Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI"

Transkriptio

1 r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O. Katajista.

2 SUOMEN SHAKKI 19~7. f)uomen Shakki aloittaa jälleen uuden ajanjakson lehden historiassa, sl.i.ia.vuoden vm~tuesscl vclihtui myös kustclnlcljcl ja päätoimittcljcl lehdelle. Nuna kolmenatolsta vuotena, joina Altti SaloilCl on lehteä toimittanut on Suomen Shakki mennyt merkittävällä tavcllla eteenpäin. Tästä me ClnnClmme hänelle pysyvän tunnustuksen ja kiitoksen. Hyvät?haki.nharrastajClt l Lähtiessämme uudelle taipclleelle, toivon että yhtel~tolmmt.a J? hyvä henki säilyisi edelleen. Tulen pyrkimään pmannuksun yhteistolmmnasscl en11sen kokeneen toimittajakunnan kclnssa että le.~de.n sisältö va~taisi r;.i!.tä tmkoitusperiä mitä shclkkilehdelle aset~taan, Nust?.pman;t~ksIsta mita me saamme aikaan tänä vuonna, Te voitte vetaa Johtopaatokset mihin me pyrimme. - Pyrimme siihen että viihdytte Suomen Shakin pmissa, ' Onnellista Uu.tta vuotta! PENTTI SIMONEN SUOMEN SHAKIN ASIAMIESKILPAILU. ASiClmieskilpailu on SClClnut yllättävän rudsacln osanoton. Väliaikatulokset voimme julistcla melko sillä suurin osa lilauksista on tulen:att';f. L apu a n S h a k i s e u r CI tilitti ensimmäisenä Suomen Shakm lll?u~set, Jonka johdosta lähelä.mme seuralle palkintona SUOMEN SHAKIN l~ksl. vuo?ek~i Ja :?inen voittaja oli E s p n S h a k k i k e r h, Joka yhvolma:sestl y~ltll vume vuotisen tilaus määränsä, palkintona myös Suomen Shakm VUOSI kerta. Tähän mennessä tul,ieet tiedot kertovat, että melkein jokainen paikkakunta on parantanut vume vuo11sesta. Mainittakoon esim. Helsingin huima nousu, -,:uoden lopussa.oli jo n. 39 tilaustcl, joka ylittää neljänneksellä vume vuo11sen tuloksen Ja Helsingissä rynnistctöän tavallisesti tclmmikuun alusscl, Joten tulos tulee yli 41. Multa porhaimrnan tuloksen prosentuaahsesll ovat tshneet pienet shakkikcrhot, joka ilolla lodett k '1' k t''j''k 1 k CI oon. - ar emma.va 1C(: atu set saamme jo hel:nikuun numeroon, multa sitä ennen A: s 1 a m 1 e h :.:.k.äyttäkää Clikanne sopivgsli tilo.uskgmpanjan merkeissa, olkoon paamaaranne, "S U ME N S H A K K 1". k. shakkikerhon jäsenelle I - JO alsen OSOITTEEMME oli viime numerossa vanhingossa mennyt vikaan sillä lehtemme osoit.? on: Li i san k a t u 2 7 A. 9. HeI s i n k i. Tarkoituksen.a ~.r:, ella Suo~en Shakin toimitus siirretlöisiin vasta perustettuun Shakbkoclm, JOS siella 111aa riittää. PIIRILIITOT? Pyydä.~me toimihenkilöitänne toimittamaan meille kilpailusuunnitelmc: nne lalle vuodelle.. Samoin tiedonantolehtenne on tervetullut, mistä VOlmme seurc:ta tolmmtao. ja kilpailujanne. Erittäinkin "SHAKINPÄIVÄ" tuloksenne tolmittakaa GJOlssa että saamme yhtc'envedo h k'... tapahtumista eri puolilta maatamme.. -..,,'.. n s a mpmvan S H A K K I K E R H T?. Shakinpäivö on jälleen suuri tapahtuma, jota ei kerhojenkaan osallcl slvuuteta h.~omlo~matta, senvuoksi toimitiakaa ajoissa selostuksenne Suomen Shakbm, et~a saamme ne helmikuun numeroon. Myös tulokset muista tu~naukslstanne Ja kokouksistanne ovat tervetulleita. Kerhot _. lukekaa aswm18hwnne Suomen ShClkin tilclushankinnassa... K~rhot? Oletteko tilanneet Suomen Shakin kerhon arkistoon liitettävaksl.. M~.nel~e. kerh?lle tulee jo.iehti, multa suurin osa ei ole huomannut etta camakm epakohta on polstetlavissa tilaamalla SUOMEN SHAKKI. TULEEKO YSTÄVÄLLESI SUOMEN SHAKKIi SUOMEN SHAKKI ON..TERYETULLUT LAHTA SHAKINHARRASTAJILLEI KAYTA LAHTAKORTTIAMMEI SUot/lEN 1-1 t\,<,<, Suomen Keskusshakkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojell äänenkannattaja N:o 1 SUOMEN SHAKKI Helsinki liisankatu 27 A. 9 Puh PäätOimittaja P E N T T i S I M N E N TILAUSMAKSU /1 vsk. 5 mk Ulkomaille 7 mk Ilmestyy 12 numeroa POSTISIIRTOTILIT Suomen Sh.kki 5149 Pentti Simonen 9582 Osoile HELSINKI SUOMEN SHAKINHARRASTAJILLE Shakin syntymäpaikka. ja -aika on jäänyt historian hämärään. Mutta siitä saakka, kun tutkijoitten silmä on pystynyt seuraamaan sen kulkua ja kehitystä, shakki on jatkuvasti voimistunut j-a levinnyt yhä laajemmille alueille ja yhä syvemmälle eri kansankerrosten keskuuteen Samalla on pystytty vähitellen tunkeutumaan yhä pitemmälle siihen kauneus- ja ajatusarvojen aarniometsään, jonka shakki 'On ympärilleen rakentanut. Olipa shakin voima 'ja viehätys mikä tahansa, tosiasia 'On, että jokainen shakinharrastaja pelivahvuudestaan huolimatta pääsee 'Osalliseksi sen arvoista. Ja ennen kaikkea se on ristiriitaisuuksien, väkivallan, poliittisten intohimojen ja solien pirstomassa maailmassa rauhan keidas, arvokas kans'oinvälinen yhdysside, jonka sisällä valkeat, mustat, keltaiset, ruskeat ihmiset ja kansat puhuvat samaa kieltä, pyrkivät samoihin päämääriin ja tuntevat mielenkiintoa ja myötätuntoo toisiansa kohtaan. Senjälkeen kun shakinharrastus on muuttunut pelkästä pintapuolisesta ajanviet!eestä sy-y'emmäksi shakkitaiteeksi kilpaluineen, mielipidevaihtoineen ja. tutkimustehtävineen, tarvitaan shakinharrastajien kesken ehdottoman välttämättä myös keskinäistä-kirjallista yhteyttä Suomessa 'On yhteisen shakkilehden ilmestyminen ollut suuren työn ja vaivan takana. Mutta se on toimintansa keskeytymisistä huolimatta pyrkinyt aina yhä uudelleen elämään ja jatkamoan sille kuuluvaa ensiarvoisen tärkeätä tehtäväänsä. Suomen Shakki on jatkuvasti toiminut Suomen kaikkien shakinharrastajapikien yhdyssiteenä Kun se nyt lähtee uuden päätoimittajan ja kustclntajan toimesta jatkamaan entistä rohkeampien suunnitelmien alaisena tietään, on muistettava, että tehtävä on ennen kaikkea taloudellisesti mahdoton toteuttaa ilman kaikkien shakinharrastajien yhteistä tukea. Suomen Keskusshakkiliitto, tietoisen-a siitä, että ilman omaa, kaikkia maamme shakinharrastajia yhdistävää lehteä, myös liiton tehtävä vai 'keutuu, toivoo Suomen Shakille menestystä. Samalla se lausuu kiitoksensa kaikille niille, jotka menneinä ja erityisesti sotien jälkeisinä vuosina ovat uhranneet työtä ja aikaansa Suomen Shakin ja shakillisen järjestelmän hyväksi Suomen Keskusshakkiliitto Mauno Laisaari.

3 2 SUOMEN SHAKKI KIERROS SHAKKIKERHOISSA Uuden osastomme tarkoituksena on antaa lukijoille valaistusta, sellaisten shakkikerhojen toiminnasta, jotka pitkien ja hankalien matkojen takia ovat eristetyt suuremmista shakkikeskuksista. Ajatelkaapa, - miten kalliiksi tulee esim. kilpailumatka liittoturnaukseen, Oulusta - HeIsinkiin. (Suositteremme senvuoksi liittoturnausten järjestäjille, että "vapaa majoitus" liittoturnausten osanottajille on tuntuva helpotus kustannuksiin, joten pyrkikää siihen) Kerhojen sisäinen tolminta on useinkin hyvin vil'kasta, vaikka ulospäin suuntautuva toiminta saattaa olla hyvinkin hi1jaista. Esittelemme kerhot ilman minkäänlaista järjestystä. Tila ei salli julkaista kerhojen historioita. ym laajempia tilastoja, vaan olemme pyrkineet lyhyeen muotoon. Siirrymme suoraan Kemijärvelle, siellä toimii Kemijärven Shakkikerho. Tämä kerho on verraten nuori, perusteltu v Puheenjohtajan nuijaa heiluttelee Matti V. Marti~kainen ja hyvinhän se nui1ja on heilunutkin, sillä kerhossa on 16 jäsentä ja lisääntymistä on odotettavissa puulaakituranuksen tiimoilta. Toiminta on myös edelleen kasvamaan päin, joten lupaavalta aiku näyttää. Kerhon järjestämään puulaakiturnaukseen, otti osaa peräti 14 kolmemiehistä joukkuetta, mikä on melkoinen saavutus näin pienelle paikkakunnalle. Kerhon pelipaikkana on Hotelli POHJAN PIRTIN kabinetti. Peli-ilta on torstaisin. Luokkapelaajia kerho ei ole vielä saanut kasvatettua, mutta luvassa on, siilä esim. L. Eskelinen voitti 1956 Akateemisen B-mestaruuden. Rovaniemen kanssa on käyty useita ystävyysotteluja. Jättäessämme Kemijärven, uskomme, että Kemijärven Shakkikerho korjaa aikanaan hyvän sadon kylvämästään shakinharrastuksesta. Kiertomatkallamme olemme saapuneet Ouluun, joka on tunneliu vilkkaana ja toimintavalmiina shakkikeskuksena. Oulullahan on shakkiperinteitä, sillä Oulun Shakkiseura on perustettu v Puheenjohtajan tehtä,viä hoitelee tarmokkaasti Lennart Salo. Hyvin hän leiviskänsä on hoitanutkin, sillä seuran jäsenmäärä on peräti 42. Tämä puolestaan kertoo ja on merkkinä siitä että seuran toiminta on monipuolisto ja mielenkiintoista, vetäen jäseniä puoleensa. Seuran peli-illat ovat maanantaisrn ja torstaisin. Pelipaikkana on kahvila RAUTA. Virallisia luokkapelaajia 1 luokassa on 2 nim. U. J. Parhi ja P. Aulaskori, joka ansaits'i kannuksensa Kokkolan liittoturnauksessa viime syksynä. Hyvin valitettavaa on Oulun kaukainen sijainti, sillä seura saisi yhtä aikaa useammankin joukkueen liikkeelle. Ilolla on todettava se määrätietoinen ja tarmokas työ, mitä seura on tehnyt shakinharrastuksen levittämiseksi. Oulua voi kutsua myös simultaanin antajien "Me kaksi", siksi valtavaa on osanotto mestarien simultaaneihin. Ja on varmaa, 'että Oulu näyttää jälleen voimansa "shakinpäivänä", kuka mestari nyt uhriksi joutuneekaan. Oulun Shakkiseuran suunnitelmiin kuuluu.lähitulevaisuudessa, liittoturnauksen järjestäminen ja runsaan osanoton se kerääkin Pohjois-Suomen shakkikerhoista. Matkomme jatkuu, mutta to~vomme Oulun Shakkiseuralle edelleen hyvää menestystä shakinharrastuksen parissa. KiertO'kulkumme on tuonut meidät Kuopioon ja siellä meillä tietenkin on määränpäänä Kuopion Shakkike~ho. Kuopio puolestaan kuuluu nuorempiin shakkikerhoihin, sillä se on perustettu v Alkuvuosina kerhon toiminta oli tavattoman vilkasta, mistä oli seurauksena, että lamakausi tuli verraten aikaisin. Viitenä ensimmäisenä vuotena kerho kävi kymmeniä ystävyys- ja kaupunkiotteluja. Hiljainen kausi alkoi 195 luvun alussa ja jatkui useita vuosia, mutta nyt on toiminta jälleen päässyt henkiin uusien ja vereslen miesten voimilla. Ker- SUOMEN SHAKKI 3 han puheenjohta}ana on tunnettu mestariehd~kc:r.s. ja ~hakki,:,ete:aani. H.aIT?s Heikinheimo, hänen kilpailu-uransa on melko pltka J~ mrele~~llntomen,.slllcl.h?n llistunut kymmeniin kilpailuihin kotimaassa Ja lukulsllnkansamvahslln on osa. h. 1 t t t otteluihin. Hänen johdollaan Kuopion Shakbker osta nousee vie a var eeno e - lava tekijä joukkuekiipoiluihin..... Kerhon jäsenmäärä on 28, mitä on pldettava alhmsena, verratt::na kaupungin asukaslukuun, mutta eiköhän tämäkin asi,; po!t.c:ne. C:lkaa my?ten. Kerhc:n keskeisenä pelrpaikkona on KAUPUNGINHOTELLI tllstmsm. PelaaJ.ataso. on.!o melko vahva, sillä kerholla 'On 1 ME, 1 1 lk:n, ja 3 1!~:n k~epelaajaa. Elkoh~n myös KU'op~on Shakkikerhon kannatta~~~.ottaa ~uun.~ll~elrr:llnsa II. luokan I~lttoturnauksen järjestäminen, tällöin paaslsl myos lählpmkkakunllen pelo:a!jat mukaan. Kerho järjestää, yhdessä Kuopion Työväen shakkikerhon kans~a, Joka vuosi puulaakiturnaukset, mitkä keräävät melko runsaan osanoton. TOlvomme, että Kuopion Shakhkerho jaksaisi ponnistella entistä enemmän shakmharrastuksen levittämiseksi, siksi antoisaa maaperää on Kuopiossa. Kierroksemme alkaa jo kääntyä länteen, mutta sitä ennen ehdimme vie'lä pistäytyä Savonlinnassa..... Savonlinnan Shakkikerho on perustettu v. 1946, mutta sltakm ennen, siellä on ollut vilkasta shakkitoimintaa, mutta kerhon perustaminen jäi tekemättä. Päinvastoin kuin muilla, kerholla oli vaikeuksia alkuvuosien toiminnassa, multa tämän hetken tilanne on erittäin valoisa. Nuorten puolelta jäsenmäärä en lisääntymään päin ja vanhatkin jäsenet ilmaantuvat joukkoon takaisin, joten parin vuoden perästä on odotettavissa iskuvalmis kärkijoukko kerholle. Puulaakishakki on saanut jo hyvän jalansijan kaupungissa ja sitähän kannattaa vaalia kuin silmäteräänsä, sillä s'hakkielämä tarvitsee nyt sekä tulevaisuudessa liike1aitosten tukea. Kerhon j:mheenjohtoljan tehtäviä hoitelee A. Harska, joka on myös perustajajäseniä. Hänen innostuksensa tukemana, nuoret shakinpelaajat pääsevät pitkälle. Kerhon jäsenmäärä on neljännessata, mi'kä on verraten pieni verrattuna shakinharrasta'jien määrään kaupungiss'o, mutta osan jäsenistä vie kauppaseuran shakkiketho. Onkohan tarkoituksen mukaista pitää pienessä kaupungissa kahta kerhoa pystyssä. Kerhon pel1paikkana 'On moderni SEURAHUONE, j'onka puolesta kerhon kannattaisi tehdä enemmänkin mainosta kaupungissa. Peliillat ovat maanantaisin ja perjantaisin. Jäsenistä suurin osa kuuluu II lu'okkaan. Hyvin harvoin Savonlinnan pelaajia on näkynyt liittoturnauksissa mukana, joten olisi aika jo alkaa kirjoittaa historiaa siltäkin osalta. Mikä loistava paikka kesäinen Savonlinna olisikaan kesäturnauksen pitopaikkana, voisiko löytyä parempaa, kuin on Olavinlinna. Eiköhän turnaus kuuluisi jo lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Kaunis Savonlinna jää taaksemme, multa toivomme, ettei nykyinen innostus pääsisi sammumaan, vaan Iietsottaisiin hehkua entistä enemmän. "Virta venhettä vie". Tosiaan, olemme saapuneet virtain keskelle sillä viimeinen pysälhdys paikkamme on VIRTAIN SHAKKI r.y. Kerho on perustettu v. 1946, siis venaten nuori. A.lussa innostus ja toiminta oli vilkasta, mistä kertovat ne 'lukuisat käydyt ottelut. Kuiten'kin aika vie pieneuä paikkakunnalla 'Omansa, sillä paikkakunnalta on muuttanut useita shakinharrastajia pois ja nuorempia ei saa yhtä nopeasti mukaan, joten toisinaan toiminta on hiljaisempaa. Tämän hetkinen jäsenmäärä on 13. Kerhon puheenjohtajana toimii Erkki Koskinen ~a sihteerinä Matti Valli, joka on tunnettu uskollisena kirjepelin vaalijana. Kerhon pelipaikkana on VIRTAIN HOVI ja peli-ilta maanantaisin. Vidain Shakki kuuluu Tampereen Seudun Shakkipiiriin. Kerhon tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu jäsenmäärän lisääminen ja harrastuksen levittäminen laajemmalle pohjalle. Päätämme matkamme Viuoille ja toivomme nousua VIRTAIN SHAKKI r.y:lie. Kierroksemme jatkuu seuraavassa numerossa, jolloin viemme lukijat taas tutustumaan shakkikerhoihin.

4 4 SUOMEN SHAKKI Esmo Ridala: A vausteoreeuisia huomioita Moskovan olympialaisten peleistä Olemme poimineet Mos kovan kisojen peleistä erä~t?.:ni~len~ii~toisimpia avausteoreettiselta kannalta katsottuna. YleishuomlOna nmssa kilpailuissa pelatuista peleistä, 'joita oli kaikkiaan hyvän joukon yli tuhannen, voitaneen maini.ta, että ne varsin suurelta osalta ku'lkivat vanhoja tunnettuja teoreettisia la~uja pitkin - keskimäärin selvästi enemmän kuin viimeaikaisissa suurkilpailulssa yleensä. Toisaalta saattoi panna merkille myös sen seikan, että espanjalainen peli on viime aikoina saavuttanut suuren suosion. Se lieneekin yhdessä sisilialaisen ja 'kuningasintialaisen kanssa nykyisin tavallisin avaus. Hyvänä nelosena lienee nimzoinlialainen. Espanjalainen peli Tämän avauksen suljetussa muunnelmassa 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Le7 on tavallisin valkean jatko ollut T-siirto 6. Tel, multa viime aikoina on sen yksi vaihtoehto 6. De2 niinikään tullut varsin suosituksi. Eräs mustan mahdollisista vastauksista siihen on avauksen Marshall-muunnelmasta tutun solilaanuhrausta edellyttävän siirron d7-d5 tekeminen eräiden valmistelujen jälkeen: 6. -b5 7. Lb3 O~O 8. e3 d5! Tähän on valkean parhaana vastauksena pidetty sotilaan vastaanottamisesta luopumista ja pelin jatkamista 9. d3! d4! 1. exd4 Rxd4 II. Rxd4 Dxd3 12. Le3 Dd6 vaikein asemin ja molemminpuolisin mahdollisuuksin. Moskovan kisojen pelissä Voslol Padevski musta pelasi ehkä vieläkin voimakkaammin 9. - d7-d6 ja jatkossa W. Tdl Le6 II. Rbd2 Tle8 12. Rfl Lf8 13 Rg3 h6 14. Rh4 g6 olivat mahdollisuudet suunnilleen tasan. Erittäin mielenkiintoinen ja aikoinaan (v. 1947) "Suomen Shakinkin" palstoilla väittelyä herättänyt muunnelma on 6. -b5 7. Lb3 d6 8. a4 b4 1? 9. De4, jota kylläkin useimmissa avausleorian oppikirjoissa pidetään huonona ja joissakin jopa karkeana virheenä. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen kuin näyttää. Tosin pelissä Limbos _. Benites erehtyi musta luulemaan - kuten niin moni ennen häntä -, että peli oli menetetty ja antoi suosiolla upseerin pelaamalla 9. De4 jälkeen -< lu. Dxe6 Ld7 jne. Häneltä oli jäänyt huomaamatta yllättävä vastaus 9. - ds! 1. Dxe6+ Ld7 II. Db7 LeS! 12. LxeS Ta7 13. Re6 Txb7 14. Rxd8 ja mustan suuri kehitys etu korvannee menetetyn materiaalin. Varsin miel'enkiintoinen oli pelin Balanel-L. Szabo alku 3. -a6 4. La4 d6 5. c3 Rf6 6. d4 Rbd7 7. Rbd2 Le ' 9. Tel exd4 1. exd4 Rb4! 11. Lxd7 Dxd7 ja nyt osoittautui valkean jatko 12. Rfl c5! 13. a3 Rc6 14. d5 Re5 15. Rxe5 dxe5 IS. f4 Ld6 17. Df3 huonoksi, sillä musta sai pelaama,lla e41 erinomaisen pelin. Oikein oli 12. Db3 a5 13. a3 Ra6 14. Rl! d5 15. e5 Re4 suunnilleen tasa-asemin kuten pelissä Smyslov~Keres, Leningrad Koko tämä muunnelma (1. - Rb4) ei ole muuten saanut Suomessa osakseen sitä mielenkiintoa, jonka se ansaitsisi. Espanjalaisen pelin Marshall-muunnelma 3. - a6 4. La4 Rf Le7 6. Tel b5 7. Lb3 O~O B. e3 d7-d5 on rohkeisiin sommitelmiin pyrkivien pelaajien usein mielellään käyttämä eikä sen sisältämän korrektiudesta ole vielä pystytty lopullista sanaa sanomaan. Pelissä Smyslov-Johannessen oli jatko B. exd5 Rxd5 W. Red5 Rxe5 11. Txe5 c6 12. d4 Ld6 13. Tel Dh4 14. g3 Dh3 15. Le3 Lg4 eli se, mitä käypä teoria pitää nykyisin molemmin puolin parhaana. Musta SUOMEN SHAKKI 5 ritti nyt jatkoa 16. Dd3 Tae8 17. Rd2 Kh8, mutla valkean onnistui saada a-linran kautta vasta peliä: 18. Dl! Dh5 19. Lxd5 2. f3 Lh Df f4 Te4 23. Rxe4 fxe4 24. Dd2 D!5 25. a4 h5 26. axbs.~7:.t?6 Jne. IlmelSesl1 ol! Kh8 liian hidas ja merkitsi itse asiassa tempohavl.ota... Lopuksi mainittakoon tästä avauksesta vielä erittäin huomattava jatko, joka esiintyi pelissä Bhargav Sapre-K. Ojanen: 8. - d6 (kts. Marshall-muunne.lman alkua) 9. h3 Ra5 1. Le2 c5 11. d4 De7 12. Rbd2 Td8 n R!l d5. Sen k:xr: ta peli on tiettävästi Boleslavski-Keres, Zilrich Ojasen Ja mllalmsen va~lnen peli jatkui nyt 14. Rxe5 exd exd4 dxe4 16. Lg5 Lb7 17. Tel Db6 ja musta voi olla tyytyväinen avausvaiheeseen. Muut avopelit Skotlantilaisessa neliratsupelissä, joka on ollut vahvan israelilaisen.kv. mestarin Czerniakin valtteja, pelasi suurmestari Unzciker tätä vastaan mushlla varsin huomionarvoisen uutuuden, nimittäin 1. e4 e5 2. Rf3 RcB 3. Re3 Rf6 4. d4 exd4 5. Rxd4 Lb4 6. Rxe6 bxe6 7. Ld3 d5 8. exd5 exd Lg5 e6 11 Df3 jälkeen Lb4-d6! aikaisemmin pelatun Le7 sijasta. Jaiko oli 12.' Lxf6 Dxf6 13. Dxf6 gxf6 14. Re2 Le6 15. b3 a5 16. a4 c5 17. Tadl Tfd8 18. f4 e4! ja mustan lähettipari alkoi vaikuttaa.. Hyvänä esimerkkinä siitä kuinka nykyi~en käsitxk~en mukaan on.v~nhollta romanttisilta -ajoilta peräisin olevaa Evansm gambntl1a pelattava mmmttakoon pelin Mallet-Thibaut alku: 1. e4 e5 2. RB Re6 3. Le4 Le5 4. b4 Lxb4 5. e3 Le71 6. d4 Ra5! 7. Rxe5 Rxe4 8. Rxe4 d5! 9. exd5 Dxd5 1. Re3 Dd8 1~. - Rf6 ja mustalla on täysin tyydyttävä peli ja kaiken varalta mahdoll!sesl1 vahvanakin valttina lähetlipari. Sisilialainen peli Nykyisin on tämän crvauksen melkeinpä päämuunne.lmaksi muodostunut Keresin Amsterdamin olympialaisissa esiin tuoma muunnelma 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 R16 5. Re3 a6 6. Lg5 e6 7. f4! Turnauskäytäntä on osoittanut, että musta ei voi oikein mielellään antaa valkean lyödä f6:een sellaisella hetkellä jolloin hän ei voi lyödä upseerilla takaisin. Samalla kannalla näyttää Moskovan kisoissa olleen myös Matli Rantanen - ja eräät muutkin. Niinpä pelissä Dilckstein - Matanovieoli jatko 7. - Le7 8. Df3 De O~O 1. Ld3 Re6 11. Rxe6 bxe6 12. Thel e5! eikä valkea pystynyt saamaan mitään erikoisempaa aikaan. Rantanen pelasi luxemburgilaista Konradia vastaan vieläkin varmemmin asemansa turvaten 9. - Rbd7 1. TgI b5 ja nyt maksoi 11. e5 Lb7 1 jo sotilaan. Chileläinen Ader pelasi Mattia vastaan paremmin, nimittäin 1. Lh4 bs II. Ld3 b4 12. Ree2 Lb7 13. Kbl Re5 14. Rg3-15. De2 Rxd3 16. exd3 a51 ja asemat ovat suunnilleen tasoissa. Pelissä Sanehez-Benkö keksi musta toisen varsin mielenkiintoisen mahdollisuuden 7. - Le7 sijasta: 7. - h6 8. Lh4 Db6, johon valkea vastasi 9. Dd2 Dxb2 JO. Tbl Da3 II. e5 dxe5 12. fxe5 Rfd7. Jännittävä peli päättyi lopuksi tasapeliin. Uutta oli myös pelin Sairat-Filip alku: G. - Rbd De7 8. Le2 e6 9. Lh5 g6 JO. Lf3 e Rde2 h6 12. Lh4 Le7. Se muistuttaa Lh5-siirtoineen pelin Keres-Kotov, Budabest alkua, vaikka ei olekaan täysin samanlainen. Mustalla on joka tapaukse-ssa g6-siirronkin jälkeen erinäisiä vaikeuksia. Varsin erikoinen alku oli niinikään pelissä Trojanescu-Szilagyi: 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Lfl-bS+ musta vastasi nyt 5. - Rbd7 eikä uskaltanut 6. O-O!? jälkeen ottaa sotilasta e4:ssä, vaan peli jatkui e6 7. Tel Le? 8. UI - 9. e4 d5 suunnilleen tasa-asemin.

5 6 SUOMEN SHAKKI Puolislaavilainen avaus Anti-Meranepuelustuksen asemassa, joka syntyy siirtojen 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Rf3 Rf6 4. Re3 e6 5. e3 Rbd7 jälkeen eseitti peli Tajmanev-Gremek vaikealla olevan 6. De2 Ld6 7. Ld jälkeen varsin vaarallisia hyökkäysmahdellisuuksia: 8. - De7 9. e4 dxe4 1. Rxe4 Rxe4 11. Dxe4 e5 12. Lg5! f6 13. Ld3 g6 14. Lh6 Te8 15. e5 Le'7 16. Le4+ ja valkean etu en ilmeinen. Siirto 6. - Ld6 enkaan tuskin mustan paras mahdollisuus, vaan sen sijaan en ehkä pelattava 6. - Lb4, jeka seveltuu paremmin e3-e4:n estämiseen. Najderf-Reilly pelasivat anti-meranea toisessa muedessa, nimittäin 6. Ld3 Ld6 7. e4 dxe4 8. Rxe4 Rxe4 9. Lxe4 Da5+ 1. Ld2 Lb4 11. O~O Lxd2 12. Rxd2.Q~O 13. Tel Rf6 14. Ln! ja valkea sai jenkin verran asemaetua. Nimzointialainen peli Semmittelijamestarimme Niemelä tei muistettavasti huemattavan lisän nimzeintialaisen pelin avausteoriaan viimekeväisessä Helsinki-Tukholma-kaupunkiottelussa pelissään Sterneriä vastaan käyttämällään muunneimalla 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3' Lb4 3. e3 O~.o 4. Ld3 ds 5. Rf3 e R6 7. a3 Lxc3 8. bx3 dx4 9. Lx4 9. Lxe4 De7 1. e3-e4! Tätä samaa muunnelmaa hän käytti Moskevassa islantilaista Gislasenia vastaan. Guslasen löi setilaan kuten ruetsalainen, multa ei jatkessa ellut yhtä ahne: W. - Rxe4 11. Ld3 Rf6! 12. Lxf6 gxl6 13. Rd2 f5 14. f4 Rd5 ja musta on vakaannuttanut asemansa. 13. Rd2 on kuitenkin huene ja sen sijasta tuli kysymykseen yksinkertainen kehityssiirto 13. De2. K-intialainen ja Grunfeldin puolustus Huemienarvoinen idea esiintyi pelissä Fairhurst-Gligeric: 1. d4 RI6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. Lf4-5. Dd2! d5 6. exd5 Rxd5 7. Lh6, jeka varmasti en sevellettavissa Griinfeldin puelustuksen lavallisimpaan muoteenkin. Musta tosin taseitti verrattain vaivattemasti jatkessa 7. - Rxe3 8. bxe3 e5 9. Lxg7 Kxg7 mutta vaikealla veitaneen keksiä parannuksia. Gelembek-Flires pelasivat 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3' d5 4. e3 Lg7 5. Db3 e6! 6. RB e6! 6. Rf3 ~O 7. Ld2! e5 8,. dxes Ra6 9. Da3 De7 1. exds 11. Le2 Rxe5 12. Tel b6 jännittynein asemin ja suunnilleen tasamahdellisuuksin. Erikeista huemieta ansaitsee peli Larsen-Filip, jessa viimemainittu kerjasi erään viime vuosina hueneon huuteon joutuneen GrUnfeldin puelustuksen muunnelman maineen. Amsterdamin olympialaisissa kaksi vuetta sillen eli parikin tunnettua peliä esoittanut valkean saavuttavan asemaedun siirtojen 1. Rf3 Rf6 2. g3 g6 3. Lg3 Lg7 4. e4-5. d4 d5 6. exd5 RxdS 7., dxe5 Ra6 9. Rg5 Rdb4 1. Re3! Rxe5 tai myös W. - Dxdl 11. Txdl Rxe5 jälkeen Filip pelasi kuitenkin yksinkertaisesti W. - h6! 11. Rf3 Dxdl 12. Txdl Le6 13. Le3 Re2 14. Tad Rxcl Rxe3 15. fxe3 Rxe3 Rxe5 selviytyen vaikeuksista. Saapunut uusi erä UNKARILAISIA SHAKKIKELLOJA hinta 4:- VALLILAN KIRJAKAUPPA Helsinki, Hämeentie 68. Puh. 77,,63. SUOMEN SHAKKI 7 PELIOSASTO Teimittavat EERO E. BÖÖK, OSMO KAILA ja ESMO RinALA, Helsinki-Munkkiniemi, Solnantie 37 B Sisilialainen peli Aljeehinin muisloturnaus, Meskova P. Keres M. Botvinnik 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 h6 (Tässä ns. Rauserin muunnelmassa, jelle tunnusomainen on siirto' 7. Dd2, tekee maailmanmestari Betvinnik aina tämän "saman virheen" - kuten nuori saksalainen mestari K. Darga Moskovan olympialaisten yhteydes,sä leikillisesti huomautti. Maailmanmestari näyttää jostain syystä elevan hyvin mieltynyt siihen, vaikka hän en sillä saavuttanut varsin huenoja tuleksia: 6. ottelupelissä Bronsteinia vastaan 1961 vaivoin saavutellu tasapeli ja aivan sama tulos tanskalaista B. Larsenia vastaan äskettäisissä Moskovan kisoissa. On yllättävää, että Botvinnik valitsi niin tärkeässä pelissä kuin esillä olevassa viimeisen kierroksen pelissä Keresiä vastaan tällaisen epäilyttävän jatkon - mikään ei pakettanut häntä nimittäin pelaamaan voittea, vaan tasapeli olisi riittänyt yksin voittosijan saavuttamiseen, nythän pääsi Smyslov viime hetkessä rinnalle) 8. Lxf6 gxf6 (Tämä oli tietenkin pakko, sillä 8. - Dxl6 9. Rdb5 häviää,setilaan) a6 1. f4 h5 (Edellämainitussa ottelupelissä Bronsteinia vastaan tapahtui 1. Ld7 ll. Kbl Le7 12. Le2 Rxd4 13. Dxd4 DaS ja vaikealla on edelleenkin jonkin verran vapaampi asema) 11. Kbl Ld? 12.1'2 DbB 13. Rb Thfl! (Tässä muunnelmassa sao valkeo useimmiten kuningastorninsa parhaiten 13m kautta peliin - tämä manööveri tapohtui myös Bronsteinin pelissä) RaS 15. Tf3 Rxb3 16. axb3 Kb8 17. Ra4 Da7 lb. fs! (Valkean asema en jonkin verran vapaampi ja pelin avautuminen hänelle edullista - kuten en varsin usein loita sisilialaisessa pelissä) lb. - Le7 19. fxes 2. T:d6! Th? (Ternia ei tietenkään käynyt lyöminen, sillä jos 2,. - Lx16, niin 21. Dxd6 Ka8 22. Rb6 voittaen Samoin on huono 2. - Lxe4 21. Txe6 takia) 21. TgB b5 22. Re3 De5 23. Ra2! (Tämän tapaisissa asemissa on paremmalla puolella elevan usein vaikea saada mitään erikoisempaa aikaan - sotilaan voitto ei suinkaan aina ole ratkaisevan tärkeä seikka - mutta tässä Keres löytää yllättäen aikaavievän, mutta tehokkaan jatkon kuningatarratsunsa peliin tuomiseksi) Ka? 24. Rb4 TfB 25. Lf3 h4 26. h3 LeB 27. Rd3 De7 28. Rf4 (Ratsu on tehnyt pitkän vaelluksen, mutta enkin sijoittunut erinomaisen tehokkaasti. Se riittääkin ratkaisemaan pelin) Tf6 29. Lg4 Txg6 3. Rxg6 Lb7 (Musta ei olisi missään tapauksessa enää pystynyt välttämään toisen setilaan menetystä keskustassa) 31. Lxe6 LdB 32. Ld5 LxdS 33. Dxd5 Tf? 34. e5! ja musta antautui. - E. R ida 1 a. 11. Barezan järjestelmä Moskovan olympialaiset, loppukilpailun 4. kierros G. Barcza V. Smyslov (Unkari) (Neuvosteliitto) 1. RI3 Rf6 2. g3 d5 3. Lg2 Lf5 (Erittäin luonnolliselta näyttävä siirto valkean valitsemaa järjestelmää vastaan. Jos valkea jatkaa normaalisti -., d2~d3 sekä ennemmin tai myöhemmin valmistelujen jälkeen e2-e4, saa musta vapaan upseeripelin ja erinomaiset mahdellisuudet. Mutta mustan puolustusmenetelmällä on varjepuolensa: vaikealla on tilaisuus aikaisella siirrolla c2-c4 ryhtyä toimintaan D sivustalla ja suunnata toimintansa erityisesti suojatta jäänyttä ruutua b7 vastaan) 4. e4! e6 (Musta oli vaikean valinnan edessä. Pelisiirto ei ele ilmeisestikään täysin tyydyttävä, mulla vielä vähemmän en 4. - e6, sillä valkea vastaa veimakkaasti 5. Db3! Jäljelle jää näin ellen vain 4. - dxc4,

6 SUOMEN SHAKI{l SUOMEN SHAKKI 9 joka tarjonnee vielä tyydyttävät puolustusmahdollisuudet) 5. cxd5 cxd5 S. Db3! DeS? (Tämä on virhe passiivisuutensa vuoksi. Oikein oli tietenkin 6. - Db6), johon valkea vastannee parhaiten 7. Re3) 7. Rc3 es S. d3 RcS 9. Lf4 Le Tad Dd7 12.e4! (Kaunis sotilaanuhraus, jolla valkea lisää huomattavasti toiminta- 12. e2-e4! mahdollisuuksiaan) dxe4 13. dxe4 Rxe4 (Kysymykseen tuli myös luopuminen siirrolla Lg6 sotilaan vastaanotlamisesta, mutta keskuslinjat jäävät silloinkin valkean haltuun.) 14. Rxe4 Lxe4 15. ReS Rxe5 ls. Lxe4 RcS 17. Tfdl DeS ls. Da4 TdS 19. TxdS+ DxdS 2. lxc6 bxe6 21. Dxe6 h6 (Musta selvisi siis antamalla sotilaan takaisin loppupeliin, jossa hänen asemansa tosin on selvästikin huonompi, multa jos hänellä ei ole mitään varsinaista aukkoa. Tapa, jolla unkarilainen asemaetunsa hyväksi käyttää, on esimerkiksi kelpaava ja erittäin opettavainen) 22. LeS Lg5 23. Te4 Ddl Kg2 IdS 25. Df3! Dxf3 (Valkea uhkasi 26. Te7) 26. Kxf3 LiS (Valkea L on niin voimakas, ettei musta voi sallia sen jäämistä laudalle. Niinpä valkea olisi Td7 jälkeen voittanut helposti saamalla aikaan vapaasotilaan D-sivustalle) 27. Lxf6 gxls. 28. Ke 3 Td5 29, 14 Kg7 3. a4 e5 31. b5 TdI 32. Te7 a6 33. bxa6 Td4 34. a7 Txa4 35. I{d3! Ke3 Kf6 37. Kb3 TaI 3S. KM KgS 39. Kb5 4 Kb6 ja musta antautui. - E. R ida 1 a Caro-Kann Aljeehinin muistoturnaus, Moskova marrask P. Keres H. Golombek 1. e4 es 2. d4 d5 3. Re3 dxe4 4. Rxe4 lf5 5.Rg3 Lg6 6. Le4 (Aikaisemmin on yleensä pelattu joko 6. Rf3, 6. h4 tai 6. Rh3, mutla lähettisiirto avaa uusia näköaloja) 6. - e6 7. Rle2 RI Ld6? (Tähän asl! on peli mustan kannalta sujunut tyydyttävästi, mutla tässä hän erehtyy liian kunnianhimoiseen suunnitelmaan, nimittäin f2-f4-f5:n estämiseen. Valkea pääsee kuitenkin toteuttamaan f-linjan avaamisen ja vetää muutenkin kaikin puolin pitemmän korren. Oikea jatko oli vaatimaton, mutta varma 8. - Le7 sekä lyhyt tornitus) 9. f4! De7 1. fs! exl5 11. RxfS Lxh Khl - (Johtaa häviöön, multcr myös jatko Lxf5 13. Txf5 Ld6 oli mustan kannalta erittäin hankala eikä ole mitenkään varmaa, että sekään riittää remissiin. Valkea voi yksinkertaisesti kehittämällä peliä jatkaa voimakkasta painostustaan, esim. 14. Lg5 RbdS 15. Dd3-16. Dh3 tai O~O-O 16. Lxf7) 13. g3 LxfS 14. TxfS Lxg3 15. Txf6! (kaunis siirto, joka omalaatuisella tavalla voittaa pelin. Tornia ei tietenkään voi lyödä, sillä seuraa 16. DgI ja valkea voittaa lähetin) De7 16. Dfl (Jos torni väistyy, seuraa luonnollisesti Dh4+) 16. De Df3 Dh Kgl Dh Kfl Dh3+ 2. Dg2 Dxg2+ (Mustan shakkaukset tyrehtyivät eikä valittavana ollut muuta kuin häviöloppupeliin siirtyminen) 21. Kxg2 gxf Rxg3 (Mustalla on korvauksena menetetystä lähettiparista torni ja kaksi sotilasta, mutta tärkeämpää on, että mustan K-sivusta on erittäin heikko eikä kolmella tämän sivustan sotilaalla ole juuri mitään merkitystä) Rd7 23. LhS TfeS 24. Kf3 KhB 25. Rh5! Tg8 26. Lxl7 Tg6 (Surullinen pakko, sillä tornin väistymistä g-linjalta olisi seurannut matti g7:stä. Musta olisi nyt huoletta voinut antautua,mutta hän toivoo vielä voivansa edetä K-sivustan sotilailla. Ne ovat kuitenkin liian kaukana jotta niistä voisi muodostua minkäänlaista uhkaa) Vaasa Sisilialainen peli 27. Lxg6 hxg6 28. Rg3 Te8 29. Lf4 Kg7 3. Re4 g5 31. Rd6 TeS 32. Lg3 b6 33. Tel Txel 34. lxel Kg6 35. RcS c5 36. dxc5 RxcS 37. Rxa LI2 Rd7 39. Ld4 Kh5 4. RcB Rf8 41. Re R!5 Rg6 43. Rg7 + KhS 44. Kg4 RIB 45. R!S+ ja musta antautui. - E.Ridala. Vaasa-lehti ja Satakunnan Kansa suorittivat välisenä aikana erittäin mielenkiintoisen lehtipeiin, joka ansaitsee julkaisemisen "Suomen Shakissakin". Porilaisten neuvotteiukuntaan kuuluivat Aarne Dunder, Aarne Järvinen, Taisto Rintala, Pertti Lehtonen, Erkki Perälä ja Pauli Santanen. Vaasalaisia edustivat shakkimestari Jalo Hietala sekä Sulo Liljamo, Aarne Keiri, Gunnar Brännbeck ja Seth Liljestrand. Satakunnan Kansa 1. e4 e5 2. Rf3 ds 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 6. Lg5 e6 (Siirtoa 6. e5 kartetaan, koska sd6 jää takasotilaaksi ja piste d5 valkean hallintaan) (Tämä rohkea muunnelma tuli erittäin suosituksi mm. Göteborgin turnauksessa viime vuonna. Toinen hyvä jatko on 7. Df3) '1.'- De7 (Siirto, jonka arvoa ei vielä riittävästi tunneta. EdelJämainitussa Göteborgin turnauksessa pelasi tämän mm. Panno Fudereria ja Ståhlberg Keresiä vastaan. Kummassakin pelissä olivat jatkot erilaiset kuin myös luloksetkin. Fuderer pelasi tässä Keresiä. vastaan 7. -:- Db6, mutta jatkossao8. Dd2 Dxb2? 9. Tbl Da3 1. es valkea sai ylivoimmsen pelm. Pelattavissa on myös 7. - Le7) 8. Df3 Rc Ld7 1. Le2 (Peli on tähän asti sujunut aivan samoin kuin Göteborgin turnauksen peli Keres--Ståhlberg, joka päättyi Keresin häviöön. Ilmeisesti valkea tuntien tämän pelin, halusi siitä poiketa. Keres pelasi n.m 1. Lh4 jatkon ;llessa 1 - Le'7 11. g4 Rxd4 12. Txd4 Le6 jne.) 1. - Le7 11. Dg3 (Tämä siirto ei voi olla hyvä, koska se estää valkean g-sotilaan et.enemisen. Upseeriasetelma Dg3--Lh4 antaa mustalle tilaisuuden linnoiltua lyhyesti. Sen sijaan 11. g4 jälkeen on lyhyt linnoitus tarkkaan harkittava) B. - h6 12. Lh ? (Ehdottomasti liian aikaista, musta saa nyt ratsulleen erinomaisen kentän e5. Parempi olisi ollut 13. Df2 ja sotilashyök'käys) 13 - Re5! 14. Rf3 (Siirto tuntuu asemallisesti luonnolliselta eliminoidakseen mustan vahvasti sijoittuneen ReS:n Ja samalla se myös virittää ovelan ansan, jos musta nyt sotilas voiton toivossa pelaisi exf5? 15. Lxf6! Lxf6 16. Rd5 Dd8 17. Rxf6+ Dxf6 18. Rxe5 Dxe5 19. DxeS dxe5 2. Txd7 voitlaen upseerin, mutta parempi olisi ollut 14. Td2 tai 14. Df2 ja sotilashyökkäys) TacB (Yritys Rh5 15. Del! ei anna musta1le mitään etua. Nyt sen si'jaan uhkaa vahvasti Rxe4) 15. ReI? (Jos 15. Rxe5, niin 15. _. Rxe4 1 ja musta jää vaihtojen jälkeen aina sotilaan VOItolle. Huono on myöskin IS. Ld3'? Rxd3 16. cxd3 exfs ja musta voittaa sotila~n hyvälld 'pelillä:. Sen. sijaan 15. Td2 olisi ollut nytkin hyvä siirto, koska sotilaan ryosto I5:~ta. ei ~ay~ 15. ~ b5 (Musta asetti suoranaisen hyökkäyksen etulmjalle Ja Jath lyonmn fs:sta suontt.amatta. Tästä olisi voinut olla jatkona esim exis 16. Lxf6 Lxf6 17. Rd5 Dd8 18. Re3 1 Lg5 19. h4! 14! 2.. Dh2 Ja valkea olisi saanut hyviä vastamahdollisuuksia) 16. a3 Le6? (Tähän asl! on musta. pelannut hyvin, multa tämä siirto oli huonosti harkittu. Joko heti DaS tm Tb8 Ja eteneminen sotilailla olisi ollut paljon parempi) 17. 1,,16. L"m 18. Thfl DaS!? (Tällä siirrolia aloittaa musta täysin tarkoitukselhsestl uhkarohkean hyöy:käyy:sen, pääasiallisesti siitä syystä, että kun kysymyksessa ol! lehhpeh, "mm sllhen PItI sgada "jännitystä" lukijain kannalta) 19. fxe6 fxe6.2. Dh3! (Val'kea pelaa hyvin eikä säikähdä mustan hyökkäysmkelta.. Sen sljaan Jatkosta 2. rxd 6 b4 olisi tullut villiä ja vaarallista peliä molmnmllle) b4!? (Kaikesta haolimalla. Musta antaa molemmat keskustasoillaansa Ja saakin väkisin hyökkäyksen) 21. Dxe6+ KhB 22. Tx/6! (Tämä e.::noma:.nen laadun uhraus, Josta valkea lisäksi saa kolme sotilasta, tyrehdyttaa kylla mustan kunmgashyökkäyksen ja repii mustan K-sivuslan aseman erit-

7 1 SUOMEN SHAKKI täin kehnoksi, mutta aloite jää edelleenkin mustalle} gxf6 23. axb4 Dxb4 24. Lxa6? (Tämä sotilaan ottaminen tapahtuu väärässä paikassa. Parempi olisi ollut ottaa se d6:sta, siis 24. Dxd6, joskin siihenkin siirtoon sisältyy annos riskiä) Tb8 (Siirto Ta8 tuli myös kysymykseen) 25. Rd3 Db6 (Jatkossa Rxd3 + musta olisi kyllä voittanut sb2:n, mutta tämä jatko ei miellyttänyt häntä) 26. Dxb6! (Mainiosti pelattu' Jos nyt Dxa6?, niin 27. Re5 Dal Kd2 Dxdl Rxdl Tbd8 3. Rf7 + ja valkea voittaa) Kg7 27. Da3 (Jos mustan torni olisi ollut a8:ssa, olisi valkea voinut jatkaa 27. Rxe5. Nyt se ei käynyt Dxb2+ takia) Tf7 28. Rxe5 fxes 29. RdS LxdS 3. exds (Jos 3,. Txd5?, niin 3. - Dgl+ voittaen sotilaan. Valkean kolme rinnakkaista vapaasotilasta on pelottava näky, mutta mustan tornien voima alkaa myös jo vaikuttaa) 3. - Ta8 31. Dg3+ Kf8 32. Ld3 Dd4 (Uhkaa TaI Kd2 Txdl Kxdl e4 jne. 33. La6 Db4 34. c3 Db6 3S. Le2 Ta2 (Musta uhkaa jatkuvasti mattia ja vaikealla on pakkosiirtoja) 36. Td2 Db3 37. Te3 (Valkean torni on nyt saatettu huonolle ruudulle, nyt voi alkaa sotilaiden takaisinsaalistus TaI Kd2 Dxd Dd3 (Jos 39. Ke3, niin De5+ 4. Kd3 - tai 4,. Kd2 Td7 + - e4+! 41. Kxe4 Df5+ jne.) Dxg2 4. Dd6+ Kg8 41. Dxe5 Td Ke3 DgI Ke4 Dg Ke3! (Valkea ei suinkaan ole vailla tasapelimahdollisuuksia, sillä mustan suojaton K-asema tarjoaa ikuisen shakin lipsahduksia yllin kyllin. Musta ei tietysti voi lyödä tornia e2:ssa. Jatko Db Ke4 Db Ke3 Da7 +.! 47. K~? Tf7:l:" 4.8." ~gl-f: t.odennäköisesti.. riitää,,:?ittoon, mutta musta halusi pelata kaunnmmm Ja SIkSI seuraava syvallmen snrto, joka on samalla valmistelua myöhempään sommitelmaan) Tel! (Valkea on nyt vaikean tilanteen edessä. Mitä siirtää? Aseman tilannerikkaudesta mainittakoon esimerkkinä muunnelma 45. Kf3 Tf Ke3 Dxe2! 47. Dg3+ Tg7 48. Dxel Te Kf3 Df5+ 5. Kg3 Tg Kh4 Dg5+ voitlaen ja 45. h3 Td Kf4 Dg Kf5 Dg Ke6 Te3 sekä 45. h4 Td Kf4 Dl Df5 Tfl+! 48. Lxfl Tf3+! 49. Kxf3, Dxl5 ja 5. - Dxe2 voittaen. Valkean 45. siirron muita sotilassiirtoja seuraa esim. 4,5. b3 Td Kf4 Df Kg4 Tgl Kh4 Df Dg3 Tlxg3! ja musta voittaa. Näihin jatkoihin valkea ei kuitenkaan mennyt, koska sillä oli käytettävissä 45. siirrossa yksi siirto, joka samalla oli mitä hienoin ansa, nimittäin:) 45. Td2! (Jos musta nyt suinpäin ottaisi tarjotun tornin Dgl Kf3,! Txd2?, niin seuraisi 47. De8+ Kg7 48. De7 + KgB 49. De8+! Kg5 5. De5+ ja tasapeli ikuisella shakilla, koska musta ei voi tehdä Kh4 seurauksen Df4+ ja Dxd2 takia. Oli hiuskarvan varassa etteivät porilaiset menneet lyömään Td2:sta jolloin olisi seurannut edellä esi~ telly remissi) Dgl Kf3 Tf7 + (Torni siis jätettiin rauhaan koska näköpiirissä oli kohta tapahtuva sommitelma) 47. Ke4 Dg Kd5 (Tämä asema muodostaa peiin ratkaiseivan kohdan. Musta keksi nyt seuraavan sommitelman, joka vie valkean K:aan kujanjuoksuun yli laudan ja johtaa lopulta daamin menetykseen tornia vastaan) Txe2!! 49. Dxe2 (Tomilla lyöntiä seuraisi tietysti Tf5 ja daamivoitto sekä lisäksi sh2:n menetys) 49. _ Td Ke6 (Jos 5. Ke5, niin 5. - Dg5+ voittaen Td2:n) 5. - Da Kb6 Da Kb5 Tb Kc6 (Jos 53. Ke4, niin Da Ke5 Db Kd5 Td7 + ~6. Ke4 Te7 +! 57. Kd3 Dg Kd4 Dd Ke4 Te Kf5 Dc5+ volttaen) Tc1+ (Käy tietysti myös Db6+ jne.) 54. ~d5 De5~ 55. Ke4 Te7+ (Musta on nyt päässyt päämääräänsä sommitelmassa, 'loka alko!.48: s.iirrossa. Pelin olisi tietysti voinut tässä luovuttaa, mutta valkea luo~~aa soltlmsimsa ja kieltämättä sillä on vielä piileviä mahdollisuuksia tasapelnn: Musta oivaltaa kuitenkin sotilaiden merkityksen ja hajoittaa ne ennen daamm lyöntiä) (56. Kd3 Db e4 Db Kd4 Txe2 59. Txe2 Ddl+?O. Ke3 K~7 61. Td2 (Valkean on mahdotonta pitempään suojata sotii aitaan Joten on mvan saman tekevää, menevätkö ne heti tai myöhemmin) 61. _ Db Kd4 Ke6 63. Tg2 Ddl Ke4 (Jos 64. Ke3, niin Ke5) 64. _ Dhl SUOMEN SHAKKI Kf3 Dfl+ 66. l{g3 Dxc4 67. h3 (On ilmeistä, että vaikealla oli tarkoitus viedä kuninkaansa hl-nurkkaan ja tornillaan estää mustan K:n lähentyminen. Asema olisi vieläkin helposti voinut luiskahtaa tasapeliin, ellei mustalla olisi ollut kaiken varalle jo valmiina voittojatko nurkkaan menon varalle) Dc1+! 68. Kh4 (Tässä vaasalaiset tekivät kiusallisen kepposen porilaisille riistäen heiltä nautinnon seuraavasta jatkosta: 68. Kf2 De5+ 6,9. Kg3 De5+ 7. Kf2 Dxb Kgl Dd Kh2 Kf5 73. Tg4 Df Tg2 Df Kgl De Kh2 h5 77. Tgl Ke4 78. Tg2 h4 79. Tg4+ Kd3 BO. Tg2 Ke3! - avainsiirto, mustan K pääsee nyt 2. rivin yli, koska vain tornia voi siirtää Tg4 Kd2 82. Tg2+ Kel 83. Tgl + Kf2 84. Tg2+ Kfl 85. Tg8 Df Khl Df Kh2 Kf2 88. Tg- Dg3" 89. Txg3 hxg3+ voittaen') D Tg4 Df2+ ja valkea antautui -- Huomautukset A. D u n der i n Satakunnan Kansasta (lyhennettyinä). Evansin gambiitti 113. Kirjepeli Weilin & Göös, Helsinki - Paragon Ab. Bromma 1. e4 e5 2. Le4 Re6 3. Rf3 LeS 4. b4 (Tämän gambiitin keksi englantilainen meriväen kapteeni Evans vuonna Sen tarkoituksena on, jos musta lyö sotilaan, päästä pelaamaan siirto 5. e3 tempovoitoin. Evansin gambiitti oli viime vuosisadalla "aloitusten kuningatar". Ei edes suuren Steinitzin, joka oli kaikkien gambiittien kiivain vastustajcl, onnistunut osoittaa, että Evansin idea olisi ollut riittämätön. Evansin gambiittia ei tänä päivänäkään ole kumottu, mutta Laskerin keksimän mustan puolustuksen johdosta se vähitellen melkein kokonaan katosi turnauskäytöstä. Viime aikoina on kuitenkin venäläisen Sokolskin siirto 7. Lg5 antanut uutta eloa aloitukselle) 4. - Lxb4 (Jos musta torjuu gambiitin siirrolla 4. - Lbx6 tcli 4 - Le7, niin valkea saa vaaratta hyvän pelin) 5. e3 LaS (Nykyisen käsityksen mukaan on 5. - Le7! 6. d4 Ra5! Evansin gambiitin pams puolustus. AntamaUa tällä tavoin heli sotilaan tclkaisin musta saa mukavcln pelin. Aikaisemmin usein käytettyä siirtoa 5. - LeS ei sen sijaan enää pidetä hyvänä. Valkea saa jatkossa 6. d4 exd4 7. exd4 Lb4+ 8. Kfl tai 8. Ld2 korvauksena sotilaasta voimakkaan hyökkäyksen) 6. d4 d6 (Laskerin puolustus! Jos valkea ottcla sotilaan takaisin pelaamalla 7. dxe5 dxe5 8. Dxd8+ Rxd8 9. RxeS, syntyy loppupeli, jossa mo!hdollisuudet ovat suunnilleen tasan. KahdestCl eri suuntiin käyvästä aseman arvioinnista: "Valkean asema on parempi, koska hänellä on keskustasotilas" - Tarrasehin - ja "Mustan asema on parempi, koska. valkean kuningatarsivusta on heikentynyt"._- Laskerin - on Euwen mielestä pikemminkin jälkimmäinen oikea. Pelisiirron sijasta musta. voi myös jatkaa siirrolla 6. - exd4. Valkea pelaa 7. '-, minkä jälkeen 7. - dxe3 on mustalle vaarallista: 8. Db3 Df6 9. e5 Dg6 -- tai 9. - Rxe5 1. Tel d6 11. Da Rxe3 Rge7 11. La3-12. Tadl ja valkean hyökkäys on epäilyksettä kahden sotilaan arvoinen. Paehman suosittaa siirron 7. _ dxc3 sijasta siirtoa 7. - Rge7 ja jatkaa 8. exd4 d5 9. exd5 Rxd5 1. La3, Le6 II. Lb5 LM 12. Lxc6+ bxc:6 13. Lxb4 Rxb4 14. Da4 Dd6 tasa-asemin. Tämä ma~dollisuus on tärkeä ennen kaikkea keinona välttää ne vaikeudet, jotka syntyvclt snrrosta 7. Lg5) 7. Lg5 (Sokolskin suositus! Euwen mukaan johtaa vanha jatko 7. Db3 lopultakin vain sotilaan takaisin valtaamiseen kenties valkealle hiukan epäedullisemmassa asemassa) 7. - Dd7 {Siirron 7. - Rge7 jälkeen seuraa 8. Lxe7! ja mustan on lyötävä kuninkaalla takaisin, sillä 8. - Dxe7 johtaa 9. d5 ja 1. Da4+ jälkeen upseerin menetykseen. Jos 7. _ Rf6, niin Sokolskin analyysin mukacln 8. Da4' exd4 9. Lxf6 gxf Dxf6 JO. Ld5-1. Rxd4 Lb6 11. Rxe6 bxc6 12. Dxe6+ Ld7 13. DdS' ja' valkean Clsema on parempi. Jatkon Db3 fxg5 9. Lxg8 Df6 jälkeen ei vcllkecllla

8 12 SUOMEN SHAKKI Keresin mukaan ole tehokasta hyökkäysjatkoa. Paehman os.o.ittaa. kc;itenkin, että siirtojen 1. dxes dxes 11. O~O jälkeen valkeall~. on ~yvla hyokkaysmahdollisuuksia. Uhkaa 12. Rxg5! ja sitten 13. Dxf7 + seka 14. rd1 + Jne.) S. - a6 (Teoria mainitsee vain Romanovskin siirtosarjan B. - h6 9. Lh4 Rge7 W. ds RbB I1.Lxe7 Kxe7, mikä johtaa valkean etuun) 9. dxe5 dxe5 (Jos 9. - RxeS, niin 1. RxeS dxes II. Db3 Rf6 - tai II. - bs 12. Tdl bxe4 13. Txd! bxe3 14. TdB 12. Tdl De7 ja nyt johtavat sekä 13. Lx!7 + Dxf7? 14. TdB+! etta 13. Da4+ bs 14. DxaS bxe4 15. Rd2 valkealle edulliseen peliin) 1. Db3 RI6 II. Rhd2 h5 12. Ld5 Lh7 (12. - RxdS 13. exds johtaa valkealle ylivoimaiseen peliin: Re7 14. Lxe7! Dxe Kxe7 15. Da RxeS Lb6 16. Re6 voittaen esim DI6 17. Tael + Kf Kd7 18. Te7 +Kd6 19. Re4-18. Re4 Dh4 19. Db4+ Kg8 2. Rf6+ kuningattaren voitoin tai 2. Re7 + mattilopuin, ellei musta uhraa kuningatartaan e7:ssä, b) RdB 14. RxeS Dd Lxd8 Dxd8 16. Re6 ja voittaa sekä e) Ra7 tai 13. Rh8 14. Da3 Lb6 15. Tael ylivoimaisin pelein. Jos nyt f6, niin 16. RxeS! 13. Lxe6 DxeB 3. - Lxe6 14. RxeS De6 15. Dxe6+ fxe6 16. Rxe6 Lxe3 17. Lxf61 gxf6 18. Tadl Kd7 19. Rbl+ ja valkea voittaa) 14. Rxe5 DeS 15. Rc4! LM (Jos IS. - bxe4, niin 16. Dxb7 ei ole hyvä, sillä musta saa silloin linnoittumalla vastapeliä, mutta 16. Da4+ ja 17. DxaS johtaa valkean etuun samoin kuin jatko Lxe3 16. Dxe3 bxe4 17. Db4) 16. Rxh6 Dxb6 17. Le3 DeS Tfdl TfdB 2. HU Txdl 21. Txdl TeB 22. Rg3 LeS 23. Ld4 Le6 24. Da3 Lc4? (Valkean ratsu saa nyt erinomaisen paikan fs:ssä) 25. Rf5 DeS 2S. De!!! hs (Muutkin siirrot johtavat häviöön: a) 26. Lxa2 27. Rxg7 Kxg7 28. DgS+ Kf8 29. Lxf6 jne., b) TeB 27. Rxg7 De Kxg7 28. DgS+ Kf8 29. Lxf Dg5 Rd7 29. Rxe6, e) g6 27. Dh6 Rh5 28. Rg7 1 De7 29. Rxh5 jne, d) TdB 27. DgS g6 28. Rh6+ Kf8 29. LeS+ Ke8 3<. TxdB-/- KxdB 31. Rg4 upseerin voiton sekä e) RhS 27. Dg5, ei) Dg6 28. Re7 + kvaliteetin voiton, e2) g6 28. g4 e2a) Rf4 29. Dh6 jne, e2bl f6 29. Rh6+ Kf8 3. Dd2 Rg7 31. LeS+ Te7 32. DdS-/- Re8 33. Td7 jne ja e2c) Le2 29. gxhs f Lxdl 3. Dh Lxf6 Lxdl 31. hxg6 Db Kg2 hs 33. Rh6+ Kf8 34. g7) Rxh6+! gxh6 28. Dxh6 Dd6 (Siirtoa Td8 seuraa 29. Lxf6! Txdl S. Da3-el!! Db6 3. Td Kf2 Td2-/- 31. Kg3 ja mustan on uhrattava kuningattarensa vaikeaan lähettiin. Vastauksena pelisiirtoon Dd6 ei sen sijaan käy 3. Lxf6, sillä seuraisi Dxdl+ 3. Kf2 Dfl+ 31. Kg3 Del+ 32. Kh Kg4 Txe4+! Le6+ 3>3. g4 Dfl + ja tasapeli ikuisella shakilla) 29. Dg5+ (Ensin D-shakki ja vasta sitten Td2 ei anna mustalle tilaisuutta yritykseen puolustautua siirrolla TeS. Pelisiirron 29. DdS+ sijasta voittaisi nyt, niin kuin parissa seuraavassakin siirrossa, tietenkin myös kuningattarella lyönti f6:een) Kh7 3. Tci2 (Valkean aseman voiman osoittaisi myös 3. e5, mutta peli siirto on hauskempi) 3. - Tg8 (Muita mahdollisuuksia: a) 3.. _ Te6 31. Lxf6 Db Ld4 Tg6 33. DdS Tg8 34. Dxg8+ Kxg8 3S. Lxb6 jne., b) 3,. - DfB 31. Df5+ Kh6 32. Dxf6+ Kh7 33. DfS+ Kh6 34. g Lxf6 Lf7 36. gs+khs 37. g6+ Kh6 38. Dg5 c) 3. - Da3! 31. Dh4+ KgB 32. SUOMEN SHAKKI 13 Lyhytpelejä - sommitelmia ja ~ loppupelejä I 114. Englantilainen peli Moskovan olympialaiset, alkukilpailujen 3. kierros M. Botvinnik Benkner (Neuvostoliitto) (Saar) 1. c3 e5 2. g3 Rf6 3. Lg2 d5 4. cxd5 Rxd5 5. Rc3 Rh6 6. Rf3 Rc Le7 B. a3 (Tavallinen jatko on B. d3 sekä myöhemmin Lcl-e3, TaleI, Re3-e4 ja es- pisteen ottaminen valkean haltuun, mutta maailmanmestari haluaa kokeilla jotain uutta ja onnistuu -- ainakin tässä pelissä - erinomaisesti!) b4 a6 1. ci3 Le6 (Kysymykseen tuli myös aktiivisempi siirto 1. - f5, sillä mustalla ei ole mitään syytä pelätä siirtoa 11. Db Re4 h6 (Musta ei pysty suojaamaan ruutuja c5 ja gs yhl' CIikaisesti) 12. lb2 f5? (T?hä Tl musta tietenkin tähtäsi edelllsella siirrollaan, mutta maailmanmestari osoittaa tämän suunnitelman heikoksi. Mustan ainoa mahdollisuus oli yritys Rd7 13. Tel as 14. bs, vaikka valkean asemaetu on ilmeinen) 13. Re5! L)(c5 14. bxc5 Rd? 15. Tel De7 16. RM Dl? 17. f4! ex!4 18. gxf4 TadS 19. Del lds 2. 1h3! Re? 21. D9'3 g6 22 e4! (Asema on kypsä ratkaisevaa läpimurtoa varten) b:e4 23. clxe4 Lxe4 24. Teel DeL! (Jos lähetti. väistyy, voittaa uhraus e7:ssä) 25. Tze4! Dxe4 26. Tel Dx!4 2? Txe7 ja.lusta antautui. - E. R ida I a Trojcmescu-Lhagva, Ula n B a tor, Mongolia, 1956: 1. d4 Rf6 2. c4 d5 3. Rf3 c6 4. Rc3 dxc4 5. e4 b5 6. e5 Rd5 7. a Re4 Lf5 (B. --=h6!) 9. Rg e6! fxe6 II. Re5 Lf5 (uhkasi 12. Dg4) 12. Lxe4 a5 13. Rxf5 exf5 14. Dh5+ g6 15. Rxg6 RfS (oeli on mustan aultamaton häviö ~YÖs hxg6 16. Dxh8 jälkeen, sillä valkeci uhkaa voimakkaasti 17. Lh6) 16. Re5+! musta antautui Lemaire (Belgia) Olsen (Tanska), k i r j e p eli : 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Rf3 RfS 4. Lg5 Lb4+ 5. Rc3 dxc4 S. e4 c5 (D-gambiitin wieniläinen muunnelma. Nyt on hyvä myös 7. lxe4) 7. e5 exd4 8. Da4+ Rc Ld? 1. Re4 Le7 n. exfs gxfs 12. Lh4 Tc8 13. Kbl b51 (Oikein oli teoreettinen jatko Ra5 14. De2 e5 15. Rxd!) 14. Dxh5 c3 15, Rxd4 ab 16. Db3 RaS 17. Dc2 cxb2 18, Dxb2 LeS 19. Lb5! Musta antautui. llo7. K. Lembidakls - I.Mäkihovi. Helsingin mestaruusturnaus I I:kka S7. 1. e4 e5 2. Rl3 RcS 3. Lc4 Rf6 4. Rg5 d5 5. exds Ra5! (5. - RdSx? 6. d4 1) 6. Lb5+ c6 7. dxc6 bxe6 8. Dl3 cxb5 9. Dxa8 Dd7! 1. d3? Rc6 (1 Df3 1). 11. Le3 (Ilmeisesti valkea uskoo D:sa olevan tilapäisesti ahdingossa) Rd5 12, - He? 13. antautui. - PS. Tc2 1 cl) Dd6 33. Lxi6 1 Dxdl+ 34. Kf2 Dfl+ 3S. Kg3 Del+ 36. Tf2 ja matti on torjumaton sekä C,~.?) 32 Rh7 33. Dq3 - + Kf8 31. Lg7 + K Ke " D ~7-L Ke6 36 De5..L Kd7 37. Td2+ jne.) 31. DM+ Rh5 (Jos 3,1. - g, mm 3~' L~3 Df8 33 To8!' Dg7 34. Dg3+ Rg4 35. Dxg4+ Kf6 36. Ld4+ Ke7 ~. Dd7. (jos Kg7, niin 32. e5.) 32, Dxh5+ DhB 33. Dxh6+ ~xh6 34. L~5 Tca 3S. M KgS (Tai 3S. - Kh5 36. g4+ Kxh4? 37. Lf4 mattllopum) 3S:. g4 f.s 37. h5+ Kf? /1 LeS 39. :3 ja musia: antautui, sil,~ä valkean,s~,lllasyhvoima ratkaisee. - Huomautukset E. Bo n s d r f f i n NonpareJllsla 4/1956 (hieman lyhennettynä).

9 14 SUOMEN SHl\KKI 277 L. Pachman (siirto) V. Ciocaltea 277. Asema on pelistä Ciocaltea Pachman Aljechinin muistoturnauksesta, valkean viimeinen siirto oli ThlgI, jonka musta kumosi tehokkaasti 1. - Rf4-e2! ja loppupelistä muodostui pakkosiirtoinen voitto. 2. De3:e2 Td4-d2 3. De:d2 välttämätön pakko, 3. Td8:d2 4 Tgl-g8+ Td2-d8 5. Tg8-g5 a7-a6! 6. Tg5:e5 Td8- d2 7. Le4-c2 Td2:h2 8. Te5-e8+ Kb8-a7 9. Te8-e7 Db6-f6 1. Te7- e3 Th2-f2. II. Te3-b3 Tf2:f3 12. Lc2-d3 Tf3-e3 valkea antautui. 278 O. Pastuhoff (siirto) J. Sneitz 278. Oleg Pastuhoff on luonut monta herkullista tilannetta shakkilaudalla ja pääasiassa nämä ovat tapahtuneet mustilla kuten tämäkin loppupeliasema osoittaa. Tässä Pastuhoff tuo HSM:lle tärkeätä pistellä ottelusta HSK:a vastaan b5-b4 2. Kd2-c2 Rb2-c4. Lappupeliasemassa piilee aina mahdollisuuksia harha-askeliin tasa- tai voilloasemasta huolimalta, niinpä nytkin valkea rientää turvat!omalla kuninkaallaan ansaan, tällöin ottamatta huomioon mustan ratsun Iiikkumismahdollisuut!a. 3. Kb3 Rd2+ 4. Ka4! Rc4 5. Th2? sokeus kerrassaan, valkea olisi pitänyt remissin 5. Kb3 1 siirrolla koska musta ei voi lähteä ratsulla kauemmaksi seikkaiiemaan b3! valkea luopui. 279 H. Wegener (siirto) K. Bleu! 279. Lähishakin pelaajat usein pelkäävät ellei kirjepelissä pääse sommittelemaan, vaan se on puhdasta kirjatietoulta, tätä se ei kuitenkaan ole, sillä kirjepeli tarjoaa parempia mahdollisuuksia löytää sommitelmia. Sitä myös tämäkin sommitelma todistaa. Kirjepelissä K. Bleul-H. Wegener on tultu kuvion asemaan, joka suorastaan viettelee sommitleluun ja musta tekeekin sen kauniisti loppuun saakka. 1. -Dh4-g3!! 2. h:g3 h:g2+ 3. Kgl Thl + 4. K:g2 Tg-h8 5. g:f4 e:f4 ja valkea heitti kirj ekuoren kehään sillä matti on torjumaton. Tarkistakaapa kantaanne kirjepeliin nähden. Ulkomailla pelaavat monet kansainväliset shakkimestaritkin kirjeshakkia ja suosio on jatkuvasti kasvanut esim. Ruot sissakin. Norja on ollut jo kauan tunnettu kirjepelaajistaan. Samoin Tanskassa on kirjeshakki saanut hyvän jalansijan ja lähellä oleva Saksa on kiriepelaajien luvattu maa. ~!.l J ] 1 i SUOMEN SHl\KKI 15 a i I I i fl aotflt,;hakkimfl,;tatit kfltt()oat '*!,W, Annamme joka numerossa kertoa nuoren shakkimestarin itsestä.ä l1 ja 'r:elei.stään. Sana nuori, ei tietenkään tarkoita henkilön ik~ä, vaan. sita,. elta han on saavuttanut SHAKKIME'STARIN arvon 1952 tai sen JalkeIsma vuosma. MOnI voi sanoa miksi ei esitellä vanhempia shakkimestareita? Koska ne vanhemman polven sh~kkimestarit, jotka uskollisesti?vat.olleet kilpailutoimi.nnassa mu.kana, on esitelty useita kertoja Suomen Shabssakm Ja muissa lehdi~sa. KatSOImme, että sama asia tulisi vain toistet!avaksi, niinpä annoimme nuonlle puheemruoron, heillähän on tulevaisuus edessäpäin. Useimmat heistä ovat jo ottaneet paikkansa mestarien kärkijoukossa..... Ensimmäisenä on vuorossa 41:s shakkimestarimme. Valttettavash hanen peleistään suurin osa on hävinnyt huoneiston korjauksen yhteydessä. SHAKKIMESTl\RI OLEG Pl\STUHOFF, syntynyt Haminassa mutta siirtynyt nuorena koulupoikana Karjalaan. Hän asui Perkjärvellä ja Viipurissa, jossa koulunkäynti keskeytyi sodan vuoksi. Siirtyi Helsinkiin 194, jatkaen opiskelua. Ylioppilas 1944, opiskellut jonkin verran luonnontiedettä. Nykyisin ansiotyössä. Shakkimestari O. Pastuhoff on saavuttanut tasclisen varmoja 5 tuloksia liitlo- ja mestariturnauksissa. AkCltemisen mestarin arvon hän saavutti v. 1949, jonka perästä seurasi Hämeenlinnan 1 lk:n liiltoturnauksen ryhmävoitto v Edelleen "välierässä" voillo Pekka Massisesta mestarin arvoa kohti, ennen ottelua mestarin arvosta Pastuhoff otti osaa Imatran liitto turnaukseen, mistä tuloksena oli jaettu 1-2 sija. Vihdoinkin koitti ottelu mestarin arvosta H. Koskista vastaan, minkä Pastuhoff voitti ja saavutti shakkimestarin arvon. Pastuhoff on ottanut osaa kymmeniin liilto- ja kerho-otteluihin ja runsasta on osanotto ollut myös turnauksiin. Hän on ollut myös mukana Akateemisen Shakkiliiton otteluissa. Pastuholf on pyrkinyt omintakeiseen peli tyyliin ja se on tuottanut useasti vastapelaajille monta pähkinää purtavaksi Sisilialainen puolustus SSL:n mestaruusturnclus H. Kahra O. Pas!uhofl 1. e4 c5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 cxd4 4. RlId4 Rf6 5. Rc6 e6 6. Rdb5 Lb4 7. LI4 Rxe4! 8. Df3 d5 9. Rc7 + Ke7!? aikctisemmin on suositeltu siirtoa K1S mustalle edullisempana, esim. peli Reggio - Dr Tarrasch jatkui vaivattomasti mustan voittoon tosin ilman DI3xa sillä valkea siirsi 8. Rc7 + KfS 9. RaxS? D16! JO DI3 Rxc3 11. Ld2 Rd4 12. Dd3 DeS+ 13. Le3 Ra c3 Rxb2 15. luopui 1.-- Lxc3 11. bxc3 g5! 12. Dxe41 dxe4 nyky teoria suosii jatkoa Dxc7 i mutta mustan asema käy uhkaclvan sekaiseksi siirtojen 13. Lxg Txd5 jälkeen. 13. Lxg x16 Kx!6 15. Txd8 Txd8 16. Rxa8? Td7! valkean peli on mennyttä muutenkin mutta vaihto edistää loppua b5 Tg'l 18. g3 KfS! 19. TdI Kg4 2. Lxc6 bxc6 21. Td8 L1>7 22. Kd2 T17! 23. Ke3 c5 24. Ke2 Kh3 25. Te8 Kg2 26. luopui. koska valkea ei voi torjua raskaita materiaalin menetyksiä. OP-PS,

10 J 16 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 17 KIRJE_PELIOSASTO Toimittaa PAAVO LIHTONEN Helsinki, Fredrikink. 6 A 24 REHTI KIRJEPELAAJA PELAA PELINSÄ YKSIN. ICCF:n kirjepelin säännöissä on mainittu, että kirjepelissä on analysointi pelin aikana sallittu. Niinikään on katsottu selväksi, että kirjallisuuden apuna käyttö on luvallista, vaikka siitä ei nimenomaan säännöstä olekaan. Mutta onko toisen henkilön apuun turvautuminen katsottava yhtä luvalliseksi? Siitä näyttää olevan epäselvyyttä siitä päättäen, että tiedossani on tapauksia, että kirjepelaaja esittää keskeneräisen pelinsä kerhossaan, minkä jälkeen yhteisvoimin etsitään oikeaa vastasiirtoa. Tässä on nähtävästi otettu esimerkkiä lähipelistä, jossa vallitsevan käsityksen mukaan keskeytysaseman analysoimisessa saadaan käyttää mielin määrin vierasta apua. Tämä on kuitenkin vastoin FIDEn pelisääntöjen nimenomaista määräystä, joka kieltää vieraaseen apuun turvautumisen. Mielestäni olisi tätä sääntöä noudatettava keskeytysasemienkin ollessa kysymyksessä, niin mahdotonta kuin onkin sen noudattamisen valvonta. Tosiasia kuitenkin on, että sekundantin analysoimisapu sallitaan jopa maailmanmestaruusotteluissakin. Mutta ainakaan kirjepelissä ei tällainen apu ole missään tapauksessa hyväksyttävä. KirjepeIissähö:n itse asiassa joka siirron jälkeen on keskeytysasema. Jos siinä toisen apuun turvautuminen olisi sallittu, niin seuraus voisi olla, ellei esim. II luokan pelaaja A pelaisikaan ilmoitettua II luokan pelaajaa B:tä vastaan, vaan tietämättään esim. shakkimestari C:tä vastaan, jopa kokonaista kerhoa vastaan! Tämä veisi pohjan pois koko tältä pelimuodolta. Tarkoitushan on, että pelaajat pelaavat vain keskenään, ja edellytyksenä tietenkin on, elleivät he turvaudu missään vaiheessa vieraaseen apuun. Radiopelissä M. Judowitsh-K. Ojanen v. 19'55 molemmat pelaa'jat nimenomaan sitoutuivat pelaamaan pelin yksinään. Ilman tätä sitoumustakin tämä oli pelin luonteen mukaisesti itsestään selvä asia, mutta nimenomaisella vakuutuksella tahdottiin tämän seikan merkitystä tähdentää. Tulemme siis siihen tulokseen, että kirjepelin olemukseen kuuluu, että kirjepelaaja pelaa pelinsä ehdottomasti yksinään kenenkään apuun turvautumatta. Pelaajc( ei siis missään vaiheessa saa kysyä eikä vastaanottaa neuvoa toiselta yhtä vähän kuin toisen kanssa analysoida kesken eräistä peliään, ei kotona eikä kerhossa. Neuvottelupelien ollessa kysymyksessä on yhteisanalysointi ja neuvottelu tietenkin paikallaan, multa milloin on kysymyksessä joukkueottelu, jossa pelaajalla on vastapelaajana toisen joukkueen tietty vastapelaaja, niinkuin maa joukkue- ja kaupunkiotteluissa tavallisesti on, peli on täysin henkilökohtainen, jolloin pelaajan siis on pelattava pelinsä yksinään. P. L Sisilialainen puolustus HSM syysturnaus M-I Ik O. Aulis O. Pastuhoff 1. e4 c5 2. Rf3 RcS 3. d4 c.d 4. Rxd4 EfS 5. Rc3 eg. 6. Lg5 Db6! teorian mukaan valkean asema on epämukava, OP. mu',ta eikö mustalla sitten ole vaikeuksia? 7. LxfG valkea heikentää asemaansa tällä vaihdolla ja pian huomaamme miten tärkeätä on kehittää upseerit esiin gxfg 8. Rb3 a5 9. a4 Tg8.1,.!!h5 Rb4 11. Dd2? valkean heikentynyt asema vaatisi nopeampia toimenpltelta kuninkaan turvaamiseksi DeS musta keksit ovelan ansan mihin vastapelaaja suinpäin menee, multa valkean asema on jo muutenki~ pohjaton. 12. O-O-O?? Lh6! 13. antautui. OP--PS. Maaoitelu Suomi-Itävalta. Tuloksia: P. Unway H. Liipola. Pisteet: Suomi Itävalta 1 1 /2, ICCF:n tuloksia. Ryhmä 246fI: 2. Y. Penttinen p. 247fII: 2. A. Montonen p. " Eriksson 3 1 /2 p. 248/III: 1. M. Aho 5 p. Kaupunkiottelu Helsinki-Länsi-Berliini. Vuoden vaihteessa alkoi Länsi-Berliinin kirjepelaajien aloitteesta kaupunkiottelu Helsinki-Länsi-Berliini. Joukkueet ovat: Helsinki: Länsi-Berliini: 1. H. Koskinen H. Ueckert 2. H. Kahra F. Baumbach 3. V. U. Mustonen D. Brutrup 4. P. Simonen B. Kuhn 5. P.-E. Ekblom H. Handel 6. B. Lönnblad A. Bastigkeit 7. H. Liipola O. ThaI 8. R. Nyberg E. Netz 9. Y. Penttinen 1. Gaertig 1. Meri Fager Sonja Folkmar Berliinin joukkue pelaa samanaikaisesti oltelun myös Tukholmaa vastaan. Tukholma on pannut tuleen seuraavan pelottavan vahvan joukkueen, siinä kun on mukana neljä maajoukkueluokan mestaria (!!) ja muut tunnetusti vahvoja kirjepelaajia: Z. Nilsson, B. Sundberg, S. Nyman, G. Magnusson, G. Björkman, P. G. Högborg, E. Lindgren, H. Sundqvist, 1. Elander ja rouva Helga Lundqvist. Milloinkahan meidän mestarimme huomaavat kirjepelin hyvät puolet? PElATKAA KIRJESHAKKIA! Parhaita keinoja kohottaa pelitaitoanne on kirjeshakki. Se ei ole yhtään merkillisempää kuin lähishakkikaan, siirrot siinä vain ilmoitetaan vastapelaajille postikortilla. Miettimisaikaa on runsaasti, kolme päivää siirtoa kohti postinkulkuaikaa lukematta. Jos ette vielä ole osallistunut kirjeshakkiturnaukseen, olette jäänyt paljoa vaille, sekä oppia että huvia. Ilmoiltau!ukaa heti vaikkapa vain kokeeksi johonkin kotimaiseen tahi kansainväliseen turnaukseen, joita seitsemän pelaajan ryhmissä kaikissa luokissa keskeytymättä järjestetään, - silloin Te huomaatte, mitä vaille Te olette jäänyt! KotimaisEn turnauksiin oltaa ilmoituksia vastaan P. S i m n e n, Liisankatu 27 A 9, Helsinki. Osallistumismaksu 1 mk. Kansainvälisiin turnauksiin välittää ilmoittautumisia P. Li h t n e n, Fredrikinkatu 6, A 24, Helsinki. Osallistumismaksu 5, mk. ( Suomen Kirjepeliliitto (Finnlands Fernschachbund) ladet internatio-) ~ale Fernschachspieler zu einem Non-stop turnier eino Das Turnier wird 1m Champion, Meister, lund II Klasse gespielt. Die Gruppen sind von 7 Spieler und sie langen sofort zu spielen an, wenn sie voll sind.. Die Gruppen~ieger bekommen Buchpreise. Die Anmelgungen werden \... Wle lolgt adresslert: P. Simonen, Helsinki, Liisankatu 27 A 9..J

11 18 SUOMEN SHAKKI,-_ Taideshakkia -----; Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi, Otalaakso SIELTÄ TÄÄLTÄ. S. Leites p. Shakmaty -46 SUOMEN SHAKKI L. Valve 1 p. Skakbladet -S2(?) J. Hartong I p. Problemnoter E. W. Nanning Hollanti 149 B. Zaborowski Puola 15 G. Jönsson Ruotsi 2 H. Grand p. Tijdschrift -5G 2 E. A. Wirtanen p. Arb. -Skak H. Berkenbusch Schwalbe A. Wester Ruotsi F. Ravenseroft ja M. Jose Austraalia T. Pastinen Helsinki Edv. al Hällström Kemiö M. Marysko Tshekkoslovakia Kts tekstiä R. Heiskanen Helsinki Voitto Leitesin tehtävässä nähdään erittäin hienossa asussa koroitusennätys. Sama sotilas koroittuu kuudella eri tavalla. Alkusiirto on 1. exf7! ja teemamuunnelmat esiintyvät mustan siirtojen ds (Kf6, L-, Kxd7, Kf8, TfB) jälkeen. Valven viimeisimmät tehtävät olivat hämmästyttävän täysipainoisia sekä tekniikaltaan että ideoiltaan. Tästä todistuksena kuvion tehtävä, jossa Valven on onnistunut saada aikaan 3-kertainen väistönvaihto matinmuutoksin. Erittäin harvinainen saavutus. Esipeli: 1. - cxds (gxfs, Txg2) 2. Tde7 (Tle7, Rf3) matti. Ratkaisu: 1. Rd6! (2. De4 matti) 1. - Rxd6 (Rf6, cxd5, gxfs, Txg2) 2. Tde7 (Tfe7, Rf3, TxfS, Rxc4) matti. Tanskalainen tehtävälehti järjesti teemakilpailun Valven väistönvaihtoteemalle. Voittajan Hartongin tehtävässä on ajatuksen kulku seuraava: Esipeli: 1. - fxes 2. ReS matti; l. RegS?, Re3 2. ReS matti, mutta l. -- Rb2!; l. Re6?, Txd4 2. ReS matti, multa 1. - Txc5 1 Ratkaisu: l. Red2 1, Le2 2. Re5 malli! Viime vuosina ovat ratsupyörät olleet 3-siirtoisissa muotia! Crandin esitys ansaitsee omaperäisyytensä takia tulla huomatuksi. Vaihdelma: 1. - Ra- (f6, Rh-, T-) 2. Rel (Rg5, Rh4, ReS). Ratkaisu: 1. Le3! l. -- Ra- (f6" Rh-, T-) 2. Rd2 (Rh4, Rg5, Rd4). Keskimmäiset siirrot jopa vuorottelevat. Wirtasen "Rösselspringer", on kiinnityksineen harvinaisen pitkä,jännitteinen: 1. DeS! (2 Ra4+); 1. - Re6 (Rg2, Te7) 2. Rcd3 (Rd7, Re6+). Lopuksi Berkenbuschin hieno esimerkki siitä, kuinka tehtävä voidaan ratkaista loogillisesti. Huomataan, että suoraan 1. Te4 + ei ole matti, koska musta voi vastata 1. - Lxe4! Lähetti on siis saatava pois pelistä. Yrittäkäämme: 1. Tg4?, Tg6 2. Te4 malli, multa musta puolustautuukin viisaammin 1. - Da7! No,

12 2, SUOMEN SHAKXI Uutisosasto -\-- Toimittaa PENTTI SIMONEN Helsinki LiIsankatu 27 A. 9. SUOMALAISEN SHAKKIKERHON KUTSUTURNAUS. Suomalainen Shakkikerho järjesti 25-vuotisjuhlinnan merkeissä kutsuturnauksen jossa oli mukana 3 ME:ta ja 7 I lk:n pelaajaa. Tulokset: 1) H. Li n d r s (G~mbiitti) 7 (9), II-IV E. Bonsdorff (HSM), H. Liipola.~H.YS), V. U. Mustonen (HSK), T. Hankipohja ja P. Kajaste (SSK) 5 1/ 2, 7) Mabhovl (SSK) 4 1 / 2, 8) K. Ahonen (SSK) 4, 9) V. Tiilikainen (HTS) 1 1 / 2, 1) K. Linde:: (SS~). 1/2.. I luokan voitti A. K i via h 7 pist. (9). II luokan A-ryhman VOIttI O. A livi r t a 6 1/ 2 pist. (7) ja B-ryhmän T. Mä k elä i n e n (7). Ryhmän-voittajat pelaavat 2-pelissä ottelun!. luokan koepelaajaksi noususta. III luokan A-ryhmän voitti J. Kajamaa (7) ja B-ryhmän voitti H. Takkunen7 (7 1 ). IV luokan A-ryhmän voitti E. He n r i k s s n ja U. M a n t o.v a a r a 3 1 /2. B-r~h~ män voitto meni J. V ä h ä t u v a 11 e 6 pist. (7),Vasta-alkaJlen turnauksen VOltlJ maksimilla K. K a r p 7! Kevätkausi aloitetaan Shakkikodissa. Helsingin työpaikkakilpailujen tulokset. A-sarja: A 1 k , Rautatiet I 22 1/2, Rautatiet II 2 1/2, Verovirasto 2, Poliisilaitos 19 1/2, ja John Stenberg 12. B-sarja a-ryhmä: SOK 25, Suomen Kaapelitehdas 22 1 f2, Stockmann 2.,1/2, Kone ja Silta 19 1/2, KOP 18 1/ 2 ja KTK 14.. B-sc:rja b-ryhmä: Uusi Suomi 24, Tulli 2G l b OTK 23, ASO 17 1/2, PoslJ 17 ja Suomen Sokeri 15. C-sarja: Li i ken n e 1 a i t s 32, Kone ja Silta , Arabia , L. M. Ericsson 25, Weilin & Göös 24 1/ 2, Rautatiet III 23 1/2 ja Posti Il 1. Piensarja: Eri koi s n a h k a 6 112, Munkkisaaren Mylly 6, Ravintoöljy 3 ja Vendelin & Knuutila 2 1/2. Riihimäen työpaikkakilpailujen tulokset. 1) S a k y. 15 1/2, 2) Riihimäen Lasitehdas 13, 3) Varikko 12, 4) Keskusvankila 8 1/2, 5-6) Kumela ja Lyseo 5,1/2, kuningattarenhan voimme saada pois pelistä tekemällä alkusiirron 1. Tb4?, Tb6 ja vasta sitten sama manööveri kuin äskenkin 2, Tg4 Tg6 (2, - Da7:hän olisi nyt tehoton!) 3, Te4 matti. Mustalla on kumminkin takataskussaan siirto 1. bxa6! Tämän puolustuksen eliminoimiseksi siirrömmekin aluksi 1. Ta4!. Txa6 ja sitten 2. Tb4!, Tb6 3. Tg4!, Tg6 4, Te4 matti!!1 Numeron ensipainoksista lienee ensimmäinen parhaimpia. Siinä siirrytään Grimshaw'sta Novotnyyn. Puolalaisen tehtövössä on alkusiirto valittava kahden ensisilmäyksellä samanarvoiselta vaikuttavan siirron kesken, Pikku matinmuutoskin on mukana. Jönsson itse sanoo tehtävönsö esittävön muunnettua Luukkosen-teemaa. Asiasta voidaan olla toistakin mieltä, 153 on esikoinen ja melkoisella varmuudella edelletty, Maryskon tehti:i:vön vaatimus kuuluu: Musta alkaa ja valkea voittaa. Siihen liittyy kaksonen: koko asema kaksi askelta oikealla, musta alkaa ja tekee tasapelin. Heiskasen tehti:i:västä puuttuu tällä kertaa se selväpiirteisyys, jota olemme tottuneet hänen aikaisemmissa tehtävissään näkemään! SUOMEN SHAKKI 21 PIIRILIITTOJEN ImPAILUT. Itä-Suomen Shakkiliiton mestaruuden voitti K u p i n S h a k k i k e r h o. Loppuotteluun olivat selvinneet Kuopio ja Joensuu, jonka is~nt~n~,~oimi )älkimmäinen, isännyydestä huolimatta Kuopion Shakkikerho vei taparan voiton 5 1 / Länsi-Uudenmaan mestaruuden voitti A-sarjassa A m i n ne f r s 29 1 /2 pisl. seuraavina Lohja 29, Hangon SK 26 1/2, Karjaa 24, Hangon TS 21 1 /2 ja Espoo 191/~. B-sarjan mestaruuden vei SK-46 Tammisaari 39, muita sijoituk,~ia, TammIsaaren SK 35, Etelä-Lohja 25 1/2, Snappertuna , Fiskars 21 1/2 ja Osterby 51 f2. HELSINGIN MESTARUUSTURNAUS Helsingin mestaruusturnaus aloitettiin Viipurilaisen <:sakur:nan suojissa, Turnaus päättyy Osanotto turnaukseen muodos.tul ennatysmäiseksi, 126 pelaajaa asettui kilvoittelemaan mestaruukslsta, Tuskmpa HeIsmgin Shakkiliitto oli osannut varautua nöin suurta pelaaja määröä varten, koskapa peli tilat kävivät hyvin ahtaiksi. Mestariluokasta tuli odotettua vahvempi, sillä ehdollisesti ilmoittautuneet E, Ri d ala ja U. La a k s tulivat mukaan ja heidän lisäkseen uudelleen innostunut Ola v i K a taj i s t o. Mestaruutta puolustaa H. K s k i n e n, jonka pelivahvuus on entisestöän varmistunut. Mestariehdokasluokka tasaantui sopivasti kymmeneen mieheen, kun viime vuoden voittaja U. B a c k m a n nostettiin mestariluokkaan pelaamaan. Uusina niminä poimimme joukosta M. Ui m sen ja T. J e r n s t r ö m m i n kaikki muut ovat vanhoja tunnettuja pelaajia Helsingin mestaruusturnauksista. Naisten luokka kerösi 5 pelaajatarta mutta missä viipyy jälkikasvu? Näkyvimpänö nuorista on neiti I. Lindh. I luokan jakaantui 4 kahdeksanmiehiseen ryhmädn yhteensä siis 32 pelaajaa, 2 luokassa on 43 pelaajaa, jotka jakaantuivat 5 ryhmöön, Kolmannessa luokassa on 26 pelaajaa. Valiteitavasti 1pputulokset eivät ehtineet tähän numeroon, mutta palaamme niihin seuraavassa numerossa, Lounais-Suomen Shakkiliiton liittoturnaus Turnaus pelataan Turussa, Urheiluliiton kerhohuoneistossa Arvontatilaisuus oli Tapaninpäivänä, jonka perästä välittömästi aloitettiin ensimmäinen kierros. Osanottajia kertyi melko niukasti, vain 41 pelaajaa. Kun ottaa huomioon turkulaisten shakkimestarien lukumöärän ja vahvan pelitason, niin ihmetyttää ettei mestaruusryhmössä ole yhtään shakkimestaria mukana. Eri luokkien osanottajat jakaantuivat seuraavasti: Mestaruusryhmä 8 pelaajaa. 1 luokka samoin 8. II luokka 6 pelaajaa? Mutta II! luokassa on varmistettu jälkikasvu, sillä mukana on 19 pelaajaa. YSTÄVYYSOTTELUJA JOULUKUUSSA LAUTTAKYLÄN SHAKKIKERHO-PF.IPOHJAN SHAKKIKERHO 51/ Vierailijajoukkue oli runsaasti varamiehinen, pöytyällä. Pöytyön Shakkikerho voitti selvästi Paraisten Työväen Shakkikerhon 31/ Kaupunkiottelu LAHTI-RiIHIMÄKI oli hyvin tasaväkinen, päättyen niukkaan Lahden voittoon 4-3, Lahdelta puuttui useita kärkipelaajia. PIETARSAAREN ja KOKKOLAN välinen kaupunkiottelu päöttyi ensinmainitun ylivoimaiseen voittoon 151/2-61/2. PUH ELI N T TEL U KOUVOLA-LAPPEENRANTA suoritettiin 15-miehisin joukkuein. Puhelimet olivat kuumina peräti 5 tuntia, minkä Lappeenranta käytti hyväkseen ja voitti ylivoimaisesti '

13 22 SUOMEN SHAKKI ALJECHININ MUISTOTURNAUS Viime vuoden viimeisenä merkittävänä suurlapahtumana oli Moskovassa pelattu Aljechinin muisto turnaus Tulokset ovat kiertäne:=t ympäri maailmaa, mutta julkaisemme turnaustaulukon, josta jokain~n VOI seurata suoslkkmsa menestymistä. Bo t v i n n i k säilytti ed:olleen kumngasasem.,:msa mutta sitäkin oli himmentämässä Sm y s l v i n kanssa Jaettu I-II sija l. Botvinnik V2 2. Smyslov V2 3. Tajmanov ~2 V2 4. Gligoric V2 1fz 5. Bronstein 6. Najdorf 7. Keres 1 V2 V2 8. Pachman 1fz 1/2 V2 9. Ståhlberg '/2 1. Unzicker V2 1/2 11. Szabo V2 12. Padewski 13. Uhlman V2 14. Ciocaltea 15. Sliva 16. Golombek 456 V2 1fz 1 V2 '/2 1fz V2 1 1 o 1/ 2 1 V2 V2 '/2 V2 V2 o 1fz V2 o 1fz V2 1/ 2, V2 ]/2 7 Y2 1/ 2 J/~ 1/2 1f ' ]I!~ 1 ~~ ~~ ~.~ V2 1/ 2 '12 1 7{~ '12 1f2 1/ /~ 112 1f2 Vz ~2 1 ]/S '/2 '12 1f2 '12 \2 1f2 ~/~ 1 SHAKKIKOTl Pisto '/ ' ~2 1 ~~ f2 1/ 2 '/z '12 ~f:, ;2 1/~ Vz 1f '12 1/2 1/2 1 1,) " 4 8 '12 '12 ' ~/2 '12 '12 '/2 6 1/ 2 1 1/2 5 1 /2 1/ /2 1f2 5 ]/~ ~I;~ 1 1f2 3 1 ~~ 3 lj~ '12 '12 1f2 2'12 Maassamme on monessa paikassa herätelty h~nkiin,.sh~k~~koti-k'ysymyst~, kuitenkaan siinä onnistumatta. Tosiasiahan on, etta He.lslrlg:SS~ on JO shakbkoti kerran ollut pystyssä, mutta huoneisto ei ollut pltkamkamen, Joten sen harjoittaminen oli lopetettava. Helsingissä on kerhohuoneistosta, shakkikerho!en.. ~äyttijön, ollut huutava pula, usein on vaativatkin turnaukset.iudutt~ vlemaa~ lapi m.elko ahtais~a suojissa ja tästä ovat pelaajat tietenkm karsmeet. Myos h.~.on~.lston s.aannm takia on yleisölle tarkoitettuja shakkitilaisuuksia VOltu JarJestaa vahemman kuln olisi allut tilaisuus. Nyt näyttää siltä, että vihdoinkin se "tärppäsi~~, ~~ll.ä.s~:akkikc?ti t~rkoitusta varten on vuokrattu Annankatu 8:sta 162m 2 :a kaslltava huoneisto, lohon on kaksi eri sisäänkäyntiä. Huoneisto on tosin hyvän korjauksen tarpeessa, mutta tarkoituksena se on avata tammikuussa yleisölle. S H A K K 1 K D 1 N K ANN A T U S Y H D 1 S T Y S perustettiin joulukuun 19 päivänä Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellisesti tukee:. Shakkikotia ja valvoa sen käyttötarkoituksia. Väliaikaiseen hallitukseen vahttu rt puheenjohtajaksi P. S i m n e n ja jäseniksi P. Li h t n e n, K. M a r t t 1 n e n, A. Puumanen, G. Stude ja O. Kaila. Shakkikodin korjaustyöt ovat edistyneet suunnitelmien mukaan ja piakkoin on shakki-yleisöllä tilaisuus tutustua ajanmukaiseen Shakkikotiin. Shakkikoti pidetään avoinna myös päivällä, joten Helsingissä kävijöillä on mainio tilaisuus käydä pelailemassa koska tahansa. Shakkikodista on tarkoitus tulla myös Shakkiliittojen kokoontumispaikka. (Suomen Shakki siirtyy myös sinne). Shakkikodin perustaminen on saanut yksimielisen kannatuksen ja monet ovat jo muistaneet ~itä 1 a h joi t u k s i 11 a. SUOMEN SHAKKI 23 CHESS LIFE. Olemme saaneet Chess LHe lehden päätoimittajalta mr. Montgomery Major'ilta kirjeen, missä hän kertoo lehdestään ja USA:n Shakkiliiton toiminnasta. CHESS LIFE ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa ja painosmäärä on monikymmenkertainen verrattuna SUOMEN SHAKKIIN, mutta myös USA:n Shakkiliiton toimin takin on melko mahtavaa ja liikemiesmäistä. Lehden tilaushinta on 1,:-, multa liiton jäsenmaksu on 19:-, johon pakollisena kuuluu CHESS: LIFEN tilaus. Lehti ilmestyy sanomalehtikoossa ja käsittelee se hyvin vähän ulkomaiden uutisia, sillä sitä varten on muita shakkilehtiä, jotka ilmestyvät aikakauslehtenä ja verraten suurin painoksin. Shakkitoiminta on verraten vilkasta, esim., USA:n Shakkiliitto järjestää vuodessa kuusi suurta mestaruusturnausta. Eri valtioiden shakkiliitot järjestävät lisäksi omat mestaruusturnauksensa, joten kyllä kilpailuja riittää. USA:n Shakkiliiton kaupallisena hoitajana eli johtajana toimii mr. Kenneth Harkness, joka on luvannut hoitaa ja toimittaa shakkikirjallisuutta Suomeen. R U T S 1 N K 1 R J E. Tammikuu SUOMEN SHAKIN avustajana ja kirjeenvaihtajana tulee toimimaan Ruotsissa, Ruotsin Shakkiliiton sihteeri, toimittaja Jostein Westberg. Tulemme julkaisemaan hänen lähettämiään tiedonantoja Ruotsin kielisenä. Det är med uppriktig glädje jag mottagit erbjudandet alt medarbeta i Suomen Shakki vilket kommer atl ge såväl milt förbund som mig personligen tillfälle atl fastare knyta de vänskapsband vi genom årens lopp bundit med många linländska schaekspelare. Hur denna spalt skall utformas får väl framtiden utvisa; Jag berättar i detta nummer om det år sam redan svunnit oeh någit om vad som hänt i Sverige under denna tid. Fortsättningsvis skall jag efterkomma ev. önskemål från redaktion ooh läsekrets. SCHACKARET 1956 Den lilla mellanrubriken syftar närmast på det tävlingsmässiga inslaget om vilket - dock rätt koncentrerat - vi berör det allra viktigaste. Liksom många andra sehaekförbund hade vi i Sverige vissa problem när det gällde ultagning av det svenska laget till sehackolympiaden i Moskva; den händelse som i åi överskuggade allt annat i schackvörlden. Sveriges Schaekförbunds styrelse ville föryngra vårt lag på ett radikalt sätt, genom att låta de två resedvplatserna tillkomma nugdomar under 25 år vilka genom särskilda kvalifieeringsturneringar skulle få kämpa om äran oeh Moskvabiljetterna. Förslaget rönte doekt motstånd från landslagsspelarna, vars möjligheter alt själva komma med skulle kraftigt reduceras, om beslutet kommit till stånd. Några "säkra kort" såsom ex. vis Ståhlberg oeh Lundin intog en positivare hållning och den förre drog sig ej för att gå in i närkamp med sina kollegar, vilket gay liv åt debatterna. En kompromisslösning hängde s.a.s "i luften" och när frågan behandlades slutligt vid Landsförbundets kongress i Borås, så beslöts med s(or majoritet att en ungdom skulle få ehansen. Det skulle föra lör långt alt gå in i detalj på hur kvalifieeringen skedde utan vi höjer oss med att konstatera, att det blev den 2'5-årige mästaren Lennart Ljungquist från Jönköping, som fiek komplettera de övriga uttagna, Ståhlbeg, Stenborg, Sköld, Baeklund och Joffe. Ljungquist klarade den psykiska pressen alldeles utomordentligt oeh åstadkom et! resultat som han hade all heder avo Sex vinst, lvå remiser och två Iörlusler blev hans faeit och det är e'j vardagsmat för en svensk olympiadrepresentcmt.

14 24 SUOMEN SHAKKI SM MED JÄTTEANSLUTNING 1 Borås spelades i juli de svenska mäs\erskapsturmerimgarna med en invasion av spelare. Icke mindre än 444 spelare prö:ra~e lyckan och om man går bara ett 2-tal år tillbaka i tiden så har, kvantltallvt selt utvecklmgen varit enorm. ElIe vad sägs om at! det icke i någon av de årliga kongresstävlingarna Irån 1917, då lörbundet startades, \ill 1939 var över 1 deltagare. Uond~r de sista JO åren har det alltid varit 2-3 spelare med, men kurvan uppat ar ännu icke nådd. Man kan vara ganska lörvissad om at! det i Stockholm i juli 1957 blir c:a 5 deltagare. Ärets sverigemästare blev den 3-åringe ingenjören vid Asea i Västerås, Äke Stenborg. En lovande spelare som nu lick sitt genombrott och som senare i Moskva gjorde många goda insatser med bl.a. et! remiresultat mot självas:.e VM-ulmanaren Smyslov. Stenborg har även en del andra egenskaper som ar värda alt Iramhållas i sammanhange!. Han är sålunda ordlörande isin klubb och styrelseledamot i sit! distrikt. Toppman även i korrespondensschack (tvåa, obesegrad i SM-19S6) ohc en god idrottsman med lotbill som käraste motiojsinslag. Et! namn som återkommer de närmaste åren! FULL FART PÄ UNGDOMSFRONTEN Genom at! de statliga myndighe!erna i Sverige numera lämnar anslag lör s.k. Iritidsverksamhet (fbr ungdomar mellan år) så har en hei del kunnat göras lör den schackintresserade ungdomen. Vi skall i en kommande artikel närmare gå in på med verksamhetem sammanhörande problem, men redan nu kan konstateras, att et! 1-tal klubbar mer eiler mindre kontinuerligt börjat med ungdomsavdelningar. Ajanvietettä iltojen iloksi! Sanotaan, että shakkimiehellä on hyvä muisti, nyt kokeilemme muis!ianne viereisellä kuviolla ja siinä olevalla asemalla. Siis, ketkä tunnetut pelaajat pelasivat viereisessä asemassa ja koska. Mainittakoon että peli on julkaistu kokonaisuudessaan Suomen Shakis~a. Todettakoon helpotuksena Teille, että mustan ratsun uhraus on aivan korrekti. Voitiajalle, jonka määrätköön arpa useamman oikein vas!o:nneiden kesken, annamme kirjapalkinnon. Vastaukset helmikuun 5 Däivään mennessä lehtemme konttoriin. SUOMEN SHAKKI julistaa sommitelmakilpailun shakinharrastajille, tarkoituksena on löytää julkaisukelpoiset ja mielenkiintoiset sommitelma!. Osanottajiksi kelpaavat kaikki pelaajat ja sommitelmat saavat olla mistä turnauksesta tai pelistä tahansa, sekä pelattu milloin hyvänsä. Kilpailussa jaetaan 1 palkintona 5:- II palkintona 111 Suomalaista Lopputehtävää, kirja ja m palkintona 25:-. Jokainen osanottaja saa lähettää kolme sommitelmaa. Kilpailu päättyy 5 päivä helmikuuta. L YHYTPELIKILP AILU Mielenkiintoisista lyhytpeleistä on usein shakkitoimittajilla puutetta ja lyhytpelikilpailuistahan löytyy sopivia pelejä, mutta tähän saakka kilpailuja on ollut niin vähän, että pelit ovat jouduttu heti käyttämään hyväksi. Pyrimme ainakin pari kertaa vuodessa järjestämään lyhytpelikil.pailun, jolloin löydämme pelejä kotimaasta joka numeroon. Julistamme lyhytpelikilpailun seuraavassa numerossa. SUOMEN SHAKKI 25 OTA OSAA SUOMEN SHAKIN SUURKILPAILUUN! "Tuleeko Sinusta kameran omistaja?" Nyt aloitamme SUOMEN SHAKIN SUURKILPAILUN, jo.ka on kak~iosainen, tässä numerossa seikkailemme hyvän ystävämme Joulupukm kanss:x, silla 1Q.pa~ simme Pukin, uudenvuoden saunassa ja siellä tapahtui yhtä ja toista Ja nusta Te saatte ottaa selvää kuvioiden perusteella... Toinen osa kilpailustamme on numero 3:a ja siihen saavat ottaa os:xa k?lkh tästä kilpailustc! mukaan selvinneet. Väliaikapalkintona jaamme enslmm.olsen etapin voittc!jglle valokuvc!uskameran 'jg kolmelle seuraavglle shakhklrj~ja. Loppukilpailun palkmnot llmol\amme maahskuun numeros~a. "Kllpmlu paat.yy 'jc! vastoukset lehtemme konttoriin ja kuoreen merkmla SUURKILPAILU. Uudenvuoden sauna.". Ystäväni Pontus kutsui minut maalle saunaan ja peräti vuoden viimeisenä päivänä. Ystäni kertoi, että hän odottaa illaksi yhteistä vi:ra.sta mei1~e. 1v1C!tk~~dla mietin kovasti, kuka se vieras mahtaisi olla, no, sittenpahan se nahdaan kun tulee ilta, ajattelin itsekseni. Illan hämärissä saavuin ystäväni luo, ja ensitöikseni utelin tietenkin hänellä, kuka vieraamme on, multa päättäväisesti hän sanoi, että se nähdään saunossa, olkoon sitten niin sanoin hänelle. Vihdoinkin koitti saunaan menoaika jc! aukaistessani saunan oven, olin pudola istuc!lleni, sillä kukapas muu kuin Joulupukki se siellä tutki jotain shakkitehtävää tclskushclkista. Sanoin ystävälleni, että tämä oli tosi yllätys, johon Pukki sivustcl kuiskclsi, että niin ~inullekin, sillä odotin tonttujam tulevaksi. Asema 1 ja II. Uteliaisuuteni pääsi v~it~lle Y.l. en voinut o.~la k~tsomattc! mitä Pukki tutkt Ja alhstyneencl nam mm yksinkertclisen asemcln, että pidin PukkiCl aika tonttuna. Enkä tietenkään malttanut olla Pukilta kysymättä, onko tuo uutta modernia, saamatta silti häneltä vastausta. Äkkiä Pukki katkclisi keskustelumme ystäväni kanssa ja kysyi minulta, kumpi voittaa nopeammin tässä: asemassa, (tämä on myös lubjoille kysymys n:o 1.) vastaukseni C!nnoin empimättä, mikä tietenkään ei ollut oikea. Pukki hymyili ja jatkoi, ystäväni, haluan antaa muutamc!n tehtävän tutkittavaksi Suomen Shakin lukijoille, mihin suostuin epäillen, mutta epäilykseni hävisi kun Pukki esitti kysymyksen numero 2. Asema on sama kuin äsken. mutta valkea peruuttaa viimeisen siirtonsa ja tekee siirrossa matin. Kun väitin Pukille, että se on mahdotonta, selitti hän minulle kuinka se käy päinsä ja jouduin myöntämään oman tyhmyyteni. Pukki rakenteli uutta tehtävää ja kun mielenkiin AsemaIII.tommeoliherännytvirkeäksi.niin etsin ystäväni kanssa yhdessä vastausta seuraavaan kysymykseen. Kysymys n:o 3, onko viereinen asema mahdollinen? Ystäväni keksi vastauksen heti, 'jonka johdosta luulin, että saimme jo Pukista työvoiton, vieläkö mitä, Pukki mkenteli uusia tehtäviä ja seuraava tehtävä minusta lun lui, että siinä Pukki otti äskeisen vahinkonsa lakcli"in, niinkuin ottikin ja esitämme vuorostamme lukijoille, neljännen kysymyksen: Valkea aloittaa ja saavutlaako tasapelin. Kysymys, johon me emme pystyneet Clntamaan vastausta, vaan tyynesti kuuntelimme Pukin antamia analysointeja. Ilta jatkui rattoisasti Pu-

15 26 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 27 Ainoana lapsena eläinlääkäri COilstantin Weiss'lle syntyi Max W. MUnche'issä l päivä toukokuuta 187 ja muutti vanhempiensa seurassa viisivuoua myöhemmin Banberg'iin, missä hän sen jälkeen oleskeli kuolemaansa asti (Hän kuoli 1946.) Hänen oma toivomuksensa oli tulla matemaatikoksi, mutta kuuliaisena vanhempiensa toivomuksille opiskeli hän lainoppia yliopistoissa. Erlangen'issa suoritti hän oikeusnotarin tutkinnon ja palasi kotikaupunkiinsa. Paha hermovika sulki kuitenkin häneltä pääsyn valtion virkaan. Weiss'ista tuli asianajaja. Kahdeksan-vuotiaana hän oppi shakkipelin, multa hänellä ei ollut koskaan todellista kiinnostusta "peliä" kohtaan. Yliopistossa hän joutui tekemiseen tehtävien kanssa ja tuli kokonaan innostuneeksi niistä ja tuskin päivä olisi sen jälkeen kulunut ilman, ettei hän olisi selvittänyt yhtä ja toista. Miksi olen aikonut lopettaa shakkipeiin. Kirjoittanut Max Weiss. Saksittua shakkihuumoria Max Weiss-shakin "Mark Twain." Sh:xkkimaailma tuntee Max Weiss'n kaikkien aikojen suurimpana humoristina. Esittelemme hänet nyt Suomen Shakin lukijoille. Käännöksen olemme suorittaneet Saksalaisesta ja Ruotsalaisesta shakkikirjallisuudesta. Myös tulevaisuudessa aiomme julkaista valittuja paloja Max \Veiss'n tuotannosta. Syvimmän vakavuuden leimaamalla shakkipelillä on, kuten kaikilla muillakin aloilla, myös leikillinen puolensa ja niiden joukossa, jotka ovat onnistuneet poimia ajatusrikkaasta, kuninkaallisesta pelistä eniten leikillisiä kuvia, ottaa Weiss huomattavan sijan. Poikamaisen iloisella asioiden näkemyksellään on hän koko maailman shakkijulkaisuissa ja shakkipalstoilla julkaistujen kirjoituksiensa välityksellä voimakkaasti myötävaikuttanut pelin yleista~uiseksi tekemisen, esim. selvittämällä leikillisessä muodossa Loyd'n nerokkaat ja usein hyvin vaikeasti ratkaistavat tehtävät ja sillä tavoin vähitellen voittanut enemmän vaikeasti sulatettavan shakkikirjallisuuden lukijoita puoleensa ja kasvattanut shakkitehtävien ratkaisijoita sekä herättänyt kiinnostusta peliä kohtaan. Hänen panostaan shakkipelin leviämiseen ei voida riittävästi arvioida. Asema IV. kin kertoillessa meille hauskoja muistoja vaellusvuosistaan. Yritimme saada hänet peiaamaan muutaman kevyen pelin, mutta sen ajatuksen hän torjui väittämällä, ellei hän tunne nykyisiä shakkisääntöjä. Ilta oli auttamattomasti kulunut loppuun ja heittäessäni hyvästiä korva tunturin herralle, pisti hän paperilapun kouraan, jonka katsoin heti kotiin tultua ja siinä oli viides kysymys: Voiko kahdella kuningattareha shaka!a yhtä aikaa. Esitä sellainen asema. JOKO SINUN YSTÄVÄL LESI TULEE SUOMEN SHAKKI? ELLEI, NIIN TILAUTA VIIMEISTÄÄN SHAKINPÄIVÄNÄ, joka on T iit u s. Jalon shakkipelin opin pakkomenetelmällä kahdeksan-vuoden ikäisenä. Hyvä isäni lähetti minut, oman virkistyksensä vuoksi, ankaran, vanhan opettajan luokse maaseudulle, joka sai tehtäväkseen, mahdollisesti kepin tehokkaalla myötävaikutuksella, istuttaa minuun järjestyshenkeä, rauhallisuutta, vakavaa ajattelutapaa ja muita kauniita hyveitä, joita olin vailla. Vanha herrasmies, joka tuli siihen surulliseen loppupäätökseen, että häneltä vaadittiin mahdottomuus sai nyt nerokkaan päähänpiston käyttää shakkipeliä määrätietoisena kasva~ tuksena "ultima spes" (viimeisenä toivona). Niin opin äärettömällä vaivalla yleiset pelisäännöt 'ja nyt minun täytyi jokainen iltapäivä pelata muutama peli, tietenkin huomattavalla etutasoituksella koulutalon jumalan unohtamassa puutarhassa, jolloin aina hyviä opetuksia ei ainoastaan kauhistuttavalla vaan myös yleisellä sisällöllä runsain määrin satoi pääparkani ylle. Mutta se oli myös hyvin tarpeellista, sillä teräväjärkisyyteni, joka pääasiallisesti osoittautui tai tavaksi hedelmien varastamisessa, linnunpesien löytämisessä, salapolttamisessa ja kanssaihmisteni suututtamisessa, ei halunnut alistua Caissan palvelukseen tai myötävaikuttaa sen salaisuuksien tunte.miseen. Seuraus oli, että aina säännöllisyydellä hävisin, joka k~kemuksesta huohmat!a ei vähimmässäkään määrin loukannut kunniaani, kun tem suunnattoman heikon siirron sain hirmuisen selkäsaunan.. Ih:ni,ne.n t.~!tuu, kuten tunne:,tua kaikkeen ja olin viimein niin tutustunut opettajam Iyovaan menestykseen, että erään toverin kysellessä mitä merkitsee kun J?elipöytäkirjani lopussa luki esim. = = kolmella siirrolla, käänsin vapaasti; "selkåsauna kolmen siirron jälkeen". Hyvän managerin kasvatusmenetelmä epäonnistui siten täydellisesti ja vanhemmillani oli taas kotiinpaluuni 'jälkeen melko vaivalloista kanssani. Heidän ainoat iloiset ja valoisat hetkensä olivat hiihtolomieni aikana, jolloin he voisivat lähettää minut sukulaisiin..töllä tavoin tulin ensin erään Hartz'issa asuvan setäni luo, josta toivottiin oli" kerron saisin hänet periä ja jonka runollinen nimi oli Casper. Saavuin hänon 11loK:;c(]1l runsaasti kummitettuna hyvillä neuvoilla mutta myös kuormitettu:lc1,,'rtn I kon cnkcma melkem.. Jokaisella asemalla nauttimillani "voimistusjuomllla, JYlullcr li1uuton kevyella matkatavaralla. Seliini luollnlllcr ensimmäinen vaikutelma ei ollut erittäin myönte 11 lk 1 1 ).. ].. "M men, Sl a me em w.,. 'cm <' l.l.ii:. mun rakas Max'ini, olen saanut tietää, että jo osaat pel?t~. sh:rkb:'.~,mdgll ()w;taytyn8!syydessämme se tulee olemaan melko miellyttava ajanvwlr>. OILI! kylki: aivan toisen mielipiteen kannalla mutta r t _ neena koht:rlooni vcdmi,';lullduin uusien selkäsaunojen varalta. Mutta a :!lstui' pare k k l r "... I... SlQ U I mma Sl um uu 111..:>dmn upasl mmulle kirkkaan 2' pfennig'in jokaisesta

16 28 SUOMEN SHAKKI voiltamastani pelistä. Pelasin innolla ja erinomaisesti, tai oikeammin sanottuna, setäni, jonkun verran hidas-älyinen luonteeltaan, pelasi minua vielä heikommin ja siksi olisin voinut kerätä kauniin summan, jos ei voitto aina välittömästi olisi muuttunut olueksi ja savukkeiksi. Palasin voittajana Caissan taisteluista kotiin ja tulin kovin iloiseksi, kun seuraavana vuonna minut lähetettiin toisen sedän luo, 'joka, mitä minulle vakuutettiin, myös oli innokas shakinpelaaja. Omaksuin nimittäin sen seikan, että kaikki sedät pelaavat huonosti, mutta tulin pettyneeksi. Sillä joskaan setä Benjamin ei ollutkaan joku Steinitz, niin hän kuitenkin pelasi paremmin kuin minä ja seurauksena tästä join "aqua destillata" (tislattua vettä) ja polttelin Tottinkia. Ennen pitkää jättivät yllämainitut sukulaiseni maallisuuden, mu.tta en aivan siu.nannut heidän muistoaan, sillä en perinyt heiltä mitään. Setä Casper kirjoitti sananmukaisesti testamentissaan: "Veljeni poika Max, jota alunpitäen olen pitänyt ainoana perillisenäni, on niin viekas kettu, että hän helpolla löytää onnensa maailmassa ja sen tähden ei tarvitse poloisia ropojani". Setä Benjamin kirjoitti testamentissaan: "Pieni Max'ini, jota oikeastaan olen pitänyt ainoana perillisenäni, on sellainen aasi, sellainen kameli, että olisi aivan kun heittäisi helmiä sioille, jos antaisin hänelle rahani". Maailma kuuluu tyhmille, joten hän helpolla tulee löytämään onnensa". Kuten nähdään olivat setäni perillä eläinopillisista asioista, mutta erittäin eroavilla elämänkatsom uksilla. Vuodet kuluivat nuolennopeasti ja vaivalloisesti läpitaistellun lukion jälkeen tulin yliopistoon. Nuorena poikana haaveksin suurista taisteluista, multa en sietänyt veren näkemistä. Tällä myötätunnolla ja vastenmielisyydellä liityin akateemiseen shakkikerhoon, jossa joka päivä suorien lukuisia pelejä hyvin epäakateemisesti sekä tutkin myös jonkunverran teoriaa. Huolimatta lahjakkuuden puutteesta, opin kuitenkin jotakin ja siten tapahtui, että kun opintojeni päätyttyä palasin kotikaupunkiini, voitin kaikki, tosin hyvin vähäpätöiset, shak kisuuruudet. Yleistä ihmettelyä ja arvoisan henkilöni ihailua oli seurauksena. Rohkeus kasvoi, ärjyvänä jalopeurana kävelin ympäriin, etsien sopivaa uhria, jonka voisin nielaista, sillä olin saanut voiton makua ja tunsin itseni yht'äkkiä kutsuttuna jotain suurta varten. Mutta voi! Mahdollisuudet lisätä shakkimainettani vähenivät, koska olin sidottu kotiini ja olin täysin menettänyt toivoni uusien matkojen suhteen, kunnes eräänä päivänä luin Shakkilehdestä: SAKSAN SHAKKILIITON X:s turnaus, pelataan mestari, 1 ja II luokassa. 1 luokan voittaja saa shakkimestarin tittelin. Heureka (= olen löytänyt sen), puhuin itselleni, tiiaisuus on sopiva. Nyt on vedettävä pois ajan hammas, joka uhkaa täysin turmella nerokkuuteni. Otan osaa turnaukseen ja jos ei itse p Ihailtavalla itsenituntemisella laskelmoin, että ehkä ei kävisikään niin hyvin mestari turnauksessa ja kun lisäksi sain tietää, että ainoastaan parhaim-mat pääsevät siihen luokkaan, niin päätin ilmoittautua I luokkaan mukaan. Sähkö Iin heti liitolle: "M. Weiss B:stä haluaa osallistua I luokkaan. Vastaus maksettu". Jo samana päivänä sähkötettiin: "Hyvin ilahduttavaa. Multa miksi ette halua osallisiua mestariturnaukseen, Te, erinomainen pelaaja?" Maineeni vahvana pelaajana oli siis päässyt perille jopa liiton hallitukseen. Ilmoittauduin tietysti heti mestariturnaukseen, enkä menettänyt tilaisuutta työntää sähkösanomaa shakkiystävieni nenän alle. Valitettavasti liian pian ylpeyteni lannistettiin. Jo seuraavana päivänä sain uuden sähkösanoman: "Anteeksi erehdyksestä. Luulimme, että kysymyksessä oli kuuluisa shakkimestari Max Weiss Wien'istä. Teidän henkilönne on valitettavasti aivan tuntematon meille. Pyydetään lähettämään suositteluja ja muutama pelaamanne peli, jotta voitaisiin ratkaista, oletteko sovelias mestariturnaukseen". Jatkuu. S,'om"n Keskusshakkiliitto. Pj. M. Laisaari, H:ki Töölönkatu 8 A 8 (1371/ 27, ko, Siht. O. Kaila, H:ki Lauttasaari, Haahkatie 13 A 5. (674522) l'ostisiil'totili S,-ompn Shakldliitto. Pj. P. Lihtouen, li:ki Fredrikink. 6 A 24 (ko 44775, ta Varapj. R. Nuotio H: ki Kalevank. 1 (1651, ko ). Siht O. Kaila, Huots.siht. Gerh. Lindström, H:fors, Kaserng. 8 D (12191, hem 36342). Tal.h. F. Laitinen, H:ki P. Roobertink. 2 (G28484, ko 49968). Postisiirtotili 592. Työväen Shakkiliitto. Pj. Unto Laakso, H: ki Mäkelän!c 86. P. 18. (13551/41 ko ). Varapj. Seppo Salmio, Kotka, Kotkankatu 9, (1111). Siht. P. Bremer, n:ki Hämeentie 27 A 2 (76521) Tal.h. Esko Virtanen, H:ki, Pohjolankatu 3. (79236). Postisiirtotili VR:n Shakld (Rautatieläisten Shakkiliitto) Pj. V. Reini, H:ki Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo,1 C 3 Suomen. Tehtäväniekat. Pj. A. Rautanen, H:ki Oikokatu 6 A 5, Siht. M. Myllyniemi, H:ki-Otaniemi, Otalaakso. (to. 3631). Postisiirtotili Suomen Kirjepeliliitto. Pj. P. Lihtonen (kts. SSL). Ulkomaiset tul'. P. Simonen, Liisank. 27. A 9. Kotimaiset turn. ja tal.hoito. (57841). Akateeminen Shakldliitto. Pj. E. Helma, H:ki Matkamiehenpolku 2 D. (47997). Helsingin Shakldliitto. Pj. Gel'h. Lindsl'öm, (kts. SSL) Siht. R Nuotio (Kts. SSL). Alkon Shakkil,erho. Pj. Melen, H: ki Vil'onk. 11 B 24 (to. 663(). Siht. P. Haatainen, H:ki Isokaari 2 B 23 (3781/ 289 ko ). Pelaa: Itämel'enk. 51. ma ja to Schackldubhen Gambiten. Pj. Gerh Lindström, H:ki Kasarmik. 8 D. (12191 ko. 353,12. Pelaa: Iso Roobel'tink. 36 D :'1. ti ja pe IIt'lsiugln Shakkilll.bi. Pj. H. Hindst_ riim, Kauniainen, (ta ko ) ~iiht. N. von Essen, H:ki Sepän katu 15 II (( , ko 62312). Pelaa Iso Roo III,-('ink. 36 D 51. ma ja ta S"mualainen Shakkikerho. Pj. K. Lind"", TT:ki Uudenmaank. 2 C. (ko (23745). H21s1ngin Shakklmi"het Pj. F. Laitinen (kats. SSL) Siht. T. Rissanen, H:ki Lauttasaari, Isokaari 2 A 22. (to 2562). Pelaa Ruotsalainen Tyttölyseo, Uudenmaank. 21. ti ja pe Hdsingin Työväen Shakkil,erho. Pj. V. 8r1'i, H: ki Lielahdentie 7 b A 9. (674284). Sibt. T. Siimes, H:ki, Kammiokatu 2 B 28. (443864). Pelaa: Työväentalon alaravintola, ma ja ta Helsingin Yleinen Shakkisenra. Pj. K. Mölcler, H:ki, Taivaskalliontie 4 a. (ko ) Siht. K. Lembidakis, Kilo ( ). Helsingin Rautatieläisten. Shakkikerho. Pj. Veikko Reini, Hämeentie 72 B. 36 (776135). Aitoon Shakkisel.lra. Pj. J. Päivärinta, Aitoo (1) Pelaa: pe Espoon Shakkikerho. Pj. K. Wahlstedt, Kauniainen (849259). Pelaa: VPK:n talo ke Haminan Shalddkerho. Pj. Johannes NYl'kiö, Kirj.vaihto A. G. Ojanen (1281 ja 1578) Molempien os. Hamina. Pelaa Kahvila Pirkka ti ja pe Hämeenlinnan Shakkikerho. Siht. V. Mustonen H: linna Raatihuoneenk. 1. (ta 228 ko 2165). Pelaa: Raittiusl'avintolan talo. Rauhank. 12 ke Hämeenlinnan Työväen Shakkikerho. Pj. E. Salo, Linnank. 1. P"laa: Työväentalon kerhohuone, 3 kerro to 18.3 ja Su 15. Iisalmen Shakkikerho. Pj. Eino Heilimo, Iisalmi (33). Pelaa: Savonk. 22, Säästöpankki, ke 18. Imatran Shakld _48. Pj. O.. Tonsson, Imatrankoski, Rautatehdas B 97. (521). Jakobstads Schaclddubb. Pj. E. Sjöholm, Pietarsaari, Loveret 1. (48). Siht. B. Grönroos, 1sok. 15. (156). Pelaa: Strengbcrgin juhlas. ti Joensuun Shakkikerho. Pj. M. Rinne, Kirkkok. 8 A 1. (3176). Siht. A. Kyheröinen, Huvilak. 7 A 9. (2875). Pelaa: Hotelli Pielishovi ma 183. Jyväskylän Shakkikerho. Pj. Urho Arhio, J:lä, Oy. Keskus (to 415, ko 4312). Siht. Sauli Korhonen, J: lä Kauppak. 41, (2624). Pelaa: Kauppak. 35, Kauppalaisseura (111) ma 18.

17 Kajaanin Sha~~~~,~~ ~~~_ nen Kirkkok. 23 D 35 (ta 2612 ko 21l"")' Pelaa Seurahuone ta 19~24. Karhulan Työväen Shakkikerho. Pj. A. Kiviharju, Karhula, Otsola. Pelaa: Karhulan Tehtaan Sos.osasto ma 17.3~ 22. Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Sorvari, Puutarhurink. 28 A 8 (ko ja to 2947). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Kymen Kartano ma ja pe 18~23. Kokkolan Shakkikerho. Pj. K. M. Uitto, Pitkäsillank. 33 B. Siht. E. E. Korhonen, Pitkäsillank. 33 A. Pelaa: Hotelli Seurahuone ma ja pe 19~23. Kotkan Shakklkerho. Siht. O. Tikka, Gutzeitintie 1 D. Pelaa: Svensk Samlinngen, Keskuskatu ma 19~23. Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kallio (11111). Siht. H. Matikka, Kirkkoko 19 D 86 (11574). Pelaa: Tehtaank. 19 su 11~14, ti ja ke 18~22. Kuopion Shakkikerho. Pj. H. Heikinheimo, Kuninkaank. 26 B (2339). Pelaa: KaupunginhotelJi ti 18.3~23. Lahden Shakkikerho. Pj. Pekka Massinen, Lahti. Siht. Pekka Eloranta, Ka_ riniemenk. 35 B 23. Pelaa: Maakuntatalon kerhohuone (Mariankatu). Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 581/17). Pelaa: Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to 18~22. Lamminpään Shakkimiehet. Pj. Väinö Saari, Tampere, Litukank. 12 (6787). Siht. H. Miettinen, Lamminpää, Voima. Pelaa: Osuuskunnan talo to Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. KaIpa, P. K. Asuntola (914). Siht. Eino Räsänen Lentäjäntie 12 A 12. (483). Pelaa: Hotelli Patria ma 19~23. Lappeenrannan Shakldmiehet. Pj. L. Hämäläinen, L:ranta Helsingintie 2 (Chymos). Pelaa: Ty. Ravintola ti Lapuan 8hakkiseura. Pj. V. Talosela, Lapua, Koulukatu. Mikkelin Shakldkerho. Pj. A. Kuronen, Mikkeli, Varusk. (2361/24). Siht. P. Nummi, Nuijamiestenk. 24 A 1. - Pe: 199: Oy Länsi-Savon kerhohuone. Mäntän Shakkikerho. Pj. K.~E. Ehnwall, Mänttä Mäntylinna B 8. Siht. E. M. Suhonen, Etelätie 2 B 1. Pelaa: Mäntän Klubi ti 183, Ammattikoulu to 18.. Paraisten Työ"äen Shakkikerho PaTgas Arbetares Shacklubh. Pj. Erik Höglund, Pl'ästgårdsmalm 9 B. Siht. T. Takatupa, Parsby. Pelaa: PK Oy:n kerhohuone ma ja to 18~22. Riihimäen Shakinystävät. Pj. P. Äijälä, Keskusvankila. (245). Siht. O. Paronen, Oy. Sako Ab. (to 381, ko 3376). Sayonlinnan Shakkikerho. Pj. A. Harka, Savonlinna, Akselinkatu 7. (38 ko 2768). Pelaa Seurahuone ma ja pe 18~23. Tampereen seudun shakkipiiri. Pj. A. Ahlstedt, Epilä (8834). Siht. ja kirjeenvaihto: P.-E. Aalto, Hämeenpuisto 35 B 31 Tampere (255). Rah.h. T. Pajunen, Nyyrikintie 9 E 47 (55/492). Tampereen Shakkiklubi. Pj. K. Kulmala, T:re, Tukku Oy. (3468). Siht. P.-E. Aalto, T :re, Hämeenpuisto 35 B 31, Tek.opisto (255). Pelaa: Ravintola Tuotanto Hämeenk. 26 ma ja pe 19~23. Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Teiskontie 13 E 59. Siht, T. Romppanen, Oikok. 3. Pelaa: Työväen talo huone 3 ma 18.3~22.3. Valmet Oy:n Shakkikerho. Pj. Y. Ki_ vipensas, Härmälä, Nuolialantie 29. 8iht. T. Sainio, Tampere, Tuomiokirkonk. 1. Toijalan Shakkikerho. Pj. V. Salonen (371). 8iht. U. E. Kourunen (54). Pelaa; Rautatieläisten lukutupa ti 18~22. Turun Shakinystävät. Pj. V. Säill, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, P uolalanpuisto 1 B 1. Pelaa: Mikael Agricola Hospits 1119 ja pe Turun Työ,äen Shakkikerho. Pj. A. Lehtinen, Veistämöntori 2. Siht. T. Kerppo, Kristiinank. 5 (1219), kirjeenvaihto sihteerille. Pelaa: JI'i:uitavierunk 5 (1347) ma,ke, pe 18~23 ja su 12 ~18 8: ~ Mikkelissä Länsi-Savon Kirjapaino. Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 14 (2796) ko 2567). Siht. K. Vahe:rvaara Karjalank. 11 (ko 3891). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 19 (3287). VHalan Shakkikerho. Pj. V. Saaristo. Siht. ja kirjeenvaihto Leo Kanerva Viiala, Viilatehdas (13).

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---"\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suomfln ~~m r---- i~,b, ---"\ l N:o 2 K E S Ä KUU I 9 6 7 ) fihakki.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1 ~UOf}U2fl,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 953 J S I a I( I( I ------ a~.~.~ii~ Tämän numeron kansikuva. Shakkiolympialaistemme päänäyttämön julkipuolen kuittasimme shakkiolympialaisnumerossamme julkaistulla

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051.

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 VO 5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. ac VOLVO 70 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat SlOmt2n ~ ~11 ~., ( N:o 4 KESÄKUU 1970 ) SHAKK LUOTETTAVA SHAKKKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ";iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ;iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO Sl10mfln ~~w. ";iii ~~A ~ ~------ l ------, N:o 8 JOULUKUU 1970 j SHAKKI ERÄS 25-VUOTISMUISTO Visa Kivi 1. p. Suomen Shakki 19'+5 Tasapeli Lähemmin sivulla 235 Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! on

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

r ---- ;;",,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

r ---- ;;,,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Sll(Jm~n &~w ";tii ~?: ~ o r ---- ;;",,~ L ---, N :0 I H U H T I KUU I 9 6 7 ) SHAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1988 1. Garri Kasparov (SU) 2. AnatoLi Karpov (SU) 3.

Lisätiedot

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa.

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. SUOMEN t-ta'kki N:o 4 KESÄKUU 1950 Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. POHJOISMAIDEN SHAKKILIITON kongressiturnaus pidetään Reykjavikissa 28. 7.~10. 8. 1950. Järjestäjänä toimi! ~kaksamb~nd

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 "Vuotta ~ml- v. 1959

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 Vuotta ~ml- v. 1959 SuomlZn 35 "Vuotta ~ml- (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI v. 1959 / Tammikuussa: Tunnettu shakkimestarimme Toivo Salo täytti puoli vuosisataa. Shakkimestari A. Fred uusi Helsingin mestaruutensa

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- "'''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- '''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suom(ln ~.m r'---- "'''d~ --- L N:o 3 ELOKUU 1967 ) SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ~ I '! Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI 'luottamuspankki

Lisätiedot

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomen 36 'Vuotta,--------- ~ml ~ ---------~ l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomella ei ole suuria mahdollisuuksia selvitä loppukilpailuun, johon pääsee

Lisätiedot

Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N EN ,---~ /1 vsk. 650 mk. Pentti Simonen 9582 Puh IImesty'Y 10 numeroa.

Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N EN ,---~ /1 vsk. 650 mk. Pentti Simonen 9582 Puh IImesty'Y 10 numeroa. suot/len 1-1 ~\ K,(, Suomen Keskussha:kkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkoien ewnenkcmnattajo: N:o 1-,~---- --------~ Päätoimittaja P E N T T S M 0 N EN SUOMEN SHAKK

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 1978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) N:o 7

SUOMEN SHAKKI. G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 1978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) N:o 7 SUOMEN SHAKKI G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) 978 N:o 7 250 SUO M E N FIDE VAALI EN JJ:\LKEEN Maailman Shakkiliiton FIDE:n vuotuinen kongressl Ja

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 OLYMPIAKULTAA NEUVOSTOLIITOLLE JA UNKARILLE Shakkiolympialaislen miesten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 ELO - L U V U T 1.1.1989 Suomalaiset: 1. Garri Kasparov (SU). Anatol i Karpov

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SllomlZn , / "luottamuspankki. IlmoittaJ'at tukevat me1:tä - tukekaa ilmoittajiamme

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SllomlZn , / luottamuspankki. IlmoittaJ'at tukevat me1:tä - tukekaa ilmoittajiamme SllomlZn ~awj ~l ~~J, ~, ( ~~:o 3 HUHTIKUU 1972 I, / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 DIPLOMI-INSINööRI, KANSAINVÄLINEN SHAKKIMESTARI EERO BööK 70 VUOTTA (SIVUT

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1985 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. AnatoLi Karpov (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-809 PERUSLIITTOJEN ~ESTARUUDET KI~~O VÄLKESALMI PerusLiittojen mestaruuksista pelattiin

Lisätiedot

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j ~ I f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j Neuvostoliiton shakinpelaajien kirje USA:n shakinpelaajiue Neuvostoliiton shakkijaosto ja lukuisat neuvostoliittolaiset shakinpelaajat ovat lähettäneet USA:n shakinpelaajille

Lisätiedot

Suomen ALKUKILPAILU LEIPZIG 1960 (N:O 6 MARRASKUU 1960) SHAKKI ~~I_~ 36 vuotta. A.-ryhmä. 9. Albania llh J2. B.

Suomen ALKUKILPAILU LEIPZIG 1960 (N:O 6 MARRASKUU 1960) SHAKKI ~~I_~ 36 vuotta. A.-ryhmä. 9. Albania llh J2. B. Suomen 36 vuotta ~~I_~ (N:O 6 MARRASKUU 1960) SHAKKI ALKUKILPAILU LEIPZIG 1960 A.-ryhmä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisto I. Bulgaria 2 2 3 31J2 2 1 /2 3 31J2 4 3 1 h 27 2. Jugoslavia 2 2 2 3 2 3 4 4 4 26 3.

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--)

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--) ..,guotnf2n ~I C-N-:o--j-' - HU H T K U U---9S-3--) Työväen Shakkiliiton lii:uoiurnauksen osanottajat. - Istumassa mestarit ja iurnausjohtajai, vasemmalta oikealle: K. Marttinen, E. Salmi, M. Laisaari,

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot