Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar"

Transkriptio

1 Finanssivalvonta Liite 4 Finansinspektionen Bilaga COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader på finska och svenska VÄRIKOODIEN LUKUOHJE LÄSANVISNING FÖR FÄRGKODERNA Uusi rivi, jos käännetty, lisättävä rivi Rivi, jota ei ole käytössä Suomessa Käytössä ollut, mutta poistettu rivi Uusi rivi (Fivan oma tarve) Ny rad, om översatt till finska och svenska rad som ska tillfogas Rad som inte är i bruk i Finland Rad som varit i bruk men strykts Ny rad (FI:s eget behov) ID Label Fiva ID Label suomeksi Label på svenska Amount Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ SAMMANLAGD KAPITALBAS = = ,1 ORIGINAL OWN FUNDS 05 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ PRIMÄRT KAPITAL Eligible Tier 1 capital Eligible Capital 0505 Oma pääoma Eget capital *** Of which: Instruments ranking pari passu with ordinary shares Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia tavallisten osakkeiden tai osuuksien kanssa Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar Recital 4 of Directive 2009/111/EC and Article 57 (a) of amended Directive 2006/48/EC: Instruments that are regarded under national law as equity capital, rank pari passu with ordinary shares during liquidation and fully absorb losses on a going concern basis pari passu with ordinary shares. PLEASE REPORT BOTH THE NOMINAL AMOUNT OF THE PAID IN INSTRUMENTS AND THE PREMIUM ATTACHED TO IT. Exclude from this item those instruments that provide preferential rights for dividend payment on a non-cumulative basis (see item 1.1.1****). Include instruments issued by mutual co-operative or similar institutions which are deemed to be equivalent to ordinary shares in terms of capital qualities **** Of which: Instruments providing preferential rights for dividend payment on a noncumulative basis Josta: instrumentit, jotka sisältävät eikumulatiivisen etuoikeuden osinkoon Varav: instrument som innehåller ickekumulativ företrädesrätt till dividend Recital 4 of Directive 2009/111/EC and Article 57(a) of amended Directive 2006/48/EC : Instruments providing preferential rights for dividend payment on a non-cumulative basis, provided that they are included in Article 22 of Council Directive 86/635/EEC, rank pari passu with ordinary shares during liquidation and fully absorb losses on a going concern basis pari passu with ordinary shares; PLEASE REPORT BOTH THE NOMINAL AMOUNT OF THE PAID IN INSTRUMENTS AND THE PREMIUM ATTACHED TO IT Exclude from this item those instruments that rank pari passu with ordinary shares (see item 1.1.1***). Include instruments issued by mutual co-operative or similar institutions which are deemed to be equivalent to instruments which provide preferential rights for dividend payment on a non-cumulative basis provided that they are included in Article 22 of Directive 86/635/EEC, rank pari passu with ordinary shares during liquidation and fully absorb losses on a going-concern basis pari passu with ordinary shares Paid up capital Maksettu oma pääoma Inbetalt eget kapital Article 57, sentence 1 lit.(a) of FINREP: Paid in capital (-) Own shares (-) Omat osakkeet tai osuudet (-) Egna aktier och andelar Article 57, sentence 2 lit. (i) of Directive 2006/48/EC FINREP: Treasury shares Share premium Ylikurssirahasto Överkursfond Article 57, sentence 1 lit. (a) of Directive 2006/48/EC FINREP: Share premium Other instruments eligible as capital Muut oman pääoman erät Övrigt eget kapital Article 57, sentence 1 lit.(a) of Directive 2006/48/EC even if the instruments are classified as debt under the IAS-type accounting rules. See also Guidelines on Prudential Filters for Regulatory Capital (CEBS, ) due to the FINREP: Includes amongst others the item "Other equity:other" and "share capital repayable on demand (e.g. cooperative shares)" Eligible Reserves 0510 Rahastot yhteensä Summa reserver a b Reserves Rahastot ( Ensisijaisten omien varojen ehdot täyttävät rahastot, vapaaehtoiset varaukset ja edellisten tilikausien voitot) Reserves (including valuation differences) Part of reserves to be filtered out to valuation differences Minority interest Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) Reserver = Article 57 sentence 1 lit.(b) of Directive 2006/48/EC, including profit and losses brought forward as a result of the application of the final profit or loss. Article 65 (1) lit. (b), (c) and (d) and (2) of Directive 2006/48/EC FINREP: Reserve+Revaluation reserves (excludes the valuation differences included in ) FINREP: Reserve+Revaluation reserves Minoritetsandel (enbart för finansiell företagsgrupp) Component of reserves subject to prudential filters = Article 65 (1) lit. (a) and (2) of FINREP: Minority interest (excludes the valuation differences included in )

2 ***01 Of which: Hybrid instruments that must be converted during emergency situations Article 65 (1) point a) in conjuction with Article 66 (1a) lit. (a) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended ***02 Of which: Hybrid instruments (undated, without incentive to redeem) ***03 Of which: Hybrid instruments (dated or incentive to redeem) ***04 Of which: Grandfathered instruments without incentive to redeem subject to limit ***05 Of which: Grandfathered instruments with incentive to redeem subject to limit Article 65(1) point a) in conjuction with Article 66 (1a) lit. (b) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC. Article 65(1) point a) in conjuction with Article 66 (1a) lit. (c) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC. Instruments without incentive to redeem, issued indirectly, that are grandfathered in accordance with Article 154 (8) of amended Directive 2006/48/EC and instruments which do not comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC and are grandfathered in accordance with Article 154 (9) of amended Directive 2006/48/EC.. Instruments with incentive to redeem, issued indirectly, and that are grandfathered in accordance with Article 154 (8) of amended Directive 2006/48/EC and instruments which do not comply with the requirements of Article 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC and are grandfathered in accordance with Article 154 (9) of amended Directive 2006/48/EC. FINREP: Minority interest Minority interest (including valuation differences) Part of minority interest to be filtered out Component of minority interest subject to prudential filters to valuation differences (-) Adjustment to minority interest Minority interest not eligible as original own funds Interim profits Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst = Article 57, sentence 3 of Directive 2006/48/EC (starting "For the purposes.") Income (positive) from current year Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto Redovisad vinst för räkenskapsperioden FINREP: Part of (positive Income from current year - interim dividends), when verified by persons responsible for the auditing of the accounts according to Article 57, sentence 3 of Part of Income (positive) of the current year to be filtered out to valuation differences Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin Del av räkenskapsperiodens vinst som härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital Component of the Income (positive) from the current year subject to prudential filter in ( and ) a (-) Material losses of the current financial year Tilintarkastamaton tilikauden tulos Resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat = Min [( a a.02); 0] if material according to article 57, sentence 2 lit. (k) of a a.02 Income from current year when it is unaudited Part of the unaudited income from the current year to be filtered out to valuation differences Kirjanpidon mukainen tilintarkastamaton tilikauden voitto Tilintarkastamattomaan tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin Redovisat resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat Del av resultat under räkenskapsperioden som inteär verifierat och härrör orealiserad vinster som inte får inräknas i primärt kapital FINREP: (Part of) Income - interim dividends when conditions in Art 57, sentence 3 of Directive 2006/48/EC are not fulfilled and so the amount has not been verified by persons responsible for the auditing of the accounts. Component of the unaudited Income from current year subject to prudential filter in ( and ) b Interim profits or material losses of the current financial year b.01 (-) Income (negative) from current year (-) Kirjanpidonmukainen tilikauden b.02 Part of Income (negative) from current year to be filtered out to valuation differences (-) Tilikauden tappio (-) Räkenskapsperiodens förlust = b b.02 Article 57, sentence 3 of Directive 2006/48/EC if positive or Article 57, sentence 2 lit (k) of Directive 2006/48/EC if negative (-) Redovisad förlust för FINREP: Negative Income from current year - interim dividends, when verified by tappio räkenskapsperioden persons responsible for the auditing of the accounts Tilikauden tappioon sisältyvät realisoitumattomat tappiot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin Del av räkenskapsperiodens förlust som härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital Component of the Income (negative) from current year subject to prudential filter in ( and ) (-) Net gains from capitalisation of future margin income from securitisations Valuation differences eligible as original own funds (-) Arvopaperistettujen saamisten tuotot (alullepanija) Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista Valuation differences in AFS equities Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset (-) Intäkter av värdepapperiserade tillgångar (originator) Orealiserade vinster och förluster redovisade i eget kapital och justeringar för dem i primärt kapital Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas Article 57, sentence 4 of Directive 2006/48/EC i, i = 01 to 16 For reporting purposes all valuation differences must be included in this item. Nevertheless, this does not preclude the whole amount of an item being transferred to additional own funds Includes the cash flow hedges related to AFS equities (see also ). FINREP: Respective part of Revaluation reserves (valuation differences) + Minority interest: revaluation reserves

3 Adjustment to Valuation differences in AFS equities Valuation differences in AFS loans and receivables Oikaisu myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutokset värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på låneoch kundfordringar som kan säljas Includes the cash flow hedges related to AFS loans and recievables. (see also ). FINREP: Respective part of Revaluation reserves (valuation differences) + Minority interest: revaluation reserves Adjustment to Valuation differences in AFS loans and receivables Oikaisu myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutoksiin Valuation differences in other AFS assets Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Adjustment to Valuation differences in other AFS assets Valuation differences in FVO financial liabilities (own credit risk) Adjustment to Valuation differences in FVO financial liabilities (own credit risk) Valuation differences in cash flow hedges not related to AFS assets Adjustment to Valuation differences in cash flow hedges Oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset Oikaisu omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin Rahavirran suojauksesta johtuvat käyvän arvon muutokset (pl. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) Oikaisu rahavirran suojauksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) värde på låne- och kundfordringar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella skulder värde på finansiella skulder Förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas) värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansielle tillgångar som kan säljas) Includes the cash flow hedges related to other AFS assets (see also ). FINREP: Respective part of Revaluation reserves (valuation differences) + Minority interest: revaluation reserves FINREP: Respective part of Income from current year + Reserves (included retained earnings) + Minority interest: other (relationed to income) Article 64, para 4 of FINREP : table 15, fourth column "Amount of cumulative change in fair values attributable to changes in credit risk" In principle cash flow hedges related to AFS assets are excluded. Nevertheless, in case of neutralisation of AFS assets to which the cash flow hedges are related, these cash flow hedges may be included in this item. FINREP: Respective part of Revaluation reserves (valuation differences) + Minority interest: revaluation reserves Article 64, paragraph 4 of Valuation differences in investment property Adjustment to Valuation differences in investment property Valuation differences in property, plant and equipment Adjustment to Valuation differences in property, plant and equipment Other valuation differences affecting the eligible reserves Adjustment to Other valuation differences affecting the eligible reserves Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter FINREP: Respective part of Income from current year + Reserves (included retained earnings) + Minority interest: other (in relation to income) Oikaisu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista värde på förvaltningsfastigheter Omassa käytössä olevien kiinteistöjen Förändringar i verkligt värde hänförliga FINREP: Respective part of Revaluation reserves (positive valuation differences in uudelleenarvostuksesta johtuvat käyvän till omvärdering av rörelsefastigheter tangible assets) + Minority interest: revaluation reserves (positive valuation differences arvon muutokset in tangible assets) Oikaisu omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta värde hänförliga till omvärdering av aiheutuvat käyvän arvon muutokset rörelsefastigheter Muut käyvän arvon muutokset Övriga förändringar i verkligt värde FINREP: Respective part of Revaluation reserves (valuation differences) + Minority interest: revaluation reserves Oikaisu muihin käyvän arvon muutoksiin Justering för övriga förändringar i verkligt värde Funds for general banking risks ei käytössä Ei käytössä Article 57, sentence 1 lit. (c) of When applicable according to accounting rules Other and country specific Original Own Funds = a Rajoituksenalaiset ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät (Hybridiinstrumentit) Poster som enligt begränsningsregler får inräknas i primärt kapital (Hybridinstrument) Ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit Icke-innovativa finansiella instrument Innovatiiviset rahoitusinstrumentit Innovativa finansiella instrument a Hybrid instruments = a a a a a.05 This item should include not only hybrid instruments directly issued but also those hybrids indirectly issued that, because of being an accounting liability, do not give rise to minority interests a a.02 Hybrid instruments that must be converted during emergency situations Hybrid instruments (undated, without incentive to redeem) Hybridi-instrumentit, jotka on vaihdettava poikkeustilanteissa Hybridi-instrumentit (ilman eräpäivää tai kannustinta lunastamiseen) Hybridinstrument som skall bytas i undantagssituationer Hybridinstrument (utan förfallodag eller incitament för inlösen) Article 57 sentence 1 lit. (ca) and Article 66 (1a) lit. (a) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC. Article 57 sentence 1 lit. (ca) and Article 66 (1a) lit. (b) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC.

4 a a.04 Hybrid instruments (dated or incentive to redeem) Grandfathered hybrid instruments without incentive to redeem subject to limit Hybridi-instrumentit (sisältäen eräpäivätyt tai kannustimen lunastamiseen) Hybridi-instrumentit, jotka eivät sisällä kannustinta lunastamiseen ja joihin sovelletaan siirtymäsäännöksiä Hybridinstrument (med förfallodag eller incitament för inlösen) Hybridinstrument som inte omfattar incitament för inlösen och på vilka övergångsbestämmelser tillämpas Article 57 sentence 1 lit. (ca) and Article 66 (1a) lit. (c) of amended Directive 2006/48/EC, as long as they comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC. Instruments of Article 57 sentence 1 lit. (a) and (ca) of amended Directive 2006/48/EC without incentive to redeem, that are grandfathered in accordance with Article 154 (8) of amended Directive 2006/48/EC and instruments which do not comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC and are grandfathered in accordance with Article 154 (9) of amended Directive 2006/48/EC a.05 Grandfathered hybrid instruments with incentive to redeem subject to limit Hybridi-instrumentit, jotka sisältävät kannustimen lunastamiseen ja joihin sovelletaan siirtymäsäännöksiä Hybridinstrument som omfattar incitament för inlösen och på vilka övergångsbestämmelser tillämpas Instruments of Article 57 sentence 1 lit. (a) and (ca) of amended Directive 2006/48/EC with incentive to redeem, that are grandfathered in accordance with Article 154 (8) of amended Directive 2006/48/EC and instruments which do not comply with the requirements of Articles 63a and 63 (2) lit. (a), (c), (d) and (e) of amended Directive 2006/48/EC and are grandfathered in accordance with Article 154 (9) of amended Directive 2006/48/EC Positive filter of first time adoption of IAS-type accounting rules Other Includes those prudential filters not listed above that increase the original own funds (-) Other deductions from Original Own 0520 (-) Vähennykset ensisijaisista omista (-) Avdrag från primärt kapital = a Funds varoista (-) Intangible assets (-) Aineettomat hyödykkeet (-) Immateriella tillgångar Article 57, sentence 2 lit. (j) of Includes any goodwill not already deducted (first consolidation difference) within Reserves (-) Ei-innovatiisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä (-)Överskott från icke-innovativa finasiella instrument (-) Innovatiisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä (-)Överskott från innovativa finasiella instrument a (-) Excess on the limits for hybrid instruments (-)Hybridi-instrumenttien ylijäämä (-) Hybridinstrumentens öveskott = a a a a.04 Is the result of the application of the limits referred to in Article 66 (1a) lit. a) to c) and Article 154 (8) and (9) of amended Directive 2006/48/EC on instruments referred to in ***01 to ***05 and a a.01 (-) Hybrid instruments that must be converted during emergency situations (-) Hybridi-instrumentit, jotka on vaihdettava poikkeustilanteessa (-) Hybridinstrument som skall bytas i undantagssituationer Article 66 (1a) lit (a) of amended a.02 (-) Hybrid instruments (undated, without incentive to redeem) (-) Hybridi-instrumentit (ilman eräpäivää, ilman kannustinta lunastamiseen) (-) Hybridinstrument (utan förfallodag eller incitament för inlösen) Article 66 (1a) lit (b) of amended a.03 (-) Hybrid instruments (dated or incentive to redeem) (-) Hybridi-instrumentit (sisältäen eräpäivätyt tai kannustimen lunastamiseen) (-) Hybridinstrument (med förfallodag eller incitament för inlösen) Article 66 (1a) lit (c) of amended a.04 (-) Excess on limits for grandfathered instruments (-) Siirtymässäännöksen piirissä olevien instrumenttien ylijäämä (-) Överskott för instrument som omfattas av övergångsbestämmelserna Article 154 (8) and (9) of amended Directive 2006/48/EC on instruments referred to in ***04, ***05 and a.04, a (-) Other country specific deductions to Original Own Funds (-) Negative filter of first time adoption of IAS-type accounting rules (-) Muut vähennykset (-) Övriga avdrag = (-) IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus (IFRS 1) (-) Övergång till IFRS (IFRS 1) (-) Other (-) Suunniteltu osingonjako tai voitonjako (-) Planerad dividend- eller Includes those prudential filters not listed above that reduce the original own funds vinstutdelning 1,2 ADDITIONAL OWN FUNDS 10 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL Article 66 para. 1 lit. (a) of Eligible Tier 2 capital = Core Additional Own Funds 1005 Ylemmät toissijaiset omat varat Övre supplementärt kapital Eligible Upper Tier 2 capital. = Excess on limits for original own funds transferred to core additional own funds The excess on limits for original own funds (see items a) that are eligible for inclusion within core additional own funds. = a Adjustments made to valuation differences in original own funds transferred to core additional own funds Adjustment to Valuation differences in AFS equities transferred to core additional own funds Toissijaisiin omiin varoihin luettavat käyvän arvon muutokset Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Förändringar i verkligt värde som får inräknas i supplementärt kapital Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas Guidelines on Prudential Filters for Regulatory Capital (CEBS, ) i, i = 01 to 05 The amount or part of the amount in

5 Adjustment to Valuation differences in other AFS assets transferred to core additional own funds Adjustment to Valuation differences in investment property transferred to additional own funds Adjustment to Valuation differences in property, plant and equipment transferred to additional own funds Other adjustments to valuation differences affecting the eligible reserves transferred to core additional own funds Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas The amount or part of the amount in Uudelleenarvostusrahasto Omvärderingsfond The amount or part of the amount in The amount or part of the amount in The amount or part of the amount in and any other adjusments not explicitly listed above Revaluation reserves Arvonkorotusrahasto Uppskrivningsfond Article 57, sentence 1 lit. (d) of Directive 2006/48/EC, net of valuation differences airising from IAS-type accounting rules which have already been included and filtered within the original own funds, some of them having been transferred to core additional own funds (item ) Value adjustments for credit risk Art. 57, sentence 1 lit.(e) of positions in standardised approach Other items Article 57, sentence 1 lit. (f) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 63 para. (1) of Securities of indeterminate duration and other instruments Muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät Övriga poster som får inräknas i övre supplementärt kapital Article 57, sentence 1 lit. (f) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 63 para. (2) of IRB Provision excess Ylijäämä arvonalennusten ja Överskott som utgör skillnaden mellan Article 63 para. (3) of odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) nedskrivningar och förväntade förluster (IRB) Country specific Core Additional Own Funds Supplementary Additional Own Funds 1010 Alemmat toissijaiset omat varat Undre supplementärt kapital Article 66 para. 1 lit. (b) of Eligible Lower Tier 2 capital. = Commitments of the members of credit Article 57, sentence 1 lit. (g) of institutions set up as co-operative societies Fixed-term cumulative preferential shares Article 57, sentence 1 lit. (h) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 64 (3), sentence 1 of Subordinated loan capital Debentuurilainat Debenturlån Article 57, sentence 1 lit. (h) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 64 (3), sentence 2 of Directive 2006/48/EC, paying particular attention to letter (c) whose calendar effects have been considered." Country specific Supplementary Additional Own Funds (-) Excess on limits for Supplementary Additional Own Funds (-) Alempien toissijaisten omien varojen ylijäämä (-) Överskjutande undre supplementärt kapital Article 66 (1) lit. (b) of (-) Deductions from Additional Own Funds (-) Excess on limits for Additional Own Funds (-) Other country-specific deductions to Additional Own Funds 1015 (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista (-) Toissijaisten omien varojen ylijäämä (-) Avdrag från supplementärt kapital = (-) Överskjutande supplementärt kapital Article 66 (1) lit. (a) of According to the particular rules governing the deductions in , the latter may be deducted before calculating the excess on limits for additional own funds. 1.3 (-) DEDUCTIONS FROM ORIGINAL AND ADDITIONAL OWN FUNDS 15 (-) VÄHENNYKSET ENSI- JA TOISSIJAISISTA OMISTA VAROISTA Of which: (-) From Original Own Funds 1502 Josta: 1.3.T1* (-) vähennykset ensisijaisista omista varoista 1.3.T2* Of which: (-) From Additional Own Funds 1503 Josta: (-) vähennykset toissijaisista omista varoista (-) Holdings in other credit and financial institutions amounting to more than 10% of their capital (-) Subordinated claims and other items in other credit and financial institutions in which holdings exceed 10% of their capital 1505 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin (-) AVDRAG FRÅN PRIMÄRT OCH SUPPLEMENTÄRT KAPITAL Därav: (-) Avdrag från primärt kapital Därav: (-) Avdrag från supplementärt kapital (-) Innehav och investeringar över 10 % i andra finansiella företag 1.3.i, i = 1 to 11 Also=1.3.T1*+1.3.T2* Article 66, paragraph 2 of Directive 2006/48/EC. Deduction from original own funds (item 1.1) is, at least, 50% of (1.3 less ) (see 1.3.T2*). See also item 1.4. In the case of item , the competent authorities may decide to apply deductions from original or additional own funds in different proportions according to Article 61, paragraph 1 of Article 66, para 2 of When 50% of item 1.3 exceeds item 1.2, the excess will also be deducted from item 1.1, so being included in 1.3.T1*. See item 1.5 In the case of item , the competent authorities may decide to apply deductions from original or additional own funds in different proportions according to Article 61, paragraph 1 of Article 66 (2) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 57 sentence 2 lit. (l) of Directive 2006/48/EC. Article 66 (2) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 57 sentence 2 lit. (m) of

6 1.3.3 (-) Excess on limit for holdings, subordinated claims and other items in credit and financial institutions in which holdings are up to 10% of their capital 1510 (-) Muut omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin, joiden yhteismäärä ylittää 10 % valvottavan omista varoista (-) Övriga innehav och investeringar i andra finansiella företag som sammanlagt överstiger 10 % av institutets kapitalbas Article 66 (2) of Directive 2006/48/EC in conjunction with Article 57 sentence 2 lit. (n), 1st alternative of (-) Participations hold in insurance undertakings, reinsurance undertakings and insurance holding companies (-) Other instruments hold in respect of insurance undertakings, reinsurance undertakings and insurance holding companies in which a participation is maintained (-) Country-specific deductions from Original and Additional Own Funds 1.3.LE Memorandum item: Own Funds relevant for limits to large exposures when additional capital to cover market risks is not used AND for limits to qualifying participating interests (-) Certain securitisation exposures not included in risk-weighted assets (-) IRB Provision shortfall and IRB equity expected loss amounts (-) Qualified participating interest in non financial institutions (-) Free deliveries from 5 business days post second contractual payment or delivery leg until extinction of the transaction (-) Other country specific deductions from Original and Additional Own Funds 1515 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin vakuutusalan yrityksiin 15LE Lisätieto: Rahoitustoiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä (-) Innehav och investeringar över 10 % i andra försäkringsföretag Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i finansieringsverksamaheten Article 57, sentence 2 lit. (o) of It must be noted that supervisors may not apply deductions referred in this line (see article 59 of Directive 2006/48/EC ) and apply mutatis mutandis methods 1, 2 or 3 of annex I to Directive 2002/87. The issue as to how credit institutions considered as conglomerate apply for reporting purposes the joint forum method should be dealt with (further clarification necessary) Article 57, sentence 2 lit. (p) of It must be noted that supervisors may not apply deductions referred in this line (see article 59 of Directive 2006/48/EC ) and apply mutatis mutandis methods 1, 2 or 3 of annex I to Directive 2002/87. The issue as how credit institutions considered as conglomerate apply for reporting purposes the joint forum method should be dealt with (further clarification necessary) =1.1+( ) Nonetheless, if specific local rules are applied for the definition of capital relevant for large exposures or for limits to qualifying participating interests, other components might be taken into account in the formula above (-) Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin (sijoittaja) (-) Investeringar i värdepapperisade tillgångar (investerare) Article 57, sentence 2 lit (r) of Directive 2006/48/EC, unless Article 66, paragraph 2, sentence 3 of Directive 2006/48/EC applies (-) Alijäämä arvonalenneusten ja (-) Underskott som utgör skillnaden Article 57 sentence 2 lit. (q) of odotettujen tappioiden erotuksesta mellan nedskrivningar och förväntade (IRB) förluster (IRB) 1530 (-) Sijoitukset muihin yrityksiin (-) Innehav i andra företag Article 120 of Directive 2006/48/EC, Article 122 (2) of 1535 (-) Arvopapereiden luottokauppa (-) Kredittransaktioner (värdepappershandel) Annex II paragraph 2 Table 2 of Directive 2006/49/EC Article 61, paragraph 1 of 1.4 TOTAL ORIGINAL OWN FUNDS FOR GENERAL SOLVENCY PURPOSES 20 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI TOTALT PRIMÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL = T1* 1.5 TOTAL ADDITIONAL OWN FUNDS FOR GENERAL SOLVENCY PURPOSES 25 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄKNINGSÄNDAMÅL = T2* 1.6 TOTAL ADDITIONAL OWN FUNDS SPECIFIC TO COVER MARKET RISKS 30 MUUT OMAT VARAT ÖVRIG KAPITALBAS Tier 3 capital = Excess on limits for additional own funds 3005 Muihin omiin varoihin siirretty Överskjutande supplementärt kapital Article 13 paragraph 5 of Directive 2006/49/CE in conjunction with para 2 lit. (c). The excess on transferred to additional own funds specific to cover market risks toissijaisten omien varojen ylijäämä som får inräknas i övrig kapitalbas limits for additional own funds (see items ) that is allowed to be eligible for inclusion within additional own funds specific to cover market risks Net trading book profits Article 13 paragraph 2 lit. (b) of Directive 2006/49/EC. Includes the profits/losses originating from valuation adjustments/reserves as laid down in annex VII, part B, points of Directive 2006/49/EC Short term subordinated loan capital 3010 Lyhytaikaiset debentuurilainat Kortfristiga debenturlån Article 13 paragraph 2 lit. (c) of Directive 2006/49/EC (-) Illiquid assets Article 13 paragraph 2 lit. (d) of Directive 2006/49/EC (-) Excess on limit for Own Funds Specific to Cover Market Risks 3015 (-) Muiden omien varojen ylijäämä (-) Avdrag för poster som överstiger gränsen för att få ingå i övrig kapitalbas Article 13, paragraph 4 of Directive 2006/49/EC in conjunction with Article 14 of Directive 2006/49/EC.

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 9 January 2014 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ36RC2) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 3 March 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 3 March 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 3 March 2014 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Fund Shares (ISIN DE000CZ36RV2) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 November 2013. ATM Call Structured Certificates relating to an Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 November 2013. ATM Call Structured Certificates relating to an Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 25 November 2013 relating to ATM Call Structured Certificates relating to an Index to be publicly offered in the Republic of Finland with

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 June 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 June 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 30 June 2014 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ370T5) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS. Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS

APPLICABLE FINAL TERMS. Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS APPLICABLE FINAL TERMS Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 12 January 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 12 January 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 12 January 2015 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ372Q7) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 29 June 2015 relating to Autocall Structured Certificates relating to the share of Fortum Oyj (ISIN DE000CZ44LS5) to be publicly offered

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 30 July 2015 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR KULTA X5 C index (ISIN DE000CR4RCS0) to to be publicly offered

Lisätiedot

Final Terms dated 20 October, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 October, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 October, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of EUR TBC Booster Equity Linked Redemption Notes Linked to a Basket of Equities due October 2021 under the Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 September 2014 relating to Smart Bonus Structured Notes relating to ETF Shares and an Index (ISIN FI4000108535) to be publicly offered

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 23 May 2014 Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO 2872 Eurooppa

Lisätiedot

PART A CONTRACTUAL TERMS

PART A CONTRACTUAL TERMS Final Terms dated 1 September 2015 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Equity Index-linked Securities due October 2021 linked to EURO STOXX 50 Price Index (the Securities ) Series SPLB2015-0E0D issued

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V FINAL TERMS DATED 8 May 2014 Series No. DDBO 2861 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2015 Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 3,377,000 DDBO 2923 Luottokori Eurooppa 19 Any person making or

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 15 April 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN END

Lisätiedot

Series No. DDBO 2927 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2927 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 28 May 2015 Series No. DDBO 2927 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [TBD] DDBO 2927 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 June 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 June 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 9 June 2014 relating to Autocall Structured Certificates relating to an ETF Share and Indices (ISIN DE000CZ37ZW1) to be publicly offered

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely

RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) VAKAVARAISUUSUUDISTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN TERMIEN SUOMENKIELISET KÄÄNNÖKSET Englanti Käännös Accountability Miten vastuullisesti johto on hoitanut Advanced Approach (AIRB)

Lisätiedot

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION, AND PROTOCOL Melbourne,

Lisätiedot