8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen"

Transkriptio

1 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen M. Talin rynnäkön? Se nähdään vasta kolmannen vaiheen jälkeen. M. TaI, onko hän maailman paras pelaaja?

2 Shakinpelaajat: Hyviä uikolaisia SHAKKIKELLOJA liinta 5800: :- suot/len 1-1 t\ t<,< I Magneettinen taskushakki toimitusajalla, koko 21x22 cm. hinta 2800:- Muita shakkitarvikkeita: Pelipöytäkirjoja Kirjepelikortteja Pelimuistio.... Paperisia turnaustaulukoita pelaajan Pahvisia turnaustaulukoita " Lajitelma (40 kpl) Suomen Shakki ( ) Lajitelma (15 kpl) Suomen Shakki ( ) Esmo Ridala: 50 Paul Keresin loistopeliä Ulkolaisia shakkilehtiä: Lajitelma (10 kpl) Lajitelma (20 kpl) Shakkinappulat Shakkilauta eri kielisiä " SUOMEN SHAKKI lielsinki, Annankatu 8 II. PELATKAA KIRJE SHAKKIA! 3: - '2':,- :100: - 3: - 30:- 1000:- 800:- 500:- 500:- 900:- 650:- 200:- Non stop turnauksia alkaa jatkuvasti kaikissa luokissa. Ilmoittautumiset os: P. Simoncn, liki, Annankatu 8 H. Osanottomaksu 200 mk ja vuotuincn j;iscnmaksu 20() mk Olll'l'll liitcttävä. Suomen Kirjepelillitto Suomen Keskusshakkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Teh!äväniekkojen äänenkannattaja N:o 6 I L ~~~t~~m~;~:;:-~~ ~~ ~~-;~-~ ~ l 5 U ~ :I~ I : ~IA K K I TIL~/~S~:.K:OUo ~9k 5 9 S~~~:IS~I:.Tk~T~~1:9 II Annankatu 8 H. Ulkomaille 800 mk Pentti Simonen 9582 Puh Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI 4. Ehdokasturnaus Kenestä haastaja? Vasta toisen maailmansodan,jälkeen shakin maailmanmestaruus tuli virallisen tahon valvontaan. Tätä aikaisemmin oli vuosikymmenet määrännyt ehdot itse maailmanmestari. V kuoli maailmanmestari tri A. A 1 j e c h i n, tällöin Maailman Shakkiliitlo otti jänjestettäväkseen maailmanmestaruusturnauksen, joka pelattiin v ja maailmanmestariksi tuli M. Botvinnik. Tämän turnauksen peräs tä on käytetty kolmivuotisjärjestelmää, joka on voimassa nykyisinkin. Multa palatkaamme ehdokasturnauksiin. Jo v pelattiin ns. alueturnaukset, v Saltsjöbadenin alueidenvälinen turnaus ja v:sta 1949 seuraavaan siirtyneenä 1. ehdokasturnaus. Se suoritettiin Budapestissa, mutta valitettavasti ex-maailmanmestari tri M. E uwe, amerikkalaiset S. R e s h e v sk y ja R. Fine sekä neuvostomestari 1. Bo n d a r e v s k i eivät osallistuneet, joten pelaajaluku jäi kymmenebi. Tulokset olivat sangen tasaiset: D. Bronstein ja I. Boleslavski 12 (2X9), V. Smyslov 10, P Keres 9 1 /2, M. Najdorf 9, A. Kotov 8 1 / 2, G. Ståhlberg 8 sekä S. Bohr, A. Lilienthal ja L. Szabo 7. Jatko-ottelussa Bronstein voitti Boleslavskin niukimmiten 7 1 / , joten hänestä tuli ensimmäinen virallinen maailmanmestgriehdokas. Toinen "MM-kierros" alkoi alueturnauksillo v ja jatkui AV-turnauksella v sekä seuraavana vuonna 2.,ehdokasturnauksella, joka pelattiin Neuhausenissa ja Zi..irichissä viidentoista suurmeslarin kahdenkertaisena kilpailuna. Tulokset: V. Sm y s 10 v 18 (2X 14), D. Bronstein, P. Keres ja S. Reshevsky 16, T. Petrosjan 15, E. Geller ja M. Najdorf , A. Kotov ja M. TGimanov 14, j. Averbach ja 1. Boleslavski 13 1 / 2, L. Szabo 13, S. Gligoric 12 1/ 2, M. Euwe 11 1/ 2 ja G. Ståhlberg 8. MM-ehdokkaaksi tuli siis varmoin etumatkoin Smyslov, multa keskijoukko oli jälleen varsin tasaväkinen. Kolmannen kerran mylly alkoi jauhaa MM-oHeluvuonna 1954, jolloin siis pelattiin alueturnaukset. Göteborgin AV-turnaus v on vielä tuoreessa muistissa. 3. ehdokasturnauksen pelipaikkana oli Amsterdam, jossa Neuvostoliiton edustajien triumfi oli, mikäli mahdollista, entistäkin suurempi: V. Smyslov

3 138 SUOMEN SHAKKI 11 [h (2x9l, P. Keres 10, D. Brons'tein, E. GeUer, T. Petras'jan, B. Spasski ja L. Szabo 9'[ f2, M. Filip ja O. Panno B sekä H. Pilnik 5. Tälleen ali siis vakuuttavana voitta~ana Smyslov, samoin kuin ali tungasta seuraaville paj.kintosi'jaille. Neljäs MM-kierros on par'aikaa meneillään. Sen alueturnaukset pelahiin v muistetaanhan I. Niemelän Sofian matka keväällä ja V. Hännisen Wageningenin matka syksyllä - eikä vielä ole kulunut vuottakaan Partorazin AVturnauksen päättymisestä. Neljäs ehdakasturnaus, joka pelataan kahdeksan suurmestarin ne:linkertaisena blpailuna seuraavan aikataulun mukaan: Bledissä kierrokset 1-14., Zagrebissa kierrakset 15~21. ja Belgradissa kierrakset KUKA NÄISTÄ? Neljäs ehdakasturnaus pelataan B suurmestarin voimalla, jatka avat: Edellisen ehdakasturnauksen kakkanen Paul Keres, samassa turnauksessa kalmannella si'jalla allut nykyinen Neuvastoliiton mestari T. Petrasjan, Portarozin turnauksen voittaja ja entinen Neuvastaliiton mestari M. TaI. Ex-maailmanmestari V. Smyslav. YhdysvaHain mestari ja kilpailun nuarin asanottaja R. Fischer. Tugaslavian mestari S. Gligoric. Portarazin yllättäjät P. Benkö ja F. Olafssan. Heistä jokainen on varmasti paikkansa ansainnut tähän turnaukseen. Ovathan he tämän hetken shakkitähtiä. Ehdokasturnauksen 1. vaihe Turnauksen aiku sujui yllättäväs'ii, sillä Neuvostoliitan mestari T. Pe,trosljan oli ylivoimainen kuusi ensimmäistä kierrasta. Ennen seitsemättä kierrasta hän jahti nimittäin täydellä pis'teellä seuraavaan, mutta sitten päät,tyi turnauksen 1. vaihe hänelle häviöön ja niin nausivat Keres ja TaI samaan pistemäärään 4 [/2. Petrasjania an pidetty tämän he\iken maai.lman varmimpana pelaajana, murta tuskin sittenkään hän an niin varma pelaaja kuin mitä alivat omana aikanaan T. R. Capablanca ja S. Flohr. Erittäin yllättävää ali heimoveljemme Paul Keresin reipasotteiset pelit ja asettuminen kilpailun johtaan ensimmäisen vaiheen jälkeen. Keres alisikin ollut ylivaimaisessa johdassa, jas ei alisi sokeuttaan hävinnyt paremmasta asemasta Petrosjanille. Häviö Fischerille johtui liiallisesta rohkeudesta. Tämän jälkeen Keres on kyllä pelannut erittäin varmasti ja uskamme hänellä. alevan hyvät mahdallisuudet turnauksen vaittaan. Monet epäilivät ennen turnauksen alkua suurmestari Talin kuntaa ja taiset eivät uskaneet hänen kykyihinsä ja mahdallisuuksiinsa. 1. vaihe an kumminkin osaittanut, että hän on yksi niistä neljästä, jaka kamppai.lee kilpailun v.oitasta. Kilpailun kulku on ollut yllättävä ja vaihteleva ja siksi uskallamme veikata, että tai'stelu vaitasta käydään neljän seuraavan pelaajan kesken: Keres, TaI ja Gligaric sekä Petrosjan. TaI kärsi myös kaksi häviötä, mutta muista hän attikin yhteensä 4 pistettä. Petrasjan pelasi alkuberrokset lupaavasti ja. ylivoimaisesti, mutta sit,ten taistelu alkoi kiristyä ja ensimmäinen häviö tuli viimeisessä pelissä. Ta kun tasapelejäkin oli kalme, vaikutti häviö siksi paljon pisteasemaan, että ylivaimainen johto muuituikin jaetuksi kärkisijaksi. Suurmestari Grigoric vei yksin nimii'nsä nel'jännen sijan 3,1/2 pisteellä. Hänen alkunsa oli vähemmän lupaava muihin tämän vuoden tulaksiinsa verrahuna. Vauhti an kuitenkin paranemaan päin ja varmaa an, että hänellä an yhtä hyvät mahdollisuudet vaittaon kuin edellisellä kärkiryhmälläkin. Viidennen tilan jakoivat 3. pisteellä suurme'starit Fischer ja Benkö sekä ex-maailmanmestari Smyslav. Viimeksi mainitun huana sijoitus an allut kilpailun nuurimpia yllätyksiä. Melkein jokainen ali ennen kilpailun alkua varma si,ilä, eltä Smyslav tulee alemaan pahin uhka muille voi,tan tavoittelijaille. Multn kuinka an käynytkään... SUOMEN SHAKKI 139 Ensimmäisen vaiheen jälkeen hänellä ali vain vaitta Talista ja neljä tasapeliä ja häviöt tulivat Keresiä ja Gligaricia vastaan. Nykyinen tyyli lupaa hänelle jälkipään sijaitusta ja meika aiheellista an sanaa, ettei Smy'slav tule olemaan kärjessä kilpailun lappuvaiheessa. Nuari ihmelapsi Fischer ei ole jaksanut pysyä muiden kärkimies,ten mukana ja tuskin an luultavaa, että hän pystyisi missään vaiheessa saavuttamaan etujaukkaa. Ta Benkön mukaan pääsy ali yllätys, mutta sitäkin yllättävämpi an allut hänen varma pelityylinsä. Paha vastus kärkimiehille, vaikka hänellä itsellään ei ale mahdallisuuksia kilpailun vaittoon. Islantilainen suurmestari Olafsson on allut paha pettymy,s' k'atsojille. Häviöitä.on jo 1. vaiheessa ne1jä,ja pelityyli tuntuu erittäin epävarmalta, jaten nouseminen tuntuu mahdottomalta. Kilpailun ensimmäinen va.ihe ei ole mitenkään ratkaiseva, mutta päätellen pelaajien kunnasta, an odotettavissa parin kärkipelaajan karkaaminen muilta j'a näiden keskinäinen kilpajuoksu vai,tosta, Ovatko nämä pela'ajat Keres ja TaI? Siitä vaimme päätellä vasta kilpailun 3. vaiheessa. 1. vaihe 1. vaihe P. + Pisto Smyslov 0% '12 0 1/2 v" '1 3 P. Ke'res 4,1 2 11% Keres 1- a 11 % 1 0,1 4lj2 M. TaI v" Petrosjan v" l- v" 0 11,1 v" 4% T. Petrosjan lii/2 Benlkö lj2 0 % -- %! B S. Gligoric Blj2 Gligoric '1, 1/2 11 i %- % 0 0 Blj2 R. Fischer Olaf,s,son v" 0 0 0' % P. Benkö..,1 4 2 BI Fischer 1/2 ;1 0 % 11 0,- 0 B V. Smyslav TaI 0 0 % 1 J. 1,1-4lj2 F. Olafsson Ehdokasturnauksen 2. vaihe ' Kilpailussa oli tässä vaiheessa mielenkiintoinen,tilanne, sillä Keres ali kiristänyt hurjas'ii ja Petrasjanin kaksoishäviö ali kaikkien,tiedassa. Keresin tahti jatkui vastustamattomasti ja nyt allaan selvillä hänen erinomaisesta pelikunnastaan. Pahimman kilpailijansa Talin Keres kukisti komeasti ja muut uhrit aji.vat Benkö, Olafsson ja Fischer. Tasapeliin päättyivät pelit Gligoricia, Smyslavia ja Petrosjania vastaan. Tällä neljänneksellä ei, tullut yhtään häviötä ja se lupaa edelleen hyvää tulasta. TaI an jatkanut 'S'amanlaista vauhtia', ainoa musta pilkku tuli Keresille häviöstä. Tasapelimääräkin an verraten alhainen, joten yrittämishalua riittää. Onkahan niin, että TaI taisella puolella sivuuttaa Keresin? Tältä kannalta tuleekin kilpailun 3. vaihe alemaan kaikista mielenkiintaisin? Talon pelannut yhtä repäisevästikuin ennenkin. Kermana peleis,sä on hänen loistovoittansa Smyslavista. Petrasjan lapetti ensimmäis,en vaiheen häviöllä ja aloitti taisen vaiheen samalla tavalla. Tämä ei varmaan allut omigan saamaan häntä hyvään vireeseen. Mistä kertoa tulaskin vain kaksi vaittaa ja neljä tasapeliä. 1. vaiheen hyvän pistetilin ansiosta Petrasjan pystyi yhteispis,teissä säilyttämään kalmannen tilansa. Tämän neljänne,ksen kilpailussa Glig.oric pelasi erittäin tehokkaasti ja hän sivuutti Petrosjanin nousemalla kolmannelle tilalle. Häviötön pistetili kielii paranevaa kuntaa. Tasin voitot tulivat vain Benköstä ja Fischeristä, mutta muutkin keskivaiheella olev;at pelaajat ovat turvautuneet hankkimaan kaka pisteensä vain häntämiehiltä. Ex-mestarin Smyslavin tahti ei vaan tunnu paranevan, sillä pistetili karttui täsmälleen samalla 'vavalla kuin 1. nel'jänneksellä. Ta nyt an varmaa, ettei hänellä ale mitään SGnamista lopuuista vaittajaa ratkaistessa. Samaa v.oidaan sanaa muistakin jälki-

4 140 SUOMEN SHAKKI PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Solnantie 37 D 77. Avustavat: Suurme'istari L. Paehman, Eero E. Böök, Osmo Kaila ja P. Simonen Sisilialainen puolustus Smyslov TaI 1. kierros 1. e4 es 2. Rf3 d6 3. d4 ed4 4. Rd4 Rf6 5. Re3 a6 6. Le2 e5 7. Rb3 Le : 9. ile3 De7 10. a4 Le6? 11. os De6 12. Lf3 Rbd7 13. RdS LdS 14. eds Db5 IS. Dd3 TIc8 16. Tfel Dd3 17. ed3 g6 18. Te3 Te3 19. be3 Te8 20:. e4 e4 21. de4 Te4 22. Rd2 Te2 23. Ld1 Te3 24. Kfl ReS 2S. Ld4 Td3 26. LeS des 27. Ke2 Td2+ 2B. Kd2 Re4+ 29'. Kc2 Rd6 30. Le2 Lf6 31. Tbl Kf8 32. Kb3 Ke7 33. Ld3 Kd7 34. f4 Ld4 3S. Tfl Le3 36. fs Ld2 37. fg6 hg6 38. TaI Ke7 39. Ta2 Lb4 40. h4 Kf6 41. g4 Le1 42. h5 Kg5 43. TaI Ld2 44. Th1 gh5 45. gh5 e4+ 46,. Le4 Kh6 47. Tfl Kh5 48. Tf6 Re4 49:. Le2+ Kg5 SO. Tf7 Le3 51. Te7 Kf4 52. Ld3 Rd6 SG. Kb4 b6 54. ab6 Lb6 55,. La6 Ld4 56. Te6 LeS 507. Ke5 Rf7 58'. Ld3 Lb2 5,9. Lg6 Rg5 60. Te8 La Ke6 Rf3 62. Te4+ Kg5 63. Lh7 Kh6 64. Lf5 Kg5 65. Lg4. Musta antautui Espanjalainen peli Olafsson Benkö 2. k i e r r 0 s e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf6 5. 0'--01 Le7 6. Tel b5 7. Lb e3 d6 9. h3 Lb7 10. d4 Rb8 11. Rdb2 Rbd Le2 Te8 13. Rfl Lf8 14. Rg3 g6 15. h4 d5 16. des de4 17. Re4 Re4 18. Le4 Le4 19. Te4 ReS 20. Lg5 Ddl+ 21. Tdl Rf gf3, Ld6 23. Tdel Te4 24. fe4 Te8 25. f3. f Kf2 Kf7 27. Ke3 fe4 28. fe4 Ke6 29. h5 TfS 30. hg6 hg6 31. Kd3 Tf Te3 Tfl 33. Th3 Tdl Ke2 Tg1 35. Ld2 g5 36. Th6+ Kf7 37. Kd3 Tg Ke2 Tg Kd3 g4 40. es LeS 41. Ta6 g3 42. Le3 Tb b4 44. eb4 g2 4S,. Ke4 Te2 46. Kf3 Te3'+ 47. Kg2 Tb3 48. bs Ld6 49. Kf2 Ke6 SO. Ke2 KdS 51. Ta8 Ke4 S2. Ta6 LeS S3. Te6 Te3+ S4. Kd2 Te7. Valkea antautui Englantilainen peli T. Petrosjan V. Smyslov 3,. k r e 'r r 0 s 1. e4 es 2. Re3 d6 3. Rf3 Lg4 4. e3 Rf6 5. Le2 e6 6. h3 LhS '0 Le7 8. d3 0'-0 9. b3 Rbd Rh4 Le2 11. De2 ds 12. Rf5, Lb4 13. Lb2 Te8 14. ed50 ed5 15. d4 e4 16. Tfel Rb6 17. Rb5 Dd7 18. Rg3 TeeB 19. Te8+ Re8 20. Tel a6 21. La3 La3 22. Ra3 Re7 23. Rb1 Te8 24. Te8'+ De Dd2 g6 26. De3 De3 27. Re3 Rd7 28. Rge2 b5 29. Rf4 Rb a4 ba4 31. ba4 a5 32. f3 f5 33. Kf2 Kf7 3'4. h4 h6 35. Rfe2 pään miehi:stä. Fisher putosi yhtä si'jaa alemmaksi j-a pelikuntokin tuntuu haihtuneen olemattomiin. Benkön lopahtamisen tietää jokainen, silloin kun hän on saanut pari kolme häviötä. Olafsson on ollut kertakaikkinen pettymys asiantuntijoille ja myös kilpailun seuraajille. 2. vaihe 1. ja 2. vaihe '2,3 ' ,p _. + Pisto SmysJ.ov --; 1!2 % 0 % 1 % 0 3 P. Keres 8 4 t2 '10 Kere's lh- 112 lh (L Q,1 5% M. TaI % Petrosj-an 1!2 1/2-11; lh 0 /1 % '4 T. Petmsjan ;; !2 Benkö 1 0 Q t2 S. Gligoric Gligo,ric 'h 112 'h 1 - %:,1, 'h V.Smyslov Olafsson 0 0 '1 0 'h- 0-0,11!2 Fisoher % Fische r % _. - O! 21!2 Benkö 3 '1 7 5 TaI '1 'h '1 '1-5 Olafsson /2 Re6 36. Re1 Rb4 37. Rb3 Re4 38. f4 Re2 39. Rdl Ke7 40. Ke2 Kd6 41. Kf2 Ke6 42. Ke2 Kd6 43. Kf2 Rb4 44. Ke2 Rc6 4S. Re3 Ra7 46. RcS Re8 4,7. Rb7 + Ke7 48. ReS Rb6 49. Kf2 Kd6 SO. Ke2 Ke7 51. Kf2 Kf6 S2. Ke2 g5 53. hg5 hg5 S4. g3 Kg6 S5. Kf2 Kh5 S6. Re6 Rd6 57. fg5 Kg6 58. Kfl Kf7 S9. ReS Kg6 60. Re6 Kf7 61. ReS Kg6 62. Re6 Kf7. Tasapeli Kuningasintialainen P. Benkö R. Fischer 3.,k i e r r 0 s 1. e4 Rf6 2. Re3 g63. d4 ilg7 4. Lg7 d6 S'. e3' e5 6. Rf3 h6 7. Lh4 g5 8i. Lg3 RhS 9. des Rg3 10. hg3 des 11. Dd8+ Kd Rd7 13'. 1.e2 e6 14. Re4 Ke7 15. Td2 b6 16. Rd6 a6 17. Thdl Ta? 18. Rh2 Rf6 19. Rg4 Rg4 20. Lg4 f5 21. Lf3 Te7 22. Re8+ The8 23. g4 f424. ef4 gf4 2S. Te2 Ld4 26. Thl Th8 27. LdS es 2:8. ThS Kf6 29. f3 Kg7 30. Tel Td7 31. Thl Td6 32. Ke2 Tg6 33. Le4 Td634. gs Le3 3S. gh6+ Tdh6 36. Tg5+ Kf6 37. Th6 Th6 38. Tg8 Ke7 39. Tg7 + Kd8 40. Ld50 Ld4 41. b3 Thl 42. Tg6 bs 43. a3 TaI! 44. Ta6 b4! 4S. a4 Tel 46.. Le4 Le3 47. Ld3 e Le4 Te Kel Tel+. Tasapeli. 170,2. Nimzointialainen Gligoric Olafsson 3. k i e r r 0 S 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lb4 4. e3 e5' 5. Ld Rf3 d5 7. 0'--0 de4 8.. Le4 b6 9. De2 Lb7 10. Tdl ed4 11. ed4 Rbd7 12. Ld3 TeB 13. Ld2 Le7 14. Lf4 RhS 15. Le3 Rhf6 16. Lf4 Rh5 17. LeS g6 18. Le4 Le4 19. De4 Rdf6 20, Db7 Dd7 21. Dd7 Rd7 22. d5 Re5 23. ReS, eds 24. Rd50 Tfe8 2S. Rd7 Kg7 26. g3 Rf6 27. R7f6 Lf6 28. Td2 Te6 29. Tadl Tee6 30.b3 Te2 31. a4 Lb2 32. Kg2 Lel 33. Td3 La3 34. Re3 Ta2 3'S,. Re4 LeS 36. Tld2 Td2 37. Td2 Te7 38. Td5 Kf6 39. f4 h5 40. Kf3 Ke6 41. Te5+ Kf6 42. Rd2 Td7. Tas'apeli Sisilialainen puolustus Tai Olafsson 4. kierros 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 h6 SUOMEN SHAKKI LM Db6 9. a3 Re6 (9. - Dxb2?? W. Ra4 1 ) 10. Lf2 De7 11. Df3 Le Ld7 13. g4 g5 14. Rxc6 Lxc6 15. fxg5 hxg5 16. Ld4 Th6 17. h4 Rd7 18. h5 DaS 19. Le2 b5 20. Thfl f6 21. Ra2 De7 22. Db3 KI7 23. De3 Tg8 24. Kbl Re5 25. Re3 Kg7 26. Td2 Tb8 27. Tfdl Le8 28. Ra2 a5 29. De3 Dxe3 30. Lxc3 TaB Lc6 32. bxa5 Lxe4 33. Lb4 Kf7 34. Rc3 LeS? (34. - U31!) 35. Rxb5 Lxb5 36. Lxb5 d5 37. c4 Tb8 3B. a6 T6h8 39. Ka2 Lxb4 40. axb4 dxc4 41. Td7 +! Rxd7 42. Txd7 + Kf8 43. a7 antautui Sisilialainen peli P. Keres T. Petrosjan Ehdokasturnaus, Bled k i e r ro s 1. e4 c5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 g6 (Nykyisin muotia. Aikaisemmin tätä muunnelmaa pidet-tiin Maroezyn siirron 5. e4 vuoksi huonona, 'koska katsot,tiin mustan saavan ahtaan as'eman. Muunnelman lähempi tutkiminen on osoittanut tämän käsityksen kuitenkin virheelliseksi ja lisäksi mustalle on löydetty uusia ideoita pelin kehittämiseks,i. Joka tapauksessa tämä siirto johtaa vaikeisiin asemiin ja sopii siis erinomaisesti taistelunhaluisen ja remisse;jä välttämään pyrkivän pelaajan käyttöön) 5. e4 Lg7 6. Le3 (Toinen mahdollisuus on 6. Rc2, mutta pelikelpoinen on myös 6. Rb3,) 6. - Rf6 7. Rc3 Rg4 8. Dxg4 Rxd4 9.. Ddl Re6 (Tässä on vanha ja'tko 9. - Re6, sitä uudempi 9. - es ja kaikkein uusin pelisiirto. Niiden keskinäistä paremmuusjärjes tystä on vie,jä aikaista määritellä - se voidaan tehdä vasta nykyistä runsaamman turnauskäytännön perusteella) 10. Dd2 d6 11. Le2 Ld7 12, Tacl Le6 14. Tfdl Rc5 15. f3 a5 (VaIkealla on tosin ehkä aavistuksen verran vapaampi peli, mutta silti voidaankalsoa mus'tan selviytyneen avausvaiheesta tyydyttävästi) 16. b3 Db6 17. Rb5 Tfc8 18. Lfl Dd8 19. Dl2 DeS 20. Re3 b6 21. Tc2 DI8 22. Dd2 Ld7 23. Rd5 Tb8 24. Lg5 Te8 25. Tel Tb7 26. Df2 Le6 27. DM f6 28. Le3 e6 29. Rc3 Td7 (Musta on erittäin huolellisella puolustuspelillään päässyt hieman vapauttamaan ase-

5 142 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 143 maansa ja tunkemaan vastustajan upseereita 'taaksepäin. Näin on hänen sotilasasemaansa syntynyt eräitä auk,koja, multa valkean mahdollisuudet eivät riitä näiden vastustajan heikkouksien hyväksikäyttämiseen) 30. Ld4 f5 31. exf5 gxf5! (G-Iinjan avauduttua mustan vastapelimahdollisuudet yhä kasvavat) 32. Td2 Lxd Txd4 Tg7 34. Khl Tg6 35. Td2 TdB 36. Tedl Td7 37. Df2 DdB 3B. De3 e5 39. f4 e4 40. Re2 Tdg7 (Tämä oli keskeytysasema, jo~a useimmat pitivät valkealle eduhisena. Tosiasia on kuitenkin, että mustan pelin ainoa heikkous on d-sotilas. Jos hän pystyy sen riittäväs'li puolustamaan, on hänellä muuten vapaat kädet. Mustalla on useitakin valtteja: avoin g-iinja, sopivassa tilaisuudessa d3:een tunkeutuva uhkaava ratsu, vapaa e-sotilas sekä viistolinjan ab-hl aukeamista c6,:ssa odotteleva lähetti. Mustalla on siis selvästi parempi peli ja valkea saa olla kiitollinen tasapelistöikin. Remissiin hänen olisi kuitenkin pitäny,t pystyä - ellei olisi satttunut odottamatonta ja yllättävää huomaamattomuusvirhettä) 41. Rd4 Ld7 42. a4 DaB 43. Kgl h5 44. Tbl h4 45. Tbb2 Tg4 46. Tf2 DdB 47. b4 Tg3! 4B. hxg3? (Valkea luottaa liiaksi asemansa lujuuteen. Torni oli jätettävä Iyömättä ja pelattava yksinkertaisesti 48,. Del) 4B. - hxg3 49. Tfd2 DM 50. Le2 Th7 51. Kfl Dxf4+! ja valkea antautui. 'sillä hl:n kautta tuleva matti oli jäänyt häneltä huomaamaha. Kaiken kaikkiaan. lopussa esiintyvine vitsrkkäinen virheineenkin, alusta loppuun saakka erittäin korkeatasoinen peli - eräs parhaita Bledissä pelatuista. - E. R ida I a. son oli avausvaihe muuten aina vaikean 15. siirtoon saakka aivan sama). B. Lh4 Db6 9. a3! (Tässä suositumpi kuin 9. Dd2) 9. - Rc6 10. Lf2 De7 II. Df3 Le Ld7 13. g4 g5 14. Rxe6 Lxc6 15. M!? (Edellämainittu Talin peli jatkui 15. Ixg5 hxg5 16. Ld4 Th6 17. h4 Rd7 18. h5 Da5 19>. Le2 b5 20. Thf! 16 ja musta on jo asemallisesti hieman huonommalla puolella) gxf4 16. Dxf Lg3 TdgB 18. Lh3 Th7 19. Thfl Thg7 20. Td3 Rxg4 21. Rd5! exd5 22. exd5 Lxd5 23. Txd5 KbB 24. Lel Re5 25. Lc3 Tg3 26. Lf5 Txe3! 27. bxe3 Dxe3 28. Dd4 tasapeli. Smyslov hyväksyi pienen miettimisen jälkeen ankarassa aikapulassa olevan Benkön tasapelitaj1jouksen. Benköllä oli 21 siirron jälkeen jäljelläolevia 19 siirtoa varten vain 5 minuuttia miettimisaikaa jäljellä, mutta pelasi tämän vilkkaan pelin loppuvaiheenkin erinomaisesti. - E. Ridala. 170S. Slaavilainen puolustus Gligoric 5. k i e r r 0 s Smyslov 1. d4 d5 2. c4 cs 3. Rf3 RfS 4. Rc3 dxe4 5. a4 RaS! 6. e3 Lg4 7. Lxc4 es 8. h3 Lh Rb4 10. Le2! Le7 11. e4 LgS 12. e5 Rld5 13. ReI a5 14. Lh5! Db6 15. Lxg6 hxg6 16. Rf3 TdB 17. Ld Re4 Td7 19. Db3 Da6 20. Ta3! b6 21. Tel TcB 22. Rfg5 c K-inHalainen puolustus M. TaI R. Fischer 6. kierros 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4 d6 5. Le Rf3 e5 7. d5 Rbd7 8. Lg5 hs 9. LM as 10. Rd2 De Rh Rg f5 14. LI2 De7 15. Tel Rf6 IS. c5 Ld7 (Valkean asema on selvästi joustavampi ja kevyet upseerit ova.t koska hyvänsä siirrettävissä hyökkäykseen kummalle sivustalle vaan. Ilmeisesti mustan D:n kulku eb':n kautta oli virheellinen aja >[U'8).17., De2 Rh5 18. b5 fxe4 19. Rdxe4 Rxe4 20. Ixe4 RI4 21. cs Dg Lf3 bxe6 23. dxcs Lg4 24. Lxg4 Dxg4 25. Le3 axb5 26. Lxf4 exf4 27. Rxb5 TI7 28. De4 Te8 (Etusijan ansaitsee 2'8. Kf7, koska valkea pelissä voisi jatkaa 30. h3 DM 31. De6). 29. Tf3 Le5 30. Tefl Kg7 31. a4 Ta8 32. Khl Dg5 (32. - g5!) 33. g3! TafB 34. gxf4 Lxf4 (Jos 34,. - Txf4, niin 35. Txl4 ja 36,. Rxc7! Nytkin valkea ratsu ratkaisee pelin). 35. Rd4! Dh4 (Matin uhkaus h2:sta torjuu uhkauksen 36. Re6+ ja 37. RxfB, mutta nyt iskee Talin sommitelma). 36. Txf4! Txf4 37. Re6+ KhB (Pois R shakista). 3B. Dd4 +! TBfS 39. Rxf4 Kh7 40. e5 dxe5 41. Dd7 + ja musta antautui. ulkolaisten lehtien mukaan. -kertaisin olisi tietysti 10. Lxh6, kun taas valkean valitsema jatko on heikompi kuin miltä se näyttää). 10. Rce5 Rxe5 II. Rxe5 Lxe5 12. LxhS Dd7 (Estynyt linnoittuminen ei haittaa mustan manööverisuunnilelmia l ) 13. Tadl b3 Kf7 15. e3 b5 16. De2 Lc3 17. M ThdB lb. Kh2 KgB 19. e4 (Vaikea päätös, sillä siirto heikentää huomattavas'li valkean asemaa. Toisaalta v-alkeglia ei ahtaudessaan ole kunnon sotasuunnitelmaa). 19.,- Te6 20. Lf4 Ta6 21. Le3 Ld4 22. Lcl Kg7 23. f4 Lg4 24. LI3 Lxl3 25. Txf3 Dg4! 26. Kg2 (Siirtojen 26. Tf2 Dxe2 27. Txe2 Tad6 jälkeen valkean d-sotilas on mennyttä) Le3 27. Le3 Ld4 28. Lel (L-vaihtoa 28. Lxd4 exd4 voisi seurata 29. Tel TeS! 30. TxcB DxcB ja 31. Tc6!) e5 29. f5 gxf5 30. exf5 KhB 31. Dd2 TgB (Valkean tiiviisti piiritetty asema alkaa jo olla kestämätön). 32. Tel Dxh4 33. Thl Dg5 34. De2 Dg4 35. a3 Te6 3S. Kfl e4! 37. dxe4 bxc4 38. bxc4 Txe4 39. Ld2 Te2 40. Kg2 e4 41. antautui Virheellinen pelin loppu E-turnauksen 7. -kierroksen kuoripeliä Gligoric-Petrosjan äskettäin jatkettaessa syyllistyttiin puolin ja toisin yllättävän pahoihin virheisiin. Seuraavassa jatkopeli bokonaisuudessaan. T. Petrosjan Sisilialainen peli V. Smyslov P. Benkö Ehdokasturnaus, BIed ,k i e rro s 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 h6 (Aikaisemmin pelattiin heli 7. - Db6, mutta tämä välisiirto on nyttemmin katsottu tarpeelliseksi. Samalla 4. kierroksella pelatussa peiissä Tal-Olafs- 23. Dg3! Lxg5 24. Rxg5 De2 25. Lx14! axb4 26. Tf3! Dxb2 27. Tdl f6 28. RxeS De2 29. Tel e4? (Heti 29. Dd2!) 30. Dg4! Dd2 31. TI Dxg6 Dh6 33. Dxf5 gs 34. Tg3 Re7 35. Df6 Te6? 36. d5 TeB 37. ds Tf8 38. dxe7! antautui Retin järjestelmä F. Olafsson P. Keres 7. kierros 1. Rf3 d5 2. g3 gs 3. Lg2 Lg7 4. c4 dxe4 5. Ra3 (Vaikeampi, mutta enemmän mahdollisuuksia tarjoava on 5. Da4+ ja 6. Dxe4) LeS S. Dc2 e5 7. Rxe4 ReS B. 0-0 TeS 9. d3 Rh6 (Valkean on löydettävä lääke uhkausta Rf5 ja Rd4 vastaan. Yksin- S. Gligoric (kuorisiirto) 41. Td3-e3 ReB 42. Kxf5 Tf Kg6 Tf Kh7 Tf3 45. KxhS KxeS 46. Kg5? (Vain 46. Rdl l antoi todellisia voitonmahdollisuuksia. Nyt Txg3 olisi yksinkertainen tasapelijatko). 4S. - b4? 47. Kxg4 Txg3+ 48.

6 144: SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 145 Kxg3 bxc3 49. Kf3 Rc7 50. Ke4 Kf6 51. Kd3 Kg5 52. Kxc3 Rb5+? (Onneton siirto, jonka sijaan heti Kxh5 olisi merkinnyt pisteen puolikasta). 53. Kc4 Ra Kc5 Kxh5 55. b4 Kg5 56. Rc4! (Pakottaa mr:n pois pelistä. Jos Re2, niin b-sotilas "juoksee") Rbl 57. Kd4 antautui. jatkohan voisi olla Kf5 58. Kd3 Ke5 59. Ke2 Kd5 50. Re3 + Ke5 51. Kxbl Kb5 52. Re2 1 jne. - Ilta Sanomat Caro-Kann R. Fiseher P. Keres 8. k i e r r 0 s 1. e4 c6 2. Rc3 d5 3. Rf3 Lg4 4.. h3 1.xf3 5. Dxf3 RfS 6. d3 e6 7. g3 LM 8. Ld2 d4 9. Rbl Db6 10. b3 a5 II. a3 Le7 12. Lg2 a4 13. b4 Rbd c5 15. Ta bxc5 Lxc5 17. De2 e Tle8 19. h4 Tc6 20. Lh3 Dc7 21. fxe5 Rxe5 22. LI4 Ld6 23. h5 Ta5! 24. h6 Rg6 25. Df3 Th5 26. Lg4 Rxf4! 27. Lxh5 (tai 27. gxf4 Th4 1 ) R4xh5 28. g4 Lh Kg2 Rxg4! 30. Rd2 Re antautui. Turnauksen nuorin sai oppia oikein isän kädestä, sillä Keres on kilpailujen vanhin osanottaja l E-turnauksen kaunein peli Pelin kauneus on makuasia, jos mikä, mutta meidän mielestämme seuraava lähes lyhytpeli on ehdokasturnauksen kahden ensimmäisen viikon kaunein. Caro-Kann. Bled, M. Tal V. Smyslov: 1. e4 e6 2. d3 (Smyslovin oma ase MM-reva-nshiottelusta v. 19'58, jolloin M. Botvinnik palautti Caro- Kann-puolustuksen suurmestarikäytäntöön) d5 3. Rd2 e5 4. Rgf3 Rd7 5. d4 (Hyvä aina:kin mustan vaihtaessa keskustassa kahdesti) dxe4 6. Rxe4 exd4 7. Dxd4 Rgf6 8. Lg5 Le (Nyt odottaisi valkean ryhtyvän tavanomaiseen sotilasrynnäkköön K-sivustalla, mutta vaihteeksi Tai suorittaa pelkästään upseerien siirtoja). 10. Rd6 DaS 11. Lc4 b5 12. Ld2 Da6 13. Rf5! (Sommittelun alkajaissiirto, voisihan musta palata 13. Le5, jota seuraisi pelimäinen jatko) Ld8 14. DM! bxc4 (Musta antautuu seikkailuun, joka ei pääty hyvin). 15. Dg5 Rh5 (Tai olisi kumonnut siirron Re8 erittäin lcauniisti näin: 15. Dxd8 Dxa2 17. Le3 Ref5 18. Txd7 I Lxd7 I 19. Rh5+ Kh8 20. Dxf5 11 Kyseeseen tuli sen sijaan g5). 16. Rh6+ Kh8 17. Dxh5 Dxa2 (Venäläisarvelun mukaan ratkaiseva virhe, jonka sijaan 17.'- Lf5 oli välttämätön). 18. Le3 RfG (Pelin kohokohta, joka ansaitsee kuvion) V. Smyslov M. Tai (19. siirto) 19. Dx!7! Dal+ (Ei tietenkään 19. Txf7? 20. Dxd80+ Rg8 ja joko 2'1. Rxf7 tai 21. Txg2 matti). 20. Kd2 Tx!7 (Mitäpä muuta,kaan on tapana tällaisissa asemissa kysyä 1) 21. Rxl7 + Kg8 22. Txal Kx!7 (Musta siis selviytyi kvaliteetin menet yksin, multa valkean toisen ratsun voimat ovat vielä vereksel...) 23. Re5+ Ke6 24. Rxc6 Re Ke3! LbS+ (Hiljaisena toivona 25. Kxe4?, jolloin Lb7 antaisi mustalle ainakin jonkin verran vastapeliä. Toivo on tietysti turha). 26, Ld4 antautui. '- O. Kai 1 a. - Helsingin Sanoma! Sisilialainen puolustus R. Fiseher P. Benkö I O. k i e r r 0 s 1. e4 es 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RI6 5. Rc3 d6 6. Lc4 Db6 (Huono siirto, parempana pidetään 5,. Ld7). 7. Rde2 e6 B. 0-0 Le7 9. Lb Khl Ro.S II. LgS DeS 12. f4 b5 13. Rg3 b4 14. e5! dxes 15. Lxl6 gxf6 (Lähetillä lyönti olisi ollut parempi, multa musta pelkäsi aiheelli sesti valkean voimakkaita ratsulja ja tuskinpa. sekään olisi häviöitä pelastanut). 16. Rce4 Dd4 17. DhS Rxb3 (Nyt alkaa varsin näppärä sommitelmallinen loppu). 18. DhS!! exl4 19. NUORTEN 5. MM-TURNAUS Rh Todl! DeS 21. Ref6+ LxfS 22. RxfS+ DJdS 23. Dxf6 Rc5 (Musta yrittää vaan si,tkeästi. Tuskinpa tässä on aikapulallakaan merkitystä luovutuksen viivyltämiseen). 24. Dg5+ KhS 25. De7! LaS 26. Dxc5 LxII 27. Txfl antautui. - PS. MESTARI C. BIELICKI Nuorten 5. maailmanmestaruuskilpailu pelattiin aikana ' Sveitsissä. Ensimmäinen nuorten MM-turnaus pelattiin v. 19S1 Birminghamissa ja ensimmäiseksi maailmanmestariksi leivottiin jugoslavialainen B. 1 v k 0 v ja suomalainen B. Ny r e n saavutti kunnioitettavan sijoituksen jaetun tilan. Kööpenhaminassa v vei tittelin argentiinalainen O. Pan n 0 ja oma edustajamme H. Hei k k i I ä jakoi tilan. Antverpenissä v suomalainen L. Häll s t r ö m oli pitkän aikaa johtoasemassa, mutta rutiini puuttui ja lopputulokseksi tuli 8. tila. Maailmanmestariksi,selvisi neuvostoliittolainen B. S p a s s k i. Torontossa v oli ylivoimainen maksimivoittaja yhdysvaltalainen W. L 0 mba r d y. Timo Mä k elä i ne n saavutti 9. tilan. Tämän vuoden turnauksessa edusti Suomea nuorten mestarimme Ukka S a r e n. Jo enna'kolta odotettiin turnauksesta muodostuvan tähän astisista kovin ja eikä näissä ennusteluissa erehdytty. Sarenilla oli ainutlaotuinen epäonni. Ensiksi hän joutui alku kilpailun kovimpaan ryhmään, jossa hän sijoittui hyvin, mutta jäi loppu kilpailusta pois vertailun perusteella. Sarenin ryhmässä pelasivat mm. loppukilpailun kolme parasta, sijoituskilpailu A:n kaksi parasta ja sijoituskilpailu B:n voittaja I Sijoituskilpailussa saavutti Saren 17. tilan. Maailmanmestaruudesta kamppailivat seuraavat pelaajat loppukilpailus,sa: Stefanov (v syntynyt virkailija, Bulgarian nuorten mestari ), 2. D. Rumens (v syntynyt kirjanpitäjä, Englannin alle 18-vuotiaiden mestari 1957), 3. W. Erny (v syntynyt seminaarilainen, Sveitsin nuorten mestaruusturnauksessa , karsinnan voittalja), 4. U. Kiittner (v syntynyt teini, Itä-,Saksan nuorten mestari 1%8), 5. Cnr. Clemens (v syntynyt lukiolainen, Hampurin nuorten mestari 1955~58, Saksan nuorten mestaruusturnauksessa ), 5. A. Tomson (v syntynyt Neuvostoliiton tämänvuotinen nuorten mestari), 7. J. R. Phillips (v syntynyt koululainen, Uuden-Seelannin kolminkertainen nuorten mestari ja koko maan mestari 1957), 8. S. Hamann (v syntynyt ylioppilas, Oslonkv. nuorten turnauksen voittaja 19S8), 9. R. Naranja (Filippiinit), JO. C. Bielicki (v syntynyt ylioppilas, Argentiinan nuorten mestari 1959), II. F. Kujpers (v syntynyt ylioppilas, HoHannin nuor 'ten mestari 1958 ja 1959) ja 12. B. Parma (v syntynyt ylioppilas, Jugoslavian nuorten mestari).

7 146 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 147 Argentiinalainen Bielieki oli ylivoima,inen voittaja, vaikka hävisikin yhden pelin ja muut miinukset tulivat kolmesta tasapelistä. Pahimmat kilpaveikot olivat Parma, Rumens ja Ste!anoff, jotka jakoivat toisen tilan. Nuorten maailmanmestarille lankeaa ylimääräisenä palkintona kansainvälisen mestarin arvo. Mainittakoon, että aikaisemmista voittaljista ovat Ivkov, Panno ja Spasski ehtineet nousta jo suurmestareiksi, mitä tasoa ilmeisesti myös Lombardy on. Tulokset: 1 12 B 4 15 ' ) 11'2 1. Bielicki -,1 11 1/2 0 %,1 ;1 11 % :1 11 8%,L 2. Parma 0:- % %; 1/2 1h 0 11, 1/ ;1 /)lh Rumens 01 1/2 0 1/2 % 1, % 1,1 1/2.1 6% Stefanoff l/~ 1f2 :1, - 1f2 % 0 :1 1/2 % 1h '1 16% 2.-:4. 5. Olemens :1, % % %- 0, % Hamann 1/2 lh 'h % L- 1/2 1h () % % % 6% Kiittner '1 0' %- 0, 1h Q % \1 5% Naranja / /2 :1- '1 1/2 11 % Tomson 0 1f2 0 % 1,1 % 0-,1, % ~ Kuijpers..., 1h 0 01 lh 1 1/2 0 % 0-1/2,41;';' l. Philh,ps 0 Dl 1/2 ~~,1 % 1f2 (1 1/ ,2. Erny ' % Dl %, Sijoituskilpailu A: 13. R. Hoen (Norja) 6, 14. P. Hohler (Sveitsi) 5,1/ 2, 15. D. Grimshav (Kanada) 5, 16. J. Anguera (Espanja) 4 1 f2, Saren ('Suomi) 4, 18. R. Wostyn (Belgia) 4, 19. H.-O. Halen (Ruotsi) 3, 20. R. Primavera (Italia) 2 1/ 2, 21. W. Weiwurm (Itävalta) 11/ 2. Sijoituskilpailu B: 22. E. Velaseo (Kuba) 6, 23. R. Cassidy (Irlanti) 5,1f2, 24. C. Maalo! (Libanon) 51 f2, 25. R. Biever (Luxemburg) 2, 26. G. Teherniak (Ranska) 1. Bielicki Intialainen puolustus, Loppukilpailu 4. kierros Tomson 1. Rf3 g6 2. g3 Lg7 3. Lg2 e5 4. d3 Re7 5. c Rc3 d6 7. Ld Del c Kh8 10. Tbl Le6 II. Rg5 Lg e4 13. dxe4 Lxc4 14. Ra4! h6 15. Dxe4 hxg5 16. Rc3 g4 17. Dd3 Rd7 18. b4 Rb6 19. exf5 gxfs 20. e4! d5 21. e5 a5 22. Re2 axb4 23. Lxb4 Re4 24. Rd4 Dd7 25. TI2 (Tässä vaiheessa a2-piste oli jo suojattava ja samalla uhattava h-linjan avaamista) Tae8 26. h3! (Lähtömerkki!) b6 27. hxg4 Ixg4 28. e6! (Armonisku) De7 (Pehstä luopuminen tuntuu usein vaikeaita - ainahan on mahdollisuus, että vastapelaaja tekee patin). 29. Lxd5! cxd5 30. Th2+ musta antautui. - PS Sisilio:lainen puolustus Clemens Loppukilpailu 3. kierros Bielicki 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 0:6 B Ld Le7 10. R13! b5 II. Lxf6 gxf ! (Näppärästi sitoo mustan keskustan, lyönti ja eteneminen eivä,t käy, koska seuraisi Rd5 1) Db6 13. g Lh3 DeS 15. Rel ReS 16. Rd3 Rxd Dxd3 Kb7 18. Ixe6 fxe6 19. Re2 De5 20. R!4 The8 21. Kbl Lf8 22. Thfl TcB 23. Dl3 15 (Jos 23. Le6, niin 24. Rd3 1 ). 24. exl5+ Le6 25. Db3 Le4 26. Rd3 Lxd3 27. Dxd3 Lg7? ! (Nyt ei käy lyönti Lx!6, koska seuraa D13+ lähetin v'oitoin) Tdel DeS 30. Lxe6 Tcd8 31. Dxh7+ Kb6 32. Dd3 d5 33. Lf5 Df2 34. Txe8 Txe8 35. TdI Te5 36. Lg4 Dxf6 37. Tf1 Dd6 38. a3 Lg7 39. TdI Df6 40. c3 De7 41. LI3 musla antautui. - PS. Rumens Espanjalainen peli Loppukilpailu 1. kierros Kuipers 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3., Lb5 a6 4. L0:4 Rf Rxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. De2 Le7 10. TdI c4 bxc4 12. Lxc4 Re5 13. Re3 d4 14. Re4 Rxe4 15. Lxe6 (tai 15. Dxe4 Lxc4 16. Dxc6 Ld5 1). 15. Rxl2 16. Dxf2 Ixe6 17. De2 Dd5 18. Le3 Txf3! 19. gxf3 Rxe5 20. Dg2 Rxf Khl e5 (Tilanne on erittäin jännittävä ja näyttää siltä kuin musta ehtisi suojaamaan e5~e4-siirrolla kaikki neljännen rivin heikkoudet, multa pelissä valken näytti tgivaan merkit kuten sandtaan) 22. Lxd4! exd4 23. Td3! TI8 24. Tfl Dxa2 25. Tdxl3 Txl3 26. Dxl3 Lf6 27. Tel KI7 28. Dh5+ g6 29. Dxh7+ Lg7 30. TI1+ Ke6 31. Dg8+ musta antautui. Ruotsin niin suurissa kuin pienimmissäkin päivälehdissä pelataan lähes kaltkeamattomana' virtana suuri määrä lehtipelejä, joista osa on erihäin korkenta tasoa. Sellaisen on äskettäin pelannut suomalainen.kv. mestari E. B ö ö k voittamalla Ruotsin viimevuotisen mes,tarin Z. N i, ls s 0 n i n. Pelin oli Ijärjestänyt S v e n s k a D agb 1 a det. Julkaisemme tämän Böökin nykyiselle peli tyylille hyvin luonteenomaisen suorituksen varustettuina Z. Nilssonin Svenska Dagbladetissa esittämillä huomautu'ksilla Espanjalainen peli E. Böök Z. Nilsson Lehtipeli, Svenska Dagblaret 195,9 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 RI Le7 6. Tel b5 7. Lb3 0-0 B. c3 d6 (Vaihtoehto 8. - ds - mielenkiintoinen sotilaanuhraus, joka johtaa nk. Marshallin hyökkäykseen - sopii kyllä paremmin lähishakkiin, jdssa on rajoitetumma't mahdollisuudet tyhjentäviin analyyseihin) 9. h3 Ra5 10. Lc2 c5 II. d4 De7 12. Rd2 Te8 (Tätä siirtda on kauan pidetty eräänä varmimmista espanjalaisen sulje,tussa puolustuksessa, multa valkean seuraavalla siirroha aloittama jatko asettaa va'kavash kyseenalaiseksi s'en pelikelpoisuuden. On muuten eri.koista, että asemassa, jonka shakkiteoreetikot ovat melkein ty.hjentävästi tutkineet useiden vuosikymmenien kuluessa, on mahdollista löytää uusia mahdollisuuksia, muha siinä juuri piileekin shakkipelin viehätys ja kauneus) 13. b4! (Ei itsessään mikään uutuli's, mutta aikaisemmin on tämä siirto pelattu 13. Rfl Ld7 14. Re3 g6 jälkeen. Smyslov pelasi kuitenkin 13. b4 Filipiä vastaan Amsterdamin ehdo"kasturnauksessa 1956, mu!tasilloin vnstauksena Kh8:aan) exb4 14. exb4 Re6 (14. - Re4 15. Rxe4 bxe4 jälkeen olisi mustalla auhamaton heikkous eristetyssä c-sotilaassaan ei'kä liioin Dxc4 Die hyvä 16. Lb3 ja vahvojen ruutua 17 vastaan sunutautuvien uhkauksien vuoksi) 15. a3 0:5 (Tämä siirto oli väikkynyt myös Euwen mielessä parempana vaihtoeh-

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46) (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

S M - S A R J A N V O I T T A J A T

S M - S A R J A N V O I T T A J A T Curling S U O M E N C U R L I N G L E H T I 1 / 2 0 0 5 KILPAILEMINEN SM-SENIORIT TEKNIIKKA-OSIOSSA KELLOTUS Hyötyä vai haittaa? S M - S A R J A N V O I T T A J A T KOHTI MM-KISOJA P Ä Ä K I R J O I T

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry

Rikospoliisien Shakkikerho ry Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 2003 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Vantaalla tervehtivät: Teemme sinunkin elämäsi mukavaksi. Onninen on yksi Pohjoismaiden suurimmista lämpö-, vesijohto-, ilmastointi-,

Lisätiedot

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o 68538. Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen

Lisätiedot

2 / 2011. Manfred Hafner. Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1

2 / 2011. Manfred Hafner. Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1 2 / 2011 SUOMEN SHAKKI Manfred Hafner Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1 SUOMEN SHAKKI SISÄLLYS 2 / 2011 MM Pertti Lehikoinen s. 4 Matti Rantanen

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

Squash. Lätkäjätkä ja squashmies HURJA MIES HOLLOLASTA. Mika Monto ja päävalmentajan teesit. Nuorisomaajoukkue esittäytyy HANNU ARAVIRTA

Squash. Lätkäjätkä ja squashmies HURJA MIES HOLLOLASTA. Mika Monto ja päävalmentajan teesit. Nuorisomaajoukkue esittäytyy HANNU ARAVIRTA Squash 2 2013 Nuorisomaajoukkue esittäytyy HANNU ARAVIRTA Lätkäjätkä ja squashmies Mika Monto ja päävalmentajan teesit Henrik Mustonen: HURJA MIES HOLLOLASTA 3 Jari Mether Pääkirjoitus len ollut nyt vuoden

Lisätiedot

S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6. Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20

S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6. Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20 S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6 Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20 P Ä Ä KI RJ OITUS Hel si ng is s ä 5. 1 1. 2 006 S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3

Lisätiedot

E-jolla Bulletiini 2015

E-jolla Bulletiini 2015 E-jolla Bulletiini 2015 1 Jäsenmaksu 35 Eräpäivä 31.3.2015 Vuoden 2015 jäsenmaksun maksaminen Tili: FI47 2400 1800 0122 21 1Ilmoita seuraavat asiat maksulomakkeen viestikenttään 1. Nimi 2. Osoite 3. Syntymäaika

Lisätiedot

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 2 Suomen Petanquelehti 2007 Pääkirjoitus Liittohallitus 2007 & 2008 Matkailu avartaa Taas kerran jouduin tekemään tämän lehden hieman vastahakoisesti, kun ketään

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE Musta nro 2 / 2011 Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17 LIITE Veli-Matti Vittasmäki tavoitteena NHL s. 20 VS. TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 Otteluisäntä: SATO OVET AVATAAN 1,5 h ENNEN OTTELUN ALKUA LIPUT:

Lisätiedot

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Squash 1 2014 Seppo pääkkönen Teatteri on kingi SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Kivenlahti Squash on avannut taas ovensa 2 3 Jari Mether Pääkirjoitus

Lisätiedot

ILVES Sanomat. IceGirls. Ilves. edistää markkinointia tyylillä. Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille. Helmikuu 2012

ILVES Sanomat. IceGirls. Ilves. edistää markkinointia tyylillä. Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille. Helmikuu 2012 Liigapomo Jukka-Pekka Vuorinen koventaisi rangaistuksia Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille Kitaristi Kankkis työstää Ilveksen radiomainoksia ILVES Sanomat Helmikuu 2012 Ilves IceGirls edistää

Lisätiedot

KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003. Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?!

KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003. Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?! KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003 II/2004 Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?! Ulkomailla - Maarianhamina/Bukarest Tapaaminen Pannuhuoneella Minne menet suomifutis? 2 Banzine II/04 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

www.riksha.fi RikSha Rikospoliisien Shakkikerho ry 2014 RikSha 2014 1

www.riksha.fi RikSha Rikospoliisien Shakkikerho ry 2014 RikSha 2014 1 www.riksha.fi RikSha Rikospoliisien Shakkikerho ry 2014 RikSha 2014 1 TULEVAISUUDEN TURVALLISUUTTA Poliisiammattikorkeakoulu Polamk on poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja, ja luotettava

Lisätiedot

SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! 4 / 2000 10. vsk

SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! 4 / 2000 10. vsk SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! Yleinen MM Portugali... s. 6-9 Naisten MM Ranska... s. 10 PM Tanska... s. 11 Seura-SM... s. 12 Ammunnan SM... s. 13 Suomi-Viro... s. 18 Yli 50-v. SM-duppeli... s. 19 PSYYKKAUS...

Lisätiedot

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 MITÄ HYVÄNSÄ TULEEKIN, ME SELVIÄMME SIITÄ Saksan Johtajan ja valtakunnankanslerin ADOLF HITLERIN PUHE vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 Hvvät

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot