/2_112, Suakas-Eskala 0.'-'1, Salmi-Peltaniemi 1-0" SaImi-Eskola o.hi, Nordlund-Suakas III/25 RQ1jalin-Valt-onen 1-,0., Ahekos'ki-Tönraas 1-0." V OIltanen_Airekoski 01-1, Tönraas-Vainia 1-,0:, Valtonen-Tönraos h---"o", Aire kosb-vainio 1-0., Harjula-Valtanen 0-1, Rajalin-Aire:koski Vaittajaksi se.]visi V. Ropponen (Kaukas) 5 pistettä. 1II/26 Ruatanen-Saarinen III!27 Pitkänen_Iallkanen 1-'01. Ja!.kanen-Gastowiski.0,-,1. III/28 alkoi Osanottalja,t:.1. K. Airabinen (Kuapio), 2. K-E. Martois (Vaasa), 3. H. Nylander (Huopalahti), 4. V. VainiO' (Juankaski), 5. P. Armio (Turku), 6. P. Katajista (KiHo) ja 7. P. Nurminen (osaite taimitukseen). 2. Pokaaliturnaus Aavanta-Oranta o.c...,l Jokinen-Oranta.oHI, Te'PPonen-Jokinen '12-'12; Oranta-Laa'ksa 1...,0.,.

17 90 SUOMEN SHAKKILEHTI SOMMITELMIA 1 SUOMEN SHAKKILEHTI ~_ Taideshakkia Toimit!. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi, O\alaakso H. Ahues Saksa 133. E. Petite 134. Valkean siirto Valkean siirto Valkean siirto 67. Bilek-Olah, Budapest 1,963. Musta on viimeksi siirtänyt 1. - Rc6xe5, jonka valkea kuitenkin kumoaa yllättävästi: 2. RxdS+! Kc exd5 3. Dd6+ KC'S 4. Dxe5 Tee, 5. Dxd5 voittaen. 3. De4 DxcS 4. Txd7 + Kxd7 S. Dxb7 + musta antautui. 68. Valkea osoittaa näppärästi mustan aseman kestämättömäksi. Asema on pelistä Sörenstam-Carlsten, Tukholma Rxe6! fxe6 2. Lxe6 Lf6 3. ReS LxeS 4. dxes Td8 S. Dd3 cs 6. Lxf5 musta antautui, sillä 6. - c4 7. Dd4 Thf8 8. Lh3 Lf3 9. Td2 c3 luo Td3' ja valikea voittaa. 69. Gheorghiu-Troianescu, Romanian mestaruusturnaus W83-. Mustan kuningatar on a6:ssa pelistä poissa, joten valkea alkaa pehmittää h7:n ruutua. Ja näinhän se kävi kivuttomasti: 1. Rf6! Lxf6 2. exl6 g6 3. Dg4! g5 4. Rxe4 Txdl + 5. Dxdl musta antautui, koska uhkaus Txh7 +! on toi'jumaton S P. Petkow 137. ApumaHi A. V. Toger SSSR 139. Valkean siirto Valkean siirto Valkean siirto 70. Gaprindasvili-Blagidze. Gruzia 119,B3-. Naisten maailmanmestari valkeilla kukisti vastustajansa kauniisti sommitellen RhS! gxhs 14. Tx17! DeS Tornia ei enää käynyt ottaminen, sillä olisi seurannut Kxf7 15. Dxh5-+ KgB 116. De8+ LfH 17. TE. 15. TfS! musta antautui. 71. Forintos-Gasztonyi, Budapest Mustan kuningasasema on erittäin ahdas, joten valkean ei tarvitse välittää materiaalin menetyksistä. 1. LxfS! Lxa2 2. Lxg6! Lxe6 3. Rxe6 musta antautui. 72. Peterson-Bannik. Latvia-Unkari W Txf7! Txf7 2. Rxb8 Kf8 3. Lxf7 Kxf7 4. Rxa6 musta antautui. ApumaHi 2

18 SUOMEN SHAKKILEHTI Uutisosasto Helsingin Shakkiklubin yllätysvoitto Tukholmassa Helsingin Shakkiklubin joukkue vieraili Tukho!massa,ja pelasi siellä sikäläistä ystävyysseuraansa Stockho.lms Sohacksallskapw vastaan ottelun, Joka päättyi klubulais,ten yhtä yllä'ltävään kuin vakuuttavaan <1,1/ 2, Ottelun yksityis'ko'htaiset tulo:kset auvat, pöytä'jäu1jesty:~sessa: " E. Böök-E. Lundin 1/2_1f2, B. Nyren-B. Sundber9 }-OI,.E. R.:,dala-B. Hult ll-q', V. Palomaa-J. Collet 1-0, S. Ka'Jan-A SjOstam 1/2_1/2 sekä E. Aaltio-T. Lindelöf 1/2_1/ 2,. Seuroljen välinen toinen kie'rtopalkinto oli tässä ottelussa katkolla,. m~tta J() ennen ottelua sovittiin, että siitä pelataan vielä syksylllä,]'9:64 HelsmglSsa seka Stoc'kiholms Schacksällskapin sata'vuotisljuhlien yhteydessa vuodenvmhteessa 1'%5-6'6 Tukholmassa. Turun Työväen Shakkikerho Lounais-Suomen mestari Lounais-Suomen Shakkiliiton vuos'ien 1962_6:3 'joukkuemas,taruuden on voittanut Turun Työväen Sihakkikerhon ybkösljoukkue,11211/ 2 yisteellä. OS,) 'ja sa;mut täten kiinnityksen Auran Kultaseppien lahjoittamaan~l~rtopcij]bntoon.,mulden, tulokset A-sarjassa: Tuhun Shclkinystävät I 101, NouswlSten s'~ak:jbkefho I 1~ (näiden kahden järjestyksen määräsi ve'rtailu), NaantaHn Shakbkerho 4: 1/2 seka Parais,ten ShakkikeTho Voittajajoukkueessa pelasivat: T. K", t 0 n e n 2 pistetta 3 pehsta), K A r a sola 3,1/2 (4), A. Lehtinen 1/ 2 (2), T. Kerppo 3, (3!), R. Sunde,'ll 1 1/ 2 (2) sekä P. Le i nol (.1) pisteellä. B-sanjassa olivat joulk,kueiden tulokset: TuTSlh II 1/ 2 «116), Tu'ShY sekä ASikaisten Shakki'kerho loi, Nousiaisten Shakki:kerho II 81/2 sekä Tullin Sha,kki.ke.rho n. Turun mestaruus uusintaan Toukokuussa pelattu Turun mestaruusturnaus päättyi K. A r a soi a n (TuTSh) ja E. N u m m e n (TSY) saavuttamaan tasavoittoon 511/2 pisteellä 6 mahdow R. Heiskanen Helsinki 142. F. S. Bondarenko SSSR 143. Zivko Milanovic Jugoslavia SUOMEN SHAKKILEHTI sestajoten näiden väjij,lä pelataan ottelu kaulpungin mestaruudesta. Mestaruuden viimevuotinen voitta!ja A. Ali n ei osallistunut. Muiden tuilakset mestaruussarjassa: T. Hannukainen 3,1/ 2. O. Boström 2 1 /2, T. Kerppo 1 1 /2. Y. Latvio 11/2 ja R. Sundell!. II luokan voitti häviöittä pisteellä (9) P. M 0 r a n t ja III luo:kan maksimitulokseha 8 pistett P. Kas k i. Matti Vestu VR:n mestari V 0I1tion Rautateiden mestaruusturnaukseen 5.-<1'2. 5. Vuokatilla osallistui 34 pelaa'jaa eri luokissa. Mestaruussarjan voitti MaHi V e s t u Parista 41 i2 pisteellä (6), seuraavina B. Breider (Helsinki) 3 1/ 2, R. Kotka (Haapamäki) 3 1 /2, E. Kämäräinen (Kail'jänvi) 311 / 2, H. Laaksonen (Hamina) P. P u 111 i n en (Turku) 2. 'ja P. J. N i e,m i ne n (Helsinki) 11/2. I luo:kan voitti y, N i 'i n i maa (Oulu) 5 pisteellä (7), II luokan A-ryhmän R. M a 1 m i v u 0 (Tampere) 4,1/2 pisteellä (s,) 'ja B-ryhmän K. Toi van e n (Oulu) 4 p. (5) sekä IU luokan E. Kenakkala (Oulu) 4 p. (6). Eero Hillilä Lounais-Suomen mestari Lounais-Suomen tämänvuotisen mes,taruusturnauksen voitti Eero H i 1 ii 1 ä 4 pisteehä (5), seuraavina A. Jussila 3, K. Arasola 3, V. Tirkkonen 3, T. K er p pol :ja T. Hei e n i u s 1. Aarne Ruonala Kemin mestari Kemin v:n 1,968 mesta,ruus pelattiin pääsiäisenä. Sen voitti yhvoimaisesti 5, '/2 pisteellä 6 mahdollisesta Aarne R u 0 nai a, seuraavina I. R u 0 nai a 4, M. Heinonen.3 1 /2, T. Bac,kman, V. Paananen,ja R. Sonntag 2 1/ 2 se'kä H. V ä ä n ä n e n 1/ 2 pisteeillä. B-ryhmässä jakoivat voiton V. K 0' S k ei a ja R. La u r il a 5 pisteehä. Tampereen rautatieläis,et vierailulla Jugoslaviassa Tampereen rautatieläisten shakkijoukkue v-ieraili huhtikuussa Jugosbviassa, jossa se pelasi kaksi ottelua voiltaen ensimmäisen 'ja IhÖiviten toisen. Tamperelaisten joukkue voitti W. 4. Posto:jnanin rautaheläis10ukkueen peräti 8,.-A, mutta hävisi kaksi päivää myöhemmin Marib0'rin joukkueelle vielä selvemmin eli 9-3. Viimeksimainittu tulos oli muuten sama kuin mariborilaisten vieraillessa viima marraskuussa Tampere-e,]]a. 93 Risto Kauranen Keski-Suomen mest.ari Jyväskylässä pe,latun Keski-Suomen mestaruusturnauksen voitti jälleen kerran Risto K 0' ura n en. Hän sai 5" i2 pistettä (7). Seuraaviksi tulivat 4 pisteellä E. Mäkeläinen, R. Kotka, M. Tepponen Ija O. Puhakka _ heidän keskinäinen jävjes-tyksensä määiräytyi ve-rtailun perusteeha. Turnauksen II lu0'kan 'voiai J. K a uni s maa 50 1/ 2 pisteellä (6), sekä!ii-iv luokan A. K 0 p p 0 n e n 8 pisteellä (9). Itsemalti 21} Turku teknillisistä opis,toista vahvin Turussa pelatuissa Suomen teknillisten o:pisto~en kilpailuissa voitti isäntäkaupungin joubkue yl,ivoimaisesti 214,/1 2 pisteellä ~ättäen Helsingin, aikaisempien Ik.ilpailujen voittajan, toiseksi 17 1/ 2 pisteellä. Seurasivat: Tekniska Läroverket

19 94 SUOMEN SHAKKILEHTI (Helsinki) 1,7 sekä Tampere 7. Parhaan henkilökohtaisen tuloksen - lioi pistettä - saavutti turkulainen V u 0 rio, lä!hinnä samoin turkulainen K,o n t i n e n, 9 1/ 2 p. Aero-Swissair 6-3 Vilkkaasta shakkitoiminnastaan tunnetun Aeron Ii'oukkue viemj,ji Ziirkhissä, jossa se voitti yksikierroksisen ottelun. 'Swissairia vastaan selvänä marginaalilla 6-3'. Ottelun yksityistulokset olivat: A. Suontakanen-A. Weiss 1/2_1/2,1. Ekman-O. Grubenmann 1/2_1/2, R. Levo-S. de Lorenzi 1~0', 1. Muurinen,.---R. Brun 1---'0, A. Blom-H. Antonini OHI, 1. Tikkanen-H. Baer 1---'0" J. Ranta-L. Heckl 1-0, S. Peltola-R. Fischbacher OHI 'ja E. Mustonen-D. Baenzige,r I~D. Joukkueen jo'htajana toimi koulutuspäälilikkö Ranta. Nyt saavutettu tulos on omiaan valhvistamaan Aeron mainej.ta Euroopan toise ksi vcihvimpana lentoyihitiönä shakissa Air Francen jälkeen. Aero osallistuu myös sy,ksyhä alikavaan uuteen Euroopan lentoyhtiöitten väliseen shakkikilpailusatijaan.. Mainittakoon, että Swissairin,joukkue' vieraili joulukuussa Hebingissä, mutta sai tähöin'kin tunnustaa suomalaiset paremmikseen. Tällöin Olli tulos 6 1 /2-3 1 /2. Yrjer Berghäll aliupseerien mestari Kersantti Yrjer B e"r g h ä H 'Voitti kolmannen iket1ran Aliupseeril<iiton mestaruuden turnaukse'ssa, joka pelattiin t9.-2g. 5. Lappeenrannan aliupseerikerholla. Hän on voittanut tämän mestaruuden kahtena edehisenäkin vuonna ja on lisäksi Länsi-Uudenmaan mestari. Mestaruusluokassa oli tulos: kersantti Y. Berghäll (Dragsvik 3 1 /2 (4), ylikersantti A. Ve<iri (Hamina) 3, Yilikersantti 1. Kervinen (Dragsvik) 2, ylivääpeli V. Sinklkonen (Kyminlinna) Ilja ylivääpeli G. Ta]javaam (Hanko) 1/ 2. B-savjan 1 ry1nmän voitti kersantti M. Mustonen (Ti'kkakoski) 4 pisteellä (S), lö'hinnä vääpeli T. Mäntyniemi (Pori) 4 p,,ja II ryhmän sotilasmestari T. Saarinen (Lappeenranta) 3 1/2 pisteellä (4), lähinnä vääpeli T. Rehunen ('Lappeenranta) 3' p. Kummatkin ryhmänvoittajat korotettiin mestaruusluokkaan. Kilpailun ylituoma,rina toimi liiton toiminnanijohtaja A. Saloila. V. Lifländer Imatran mestari Imatran mestaruuden on voittanut ].31 pistee!llä 1'4 mahdollisesta V. Li f 1 ä n der. Seuraaviksi tulivat M. Karlsson 111, P. Virolainen 101 f2, I. Tella 10 ja O. Viinanen 9 pisteellä. P. Äijälä Riihimäen mestari Riihimäen mestaruuden on voittanut P. Ä i Ii ä:l ä 5 1 /2 pis,teehä 7 mahdollisesta. SeuraOlVi<ksi tulivat PJ. Aaltonen 5 ja Jouko Äi<jälä 5 sekö' A. Kaasalainen ja V. TdhN 4,1/2 pisteellä. B-sarjan voitti Jorma Äi'jälä yevoimaisesti 9 1 /2 pisteellä; toiselle s]jollle tuli E. Hilanne 8 tp. Imatra Kaakkois-Suomen joukku.epikapelimestari Imatran Slhabki-48 voihi mikkelissä järjestetyt Kaakkois-Suomen joukkuepikapeumestaruuskilpaiilut yhvoimaisesti 31111/ 2 pisteellä. Voittalja'joukkueeseen kuulurvat V. Lifländer, M. Karlsson ja I. TelIa. Seuraaviksi sijoittuivat LOlppeenrannan SK ja Tainionkosken SK 22, Mikkelin SK,115 ja Karhulan TSh 1;4,112 pisteellä. B-saJljan voitti Mi'kkelin SK II 316 pisteenä, seuraoiv'ina Karhulan TSh II 310' ja Karhulan TSh UI 2;81 1 /2 pisteellä. SUOMEN SHAKKILEHTI 95 Kemin-TSh-Volgograd 21h-2112 K~min Työvä~n Sha1kike.r~,o on pelc::nnut Neuvcostoliitossa sijaitsevan Valgo ~:a.~m kaupu.ngm kanssa: ku1jeottelun, Jonka tulos oli 21/2~21 12, mitä On pidettava suomalmsljoukjkueelle erinomaisena saavutuksena. Ott~lun yksoityislkohtaise.t tulokset pöytäjär:jes ty.ksessä 'Olivat: A. Ruonala- E. Kc::!~ntshenko 1/2_112, L. Ruor;ala-D. G.re~skin 01---,1, R. Aho---N. Aistov f2, F..?mly-A. Sub?dlu'Jev 1~01 Ja V. Anlt'kamen-A. Hudjakov 112-1/2. SuomalmsJou,1kueella oh parittomilla pöydillä valkeat. Kemi voitti Luulajan. Ke~in y~distetty ~OIupunki:joukkue vieraili,kesä'kuun puolivälissä Luulajassa Ja VOltlt taal.la kaksi ottelua ruotsalaisia vastaan , minuutin pelissä oli tulos 8-2 Ja 5+ 5 mini peilissä 815 1/ ,114 1/ 2 Kemin hyväksi. Kristian Sköld Ruotsin mestari Heinäkuussa Karlskronassa pelattu Ruotsin mestaruusturnaus muodostui erittäin jänniltäväksi, sillä alkukierr,oksella asettui vakuuttavasti kärkeen tähän s:rak~a me~ko tunt.ematon tekijä Bo A u r eli ja näytti jo siltä, kuin hänen onmstulsl k?rjata.. V~ltt~. Aurel! kärsi kuitenkin häviön S k ö 1 d i 11 e, jonka osak ~~~.t nouslv:rt sl.lta lahll.en kierros kierrokselta. Aurell hävisi neljä viimeistä peh~~n, 11m~lSesll alkuberrosten kovan tahdin uuvuttamana, ~olloin hänen oli paastettava rmnalleen vielä kolme muuta tunnettua tekijää samalla kun Sköld saavutti vaivatta nel<jännen Ruotsin mestaruutensa. Tulokset olivat: K. Sköld 7 1 /2 (M), B. Aurell, A. Fridh, E. Lundin ja Z Nilsson 6 1 /2, B. Ekenberg Ja A. Olsson 51 f2, A. Burehäll 5, K. Arnstam, H. Ek ja B. Hörberg 4 1 /2 ja K. G. Dahl 3. Folke Rogard jatkaa vielä vuoden ". Ruo.tsi:n ~hakkiliit0r:. kongressi mestaruusturnau ksen edellä muodostui jälleen Jc:rnmt~:rvaksl,. kuten vume. vuosina on yleensä ollut, 'ja samalla. ehkä myrskyisammaksl kum koskaan mkaisemmin. Liiton hallituksen ja sitä jo useita 'Vuosia voimakkaasti,julkisuudessakin, mm. maan lehdistössä, vastustaneen opposition kä~itykset a~ioiden.. hoitamisesta poikkesivat suuresti toisistaan ja aiheuttivat n?m 113 tc:nlla kestaneen c;rjoittain erittäin kiivaan väittelyn. Erimielisyyksiä mheuttanelden kysymysten Johdossa olivat Ruotsin mestaruusturnauksen järjestelmä, kysymys Ruotsin Shakkiliiton ostaman ns. Bassikirjaston - maailman suurii?piin kuc:!~van shakbkirjc:ston - si'joituspaikasta ja mahdollisesta lahjoittamlsesta eraalle tukholmalmselle suurkirjastolle sekä useatkin kiperät henkilökysymykset. Erittäin jännittäväksi muodostui liiton puheenjohtoljan vaali. Tähänastisella puheen'johtajalla Folke R,0 g a r d i 11 a, joka on myös Maailman Shakkiliiton puheenj,ohta'ja, oli sekä omat kannattajansa että vastustajansa. Näistä eräät vaihtoivat puolta keskustelun kuluessa. Vastaehdokkaaksi Rogardille asetettiin Tukholman Shakkiliiton puheenjohtajana ansioitunut isännöitsijä John B y_ s t r ö m. Jännittävän ja tiukan äänestyksen tul,os oli: Hogard 4.61OIJI ääntä ja Byström 4.:0109 ääntä. Rogard jäi siis paikoilleen, mutta samalla sovittiin siitä, että hänen seuraajakseen tulee vuoden kuluttua göteborgilainen Nils G r e _ n a n der.

20 96 SUOMEN SHAKKILEHTI "Zäta" Nilsson täytti 50 vuotta Ruotsin entinen mestari ja kirjepelin kansainvälinen mestari Zandor N i l s s 0 n täytti heinäk. 2. pnä 5,0 vuotta. Nilsson, Ijota useimmiten kutsutaan tuttavallisesti vain "Zätaksi", voitti Ruotsin mestaruuden 1957 Iyötyään kaksinottelussa A. Fredhin 2~1. Hän on usein muulloinkin ollut näissä kilpailuissa voiton tuntumassa tai ainakin aivan kärki tiloilla: ]1953 hän voitti turnauksen yhdessä suurmestari G. Stoltzinkanssa, mutta hävisi jatko-ottelun 4~6; ]196,0 hän tuli 2. tilalle, 1914, tilalle ja nyt viimeksi heinäkuussa Karlskronassa 3.~5. tilalle. Kansain shakkikisoissa on Nilsson edustanut Ruotsia 1954 Amsterdamissa 1. varamiehenä,,j,9l5h Miinchenissä ja 1-9 toi Leipzigissä 4. pöydällä sekä 1%2 Varnassa 3. pöydällä. Nilsson toimi ,0, sekä Maailman Shakkiliiton että Ruotsin Shakkiliiton sihteerinä. Paul Tröger 50-vuotias Länsi-Saksan entinen mestari Paul T r ö g e r, joka on tunnettu myös omaperäisistä shakkiartikkeleistaan maansa päivälehdistön palstoilta, täytti kesäkuun 28. pnä 5101 vuotta. Tröger voitti Länsi-Saksan mestaruuden 1'9157, mutta tämä on jääntt my?s hänen parhaaksi tuloksekseen, sillä vaativa ansiot yö jalkapallolehden paatolmlttajana ei anna tilaisuutta keskittyä perusteellisemmin shakkipeliin. ~:öger edusti maataan Miinchenin kansan shakkikisoissa, Ija Varnassa Vllme vuonna 4. pöydällä. Heidenfeld Irlannin mestari Irlannin mestaruusturnaus pelattiin Corkissa 214 osanottajan voimalla, jotka suorittivat sveitsiläisen järjestelmän mukaan kahdeksan kierrosta. Turnauksen voitti jo alunperin suosikkina ollut Hei den f e l d 6 1/ 2 pisteellä puoli pistettä ennen nuorta yllätysmiestä S a d lie r i a, 'joka oli voittanut 1. kierroksella Heidenleldin ja johtanut turnausta suurimman osan ajasta. Seuraaviksi sijoittuivat Coldrick, Keogh ja Maher 5 1/ 2 sekä Furmston, Heelan ja Reid 4 1/ 2 pisteellä. Kirby ja v.d. Meijden voittajat Etelä-Afrikassa Pretoriassa pelatun Etelä-Afrikan mestaruusturnauksen voittivat K i r b y ja van der Me i j den 8 1/ 2 pisteellä (111), seuraavina Wolpert 8, Friedgood 7 1 /2, Dreyer, Hangelbroek ja Wilken 7, Morris 6,1/ 2, Griffith, Isaacson ja Lewis 6 pisteellä. Voittajat pelaavat ottelun mestaruudesta. Finnish Chess News International Master Eero Böök Finnish Champion for the sixth time. The Finnish championships, played in June in Helsinki, were won by International Master Eero Böök by W points out 01 lt3 games. He was the only undefeated. His most dangerous rival was young Heikki Westerinen who got ]191/2 points. The results 01 the others: 1. Kanko and A. Kiviaho 7, U. Räisä 6 1 /2, A. Fred 6, 1. Loikkanen 5,1/ 2, 1. Brander, O. Pastuhoff and P. Simonen 5, H. Koskinen 4 1 {2, 1. Niemelä 4 and K. Kaunonen 3. Böök has won the title of the Finnish champion in 1931, 1934, 11935, 1'9136 and W46. Böök, 5,3, is also very active in chess SUOMEN SHAKKILEHTI 97 organizations being the Chairman 01 the Finnish Chess Association and the Helsinki Chess Club, the oldest Finnish chess club, as well as the Secretary 01 the Finnish Central Chess Association. The Finnish championships tournament for teams was lor the lirst time played at the end of June at Salo, Southwestern Finland, and won by the Finnish Chess Club (Helsinki) by 315 points out of 4101 games, followed by Gambit (Helsinki) 301/ 2, the Helsinki Chess Club , the Kemi Workers' Chess Club 24, the Turku Workers' Chess Club 23 and the Imatra Chess Club 23 points. 2.4 four-man teams from all over the country participated and the experiment was considered successful and will probably be repeated next year. Martti Karlsson voittaja Imatralla Imatran Shakki-48 jär'jesti 15-vuotista toimintaansa juhliakseen Suomen Shakkiliiton 1 ja II luokan liittoturnaukset, joista ensinmainitun voitti yllättäen häviöittä II luokan pelaajana täyte miehenä mukana ollut Martti Karlsson. I luokan tulokset: M. Karlsson (Imatra) 6 (9), P. Virolainen (Imatra) 5 1/ 2, A. Outinen (Kotkan TSh), 1. Tella (Imatra) 'ja T. Kiviharju (Karhulan T'Sh) 5, O. Jonsson (Imatra) 4,1 i2, V. Ropponen (Lappeenranta) ja E. Eloranta (T'SY) 4, K. Rask (Kotkan 11Sh) 2) 112 sekä O. Viinanen (Imatra) 2 1/ 2. II luokan voitti S. Hakkarainen (Lappeenranta) 8 1/ 2 pisteellä (9), seuraavina K. Turunen (Savonlinna) 7 i /2, M. Urpalainen (Imatra) 7, E. Rimpineva (Imatra) 6, V. Kautto (Imatra) 4, R. Karttunen (Imatra) 3" A. Turunen, E. Puolimatka (molemmat Imatralta) sekä H. Tawast (Pieksämäki) 2 1/ 2 Ija T. Sariola (Imatra) 1 1 /2. Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi M. Urpalainen ja ylituomareina shakkimestarit Pentti Koskinen ja V. Lifländer. I luokan kauneuspalkinnon sai P. Virolainen pelistään O. Jonssonia vastaan ja II luokan kauneuspalkinnon 16- vuotias Kari Turunen pelistään E. Rimpistä vastaan. Rauma Satakunnan joukkuemestari Satakunnan Shakkiliiton joukkuemestaruuden on voittanut Rauma, joka oli 1/ 2 pistettä pahinta kilpailijaansa Poria edellä. Seuraaviksi sijoittuivat, järjestyksessä mainittuina, Vammalan, Kokemäen, Pihlavan, Friitalan ja Siikaisten joukkueet. Näistä viimeksimainittu putosi B-sarjaan, josta A-sarjaan nousivat Kankaanpää ja Säkylä. Liiton nuorten mestaruusturnauksessa voiton oakaneiden Grönvallin ja Wigeliuksen välinen ottelu päättyi 1-'], jolloin liiton hallitus päätti, ettei ottelua jatketa, vaan mestaruus jaetaan. Rauman mestaruuden on voittanut mestariehdokas P. Palmo 9 pisteeuä (,W), seuraavina P. Valve ja H. Katas 7. Lasse Eriksson voittaja Kokkolassa Kokkolan Shakkikerho,järjesti 31Ot-vuotisen toimintansa johdosta juhlaturnauksenaan Suomen Shalkkiliiton I ja II luokan liittoturnaukset, jotka päättyivät seuraavin tuloksin. I luokan voitti mestariehdokas Lasse Eriksson (Kokkola) 6 pisteellä (8), seuraavina L. Bäck (Kuopion YS) 5, L. Hyttinen (TaSK) Ija N. Saadetdin (Kuopion SM) 4 1/2, B. Ahlbäck (Pietarsaari) ja B. Kroklors (Kokkola) 4, T. Kuha (Ta'SK) 3 ja B. Jäderholm (HYS/Raahe) ja O. Olander (Porvoo) 2 1/ 2. II luokan turnauksen voitti Kokkolan Shakkikerhon sihteeri Sven Snellman 7 1/ 2 pisteellä (9), seuraavina M. Kokko (Kokkola), P. Tikka (Kokkola) ja A.

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0.  0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0  0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot