Finanssivalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssivalvonta 17.2.2012"

Transkriptio

1 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vakavaraisuusraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin uudistamista koskeva tiedotustilaisuus Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 Finrep-Corep raportoinnin tiedotustilaisuus Tilaisuuden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva raportoinnissa tulossa olevista muutoksista sekä kannustaa raportoijia kommentoimaan muutosehdotuksia EBAn teknisen raportointistandardin konsultaatiot konsultaation 1. vaihe saakka: Finrep-raportointi konsernitasolla ja Corep-raportointi. Finrepin soolotason raportointi konsultaatiolle kevään aikana. Suurten asiakasriskien raportoinnin konsultaatio Lopullinen standardiehdotus EU-komissiolle mennessä. Raportointi alkaa tilanteesta Fivan oma taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö saakka (Finrep-taulukoiden lisäksi muut liitetiedot ja tilastolliset tiedot) NYT ON AIKA KOMMENTOIDA Erityistä huomiota perusteluihin ja konkreettisuuteen esim. vaikutuksien kuvauksissa sekä myös mahdollisissa parannusehdotuksissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 2

4 Finrep-Corep raportoinnin tiedotustilaisuus Fivan luotto-, korko- ja rahoitusriskiraportointiin tulevat muutokset Finrep-tasekaavaan ja Finrepissä kysyttäviin taulukoihin sopeuttaminen Muihin EU-tason tiedonkeruihin sopeuttaminen, mm. likviditeettiraportoinnista tulossa harmonisoitua raportointia Fivan muut uudistustarpeet muutokset täsmentyvät ja tulevat lausunnolle kevään aikana Fiva jatkaa tiedotustilaisuuksia ja muita tapaamisia raportoijien kanssa raportoinnin sisällön täsmentymisen myötä Yksityiskohtaisempia ja tarkemmin aihealueittain kohdistettuja Raportoijaryhmittäin toteutettavat tilaisuudet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 3

5 2-tason sääntelyn vaihtoehdot (1) Säädösvallan siirto (TFEU 290 artikla) Täytäntöönpanosäädökset (TFEU 291 artikla) Komission säädösvalmistelu Delegoidut säädökset Komissio valmistelee ESAn neuvo Komission asetus tai direktiivi Komission täytäntöönpanosäädökset Komissio valmistelee ESAn neuvo Komission asetus tai direktiivi Sitovat tekniset standardit (BTS) Tekniset sääntelystandardit (RTS) ESA-asetusten artikla ESA valmistelee Komission asetus (tai päätös) Tekniset täytäntöönpanostandardit (ITS) ESA-asetusten 15 artikla ESA valmistelee Komission asetus (tai päätös) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 4

6 COREPin ja FINREPin konekielinen raportointi ja tiedonkeruusovellukset toimistopäällikkö Jaakko Mauranen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen

7 Prosessi: Tiedonkeruusovelluksen lataaminen ja raportointi RAPORTOIJA Oma raportti Virhelista Virhelistan lähetys FIVA Tiedonkeruusovelluksen lataus Tietojen syöttö/lataus Salatun tiedoston lähetys Raportin tarkistus ja tallennus Seuranta ja Analyysi Jakelupalvelu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 6

8 Esimerkkitaulukko Finrepistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 7

9 Finrep-raportti Fivalle raportti csv-formaatissa (comma separated value) Esimerkki Finrep-raportin rivistä: F;201;1; ; ; ;90;1;F011A;001000;9;010;10;EUR Esimerkki csv-muotoisesta raportista (M=rahoitusriski) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 8

10 Corep-raportointi Corep-raportointi toteutetaan XBRL-muotoisena (extendible Business Reporting Language), Taksonomia määrittelee raportin sisällön ja konekielisen esitystavan Skeema, luettelo tietoelementeistä Definition Linkbase suhdemäärittely elementtien väliset hierarkiset suhteet Presentaion Linkbase, elementtien esitysjärjestys Label Linkbase, elementtien selväkieliset ym. nimikkeet (Calculation Linkbase, elementtien väliset yksinkertaiset matemaattiset suhteet (+-)) Reference Linkbase, viittaukset elementteihin liittyvään sääntelyyn Formula Linkbase, elementtien väliset aritmeettiset ja loogiset suhteet, tietojen tarkistus Raportin tuottaminen Tiedonkeruusovelluken avulla Omin keinoin perustuen Fiva verkkopalvelussa julkaistavaan taksonomiaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 9

11 COREP-tietojen mallinnus Primary Items: mittarit, havainnoitavat muuttujat. Kuhunkin taulukkoon liittyy tasan 1 mittaristo, mittaristo koostuu mittareista, mittarit yleensä sarakkeilla Dimensiot: dimensioiden avulla luokitellaan havaintoja (mittareiden arvoja), taulukkoon voi liittyä mielivaltainen määrä dimensioita (0,, n), (exposure type, exposure class, currency, country, ), vakioidut ja vakioimattomat dimensiot Taulukko: Taulukko määritellään mittariston ja dimensioiden yhdistelmänä ns. hyperkuutioiden avulla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 10

12 Esimerkki COREP-taulukosta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 11

13 COREP-raportin ydin: kontekstit ja mittareiden arvot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 12

14 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) EBAn ehdotuksen mukaisesti sekä Fivan lausuntopyyntö taloudellisen raportoinnin Virati-raportointikehikon muutoksista tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen

15 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti CRD edellyttää, että EBA laatii luonnoksen tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi raportoinnin yhtenäistämiseksi EU:ssa (Implementing Technical Standard, ITS) ITS:n pitää kattaa EBA/ESRB:n tietotarpeet tiedonsaannin ja tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi ITS perustuu EU-komission asetukseen, ja se on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Raportointistandardin konsultaatioversio saatettiin toimialan kommentoitavaksi tavoitteena sen antaminen EU:n komission hyväksyttäväksi Fivan valvottavatiedote /2011 Konsultaatioaikaa on saakka, ja siihen liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 14

16 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti ITS:n taloudellisen informaation tiedonkeruu perustuu FINREPiin ja kattaa CRR:n soveltamisalaan kuuluvat toimijat; sekä IFRS-valvottavat että ei-ifrsvalvottavat Konsultaatiossa käsitellään tässä vaiheessa ainoastaan luottolaitosten konsolidoitua raportointia Päätökset soolotason raportoinnin laajuudesta ja sijoituspalveluyritysten raportoinnista ovat vielä tekemättä Standardin mukainen raportointi on tarkoitus aloittaa 2013 alusta niin, että ensimmäinen tiedonkeruu on Q1/2013 tilanteesta FINREP-taulukot liitteessä III (Annex III) IFRS-laskentaperiaatteiden mukaiset Perustuvat Finreprev2-versioon (EU:n hyväksymät IFRS-muutokset saakka) 31 taulukkoa alataulukoineen jaettuna viiteen osaan Taulukoiden ohjeistus liitteessä V (Annex V) Raportointifrekvenssi vuosineljänneksittäin (taulukot 10.2 ja 10.3 puolivuosittain) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 15

17 FINREP EBAn ehdotuksen mukaisesti Osat 1 4 (taulukot 1 20) ovat pakollisia, osa 5 (taulukot 21 31) ovat valvojan valittavissa Fivan suunnitelmissa ei ole ottaa käyttöön osan 5 taulukoita EBA pyytää kommentoimaan taulukoita ja ohjeistusta: ovatko riittävän selkeitä? Vastaukset mielellään konkreettisina parannusehdotuksina Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 16

18 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 1 1 Balance Sheet Statement (Statement of Financial Position) 1.1 Balance Sheet Statement: assets 1.2 Balance Sheet Statement: liabilities 1.3 Balance Sheet Statement: equity 2 Income Statement PART 2 3 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class 3.1 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: demand deposits and cash equivalents 3.2 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: financial assets held for trading 3.4 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: financial assets designated at fair value through profit or loss 3.5 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: available-for-sale financial assets 3.8 Breakdown of financial assets by instrument and by asset class: Loans and receivables and held-to-maturity investments 4 Past due, impaired and defaulted assets 4.1 Financial assets subject to impairment that are past due or impaired 4.2 Financial assets non-subject to impairment that are past due 5 Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty 6 Loan commitments, financial guarantees and other commitments 6.1 Off-balance sheet items subject to credit risk: loan commitments, financial guarantees and other commitments given 6.2 Loan commitments, financial guarantees and other commitments received Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 17

19 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 3 7 Derivatives: held for trading 8 Derivatives: hedge accounting 9 Breakdown of loans and advances by product 10 Credit risk 10.1 Geographical breakdown of financial exposures subject to credit risk by residence of the counterparty 10.2 Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes 10.3 Geographical breakdown of debt securities held from general governments by residence of the counterparty and by residual maturity 11 Impairment 11.1 Impairment on financial and non-financial assets 11.2 Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments 12 Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets 13 Fair value hierarchy: financial instruments at fair value Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 18

20 Pakolliset taulukot osat Geographical breakdown 14.1 Geographical breakdown of assets by residence of the counterparty 14.2 Geographical breakdown of liabilities by residence of the counterparty 14.3 Geographical breakdown of selected income statement items by residence of the counterparty 14.4 Geographical breakdown of assets by location of the activities 14.5 Geographical breakdown of liabilities by location of the activities 14.6 Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities 15 Off-balance sheet activities: Interests in unconsolidated structured entities 16 Related parties: amounts payable to and amounts receivable from 17 Breakdown of selected income statement items 17.1 Interest income and expenses by instrument, asset class and counterparty 17.2 Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument 17.3 Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument 17.4 Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk 17.5 Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument 17.6 Gains and losses from hedge accounting 18 Fee and commission income and expenses by activity Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 19

21 Pakolliset taulukot osat 1 4 PART 4 19 Statement of comprehensive income 20 Equity 20.1 Statement of changes in equity 20.2 Capital by counterparty Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 20

22 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Luottosalkun maantieteellinen ja toimialakohtainen jako; valtioiden velkapapereiden maantieteellinen jako (taulukot ) Ovatko ITS:n luvun 3 artiklan 8 mukainen ulkomaan salkulle asetettu 10 prosentin raja ja maakohtaisen salkun 0,5 prosentin raja oikein mitoitetut? Onko ohje selkeä? Mitkä ovat kustannusvaikutukset? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 21

23 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Saamisten, velkojen ja tuloslaskelmaerien maantieteellinen jako: kotimaa/emu-maat/muut EU-maat/muu maailma (taulukot ) Tulisiko näidenkin tietojen raportoinnille asettaa 10 prosentin raja? Mitkä ovat kustannusvaikutukset? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 22

24 EBA/ESRB data gaps Valvontaviranomaisten tunnistamat ja ehdottamat lisätietovaateet Tuloslaskelmaerien jako tuotteittain (taulukot 17.2, 17.3 ja 17.5) Muita kysymyksiä Käteisvarat ja muut varat -erä; IAS 7 ja kirjauskäytäntö pankeissa Korkotuottojen ja -kulujen kirjaaminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 23

25 Konsultaatiolla oleva Fivan raportointiuudistus Fivan lausuntopyyntö 18/ Linkki: Finanssivalvonta Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausuntoaikaa saakka Viratin TATU-tiedonkeruun korvaaminen FINREPiin siirtyminen Muiden Virati-tiedonkeruutaulukoiden uudistaminen Taulukoita kolmessa sarjassa F-taulukot (FINREP) FA-taulukot (soolotason raportointi; eri raportoijien toimialakohtaiset tietovaateet) FT-taulukot (muiden taulukoiden ohella pääasiassa Tilastokeskuksen tietotarpeita varten) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 24

26 Konsultaatiolla oleva Fivan raportointiuudistus Soveltamisala luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt Ensimmäinen tiedonkeruu tilanteesta Taulukoiden julkistaminen syyskuussa 2012; sitä ennen ITS:n FINREP-taulukoiden lopullisen laajuuden ja sisällön huomioon ottaminen Toimialan kommenttien läpikäynti ja arviointi Taulukoiden järjestyksen ja numeroinnin muutokset; taulukoiden layoutin muokkaaminen eri raportoijia varten; kieliversiot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 25

27 Fivan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan standardin muutos standardin päivittäminen kaavojen ja liitetietovaatimusten vastaavuus raportointiin verolainsäädännön vaatimusten huomioon ottaminen VM:n asetuksen muutos; FINREP-kaavan käyttömahdollisuus virallisessa tilinpäätöksessä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 26

28 Kommentit ja jatkotyö Fiva kehottaa toimialaa kommentoimaan Fivan raportointikehikkoa kaikki kommentit ja valmistelun aikana tulleet kysymykset ovat tärkeitä valmistelussa FINREP-infotilaisuuksia järjestetään konsultaatioiden jälkeen Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa Maj-Britt Tapiainen, puhelin tai sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Maj-Britt Tapiainen 27

29 Fivan riskiraportointiin (J-, S-, P-, M- ja R-raportteihin) tulossa olevia muutoksia riskiasiantuntijat Seppo Pitkänen ja Lauri Kujala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Seppo Pitkänen ja Lauri Kujala

30 S- ja J-raportit FINREPin vakiomuotoiset luottoriskilomakkeet (FINREP-vastuuryhmäjaolla) Lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset Lainojen ja ennakkomaksujen erittely tuotteittain Erääntyneet ja järjestämättömät saamiset, arvonalentumistappiot Arvonalentumistappioiden muutokset FINREP-muotoiset lisälomakkeet Pankkijärjestelmän tila S- ja Järjestämättömät saamiset J-raporteista Vastuut sektoreittain vanhan S-raportin sektorijaolla, mutta FINREPin sarakkeilla Erääntyneet ja järjestämättömät saamiset kuukausittain Järjestämättömät saamiset: 10 suurinta asiakasta S- ja J-raportoinnin päättyminen Nykymuotoisilla lomakkeilla viimeinen raportointiajankohta Tiedonkeruu FINREP-luottoriskilomakkeilla ja lisälomakkeilla tilanteesta alkaen Luottoriskitilastojen julkaisu Tilastokatkos Q1/2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Seppo Pitkänen 29

31 M-, P- ja R-raportit Nykyistä M-raporttia (rahoitusriski) ei muuteta vuonna 2013 kun siirrytään FINREPiin. Sen sijaan FINREPin tase-erien rivinumerot (ja sektorinumerot) mäpätään M-raportille. EBAssa valmisteilla uusi rahoitusriskin lomakemalli, joka korvannee M- raportin vuoden 2013 aikana P-raporttia koskien pohdimme johdannaisraportoinnin kokonaisvaltaista uudistusta Volyymiraportointi tulisi FINREPin kautta Suuri osa nykyisistä lomakkeista poistuisi ja ne korvattaisiin uusilla paremmin johdannaispositioiden riskejä huomioivilla lomakkeilla Taseen ulkopuolisten erien raportointia myös uudistetaan R-raportti uudistetaan vastaamaan FINREPin tasejaottelua. Lisäksi tulossa joitakin sisällöllisiä muutoksia. Muutosten yksityiskohtia ei vielä lyöty lukkoon. Uudistetut P- ja R-raportit käyttöön samaan aikaan FINREPin kanssa Virati-tiedonkeruu-luonnokset pyritään saamaan raportoijille kommentoitavaksi ennen kesää Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lauri Kujala 30

32 COREP riskitaulukoiden muutokset EBAn teknisen standardiehdotuksen mukaisesti riskiasiantuntija Jan Nokkala Jan Nokkala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

33 Sisällys 1. COREP-muutoksista yleisesti 2. Uudet ja poistuvat raportointitaulut 3. Riskialueittaiset muutokset Luottoriski -> tarkempi katsaus tauluihin Markkinariski Operatiivinen riski Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 32

34 1. COREP-muutoksista yleisesti Voimaantulon aikataulu Konsultaatiossa kysymys voimaantulosta vai Suhteellisuusperiaate IRBAssa keskimääräisen PD:n ja LGD:n raportointi, jos ulkomaiden toiminta yli 10 % vastuista Markkinariskissä raportointia maittain tai valuutoittain jos yli 2 % osuus Valvojan hyväksynnällä puolivuosittainen raportointi ehtojen täyttyessä Menetelmävalinnat vaikuttavat raportoitavien taulujen määrään, edistyneissä menetelmissä enemmän raportoitavaa Suurten asiakasriskien ASRI-raportointi ei tule osaksi COREPraportointia Uudet lomakkeet lausunnoille Nykyinen ASRI-raportointi tulee muuttumaan Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 33

35 2. Uudet ja poistuvat raportointitaulut Uudet taulut (5 10 kpl) Harmonisoinnin ja CRD4 raportoinnin myötä (1 6 kpl): Kiinteistövakuudellisten tappiot IRBA-menetelmää soveltavilla maantieteellinen jakauma Omien varojen taulu jakautuu yhdestä taulusta viiteen tauluun Suomessa aiemmin ulkopuolelle jätetyt CRD3-raportointitaulut (2 kpl): Korrelaatiokaupankäynti Markkinariskin arvopaperistaminen Suomessa alusta asti ulkopuolelle jätetty (1 kpl) Ryhmän vakavaraisuus, Group Solvency Details Poistuvat taulut (2 kpl) Lisätietotaulut: Markkinariskin sisäisen mallin tarkemmat tiedot Operatiivisen riskin tappioiden tarkemmat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 34

36 3. Riskialueittaiset muutokset Riskialueittaiset muutokset Luottoriski -> tarkempi katsaus tauluihin Markkinariski Operatiivinen riski Riskialueittain on eroteltu CRD IV / CRR-sääntelymuutokset Harmonisoinnin myötä tulleet muutokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 35

37 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski Lisätään kiinteistövakuudellisten tappiot -taulu Lisätään IRBAn maatieteellinen jako -taulukko Standardimenetelmän taulun rakenne muuttuu Arvopaperistamisessa otetaan käyttöön CRD3-muutokset sisältävä taulu. Mukaan tulee uudelleenarvopaperistamien ja pois jätetään jako etuoikeusluokkiin. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 36

38 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski Standardimenetelmä CRD IV sääntelymuutokset Muutoksia riskipainoissa: Uusia riskipainoja: 2 %, 250 % ja 1250 % ECAI-luokituksia eri riskipainoihin aiempaan verrattuna Johdannaisten jaotteluun muutoksia: Keskusvastapuolet (CCP) Keskusvastapuolien vaikutusta myös default fund contributions Termimuutoksia esimerkiksi: järjestämättömät -> maksukyvyttömät Harmonisointi Taulukko täysin muuttunut Eri taulu yhteensä (total) ja vastuuryhmät (details) -tasoille Pienempi määrä raportoitavia vastuuryhmiä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 37

39 3. Riskialueittaiset muutokset, Luottoriski IRBA CRD IV -sääntelymuutokset Keskusvastapuoliin liittyvä "Default fund" -vaikutus Vastuuarvon oikaisu (Credit valuation adjustments) Johdannaisten jaotteluun muutoksia Harmonisointi Keskimääräinen PD ja LGD maittain, raportoinnissa otetaan huomioon suhteellisuusperiaate Kaikki vastuuryhmät yhteensä -taulu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 38

40 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Markkinariskin muutokset ovat taulukoiden harmonisointia tai CRD3-muutoksia ja esitetään seuraavassa. Tauluissa Korrelaatiokaupankäynti tulee uutena tauluna Markkinariskin arvopaperistaminen tulee uutena tauluna Markkinariskin sisäisen mallin tarkemmat tiedot (MKR IM Details) -taulu poistuu. Maittain raportointia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 2 % sääntö Korkoriski (valuutoittain, ei maittain) Osakeriski Valuuttakurssiriski (valuutoittain, ei maittain) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 39

41 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Korkoriski (MKR SA TDI) Erottelu johdannaiset/muut erät Poistuu yhteensä 15 riviä alueiden välisistä nettoutuksista Poistuu sarake Merkintäsitoumusten vähennysvaikutus Osakeriski (MKR SA EQU) Erottelu johdannaiset/muut erät Poistuu sarake Merkintäsitoumusten vähennysvaikutus Käyttöön rivi Optioiden muut kuin delta-riskit Hieman muutoksia, mitä yleis- ja erityisriskistä raportoidaan Valuuttakurssiriski (MKR SA FX) Raportointi kaikille valuutoille yhdessä taulussa Hyödykekeriski (MKR SA COM) Yksinkertaistuu: poistuu 29 riviä eri maturiteeteista Tilalle erottelu neljälle hyödykelajille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 40

42 3. Riskialueittaiset muutokset, Markkinariski Sisäinen malli (MKR IM) Sarake stressitestin pääomavaikutuksesta korrelaatiokaupankäyntisalkulle poistuu Lisätietotaulu poistuu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 41

43 3. Riskialueittaiset muutokset, Operatiivinen riski Harmonisointi: Poistetaan operatiivisen riskin tappioiden tarkemmat tiedot (OPR Loss Details) AMA-mallia soveltaville pankeille on muutettu jaottelua eristä, jotka vähentävät pääomavaadetta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jan Nokkala 42

44 COREP omien varojen raportoinnin muutokset lakimies Minna Sahari Minna Sahari Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

45 Omat varat ja vakavaraisuus: Yhdestä CA-taulukosta viiteen eri taulukkoon 1. CA1 Omien varojen määrä erittäin ja siirtymäsäännösten kokonaisvaikutus 2. CA2 Riskipainotettujen vastuiden ja muiden omien varojen vaatimusten kokonaismäärä EU-asetuksen (CRR) 87 artiklan 3 kohdan mukaiset omien varojen vaatimukset 3. CA3 Vakavaraisuussuhdeluvut 4. CA4 Lisätiedot CA1 laskentaa varten 5. CA5 Siirtymäsäännösten vaikutukset ja kansalliset lisätiedot Käytössä vain siirtymäsäännösten voimassaolon ajan CA1, CA2 ja CA3 taulukot vastaavat nykyistä CA-taulukkoa lisättynä Basel III/CRDIV muutoksilla Terminologiaa muutettu vastaamaan CRR-ehdotusta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 44

46 Liite II Täyttöohjeet COREP-raportoinnille Part II: Template related instructions 1 CA Solvency Overview General remarks CA1 Sub-template CA2 Sub-template CA3 Sub-template CA4 Sub-template CA5 Sub-template General remarks Table 1 Summary Section 1: Grandfathered instruments Table 2: Grandfathered instruments: Instruments constituting State aid Table 3: Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid Table 4: Recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interest Table 5 Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 Capital Section 3: Adjustments to deductions Table 6 Unrealised losses and gains measured at fair value Table 7 Deductions from CET1 (excluding 10% and 15 % thresholds) Table 8 Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of relevant entities where the institution has a significant investments Table 9 Deductions from AT Table 10 Deductions from T Table 11 Additional filters and deductions (Art. 461) Section 2: Minority interests and equivalents Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 45

47 CA1: Own funds/omat varat ja CA2: Own funds requirements/omien varojen vaatimukset Omilla varoilla uusi ryhmittely, joka koostuu seuraavista eristä: Ensisijaisista omista varoista/ Tier 1 Capital (T1) Oman pääoman eristä/ Common Equity Tier 1 (CET1)/rajoituksettomat ensisijaiset omat varat Lisäeristä/ Additional Tier 1 (AT1)/rajoituksenalaiset ensisijaiset omat varat Toissijaisista omista varoista/ Tier 2 Capital (T2) Näistä omien varojen eristä tehtävät vähennykset on ryhmitelty kunkin erän alle Aikaisempaa yksityiskohtaisempaa tietoa, esimerkiksi omien osakkeiden vähennys ennen 1 rivi ja nyt omien CET1 pääomainstrumenttien vähennyksiä 6 riviä Lisäksi oikaisueriä (transitional/adjustments), tosin tätä tietoa kerätään erikseen vielä taulukoilla CA4 ja CA5 CA2-taulukossa kootaan omien varojen vaatimukset yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 46

48 CA3 Capital ratios/vakavaraisuussuhdeluvut Tunnuslukujen laskenta eri omien varojen koostumuksella Vakavaraisuussuhdeluvut suhteessa Common Equity Tier 1 Tier 1 Omat varat yhteensä eli kokonaisvakavaraisuus Omien varojen lajien yli- ja alijäämät CET1 Capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital T1 Capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital Total capital ratio Surplus(+)/Deficit(-) of total capital Minna Sahari Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 47

49 CA4 Memorandum items/lisätiedot 1. Laskennalliset verosaamiset ja -velat (Deferred tax assets and liabilities) 2. Arvonalentumiset ja odotetut tappiot (Provisions and expected losses) 3. Kynnysarvot CET1-vähennyksille (Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions) 4. Sijoitukset 1. Investments in the capital of relevant entities where the institution does not have a significant investment 2. Investment in the capital of relevant entities where the institution has a significant investment 5. Riskipainotetut erät, joita ei ole vähennetty omista varoista 6. Väliaikaiset omistukset, joita ei ole vähennetty 7. Pääomapuskurit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 48

50 CA5 Transitional provisions/erät, joita koskevat siirtymäjärjestelyt CA5-taulukkoa käytetään vain CRDIV siirtymäaikana, siitä on tarkoitus luopua kokonaan siirtymäajan jälkeen Useita alataulukkoja: Taulukko 1 yhteenveto tietyistä oikaisuista, joista omat alataulukkonsa, tähdellä merkityt mukana Taulukot 2 ja 3 - Grandfathered instruments/vanhat instrumentit, jotka täyttävät siirtymäaikasäännösten vaatimukset Valtiontuki-instrumentit tälle ei ole Suomessa käyttöä Muut kuin valtiontuki-instrumentit Taulukot 4 ja 5 - koskevat konsolidoituja omia varoja mm. vähemmistöosuutta ja muita yhdistelyssä syntyviä eriä ja niiden lukemista eri omien varojen lajeille Taulukko 6 Käypään arvoon arvostamisesta syntyvät realisoitumattomat voitot ja tappiot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 49

51 CA5 Transitional provisions/erät, joita koskevat siirtymäjärjestelyt (jatkoa) Taulukko 7 Vähennykset CET1 omista varoista (pl. 10 %:n ja 15 %:n kynnysarvovähennykset) Taulukko 8 Laskennalliset verosaamiset, joihin vaikuttaa tuleva kannattavuus ja merkittävät sijoitukset CET1-instrumentteihin Taulukko 9 Vähennykset AT1 omista varoista Taulukko 10 Vähennykset T2 omista varoista Edellä mainituista taulukoista 7 10 ilmoitetaan yhteenlaskettu määrä yhteenvetotaulukossa 1 Taulukko 11 Ylimääräiset oikaisut ja vähennykset Kansallisia vähennyksiä muista jäsenmaista Suomella ei ole omia vähennyksiä Yhteenlaskettu määrä ilmoitetaan yhteenvetotaulukossa 1 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 50

52 EBAn konsultaatiopaperi ja lausuttavat asiat EBAn teknisen täytäntöönpanostandardin 5 7 artiklat koskevat COREP-raportointia 5 artiklan yhteydessä on kaksi kysymystä, jotka liittyvät omiin varoihin eli kysymykset 14 ja Competent authorities are obliged to disclose data on the national banking sectors total assets as part of the supervisory disclosure. Do you find these publications sufficient to calculate the proposed thresholds? EBA is considering requiring information on own funds as included in Part 1 of Annex 1 (CA1 to CA5) with a monthly frequency. However, EBA is cognisant of potential cost implications and is very interested in specific feedback on this point. 15. What would be the cost implications if information on own funds as put forward in Part 1 of Annex I (CA1 to CA5) were required with a monthly frequency for all institutions? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Minna Sahari 51

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013 Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus XBRL Suomi, 25.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 25.3.2013 Pankkisektorin viranomaisraportointi murroksessa

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013 Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19.9.2013 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015 Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista Finanssivalvonta 27.2.2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.2.2015 Ohjelma Taustaa raportointiympäristön muutokselle,

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar Finanssivalvonta Liite 4 Finansinspektionen Bilaga 4 1.3.2011 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 1 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa 1.1.2015

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Informaatiotilaisuus valvottaville 17.6.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17.6.2013 AIFM-raportointi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 105 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 105 Tienari, Matti Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2013 www.pwc.fi P, a Delaware limited liability partnership, which is a member firm gal entity. This document is for general information purposes only, 28 IFRS readiness

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen.

Vuosikertomus 2014. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. 1(46) Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. Sisällys Sivu hallituksen toimintakertomus 2 tuloslaskelma 7 tase 9 oman pääoman muutokset 11 rahavirtalaskelma 12 liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi Sisältö Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 2 (24) Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Valvonnan sisältö ja valvontamenetelmät... 5 3 Rahoitusmarkkinoiden kriisi ja rahoitusinstrumentteja koskevat tiedot IFRS

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot