SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v (~---JOUL~~UU---~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~"

Transkriptio

1 Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen ennätyksellisen osanohajamäärän. Helmikuussa: Suurmestari M. TaI uusi Neuvostoliiton mestaruutensa. Maaliskuussa: Helsingin joukkuemestaruus,kilpailut päättyivät Helsingin Shakkimiesten voihoon. Uusintaottelu Botvinnikin ja Smyslovin välillä alkoi Moskovassa. Huhtikuussa: Suomen Sha,kkiliiton mes'taruuden voitti K. Ojanen ja uudeksi shakkimestariiksi leivottiin N. Wikberg. Työväen Shakkiliiton mestariksi tuli M. Rantanen ja uusi shakkimestari V. Pulkkinen. Toukokuussa: Botvinnik jälleen maailmanmestari. Helsinki voitti Tukholman kaupunkiottelussa. K. Ojanen voit.ti ylivoimaisesti Suomen mestaruuden. Naisten mestariksi tuli neiti S.-L. Vuore.ctpää. Kesäkuussa: Nuorten Suomen mestari jälleen T. Mäkeläinen. Heinäkuussa: Ylioppilaiden 5. viralliset joukkuemaailmanmestaruuskilpailut päättyivät luonnollisesti Neuvostoliiton voittoon. Elokuussa: MUnchenin valmennusturnauksen voittivat E. Böök ja A. Fred. Hannu Kedosta tuli uusi shakkimestari. SSLn nuorten mestaruuden voitti E. Havansi. Syyskuussa: Portorozin suur.turnaus päättyi M. Talin voittoon. Lokakuussa: N euvostolihto voitti Mlinchenissä maailmanmestaruuden ja pieni Suomi oli 21. tilalla. Marraskuussa: Shakkikodin Monrad-turnaus päättyi E. Ridalan voittoon. Joulukuussa: Tokainen shakkimies päätti tilata Suomen Shakin vuodeksi 1959!

2 35 VUOTTA ! SUOMEN SHAKKI 1959! Olemme jälleen tekemässä tiliä kuluneesta vuadesta. Vuasi kerrallaan me siirrymme eteenpäin. Ajan heiluri tekee tehtävänsä pysähtymättä Mutta ihminen ei ale kane, se an riippuvainen hyvin manesta tekijästä. Suamen Shakin ilmestyminen riippuu myös "manesta tekijästä". 34 vuatta Suamen Shakki an ilmol;tynyt, vähllä pysähtyen ja taas jatka.en. Ensi vuosi on siis juhlovuosi, jopa ihmiselämässäkin s e an merkittävä kaari. Harrastusalan äänonkenltlcltlnjcltio' se merkitsee tode.jlista juhlavuatta. Suomen Shakki jiirjc,:täci 35-vuoti:tjuhlion morkeissä useita kilpailuja ja tilaisuuksia. Ensimmäinen kilpailu an ASIAMlI:STI:N kt"tk"tl, joka päättyy 3G Toivottavasti jokainen asioftlic:: yrittiiii [)(lm::i<i(l"rl, ::ilki ilman yrityksiä juhlavuosi jää laihanlaisebi. S"llnIClv",kilp"i l" on SUOMEN SI-IAKIU kansainvälinen juhlaturwms ",,[(lli::[.:,iil::::<1. 1,1<I,tii::kl.lllSSa ilmes tyy eri koisnumero, joka kertoo Suomen ~;hnkill vnil[('i::t" :1:, vuoden aikana. Toukokuussa Suomen Shakki pitää juhlopiiiviill ~;b" k k ilw<li::::c1, JOIlta i1moitetoan myöhemmin. Kirjepeloojia vorlon ~;'10111''",:I,okki jiirjostää erikaisturnauks en. Samain Taidesha'kkiosasto pi liiii OTlIClI k i I ['oiiihlba. Suamen Shakin avusta jakunta on laojonlllnlll :k"lll"",,,n,, vuotena. Olemme soaneet ovustajo'ksi suurmestori Lude'k P"Chrrtmlill jo neuvot'telujo käydään kv.mestorin L. Schmidtin konsso', joko tlllll!(,iwh! etevänä teoree<tikkano. Kotimoosta avat mukono sho'kkirnel;[ori.i:::tlio Hidnlo peliosaston taimittojana ja ovustajina kv.mestori Osmo Koi l" ::dii kv.mestori Eero Böök, jonko kynä on tosin ollut teroittomatta koht,,,,,, viimeisenä vuotena. Taideshakkiosastoa toimittoo edelleen Motti Myllyniemi. Kirjepeliosasta an olle'kirjaittaneen käsissä ja avustajona t.nnywttn kirjepelaaja Paavo Lihtonen. Elämme jälleen toivossa, että Suomen Shakin tilaajamäärä kasvoi,;i ensi vuodeksi. Tilaajamäärän lisäämise.ssä ei olisi vaikeuksia, jos kaikki shakkikerhot suhtoutuisivat asiamiesten työskentelyyn myötämielisesti jo auttavasti. On useita shokkikerhoja ja tunnettujo shakkipaikkakuntio, jaihin ei ole Suomen Shakkio tilattu Iloinkaan toi vain yksi kappale. Tältä vuadelta voimme mainita esimerk,keinä Pieksämäki, Lieksa, Mikkeli, Fors'sa, Hamina, Heinola, Sysmä, Jyväs'kylän Shakkikerha, Rauma jne. Ikävää kerrottovaa, mutta tatisinta talta. Toivottavasti herätyshuuto ei koikune kuuraille korville. Suomen Shakki kiittää lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivottaa RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! PENTTI SIMONEN SUot/lEN 1-1 t\ t< t<, Suomen Keskusshakkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja N:o 10 i Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N E N SUOMEN SHAKKI TILAUSMAKSU 1959 Hei s i n k i 1/1 vsk. 700 mk Annankatu 8 H. Ulkomaille 800 mk Puh Ilmestyy 8 numeroa Esmo Ridala: POST,S"RTO:,T---i Suomen Sh.kki 5149 Pentti Simonen 9582 Osoite HELSINKI Jose Capablancan syntymästä 10 vuotta MarrO'skuun,19. pnä tuli kuluneeksi 7G vuotto edesmenneen shokin maai lmanmestarin.jose Rooul Capoblancan syntymästä. Hänen osemansa eräänä sho'kkipelin historian suurimmista neroista ontaa oiheen tämän kuubalaisen mestarin suurmestarinuran lyhyeen tarkosteluun. Jose Raoul Capoblanca y Graupera (espanjaa puhuvissa moissa kuuluu sukunimeen myös äidin tyttönimi) syntyi B8 Kuubon pääkoupungissa Havannassa. Hän appi peun nelivuotiaana kenenkään neuvomalta seurat.essaan i sänsä peloavan erään ystä'vänsä kanssa. Isänsä hän voitti molemmissa ensimmäisissä peleissä. Havannon Shakkikerhoon hänet päästettiin kuitenkin vasta 8-vuotioona, jollain hän nousi nopeasti sen parhaiden pelaajien jouk koon. 12-vuotiaana hän voitti, lyömällä huonon alun jälke en pistein 7--5 siihenostisen mestarin Corzon, kerhon jo' samalla käytännöllisesti katsoen kaka Kuuban mestaruuden Capablonca suoritti suuren simultaaniklertueen kautta Yhdysvoltajen tuloksena 7U3 vaihaa, 19 remissiä ja 12 häviötä. Naihin aikaihin hän selvitti 30 peliä kahdessa tunnissa! SeuranvOlna vuonna hän voitti sensahomaisessa ottelussa Yhdysvaltajen mestaruutta yksinvaltiaana hallinneen suurmestari Frank Marshallin 15-8 häviten vain yhden ainaan peun. Suaritettuaan vielä kaksi laajaa simultaanibertuetta Yhdysvalloissa osalli,stui Capablanca 1911 ensimmäiseen kansainväliseen kilpailuun San Sebostionin suurturnauksessa Espanjassa, jonne ajoi'. parhaat mestorit olivot kerääntyneet. Täällä kuubolainen mes tari saavutti jälleen sensatiomaisen vaiton, puoli pistettä edehä Rubinsteinia ja Vidmaria. Saavutettuaan vi'elä erä.itä menestyksiä Euraapassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikossa Capablanca astui 19J3r maansa ulkoministeriön palve,lukseen. Pietarin suurturnau'ksessa,19114 hän kohtasi ensimmäisen kerran silloisen m.c[ai~:no~mes!arin E~. Laskerin, mutta jäi täs'tä lopputulobessa puolen pisteen paahan JO toiselle SIjalle -- tasin kolme pistettä edellä. seuraavaksi tullul'ta

3 2310 SUOMEN SHAKKI A,ljechinia hän voitti suuren turnauksen New Yorkissa 11/ 2 pistettä edellä suurmes,tari Kosticia sekä seuraavana vuonna samoin Hastingsissa pisteen edellä samaa serbialaista suurmestaria, jonka hän oli ehtinyt vielä voitta-a kaksinotte1ussa Havannassa. Näissä kolmessa kilpailussa Capablanca ei hävinnyt ainoatakaan peliä. Kaiken.kaikkiaan oli hän kahdeksan vuoden aikana voittanut 18S ja hävinnyt ainoastaan '.101 peliä usein erittäin vahvasta suurmestarivas!luks'8sta huolimatta. Uransa huipulle nousi Capablanca voittamalla 1921 Havannassa järjestetyssä maailmanmestaruusottelussa Laskerin. Kuubalainen voitti neljä peliä, teki remissin 14 pehssä ja vähti häviöt kolkona:an. Tämän jälkeen hän osallistui lukuisiin suuriin turnauksiin, joista eräistä saavutti maailmanmestarin arvon mukaisia tuloksia - eräissä taa-s sattui epäonnistumista, jotka olivat kuin enteenä valtius'kauden suhteellisen pikaiselle päättymiselle. Lontoossa 1922 Capablanca voitti 11/2 pistettä edellä Aljechinia, mutta jäi Moskovan suurturnauksessa 1925 Boguljubowin ja: Em. Laskerin jälkeen peräti kolmanneksi, kaksi pistettä voittaja'sta jäljessä. Erään uransa huoma'ttavimpia tuloksia- Capablanca saavutti 1927 New Yorkissa järjestetyssä turnauksessa, jonka voittajan,tai toiseksi tulleen oli määrä saada otella maailmanmestaruudesta. Kuubalainen voi:tti, kilpailun ylivoimaisesti häviöittä ja peräti 3 1/2 pistettä ennen toiseksi sijoittunutta Aljechinia. Ehkäpä tästä aiheutunut huole'ltomuus oli syynä siihen, el'tä vielä samana vuonna Buenos Airesissa järjestetyssä maailmanmestaruusottelussa onnistui Aljechinin voittaa yllättäen Capablanca - tulos oli kuusi voit,toa, 'kolme häviötä ja 2S remissiä venäläisen hyväksi. Capablanca yritti seuraavien vuosien ai'kana saada aikaan uusintaottelua, mutta siihen ei Al}echin häntä pääs,tänyt. Tämä aiheuttikin molempien välille heidän elämänsä loppuun saakka kestäneen viha c mielisyyden. Buenos Airesin ottelun aiheuttamasta järkytyksestä ei Capablanca toipunut pitkiin aikoihin. Hän voitti tosin 1928 Berliinin ja Budapestin kansainväliset turnaukse,t, mutta jäi Bad Kissingenissä,toiseksi Bogoljubowin jä:j:keen ja ja:koi seuraavana vuonna Karlsbadin suurturnauksess a Spielmannin kanssa toisen sijan puoli pistehä voittajasta Nimzovitshista jäljessä. Osallistutluaan seuraavina vuosina' vain eräisiin pienempiin kilpailuihin, Gapa-blanca palasi J935 jälleen suurkilpailujen piiriin -- tauon jäl'ke'en ymmärrettävästi aluksi huonolla menestyksellä. Niinpä hän pystyi saavuttamaan Hastingissä 1935 vain neljännen tilan - mukana olivat tosin mm. Botvinnik ja Flohr ja päätyi samalle tilalle samana vuonna pela'tussa Moskovan suurturnauksessa. Uuteen jyrkkään - ja viimeiseksi jääneeseen - nousuun kääntyi Capablancan ura vielä vuoden 1936 ai,kana. Hän voitti ensin Moskovassa suuren kakslkierroksisen turnauksen kokonaisen pisteen edellä toise'ksi tullutta Botvinnikia ja jopa 3 1/ 2 pi:stettä ennen kolmanneksi sijoi'ltunutla Flohria. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän uusi tämän jättiläiste'konsa voittamalla yhdessä Botvinnikin kanssa Nottinghamin suurturnauksen, jossa lähes kaikki tuonhet'kiset kuuluisuuden olivat mukana. Mutta,kaari kaarlui seuraavana vuonna,jo alaspäin.,semmering-badenissa Capablanca sijoittui "vain" kolmanneksi -,sinänsä erittäin kunnioitettava saavutus! - mutta epäonnistui jo selvästi seuraavan vuoden suuressa AVRO-\urnauksessa ja jäi viimeistä edeuisehe tilalle. Hänen viimeisten vuosiensa. tuloksi'sta mainittakoon 2. sija Margatessa 1938 (Keresin jälkeen) sokä kuusi voittoa ja neljä remis,siä Kuuban jou'kkueen 1. pöydällä Buenos Airesissa olympialaisissa 193 ' 9. Capablancnn pelityylille oli ominaista,kirkkaus j'a selvyys enemmän kuin ehkä yhdenkään toisen sha:kkihistorinn suuren nimen pelitavaile. Siitä huolimatta eivät hänen pelaamansa pelit ole 'Suinkaan kuivia -- siitä ovat osoituksena hänen voittamansa ~ukuisat kauneuspalkinnot. CapablancOIa esikuvanaan pitäneistä suurmestareisla mainittakoon mm. Keres ja OlaJsson. 194~apablanca SUOMEN SHAKKI 231 kuoli sydänhalvaukseen New Yorkissa maaiis'kuun 8. päivänä..?eu~aavassa.suuren kuubalaisen viimeinen kilpailupeli, jonka hän pela-si,eraassa p!enessa turnauksessa New Yorkissa marras'kuussa Hänen vastustajansa Forsberg oli 1urkulaissyntyinen, mutta. pi,tkät ajat Yhdysvalloissa asunut suomalainen siirtolainen Griinfeldin puolus.tus Capablanca Forsberg New York, marras'kuu e3 g6 2. d4 Lg7 3. Rf3 d5 4. c4 e6 5. Rc3 Rf6 6. Le b6,8. cxd5 exd5 9. Re5 c5 10. b3 La6 II La3 Te8 12. Lxa6 Rxa6 13. f4 cxd4 14. exd4 Rc7 15. Tel as 16. f5 Rb5 17. Ixg6 hxg6 18. Lb4 Rxd4 19. Dxd4 Rd7 20. Rxd5 Txe5 21. DI Tfdl Te4 23. Lc3! Tc8 24. Lxg7 Txel 25. Txel Kxg7 26. Tc7! Kf8 27. Dd2 De8 28. Rf6! Tel+ 29. Kf2 Te Dxe2 Dxe Kxe2 RxlS 32. Rc6 Rd5 33. Td6 ja musta antautui. MöNCHENIN YKSITYISTULOKSIA Suomalaistulokset sijoituskilpailussa ja yhteensä olivat: Joukkueemme a:nkkuri 'kv.mestari K. Ojanen saavutti sijoituskilpailussa 4 1/2 pistettä 9:stä ja kun alkublpailutulos oli 3'1 f2, niin kertyi pisteitä 8/15 eli 531,3 /'0' E. Böök 311 /2/7 (kahdestil. ja viidesh 2. pöydällä), yht. 6,1/2/14 eli 46,4 %, M. Rantanen 2/7 (neljästi 2. ja kolmasti 3. pöydällä), yht. 4/13 eli 30,,8 /'0' A. Fred 3/7 (kahdesti 2, kahdesti 3. ja kolmasti 4. pöydällä), yht. 6/14 ee 42,9 /'0' H. Koskinen 31/7 (kuudesti 3. ja kerran 4. pöydällä), yht. 5/10: eli 5,0 /'0 sekä L. Hälls,tröm 3/7, yht 5ilO eli 50 /'0' Eri pöytien parhaat olivat: 1. pöytä: S. Gligoric (Jugoslavia) 3 1/2/4+8 1/2/ll eli 12/5, M. Euwe (HoI.. lanti) 8 1/2/ll ja M. Botvinnik (Neuvostoliitto) 9/ pöytä: F. A n der s 0 n (Kanada) 4,1/2/6+6/7 eli 10 1/2/13, V. Smyslov (Neuvostoliitto) 9 1/2/12 ja O. Panno (Argentiina) 12/ pöytä: P. K e r e s (Neuvostoliitto) 4: 1/2/5,+ 5:/7 eli 9 1/2/12, Ficht! (Tshekkoslovakia) 12 1/2/17 ja L. Portisch (Unkari) 10: 1/2/ pöytä: D. Bronstein (Neuvostoliitto) 4 1/2/5+5/7 eli 9 1/2/12, L. Evans (Yhdysvallat) lli/ 2 /16 ja Borja (Filippiinit) / varamiehet: M. Ta! (Neuvostoliitto) 51/2/6+8/9 eli [3:112/15, Tringov (Bulgaria) 7/lD' ja N. Rossolimo (Yhdysvallat) 10:/15 sekä 2. varamiehet: T. Petrosjan (Neuvostoliitto) 5/6+5,1/2/7 ja L. Forinlos (Unkari) 4/5,+6 1/2/8 eli 10:1/2/13 sekä A. Fuderer (Jugoslavia) 8 1 /2/11. Erikoispalkintoja tuloksistaan saivat: koko kilpailun paras M. TaI, A-ryhmässä S. Gligoric, B-ryhmässä B. Larsen ja C-ryhmässä M. Borja. KISAJOUKKUEEMME PELAAJAT 1. pöytä: K a ari e 0 jan e n, Helsinki. Syntynyt Helsingissä, teknillinen johtaja. Shakkimestari v.19g8, Suomen mestari vv ' ja, , Suomen Sha'bkiliiton mestari vv. 1955~58, kisajoukkue,emme tukipylväitä vv. 1936, 193,7,,,[950, 1952 ja 195:6, Mar del Plata:ssa v. 1953, , kansainvälinen mestari v. 1952, Munchenin joukkueemme kapteeni. 2. pöytä: E ero Bö ö k, Helsinki. Syntynyt Helsingissä, diplomiinsinööri. Shakkimestari v. 1930', Suomen mestari vv. 1931, 193'4-36 ja,1946, Pohjolan msetari v. 1947, kisajoukkueemme tukipylväitä vv. 1935, 193:6,,1937, 195U ja 1952, Kemerissä v. 193,9 5. ja Saltsjöbadenissa v , kv.mestari v. 1949, sha:kkikirjailija ja -toimittaja.

4 232 SUOMEN SHAKKI PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Solnantie 37 B 41. Avustavat: Suurmestari L. Pachman, Eero E. Böök, Osmo Kaila ja P. Simonen. IS16. Diiekstein Sisilialainen puolustus ItävaIta-N eu vostolii tto. Alkukilpailu 2.,kierros Botvinnik 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 d6 S. Lg5 e6 7. Dd2 a h6!? (Botvinnik on itse esittänyt, että tässä Ld7 ansaitsee etusrjan, multa siitä huolimatta hän itse kokeilee' heihoja siirtoja). 9. Lf4! (Ei 9. Lh4, koska Rxe4, mutta teori-a ei myöskään kumoa Lh41, vaan Paehman esi ttää 9. J.;h4 Rxe4!? 101. D14! Rg5 11. De3 1 Rxd4 12. Txd4 Le Rh7 14,. Lxe7 Dxe7 15. g4! ja vaikealla on parempi peli. Ilmeisesti v-alkean tekstisiirto on sitä seuraavan jatkon kanssa paljon vahvempi, 'kuin tähän saakka on luultukaan) Ld7 10. Lg3 (Tätä siirtoa on pidetty valkealle passiivisena, mutta DUekstein keksii seuraavassa' siirrossa vahvan jatkon, jolla tulee olemaan huomattava merkitys teoriassa) Le7 11. f3! Re5 12. f4 Hh5 (Pieni ansa, jos IxeS niin LgS tai 13. Ll2? niin Rx14! Tietenkin valkea välttää näin yksinkertaiset juonet). 13. Le2 Rxg3 14. hxg3 Rc6 (Ei De7, koska,15. Ixe5, Lg5, 16. Dxg5! valkean voitoin). 15. Kbl Db6 16. Rb Lh5 9 S (Valkea hei:kentää mustan sotilasasemaa ja siirtyy nyt lähetillä voimak'kaalle viistolinjalle). 18. Lf3 Kb8 19. Thel (Va}kea uhkaa jo suorastaan Rd5 voimakkain pelein) The8 20. Te3 Lf8 21. a3 Dc7 (ros Ra5, niin 22. Rd5! Rxb3 23. Txb3 tai exd5 23. Rxa'5 ja vaikea san aikaan voima'kkaan hyökkäyksen). 22. Td3 LeS 23. Re2 hs 24. Rd4 e5 25. Rxe6+ bxe6 (Ei käynyt : Dxc6, koska 26. Rc3 ja siten RdS). 26. Tb3+ Ka8 27. Dd3 Ka7 2B. De3+ KaS 29. Dd3 Ka7 (Musta olisi valmis remissiin, mutta valkea ei luonnollisesti voi suostua siirtojen taistoon). 30. Re3 Le6 31. De3 + es 32. RdS Lxd5 33. TxdS TbB (Valkea laskee, että hän voittaa loppu pelin, kun vaihtaa yksinkertaisesti tornit. VaIkean eduksi jää ehjä sotilasasema, liikkuva lähetti Daamin tukemana. Mustan sothasasema on hajalla ja 3. pöytä: M a t t i Ra n t a ne n, Tampere. Syntynyt ,11 Tampereella, mallipuuseppä. Shakhmestari v. 1936, Työväen Shakkiliiton mestari vv :- 38, 194<1, , 1948, ja: 1%7-5,s" yhteensä 11 kertaa, kisapela.o,ja vv ja 19S pöytä: Aatos Fred, Helsinki. Syntynyt POrIssa, olmtarvlketyöläinen. Shakkimestari v. 1946, Suomen mestari vv ja 1955:,.nykymecr: Helsingin mestari, kisapelauja vv. 1952, 19S4 ja.19s6, Suomen ratkols1jamestan v. 1%7. I. 1. varamies: Hei k 'k i K 0 s k i n en, Helsinki. Syntynyt I n. fl. 19 3:01 He smgissä, merkonomi. Shakbmestari v. 1%2, HE>lsingin mcolari vv. l%6--57, SMturnau'ksessa tänä vuonna varamies: Leo Häll s t r ö m, Järvenpää. Synlynyl IG '6 PerkjärveDä, oplslkelija. Suomen nuorten mestari v. 19S5, "hoh:illlc:;turi v. 1956, nuorten MM-turnau'ksen 'loppukilpailussa v. 1955: 8. lähetti on voimaton). 34. IxeS Txe5 35. TxeS dxes 36. Txb8 KxbB 37. Le2 as 38. Le4 IS 39. Db3+ Ke8 40. Le6+ Kd8 41. exf5 gxl5 42. DdS+ Dd6 43. Da8+ Ke7 44. LxlS e4 4S. Dxe4+ KI7 4S. DI3 Ke7 47. Dxh5 Dxg De2+ Kf6 49. De6+ Kg7 SO. Le4 LdS 51. LdS musta antautui. Valkea on hoitanut loppupelin tarkasti. - MUnchenin yl Jä,tyspeli 1 - P. S i m 0 n e n. IS17. S. Gligoric (Jugoslavia) Espanjalainen peli SUOMEN SHAKKI 233 w. Lombardy (USA) 1. e4 es 2. RI3 Re6 3. Lb5 a6 4, La4 Rf Le7 6. Tel b5 7.. Lb c3 d6 (Amerikkalainen ei siis lopulta halunnutkaan siirtyä ns. Marshallin gambii'ltiin 8. - d5, vaikka tornitukseha'an edellisessä siirrossa varasikin siihen 1ilaisuuden. Se on sinän~ä kyllä mitä mielenkiintoisin muunnelma', mutta kieltämättä mustalle va'arahinen - aina.kin on mustan hieman hankala pelata siinä voittoa). 9. h3 Ra ,e2e6? (Voi tuskin olla suositeltava - mustahan asettuu nyt jo heti alusta alkaen passiiviselle kannalle. Hänen tarkoituksena:an oli ilmei. sestikin pyrkiä saamaan peliä nyt seuraavalla Tshigorinin manööveriea Rf6-d7 ja Le7-16). 11. a4! Tb8 12. axbs axb5 13. d4 Rd7 14. Rbd Rfl Re4 16. b3 Reb6 (Avausvaiheen lopputulos ei mustan kannaha ole suinkaan lohdullinen: Rd7 ja Lf6 sijaitsevat sinänsä kyllä hyvin, mutta toisaalta hallitsee valkeakokona'an avonaista a-linjaa ja mustan upseerit D-sivustaHa on tunge'ttu sangen ahtaalle. Lisäksi on mustan vaikea löytää mitään tyydyttävää suunnitelmaa upseeriensa kehittämiseksi. Ori näin ollen vain johdonmukaista, ehä valkea saa nyt vapaat kädet toimintaan K sivustaha - ei'kä Gligoric viivyt:tele niiden hyväksi'käyttämisessä l ) 17. Re3! g6 18. Rg dxe5 Rxe5 20. RfxeS dxe5 21. Rh6+ 1)(h6 22. Lxh6 TeB 23. Dxd8 Txd8 24. Lg5 TeS 25. Tedl! (Gligoric on esimerkillis,ehä lavalla 'kumonnut mustan avauskäsihelyn) Le6 2S. Td6 c e3 Tee8 28. Ta7 (ValkeaHa on stmteginen voittoasema. Loppu on "te'knii'kkaa", multa kuten tavallista tämäntapaisissa tilanteissa, vaatii tarkkuutta loppuvalheessabn) Kf8 29. Ldl (Valkea pyrkii Le6:n vaihtamiseen pois laudalta, jonka jäl'keen hän saa vapa'at kädet K-sivustaJla) h5 30. g4 hxg4 31. Lxg4 Lxg4 32.hxg4 Kg7 33. LgS Te KIB 3S. Td3 (Valkea al'kaa jo uhata mattia h8:sta: l ) 3S. TeB 36. g5 Kg8 37. Th3 Txl6 38. gxl6 c4 39. bxc4 bxc4 40. Kg2 Te8 41. Te7 Ra4 42. TxeS ja musta antautui. - E. Ridala Nimzointialainen puolustus Tri S. DitlmoIllu G. Barcza Itä-Saba-Unkari, Alkukilpailu 1. d4 R!6 2. e4 e6 3. Rc3 LM 4. e3 0-0 S. Ld3 ReB 6. a3 Lxe3+ 7. bxc3 e5!? 8. Re2! e4 9. Lbl Ra5? (Mustan kuningassivusta ja keskusta jäävät kehittämättä). 10. Rg3 Te8 11. f3! exl3 12. O-O! fxg2 13. Tf4 d5 (Rc4 oli koskematon: 13. Rxc4 14. RbS ' RxhS IS. Lxh7 + voitlaen). 14. cxds Dxd5 IS, e4 Db3 lb. Df3 Db6 (Nyt 17. e5? Txe5. Valkean uhkauksena on 18. Tdl ja sitten es). 17. La2 LeS (MustHla pelaava suurmestari on jäässä. Tämän siirron jälkeen valkea teh pelistä myrskyisän!) 18. Txl6l gx Rh5 Lxa2 20. Rx16+ Kg7 (Siirtoa Kb8? seuraisi 21. DIS' ja 20. K18? 21. Rd7 +) h6+! KxhB 22. Dh5+ Kg7 23. Dg5+ Kh8 24. DhB Dxl6 25. Dxl6 Kg8 26. Txa2 antautui. - PS.

5 234 SUOMEN SHAKIn SUOMEN SHAKKI Cunninghamin gambiitti D. Bronstein (N-liitto) Lemoine (Rcmska) 1. e4 e exf4 3. Rf3 Le7 (Tämä ns. Cunninghamin gambiitti on saavutlanut suuren suosion viime vuqosina ja monet pitävdt shä jopa mustan parhaana vastauksena kuningasgambiitliin. Nykyisin tätä avausta tosi.n pelataan hieman eri muodossa kuin aikaisemmin, jolloin tapahtui aikainen lähettishakkaus h4:stä 4. Le4! R16! (Tämä on nykyai'kainen Cunninghamin gambiitin muoto). 5. e5 (Kysy mykseen tulee myös 5. Re5 Rxe4 6. Re5!) 5. - Rg4 6. Re3 ds 7. exd6 Lxd6 (7. - Dxd6 Qoli todennäköisesti pmempi - musta siirtele'e lähettiään turhaan edestakaisin). 8. De2+ (Tämä on uutta Bronsteinia - aikaisemmin hän ei Qoli'si varma'stikaan pynkinyt näin aikaiseen D-vaihtoon. Bronteinin on viime aikaisissa turnauks issa havaittu muuttaneen täydellises ti pelityyhnsä. Ai'kaisempien rohkeiden ja yritteliäiden muunnelmien tilalle ovnt astuneet varovaiset ja Varmuuteen pyrkivät. Samalla on tasapeli en määrä Bronsteinin kohdaua kasvanut huomattavas'li aikaisemmasta. Lyhyesti sanottuna on tämän hetken Bronsteinia vaikea tuntea aikaisemmaksi kaikkia vaikeuksia pellkäämätlömäksi ja arveluttaviinkin sommi'telmiin mielellään antautuvaksi suurmestariiksi. Bronstein itse on äskettäin 'kirjoittanut tästä uudesta suhtautumistavastaan 'koko shakkipeliin seuraavaa: "Kun pelaajat valitse'vat pelejään julkaistakseen niitä aikakauslehdissä, yritläveäl he etsiä pelejä, joissa Qon pit kiä sommitelmallisia muunnelmia, kauniita uhrauksia lai originelleja hyöikkäysideoita,. Itsekin olen monesti toiminut samalla tavqoin, mutta en ole vakuuttunut, että se olisi oikein. Eivätkö lukijat silloin monissa tapauksissa saa käsityksen, että mesta'rien välinen kamppailu shakissa muodostuu yksinomaan loistavista sommi'lelmista ja vastustamattomis ta hyökkäyksistä? Todellisuudessc:1' syntyy sommitelma shakissa asemallisen taistelun päätöksenä tai toisen pelaajan virheestä johtuen. Mutta myöskään asemallinen ikamppahu ei muodostu yksinomaan odottavisia nappuloiden liikkeislä, heikkojen pis'teiden painoostamisesta ja muista samantapaisista viattomista manöövereistä. Moitteetlomassa shakkipelissä: on asemallinen taistelu aina täynnä sommi'telmallisia ideoita:. Shakkitaide on laaja ala ja se antaa tilaisuuden yhtä hyvin järjestelmällisesti ja 100gillisesti pelaavahe taiste,jijalle kuin päätä: huimaavi'en sommitelmien palvojalle") De7 9. Dxe7+ Lxe7 10. d4 LdS (Mustan K-lähetti Qon neljännen kerran siirtynyt pelin kymmenen ensimmäisen siirroin aikana', muttei ole päässyt kuin d6:een saakka!) 11. Re4 Rd7 12. RxdS+ exds 13. Lxf4 RbS 14. Ld3 d IS. b3 RlS 17. Tael Lg4 lb. Te7! Rbd7 19. Le5 bs 20. LxlS RxfS 21. Re5 LeS (Valkean tqorni on tosin päässyt tunkeutumaan e,7:ään, mutta muuten mustan peli näy,tlää vie,lä varsin puolustus'kelpoiselta). 22. LaS LeB? (Mutta tämä: on paha virhe. Hyviä puolustusmahdollisuuksia antoi view Re4). 23. Lb5 as 24. LeS Tb8 25. Rx17! Lg4 (Jos Tx17, niin 2:6. Lxd5, on väkivahva siirto l ) 26. TxIS! ja musta antautui, sillä gxl6 27. Rh6+ Kh8 28. Rxg4 jälkeen valkea voit'taa vaivatta. - E. R ida 1 a Benoni O. Panno G. Bareza (Argentiina) (Unkari) 1. d4 e5 (Originel1i ja mielenkiintoinen Benoni-avaus, joka,'kui'tenkin on raskas ja hieman hankala mustillakäsitellä, minkä vuoksi vain harvat siihen U'skaltautuveat. Mutta juuri sellaisena se sopii erinomaisesti Barczan erikoislaatuis een pelityyliin). 2. d5 es: (Kysymykseen tulee myös 2. - e5 3. e4 d6 jne.). 3. Re3 RfS 4. g3 ds 5. Lg2 Le7 S. dxe6 IxeS 7. e4 ReS 8.. Rge ReS 10. a4 Re7 11. Rb5 as 12. Rxe7 Dxe7 13. RI4 Ld7 14. Le3 Tae8 15. e3 Re5 IS. b3 Tf7 17. Rd3 RgS? (Johtaa mustalle vähitellen ylivoima,isiksi muodostuviin vai'keuksiin. Oikein oli vaihto' d3:ssa ja mahdollisesti,18. - Le6. Vaikka vajokeaj,!a mustan e- ja d-sotilaiden heikkoudesta johtuen olisi ollut hieman parempi asema, ei tämä elu olisi kuitenkaan ollut ra'tkaiseva. Peli siirto johtaa e linjan avautumis,een ja sen joutumiseen valkealle). lb. b4! exb4 (Jos,18..- e-4, niin yksinker'taisesti 19. Rb2 sekä myöhemmin De2 jne. ja mus'tan satila'at D-sivustalla jäävät hei'koiksi) 19. exb4 TeB 20. Tel DdB 21. Db3! Txcl 22. Txel DeB 23. b5 RfB (23. axb5, 24. axb5 Lxb5 25. Dxe6 Lxd3 26. Tc8 Dxc8 27. Dxc8+ Lf8 28. Lh3' jälkeen mustan asema Qlisi vieläkin ahtaampi). 24. Te7! axb5 25. axb5 Lxb5 2S. Txb7 Lxd3 27., Dxd3 DaB 28. Dhl Da5 (Musta selviytyi siis ainee,llisilta tappioitta valkean painostuksesta, mutta hänen asemansa ei ole siitä huolimatta kehuttava. Hänen jossain määrin heikoista e- ja d-sotilaigta saattaisi avoin I-linja. mahdollisesti olla j'onkinlaisena kqorvauksena, ellei hänen asemassaan olisi ratkaisevaa laatua heikkoutta 8. rivillä. Painostamalla lähettiparilla "edestäpäin" ja tunkeutumalla molemmiha ras'kailla upseerei1laan 8. rivin kautta mustan asemiin valkea ratkaiseekin pelin edubeen). 29. Tb5 De3 30. Lh3 1IS 31. TbB Te7 32. DbS Kf7 (Tai 32. De Lxe6+ 1). 33. DdB Rd7 34. Dg8+ KgS 35. LxeS Lg5 3S KfS 37. TI8 +! Rxl8 38. DxlB + Ke5 39. f4 + ja musta antautui. - E. R ida 1 a D-intialainen peli A. Pomar J. Kupper (Espanja) (Sveitsi) 1. d4 Rf6 2. e4 "S 3. RI3 bs 4. g3 Lb7 (Viime vuosina on pelattu paljon myös NimzQovitshin muunnelmaa 4. La6). 5. Lg2 Le7 (Nykyisen käsityksen mukaan on tämä hieman parempi kuin Lä-vaihtoon pyrkivä 5. - Lb4,+) d5l (Tämä mielenkiintoinen teoreettinen uutuus, joka herähi huomiota O'Kellynkäytettyä sitä menestyksehä tri Euweä vastaan viime Beverwijkin turnauksessa, on alunperin kylläkin PQmarin itsensä keksintöä. Musta on asemallisesti pakotettu ottamaan,siihen sisältyvän sotilaanuhrauksen vaistaan, sillä muussa tapau'ksessa saa valkea pelaamalla 8. Rc3 ja mahdollisesti e2-e4 liian suuren tilaedun) exd5 B. Rd4! LeS (Tämä väkinäinen yritys satilaan säilyhämiseksi on epäilyltävä. Tri Euwe suosit'taa muskrlle jafkoa 8. - e6 9. exd5 Rxd5 10. Lxd5 exd5 II. Rd Re6,12. Rxd5 RlCd4 13. Rxe7 + Dxe7 14,. Dxd4 tasa-asemin. HuomionarvQoinen on.kyllä myöskin pelissä Pomar~Rossolimo, New Orleans 19'54, esiintynyt jatko 8. - Re6, 9. exd5 Rxd4 W. Dxd4 c5 II. Dd3 d612. Rc3 a6 J3" a4 Rd7,14.14 De7 15. e4 e De2 b5 ta,sa-asemin). 9. exd5 Lxd5 10. Lxd5 Rxd5 11. e4! RI6 12. e5 Re8 (Pailaaminen ruutuun d5 ei käynytkään enää: Rd5, 13. R15! e6 14. Dg4 g6 1'5. Rd2 ja: valkeaua on erinomaise't hy6kkäysmahdollisuudet). 13. DI3 es 14. Tdl De7 (Pikemminkin tuli kysymy'kseen DeS:, esim. 15. RI5 Le5, 16. a3 a5 jne.) 15. LI4 LeS 16. RI5 KhB 17. es! (Nyt seuraa kaunis läpimurto) DdB lb. exd7 Rxd7 19. DxeS RefS 20. Re3 DeB DaS 22. Rd5 Db7 23. M! Lxb4 24. Rxg7! Kxg7 25. Le5 De6 26. Lb2 TaeB 27. Dg4+ KhB 28. Rxb4 ja musta antautui. Loistava suaritus l E. Ridala Perez (Espanja) Espanjalainen peli Filip (Tshekkoslovakia) 1. e4 e5 2. RI3 Re6 3. Lb5 as 4. La4 ds 5. LxeS+ (Vahvimpana on tässä pidetty ylksinkertaista 5. e3, mutta pelisiirrqllakin on kannattajansa) 5. - bxes 6" d4 16 (Tätä on yleisesti: pide,tly mustan parhaana vastauksena, mutta täysin pelikelpoinen on myös jatko 6. - exd4 7. Rxd4 Ld7 7. Le3 (Tämä siirto tähtää mustan K-lähetin sivustoinnin vai'keuttamiseen: 7. - g6 8. Dd2! Lg7 ja jqos musta pelaa Rg8- e7, seuraa Le3_h6) 7. - Re7 B. Re3 RgS 9.. Dd3 (Pelisiirto on Keresin suqositlama, kun Aljechin sen sijaan oli 9. De2:n kannalla) 9. - LeS 10. d5 exd5 11. exds Ld7 (Kysymykseen tuli Lg4) 12. h4 Re7 13. h5 Lf5 14. De2 Dd7 15. Th4! hs (Eikä 15,. - Lg4? 16. Rxe5!) 16. Ta4! DeB Lg4? (Ajanhukkaa. Mustan asema oli tosin 'jo vaikea, multa hänen oli kaikesta huolimatta pyrittävä,lyhyeen tornitukseen, s~llä valkea ei kykene kuitenkaan saamaan sitä vastaan nopeata läpimurtoa aikaan. SHä ennen oli

6 236 SUOMEN SHAKKI mustan kuitenkin hieman vapautettava peliään 'keskustassa e6:11a tai e5:11ä) 18. Thl f5 19. De4 f d2 Ld7 21. Ta3 es (Liian myöhäista:! - lisäksi avaa pelisurto vain valkealle linjoja mustan keskustassa epävarmasti sijaits evaa kuningasta vastaan) 22. dxe6 Dxe6 23. De2 Lf5 24. Rh4 1h7 25. Tel Kd8 (Heti tapahtuvaa ratsun väistymistä olisi seurannut 26. Lxf4) 26. f3 Rd5 27. RgS 1xg6 28. hxg6 EfS 29. Dd3 Ke7 30. Ra4 Dh5 31. e4 e4 32. Dd4! (Pakottaa mustan D:n pysyttelemään D-sivustal1a) De6 33. L05+ Kd7 (Tai Kb7 34. Tb Rh6+ Ke6 35. Rxa 8 Dxa8 36. fxe4 Rd7 37. Tf3 ReS 38. Tx!4 Le Te8 (Viimeinen heikko yritys vastapelin saamiseksi) 40. Le3! Rxc Dxg7 ja musta antautui. - E. R ida 1 a Sisilialainen peli Farre Lehmann (Espanja) (L-Sa!ksa) 1. e4 c5 2. Rf3 ds 3. d4 exd4 4. R"d4 RIS 5. Rc3 as S. 195 es 7. Df3 (Böökin muunnelma, jonka rinna,])a Keresin jatko 7. f4 ja vasta si'tten 8. Df3 on tullut suosituksi) 7. - hs (On kyseenalaista, onko mustan syytä pelata tämä siirto ennen Le7:ää - ainakin on sotilaan siirron jälkeen lyhyt tornitus mustahe varsin kyseenal'a"inen) le Rbd7 10. g4 De7 1 L Lg3 Re5 12. De2 Rexg4? (Vie häviöön. Valkean peli oli kyllinkin jonkin verran vapaampi, muua esim Ld7:llä musta olisi kyllä vielä säilyttänyt puolustuskelpoisen aseman) 13. Lh3 h5 (Jos Re5, niin ja 15. es ja valkea saa erinomaisen aloitteen) 14. f4 e5 15. Rf5! LxfS 16. exl5 exf4 17. lxl (Mustan K:n asema keskustassa alkoi käydä arveluttavaksi, mutta, kuten ja'l'ko osoittaa, turvaa ei löydy D-sivustallakaan) 18. Td4 Kb8 19. Lg2 Re5 20. Thdl Td lo4 DeS 22. a3 Te8 23. Le3 Dc7 (:Jos DaS, niin 24. Lb6 ja mustan D on kiinni) 24. DxaS d5 25. Da? + Ke8 26. Rb5 DbB 27. Db6 Rc6 28. Lf4 DaS 29. Rc7 DaS 30. Dxb7 + ja musta antautui, sillä seuraa kahden siirron matti. - E. R ida I a K-intialainen peli K. Ojanen Thorbergsson (Suomi) (Islanti) 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 e5 6. Rge2 c6 7. Le3 0-0 B. Dd2 Rbd De7 (V. 19S6 pelatussa sähkepelissä Judovitsh-K. Ojanen oli jatko: 9. - DaS W. Kbl' Te8 11. Rcl ja ny;t joutui musta a6? vuoksi vaikeuksiin, sillä valkea jatkoi 12. Rb3 De7 13. dx'e5,! dxe5 14. es Rf8 ls. Dd6! jne.) 10. Kbl Rel b5? (Musta pelaa liian suoraviivaisesti hyökkäystä valkean Kta vastaan ja unohtaa, että valkea voi vaihtamalla keskustassa päästä edulliseen loppupeliin. Mustalle oli tarjolla tässä täysin tyydyttävä jatko 1,1. exd4 1, jolloin 112. Lxd4 saa va:stauksen Re5, esim. 13. Lb6 Le b3 Re8,1 jne. ja siirto 12. Dxd4 va!stau'ksen ds,1 13. exds Rxd5) 12. dxe5! dxe5 13. Dd6 Dxd6 14. Txd6 1b7 15. Le2 Tfe8 IS. Thdl RIB 17. Rb3 ReS 18. Re5 (Valkealle oli tietenkin paljon tärkeämpää vaihtaa pois mustan hyvin sijoitettu ratsu, joka mm. suoj elee ruutua d8, kuin - pelaamalla 1'8. RaS - vaihtaa pois toimettomaksi joutunut Lb7) Rxe5 19. Lxc5 Re8 (Jos Ll8, niin 20. Txf6 LxcS 21. Td7 jne.) 20. Td7 Te7 21. a4! (Sä~kee vitsi.kkäällä tavalb mustan D-sivuslan sotilasketjun) bxa4 22. T7d3 a5 23. Rxa4 LaS 24. Rb6 TbB 25. Td8 Tcb7 26. Rc8 Txb KaI Tbl+ (Mustan asema ei ole vain ahdas, vaan häneltä alkavat jopa loppua siirrotkin) 28. Txbl Txc8 ja musta antautui samalla Tbb8 1 voittaa upseerin. - E. R ida I a Englantilainen peli Miinehen S,s F. Siemms H. Koskinen 1. c4 Rf6 2. Re3 d5 (Koskinen on innokas Griinfeldin puolustuksen ystävä, ja tämä siirto johtaa joko suorastaan siihen tai ainakin sangen samantapaisiin asemiin. Niinpä siirtoon 3. d4 vastaus olisi 3. - g6 ei!kä kuningatargambiittimai'sesti 3. - e6 tai 3. - e6). 3. excl5 Rxd5 4. g3 (Vaikean ds-pisteeseen tähtäävien siirtojen tyyliin ei sovi sinänsä mielenkiin- toinen 4. e4, koska 4. - Rb4! Muita mahdollisia jatkoja ovat 4. d4, 4. Rf3 ja 4. Rxd5 DxdS 5. Rf3. Mustakin sivustoi K-läheHiläänsä, kun taas ns. Maroezyn englantilaisessa pe.]ataan 4. - cs 5. Lg2 Rc7 jne.) 4. - gs Rxc3 (Tämä valkean keskustaa vahvistava vaihto viittaa alkuperäiseen Griinfeldin puolustuksleen. Kyseeseen tuli myös 5. - Rb6) 6. bxe3 197 (Teoreettisesti mielenkiintoinen siirto sikäli, että Euwe ja Paehman pitävät sitä huonona vanhassa pelissä Nimzowitseh-Biirger, Lontoo 1927, esiintyneen jatkon 7. Db3 e6 8. d4 0'-0 9. La3 takia, mutta tämän vuoden revanshi-mm-ottelussa V. Smyslov kolmalsti turvautui siihen M. Botvinnihn va'statessa W. pelissä 7. La3 ja 14. sekä 16. pelissä 7. Tbl. 10. pelin analyyseis saan D. Bronstein arve].ee, että Botvinnik ei pelannut 7. Db3, kos'ka Rd7 8. d4 Rb6 9. e4 Le6 W. ds Ld7 ja mur.losiirto e6 olisi johtanut Smyslovi1le mieluisaan asemaan. Bronstein puolestaan suosittelee siirtoa 7. ci.4.) 7. Tbl c6 (Näin tapahtui Hastingsin 19S5 peleissä Taimanov-Go, lombek ja Olafsson-Golombek, joissa musta jäi huonommalle puoielle. Koskinen ei muistanut Smysiovin uutuutta 7. - Rd7 1, jonka jälkeen 8. Lxb77 menettäisi kvahteetin: 8. - Lxb7 9. Txb7 Rb e3 DeS,,1,1. D!3 e6. Totta kynä on, että siirtovaihdoin palataan emo 16. ottelupeliin, jossa lähijatko oli 7.- Rbd7 8. Rf e5 10. d4 e6, sen oltua 14. pelissä 8. c4 0'--'0 9. Rf3' Tb8 10. OL-DI b6 II. d4 es' 12. La3 T, e8 13. dxes Lb7 jne.) S. Rf3 O-!l e5 10. d4 Rd7 (Nyt on 16. pelin tilanne saavutettu. Botvinnik jatkoi 11. e4, johon DaS oli heikompi vastaus kuin Il. - b6. Kanadalaisen pelitapa on huomion arvoinen.) II. a4 exd4 12. cxd4 Rb6 13. e4 (Rohkeasti pelattu, eiväthän valkean a-, d- ja e-sotila'gt ole vahvimpia. 13. 'GS olisi saanut vaslau'ksen 13.._- Rd5, joka uhkaa Re3. Nyt ei taktillinen yritys e5? käy, koska 14. La31 Te8 IS. bc5 Txc4 16. ReS!, mutta kylläkin sii~toa myöhemmin) Lg4 14. LbZ Dd e5 1 ) 15. Tel TadB IS. Db3! (Valkea "vaihtaa" d-sotilaansa mustan b-soti- SUOMEN SHAKKI 237 laaseen.) xf3 17. Lxf3 Lxd4 18. a5! (Eikä 18. Lxd4? Dxd4 19. a5 Re4 1 uhaten 2'0. - Rd2.) RcB 19. Tedl (Valkea arvioi mustan vapaa sotilaan d-linjalla vähemmän vaaralliseksi kuin c- tai a-linjalla, joihin jatko 19. Lxd4 Dxd4 20. Dxb7 voisi johtaa.) e5 20. Lxd4 exd4 21. Dxb7 De6! (Ei D~vaihtoa, jonka jälkeen valke'gn etu on ilmeinen. Valkean vastaus on kaavamainen, ja paremmalta vai'kuttaa heli 22. DMI 22. Td3 Da2 23. Db4 Re7! (Ratsusta tulee yllättäen ratkaiseva tekijäi) 24. Tb2 DeS (24. - Dal +? 2S. TcJll.Va'lkean seuraava siirto on mielenkiintoinen, multa sotilas olisi lyötävissä: 25. es DxeS 26. 1e2. Rc6 1!, mikä,tosin ei sinänsä: merkitse pelin voittoa.) 25. e5!? Rf5 (Tässä jatkossa musta anlaaa-sotda:an vapcmtua ja saa vastapainoksi K-hyökkäystä.) 26. De5 Te8 27. Dxa7 Dxe5 28. Te2 Tel Kg2 Db5 30. Ta3? (Ratkaiseva virhe. Valke'Gn piti otta.a tasapelimieli ja pelata 30. Ted2 1) Dbl 31. Le4 Tgl+ 32. Kf3 (32. Kh3? Dfl'+. Mustan seuraava D-siirto voittaa Ta3':n uhkaamisella mattiverkon kulomiseen tarpee.jlisen tempon.) Del! 33. Taa2 Dg5 34. Ted2 (Uhkasi Rh4+ 1) Mikä on mustan kaunein voittoja'tko? V a s ta u s: Dh5+ 3S. Kf4 gs KxfS (36. KeS Te Kd5 Txe4 1) Dg Kg4 (37. KeS Te8+.) 3'7. - Dxe4+ (Tai 37. IS + 3<8 LxfS h5,+ 1) 38. Kh3 (?) DM+! 39. gxh4 g4 matti! Tietysti pelijatkokin vie voittoon Te8 35. Dd7 Rh4+! 36. Ke2 (316. gxh4 Dg2+.) Txe Kd3 Rf3! 38. Kxe4 Rxd Kd3 Rf3 40. D'cB+ Kg7 41. a6 Db Ke4

7 238 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 239 (42. Dc4 Df Ke2 De4 matti tai 42. Kc2 Dbl matti.) Kx!3 Dd antautui. seuraahan 44. Kf4 De4+ ja siirron mahi. - Huomautukset o. Kai 1 a n voittajan viitteiden mukaan. - Helsingin Sanoma! Tarraschin puolustus L. Hällström Brz6zka (Suomi) (Puola) 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 ds 4. Rf3 Le7 S. e3 (Oikeaoppiseen D-gambiittiin siirtyminen siirrolla 5. Lg5' oli tosin 'katsottava asemamsesti hieman aktii vis'emma'ksi, m u Ha pehsiirtoa on käytetty) Ld3 cs (Tässä oli mustalla tilaisuus siirtyä myös vastaanoteltuun D-gambiittiin 6. - dxc4) 7. 0'- 0 Rc6 8. a3 a6 9. cxd5 exds 10. dxc5 Lxe5 11. b4 ld6 (Tämä O'n parempi kuin II. - Lb6, jota seuraisi 12. ReZ I Lg4 13. Lb2 eikä musta voi toteuttaa d5_d4:ää) 12. Lh2 le6 13. Re2 He4 14. Rg3 15? (Varomaton siirto, jolla musta yrittää itsepäisesti puolustaa tukikohtaansa e4:ssä, mutta' joka aiheuttaa, hänelle suuria vaikeu'ksia K-sivustan suojelemisessa. Pu'Olalainen olisi tuskin tehnyt tätä virhettä, jos hän olisi vähänkin tiennyt, ilminka kärkäs kuningashyökkäämään HäHström on 1) 15. RhS! TI7 16. g3 Td7 17. Rd4 Rxd4 18. Lxd4 TcS 19. Rf4 De7 (19. - Lxf4 20'. gxf4.1 ei ollut ainakaan parempi) 20. Tel Tdc7 2l. Txc7 Txc Rf6 23. Dbl g6 24. Db2 K!7? (Hieman parempia puolustusmahdollisuuksia antoi Rd'l sekä mahdollisesti Lf7, joskin mustan asema senkin jälkeen olisi vaikea) 25. KI2 Re8 26. Th1 TcS (Mustalla ei ole oikeasta'on mitään iloa avoimesta c-linjasta l ) 27. h4 h5 28. g4! (Ratkaiseva läpimurto 1) 2B. - Lxl4 29. exf4 fxg4 30. Dbl De7 31. Lxg6+ Ke7 32. Kg3 De4 33. Lc5+ Rd6 34. Tel Dc3 35. Te3 Txc5 (Turhaa pelin pi'tkittämi'stä - valkean uhkaus f4-f5 on la.aluaan ratkaiseva) 36. Txc3 Txc3 37. Ld3 gxl3 38. f Kx!2 (Ei:kä 39. fxe6 Re4+ I 4,0. Kg2 Rd2 jne.) LxlS 40. Lx15 KfS 41. Lh7 jo musla antautui. HäHströmin pelityylille luonteenomainen vauhdikas hyökkäyspeli. - E, R i d 0'.1 a Kaksoisinlialainen hyökkäys A. Dunkelblum K. Ojanen SijoHuskilpailu. 7 kierros 1. Rf3 Rf6 2. b3 g6 3. Lh2 Lg7 4. g Lg2 (Molempien lähe'ltien sivustoiminen 'On aina liian uskali-asta). S. - d6 6. d4 Rc6! (Syötti valkealle keskustan heikentämiseksi, joka lisäksi onnistuu). 7. d5 Rb4 8. c4 e5 9. dxe fxe e5 (Musta sai vaivattomasti keskustan hallintaansa). 11. Dd2 Rc6 12. Rc3 LIS 13. Todl Dd7 14. Rd5 (Val,kean siirrot OVGt liian konemaisia. Mutta sotilailla eteneminen tuottaisi erinäisiä vaikeuksia) Toe8 15. Rxf6+ Lxl6 16. RgS De7 17. Re4 Lg7 18. e3 Td8 19. Rc3 e4 20. h3 hs 21. Tbl TI g4? (Tämä siirto on jo virhe päältäkin katsoen) hxg4 23. hxg4 Re5!!. nyt ei käy 24. gxfs7 uuden uhkauksen Rf3 + I takia). 24. Rxe4 Rxg xe4 26. fxg4 Lxg2 27. Txf7 Kxf7 28. Dxg2 Dxe Df2+ Dxf Kxf2 LeS ja musta voitti T -loppupeiin 57. siirrossa. - PS Englantilainen peli E. Jonsson (,Ruotsi) A. Fred (Suomi) 1. Rf3 Rf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg Rc3 d cs 7. d3 (Nyt saa peli englantilaisen luonteen. Jos valkea olisi pelannut sotillaan d4:ään, oltaisiin oltu K-intialaisen pelin jugoslavialaisessg muunnelmassa) 7. - Rc6 B. Lg5 TbB 9. Del Te8 10. Tbl a6 11. a3 Lg4 12. b4 Lxf3 (Fred sallii usein mie,lellään vastustajalle lähehipmin ja myönnettävä on, että tämäntapaisissa suljetuissa asemissrj: ratsu pari onkin usein suorastaan te- hakkaampi. Tästä johtuen ei mustan jat,kossakaan kannata edesauttaa asemien avautumista) 13. Lxl3 Rd4 14. Lg2 Rd7 15. Tel b6 16. Ld2 e6 17. Ddl Re Rd1 19. e3 RIS 20. Df3 De7 21. bs (Valkea hankkiutuu vähiteuen hyök'käysas'emiin K-sivustalla, multa haluaa sitä ennen sulkea kokonaan D-sivustan) o:s 22. Lh3 R!6 23. g4 He7 24. e4 Rd7 25. Te2 TI8 26. Tfl Thd8 27. Dg3 Tde ? (Valkea paljastga liian aikaisin asemansa, mihin asemg ei suinlka'an oikeuhanut, sillä mustan upseerit on puolus,tusta silmälläpitäen sijoitettu varsin tarkoituksenmukaisesti. Kysymykseen tuli sen sijaan L-manööveri h3 L -g2-f3, h26h4, tornin kalcsintaminen h-linjalle sekä h4-h5) Le5 29. Dh4 ex!5 30. gxf5 Li6 31. Dg3 Kh8 32. b:g6? (Parempi 32. Tg2) 32. Ld4+! 33. Khl fxg6! 34. Rdl Txll Lxil TI He5 37. Lc3 Rg8 38. L"d4 cxd TI2 Txl2 40. Rxf2 DeS 41. a4 Db4 (RatkaisevG siirto, joka uhkaa mm. 42, - Del+. Valkea' tekee vielä sitkeää vastarintaa, mutta hänen pelinsä on jo nyt 10ivoton) 42. h3 Dxa4 43. Rg4 Dd Kh2 Dxd3 45. RxeS Dxg Kxg3 dxe5 47. cs (Epätoivoinen yritys, joka on kuitenkin he'lppo torjua') hxe5 48. h6 Rf6 49. b7 Rd7 50. UI Kg7 51. Lb5 Rb6 52. Kf2 KI6 53. Ke2 Ke {d3 Kd6 55. leb g5 56. Kc4 h5! (Tämän sotilagnuhrauksen avulla musta saa solilaansa liik:kee.lle 1) 57. lxh5 a Ldl a3 59. Kb3 Kc6 60. Kxa3 Kxb7 61. Kb3 Kc6 62. Ke4 Rd7 ja valkea antautui. - E, R ida 1 a. VALIKOITUJA PELEJÄ MöNCHENISTÄ ls29. D-gambiitti Cintron M. Botvinnik Puerto Rico-Neuvostoliitto Allcukilpailu 1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. RI3 Rf6 5. Lf4 RcS 6. e3 Rh5 7. Lg3 Rxg3 8. hxg3 g6 9. Rc3 Lg7 10. Le2 es Tel Ld7 13. Ra4 h6 14. b3 Te Rc3 LlB 16. Rbl DbB 17. Dd2 Db7 18. Lb5 Tec8 19. Lxc6 1xcS 20. Re5 1hS 21. Txc8 Txdl 22. Tel Txc8 Dxc8 24. Dc3 Db7 25. Rd3 g5 26. a4 Le8 27. Rd2 Ld6 28. Rf3 KI8 29. Rb2 Ke7 30. Rd3 Kd8 31. Rb2 De7 32. Dxc7 Kxe7 33. Kn bs 34. Rel la3 35. Red3 e5 36. Rd1 hxa4 37. bxa4 e4 38. R3b2 Lh5 39. Ke1 Lb Kn Kb6 41. antautui. IS30. Sulj eltu sisilialainen V. Smyslov B. Larsen N euvostoliiho-tans:ka Alku1kilpaHu 1. e4 c5 2. Rc3 RcS 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d Rf3 Rf KhB Ld7 10. Le3 Th8 11. De2 b5 12. LgI b4 13. Rd1 Re8 14. e3 Rc7 15. Tel ReS 16. Re3 DaS 17. exl5 gxf5 18. Rh4 Recl8 19. g4 Ixg Re5 21. Rxg4 Rxg4 22. Dxg4 RI7 23. Ld5 DaS 24. Te2 Kha 25. Tg2 LhB 26. Dh3 Ld, 27. c4 Lxd5 28. cxd5 Rg5 29. Rg6+ Kg7 30. Rf4 TI6 31. R86+ KhB 32. Rxg5 Lxg5 33. Txg5 Dxa2 34. DgZ TI7 35. Ld4+! exd4 36. Tlgl T Tg7! musta antautui. sillä uhkaus 38. Txh7 + 1 ei ole torjut tavis'sa Kuningasinlialainen Tri Euwe Primavera Hollan ti- Halia. Alkukilpa,i,lu 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d6 5. Rl Rc3 Rbd7 7.

8 240 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAEEI a6 8. De2 Tb8 9. Tdl e6 10. e4 bs 11. e5 Re8 12. De2 b4 13. Re4 d5 14. Rg5 e6 15. h4 hs 16. Rel dxe4 17. Lf3 De7 18. Lxh5! gxh5 19. Dxh5 R8i6 20. exf6 Rxf6 21. De2 e5 22. dxe5 TieS 23. Dxe4 Rd5 24. Rd3 Lxe5 25. Hxe5 DxeS 26. Lf4 musta luopui. IS32. Kuningo:targambiitti Pora'lh Pomar Israel--Esparrja. Alkukirpailu 1. d4 ds 2. e4 c6 3. e3 R!6 4. ld3? (Tavallinen siirto on Rf3, mutta ilmeisesti val!k'ea peikäsi LfS-siirtoa). 4. e5! 5. dxe5 exe4 6. Lxc4 Dxdl + 7. Kxdl Rg4 B. Ke2 Rxe5 9. Lb3 b6! 10. Rh3 La Kdl Rd7 12. Ld Rg5 Le7 14. f4 Lxg5 15. fxg5 Re5 16. Le2 Td6 17. Kel Td8 18. Le3 Hd Lxd3 Rxd Kc2 Rf2 21. Tgl Rg4 22. Tgel Td3 23. Ld2 Rxh2 24. Thl Rg4 25. e4 Tg3 26. Lf4 Tgx Rd2 Tg12! valkea antautui Ranskalainen peli Tri P. Tröger A. Vestol Länsi,-Saksa-N orja. A;lkukilpailu 1. Rf3 Rf6 2. d4 e6 3. Lg5 Le7 4. Rbd2 b6 5. e4 1b7 6. 1d3 d5 7. Lxf6 LxlS S. 0-0 Rd7 9. e5 Le7 10. De2 c5 11. c3 c4 12. Le2 b5 13. Rel a5 14. f4 g6 15. g4 Db LfB 18. Rg2 1h6 19. R13 RbB 20. g5 1fS 21. h4 h5 22. RI4 Tg8 23. Kh2 b4 24. Tfbl Ra6? 25. 1xg6!! fxg6 26. De2 b3 27. axb3 cxb3 28. Dd3 Rc'l 29. Tel La6 30. Ddl a4 31. Txa4 Lb5 32. TaI Le8 33. Rd2 Kd7 34. Ddl Tb8 35. c4 3S. -- LM 36. cxd5 Lxd2 37. dxe6+ Rxe6 38. Dxd2 Lf7 39. d5 Rd4 40. e6+ Kd6 41. exl7! J'ge8 42. Te6+! antautui Benonin puolustus, O. Panna Tri Ait'ken Argentiina-Skotlanti. Al-kukilpailu 1. d4 RI6 2. c4 e5 3. ds e6 4. Rc3 exd5 5. exd5 d6 6. e4 g6 7. f4 De?? 8. Rl h3 1xf3 10. Dxl3 Lg7 11. Ld Rbd d2 Re8 14. Tfel Re7 15. Khl DM 16. Te2 Tae8 17. Lel Dd8 18. Lg3 f6 19. Lh2 a6 20. a4 Tf7 21. Tael Db8 22. M! h5 23. h5 gs 24. h6 Lf8 25. DhS b4 26. Rdl gxl4 27. J.xf4 Re5 28. Tc3 Td7 29. Tg+ Kh e2 Rg6 31. DI5 Dd8 32. Lh5 Rxf4 33. Lxe8 Rxe8 34. Dxf4 De7 35. Re3 Re7 36. Dg4 DI7 37. RfS Td8 38. Dg7 +!! Lxg7 39. hxg7 + Kg8 40. Rh6 matti Griinleldin puolustus ~~~ Bbu Jugoslavia -Sveitsi. Loppukilpailu 1. d4 RI6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 ds 5. exd5 Rxd5 6. RI e6 B. Rbd2 Rbd7 9. Re4 R5b6 10. Ra5 De7 11. Rh3 e5 12. De2 exd4 13. Rfxd4 Re5 14. Lf4 De7 15. e5 Id8 ls. Tadl Ree4 17.!.d Ld7 18. Rf3 h6 19. Rhd4 es 20. Re2 Lg4 21. h3 Lxf3 22. Lxf3 Re5 23. Lg2 e4 24. Rf4 TacB 25. Rd5 Rxd5 26. exds b5 27. hxe4 Rxc4 28. Db3 Dd7 29. d Td5 b4 31. Tfdl Kh7 32. h4 Le3 33. Dhl a4 34. h5 Kg7 35. hxg fxg 36. De4 1h2 37. lxb2+ Rxb2 38. Dd4+ musla luopui KuningasinHalainen Cuellar Szab'O Columbia- -Unkari. Loppu'kiipailu 1. d4 RI6 2. c4 g6 3. Rc3 1.g7 4. e4 d6 S. Le Rf3 e5 7. d5 Rh5 8. g3 e5 9. Lg5 RfS 10. Dd2 Rall h5 12. Rh2 Dd Dh Rh7 IS. Rg4 Rxg5 16. Txh3 Rxh3 17. Rh2 Kh7 18. Kbl Lh6 19. Del Le3 20. RU Ld4 21. Rh5 Rgl 22. Rd2 Rxe2 23. Dxe2 Ld7 24. g4 Tad8 25. ThI Lxh5 26. exhs Re7 27. a4 b6 28. gxh gxh 29. f4 Kh6 30. Tfl Re8 31. fxe dxe 32. Dd2+ Kg7 33. Rxd4 exd4 34. Tgl+ KI7 3S. Dh6 Ke7 36. Dhx5 Tf7 37. Tel Rd6 38. Dg6 musta,antautui Hollantilainen peli Ingi Johansson B. Larsen (Islanti) (TGITska) 1. c d4 e6 3. g3 Rf6 4. Lg2 Le7 5. Rf e6 7. De2 De8 8. Rbd2 ds 9. Rc5 Rhd7 10. Rd3 Re4 11. Rf3 gs 12. RfeS Kil8 13. b3 a Rd6 15. Ld2 LI6 16. Tael h5 17. c5 I.xe5 18. dxe5 Rf7 19. e4 fxe4 20. fxe4 d4 21. b4 axb4 22. Db2 De7 23. Dxd4 Txa2 24. Lxb4 KgB 25. TI3 1b7 26. Tefl Taa8 27. T312 Tad8 28. De3 RhS 29. L3 g4 30. Le2 Tx!2 31. Txl2 DgS 32. TI4 RI8 33. Del Dg7 34. TfS RI7 35. Dn Le8 36. Df4 RgB 37. Dxg4 Txd3 38. Lxd3 RfxeS 39. Txg6 hxg6 40. De2 Dd7 ja valkea antautui Nimzointialainen peli Szab6 Sliwa (Unkari) (Puola) 1. d4 Rf6 2. e4 es 3. Rc3 Lb4 4. Rl3 bs 5. Db3 De7 S. a3 Lxc3+ 7. Dxc3 lb7 S. h4 a5 9. b5 d6 10. g3 Rhd7 11. Lg Re4 13. Dc2 Taba 14. Hei IS Rel6 16. LbZ Tf7 17. Rd3 e5 18. dxe5 dxe5 19. Dc3 e4 20. Rf4 Rc Td8 22. Lh3 Dd7 23. DeS Re8 24. Rcl5 Rd6 25.Tfdl TeS 26. De3 De6 27. f4 Dh g2 DeS 29. Re3 Td8 30. Dc2 Tfd7 31. Lh3 DI7 32. LeS Dh5 33. Lxd6 Dxh3 34. Lxc7 Txdl Txdl Txdl Dxdl hs 37. Dd!l+ ja musta antautui. PELEJÄ VUOSIKYMMENIEN TAKAA Kuningasratsupeli, Mayel- Hanstein, Berliini 1813'6. 1. e4 e5 2. Rf Rxe5 DfS 4. d4 d6 5. Re4 :!xe4 6. Re3 Re7 7. d5! Dg6 8. h3 hs 9. Lf4 Lf5 10. Dd4 a6 11. a4 Rd Rf6 13. Lxd6l cxd6 14. Rxd6+ Kd7 15. Rxb7 Rc8 16. d6! Ke8 17. DeS+ Kd7 18. Lb5+! axb5 19. Dxh5+ Ke6 20. Rd8 matti. Seuraa.vasta pelis tä kertoo SGn'Omalehtileike näin:!pietarin suurmestari turnau'ksessa v. 1914, pidettiin selvänä, että "Kuuban nu'oru'kainen", nuori shakkinero Capablanca voittaisi ensimmäisen palkinn'on. V'Oitlama:ttomamana, 'saavuttamattomana hän kulki voitosta voi'lt'oon. Nuoruutta: ja intoa uhkuen kuin nuori Akhilles syöksyi hän päämääräänsä kohti, ja niin tuli vihdoin ratka:iseva hetki maailmanmestarin Laskerin ja Capablancan käydessä ratkaisevaan 'Otteluun Suuren 'katsojajoukon, ministe-, rien ym. läsnäollessa pelattiin tämä kamppailu, j'onka voittajasta tulisi myös turnauksen vaittaja. Kokeneen me,starin Laskerin suuri he'l'ki oli lyönyt, ja' hän su'oriutui voittajana pelistä ja koko turnauksesta 13,1/2 pisteehä, Capablancan sa:adessa 13, Aljechin 10 jne Espanjalainen peli, Lasker Capablanca. L e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. 1xc6 dxe6 5. d4 exd4 6. Dxd4 Dxd4 7. Rxd4 LdS 8. Rc3 Re7 9. 0:""'1) !4 Te8 11. Rb3! f6? (Musta pelkäsi olematonta uhkaustg e4-e5) h6 13. LM Lb7 14. Lxd6 cxd6 15. Rd4 Tad8? 16. Re6 Td7 17. 'radi Rdl 18. Tf2 b5 19. Td2 Tde7 20. b4 Kf7 21. a3 La8 (Lähetti t'ehe tilaa tamille a-linjalla). 22. KI2 Ta7 23. g4 h6 24. Td3 a5 (Linj'Ojen a:vaaminen kuningatarsivus'tal1a on tu'omittu epäonnistumaan). 25. h4 axb4 26. axb4 Tae7 27. Kf3 Tg8 28. Kf4 g6 29. Tg3 g Kf3! Rho 31. hxg5 hxg5 32. Th3!! Ted7 33. Kg3 KeS 34. Tdhl Lh7 35. e5l (Valkea uhraa sotilaan saadakseen e4:stä hyvän asemapaikan ratsulleen) dxe5 36. Re4 Rd5 37. Re6c5 LeS 38. Rxd7 Lxd7 39. Th7 (Loppu,lähenee kuin pi kajunal) TI8 40. TaI KaS 41. Ta8+ LeS 42. Rc5 musta antautui, sillä Re6+ vastaan ei ole puolustust-a.. - PS.

9 242 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Espanjalainen peli 1. Saren E. Ridala Helsingin Shabkikodin Monrad-turnaus 2.,11. 5>8 1. e4 e5 2. RI3 Re6 3. LbS a6 4. La4 RI6 S. 0-0 Le7 6. Tel bs 7. Lb3 d6 (Musta antaa ymmärtää, ettei hän aio pelata Marshallin gambirt,tia 7. - O~O 8. c3 d51?) B. e3 O~O (Turnauskäytäntö on osoittanut, että tornitus on parempi kuin heti tapahtuva 8. - Ra5) 9. h3 Ra5 10. Le2 e5 11. d4 De7 12. Rbd2 exd4 (Seuraavaa Kere'sin muunnelma'a TdB-siirtoinen on paras pelata' niin, että musta vaihtaqi jcyko tässä' tai seuraavassa si'irrossa d4,:ssö - jöka tapauksessa ennen tornisiirtoa) 13. exd4 TdB 14. Rfl! (Siirto 14. ds sulkisi tosin mustan tom ilta d-lirrjan, mutta on muuten pas,siivinen ja jättää mustan D-ratsun käyttöön ruudun es. Lisäksi pe.jin jatko osoittaa, ehei vaikealla O'le mitään syytä kaihtaa asemien avautumista) d5 ("Kun on sononut A, on sanotto,va myös B" eli OIvattava d-linja) 15. exds! (Tämä on huomattavasti parempi 'kuin pelissä Z. Nilsson~Kems, Amsterdam,1954, esiintynyt jatko 15. RxeS dxe4 16. Rg3 Ld617. De2 LxeS 1,8. dxe5 DxeS 19. Rxe4 Lf5 tasa-asemin) exd4 16. LgS! RxdS 17. Le4 Le6 lb. Tel Da7 (Mus,ja ei halunnut kokeilla uhkarohkeaa jatkoa Re4 19. b31 Re3, jne., joka oli kyllä tutkimis en arvoinen) 19. Lxe7 Dxe7 20. Rxd4 Df6? (Tyydyttävän pelin olisi Clrrta'nut ZO. - Dg5!) 21. Rxe6 IxeS 22. Dg4! (22. Lxd5 Txd2 23. DeZ ei anna mitään, sillä musta varmistaa a:semansa pelaamalla TeS) TfB! (Musto katsoo olevansa pakotettu ryhmi.ttämäön toorninsa uudelleen ja etsii samalla vastamahdollisuuksia f-linjalla. Valkean seuraavan siirron sij-as:ta tuli kysymykseen jatko 23. Tc2! Tae8 24. Rg3 valkean huoomattovin asemaeduin. Pelissä tapahtuvan lähettisiirron jälkeen musta s-aa vastapeliä) 23. LI3 TadB! (Eikä tietenkään 23,. TaeB-? 24. Txe6! Dxe6 25. Dxe6+ Txe6 2'6. Lxd5 Te8 27. TeS! ja val'kea voihaa l ) 24. Txe6 (Tämä oli todennäköisesti sittenkin pmempi kuin 24. Dxe6+ Dxe6 25. Txe6 Rf4 2:6. Te7 Rc4 27. b3 Rd3 ja musta saa vastapeliä. Sama vastaus seura'a' myös 26. TlCa6:tta vieläkin paremmin tasapehtoivein mustalle. Huomionarvoinen on myös kvaliteettiuhraus Txf3?1, joka' niinikään antaa aloitteen mustalle) Dxb2 25. Teel (Jos 25. LxdS, niin Dxf Khl Txd5 27. T,e? Df6 ja musta saa vähintäin la sapelin) 2S. - Rf4! (Mustan on puolustettava aktiivisesh ja uhrattava' tarpeen vaatiessa: vai'kika sotilas tai pari. Pelisiirto palvelee myös tärkeän ruudun g7 suojelemista) 26. Txa6 Re4 27. Ta7 Rg6 (Musta uhkaa jälleen Rc4~e5) 28. Te2 DI6 (Tarkempi oli jatko 2:8. Da,l! 29. De6+ Kh8 3'0. Tel DbZ, jolloin musta välttää D-vaihdon ja säi,lyttääkolko joukon edlai,sia uhkau'ksia) 29. Te6? (Todennaköisesti jo ratkaiseva virhe 1 Valke-an oli tässä pelat:tava ehdottomasti' D-vaihtoa 219. De6+ Dxe Txe6, vaikka musta vielä tämän jälkeenkin säilyttää eräitä tasapelimahdouisuuksia jatkamalla 3,0. Tf7I 31. Txf7 Kxf7 32. Ta6 Rf4I jne. Pelisiirron jäikeenkääntyy lehti) Dal! 30. TcS (Epätoivoinen yritys kaksintaa tornit 7. riville. JOoS 30. Le2, niin RceS I ) Rd2 31. Le2 Rxfl 32. Lxfl TdI 33. De2 Rf4 34. Dxb5 Txll +! 35. Kh2 (Jos 35. Dxfl, niin Re2 +) Thl Kg Txh3+!! 37. gxh3 (Häviöön johtaa myös 37. Kg4 Ddl f3 hs,+ 39 KgS Dd8+ jne.) Dgl+ 3B. Kf3 (Siir,toa 3'8. Kh4 seuraa matti neljässä siirroossa Oilkaen Dxf2+ jne.) Re6+! 39. Ke4 Del KdS T!S+ ja valkea antautui. - E. Ridala. IS42. Kuningatargambiitti A. KiviahOo I. Niemelä Monrad-turnaus Helsinki 1. e4 Rf6 2. Rc3 e6 3. Rf3 d5 4. e3 Le7 5. b LbZ (Paras valkean pe.litapa olisi ollut kehittää lähetti f4:jään, varsinkin kun on vastassa tunnettu soommitelmapela'c!ja. Lähetin sivustoiminen tulee hyvin harvoin kyseeseen näin ai'kaise,ssa vaiheessa.)' 6. - e5 7. d4 Re6 8. Ld3 b cxd4 (Mus,tan on jo pakko vaihtaa, muuten valkea vapauttaisi pelinsä 10. e exd4 (Ratsulla lyönti käy myös päinsä hyvin.) Lb7 11. Tel Rb4 12. Lbl dxe4 13. bxe4 Lxf3 14. Dxf3? (Virhe, joka tuntuu? Välttämätön oli 14. gx13. Pelin loomassa valkea ilmoitti voittavansa upseerin. Pelin perä's,tä musta ilmoitti uhranne,ensa ups'eerin l' ) Dxd4! 15. a3 Ra6 16. Db7? (Val-kea lensi "Aatun " \ ansaan Ld6! 17. Dxa6 (Jonkinlaista suojaa tarjooaisi vielä 17. Df3, tekstisiirron jälkeen peli on auttamattoma'sti menetetty. Peliä ei pelasta myöskään 17. Tedl, jota seuraa De Txd6 Rc5 1) Lxh2+! lb. Kxh2 Dh Kgl Rg4 20. Tlel Dxf2+! (Musta avaa ensin f-linjan ennenkuin ryhtyy lopulliseen ryntäykseen.) 21. Khl Dh Kgl Dh Kfl DhI Ke2 Dxg Kd3 TfdB+ 26. Rcl5 Dxb2 valkea antautui. MOonradturnauksen parhaimpia pelejä. - P..s i m 0 ne n Grlinfeldin puolustus R. Lindeman T. ISaJo SM-turnaus, Helsinki d4 Rf6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 ds 5. exds Rxd5 6. Rc3 (Peli'kelpoinen, mutta etusijan ansaitsi 6. e4,) 6. - Rb6 (Ja mustalle puoolestaan oli tarjolla terävämpi ja' pmempi mahdoliisuus 6. - Rxc31 7. bxc3 es jne.) 7.. e Rge2 e Rbd7? (Nyt pääse'e valkea edullisella tavalla avaamaan pehn. Kysymyks'een tuli joko 9. - Ra6 tai 9. - Le6 ja jos W. Rf4, niin Le4) 10. a4 a5 11. e4 e5 12. d5! exd5 13. Rxd5 RxdS 14. Dxd5 Rb6? (Ja nyt oli huomattavasti parempi De? sekä,15. - Rf6 jne.) 15. DeS Le6 16. Re3 Re4 17. Tdl Db8 18. Rd5 Lxd5 19. Txd5 Tc8 20. Db5 TaS 21. LI1 Tb6 22. Dd7 Tbe6 23. Lxc4 Txe4 24. Le3 1xe4 25. Tadl Tee4 2S. Dd8+ LlB 27. Dxa5 Te8 2B. TdB TcB 29. TBd7 Te7 30. Lg5! Txd7 31. Txd7 Te5 32. Db6 (Nyt pääsee valkea korjaamaan vooimakkaan asemape,linsä hedelmiä: mus'lan b-so'tibs on mennyttä ja sen jäl'keen ei val'keaha ole suuriakaan vaikeuksia pelin vooittamisessa 'kahden D-sivustan vapaasotilaan avulla) Te6 33. Dxb7 Dxb7 34. Txb7 h6 35. Le3 Ta6 36. b3 TaB 37. KI Lb6 g5 39. Le7 e4 40'. a5 Lb4 (Sokeusvirhe aikapulassa, mutta: peli ei enää missään taoauksessa ollut pelastettavissa.) 41. Txb4 ja musta antautui. - E. R ida I a. Lyhytpelejä Miinehenin kisoista IS44. Kostro-Pietzseh, Ltä-Saksa- Puola, al'kukilpailu. 1. e4 e5 2. RI3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf LeS S. e3 La7 7. d4 b5 B. Lb3 De7 9. Lg5 cl6 10. Tel Ld5 Ld7 12. Rd2 TbB 13. RIl RdB (.Musta on avaukse'ssa jäänyt hiukan huonommahe puolelle ja upseerien uudelleen järjestely vie aikaa.) 14. Re3 c6 IS. I.b3 Tb7 16. Rh4 g6 17. DI3 Kg7 18. Dg3! h6 19. dxe5 dxe5 20. Rhf5+ gxf5 21. Lxf6+ + musta antautui. sillä 'kuningatar lentää. - PS.

10 244 SUOMEN SHAKKI Fuderer-Beyen, Jugoslavia Belgia alkukilpailu, 4. pöytä. 1. Rc3 c5 2. e4 d6 3. f4 g6 4. d4 cxd4 5. Dxcl4 Rf6 6. e5 Re6 7. Lb5 Ld7 (Puolin ja toisin on moninaisia kiinnityksiä.) 8. Lxe6 Lxe6 9. exf6! Lxg2 (Kummallakaan pelaajalla ei tunnu olevan mitään menetettävää pelissä, niin hurjaha tämä uhraaminen vaikuttaa l ) 10. Re2 e5 11. Dgl Lxhl 12. Dxhl Dd7 13. Ld2 Lh exf4 15. Lxf4 Lx! Rxl4 O-O? (Tämän siirron perästä peli on menete-tty.) 17. Del Dg4 18. Rfd5 h5 19. Re7 + Kh7 20. De3 d5 21. Txd5 TadS 22. Re4! musta antautui. - PS Forintos-SuC'car, Unkari-Libanon alkukilpailu, 4. pöytä. 1. e4 c5 2. Re3 Re6 3. g3 g6 4.. Lg2 Lg7 5. Rf3 Rl d4 exd4 8. Rxd4 Rxd4? 9. Dxd4 ThB?? 10. Dxa7 De7 11. a4 el6 12. Rb5 Dxc4 13. Dxb8 Lg4 14. Dxb7 Lxe2 15. Tel De2 16. Rel4 musta luopui. Tämä peli ei ansait,si'si julkisuutta', mutta onhan tämä osoituksena siitä, kuinka heikkoja pelaajia saattoi Oolla' mukana näin suuressa turnauksessa. - PS Palmiotto-Bobozov, Italia- Bulgaria alku'kilpailu, 2. pöytä. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Le4 Le5 5. e3 Rm 6. exd4 Lb4+ 7. Ld2 Lxd2+ 8. Rbxd2 d5 9. exd5 Rxd Lb3? Rf4 (Skotlan tilainen gambiitti on hyvä avaus heikompaa pelaajaa vastaan, multa mustiha pelaava bulgarialainen mestari tunnetaan lupaavana pelaajana). 12. Re4 Rxd4 13. Rxd4 Dxd4 14. D13 (Lyönti d4:ään Oolisi antanut mustalle ylivooimaisen pelin) DI6 15. Khl 1d7 16. Re3 Le6 17. Dg3 h5 18. h3 Tae8 19. Tael Te5 20. h4 TieS 21. Kgl Lb5 22. Kh2 LxII 23. Txfl Re2 valkea cmtautui, sillä vähintäön kaksi sotila:sta menee ja peli on jo hävitty ai:kaisemmin. - Valkea taisi erehtyä avauksen valinnassa l - PS. 154B. Olstad-Perez, Norja-Esp,:mja alkukilpaiolu, 2. pöy,tä. 1.. e4 e5 2. RI3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 RIIl 5. Re3 < Rbd7 7. Le2 e Le7 9. Rb3 b Ld3? Lb7 (VaIkea on käsitellyt avauksen liian kesysti. Aktiivinen toiminta kuningassivustaua olisi ollut paras läake mustan aloitetta vastaan). II. De2 O~O 12. a4 b4 13. Rdl De TeB 15. Re3 Re5 16. Tael Rg6 17. Re4 d5 18. Red2 Rxe4! 19. Rxe4 dxe4 20. valkea antautui. Näppärä loppui - PS Tal-Tringov, Neuvostoliitto- Bulgaria 10ppU'kilpa,du, 4. pöytä. 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 h6 8. LM Db6 9. Rb3 De Le2 Dxf4 II. 193 De3 12. Lxd6 Re6! Molemmin puolin on suori'iehu,löytäilyjä liian raila:klaasli, mutta musta alka-a saada upseerinsa liikkeelle). 13. Tfl Rxe4l 14. Rxe4 Dxe4 15. Lxl8 Txf8 16. Kf2 Ld7?? 17. Dxd7 + ja mustan peli oli valmis luovutettavaksi. Onni "Suosii suurta pela-ajaa' Mutta jos musta olisi pel-annut Rb4! ja sitten Rd5! niin kuinkahan varlkea olisi voittoa yrittänyt. --- PS Campomanes-Benitez, Filippiini-l-Puerto Rico sijoituskilpailu 2., 2. pöytä. 1. Rf3 HIll 2. g3 g6 3. e4 Lg7 4. Lg2 d d3 e5 7. Re3 Ld7 B. Lg5 De8 9. Dd2 J.h3 (Av-aus on lähinnä Retin-systeemiä. Valkea on saanut pienen edun, multa nyt musta joutuu ovelan sommitelman uhriksi). 10. L:dS Lxg2? 11. Rd5! Lxl6 12. Rx16+ Kg7 13. Rh5+! KhB 14. Dh6 musta cmlcmtui. - PS Ycmofsky-Sliwa, Kanada Puola sijoituskilpailu,1., 1. pöytä.. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 d e3 DI6 7. d3 Re7 B. h3 h5! 9. Le3 Rg6? (Musta on kehi,t:el1yt hyökkäystä kuningas sivustaa vas'talan ja on juuri onnistumai,silla'cln -!kun s-atluu vahinko - sellaista se hermoilu on l) 10. hxg4 hxg4 11. Lg5! DeS 12. Lb3 Dd7 13. Rh2 Le e3 Rf4 15. d x!4 1xl4 17. g d5 Ra5 19. Dxg4 musta antautui. PS H. Enevoldsen-Beyen, Tans- ka---be'lgia sijoitusblpailu 1, 4. pöytä. 1. d4 Rf6 2. e4 e5 3. d5 b5 4. Dc2 bxc4 5. e4 Ra6 6. Lxe4 Rb4 7. De2 Da5 8. Rc3 ci6 9. Rf3 g6 lll. 0-0 Lg7 11. a3 RaS 12. e5! Rd7 13. exd dxe7 TeB 15. d6 Lb7? 16. lx!7+! musta antautui. - PS. :1 ~, J J SUOMEN SHAKKI 245 L SOMMITELMIA - J 1. Mäkihovi Matanovic Yanofsky I. Niemelä (siirto) Tri Tröger (siirto) Tri Euwe (siirto) 348. Musta on viimeksi siirtänyt Le5. Monenko siirron matilla vai. x'ea rankaisi? Asema on pelistä J. Niemelä-I. Mäkihovi. Marraskuun Monradturnaus Kuvion -asemaan tultiin seuraavasti: 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 e5 4. exd5 exd4 5. Dxd4 Re6 6. Da4 exd5 7. e4 Ld7 8. exd5 Rb4 9. Ddl LeS 10. a3 De Le2 Ra6 12. R!3 Rf Lg5 Dd6 15. Dd2 Te Rxb DI8 18. axb4 Lxb4 19. Ld3 Rxd5 20. Lxh7+ Kxh7 21. Dxd5 Lxe3 22. Dxd7 Lxal 23. Ld6 DhB 24. Rg5+ Kg6 25. Dxf7+ Kh6 26. g4 g f4 Le5. Nyt seurasi seitsemän siirron matti Re6+! Lxl4 29. Dxf4+ Kh7 (29. - g5 30. Dxg5 Kh7 31. Dh5+ Kg8 32. Dg6+ ja siirron malli). 30. Df7+ Kh6 31. g5+ Kh5 32. Df3+ KM 33. Dg3+ ja siirron maiti! 349. Miinchenin sommi'telmasatoa l Tri Tröger-Matanovic. Mustan viimeinen siirtoo 502. h5? oli vamin.kohtalokas virhe. Sitä seurasi nimittäin 53. Rxg6! 117 (Ei Kxg6, kos'ka Df5+ j-a Dxh5 matti). 54. Rf4 Del 55. Kg2 Lh6 56. e5 Lxl4 57. gxf4 Ld5 58. Dxd5 Dd Kh3 Dxdl 60. Dxb7+ Kg6 61. De4+ XI7 62. f5 d3 63. Dd5! Kf8 64. Dd8+ Kg Kh6 66. Dh8+ Kg5 67. Dg7+ Kf ! musta antautui Ex-maailmanmestari tri Euwe loisti näissä kisoiss-a loistavil.la peleihä! Sijoituskilpailu 1. pöytä Euwe-YanofS'ky. Valkea jatkoi kuvion asemasta suorast-aan herkums esti! 1. Rd5!! hxg5 2. c7 Dd7 3. cxb8d TxbB 4. Tadl Ld4 5. b4! Da7 6. bxe5 Lxe5 7. Txe6! lxe6 8. Dxg6+ Kf8 (Jos 8. - K118, niin 9. Dh6+ Kg8 10. Dxe6+. - Peijais.et jatkuvat l ) 9. Td3 Lxf Kfl Tc8 (Välillä oli pieni,tulitauko). II. Tf3+ Rf5 12. TxfS+!! exl5 13. DxfS+ (Suotakoon Kuninkaalle yrksintanssi!) Kg7 14. Dxg5+ Kh8 15. Dxh6+ KgB 16. Rxe'l+! (A,lkaa Rumban tuhnen tahti 1) Kf7 17. Rxe8 Dxa2 18. Rd6+ Ke'l 19. R15+ musta luopui. - Loistava sommitelmaketju ll

11 246 SUOMEN SHAKKI KIRJEPELIOSASTO Taimittaa P. SIMONEN Avustaa PAAVO LIHTONEN Suamen Shakki järjesti elakuussa kirjepelaajille Iyhytpeli'kilpailun. Pelejä kertyi ilahduttavan runsaasti - 3'2 peliä. Näiden seulamisessa oli ankara urakka, voittajan selville sanminen ali kai'kkein helpoin, mutta 'tais,ta palkintaa tavoitteli kuusi peliä. Näistä ei voinut nimetä yhtäkään toisten edelle - manien tutkimisien perästä oli päädyttävä JOIkamann tainen palkinto'. Ylimääräisenä annettiin 4. sijallekunniamaininta. Kilpailun voitti R. Heikkilä Orimattilasta mielenkiintaiseea ja idearikkaarlla pelillään. Tainen palkinto' jaettiin O. BO'strömin ja G. Låglandin kesken ja E. Pulliainen Säynätsalasta' sai kunniama'ininnan. Seuraavana vaittajan peli. Parhaimmat annittelumme Slaavilainen gambiitti R. Heikkilä G. Manna Italia EurO'pa-Cup, ml luakka J 1. d4 d5 2. c4 cs 3. Rf3 R!S 4. Rc3 dxc4 5., e4!? b5 S. e5 Rd5 7. a4 b4 (Hiukan parempana pidetään ja,tkaa 7. - e6 BI. axbsr Rxc3 9. bxc3 cxbs 10. Rg5 ' ). 8. Re4 c3 9. bxe3 bxc3 10. Ld3 (Myös 10. as! tulee kysymykseen) es II. 0-0 Le7 12. Rfg5 hs 13. Dh5 (Vallkea kehittää hyökkäystä kuningas'sivusta'i,la ja Ginaa: millä musta \/'O'i s,en joksikin Gikaa torjua - on linnoittautuminen) f4! (Musta ei voi nyt ohaa ratsua gs:srlä, sillä seuraisi IS. RxgS ja matti h7:stä) Rdb4 15., Tf3! (Valkea päättää uhrata toisenkin sotilaan, saada'kseen painostusta enemmän K-sivustaHe) Dxd Ref2, (Valkeana on vielä aikaa järjestehä pualustussiirron upseerinrsa uudelleen) Rxd3 17. Txd3 Dc4 18. Rge4 la6 (Mustaa haukuttelee Td3:n ja Rf2:n kiinnitykse't). 19. f5!! (Yllättävä läpimurto l) efs 20. LxhS!! (Siirtoa 20. gxh6 seuraa 2!1. Dxh6 Dxd3 22. Rf6+ Lxf6 23. exf6 eikä maiti ale torjuttavissa. Jas taas bce4, niin 2il. Lxg7' Kxg7 22. Tg3-\- mattilopuin, sirksi mustan on uhra.tia,va Daaminsa, jasta hän laskee saavansa T:n ja' kraksi kevyttä upse'eria) Dxd3 21. Rxd3 fxe4 22. Dg4! (Valkea,kumaaa mustan lask~lmat) g6 23. Rf4 LeB (Uhkaus 24. Rxg6 ' oli torjuttava). 24. e6! Kh7 25. Lxf8! musla luopui. sillä seuraa 2S. - 'LxfB 2'6. e7 ' _. Kaunis suaritus 3. lua'kan perlaajalta. - Voittajran mukaan P. S i m 0 ne n. SUURMESTARI V. RAGOSIN KIRJEPELIN MAA ILMANMES TA RIK SI Venäläinen suurmestari V. RagO'sin täytti S,o vuo'tta lakakuun alussa. Muutamaa päivää ennen päättyi hänen viimeinen pelinsä 2. kirjepelin henkilökahtai,sessa MM-turnauksessa. Ragosin on syntynyt Leningradissa, muita on nykyään moskavolainen. Shakkimestarin arvon hän saavutti v V Helsingin turnaus päättyi Ragosinin voi'hoan 7 [12 pisteellä 9:stä G. Lisitsinin ollessa laisena, Samana vuanna otteluvaitla suurmestari 1. Bondarevskista numeroin -\-7, =2, -3 tuotti venäläisen suurmestarin arvon, jaka v vahvistettiin kansainväliseksi. SarJtsjöbade- SUOMEN SHAKKI 247 nin alueidenvälisen turnauksen jälkeen Ragasin siirtyi järjestöshakin piiriin ja nykyään hän on eräs Maailman Shctkkiliiton varapresidenteistä, Aktiivinen pelaaminen Iällä vuosikymmenel,lä on jäänyt häneltä hyvin vähiin,. ja kansa~nvälis et esiintymiset supistuvat yhteen kilpailuun TshekkO'slovakiGrssa ja yhteen Ruotsissa, jossa G. Ståhlberg vaitti SOevuatisjuhlaturnauksensa jättäen,wnä samana vuonna syntyneet V. Ragosinin ja S. Flahrin puolen pisteen päähän. KirjeperJin MM-turnauskesli tarkalleen 2 vuotta 9 kuukautta. Ragosinin pistemäärä ali 1,1 14:stä, L. Endzelins (Amtralia) ja L. 'Schmid (Länsi-Saksa) )Or[ 12, 4.. Å. Lundqvist (Ruatsi) 9[ 12, S. S. KjreHander (Ruotsi) 8 [/2, 6, E. Arnlind (Ruotsi) 8, 7. B. Koch (ltä-saksa) 6[/2, 8. M, Napalirtana (Italia) 5[12, J. Balogh. (Unkari). Borsany ja Jezek (Tshe'kkoslavo1kia) S, F. Batik (Tshekkoslovakia) ja D. Bergreser (Rans'ka) 4 [/2, 14 K. Kaliwoda (ItävaHa) 3 [12 ja ls. A. Laustsen (Tanska) 1[/2' Kuningasintialainen Tri V. BergrGser Ranska Kirjepelin MM-turnaus V. Ragosin 1. d4 Rf6 2. Rf3 g6 3. c4 Lg7 4. g Lg2 d6 6. O~O c5 7. Rc3 RCb B. d5 RaS 9. Dd3 (Taimanav pitää parempana 9. Rd2 0'6 10. Dc2 Tb8 11. b3 bs 12. Lb2) a6 10. e4 Tb8 11. e5 Rg4 12. e6! fxe6 13. Rg5 exd5 14. cxd5 (Jas 14. LxdS-\-, niin haukutus Kh8! ja IS. Rf7 -\- seuraa yllättävästi IS. - Txf7 16. Lxf7 ReS 17, DdS bs! voittaen) b5 15. h3? (Valkean piti pelata ls. Re2 ja sitten 16. Rf4 ' ) Rf6! 16. Re2 Lf5 17. Ddl Re8! 18. g4 Ld7 19. Rf4 Rc7 20. Dc2 DeS 21. Le4 TI6 22. Tel Rc4 23. a4 ReS 24. axbs Rxb5! 25. Rfe6 Lxe6 26. Rxe6 Rd4 27. Rxd4 cxd Rd7 29. Txa6 Rc5 30. Tc6 DI7 31. b4! Txb4 32. Tc8+ LI8 33. g5 Txf4 34. Lxf4 d3! 35. Dg2 Dxf4 36. Tfl Txe4! 37. Khl! Df5 38. Txl5 gxf5 39. D12? (Piti pelata 39. Dd2 Te DC'3 Re4 4l. Txf8-\- Kx!8 42. Dh8r+ Kf7 43, Dxh7-\ Ke8 44. DgH-\- Kd7 4S. DaS lasapellein ikuisella shakilla) f4 40. Dd2 Te3! 41. Df2 Rd7! 42. TdB Te2 43. Dn Re5! (Jos , niin 44. Dxf3 Tel-\- 4S. Kg2 d g6 hxg6 47. Dd3 tasapeli). 44. Dxf4 Rf7! valkea antautui. Eri viitteiden mukaan - P. S i mo n e n Espanjalainen peli 1.. Schmid E. Arlind 2, kirjepeiin MM-turnaus 19S6-S,8 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb L04 Rf Rxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. c3 LeS (Tavallisin siirto an 9. - Le7, mutta tekstisiirto on rornanttisempi l ) 10. Rbd2 (Mahdallinen an myös,10. Dd3) Lc2 (Tasa-asemaan johtaisi 11. De2 LfS,12. Rxe4 dxe4' l3r. RgS RxeS 14. Rxe4) Rb3 Lb6 (Schmid tunnetaan erinomaisena teoriontuntijana ja Iässä on jälleen esimerkki, kuinka hän käyttää hyväkseen vastusta'jan hei'hoja siirtoja. Tässä piti ehdottamasti pelata La7! 13, Rd4 Rxd4 14, Rxd4 Lxd4 ls. cxd4 f4 16. f3 Rg3 ' ). 13. a4! b4 14. a5 La7 15. Rfd4 Rxd4 16. Rxd4 Lxd4 17. cxd f3 Rg3 19. Tf2 DM 20. Ta4! (Tähän saa:kka on tultu samaja latuja kuin pelissä BO'leslawski-Szabo, Groningen 1946) gs 21. Txb4 g4 22. Ixg4 Lxg4 23. Del Rh5 24. Dc3! Rg3 25. Ld3 Kh8 26. Lxl4 Rhl (Tai 3'1. - Kg8 32. Dxh7 -\- 1 Dxh7 3r3. Lxh7 -\- ja sitten Txf4 \/'oittaen). 32. Txf4 + Dxf4 33. Dd8 + Kf7 34. Df6 + musta antautui. - P. S i m 0 n e n.

12 248 SUOMEN SHAKKI PÄÄTTYNEITÄ PELEJÄ SM-turnaus : Nyström-Uitto f2, Kekki-Nyström 01---,1, Nyström Susi 1-01, Boström-Wi'kman 1/2-112, SaIovaam-Kaasa,lainen 1/2-112, Salo V'aara-Rinteenpää 1-0., Rinteenpää-Kaasalainen 0'-,1, Kaasalainen-Boström 1-0', Uitto-Ui Peltonen 0,---,1, A. Ojanen-Ui Peltonen O'~1. Parhais sa pisteasemissa ovea\: Kaasalainen (-3), Nyström 6 (-3'), U. Peltonen 5 (-1), Salovaara 5 (-6), Boström 4 1 /2 (--<1 1/2), S. Per,tonen 4,1/2 ( ) jne. Non stop-turnauksel: 1/9 U. Koskinen-Haril--0. M-I/lO Aulaskari-Koli 1/2-1/2, Heikkinen-Koskinen 1-0., Hei!kkinen----'Peltonen 1-0. Ryhmässä 12. varttuu 5 pebajaa. IIlll Koslkinen-Pul1iainen 1/2- l h LI/12 Joukahainen--Nukari Ryhmä II{13 alkoi 8. II. 58. Osanottaja\: L A. Laakso, Järvenpää, 2. O. Tuominen, Heinola, 3. P. Turkka, Laukoa, 4. K. E. Lindholm, Para,inen, 5. Y. F. Gylden, Kotka, 6. K. Kivipelto, Helsinki ja 7. H. Tuominen, Uusikaupunki. Ryhmässä 14. vartluu neljä pelaajaa. IIIllO Pääkkönen-Suolinna 1/2-- 1 /2, Pääbkönen-Katajisto 1--0, Saarela Pääkkönen 0~1, Katajisto-Kahe1a , Suolinna-Ka'tajisto O~], Kaltaji'sto Laakso 112-1/2' Katajisto-Saarela 1-0. niin Väyrynen-Pääkkönen 0-1, Pääkkönen-Vatanen 1-0, Pääkkönen Pa-ahtama 1-0, Multala-Väyrynen 1-0" Paahtama-Väyrynen IV/12 Kaihenoja-Kaartinen 1-0. IV/13 Nurmi-Palmo 1-0, Nurmi-Schildt 1--0, Torkkeli-Nurmi 0-1, Nurmi Lintunen 1-0'. IV/15 Myllyniemi-Riihentaus 1-0, Reipas-Kemppi 1/2-1 /2, Uusihaara Laine l-qi, Laine-Kemppi Oi-...], Laine-Reipas O~], Laine-Myllyniemi 0'-1, Perho-Laine 1-0. IV/17. varttuu viisi pelaajaa. TÄHDENVÄLEJÄ MöNCHENISTÄ Kilpailujen alkuvaiheessa hävisi maailmanmestari Botvinnik toisaalla lehdessämme julkaistun pelin itävaltalaiselle nousevalle tähdelle DUcksteinille. Botvinnikin aloittaessa seuraavan pelinsä oli hänen pöytänsä ääreen ilmestynyt 'lamppu, joka tuli sitten "Botvinnikin lampun" nimellä tunnetuksi kaikkien kilpailijoiden ja yleisön keskuudessa. Menestys olikin tällä kertaa parempi, multa jotkut epäuskoiset (tai irvileuat) esittivät iky6ymyksen, mitä olisi tapahtunut, jos maailmanmestari olisi jälleen hävinnyt? Toisaalta myönnettiin, eltei valaistus blpailupaikalla ollut aivan niin hyvä 'kuin olisi ollut toivottavaa. Joka tapauksessa tämä pikku tapahtuma osoittaa, millä kaike,lla saaltaa oua merkitystä pelin kululle. SUOMEN SHAKKI 249 LOPPUPELEjA Tällä kertaa olemme poimine,et loppupelitapahtumalt MUnchenin kisoista. Eräistä asemista riittää vielä jännitystä lukijallekin... Czerniak Johansson Islanti-Israel alkukilpailu, I. pöytä. Onko mustalle parempaa siirtoakuin 1. - Rd4? - On ' - 1. Rb3! (Uhkaa 2. - Txe1+!i 3. Dxel d2 i 4. De3 Lxc3). 2. TI1 Rcl4 3. Ld2 Rc2 4. Rb5 Ta8 5. Lcl c6 6. Rc7 TaI 7. Dd2 Rd4 8. De3 Rb3 9. Ld2 Df6 10. Kg 1 Rxd2 11. Dxd2 Dxd Khl TxH Rxfl Dal 14. Dxd3 Del 15. Re6 Lxe6 16. dxeg DxeG 17. h3 gxh3 18. gxh3 KI7 19. Kg2 DeS 20. b5 Dg Kf3 cxb5 22. cxb5 d5 23. Rg3 KeG 24. De3 + Dxe Kxe3 LiG 25. Kd3 Kd6 2G. Rf5+ Kc5 27. Re3 b6 28. Rg4 Lh4 tasapeli. Gligoric asemaan. 43. Rxe4 (Kuorisiirto) Txf4 44. Lg2 1e7 45. Kfl KI7 46. Ke2 Ke6 47. Lf3 Ke5 48. Ke3 Ld8 49. Rc3 J.b Ke2 TM 51. Rdl Ld4 52. rm Kf4 53. Le2 Tb3 54. Kg2 g5 55. Lc4 Tbl 56. Le2 Tal57. Kgl h6 58. Kg2 Ta3 59. Lc4 Ke4 (Musta ei saanut murreltua lomilla' ja lähetiuä valkean sotilasemaa, joten ainoa tie voiton tavoitteluun käy kunirl'kaan turvin. Musta K marssii nytel:een ja ottaa sen turvin f2-sotilaan). 60. Le2 KdS 61. J.b5 Kc5 62. Le2 Kb4 G3. Lfl Kb3 64. Re3 Lxe3 65. fxe3 Kc3 66. Kf2 Kd2 67. e4 Te3 68. Lg2 Kd3 vaikea antautui. Seuraava asema on pelistä Tri Lehmann-Petrosjan. Valkea Ke3. RdL sa3, b3, f3. - Musta Kc5. Ld5, sa6. g5. h5. Valkea ei voi puolustaa b-sotilastaan ja siirto b4+ johtaisi vaarahisen lähelle häviötä. 45. Rc3! Lxb3 46. Re4+ Kc4 47. Rxg5 Lc2 48. Re4 h4 (Ei Kb3?koska 49. RcS,+). 49. Kf4! Lxe4 50. Ixe4 Kd4 51. e5 KdS 52. Kf5 h3 53. e6 h2 54. e7 hld 55. ebd Df Kg6 Dg Kf Kg6 Dd Kf5 Kc4 60. a4 Kb4 61. De4+ KaS 62. Dc2 Dd Kf4 Dd Kf3 DeS 65. Dc4 DeS 66. Dc5+ Kxa4 67. Dc4+ Ka5 68. Dc5+ Db5 69. Da3+ Kb6 70. Dd6+ Kb7 71. Ke3 Db Kd2 Db Kd3 Del 74. Db4+ Kc6 75. Dc4+ tasapeli. Prameshuber (Itävalta) Di.ickslein Espanjalaisessa pelissä tultiin monien sommi ttelujen jälkeen kuvion L. Schmid (Länsi-Saksa) 1. Txo:2 Lxa2 (Valkea piti liian selvänä voittona asemaansa ja vaihtol

13 250 SUOMEN SHAKKI NUORTEN PALSTA NUORET TULEVAT! Nuoria shakkikykyjä nousee nykyisin esiin melko usein, multa useimmat 'näistä ovat häipyneet pois shakkiareenoilta. Suomessakin on ollut lähivuosina monta lupaavaa pelaajaa. Kuitenkaan ei heitä -ole nähty suuremmissa otteluissa. Tällä,kertaa esitämme helsinkiläisnuorukaie.en,13-vuotiaan Kaj K i v i 'p e Ilon. Hän on harrastanut tai oppinut shakkipelin noin vuosi sitten, mutta mihaisia ovat olleet tulokset - marras'kuun cup-turnauksissa hän on katkaissut monen vahvankin pelaajan hen. Pikapeliturnauksissa hän on jatkuvasti ollut kärkisijoilla. Kolmanteen luokkaan nousu tapahtui Ari!1makunnaan muistoturnauksessa ja nyt on nousu 2. luokkaan aivan tipalla SuomaJa,isen ShCGkkikerhon syysturnauksessa. Seuraava peu on marraskuun toisesta cup-turnauksesta 16. II. Ss.. Mustilla pelaa 1. luo'kan pelaaja K. Kivipelto-E. Pesonen. 1. d4 RIG 2. c4 c6 3. Rc3 g6 4. e4 d5 5. e5 Rg8 6. f4 Lg7 7. R!3 e6 ('Luultavasti parempi olisi ollut LfS). 8. Le3 Re? 9. Le2 Rf5 10. Li2 h6 (Tässä vaiheessal piti pelata h5, eihän mustalla ole mitään mahdollisuuksia toimia keskustassa. Tosin valkea saa Ta,tsulle'en ikuisen paikan g5:stä, mutta hyökkäys oli'si vietävä 1äpi,kuningatarsivustalla ja siihenehtisi musta hiukan järjestellä upseerei'taan). 11. g4! Re? 12. Dd2 Rd7 13. cxd5 cxd5 14. Rb Rd6 a6 16. Ld3 Rb8 17. Dc2 (11ähän saabka valkea on pelannut nuottien mukaisesti, nyt tapahtuu asemallinen suunniheluvirhe, 17. Tcl! antaisi lisää voimaa peliin) Ta7 18. Le3 (Tavallisinta on, että ensimmäistä virhettä seuraa toinen ja niinpä nytkin. Valkean piti pelata 18. h4 ' jonka jä1keen musta ei saa tarpeeksi nopeasti apuvoimia kuningassivustahe) Ld7 19. M Rc8 20. Rxc8 DxcB 21. Dd2 f5 22. gxl5 gxf5 23. Ke2 (Parempi olisi TgI ja sitten Dg2, jota voisi vielä seurata Tel!) b5 24. h5 Db7 25. RM Rc6 26. Rg6 TI7 27. Tagl? (27. ToI on parempi) Db6 28. Kf2 05 (Musta pyrkii avaamaan a- tai b-linjan, jonka,kauha saisi tasapehtoiveita). 29. Tel a4 30. TeS RaS 31. DM Tb7 32., Thel Lc6 33. Ld2 Rc4 34. b3 Rb2? 3S. Lbl! Ld7 36. De3? (Liian 'karkea virhe, Da3 voittaisi ratsun) a3 37. Db4 Ta7 38. T5c3 DdB 39. Dd6 Lf8 40. Rxf8 Txl8 41. Tgl + Kh7 42. T3g3 TI7 43. LxI5+!! TxfS 44. Tg7+ Kh8 45. T7gB? (Valkean onneksi Dh4+ ei riitä, 4,6. Tlg3 1 Txf Kg2 1 ja Dh Tg2 Dh KgI! sekä Rdl+ 47. Kg2) Kh7 46. Tg7+ Kh8 47. Tg8+! Dxg8 48. Txg8+ Kxg8 49. Db8+ TI8 50. Dxa7 Le8 51. Dxa3 musta antautui. - Ei hassumpi suoritus ~ 13-vuotiaalta. - P. S im onen. sen takia 'tominsa pois). 2. Kd4 Kf7 3. Ke5 1c4 4. g3 1e Lg4 6. XS gb 7. Kf4 (Valkean piti pelata 2. f4 ja 3. f5 1 jonlka jälkeen Kf4 ousi merkinnyt lupa.avaa loppua) gxfs 8. exl5 Lh3 9. Kg5 Lfl 10. Kh6 Kg8 11. M Ld3 12. g4 Le2 13. Kg5 Kf7 14. Le3 Ldl 15. h5 Le2 16. Kh4 Ld3 17. Kg3 Lc2 18. Kf4 (Valkean kuninga's ihailee omaa g4-sotilasta ' ) Ldl 19. Ld4 Le2 20. h6 Ld3 21. Ke5 Lc2 22. gs Ld3 23. g6 Kg8!! 24. Kf6 Lc2 25. Le3 Ld3 tässä sovittiin asema tasapehksi. Mustan peli tapa oli yksinkertainen, mutla erittäin tehokas 1 ASema pelistä Beni-Rejfir (Itävalta -Itä~Saksa). Valkea Kd4, Td5, sm, g3, h3. - Musta Ke6. Ld7, sbb, f5, gb, h6. Peli jatkui 43. Ke4l Ke7 44. Td2 La4 45. Tb2 b KcS g5 47. Td2 gxl4 48. gxf4 Kf6 49. Td6+ Kh5 55. TI6 Ld3 56. Txf5+ KM 57. Tf6 h5 58. Td6 Lc Tc6 Lb5 60. Tc3 Ld7 61. f5 Lxf Tc4+ Kg5 63. M+ musla antautui. SUOMEN SHAKKI 251 AjanDiQtQttä ]ouluksil Kolme shakkitehtävää! "Kuuluisa shakkitehtävien la.atija S. Loyd esitti l8's9 eraassa kirjoituksessaan pikku kaskun Kaarle XII:sta ja hänen shakkitaidostaan. Jutun historiallisesta todenperäi.syydestä emme kuitenkaan uskalla mennä takuuseen." Kuten muistamme oles keekuningas Kaarle PultavGn tappion jälkeen pitkän Gikaa Benderissä. Sulttaanin sydän ja kukkaro olivat alussa yhtä jalomiehsiä j.a auliita voitettua valtiasta kohtaan. Kuitenkin hän tietysti ajan pitkään väsyi tuohon levottomaan sieluun, ja kun Kaarle monta kertaa oli luvannut lähteä. 'tie 'hensä, mutta lähdöstä ei 'kuitenkaan tullut sen valmiimpaa, lähetti sulttagni joukkonsa Benderiin hätistämään tuota itsepintaista valtiasta. Kamle uskohi :sine ruotsalaisineen asettui kuitenkin vastarintaan ja selitti pysyvänsä siinä, missä oli. Maanpakolaisuudessa oli Kaarlen suurimpia iloja shakinpeluu. Etenkin hän pelasi mielellään urho'kkaan sota'karhun C. A. Grothusenin kanssa, ja eräänä talvipäivänä 17J3. istuivat kuningas ja Grothusen tapansa mukaan shakkipeliin syventyneinä. Kuninkaan leiripaikkaa ympäröivät janitshaarit jo'ka puolelta, eivätkä heidän laiskuuttaan suinkaan,todistaneet ne bväärinkuulat, jotka tämän tästä tuha viuhuivat :kurjaan puukojuun, mi,kä oli kuninkaan asuntona. PeIi oli jo edistynyt pitkälle, ja Kaarle, jolla oli valkois'et nappulat, oli voitonpuoleba. Kylmäverisesti niinkuin ainakin uhkaavimman vaaran hetkellä hän katseli la1'kkaavasti peliä ja ilmoitti sitten tekevänsä Grothusenista matin kolmessa siirrossa (kuvio). Tuskin oliveat nuo kehuvat sanat päässeet kuninkaan suusta, kun turkkilaisten kuula tulla suhahti ikkunasta, osui shak'kilautaan ja pyyhkäisi lattialle eli :ssä olevan valkoisen ratsun. Ka.arle, joka voittajan ilmein oli nojautunut tuolinsa se'lustaan, katsahti närkästyneenä odottamattoman "siirron jälkiä", multa pysyi muut,en tyynenä. paikallaan. Grothusen, niin herransa ja valtiaansa kalt.ainen kuin hän muussa suhteessa olikin, ei voinut pysyä yhtä kylmäverisenä, vaan karkasi pystyyn. Kaarle katsahti häneen ivallisesti ja sanoi: - Missä on hevoseni, Grothusen? Pane se paikoille,en ja ota selvää, miten olisin tehnyt matin. Se on todellakin siksi hieno temppu, että korvaa hyvin tämän pikku häiriön. Mutta kun kuningas oli saanut pudonneen nappulan, istui hän hetkisen mietiiväisenä pidellen sitä kädessään. Sitten hän,kohotti päätään ja vir,kcxhti: - Minä en luule tarvitsevani lainkaan he vosta, Grothusen; teen ilman sitä~ kin matin neljässä siirrossa (poista ratsu 'laudalta). Kuningas oli juuri tät'en paraiksi ällistyttänyt hämmästynyttä vastustajaansa, kun - niin, se tuntuu perin uskomattomalta, ja saa selailla shakinhistoriaa Gis~ sasta aina Morphyyn saakka löytämättä mitään siihen verrattavaa ~ UUSI kiväärinkuula tulla napsahti läpi huoneen ja sipaisi kuninkaan shakkipöytää. TäHäkertaa meni sotilas h2:8ta, ja rikkiammuttuna sai se saman kohtalon osa,kseen kuin hevonenkin. Grothusen, muistaen Kaarlen ivanhymyn, istui paikoillaan vaikkakin hieman kalpeana.

14 252 SUOMEN SHAKKI - SinuHa on hyviä auttajia, 'kelpo Grothusen, sanoi kuningas - ja tuskin on luulta\"aa, että selviänsinun ja 3'0001 turkkilaisen yhteistyostä, jos teette niin tuimia siirtoja',kuin tämä viimeinen oli. - Oh, teidän majeste'ettinne, sanoi Grothusen, jonka shakki-into alkoi hiukan laimentua odottamattomasta peliin puuttumisesta. - Kohtalo ei suosi meitä tänään, on parempi lopettaa jg sen sijasta keksiä jotakin turkkilaisten hävyttömyyden hillitsemise'ksi. - MOJltas hetkinen, 'keskeytti kuningas - saadaanpas nähdä, enkö voi ollq Hman tuota sotilastabn. Totisesti, huusi hän ja rauroi niin, että se kuului vallien ul'kopuolehe - jopas keksin! Mieltäni ilahduttaa suuresti, että voin ilmoittaa kaiken uhalla tekeväni sinusta matin viidessä siirrossa (poista sotilas h2). Eikä Grothusen päässyt pälkähästä, ennenkuin hän oli ratkaissut tuon tehtävän, ja ehkäpä osaltaan sekin, ettei hän halunnut enää sen koommin joulua moiseen shakkikamppailuun, sai hänet kannattamaan niitä, jotka tahtoivat saada kunin'kaan jättämään Benderin loimettoman e:lämän ja palaamaan takaisin valtakuntaansa. '~_ Taideshakkia 1125 T. Gara; Romania SUOMEN SHAKKI Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi, Otalaakso 1126 F. Miro Ranska 1127 G. Jönsson Ruotsi 253 Tehtävien ratkaisut: II m 1. Txg3 1 Lxg3 2. R!3 L- 3. g4 matti. 1. hxg3 Lel 2. Tg4 Lxg3 3. Txg3 Kh4 1. Tb7 Le3 2. Tbl Lg5 3. Thl + LM 4. TÄHDENVÄLEJÄ Th3 matti. Th2 1 gxh2 5. g4 matti I A. Ellerrncm Argentiina J. C. MorTa Argentiina P. A. Petkow Bulgaria Kilpailujen alkuvaiheessa, vaikutti siltä, että Neuvostoliitto joutuisi aikaisempaa huomattavasti enemmän ponnistelemaan varmistaakseen siltä odotetun neljännen joukkuemaailmanmestaruuden - mm. tämä suurmestarijoukkue oli vain niukimmiten 2 1/ i2 voittanut sellaiset maat kuin Itävallan ja Hollannin - mutta lopputuloksena oli uusi piste-ennätys loppukilpailussa - peräti 3'4,1/ 2 pistettä 44 mahdollisesta (puoli pistettä enemmän kuin Amsterdamissa 19M) I :;: Ny,kyinen maailmanmestari Botvinnik ja entinen, tri Euwe lausuivat kilpailujen aikana - mm. viitaten Portorozin alueiden välisen turnauksen tuloksiin - arvelevansa, että Neuvostoliiton tähänastinen ylivoimaisuus länsimaihin verrattuna on jo aikaisemmasta supistunut ja tulee supistumaan. * V. F. Rudenko Neuvostoliitto K. Stoyanol! Bulgaria J. Koppelomäki Teuva Ennustelujen tiellä jatkaaksemme myönsivät eräät itää ja länttä edustava! suurmestarit (Rossolimo, Barcza ym.) uskovansa, että nyt 15-vuotiaasta amerikkalaisesta ihmelapsesta ja Portorozissa suurmestariksi nousseesta Bobby Fischeristä, jo lähivuosien aikana kehittyy maciilmanmestaruuden vakava tavoittelija. Ken elää, se näkee! 3 3 6

15 254 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 2S v. Hynönen Helsinki H. Lilja Karjaa Voitto 1136 F. Bondarenko Neuvostoliitto Tasapeli Lars Larsen 'korjaa tehtävänsä H88 siirtämällä mse6:n g6:een. Numeron ensipainoksista emme tällä kertaa anna mitään vihjeitä, vaan järjestämme joulupuhteiksi pienen ratkaisu kilpailun. Ratkaisut lähetettävä tammikuun loppuun. mennessä osaston toimittajalle. Kirjapalkinnot. I palkinto G. Popov Bulgaria 2 SUOMEN SHAKIN LAADINTAKILPAILU De3 2-siirtoiset 2 palkinto A. Ellennan Argentiina 2 1. DlS 3 palkinto F. Abdrahmanovic Jugoslavia 2 1. Lb2: Kilpailuun osallistui 4S tehtävää 16 eri maasta. Sekä tehtävien lukumäärä että niiden laadinnallinen taso oli samaa korkeata luokkaa,kuin viime vuonnakin. Olen ottanut peräti 15 tehtävää (= 33 '10) palkintolueheloon, sillä mielestäni ei ole mitään syytä rajoittaa mainintojen lu'kumäärää kilpailun tason ollessa hyvän. 1 palkinto G. Popov, Bulgaria (SSh 112/S7, n:o 1129).,Sopusuhtainen kolmivaihemeredith, jossa materiaalin käyttö on onnistuttu saamaan täydelliseksi. Erikoisesti ilahduttaa esipeliä,korostavan houkutuksen 1. K18? ja välipeliä luovan houkutuks'en I.De8? mainiot kumoukset. 2 palkinto A. Ellerman, Argentiina (SSh 11/S7, n:o 11201). Paljon laadittu idea: siirtyminen esipelin kiinnityksistä päätöspelin tukintoihin lienee ollut virikkeenä tälle eleganssille matinmuutostehtävälle, jossa siit,tyminen tapahtuu veräjistä kiinnityksiin. Kysymykseen, kuinka esipeli voidaan nähdä, vastaa houkutus 1. Dg6? 3 palkinto F. Abdurahmanovic, Jugoslavia (SlSh 12,/507, n:o 1,13U). Vaikeasti arvioitava ennätystehtävä. Kyseessä on täysi tusina matinmuutoksia houkutuksen 1. Db2? ja ratkaisun 'kesken. Huolimaolta muutoksien vahäisyydestä ansaitsee tämä asemallinen löytö pal!kintonsa. 1 km. H. Ahues, Saksa (SGh 8~9/S7, n:o I1OS: KaS, Dc6, Tdl, g3" Lg4, Rd4, e6, sbs, f2 - Ke4, DaS, Tl7, h3 ', Le7, h7, Rao6" e8,sa7, e4" e7, ds, e5;,1. Rf3,!) Nelivaihetehtävä (1. Re2? ja 1. Re2?) katkoja seuraavin matinmuutoksin. Temaattisesti mittava suoritus, vaikka eräs malli esiintyykin,kahdesti. Asema on kuitenkin perin ra-skas joa muutos,koneisto ei ole omintakeinen. 2 km.. K. Stoyanolf, Bulgaria (SSh 2/507, n:o W60: KI1, Df4, Ta6, e2, La7, e2, Rb5, 15, sd7 - Kd5o, Dg7, Te8, e8, Lb1, g1, ReS" se7, g6, h2; 1. Te7!) Omintakeinen puolustuksenmuutoste'htävä 'kriitihi-sin houkutu:ksin (1. Le3?) ja Ta,tkaisuin. Pelin vähäisyydes'tä huolimatta kiintoisa tehtävä 1 3 km. C. Croeneveld, Hollanti (SSh 8~g,/5,7, n:o 1103: K16, Da3, Td3, Ld4, h5, Re7, dl - Ke4, Dbl, La1, b3, Rb2, hl, sc3', e4, d2,ez, e3, 14; 1. Lb6 ' ) Tuttu idea: Stoeehi-teeman yhdistäminen houkutuksiin on esitehy tässä kolminkertaisena. Vaikka ennätys onkin jo ai'kais'emmin neljässä, ansaitsele tämä.kin mainintansa ennen kaikkea miellyttävän valkosotilaattoman kuvioasemansa takia. 4 km. F. W. Nanning, H alll anti (SSh,1/57, n:o : Ke6, DeS, Te3, Rd5, h4, sd4, e3 - Ke4, Dh2, Tf3, La2, g3; 1. Rf4!) Onnistunut meredith, jossa esipelin Grimshaw-,katkot muuttuvat ratkaisussa.samalla ruudulla tapahtuvaksi Nowotny 'katkoiksi eri matein ' Ideasta on kuitenkin ennenkin laadittu. 5 km. E. A. Wirtanen, Suomi (SSh 4/57, n:o 1078; Kh7, Df6, Tb3, b6, La2, a3,. Rg4, g7, sb2, d3 - Kd4, Ta5, e7, Le5, M, Rb7, sa.4, d6, d7, e3, f3, g6; 1. Dxg6 ) ' Onnistunut 'kolmivaihetehtävä, jonka suhteellisen alhaiseen sijoitukseen ei ole niinkään paljon syypää teemaattinen epäpuhtaus esipeevaiheessa (,1. - d5:n jälkeinen haitta ei ole katkoi) kuin vtb6 ja vrg4, joiden olemassaolo alkusiirron jä'lkeen on heikosti perusteltu, niiden toimiessg vainesipelissä ja houkutuksessa (1. DxI3?). 6 km. Z. Hernitz, Jugoslavia (S,Sh 7/S7, n:o 10913': KaI, Df], Ta5, Lbl, d2, Rb6, 12 - Kd4" Te7, La2, Re4, e5, se7, 14, g3; 1. Del') Omintakeinen täysmuutostehtävä (1. Db5'?) hallituin vaikein materiaalein ja jatketuin puolustuksin. Mainituiksi tulkoot seuraavat tehtävat ilman enempiä kommentaareja: 1 main. H. Zuk, Puola (SShll/S7, n:o 11l8); K18, DgS" Te5, Lg8, Ra6, e5 - Kd4, Da3" Th4, h6, Rb4, c4, se3, g6; 1. Te3 ' 2 main. H. Ahues, Saksa ('SSh 5~6,/5,7, n:o W81); Kg2, Dh8, Tg4, Le3, Rf8, h3,. se2, f3, f7 - K15, Db8, Ta7, Ld8, Ra3, c8,se4, e5, g3; 1. LgS! 3 main. E. W. Nanning, Hollanti (SSh 7/S,7, n:o 1096); Kg7, Da2, Ta6, f6, 'La1, bl, Rb4, e2, sds, 13, g4, g6 - Ke5, Dgl, Tdl, d3, Rb3, e6, sd4, 17; 1. Rxd4 ' 4 main. D. Hjeno, Noria (SSh 12/57, n:o 1132); KhB, DeS, Tel, Il, La2, 12, Re8, h7, se5, d5, h5 - Ke7, Dh3, Lh2, Rf3i, se6, g7; 1. e6! 50 main. N. M. Welikij, Neuvos,toliitto (SSh 11/S'7, n:o 1119); KgB, Ddl, Td5, Rh6, sc2!, e3, g3 - Ke4, Db2, TbS, d, La2, e5', sb3, b6, f3; 1. Rf7 ' 6 main. G. Jönsson, Ruotsi (SSh I/S7, n:o IOSOi); Kh7, Db8, Te2, Lbl, h2, Rd3, e4, se5, h3: - K15, Le6, Re4, se6, 14, f6, g5; 1. Re5! M a t tim y II y n i e m i.

16 256 SUOMEN SHAKKI L. Zagorujko Neuvostoliitto IV p. FIDE:n turn. 195,8 3 TEHT Ä V ÄMAAILMASSA TAPAHTUNUTTA F. W. Nanning Hollanti I p. Holl. Fszöv. jub M. Havel Tshekkos lovakia Nar. osvobozeni FIDE:n ensimmäinen turnaus on saatu päätökseen muiden paitsi lopputehtä VIen osalta. Palkintosijoitukset muodostuivat seuraaviksi: 2-siirtoiset: 1. H. Musante (Argentiina), 2. J. Birbrager (Neuvostoliitto), 3. F. Michel (Ranska). Ainoa suomalainen menestys tapahtui tässä ryhmässä tehtävämestari E. A. Wirtasen saavuhaessa 5. kunniamaininnan, jota on pidettävä tällaisessa suurturnauksessa erinomaisena tuloksena. 3-siirtoiset: 1 G. Thomas (Tanska), 2. D. Kapralos (Kreikka), 3,. E. Szamotugov (Neuvostoliitto), 4. L. Zagorujko (Neuvostoliitto). Apumatit: 1. A. Molnar (Unkari), 2. G. Paros (Unkari), 3. G. Neukomm (Unkari). Muut satutehtävät: 1. M. Gordian (Neuvostoliitto), 2. F. Prokop (Tshek 'koslovakia), 3. S. Limbach (IPuola). Niistä harvoista tehtävistä, joita toimittajan silmiin on osunut, ei vielä voi paljoa sanoa kilpailun tasosta.. Todettakoon kuitenkin, eltä tällaisissa suurture nauksissa on viime vuosina yleensä 2-siirtoisryhmä ollut 3-siirtoisryhmää yleistasoltaan huomattavasti parempi, mutta tällä kertaa tuntuvat osat vaihtuneen. On:ko se alkumerkki 3-siirtoisten renesanssille, sen näyttää tulevaisuus. Todistukseksi kuvion mainio patteritehtävä. AlkuGseman shakeille on valkeaua ka.ksoispatteri valmiina: Th8+ 2. Lf8 + Ke4 3. Tc3 matti, 1. - LeS + 2. Te7 + Kc4 3. Ld6 matti ja lisäksi tuo sivumuunnelma vielä yhden kaksoispatteriyhdistelmän: 1. - Lf6 2. Txe6+ Ke4 3. 1e5 matti.. Piranin tehtäväkongressi pidettiin Jugoslaviassa Osallistujia oli kerääntyny,j ympäri maailmaa jer mukerna oliva't lähes kaikki' johtavat problemistit. Suomen edustajina toimivat Jan Hannelius ja Osmo Kaila. Paitsi kansainvälisien suhteiden parantajana oli kongressilla suuri merkitys tehtäväshakillistenkäsiheiden selventä'jänä. Kongressin työn yhteenvetona ilmestyi Mladpost 3: A, jossa määritellään tehtäväkäsitteitä. Kirjasen sisältö jakautuu 3 osaan: 1. Tehtäväshakin yleiset periaatteet ja säännöt, 2. Tehtäväkilpailut, 3'. Tehtäväsanasto. NäItä asioita tullaan tarkemmin kä'sittelemään ST:n jäsenmonisteissa, joten emme niihin tässä yhteydessä sen tarkemmin puutu. Magasinetin tehtäväpalsta, jota K. A. K. Larsen on suurella asiantuntemukseea vuosikymmeniä toimittanut ja jota lienee pidettävä eräänä parhaimmis'ta tällä a'lalla, lopettaa toimintansa tämän vuoden lopussa. Samalla kun pahoittelemme asiaa, voimme kiittää Larsenia vuosi'kymmenien työstä. Tässä yhteydessä sopinee,kertoa saksalaisen mestarilaatijan Herbert Ahueksen ane,kdootti ko. palstasta. Hän voitti paistan laadintakilpailun v Sota esti kuitenkin normaalin postinkulun ja palkintoa ei kuulunut. Sodan päätyttyä v. 194,5, jolloin Ahues oli jo koko' asian unohtanut, saapui kuitenkin kyseinen palkinto. 4 SUOMEN SHAKKI 257 Uutisosasto -1-- Toimittaa PENTTI SIMONEN Helsinki, Ann='katu 8 H. MARRASKUUN MONRAD-TURNAUS Shakkikoti järjesti marraskuun alussa Monrad-turnauben, joka kerä'si yllättävän paljon osanottajia. A-ryhmässä pelasivat mestari!, me- ja 1. luokan peiaajat. B-ryhmässä alempien luokkien pelclajat. Näin kokeilumielessä järjestetty turnaus onnistui erinomaisesti jo mielenkiinto säilyi loppuun saak,ka. A-ryhmässä 'Oli mukana jopa viisi mestariakin, joka on yllättävän suuri luku, kun ajatte,lee, kuinka paljon vaivaa on luottanut mestaripelaajien mukaan saanti? Tietenkin tavoittelemisen arvoinen ensimmäinen palkinto kiinnosti kovasti jokaista pelaajaa. Meikäläisi'ssä sha!kkioloissa merkitsee 10.0'0'0: - sha'kkipalkintona suurta summaa ' B-ryhmässä oli ensimmäinen palkinto 50100':-. Tämäkin määrä on suurempi kuin esim. 1. luokan liittoturnauksessa anne!\tu 1. pa'lkinto. Monrad-turnauksessa merkitsee paljon ensimmäinen kierros. Jos tällöin vahvat pelaajat sattuvat vastakkain, on silloin heikoimmillakin pelaajhla mahdollisuus,kärkisijeitukseen. Onhan vahvempi'en pelaajien yritettävä pakosta voittoa pelata seuraavilla kierroksilla, jos on ensimmäisellä hävinnyt. A-ryhmässä arpa langetti ensimmäisellä kierroksella vastakkain mestarit Kanko-Simonen ja Niemelä---JKoskinen. Esmo Ridalasta tuli kilpailun ylivoimainen voittaja, mutta mestariluokan pelaaja oli hänellä vastassa vain viimeisellä kierroksella. Mestariehdokkaat A. Pyykkönen ja 1 Saren jakoivat toisen palkinnon. Neljännen ti:lan jakoivat mestarit Kanko, Koskinen, Niemelä ja Simonen. B-ryhmän voitto meni kolmen miehen keskeiseksi. Viimeiselle kierrok-sello saakka A. Haku 'linen johti maksimi tuloksella, mutta kilpailun jännitys tuotu häviän. Tulokset: A-ryhmä: 1. Esmo RidaIa 5 (5)! 2. A. Pyykkönen ja 1. Saren 3,1/ 2, Kanko, H. Koskinen, 1. Niemelä ja P. Simonen 3, 8. A. Luumi 2 f2, 9---JW. A. Nilsson ja H. Tverin 2, A. Kiviaho ja 1. Mäikihovi l' 12, 13. A. ' Suni 1 ja 14. E. Söderlund '/ 2. B-ryhmä: I-lI A. Ha:kulinen, A. Heikkilä ja M. Suni, K. Kivipelto ja J. Nurminen 3 1 2, 6.-8'. A. Johansson, A. Kalteinen ja K. Majamaa 3, 9. K. Lehtonen 2 / 2, W.-12. ' R. Hall, L Lahdenmäki ja E. Suolinna 2, J. Hyyrinen ja H. Ohlström ' ja O. Pankala 1 sekä 16. E. Wikman '/ 2. Kilpailujen päättäjäiset pidettiin Shakkikodissa. Viime aikoina on manan majoille siirtynyt useita maailmankuuluja laatijoita, joi'staennen kaikkea mainittakoon tshe,kki Miroslav Have!. Hän oli syntynyt 1881 ja oli eräs tuotteliaimmista (n. 1500,tehtävää) laatijoista, jonka nimi liittyy läheisesti mal,lirna:l'tikoulukuntaan. Esimer!kkitehtävämme on luonteenomaisimpia hänen tuotannostaan: kai kumallimatteja mimiatyyriasussa. 1. Rd2! 1. - KaS (a5) 2. Rc4+ (Re4). Hollantilainen F. W. Nanning ) edusti tuotannoltaan verrattain säästeliästä, mutta sitä idearikkaampaa suuntaa. Kuvion esimerkkitehtävässä näemme hienon kiinnitys-grimshaw'in. AJikusiirto on 1. Dfl eikä itse peli kaivanne enempiä se!.ostu,ksia ' ' Muista manalle menneistä mainittakoon unkarilainen Julius R. Neukomm, FIDE:n tehtäväkomitean puheenjohtaja, jonka tuotanto keskittyi pääasiassa satushakkiin. Edelleen satutehtäväspesiahsteista ameri'kkalainen Max Jacobs (,19014' ), joka on tuttu ensipainososastostammekin, ja nuori ideaalis'len itsemattitehtävien tuntija WiHried PHughaupt (,1930'--1958) ja Ruotsin Frithiof Lindgren ( ).

17 258 SUOMEN SHAi:KI KESKI-HÄMEEN SHAKKIPIIRIN MESTARUUSKILPAILUT Keski-Hämeen shakkipiirin henkilökohtaiset mestaruuskilpailut pidettiin marra&kuun alussa Toijalassa. Turnauksen järjesti Toijalan Shakkikerho. Turnaus onnistui erinomaisesti ja todelta'koon tämän olleen vahvimman shakkiturnauksen, joka Toijalassa O'n pelattu. 1. luokan voitti tri ~eikko Salonen T'oijalasta. ME M. Uiinonen jakoi toisen sijan Viialan Valio Niemen kanssa. Tulokset: Irk: 1) Veikko Salonen Toijala 3 p., 2) Martti UimO'nen Toijala ja Valio Niemi Viiala 2,5, 4) Simo Lehto Viiala 11,5" 5) VilhO' Saaristo Viiala. II Ik: 1) Arvo Nieminen Urja,la 4" 2) Kauko Vuolle Toijala 3:,5, 3) Gunnar Suokko Toijala 3" 4) Heikki Hari Valkea'koski 2,5" 5) Väinö Rauko Toijala. III lk. A-ryhmä: 1) Helge Kaihenoja Urjala 5, 2) Kauko Vuorimaa Viiala ja Pertti Kytölä Urjala 3', 4) V,eikkoLaajO'ki Toijala 2, 5) Matti Järvinen Toijala. B ryhmä: 1) Toivo Latvio Toijala ja Yrjö Kupiainen Toijala 5, 31) Voitto Rantanen Viiala 3,5, 4) Armas Bergman Urjala 3, 5) Arto Lehtonen Toijala 2,5. Toisessa luokassa sai ns. kauneuspalkinno Gunnar Suokko ja kolmannessa luokassa Pertti Kytälä. Ensimmäisen luokan kauneuspal'kinto jaetaan myöhemmin. Lappeenrannan Shakkikerhon vuosikokouksessa valittiin uude,ksi puheenjohtajaksi ins. R. Laukkanen, sihteeriksi O. Pykäläinen. Varapuheenjohtajaksi edelleen P. K. Valpas ja muiksi johtokunnan jäsenvksi V. Vuoksela ja rahastonhoitajdksi ja S. Hakkarainen kalustonhoitajabi. Imatralla pelatun tähtioaelun voitti Lappeenranta 7-5. Pikapeliottelun voitti Imatra 801/2-6311/2' Kummassakin ottelussa joukkueet olivat 12-miehiset. Pyhäinpäivänä pelattiin Kajaanissa kaupunkiottelu Kuopion ja Kajaanin 2. joukkueen välil:lä. Tulokset: Kajaanin Shakkikerho-Kuopion Shakkikerho /2, Kajaanin Shakkikerho-Kajaanin Työveäen Shdkkikerho 7 1 /2-2 1 /2. Kuopion Shakkikerho-Kajaanin TyöväenShakkikerho 5-5. Lokakuun lopulla pelattiin Kemissä kaupunkiottelu Kemi-Luulaja, jonka voitti Kemi 101 1/ 2-91/ 2. Kahdella ensimmäisellä pöydällä korjasivat Ruoncdan verjekset kaksoisvoiton. Turussa pela:tussa ystävyysottelussa voitti Tampereen Shakkiklubi-Turun Shakinystävät 8 1 /2-6 1 /2. 50-VUOTIAITA Komisario Leo ViI s k e täytti 5,0, vuotta marraskuun alussa. Shakkipiireissä hänet tunnetaan jo neljänne,svuosisadan takaa Etelä Suomalaisen Osakunnan akateemisen mestarijoubkueen eräänä pelaajana ja nykyisin hän.kuuluu 'Poliisilaitoksen edustusjoukkueeseen. V hän, yhteisturnauksessa vei ryhmänvoiton, jonka johdosta tuli mestariehdokkaan arvo Shakki-Propaganda Schackin sihteerinä Vilske on toiminut useita vuosia. Toimitusjohtaja Risto En a r v i täytti 50. VuO'tta marras'kuun puolivälissä. Hänet tunnetaan eräänä kyvykkäimpänä shakkijohtajanamme. Shakkiura alkoi liittymällä v Suomalaiseen Shakkikerhoon. Sen perästä Enarvi on perustanut ja tukenut useita shakkrkerhoja. Jyväskylä, Kuopio, Joer:suu ja mone~ muu~ saavat oua kiitollisia hänen työlleen. Kymmenen vuotta SItten EnarvI mnostl Suomalaisen Shakkikerhon uudestaan toimintaan ja kerho on tällä hetkenä SSL'n suurin seura. Kansain Shakkikisat Helsingissä 1952 sai suuren tuen Ena~vin toiminnasta. Toimitusjohtaja Enarvi on kuulunut Suomen Keskusshakkiliittoon puheenjohtajana ja edus.tajiston jäsenenä S~omen Sha~kiliit.on hahitu:~ 'seen. Lisäksi hän on toiminut useiden shakkrkerhojen puheenjohtajana - Vllmeksi Suomalaisen Shakkikerhon. Vuosikokouksessaan lokakuussa kerho kut.sui hänet kunniajäsenekseen. SUOMEN SHAKKI 259 Huolimatta suuresta järjestätyöstään Enarvi ei ole unohtanut pelipuoltaka=, vaan on ottanut osaa turnauksiin niin usein 'kuin mahdo'llista, ja täs'tä on todistuksena mestariehdokkaan arvo. Varkauden ShakkikerhO'n monivuotinen puheenjohtaja Paavo La i n e täytti 50. vuolta marraskuun puoliv'äliss'ä. Hänet tunnetaan paikkakuntansa shabn eteenpäin viejänä. Pelipuolikaan ei ole häneltä jäänyt sivuun, vaan ny'kyäänkin hän kuuluu seuransa edustus'joukkueeseen. SHAKKIMESTARI P. SIMOSEN SIMULTAANIKIERTUE Aikana W. 5,8 suoritti allekirjoittanut koko maata käsittävän simultaanimatkan. Matkasta tuli erittäin ra si:tlava - olihan sen päätepisteinä lännessä Vaasa - pohjoisessa Oulu - idässä :Lieksa! Kun simultaanin lisäksi sisältyi useissa paikoissa illan ohjelmaan vielä eshelmä, niin ei ihme, jos loppupuolella, al-koikin matkante'ko tuntua pitkäveteiseltä. Jos vertaamme eri shakkikerhojen toimintaa esim. Helsingin shakkielämään, niin todettakoon, että maaseutu on tuntuva'sti jäljessä. Ilmeinen epäkohta on siinä, ettei nuo'ria kannusteta enemmän eteenpäin. Vaikkapa pienillä yhteisavustuksilla saataisiin yksi nuorukainen johonkin liittoturnaukseen mukaan. Ei riitä se, eltä jokainen katsoo' omaa paras.taan, vaan muistettakoon yhteishengen voima! Simultaanien tulokset: Toijala +1,1 = 2-2, Vammala +8 = 0'--1, Mänttä +12 == 3-1, Vaasa +8 = 6~I1, Kokkola +10 = 0--2, Oulu +14 = 7-11, Oulu +9 =1-0, Ka'jaani +9 = 3'--2, Iisalmi +13 = 1-3, Kuopio +8: = 4--6, Lieksa +12 == 0'--5. Yhteistulos = UUSIA SHAKKIKIRJOJA Saksalainen kustannusliike Walter de Gruyter & Co on jälleen laskenut uuden shakki:kirjan markkinoille. Kirj= nimi on "Strategie im Schachproblem", kirjan on laatinut tri Werner Spechmann. 13'2-sivuinen teos sisältää 24'2 tehtävää, hinta on vähän yli 8:00 mk. Ruotsalainen shakkikustantaja "Schackbulletinen" on julkaissut pienen kirjasen Uusintaottelusta Smyslov-Botvinnik. Hinta on 6 kr. ja sivuja 72. Saatavana Suomen Shakinkonttorista. TÄHDENVÄLEJÄ Päättäjäisiin oli varapresidentti dipl.ins. H. Hindström lähettänyt tervehdyssähkeen. Joukkueernme johtaja shakkimestari Eino Heilimo jätti Suomen puolesta muislolohjorlo Suomen lipun Saksan ShakkiliitO'lle. * Suurme:;lari Roshevskyllä, joka on harras Mooseksen uskoin en, oli jälleen vaikeuksio pelioikojen suhteen, sillä hänen uskonsa :kieltää häntä pelaamasta lauantaina ennen klo seitsemää illalla. Näin kävi mm. 10ppukilpaiIussa USA:n ja N-liiton pelatessa vastakkain. Amerikkala,iset toivoivat tietenkin, että Reshevsky olisi voinut pelata. Venäläiset eivät kuitenkaan suostuneet pelin Botvinnik-Reshevsky lykkäämiseen lauantai-iltaan. N-liitolla oli vahnainen joukkueensa tulessa, mutta jenkit selvisivät pelkällä säikähdy.ksellä, sil1ä kaikki pelit - jopa Botvinnik-Lombardy - päättyivät remissiin! Eräät irvileuat (niistä ei näkynyt olevan puutetta' Miinchenissä!) arvelivat sij,join, että N-liitcilla ei ollut'kaan tulessa heidän paras joukkueensa, vaan että Botvinnikin ja Smyslovin olisi ollut tehtävä tilaa varamie:hille (1) TalilIe ja Petrosjanille! :;:

18 260 SUOMEN SHAKKI Sangen erikoinen "nippuratkaisu"-tapaus sattui finaalin ottelussa N-Eitto Argentiina. 1. pöydällä päätyivät Pilnik----'Smyslov nopeasti rau?all~seen remissiin, mutta muilla pöydilläkamppailtiin henkeen ja vereen. 011 kultenkm mm: että Keres oli va'kavissa vaikeuksissa Pannoa vastaan, TaI uhrannut rohkeash kva1ite,etin Sanguinettia vastaan ja Eliskases-Bronstein suunnilleen tasoissa. N,liiton joukkueen kapteeni, suurmestari Kotoveikuitenkaan ollut iimeise~tikään tyytyväinen tilanteeseen, veti syrjään argentiinal~isten kapteemn ~t1nlbn ja ehdotti tälle tasapeliä kaikilla vielä käynmssa olev!lla kolmella poyda.!la. Pilnik suostui, ja niin päättyivät peli,t äkkiä varsin odottamatt?maha 'tavaha. Pelaajat eivät o],]eet tyytyväisiä - Panno piti asemaa:nsa.keresja va,stcmn helppona voittonaan, TaI halusi jatkaa, kun ~aas Bronstem PltJ etuaan vam varsm vähäisenä ja suhtaului rauhallisesti sopuratkmsuun. Kysymys siitä, kuinka suuret oikeudet.jou~kueiden k;xpteeneille voidacxn myöntää, ei tässä yhteydessä tullut enslmmmsta kertaa esille. --:- vmkka nclln räikeää :tapausta emme tiedä aikaisemmin sattuneen. Kylla sll,lom ollaan. vaarillä jäljillä, 'ios pelaa'ja ei itse saa päähää pelinsä JatkamIsesta!. Mlelestamme pitäisi kapteenilla olla,tällaisissa tapauksissa vam neuvoa-antava oikeus. Ohessa 'keskeytysasemat lukijoiden arvosteltaviksi. Panno Keres Bronstein Eliskases g6-g b7-b6 Songuinetli Tai 37. a4-05 SuomalaInen Shakkikerho. Pj. E. Saari, H: ki, Kankurink. 8 B (to ,5, ko ). Pelaa: Shak;kikoti ko ja pe Suomen Keskusshakkiliitto. Pj. Visa Kivi, Lauttasaari, Otavantie 5 B (671319} Siht. O. Kaila, H:ki - Lauttasaari, Haahkatie 13 A 5. (674522) Postisiirtotili Suomen Shakkiliitto. Pj. Reino Nuotio, Munkkiniemen puistotie 13 A, (ta ko ). Siht. O. Kaila. Varapj. ja ru:ots. siht. Gerh. Lindström H:fors, Kaserng. 8 D (12191, hem 35342). Tal.h. F. Laitinen, H:ki P. Roobertink. 2 (628484, ko ). Postisiirtotili Työväen Shakkiliitto. Pj. Unto Laakso, H:ki Mäkelänk. 86. P (14770, ko ). Varapj T. Siimes, H:ki, Kammiokatu 2 B 28. (448864). Siht. P. Bremer, H:ki Hämeentie 27 A 2 (765120). Tal.h. Esko Virtanen, H:ki, Pohjolankatu 30. (792306). Postisiirtotili VR:n Shakki (Rautatieläisten Shakkiliitto) Pj. V. Reini, H:ki Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo 4 C 3 Suomen Tehtävänlelmt. Pj. A. Rautanen, H:ki Oikokatu 6 A 5. Siht. V. Hynönen, Oulunkylä, Mestarintie 25. Postisiirtotili Suomen Klrjepeliliitto. Pj. P. Lihtonen. P. Simonen, Annankatu 8 H. Kotimaiset turn ja tai. hoito (57841). Akateeminen Shakkiliitto. Pj. Jouko Punnonen, Leoppäsuonk. 9 C 40'2, Hki. Puh. 44.()17,l/265. Postisiirt,otili Helsingin Shakkiliitto. Pj. Cerh. Lindström, (kts. SSL). Siht. G. österlund. Alkon Shalddkerho ry. Helsinki, SalmiR"ar01lr:lnL" 7. Pj. M. Vako, Lautta "a:li';, INO'I",,,,'; J A ~ «().7J.1HO). Pelaa: 10 W '~':L Schaclddllhh('n C;:unbit.. n. 1'5. G<'rh Lindström, IT :ki KaNat mik. 8 n. (12191 ko Pelaa: Iso noobet Link. af> n li1. ti ja pe Helsingin Shakkildubl. Siht. G. Brandberg. Pelaa Iso Roobertink. 36 D 51. ma ja to Helsingin Shakkimiehet Pj. F. Laitinen (kats. SSL) Siht. T. Rissanen, H:ki Lauttasaari, Isokaari 20 A 22. (to 25062). Pelaa Ruotsalainen Tyttölyseo, Uudenmaank. 21. ti ja pe Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pj. K. Mölder, H: ki, Taivaskalliontie 4 a. (ko ). Siht. H. Haantola, Helsinki, Ulvilantie 27 e B 11. Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. K. Neuvonen, Etelä-Makasiinink. 5 B 13. Siht. R. Bäckman, Rautatiehallitus (10371/259. Pelaa: H:gin aseman Kerholassa ti klo 19. Shakkikot.i. Avoinna: arkisin kello 18-23, pyhäisin Ohjelma: pyhäisin simultaani n. klo 16.00, pikapeli turnauksia jatkuvasti. Arkisin: piensimultaaneja, esitelmiä, turnauksia, pikapelejä. Osoite: Helsinki, Annanlmtu 8 H. Puh Suomalainen Shakkikerho. Pj. K. Linden, H:ki Uudenmaank. 2 C. (ko ), Pelaa: Shakkikoti ke ja pe Espoon Shakkikerho. Pj. K. Wahlstedt (849259). Siht. O. Soiniitty (866950). Pelaa: KauniaistenVPK:n talolla ke Hämeenlinnan Shakkikerho. Pj. K. Sipi, H:linna, Parolantie 1 A 8 (to 23541/21). Siht. K. Väänänen, H:linna, Linnanniemenk. 3. Pelaa: Kansalliskerho, Palokunnank. 20, ma , Nuorisokerho, Parolantie 17, ke Hämeenlinnan Työväen Shakkikerho. Pj. E. Salo, Linnank. 1. Pelaa: Työväentalon kerhohuone, 3 kerro to ja Sa 15. Imatran Shakld _48. Pj. O. Jonsson, Imatrankoski, Rautatehdas B 97. (5021). Jakobstads Schacl,klubb. Pj. E. Sjöholm. Pietarsaari, Loveret 1. (4.3), Siht. B. Grönroos, I80k. 15. (156). Pelaa: Stl'eng-bergin juhlas. ti Joensuun Shakldkerho. Pj. L. Louhi, Joensuu Asema-alue (puh. 3280). Pelaa: H,otelli Pielishovi ma ja pe Jyvii~"yliin Työväen Shakkikerho. Pj. O. Peippo, Tellervonk. 19 C 24 (to 4720). Siht. V. Huttunen, Tellervonk. 17 B 12. Pelaa: Työvlientalo ma Kajaanin Shakkikerho. Pj. J. Virkkurl(m, Lamminkatu 31 (2518, ko 2509). Siht. M. Virtanen, Kirkkokatu 23 D 35, (2(;12 ko 2872). Pelaa: Työkeskus Kainulassa ma Karhulan Työväen Shakklkerho. Pj. A. Kiviharju, Karhula, Otsola. Pelaa: Karhulan Tehtaan Sos.osasto ma

19 Kouvolan Shakklkerho. Pj. M. Sorvari, Puutarhurink. 28 A 8 (ko ja to 2947). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Kymen Kartano ma ja pe Kokkolan Shakkikerho. Pj. S. Sundqvist, Armink. 3 (3830). Siht. H. Lindqvist, K.Aadolfink. 20 (3001). Pe'!aa: hotelli Seurahuone ma ja pe Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. J. Karjalainen, Kotka, Keskuskatu 20. Pelaa: Keskuskatu 20 piharakennus ti klo Kuopion Shakkikerho. Pj. Ilmari Lustig, Pohjolank. 28 C 31. Siht. N. Saadetdin, Ruotsink. 50, (14680). Pelaa: Kaupunginhotelli ti Lahden Shakkikerho. Siht. Pekka Eloranta, Kariniemenk. 35 D 23. Pelaa: Maakuntatalon kerhohuone (Mariank.) Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 5081/17). Pelaa: Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to Lamminpään Shakkimiehet. Pelaa. Osuuskunnan talo to Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. R. Laukkanen, Untamonk 28. Siht. O. Pykäläinen, Lentä'jäntie 14 B 16 (to ). Pelaa: Nu<oriso,talo pe 18. Lappeenrannan Shakkimiehet r.y. Pj. M. Fält, Kaukas A 172. Siht. E. Suominen, L:ranta, Kalevank. 11. Pelaa: Nuorisotalossa perjantaisin klo Lapuan Shakkiseura. Pj. V. Talosela, Lapua, Koulukatu. Sihteeri H. Yliannala, Lapua, Ilkka. Mikkelin Shakklkerho. Pj. A. Kuronen, Nuijamiestenkatu D 14, puh. 2361/ Pelaa: Oy Länsi-Savon kerhohuone. Mäntän Shakkikerho. Pj. K.-E. Ehnwall, Mänttä Koivulinna B 9. Pelaa: Mäntän Klubi ti 18.30, Ammattikoulu to Paraisten Työväen Shakkikerho Pargas Arbetares Schakklubb. Pj. Erik linlund. Prästgårdsmalm 9 B. Pelaa' 1'K, Oy:n kerhohuone ma ja to Porin Shakin ystävät. Pj. P. Santanen, Kiertokatu 5 B 11. Pelaa: Hotelli Ota va pe 19-24, su Riihimäen Shakinystävät. Pj. P. Äi, jälä, Keskusvankila (245). Siht. A. Kaasalainen, Riihimäki, Kaunola, Savonlinnan Shakkikerho. Pj. A. Harska, Savonlinna, Akselinkatu 7. (3080 ko 2768). Pelaa Seurahuone ma ja pe Tampereen seudun shakkipiiri. Pj. Ale Montonen, siht., rah.hoit. ja kirjo vaihto P.-E. Aalto, Kirkkokatu 10 B 16 Tampere (24554). Tampereen Shakkiklubi. Kirkkokatu 10 B 16. Pelaa: Ravintola Tuotanto Hämeenk. 26 ma ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Teiskontie 13 E 59. Siht, T. Romppanen, Oikok. 3. Pelaa: Työväentalo huone 3 ma Kalevan Shakkikerho. Pj. Ale Montonen, Kaleva, Väinämöisenkatu 27 B 16. Pelaa: Ruokala Otava, Itsenäisyydenkatu 17, Tampere, ke Valmet Oy:n Shakkikerho. Pj. V. Vaden, Kaleva, Teiskonk. 7 C 93. Siht. T. Sainio, Tampere, Tuomiokirkonk. 10. Toijalan Shakkikerho. Pj. V. Sal<onen (371). Sih t. K. Vuolle (M5'5). Pelaa: Rautatieläisten lukutupa ti Turun Shakinystävät. Pj. A. Savanti, Tku, Puutarhak. 46 A. b 30 (17164). Siht. P. Rennes, Tku, Humalistonk. 1. Kirjeenvaihto sihteerille. Pelaa: ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kerppo, Turku, Kristiinank. 5, (12190). Siht. J. Helstola, Turku, Puutarhak. 41. Pelaa: Multavierun'k. 5 (10347), ma ke pe ja su Varkauden Shakkikerho. Pj. P. Laine, Mikkelintie 15, (2718). Siht. R. Johansson, Jokipelto. Pelaa: Ammattikoulu ma Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 14 (2796) ko 2567). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 19 (3287) Mikkelissä Oy. Länsi-Savon Klrjapamo

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... . ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i c, ~,,~,,~ (', ~ r, ' l A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0. 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~) ~ C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot