Finanssivalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssivalvonta 17.2.2012"

Transkriptio

1 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vakavaraisuusraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin uudistamista koskeva tiedotustilaisuus Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 Finrep-Corep raportoinnin tiedotustilaisuus Tilaisuuden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva raportoinnissa tulossa olevista muutoksista sekä kannustaa raportoijia kommentoimaan muutosehdotuksia EBAn teknisen raportointistandardin konsultaatiot konsultaation 1. vaihe saakka: Finrep-raportointi konsernitasolla ja Corep-raportointi. Finrepin soolotason raportointi konsultaatiolle kevään aikana. Suurten asiakasriskien raportoinnin konsultaatio Lopullinen standardiehdotus EU-komissiolle mennessä. Raportointi alkaa tilanteesta Fivan oma taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö saakka (Finrep-taulukoiden lisäksi muut liitetiedot ja tilastolliset tiedot) NYT ON AIKA KOMMENTOIDA Erityistä huomiota perusteluihin ja konkreettisuuteen esim. vaikutuksien kuvauksissa sekä myös mahdollisissa parannusehdotuksissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 2

4 Finrep-Corep raportoinnin tiedotustilaisuus Fivan luotto-, korko- ja rahoitusriskiraportointiin tulevat muutokset Finrep-tasekaavaan ja Finrepissä kysyttäviin taulukoihin sopeuttaminen Muihin EU-tason tiedonkeruihin sopeuttaminen, mm. likviditeettiraportoinnista tulossa harmonisoitua raportointia Fivan muut uudistustarpeet muutokset täsmentyvät ja tulevat lausunnolle kevään aikana Fiva jatkaa tiedotustilaisuuksia ja muita tapaamisia raportoijien kanssa raportoinnin sisällön täsmentymisen myötä Yksityiskohtaisempia ja tarkemmin aihealueittain kohdistettuja Raportoijaryhmittäin toteutettavat tilaisuudet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 3

5 2-tason sääntelyn vaihtoehdot (1) Säädösvallan siirto (TFEU 290 artikla) Täytäntöönpanosäädökset (TFEU 291 artikla) Komission säädösvalmistelu Delegoidut säädökset Komissio valmistelee ESAn neuvo Komission asetus tai direktiivi Komission täytäntöönpanosäädökset Komissio valmistelee ESAn neuvo Komission asetus tai direktiivi Sitovat tekniset standardit (BTS) Tekniset sääntelystandardit (RTS) ESA-asetusten artikla ESA valmistelee Komission asetus (tai päätös) Tekniset täytäntöönpanostandardit (ITS) ESA-asetusten 15 artikla ESA valmistelee Komission asetus (tai päätös) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 4

6 COREPin ja FINREPin konekielinen raportointi ja tiedonkeruusovellukset toimistopäällikkö Jaakko Mauranen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen

7 Prosessi: Tiedonkeruusovelluksen lataaminen ja raportointi RAPORTOIJA Oma raportti Virhelista Virhelistan lähetys FIVA Tiedonkeruusovelluksen lataus Tietojen syöttö/lataus Salatun tiedoston lähetys Raportin tarkistus ja tallennus Seuranta ja Analyysi Jakelupalvelu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 6

8 Esimerkkitaulukko Finrepistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 7

9 Finrep-raportti Fivalle raportti csv-formaatissa (comma separated value) Esimerkki Finrep-raportin rivistä: F;201;1; ; ; ;90;1;F011A;001000;9;010;10;EUR Esimerkki csv-muotoisesta raportista (M=rahoitusriski) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 8

10 Corep-raportointi Corep-raportointi toteutetaan XBRL-muotoisena (extendible Business Reporting Language), Taksonomia määrittelee raportin sisällön ja konekielisen esitystavan Skeema, luettelo tietoelementeistä Definition Linkbase suhdemäärittely elementtien väliset hierarkiset suhteet Presentaion Linkbase, elementtien esitysjärjestys Label Linkbase, elementtien selväkieliset ym. nimikkeet (Calculation Linkbase, elementtien väliset yksinkertaiset matemaattiset suhteet (+-)) Reference Linkbase, viittaukset elementteihin liittyvään sääntelyyn Formula Linkbase, elementtien väliset aritmeettiset ja loogiset suhteet, tietojen tarkistus Raportin tuottaminen Tiedonkeruusovelluken avulla Omin keinoin perustuen Fiva verkkopalvelussa julkaistavaan taksonomiaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 9

11 COREP-tietojen mallinnus Primary Items: mittarit, havainnoitavat muuttujat. Kuhunkin taulukkoon liittyy tasan 1 mittaristo, mittaristo koostuu mittareista, mittarit yleensä sarakkeilla Dimensiot: dimensioiden avulla luokitellaan havaintoja (mittareiden arvoja), taulukkoon voi liittyä mielivaltainen määrä dimensioita (0,, n), (exposure type, exposure class, currency, country, ), vakioidut ja vakioimattomat dimensiot Taulukko: Taulukko määritellään mittariston ja dimensioiden yhdistelmänä ns. hyperkuutioiden avulla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 10

12 Esimerkki COREP-taulukosta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 11

13 COREP-raportin ydin: kontekstit ja mittareiden arvot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 12

14 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) EBAn ehdotuksen mukaisesti sekä Fivan lausuntopyyntö taloudellisen raportoinnin Virati-raportointikehikon muutoksista tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen

15 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti CRD edellyttää, että EBA laatii luonnoksen tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi raportoinnin yhtenäistämiseksi EU:ssa (Implementing Technical Standard, ITS) ITS:n pitää kattaa EBA/ESRB:n tietotarpeet tiedonsaannin ja tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi ITS perustuu EU-komission asetukseen, ja se on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Raportointistandardin konsultaatioversio saatettiin toimialan kommentoitavaksi tavoitteena sen antaminen EU:n komission hyväksyttäväksi Fivan valvottavatiedote /2011 Konsultaatioaikaa on saakka, ja siihen liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 14

16 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti ITS:n taloudellisen informaation tiedonkeruu perustuu FINREPiin ja kattaa CRR:n soveltamisalaan kuuluvat toimijat; sekä IFRS-valvottavat että ei-ifrsvalvottavat Konsultaatiossa käsitellään tässä vaiheessa ainoastaan luottolaitosten konsolidoitua raportointia Päätökset soolotason raportoinnin laajuudesta ja sijoituspalveluyritysten raportoinnista ovat vielä tekemättä Standardin mukainen raportointi on tarkoitus aloittaa 2013 alusta niin, että ensimmäinen tiedonkeruu on Q1/2013 tilanteesta FINREP-taulukot liitteessä III (Annex III) IFRS-laskentaperiaatteiden mukaiset Perustuvat Finreprev2-versioon (EU:n hyväksymät IFRS-muutokset saakka) 31 taulukkoa alataulukoineen jaettuna viiteen osaan Taulukoiden ohjeistus liitteessä V (Annex V) Raportointifrekvenssi vuosineljänneksittäin (taulukot 10.2 ja 10.3 puolivuosittain) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 15

17 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti Osat 1 4 (taulukot 1 20) ovat pakollisia, osa 5 (taulukot 21 31) ovat valvojan valittavissa Fivan suunnitelmissa ei ole ottaa käyttöön osan 5 taulukoita EBA pyytää kommentoimaan taulukoita ja ohjeistusta: ovatko riittävän selkeitä? Vastaukset mielellään konkreettisina parannusehdotuksina Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 16

18 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 1 1 Balance Sheet Statement (Statement of Financial Position) 1.1 Balance Sheet Statement: assets 1.2 Balance Sheet Statement: liabilities 1.3 Balance Sheet Statement: equity 2 Income Statement PART 2 3 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class 3.1 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: demand deposits and cash equivalents 3.2 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: financial assets held for trading 3.4 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: financial assets designated at fair value through profit or loss 3.5 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: available-for-sale financial assets 3.8 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: Loans and receivables and held-to-maturity investments 4 Past due, impaired and defaulted assets 4.1 Financial assets subject to impairment that are past due or impaired 4.2 Financial assets non-subject to impairment that are past due 5 Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty 6 Loan commitments, financial guarantees and other commitments 6.1 Off-balance sheet items subject to credit risk: loan commitments, financial guarantees and other commitments given 6.2 Loan commitments, financial guarantees and other commitments received Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 17

19 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 3 7 Derivatives: held for trading 8 Derivatives: hedge accounting 9 Breakdown of loans and advances by product 10 Credit risk 10.1 Geographical breakdown of financial exposures subject to credit risk by residence of the counterparty 10.2 Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes 10.3 Geographical breakdown of debt securities held from general governments by residence of the counterparty and by residual maturity 11 Impairment 11.1 Impairment on financial and non-financial assets 11.2 Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments 12 Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets 13 Fair value hierarchy: financial instruments at fair value Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 18

20 Pakolliset taulukot osat Geographical breakdown 14.1 Geographical breakdown of assets by residence of the counterparty 14.2 Geographical breakdown of liabilities by residence of the counterparty 14.3 Geographical breakdown of selected income statement items by residence of the counterparty 14.4 Geographical breakdown of assets by location of the activities 14.5 Geographical breakdown of liabilities by location of the activities 14.6 Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities 15 Off-balance sheet activities: Interests in unconsolidated structured entities 16 Related parties: amounts payable to and amounts receivable from 17 Breakdown of selected income statement items 17.1 Interest income and expenses by instrument, asset class and counterparty 17.2 Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument 17.3 Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument 17.4 Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk 17.5 Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument 17.6 Gains and losses from hedge accounting 18 Fee and commission income and expenses by activity Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 19

21 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 4 19 Statement of comprehensive income 20 Equity 20.1 Statement of changes in equity 20.2 Capital by counterparty Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 20

22 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Luottosalkun maantieteellinen ja toimialakohtainen jako; valtioiden velkapapereiden maantieteellinen jako (taulukot ) Ovatko ITS:n luvun 3 artiklan 8 mukainen ulkomaan salkulle asetettu 10 prosentin raja ja maakohtaisen salkun 0,5 prosentin raja oikein mitoitetut? Onko ohje selkeä? Mitkä ovat kustannusvaikutukset? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 21

23 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Saamisten, velkojen ja tuloslaskelmaerien maantieteellinen jako: kotimaa/emu-maat/muut EU-maat/muu maailma (taulukot ) Tulisiko näidenkin tietojen raportoinnille asettaa 10 prosentin raja? Mitkä ovat kustannusvaikutukset? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 22

24 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Tuloslaskelmaerien jako tuotteittain (taulukot 17.2, 17.3 ja 17.5) Muita kysymyksiä Käteisvarat ja muut varat -erä; IAS 7 ja kirjauskäytäntö pankeissa Korkotuottojen ja -kulujen kirjaaminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 23

25 Konsultaatiolla oleva Fivan raportointiuudistus Fivan lausuntopyyntö 18/ Linkki: Finanssivalvonta Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausuntoaikaa saakka Viratin TATU-tiedonkeruun korvaaminen FINREPiin siirtyminen Muiden Virati-tiedonkeruutaulukoiden uudistaminen Taulukoita kolmessa sarjassa F-taulukot (FINREP) FA-taulukot (soolotason raportointi; eri raportoijien toimialakohtaiset tietovaateet) FT-taulukot (muiden taulukoiden ohella pääasiassa Tilastokeskuksen tietotarpeita varten) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 24

26 Konsultaatiolla oleva Fivan raportointiuudistus Soveltamisala luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt Ensimmäinen tiedonkeruu tilanteesta Taulukoiden julkistaminen syyskuussa 2012; sitä ennen ITS:n FINREP-taulukoiden lopullisen laajuuden ja sisällön huomioon ottaminen Toimialan kommenttien läpikäynti ja arviointi Taulukoiden järjestyksen ja numeroinnin muutokset; taulukoiden layoutin muokkaaminen eri raportoijia varten; kieliversiot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 25

27 Fivan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan standardin muutos standardin päivittäminen kaavojen ja liitetietovaatimusten vastaavuus raportointiin verolainsäädännön vaatimusten huomioon ottaminen VM:n asetuksen muutos; FINREP-kaavan käyttömahdollisuus virallisessa tilinpäätöksessä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 26

28 Kommentit ja jatkotyö Fiva kehottaa toimialaa kommentoimaan Fivan raportointikehikkoa kaikki kommentit ja valmistelun aikana tulleet kysymykset ovat tärkeitä valmistelussa FINREP-infotilaisuuksia järjestetään konsultaatioiden jälkeen Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa Maj-Britt Tapiainen, puhelin tai sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 27

29 Fivan riskiraportointiin (J-, S-, P-, M- ja R-raportteihin) tulossa olevia muutoksia riskiasiantuntijat Seppo Pitkänen ja Lauri Kujala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Seppo Pitkänen ja Lauri Kujala

30 S- ja J-raportit FINREPin vakiomuotoiset luottoriskilomakkeet (FINREP-vastuuryhmäjaolla) Lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset Lainojen ja ennakkomaksujen erittely tuotteittain Erääntyneet ja järjestämättömät saamiset, arvonalentumistappiot Arvonalentumistappioiden muutokset FINREP-muotoiset lisälomakkeet Pankkijärjestelmän tila S- ja Järjestämättömät saamiset J-raporteista Vastuut sektoreittain vanhan S-raportin sektorijaolla, mutta FINREPin sarakkeilla Erääntyneet ja järjestämättömät saamiset kuukausittain Järjestämättömät saamiset: 10 suurinta asiakasta S- ja J-raportoinnin päättyminen Nykymuotoisilla lomakkeilla viimeinen raportointiajankohta Tiedonkeruu FINREP-luottoriskilomakkeilla ja lisälomakkeilla tilanteesta alkaen Luottoriskitilastojen julkaisu Tilastokatkos Q1/2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Seppo Pitkänen 29

31 M-, P- ja R-raportit Nykyistä M-raporttia (rahoitusriski) ei muuteta vuonna 2013 kun siirrytään FINREPiin. Sen sijaan FINREPin tase-erien rivinumerot (ja sektorinumerot) mäpätään M-raportille. EBAssa valmisteilla uusi rahoitusriskin lomakemalli, joka korvannee M- raportin vuoden 2013 aikana P-raporttia koskien pohdimme johdannaisraportoinnin kokonaisvaltaista uudistusta Volyymiraportointi tulisi FINREPin kautta Suuri osa nykyisistä lomakkeista poistuisi ja ne korvattaisiin uusilla paremmin johdannaispositioiden riskejä huomioivilla lomakkeilla Taseen ulkopuolisten erien raportointia myös uudistetaan R-raportti uudistetaan vastaamaan FINREPin tasejaottelua. Lisäksi tulossa joitakin sisällöllisiä muutoksia. Muutosten yksityiskohtia ei vielä lyöty lukkoon. Uudistetut P- ja R-raportit käyttöön samaan aikaan FINREPin kanssa Virati-tiedonkeruu-luonnokset pyritään saamaan raportoijille kommentoitavaksi ennen kesää Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lauri Kujala 30

32 COREP riskitaulukoiden muutokset EBAn teknisen standardiehdotuksen mukaisesti riskiasiantuntija Jan Nokkala Jan Nokkala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

33 Sisällys 1. COREP-muutoksista yleisesti 2. Uudet ja poistuvat raportointitaulut 3. Riskialueittaiset muutokset Luottoriski -> tarkempi katsaus tauluihin Markkinariski Operatiivinen riski Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 32

34 1. COREP-muutoksista yleisesti Voimaantulon aikataulu Konsultaatiossa kysymys voimaantulosta vai Suhteellisuusperiaate IRBAssa keskimääräisen PD:n ja LGD:n raportointi, jos ulkomaiden toiminta yli 10 % vastuista Markkinariskissä raportointia maittain tai valuutoittain jos yli 2 % osuus Valvojan hyväksynnällä puolivuosittainen raportointi ehtojen täyttyessä Menetelmävalinnat vaikuttavat raportoitavien taulujen määrään, edistyneissä menetelmissä enemmän raportoitavaa Suurten asiakasriskien ASRI-raportointi ei tule osaksi COREPraportointia Uudet lomakkeet lausunnoille Nykyinen ASRI-raportointi tulee muuttumaan Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 33

35 2. Uudet ja poistuvat raportointitaulut Uudet taulut (5 10 kpl) Harmonisoinnin ja CRD4 raportoinnin myötä (1 6 kpl): Kiinteistövakuudellisten tappiot IRBA-menetelmää soveltavilla maantieteellinen jakauma Omien varojen taulu jakautuu yhdestä taulusta viiteen tauluun Suomessa aiemmin ulkopuolelle jätetyt CRD3-raportointitaulut (2 kpl): Korrelaatiokaupankäynti Markkinariskin arvopaperistaminen Suomessa alusta asti ulkopuolelle jätetty (1 kpl) Ryhmän vakavaraisuus, Group Solvency Details Poistuvat taulut (2 kpl) Lisätietotaulut: Markkinariskin sisäisen mallin tarkemmat tiedot Operatiivisen riskin tappioiden tarkemmat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 34

36 3. Riskialueittaiset muutokset Riskialueittaiset muutokset Luottoriski -> tarkempi katsaus tauluihin Markkinariski Operatiivinen riski Riskialueittain on eroteltu CRD IV / CRR-sääntelymuutokset Harmonisoinnin myötä tulleet muutokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 35

37 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski Lisätään kiinteistövakuudellisten tappiot -taulu Lisätään IRBAn maatieteellinen jako -taulukko Standardimenetelmän taulun rakenne muuttuu Arvopaperistamisessa otetaan käyttöön CRD3-muutokset sisältävä taulu. Mukaan tulee uudelleenarvopaperistamien ja pois jätetään jako etuoikeusluokkiin. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 36

38 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski Standardimenetelmä CRD IV sääntelymuutokset Muutoksia riskipainoissa: Uusia riskipainoja: 2 %, 250 % ja 1250 % ECAI-luokituksia eri riskipainoihin aiempaan verrattuna Johdannaisten jaotteluun muutoksia: Keskusvastapuolet (CCP) Keskusvastapuolien vaikutusta myös default fund contributions Termimuutoksia esimerkiksi: järjestämättömät -> maksukyvyttömät Harmonisointi Taulukko täysin muuttunut Eri taulu yhteensä (total) ja vastuuryhmät (details) -tasoille Pienempi määrä raportoitavia vastuuryhmiä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 37

39 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski IRBA CRD IV -sääntelymuutokset Keskusvastapuoliin liittyvä "Default fund" -vaikutus Vastuuarvon oikaisu (Credit valuation adjustments) Johdannaisten jaotteluun muutoksia Harmonisointi Keskimääräinen PD ja LGD maittain, raportoinnissa otetaan huomioon suhteellisuusperiaate Kaikki vastuuryhmät yhteensä -taulu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 38

40 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Markkinariskin muutokset ovat taulukoiden harmonisointia tai CRD3-muutoksia ja esitetään seuraavassa. Tauluissa Korrelaatiokaupankäynti tulee uutena tauluna Markkinariskin arvopaperistaminen tulee uutena tauluna Markkinariskin sisäisen mallin tarkemmat tiedot (MKR IM Details) -taulu poistuu. Maittain raportointia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 2 % sääntö Korkoriski (valuutoittain, ei maittain) Osakeriski Valuuttakurssiriski (valuutoittain, ei maittain) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 39

41 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Korkoriski (MKR SA TDI) Erottelu johdannaiset/muut erät Poistuu yhteensä 15 riviä alueiden välisistä nettoutuksista Poistuu sarake Merkintäsitoumusten vähennysvaikutus Osakeriski (MKR SA EQU) Erottelu johdannaiset/muut erät Poistuu sarake Merkintäsitoumusten vähennysvaikutus Käyttöön rivi Optioiden muut kuin delta-riskit Hieman muutoksia, mitä yleis- ja erityisriskistä raportoidaan Valuuttakurssiriski (MKR SA FX) Raportointi kaikille valuutoille yhdessä taulussa Hyödykekeriski (MKR SA COM) Yksinkertaistuu: poistuu 29 riviä eri maturiteeteista Tilalle erottelu neljälle hyödykelajille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 40

42 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Sisäinen malli (MKR IM) Sarake stressitestin pääomavaikutuksesta korrelaatiokaupankäyntisalkulle poistuu Lisätietotaulu poistuu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 41

43 3. Riskialueittaiset muutokset, Operatiivinen riski Harmonisointi: Poistetaan operatiivisen riskin tappioiden tarkemmat tiedot (OPR Loss Details) AMA-mallia soveltaville pankeille on muutettu jaottelua eristä, jotka vähentävät pääomavaadetta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 42

44 COREP omien varojen raportoinnin muutokset lakimies Minna Sahari Minna Sahari Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

45 Omat varat ja vakavaraisuus: Yhdestä CA-taulukosta viiteen eri taulukkoon 1. CA1 Omien varojen määrä erittäin ja siirtymäsäännösten kokonaisvaikutus 2. CA2 Riskipainotettujen vastuiden ja muiden omien varojen vaatimusten kokonaismäärä EU-asetuksen (CRR) 87 artiklan 3 kohdan mukaiset omien varojen vaatimukset 3. CA3 Vakavaraisuussuhdeluvut 4. CA4 Lisätiedot CA1 laskentaa varten 5. CA5 Siirtymäsäännösten vaikutukset ja kansalliset lisätiedot Käytössä vain siirtymäsäännösten voimassaolon ajan CA1, CA2 ja CA3 taulukot vastaavat nykyistä CA-taulukkoa lisättynä Basel III/CRDIV muutoksilla Terminologiaa muutettu vastaamaan CRR-ehdotusta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 44

46 Liite II Täyttöohjeet COREP-raportoinnille Part II: Template related instructions 1 CA Solvency Overview General remarks CA1 Sub-template CA2 Sub-template CA3 Sub-template CA4 Sub-template CA5 Sub-template General remarks Table 1 Summary Section 1: Grandfathered instruments Table 2: Grandfathered instruments: Instruments constituting State aid Table 3: Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid Table 4: Recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interest Table 5 Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 Capital Section 3: Adjustments to deductions Table 6 Unrealised losses and gains measured at fair value Table 7 Deductions from CET1 (excluding 10% and 15 % thresholds) Table 8 Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of relevant entities where the institution has a significant investments Table 9 Deductions from AT Table 10 Deductions from T Table 11 Additional filters and deductions (Art. 461) Section 2: Minority interests and equivalents Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 45

47 CA1: Own funds/omat varat ja CA2: Own funds requirements/omien varojen vaatimukset Omilla varoilla uusi ryhmittely, joka koostuu seuraavista eristä: Ensisijaisista omista varoista/ Tier 1 Capital (T1) Oman pääoman eristä/ Common Equity Tier 1 (CET1)/rajoituksettomat ensisijaiset omat varat Lisäeristä/ Additional Tier 1 (AT1)/rajoituksenalaiset ensisijaiset omat varat Toissijaisista omista varoista/ Tier 2 Capital (T2) Näistä omien varojen eristä tehtävät vähennykset on ryhmitelty kunkin erän alle Aikaisempaa yksityiskohtaisempaa tietoa, esimerkiksi omien osakkeiden vähennys ennen 1 rivi ja nyt omien CET1 pääomainstrumenttien vähennyksiä 6 riviä Lisäksi oikaisueriä (transitional/adjustments), tosin tätä tietoa kerätään erikseen vielä taulukoilla CA4 ja CA5 CA2-taulukossa kootaan omien varojen vaatimukset yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 46

48 CA3 Capital ratios/vakavaraisuussuhdeluvut Tunnuslukujen laskenta eri omien varojen koostumuksella Vakavaraisuussuhdeluvut suhteessa Common Equity Tier 1 Tier 1 Omat varat yhteensä eli kokonaisvakavaraisuus Omien varojen lajien yli- ja alijäämät CET1 Capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital T1 Capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital Total capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of total capital Minna Sahari Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 47

49 CA4 Memorandum items/lisätiedot 1. Laskennalliset verosaamiset ja -velat (Deferred tax assets and liabilities) 2. Arvonalentumiset ja odotetut tappiot (Provisions and expected losses) 3. Kynnysarvot CET1-vähennyksille (Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions) 4. Sijoitukset 1. Investments in the capital of relevant entities where the institution does not have a significant investment 2. Investment in the capital of relevant entities where the institution has a significant investment 5. Riskipainotetut erät, joita ei ole vähennetty omista varoista 6. Väliaikaiset omistukset, joita ei ole vähennetty 7. Pääomapuskurit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 48

50 CA5 Transitional provisions/erät, joita koskevat siirtymäjärjestelyt CA5-taulukkoa käytetään vain CRDIV siirtymäaikana, siitä on tarkoitus luopua kokonaan siirtymäajan jälkeen Useita alataulukkoja: Taulukko 1 yhteenveto tietyistä oikaisuista, joista omat alataulukkonsa, tähdellä merkityt mukana Taulukot 2 ja 3 - Grandfathered instruments/vanhat instrumentit, jotka täyttävät siirtymäaikasäännösten vaatimukset Valtiontuki-instrumentit tälle ei ole Suomessa käyttöä Muut kuin valtiontuki-instrumentit Taulukot 4 ja 5 - koskevat konsolidoituja omia varoja mm. vähemmistöosuutta ja muita yhdistelyssä syntyviä eriä ja niiden lukemista eri omien varojen lajeille Taulukko 6 Käypään arvoon arvostamisesta syntyvät realisoitumattomat voitot ja tappiot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 49

51 CA5 Transitional provisions/erät, joita koskevat siirtymäjärjestelyt (jatkoa) Taulukko 7 Vähennykset CET1 omista varoista (pl. 10 %:n ja 15 %:n kynnysarvovähennykset) Taulukko 8 Laskennalliset verosaamiset, joihin vaikuttaa tuleva kannattavuus ja merkittävät sijoitukset CET1-instrumentteihin Taulukko 9 Vähennykset AT1 omista varoista Taulukko 10 Vähennykset T2 omista varoista Edellä mainituista taulukoista 7 10 ilmoitetaan yhteenlaskettu määrä yhteenvetotaulukossa 1 Taulukko 11 Ylimääräiset oikaisut ja vähennykset Kansallisia vähennyksiä muista jäsenmaista Suomella ei ole omia vähennyksiä Yhteenlaskettu määrä ilmoitetaan yhteenvetotaulukossa 1 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 50

52 EBAn konsultaatiopaperi ja lausuttavat asiat EBAn teknisen täytäntöönpanostandardin 5 7 artiklat koskevat COREP-raportointia 5 artiklan yhteydessä on kaksi kysymystä, jotka liittyvät omiin varoihin eli kysymykset 14 ja Competent authorities are obliged to disclose data on the national banking sectors total assets as part of the supervisory disclosure. Do you find these publications sufficient to calculate the proposed thresholds? EBA is considering requiring information on own funds as included in Part 1 of Annex 1 (CA1 to CA5) with a monthly frequency. However, EBA is cognisant of potential cost implications and is very interested in specific feedback on this point. 15. What would be the cost implications if information on own funds as put forward in Part 1 of Annex I (CA1 to CA5) were required with a monthly frequency for all institutions? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 51

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10.4.2014 Ohjelma COREP-tilannekatsaus, raportoinnin aikataulut EBA:n tuottamien tiedonkeruiden kuvaukset:

Lisätiedot

COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013

COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013 COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 22.3.2013 Tiedotustilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013 Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus XBRL Suomi, 25.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 25.3.2013 Pankkisektorin viranomaisraportointi murroksessa

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Ohje taksonomian käyttäjille COREP

Ohje taksonomian käyttäjille COREP Ohje 1 (17) Ohje taksonomian käyttäjille COREP SISÄLLYSLUETTELO 12.1.2012 Määräykset ja ohjeet 1 Johdanto... 2 1.1 Basel II ja COREP... 2 1.2 Miksi XBRL?... 2 2 XBRL-taksonomian perusrakenne... 4 3 COREP-Taksonomia...

Lisätiedot

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) - Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet. Versio 1.0.0 (24.2.2014)

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) - Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet. Versio 1.0.0 (24.2.2014) Ohje 1 (13) Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) - Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Versio 1.0.0 () Ohje 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 COREP-taksonomian rakenne... 3 2.1 COREP-moduulit...

Lisätiedot

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013 Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19.9.2013 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Valvottavatilaisuus sijoituspalveluyrityksille, rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille valvontatietojen raportoinnista

Valvottavatilaisuus sijoituspalveluyrityksille, rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille valvontatietojen raportoinnista Valvottavatilaisuus sijoituspalveluyrityksille, rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille valvontatietojen raportoinnista Finanssivalvonta 23.4.2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial

Lisätiedot

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi. Versio 1.0.1 (16.1.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi. Versio 1.0.1 (16.1. Kuvaus 1 (15) Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi Versio 1.0.1 () Kuvaus 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruun

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Solvenssi II -valmisteluvaiheen raportoinnin tekninen toteutus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Ohjelma Valvottavan raportointivaihtoehdot Raportin tuottaminen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 /

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / SUPPLEMENT NO. 1 DATED 29.4.2016 THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / 29.4.2016 FOR THE PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, SUBORDINATED DEBENTURES AND COVERED BONDS 1,500,000,000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari ADVISORY Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari 25.5.2011 Likviditeettiriskin realisoituminen on seurausta yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar FINANSSIVALVONTA LIITE 4 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 4 30.3.2012 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Osuuspankkien ylimmän johdon strategiapäivät 30.9.2010 Pentti Hakkarainen VALVONTA FINANSSIKRIISI MAKSUT (vakausmaksu, pankkivero) SÄÄNTELY 2 Valvonta EU-taso EJRN

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar Finanssivalvonta Liite 4 Finansinspektionen Bilaga 4 1.3.2011 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Distance to Default Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Agenda 1. Distance to default malli osakemarkkinoilla 2. Osakemarkkinoiden informaation hyödyntäminen listaamattomien yritysten analysoinnissa 3. Moody

Lisätiedot

Notes to the balance sheet

Notes to the balance sheet Notes to the balance sheet Group Group Parent company Parent company Non-current assets Intangible rights Intangible assets Acquisition cost as at 1 Jan 7,499 4,137 2,600 2,590 Increases 300 273 231 16

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

FINAL TERMS. Name of the Series of Notes: The Mortgage Society of Finland 1/2015 EUR 100,000

FINAL TERMS. Name of the Series of Notes: The Mortgage Society of Finland 1/2015 EUR 100,000 FINAL TERMS Terms and Conditions These Final Terms have been drawn in accordance with Article 5, paragraph 4 of the Prospectus Directive of the EU (2003/71/EC) and they are to be read together with the

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Basel III tiedotustilaisuus. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Basel III tiedotustilaisuus. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Basel III tiedotustilaisuus 13.4.2011 Basel III:n mukainen vakavaraisuusvaatimusten kiristäminen 13.4.2011 Jukka Vesala 0 Basel III:n muiden elementtien aikataulu 13.4.2011 Jukka Vesala 1 Likviditeettiriski:

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Informaatiotilaisuus valvottaville 17.6.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17.6.2013 AIFM-raportointi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

SUMMARY. The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7).

SUMMARY. The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7). SUMMARY The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7). This summary contains all the Elements required to be included in a summary

Lisätiedot

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio 1.0.0 (13.2.2015)

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio 1.0.0 (13.2.2015) Kuvaus 1 (18) Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus SII-valmistautumisvaiheen raportointi Versio 1.0.0 () Kuvaus 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruun taksonomian rakenne... 4 2.1 Taksonomian

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 4 November 2014 (the Prospectus Supplement

Lisätiedot

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011 19.10.2011 Iltapäivän ohjelma 13.00 Finanssivalvonnan kokemuksia raportointiuudistuksesta Sami Tiainen, projektipäällikkö 13.30 Työeläkevakuutusyhtiöiden konekielinen

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriön vero-osasto on 29.10.2003

Lisätiedot

Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen 30.1.2009

Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen 30.1.2009 Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa Ilpo Jokinen 30.1.2009 Luottoriskien hallinnan elementit Riskinotto Riskipolitiikka - riskinottotaso - ro:n kohdistaminen Riskien

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia Liite 4. Raportoijan käsikirja

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia Liite 4. Raportoijan käsikirja JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia Liite 4. Raportoijan käsikirja Versio: 1.0 Julkaistu: 14.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...3 2 Soveltamisala...3 3 Termit ja lyhenteet...4

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Muistio 1 (6) Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus 1 Yleisiä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 KIRJANPITOTILIN NIMI (Procountorin oletusnimi) ACCOUNT NAME IN ENGLISH

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 KIRJANPITOTILIN NIMI (Procountorin oletusnimi) ACCOUNT NAME IN ENGLISH 100 Tase / Vastaavaa Balance Sheet / Assets 100 Pysyvät vastaavat Non-current assets 100 Aineettomat hyödykkeet Intangible assets 102 Kehittämismenot Development expenses 1020 Kehittämismenot Development

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

Notes to the balance sheet

Notes to the balance sheet Notes to the balance sheet 4,137 273-6 3,094 7,498 3,734 62 2,590 15-6 2,5 2,526 62-1 1 2,590-2,306 0-122 -2,427 NON-CuRRENT ASSETS Intangible assets Intangible rights impairment losses as at 1 Jan Accumulated

Lisätiedot

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE Markkinoija: Oy TriCapital Ltd support@tricapitalfx.com 1 Sisällysluettelo: 3. tilityypin valinta 4. nimi, osoite ja yhteystiedot 5. syntymäaika

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III)

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) KUNTARAHOITUS OYJ Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) 11.12.2015 1. Johdanto Kuntarahoitus Oyj ( Kuntarahoitus ) on suomalainen luottolaitos, jota valvoo Finanssivalvonta.

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Hypo Credit Update 2Q2015. Investor Presentation, August 2015

Hypo Credit Update 2Q2015. Investor Presentation, August 2015 Hypo Credit Update 2Q2015 Investor Presentation, August 2015 Secure Way for Better Living S&P assigned a BBB/A-3 rating to Hypo on Aug 31, 2015 The outlook is negative, reflecting S&P s view of the weak

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Tausta > Suomessa on ollut käytössä kansallinen tiliotestandardi (Konekielinen tiliote)

Lisätiedot