r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta"

Transkriptio

1 "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha Hotelli Kymen Karianossa. Katsojat vasemmalta: majuri Hans Kaias, Leo Vallasvuo, V. Sipiläinen, V. Saarisio, V. RyyHy ja Osmo Kaila. Äärimmäisenä oikealla seisoo kilpailutoimikunnan jäsen T. Lajunen.

2 ~ IlIITr YRJö K 1 V 1 M 1 E S : Shokin mytologiaa1) Ylioppilaslehdestä n:o 12j asianomaisella luvalla. Shakki sai mytologiansa vuonna 1527 jonoin Marco Girolama Vid e julkaisi runoelmansa 'De scacchorum ludo'. Kun Oceanus oli esittänyt Olympoksen jumalille tämän suuren keksintönsä, aloitt~vat Apollo ja Mercurius maailman ensimmäisen shakklottelun. V01ton peri jälkimmäinen...' Juuri niin saattoi arvata käyvänkin. Mercunus 011 oveluuden Ja koiruuden jum<1jla; jo poikasena; hän a;loitti mainion uransa v;;tras~ tamalla hyvin nokkelasti Apollon härät. Viden aika,na shakkl 011 sitä,mitä nykyisin sanomme 'kahvhashakiksi': oveluus ja huomiokyky voitti - eikä aina kartettu siirtelemästä nappulo1ta vastustajan tilapäisesti poistuessa laudan äärestä...' J 08 shakin mytologia kirjoitetta~soiin meidän aikanamme, v01ttalsl Apollo, taiteen ja tieteen jumala. Ove~uus o~.l?:yvä lahja, mutta se ei enää riitä vakaviin otteluihin. TarvItaan nnta hengenlahjoja, Jotka ovat luoneet taiteen ja tieteen - mitä ne sitten lienevätkään. logia. Vanhalla Marco Gir'Olamal1a oli joka tapauksessa oikea nä- Niin on helpompaa kirjoittaa shakin mytologia kuin sen psykokemys; kun hän maailman ensi.m~äiseen. shakkiotteluun. pani t01- seksi osapuoleksi valon, taiteen Ja tieteen Jumalan. Shakkl on valoa ja kir kkautta; useimmille peleille. ominain~n ~attul!lanvaraisuus o~ siitä poistettu. Mutta onko se taidetta vai tle~e~~~? -" kas,. Sllna melkoinen kysymys! Shakki lähenee taidetta slka11, etta sek.~? on tyyliteltyä elämää, voimat ja vastavoimat on vam p.~lklstetty aanm~ milleen. Pelkkää tiedettä - siis lähinnä matematllkkaa -- shakkl ei ole koska sen ekvaatioissa on liian monta tuntematonta. Se on tod:en~äköisesti 'olio sinänsä'. Yhden seikan vain tiedämme varmasti: kaikista ihmishengen luomuksista shakki on ainoa ikuinen, todellinen olio sinänsä. Jos Apollon ja Mercuriuksen peli olisi merk~tty muis.tiin, me.vois.imme kerrata tuon jännittävän ottelun sellaisenaan Ja.se.Vort<1JISlll! kerra~a miljoonan vuoden kuluttua. Mutta Apollon a:kulse.sta.. t~lteesta J.a tieteestä meillä on vain sirpaleita tallella, vels'toksla, JOiden tekijöistä ei ole tietoja, ja nimiä, j?i~en tek~mis~~ veistoksista ei.ole ti'etoa, Kuvataiteiden tuotteet elvat kesta miljoonaa vuotta, kieli muuttuu niin että miljoonan vuoden kuluessa «Seitsemän veljestä«on täytynyt ainakin tuhat kertaa suomentaa uud:en~en J~. varust.a~ kommentaareilla jotka ovat teosta monta kertaa pltemmat - mlta sitten on jäljellä? Musi1kkimiehet san.ov~t, e~.tä jos B~~h ja Mozart kuuntelisivat nykyaikaisesti orkestroltuj~ sayellyksman, he huudahtaisivat: Potzdonnerwetter! Haben w ~ r dles alles getan! Mutta miljoonan vuoden kuluttua meidän jälkeläisemme olip<1j hän muuten muuttunut minkä näköiseksi tahansa - saa meihin suoraan ja väärentämättömän yhteyden vain shakin avulla. Melkein humoristinen ajatus. J) J umalaistarusto. :1 ~: SUOM[EN SlHlA1KJKI Suomen KeskusshakkiliHon, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehiäväniekkojen äänenkannattaja N:o 2/1955 ( ~ 1 Pa,1.toimlttaJa. A L T T ~ S A LOI L:\, Osolte H e 1 s i n k. i - T 1) ~~~essel1n~enkatu 7 B 50 \1 SUOMEN SHAKKI I TILAUSMAKSU 1955 POSTISIIRTOTIUT I HeI :!i!i 1 n k i 1/ vsk. 450: - mlt Suomen Shakki GS 538 I ~Ics$enluk$enka.tn 7 E 50 I 'ClkIOnl.ame mk Altti SaloHa 68 70Q Puh I Ilmestyy 8 numeroa. Osoite H}~LSINKI f""m"'l"2l7 _ KERTOMUS TVÖV ÄEN SHAKKILIITON TOIMINNASTA aikana (Supistettu varsinaisesta toimintakertomuksesta) Kuluneella toimintakaudella Työväen Shakkiliiton päämäärät olivat: shakki laajalle ja shakki korkealle kansamme keskuudessa. Edellistä päämäärää toteutettiin hankkimalla uusia jäsenkerhoja, jois- sa ja joiden kautta varsinainen työ tapahtui. Edellisen toimintakauden aikana liittyi liittoon 12 uutta kerhoa ja tällä toimintakaudella kolme. Toiseen päämäärään pyrittiin turnausten avulla. Maantieteellisesti näinkin laajassa maassa, k11']n Suomessa, tämän toteuttaminen tuotta,a vaikeuksia. Onhan selvää, että yksinomaan oman kerhon piirissa shakkitaito ei pääse korkealle tasolle nousemaan, joten laajempien alueiden kilpailut ovat tarpeen. Tässä, vaikeus juuri onkin. Etenkin meidän, Työväen, piirissä tämänkaltaisiin kilpailuihin on usein jopa aivan mahdotonta osallistua. Matka- ja majoituskustannukset tulevat kalliiksi, jonka lisäksi menetetään työpäivien ansiotuloja. Näitä kustannuksia liitto on yrittänyt parhaansa mukaan keventää alrrtamalla pien2hköjä avustuksia pelaajille. Niinpä tulos onkin ollut ilahduttava. Kilpailutoiminta on ollut ennennäkemättömän vilkasta ja yhä etäisemmät paikkakunnat on saatu mukaan aktiiviseen kilpailutoimintaan liiton piirissä. Molempien päämäärien tavoittaminen vaatii varoja. On havaittu, että Suomen Keskusshakkiliiton - joka jakaa varoja shakkityön edistämiseksi - varoja on aikaisemmin hoidettu epätyydyttävällä tavalla joiden selvittämistä liitto on joka hetki vaatinut. Saatu kokemus nimittäin on osoittanut, että niistä varoista, joita myös liittomme miehet ovat olleet hankkimassa Keskusshakkiliitolle, on edes kohtuullinen osa saatava kotimaan shakkielämän vilkastuttamiseksi perusliittojen toiminnan puitteissa. LIITTOTOIMIKUNTA. Varsinaisessa liittokokouksessa valittiin liittotoimikunnan jäseniksi seuraavat: puheenjohtajaksi Mauno La i saa r i (HTS), varapuheenjohtajaksi K. M a r t t i n en (HTS), jäseniksi O. Saa r i n e n (HTS) sihteerinä, U. La a k s 0 (HTS) tiedonantolehden

3 40 SUOMEN SHAKKI toimittajana, P. M a r k koi a (HTS), S. SaI m i 0 (KTS) ja E. N u r m i ne n (KäYS) taloudenhoitaja, sekä varajäseniksi Arvo Koi v i s t 0 (HäTS), Erkki H i n d b e r g (TaTS), Turo K e r p p 0 (TuTS), V. P 0 h jan n e (HSV) ja. Vald. M a u r i salo (Tikkakosken Shakklkerho). Liittotoimikunta on pitänyt kaikkiqan 17 kokousta, joista on tehty pöytäkirjaan 162 pykälää. Liittotoimikunnan jäsenet ovat käy~eet kokouksissa seuraavasti: Laisaari 13 kertaa, Marttinen 15, Saarmen 16, Nurminen 16, Laakso 13, Markkola 6, Salmio 5, Pohjanne 6, Koivisto 2, Kerppo 1, Hindberg 0 ja Maurisalo 0 kertaa. Liiton vakinaisina tilintarkastajina ovat olleet Visa K i v i (HTS) ja Arvo VaI k a m a (Hels. Työv. Yhd. SK), varamiehinä Hj. K a 11 i 0 m ä- k i (HTS) ja N. S ä il ä (HTS). TUONEN SATOA. Aivan edellisen toimikauden päättyessä kuoli shakkielämämme «grand old man«, ta:idekauppias Ivar H ö r h a m m e r. Hän oli voimakkaasti innostunut yhteiskunnalliseen elämään, ollen mm. Sosialidemokraattisen puolueen taloudenhoitajana vv. 180'6-15 ja edlls~ kunnan jäsenenä vv Aivan 19,2,0 luvun alussa ~än perustl Helsinkiin työläisshakkikerhon, sekä v Suomen Shakkllllton Ja tull sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Hän oli myös perustavana. volm~:1a perustettaessa Suomen Keskusshakkiliittoa, jonka puheenj.ahta]ana han oli 3 vuotta. H. tuki liittoamme huomattavllla lah]ol,tuksllla kuoli Lahden Työväen Shakkikerhon II-luokan pelaaja Pertti A die r' poistui joukostamme Kemin Työväen Shakkikerhon perustajajäsen ja puheenjohtaja Armas H aio ne n. Hänen uhrautuvaisuutensa ansiosta on shakkipeli Kemissä saatu nostetuksi sille kuuluvaan arvo~ns~ ja hänen tarmokk3lalla johdollaan Kemin Työväen Sh3lkkikerho kehlttyl liittomme Pohjois-Suomen vahvimmaks1 kerhoksi kuoli Turun Työväen Shakkikerhon varapuheenjohtaja Niilo R u u sun en. Hänet oli palkittu Shakin ansio merkillä M kuoli Helsingin Työväen Shakkikerhon II-luokan pelaaja Toivo G r a n s t r ö m. Tämä pidetty pelaaja oli kuulunut HTS:oon jo neljännesvuosisadan ajan. KILPAILUTOIMINTA. Kuten jo alussa mainittiin, on kilpailutoiminta ollut ennennäkemättömän vilkasta. Koska liittomme äänenkannattajassa Suomen Shakissa on julkaistu kilpailuista yksityiskohtaisia tietoja, niiden toistamista tässä yhteydessä ei katsota tarpeelliseksi, vaan ko. kilpailut mainitaan luettelomaisesti seuraavasti: 15. liiitoiurnaus pelattiin v perinteelliseen tapaan pääsiäisenä, tällä kertaa Helsingissä. Liiton mestaruuden voitti Matti Ra n ta n en (TaTS) jo 9. kerran. Osanottajien lukumäärä 52 on ainoastaan kerran aikaisemmin ylitetty. Loviisan alkukarsintaiurnaus pelattiin Suomen Keskusshakkiliiton toimeksiannosta heinäkuussa M. La i saa r i jakoi 5-7 sijan ja R. N i e m i (TuTS) jäi viimeiseksi eli kahdeksanneksi. SUOMEN SHAKKI 41 Sompasaaren turnauksessa heinä-elokuun vaihteessa 1953 oli 90 osanottajaa, mikä on Sompaturnausten uusi osanottajaennätys. Turnausten yhteydessä pelattiin alkukarsintaturnaus olympialaisia varten. Karsintaryhmässä oli 10 osanottajaa joista M. Ra n t a n e n jakoi 1-2 sijan ja Erkki Hei n 0 n e n (HTS) 8-9 tilan. Karhumalja- ja tähtioueiu, edellinen kymmenennen ja jälkimmäinen kuudennen kerran, pelattiin lokakuun W53 alussa Helsingissä. Karhumaljaottelussa hävisimme 63\12-36% ja tähtiottelussa 16,%-7% tuloksin. Tähtiottelussa olivat parhaat pistemiehemme A. J ä r v i n e n (HTS) ja H. H 0 n k a ne n (HTS), kummankin saadessa 1 y p. Karhumaijaan oli liitollamme 2 kiinnitystä, mutta Suomen Shakkiliitto sai kolmannen peräkkäisen kiinnityksen ja siten Karhumaljan omakseen. Välikarsinta shakkiolympialaisia varten pelattiin lokakuussa 1953 Helsingin mestaruusturnauksen yhteydessä. Ainoa meikäläinen osanottaja M. Rantanen selviytyi 6.:11e tilalle 8:sta osanottajasta. SM-turnaus ja liittomme juhlaiurnaus pelattiin vuosien 1953/54 vaihteessa Helsingissä. Edellisen voitti O. Kaila. Liittomme miehi.stä menestyivät parhaiten R. N i e m i (5.-9. sija) ja M. Ra n ta 11 en (10-11 sija). Liittomme juhlaturnauksessa oli 3 osanottajaa, ja I-luokan voittajaksi se1- viyty1 K. A a 1 t 0 (Salon Shakkikerho). 16. liittolurnaus pelattiin pääsiäisenä 1954 Salossa. Mestaruusryhmän voittivat T. K e r p p 0 ja M. La i saa r i, mutta uusinnassa Kerppo voitti liiton mestaruuden. XI Shakkiolympia!aisei pelattiin syyskuussa 1954 Amsterdamissa. Suomen lähettämään 5-miehiseen joukkueeseen kelpuutettiin ainoastaan yksi liittomme pelaaja, nim. M. Ra n t a ne n, ja hänetkin ainoastaan varamieheksi. Kuitenkin Rantanen osoittautui Suomen joukkueen parhaaksi pistemieheksi saaden 54.55' %:n tuloksen. S. Sompasaaren turnaus pelattiin elokuussa m osanottajan voimalla, joten Sompaturnauksesta on muodostunut maamme suurin. Kutsuntaryhmässä jakoivat 1-2:n palkinnon A. A 11 n (TuTS) ja H. M a t i k k a (KoTS) ratkaisuottelun mestarinarvosta päättyessä Alinin voittoon. Turun Työväen Shakkikerhon 20-vuoiisjuhlal:urnaus pelattiin marraskuussa 1954 R. N i e m e n voittaessa mestariryhmän. Liittomme taholta on kahdesti esitetty Suomen Shakkiliitolle yhteistä nuorten SM-turnausta, mutta Suomen Shakkiliitto ei ole tähän suostunut. TiedonanioIehden julkaisemista oli tarkoitus jatkaa samaan tapaan kuin v. 19'52. Kuitenkin kaksivuotisen toimikauden aikana ilmestyi ainoastaan 9 numeroa, joissa yhteensä oli 28 sivua. Useat numerot olivat kuitenkin hyvin täysipainoisia. Lehden pa'inos on ollut jonkinverran alle 150:n ja sitä on jaettu jäsenkerhoille, liittotoimikunnan jäsenille, liittoomme kuuluville SKSL:n edustajiston jäsenille, liittoomme kuuluville shakkimestareille, tilintarkastajille, shakkipalstojen toimittajille, S~SL:lle ja SSL:lle. AnsiomerkkiJ:oimikunia ja ansiomerkii. Ansiolffierkkitoimikuntaan ovat kuuluneet vakinaisina jäseninä: V. Kivi, K. Marttinen, N. Säilä, A. Ahlstedt (TaTS) ja A. H. Ruusunen (TuTS). Varajäseninä ovat olleet: M.

4 42 SUOMEN SHAKKI ---~ _._----~ Laisaari, Hj. Kalliomäki, V. Palomaa (HTS), O. Saimaa (TuT'S) ja E. Hindberg. Vakinaisista jäsenistä on nyt erovuorossa K. Marttinen ja varajäsenistä V. Palomaa. Ansiomerkkitoimikunta on jakanut seuraavat ansiomerkit: Kultaisin 50- tilain: K. Marttinen ja V. Palomaa, sekä hopeisin sotilain: M. Laisaari, N. Säilä, P. Markkola, P. Bremer (HTS), A. Jakobsson (HTS), S. Salmio, L. Laakkonen (KoTS), P. Tuomi (TaTS), A. Laaksonen (LaTS) ja L. Talling (Lohjan SK). Mainittakoon myös, että Suomen Shakin monivuotinen ja ansioitunut päätoimittaja Altti Saloila on toimikauden aikana saanut ansiomerkin kultaisin sotilain. SUOMEN SHAKKI. Liittomme äänenkannattaja Suomen Shakki on v ilmestynyt 10-numeroisena ja v numeroisena. Kerhojen turnaustuloksia ja kokousselostuksia on usein ollut lehden palstoilla. Lehden puolueettomuus joutui koetukselle, kun Suomen Shakkiliiton sihteeri O. Kaila osoitti hyvää halua kutsua Suomen Shakin numerossa 3/1954 Suomen Shakkiliiton ja Huotsin Shakkiliiton välillä pelattua ottelua maaotteluksi, jota se ei voinut olla, koskapa suunniteltu joukkue oli jäänyt avoimeksi Suomen ShakkiUiton katkaistua Keskusshakkiliiton säännöllisen toiminnan, eikä joukkueen kokoonpanosta ole sen jälkeen voitu päättää. (Liittomme taholta tosin ehdotettiin yhteisen joukkueen lähettämistä, mutta Suomen Shakkiliitto hylkäsi tämänkin ehdotuksen. Liittomme taholta ilmoitettiinkin sekä Suomen Shakkiliitolle että Suomen Shakille, ettei kysymyksessä ole mikään maaottelu, vaan ainoastaan Suomen Shakkiliiton ja Huotsin Shakkiliiton välinen ottelu. On muistettava, että SKSL:n sääntöjen mukaan maaottelun järjestäminen kuuluu SKSL:lle, eikä Suomen Shakkiliitto voi järjestää mitään maaottelua). Suomen Shakin päätoimittaja osoitti kuitenkin valppautta ja esitti asian selostuksen yhteydessä liittomme selvittävän kannan. SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO. (Supistajan huomautus: Otsakkeen jälkeen kertomuksessa seurasi 4 sivua tiiviisti ja yksityiskohtaisesti asiaa käsitellyt kirjoitus Keskusshakkiliiton toiminnasta. Yleensä sen linja kulki toteamuksissa, että Keskusshakkiliitto - nimenomaan sen johtoporras oli toiminut vähemmän toivotulla tavalla, käsitellut varoja omavaltaisesti ja. jättänyt kunnolliset tiliselvitykset tekemättä, toiminut edustustehtävissä sääntöjen vastaisesti, jopa kutsunut maaotteluksi ottelua, jossa vain Suomen Shakkiliiton pelaajat kamppailivat Huotsia vastaan. Kirjoituksessa pantiin ehdoksi tämänkaltaisten asioiden hoitajien poistaminen Suomen Keskusshakkiliitosta.) LUOKK1-\.KOROTUKSET. Seuraavat henkilöt on korotettu I-luokkaan: L. Hu 0 nai a (KeTS), J. P a l ken (TuTS), K. M a r t t i n en (H'I'S) P. Raintela (LaTS), K. Aalto (Salon SK), U. Sokura (HT'S), R 1 s 0 m ä n t y (HeR.auSK), G. F 0 r s bio m (HeRauSK), R Tai m e 1 a (HeRauSK), P. Hantanen (HSV), E. Virtanen (HTS), P. Martt i n en (KoTS) ja A. R u 0 nai a (KeTS). Toimikauden alussa perustettuun mestariehdokasluokkaan: K. A r a S 0- l G. ('Iu'lS), J. F a s t b e r g (HTS), o. Le 11 t i n e n (HSV), E::. A et 1 t 0, SUOMEN SHAKKI U. Backman (HSV), A. Huonala (KeTS), U. Laak;~(HTS), P. Hänninen (Lohjan SK), ja H. Matikka (KoTS). Mestariluokkaan: E. Hei n 0 n e n (HTS), J. F a s t b e r g (HTS), T. Kerppo (TTS) ja A. Alin (TuTS). JÄSENISTö. Kuluneena toimintavuotena on jäsenkerhoja lisääntynyt 15, kokonaismäärän ollessa nyt 4.0 ja niiden yhteinen jäsenmäärä Liitollamme oli v kannatusjäsenmaksutuloja :- mk ja v ':- mk. V. W5,3 oli kannatusjäsenenä mm. V. Sorri (HTS) :::.0'00:- mk jäsenmaksulla, josta liittotoimikunta lausuu parhaimmat Jdi :oksensa. Muut kannatusjäsenet ovat olleet liittotoimikunnan jäseniä. TYöVÄEN SHAKKILIITON LIITTOKOKOUS U n t 0 L a a k S 0 uudeksi puheenjohtajaksi Helsingissä Työväentalon E-:"alissa pidettiin Työväen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous Paikalla oli edustus liiton 18':sta. jäsenseurasta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 'I'. K e r p p 0 (TuTS) ja sihteeriksi m. tri Veikko S a 1 0 ne n (Toijalan Shakkikerho). Vuosikertomus vv. 1953~55 hyväksyttiin eräin poistoin. Tilinpäätös hyväksyttiin ja myönnettiin liittohallitukselle vastuuvapaus. Puheenjohtajan vaalissa toimistonhoitaja Unto La a k s 0 (HTS) tuli valituksi 16 äänellä edellisen puheenjohtajan M. Laisaaren saadessa 8 ja 2 äänen tultua hylätyksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin johto Seppo SaI m i 0 (Kotka) 16 äänellä, Kosti Marttisen saadessa 6 ja M. Laisaaren 4 ääntä. Liittotoimikunan vakinaisiksi jäseniksi saivat ääniä M. Laisaari (HTS) 22, V. Salonen (Toijala) 17, K. Marttmen (HTS) ja E. Virtanen (KäYS) 14 sekä M. Laaksonen (HTS) 13 tullen valitukisi kun taas varajäseniksi valittiin ää~estykset- U n t 0 La a k S 0 tä L. Koskinen ja V. Pohjanne (~{?-V), T. Kerppo (TuTS, E. Hindberg (TaTS) Ja E. Salmmen (HRauS). Tllmtarkastajiksi valittiin V. Kivi ja A. Valkama, varalle E. Nurminen ja Hj. Kalliomäki. Su?men. Ke~~~ss?akkil.iit~n edustajistoon valittiin itseoikeutetun puheenjohtajan llsaksl Helsl,nglstä A. Jä'rvinen, M. Laaksonen, M. Laisaari, P. J. Markkola, K. Marttmen, V. Pohjanne ja E. Salminen Tamoereelta A. Ah~stedt Ja M: Rantanen, Turusta :r. Kerppo, Kotkasta 'Seppo Salmio.Ja. TOIJalasta VeIkko Salonen. Shakm ansiomerkkitoimikuntaan valittlln uudelleen erovuoroinen K. Marttinen varalle E. Salminen K~kous. kesti pari taukoa mukaanluettuina lähes 7 tuntia.. LllttotOlmlkunnan esitykset luokkakorotuksista hyväksyttiin seuraavasti:

5 44 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 45 --Peli- ja sommitelmaosasto ----, I Toimittavat EERO E. BööK ja OSMO KAILA, Helsinki-Lauttasaari, Haahkatie 13 A 5 Korotukset mesfariehdokas- ja mesfariluokkiin 1). Liiton mestaruuskilpailut on pyrittävä pelaamaan erikseen mestario, mestariehdokas-, I- ja II-luokissa. Tällöin M-luokan voittaja on TSL:n mestari po. vuonna, ME-luokan voittaja korotetaan shakkimestariksi ja I-luokkien ryhmävoittajat korotetaan mestariehdokasluokkaan. 2). Jos pelaajien vähyyden vuoksi 1)-kohdassa mainittua pelauttamistapaa ei voida noudattaa, tulevat seuraavat tapaukset kysymykseen: a) M-ryhmässä pelaa yksinomaan mestareita, mutta ME-ryhmää on täydennettävä I-luokan pelaajilla, minkä lisäksi turnauksessa on varsinainen I-luokan ryhmä. Tällöin ME-ryhmän voittaja korotetaan M-luokkaan riippumatta siitä, onko voittaja kuulunut ME- vaiko I-luokkaan. I-luokkien ryhmävoittajat korotetaan ME-luokkaan ja ME-ryhmässä parhaiten pelannut I-luokan pelaaja korotetaan, ellei häntä ole korotettu M luokkaan, ME-luokkaan, jos hänen pistemääränsä on suurempi tai yhtäsuuri kuin seuraavalla tavalla laskettu: 50 %:a mahdollisista pisteistä ME-pelaajia vastaan + 70 %:a mahdollisista pisteistä I-luokan pelaajia vastaan. b) M-ryhmässä pelaa mestareita ja mestariehdokkaita, ME-ryhmässä pelaa ME- ja I-Iuokkien pelaajia ja lisäksi turnauksessa on varsinainen I-Iuokka. Tällöin korotukset M-Iuokkaan määrätään kuten kohdassa 2a). Jos M-ryhmässä parhaiten pelannut ME-pelaaja ei saavuta 50' %:n tulosta, korotetaan ME-ryhmän voittaja M-luokkaan pääsystä ME-ryhmän voittajan kanssa. c). M-ryhmässä pelaa M- ja ME-pelaajia ja lisäksi turnauksessa on varsinainen I-luokka. Tällöin paras ME-pelaaja korotetaan M-luokkaan ja I-Iuokan ryhmävoittajat korotetaan ME-luokkaan. d). M-ryhmässä pelaa M-, ME- ja I-Iuokan pelaajia ja lisäksi turnauksessa on varsinainen I-Iuokka. Tällöin M-ryhmässä parhaiten pelannut M-luokkaan kuulumaton pelaaja korotetaan M-Iuokkaan ja I-Iuokan ryhmävoittajat korotetaan ME-luokkaan. Jos näissä korotusmääräyksissä mainituissa I-Iuokkien ryhmissä on mukana II-luokan pelaajia puolet tai enemmän koko ao. ryhmän pelaajamää.rästä, ei ryhmän voittajaa koroteta ME-luokkaan. Jos jossakin I luokan ryhmässä on toisen luokan pelaajia mukana, mutta vähemmän kuin puolet koko ryhmän pelaajamäärästä, vaaditaan ME-korotukseen ryhmävoiton lisäksi vähintään 70 %:n tulos I-luokan pelaajia vastaan. Tasapisteiden sattuessa jossakin ryhmässä määrätään paremmuus, mikäli sillä on merkitystä luokkakorotukseen, uusinnalla. Mikäli alempien luokkien pelaajia on pelautettava korkeampien luokkien ryhmässä (kohta 2), on, ellei vapaaehtoisia alempien luokkien pelaajia löydy riittävästi, puuttuva määrä vahttava arvonnalla. Nämä korotusmääräykset M- ja ME-luokkiin koskevat ainoastaan TSL:n lihtoturnauksia. Korotus I-luokkaan: HTS, HSV, HeRauS, TaTS ja KoT'S oikeutetaan tekemään liittotoimikunnalle esitys II-luokan pelaajan korottamisesta I luokkaan, jos ao. pelaaja on yksinään kahdesti voittanut kerhonsa syystai kevätturnauksen. TuTS oikeutetaan tekemään korotusesitys, jos pelaaja on täyttänyt TuT'S:n korotusvaatimukset. K erhoturnaukseen rinnastetaan myös Helsingin, Turun, Tampereen ja Kotkan mestaruusturnaukset. Yhdeksi voitoksi rinnastetaan myös I-luokassa koepelaajana saavutettu vähintään 50 %:n tulos. TSL:n liitto turnauksen II-luokan ryhmien voittajat korotetaan I-luokkaan pistetuloksen ollessa vähintään 7,5 %. Liittoturnaukseen rinnastetaan myös Sompasaaren tai muu liittotoimikunnan etukäteen hyväksymä turnaus. Muiden TSL:n pelaajien korotuksista päättää liittotoimikunta kussakin tapauksessa erikseen vähintään kolmen analysoidyn pelinäytteen perusteella. LOISTOPELEJ Ä 8-10 Loistopelit vaativat tilaa, Suomen Shakissa on harvoin tilaa mutta tällä kertaa päätoimittaja on heltynyt antamaan sitä niin paljon ~ttä kokonaista kolme loistopeliä samalla kertaa näkee päivänvalon. Ensimmäi ~~n on pelattu EtE;lä-f\.meri~assa, toinen Englannissa ja ko1mas Neuvosto- 111tossa, mutta; kalkki kuusi pelaajaa ovat slaavilaissyntyisiä. Huomautukset O. K a 11 a on koonnut lukuisista eri lähteistä. Tri O. Bernstein. 1. d2-d4 Rg8-f6 2. c2-c4 d7-d6 3. Rbl-c3 Rb8-d7 4. e2--e4 e7--e5 5. RgI-f3 g7-g6 Aito vanhaintialainen puolustus jatkuisi siirroilla 5. - c6, 6,. - Dc7 ja 7. - Le7. Suurmestareista etenkin Kotov ja Tolush suosivat tätä siirtymistä kuningasintialailseen, jossa tosin tavallisesti e5-siirto tapahtuu vasta mustan linnoihumisen jälkeen. 72:-vuotias ikäsuurmestari jatkaa peliä yksinkertaisesti, mutta terveesti. 6. d4xe5 7. Lfl--e h2-h3 10. Ddl-c2 d6xe5 c7-c6 Dd8-c7 Rd7-c5 Rf6-h5 Najdorf pyrkii sekoittamaan peliä ja laiminlyö normaalijatkon Lg7 ja R-manööverit osoittautuvat turhiksi. II. Tfl-el Rc5-e6 12. Lc1-e3 Lf8-e'l Sivustointiruutu g7 varataan ratsulle, sillä Rhf4 merkitsee jatkon 13. Lfl ja g3 takia ajanhukkaa. 13. Tai-dl Le2-fl Rh5-g7 15. a2-a3! Vastahyökkäys on paras puolustus! Sotilashyökkäykset eri sivustoilla alkavat b2-b4 Le3-cl c4-c5 Lfl-c K uningasintialaine'n Montevideo 19M. f7-f5 fs-f4 Le7-f6 g6-g5 M. Najdorf Lähetti on nyt pa,rhaalla paikallaan, jos'ta käsin se ratka,isevasti osallistuu peliin Kg8-h8 20. Lc1-b2 Samat sanat! Mustan seuraava siirto on virhe, kuten valkea yllättävästi ja vakuuttavasti osoittaa. Oikein oli 2,0. - Rd4 2:1. Rxd4 exd4 2'2. Re2' f3! vaikein asemin. 20. h7-h5? 21. Rc3-d5!! c6xd5 Pakko, sillä muuten e5-sotilas, «lentää«. 22. e4 X d5 Re6-d4 23. Rf3Xd4 esxd4 24. d5-d6 Dc7-d7 JälLeen pakko, koska esim Dc6? 25. Dg6! Lf5 2,6,. DM+ Lh7 2,7. Lc2. Pelisiirto vaatii kauniin jatkon. 25. TdIXd4! Najdorf etsii onneaan ta K-hyökkäyksestä. f4-f3 epä toi voises Jos

6 46 SUOMEN SHAKKI Lxd41, niin 2:6. Lxd4, valkean voittoasemin: 26, Te7 tai 260. Df5 27. Dc3! Dg6 - Te81 2:7. Dg6!! Txel+ 28. Kh2,. Siirtoa Df5 seuraa parhaiten 26. Ld3'! 26. Td4r-e4 Dd7-fS 27. g2-g4 hsxg4 28. h3 X g4 DfS-g6 Tai Dh7 29. Lxf6 Txf Te8,+ Rxe8 3,1. Txe81+ Kg7 32. Te7 +. Seuraa oikea probleemij atko. 28. Te4-e8!! Le8-fS Mustan ei kannattanut jatkaa 29'. - Dxc2, koska 30. Txf8+ Kh7 31. Lg3+ Kh8 (31. - Kh6 32. Txf6i+.) 32. Lb3,+, eikä liioin 2;9. - Dxe8, koska 3,0. Txe8 Rxe8 31. Dg6. V. Smyslov. 1. e2-e4 2. Rbl-e3 3. Rgl-f3 4. d2-d Vanhaintialainen Hastings e7-e5 d7-d6 e7-e6 Dd8-e7 Nuori jugoslaavi valitsee vapaaehtoisesti passiivisen asetelman, joka suo asemapelin suurmestarille varsin vapaat kädet. 5. g2-g3 Rg8-f6 6. Lfl-g2 Lf8-e7 Peli on nyt peruuttamattomasti vanhaintialainen, jolla viime ehdokasturnauksessa menestyttiin mustilla melko hyvin. 6,. - g6 olisi voinut johtaa terävään peliin, esim. 7. b3 Lg7 8. dxe5 dxe5 9. La3, Da5 10. Del e4, 11. Rd4, joka on valkeaetuinen O~O 8. e2-e4 a7-a5 Valkean K-Iähetin sivustoimisen jälkeen tuli 8. - a6! ja b5 kyseeseen. Pelisiirto ja seuraavat R-manööverit ovat tuttuja K-intialaisesta, joskin mustan D-ratsu tavallisesti tuodaan peliin d7:n kautta. 'Valkea puolestaan pelaa puhdasta K-intialaista. 9. h2-h3 10. Lel-e3 11. TaI-el 12. Ddl-e2 13. Tfl-dl Rb8-a6 Tf8-e8 Rf6-d7 Le7-f8 Valkea on saattanut kehityksensä päätökseen. Koska siirtoa h6 seuraisi 14. Dd2 ja 15. LhG, musta 30. Te8Xa8 Tf8Xa8 Jälleen toimii tuttu koneisto, jos Lxc2,: 3,1. Txf8i+ Kh Lg8+ KM 33. Lf7'+ jne. 31. g4xf5 Dg6-h5 32. Tel-e4 Dh5-h3 33. Le4-fl Dh3Xf5 Musta D on 28. sekä siirroillaan suorittanut hauskan kiertoliikkeen. Valkea lopettaa loistavan pelinsä sen arvon mukaisella tavalla Te4-h4+' De2Xf5 g5xh4 Rg7Xf5 36. Lb2Xf6+ Kh8-g8 37. d6-d7 antautui. Tri Bernstein pitää peliä yli 5.0- vuotisen shakkiuransa parhaana! A. Fuderer. laukaisee jännityksen keskustassa. Hän saa ratsulleen ruudun c5" mutta samalla heikkenee d6-sotilas. 13. e5xd4 14. Rf3Xd4 Rd7-eS 15. Kgl-h2 Le8-d7 16. De2-f3 a5-a4? Mustan suunnitelma vaihtaa d6-sotilaansa valkean c4-sotilaaseen on sikäli virheellinen, että valkean keskustasotilaat ovat etenemiskelpoisia. Ratkaiseva virhe tämä tosin ei ole, mutta g6, oli kyllä parempi. 17. Rd4-fS Te8-eS 18. Df3-f4 Luonollisemman näköinen siirto 18. Lf4 saisi vastauksen Tae8. Valkean päämääränä on asetelma Dg3+Lf4. Mustan seuraava siirto ei uhkaa g6, koska 2.0. Rh6+ Kg7 21. Ld4, mutta se antaa mahdollisuuden siirtoon Le6. Tästä lähtien peli on oikea asemapelin oppitunti Te6-f6 19. g3-g4 Ta8-e8 Ei Le6?, koska 20. g5 Tg6 21. Rh4 kvaliteetin voitoin. 20. Df4-g3 21. Tdl-d2 22. Tel-dl 23. Le3-f4 h7-h6 Ld7-c8 De7-a5 Päämäärä on saavutettu. Jos heti 23. Rxd6" niin 2:3. - Lxd6 24. Txd6 Txd6 25. Txd6 Db4! Ellei musta.. I nyt vaihda «röyhkeätä«ratsua, vaan pelaa esim Db4, niin 24. Rxd6 Lxd Lxd6 Dxc4 26. e5 johtaa valkean selvään etuun. Vaihdon jälkeen alkaa g-linja näytellä tärkeätä osaa g4xf5 25. Lf4Xd6 26. Td2Xd6 27. TdlXd6 Uhkasi 2!8. Txh6. SUOMEN SHAKKI 47 Le8Xf5 Da5-b4 Tf6Xd6 Lf8Xd6 Kg8-h7 28. e4-e5 Db4Xe4 Asemapelissä voi harvoin esittää mattimuunnelmia: Rc7 29. Le4! Dxc4 30. TxM+! gxh6: 31. f6+ Rxe4 32. Dg7 matti! T'oinen mahdollisuus: Rxe4 3,0'. Rxe4 Dxc4 31. f6. g6 32. Dh4 Del 33. Td7 voittaen. Seuraa harvinaisen kaunis manööveri. Kuvion asema. 29. Td6-g6! Te8-g8 Pakko, koska 2,9'. - fxg6, 30. Dxg6 ' + Kh8 31. Dxe8:+ nopein voitoin. 30. Tg6-g4 De4-d3 31. Lg2-e4! Dd3-d2? Vahvan L-siirtoon oli oikea vastaus Dxg Kxg3 Rxe Rxe4 Te8 34. f4 tai ennen vaihtoa f6, 33. e6. Eri asia on, että ei ole mikään ilo pelata Smyslovia vastaan huonompaa loppupeliä. 32. e5-e6! f7xe6 33. fsxe6+ Tai 33, - Kh8 34. Tg6! Rc5Xe4 34. Re3 X e4 Dd2 X b2 Estää uhkauksen 305. Rf6+. Jos sen sijaan DdB, niin voimakkaasti 35. De5, esim. vain De7 36. Df5+ Kh Rg5! hxg Th4+! 35. Dg3-f4 Ra6-b4 36. e6-e7 Rb4-d3 37. Re4-f6+! antautui Perusteet: Kh81 3>8. Dxh6+' bxm 39. Txg8 matti, 3,7. - gxf6, 38. Df5+ KM 39. Txg8+ sekä DxfB Dxf6 gxf6 3'9'. Txg8. Smysloville tyypillinen klassillinen asemapeli! 919. Espanjalainen Neuvostoliiton 2,2. mestaruusturnaus J. Geller. A. Kotov. 1. e2-e4 2. Rgl-f3 3. Lfl-b5 4. Lb5-a e7-es Rb8-e6 a7-a6 Rg8-f6 Lf8-e7 Siis suljettu puolustus, joka suurmestarikäytössä onkin miltei yksinomainen. Muuten Geller on espanjalaisen erikoistuntija, kun taas Kotov tavallisesti turvautuu sisilialaiseen puolustukseen. 6. Tfl-el b7-b5 7. La4-b d2-d3 Tavallinen >8. c3' päästäisi mustan Marshallin hyökkäykseen 8. - d5 9. exd5, Rxd5 10. Rxe5 Rxe5 11. Txe5 ja joko c6 tai Rf6. Pelijatko tähtää valkean D-sivustan kehittämiseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä keskustassa, mutta menetelmä on liian hidas d7-d6 9. e2-c3 Re6-aS Musta valitsee ns. Tschigorinin puolustuksen. Mahdollisia ovat Keresin mukaan myös 9. - Le6 ja 9. - Lb7. Uutta teoriaa on jatko 9. - Rd7 ja Lf Lb3-e2 c7-e5 II. Rbl-d2 Dd8-c7? Mustan oikea pelitapa on Rc6 ja siirron 12. Rfl jälkeen Le6, mikä kaikki tähtää d5-siirron nopeaan toteuttamiseen. 12. Rd2-fl Ra5-c6 13. Rfl-e3 Tf8-e Le6 saa ikävän vastauksen 14. d4, ja jo peli Teichmann Schlechter, Karlsbad 1911, osoitti

7 48 SUOMEN SHAKKI jatkon Lb7 huonoksi, sillä seurasi 14. Rf5' Tfe Lg5 Rd7 16. Lb3 Rf8 17. Ld5 jne. 14. d3-d4! e5xd4 15. c3xd4 Le7-f8 16. b2.-b3! Yllättävä sotilaan uhraus, jota tosin ei heti voi O'ttaa vastaan: 16:. - Rxe4? 17. Rd5,! 16. Rc6-b4 17. Lc2-bl Rf6Xe4 18. Lcl-b2! Lc8-b7 19. d4-d5 c5-c4 Kotovin puolustusso'mmitelma on näin näppärä: 20. a3,? c3! 21. Lxe4 exb2: 2 2,. Lxh7i+ Kxh7 2,3. Rg5+ Kh6,! ja musta vo'ittaa b3xc4! b5xe4 21. Lc2Xe4! Yllättävä vaihto', mutta hyökkäys sujuu ilman kuuluisaa hyökkäyslähettiäkin! 21. Te,8Xe4 22. Rf3-g5 Te4-e7 Muut mahdollisuudet ovat 22,. - Tee08' 23. Dg4 (uhkaa 214. Df5'!) Rd3 24. Rf5'! g6, (2,4. - Txel Txel Rxb2 2:6,. RX'h6'+! gxm 27. Re6-i---) 25. Rxh7! ja T'M 23. Rf5 Tf4 24. Dh5 h6i 215. Te7'! 23. Ddl-h5 h7-hs Kuvion asema. 24. Re3-f5! Te7Xel+ 25. TalXel h6xg5 Ei myöskään 25. c3. auta, ko'ska 26. Lxc3,! Dxc3 2,7. Rxh6+! mattilopuin. peliin vaksi. 26. Viimeisen «reserviupseerin«tuonti muodostuu ratkaise- Lb7-c8 Pelisiirto katkaisee mustan T-linjan e8 :aan, mutta riittämätön on samo'in jatko 2:6. - f6' 2:7. Dg6 LeS 208. Rh6+ Kh3 2:9. Lxf6 Rxd Te81 Lf5 31. Rf7 + Kg81 3'21. Dxg7 matti! 27. Lb2Xg7! Lf8Xg7 Uhkasihan 28. DM matti. 28. Tel-e8+ antautui, sillä mustasta, tulee kahden siirron matti: 2:8. - 3,0. Dh81 matti. Geller elementissään! Lf8 209'. Txf'8i+! KxfS Sanattomia' lauluja Neuvostoliiton mestaruusturnauksesta 920. Kuningasintialainen puolustus. 7. kierro's ,55. V. S~yslov -V.Shtsherbakov: 1. c4 Rf6 2. Re3 g6 3. d4 Lg7 4. e4 d6 5. Rge Lg5 c6 7. Dd2 b5! 8. exb5 cxb5 9. a3 Rc6 10. g3 Ra Dc2 hs 12. Lxf6! Lxf6 13. b4! Rc6 14. Rd5! Ld7 15. Rxf6+ exf6 16. Lg2 a5 17. O-o! axb4 18. axb4 Db6 19. Dd2 Kg7 20. Txa8 Txa, es! dxe5 22. dxe5 Td8 23. exf6+ Kh7 24. De3! Dxe3 25. fxe3 Rxb4 2,6. Tdl! Rc2 27. Le6 Lxc6 28. Txd8 Rxe3 29. Rd4 Ld Rxb5 g5 31. Rc7 Lc4 32. Td4 La2 33. Ta4 Lbl 34.Kf2 Rf5 35. Rd5 Kg6 3,6. Ta Re7 + Kg5 38. Rxf5 Lxf5 3,9. Ke3 Kg6 40. Kf4 Le6 41. Ke5 antautui. - Nä1n lmrkeatasoinen O'li voitta;jan ja viimeisen välinen yhteenotto! 921. Retin järjestelmä. 8. kierros '55. M. Botvinnik - B. Spasski: 1. Rf3 Rf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. Lg2 Rc Rd4 6. Rxd4 exd4 7. e3 Dc7 8. d3 dxe3 9. Lxe3 Le7 10. Re3 0-0 II. Rb5 Db8 12. Da4 a6 13. Re3 b5 14. cxb5 Lb7 15. Lxb7 Dxb7 16. bxa6 Txa6 17. Db5 Da8 18. d4 Rg4 19. De2 f5 20. Ld2 Tb6 21. b3 La3 22. Lel Lb4 23. Ra4 Tc6 24. Lb2 Rf6 25. Tael f4 26. Txc6 Dxc6 27. f3 h5 28. Lel Ld6 29. gxf4rd5 30. Re5 Lxc5 31. dxc5 Dxc Df2 DaS 33. Khl Rxf4 34. tasapeli. - Aika poika tuo 19-vuotias Spasski kun uhraa ma;ahmanmestaria vastaan ensin sotilaan ja sitten toijsen!.,., 1" SUOMEN SHAKKI 922. Sämischin muunnos. 6. k1errosl 19' '55. J. GeHer-B. Spasski: 1. d4 Rf6 2. c4. e'6 3. Rc3 Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3 Rc6 7. Ld3 d6 8. Re2 b Dd e4 La6 11. Lg Rg3 h6! 13. Lxf6 gxfi6 14. RhS- cxd4, 15. cxd4 Rxd Rxf6 De7 17. Da4 Lb7 18'. Rh5 (Loistavasta' käänteestä 18. Rd5,!? ei voi vaieta: exd5? 19. cxd5 ja uhkaukset 20. Dxd4J ja; 2'0. Dxa7 voittavat. Mutta Dh4! 19. Dxa7' Rf31+! 20. gxf3: Thg8i+ 2:1. Khl Dh3' ja musta vo'ittaa!) Thg8 19. Ddl f5! 2.0. Tel DM 21. f4? es? 22. Tel? exf4? 23. Lfl? Dxel! (ViJhdoinikin!!) 24. Dxel Rf Kf2 Rxe,1 2:6. Txel f3! 27. gxf3 :fxe4 28. fxe4 Tdf8+ 29'. Ke3 Lxe4! 30. Lh3+ Lf5 31.Lxf5 Txf5 32. antautui. Kuumia poikia sj.irrossa mutta muuten 10istopeH Kuningasgambiitfi Kouvolan liittoturnaus, 1. luokka, B-ryhmä, Niilo OIkkonen (HSM) P. Eloranta (LaSK) 1. e4 e5 2. f4. exf4 3. Rf3 Le7 (Oikein jatkettuna eräs yksinkertaisimpia vastauksi,a kuningasgambiittiin.) 4. Lc4 Lh4+? (Houkutteleva, mutta huono siirto. Oikein on 4. - Rf6.!) 5. Kfl (Roman ttinen Cunninghamin gambiitti 5. g3, fxg3 6. 0'-'0 gxh2i+ 7. Khl d5 on mustalle selväst1 edulli~ sempi, mutta pelisiirron jälkeen musta jää alakynteen, esim d5 6-. Lxd5 R:W 7. Rc3 tai 5. - Lf6 6. e5 Le7 7. d4 taikka 5. - Rh6 6. d4 Rg4 7. De2' jne.) 5. - dg S. d4 Le7 (Teoria jatkaa 6. - Lg4 7. Lxf4 Df6. 8. Le3 Re7 9. Rbd2 ja h3 valkean eduin.) 7. Lxf4 Rc6 8. Dd2 Lg4 9'. d5 Lxf3 10. gxf3 (Ei 10. dxc6: koska Lxe4. Nyt musta voisi pelata aktiivisemmin Re5', ko'ska 11. LX'e5' dxe5, 12. Lb5+ vej,sl erivärisijln lähetteihin.) Rb8 11. Rc3 h6 12. M (Omalaatuinen so'tilaanuhraus', jonka kyllä hyvin voisi ottaa vastaan.) Rd7 13. De3 (Samat sanat.) Lf6 14,. Lg3 Re7 (Musta O'n «pakannut«kevyet upseecrinsa seuraava,a. sotilashyökkäystä, kehoittavasti.) 15. f4 RgG 16. h5 RM (Nyt sen sijaan perääntyminen R:lla tuli kysees>een.) 17. Df2 g5 18. es! dxes. (Ai! no'a, koska L-siirtoja seuraa 19. e6! ja siirtoa gxf4i 19. Lxh4.) 19'. fxes LxeS 20. Tel f6 21. d6! (Jälleen kaunis sotilaanuhraus linjojen avaamiseksi. Uhkaa kaksoislyönt1 e5:ssä ja matti f7:stä, mutta' myö.s 22. Rb5-!) cxdg 2.2. LxM gxh4 23. Dg2.! (Ratkaisusii.rtO'! Uhkaa 24. Dg6+ ja siirron matu. 2'3. - De7 O'n huono,koslka 2,4. Rd5" ja jos 23. _ TfB, niin 24,. Dg61+ Ke7 25. Rd51+ ja pikainen matti.) Rf8 24. Dg7 Th7 25. Lb5+ Rd7 2'6. Dg8+ Ke7 27. Rd5 maff:i! - NiilO' OIkkosen viimeinen liittoturnauspeli oli samalla eräs: hänen parhaitaan. O. Kai 1 a Helsingin Sanoma't 27. 2>. 19' Kuningasintialainen puolustus Helsingin Yleisen ShakkiJseuran syysturnaus, B. Nyren. T. Salo. 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2. 0-0' 5. e4 d6 6. Re2 Rbd e5 8. d5 a5 9. Rbc3 Rc5 10. h3 Re8 (Avaus on erästä suht. vähän käytettyä K-intialaisen g3-muunnoksen muunnelmaa, jonka. tunnetuin peli on Capablanca-Bogoljubov, Karlsbad 192'91, koska siinä molemmat syyllistyivät törkeään avausvirheeseen: 8'. - Rc5? 9. Rbc3?, vaikka 9. b4! voittaisi kaksi tempoa. Siirtoa ReS, pidetään parhaa;na', koska mainitussa pelissä tapahtunut jatko b6, 11. Le31 De7 12. a3: antaa, valkealle hyökkäysmahdollisuuksia kummallakin 'S'ivustalla.) 11. Le3 f5 12. exf5 LxfS 13.f4 exf4? (Vialkea hyötyy enemmän e- ja f-linjojen avautumisesta', etenkin e61-pj,steen heikkouden takia. Heti e4ei käy, koska 14. g4, mutta miten olisi h5-siirron laita?) 14. Rxf4 Rf6? (Muodostuu ajanhukaksi. Pa['empi on esim Le5.) 15. g4 Ld7 16. g5 Re8 17. Dd2 LeS (Ei nyt eikä lähisiirroissa Dxg5?, koska 18. Re6!) 18. Tael b6 (Uhkaus 19. Lxc5 on todellinen, sillä Lxf4 2,0. Txf4 Txf4 2,}. Dxf4 dxc5 22. Re4! Vastaava jatko' pätee, j'os Lf5, joten musta

8 50 SUOMEN SHAKKI päättää uhrata kval1teetin ainakin sotilasta vastaan.) 19'. Re6! Txfl Txfl Rxe6 (Toinen mahdollisuus Lxe6, 21. dxe6' Rx'e6, ei ole pelijatkoa kummempi, kun taas 2:1. - Tb8? häviää no'peasti siirron 2:2. Df2'! vo'imasta. Lopun valkea hoitaa teknillisesti moitteettomasti, kuten yleensä koko pelin.) 21. dxe6 Lxe6 22. Lxa8 Dxa8 23. Rd5! Lxh3 24. Tf2 Dd8 25. Lf4 Dd7 26. Lxe5 dxe5 27. De3 DeS 28. Te2 Dg Khl Dxe Dxe5 Ld7 31. Re7+ Kf7 32. Tf2+ Lf5 33. Rxf5 gxf5 34. Txf5+ Kg6 35. Tf4 Dcl+ 36. Kh2 Dd Kg3 Dd3+ 3,8. Kh4 Dd7 39,. Tf6+ an tautui. - O. Kai! l a. 9. Shakin Päivän simultaanipeli 925. Sisilialainen puolustus. Lappeenranta ,55. O. Kana- :8. Janatuinen: 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 d6 6. g3 Ld7 7. Lg2 e5 8. Rde2 Le h3 De8 11. g4 h6 12. Rg3 Rd4 13. Le3 De4 14,. Tel Tfe8 15. Lfl Db4 16. Tbl Tae8 17. a3 DeS 18. f4 Rh7 19. Kg2 LM 20. f5 Lg5 21. Lxg5 Rxg5 22. Ld3 Rgf3 23. Tfl Rh Khl f6 25. Rge2 Rdf3 26. Rd5 Lb5 27. b4 De6 28. e4 La4 29. Del b5 30. exb5 Lxb5 31. De3 Lxd3 32. Dxd3 Dc2 3,3. De3 Rd4,! 34,. Tfel Rhf3 35. Tbel Db2 36. Txe8 (Tai 36. Tbl Da2! 37. TaI De4! ja musta voittaa.) Txe8 37. Re7+ Kf8 38. Rxe8 Rxel 39. Rf4 Ref3 (Tai exf4 40. Dxel Rf3'!) 40. Re6+ Kg8 4,1. Re7 + Kf7 42. antautui. Harvinaisen hauskaa ra'isl1'peliä! - O. Kai 1 a. Weilin & Göös Helsingin kirjapainoisia paras Ainalkin shakissa Weilin & Göös on Helsingin paras kirjapaino, sillä faktori! H. Li n d r 0 0 s i n johdolla maaliskuun alkupuolella pelattujen sa,rjojen tulokset olivat: mestaruusryhmä Weilin & Göös 3, jol1'kikue- ja 13, pelilpistettä, SanO'ma Oy 2 ja 81f2, SKSK 1 ja 81/2 sekä Mereator 0, ja 6,; va!rajoukkueiden ryhmä Weilin & Göös 2% ja 10%, Sanoma Oy 2 ja 11%, Valtioneuvoston kirjapaino 1% ja 10% sekä SKSK 0, ja 3'V2. - Nämä kilpailut ovat shakillis,esti sujht. huomattavat, olivathan A-joukkueiden ankkureina mestarit O. Kaila ja T. Salo, mestariehdokas E. Bonsdorff ja H. Lindroos Nimzointialainen puolustus. SKSK-Weilin & Göös T. Salo-E, Bonsdorff: 1. c4 Rf6 2. Re3 e6 3. Rf3 (193,o-luvulla pelätylle ns. Flohrin hyökkäykselle 3. e4, on ranskalais-englantilainen 3,. - c5,! kyllin hyvä vastamyrkky.) 3. - e5 4. d4, (Parempi on Zuriehin ehdokasturnauksessa pelatun tapalan 4. g3 b6 5. Lg21 Lb7 = pelit Gligoric Smyslov ja Petrosjan--Geller tai 4. e3 Le7 5,. b3 O'-----'() = peli Keres Smyslov.) 4. - cxd4 5. Rxd4 Lb4 (Nyt ollaan nimzointia.laisessa, jonka mustalle edullisuuden puolesta puhuu sekin, että si~rtojen 1. d4 Rf6 2. c4e6 3. Rc3' Lb4 4. Db3 e5 jälkeen ei vahingossakaan pelata 5. Rf3.) 6. Db3 Db6 (Käy laatuuin, mutta eiköhän 6. - Ra6 ole parempi!) 7. Rdb5 Ra6 (Huom. hauska siirto 7. - Rd5!?) 8. Le3 LeS 9. Ra4 Da5+ (Jälleen hauskaaj: 9. - De Rxe5 Rxc5 11. Da3 b6,? 12. Rxa7! Db7 13. Rxc8l!) 10. Ld2! Lxf2+? (Musta meni ansaan, joka on kerrassaan p1tkälle laskettu. Oikein oli Lb4, vaikka linnoittumisoikel1's menisikin.) 11. Kdl Dd8 12. Rd6+ Kf8 13. Da3 KgB 14. e3 (Mustan L:n oltavat ova,t uhkaavajn heikot, mutta samo'in on mustan kaikkien nappuloiden laita!) Lh4 15. g3 Rg4 (Vastahyökkäys, sillä Lg5 16. h4 Lh6 1,7. Lg2 ei voi olla mustalle mieleen.) 16. Le2 Rf Ke2 Rxhl 18. gxh4. Rf2 19. Tfl Dxh4 20. Lel f5 21. Txf2 (Mate,riaalisesti muistallaei vieläkään ole mitään hätää., mutta se asema!) Dd8 22. e5 b6 23. Rxf5! (Salo miehtyössään: sommir1telema!ssa voittopelissään exf5? ei tietenkään käy, koska 24. Le4'+ d5, 2,5. exd6'+ jne.) Rxe5 24. Rxe5 bxe5 25. Dxe5 d6 26. Rxd6 (Kauneudenpalvoja olisi varmaan pelannut 26. Da5!... ) Db6 (?) (26. - Ld7!) 27. DxbS axb6 28. Rf7! antautui. Viimeinen hauskuus: mt:sta tuli pussiloppu. - O. Kail a. SUOMEN SHAKKI 51 TOIMITTAJA TYHJENTÄÄ MAPPIAAN ShakkHehden pelitoimittajalle kerääntyy paljon sellaista; materiaalia, jolka ansairtsisi tulla julkisuuteen, mutta ei liity mihinkään selostettavaan shakkitapahtumaan ja jää näin ollen numero numeroita; yli, kuten sanotaan. Tässä jälleen pieni! kokoelma sella!isia pelejä Englantilainen peli. Harjoituspeli, Jyväskylä, E. Korhonen. E. Jylhä. 1. e4 e5 2. g3 ReS 3. Lg2 LeS 4,. e3 Rge7 5,. Re3 0,-----,0 6. Rge2 a6 7. O~O f5 8. b3 Rb4? (Melko epätavåhisen, muttei! mitenkään huonon avausvaiheen jälkeen musta syyllistyy tällaiseen «viiden penni!n«virheeseeen. Oikein oli esim d6.) 9. d4, exd4 10. exd4 La7 11. a3 (Kiusallinen mustalle on myös, jatko 11. d5', johon on pakko' vastata! a5.) Rbe6 12. d5 Re5 13. d6 R7g6 (13. - exd6 ei juuri paranna mustan ahdasta asemaa.) 14. dxe7 Df6?! (Musta ei tyydy huonompaan asemaan siirpon Dxe7' jälkeen, vaan lähtee pelin sekoittamisen Helle.) 15. Rd5! Rf Lxf3 Dxal 17. Ree3? (Laadun uhrauksen oikeellisuuden osoittaisi vakuuttavasti 17. Rde3" jonka jälkeen md on ja jää kiinni.) Re5 13. Lg2 Re6 19. Dd2 Rd4! 20. Re7+ (Jos 20,. Lb2,. niin 2'0. - Rxb3! 21. De2 Rd4 2'2. Dd2 Rb3 23. De2 Rd4 24. Dh5 Dxb2 25. Re7'+ Kh8' 26. Rg6,+ KgS, ja «Ikuinen«, koska 27. Ld5+ Re6! P'eli~ jatko on kerrassaan rämäpä1nen.) Kh8 21. Ld5! Dxe3! 22. Dg5! (Uhkaa 22. Rg6+! hxg6 23'. DM matti.) Rf Lxf3 Dxf3 24. Lb2 Tf7 25. Lxg7 +? (Johtaa! vain ta;sa;peliin, kun sen sidaan 215. Re6!! voittaisi, esim Kg8 26. Re5! De2, 2,7. Rxf7 Kxf7 28. Dxf5+! Kg8 29. Le3! d6, 3,0. Dg5 Dg~ 3'1. Dd8+ Kf7 32. Tel! jne. Kumma kyllä 2'8. Dxg7 + ei tunnu voittavan. Vain tasapelijatko on 2'5. Rxe8i?, ja 25. Dh4? perätil hä,viäå koska Le5'! Tarkemman tuittavuuden a,rvoinen asema!) Txg7 26. Df6 Dg4 27. Df3+ Tg8 28. Df6+ Dg7 29. Rg6+! hxg6 30. Dh4+ Dh7 31. Df6+ Tg7 32. Dd8+ ja tasapeli ikuisella shakilla. Hauska loppu hauskalie pelille! - O. K a jjl 3: Sisilialainen puolustus Keski-Suomen Shakkiliitto - Itä-Suomen Sha!kkiWtto P. AhoneJ;l, (Jyväskylä). H. Heikinheimo, (Kuopio). 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4, 4. Rxd4 g6 (Tämä ns. khrehditty sivl1'stoirrti Olli jo vallan vkheeksi todistettu Maroczyn siirron voimalla, kunnes venäläiset V. Simag1n etunenässä alkoivat si'tä pelata. SHrto on paikallaan sisili!alaisessa, jossa musta on pelannut 2. - Re6, ja epäilemättä myös pelitavassa 2. - d6.) 5. c4 Lg7 6. Re3 Re6 7. Le3 Rh6 ( Simaginin siirto', joka pitää Lg7:n näköalan a!voimena, mahdollistaa f-sotilaan etenen'lis,en j,a uhkaa suorasta'an 8. - Rg4) 8. Le Rxc6 (Muunnelmasta oleva vähäinen teoria jatkaa 9'. O~O f5 10. exf5' gxf5 11. f4 ja toteaa, että asemaa ei v1elä ole kylliksi pengottu. Pelimme lähtee aivan toisil1e teille, mutta R-vaihto ei voi olla hyvä,) 9. - bxe6 10. g4 f5 (Sittenkin!) 11. gxf5 gxf5 12. Dd2 Rg4 13. O-O-O? (13. Lxg4 oli välttämätön, smä nyt musta saa hyvän hyökkäyksen pelaamalla f4! Sen jälkeen 14. Lxf4? T'xf4! mej1kitsee valkean upseerin menoa, 14,. Ld4 f3'! - E e5, koska, 15. Le5-15. Lfl Lh6, 16. Le3 RX!e3 17. fxe3! Db6 mustan vo'htoasema'a ja, samoin 14. Lxg4 Lxg4 tai mielenkiintoi,semmin fxe3! 15. De2 Da5!) DaS? 14. Thgl! (Vielä parempi kuin 14,. Lxg4 fxg4 15. Ld4.) Lxe3 (Valkea uhkas,i jo 15. exf5. Nyt 15 Dxe3 pakottaisi D-va.ihtoon, ja jatko Dxe3'+ 16. bxe3, KhS, 17. Lxg4 :1xg4 on ilmeinen remi!ssi. T'apahtuu kuitenkin aivan muuta.) 15. bxc3? Tb8! (Uhkaus 16,. - Da3+ ratkaisee armotta. Loppu on lysti.) 16. Kc2 Dxa Kd3 Dxe4+! 18. antautui, sillä matti on ovella: 18. Kxe4 Lai KdJ4 e5 matti tai 18. Ke2 Da2l+ 19. Kd3 j'a, jo'ko La6>+ tai 19'. - Re5+ ja siirron matti!

9 52 SUOMEN SHAKKI 929. VasiaanoieUu slaavilainen. HYS:n juhlaliittoturnaus, 1. luok'ka, M. H. Kahra. A. Hänninen. 1. d4, d5 2. e4, e6, 3. Rf3 Rf6 4. Re3 dxe4 5. e3 (Vastaanotetun slaavilainen päämuunnos alkaa 5. a4. PeHsIirto aloittaa Aljechinin muunnelman.) 5. - b5 '6. a4 b4 (YdinsHrto, jonka jälkeen sekä 7. Ra2l,e6 8. Lxc4' Lb7'! että 7'. Rbl La6,! ovalt pikemminkin mustalle mukavia.) 7. Rbl as(?) S. Lxe4 e'6 9. De2 Db6 10. Dbd2 Rbd7 11. b3 Lb7 12. Lb2 TeS 13. Tel e5 (Tämän siirron nopea toteuttam~nen on ko. Aljechiniln muunnelman a jw 0, mutta K:n turvallisuudes,ta on toki ensin huolehdittava. Siksi! ensin Le7 ja 0''--'0'.) 14. Lb5! exd4 15. Re4, Den (Heti Dd8 on parempi" sisältääpäj se ansankin: Dd8 16,. Lxd4, Le7 18. Lb6? Tcx4!) 16. Lxd4 LeS (16. - Le7 saisi vastuksen 17. Lb6! Pelisiirron jälkeen valkean kevyet upseerit hyökkäävät :sopulsointuilse:srti.) '17. :LeS DdS IS. Ld6! Re'4 (Uhkasi yksinkertaisimmin 19. 0'-01. Musta ei voi pelata Lc6', koska 19. Lxc5! Rxc Tdl! :sekä 21. Rd6+.) 19. Re5! Lxd Lxd7+ Ke7 21. LxeS LxcS?? (Nopea ja näppärä loppu olisi ollut Dxc8i 22. Rxf7! Kxf Dxe4! Samoin Tfe, 23. Rcxd6! Rxd6 24. Dc7'+! tali, 23,. - Dxc2, 24. Txc2 Rxd6, 2,5. Tc7+! Shakkisokea pelin loppu on vain nopea.) 22. Rc6 + antauiui. - O. Kai 1 a. JOULURl\TKAISUKILPAILUN TULOS Suomen Shakin joulurajtkaisukilpailun (n:o 7-8/54" s1vu 20"9) kohteena oli A. G. 0 ja sen, Hamina, ensipa,inos Kb21, De5', Tbl, b7, La3', a8, Rc3, sa2', b3', c21, d2i, e2', f2', g3', h4;- Kg8i, Dh2 Th5, h81, La,6" Rb8', m, sa4', c7 ', f7, g7', h7, jossa tiedetään, että mustw pelasi Th5xe5 ja voitti sekä kysytään, mikä oli pelin kulku tavaihsesta alkuajsemalsta kuvio asemaan. Tekijän ratkaisu: 1. h4 d5 2. Th3 Dd6 3. Tb3 Dh2 4,. g3 a5 5,. Lg2j a4, 6. Lxd5 Ta5 7. Lxb7 Th5 S. LaS La6 9,. Tb7 e5 10. b3 La3 11. Lxa3 Re7 12. Del KfS 13. DM KgS 14. Dxe5 Rg6 15. Rc3 RfS Dxgl 17. Kb2 Dh2 IS. Tb1. Vastauksia saapul kaikkiaan parisenkymmentä, joista viisi virheellistä. Arvonnassa 'Onnetar suosi Eino N1sosta (Muukko, Onnin kauppa)" jolle k~rjapalkinto on lähetetty. Voittaja kirjoittaja ra,tkajisunsa, yhteydessä: «Tehtävä oli hauska ja, ennenkuin asetin nappula:t laudalle laskeskelin siirtoja sormin ja vajlkealle näytti tu1evan niitä liikaa. Sitten pälkähti mieleen tuo 0''---'0''--0', jossa yhteydessä tein huomion, että se vähentää yhden vhlkean shrron. Toinen paha kohta 'Oli ms:aan poissaolo. Poistelin sitä ratsulla, mutta taals oli yks~ siirto liika,a. Viimein L selvitti pulman.«maist. Timo S a r vei a brjoitti : «Tehtävä oli hauska raitkaista ja tuotti tyydytystä todeta, että siirtovaihdotköjan eivät ratkaisussa ole mahdollisia. Mutta, sitten - samalla valkean s~rtosarjalla - löytyi oleellisesti thrko~tetusta poikkeava mustan shrtosarjöj.«herra Paavo Jo u p pii a: «Kieltämättä omalaatuinen ja hauska. litse peli kylläkin melko «kiinallainen«. ENSIPAINOSTEHTÄVIEN '.. (Jatko sivulta 57). Te5'+/Re6'+ 3. Re3,/Td4 mattt. 941 (L. Sch6r) 1. Rc8' (2,. Re7 + 3'. Rc3 tai Rd6 matti). Laatijalta on uhkauksen kolma:nnen siirron duaali jäänyt huomaamatta. Tämän johdosta on puolustuksena a,inoastaan 1. - Lg5' 2. Rd2\ eikä toi,seksi muunnelmaksi tarkoitettu 1. - Ld Rg5' käy. Vahinko! 942 (El A. Wirtanen) 1. Dg8! Txg8/T:x!e ' 8:JKd8 21. hxg8r/dxe8t/ LM+ 943 (Haring) 1. Lb5'+ Kc8 2. Rd6+ Kc7 3. Rf7+ Kb7 4. Rd6 + 1 Ka8 5. Lc61+ KM 6. Rb5'+ Kc8 7. Rxa7 + Kd Lh4J+ Kc7 9. Lg3+ Kd8, w. Lh4+ tasapeli Ke6 2. Rd8+!! Dxd8 3. Lc4+ Kd7 4. Lb5+ Kc8 5'. La'6 i + Kd7' 6. Lh5+ tasapeh 944 (Ruonala) 1. Le4'! Rg Kg3: Tb8 3. Lxg2, Txb3'! 41. Ld5, Txa,3' 5. Lb3 voittaen. ':' i j 1,11" J Kanko O. Sarakannas SUOMEN SHAKKI Sommitelmia ja loppupelejä 231 L. Barden 232 S. Reshevsky 230. Hämeenlinnan liitto turnauksen 1. luokassa syntyi 2'9. 10' :KUvion asema, jossa kysymys kuuluu: voiko musta pelata f6,? Vastauksen antoi peli, joka jatkui: f6? 32. exf~! Tel+ 33. Lfl TxU+? (Päämuunnelma on näin nätti: 3,3. -- Lh3! 34. f7 +! Kxf7! 35. Dxg7 ' + Ke6i 36. Te3i+! Txe3, 37. Lxh3 ma:tti, joskin myös 36,. f5+ voittaa. Pelisiirron jälkeen toteutuu toinen muunnelma.) 34. Kg2 Tel 35. f7 +! Dxf7 36. Ta8+ TeE 37. Txe'S+ ja siirron maiti Matti M y 11 y n i e m i on probleemit'ouhuiltaan ennättänyt tutustua Helsingin shakkiolympialaisten ainakin eräisiin peleihin, joissa hän on havainnut huomionarvoisia tosiseikkoja. «Liekö Calålla ollut kiire matkalle, kun sopi tasapelistä kuvion asemassa? Peli nimittäin pelattiin Helsingin shakkiolympialaisten viimeisellä kierroksella, ja se on itse asiassa, mustan helppo' voitto: 1. - Kf4 2. Kf6 Kxf3 3. g5 (3. Kf5 Le3 4. Kxe5' Kxg4 jne.) 3. - Kxe4! 4. g6 Kf4 5. g7 e4+ jne tai 2. Kf7 Le3! 3. Kf6 Kxf3 jne. taikka 2. Kd5 Le3! 3. Kd6 Kxf3 4. g5 Lxf5 5. Kxc5 Kxe4 jne., kaikki mustan voitoin. - (Kts. peliä Barden (Englanb) - Calå (Italia) «x shakkiolympialaiset«vihko n:o 6, sivu 188. Maiden sijo,ittumisjärjestykseen pelin tulos ei olisi aiheuttanut muutosta, ei liioin ao. pelaajien henkilökohtaiseen järjestykseen, kts. tulosluetteloa SSh n:o 9'-lOi/19'52 sivu 23,1.) 232. Ikävää jälkikohua herättäneessä shakkiolympialaispelissä Reshevsky-Ståhlberg musta teki kuvion asemassa voimasiirron 1. - Ri5! Onko valkean nyt pakko uhrata upseeri, kuten pelissä tapahtui (2, Ld2 Dxd2 3. Kg2 Dg Kfl Dc1+ 5. Kg2 Dg5+ 6. Kfl Dcl+ 7. antautui tulematta jatkamaa:n)? Qon tosin totta, että jatkot 2. Le3 Ddl+ 3. Kg2 RM+ 4. Kh3 Dfl+ 5. Kg4 Dg Kf4, Dg5 matti ja 2. Lf4 Dd1+ 3. Kg2i RM+ 4. Kh3' Df1+ 5. Kg4 h5+ 6. Kg3 Dg2 matti ovat vhlkean häviöitä, mutta siirron 2. Df4! jälkeen en pysty löytämään mustalle voittojatkoa!«- (Kts. peliä, Reshevsky (USA)-Ståhlberg (Ruotsi) «x shakkiolympialaiset«vihk'on n:o 6, siv. 1M, jolla mahdollisesti päinvastaisesti päätyttyään 'Olisi ollut se merkitys, että USA olisi noussut l'opputuloksissa' yhtä sijaa korkeammalle, tasapelillä ei olisi ollut merkitystä. Suomen Shakin vanhoja vuosikerioja on vielä muutami,a saatavissa seuraavasti: rg.43~44, (150.:-), 1945 (1501:-), 195'0' (3,50:-), 1953 ja 1954 (4'501:-). Rahan seuratessa tilausta hinnat ovat lähetyskuluineen. Myös vsk on vielä täydellisenä tila;ttavissa. 53

10 54 SUOMEN SHAKKI ;---_Taideshakkia ; Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi A 23 STIG LINDERBORG. Kuusankoski 1 SUOMEN SHAKIN ENSIPAINOKSIA Suomen Tehtäväniekat r.y:n 2,O-vuotisjuhlan kunniaksi. 954 Lauri Ruonala, Kemi 957 Yrjö Oksala Tampere Edv. af Hällström Kemiö Pentti Solan muistolle i Eero Saarenheimo Helsinki E. A. Wirtanen Helsinki Valkea voittaa 956 S. Linderborg Kuusankoski Matti Myllyniemi Otaniemi a2 962 Edv. ja Kaarlo af Hällström Kemiö ja Tampere i4 SUOMEN SHAKKI 55 M. Myl:lyniemi: ST:n 20-VUOTISTAIPALEELTA Sanomalehti-ilmnituksen perusteella kokoontui joukko tehtävä taiteen harrastajia G5 Suomalaisen Shakkikerhon huoneistoon. Tuloksena oli Suomen Tehtäväniekkojen synty. Yhdistyksen toiminnan yksityislmhtainen selvittely näiden thojen puitteissa ei ole mahdollista, joten seuraavassa tyydymmekin vain aivan pääpiirteittäin esittämään yhdistyksen eräitä toimintamuotoja. ST:n puheenjohtajina ovat toimineet: A. Rautanen 19,3'5-3:8, ; P. Sola 19319'-410; L. Valve '; J. Hannelius Muina johtokunnan jäseninä ovat ed vuosina nlleet: O. Kaila, Y. Iso-Puonti, E. Saa>renheimo, E. Paalanen, V. Salonen, V. Kivi, E. Luukkonen, O. Niskanen, V. Liggnell, E. Hinkka, A. Hinds, A. G. Ojanen, P. Markkola, E. Heinonen, I. Mäkihovi, J. Gunst, S. Linderborg, H. Laaksonen, M. Myllyniemi. Yhdistyksen monipuoliselta työsaralta tulkoon mainituksi seuraa'vaa: Kansallisia teemakilpailuja on järjestetty 310, joissa parhaiten ovat menestyneet E. Luukkonen, P. Sola, O. Kaila, E. Saarenheimo ja L. Valve. Alnkkaille on pidetty 7 laadintakilpailua. Kansainvälisiä tai arvoltaan niihin verrattavia tehtäväturnauksia nn järjestetty seuraavat: 19'41: A. Rautasen 50-vuotisjuhlaturnaus; 1942,: A. Tschepurnoffin muistoturnaus; 19'45: ST:n W-vuotisjuhlaturnaus; 1946.; A. Hindsin 5,O-vuntisjuhlaturnaus; 19:4,7: Suomen Shakkiliiton juhlaturnaus; 1949: J. öhquis'tin muistoturnaus; 1950: G. von Essenin muistoturnaus ja 1. kansainvälinen teematurnaus L. Valven keksimän houkutusteeman vaiheilta; 19'51: A. Rautasen ElO-vuotisjuhlaturnaus; 19'53: Turnaus L. Valven, A. Hindsin ja E. Luukkosen muistoksi. Vuonna 19'52, ST. järjesti (Keskusshakkiliiton toimeksiannosta) tehtäväolympialaiset, joiden läpiviemistä onkin pidettävä yhdistyksen eräänä mainiuavimpana suorituksena. Kilpailuun osallistui 154:ltä laa,tijalta 2'5:stä eri maasta yhteensä 411 tehtävää. Tehtävien tuomitseminen suoritettiin kotimaisin voimin tosin vain lopputehtäväryhmässä. Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi vielä kesken oleva ST:n 20'-vu'Otisjuhlaturnaus, jonka: osanottajatehtävien lukumäärä on 86. ST:n jäsenet ovat osallistuneet myös moniin laadintaotteluihin. (Seuraavassa luettelossa on 'Ottelun voittaja mainittu aina ensimmäiseksi.) 1935: Helsinki-Mannheim; 193G: Helsinki-Mannheim, Töölö-muu Suomi -Sörkkä; 193'7: Suomi-Romania (tasapeli), maiden välinen joukkuelaadintakilpailu, jnssa Suomi sijoittui jaetulle 3. sijalle; 1938,: Romania Suomi; 193 ' 9: Hollanti-Suomi,; 194,5: Ruotsi-Suomi; 19408: Tanskar-Ruotsi--Suomi-Norja nelimaaottelu. Yhä merkityksellisemmiksi ovat muuttuneet ST:n kausikilpailut, joissa eräät parhaat kotimaisten laaotijoiden meikäläisissä lehdissä julkaisemat ensipainokset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kilpailujaksona on tavallisesti ollut 2 vuotta. Niiden merkitys piuee siinä, että, pelastetaan unhnon vaipumasta monia merkityksekkäitä tehtäviä. On sanomattakin selvää, että tehtävien mtkominen kuuluu O'leeUiJsena tehtälvätaiteeseen. Niinpä ST on hoitanut maamme osalta kansainvälisen raotkaisukilpailun käytännöllisen puolen vuosina 19'35 (järjestäjänä Liettua), 19'36 (Unkari), 19 ' 3,7 (Saksa), 193,8 (Hävalta), 19'4,7 (Jugoslavia), 19 ' 48 (Tschekkoslov8Jkia). Suomen menestys näissä ki1pailussa on ollut perin vaatimatonta johtuen pääasiassa joukkueemmeepätasaisuudesta. Sensijaan on Väinö H a k a ne n osoittanut kuuluvans8j ratkaisijana maailman valioluokka8jn. Aikaisempina vuosina nn järjestetty joitakin pienempiä kotimaisia ratkaisukilpailuja. Vuonna 1954 pidettiin ensimmäisen kerran Suomen ratkaisijamestaruuskilpailu. Tarkoituksena on edelleen jatkaa näitten kilpailujen järjestämistä.

11 56 SUOMEN SHAKKI Kansainvälisten tehtäväturnausten tuomareina ovat lähinnä tehtävämestarimme niittäneet mainetta. Näiden lisäksi mainittakoon A. H i n d s ja A. D u n der. Lisäksi on pari kertaa järjestetty ns. Rio-tuomarikilpaHu. ST:n ja sen jäsenien kirjallisesta toiminnasta olisi paljonkin kerrottavaa. Mutta pysyäksemme ytimekkyydessä: A. Rautasen «3<0 Shakkiprobleemaa«, A. C. Whiten kustantama ja G. Humen (P. Solan avustuksella) toimittama Suomi-joulukirja sekä A. Dunderin ja A. Hindsin toimittama ja Suomen Shakin kustantama «111 suomalaista lopputehtävää«ovat merkityksekkäimmät suomalaiset tehtäväteokset. Lisäksi ovat ST:n jäsenet toimineet monien kotimaisten (jai ulkomaistenkin) tehtäväpalstojen toimittajina. ST:n jäsenmoniste, joka on ilmestynyt noin 3--4, kertaa vuodessa, on toiminut jäsenten yhdyssiteenä. Vuoden alusta lukien on Suomen Shakin Taideshakki-osaston toimittajat (Lehden pää1toimittajan pyynnöstä) nimetty ST:n toimesta. Samaslsa yhteydessä on myös taideshakkiosaston kilpailujen järjestäminen sovittu tapahtuvaksi ST:n toimesta. Yhdistyksen alkuvuosina kuuluivat sen ohjelmistoon myös monet illanvietot sekä erilaisten tehtävämatrikkelien laatiminen. Sotien iälkeisinä vuosina ovat nämä kuitenkin jääneet vähemmälle.. ST:n jäsenet ovat myös tehneet tehtäväteoreehisia keksintöjä, joiden suhteen viittaamme Suomen Shakin edellisessä numerossa olleeseen kirjoitelmaan. Harvaa yhdistystä on tuoni niin ankaras'ti verottanut kuin Tehtäväniekkoja. Kaiken lisäksi se on aina niittänyt jäsenistön parhaimmistoa kaatuivat P. So 1 a, ja V. SaI mi ja 1941 Heikki L ukk ar in en. Sotavuosina kuolivat myös A. T se he p u r n 0 f f ja J. K i n n u n e n. Muut merkittävimmät Tuonen vierailut ovat olleet: 1946, Li 11 j a,.1949 Ö h q u i s t, 19'521 H I n d s, Luu k k 0 n e n ja VaI ve. Sitä paitsi yhdistyksen kunniajäsenistä ovat öhquistin lisäksi kuolleet A. C. W h i t e ja G. Hume. Tärkeimmät vuosiluvut yhdis'tyksen vaiheilta ovat seuraavat: Perustettiin , liittyr jäs,eneksi KansaiJnväliseen Problemistiliittoon, liittyi 2, , Suomen Shakkiliiton jäsenyhdistykseksi, sai uudet säännöt ' 47 ja liittyi Suomen Keskusshakkiliittoon <8. Tehtäväniekkojen kunniajäseneksi on kutsuttu 19<35 A. C. White ja G. Hume, 19'3'6 ' J. öhquist ja 1961 A. Rautanen ' 35 perustettiin kansallinen tehtävämestarin arvonimi joka voidaan myöntää 'tehtäväshakin alalla erittäin ansiohuneelle Suomen kansalaiselle. Tätä arvonimeä onkin jaettu verrattain säästeliäästi, ja sentähden jokaista tämän arvonimen saanutta voidaankin pitää kansa,invälisessäkin mielessä huippuluokan laatijana. Kansallisiksi tehtävämestareiksi on nimitetty seuraavat: 19,3,6,: J. Öhquist, 193,7: Edvard af Hällström, Johan. L. W. Lillja, Yrjö Iso-Puonti, A. Rautanen ja Pentti Sola, 1945:: Leo Valve, 1946: Emil Luukkonen, 194i7: Visa Kivi, 1949, : E. A. Wirtanen ja 19'51: J. Harrnelius. Nykyään elossa olevia mestareita on siis 6. Edellä esitetty luettelomainen katsaus antoi jo selvän kuvan siitä merkityksekkäästä työstä, jonka Suomen Tehtäväniekat ovat maamme tehtävätaiteen hyväksi suorittaneet. Samalla kun Suomen Shakin toimitus onnittelee juhlivaa yhdistystä, se toivoo, että tuleva't vuodet muodostui-' sivat yhdistykselle vielä menestyksekkäämmiksi kuin juuri päättyneet. ST:n kausiiurnaus Laatijoita pyydetään lähettämään mainittuina vuosina kotimaisi:ssa lehdissä julkaiisemansal ensiip3jinokset, (jotka eivät ole saaneet missään muussa kilpailussa palkintoa tai mainintaa,,) tuomitsemista varten A. Rautaselle. Osoite on Oikokatu 6 A 5. (Lähetykset huhttkuun loppuun mennessä.) SUOMEN SHAKKI SUOMEN TEHTÄ V ÄNIEKKOJEN VUOSIKOKOUS ST:n 20. vuosikokous pidettiin johtaja A. Rautasen asunnolla 2f Toimintavuonna työskenneelle johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus. Uuteen johtokuntaan valittiin: A. Ra u ta ne n (pj.), J. Gunst (varapj.), M. Myllyniemi (siht.), r. Mäkihovi ja J. Hannelius sekä varalle E. Saarenheimo ja E. Paalanen. Lisäksi valittiin seuraavat toimihenkilöt: edustajiksi Suomen Keskusshakkiliittoon A. Rautanen ja M. Myllyniemi, tehtäväshakilliseen komiteaan A. Rutanen, J. Hannelius ja M. Myllyniemi sekä IPB:n välitysmieheksi J. Hannelius. Seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion hyväksymisen jälkeen siirryttiin kevyempään ohjelmaan, josta mainittakoon: todettiin osajlistumisen ST:n kansainväliseen 2,o-vuotisjuhlaturnaukseen olleen erittäin ilahduttavan A R a u f a n en (osallistuneha tehtäviä kaiken kaikkiaan 86).. J. Hannelius julisti Suomen ratka,isijamestaruuskilpailujen epäviralliset tulokset (1. A. D u n de r21., M. Myllyniemi 3. Y. Hiltunen). Palaam~e tämän kilpailun tuloksiin Suomen Shakin palstoilla tarkemmin protestiajan mentyä umpeen. Mielenkiintoisen illan lopuksi pikalaadittiin J. Hanneliuksen asettamasta teemasta: Laadi tehtävä (ei satunappuloita), jossa tapahtuu sekä valkea että musta ohestalyönti. JOULUPÄHKINöIDEN RATKAISUT Tehtävä 1: Lyhin vaatrmuksen mukainen peli on 4 s~kron prtu1nen. Ratkaisuja löytyi neljä, jotka kaikki hyväksyttiin, ja ne olivat: 1) 1. d4 d5 2 1 Dd3 Dd6 3. Dh3 DM 4. Dxe8 math. 2,) 1. d4 d5' 21. Dd31 Dd6 3. Df5 Df4! 4. Dxel81 maltti. 3? 1. e4 e5 2,. Da4 Da5, 3'. De6 De3' 4. Dxe8 matti ja 4) 1. e3 e6 2;. Da4 Da:5' 3,. Dxe6' Dxe3, 4. Dxe8 matti. Tehtävä 2: Mestarilta oli jäänyt linnoitus kesken eli mahi tu!lee, kun se suoritetaan loppuun sidrtämällä vthl :stä f];:een. (MuU'an f3jtkaisijoista oli esilttänyt ratkaisun nasevasti: 1. -O!) mk sljartsi näin ollen f31:ssa. Erittäin runsa3jsta osanotosta ja monien ratkaisrjoiden lausunnois,ta päätellen tämän tapaiset kilpailut ovat mielenkiintoisia, joten tulemme niitä vuoden vatreua järjestämään. Arpa ratkaisi voi1jta,jaksi 1. tehtävän ko~dalta M a r t t i Sa los e n (La<1tila) ja 2. tehtävän kohdalta S e p pol a 1- nee n (Kyrö). ENSIPAINOSTEHTÄVIEN RATKAISUJA N:o 7-8/1954: 936 (J. Hannelius) H. 1,. Te-?/Td~?/Tee5'?fTde5?, Df5!!/Dxe41!!/exd5,/ Dxe4. exd6 2:.? R 1 'l1e4j!! sur'topakko, Df5iDxe4/D- 2. exf5<jdxf7j e5! ma'tti. Lisähoukutuksiet 1. Dg7?/Dxh6?, exd6!/dg6! 21.? täydentäv~~ erinomaisesti tätä jartkettua «hyökkäilemilstäj«. 937 (H. Hermanson) Seka esipelissä, houkutuksessa 1. La7? (2. Lxb6 maltti) että mtkarsun 1. Da7! (2. DxM matti) jälkeen esiintyvät samat muunnelmat 1. - Rd3'iRe41 2. Re2ljRf3 matti, mutta duaali 21. Re6,? estetään näijssä eril tavalla. Houkutus kumourtuu 1. - De5,! 938 (E. Petiie) L Rxb5. Si'vumtkaisuja 1. - R-!, 1. Dxe6'+ ja 1. Dxb5! 939 (0. Stocchi) E Re3'-fRf-/ 21. Rb51 Re6 maltti. I,. Lxd5,! Re-fRf-fRexd5'fRfxd51 2;. Te4/Td3{Rb5/Re6: matti. RuchliS'. 940 (N. von Dijk) 1. Ld31 (2. c4l+) 1. -Te31/Rd4 2. Df5+/Df7'+, Jatko sivulla

12 58 SUOMEN SHAKKI --Uutisosasto "'""7 Toimittaa A L T T 1 S A LOI L A, Helsinki Messeniuksenk. 7 B 50 SUOMEN SHAKKI ~~:~ ~ -~ ~~ ~ ~ ~~~rlmmrlrlooo~~~oooo~~~m l""""ir-immr-!r"'"tt"""ir-tm,...,m NEUVOSTOLIITON 22. MESTARUUSTURNAUS Moskovalssa, , '55 nelatun NeuvostoEiton mestaruus:turnauksen lopputulokset selviä'vät alempana julkaistavasta turnaustaulukosta. Puuttuma'tta tämän jännittävän kilpailun mielenkiintoisiiin vaiheisiin todettakoon sen yllättävä, jopa harvinainen, ta,savoimaisuus. Pisteet ja pisteen puolikkaat ovat tässä turnaukse,ssa olleet tavattoman taistelun takana. Vi]me vuoden mestalruusturnauksesta poissa olollaan loistaneet maailmanmestari B 0 tv i n n i k sekä suurmestarikolmikko Sm y SlI 0 v, K e r e s ja K 0 t 0 v antoivat nyt kilpailul1e oman arvovaltaisen panoks,ensa. Erittäin mielenkiintoista osala' kamppailussa, kuten myös lopputuloksissa, esittil nuorempien suurmestarien kolmikko G e l le r, P et r 0 s jan ja, Ta il m a, no v. Tähän ryhmään ikänsä puolesta luettava viime vuoden mestari Av e r b a c h tuntuu tasapeliensä lukuisuudesta päätellen tällä kerralla ottaneen va:rovasti. Hän ja: Petrosjan ottivat nimiinsä tämänkertaisen mestaruusturnauksen «remissiruhtinaan«arvon viidellätoiista tasapelhlään, suurmes,tari Salo Flohrin, joka, kautta shakkimaa'i,lman tunnetaan tasapeliässänä, jäi nyt kolmanneksi tasape c Bofvinnik-Spasski lien lukumäärässä. Turnauksen suuriin yllätyksiin kuuluu kuitenkin ennen kaikkea nuoren kansainvälisen mestarin Boris S p a s s k i n ja mei:llä vähemmän tunnetun shakkimestari Ilvitskin huomattava menestyminen. liv it s k i on kahdessa edellisessä mestaruusturnauksessa kyllä ollut mukana, mutta sijoittunut niissä melko vaatimattomasti,. Turnauksen voittajat suurmestarit Vasili Smyslov (synt Moskovassa) ja noin alle 3D-vuotias J efim Geller pelaavat 6 pelin ratkaisuottelun mestaruudesta. Molemmat pelaaljat ovat suomalaisille shak-

13 60 SUOMEN SHAKKI kiväelle vanhastaa:n tuttuja mm. Helsingin sh8ikk]olymp~a,la]siin osallistumisensa ansiosta. Maailmanmestari, Botvinnik (s:ynt Leningradissa) ei Hioin kaipa:a lähempä'ä esittelyä. Tigran Betrosjan jalka on Gellerin ikäluokkaa, as,tui varokeilaan maansa 19'. mestaruus.tu~nauksesr sa jakamalla siinä GeHerin kanssa kunniakkaan 2. tilan. Tätä tulostaan hän vakuutta:vastl varmi's.ti edelleen Tukholman alueidenvälisessä turnauksessa v. 19'512 jakamalla siinä Taimanovin kans,sa 2. tilan. Hän sai kansainvälisen mestadn,arvon v ja suur mestarin 31rvon v Noin 191-vuotias Spals'ski puolestaan a:stui shakkimaailman titetoisuuteen Bukarc:stin suurturnaukseslsa v. 19'53 vah.vassa seurassa (1. TQoluseh 14, 2. PetroslJa:n Smyslov 12:1/2, 4. SpasskI, Boleslavski ja L. Szabo) jalka- m.ansa 4. tilan ansiosta. Sai: kansainvälisen mestarin arvon v. 19'53. SUOMEN SHAKKILIITON UUTISIA Suomen Shakkiliiton meosiariehdokkaiksi nimettiin liiton hallituksen kokouksessa 5,. 3.. seuraavat pela:ajat: H. Heikinheimo (Kuopio) P. Massinen (Iitti), R. Enarvi, B. Baekma:nsson (Lappeenranta), V. Säilä (Turku), E. Bonsdorff, P.-E, Ekblom, E. Kämäräinen (Kaitjärvi) R. Nylund P. Ahonen (Tyrvä'ä), B. Lönnblad, N. Wik!berg, B. Ahlbäek (Pietars,aari): A. JOohansson (Tamm~saari), V. Lignell, K. LHja: (Karjaa), A. L. Mattsson (Tampere), A. Luuml, R. Tuusvuori (Lappeenranta), L. Colliander (Hämee~~ir::n:;t), H. R.enkonen (Joensuu), O. Riihimaa( Kerava), A. Pyykkönen, J. P:;tlvarmta (AltOO)" D. Lard?t (~okko'la), L. Vilske, U. Räisä (Iisalmi), V. TIrkkonen, B. Nyren, S. KaJa:n Ja E. Sahlberg. Mestariehdokkaan arvon post mortem (kuoleman jälkeen) sai N. 01 k k 0 ne n. - Lisäksi Qovat arvoon o]keutettuja U. BUl'meister, B. Breider ja L. Ranta, mutta se edellyttää SSL:n jäsenyyttä. Edellämainituista ehdokkaista 19':sta ensiksimainittua (Tuusvuori viimeisenä) O'vat nimetyt liittoturnauksen voiton ansiosta. Colliander ja Renkonen menestyivät SKSL:n kutsuturnauksessa v: 19'50, h~itä seura~v:rt.~~lj~ Qovat saavuttane,et k:;tksi kertaa toisen palkmnon tai kolme vahmtaan J,aettua ImImaHa palkltntoa viimeksi mainittujen ansioihin kuuluvat sijoitukset yhteisturnauksessa' 195,1-52, ja akateemisissa kilpailuissa. - Edellä mainituista pelaajista ne joiden nimen jälkeen ei ole paikkakuntamainintaa, ovat helsinkilä]siä. '.. Ni~itykse~t~ j~i ~onikir: ansio~tunut pe~aaja, joka juuri ja juuri ei tayttanyt mlmmlvaatimuksla. ASIa on kmtenkin helppo korjata siten että seura tekee perustellun nimitysesityksen Suomen Shakkiliiton hal~ litukselle. Samalla hyvä~syttiin ehdotus, jonka. mukaan mestariehdokas pelatessaan 1. luokan hittoturnauksessa saa VOItosta kolmen 2,. palkinnosta kahden ja jaetustakin 3. palkinnosta yhden vuoden pit~nnyksen mestariehdokkaanaoloaikaansa, joka normaalisti on kolme vuotta. Tällaisen pitennyksen enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta. Ensimmäinen mestariehdokkaiden turnaus pelataan Lahdessa hellun~ t?:ina eli touko-kesäkuun vaihteessa siellä järjestettävän 1. ja 2. luokan lllttoturnauksen yhteydessä. Lapuan Shakkiseuralle on myönnetty oikeus SSL:n 2. luokan liittoturnauksen järjestämiseen seuran 30-vuotisjuhlaturnauksena huhti-heinäkuun välisenä aikana. Joensuun Shakkikerholle on myönnetty oikeus SSL:n 2. luokan liittoturnauksen järjestämiseen heinä-elokuun vaihteessa. Niilo Antero 0 1 k k 0 n e n kuollut Hän oli syntynyt Oulussa Wn8. Shakinharms,t3lja luvun puolivälin vaiheilta. Nousi 1 luqok ~aan v: Helsingi!1 me?taruustur!?-auksen 2 ~~:n voiton perusteeua, Jonka Jalkeen saa'vutti ennatyksen lutoturnauksllth osallistumisen määr.ässä: Helsinki, 19'47-4'8 Turku, 1949 Tampel.'e, 19M Loviisa, SUOMEN SHAKKI 19'51 Hämeenlinna ja Lovi'1sa, 19'51-52 yhteisturnaus, 19ö2 RHhimäki, '3' Turku, 19'53 ~yväskylä ja Pietarsaari, 1954 Vaasa, Helsinki ja Hanko, 1955 Kouvola (Jossa 1 luokan B-ryhmän voitto ja mestariehdokkaan arvo). Kuului Helsingin Shakkimiehiin. Akateeminen mestaruus v päättyi seuraaviin tuloksiin: 1.-2) Erkki S a h 1 b e r g (HO) ja viime vuoden mestari. Seppo Kaj a n ety) 2', 3.-4) J. Haanpää (ESO) ja D. La,rdot (VN) 1. Kahden pelin ratkaisuottelun mestaruudesta voitti Sahlberg. Hän on syntynyt :, liittyi Hämeenlinnan Shakkikerhoon W5o. ja Yliopistoon tultuaan syksyllä 1951 HSM:iin jossa minimiaja,ssa nousi keväällä 19'52 1. luokkaan. Pietarsaaren liitto'turnaukisen 19,53 (2. palkinrto) ja HämeenlLnnan liiuoturnauksen 1954 (2.-3. palkinto) ja akateeminen mestaruus 19M (2. palkinto) perusteella saanut mestariehdokkaan arvon maa,jiskuussa Helsingin pikapelimestaruus v pelattiin Helsing~n Shakkiliiton järjestämänä uusin osanottaj,aennätyks1n (158 pela'ajaa, jakautuen: Mestanluokka 14, 1 lk. 32" II lk. 36" III lk. 39' ja IV lk. 26, naisten ryhmä 5 ja nuorten ryhmä q). Mestaruusryhmän loppukilpailun tulokset: 1) A. F red (HSM) 4, 2) O. Kaila (SSK) 3% (vo'itti uus1nnassa), 3) K. Ojanen (HSM) 3%, 4) B. Nyren (HYS) 2%, 5) E. Ridala (SSK) 1%. - 1 lk:n lopputuloks'et: 1) G. L 0 v e n (seuraton) 7 (9 ' ), 2) E. Pesonen (SSK) 6,%, 3) D. Lwrdot (Kokkola) 6, 4) R. Nuotio (HSK) 51/z, 5) H. Lindroos (HSK) 5%,6') N. ErikssO'n (HYS) 4. - II lk.: 1) I. LeiJkas (SSK) 9 (9),2) A. Granholm (HSM) 7, 3) J. OV3lskainen (HSK) 51/z. - III lk.: 1) M. Leht ine n (HSV) 9, (11), 2) A. Gustafsson (seuraton) 8. - IV lk.: 1) P. SaI m i (HSK) '8i (9,). - NaiiSet: 1) S.-L. Vu 0 r e n pää (HSV) 4 (4). - NuO'ret: 1) S. Pe l t 0 n e n 41/2 (5). - Seurat: 1) HSM 42 2) SSK 36 3) HSK 28', 4) HYS 118, HSV 13, Gambiitti 5. Pisteitä laskettiin varsi~ naijsten luokktlen 10ppukilipa,Huissa kuudelle parha,alle a,steikon W~5 gc-4, 8-3" 7-2 j'a 6~1 mukaan. ' «Schaekispelets dag«den 16 januari firades i Gamla Karleby med en turnerijng om stadsmästerskarpet i trumspel samt med simultanföreställning. Turneringen om stadsmästerskajpet var synnerligen håi'd, jämn oeh spännande, ja, någon så hård stadsmäst,erskapsturnering har tidi'gare inte iörekommit 1 G3Imla Karleby. överr.8!skningar inträffade i mängd, oeh först efter sis,ta omgången blev det definitiivt klart, ah Derik Lardot för fjärde gången oeh för tredje gången i följd blev stadsmästare. Dessförinnan hade en förbihrad poängjakt ägt rum. Hela 21 spelare deltog i turneringen, oeh då den spelades i: en enda grulpp så räckte den närma,re fyra Hmmar. Redan e:5ter fyra ronder hade samthga spela'i'e fått poängförluster, oeh ställningen i tä,ten växlade därefter praktiskt ta:get för varje rondo Och som nämnt: först efter den si'sta a'v de 2i1 ronderna blev det definiti'vt klart vart segern gick. De bästa resultaten i turner1ngen blev följande: 1)0eh stadsmästare D. Lardot J,8 poäng, 2r-3') B. Krokfors och G. Lågland, båda 17 p., 4) L. Eriksson 160., 5-6) B. Snellman oeh S. Snellman, båda 1:4 p., 7) J. Talus 12% p., 8) H. Lindqvist 12' p., 9') T. Lahti 101/2 p., 10) F. LillsUlnde W p., 11) J. Korhonen 9% p., 12) M. UittO' 8,% p., 13~14) A. MIkkola oeh E. Korhonen, båda 8. EtteI' turneringen tilldelades segraren oeh stadsmästaren Derik Lardot kommerserådet E. Vainios vandringspri's, vilket nu tillföll Lardot för tredje gången i följd oell för alltid. Därefter gay Lardot en simultaanföreställnin, i vilken doek endast sju spelalre deltog. Av de sju partierna, vann LM'dot 3', förlorade 2: oeh srpelade 2 remi. Bra pre:station efter att först ha genomkämpajt oeh vunnit den hårdelste trumpeturnering, som någonsin har spelats i: Gamla Karleby. til

14 (j2 SUOMEN SHAKKI Shakkikerhojen uutisia VUOSIKOKOUKSIA JA SYYSTURNAUSTEN TULOKSIA Edellisen numeron uutiosaston alkulauseeseen viitaten ilmoitetaan, että tällä palstalla julkais'tavaksi halutut kerhouutiset pyydetään lähettämään lehtemme toimituksen osoitteella. Suomalainen Shakkikerho. Syys turnauksen tulokset: 1. lk.: A. K ali i.0 5,%, (6), N. Luostarinen 4,1/2 ja 1. Leikas 4, 2'/B: A. K i via h 0 5% (7), Y. Koskinen ja O. Nieminen 4,%, 3'/A: H. K et 0 ja A. Mä k elä 5 (7), 3jB: V, Ne no ne n 5 (7), S. Peltonen ja O. Tanner 41/2, 4/A: O. K ari s S 0 n 6% (7), R. Hall ja L. Karinpää 4 sekä 4/B: E. P e 1 t 0 n en 6% (7), J. Sälevaara 6, ja L. Salmela 4,V2. Kallio oikeutettiin pelaamaan Kerhon mestaruusluokassa, Römpötti korotettiin 1., Luostarinen ja Nenonen 2'. sekä Karlsson, E. Peltonen ja Sälevaara 3. luokkaan. Ottelussa 1. luokan koepelaajaksi pääsys'tä, Ahonen vottti Kivlahon 1%-%. Kevä-tturnauksiin osallistuu yli sata pelaajaa, mikä tiettävästi on SSL:n alaisten seurojen ennätys. Vuosikokouksessa valittu johtokunta: pj. R. En a r v i, vpj. T. Hankipohja, siht. O. Kaila, tal.h. P. Tarkkonen, kerhomest. H. Kahara sekä 1. Leikas, varal1e P. Kajaste ja kal.h. A. KalUo. Tilintarkas,tajat: O. Nieminen ja S. Helle, varalle O. Pellosniemi. Sha,killinen toimikunta: Kaila-Kahra-Leikas. - H. Kahran siirryttyä Gambiittiin kerhomestariksi ja turnausj ohtaj aksi valitten 1. Le i kas, shakilliseen toimtkuntaan P. Tarkkonen. Helsingin Shakldklubi Johtokuntaan entisen pj:n kieltäydyttyä ehdokkuudesta Helge H i n d s t r ö m (pj.), Veli U. Mustonen (varapj.), Nils von Essen (siht.), T. Rindell (rah.h.), A. O. Winter (kal.h.), Reino Nuotio, Jarl PalaS'to vakinais,ina ja Paavo Lihtonen Bertel Lönnblad varajäseninä. Tilitarkastajiksi J. Holopainen ja A. Pyykkönen. Syysturnausten tulokset: 1. lk.: A. Pyykkönen 7Jh (10), H. Brandtberg 7% (hävisi vertailun), P. Lihtonen 6%, J. Holopainen 6. N. von Essen 5Jh, A. Winter 5, B. Lönnblad, R. Erämetsä ja H. Lindroos 4% jne. Koepelaaja Lindroos korotettiin 1. lk:aan lk:.: E. Aaltio 7% (100), S. Aaltio 7Jh (hävisi jatko-ottelun), A. Kiviaho 6'Jh jne. E. Aaltio korotettiin koepelaajaksi 1. lk:aan lk.: J. Ovaskainen 8Jh (lq.), J. Bassin 7%, K. Hyppönen 7, G. Söderlund 6 jne. Ovaskainen ja Bassin korotettiin koepelaajiksi 2. lk:aan (edellinen suoraan 4. lk:sta!), ja Hyppönen sai korotuksen 3. lk:aan. Kaakkois-Suomen Shakkipiirin joukkuemestaruus Kouvolassa, päättyi tuloksiin 1) Kotkan Työväen Shakkikerho 21%, 2) Imatran Shakki " 3) Haminan Shakkikerho 15'1f2, 4) KouvolHllJ Shakkikerho 15, 5) Karhulan Työväen Shakkikerho 10%, 6) Kotkan Shakkiikerho 9%. Turnauksen ylituomarina toirni J. VesteriJnen. Satakunnan m~s:taruus päättyi mesta,riehdokas Pekka Aho sen voittoon tuloksin: 1) P. Ahonen 5 (7), 2,) T. Rintala (Pori) 4Jh, 3'-4) R. Ormanto (Pori) ja O. Lampela (Rosen}ew) 4, 5,) Y. Hartikkala (Rauma) 3%, sitten V. Rieskjärvi (K:okemäki) 2,% (1), L. Vuorinen (Pori) 2 ja K. Koivula (Rauma) ljh. 2. luokan voi~ttji a!lus,ta loppuun asti johdossa ollut O. He t moi e h t 0 (Pori) 6 (7) jäljessään E. Lehikoinen (Rauma) 5Jh, R. Pohjonen (Rosenlew) 5, O. HuruIa (Tyrvää) 4, K. Parnola (Rauma) 3. H. Ketola (Kokemäki) 2Jh, O. Niemimaa (Rauma) 1% ja V. Virtanen (Noormarkku) Jh. Kemin mestaruusturnaus päättyi mestariehdokas A. Ruonalan voittoon 41/2 pisteellä 5:s:tä seuraa'vina L. Ruonola 4, T. Kovasiipi 3112, K. Paananen 1%, M. Kotkanswlo 1 ja W. O. Henriksson (joutui työesteiden vuoksi keskeyttämään) 1f2. SUOMEN SHAKKI "., v;) V:n 19M tasotuspelisarjan voitti 8 kuukausikierroksen jälkeen shakkimestari Aki Lahti 317'% sijapisteellä (810), seuraavina J. Ovaskainen 3,1,8, A. Kiviaho 301J2, J. Sneitz 2!9'Jh jne. - VUM. Helsingin Shakkimiehef Pj :ksi edelleen yksimielisesti F. L a i t i ne n, jolla tämä 'tehtävä on ollut kerhon perustamisesta eli v:sta 1941 alkaen. Johtokunnan muu kokoonpano: A. Laine (varapj.), T. Rissanen (siht.), K. Birn (tal.h.), O. Kjellberg (kerhomest.), T. Dahlman (turn.j.), E. Lehtinen (kal.h.) ja K. Reinikainen (kirj.h.). Varajäseniksi johtokuntaan: K. Tanhuanpää ja T. Tuovinen. Tilintarkastajiksi A. Granholm ja A. Lehtinen varalle T. Vanhanen ja E. Heikkonen. Syyskauden päättäjäistilaisuus ja palkintojen jako ravintola Vanhassa Roobertissa 5,. 2. Syysturnausten tuloksia: 1. lk: 1. Kanko ja O. Vikman 7' (9,), H. Tverin ja A. Vahtera 6,; 2. lk /A: E. Tolvanen 6. (8), K. Ahonen 5% ja A. Kulmala 5 sekä 2 lk./b: T. Tolvanen 5 (60) ja A. Granholm 4112; 3. lk: A. Puumanen 12 (13), P. Saikko ja A. Laine 8%, E. Lehtinen ja U. Hänninen 8'; 4. lk: E. Lahtinen 4 (4,) ja K. Virtanen luokan ryhmävolttajien veljesottelu päättyi vanhemman eli E. Tolvasen hyväksi 2-1 ja hänet korotettiin 1. luokan koepelaajaksi. 2,. luokkaan korotettiin kaikki mainitut 3. luokan pelaajat ja 3. luokkaan E. Lahtinen min. tasoituspikapelin tulokset: T. Nurminen 19%, A. Granholm 18Y2, R. Nissinen 17, T. Tolvanen 17, A. Vahtera 160, T. Rissanen 15,112, K. Tanhuanpää 15 ja K. Ahonen 14. Pikapelin kausimestareiksi eri luokissa tulivat: M-l lk: A. Fred, 2. lk: T. Tolvanen, 3. lk: O. Kjellberg ja 4. lk: E. Collin. - T. R. Helsingin Shakldliitto Vuosikokouksessa läsnä kaikkien 10 jäsenseuran edustajat yhteensä 64'6 ( lisä-) äänellä. Kokouksen pj :ksi valittiin tri K. Mölder. Hallitukseen valittiin: pj:ksi edelleen yksimielisesti Gerh. Li n d s t r ö m ja äänestyksen perusteella T. Dahlman (6,66 ääntä), K. Mölder (597), R. Nuotio (554) ja O. Kaila (554) sekä varajäseniksi F. Laitinen (5540) ja B. Breider (449). Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti P. Tarkkonen ja G. Mecklin, varalle G. Stude ja T. Rindell. GambiH Pj :ksi Gerh. L i n d s t r ö m, johtokuntaan E. Lönnqvist, B. Ellenberg, H. Ohlström, E. Söderlund, G. österlund vakinaisina, rouva Meri Fager, H. Koskinen ja G. Stude varajäseninä. Tilintarkastajat: I. Suominen ja V. Lamminaho. Helsingin Työväen Shakkikerho 24. L Pj :ksi V. S 0 r r i, varapj. K. Marttinen, jäseniksi N. Säilä, A. Jakobsson, M. Erkkilä, L. Palomaa ja A. Saario vakinaisina, O. Sillanpää, P. Mantila, P. Rantanen ja I. Loikkanen varajäseninä. Tilintarkastajat: Hj. Kalliomäki ja M. Laaksonen vakinaisina. A. Siro ja V. Tiilikainen varalla. Vuosikokouksen jälkeen jaettiin syysturnausten palkinnot. Seuraavassa muutamia parhaimpia tuloksia eri luokissa: M-I. lk. kerhon mestari v V. P u 1 k k i n en 7% (81), U. Laakso 7, H. Honkanen ja V. Palomaa 6, 1. Ik. 1. Loi k k a n en 6 (7), O. Saarinen, O. Ranta ja A. Jakobsson 5, 2/A J. Salo 6'Jh, N. Säilä 6', P. Hietanen ja E. Lahti 5%, 2/B R. K 0 t i 1 a i ne n 6 (ehdotetaan korotettavaksi 1. luokkaan), S. Tuutti ja V. Butkewitsch 4%, 3/A O. K.e t t u ne n ja A. M a n t i 1 a 8 (korotus 2/B:hen), U. Klen 7'Jh ja M. Manninen 6%, 3/B T. P a a s 0 ne n 6 (korotus 2'/B:hen), A. Viljanen ja G. Vinberg 4, 4/1 E. H a a pan i em i 9%, E. Päkki 8Jh (molemmille korotus 3. luokkaan), R. Heikkilä, P. Jalo ja J. Eerikäinen 7, 4/2 M. Kai n ula i n en 5 ja M. Rutanen 3lJ2 (molemmille korotus 3. luokkaan), 4/3 V. S ä k k i 7, V. Junnola ja V. Varonen 61/ 2 (kaikille korotus 3. luokkaan) sekä 414 E. K 0 s k ei a ja M. Aho n i e m i 31f2. Syyskauden pikapelikilpailun voitti V. Pulkkinen 32 pisteellä seuraavina K. Mart.tinen 24: ja V. Palomaa 2,2:1/2, 2. luokassa A. H a usa , 3 luokassa M. P a a s i p u r 0 17Jh ja 4. luokassa M. MoI i n 12% pisteellä. Helsingin Yleinen Shakkiseura Pj:ksi edelleen tri K. MöI der, varapj. G. Mecklin, siht. K. Lemidakis, rah.h. K. Kinnunen, kirj.h. K.

15 SUOMEN SHAKKI Linden, kal.h. G. Mayer, jäseniksi N. Eriksson, A. Marganavicius, M. Försti, T. Salo, I. Niemelä, E. Nikki ja L. Sarpaniemi. Syysturnausten palkinnot jakautuivat seuraavasti: M-l. lk. 1. :-:yhmä: S. K ukk 0 n e n ja B. Ny r e n 7\12 (9'), T. Salo 7, I. Niemelä 6, K. Lembidakis ja P. Jäppinen 4 sekä 2. ryhmä: H. Li i pol a ja 1. SoI i n 7, M. Försti 6, O. Hautamäki 5, ja K. Kinnunen 4,; 2. lk.: U. M u r t 0 v a a r a 8\12 (13), T. Jokela ja N. Vorobjeff 8, H. Svärd 7%, B. Kuhlberg 6112, K. AUira 6, ja S. Lahti 5,; 3. lk.: E. N i k k k i 8% (9), V. Miettinen 7, W. Zaitzott ja U. Laaksonen 6, sekä J. Kaskenmäki 5, ja 4. lk.: M. H ö r h am m e r 11% (13), T. Wahlroos 11, E. Wennerström 81\12, J. Solin 8, J. V. Salonen 7%, O. Hilkos 7 ja M. Ollila 6.. Parhaassa luokassa mestareista vain I. Solin pääsi S. Kukkosen, B. Nyrenin ja H. Liipolan kanssa ottelemaan ns. Hörhammerin maljasta. E. K a r tt u n e n ja P. J ä p p i n en saavuttivat koepelaajien tavoitteen ja korotettiin 1. luokkaan. 1. luokan koepelaajaksi korotuksen sai U. Murtovaara, korotuksen 2. luokkaan E. Nikki ja V. M i e t t i n e n sekä 3. luokkaan M. Hörhammer ja T. Wahlroos. Shakki-Propaganda-Schack Pj :ksi Gerh. Li n d s t r ö m (Hula), jäseniksi E. Tanner (Posti), L. Vilske (Poliisilaitos), T. Jaaramo (Verovirasto), L. Melen (Alko), N. Wikberg (Stockmann) ja G. österlund (Kone) vakinaisina, E. Verkka (Weilin & Göös) ja E. Lindbäck (Metalliteos). Tilintarkastajat: L. Mäkelä (Poliisilaitos) ja A. Nyström (Weilin & Göös), varalla E. Ertimo (OTK) ja K. österlund (Suomi). Hels;;ingin Rautatieläisten Shakkikerho (2IQ-v. juhlakokouksena). Pj :ks] V. R e i n i, varapj. B. Breider, siht. M. Leirikangas, rah.h. M. Holopainen, jäseniksi E. Fri, T. Kahilainen, A. Ahlgren vakinaisina, R. Taimela ja E. Salminen varajäseninä. Tilintarkastajat: J. Olenius ja K. Halonen. - Vuosikokouksen jälkeen jaettiin syysturnausten palkinnot: 1. lk.: O. Ja 1 a s k 0 s k i 5% (8), R. Mänd 5, B. Breider 4\12 ja M. Leirikangas 4; 2. lk.: J. Ole n i u s 4% (6), K. Neuvonen 4, E. Fri 3 sekä 4. lk.: P. VaI k a m a 6 (8), A. Virtanen 5, E. Kapanen ja E. Hukkanen 4. Tasoituspikapeliturnausten parhaat olivat: K. Ne u von en 251/::, B. Breider 24% ja M. Holopainen 2'0. Käpylän Yleinen Shakldkerho Pj:ksi E. Vi r t a n e n, varapj. H. Puukko, siht. A. Näsimaa, jäsenet L. Bärlund, M. Toivonen, E. Lehtonen ja T. Peltoniemi. -- Samalla jaettiin syysturnauksen palkinnot: I-II lk.: 1) U. La a k S 0 5% p. (6), 2) J. Havunen 4,\12 p., 3) E. Toivonen 4 p. UI lk.: 1) Y. H ir vi 4% p. (5) (korotus), 2) L. Bärlund 4 p., 3) A. V. Söderström 3 p. IV lk. I-ryhmä: 1) M. K i 1 p i ne n 5,% p. (6) (korotus), 2) V. Koskelin 4 p., 3) H. Lilja 3% p. IV Ik.jII-ryhmä: 1) A Borenius 6, p. (7) (korotus), 2) P. Nieminen 6 p. (hävisi uusinnan), 3) O. Linna-aro 5 )J. IV luokkaan lahjoitetun kehoituspalkinnon, josta kilpailivat ryhmien voittajat, voitti M. Kilpinen. Erikoisshakkikerho, joka Helsingissä viime syyskesällä perustettiin on nimensä mukaisesti pyrkinyt järjestämään shakillista erikoisohjelmaa: esitelmiä, keskustelu1ilaisuuksia, keveitä simultaaneja yms. Esitelmistä mainittakoon fil.maist. Bertil J 0 h a n S s 0 n i n pitämä «Psykologin sana hyvistä ja huonoista shakinpelaajista«, joka perustui esittäjän v suorittamiin testauksiin ja on tästä aiheesta ensimmäinen julkinen esitys Suomessa. A. Salo il a n esitelmä aiheesta «Maailman shakkilehdistö«, joka n. 5,0 shakkilehden havainnoittamana antoi läpileikkauksen maailman shakkilej1distöstä. Varhaisimpana näytteenä oli «Schach Freunde«vuodelta 18>61. - Vuosikokouksessa pj:ksi edelleen L. Oja n e n, varapj. E. Jylhä, siht. B. Johansson, rah.h. K. Manninen, k,al.h. J. Oksanen. Turun Työväen Shakkikerho (pvm. puuttuu) F. Seleniuksen johdolla. Pj :ksi Alku L e h t i n en, varapj :ksi Eino Perho, siht. Turo Kerppo, varalle Olavi Alho, tal.h. K. Lindström, jäsenkirjuriksi A Aaltonen, kal.h. SUOMEN SHAKKI ]\1[, Lundahn, jäseniksi Aulis Alin ja E. Hermansson. Veikkausasiamieheksi Vilho Koivisto, yleisturnausvalvojaksi T. Kerppo, ohjelmatoimikuntaan K. Arasola, A. Kuivasto ja A Sälö. Päätettiin ottaa vastaan Turussa pääsiäisenä 19'55 pelattava Työväen Shakkiliiton liittoturnaus. Tiiintarkastajat A. H. Ruusunen ja T. Ursin, varalle T. Keton~.~ ja U: Sandsten. Vapaajäseniksi valittiin 18 jäsentä Ja kokouksen paatteeksl nähtiin ainoalaatuinen värielokuva «Shakkihullu«kuvaajan Pentti Saarisen esittämänä. Filmissä esiintyjät ovat kerhon jäseniä. Syys turnausten tuloksia: Mestariluokka 1) ja kerhomestari T. Kerppo 7 (10), 2) K. Arasola 61f2, 3) O. Saimaa 5%, 4),v. Valtonen 4, 5) A. Lehtinen 311/::, 6) Aatos Alin 31/2. Turnaus pelathm 2. klerrokslsena luokka: 1) K. Rannanjärvi 7 (9'), 2) Olavi Alho 6, 3) T. Ketonen 6, 4) HJ. Lehtiö 40 5) T. Ursin 41/2, 5) T. Helenius 41/ luokka: 1) O. Kanervo 81/z"' (11), 2) A. Aaltonen 8%, 3) H. Hautala 8, 4) A. Sälö 7,.~) A. Jussila 6, 6) A. Rönnblad 6>, 7) H. Hilden luokka A: 1) A. Osterman 6 (9), 2) H. Suikkanen 6, 3,) J. Helstola 6, 41) R. Aalto 5% luokka B.: 1) Aulis Alin 5% (7), 2) Oiva Alho 4'%, 3) U. Haavisto 4, 4) T. Siven 4. - Alin korotettiin 2. luokkaan. - 4/A.: 1) M. Elmeranta 9 (11), 2,) E. Saikko 8112, 3) F. Nurmi 7, lähinnä O.. Leppänen ja J. Piet.iläinen /B.: 1) E. Käkönen 9% (11), 2) K. KUlvasto 9, 3) A. Kallemen 8, 4,) E. Hillilä 7, 5) O. Westerlund 7 ja 6) Y. ~al.tonen /C.: 1) f'i. Hedman 8% (9) 2) R. Vilander 7%, 3!) V. Rahlkamen 5" 4) E. Granqvlst 5, 5) S. Seppälli 4\ luokkaan korotettiin M. Elmeranta, E. Käkönen, A. Hedman, E. Saikko, K. Kmvasto Ja R. Vllander. VR:n shakki Tampereella Edustettuina 12 :sta jäsenkerhosta 5. Pj:ksi Veikko R e i n i (Hki), varapj. M. Laisaari (Hki), jäseniksi B. Breider (Hki), L. Ahti, T. Lehtimäki (Tampere), K. Jalo (Turku) ja A. Kaasalainen (Riihimäki) vakinaisina, Veikko Lilja, B. Korenius (Tampere), E. Salminen (Hki), P. Räsänen (Turku) ja E. Kämäräinen (Kaitjärvi). - V toimintasuunnitelmaan otettiin joukkuemestaruuskilpailu, jonka järjestäminen jäi johtokunnan tehtäväksi. V. 19>5,6 mes'taruusturnaus annettiin Turun Rautatieläisten Shakkikerhon järjestettäväksi ja seuraava liittokokous Tampereelle. - B. B. Forssan Shakkikerho Johtokunnassa ei muutoksia: N. Å 1 g r e n (pj.), A Koivula (varapj.), K. Salonen (siht.), T. Väkevä (tal.h.), M. Pippingsköld, E. Suominen ja A Veisto. Syysturnaus, ryhmä A: 1) E. Suominen W1/:: (14), lähinnä R. Willberg ja A. Veisto. Ryhmä B: 1) E. Polso 13. Ryhmä C: 1) M. Vuosi ja A. Maijola 9%. Pikapeliturnaus: 1) S. Kulmala,. - A. Haapajärven Shakkikerho Pj :ksi edelleen Olavi P e 11 il k k a, siht. Kauko Kumpula, johtokunnan mu1ksi jäseniksi 1. Rantala, M. Pellikka, E. Kujala, P. Tuomikoski ja O. Väisänen. Syysturnauksen tulokset (palkinnot jaettiin v.kokouksessa): A-sarja: Ilmari Rantala 7, Matti Pellikka 4, E. Kallinen 3%. B-sarja: J. Kokkila 4, R. Niittykoski 21%, M. Puurula 2\12. - K. K. Hämeenlinnan Shakkikerho pj:ksi K. S i p i, varapj. V. Savolainen, siht. E. Vaittinen, jäseniksi M. Siren ja N. Kopra vakinaisina, A. Kuusinen ja O. Suuronen varalla. Syysturnausten tuloksia: 1. lk.: J. HeI e n i u s 8, V. Teeriaho 6%, L. Colliander 6, A. Hurme 4\12 ja V. Savolainen 3%, 2. lk.: O. Suu ron e n 81f2 (10), K. Sipi, K. Rantanen ja H. Kajander 6% sekä T. Lindberg lk.: H. N u r m e s n i e m i 8\12 (10), Y. Suuronen 7112, A Kuusinen 6%, K. Väänänen ja S. Haltsonen 6, A Lemmetyinen ja E. Helminen 5, 4. lk.: A-ryhmä: R. La uni e m i 6 (7), S. Lehtonen 51/::, R. Leino 5, M. Jokinen 4 ja M. Huovila 3 sekä B-ryhmä: M. M u s t 0 ne n 6 (7), L. Savilahti 51/::, E. Leppänen 5, H. Olkinuora 4, P. Akkanen ja O. Salo 3. Luokkakorotuksen saivat O. Suuronen, H. Nurmesniemi ja Y. Suuronen, R. Launiemi, S. Lehtonen ja M. Mustonen.

16 SUOMEN SHAKKI Lamminpään Shakkimiehei Johtokuntaan: Väinö Saa r i (pj.), H. Miettinen (siht.), M. Järvinen (rah.h.), A. Montonen, S. Hietala, O. La,akso vakinaisina ja O. Koskinen, K. Valkama varajäseninä. Kokouksen päätteeksi ojennettiin entiselle pj :lle H. Miettiselle palkinto esimerkillisestä toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Syysturnauksen tulokset: lk.: A. Montonen 14 (15), K. Valkama 12~, O. Laakso ja V. Saari (kaikille korotus 2 lk:aan), V. Ojanen 11%, S. Hietala 10, H. Miettinen 9', M. Järvinen ja R. Kivisalmi 8% jne. (Ojanen ja Kivisalmi korotus 3 lk:aan.) - A. M. Kemijärven Shakkikerho Pj :ksi E. H yöt y n i e m i, varapj :ksi M. Martikainen, siht. Y. Kuivalainen, tal.h. L. Paahtama, jäseniksi Y. Kotka vakinaisena, V. Sinervo ja V. Myllymäki varajäseninä. Riihimäen Shakinystävät 2'7. 1. Pj:ksi vankilanjohtaja, maist. P. A i :i älä, siht. O. Paronen, tal.h. V. Pöysti, jäseniksi E. Räsänen ja V. Koskineva vakinaisina, L. Lappalainen ja T. Paunila varajäseninä. T'ilintarkastajiksi K. Laaksonen ja P. Ahonen. Espoon Shakldkerho Viljo Tirkkosen puheenjohdolla. Pj:ksi edelleen kaupp. K. W a h 1 s ted t, muun johtokunnan kokoonpanoksi muodos'tui: U. Hovilainen varapj., K. Sundell siht., N. Barck tal.h., O. Soiniittu, A. Väänänen vakinaisina, A. Ahlfors ja Boström varajäseninä. Joensuun Shakkikerho Tauno Hailan puheenjohdolla. Pj:ksi Veli K ui vai a i n e n, varapj. Mauno Rinne, kerhomest. Osmo Kuivala,inen. ta1.h. Risto Pukkala, kal.h. Kauko Ahola, varajäseniksi N. Lönnqvist ja H. R.enkonen. Tilientarkastajat: E. Nielsen ja J. Huttunen. Dip.ins. Risto Enarvin kunnialpalkinto v:ksi 1955 päätettiin antaa Arvo Markolalle. - Kerhon jäsenmäärä vuonna 19'5'4 oli 50. Jyväskylän Shakkikerho (pvm. maininta puuttuu). Pj. Urho A r h i 0, varapj. V. Saloheimo, siht. Sauli Korhonen, rah.h. A. Sarkkinen, jäsenmaksujen kerääjä E. Korhonen, turnaustoimikunta V. Niemi, O. Puhakka ja A. Granlund. Para.isien Työväen Shakkikerho Pj :ksi Erik H ö g 1 u n d, varapj. Aaro Tähtinen (joka myös edelleen hoitaa rah.h. ja suomalaisen kirjeenvaihdon), siht. N. Vuorinen, jäseninä K. Karlsson, N. Karlsson vakinaisina, H. Söderblom ja R. Karlsson varajäseninä. Syysturnausten tuloksia: II lk.: 1) R. Ekblad 41/2 (6), 2,) A. Lind 1 3) P. Rosenlund 3112, 4) Eskil Höglund 2%, 5,) N. Karlsson 21/2. - III lk.: 1) K. Karlsson 71/2 (8) (korotus 2 lk:aan), 2) H. Söderblom 51/2, 3) A. Malmberg 5, 4) O. AllEm 5, 5) T. Granlund 4. IV lk.: 1) K. Granqvist 6 (7), 2) N. Vuorinlen 6, 3,) R. AllE'm 5, 4) E. Karlsson 4, 5) R. Lindgren 2. Granqvist ja Vuorinen korotettiin 3 lk:aan. - A. T. Viialan Shakkikerho (lo-v. juhlakokouksena). Pj:ksi Vilho Saar i s t 0, varapj. Soini Lehto, siht. Leo Kanerva, tal.h. Reino Paalanen, jäseniksi Heimo Ahokanto vakinaisena, Antti Vesanen ja Pentti Lehto va,rajäseninä. Tilintarkastaja,t: Leo Vehmas ja A. Kiviniemi'. Kokouksen päätteeksi jaettiin v palkinnot seuraavasti: pikapeli 1) L. Kanerva 14, 2) V. Saaristo 14, 3) P. Lehto 14, 4) A. Kiviniemi 9. Toijalan, Säterin, Valmetin ja Aaltosen kenkätehtaan joukkueita vastaan pela'tuissa 8:ssa ottelussa olivat parhaat 1) P. Lehto 5%, 2) A. Järvinen 5%. Erkki Teppo lahjoitti loi-v. turnausta varten palkinnon sille oman kerhon pelaajalle, joka 2 lk:ssa saa parhaan sijoituksen. - L. K. Toijalan Shakkikerho (pvm. puuttuu). Pj:ksi edelleen fiuri V. SaI o n e n, varapj. E. Backlund, siht. E. Räsänen, rah.h. M. Järvinen, kal.h. E. Keinonen, jäsen M. Leinivaara, varajäseninä M. Pernu ja S. Stenman. Vuosikokouksen jälkeen suoritettiin v turnausten palkintojen jako. Pikapelimestari M. La h t i n e n, suurturnauksen voittaja ja kerhon mestari E. Räsänen 12' lähinnä V. Salonen 11 ja M. Leinivaara 8%, joka myös sai parhaan C-luokan pelaajan palkinnon D-luokan palkinnon joutuessa M. P e t t e r qv i s t Dl e. Suomen Keskusshakkiliiito. Pj. K. Mölder, Hki, Taivaskalliontie 4 a B 3 (6,133'8', ko. 79,23'817). Siht. O. Kaiila, Hki-Lauttasaari, Haahkati,e 13 A 5 (674522). Postisiirtotili 1905,81. Suomen ShakkiliiUo. Pj. P. Lihtonen, Hki, Fredrikink. 60 A 24 (447075). Siht. O. Kaila (kts. SKSL). Ruots.siht. Gerh. Undström, H:fors, Kaserng. 8 D (12191, hem 35342). Tal.h. F. Laitinen, Hki, P. Roober Hnk. 2 (4.19,960<8). PosiisiirtotiE 5,920. Työväen ShakkiliiUo. Pj. Unto Laakso, Hki, Mäkelänkatu 816. P. 180 (13551/41 to, 79'45'89' ko). Varapj. M. Laaksonen, Kotka, Kotkankatu 9 (I1l1). Siht. M. Laaksonen, Hki, 3 linja 2'0. B. 33 ( ko). Tal.h. Esko Virtanen, Hki, Pohjolank. 3'0' (792306). Postisiirtotili VR:n Shakki (Rautatieläisten Shakkiliitto). Pj. V. Reini Hki, Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo 4 C 3. Suomen Tehtäväniekat. Pj. A. Rautanen, Hki, Oikokatu 6, A 5. Siht. M. Myllyniemi, Hki-Otaniemi A 23 (461001/2.08). Postisiirto Akateeminen ShakkiliiUo. Pj. E. Karvonen, H:ki, Nervanderink. 7 B (Järviö, 44>~724). Siht. S. Kukkonen, Kauniainen, Vanha' Mankkaa puh. (84J21l>921). Helsingin Shakkiliiiio. Pj. Gerh. Lindström, Hki, Kasarmink. 8 D (3'5,34 ' 2). Siht. R. Nuotio, H:ki, Vuoriko 3, / Elrt (215'156'). Alkon Shakkikerho. Pj. Mel!~n, Hki, Vironk. 11 B 24 (66360 to). Siht. P. Haatainen, Hki, Isokaari 2 B 23 (30781/289 to, ko). Pelaa: Itämerenk. 51 ma ja to Helsingin Shakkiklubi. Pj. H. Hindström, Kauniainen (126U to, 841-2,15 ko). Siht. N. von Essen, Hki, Sepänkatu 15 B (13143 to, 6,2312, kojo Pelaa: Iso Roobertink. 3'6 D 5,1 ma ja to Helsingin Shakkimiehet. Pj. F. Laitinen, Hki, P. Roobertinkatu 2 (28484 to, 49960>8 kojo Siht. T. Rissanen, Hki, Lauttasaari, Isokaari 20 A 2,2, (25,062 to). Pelaa: Ruotsalainen Tyttölyseo, Bulevardi 18 ti ja pe 19~2:3,. Suomalainen Shakkikerho. Pj. R. Enarvi, Hki, Museok. 36, Basis (49955,0). Pelaa: Mikonkatu 3, ray Perämies ke ja pe 18,30. e Helsingin Työväen Shakkikerho. Pj. V. Sorri, Hki, Agricolank. 7 (6'74'284). Siht. M. Erkkilä, Hki, Mäkelänkatu 8 A 3 (758.02). Pelaa: Siltasaarenk Elannon ravintola 2 kerro ma ja to. Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pj. K. Mölder. H:ki. Taivaskalliontie 4 a ( , ko 7912mm. Siht. K. Lembidakis, Ki,lo (841-5f84,3, ko. 84-5M7). Pelaa: Mikonkatu 3 Ra,vintol.a Perämies ma ja to 18.45~ Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. Eero Salminen, Hki, Mannerheimintie 94 D 90. Siht. K. Neuvonen, Hki, Pengerkatu 4 D 54. Haminan Shakkikerho. Pj. Johannes Nyrkiö. Kirj.vaihto A. G. Ojanen (1281 ja 1578). Molempien os. Hamina. Pelaa: Kahvila Pirkka ti ja pe Hämeenlinnan Shakkikerho. Pj. K. S~pi, Parolantie 1 A 8 (to 3M1). Siht. E. Vaittinen, Imatran Voima (2921/24). - Pelaa: Kansalliskerho, Sibeliuksenkatu 2 ma 19,--23 '. Hämeenlinnan Työväen Shakkikerho. Pj. E. Salo, Linnank. 1. Siht. A. Liukka, Kaltuma D 57. Pelaa: Työväentalon kerhohuone, 3 kerro to 18,30 ja su 15. Iisalmen Shakkikerho. Pj. Eino Heilimo, Iisalmi (330). Pelaa: Savonk. 212 Säästöpankki ke 18. Imatran Shakki -48. Pj. In8. E. Lindblom, Imatran Voima Oy. (1370 ko 1371). Siht. O. Jonsson, Imatra, Rautatehdas B 97 (5.021). Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe. Jakobstads Schackklubb. Pj. E. Sjöholm, Pietarsaari, Loveret 1 (43). Siht. B. Grönroos, 1sok. 15 (156,). Pelaa: Strengbergin juhla,s. ti Joensuun Shakkikerho. Pj. Veli Kuivalainen, Kukkolank. 2. (3:5178). Siht. R. Pukkala, Kirkkok. 7 (216,12,). Pelaa: HotelJ~ Pielishovi ma Jyväskylän Shakkikerho. Pj. J, Yliselä. Jlä, Kauppak. 5 (4149, ko 4321). Siht. O. Puhakka, J:lä, Majavankuja 11. Pelaa: Kauppakatu 35, Kauppalaisseura (1.011) ma 18. Kajaanin Shakkikerho. Pj. F. W. Lepanto, T'ehdask. 2 (Kajaaniyhtiö:

17 to 316, ko 344). Siht. H. R. Hyvönen, Kauppak. 3, Osuusteurastamo (2712.) Pelaa: Seurahuone to Karhulan Työväen Shakkikerho. Pj. A. Kiviharju, Karhula, Otsola. Siht. M. Puustinen. Pelaa: Karhulan Tehtaan Sosiaaliosasto ma 17, Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Vesterinen, Keskik. 5 A 5 (3041/47 to). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Hotelli Kymen Kartano ma ja to Kokkolan Shakkikerho. Pj. K. M. Uitto, Pitkänsillank. 33 B. Siht. E. E. Korhonen, Pitkänsilla:nk. 33 A. Pelaa: Hotelli Seurahuone ma ja pe Kofkan Shakkikerho. Pj. V. Hietanen, KaP _0la 557 (ko 13544, to 11140/268). Siht. ja rah.h. O. Tikka, Tullikamari. Pelaa: Tehtaankatu 7 Tilihalli ma ja to Koikan Työväen Shakkikerho. Pj. Taisto Kallio (1111). Siht. K. Hakala, Kotka, Puistohe 6 as Pelaa: Tehtaank. 19 su 11-14, ti ja ke Kuopion Shakkikerho. Pj. M. Ryynänen, Kasarmialue (sarja 4701). Siht. L. Tikkanen, Maaherrank. 37 A 25 (to 4441 sarja). Pelaa: Kaupunginhotelli ti 18, Lahden Shakkikerho. Pj. L. Harju Aleksanterink. 31 A 53. Siht. P. Simonen, Launeenkatu 4'2. Rah.h. J. Oranne, Hämeenk. 10. Pelaa: «Konserttitalo«ti ja pe 118~23. Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 5081/17). Pelaa Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to Lamminpään Shakkimi.eheJ:. Pj. Väinö Saari, Tampere, Litukank. 12 (67'87). Siht. H. Miettinen, Lamminpää, Voima. Pelaa: Osuuskunan talo to Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. KaIpa, P. K. Asuntola (914). Siht. P. Valpas, Kouluk. 47 A 5 (02). - Pelaa: Hotelli Patria ma Lapuan Shakkiseura. Pj. V. Talosela, Lapua, Koulukatu. Siht. P. Siikanen. Lapua Ritamäki. Mikkelin Shakkikerho. Pj. K. Teräsalmi, Hallitusk. 3 B 17 (425). Pelaa: VPK:n kerhohuoneisto ma ja to klo Paraisten Työväen Shakkikerho - Pargas Arbe:tares Shacklubb. Pj. 75:- Erik Höglund, Prästgårdsmalm 9 B. Siht. N. Vuorinen, Brunsdeld. Pelaa: PK Oy:n kerhohuoy.le ma ja to 18,--22. Mäntän Shakkikerho. Pj. K-E. Ehnwall, Mänttä, Mäntylinna B 8. Sihteeri M. Kaivos, 1. piiri. Pelaa: Mäntän Klubi ti 18,30, Ammattikoulu to 18,00. Riihimäen Shakinystävät. Pj. P. Aijälä. Siht. O. Paronen, Riihimäki, Sako Oy. (3376). Tampereen Shakkiklubi. Pj. K Kulmala, Tukku Oy. Sihteeri P.-E. Aalto, Tekn.opisto. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenkatu 26 ti ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Pispalanrinnetie 18. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaihto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Työväentalo, Teatterilämpiö. Tampereen Lentokonetehtaan Shakkikerho. Pj. Yrjö Kivipensas Härmälä, Nuolialantie 29. Siht. Erkki Helander, Tampere, Toivio. Toijalan Shakkikerho. Pj. Veikko Salonen (371). Siht. Erkki Räsänen, Kuurila. Pelaa: Rautatieläisten lukusali ti klo Turun Shakinystäväl. Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, Puolalanpuisto 1 BIO. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. A. Lehtill1en, Veilstämöntori 2. Sj,ht. T. Kerppo, Kristiill1ank. 5 (12190), kirjeenvaihto s~hteerille. Pelaa: Mu;lt,w~erunk. 5 (110347) ma, ke, pe 18-23, ja su 12~li!~. Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 14 (2796 ko 2567). Siht. K. Vahevaara Karjalank. 11 (ko 3891). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 19 (3287). Viialan Shakkikerho. Pj. V. Saaristo. Siht. ja kirjeenvaihto Leo Kanerva, Viiala, Viilatehdas (130). Ylisiaron Shakkikerho. Pj. Jaakko Maijala. Siht. Jussi Kanerva. Osoite: Ylistaro kk. KANERVAN KIRJAPAINO OY - LAHTI 1955

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja

SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja A I~ I~ I Suomen shakkimesl:aruus 954: Kuva palkiniojenjakotilaisuudesta. Eturivissä vasemmalta: A. Fred. J. Solin. O. Kaila. T. Salo, H. Koskinen. Takana: K. Marttinen (iurnaustoimikunnan pj.), O. Katajisto,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki.

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 95 J ~ / L OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. l~. ==... ir Shakkifiittojen palsta SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO Shakkiolympialaistemme

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS:

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS: SUOMEN SHAKKI N:o 5 ELO KUU -~ AKATEEMI~EN MAAOTTELU HOLLANTI-SUOMI:. pöydän peli O. Kaila-J. J. Oosterwijk Bruyn (oik.) alkamassa. Katsojat vasemmalta: B. W. Bekker, J. C. Sorgdrager, Suomen Keskusshakkiliiton

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

suot/len 1-1 A,<,<, SUOMEN SHAKKILIITON VUOSIKOKOUS Tervetuloa Shakkikotiin! _... -...-----------------------------------

suot/len 1-1 A,<,<, SUOMEN SHAKKILIITON VUOSIKOKOUS Tervetuloa Shakkikotiin! _... -...----------------------------------- 3uom(ln SHAKKI Kaksi Neuvostoliiton mestaria pelaamassa, oikealla nykyinen M. TaI ja vasemmalla: viimevuotinen M. Taimanov. Talin lakana oikealla nuorien maailmanmestari B. Spasski, sitten Aronson ja Furman.

Lisätiedot

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L.

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Suomen SHAKKI ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA L. Pachmcm L. Szabo: M. Filip Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Sofian turnauksen voitti suurmestari M. Filip, oman

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot