Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja Räikkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Porin kaupungintalolla maanantaina kesäkuun 24. päivänä 2013 Toni Isotalo Juha Kantola Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porin kaupungintalolla, Hallituskatu 12, sekä sopimuskunnissa perjantaina kesäkuun 28. päivänä. Todistaa Tarja Räikkönen jätehuollon suunnittelija Otteen oikeaksi todistaa Porissa Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

2 Pöytäkirja Ote 2 (14) Päätöksentekijät Muut läsnäolijat Päivi Kolehmainen Marko Järvinen Simo Järvinen Juha Kantola Sirpa Muurinen Juhani Parkkali Jyrki Kartastenpää Silja-Riitta Suonpää Toni Isotalo Soili Veijonaho Tapio Huhtanen Kari Hannus Tarja Räikkönen puheenjohtaja Harjavalta Ulvila Nakkila Kokemäki Eurajoki KH:n edustaja tekninen apulaiskaupunginjohtaja :t 13-19, klo 17:00-18:04 jätehuollon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

3 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) JLTK 353/723/ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen Porin seudun jätelautakunnan toimialueella Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena 2. kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli nykyinen kuljetusmalli), jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko sitä vai vaihdetaanko jätteenkuljetusjärjestelmä kunnan järjestämäksi ja kilpailuttamaksi. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päätöksen tekee kunnan jätehuoltoviranomainen. Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, siirtymäaika on vähintään kolme vuotta päätöksestä tai enintään viisi vuotta jätelain voimaantulosta. Porissa, Eurajoella, Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Siikaisissa ja Ulvilassa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kaupunginvaltuusto on päättänyt viimeksi , että Porissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli uuden jätelain mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Päätös on tarkoitus tehdä kaikkien kunnan vastuulle kuuluvien jätejakeiden osalta, joita ovat kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvä sekajäte, hyötyjätteet (energiajäte, metalli, lasi ja kartonki) niiltä osin kuin ne eivät kuulu tuottajien vastuulle, biojäte sekä sako- ja umpikaivolietteet. Päätös ei koske yritystoiminnan jätettä. Yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta vastaavat jatkossakin yritykset itse tekemällä jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Jätelain edellytykset jätteenkuljetuksesta (37 ) Päätös kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Molemmissa jätteenkuljetuksen järjestämistavoissa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan (jätelaki 35 3 mom.).

4 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kunnan järjestämänä jätteenkuljetus on julkinen peruspalvelu, jonka piiriin jokainen kotitalous kuuluu automaattisesti. Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitaloudet tilaavat jäteastiansa tyhjennyksen kuntien jätelaitokselta tai kuntien omistamalta jäteyhtiöltä haluamallaan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysrytmillä. Käytännössä kunnilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetukset järjestetään hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Kuljetusurakoista tehdään julkiset tarjouspyynnöt. Kilpailutuksessa kunta/kunnat voidaan jakaa useaan eri jätteenkuljetuksen urakka-alueeseen. Kuljetuskalustolle ja työturvallisuudelle voidaan tarjouspyynnössä asettaa ehtoja. Kilpailutukset voittaneet kuljetusyrittäjät hoitavat tyhjennykset. Kunnallisen jätteenkuljetuksen maksut määrää kuntien yhteinen jätelautakunta. Maksut perustuvat kilpailutuksiin ja ne ovat samansuuruiset koko kunnan alueella. Kilpailutukset toteutetaan määräajoin esim. viiden vuoden välein. Kilpailutukset luovat uusille yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan alalle. Toisaalta jotkut yritykset voivat joutua lopettamaan toimintansa, ainakin kotitalouksien jätteen kuljetuksessa, jos eivät menesty kilpailutuksessa. Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ovat tuottaneet tutkimuksia ja raportteja, joiden mukaan jätteenkuljetuksen kustannukset ovat alhaisemmat kunnan keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa kuin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kotitalous solmii itse jätteenkuljetussopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kotitaloudet voivat itse myös kilpailuttaa jäteastiansa tyhjennykset, mikäli alueella toimii useampi yrittäjä. Jäteastian tyhjennyksiä koskeva asiointi tapahtuu kuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetussopimukset ovat yksityisoikeudellisia ja kuljetuksen hinnoista päättää tyhjennyksiä hoitava kuljetusyritys. Myös kuljetuskalustosta ja ajoreittien suunnittelusta ym. vastaavat kuljetusyritykset itse. Monet kuljetusyritykset ja niiden edunvalvontajärjestöt kannattavat kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Ne ovat esittäneet, että jätteenkuljetuksen hinnat ovat keskimäärin samantasoisia kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuin keskitetysti kilpailutetussa kunnan jätteenkuljetusjärjestelmässä. Lisäksi on tuotu esiin huoli tällä hetkellä jätteenkuljetusta hoitavien yritysten ja näiden työntekijöiden tulevaisuudesta, mikäli kuljetukset kilpailutettaisiin. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkuminen turvaisi nykyisin alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten aseman. Jätelautakunta voi lisäksi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porissa saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä, ei ole tarvinnut liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämän tarkastelun tavoitteena on selvittää täyttyvätkö jätelain edellytykset niin, että voidaan tehdä päätös kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi Porin seudun jätelautakunnan toiminta-alueella.

5 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Asian käsittely Oheismateriaali Tiedot jätteenkuljetuksen nykytilanteesta Kaikissa yhteistyöalueen kunnissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kuljetusjärjestelmästä on päätetty viimeksi Kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä arvioidaan syntyvän noin tonnia vuodessa. Määrän arvioidaan jonkin verran vähenevät pakkausjätteen siirtyessä tuottajavastuun alaiseksi alkaen. Vuonna 2012 Hangassuon jäteasemalle tuotiin sekajätettä n tonnia. Vuonna 2013 määrä on laskenut tuntuvasti. Jätelautakunnan toiminta-alueella on n asuinkiinteistöä ja lähes vapaaajankiinteistöä. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrästä ei toistaiseksi ole olemassa tilastoja, koska jätteenkuljetusrekisteriä, jolla liittyneitä pystyttäisiin valvomaan, ei ole vielä käytettävissä. Lausuntopyynnöt ja asian vireilläolosta tiedottaminen Asian vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla siitä toimialueen kuntien ilmoitustauluilla sekä Porin kaupungin internetsivuilla, sähköisellä ilmoitustaululla kuulutusaikana Asiasta on tiedotettu seuraavissa kuntien virallisissa ilmoituslehdissä ajalla : Satakunnan Kansa, Uusi Aika, Länsi-Suomi, Uusi Rauma, Merikarvialehti, Sydän-Satakunta, Jokilaakso ja Ulvilan Seutu. Lisäksi Siikainen tiedotti asiasta kuntatiedotteessaan. Kuulutusaikana kunnissa on ollut nähtävillä jätteenkuljetusjärjestelmästä päättämistä koskeva taustamateriaali. Kuuluttamisen yhteydessä asianosaisille varattiin hallintolain mukaisesti mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ennen sen ratkaisemista. 1 Päättämistä koskeva taustamateriaali 2 Kaikki asiasta saapuneet lausunnot Kuntien lausunnot Kaikki kahdeksan sopimuskuntaa ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Kaikki kunnat ovat lausunnoissaan ilmaisseet halunsa säilyttää nykyisin käytössä olevan jätteenkuljetusjärjestelmän, eikä esiin ole nostettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella jätelain 37 :n mukaisten edellytysten ei voitaisi katsoa täyttyvän. Eurajoen kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Eurajoella jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus on osoittautunut toimivaksi. Kuljetuspalveluja on tarjolla riittävästi ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita jätteenkuljetuspalvelun toimittaja. Eurajoen kunta puoltaa jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämistä kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Harjavallan kunnan lausunnossa todetaan, että Harjavallan kaupungissa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Porin seudulla on myös mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan jätelain 35 :n mukaisesti. Kokemäen kaupunki antoi seuraavanlaisen lausunnon: Kokemäellä on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja usean eri urakoitsijan toimesta. Kilpailu pitää näin jätteenkeräysmaksut kohtuullisina ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on myös mahdollisuus sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskerääminen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso Kokemäellä on kohtuullisen

6 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) hyvä, ja Kokemäellä täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kokemäen kaupunki edellyttää jätteenkuljetuksen järjestämistä alueella kiinteistön haltijan järjestämänä. Merikarvian kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Merikarvialla tulee jatkaa hyväksi todettua käytäntöä jätteenkuljetuksissa eli kiinteistönhaltijat sopimusperusteisesti huolehtivat jätteenkuljetusten järjestämisestä. Nakkilan kunnan lausunnossa todetaan, että jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin seudulla on mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan ja että, tästä paikasta jäte toimitetaan kilpailutuksen kautta edullisimmaksi todettuun jätteenkäsittelyyn. Porin kaupunginhallitus katsoo, että nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää jätelain 37 :n vaatimukset ja esittää jätelautakunnalle kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamista. Samalla kaupunginhallitus kiirehtii jätelautakunnan päätöstä kotitalouksista tulevien yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikaksi. Siikaisten kunnan lausunnossa todetaan: Kunnanhallitus päättää, että Siikaisissa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. On myös huolehdittava, että jätehuollon järjestäminen jätelautakunnan toimialueella kokonaisuudessa tapahtuu jätelain mukaisesti. Ulvilan kaupungin lausunnon mukaan Ulvilassa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Ulvilassa ei näin ollen ole estettä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumiselle. Ulvilassa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin jätelautakunnan toimialueella tullaan määrittelemään kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämä vastaanotto- tai käsittelypaikka jätelain 35 :n mukaisesti. Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunnan lausunto Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan tuonut esille seikkoja, jotka puoltavat kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Lausunnossa todetaan mm., että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vähemmän jäteliikennettä, päästöjä ja melua. Kustannusten osalta lausunnossa todetaan, että Valtion Taloudellisen tutkimuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Kiinteistöliiton tekemien tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen hinnat ovat jopa % pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Porin tyhjennyshintojen on arvioitu olevan välillä 6,80 7,25 (sis. alv) ja niitä on lausunnossa verrattu Tampereen ja Kuopion hintoihin. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille seikka, että Porissa nykytilanne kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei täytä jätelain kohtaa, jossa jäte edellytetään toimitettavaksi kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Lausunnon lopuksi todetaan kuitenkin, että johtokunnan mielestä yhteistyöalueella voidaan säilyttää kiinteistön haltijan jätteenkuljetusjärjestelmä. Lisäksi lausunnossa todetaan, että ympäristölautakunnan ja jätelautakunnan tulee valvoa kuljetusyrityksiä ja jätelain noudattamista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toisin kuin johtokunnan lausunnossa todetaan, Motiva ei ole tehnyt selvitystä, jonka mukaan päästöt vähenisivät % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tieto perustunee useista eri selvityksistä tulleisiin tietoihin. Vuonna 2007 Motiva on ollut mukana tekemässä selvitystä (INTERACTION toimenpideselvitys - Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen), jossa polttoaineen kulutuksen oli laskettu vähenevän 14 % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Esimerkiksi Oulun seudulla tehdyssä selvityksessä päästöt vähenisivät kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäessä vastaavasti 14 %.

7 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon valvontaviranomaisten lausunnot Eurajoen ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm., että nykyinen järjestelmä on jätehuollon valvonnan kannalta toimiva. Kuljetusjärjestelmän valinnassa on lautakunnan mielestä huomioitava jätelain 37 :ssä mainitut edellytykset jätteenkuljetuksesta, kuten palvelujen saatavuus alueella sekä jätteenkuljetuksesta ympäristölle aiheutuvien haittojen minimointi. Merikarvian ympäristölautakunnan mukaan uuden jätelain mahdollistama jätehuollon seuranta ja valvonta tulee helpottumaan jätelautakunnan ylläpitämän rekisterin ansiosta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vahvuutena nähdään mahdollisuus tehdä jätelain puitteissa mahdollisimman räätälöityjä sopimuksia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Nakkilan ympäristösihteerin lausunnossa todetaan mm., että kiinteistön haltija voi sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskeräämisen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso arvioidaan Nakkilassa hyväksi. Porin ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Tehokkaasta syntypaikkalajittelusta johtuen Porin kaupungin alueella tuotettujen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste on erittäin korkea. Osasyynä on myös se, että kuljetusyritykset ovat kehittäneet omaa toimintaansa siten, että kerätystä sekajätteestä on saatu murskauksen, lajittelun ja seulonnan avulla erotetuksi materiaaleja sekä kierrätykseen että energiahyötykäyttöön (jätepolttoaineen valmistus lähialueen voimalaitoksille). Edellä mainituin toimin yhdyskuntajätteen Porin alueen hyödyntämisaste % on valtakunnan kärkeä johtuen korkeasta energiasisällön hyödyntämisasteesta (hyödynnettävästä jätteestä 2/3 hyödynnetään energiana ja 1/3 materiaaleina). Kaatopaikalle menevän jätteen määrä on romahtanut. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille, ettei ympäristölautakunnalla valvovana viranomaisena ole ollut huomautettavaa alueella toimivien ammattimaisten jätteen kuljettajien toimintaan. Ulvilan ympäristölautakunnan mukaan ympäristönsuojelun näkökulmasta kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella on joitain etuja kiinteistönhaltijan järjestämään jätehuoltoon verrattuna. Tällaisia etuja ovat jätehuollon laillisuusvalvonnan helpompi toteuttaminen, sekä joillain asuinalueilla raskaan ajoneuvokaluston liikenteen väheneminen. Kokonaisuutta tarkastellen lautakunta toteaa nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen toimineen vuosien ajan Ulvilassa hyvin. Nykyisellä käytännöllä on runsaasti etuja, kuten jätteenkuljetuksen kiinteistökohtaisten lisäpalveluiden hyvä saatavuus. Ympäristölautakunta puoltaa em. järjestelmällä jatkamista. Samalla ympäristölautakunta lausuu, että seudullisen jätelautakunnan tulee huolehtia siitä, että koko jätehuollon ketjun tulee noudattaa voimassa olevia jätelain säännöksiä. Muut lausunnot ja mielipiteet Muita lausuntoja ja mielipiteitä on toimitettu kuulemisaikana yhteensä 16 kappaletta. Mielipiteensä ovat esittäneet seuraavat tahot: AKT SKAL, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Jätelaitosyhdistys ry Ympäristöyritysten liitto Satakunnan Yrittäjät Satakunnan kauppakamari MTK Lassila-Tikanoja Oyj Merikarvian Jätehuolto Oy Veikko Lehti Oy Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry

8 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Satakunnan Isännöitsijäyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Heli Räty Leena Sjögren Kauko Kivilehto Kiinteistönomistajia edustavat tahot ovat kaikki olleet nykyisen kuljetusjärjestelmän kannalla. Satakunnan kauppakamarin lausunnossa todetaan, että yhteistoiminta-alueella on saavutettu hyviä tuloksia jätteiden vähentämisessä ja kierrätyksessä. Kauppakamari ei näe syytä luopua nykyisestä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Alueella toimivat, lausunnon jättäneet jätteenkuljetusyritykset kannattavat kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Samalla kannalla ovat Ympäristöyritysten liitto, AKT ja SKAL. Jätelaitosyhdistys on lausunnossaan tuonut esille sen seikan, että Porin kaupungin alueella kunnan vastuulla olevaa yhdyskuntajätettä kuljetetaan nykyisessä järjestelmässä suuria määriä muualle kuin Porin Jätehuolto -liikelaitoksen jätehuoltoon. Lausunnossa todetaan mm., että tarjolla ei ole jätelain 37 :n momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti, kun jätettä viedään suurelta osin muualle kuin kunnalliseen jätehuoltoon. Tämän Jätelaitosyhdistyksen lausunnossaan esille tuoman seikan osalta voidaan todeta, ettei jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa ole toistaiseksi tehty päätöstä jätteiden toimituspaikan määräämiseksi. Jätelain 35 :n 3 momentissa todetaan: Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Kyseessä olevan jätelain kohdan tulee täyttyä sekä kunnan että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, joten sen ei voi katsoa vaikuttavan tässä vaiheessa itse kuljetusjärjestelmän valintapäätökseen. Jätelautakunnan tulee joka tapauksessa käsitellä jätteen vastaanotto- tai käsittelypaikan määräämistä koskeva asia mahdollisimman pian. Tämä seikka on tuotu esille mm. osassa kuntien lausuntoja. Jätelain 37 :n mukaisten edellytysten arviointi kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta Kotitalouksien asema Alueella toimii yksitoista kiinteitä yhdyskuntajätteitä kuljettavaa yritystä. Jokaisessa toimialueen kunnassa yrityksiä on 2-5. Selvityksessä ei ole tullut tietoon alueita, joissa kiinteistöille ei olisi tarjolla jätteenkuljetuspalveluita. Joillain harvaan asutuilla alueilla saattaa olla vaikeuksia saada kiinteistökohtaisia lisäpalveluita. Kuljetuspalveluja voidaan todeta olevan tarjolla kattavasti koko jätelautakunnan toimialueella. Kiinteistöliiton selvityksen (Indeksitalo 2012) mukaan asuinkerrostalon jätehuoltokustannukset olivat syksyllä 2012 Porissa 0,16 /m 2 /kk, mikä on sama kuin selvityksessä mukana olleen 38 suomalaisen kaupungin keskiarvo. 240 litran sekajäte astian tyhjennysmaksu (alv 24 %) vaihtelee Porissa tällä hetkellä hieman 7 euron molemmin puolin. Jätelaitosyhdistyksen 2011 tekemän selvityksen (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, mukana 189 kuntaa) mukaan kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimääräinen tyhjennysmaksu on 8,07 ja kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä 6,51. Näihin keskimääräisiin hintoihin verrattuna tyhjennysmaksu Porissa on hyvin kilpailukykyinen, kun lisäksi otetaan huomioon, että ko. kyselyn jälkeen jätevero on noussut 40 eurosta 50 eroon tonnilta ja arvonlisävero on noussut. Lisäksi yleinen hintataso on noussut kyselyn jälkeisen kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä esim. Raumalla, jossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 240 litran astian tyhjennysmaksu on 6,57. Tähän sisältyy myös ekomaksulla katettavat palvelut. Kiinteistöllä, jolta jätteet noudetaan kahden viikon vä-

9 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) lein ja astiankokona on 240 litraa, ero Porin ja Rauman välillä on suunnilleen seuraavanlainen: Rauma 170,80 /vuosi, Pori 198,30 /vuosi (sis. ekomaksun 16,26 ). Yleisesti jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä ja jätteenkuljetukset toimivat hyvin. Kiinteistöillä on pääsääntöisesti hyvä mahdollisuus kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin, mm. hyötyjätteiden erilliskeräämiseen lisäpalveluna. Harvaan asutuilla alueilla saattaa esiintyä vaikeuksia saada lisäpalveluita. Kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kuntien, viranomaisten ja jätelaitoksen toiminta Edellytys kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa sekä tukee jätehuollon alueellista kehittämistä. a. Jätehuoltoviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuollon käytännön toteutumista Jätehuollon seurannan työkaluna tulevaisuudessa on jätelain edellyttämä jätteenkuljetusten seurantarekisteri. Sen avulla pystytään seuraamaan jätehuoltomääräysten toteutumista, kiinteistöjen kuulumista jätteenkuljetuksen piiriin sekä jätteenkuljetusten tasapuolisuutta ja kattavuutta. Jätteen kuljettajien on annettava vähintään vuosittain tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä tieto jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kuljettajan on lisäksi annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Mikäli jätteenkuljetusrekisteri on kattava ja kuljetustiedot päivittyvät helposti, sillä onko alueella kunnan kilpailuttama vai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, ei ole suurta merkitystä valvonnan kannalta. Jätelaki edellyttää jätteenkuljettajia luovuttamaan jätteenkuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle kummassakin järjestelmässä. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakkaiden seuranta on hieman hankalampaa, sillä asiakkaiden vaihtaessa kuljetusyritystä tieto vaihdoksesta ei päivity kuljetusrekisteriin, vaan tulee viiveellä. Kiinteistöltä perittävien jätteenkäsittelymaksujen määräytymisen ja hintojen kohtuullisuuden seuranta on helpompaa kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä. Tosin Porin seudulla ei hintojen seurannassa ole havaittu ongelmia. Muun muassa kerättäessä hintatietoja valtakunnallisia kyselyitä varten pyydetyt tiedot on saatu kuljetusyrityksiltä. b. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuus seurata ja valvoa jätehuoltoa Ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuoltoa ja sen sujuvuutta alueella ovat olleet rajoitettuja. Jätteenkuljetusyritysten ilmoittamien asiakastietojen ja olemassa olevien kiinteistötietojen vertailu on koettu vaikeaksi. Samoin jätehuoltomääräysten noudattamisen laajamittaisempi seuranta on ollut hankalaa. Perustettavan jätteenkuljetusrekisterin myötä valvonta saa uusia työkaluja käyttöönsä. Kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippumatta valvonnan mahdollisuudet ovat siis paranemassa. c. Jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutus kunnan jätelaitoksen käsittelyjärjestelmään ja sen kehittämiseen Kuljetusjärjestelmä ei vaikuta kaatopaikkojen toimintaan, koska myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta määrää jätteen käsittelypaikasta. Tällä hetkellä jätteet ohjautuvat suurimmaksi osaksi kunnan järjestelmän ulkopuolelle. Käsittelypaikasta määrääminen on kuljetusjärjestelmästä erillään tehtävä päätös.

10 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähenee merkittävästi jätteenkuljetusjärjestelmästä riippumatta, kun vuonna 2016 voimaan tulee orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Lähitulevaisuudessa jätteet ohjautuvat energiana tai materiaalina hyödynnettäväksi kaatopaikan sijaan. Kuljetusjärjestelmästä riippumatta Porin Jätehuolto -liikelaitoksella on mahdollisuus kehittää jätteenkäsittelyjärjestelmäänsä. Ympäristö Jäteastioiden tyhjennysvälit on määrätty jätehuoltomääräyksissä. Ne vaihtelevat 1-8 viikon välillä riippuen jätelajista ja siitä lajitellaanko biojäte kiinteistöllä erikseen. Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan pääosin hyvin, koska osa jätteenkuljetusyrityksistä ei pidennä tyhjennysväliä, ennen kuin asiakas on tehnyt sitä ilmoituksen kuntaan. Ilmoituksia tyhjennysvälien pidentämisestä saadaan ainakin Porin osalta säännöllisesti, mikä kuvastaa asukkaiden halukkuutta lajitella syntyvät jätteet ja minimoida sekajätteen määrää. Ympäristöviranomaisten näkemyksen mukaan roskaantumistapauksilla ei läheskään aina ole yhteyttä kiinteistön jätehuoltoon liittymättömyyteen. Roskaamisissa on usein kyse mm. rakennusjätteestä tai muusta suurikokoisesta jätteestä, joka ei sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan laitettavaksi. Ympäristöviranomaisten kokemusten mukaan roskaaminen on pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Jätteenkuljetuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä liikenteen aiheuttamia. Jätelautakunnan toimialueella ei ole tehty tarkastelua siitä, miten jätteenkuljetusjärjestelmä vaikuttaisi kuljetusten aiheuttamiin päästöihin eri järjestelmissä. Oulun seudulla vuonna 2008 tehdyssä tarkastelussa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjen arvioitiin olevan noin 14 % kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjä pienemmät. Päästöjen väheneminen johtuu suoraan kuljetussuoritteen vähenemisestä. Oulussa tehdyn selvityksen mukaan liikenteen kokonaispäästöissä vähenemä olisi 0,1-0,5 % päästötyypistä riippuen. Verrattaessa jätteenkuljetuksen päästöjä liikenteen kokonaispäästöihin, jätteenkuljetuksen osuus siitä on pieni. Kiinteistön haltijan järjestämän ja kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen ympäristövaikutukset eivät todeta rasittavan ympäristöä kohtuuttomasti. Lainsäädäntöä noudatettaessa ja jätteiden päätyessä asianmukaiseen käsittelyyn, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla arvion mukaan ole muita merkittäviä eroja ympäristövaikutusten osalta. Yritysten asema Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevalla päätöksellä saattaa olla huomattavia vaikutuksia nykyisin jätteenkuljetusalalla toimiviin yrityksiin sekä alalle pyrkiviin yrityksiin. Koska kunnan vastuulle eivät kuulu yritystoiminnassa syntyvät jätteet, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla ole olennaisia vaikutuksia muiden yritysten jätehuoltoon. Jätteenkuljetusyritysten ja niiden etujärjestöjen arvioiden mukaan kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi. Yritysten tekemien investointien pelätään vaarantuvan. J Jätteenkuljetusyritysten näkemyksen mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus luo epävarmuutta työsuhteisiin, kun työsuhteet muuttuvat urakkakilpailutusten myötä määräaikaisiksi. Kuljetusyritysten lausunnoissa esitetään, että kunnallistamisen yhteydessä Porin Jätehuolto liikelaitos rakentaisi päällekkäisen organisaation jo yrityksissä olevan henkilöstön kanssa (suunnittelijat, ajojärjestelijät, laskuttajat yms.). Porin seudun alhaisten maksujen nähdään kuvaavan alueella toimivaa tervettä markkinataloutta. Lausunnoissa mainitaan mm. Innolink Oy:n 2011 tekemä selvitys, jossa omakotitalossa jätteenkuljetuksen vuosihinnat ovat olleet hieman pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (173,32 /189,62 ), mutta kerros- ja rivitaloissa tulos on ollut asuntoa kohti toisin päin (95,54 /88,53 ). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteen-

11 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) kuljetuksen etuna nähdään, että se kannustaa yrityksiä investoimaan ja luomaan kasvua uudelle teollisuuden alalle. Satakunnan Yrittäjien lausunnossa on tuotu esille mm. seuraavia vaikutuksia yritystoiminnalle: - Kunnan mallissa sopimus tehdään useiksi vuosiksi vain yhden tai muutamien yritysten kanssa, mikä johtaa lopulta markkinoiden keskittymiseen. Tämän taas arvioidaan nostavan hintoja, huonontavan palvelun laatua ja vähentävän investointeja. - Kilpailutusten arvioidaan suosivan suurempia yrityksiä, sillä kilpailutettavien kokonaisuuksien katsotaan olevan usein liian suuria pienille yrityksille. - Kiinnostuksen ja taloudellisten edellytysten teknologian kehittämiseen katsotaan loppuvan kunnan kilpailuttamassa mallissa. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen haitallisia vaikutuksia kuljetusyritysten toimintaan on eri puolella Suomea pyritty vähentämään siten, että urakkasopimukset ovat riittävän pitkiä (yleisesti viisi vuotta), jotta yritykset pystyvät uusimaan kuljetuskalustoaan. Lisäksi urakka-alueet pyritään määrittelemään riittävän pieniksi, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Jätelain 37 :n 3 momentin mukaisesti jätelautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian uudelleen. Jätelain 37 :n edellytysten täyttyminen, tiivistelmä 1. Jätelain 35 2 momentin säädetyt edellytykset täyttyvät: tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Porin jätelautakunnan toiminta-alueella kuljetuspalveluja on tarjolla kaikilla alueilla ja kiinteistöillä on mahdollisuus jätteenkuljetuksen kilpailuttamiseen. Tyhjennysmaksut on kiinteistöille kohtuullisia niin kerros- ja rivitaloissa kuin omakotitaloissakin. Jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä. 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon seuranta ja valvonta on jossain määrin työläämpää kuin kunnan järjestämässä. Uutena työkaluna tuleva jätteenkuljetusrekisteri parantaa kuitenkin seurannan ja valvonnan mahdollisuuksia merkittävästi nykytilanteeseen nähden. Jätehuoltoa pystytään jatkossakin kehittämään jätteenkuljetuksen järjestämistavasta riippumatta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskitetty kilpailutus parantaa kuljetusten logistiikkaa, vähentää päästöjä ja päällekkäisiä reittejä varsinkin taajaan asutuilla alueilla. Vähennykset eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että niiden perusteella voitaisiin todeta kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta aiheutuvan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

12 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kotitalouksien asema - kotitalouksien on mahdollista valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa - jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat edulliset mm. olemassa olevasta yritysten välisestä kilpailusta johtuen - yksittäinen kiinteistönhaltija voi halutessaan hankkia korkeampitasoista palvelua, esim. kiinteistökohtaisia lajitteluastioita hyötyjakeille, vaikka jätehuoltomääräykset eivät tätä edellyttäisikään Yritysten toiminta - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus takaa Porin jätelautakunnan toiminta-alueella nykyisin toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminnan jatkumisen ennallaan sekä säilyttää yritysten työntekijöiden aseman - kuljetusjärjestelmäpäätöksellä ei ole vaikutusta yritysten jätehuollon järjestämiseen, koska yritystoiminnan jätteet eivät kuulu kunnan vastuulle Viranomaisten toiminta - Valvonta on jonkin verran työläämpää kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, mutta jätteenkuljetusrekisteristä saadaan jätehuollon valvontaa uusi työkalu, mikä helpottaa jätehuoltomääräysten noudattamisen ja liittyneiden seurantaa. Alueellista jätelautakuntaa koskevan sopimuksen ja johtosäännön mukaan päätöksenteko :n mukaista kunnan järjestämää tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevassa asiassa edellyttää ao. kunnan hyväksyntää. Kaikilta sopimusosapuolilta on saatu asiassa lausunnot. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. Lautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä ja käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian tarvittaessa. Jätelain 35 :n 4 momentin mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porin voimaantulleissa jätehuoltomääräyksissä 15 :n 2 momentissa todetaan: Liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee koko kaupungin aluetta. Saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä ei tarvitse liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tällaisia jätteenkuljetusjärjestelmän ulkopuolisia alueita ei ole enää muissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Koko toiminta-alueen osalta olisi tarkoituksenmukaista noudattaa samanlaista linjaa. Asiasta tehdään päätös syyskaudella uudistettavien jätehuoltomääräysten yhteydessä. Jätteenkuljetuksia koskevaa tarkastelua tehtäessä on havaittu, ettei sako- ja umpikaivolietteiden osalta ole saatavilla vastaavia tietoja yrittäjiltä ja viranomaisilta kuin kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Tämän johdosta lietteiden osalta ei ole pystytty tarkastelua tekemään siten, että voitaisiin todeta jätelain 37 :n edellytysten täyttyvän. Niiden osalta kuljetusjärjestelmästä on tarpeen tehdä erillinen päätös tyhjennyksiä ja kuljetuksia koskevan kartoituksen jälkeen.

13 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon suunnittelijan päätösehdotus Edellä esitetyn tarkastelun perusteella jätelain 37 :n mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät, joten jätteenkuljetuksen järjestämiselle kiinteistönhaltijan järjestämänä ei ole estettä. Jätelautakunta päättää, että koko sen toimialueella jätteenkuljetukset jatkuvat kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta ei tässä vaiheessa ole pystytty tekemään riittävän kattavaa selvitystä, jotta voitaisiin ottaa kantaa jätelain 37 :n mukaisten edellytysten täyttymiseen. Niiden osalta jatketaan nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta toistaiseksi. Sakokaivo- ja umpikaivolietteiden osalta tehdään erillinen selvitys, jonka jälkeen jätelautakunta tarkastelee jätelain edellytysten täyttymistä niiden osalta ja tekee asiassa päätöksen. Sovelletut säännökset Jätelaki Lisätietojen antaja Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen, puh Täytäntöönpano Porin seudun jätelautakunnan sopimuskunnat Käsittely kokouksessa Keskustelun kuluessa Marko Järvinen ehdotti, että siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Jätelautakunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Valitusosoitus :n 16 osalta Valitusoikeus ja valitusperuste Jätelautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallintooikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä sopijakunta ja sopijakuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, jätelautakunta on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjelmän sisältö Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallintooikeudelle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen: PL 32 Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu TURKU Vaihde: Kirjaamo: Faksi: Sähköposti:

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015 Pöytäkirja Ote 1 (7) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015 Aika 9.12.2015 kello 16:50 17:50 Paikka Villilän kartano, Nakkila Allekirjoitukset Jenni Huhtapelto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 49 Asiakirjapyyntö Hietalahden kauppahallin myyntiä koskevista valmisteluasiakirjoista HEL 2015-012837 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Tilakeskuksen toimitilapäällikkö

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 186 Poistumisturvallisuuden arviointi / Tenholantien yksikkö, Sinivida Oy, Tenholantie 9 HEL 2015-013792 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 14.12.2015 Päätös Ehdot

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Salo Varauksen nimi: - Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Salo Varauksen nimi: - Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 1 (4) Lupatunnus Terho Kääriäinen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.11.2011 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2017 ML2012:0152 ML2011:0013 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Palkkatietojen luovuttaminen Pelastusalan ammattilainen -lehdelle HEL 2015-003265 T 07 00 03 Suomen Palomiesliiton tietopyyntö 20.2.2013 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2017 9052/1 yms. KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus Betonimiehenkuja 2 02150 Espoo Suomi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2017 1 (4) Antti Kalenius PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Antti Kalenius, Eero Halonen, Jari Landén, Niko Kolkka Siirron jälkeen luvanhaltijat:

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 8.11.2017 1 (5) Lupatunnus Aurion Resources Oy c/o Ab Scandinavian GeoPool Ltd BOX 131 77623 Hedemora, Sweden MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2017 1 (4) Lupatunnus HL2011:0043 Heikki Rantala PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Rantala Heikki Siirron jälkeen luvanhaltija: Hovilainen Tarmo

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot