Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja."

Transkriptio

1 Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari Levi Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj

2 Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus on jäänyt jätevesilain käsittelyn jalkoihin, vaikka sillä on yhteiskunnallisesti huomattavasti suurempi merkitys

3 EU-direktiivin määrittelemä jätehierarkia Jätteen määrän vähentäminen Jätteen uudelleenkäyttö Jätteen kierrättäminen materiaalina Jätteen muu hyödyntäminen, ml. Hyödyntäminen energiana Jätteen turvallinen loppusijoitus

4 Kunnan vastuu Kunta on valtahierarkiassa korkeammalla kuin kuntien yhteisomistuksessa oleva jäteyhtiö. Kunta kantaa itsenäisesti vastuun siitä toteuttaako se jätehierarkian henkeä. Kunta päättää itsenäisesti myös siitä, mitä kuljetusjärjestelmää kunnassa käytetään. (HE 199 ns kiinteistön haltijan vai kunnan järjestämä malli)

5 Lakiesityksen sudenkuopat 1. Jälki-työryhmässä oli esillä sopimusperusteisen kuljetusmallin poistaminen, mutta hallituksen iltakoulu päätti sopimusperusteisen säilyttämisestä. Nykyisessä lakiesityksessä mainitaan, että mikäli kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä, ts aiempi sopimusperusteinen kuljetus, siitä tulee päättää uudelleen 5 vuoden sisällä. Mikäli on kunnan järjestämä kuljetus asia on OK!

6 Lakiesityksen sudenkuopat 2. Mikäli kunnassa ei ole yksityistä palvelutuotantoa, kunnan on se järjestettävä. Sopimuksen kesto on 5 vuotta kerrallaan! HUOM! Sopimusperusteisen mallin muuttaminen kunnan järjestämäksi kuljetukseksi on nopeimmillaan tapahtunut 2-kuukaudessa

7 Lakiesityksen sudenkuopat 3.Nykyisen lakiesityksen mukaan asukas voi ostaa palvelun erilliskerättyihin pakkauksiin, vain silloin jos tuottajat tai kunta eivät sitä tee. Asukkailla ei siis ole aitoa oikeutta omavalintaiseen pakkausten hyödyntämiseen. Tämä ei edistä jätehierarkian toteutumista vaan rajoittaa omaehtoista jätteen hyötykäyttöä ja lajittelua!

8 Kumpi parempi? Kunnallinen jäteyhtiö vaatii esim. palkkausjätettä omakseen jotta saa sen massapolttolaitokseen, tai pahimmassa tapauksessa kaatopaikalle Jätteen haltija haluaisi että hänen jätteensä toimitettaisiin uudelleenkäyttöön materiaalina.

9 Ympäristöministeri Paula Lehtomäki Kierrättämisen täytyy olla kuluttajille yksinkertaista ja kierrätysverkoston on oltava alueellisesti kattava. Kuluttajien kiinnostus kierrättämiseen on selvästi kasvanut, eikä lainsäädännöllä saa asettaa sille esteitä.

10 Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Suomen tavoitteet jätteiden osalta tulee asettaa päästöttömyyden tavoin kunnianhimoisiksi: Suomi on vietävä kohti nollayhteiskuntaa, jossa jätettä syntyy vähemmän ja sekin vähäinen määrä kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti.

11 Logiikan ristiriita EU:n jätehierarkia ja kunnallisten jätelaitosten tavoitteet Kun yhteiskunnan edun kannalta vähemmän jätettä on parempi, niin jäteyhtiön kannalta enemmän jätettä on suorastaan välttämätöntä, oikein vähän olisi katastrofi koska silloin 1) kunnalliset jäteyhtiöt eivät täyttäisi sopimusvelvoitteitaan toimittaa jätettä sopimuspolttolaitoksiin tai 2) niiden talous romahtaisi, kun ne eivät saisi tuloja jätteen kaatopaikalle toimittamisesta

12 Ympäristönäkökulma: Jätteenpoltto kierrätyksen uhkana Tavoite 2016/2020 (EU, Valtsu*) Kehitys nykymenolla (jätelakiesitys) Kierrätys 50 %: n t Energiahyödyntäminen 30 %, loppusijoitus 20 %: n t Kierrätys max 30 %: n t Energiahyödyntäminen 50 %, loppusijoitus 20 %: n t Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä n. 2,5 milj. t Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä n. 2,5 milj. t *Valtsu = valtakunnallinen jätesuunnitelma Copyright Lassila & Tikanoja 12

13 Mitä positiivista? Kun kaatopaikan sijaan suuri osa jätteestä menee polttoon, jäteyhtiöiden perimä jäteveromäärä (40 / tn) pienenee ja kaatopaikanhoitokulut pienenee. Tämä tulee näkymään asiakkailta perittävän jätemaksun pienentymisenä.

14 Kuntaliiton kysely 2008 vastaajia Kuntalaiset arvostavat kuntapalveluissa läheisyyttä, joustavuutta, laatua ja monipuolisuutta Kuntalaiset haluavat vaikuttaa palveluihin ja pitävät tärkeänä valinnanvapautta eri palvelutuottajien välillä. Valinnanvapauden tärkeyttä korostetaan nyt enemmän kuin vuonna 2004 tehdyssä vastaavassa kyselyssä. Lähipalveluja pidetään erittäin tärkeänä, ja se korostuu erityisesti pienissä kunnissa ja hajaasutusalueella asuvien keskuudessa.

15 Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Halutuin tapa toimia!!!

16 Kyllä kansa tietää!! Mitä mieltä ylikunnalliset jäteyhtiöt? Mitä mieltä asukkaat? Mitä mieltä isännöitsijät? Mitä mieltä alan työntekijät? Mitä mieltä alan yrittäjät? Mitä mieltä järjestöt ja liitot?

17 Mitä mieltä ylikunnalliset jäteyhtiöt? Kuntien omistamien jäteyhtiöiden ( 33 kpl) kanta on saada kaikki toiminta pois yksityisiltä yrittäjiltä. Eli kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja mahdollisimman laaja omistus kaikkeen jätteeseen. Kunnan järjestämää jätteenkuljetusta kannattaa n. 98 % kuntien jäteyhtiöistä

18 Mitä mieltä asukkaat kuljetusjärjestelmästä? (vastaajia n ) Paikkakunta vastaajia asiakastyyty väisyys Kunnan järjestämä % Sopimusperusteinen % Oulu ,0 8,57 91,43 Päijät-Häme ,9 9,10 90,70 Kanta-Häme ,1 11,66 88,34 Lohja ,4 99,6 Salo ,1 97,9 Parainen 400 0,6 99,4

19 Mitä mieltä isännöitsijät? Isännöitsijät ovat 100 %:sesti sopimusperusteisen mallin kannalla Samoin Isännöitsijäliitto

20 Mitä mieltä työntekijät? Jätealan kuljettajat ovat 100 %:sesti sopimusperusteisen mallin kannalla. Vain Sopimusperusteinen malli takaa pysyvät ja turvatut työpaikat. AKT suosittaa, että kunnat valitsisivat sopimusperusteisen kuljetusmallin.

21 Mitä mieltä alan yrittäjät? Ympäristöalan yrittäjät kannattavat 100 %:sesti sopimusperusteista kuljetusmallia

22 Mitä mieltä järjestöt ja liitot?

23 Ensisijaisesti sopimusperusteista järjestelmää suosittelevat mm: Ympäristöyritysten liitto YYL Elinkeinoelämän keskusliito EK Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Suomen Yrittäjät SY Keskuskauppakamari Nuorkauppakamari SNKK Suomen Kiinteistöliitto Suomen Omakotiliitto Autoliikenteen työnantajaliitto ALT Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT Sitra SITRA Maataloustuottajain keskusliitto MTK Perheyritysten Liitto, toimitusjohtaja Matti Vanhanen PL Svenska Lantbruksproducenternas Centrarförbund SLC

24 Kyllä kansa tietää!! Kunnan Mitä mieltä ylikunnalliset jäteyhtiöt? Mitä mieltä asukkaat? Mitä mieltä ylikunnalliset jäteyhtiöt? Mitä mieltä asukkaat? Mitä mieltä isännöitsijät? Mitä mieltä työntekijät? Mitä mieltä alan yrittäjät? Mitä mieltä järjestöt ja liitot? Mitä mieltä isännöitsijät? Mitä mieltä työntekijät? järjestämä kuljetus Mitä mieltä alan yrittäjät? Mitä mieltä järjestöt ja liitot? Hyvä lopputulos edellyttää hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Väkivaltainen pyrkimys kunnan järjestämään kuljetusmalliin ei ole tämän päivän elinkeinopolitiikkaa X Sopimusperusteinen kuljetus X X X X X

25 Kunnallistaja.. kenen asialla olet? Poliittiset puolueet Keskusta Kokoomus Kunnan järjestämän mallin kannalla Sopimusperusteisen mallin kannalla x x Perussuomalaiset x Kristillisdemokraatit x Ruotsalainen Kansanpuolue x Vasemmistoliitto x Vihreät x x Sosialidemokraatit x (x)

26 Keskustapuolueen kannanottoja. Sopimusperusteinen järjestelmä antaa vakaan markkinapohjan palveluiden kysynnälle ja tarjonnalle maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Keskustan ympäristövaliokunta on sopimusperusteisen järjestelmän kannalla. Valiokunnan puheenjohtajana toimii ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Suomen Keskustan yrittäjäasiain neuvottelukunta vetoaa kuntiin ja kunnallisiin jätehuoltoyhtiöihin sopimusperusteisen jätekuljetusjärjestelmän puolesta. Mauro Salo

27 Kunnallisten jätelaitosten rooli palvelutuotannossa Yhdyskuntajäte Sopimusperusteinen malli Jätteen tuottaja/ asiakas Kuljetusyrittäjä Kuljetusyrittäjä Kuntien omistama jäteyhtiö Asukkailla vapaus valita palvelun tuottaja! Yrittäjillä yrittämisen vapaus! = VASTUULLINEN MARKKINATALOUS

28 Kunnan järjestämä malli Kilpailutuksen Hintalappu??? Ei tänne Kuljetushinta Jätteen tuottaja/ asiakas Jätteenkäsittelymaksu Kuntien omistama jäteyhtiö Kuljetusyrittäjä Kuntien omistama jäteyhtiö Ei kuljetusmaksuina!

29 Kunnan järjestämä malli Ei tänne Kuljetushinta Jätteen tuottaja/ asiakas Jätteenkäsittelymaksu Määrää keneltä Kuntien kuntalainen omistama saa jäteyhtiö palvelut ostaa. MONOPOLI Kuljetusyrittäjä Kuntien omistama jäteyhtiö Ei kuljetusmaksuina!

30 Kunnan järjestämä malli Ei tänne Kuljetushinta Jätteen tuottaja/ asiakas Kieltää muilta yrittäjiltä vastaavan palvelujen tarjoamisen Kuntien omistama jäteyhtiö Kuljetusyrittäjä Kuntien omistama jäteyhtiö Jätteenkäsittelymaksu MONOPSONI Ei kuljetusmaksuina!

31 Hintakehitys 7 v. jakso Kuljetuskustannusten nousu Kuntaliiton kyselyn mukaan Kunnallistettu Sopimusperäinen + 51 % KK % Kuntaliitto

32 Dia 31 KK7 Logostiikkaketjuun on lisätty yksi tarpeeton yksikkö. KIVILKA;

33 Normaali liiketoiminta Liikevaihto Hallittu kehitys: henkilöstön työllisyys turvattua vakaa jatkuvuus luo hyvät pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja investoinneille.

34 Yrittäjälle ja työntekijälle kunnan järjestämä kuljetusmalli = Venäläinen ruletti Liikevaihto 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta

35 Kiitos Hyvää seminaaripäivän jatkoa Kauko Kivilehto

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

16.4.2013 KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ

16.4.2013 KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ Lausunto 1 (5) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ Peltomaan lausunto mustana Rosk n Roll

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä

it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä Maaliskuu l 2/2008 Levikki 32 000 kpl Juha Ventelä Luottamusmies Juha Ventelä: Sopimusperäinen jätteenkuljetus sopii työntekijöille. sivu 3 Matti Vekka: Yhteistyökö vaikeampaa kuin kyykyttäminen? sivu

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 Tietoa, taitoa ja tehokkuutta Suomen yhdyskuntajätehuolto 21 Vastuullista jätehuoltoa jätteen synnyn ehkäisyssä neuvonnalla on tärkeä merkitys 4-5 Biojätteet kiertoon 6-7 Kierrätyksellä on kansalaisten

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 PARAS JÄTEHUOLTO KUNTALAISELLE ON MYÖS SUOMEN MENESTYSTEKIJÄ Yhdyskuntajätettä syntyy muun muassa asumisessa. Yhdyskuntajätteeksi luetaan

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot