Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini"

Transkriptio

1 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT , 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me allekirjoittaneet jätteenkuljetusyritykset annamme seuraavan sisältöisen lausunnon jätteenkuljetusjärjestelmä valinnasta. Jätelaki Kymen jätelautakunnan päätöksen mukaisesti toimitettu kysely perustuu jätelain 149 mukaiseen menettelyyn. Kunnalla on valittavanaan kaksi vaihtoehtoa ja molemmat vaihtoehdot ovat samoin kriteerein valittavissa. Ehdot kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämiselle 1 ) Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus onjärjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kannanottomme Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueelle yhdyskuntajätteen keräys- ja kuljetuspalvelussa on toistakymmentä palvelun tarjoajaa, joilla kaikilla on pitkät perinteet jätehuollon kattavasta palvelusta ja palvelutuotannon kehittämisestä. Palvelun piirissä ovat kaikki Kymenlaakson Jäte Oy:n alueen asukkaat ja kiinteistöt. Palvelutaso on kiitettävää ja asiakkaat ovat tyytyväisiä myös palvelun luotettavuuteen ja kohtuulliseen sekä ketään syrjimättömiin sopimusehtoihin. Kunnan järjestämä kuljetus tulisi vähentämään tarjontaa. Kilpailutuksessa säännöllinen urakoitsijoiden ja kuljettajien vaihtuvuus heikentää palvelutasoa merkittävästi. Ajan mittaan kilpailun katoaminen alueelta nostaa hintoja. 2 ) Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kannanottomme Alueen yrittäjät ovat tähänkin saakka kehittäneet jätehuoltoa yhdessä viranomaisten kanssa yli neljän vuosikymmenen ajan niin, että jätehuolto on kokonaisuudessaan toiminut seudulla erittäin hyvin, niiden jätehuoltomääräysten ja suositusten mukaan mitä viranomaiset ovat edellyttäneet. Tulemme vastaisuudessakin yhteistyössä viranomaisten kanssa toimimaan niin, että alueellinen jätehuolto on kattavaa ja laadukasta. Koko toimintamme aikana ei kuljetustoiminnassa, eikä muunkaan jätehuoltopalvelun alueella ole tapahtunut mitään sellaista joka olisi aiheuttanut vaaraa

2 tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto, joka turvaa jatkuvan korkeatasoisen palvelun koko alueella ja mahdollistaa yritysten investointiturvan ja katkeamattoman alan palvelujen kehittämisen. Esimerkiksi nykyinen malli sallii monilokeropakkaajien käyttömahdollisuuden. Jäteyhtiön kilpailutuksessa lähes aina kilpailutetaan jätejae kerrallaan. Nykyinen kuljetusjärjestelmä tukee myös jätehuollon yleistä toimivuutta, koska jäteyhtiöllä on yhteistyökumppaninaan luotettavat asiansaosaavat toimijat, joiden ammattipätevyys perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja alueen erityispiirteiden tuntemukseen. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tulee kiistattomasti palvelukatkoja urakoitsijoiden vaihtuessa aika-ajoin. 3 ) Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toiminta. Kannanottomme Vaikutukset kotitalouksien asemaan: Kuten on todettu, asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä jätehuollon palvelun laatuun ja toimivuuteen. Kuntaliiton kysely 2008 puoltaa myös nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää j ätteenkulj etusmallia Kuntaliiton kysely 2008 vastaajia Kuntalaiset arvostavat kuntapalveluissa läheisyyttä, joustavuutta, laatua ja monipuolisuutta Kuntalaiset haluavat vaikuttaa palveluihin ja pitävät tärkeänä valinnanvapautta eri palvelutuottajien välillä Valinnanvapauden tärkeyttä korostetaan nyt enemmän kuin vuonna 2004 tehdyssä vastaavassa kyselyssä Lähipalveluja pidetään erittäin tärkeänä, ja se korostuu erityisesti pienissä kunnissa ja haja-asutusalueella asuvien keskuudessa Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteiden kuljetuksessa kiinteistön haltija saa vapaasti valita mieleisensä palvelun tuottajan ja jos tuntuu että palvelu ei ole mieluista, asiakas voi vapaasti vaihtaa palvelun tuottajaa. Kunnan järjestämässä mallissa asukkaan on tyydyttävä tyytymättömänä huonoonkin palveluun.

3 Vaikutukset 3åtysten toimintaan: Vaikutukset yritystoimintaamme, mikäli siirryttäisiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, ovat vain ja ainoastaan vahvasti negatiiviset. Perustelu Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetusmalliin toisi epävakautta yritystoiminnan jatkumiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Jätekuljetusyritykset poikkeavat muusta kuljetustoiminnasta sillä, että kalusto on erikoiskalustoa, jolla ei voi muuta kuljetustoimintaa harjoittaa, jos käy niin että kuntaurakkaa ei saa, toiminnan jatkuvuus ei ole ehkä mahdollista. Nykyisessä kuljetusmallissa työntekijöillä on pitkät työsuhteet ja vakaa työsuhdeturva. Siirryttäessä kunnan malliin, tulee kaikki vakituinen kuljetushenkilöstö irtisanoa ja työsuhteet sidottaisiin kunnan kilpailuttamien urakkasopimusten pituisiksi. Työntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy ratkaisevasti ja työtapaturmariskialttiissa ammatissa työturvallisuus heikkenee. Kunnan malli tulisi todennäköisesti lopettamaan muutaman vuoden kuluessa alueeltamme useita alan yrittäjiä. Tästä on jo konkreettisia esimerkkejä, muutamassa vuodessa kunnan malliin siirtyminen on lopettanut jo noin 100 alan yritystä Suomessa. Sessä kunnan järjestämään kuljetusmalliin, jätelautakunta ottaa alan ytittäjiltä korvauksetta pois kaikki yksityisasiakkaat ja antaa ne ylikunnalliselle jäteyhtiölle, Kymenlaakson Jäte Oy:lle joka "huutokauppaa" nämä asiakkaat muutaman vuoden välein., Mikäli kuntaurakan voittaa kunnan ulkopuolinen toimija, kuntalaisilta kielletään ostamasta palveluja oman kunnan yrittäjältä, ja kunnassa toimiva yrittäjä ei saa palvella oman kunnan asukkaita. Kunnan järjestämä kuljetusmalli kieltää myös uuden yrityksen perustamisen alueelle palvelemaan yhdyskuntajätehuoltoa. Uusi yrittäjä voi Otteita Kotka - Hamina seudun elinkeinostrategiasta Pk-yritysten vahvistaminen Turvallisuuskysymykset korostuvat Elinkeinoilmasto koetaan huonona erityisesti pk-yrityksissä Kasvatetaan yritysten jalostusastetta, tuottavuutta ja työntekijämäärää Tarjotaan kaikille seudulla aloitteleville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille yrityspalveluja sekä huolehditaan yrittäjyyskasvatuksesta Seudun yritykset ovat menestyviä, verkostoituneita ja kasvavia Seudulla on vahvaa yrittäjyyttä ja omia tuotteita ja palveluja Siirryttäessä kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen, romutetaan edellä mainitut alueellista yrittäjyyttä tukevat elinkeinostrategiassa mainitut tavoitteet.

4 Vaikutukset viranomaistoimintaan: Tätä osiota viranomaiset todennäköisesti itse arvioivat omasta näkökulmastaan. Yrittäjien näkökulmasta katsoen viranomaistoiminta on kustannustehokkainta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Nykyisessä kuljetusmallissa on jo kaikki kustannukset mukana, myös yritysten hallinnolliset kustannukset ja neuvontapalvelut. Alueen yrittäjät työllistävät n. henkilötyövuotta, välilliset paikalliset työllistävät vaikutukset saman verran. Käytäntö on kiistattomasti osoittanut, että paikallinen yritystoiminta vähenee siirryttäessä kunnan järjestämään kuljetukseen. Siirryttäessä kunnan järjestämään malliin tulee Kymenlaakson Jäte Oy:lle vääjäämättä huomattava määrä lisäkustannuksia, jotka peritään luonnollisesti asukkailta. Näitä lisäkustannuksia ovat mm. Henkilöstön lisäys o Reittisuunnittelu o Kilpailutuksen resurssit o Asiakaspalvelu o Laskutus Toimitilajärjestelyt Toimiston laiteinvestoinnit Atk ohjelmistot Keräyskalustoinvestoinnit (jäteastioiden investoinnit, pesut ja huollot) Olemmekin sitä mieltä, että kunnallistamisen esittäjän tulee tehdä toimintasuunnitelma kunnallistamisen toteutumisesta ja investointilaskelma sekä arvio vuotuisesta kulurakenteesta. Tämä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee saattaa päättäjien tietoisuuteen päätöksenteon yhteydessä. Nykyinen sopimusmalli on toiminut moitteettomasti jo yli 40 vuotta. Olemme voineet sopimusperusteisessa mallissa toimiessamme luottavaisesti investoida kalustoon ja henkilöstöön ja sen kouluttamiseen. Työntekijöillemme olemme pystyneet antamaan vakaan työsuhdeturvan ja sen myötä myös vakaat sosiaaliset edut. Kuljetusmalli on tukenut myös paikallisten työntekijöiden työllistymistä alalle. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusmallissa yritykset pystyvät myös kehittämään omaa toimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden parhaaksi. Näissä kuljetusjärjestelmä vertailuissa on kunnan järjestämää jätteenkuljetus muotoa puoltaneiden kannalta tuotu vertailussa voimakkaasti erittäin marginaalisia asioita. Ramboll Oy:n tutkimus (2008) osoittaa, että kuljetusjärjestelmän muutoksella ei ole merkitystä liikennemääriin, melutasoon ympäristöpäästöihin, eikä myöskään hintavertailu ole päätöksenteon kannalta merkityksellistä. Asiakaskyselyssäkin jätteenkuljetuksessa asiakkaat näkevät tärkeimmäksi jätehuoltopalvelujen toimivuuden ja vasta toisella sijalla on hinta (Taloustutkimus 2012)

5 Kuljetusjärjestelmästä on alueellamme päätetty useasti aikaisemminkin ja aina on todettu, että nykyinen malli on katsottu parhaaksi tavaksi toimia. Viimeisten päätösten jälkeen ei ole tapahtunut mitään moitittavaa, minkä vuoksi järjestelmä tulisi vaihtaa. RAMBOLLIN SELVITYS Liikenne Pääasiassa kuljetusjärjestelmän muutoksella ei ole käytännön merkitystä kokonaisliikennemääriin. Kilpailutetussa järjestelmässä reittien lukumäärä on suurin piirtein sama. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa raskaan liikenteen suorite pienenee 0,09 %. Tämän merkitys kokonaispäästöihin on erittäin marginaalinen! Esim. Haminan kokonaisajoneuvokanta on ajoneuvoa, josta tavara ja joukkoliikenteessä on 2028 kpl (Trafin tilasto 2011). Pakkaavia jäteautoja Haminan alueella on n. XX kappaletta. Melu Ihmiskorva ei pysty havaitsemaan muutosta. kuljetusjärjestelmien välistä melutason Päästöt ilmaan Kilpailutetussa järjestelmässä jätekuljetuksen liikenteen päästöt vähentävät Oulun seudun liikenteen kokonaispäästöjä päästötyypistä riippuen 0,1-0,5%. ihmisten terveyteen sekä toimenpiteisiin ryhtymisvelvollisuuksiin päästöt eivät vaikuta. (Tähän voidaan lisäten kommentoida, että ajokalustoa on edellisen raportin jälkeen uusittu EU direktiivin mukaisesti ja aina uusittu kalusto on päästöjen osalta ympäristöystävällisempään). Palvelujen hinta Palvelun kokonaishinnoissa on eroja sopimusperusteisen ja kunnan järjestämän järjestelmän välillä. Hintoja on kuitenkin erittäin vaikea verrata toisiinsa, sillä maksut ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia Kymenlaakson Jäte Oy:n seudulla jätehuoltokustannukset ovat maan keskiarvon alapuolella. Asukka ille hintaa tärkeämpänä pidetään ennen kaikkea palvelun laatua!

6 Kymenlaakson Jäte Oy:n seudulla toimii toistakymmentä jätealan yrittäjää ja x laitosmaista jätteiden lajitteluun, hyödyntämiseen ja kierrättämiseen erikoistunutta yritystä. Ala työllistää alueella n. xxx henkilöä. Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toiminut kiitettävästi tällä seudulla jo vuosikymmenet. Nykyinen kuljetusmalli luo parhaat edellytykset ja vakaat toimintaedellytykset pitkäjänteiselle;; itystoiminnalle ja antaa vestoinneilletukevan pohjan, Samalla se takaa työntekijöittemme vakaan työsuhdeturvan ja pitkäkestoiset ja turvalliset työsuhteet. Me allekirjoittaneet seudun jätehuoltoyrittäjät kannatamme kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta! Haminassa 12 päivänä huhtikuuta 2013 Allekirjoitukset

7 Allekirjoitukset Haminan Jätehuolto Kv VEHKALAHDEN JÄTE JA KULJETUS 4, 0f,R;/ r,. LL `-P e Suur ä Oy '11,1WAM5 4/V

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja. Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011 Levi Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.fi Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEEN- KULJETUSTARKASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 Tilaaja

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot