esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Nro Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu"

Transkriptio

1 2/ (38) Aika klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Varajäsenen kutsuminen 5 4 Valitus Iitin Radansuun hyötyjätepisteen lakkauttamisesta 6 5 Pakkausjätteen tuottajavastuukeräyksen täydentäminen kunnan järjestämän 8 jätteenkuljetuksen alueella 6 Kotkan jätemaksutaksa Pyhtään jätemaksutaksa Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Pyhtään kunnan alueella 15 9 Jätteenkuljetusjärjestelmästa päättäminen Virolahden kunnan alueella Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Miehikkälän kunnan alueella Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Lapinjärven kunnan alueella Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Ilmoitusasiat Kymen jätelautakunnan seuraava kokous Muut esille tulevat asiat 38 Pulla Peltola puheenjohtaja

2 2/ (38) Osallistujat Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Jaakkola Allan varapuheenjohtaja Hartikainen Jutta jäsen Hongisto Mikko jäsen Lantta Sari jäsen Lindeman Ari jäsen Luumi Petri jäsen Pasi Tero jäsen Peltola Tuomo jäsen Rinnesalmi Keijo jäsen Sainio Teppo jäsen Silvala-Jokinen Sorella jäsen Muut Ahtiainen Anne esittelijä Rautiainen Leena asiantuntija Posti Jukka kaupunkikehitysjohtaja Palander Tuijas pöytäkirjanpitäjä

3 2/ (38) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kyjäte Hallintosäännön 39 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kymen jätelautakunnan päätös:

4 2/ (38) 2 Pöytäkirjan tarkastajat Kyjäte Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kymen jätelautakunnan päätös:

5 2/ (38) 3 Varajäsenen kutsuminen Kyjäte Kouvolan kaupungin hallintosäännön 40 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai toimielimen sihteeri voi huolehtia varajäsenen kutsumisesta. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta päättää, että toimielimen jäsen, joka tietää olevansa estynyt saapumasta kokoukseen, kutsuu varajäsenen sijaansa. Toimielimen jäsen huolehtii myös n lähettämisestä varajäsenelle. Kymen jätelautakunnan päätös:

6 2/ (38) 4 Valitus Iitin Radansuun hyötyjätepisteen lakkauttamisesta Kyjäte hyötyjätepisteen Soini Lahtinen on lähestynyt Kymen jätelautakuntaa kirjeellä , jossa vaaditaan mm. Radansuun palauttamista. Valituskirje on oheismateriaalina nro. 1 Kymen jätelautakunta on käsitellyt Kouvolan-Iitin hyötyjätepisteiden ja jäteasemien palveluverkostoa kokouksissaan ja Kouvolan ja Iitin hyötyjätepisteiden palveluverkosta tehdyn esityksen tarkoituksena oli supistaa hyötyjäteverkostoa niin,että alkaen lopetetaan kokonaan 16 hyötyjätepistettä ja 5 pistettä esitetään muutettavaksi vain kesäaikana hoidettavaksi. Lisäksi jäteasemien palveluverkkoesitykseen kuului Korian jäteaseman lakkauttaminen Radansuun hyötyjäpiste oli lakkautettavien hyötyjätepisteiden listalla. Perustelut Radansuun hyötyjätepisteen lakkauttamiselle olivat seuraavat: - hyötyjätepisteen jätemäärät ovat pienet - vakituisia käyttäjätalouksia oli 73 kpl ja lomatalouksia 54 kpl - ylläpito- ja aurauskulut ovat korkeat varataan alueen asian lausua mielipiteensä Lautakunta päätti, että ennen lopullisen verkostopäätöksen tekemistä järjestetään verkoston muutoksista kuuleminen, jossa asukkaille ja muille asianosaille mahdollisuus saada tietoja käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä asiasta. Asiakirjat olivat nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä Iitin kunnan teknisessä toimistossa välisenä aikana. Kuulemisesta ilmoitettiin Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan virallisissa Ilmoituslehdissä sekä paikallislehdissä. Asiaan liityvät asiakirjat postitetiin myös alueella tiedossa oleville kyläyhdistyksille. Mielipiteet asiasta tuli toimittaa Kymen jätelautakunnalle klo mennessä. Kymen jätelautakunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan , jossa käsiteltiin asiaan liityvät kannanotot, jotka huomioitiin palveluverkosto päätöstä tehtäessä. Radansuun hyötyjätepisteestä säilyttämisen puolesta ei tullut mielipiteitä / kannanottoja kuulemisaikana. Päätöksen jälkeen tullutta esitystä on pidettävänä muutoksenhakuna. Sellaisena esitys on tehty myöhästyneenä ja hylättävä. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena

7 2/ (38) Rautiainen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta hylkää muutosesityksen myöhästyneenä. Kymen jätelautakunnan päätös:

8 2/ (38) 5 Pakkausjätteen tuottajavastuukeräyksen täydentäminen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Kyjäte Jätelakiin (646/2011, myöh. JL) perustuvan jätehuollon tuottajavastuun periaatteiden mukaisesti tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden keräys ja muu jätehuolto sekä vastaava jätehuollon järjestämisen aiheuttamista kustannuksista, kun tuote poistetaan käytöstä (JL 46 ). Pakkausjäte kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tuottajana pidetään tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa. Yksittäisiä tuottajia edustavat tuottajayhteisöt, joille tuottajat ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteensa. Vanhan jätelain mukaan pakkauksia koski osittainen tuottajavastuu, jolloin pakkausjätteen jätehuoltovastuu oli jaettu tuottajien, kuntien ja jätteen haltijan kesken. Uuden jätelain myötä pakkausten tuottajia koskee alkaen täysi tuottajavastuu, jolloin pakkausjätteen jätehuollon järjestäminen on pääasiassa tuottajien vastuulla. Jätelain 49 :n mukaan tuottajan on järjestettävä käytöstä poistetuille tuotteille vastaanottopaikkoja siten, että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa näin järjestettyyn jätehuoltoon. Uuden lain siirtymäsäännösten mukaan tuottajien on järjestettävä pakkausjätteen vastaanottoverkosto mennessä. Pakkausjäteasetuksessa määritellään yksityiskohtaisemmin tuottajien järjestämän keräysverkoston laajuus. Asetuksen valmistelutyö on kuitenkin kesken, eikä tuottajien järjestämän keräysverkoston laajuudesta ole vielä tarkkaa tietoa. Lasi-, metalli-, muovi ja kuitupakkausten tuottajayhteisöiltä saatujen tämän hetkisten tietojen mukaan tuottajayhteisöt eivät kuitenkaan olisi järjestämässä erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtaista keräystä, mikäli lainsäädäntö ei sitä tuottajilta velvoita. Jätelain 47 :n mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa. Mikäli tuottaja ei järjestä maksutonta kiinteistökohtaista keräystä, kunnat voivat huolehtia täydentävän pakkausjätteen erilliskeräyksen järjestämistä sellaisilta kiinteistöiltä, jotka muutoinkin kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Kunnan tulee tällöin toimittaa keräämänsä pakkausjäte tuottajan järjestämään jätehuoltoon (JL 35 1 mom.). Mikäli tuottaja tai kunta ei järjestä kiinteistökohtaista pakkausjätteen keräystä, yksityiset jätteenkuljetusyritykset voivat tarjota pakkausjätteen erilliskeräyspalvelua kiinteistön haltijoille, jos nämä sitä haluavat (JL 41 3 mom.). Yritykset perivät tällöin kiinteistön haltijoita kuhunkin sopimukseen perustuvan yksityisoikeudellisen maksun palvelusta. Kymenlaakson Jäte Oy:n hoitamille hyötyjätepisteille ja jäteasemille asukkaat voivat toimittaa lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksia. Muovipakkausten keräystä ei vielä ole järjestetty. Mikäli tuottajat eivät järjestä alkaen pakkausjätteen kiinteistökohtaista keräystä, kunnan järjestämä täydentävä keräys turvaa osaltaan jäteasetuksen 14 :ssä säädetyn yhdyskuntajätteen kierrätystavoit-

9 2/ (38) teen toteutumista. Kunnan järjestämä erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtainen keräys jätelain 35 :n mukaisesti toteutettuna parantaa jätehuollon yleistä toimivuutta jäsenkuntien alueella sekä turvata jätehuoltopalvelujen saatavuuden ja syrjimättömin ehdoin. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on esittänyt Kymen jätelautakunnalle, että kunta huolehtii jätelain 35 :n 1 momentin mukaisesti erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtaisen kuljetuksen järjestämistä tuottajan järjestämään jätehuoltoon, mikäli tuottajat eivät sitä järjestä. Päätös koskisi niitä kuntia, jotka ovat jätelain 36 :n tarkoittaman kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä (Kouvola, Kotka ja Iitti) sekä kiinteistön haltijan järjestämän pakkausjätteen kuljetuksen lakkaamista Sitä ennen kiinteistöt voivat vapaaehtoisesti päättää, ottavatko ne käyttöönsä kunnan järjestämän kiiteistöittäisen pakkausjätteen keräyksen, jonka kustannukset laskutetaan kiinteistöiltä kulloinkin voimassa olevan jätetaksan mukaisesti. Edellä oleva siirtymäaika ei koske Mäntyharjun kunnan aluetta, koska siellä on jo voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, joka koskee kaikkea yhdyskuntajätehuoltoa mukaan lukien pakkausjätteet sekä sako- ja umpikaivolietteet. Kymen jätelautakunta on kuuluttanut erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisestä täydentävästä kuljetuksesta tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Asiasta kuulutettiin Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa sekä Iitin Seudussa Kuulutuksessa varattiin kaikille asianosaisille mahdollisuus lausua kyseessä olevasta asiasta (Hallintolaki 41). Asiaa koskeva tausta-aineisto oli nähtävillä Kouvolan, Kotkan ja Iitin kuntien ilmoitustauluilla sekä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla. Mielipiteet ja kannanotot tuli toimittaa kirjallisena Kymen jätelautakunnalle osoitteella Valtakatu 33, Kuusankoski klo mennessä. Nähtävilläoloaikana asiasta lähettivät mielipiteensä Lassila&Tikanoja Oyj sekä Hyötypaperi Oy. Lassila &Tikanoja Oyj antoi mielipiteen, jossa he ehdottavat, että Kymen jätelautakunta luopuu täydentävästä erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtaisesta keräyshankeesta kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Perusteluina he esittävät kerättävien jätejakeiden laadun heikkenemisen sekä markkinahintojen laskun. Pakkausjätteen erilliskeräys soveltuu heidän mielestään huonosti kuntaurakkamalliin ja keräystekniikoiden kehittäminen heikkenisi. Pakkauksia koskeva asetus on odotettavissa vasta tämän vuoden syksyllä, minkä takia lautakunnan eteneminen sille toissijaisessa asiassa on myöskin heidän mielestään vähintäänkin ennenaikaista. Lassila &Tikanoja Oyj:n mielipide on oheismateriaalina nro 2

10 2/ (38) Hyötypaperi Oy toteavat mielipiteessään, että Kymenlaakson alueella kunnat pidäyttäytyisivät ottamasta kantaa tuottajavastuutoimintaan ennen kuin laki ja asetukset saadaan valmiiksi ja kunnes se on lainmukainen sekä tuottajien järjestämä keräys on toiminnassa, joilloin voidaan nähdä järjestelmän mahdolliset puutteet ja mahdollinen toteutustarve. Hyötypaperi Oy:n mielipide on oheismateriaalina nro 3 Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta päättää, että kunta huolehtii jätelain 32 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtaisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon, mikäli tuottajat eivät sitä järjestä. Päätös koskee Kotkaa, Iittiä ja Kouvolaa eli kuntia, jotka ovat kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen piirissä. Kuljetusten järjestämisen siirtymäaika on asti, jolloin kiinteistön haltijan järjestämä pakkausjätteen kuljetus päättyy. Päätös ei koske Mäntyharjun kuntaa, missä pakkausjätteet ovat mukana kunnan järjestämässä kuljetuksessa. Kymen jätelautakunnan päätös:

11 2/ (38) 6 Kotkan jätemaksutaksa 2013 Kyjäte Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Jätelain 79 mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 :ssä. Jätelain 81 mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Kotkan tekninen lautakunta on vahvistanut jätelain mukaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen ja julkisten kiinteistöjen loppujätteen ja biojätteen jätekuljetuksen ja käsittelyn taksat sekä asiakasmaksut Taksan tulee sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Kymenlaakson Jäte Oy on valmistellut koko toimialueelle yhtenäiset taksaperusteet, joihin siirrytään vaiheittain. Taksassa jäteasemamaksut ja käsittelymaksut pyritään yhtenäistämään vuoden 2013 aikana. Kuljetusmaksut ja perusmaksut määräytyvät taksa-alueittain urakkahintojen ja palvelutarjonnan perusteella. Kymen jätelautakunta on vahvistanut arvonlisäveron nousun aiheuttamat muutokset jätteenkuljetus- ja käsittelytaksoihin sekä jäteasemalla perittäviin asiakasmaksuihin alkaen. Kymen jätelautakunta vahvisti energiahyödyntämiseen menevän loppujätteen vastaanottomaksuksi alkaen 78 / tonni; nousua 4 %. Biojätteen vastaanottomaksuksi 85 / tonni; nousua 13,3 %. Vastaanottomaksujen muutokset nostavat taksan loppujätteen käsittelymaksua 3 % ja biojätteen käsittelymaksua 11 %. Jätteiden kuljetusurakka kilpailutettiin keväällä 2012 ja yksikköhintoja on mahdollista tarkastaa vuoden 2013 heinäkuun alusta. Kuljetusurakan hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkastaa vuosittain Tilastokeskuksen ylläpitämän kuorma-autoliikenteen kuljetusindeksin (2010=100) perusteella. Hinnantarkistuksen lähtötaso on vuoden 2012 maaliskuun pisteluku jota verrattaan jakson 3 / / 2012 pistelukujen keskiarvoon. Sopimuksen hintatarkistusehdon mukaisesti laskettu indeksimuutos on -0,45 %, jota ei esitetä huomioitavaksi taksassa. Lautakuntamaksu esitetään pidettäväksi entisellään 4,5 %:na loppujätteen astiakohtaisesta käsittelymaksusta.

12 2/ (38) Perusmaksu esitetään vahvistettavaksi siten, että sen määrä on 25 % asiakohtaisesta käsittelymaksusta. Perusmaksua esitetään nosttevaksi 2,3 %. Yleismmät astiamaksut (alv. 0 %) Nykyiset hinnat Uudet hinnat kuljetus käsittely kuljetus käsittey Loppujäte 240 litr. 2,11 2,42 2,11 2,50 Loppujäte 600 litr. 1,80 6,69 1,80 7,11 Loppujäte 4m3 etulastain 22,47 40,95 22,47 42,93 Biojäte litr. 2,87 1,80 2,87 2,33 Biojäte 240 litr. 2,87 2,10 2,87 2,66 Taksaan kuuluu myös hyötyjätteiden (keräyspaperi, -kartonki, pienmetelli ja lasi) palvelumaksut, jotka täydentävät tuottajavastuun mukaista keräystä. Näihin ei esitetä muutoksia. Jätemaksutaksaan sisältyy myös Heinsuon jäteaseman vastaanottomaksut alkaen Kymen jätelautakunnassa jo päätetyn mukaisena. Jätemaksutaksan tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot ovat liitteinä nro 1. Kymen jätelautakunta kuuluttu Kotkan jätemaksutaksaa koskevan asian Kymen Sanomissa ja Ankkurissa Kuulutuksessa varattiin kaikille asianosaisille mahdollisuus lausua kyseessä olevasta asiasta (Hallintolaki 41). Asiaa koskeva tausta-aineisto oli nähtävillä Kotkan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla. Mielipiteet ja kannanotot tuli toimittaa kirjallisena Kymen jätelautakunnalle osoitteella Valtakatu 33, Kuusankoski klo mennessä. Nähtävilläoloaikana asiasta ei tullut mielipiteitä. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdostus: Kymen jätelautakunta määrää Kotkan jätemaksutaksan esitetyn mukaisena. Taksa tulee voimaan alkaen. Kymen jätelautakunnan päätös:

13 2/ (38) 7 Pyhtään jätemaksutaksa 2013 Kyjäte Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Pyhtään kunnalle kustannuksia aiheutuu hyötyjätteiden keräämisestä, vaarallisten jätteiden jätehuollosta, jäteneuvonnasta ja viranomaistoiminnasta. Hyötyjätteitä kerätään ekopisteissä ja Kotkan Heinsuon jäteasemalla, jonka käytöstä kunta maksaa 5000 /vuosi. Pyhtään kunnassa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestetty jätelain 37 :n tarkoittaman kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jossa kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätteenkuljettajan kanssa. Jätteenkuljetus on järjestettävä ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Toinen tapa on sopia kiinteistöjen yhteisastiankäytöstä (kimppa-astia) jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kimpan on ilmoitettava kimpanvetäjä, joka vastaa tietojen oikeudellisuudesta ja astiatyhjennysmaksusta. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ilmoittautumalla alueellisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi. Tämä on mahdollista silloin, kun kiinteistölle ei ole tieyhteyttä, tieyhteys on huono, jäteastiaa ei voida sijoittaa kiinteistölle, siirtomatka on kohtuuton tai jätehuoltomääräysten 18 :n tarkoittamasta muusta hyväksytystä syystä. Aluekeräyspisteiden käyttömaksu tulisi suhteuttaa jätepisteen käyttötarpeeseen. Kymen jätelautakunta aloitti jätehuollon yhteistoiminta-alueen yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Lautakunnan perustamissopimuksen mukaan lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan lautakunnassa mukana olevien kuntien kesken niiden asukasmäärien suhteessa. Kymenlaakson Jäte Oy tilittää vahvistetun jätetaksan mukaisesti jätelautakunnalle kiinteistöiltä keräämiensä loppujäteastioiden käsittelymaksusta keskimäärin 4,5 % lautakuntamaksua niissä kunnissa, joissa jätehuollon palvelutehtävät on siirretty jäteyhtiön hoidettavaksi. Pyhtään kunnan budjetoitu maksuosuus jätelautakunnan kustannuksista vuodelle 2013 on (alv.0%). Niiden alueiden osalta, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, on yksi mahdollisuus järjestää lautakuntamaksun perintä siten, että kotitalousjätettä keräävät jätteenkuljetusyritykset velvoitetaan sisällyttämään asiakkailta perimiinsä jätemaksuihin lautakuntamaksuosuus, joka on tilitettävä kunnalle. Pyhtään tekninen lautakunta esittää Kymen jätelautakunnalle määrättäväksi jätemaksutaksan alueellisten yhteiskeräyspisteiden käytöstä: - ympärivuotisesti asutuille vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille 111,60 / vuosi (sis.alv 24 %)

14 2/ (38) - ei ympärivuotisesti käytössä oleville vapaa-ajan kiinteistöille 80,00 / vuosi (sis. alv. 24 %) Lisäksi Pyhtään kunnan alueelta jätelain 32 :n tarkoittamaa loppujätettä kuljettavien jätteenkuljetusyritysten tulee tilittää lautakuntamaksua kunnalle tyhjentämiensä jäteastioiden lukumäärän perusteella liitteenä nro 2 olevan taksataulukon mukaisesti. Taksaluonnos on ollut nähtävillä Pyhtään kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Siltakyläntie 175, Siltakylä saakka sekä Pyhtään kunnan internetsivuilla. Taksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Pyhtään lehdessä Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle klo mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ymäristötalo, Valtakatu 33, PL 32, Kuusankoski tai Kannanottoja vireilläolevasta taksaesityksestä ei tullut yhtään kappaletta määräaikaan mennessä. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta määrää Pyhtään kunnan jätemaksutaksan esitetyn mukaiseksi. Jätemaksutaksa tulee voimaan alkaen. Kymen jätelautakunnan päätös:

15 2/ (38) 8 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Pyhtään kunnan alueella Kyjäte Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon (JL32 ). Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisestä on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätteenkuljetus voidaaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai 2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (jätelain 36 :n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kunnan jätelaitos tai jäteyhtiö. Toissijaisesti voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kiiteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat sopivat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Kyseinen kuljetusjärjestelmä voidaan valita, mikäli jätelaissa asetetut vaatimukset täyttyvät. Päätös kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätteenkuljetusjärjestelmästä tekee päätöksen kunnan jätehuoltoviranomainen. Kymenlaakson ja Lapinjärven alueella jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta. Kymen jätelautakunta tekee päätöksen kuljetusjärjestelmästä kuultuaan asianosaisia kuntia sekä kaikkia, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäisesti. Kuntien, jätelaitosten ja muiden asianosaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaisia, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa

16 2/ (38) lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Kymen jätelautakunnan toimialueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä sekä Kouvolan kaupungin alueella entisten Anjalankosken ja Kuusankosken kaupunkien alueilla. Kouvolan muissa kaupunginosissa sekä Kotkassa, Iitissä ja Mäntyharjulla on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kouvolan kaupungin alueella entisten Anjalankosken ja Kuusankosken kaupunkien alueet siirtyvät kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (Tela ). Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt kiinteän yhdyskuntajätteen osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymiseksi. Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset tehdään vuoden 2014 keväällä. Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä. Yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riipumatta jatkossakin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Jos kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään (JL ). Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32 :n mukaisesta yhdyskuntajätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisvelvollisuudesta. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin alueiden asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syntyvä jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edellyttää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen palvelun suunnittelua ja osoittamista alueen asukkaille. Ennen kuljetusjärjestelmäpäätöksien tekemistä Kymen jätelautakunta järjesti kuulemisen, jossa varattiin asianosaisille mahdollisuus saada tietoja asiasta ja lausua kirjalliset mielipiteensä välisenä aikana. Kuulemisesta ilmoitettiin kuntien virallisissa ilmoituslehdissä: Kaakonkulmassa, Pyhtäänlehdessä, Östra Nylandissa, Loviisan Sanomissa sekä Kymen Sanomissa ja Reimarissa

17 2/ (38) Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot Haminan kaupungilta sekä Pyhtään, Lapinjärven, Miehikkälän ja Virolahden kunnilta mennessä. Lisäksi tehtiin kyselyhaastattelu edellämainittujen kuntien teknisen puolen ja ympäristösuojelun viranhaltijoille sekä alueen jätteenkuljetusyrittäjille sekä jätelaitoksille, jotka tällä alueella ovat Kymenlaakson Jäte Oy ja Kotkan Hyötyvoimala. Kyselyn vastaukset tuli palauttaa mennessä. Taustamateriaali oli nähtävillä Haminan kaupungin ja Pyhtään, Lapinjärven, Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastojen ilmoitustauluilla ja Kymen jätelautakunnan internetsivuilla välisen ajan. Pyhtään kunnan teknisen lautakunnan lausunto on oheismateriaalina nro 4. Pyhtään kunnan ympäristösuojeluviranomaisena toimivan Kotkan ympäristölautakunnan lausunto on oheismateriaalina nro 5. Pyhtään kunnan teknisen lautakunnan pöytäkirjanote keskitetystä jätehuoltoon liitymisestä on oheismateriaalina nro 6. Mielipiteensä esittivät Kaunissaaren kiinteistöjen omistajat (Paula ja Kauko Kujala, Lasse ja Kalevi Westman ja Merja Johansson, Kalevi Westman), joiden mielipide on oheismateriaalina nro 7 sekä Stefan Wennerstrand, jonka mielipide on oheismateriaalina nro 8. Koko toimialueesta annetut mielipiteet Jätteenkuljetusjärjestelmästä ovat antaneet mielipiteensä seuraavat tahot: Haminan Jätehuolto Ky Vehkalahden Jäte ja Kuljetus Suurpää Oy Sita Suomi Oy Lassila & Tikanoja Oyj, joiden mielipide on oheismateriaalina nro 9. Auto- ja kujetusalan työntekijäliitto AKT ry:n mielipide on oheismateriaalina nro 10,

18 2/ (38) Lassila &Tikanoja Oyj:n mielipide on oheismateriaalina nro 11, Ympäristöyritysten Liiton mielipide on oheismateriaalina nro 12 ja Hyötypaperi Oy:n mielipide on oheismateriaalina nro 13. Kymen jätelautakunta on tehnyt jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelun Kymen jätelautakunnan alueella jätelain / mom mukaisesti. Tarkasteluaineisto on oheismateriaalina nro 21 Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei kaikilta osin täytä jätelain 37 :n edellytyksiä. Jätteenkuljetuspalveluja ei tehdyn tarkastelun mukaan ole saatavissa kattavasti ja luotettavasti. Osa kiinteistöistä on järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella ja kunnan viranomaiset ovat saaneet palautetta, että kuljetusyritykset eivät ole suostuneet ajamaan joidenkin kiinteistöjen jätteitä ja kuljetuksissa on ollut viiveitä. Lisäksi ei voida osoittaa, ettei jätehuolto aiheuta haittaa ympäristölle tai terveydelle, sillä alueella on ilmennyt roskaantumista eikä ole täyttä varmuutta, minne jätehuollon ulkopuoliset kiinteistöt vievät jätteitään. Osa kuljetusyrityksistä ei ole raportoinut Kymen jätelautakunnalle minne on toimittanut mitäkin jätteitä. Osa kuljetusyrityksistä pitää sitä, että kerää kotitalouksien ja yritysten jätteitä samaan kuormaan jätehuollon yleistä toimivuutta edistävänä tekijänä. Sen sijaan polttolaitos, joka on suunniteltu ainoastaan yhdyskuntajätteiden käsittelyyn, kokee yritysjätteet ongelmallisena. Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää ei voida arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Osa jätteenkuljetukseen liittymättömistä kiinteistöistä toimittaa jätteitään vapaa-ajanasukkailta rahoitettaviin aluekeräyspisteisiin, josta johtuen kotitalouksien asema ei ole tasapuolinen. Yritysten osalta vaikutukset ovat myönteisiä jätteenkuljetusyrityksille ja kielteisiä kunnan käsittelylaitoksille. Vaikutukset viranomaisten toimintaan eivät ole myönteisiä, sillä viranomaisilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta riittävästi valvoa jätehuollon toimivuutta. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

19 2/ (38) Kymen jätelautakunta päättää, että Pyhtään kunnassa siirrytään kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen edellä selostetuin perustein. Kunnan järjestämä jätteen kuljetus alkaa Kymen jätelautakunnan päätös:

20 2/ (38) 9 Jätteenkuljetusjärjestelmästa päättäminen Virolahden kunnan alueella Kyjäte Jätelaki (myöh. JL, 646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon (JL32 ). Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisessä on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai 2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena Jätelain määrittämänä pääsääntönä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (JL 36 :n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kunnan jätelaitos tai jäteyhtiö. Toissijaisesti voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kiiteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat sopivat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Kyseinen kuljetusjärjestelmä voidaan valita, mikäli jätelaissa asetetut vaatimukset täyttyvät. Päätös kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätteenkuljetusjärjestelmästä tekee päätöksen kunnan jätehuoltoviranomainen. Kymenlaakson ja Lapinjärven alueeella jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta. Kymen jätelautakunta tekee päätöksen kuljetusjärjestelmästä kuultuaan asianosaisia kuntia sekä kaikkia, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäisesti. Kuntien jätelaitosten ja muiden asianosaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaisia, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon.

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot