Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU ) fihakki. Massat yö Avausteoriaa Havannan lopputulokset Helsingin kansainväl. turnaus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus..."

Transkriptio

1 Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö Avausteoriaa Havannan lopputulokset Helsingin kansainväl. turnaus Peliosasto Kirjepeliosasto Tehtäväosasto Uutisia Toimintakalenteri YHDY PANKKI meidän pankki luottamuspankki Karluttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/ PYP Lauttasaari-Keskusta. '

2 Pidennystä Suomen Shakin Iyhytpeli- ja sommitelmakilpailuun Ensimmäisessä näytenumerossamme julistimme vuoden loppuun mennessä päättyvän lyhytpeli- ja sommitelmakilpailun. Koska lehtemme ei arvattavasti ole vielä kaikille shakin ystäville ennättänyt, päätellen lähetysten vähälukuisuudesta, olemme päättäneet pidentää kilpailu aikaa kahdella kuukaudella, siis helmikuun loppuun. Kertaamme vielä säännöt: Pelit saavat olla enintään 20 siirron pituisia ja ennen julkaisemattomia kuten sommitelmatkin. Kirjapalkinnot! Osoite: Tapiola, Jalmarintie 6. B alkaen Kauniainen Kasavuorentie 12. D. 16 Suomen Shakin vuosikerta , (6 numeroa) Irtonumerot 2,- Ilmoitushinnat : Kansilehdet 1/1 v. 1/1 sivu 500,- 1/2 250,- 1/4 125,- Teksti -ilmoitukset (kerta) 1/1 sivu 160,- 1/2 80,- 1/4 40,- TllATKAA VUODEKSI 1967! Tähän asti toimitukselle saapuneet tilaukset eivät.vastaa niitä odotuksia, jotka nimenomaan pitkä ilmestymistauko ja sen mukanaan tuoma shakkitietouden tarve olisivat e~ellyttäneet.. Til~uslistoja on jo jaettu ympan maan Ja tata Jakoa tullaan tämän numeron yhteydessä edelleen tehostamaan. Postitusruuhkien välttämiseksi pyydämme asiamiehiä lähettämään saamansa tilaukset kiireen vilkkaa toimitukselle. Meiltä saa myös lisää tilauslistoja. Asiamiestoiminnasta tulkoon mainituksi vielä muutama sana. Jokaisen paikkakunnan jossa on järj~stäy'tyneitä shakinpelaajia, täy: tyy huolehtia slltä, että vähintään kaikille kerholle tai seuralle jäsenmaksunsa maksaneille tulee ~uomen Shakki. Ellei Sinun paikkakunnallasl ole VIelä Suomen Shakin asiamiestä, niin rupea Sinä sellaiseksi! Asiamiespalkkiomme on 20 % vuositilaushinnasta. Tämän saat vähintään viisi tilausta hankittuasi ja viiden vieraan tilauksen jälkeen saat myös?mast<;t tilauksestasi asiamiespalkkion. ASIamIes VOI kerätä tilausmaksut käteisellä ja tilittä~ n~ lehtemme postisiirto- tai pankkiti.hlle. Taman VOI tietysti tehdä tilaaja itsekm. TIlausmaksu on myös mahdollista suonttaa ensi vuonna ensimmäisen numeron yhteyteen llltettävillä tilillepanokorteilla. Asiamiehille tilitetään palkkiot sen jälkeen kun kalkista hänen välittämistään tilauksista on saatu tilausmaksut. Hyvää Suomen Shakin asiamiesintoa! SEURAT JA KERHOT!. Monelta, aivan liian monelta, puuttuvat vl:la tlhtykset syyskuun näytenumeroista. Nayte~umeroiden kappalehinta 1,- oli pol Jettu m:.n alhalseksl, että taloudellinen tilanne vaatll ehd~ttomasti näiden näytenumeroiden :naksamlsta, mitä pikemmin, sitä parempi. Tukekaa lehtemme taloutta! I Päätoimittaja U 0 tj) EN... 1 A K K I N:o li Suomen Keskusshakkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton, Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. PostisiirtotiIin n:o Taloudenhoitaja Ju Ikaisutoimikunta MATTI NUKARI JORMA VÄHÄTUPA VISA KIVI SIMO NUOTIO Jal marin tie 6 B Kaari kuja 2 S 100 USKO PELTONEN Tapiola Helsinki 94 OLAVI SAARINEN puhelin puhelin ALTTI SALOlLA 1JIASSATYÖ Aivan viime aikoina on shakkipiireissä alettu yhä enemmän puhua niistä syistä, jotka ovat johtaneet nykyiseen kieltämättä vääristyneeseen tilanteeseen. Voidaan sanoa, että shakkielämämme koko kuvana ovat kärjistetysti ilmaistuna Janus-kasvot. Toisaalla ovat ne, jotka palvovat huippupciaajia ja käyttävät kaiken tarmonsa meidän valitettavasti aivan liian kapean shakkikärkemme hoivaamiseen ja toisaalla ne, jotka haluavat nousta tyvestä puuhun ja keskittyä pitkän tähtäyksen ohjelman kautta kokonaistason nostamiseen. Tämä kaksinaismoraali on kylläkin hyvin suurelta osalta rahasta johtuva; molempiin sitä ei tunnu olevan riittävästi. Lehtemme toisen numeron ilmestymi.nen on tavallaan kannanotto tähän valtojen taisteluun. Tämä numero levitetään suurelta osalta niihin piireihin, joissa uusien shakkikykyjen löytäminen ja vanhojen innostaminen on mahdollista. Sairaalat, koulut ja sotilaskotiyhdistykset työpaikkashakkia unohtamatta ovat nyt jakelumme kohteena. Voimme olla tyytyväisiä, jos saamme näistä piireistä tilaajamäärän, joka on kilpailukykyinen shakillisten»ammattijärjestöjemme» osoittaman aktiviteetin kanssa. Silloin me tnnnemme tekevämme osaltamme massatyötä, joka on kaiken vapaaehtoisen järjestöioiminnan ehdoton pernsedellytys. Voimme iloita siitä, että Havannan shakin MM-kilpailujen joukkueemme oli 20. suuressa 52 maan joukossa. Huolestuttavaa on lmitenkin, että tämän joukkueen keski-ikä oli peräti 41 vuotta. Meidän yhteinen etumme on toivoa, että tähän tilanteeseen saataisiin muntos. Massat yössä ja nuorisossa on Suomen shakkielämän tulevaisnus. J. V.

3 l 28 AVAUSTEORIAA Allan Kiviaho Preussilainen peli, 4. d2-d4 - muunnos. I osa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on osoittaa, että 4. Rg5 ei ole ainoa kysymykseen tuleva siirto preussilaisessa pelissä. Pyydämme lukijoita tutustumaan myös peliin Palmo - Rantanen. 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 4. d4 Siirron 4. d4 tarkoituksena on avata linjat mahdollisimman nopealle upseerien kehitykselle. 4. Rxd4? häviää: 5. Lxf7 + Kxf7 6. Rxe5 ja 7. Dxd4. Heikko on myös 4. - Rxe4? 5. dxe5 Rc5 (Uhkasi 6. Dd5) exd Tätä seuraa varmimmin 5. - Rxe4 tai hurja Max Langen hyökkäys Lc5:n jälkeen. Eivät kuulu tämän esityksen piiriin. 5. Lg5(?) h6 6. Lh4 g5 7. Lg3 el Lg4! 9. c3 elxc3 10. Rxc3 Lg7 mustan etn, Marshall --.- Smiska RXd4(?) Exe4! 6. Lxf7+ Kxf7 7. Dh5+ g6 8. Dd5+ Kg7 9. Exc6 bxc6 10. Dxe4 De8! 11. Dxe8 Lb4-1- mustan etu (Pachman). Jos 6. Dh5, niin 6. _. De7!, mutta ei G. g6?, koska 7. ExcG ja 8. DeS + (Panov). 5. Rg5 (Liian aikainen hyökkäysyritys) 5. - d5 (]os 5. - Re5 G. Lb3 hg 7. f4 hxg5 8. fxc5 Rxe4, niin valkean on viisainta tehdä ikuinen shakki 9. Lxf7 + Kxf7 10. Df3 + Kg8 11. O-O! d5 12. Df7+, sillä jos 9. Dxd4 tai , niin 9. - d5 johtaisi mustan etuun!pachman!) 6. exd5 De7 +! (Pachman esittää parhaana 6. - Re5 7. Dxd4 Rxc4 8. Dxc4 Dxd5 9. De2+ LeG! RxeG Te8! 12. Rxc7 Txe2 13. Rxd5 Rd7 ja mustalla olisi sotilaasta riittävä korvaus. Keresin suosittama 7. Lb5+ cg! johtanee mustalle hyvään peliin: a) 8. Dxd4? Ld6! 9. dxcg O--O! mahtavin hyökkäyksin tai 9. f4 O-O!. b) 8. dxcg bxc6 9. Le2 Dd5! LdG tai IO.Rf3 Lg4! /Paehman/. Valkea säilyttää kuitenkin etunsa yksinkertaisella 7. De2! De Lg4 9. f3 Rxc4 10. Dxc4 Lf5 11. Lf4! DeS 12. Tel + Kd7 13. Ra3! Sokolski - Konstantinopolski, Neuvostoliiton 1 kirjepelimestaruusturnaus v. 1950) 7. Le2 (7. De2 RM! Panov. 7. Kfl Ee5 8. Dxd4 Rxc4 9. Dxe4 DeS! tai h6 10. Ef3 DeS ja mustan kehitysetu korvannee sotilaan) 7. - Rxd h6 9. Rf3 016 to. Lb5 valkean annettua sotilaan takaisin peli on suunnilleen tasan, Sokoski - Keres (Neuvostoliiton mestaruusturnaus 1949). 5. e5 Re4 6. Ld5 (Estää 6.- d5:n) 6. - Rc Re6 8. c3 (Yritys voittaa sotilas takaisin vaikuttaa keinotekoiselta. Esim. 8. Ebd2 Le7 9. Rba Tel.RM I1.Lc4 c5 12.c3 dxc3 13. bxc3 1<.cG 14. Dd3 hg 15. Le3 dg 16. exd6 Dxd6, vvitkowsky - Geller, Dresden 1959, mustan onnistui saattaa kehityksensä loppuun ja säilyttää silti sotilaansa) 8. - dxc3 9. Rxc3 Le7 (Sotilaasta valkea on saavuttanut huomattavan tilaedun, mutta mustan asemassa ei ole heikkouksia. Uudet avauskirjat eivät mainitse tätä asemaa. Vain venäläinen A. Prik jo v ilmestyneessä kirjassaan osoittaa, että 10. Rel f4 f5! jälkeen etu on jo mustalla. Peli KoiIman -Mutshnik, Moskova 1960, jatkui 10.~a! a3 dg! 12. Lxe6 Ee5 13. De2 xc 14 b4 ReG 15. Le3 a5 musta vakauttt asem~nsa jääden sotilaan voitolle. ]ugosl~".la; mestaru usturna uksessa 19GO ] anosevlc j a - koi GligoneIa.,' vas t aan 11., Tel mutta Lb4+' mus t a. t' l' llet]' 11,-- dg:lla tasolt ] pc m.. " ~. I Rc5 8.a3 ään valkean on vastaha"\a 7. Kil. LaS 9. M).. k t' Jos hyvm mielen 1111 omen :... d5 (G. -- Le7 7. Tel d5 8. ~b5 jne..', L 5' "'lkeen on 7. Dc2 epamlel1ytja 6.-- c.n ja.. d7 8 Lxc6. t.. ]llustalle) mm 7. Lb5 L ava.,,co 9 Rxd4 ollaan Tämän jälkeen bxcu..... '" 'lt,... een myöhemmin käslteltavlst? tu u craas.... idä tästa, äämu unnokslsta. ] os musta ei p '.. p. han VOI. yn 'tt aa 8. - Lxc Exd4:n. jalkeen t mustan on kuitenkin uhr.attava yksi. empo, mikäli ei halua menettaa L-panaan.;.:.. Ld7 E. Mazurenkon, jonka tutkielmaa assa G muunnelmassa on seurattu, m d l malla 10 f3 Re5 lcstä valkea saa e un pe aa L 5 i3 Khl) ( Rg5 11. f4 Ee4 12. f5 c. 11. N,c3 cg 12. Le3 Le7 13. Eb3 jne. 5.- Rg4 29 Prcussllmsta.. pa l' j on t um. tk' een]a. Estrinin.. vä. 1 t ta"mä on looginen jatko ja yhta hy mlc es a. d5 Mm kuin päämuunnoksena plde~t~.s. -. 4'äi Sokolski avauskirjassaan Plta~5'f7 7 ~ 5+ e p äkorrektina, koska 6. Lxf7 + x " g. _. K 8 8 Dxg4 ]0 edellä maimttu Pnk eslttl, e.. 7 K 8' Edelettä mustan on pelattava 4h6 \ Rf3 d6 leen Estrinin muka<l;n: 8. D~ Lb4+' 9. c3 mustan etu. Samom 8. D. Rgxe5! (Vain näin! l'aehmanin suos~tte1cm~ De7 on heikompi. On.mlelen~<~mtOlst'l, että ,-cxe5 on jo ratkaiseva vnhe. Neuvostoliiton kirj epelimestaru usturnaukse?- ~~r. sinnassa 1957 peli Muratov ---:-- Baranov Ja. ~l 10. Dd5+ Kf8 11. EeG.+! ja mustan 011 J~ antauduttava. HarvinaIsen nopea l~lsu1 ~0:4 kean tason kirjepell11e!) 10. Dd '- (11 exb4 Exd4! mustan voltom) Rd Kd Kxd3. d6! 14. cx~6 Lf Kc4 h6 16. Re4 Dg6.1am.:,sta VOltt 6 Lxf7 + on siis epätyydyttava. a~. Lf4 on huono: 6. - dg 7. exdg Lxd6 8. De2 Le7 (Panov) on aikaisemmin pelattu paljo~. Uhkaa ajaa Eg4:npois 7. 3:11a. Ymm~r~e~!al västi ei käy G. --- Rgxe5 7. Rxe5 Rxe.' e 'a 9 f4. Peli Haag--Marsalek (EeykjaVlk) j '. k' 6 d57 Lb5 a6 8. Lxc6bxc jat UI. -. d6' 7 6 (1'. 7 exd6 h3 valkean eduin e al. L d6 DxdG/Pachman pitää parempana \0 8 Tel + Kf8!/ 8. h3 Rf6 9. Eg5 l,-d i Te1+ Le7 11. De2 Lf5 12. Lf4 Dd7 13. Ee3. h6 14 Ef3 Re6 15. LxeG LxeG 16. Ee5 De8 17. Eb5 ja vaikealla on a.semaetua.~hrat~st.~ sotilaasta. Peli Duimakajev-Berezm 7 ~ah7 k 1958 jatkui 7. Lg5 Le7 8. Lxe. xe. g9 0rs dg Dx'dG. Osoittautui, että L-vmhto 011,. ex... 1 LeG 11. h3 RfG eduksl mustalle. 10. Te +, 6 R. G 12 Rg5 Rd8 13. Ra H.xe xc. Lxe6 fxe6 16. Eb5 DbG! etu on. m.usta~ 1~'olella) 7. - fxe6 8. Rg5 (Pachmanm jatko. ~ _ d5 9. Dxg4 dxc4 10. Rxe6 Lxe6 11. DxeG+ /11. Tel Dd7 12. TxeG+ Le7/ 11. Le7 12 Tel Dd7 13. Dxe hls~-.. Mustalla on kuitenkin paremplkm as t e k ml)n' 8 _ Rge5! 9. Lxe6 h6! (9. -. Lxe6 ja ittautui o. epäonmstuneeksl.. pe r" lssa Mlrzoev os~"'strin Rxe6 Del7 11. Rxc14 Dg4.]2. -- Dxg,-xg 4 1" ' l,-xc6 bxe6) Lxc8 8 (M.. 10 Dxc8 on hyva) 11. Dh5-1- Txc 12 b~~ Dd7 13. Re6 Rd8! 14. Rxd4 t 6 xh3 i5. gxh3 Lg7 16. f4 Rec6. Va.lkean K sivustan sotilaiden heikkouden takia et~ ~n mustalla (Borisenko-Kuznctsov, Kalmm 19(1). 6 De2! on ainoa lupaava siirto ~~ssä asema;sa. Uhkaa jälleen 7. h3. Tätä VOISI seurata 6 - De7! 7. Lf4 d6 8. exd6 Dxe2+ 9. Lxe2 LXd6 10. Lxd6 cxd6 11. Ra3!. Koko. \-=-= Eg4-muunnokselle tärkeä asema. :t:j'ayt aa siltä, että musta menettää d4-soblaansa, jonka jälkeen myös d6 on vaarassa. Katsaus jatkuu Suomen. Shakin se~ra<l; vassa numerossa, jolloin esitämme v?-rsl~al.~ set päämuunnelmat, vaikkakin etenkin tassa näytettyjen, 5. - E e 4 j 'a Rg muull- nelmien merkitys on huomattava.

4 N-liitto USA Unkari Jugoslavia Argentina Tshekkosl. 7. Bulgaria Romania Itä-Saksa Tanska 11. Islanti Espanja Norja Kuuba Hollanti Puola Itävalta 4. Sveitsi Israel 6. Suomi Englanti Kolumbia Kanada 10. Ruotsi Belgia Ranska Indonesia Skotlanti.... NEUVOSTOLIITOLLE KAHDEKSAS KULTAMITALI Havannan lopputulokset Ryhmä A 1. ~'1! / ~ l 2 lyz2yz Yz o Yz ly,iy,2-2y, ~1~ ~ Ryhmä B 1. ~'Y, Yz 3Yz i~j ~ 11/ / Y, ~ Y, , ~ lyz :l Ryhmä C Pisto Pist. 37 : Italia 38 2 Mongolia 33 Y, 3 FT Turkki i5 ~ 8 V 1 2" llppllmt.,4. Kreikka 29,5. Uruguai 28,6. Tunisia 26Y, 21, 13. Puert~~Rico er;~~e t/ 5 L'u 9. Po b rtu g al j , 10. Chile 2372, 11. Equador 23 72, 12. Irlanii /2'. xem urg. Ryhmä D ;~g:~elf7~~i~:~a!'a 2i6~/ek~~o{~ 72, 3. I~Ol9iviKa 22, 4. Monaco 20, 5. Marokko 19 Yz, 6. Nica-. /2'. 1 anon,. ypros 11, 10. Hong-Kong te;l'slelannpk~~tteen vuhoksi emme voi puuttua tuloksiin tarkemmin, Viittaammc ainoastaan WeslrJeeseen, _<lvannasta. '-, HELSINGIN KANSAINVÄLINEN TURNAUS Kahdeksankymmentä vuotta täyttäessään järjesti Helsingin Shakkiklubi, maan vanhin shakkikerho, Helsingin Sanomain kanssa kansainvälisen turnauksen, joka FIDE'n kirjoissa hyväksyttiin 2 b-iuokan turnaukseksi. Se merkitsee, että vähintään 572 pistettä saavuttanut pelaaja saa laskea hyväkseen pisteitä kansainvälisen shakkimestarin arvon myöntämiseksi. Niistä, jotka tätä tavoitetulosta havittelivat, ei kukaan pelaaja Osnosia lukuun ottamatta onnistunut saavuttamaan tarvittavaa pistemäärää, kuten alempaa selviää. Turnauksen avajaisissa lausui klubin puheenjohtaja Eero Böök mm., että turnaus oli oleva ei ainoastaan Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus, vaan tilaisuus, joka oli järjestetty myös 80 vuotta sitten maassamme alkaneen järjestyneen shakkitoiminnan kunniaksi, A,vonta oli suoritettu jo ja tulos oli: 1. H. Westerinen, Suomen mestari 2, K. Ojanen, kv.mestari Brander, mestari Kanko, mestari 5. L. Schmid, L-Saksa, suurmestari 6, M. Taimanov, N-liitto, suurmestari 7. E. Böök, kv.mestari 8. F. \'If. Henneberke, Hollanti, kv.mestari 9. V. Osnos, N-liitto, kv.mestari 10. A. Kiviaho, mestari Ensimmäisellä kierroksella joutuivat siis arvonnan tuloksena molemmat suurmestarit vastakkain ja pelistä voitiin odottaa mielenkiintoista. Pelin on suurmestari Mark Taimanov analysoinut erikoisesti Suomen Shakille. SM Taimanov saavutti vielä kahdeksan voittoa lisää voittaen ainutlaatuisella maksimituloksella turnauksen. Hän oli ehdoton ennakkosuosikki, mutta näin suurta ylivoimaisuutta eivät varmaan useimmat osanneet odottaa. Toinenkin sija meni Neuvostoliittoon, varmasti pelanneelle kv-mestarille Osnosille. SM Schmid ei ollut parhaassa terässään ja häneltä jäi monta tilaisuutta käyttämättä, syynä ehkä niukka harjoittelu. Kotimaisista pelaajista Böök ja \Vesterinen jäi vä t harmittavan puolen pisteen päähän tavoitetuloksesta. Böök pelasi kaikkiaan neljä tasapeliä. Eikö niistä olisi saanut yhtä puolikasta lisää? Viimeisen kierroksen pisteen puolikas Branderia vastaan oli tosin sekin aivan hiuskarvan varassa. Westerisen alku oli loistava, 372 pistettä neljästä pelistä, mutta vastustajat olivat kotimaisia pelaajia. Suurmestarit ja Böök katkaisivat kuitenkin tuon lupaavan alun. Mitä tulee muitten pelaajien saavutuksiin, voidaan todeta, että pientä pettymystä koettiin kautta linjan. Ojanen on pitänyt pelitaukoa, KankaIta ei»oikein luistanub>, Henneberke ei kansainvälisyydestään huolimatta tunnu olevan mikään»kova naama» ja Brander sekä Kiviaho olivat ensimmäisessä huomattavassa henkilökohtaisessa kovassa koitoksessa»vähän otettuja». Pelipaikkana oli Postisäästöpankin juhlasali, joka kodikkuudestaan huolimatta ei osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi. Huone eli aivan liian matala ja ilmastointi riittämätön, minkä varmaan totesivat niin pelaajat kuin yleisökin viisituntisen istunnon jälkeen. Helsingin Shakkiklubi oli huolehtinut järjestelyistä kiitettävästi. Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana oli O. Särkilahti, varapj. Bo Nyren, jäseninä E. Aaltio, E. Ahlgren ja P. Lindgren. Ylituomarina toimi kansainvälinen shakkituomari, kansliapäällikkö P. Lihtonen. Pelivauhti oli 50 siirtoa 272 tunnissa ja 20 siirtoa tunnissa. Varmaankin kilpailutoimikunnan tyytyväisyydeksi ainoastaan peliä Kanko-Ojanen jouduttiin jatkamaan keskeytystilanteesta, kaksi muuta keskeytynyttä peliä päättyi jatkotta mustan luovuttaessa. Lopputulokset M. Taimanov... X V. Osnos... 0 X j L. Schmid X E. Böök X 1 Yz H. Westerinen... 0 Yz 0 0 X Yz K Ojanen X I. Kanko X F. W. Henneberke X Brander X A. Kiviaho X Pisto Sija

5 32 33 PELIOSASTO Toimittavat ILKKA KANKO ja ALLAN KIVIAHO, Kaivosrinteentie 2 E 37, Helsinki 44, puh (iltaisin) NELJÄ KIRJETTÄ HAVANNASTA I. 9. BENONIN PUOLUSTUS Ryhmä B, 2. kierros Ojanen - Witt (Kanada) 1. d4 Rf6 2. e4 e5 3. d5 e5 4. Re3 d6 S. e4 Le7 Tällä on sivustointiin verrattuna etuna nopeus sekä siihen usein liittyy pyrkimys vaihtaa huouompi lähetti gs:ssä. 6. f Le3 Da5 ]ohdonmukaisempaa oli 7. - Re8. 8. Ld2. Valkean tarkoituksena on organisoida lmnmgashyökkäys g4:11ä ja h4:liä. Mikäli hän nyt olisi pelannut 8. Dd2, voisi musta pelata sotilaanuhrausmuunnelmaa 8. - a6 ja 9. - bs Ilman 9. a4:n ehkäisevää vaikutusta. Sinänsä sotilaanuhrauksen korrektisuutta on vaikea arvioida, mutta aseman leima olisi tullut toiseksi. 8. Ld7 9. Rge2 a6 10. g4 Re8 11. Rg3 Hätiköityä olisi ollut Dd8 12. gs b Dd8 12. Ld3 Mustan menetettyä aikaa päätti valkea luopua a4:stä ja jatkaa hyökkäystä pitkän tornituksen avulla b6 Osoittautuu liian hitaaksi. Parempia mahdollisuuksia tarjosi LgS 13. LgS: DgS: De3+ tai 14. De2 Dh De2 Ta7 14. h4 Tb7 Ymmärrettävästi musta ei halua sotilaan hinnasta antaa valkealle hyökkäyslinjaa b5 16. Tdgl be: 17. Lbl Db6 18. Le3 Harkitessaan, mihin siirtää lähettiään valkea jo tarkasteli suurella kunnioitukseli; mustan 'päänappulaa' ratsua e Rc7 19. Rf5 Te8 20. g5 Rb5 21. Dd2 Rd4 Pelaamalla Rc3: 22. De3: DM 23. hs De3: + musta saisi aikaan kuningatarvaihdon, mutta valkean hyökkäys jatkuisi voimakkaana. 22. Tg3 a5 23. h5 Lf5: 24. ef: f6 2S. h6 fg: 26. hg: Lf6 27. Th6 Rd7 Turnauksen avaustilastoa Valkean Mustan Tasavoitot voitot pelit Espanjalainen peli Sisilialainen puolustus Ranskalainen puolustus Aljechinin puolustus ~~~~~i~~~:f:i~~~i~~~u~t~~'i"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kuningas-intialainen puolustus Griinfeldin puolustus 1..., Muut intialaiset Hollantilainen puolustus 1... : Kuningas-intialainen hyökkäys l Sisilialainen vaihd. värein l 0 Nyky-Benoni S...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0 S 0 Nimzowitsehin järjestelmä Yht =4S Jos Lg7: niin 28. LgS: Lh6: 29. Lh6: + Kh8 30. f6. Mustan,kuningatarratsun 1. siirto! 28. Le4 Estää kaikki samean veden kalastelut e4:n avulla. ] os 28. Re4 niin c Teb8 29. Lg5: Dd8 30. Th7: Häviää Lg5: välittömästi. Peliä pitkittäisi Kh7: 31. Lf6: Df6: 32. g8d+ Tg8: 33. Dh2+ Dh Dh6:+ Kh6: 3S. Tg8: Tb6 36. f6. Pelissä musta luovutti odottamatta valkean vastausta 31. TgS: Havannassa Huomautukset: Ojanen, Westerinen. II. 10. SISILIALAINEN PUOLUSTUS Ryhmä 7, 6. kierros. Wes"terinen - Tringov (Bulgaria) 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 ed: 4. Rd4: Rf6 S. Re3 g6 6. Le3 Lg7 Ei 6. - Rg4, koska 7. LbS+ voittaa. 7. f3 Re6 8. Dd Le4 Ld7 Valkea uhkaa käynnistää hyökkäyksen kuningassivustan sotilaillaan, josta syystä mustan täytyy päättää, kuinka hän organisoi vastahyökkäyksen kuningatarsivustalla. Tässä tarkoituksessa on esiintynyt seuraavia pelitapoja 9. - Rd4: 10. Ld4: Le6 11. Lb3 DaS Tfe8 ja 9. - Rd Rb6 11. Lb3 RaS. 10. Lb3 Tc8 Pelissä Georgiu - Westerinen, Örebro 66 esiintyi seuraava mielenkiintoinen jatko DaS Tfe ReS 13. hs RhS: 14. Lh6 Rd3+ IS. Dd3: Lh Kb1. Georgiun mukaan jatkossa Rf4 17. Dd2 LgS 18. g3 RdS mustan onnistuu torjua valkean uhkaukset. Westerinen pitää myös kvaliteetinuhrausta Tc3: asemallisesti riittävästi perusteltuna Re5 12. h4 Rc4 13. Dd3 Suurrriestarit arvioivat asioita eri tavoin: tässä asemassa Ivkov on pelannut 13. Le4:, Larsen taas 13. Dd Re3: 14. De3: Te5 Musta aikoo heti suorittaa sotilasrynnäkön bs ja as. Puolustussiirrot 14. -Db6 (uhkaa es) ja IS. -hs olisivat vaikeuttaneet valkean hyökkäystä. IS. g4 b5 16. h5 b4 17. hg: hg: Mustan täytyy avata h-linja, sillä mikäli 17. -be: 18. gf + Tf7: 19. gs Re8 20. Th7: Kh7: 21. Lf7: uhaten 22. g Rf5 Pelin kriitillinen hetki. Mikäli valkea pelaisi 18. Ree2 ehtii musta lujittaa asemansa pelaamalla 18. -e6. Siirto 18. RfS uhkaa 19. Rh6+, joten se on heti lyötävä. Jos 18. -gf: 19. gf: be: 20. Tdgl tai 18. -LfS: 19. gi: be: 20. Tdg Tf5: 19. ef: Jos nyt 19. gf: be: 20. Tdgl, voi musta pelata 20. -e g5 21. Kbl 22. gf: 23. Da7: be: eb:+ Lf5: ef: Siirto sisältää enemmän kuin pelkän sotilaanryöstön. Se vaikeuttaa mustan raskaiden nappuloiden aktivointia. 23. Le6 24. Le6: fe: 2S. Da6 De8: 26. De8: Te8: 27. Td6: f5 28. Te6: Kf7 29. Te3 Oli varottava ansaa 29. Thel Le Le3 30. Td6 Le5 31. Tel Kf6 32. Td5 Le3 33. Td6+ Kg5 34. Tgl+ Kf4 35. Tdg6: Kf3 36. Tfl+ Ke4 37. Te6+ Kd5 38. Te3 Ld4 39. Tf5:+ Mustalla ei ollut mahdollisuutta estää kuningassivustan sotilaiden menetystä. 39. Kc4 40. Tf4 Musta antautui. Havannassa IS Huomautukset: Ojanen, Westerinen.

6 34 35 P.S. Havanna Hauska sattuma oli, että kirjoitettuamme edellisen pelin huomautukset eilisaamuna, sai \Vesterinen saman päivän iltana pelissä Hartstonea (Englanti) vastaan tilaisuuden kokeilla mielipiteensä paikkansapitävyyttä kvaliteetinuhrauksesta c3:ssa (kts. selostusta mustan 10. siirron jälkeen). Tämä,Vesterisen erinomaisesti pelaama peli jatkui seuraavasti: II. Hartston-Westerinen Ryhmä B, 11. kierros Tc3: 17. Dc3: Dc3: 18. bc: Lg7 19. Thel a5 20. a4 Tc8 21. Kb2 Rf4 22. g3 Re6 23. Te3 Rc5 24. Ka3 Lh6 25. f4 e5 26. Re2 Lc6 27. Ld5 La4: 28. Tf3 Lc2: 29. Th1 Lf8 30. fe: Le4: 31. Le4: Re4: 32. ed: Ld6: Ka4 Tc Kb5 (34. KaS: Lc Kb5 Rd6 matti) Tc Kb6 Lc Kb7: Rd Ka8 a III. Kaarle Ojanen 12. KUNINGATAR INTIALAINEN PUOLUS TUS Ryhmä B, 9. kierros Rantanen-Suradiedja (Indonesia) 1. d4 RI6 2. c4 e6 3. RI3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 Vähemmän käytetty on siirto 5. -Lb4+, johon valkea olisi vastannut 6. Rbd d6 Valittavana oli kaksi sotilasmuodostelmaa, d5, c5 tai d6, es. Musta pyrkii jälkimmäiseen. 7. Rc3 Re4 8. Dc2 Rc3: 9. Dc3: 0-0 Pelaamalla 9. - Le4 (10. De3 d5) olisi musta pitänyt paremmin hallussaan pitkän viistolinj an. 10. De2 Tällä siirrolla valkea valmistelee e4:ää sekä uhkaa hetkellisesti voittaa siirrolla 11. Rg5. JO. - f5 11. d5 e5 Mikäli ed;, niin 12. Rd e4 LeS 13. Rel f4 Tällä siirrolla musta yrittää ratkaista radikaalisella tavalla valkean painostuksen 14. f4, 15. Rd3 aiheuttamat probleemit DeS 15. gf: ef: 16. Rd3 Lg5 17. Ld2 Rd7 18. Lh3 Valkealle on strategisesti edullista vaihtaa valkeilla kulkevat lähetit. 18. Re5 19. LeS: Te8: 20. Re5: De5: Sotilaalla lyönnin jälkeen valkean sotilasasema kuningatarsivustalla olisi vieläkin edullisempi kuin pelissä. 21. Lc3 De7 22. Khl Lf6 23. Tgl Lc3: 24. De3: Df6. Vaihdot eivät juuri helpota mustan peliä, SIllä valkean etu piilee sotilasasemassa : Tf6: 26. b4 Ta8 27. e5 Mikäli 27. Tac1 niin as tapahtuu tehokkaammin. 27. a5 28. eb: eb: 29. b5 TeS 30. Tae! Tc5 Pakko, sillä muuten valkea pelaa 31. Tc Te5: be: 32. a4 Tukee vaarallisen vapaasotilaan ja jättää valkealle monenlaisia toimintamahdollisuuksia. Valkea halusi estää mustan siirron a Tbl 34. Kg2 35. h4 KfS Tf7 g5 Esti hs:n. 35. h6 36. hg: hg: 37. Kh3 Kg7 38. Kg4 Kf6 Siirron Kg6 (uhkaa Th7) jälkeen olisi voitto yhtä helppo: 39. Thl c4 40. Th5 Tg7 41. Tg5:+ Kh6 42. Tg7: Kg7: 43. Kf4: 39. Thl e4 40. Th6+ Musta antautui. Havannassa Huomautukset: Rantanen, Westerinen. IV. SUOMALAISTEN KUUBAN MATKA Shakkijoukkueemme Ojanen, Westerinen, Kanko, Rantanen, Lahti ja Niemelä lähti matkaan klo 15 Seutulasta Pan Ameriean koneella. Matka jatkui Arlandan ja Schönefeldin kautta Prahaan, jossa kuubalaisia olympialaisten oppaita jo oli meitä vastassa. Prahassa viivyttiin kaksi yötä ja klo 16 lähtivät useiden maiden edustuspelaajat Castron varustamalla Britannia-potkurikoneella kohti Havannaa. Välilaskut tehtiin Shannonissa Irlannissa sekä Ganderissa Kanadan New Foundlandissa. Luonnollisestikin lennetty yö vaikutti äärimmäisen pitkältä, sillä perille Havannaan saavuttiin klo 9 Havannan aikaa (klo 16 Suomen aikaa). Samanlaisia erikoislentoja oli kaksi muutakin, Madridista ja Mexikosta. Useimmat joukkueet, kuten meikäläiset, olivat perillä jo viikkoa ennen pelien alkamista. Ainoastaan pohjoisamerikkalaiset saapuivat viime hetkellä. Kuuba sijaitsee juuri kravun kääntöpiirin eteläpuolella. Pohjoispuolella on Mexikon lahti ja Atlanti, eteläpuolella Karibian meri. Lähimmät naapurit ovat Haiti idässä, ] a maika etelässä, Florida pohjoisessa ja Mexikon ]ukatan-niemi lännessä etäisyyksien mukaisessa järjestyksessä mainittuna. Pintaala on km 2, mutta pituutta itä-iänsisuunnassa on kuitenkin 1200 km. Asukasluku on Suurimmat kaupungit ovat Havanna pohjoisessa, 2 miljoonaa asukasta, Santiago idässä ja Cienfuegos etelärannalla. l{uuban ilmasto on trooppinen, lämmin, kostea ja tuulinen. Vuoden keskilämpötila on 26 C, kesän ja talven vaihtelu hyvin vähäinen. Leveysasteesta johtuvia ilmiöitä olivat mm. seuraavat: Pimeys laskeutui hyvin nopeasti. Kuun sirppi taivaalla nähtiin makaavassa asennossa. Toisinaan taas oli kuu täsmälleen zcniitissä, jolloin sirpin suunta oli tietenkin epämääräinen. Olympialaisten avaj aiset pidettiin komeassa paikkaisessa amfiteatterissa, joka oli tupaten täynnä yleisöä. Avajaispuheen pitivät opetusministeri Llanura sekä maailman shakkiliiton varapresidentti Prentice. Senjälkeen seurasivat olympiavalat eri kielillä. Suurimmat kättentaputukset saivat maailmanmestari Petrosjan sekä kuubalainen ]imenez. Varsinaisen ohjelmanumeron muodostivat korkealuokkainen naisvoimisteluesitys sekä hienon taiteellisen momentin omannut elävillä nappuloilla pelattu peli Capablanca-Lasker. Pääministeri Fidel Castro kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan ja saapui samana iltana hotelliin, jossa hän pelasi Petrosjanin avustamana Fiseheriä vastaan ja voitti. Castro vaikutti suosi tulta, kätteli ja jakoi nimikirjoituksia. Fischerin suosiota Kuubassa ei tuntunut hänen kansallisuutensa lainkaan haittaavan, pikemminkin päinvastoin. Hän sai ainakin pikkupoikien jakamattoman suosion. Hotelli, jossa olympialaiset järjestettiin, oli nimeltään Habana Libre, hieno 25-kerroksinen loistorakennus, joka oli aikaisemmin ollut amerikkalainen Hilton-hotelli. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat monet toimistot, kuten informaatio, turistikeskus, posti, olympiakomitea, lehdistötoimisto sekä parturi ja monenlaisia kauppaliikkeitä. Toisessa kerroksessa olivat pelisali, tulostaulukot, analyysihuoneet, baari, ohjelmallinen yökerho ja uima-allas. Seuraavassa kerroksessa olivat levy-, alkoholijuoma- ja tupakkamyymälät, seuraavassa ruokasalit. Suomalaiset asuivat 19. kerroksessa kolmessa huoneessa. Ylimmässä kerroksessa sijaitsivat kansainvälinen shakkikerho ja elokuvateatteri. Hotellin ilmastointi oli hyvä, jopa niinkin tehokas, että joskus sai mennä parvekkeelle lämmittelemään. Portaita ei hotellissa ollut, mutta kuusi nopeata kuljettajalla varustettua hissiä hoitivat kerroksien välistä liikennettä vaivattomasti. Yleensä kaikki sujui mainiosti, mutta pikku kommelluksina voi mainita, että kerran hissin nappulat eivät toimineet ja hissi meni kiihtyvällä vauhdilla aina ylimpään kerrokseen asti sekä pienen tulipalon alimmassa kerroksessa, jolloin vielä 19. kerroksessa tunnettiin voimakas savunhaju. Vapaa-aikoina j ärj estettiin hyvin paljon erilaisia vastaanottoja. Näistä mainittakoon Castron järjestämä valtion vastaanotto, Havannan kaupungin vastaanotto, Mexikon lähetystön, Norjan konsulin ja Suomen konsuli Matikaisen vastaanotot. Lisäksi Suomen joukkue osallistui erään Havannan satamassa olleen suomalaisen laivan kapteenin tarjoamille päivällisille, jolloin laivassa muina vieraina olivat konsuli Matikainen puolisoineen sekä Kuubassa tutustumiskäynnillä ollut kansanedustaja Matti Kekkonen. Edelleen joukkueemme vieraili Havannan shakkitalossa, jossa nähtiin mm. se shakkipöytä, huomattavan isokokoiset ja ajan patinan tummuttamat nappulat ja shakkikello, joilla pelattiin maailmanmestaruus ottelu Capablanca-Lasker ]oukkueemme käytössä oli englantia puhuva opas sekä auto kuskineen, jolla saatoimme vapaasti tehdä kiertoajeluja Havannassa. Exkursioita tehtiin esim. Varaderoon, jota on sanottu erääksi läntisen pallonpuoliskon kauneimmista uimarannoista. Useina aamupäivinä vierailtiin

7 36 kahdella Havannan läheisyydessä sijaitsevalla uimarannalla. Merivesi oli hyvin lämmintä, mutta joskus oli ranta-aallokosta haittaa. Maininnan ansaitsee myös Tropicana-yökerho, joka on tiettävästi maailman suurin lajissaan. Erään Havannan yliopistossa opiskelleen suomalaisen opastuksella tutustuttiin suureen eläintarhaan ja taiteilijakouluun sekä \Vesterinen pelasi simultaanin ylioppilasasuntolassa. Havannan vanhassa kaupunginosassa oli mielenkiintoisia kauppaliikkeitä, myös monia uskonnollisaiheisia. Erikoisuutena voi mainita katu kuppilan, jossa vankan puukepin kaltaista sokeriruokoa työnnettiin myllyyn, jonka alaosasta tuli valmista makeaa raakajuomaa asiakkaille. Havannan katukuva oli kirjava, sillä ihmiset jakaantuivat ihonvärin puolesta neljään osaan. Valkoisten, oliivinväristen, mulattien ja neekerien välillä ei näyttänyt vallitsevan minkäänlaista rotuennakkoluuloa. Autoja oli ruusaasti, mutta kanta heikkoa. Enimmäkseen ne olivat vanhoja, amerikkalaisten poistuessaan jättämiä, joista saattoi puuttua ovet ja lyhdyt. Kuuba on hyvin kallis maa. Rahayksikkö on peso, joka arvoltaan vastasi dollaria, jota nimitystä myös käytettiin. Esim. parturi maksoi 1-3 $, postikortti Suomeen 0.31 $, olutpullo useimmiten 1 $ tai halvahko sikarilaatikko S $. Kuuban innostus shakkiolympialaisia kohtaan oli valtava. Yleisön mukanaolo oli suurimittaista. Pelaamaan mentäessä oli joka päivä hissien edestä pelisalin ovelle ulottuva todellinen kunniakuja. Tunnetummat pelaajat saivat jo saapuessaan mahtavat kättentaputukset. Ellei ollut varuillaan, joutui auttamatta nimikirjoitusvillityksen uhriksi, joita pikkupoikien ja -tyttöjen ohella halusivat saada jopa vanhat naisetkin. Katsomossa oli naisten osuus hyvin suuri. Shakkiolympialaisia varten oli valmistettu oma levy, neljä shakkiaiheista savukemerkkiä, kaksi tulitikkumerkkiä ja VllSI erikoispostimerkkiä IZäärepaperit, paperikassit ja saippuapaperit olivat shakkiaiheisia. Kaupungilla oli paljon olympialaisten valomainoksia ja esim. liikemteenjakajatolpat olivat shakkinappuloita. Tärkeimmät pelit televisioitiin kokonaisuudessaan. Lähellä hotellia oli suuri sähköinen seinälauta, jolla niinikään esitettiin jotain käynnissä olevaa peliä. Hotellin seinässä oli suuri valomainos, joka esitti ratsua tekemässä pussimattia. Hotellihuoneeseen tuli joka päivä kaksi sanomalehteä ja kerran viikossa kuvalehti, joissa shakkiolympialaisilla oli mittava jalansija. Luonnollisesti Capablancan nimi oli hyvin korkeassa kurssissa. Eräässä lehdessä kirjoitettiin seuraavasti. Capablancan mukana meni shakki-innostus Kuubassa hautaan, mutta heräsi jälleen vallankumouksen jälkeen, jolloin lähdettiin jälleen rakentamaan Capablancan luomalle pohjalle. Muuten eräs arvovaltaisimmista organisaatiokomitean jäsenistä oli mestarin poika, jonka rintalapussa komeili nimi Jose Raoul Capablanca. Ruokailukertcja oli kolme päivittäin. Tavallisia ruokalajeja olivat mm. meriankeriaat, hummerit ja sammakonkoivet. Lisäksi saattoi valita hedelmäkoktailia, keittoa, jäätelöä, appelsiinimenua, olutta ja kuubalaista kahvia, joka viimeksimainittu oli hyvin väkevää. Varsinaisista pelitapahtumista mainitsen vain muutaman pikku seikan. Suomen sijoitusta 20. voi tervehtiä tyydytyksellä, olimme han kaksi vuotta sitten Tel Avivissa vasta 32. Isäntämaa Kuuba selviytyi finaaliin, joskin jäi siellä viimeiseksi. Neuvostoliiton voitto oli milteipä luonnostaan langennut asia. Henkilökohtaisesti voittajat joutuivat laskemaan aseensa vain kaksi kertaa, Kortsnoi hävisi Calvolle ja Stein Bilekille. Norjan loppukilpailupaikka oli yllätys. Alkukilpailun viimeisellä kierroksella Norja voitti USA:n 2 Yz -1 Yz. Tämän jälkeen karsiutunut Puola syytti Amerikkaa sopupelistä, mutta nämä syytökset jätettiin omaan arvoonsa. Fischer oli oppinut vanhan kilpailijansa Reshevskyn tavoille Uskonnollisista syistä hän joko huilasi sapattina tai mahdollisuuksien mukaan aloitti perjantain pelin hieman aikaisemmin ja lauantain pelin hieman myöhemmin. Neuvostoliiton ja USA:n välinen ottelu herätti huomiota. Amerikkalaiset eivät saapuneet lainkaan perjantain otteluun, joten aluksi noteerattiin Neuvostoliiton voitto 4-0. Syyksi ilmoitettiin se, että Neuvostoliitto ei ollut hyväksynyt 1. pöydän peliajan muutosta, eikä USA halunnut pelata ilman Fischeriä. Muutaman päivän kuluttua tuli Neuvostoliiton suurlähetystöstä ilmoitus, etteivät Neuvostoliiton kansat halua vastaanottaa sellaista voittoa. Pidettiin kiireellinen kapteenien kokous, jossa Byrne ja Bondarevski löivät kättä ja päättivät, että turnaustoimikunta saa päättää ottelun päivän ja ajan. Myöhemmin ottelu siis pelattiin ja Neuvostoliitto voitti 2Yz-IYz. Lahjoja jaettiin kilpailun kuluessa runsaasti. Saimme mm. hienossa laatikossa olevat isot shakkinappulat ja sikarilaatikkoja. Kapteeneille annettiin shakkipöytä ja Capablancan rintakuva. Suomalaisten huoneeseen 1904 (Ojanen, Westerinen) tuli nähtä'.'ästi siitä syystä enemmän pisteitä kuin muihin, että Ca:pablancasta tarttui pelitaitoa vaatteisiin! Kilpailujen päätyttyä järjestettiin ennätyksellisen suuri jättiläissimultaam. Vastapelaajia oli kaiken kaikkiaan 6840! Rantasen sairastuttua viisi pelaajaa Suomen Joukkueesta oli 360:n mestarin joukossa antamassa simultaania. Kullakin mestarilla oli vastustajia 18. Pääministeri ~astro oli it~e pelaamassa maailmanmestan PetrosJanm»saralla». Organisaatiopuoli Havannan Vallankumoustorilla sujui hyvin ajoittaisten sadekuurojen hieman haitatessa. Shakkiolympialaisten palkintojenjako.suo: ritettiin peloihuoneistossa. Musnkh soi ja valokuvia otettiin. Castro kunmoittr jälleen tilaisuutta läsnäolollaan Ja osallistui palkintojenjakoon. Kolme parasta. maata, Neuvostoliitto, USA Ja Unkan seka B-ryhmän paras, Hollanti, saivat parhaat palkinnot. Pöytäpalkinnot menivät seuraa'.'.ille:.1. pöytä Petrosjan (Ojanen oli 4.), 2. pa.yt~ Pan no (Westerinen 3.),3. pöytä TaI, 4. poyta Langeweg, 1. varamies Kortsnoi, 2. varamies Barczai. Palkintojenjaon jälkeen Castro keskusteli yleisön kanssa ja pelasi sitten ex tempore-pelin Mexicon jo~kkueen. ja.htaja~ kanssa sankan yleisömuunn ymparolmana. Allekirjoittanut sattui seisomaan juuri vieressä ja näki pelin: 13. Camanera-Castro 1. e4 es 2. Rf3 Rf6 3. Rc3 Lb4 4. Lc4 d6 S. d4 Rc6 6. de: ReS: 7. ReS: dc: LgS Lc3: 10. bc: De ? DcS+ 12. Khl Dc4: valkea antautui. Shakkiolympialaisten päättäjäiset pidettiin eräällä Havannan ulkopuolella sijaitsevalla farmilla. Illallisten yhteydessä esitettiin korkealuokkaista show-ohjelmaa. Shakkijoukkueemme on nyt viettänyt todellakin unohtumattoman kuukauden Kuubassa. Kisojen seuraavalla isäntämaalla, Sveitsillä, tulee olemaan todella vaikea tehtävä, jos se aikoo järjestelyjen suurenmoisuudessa lyödä Kuuban. Havanna Heikki Westerinen 14. SISILIALAINEN VAIHDETUIN VÄREIN Helsingin kansainvälinen turnaus 1. kierros Lothar Schmid Mark Taimanov 1.c2-c4 e7-e5 2. Rbl-c3 Rb8-c g2-g3 6g-g7 4. Lfl-g2 Lf8-g7 Nyt on tultu sisilialaisen puolustuksen suljettuun muunnelmaan vaihdetuin väre~n. Valitsen joskus valkeilla pelatessam. tallalsia avauksia ja tunnen mielestäni hyvin nnden ideat. 5. e2-e3 Kysymykseen tuli myös S. Rf3 d Rge7 7.d3 5. Rg8-h6 Ratsun epätavallinen siirto estää mahdollisen d2-d4. Esim. 6.Rge d4:n jälkeen saa musta jatkossa 7. - ed 8. ed RfS paremman pelin. Sitä paitsi ratsu voi mennä 17 :ään sotilaan siirryttyä. 6. Rgl-e d7-d6 8.a2-a3 Schmidin ensimmäinen epätarkkuus. Valkean aikomus oli valmistella hyökkäystä D sivustalla. Parempi oli kuitenkin 8.Tbl. Pelisiirto menettää aikaa. 8. Lc8-e8 9. Rc3-d5 Luonnollinen vastaus. Kuitenkin 9.d3 oli parempi suoja d4:11c. 9. Dd8-d7 10.d2-d3 Le6-h3 Valkean lähetti on vaihdettava pois siinä kohdassa, joka on valkean IZ-sivustan heikoin. 11. e3-e4 Ei tietenkään I1.Lxh3 Dxh3 12. Rxc7 RgS. 11. Lh3xg2 12. Kglxg2 f7-f5. Mustan suunnitelma on selvä: hän ValmIStelee K-hyökkäystä. On huomattava miten valkea 8. ja 9. siirtojen epätarkkuuden VUOkSI ei löydä aktiivista jatkoa., 13. f2-f3 Rc6-d8 Ratsu siirtyy K-sivustalle ja vapauttaa samalla ruudun c6 sotilaalle. 14. Lcl-e3 c7-c6 15. Rd5-c3 Rd8-e6 16. Ddl-d2 Rh6-f7 Musta on kehittänyt voimansa harmoonisesti ja on valmiina ottamaan vastaan valkean kaikki yritykset missä tahansa. ESIm fxe 18. Rxe4 ds tai 17.ef gf 18. d4 ed 19. Rxd4 ReS ja mustalla on parempi peli. 17. Tal-bl Jälleen epäröintiä. Heti 17. b4:n jälkeen Schmid pelkäsi Rc7:ää Ja edelleen ds, mikä olisi saattanut valkean VaIkeuksiin a7-a6

8 38 39 Kavala siirto. Jos nyt 18. b4, niin b5, mutta jos valkea haluaa estää tämän ja pelaa kuten pelissä a2-a3... niin a6-a5!... jälkeen valkea menettää täysin otteensa kuninga tarsi vustalla. 19. b2-b4? Schmid oli harkinnnt tätä siirtoa pitkään ja teki sen nyt väärään aikaan, sillä siirto heikentää valkean asemaa a5xb4 20. Tblxb4 Rf7-d8 Mnsta estää ennalta mahdollisen nhkan sotilasta b7 vastaan ja saa sen jälkeen vapaat kädet toimintaan K-sivustalla. 21. Re2-cl Tämä siirto osoittaa, ettei Schmid vielä tuntennt olevansa vaarassa. Toinen mahdollisuus oli 21. Tbb h7-h5! :Merkki hyökkäyksen alkamisesta. Uhkaa sekä h4 että f Rcl-e2 Valkea myöntää virheensä, mutta liian myöhään f4! 23. g3xf4 Valkean vetäessä lähettinsä f2:een tai gl :een nhkaa Lh e5xf4 24. Le3-f2 Sf4 ei ole lyötävissä, sillä 24. Rxf4 Rxf4 25. Lxf4 Lxc3:n jälkeen musta menettää upseerin Re6-g5 25. Re2-g1 Estää shakkauksen h3:sta, mutta suo mahdollisuuden mainio on sommitelmaan. M. Taimanov (siirto) Rg5xf3! 26. Rglxf3 Ei tietenkään 26. Kxf3, sillä Dg4 matti Dd7-g Lf2-g3 f4xg3 28.h2xg3 Jatkossa 28. h3 Dd7 29. Kg3 Re6 valkean asema käy toivottomaksi h5-h4! Nopein tie päämäärään. 29. Rf3xh4 Jos 29. Re2, niin h Tf8xfl 30. Kg2xft Dg4xg3 31. Rh4-g2 Dg3-f Kfl-gl 32. Kel:n jälkeen riittää Lxc3 33. Dxc3 Dxg Lg7-d Kgl-h2 Df3--h Kh2-g3 Dh5-e5+ valkea luovutti. Suomen Shakille M. Taimanov/ MN 15. KUNINGASINTIALAINEN PUOLUSTUS Helsingin kansainvälinen turnaus, 4. kierros, V.Osnos (Neuvostoliitto) L. Schmid (Länsi-Saksa) 1. c4 Rf6 2. Rc3 d6 3. d4 e5 4. Rf3 Rbd7 (Peli alkaa vanhaintialaisella puolustuksella, johon Schmid tuntee erityistä mieltymystä. Ojasta vastaan hän pelasi 6. kierroksella 4. - Rc6, johon Ojanen vastasi 5. dxe5 Rxe5 6. Rxe5 dxe5 7. Dxd8+ Kxd8 8. Lg5 c Kc7 10. e3 Lb4 ja musta sai melko mukavan pelin. Yleensä ei vanha intialaisessa ole suositeltavaa vaihtaa e5:ssä. Vuosi sitten pelissä Botvinnik-Schmid tapahtui 5. d5 Re7 6. e4 g6 7. g3 Lg7 8. Lg Rd7 10. Rel f5 11. Rd3 h5 12. f4 ja vaikealla on pienehkö etu /Euroopan joukkuemestaruuskilpailut/. Vielä paremmin pelasi Krogius Besseriä vastaan samoissa kilpailuissa: 6. Lg5! Rd7 7. e4 g6 8. h4 h6 9. Ld2 Lg7 10. h5! g5 II. g4 Rc5 12. Rh2 c6 13. Le Le3 cxd5 15. cxd5 Ld Db8 17. b4! ja vaikealla on suuri asemaetu. Avaus muuttuu tässä pelissä tavalliseksi K-intialaiseksi) 5. e4 g6 6. g3 Lg7 7. Lg c6 9. h3 Db6 (Normaalijatko 9. - exd4 10. Rxd4 Rc5 11. Tel Te8 12. Dc2 a5 13. Le3 on läpikotaisin tutkittu ja antaa valkealle paremman pelin. Tästä päämuunnelmasta on yritetty jo pitkät ajat poiketa monin eri tavoin, joista varsin mie- 1\, I \ I lenkiintoisia ovat mm DaS ja pelisiirto 9. - Db6. Pelisiirron tarkoituksena om yhtyä välittömästi painostamaan d4-sotilasta - uhkaahan jo tunnettu sommitelma 10.- exd4 11. Rxd4 Rxe4!. Valkean on myös otettava huomioon c4-sotilasta vastaan kohdistuva uhkaus Db4. Toisaalta»D-partisaani» - kuten TaI sanoo - voi itsekin joutua vaarallisten uhkausten kohteeksi. Joka tapauksessa Db6-muunnoksesta syntyy mielenkiintoisia pelejä molemminpuolisin mahdollisuuksin, joten sitä kannattaa suositella meilläkin enemmän pelattavaksi) 10. Tel (VaIkealla on kaksi strategista vaihtoehtoa, joko pyrkiä säilyttämään jännitys keskustassa pelisiirron tai 10. Tbl avulla tai laukaisemaan se siirroilla 10. d5 tai 10. dxe5. Näistä jälkimmäinen antaa d4-pisteen mustan haltuun ja voidaan jättää huomiotta. Reshevskyn keksimän 10. Tbl jälkeen e4:n syömisestä saa ruokamyrkytyksen: exd4 11. Rxd4 Rxe4? 12. Rxe4 Lxd4 13. b4! /10. Tb1:n tarkoitus! Reshevsky on muuten pelannut Tbl-siirtoa menestyksellisesti myös K-intialaisen klassillista muunnosta vastaani Re5 14. c5! dxc5 15. bxc5 Dd8 16. Lh6 ja musta menettää kvalitcctin, koska Te8 17. Lg5, Reshevsky-Lombardy, USA:n mestaruusturnaus Jos 12. Dxd4, niin 13. Dc2 Re5 14. b3 Dd3 15. Dxd3 H.xd3 16. La3!. On pelattava I{c5 ja jos 12. b4, niin Rcxe4 13. Rxe4 Rxe4 14. Lxe4 L tai Dxd d5 esiintyi mm. kuuluisassa MM-ottelupelissä Botvinnik-Tal cxd5 11. cxd5 Rc5 12. Re1. Mielenkiintoista, että TaI luuli tätä teoreettiseksi uutuudeksi. Kuitenkin se oli esiintynyt jo 3 vuotta aikaisemmin pelissä Petrosjan - Shijanovski Ld7 /Shijanovski pelasi a5, mutta TaI pyrkii nopeaan toimintaan c-linjalla/ 13. Rd3 Rxd3 14. Dxd3 Tfc8 15. Tbl Rh5 16. Le3 Db4 17. De2 Tc4(?) /Boleslavskin mielestä tämä on liian uhkarohkeata. Hänen mielestään piti pelata a5 18. TfeI a4, jonka jälkeen mustalla on erinomainen peli; aktiivinen asema D-sivustalla ja läpimurtomahdollisuus 17-f5. Peli päättyi erittäin sekavien käänteiden jälkeen mustan voittoon/. Peli Petrosjan-Shijanovski jatkui 12. a5:n jälkeen 13. Rd3 Rxd3 14. Dxd3 Dd8? ja valkean hyökkäys D-sivustalla sujui kuin itsestään. Pelissä Kortshnoi-Nezhmetdinov, N-liiton mestaruusturnaus 1957, tapahtui heti Rc5 11. Dc2 cxd5 12. cxd5 Ld7 13. Lo3 Tac8. Pelaamalla Tac8:n sijasta a5 musta saisi Spasskin ja Tolushin mukaan hyvän pelin. Reshevsky pelasi Evansia vastaan USA:n mestaruusturnauksen jatko-ottelussa Tel cxd5 12. cxd5 Ld7 13. Lfl a5 14. Rd2 Re8 15. Rc4 Dd8 16. a4 f5 17. exf5 gxf5 ilmeisin tasa-asemin - koska Reshevsky valkeilla voitti kun taas Buenos Airesissa 1964 pelissä Wechsler-Najdorf samasta asemasta lähtien voitti musta! Mainittakoon vielä peli Geller - \Vade, Tukholma 1952, jossa musta epäonnistui Re8 11. Tbl f5 12. Rg5 Rdf6 13. dxc6 bxc6 14. c5 Dxc5 15. Db3+) exd4 (Voi olla, että Te8 on parempi. Analysoidessaan peliä Lengyel- Gligoric, Amsterdamin alueiden välinen turnaus 1964, Trifunovic ylistää siirtoa 11. d5 esittäen perusteluksi, että uhkaus cxd4 ja Rxe4 poistuu, jonka jälkeen siirroissa Db6 ja Te8 ei ole mitään mieltä ja musta joutuu menettämään vielä joukon tempoja, ennenkuin hän saa pelin käyntiin D-sivustalla. Mainittu peli jatkui c5 12. a3 Dd8 13. Rb5! ja vaikealla on erinomainen asema. TrifunoviCin mukaan ei voi ajatellakaan cxd5 12. cxd5, sillä siirroilla LfI, Tbl, Le3, Rfd2 valkea ottaisi D-sivustan täysin hallintaansa. Peli Gellcr-SteIanov, Kislovodsk 1966, jatkui Rc5 13. Lfl Ld7 14. Rd2 a5 15. Rc4 Dc7 16. a4 Tf8 eikä musta suinkaan ole vailla mahdollisuuksia. Vielä paremmin pelasi mustilla Stein Stefanovia vastaan samassa kilpailussa: Rc5 12. Dc2 Ld7 13. Le3 cxd5 14. cxd5 Tec8 15. Rd2 Dd8 16. Tacl a5) 11. Rxd4 Rg4? (Ilmeisesti Schmid ei tuntenut kuuluisaa peliä Portisch -Gligoric, maaottelu Unkari - Jugoslavia, Budapest 1964, koska Schmidillä ei ole esitettävän jatkossa mitään parannusta. Pelijatkon jälkeen valkea. saa aivan luonnollisin siirroin niin suuren asemaedun, että voidaan melkein puhua jo strategisesta voittoasemasta. Piti yrittää Te8. Esim. 12. Tb 1 Rg4! 13. Rce2 Rge5 14. Dc2 Db4 15. Tdl Dxc4, Bielicki-Polugajevski, Mar del Plata Ra4 DaS 13. Ld2 Dc7 14. Lf4 Rh5 15. Le3 Rc5 16. Rc3 Rf6 17. Dc2 a5 18. b3 Rfd7 19. TabI Rb6 20. a3 Ld7 21. Lfl? f5!, Marivic---IVIinic, Pula Mutta vaikealla on vahva jatko 12. Rc2! Re5 13. b3 Rfd7 14. Ra4 Da6 15. Lfl Rc5 16. Rb2 Db6 17. b4 Re6 18. Le3 Dd8 19. f4, UdovCic-Marovic, Zagreb 1964). 12. Rce2! (Furman Kortshnoi, N-liiton mestaruusturnaus 1957: 12. hxg4? Lxd4. Vielä parempi olisi Spasskin ja Tolushin mukaan Dxd4) 12. Rge5 13. b3 Rc5 14. Le3 a5 15. Tbl Te8 16. Rc3! (Virhe olisi 16. Dc2 Red3! ja Rb4 sekä L. Schmid

9 40 41 Rxe4. Botvinnik pelasi Pachmania vastaan Oberhausenissa Tfl. Pelisiirto on vielä vahvempi, koska e2-ruutu vapautuu tornille, niin että tornin ei tarvitse väistyä Rd3:n jälkeen e-linjalta) (Tässä Schmid poikkeaa pelistä Portisch-Gligoric, joka jatkui Dd8 17. Te2 De7 18. f4! Kuten Gligoric, joutuu Schmidkin niin pahaan ahdinkoon, että kyseessä ei voihe olla mikään kotona keksitty»parannns», vaan pelkkä hätäapusiirto) 17. f4 Rf7 18. Khl(?) (tämän siirron tarkoitusta ei voi selittää muuten, kuin että valkea pelaa aikaa, hän luottaa asemansa ylivcimaisuuteen ja jättää mustalle mahdollisuuden itse heikentää asemaansa. Outo, petrosjanmainen ajattelutapa! Luonncllinen olisi heti 18. Dd2 tai 18. Rc2, esim Lf8 19. a3 Dc7 20. b4 axb4 21. axb4 Re6 22. b5 tai Dc7 19. a3 f5? 20. e5) Ld7 19. Dd2 (Kysymykseen tulee edelleen myös 19. Rc2) Te7 20. a3 Dc7 21. b4 axb4 22. axb4 Re6 (Mustan nappulat ovat sulloutuneet harvinaisen ahtaaseen tilaan. Mustalla ei ole mitään aktiivisia vastapelimahdollisuuksia. Hän voi vain odottaa) 23.Rf3Tee824. TaI Rf8 25. Rd4 Re6 26. Rb3 (Valkea olisi voinut tehdä tämän jo kolme siirtoa aikaisemmin, mutta hänellä on varaa!) Rf8 27. Df2 Le6 28. Rd2 Teb8 (28. - f5 ei ole parempi, sillä 29. Ld4:n jälkeen heikkenee mustan K-asema) 29. Kh2 Txal? (a-linjaa ei saisi antaa valkean haltuun. Piti yrittää Rd8, niin että Le6:lle tulisi pakoruutu f7:ään ja vaarallinen b6-piste voitaisiin varmistaa Rf8-d7:llä. Tämä on tosin vain teoreettista spekulointia, sillä mustan asema ei ole oleellisesti parantunut) 30. Txal De8 31. Ra4 Dd8? (Kukapa näkisi, että tämä siirto häviää kvaliteetin! Parempi De8) 32. f5 Ld7 33. La7 Tc8 34. Rb6 Tc7 35. Lb8!! L. Sehmid (35. siirto) (Kerta kaikkiaan herkullinen ja ainutlaatuinen tapa voittaa kvaliteetti! Tietenkään ei Dxb8, koska 36. Ta8 ja md on matissao Kvaliteetin voiton jälkeen vaikealla on vielä teknillisiä vaikeuksia voitto asemansa realisoimisessa, mutta peliä voidaan kuitenkin jo pitää ratkaistuna) Le8 36. Lxc7 Dxc7 37. Rf3 De7 38. Ta8 Lh6 39. Rc8 Dxe4 40. Dd4(?). Pelaajat ovat jo aikapulassa. Muuten valkea olisi varmaan jatkanut 40. Rg5 Dxf5 41. Dxf5 gxf5 42. Rxf7 Lxf7 43. Rxd6 Lxc4 44. Rxb7 ja b-sotilaan vapauduttua peli on selvä) gxf5 41. Dxe4 fxe4 42. Re7 + Kh8 43. Rd4 Ld7 44. Lxe4 Re5 45. Lf5 c5 46. bxc5 dxc5 47. Re6 Lxe6 48. Lxe6 Kg7 49. Ld5 Ld2 50. Rf5 + Kg6 51. Rh4+ Kg7 52. Tb8 h5 53. Txb7 + Kh6 54. Le4 Rfd7 55. Lf5 Rf8 56. Lc2 Rfd NIMZOINTIALAINEN PUOLUSTUS Rf5 + Kg5. Tässä peli keskeytyi, mutta musta antautui jatkotta (1-0). Tämä peli ratkaisi kilpailun toisen palkinnon kohtalon. Vahinko, että mustan avaus virheen takia kamppailusta tuli kovin yksipuolinen. -AK- Havannan jouklmemaailmanmestaruuskilpailut 1966, alkuerät A. Pomar (Espanja) M. Johansson (Ruotsi) Pohjoismaista suurin, Ruotsi, sijoittui niistä heikoimmin eli 24. sijalle. Ruotsalaisten lehtien shakkitoimittajat tuntuvat olevan hyvin tyytymättömiä tulokseen. Eräänä syynä ruotsalaisten heikkoon menestykseen pitää Kristian Sköld heidän aikaisemmin niin usein kunnostautuneen ankkurinsa Martin Johanssonin huonoa tulosta. Väitetään, että Martin olisi menettänyt uskon kykyihinsä tämän pelin jälkeen dg Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 Lb4 4. e Ld3 d5 6. Rf3 c5 7. a3 (Normaalijatkon Rc6 tai 7. - dxc4 sijasta Pomar vaihtaa siirtojärjestystä ja saa aikaan sen, että musta erehtyy yrittämään hyötymistä valkean linnoittautumattomuudesta) 7. Lxc3+ 8. bxc3 Dc7 9. Dc2 dxc4 10. Lxc4 cxd4 (Musta olisi vielä päässyt normaaliasemaan pelaamalla Rc e5. e-linjan avaaminen tai paremminkin linjojen avaaminen yleensä pelissä, missä vastustajalla on L-pari, on hieman arveluttavaa) 11. cxd4 b6 (Jatkossa b5 12. Ld3 Dxc2 13. Lxc2 syntyvä loppupeli on mustalle vaikea) 12. Dd3! (Vaikeuttaa mustan D-sivustan kehittämistä) Lb7 13. Lb2 Tc8? (Mustan seuraavat manööverit ovat keinotekoisia. Piti pyrkiä Re6:n avulla saattamaan tornit yhteistoimintaan. Syntyvä asema on valkealle hyvin edullinen, hänellä on L-pari eikä nimzointialaisessa normaalia haittaavaa kaksoissotilasta c3-c4:ssä, mutta ei mustan asema suinkaan olisi vielä toivoton) 14. Tel Le4 15. De2 Db a6 (Mnsta joutuu tuhlaamaan aikaa saadakseen ratsunsa peliin. Huomattakoon muuten, että valkean 16. siirrossa tekemä linnoittuminen tapahtuu tässä muunnoksessa harvinaisen myöhään, valkea on käyttänyt aikansa hyödyllisesti ja aloittaa nyt erittäin syvällisen ja elegantin sommitelman) 17. Rg5!! Lxg2? (Musta ei ilmeisesti nähnyt valkean siirtoon sisältyvää erittäin salakavalaa ansaa. Piti pelata h6, esim. 18. Rxe6? Txc4!. Mutta esim. jatkamalla 18. Rxe4 Rxe4 IEi Dxe4, sillä 19. Ld5!!1 musta ei häviä ainakaan vielä, vaikkakin selvä asemaetu pysyy valkean puolella) M. Johansson A. Pomar (18. siirto) 18. Lxe6!! Lxfl (Somrnitelman perusajatus on vieläkin vaikeasti nähtävissä. On selvää, että musta ei pelastu jatkossa Txel 19. Lxf7-1- Dxf7, sillä valkea pelaa 20. Txe1 ja kaikki D-siirrot häviävät, esim. Sköldin mukaan: 20.-Db7 21. Dc4+ ja 22. Dc8+ tai Dg6 21. Tc8+ jne.) 19. Df3!! Lg2 (On harvinainen ilo shakkitoimittajalle saada hyvin omantunnoin sijoittaa kolmeen peräkkäiseen siirtoon kaksi huutomerkkiä kuhunkin! Mustan asemaa ei auttaisi Te6 20. Lxf7 + KiS Kh8 21. Ld a4 b5 22. Txc6 E.xc6 23. Dxc6! ja valkea voittaa) 20. Dxb7 Lxb7 21. Lxc8 Ld5 22. e4! Rxe4 23. Rxe4 Lxe4 24. Tel f5 ( Le6 jälkeen seuraa tietenkin d5) 25. Le6+ Kh8 26. Lxf5 Lc6 27. d5! antautui (1-0). Jos 27. -Ld7 niin 28. Te7. - AK -1 K. Sköld 1 Expressen. 17. PREUSSILAINEN PELI Työväen Shakkiliiton mestaruusturnaus, Kotka P. Palmo (RaumSY) M. Rantanen (Kalevan SK) 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lc4 Rf6 4. d4 (Tätä siirtoa pelataan Suomessa hyvin harvoin, vaikka se lienee yhtä hyvä kuin muodissa oleva 4. Rg5. Koska 4. d4 on vähemmän tutkittu, se tarjoaa suuremmat mahdollisuudet luovaan peliin. Julkaisemme lehtemme tässä ja seuraavassa numerossa katsauksen 4. d4- muunnoksesta, joten voimme pidättäytyä enemmistä huomautuksista, kunnes teoriavaihe päättyy) 4. - exd4 5. e5 d5 6. Lb5 Re4 7. Rxd4 Ld7 8. Lxc6 bxe Le5 10. Rc3? (Selvästi heikompi, kuin katsauksessamme esitetyt teoriajatkot. Valkean sotilasasema heikkenee. Tosin mustallakin on kaksoissotilas, mutta hänellä on L-pari ja valkean kaksoissotilas on epäterveempi. Tämän jälkeen peli on tasan tai mustalla lievä etu) Rxc3 11. bxc a4 Te8 (Mustalle on tärkeätä estää Lc5:n vaihtuminen. Parasta olisi, jos tämän lisäksi L voitaisiin pitää viistorivillä a7-gl. Tulee vakavasti kysymykseen a5!, jolloin 13. La3 ei käy, koska Lxa3 14. Txa3 De7 ja valkea häviäisi sotilaan. 13. Tel Te8 14. La3 Lu6 ja mustalla on erinomainen peli) 13. Rb3 (On sääli siirtää R pois hallitsevasta d4- ruudusta, mutta seuraisi a5 ja ml jäisi vahvimmalle viistorivilleen) U8 14. f4 (On otettava huomioon sekä e5- että e2-sotilaiden puolustaminen. Pelisiirto ei ehkä ole paras, koska se edelleen heikentää valkean s-ascmaa_ Vielä heikompi olisi hyvältä näyttävä 14. Dd4, koska Lf5. Parhaita olisivat 14. Lf4 ja 14. Tel. Uhkaa tosin g6 ja Lg7, mutta e5-sotilas lienee silti puolustettavissa) f6 15. Dd4 Lf5! 16. Df2 (Valkea on jo vaikeuksissa. c2-sotilaan suojaaminen ei käy muulla tavoin päinsä: 16. Ta2 olisi tomille eläkepaikka ja 16_ Tf2 heikentää 1. riviä ja viistolinjaa a7 --g1) Le4? Mustan epäröinti antaa valkealle aikaa mielenkiintoisiin vastamahdollisuuksiin. Piti heti lyödä e5:een: fxe5 17. fxe5 Txe5, jolloin 18. Df4 tai Dg3 seuraisi Ld6. Parhaan 18. Lf4 Te4 19. Lxc7 Dxe7 20. Dxf5 V.Osnos

10 42 43 Ld6 jälkeen mustalla on vaarallinen aloite) 17. Le3 fxe5 18. fxe5 Txe5 19. Df7 + Kh8 20. Lxa7! M. Rantanen (20. siirto) P. Palmo (Kekseliäs siirto, jonka jatkot oli tarkoin laskettava) 20.- Lg6 21. Df2 Tf5 22. De3 TxH + (Siirtoon 'h5 riittänee 23. LeS) 23. Kxfl? (Virhe, jonka pitäisi johtaa romahdukseen seuraavasti: 23. _.- Ld6! 24. Kgl / /24. Rc14? Txa7/ Lxc2 25. Rd4 Le4 26. Rxc6 D g3 Dh3 28. Ta2 1'f8 tai 24. g3 Df Kgl Tc8. Sen sijaan 23. Txfl antaisi puolustautumismahdollisuuksia: Lxc2 ei kävisi lainkaan, koska 24. Rd4 ja 25. Ee Ld6 24. Tf2 pyrkimyksenä edelleen a5 ja LeS) Lxe2? 24. Rd4 Le4 25. Kgl? (Tämänkin siirron pitäisi johtaa välittömään häviöön. Ei tietenkään 25. Rxe6 Df6+, mutta 25. Re2:n jälkeen vapaa a-sotilas ja vahva lähetti antaisivat vielä toiveita) De8? (Musta voittaisi upseerin ja pelin heti pelaamalla c5 26. Re6 De8 tai 26. Re6 De7 27. Exc5 1'xa7 28. Exe4 Ta8 ja Dxe4 tai 27. RxIS Txa7 28. Tfl 1'a8 29. Df4 Kg8) 26. Re2 Db7 27. Ld4 c5! (Ei Db2 28. c4!) 28. Lxc5 Db2 29. Tfl Lxc5 30. Oxc5 h6 31. Tf8+ Txf8 32. Dxf8-1- Kh7 33. Dfl Ld3 34. Kf2 Db Kel Da6 36. Kd2 c5 37. Df3 Le4 (On vaikeata osoittaa, missä musta on tehnyt virheen. mutta hänen pelinsä ei ole ollut voitettavissa enää moneen siirtoon) 38. De3 Oxa4 39. Dxc5 Dc Ke3 Lxg2 41. Dd4 Obl 42. Dd3+?? (Erittäin karkea virhe, joka voidaan selittää vain sillä, että valkean on täytynyt olla aikapulassa, jolloin siirto Lfl jäi näkemättä) Dxd Kxd3 UI 44. Ke3 Lxe2 45. Kxe2 Kg6 ja valkea antautui vasta 53. siirrossa (0-1) - AK SISILIALAINEN PUOLUSTUS Savonlinnan yhteisliittoturnaus, Kauneuspalkinto. S. Järvinen (HTS) N. Saadetdin (Kuopion SK) luokka, 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Rf3 e6 (3. - e5:n jälkeen ei tietenkään käy 4. l'{xe5? Da5+, mutta 4. c3 antaa hyvän pelin. Kotimainen peli Krogius-A. G. Ojanen vuodelta 1951 on kiertänyt laajalti maailmaa: 4. -dxc3 5. Exc3 d6 6. Lc4 h6? 7. Lxf7 +! Kxf7 8. Rxe5+! Ke7 9. Rd5+ Ke6 10. Dg4+ Kxe5 11. Lf4+ Kd4 12. Le3+ Ke5 13. Df4+ l(e6 14. Df5 + matti. Normaaliasemiin pyrkivän pelisiirron lisäksi ovat hyviä 3. - Rf6 ja 3. _. DaS +) 4. Ld3? (Jos valkea aikoo pelata Morran gambiittia uhraa malla sotilaan c3:ssa, on tämän lähetin paikka c4:ssä) 4. - Rc g6? (Heikentää mustia ruutuja. Hyvän pelin saisi musta esim c15:11ä, 6. exd5 exd5 7. c3 dxc3 8. Rxc3 Rf6 9.Tcl + Le7 10. Rg5? h6 tai 10. LgS Le6!) 6. c3 dxc3 Kirjallisuutta irving Chernev, The most instructive games of chess ever played. 62 masterpieces of modern chess strategy... 18,- 1. A. Horowilz ancl Jack Stra!ey Battell, The best in ches,s 25,20 Paul Keres, Ausgewählte Partien Zugleioh ein Lehrbuch des praktischen Schachs 27,80 John M. Rice, Michael Lipton and Barry if'. Barner, The twomove ohess problem: Tradition and development ,20 Roman Toran, David Bronstein. Schoepfergeist der neuesten Schachrichtung... 14,50 AKATEEM!NEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 2 - Helsinki Rxc3 a6 8. Rg5!? Lg7 9. Rxf7!? (Järvinen on ainakin helsinkiläisissä shakkipiireissä saanut huomattavaa kuuluisuutta hurjilla, usein varsin epäkorrekteilla uhrauksillaan. Tässäkään pelissä emme tahdo uskoa uhrauksen korrektisuuteen, mutta käytännölliset mahdollisuudet ovat kuitenkin hyvät mustan heikon 5. siirron takia) 9. - Kxf7 10. f4 h5? (Mustalla ei ole varaa heikentää g6-pistettä. Ehkä olisi viisainta pyrkiä kuninkaalla turvaan: d6 11. f5 Ke7 12. Lg5+ Lf6) 11. f5 Ld Khl gxf5 13. exf5 e5 14. Lc4+ Kf ! b5 (On saatava T 7. riville) 16. Dd3! d5 (Jos bxc4, niin 17. Dg6 Ta7 18. f7! Rge7 tai Rf6 19. Lh6+ voittaen) 17. Dg6 Ta7 18. Lxd5? (Kauneusvirhe. Heti ratkaisisi 18. f7!) U5 19. f7! N. Saadetdin (19. siirto) S. Järvinen Dxd5 (Jos 19.-Lxg6, niin 20. fxg8d+) 20. fxg8d+ Dxg8 21. Txf5+ Tf7 22. Lh6+ Txh6 23. Dxh6+ Ke7 24. Txf7 + Dxf7 25. Dxc6 Df2 26. Rd5+ Kf7 27. Tel antautui(i-0). - AK- 19. SISILIALAINEN PUOLUSTUS Santa Monica, 1966 B. Larsen (Tanska) T. Petrosjan (Neuvostoliitto) Suuren shakkimesenaa tin rva Pia tigorskyn. jonka aviomies on maailmankuulu sellisti, rahoittama kansainvälinen shakkiturnaus keräsi jälleen edustavan suurmestarikaartin aina maailmanmestaria ja MM -ehdokasta myöten. 1. e4 c5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 g6 5. Le3 Lg7 6. c4 Rf6 7. Rc3 Rg4 8. Dxg4 Rxg4 9. Ddl Re6 (Usein esiintynyt asema, jossa Petrosjan kärsi 1950-luvun loppupuolellasensaatiohäviön Reshkolle, mutta v voitti MM-ehdokasturnauksessa Jugoslaviassa Paul Keresin loistopelissä. Myös Larsen on pelannut tätä muunnosta mustilla) 10. Dd2 d6 11. Le2 Ld Tadl Le6 14. Rd5 Te8(?) (Tässä piti pelata Rc5. Nyt valkea käy energiseen K-hyökkäykseen) 15. f4 Rc7 16. f5 Ra6 17. Lg4 Rc5 18. fxg6 hxg6 19. Df2 Tf8 20. e5 (Vaihtamalla c5:ssä ja ratsushakilla f6:sta voittaisi valkea kuningattaren tornista ja lähetistä, mutta mustan asema olisi kuitenkin vahva) Lxe5 21. Dh4 Lxd5 22. Txd5 Re6? (Jos Petrosjan olisi nähnyt valkean 25. siirron hän olisi epäilemättä valinnut e6, jonka jälkeen olisi vaikeata osoittaa valkealle mitään suoraa voittojatkoa) 23. Tf3 Lf6 24. Dh6 Lg7 T. Petrosjan B. Larsen (25. siirto) (Mitä nyt, D takaisin, vai?) 25. Dxg6!! (Musta on kypsä. Jos Rc7, niin 26. Dxg7 + ja matti 3. siirrossa. Jos fxg6, niin 26. Lxe6+ Kh7 27. Th3+ Lh6 28. Lxh6) Rf4 26. Txf4 fxg6 27. Le6 Tf7 (Tai Kh7 28. T114+ Lf6 29. Lxh6! Tf5 30. Txf5 gxf5 31. Lf7! e5 32. Th3 ja mattiuhkaus 33. Lf8 ratkaisee. Vaikka musta on voitolla materiaalia, vaikealla on suuri ylivoima K-sivustalla. Mustalla ei ole mitään sanomista, koska hänen a8-torninsa on täysin viraton eikä D:lläkään ole paljon sanomista) 28. Txf7 Kh8 29. Tg5 b5 30. Tg3 antautui (1-0). Jälleen yksi noista MM Petrosjanin katkerista tappioista Bent Larsenille, joita hänen osakseen on koitunut jo monia. - AK - / B. Larsen I Ekstrabladet.

11 44 KIRJEPELIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - 6. henkilökohtainen MM-turnaus Liittomme jäsen Risto Kauranen, Jyväskylä, on saavuttanut Euroopanmestaruusturnauksessa toisen sijan ja samalla päässyt 6. henkilökohtaiseen MM-turnaukseen, joka alkaa Onnittelumme Kauraselle. Tämä kannustakoon kaikkia jäseniämme yhä tiiviimpään harjoitteluun kirjeshakissa. Kaurasen näytepeli, joka tosin on maaottelusta Itä Saksaa vastaan, puhuu puolestaan. Liittomme toiminnassa tapahtuu jatkuvasti erilaisia turnauksia mm. II joukkue SM-turnaus , josta jo ilmoitus tämän lehden näytenumerossa 1. Teematurnaus alkaa tammikuun ls päivänä Non-stop turnauksia myös jatkuvasti. Nyt juuri marraskuun 14 päivänä alkoi 1 luokan ryhmä 13 seuraavin osanottajin: 1. Kyösti Lahjo, Karihaara, 2. Heikki Tätilä, Kiuruvesi, 3. August Videman, Pietarsaari, 4. Pekka Rinne, Helsinki. S. Aulis Repo, Helsinki, 6. Pertti Lindgren, Helsinki ja 7. Mikko Rajaranta, Lahti. Kaikista näistä alkavista turnauksista antaa tietoja liiton turnausjohtaja Usko Peltonen, Järvenpää, Huvilakatu 11. Maaottelusta Suomi-Itä-Saksa Ranskalainen Risto Kauranen (Suomi) 1. e4 3. Re3 S. a3 7. a4 e6 Lb4 Lxe3+ puolustus Reinhard Fuchs (Itä-Saksa) 2. d4 4. es 6. bxe3 ds es Re7 Tiesin vastustajani kv.-mestari Fuehs'in olevan juuri pelattavan ranskalaisen puolustuksen erikoistuntija ja tästä syystä vältin tässä paljon pelattua jatkoa 7. Dg4, joka johtaa terävään, vaikeasti laskettavaan hyökkäyspeliin. 7. Rbe6 9. Dd2 Ld7 11. La3 8. Rf3 10. Ld3 DaS f6 Capablanean muistoturnauksen 1964 voittajaparin Smyslov-Uhlman pelissä tapahtui tässä fxes 12. dxes Tel(?). Parempi olisi ollut 13. La3. Smyslov sai passiivisen avauksen käsittelynsä takia tehdä jatkossa kovasti töitä saadakseen tasapelin. Pelisiirtoni on eräs venäläissuositus, mutta FKF r.y. Toimittaa Usko Peltonen, Järvenpää parempi olisi kenties ollut pelata Smyslov Uhlman pelin jatko ja vasta 13. La fxes 12. dxes Rg6!? Musta saa tällä tavoin tornilinjan auki, mutta toisaalta hänen sotilas-asemansa heikkenee. Parempi oli ehkä Lxg6 hxg IS. De3 b6 Pakkosiirto, sillä eihän valkean lähettiä saanut päästää tärkeään pisteeseen d6. Samalla siirto kuitenkin heikentää mustan asemaa. 16. Tfbl Thf8? Aivan tarkoitukseton siirto, joka johtui varmaankin siitä, ettei Fuehs'n, joka miltei yhtä mittaa pelimme kestäessä osallistui ulkomailla pelattaviin suurturnauksiin, ehtinyt kunnolla syventyä kirjepeliimme. 17. Rd2 Uhkaa 18. Rb d4 18. exd4 Rxd4 19. Re4 De3! 20. Rd6+ Kb8? Hyvä olisi ollut Ke7, joka olisi antanut mustalle hyviä tasapelitoiveita K sivusta sotilaiden heikkoudesta huolimatta. 21. Dxc3 Re Kfl Rxe3 23. Tb3 RdS? Parempi oli tietenkin Rxa4, vaikkakin R joutuu,)paitsioon,) ja valkea pääsee voimakkaasti painostamaan heikkoja k sivustasotilaita. 24. LxeS Ka8 2S. Ld4 Tf4 26. e3 Musta luovutti. Tässäkin pelissä aikainen antautuminen, mutta mielestäni sotilaan häviö ja sotilasaseman heikkous K-sivustalla sekä ennen kaikkea valkean hyökkäys D-sivustalla oli kyllä yhdessä riittävä syy luovutukseen. Huomautukset Risto Kauranen. SM-turnaus 1965 ME luokka. 21. N -intialainen V-M. Huuskonen 1. d4 Ff6 3. Re3 Lb4 S. Ld3 ds dxe4 9. De2 Lb7 puplustus R. Molarius 2. e4 e6 4. e Rf3 es 8. Lxe4 b6 10. Td1 De8 Tavallisin on exd Rb5 Ja tämä taas tapahtuu useimmiten jälkeen 11. dxes DxeS, joten siis esim. 12. RbS Rbd7 13. a3 Lxf3 14. gxf3 DgS+ ls. Kh1 Le7 16. f4 Dh4 17. f3 es. 11. exd4 13. a3 Rxd4 12. Rbxd4 Re6 14. Rxd4 Le7 ls. b3 as Tämä D-sivustan sotilas aseman heikennys ei voi olla hyvä, mutta ehkä IS. - - LdS parantaisi tilannetta. 16. Lb2 es 18. f3 e4 20. f4 DhS 17. RbS 19. Rd4 21. Del! Korotustehtävien ratkaisut: e8djtjljr? pattijke6jke6jke4! 2.? 1. Re4! Idea onkin K-tähti. Petollinen miniatyyri f7! Kxd6jexf4jexd4jKf6 2. f8djtj LjR! Prototyyppi korottumisesta samalla ruudulla ilman lyöntiä. Tämän klassillisen aseman löytämiseen tekijä tarvitsi 12 vuotta! e7! b6jbxe6jbxa6jbs 2. e8djtjljr!»pickanniny» eli musta sotilaspoika on ollut sangen suosittu myös tällä alalla. 30. g7! Re4jexf4jexd4jKf6 2. f8djtjljr! Txf8 3. gxf8djljr! Kaksi perättäistä täydellistä korottumista, ainutlaatuinen mattitehtävä DeS! gl'njtjljr 2. De6jTf4jTh3j Tf2! Valkean siirtojen perustelun jätämme ratkaisijan tutkittavaksi. Erinomaisen vaikea ja muodoltaankin onnistunut 4-siirtoinen gxh7 + Dxh7jKh8jKg7jKxh7 2. exf8djtjljr+! On huomattava, että T- ja L-korotukset perustuvat patinuhkaan (jos D-I- Kxh7 3. gxhs Tel +!) 2. exf8r Kg8 gxhs TxhS 4. Kc1 TbS S. Rd7 Kf7 6. Ld6 Ke8 7. Rf6+ Kf7 8. RdS voittaa e8d! f2 2. DxbS LxbS 3. b8r! Ld3 4. a8l! Le2 S. f8t! Lf3+ 6. Txf3 voittaa. Pienkorotusten vaihtaminen D-korotu ksiin johtaisi pattiin. Hämmästyttävä saavutus, D-korotus ja kolme perättäistä pienkorotusta eri laaduiksi Rdl+ exdid2. Dd3+ Kb23.Dbl+ tasapeli.!. - exd1t 2. Dxe4+ Kb2 3. Del + Kxa2 4. Dxa3+ tasapeli exd1l 2. De2+ Kb4 3. Da4+ Txa4 4. a3+ tasapeli. 45 De6 DeS Re8 22. Td2 Rd6 23. g4! Dh4 g4 sotilas ei ollut edes shakaten lyötävissä Dxg Tg2 Dd7 2S. Re6! vuoksi. 24. Dxh4 Lxh4 2S. RfS Rxe4 26. bxe4 Lf6 27. Lxf6 gxf6 28. Tb1 La6 29. Txb6 Lxe4 30. Txf6 Le6 31.' Rd6 Tab8 32. fs Tbl+ 33. Kf2 Kg7 34. Rxe4 Le8 3S. Rg3 Musta luovutti. Huomautukset V-M. Huuskonen exd1r Dd2+ tasapeli. Pattivaara on tässäkin avaimena. 35. Esipeli: 1. - Kf6jKxg7 2. f8ljt! Ratkaisu: 1. RhS! Kh6jKh7 2. f8rjd! Vrt seuraavaan: A. C. White, Pittsburgh Gaz. Times Kel, Te8, hs, Le6, g3, Rd2, se7, h7 - Kg6, Lh4, Rg8, sd3, e2, f6, g4, gs i2. 1. LfS+ KxfSjKf7jKg7jKxhS 2. hxg8djtj LjR! Te8! Lxa4jLe8jLe6jLd7 2. f8djtj LjR+! 3. Dd8jTxf7jRxdSjRxe6 Korotusten valinta on erittäin hienosti perusteltu h8d+ Kg6 2. g8t+ Kxf7 3. e8l+ Ke6 4. d8r+ ja mustan on pakko tehdä valkoisesta matti. 38. Valkean siirtäessä 1. - hxg8t 2.Td8+ exd8r matti ja mustan siirtäessä 1. Kxe8 hxg8l 2. Td8+ exd8d matti. Vaikuttavaa siirtymistä vaihdelmasta ratkaisuun korotuksen muutoksin. N :on ljsyyskuu 1966 tehtävät 1. E. A. Wirtanen, Helsinki. Sivuratkaisusta 1. TxdS+ on ensiksi ilmoittanut M. Räikkönen, Niittykumpu, ja sivuratkaisusta 1. exd8d rouva Toini Kock, Helsinki. 3. J. Hanelius, Kangasala. Siirtopakkomuotoisen edeltäjän on ilmoittanut sen laatija ja omistuksen kohde A. G. Ojanen, Hamina. Tidskrift för Sehaek n:o 7j196S: Kh8 DgS Ta2 g8 La7 sa4 a6 g7 - Khl TaS sa3 bs. Itsematti 2.1. exbs! 13. R. Traufner, Länsi-Saksa. M. Räikkönen tekee matin jo 7. siirrossa: 1. Te3 Rdl 2. Txd1 Kf2 3. Tb3+ Ke2 4. TaI! Kd2 S. Ta2+ Ke1 6. Le3+!

12 46 47 TEHTÄ'VÄ'SHAKKIA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKAT Puheenjohtaja Osmo Kaila, Haahkatie 135. HELSINKI 20 (674522) Ulkoas.siht. Jan Hannelius, Lukonrinne 32. KANGASALA (Tampere ) 21. C. Mansfield 2. palk. BCPS Ins. N. Petrovic 2. palk.»springaren» G. W. jensch 1. palk.»die Sehwalbe» 1954 KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTOIMINTAA FIDE:n 10. tehtäväkongressi pidettiin Barcelonassa Virallinen pöytäkirja on ST:n hallussa ja sen asiasisältö on selostettu syyskuun kokouksessa. Meidän kannaltamme tärkein päätös oli Suomen hyväksyminen pysyvän tehtävätoimikunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Lainaamme tähän kappaleen em. pöytäkirjan johdannosta:»toimikunta on suuressa kiitollisuudenvelassa Barcelonan piirikunnalle, Espanjan Shakkiliiton presidentille F. Herakselle, Barcelonan kaupungille, Espanjan Tehtäväyhdistyksen presidentille A. F. Argiiellekselle ja kaikille muille, jotka ovat myötävaikuttaneet kongressin täydelliseen onnistumiseen. Kokouspaikkana oli Kata10nian historiallinen keskuskirjasto. Herra A. F. A rgiielles oli hoitanut ennakkovalmistelut kerrassaan loistavasti, eikä säästänyt vaivojaan huolehtiessaan mukavuudesta ja viihtyisyydestä. Hänen ansiokkaina avustajinaan olivat R. Bacher ja H. Lammer.» Yhdymme varauksetta yllämainittu un lausuntoon' tuntien samalla velvoittavan paineen, sillä 11. kongressi pidetään toimi kun - nan toivomuksen mukaisesti Suomessa Pitopaikkana on Tampere. Päätös tehtiin ST:n syyskuun kokouksessa. Valmistelutoimikuntaan valittiin J. Hanelius, O. Kaila, M. Myllyniemi ja E. Paalanen. FIDE:n pysyvä tehtävätoimikunta myötävaikuttaa omalla sarallaan kansainvälisten suhteiden kehittämiseen ja lujittamiseen, luodessaan edellytykset tehtävätaiteen edistämiselle koko maailmassa. Huomattavin tähänastinen saavutus on valiotehtäväalbnmien jatkuva julkaiseminen. Niiden avulla pyritään tuomaan päivänvaloon myös menneisyyden aukko. Näin ollen albumit ajanmittaan mnodostuvat tehtävätaiteen historiallisiksi lähteiksi, joista on arvokasta apua sekä laatijoille että tutkijoille. Suurin ansio tehtäväshakin käytännöllisen organisaation toteuttamisesta lankeaa ennen kaikkea tehtävätoimikunnan ensimmäiselle presidentille, nykyiselle kunniapresidentille N. Petrovicille, joka seuraavassa tehtäväesittelyssämme on saanut kunniapaikan nykyisen presidentin, maailmankuulun C. 11{ ansjieldin ja varapresidenttien keskellä. Esittely tehtävien ratkaisnt: 21. Täydellinen vr-pyörä, jonka kaikki houkutukset md torjuu vain yhdellä tavalla kerrallaan. 1. Rg2! 22. Valkean alkaessa (vaihdelma): 1. - Df7 2. Re5 Le3 matti. Mustan alkaessa (ratkaisu): 1. Re1! Df7 2. Db1 Le3 matti. Selkeä päästöa ja tus j a ainoa tapa säilyttää tempo-etu md:n»piilottamiseksi». 23. Mustan alkaessa (esipeli): 1. - Ke5/ Ke4 2. Le3/Tf4 matti. Ratkaisu: 1. Re3! (uhkaa 2. De4 matti) Ke5/Ke4 2. Dd6/Tb4 matti. Vaihto matit L-kiinnitystä hyväksikäyttäen on saatu näppärästi aikaan taloudellisesti ja ilman sotilaita Rf6 f2 2. Rxe4+ Kb4 3. Rxf2 Ka3 4. Rd1 b2+! 5. Rxb2 Ra5 (jälleen mattiuhkans) 6. g8d Lxg8 7. Kb1 (7. Lxf4? Rb3+ ja Lh7 matti.) Lh Kcl Re2+ 9. Kd2 Rd4! Musta tietää, että kolme kevyttä upseeria aina voittaa yhden kevyen. 10. Re4 +! Rxe4 11. Ke3 Rf3 12. Ld6+ Rxd6 patti. Kiitämme Aarne Dnnderia tästä tehtävästä, jonka pattiasema on eräs kauneimpia mitä hän tuntee. 25. Esipeli: 1. - e5+/cxd5+/kxd5 2. Rfd6+/Red6+/Rh8+ Ratkaisu: 1. Dg4! (nhkaa 2. De2+) c5+/exd5+/kxd5 2. Red6+ /Rfd6-1-/Ddl + Yllättävää vaihtopeliä, jossa R-siirrot vuorottelevat keskenään Df8! Siirtopakkotehtävä, jonka teho perustnu yllättävään alkusiirtoon ja e-sotilaan päästöön. Täydellinen korottuminen»sehwalben» eripainoksena saapui Theodor Steudelin kirjanen»sie Allumwandlung im Problemsehaeh» liitteenään tri Werner Speckmannin 2-siirtoistutkielma. Lähes 200 knvion joukossa ovat Pohjoismaat erittäin hyvin edustettuina. Snomea edustavat Pentti Sola ja H. Laaksonen, tehtävä knmmallakin. Annamme esimerkkitehtävien puhua. jatko slv !.. fl. 24. B. A. Saharov.1. kiitosm.»trud» 1947 ~1I m 4+7 i I~ ~~ F. Abdurahmanovic Jugoslavian Liittotasavaltojen turnaus palk. 25. Ins. N. Petrovic 1-2. palk.»ameriean Chess Bulletin» Trl N. Hoeg Nordiske Sehaekbund 1905 Kunniamaininta jan Mortensen»Stella Polaris» n:o 1/ Trl M. Niemeijer»Sadatschi i Etjudi» 1928 lo-h

13 Bo Lindgren»Lippische Landeszeitung» palko 33. A. Cheron»J ournal de Geneve» A. HiIdebrandt 1. palle»springaren» Josef Breuer»Die Schwalbe» K. H. Hannemann»N ationaltidendc» K. H. Hannemann»Tijdschrift N.I.S.B.» H. Lommer» J ournal de Geneve» palko R. Prytz»Nationaltidende» ~ ij _ 1_ _!~gj.h _Q i H. Laaksonen 1. pa1k.»feenschach» 1955 a2 5+7 UUTISIA 100 MESTARIEHDOKASTA Vuonna 1955 annettiin Suomessa ensimmäiset mestariehdokkaan arvot. Lähimpänä päämääränä oli saada väliporras 1 luokan pelaajien ja mestareiden välille, jolloin uudet mestarit olisivat pelitaidoltaan mahdollisimman samantasoisia. Kuluneen lähes 12 vuoden aikana on»me-luokka» vakiintunut. Pahimpana puutteena on näinä vuosina ehkä ollut se, että mestariehdokkaat eivät ole ottaneet osaa kilpailuihin riittävän aktiivisesti, ja menettäneet monasti arvonsa kilpailemattomuuden takia. Tämän vuoden alusta lähtien on noudatettu Suomen ja Työväen Shakkiliittojen yhteisiä kilpailumääräyksiä. Mestariehdokkaiden kohdalla tämä on yhdenmukaistanut korottamis- ja säilymissäännöt. Lisäksi sääntöihin tehdyillä muutoksilla on lievennetty»varoituksen» merkitystä, mutta toisaalta on poistettu aikojen yhteenlaskumenettely. Tämän tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä lisäämaan mestariehdokkaiden kilpailu aktiivisuutta. Nykyisin mestariehdokkaan arvon voi saada J luokan liitto- tai yhteisliittoturnauksessa saavutetun yhden tai useamman täsmällisesti määritcllyn palkintosijoituksen perusteella. Lisäksi myös piiriliittojen vastaavaa vahvuutta edustavien turnausten tulokset huomioidaan. Mestariehdokkaan arvon menettää mikäli myönnetty aika, yleensä 3 vuotta, on kulunut mestariehdokkaan saavuttamatta 50 % tulosta ME-turnauksessa tai lisäaikaa muiden kilpailutulosten perusteella. Arvon menettää myös jos kolme kertaa peräkkäin jää alle 50 % tuloksen tai 2 kertaa peräkkäin alle 25 % tuloksen ME-turnauksessa. Mestariehdokas voi ottaa osaa myös 1 luokan liittoturnaukseen, jolloin edellän~ainittua 50 % tulosrajaa vastaa 67 prosentin tulos oli mestariehdokkaiden luettelossa seuraavat 100 nimeä. Nimen jälkeen mainittu aikamäärä on a.o. mestariehdokasajan päättymispäivämäärä, vuosi, kuukausi ja päivä. Mestariehdokkaat Aaltio Erkki Aaltonen Antero Ahlbäck Bror HSK TSY JAKSK Ahlstedt Jouko Ahonen Kalevi Ahonen Pekka Alivirta Orri Bonsdorff Eero Boström Olavi Brantberg Gösta Brantberg Holger Elfving Jörn Eloranta Pekka Ennola Veikko Eriksson Lasse Gostowski Rauli Haila Ahti Halme Olavi Hautala Heikki Havunen Jouko Helenius Juhani Helenius Tauno Hesse Guenter Hirsso Jyrki Hyttinen Leo 1I0nen Urho Isjumoff Leo Jalo Pentti Johansson Arne Joutsen Risto Jussila Aimo Kaasalainen Arvo Kainulainen Kalervo Kasala Veikko Kasanen Juha Kettunen Onni Kiviharju Arvo Kivipelto Kaj Korhonen Erkki Kvist Gösta Kuha Toivo LaihonenE. Laitinen Teuvo Latvio Erkki Lehto Simo Linden Leo Lindroos Henry Luumi Aulis Majuri Viljo Marttinen Pertti Metsälä Kalervo Metsälä Mauri Miettinen Stig Mäki Urho Määttänen Pekka Niemi Valio KÄYS HTS VAMMSK SSK HSM JYVSK HSK PSY GAMB LAHSK TSY KOKKSK KULTSH PSY JÄRVSI( TUTS KÄYS HÄMSK TUTS RAUMS LAPPSK TASK KOTS GAMB HTS EKSK HTS TUTS RIlSY HTS KEMITS SSK HTS KARI-ITS GAMB ESPSK GAMB KALEVA TUTS LAHSK TSY VI1AS HSK GAMB JÄRVSK HTS KOTS LAHSK JÄRVSK EKSK MÄNSK VAMMSK VIISK

14 50 51 Niemimaa Leo ESPSK Nieminen Seppo KALEVA Nikkilä Kauko TASK Nurmesniemi H. HÄMSK Nupponen Pentti KARHTS Nurmi Veikko TUTS Nylund Risto SSK Ovaskainen Jorma HSK Paasu Arvo HTS Porrasmaa Timo SSK Puustinen Mauno KARHTS Ranki Kauno TSY Rasp Terho LAPPSK Rikkonen Pekka RIlSY Ruonala Lauri KEMITS Ruotanen Aarne KEMITS Räikkönen Martti HSM Römpötti Pertti KUOSM Saadetdin Nuretdin KUOSM Saari Antti TASK Saarinen Olavi HTS Sabel H. VAASS Sahlberg Erkki HSK Santanen Pauli PSY Sillanpää Onni HTS Sirldä Mauri TSY Suominen Raimo TUTS Suuronen O. HÄMSK OG Syrjälä Osmo SS1\: G Teppo Raimo VAASS Toivonen Aulis KÄYS Toivonen Paavo KULTSH Tompuri Ismo KARHTS Vahderpää Risto LEMPSK Vainio Veli KUOSM Venäläinen Unto LAHTS Vestu Matti PSY Virolainen Pentti IMSH Virta Seppo KOUSK Virtanen Esa HSK Vuorenpää Sirkka-Liisa GAMB 6(., Äijälä Jorma I<.IlSY Äijälä Jouko luisy Äijälä Pauli lulsy A. KIVIAHO LIITON PIKAPELIMESTARIKSI Kaikkiaan 110 pelaajaa oli kokoontunut Karjalan Yhteiskoululle ratkomaan Suomen Shakkiliiton henkilökohtaisia pikapelimestaruuksia. Useimmissa luokissa muodostui kilpailusta tavattoman tasaväkinen voittajan selvitessä M-luokassakin vasta uusinnan jälkeen. Osanottajamäärästä johtuen pelattiin lauantaina alkupelit M-luokassa, jossa 26 pelaajaa oli jaettu kolmeen alkukilpailuryhmään, josta kustakin neljä parasta selvisi sunnuntaina pelattuun loppukilpailuun. Alkukilpailu oli pelattava myös 1 luokassa 27 osanottajan kesken sekä II luokassa, jossa oli 26 osanottajaa. Muut luokat pelattiin suoraan loppukilpailuna. Tulokset: Avoin M-Iuokka: 1) A. Kiviaho M HSK (17Yz (8Yz+9) uusinta 2-0, 2) J. Sorri M LaSK 17 Yz (8+9 Yz), 3) K. Kivipelto ME Gamb 15Yz (7Yz+8). 4) J. Ovaskainen ME HSK 14 (8+G), 5) H. Koskinen M Gamb 12Yz (8Yz+4), 6) A. Sneitz M HSK 11Yz (5Yz+6), 7-8) I. Tella 1 ImS-48 ja O. Alivirta ME SSK 10 Yz, 9) Jo. Äijälä ME RiiSY 8,10) M. Sirkiä ME TSY 7,11) E. Puolimatka II ImS-48 4 Yz, 12) M. Urpalainen II Ims-48, 3. Sijoituskilpailu: 1) E. Ridala HSK 7 Y2 (10),2) V. Lifländer ImS-48 7,3) P. Rikkonen RiiSY 6Yz. ME: 1) J. Kasanen SSK 14 (24) ( ),2) G. Kvist Gamb 13 (2Yz+3Yz+2Yz+ 4Yz), 3) S. Nuotio HSK 12Yz (4-1-4 Yz-I-3-1-1), 4) P. Eloranta LaSK 12, 5).EI. Broman SSK 11 Yz, 6--7) V. Kiviluoma I-ISK ja S. Mietti nen EkSK 10 Yz. 1 luokka: 1) J. Sellberg VaaSS 16 (22) (8+8), 2) 1'. Sopanen TSY 15 (7 +8) uusinnassa 3, 3) T. Talasterä PSY 15 (7 +8) uusinnassa 2,4) R. Heikkilä HyvSK 15 (8Yz+6Yz) uusinnassa 0, 5-6) O. Viinanen ImS 48 ja Y. Övermark LapSS 12 Yz, 7) K. Siren PieksSK 10, 8) S. Aalto PSY 9 Yz. Sijoituskilpailu: 1) J. Koskinen PSY 12Yz (14), 2) S. O. Willberg EkSK 12, 3-4) Y. Berghäll EkSK ja L. Suuronen SSK 10. II luokka: 1) K I(arttunen ImS (7 +8) uusinta ) V. Liukkonen SSK 15 (7 Yz+7 Yz), 3) J. Luoma LapSS 13 uusinuassa :1 Yz, 4) K. Marjamäki Gamb 13 uusinnassa 1 Yz, 5) V. Hämäläinen SomSK 13 uusinnassa 0, 6) T. Högberg KarSK 11 K Sijoituskilpailu: 1) N. Latvanen KerSK 10Yz (16). III luokka: 1) J. Kallio RauSY 30Yz (36), 2) M. Keski-Hakuni TikkSM 24Yz, 3) J. Unhola LapSS 24, 4) T. Tukkinen TapSK 23 Yz. IV luokka:z 1) Pe. Sopanen TSY 33Yz (44), 2) J. Karvinen TSY 29Yz, 3) M. Huhtala LapSS 26. Kilpailujen johtajana toimi SSL:n puheenjohtaja E. Helme ja tuomarina TShL:n sihteeri T. Satukangas. Synteesitehtävä Mikä on lyhin tie alku asemasta seuraavaan tilanteeseen: V: Ke1. sa2, b3, c2, d2, e2, f2, g3, h2=9 M: Ke8, sa7, b6, c7, d7, e7, f7, g6, h7=9? Vastaukset toimituksen osoitteella. Palkinto' SHAKKIT ARVIKKEITA Shakkimuistio Sisältää mm. Maailman Shakkiliiton (FIDE) säännöt 2,50 Suomen ja Työväen shakkiliittojen kilpailusäännöt Suomen pikapelisäännöt (mikäli sääntöihin tulee muutoksia, uusimme ne vastaavasti muistioon). Monradin järjestelmän sovellutus, kilpailutuloksia, pelipöytäkirjoja, kierrostaulukoita, turnaustaulukoita Shakkikelloja, hyviä venäläisiä 39, Suomalaista shakkikirjallisuutta Pelipöytäkirjoja Shakkinappuloita Shakkilautoja ym. ym. Pyytäkää shakkitarvikehinnastomme. Seuroille shakkitarvikkeista 10 %:n alennus. VALLILAN KIRJAKAUPPA Mäkelänkatu 31 Helsinki 55 Puh TOIMINTAKALENTERI Kaikelle järjestö- ja kilpailutoiminnalle on tärkeätä suunnitelmallisuus. Parhaiten tätä shakin alalla edistetään luomalla toiminnan suuntaviivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suomen Keskusshakkiliitto maan shakkitoiminnan ylimpänä yhdistävänä organisationa haluaa tässä suhteessa olla apuna shakkitoimintaa järjestäville liitoille ja yhdistyksille. Tämän käytännöllisenä toteuksena julkaistaan Suomen Shakin jokaisessa numerossa toimintakalenteri. Pelin säännöt ovat seuraavat: Luetteloon pyritään saamaan kaikki muut kotimaiset shakkitapahtumat paitsi puhtaasti seuratoimintaan liittyvät. Ulkomaisista tapahtumista tulevat mukaan ne, joihin osallistuu suomalaisia tai joihin heillä on mahdollisuus osallistua. Maininnat ovat suppeita vain ajankohdan, järjestämispaikkakunnan ja tilaisuuden laadun selvittäviä. Erikseen voi Suomen Shakin toimitukselle lähettää tarkempia tiedoituksia ja kilpailukutsuja. Tiedot merkitään listalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Täten on mahdollista, että listalla esiintyy kilpailu, johon liittyvää anomusta ei ole vielä käsitelty kaikissa portaissa. Näin lista on apuna myös kilpailuja suunnitteleville. Tässä yhteydessä todettakoon, että liitto- ja yhteisliittoturnauksia koskevat anomukset on toimitettava perusliitoille sekä SM -turnausanomukset Keskusshakkiliitolle edellisenä vuonna lokakuun loppuun mennessä. Kalenteri takasivulla. Ilmoitukset voidaan toimittaa osoitteella: Suomen Keskusshakkiliitto r.y. Sihteeri Erkki Latvio Puh to Niittykumpu 3 H 123

15 Toi-.nintaha len teri Tämänkertainen lista on seuraava: Tukholma Ruotsin Shakkiliiton juhlaturnaus Turku Lounais-Suomen mestaruus Helsinki HSL:n mestaruus M, ME, 1-IY luokat Tammikuu Riihimäki Jukolan mestaruus Kaakkois-Suomen joukkuemestaruus Valtakunnallinen Shakinpäivä Tampere Tampereen seudun mestaruus Pori Satakunnan avoin mestaruus min Suomen ratkaisijamestaruus 29. L 12, Jukolan piirin joukkuemestaruus Helmikuu Rauma Satakunnan mestaruus Helsinki Työväen Shakkiliiton vuosikokous Helsinki Suomen Shakkiliiton vuosikokous Helsinki Suomi - Ruotsi maaottelu Maaliskuu 1967 HaIle alueturnaus Helsinki Keskusshakkiliiton vuosikokous Maaliskuu Helsinki Helsingin joukkuepikap. mestaruus Maaliskuu Lahti Lahti-Tampere piiri-ottelu Maaliskuu Tampere Piirin joukkuepikapelimestaruus Pääsiäinen Leningrad Tampereen Seudun Shakkipiirin matka Helsinki SSL:n mestaruus M, ME, 1, naiset, nuoret Helsinki TshL:n mestaruus M, MR 1-II lk. Huhtikuu Helsinki Akat. SL:n pikapelimestaruus Toukokuu Toukokuu Kesäkuu Eesti--Suomi maa-ottelu Turku Piirin joukkuepikapelimestaruus Helsinki Suomen mestaruus Tshekkoslovakia Akateemiset MM-kilpailut Savonlinna Yhteisliittoturnaus 1-Il luokat Riihimäki Yhteisliittoturnaus ME, 1, II Forssa Nuorten SM jälk. synt. Hanko PM-turnaus maajoukkue-, M-, ja 1-1uokat nuoret, naiset Hanko Yhteisliittoturnaus II luokka Tampere Kansainvälinen tehtäväkongressi Joukkuepikapelin SM Työväen Shakkiliiton pikapelimestaruus Suomen Shakkiliiton pikapelimestaruus Ylläolevassa kilpailukalenteri ssa on vielä misten ja naisten SM-kilpailujen sekä joukkuepikapeiin SM-kilpailujen järjestävä avoinna. Tässä mielessä kehoitetaankin kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneita liittoja ja seuroja ensitilassa lähettämään perustellut hakemukset Keskusshakkiliitolle. Mainittakoon, että kierroksen SM-kilpailujen osanottomaksuja kertyy järjestäjälie n. 300 mk. Joukkuepikapelin järjestämisoikeudesta Keskusshakkiliitlo perii maksun, joka on 8 mk joukkueelta. Osanottomaksuksi suositellaan 20 mk joukkueelta. Muiden kilpailujen järjestämisasioissa pyydetään ensitilassa kääntymään perusiiittojen sihteerin puoleen. Paasipaino, Helsin:<i 1966

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ~ I '! Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI 'luottamuspankki

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat SlOmt2n ~ ~11 ~., ( N:o 4 KESÄKUU 1970 ) SHAKK LUOTETTAVA SHAKKKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---"\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suomfln ~~m r---- i~,b, ---"\ l N:o 2 K E S Ä KUU I 9 6 7 ) fihakki.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- "'''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- '''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suom(ln ~.m r'---- "'''d~ --- L N:o 3 ELOKUU 1967 ) SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

r ---- ;;",,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

r ---- ;;,,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Sll(Jm~n &~w ";tii ~?: ~ o r ---- ;;",,~ L ---, N :0 I H U H T I KUU I 9 6 7 ) SHAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI Tervetuloa Napapiirille yöttömään yöhön Suomen vanhimpaan lentopalloturnaukseen. Yhteystiedot Turnauksen johtaja Mikko Vikström 0400-432 498 Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 20.-21.7.2013 Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993 21. MARJOLA TURNAUS 2013 Tervetuloa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SllomlZn , / "luottamuspankki. IlmoittaJ'at tukevat me1:tä - tukekaa ilmoittajiamme

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SllomlZn , / luottamuspankki. IlmoittaJ'at tukevat me1:tä - tukekaa ilmoittajiamme SllomlZn ~awj ~l ~~J, ~, ( ~~:o 3 HUHTIKUU 1972 I, / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ";iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ;iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO Sl10mfln ~~w. ";iii ~~A ~ ~------ l ------, N:o 8 JOULUKUU 1970 j SHAKKI ERÄS 25-VUOTISMUISTO Visa Kivi 1. p. Suomen Shakki 19'+5 Tasapeli Lähemmin sivulla 235 Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! on

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Heinäkuun alussa 2014 voimaan tuleviin sääntöihin on jälleen tullut joukko hienosäädöksi luokiteltavia muutoksia ja muutama täysin uusi sääntökohta.

Heinäkuun alussa 2014 voimaan tuleviin sääntöihin on jälleen tullut joukko hienosäädöksi luokiteltavia muutoksia ja muutama täysin uusi sääntökohta. FIDEn Shakkisäännöt Heinäkuun alussa 2014 voimaan tuleviin sääntöihin on jälleen tullut joukko hienosäädöksi luokiteltavia muutoksia ja muutama täysin uusi sääntökohta. Merkittävin lienee mahdollisuus

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistaka;a tilauksenne vuodelle 1971! SIlOml!-n. "luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistaka;a tilauksenne vuodelle 1971! SIlOml!-n. luottamuspankki SIlOml!-n SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1 ~UOf}U2fl,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 953 J S I a I( I( I ------ a~.~.~ii~ Tämän numeron kansikuva. Shakkiolympialaistemme päänäyttämön julkipuolen kuittasimme shakkiolympialaisnumerossamme julkaistulla

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Turnaustoimisto: Sijaitsee keskuskentän sisäänkäynnin viereisessä kopissa yhteyshenkilönä Karita Koskinen 0400 392782 Puhelinnumeroita:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 OLYMPIAKULTAA NEUVOSTOLIITOLLE JA UNKARILLE Shakkiolympialaislen miesten

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 ELO - L U V U T 1.1.1989 Suomalaiset: 1. Garri Kasparov (SU). Anatol i Karpov

Lisätiedot

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomen 36 'Vuotta,--------- ~ml ~ ---------~ l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomella ei ole suuria mahdollisuuksia selvitä loppukilpailuun, johon pääsee

Lisätiedot

5 / 2010. Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1

5 / 2010. Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1 5 / 2010 SUOMEN SHAKKI Mika Karttunen Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1 SUOMEN SHAKKI SISÄLLYS 5 / 2010 Karttunen voitti SM:n s.4 Marko Parkkinen s. 26 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1 May 25, 2015 Tavoitteet Valmius muotoilla strategisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tilanteita peleinä. Kyky ratkaista yksinkertaisia pelejä. Luentojen rakenne 1 Joitain pelejä ajanvietematematiikasta.

Lisätiedot

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j ~ I f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j Neuvostoliiton shakinpelaajien kirje USA:n shakinpelaajiue Neuvostoliiton shakkijaosto ja lukuisat neuvostoliittolaiset shakinpelaajat ovat lähettäneet USA:n shakinpelaajille

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa.

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. SUOMEN t-ta'kki N:o 4 KESÄKUU 1950 Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. POHJOISMAIDEN SHAKKILIITON kongressiturnaus pidetään Reykjavikissa 28. 7.~10. 8. 1950. Järjestäjänä toimi! ~kaksamb~nd

Lisätiedot