EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)"

Transkriptio

1 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta -171 Riskipainotetut saamiset (4) Core Tier 1 -varat (4) Core Tier 1 -suhde, % (4) 12,2% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi n tulos vuoden 2012 lopussa, huomioimatta vuoden 2011 aikana toteutettuja sopeuttamistoimia vakavaraisuuden vahvistamiseksi % Core Tier 1 -suhde 11,6% n tulokset vuoden 2012 lopussa, huomioiden testissä hyväksytyt huhtikuun 2011 loppuun mennessä toteutetut sopeuttamistoimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi milj. euroa, % 2 vuoden kumulatiivinen tulos ennen arvonalentumistappioita vuoden kumulatiiviset arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta vuoden kumulatiiviset tappiot kaupankäyntivaraston stressistä -11 josta arvostustappiot valtionlainasokista 0 Riskipainotetut saamiset Core Tier 1 -varat Core Tier 1 -suhde (%) 11,6% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi 0 Testissä hyväksyttyjen, huhtikuun 2011 loppuun mennessä vakavaraisuuden vahvistamiseksi toteutettujen sopeuttamistoimien vaikutus (5) ilmoitetut ja sitovat oman pääoman hankinnat (CT1, miljoonaa euroa) julkisesti ilmoitettujen ja sitovien valtion tukitoimien vaikutus Core Tier 1 - suhteeseen (prosenttiyksikköä CT1-suhteesta) 0, julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -suhteeseen (prosenttiyksikköä CT1-suhteesta) 0,0 vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (%- Muut toteutetut tai suunnitellut toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi yksikköä) Luottotappiovarausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (sisältäen suhdannevaraukset) 0,0 Omaisuuserien myynti ja muut johdon sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu mennessä 0,0 Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten 0,0 perusteella Tulevaisuudessa suunnitellut oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut (yksityiset emissiot) 0,0 Tulevaisuudessa suunnitellut valtion tekemät pääomasijoitukset (sisältäen hybridit) 0,0 Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia 0,0 Testin tulos huomioiden kaikki nykyiset ja tulevat toimet joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia (6) 11,6% Huomautukset (1) Stressitesti toteutettiin käyttäen EBA:n antamaa yhteistä ohjeistusta, jonka mukaan laskelmissa oletetaan taseen nollakasvu ja huomioidaan lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset (metodologia on kuvattu yksityiskohtaisesti EBA:n internetsivuilla (2) Kaikki omien varojen erät ja suhdeluvut on esitetty EBA:n EU-stressitestissä käyttämän Core Tier 1 -määritelmän mukaisesti, ja ne voivat tämän vuoksi erota kansallisten valvojien käyttämistä ja/tai instituutioiden julkisesti ilmoittamista määritelmistä. (3) Sekä viiteskenaariota että stressiskenaariota tai testin tuloksia ei tule tulkita pankin ennusteiksi tai suoraan verrata muuhun pankin julkistamaan informaatioon. (4) Olettaen taseen nollakasvun sekä huomioimatta jälkeen toteutettuja sopeuttamistoimia, pakollisia uudelleenjärjestelyjä tai pääoman lisäyksiä (kaikki mennessä toteutetut valtion tukitoimet ja pääoman hankinnat on huomioitu). (5) julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pääoman lisäysten, valtion tukitoimien ja pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus stressitestien tuloksissa ilmoitettuun Core Tier 1 -suhteeseen. (6) Testin tulos sisältäen tässä osassa esitetyt toimet, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia. Suhdeluku perustuu pääosin EBA:n Core Tier 1 -määritelmään, mutta se voi sisältää kansallisten valvojien hyväksymiä vakavaraisuutta stressitilanteessa vahvistavia toimia, joita ei kuitenkaan EBA:n ohjeistuksen mukaisesti saa testissä lukea hyväksi Core Tier 1 - suhteeseen. Tällaisten toimien sisältöä on tarkemmin selvitetty pankkien/kansallisten valvojien julkistamassa lisämateriaalissa. Kaikkien vakavaraisuutta vahvistavien sopeuttamistoimien yksityiskohdat on esitetty taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet".

2 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tulosten yhteenveto and omien varojen kehitys (1-4) Kaikki arvot miljoonina euroina tai prosentteina A. Stressitestin tulokset perustuen taseen nollakasvuoletukseen huomioimatta jälkeen vakavaraisuuden vahvistamiseksi toteutettuja sopeuttamistoimia, pakollisia uudelleenjärjestelyjä tai pääoman hankintaa (kaikki mennessä maksetut valtion tukitoimet huomioitu) Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset (taseen nollakasvuoletus huomioiden) Rajoituksettomat varat EBA:n määritelmän mukaisesti josta valtion merkitsemät tavalliset osakkeet Muut valtion merkitsemät pääomasijoitukset ( mennessä) Core Tier 1 -varat (taseen nollakasvuoletus huomioiden) Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% B. Stressitestin tulokset huomioiden mennessä julkisesti ilmoitetut ja sitovat pääoman liikkeeseenlaskut sekä pakolliset uudelleenjärjestelyt Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset (taseen nollakasvuoletus huomioiden) mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) Riskipainotetut saamiset huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -varat (taseen nollakasvuoletus huomioiden) mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) Core Tier 1 -varat huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% C. Stressitestin tulokset huomioiden mennessä julkisesti ilmoitetut ja sitovat pääoman liikkeeseenlaskut sekä pakolliset uudelleenjärjestelyt Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) Riskipainotetut saamiset huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus josta riskipainotetut saamiset pankkitoiminnan rahoitustaseessa josta riskipainotetut saamiset kaupankäyntivarastossa riskipainotetut saamiset arvopaperistetuista eristä (pankkitoiminnan rahoitustase ja kaupankäyntivarasto) Taseen loppusumma huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen sekä oman pääoman lisäysten vaikutus Core Tier 1 -varat huomioiden mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus toteutetut oman pääoman hankinnat sitoutetut (mutta ei maksetut) oman pääoman hankinnat julkisesti ilmoitettujen ja sitovien valtion tukitoimien vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) Core Tier 1 -varat huomioiden mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus Tier 1 -varat huomioiden mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus Vakavaraisuuspääoma yhteensä huomioiden mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi Tuotot ja kulut 2010 Korkokate Kaupankäynnin nettotuotot josta skenaarion mukaiset arvostustappiot kaupankäyntivarastosta josta arvostustappiot stressiskenaarion mukaisesta valtionlainasokista 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot (5)

3 Tulos ennen arvonalentumistappioita Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta (6) Tulos ennen veroja Muut tuotot (5,6) Tulos verojen jälkeen (7) josta jää omaan pääomaan voittovaroina josta jaetaan osinkoina Lisätietoja 2010 Laskennalliset verosaamiset (8) Saamisista kirjattujen arvonalentumisten kertymä (9) joista arvonalentumiset maksukykyisistä vastuista joista valtioilta (10) joista instituutioilta (10) joista yrityksiltä (pois lukien liikekiinteistövastuut) joista vähittäisvastuista (pois lukien liikekiinteistövastuut) joista liikekiinteistövastuista (11) joista arvonalentumiset maksukyvyttömistä vastuista joista yrityksiltä (pois lukien liikekiinteistövastuut) joista vähittäisvastuista (pois lukien liikekiinteistövastuut) joista liikekiinteistövastuista Maksukyvyttömistä vastuista kirjattujen arvonalentumisten kattavuus (%) (12) Yritykset (pois lukien liikekiinteistövastuut) 33,0% 40,0% 46,0% 46,0% 54,0% Vähittäisvastuut (pois lukien liikekiinteistövastuut) 9,0% 11,0% 12,0% 15,0% 16,0% Liikekiinteistövastuut 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tappiosuhteet (%) (13) Yritykset (pois lukien liikekiinteistövastuut) 1,0% 0,6% 0,5% 1,5% 1,4% Vähittäisvastuut (pois lukien liikekiinteistövastuut) 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Liikekiinteistövastuut 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Varainhankinnan kustannukset (peruspistettä) D. Muut sopeuttamistoimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi (lisätietoja taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet"), miljoonaa euroa (14) Kaikki vaikutukset esitetty verrattuna osassa C ilmoitettuihin tietoihin A) Luottotappiovarausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (sisältäen suhdannevarausten vapauttamisen), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (6) B) Omaisuuserien myynti ja muut johdon sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu mennessä, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) B1) Omaisuuserien myynti ja muut liiketoiminnan sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu mennessä, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/- ) C) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) C1) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) D) Tulevaisuudessa suunnitellut oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut (yksityiset liikkeeseenlaskut), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) E) Tulevaisuudessa suunnitellut valtion merkitsemät pääomasijoitukset (sisältäen hybridit), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) F) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) F1) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) Riskipainotetut saamiset huomioiden muut sopeuttamistoimet (B+C+F) Varat huomioiden huomioiden muut sopeuttamistoimet (A+B1+C1+D+E+F1) Testin tulos huomioiden toimet joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia (%) (15) 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% Huomautukset ja määritelmät (1) Stressitesti toteutettiin käyttäen EBA:n antamaa yhteistä ohjeistusta, jonka mukaan laskelmissa oletetaan taseen nollakasvu ja huomioidaan lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset (metodologia on kuvattu yksityiskohtaisesti EBA:n internet-sivuilla (2) Kaikki omien varojen erät ja suhdeluvut on esitetty EBA:n EU-stressitestissä käyttämän Core Tier 1 -määritelmän mukaisesti, ja ne voivat tämän vuoksi erota kansallisten valvojien käyttämistä ja/tai instituutioiden julkisesti ilmoittamista määritelmistä. (3) Sekä viiteskenaariota että stressiskenaariota tai testin tuloksia ei tule tulkita pankin ennusteiksi tai suoraan verrata muuhun pankin julkistamaan informaatioon. (4) Laskelmissa on huomioitu lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset. Luottoriskin riskipainotetut saamiset on lisäksi laskettu EBA:n ohjeistuksen mukaisesti olettaen vuoden 2010 lopun tilanteen muodostavan vähimmäistason riskipainotetuille saamisille sekä IRB- että standardimenetelmään kuuluvissa portfolioissa.

4 (5) Pankkien tulee selventää, mitä "Liiketoiminnan muut tuotot" ja "Muut tuotot" sisältävät. "Liiketoiminnan muiden tuottojen" ja "Muiden tuottojen" sisältö: Sisältää tuotot sijoitustoiminnasta, saadut vuokrat, leasing-tuotot ja tuotot perinnästä. (6) Jos suhdannevarausten ja/tai muiden vastaavien rahastojen vapauttaminen on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, vuotta 2010 koskeva luku voidaan sisällyttää joko riville "Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta" tai "Muut tuotot" vuodelta 2010, kun taas EU:n laajuisen stressitestin metodologian mukaan tällaiset vuosia koskevat vapautukset tulee ilmoittaa osassa D muina toimina vakavaraisuuden vahvistamiseksi. (7) Tulos verojen jälkeen sisältää vähemmistöosuuden tuloksesta. (8) Laskennalliset verosaamiset on määritelty Baselin pankkivalvontakomitean julkaisun "Basel 3 a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" (joulukuu 2010) kappaleen 69 mukaisesti. (9) Arvonalentumisten kertymä sisältää maksukyvyttömille ja maksukykyisille vastuille kohdistetut arvonalentumiset, sekä suhdannevaraukset niissä maissa joissa kansallinen lainsäädäntö tällaisia edellyttää. (10) Maksukykyisille valtio- ja instituutiovastuille kohdistetut arvonalentumiset on laskettu huomioiden EBA:n antamat viitearvot luottoriskiparametreille (PD ja LGD) sekä perustuen ulkoisiin luottoluokituksiin ja olettaen hypoteettinen skenaario valtioiden luottoluokitusten laskusta. (11) Liikekiinteistövastuiden sisältö on määritelty taulukon "4 - Vastuiden jakauma" alaviitteessä (5). (12) Maksukyvyttömistä vastuista kirjattujen arvonalentumisten kattavuus = portfolion maksukyvyttömille vastuille kohdistettujen arvonalentumisten kertymä / maksukyvyttömien saamisten kanta määriteltynä vastuun määränä maksukyvyttömyyshetkellä (exposure at default, EAD). (13) Tappiosuhde = vuoden aikana kirjatut arvonalentumiset yhteensä (maksukyvyttömille ja maksukykyisille vastuille) / vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) yhteensä (sisältäen maksukyvyttömät ja maksukykyiset vastuut, mutta poislukien arvopaperistetut erät ja luottoriskin vastapuoliriskit). (14) Kaikki kohdat ilmoitetaan verovaikutukset huomioiden. (15) Testin tulos sisältäen tässä osassa esitetyt toimet, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia. Suhdeluku perustuu pääosin EBA:n Core Tier 1 -määritelmään, mutta se voi sisältää kansallisten valvojien hyväksymiä vakavaraisuutta stressitilanteessa vahvistavia toimia, joita ei kuitenkaan EBA:n ohjeistuksen mukaisesti saa testissä lukea hyväksi Core Tier 1 -suhteeseen. Tällaisten toimien sisältöä on tarkemmin selvitetty pankkien/kansallisten valvojien julkistamassa lisämateriaalissa. Kaikkien vakavaraisuutta vahvistavien sopeuttamistoimien yksityiskohdat on esitetty taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet".

5 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: omien varojen rakenne Joulukuu 2010 Tilanne joulukuussa 2010 % riskipainotetuista Viittaukset COREP-raportointiin Milj. euroa saamisista A) Rajoituksettomat omat varat ennen vähennyksiä (ensisijaiset omat varat ilman hybridiinstrumentteja ja muita valtion tukitoimia kuin tavallisia osakkeita) (+) ,4% COREP CA 1.1 hybridi-instrumentit ja muut valtion tukitoimet kuin tavalliset osakkeet Josta: (+) oma pääoma ja rahastot ,2% COREP CA COREP rivi Josta: ( ) aineettomat hyödykkeet (ml. liikearvo) ,8% Tier 1 -varoihin sisältyvä nettomäärä (COREP rivi ) Josta: ( /+) oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin (1) -15 0,0% Omien varojen oikaisut ja vähennykset eli prudential filters (COREP rivi ) B) Vähennykset rajoituksettomista omista varoista (vähennykset ensisijaisista omista varoista) ( ) ,2% COREP Ca 1.3 T1* (negatiivinen määrä) Josta: ( ) omistusosuuksien ja etuoikeudeltaan huonompien saamisten vähennykset ,9% Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdissa l, m, n, o ja p määriteltyjen erien yhteismäärä vähennettynä ensisijaisista omista varoista (COREP rivit , jotka sisältyvät riviin 1.3. T1*) Josta: ( ) sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin, jotka eivät sisälly riskipainotettuihin saamisiin 0 0,0% COREP rivi 1.3.7, joka sisältyy riviin 1.3.T1* Josta: ( ) alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) ennen veroja ,3% Direktiivin 2006/48/EY artiklan 57 kohdan q määritelmän mukaisesti (COREP rivi 1.3.8, joka sisältyy riviin 1.3.T1*) C) Rajoituksettomat omat varat (A+B) ,2% Josta: valtion merkitsemät tavalliset osakkeet 0 0,0% Valtion merkitsemät ja maksamat tavalliset osakkeet D) Muut olemassa olevat valtion tukitoimet (+) 0 0,0% E) Core Tier 1 -varat mukaan lukien olemassa olevat valtion tukitoimet (C + D) ,2% Rajoituksettomat omat varat + Tier 1 varoihin sisältyvät muut olemassa olevat valtion tukitoimet kuin tavalliset osakkeet Ero Core Tier 1 -vähimmäistavoitteeseen (CT1 5 %) ,2% Core Tier 1 mukaan lukien valtion tukitoimet (riskipainotetut saamiset * 5 %) F) Hybridi-instrumentit, jotka eivät ole valtion merkitsemiä 222 0,5% Tier 1 omiin varoihin sisältyvä nettomäärä (COREP rivi a + COREP rivit *** ***05 + COREP rivi a (negatiivinen määrä)) instrumentteja, jotka eivät ole valtion merkitsemiä Tier 1 varat (E+F) (Ensisijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) ,8% COREP CA 1.4 = COREP CA COREP CA 1.3.T1* (negatiivinen määrä) Tier 2 varat (Toissijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) 0 0,0% COREP CA 1.5 Tier 3 varat (Muut omat varat) 0 0,0% COREP CA 1.6 Omat varat yhteensä (Omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) ,8% COREP CA 1 Lisätiedot Omistukset ja sijoitukset luotto-, rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin, joita ei ole vähennetty Core Tier 1:tä laskettaessa, mutta jotka on vähennetty omia varoja laskettaessa Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin, jotka eivät sisälly riskipainotettuihin saamisiin, ja joita ei ole vähennetty Core Tier 1:tä laskettaessa, mutta jotka on vähennetty omia varoja yhteensä laskettaessa ,6% 0 0,0% Laskennalliset verosaamiset (2) 67 0,2% Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdissa l, m, n, o ja p määritellyt erät, joita ei ole vähennetty ensisijaisia omia varoja laskettaessa Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdassa r määritellyt erät, joita ei ole vähennetty ensisijaisia omia varoja laskettaessa Baselin pankkivalvontakomitean julkaisun Basel 3 a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (joulukuu 2010) kappaleen 69 mukaisesti Vähemmistöosuudet (ilman hybridi-instrumentteja) (2) Vähemmistöosuuksien bruttomäärä direktiivin 2006/48/EY artiklan 65 kohdan 1 a 0 0,0% mukaisesti Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista ( /+) (3) ,0% COREP rivi Huomautukset ja määritelmät (1) Määrä sisältyy jo oman pääoman ja rahastojen laskentaan, ja ilmoitetaan erikseen vain lisätietona. (2) Basel III säännöstön mukaan näiden erien käsittelyyn sovelletaan erityisiä Basel III -säännöstön mukaisia sääntöjä, eikä niitä tarvitse vähentää kokonaisuudessaan rajoituksettomien omien varojen laskemiseksi. (3) Tämä erä kuvaa käyvän arvon muutosten vaikutusta ensisijaisiin omiin varoihin silloin, kun arvonmuutokset johtuvat tiettyjen rahoitusinstrumenttien (myytävissä olevat rahoitusvarat / käyvän arvon optiot) ja kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta omien varojen oikaisujen ja vähennysten ( prudential filters ) jälkeen.

6 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi pääpiirteittäin (1-2) Suhdannevarausten käyttö, omaisuuserien myynnit ja muut johdon sopeuttamistoimet Kukin toimenpide eri riville A) Varausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (ml. suhdannevarausten vapauttaminen), (3) Kuvaus Päättymispvm (toteutunut tai suunniteltu) Pääoma-/ tulosvaikutus (milj. euroa) Vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (milj. euroa) Vaikutus vakavaraisuussuhteeseen ( ) % B) Omaisuuserien myynnit ja muut johdon sopeuttamistoimet mennessä 1) 2) C) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, myös pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella 1) 2) Pääoman hankinta ja muut toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi Kukin toimenpide eri riville D) Suunnitellut oman pääoman ehtoiset emissiot (yksityiset emissiot) Emissiopäivä (toteutunut tai suunniteltu, pp/kk/vv) Määrä (milj. euroa) Eräpäivä (päivätty/ päiväämätön) (4) (pakollinen/harkinnanvarainen) Tappionkattamiskyky toiminnan jatkuessa (going Takaisinmaksun joustavuus (mahdollisuus lykkäämiseen) Pysyvyys (Päiväämätön ja ei kannustinta takaisinmaksuun) (Kyllä/Ei) (Kyllä/Ei (Kyllä/Ei) Tyyppi Pvm Peruste Vaihto kantaosakkeisiin Vaihtolauseke (tarvittaessa) (milloin tahansa/ tietystä päivästä lähtien: pp/kk/vv) (kuvaus) (Kyllä/Ei) E) Suunnitellut pääomainstrumenttien merkinnät valtiolle (ml. hybridit) 1) Instrumentin tyyppi 2) F) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin (ml. hybridit) 1) Instrumentin tyyppi 2) Huomautukset (1) Toimenpiteiden järjestys vastaa taulukon "1 - Tulosten yhteenveto" osan D mukaista järjestystä. (2) Kaikki kohdat ilmoitetaan verovaikutukset huomioiden. (3) Jos suhdannevarausten ja/tai muiden vastaavien rahastojen vapauttaminen on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, vuotta 2010 koskeva luku voidaan sisällyttää joko riville "Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta" tai "Muut tuotot" vuodelta 2010, kun taas EU:n laajuisen stressitestin metodologian mukaan tällaiset vuosia koskevat vapautukset tulee ilmoittaa taulukon "1- Tulosten yhteenveto" osassa D muina vakavaraisuuden vahvistamiseen tähtäävinä toimina ja antaa niistä selvitys tässä osiossa. (4) Jos on päivätty, ilmoita eräpäivä (pp/kk/vv), muussa tapauksessa päiväämätön.

7 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: Luottoriski (vastuu maksukyvyttömyyshetkellä eli EAD, exposure at default) , milj. euroa, (1-5) Kaikki arvot miljoonina euroina tai prosentteina Maksukykyiset vastuut Vähittäisvastuut (pl. liikekiinteistövakuudelliset) joista kiinteistövakuudelliset Luototusaste, joista uudistettavat %(6) Itävalta Belgia Bulgaria Kypros Tsekki Tanska Viro Suomi na na Ranska na na Saksa na na Kreikka Unkari Islanti Irlanti Italia Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Alankomaat Norja Puola Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja Ruotsi na na Iso-Britannia na na Yhdysvallat Japani Muut Euroopan talousalueen ulkopuoliset eikehittyvät maat Aasia Väli- ja Etelä-Amerikka Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut (pl. liikekiinteistövakuudelliset) joista pkyritysvastuut joista muut vähittäisvastuut Liikekiinteistövakuudelliset Luototusaste, % (6) Maksukyvyttömät vastuut (pl. valtioiden) Vastuiden kokonaismäärä (7)

8 Euroopan talousalueen ulkopuolinen Itä- Eurooppa Muut na na Yhteensä na na Huomautukset ja määritelmät (1) Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD, Exposure at Default) eli vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin määritelmän mukaan. (2) Tässä ilmoitetut vastuut perustuvat EU:n laajuisessa vuoden 2011 stressitestissä käytettyihin metodologioihin ja sijoitusten jaotteluihin, ja saattavat siksi poiketa vastuista pankkien pilari 3:n mukaisissa ilmoituksissa, joissa saattaa olla kansallisesta sääntelystä johtuvia eroja. Tämä koskee esimerkiksi vastuiden jaottelua kiinteistöihin ja pk-yrityksiin liittyviin vastuisiin. (3) Maittainen ja alueittainen (esim. Aasia) jaottelu, kun EAD >=5 % kokonaismäärästä. Jaottelun tulee joka tapauksessa kattaa 100 % vastuiden kokonaismäärästä (jos joitakin vastuita ei pystytä täsmälleen jaottelemaan maittain, ne tulee ilmoittaa ryhmässä muut ). (4) Maiden ja riskien jaottelu alueittain sekä kehittyviin ja ei-kehittyviin maihin perustuu IMF:n World Economic Outlookin maaryhmittymiin, ks.: (5) Asuinkiinteistö, joka on tai tulee olemaan kiinteistön omistajan tai henkilökohtaisten sijoitusyhtiöiden tapauksessa edunsaajaomistajan käytössä tai vuokralle antama, ja liikekiinteistö eli toimisto- ja muut liiketilat, jotka voidaan vakavaraisuusdirektiivin määritelmän mukaisesti hyväksyä vakuudeksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: a) vakuutena olevan kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti velallisen luottokelpoisuudesta. Tämä vaatimus ei sulje pois tilanteita, joissa ainoastaan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat sekä kiinteistön arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoitteistaan; ja b) velallisen takaisinmaksukyky ei riipu olennaisesti kiinteistön tai hankkeen arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä maksaa velka muista lähteistä saaduilla tuloilla. Velan takaisinmaksu ei riipu olennaisesti vakuutena olevan omaisuuserän tuottamasta kassavirrasta. (6) Luototusaste on vastuun suhde vakuutena olevien kiinteistöjen markkina-arvoon. Koska markkina-arvon määrittelemiseksi käytetään erilaisia metodologioita, pankin on selostettava, miten luototusaste on laskettu. Pankin on erityisesti täsmennettävä a) perustuvatko vakuusarvot markkina-arvopohjaiseen tai johonkin muuhun arvostukseen, b) onko arvon laskemisessa otettu huomioon lainapääoman takaisinmaksu ja c) miten muut takuut kuin vakuutena oleva kiinteistö on otettu huomioon. Luototusasteen määritelmä: ei saatavilla (7) Vastuiden kokonaismäärä on kokonaisvastuu vakavaraisuusdirektiivin sen määritelmän mukaan, johon perustuen pankki laskee riskipainotetut saamisensa luottoriskin määrittelemiseksi. Vastuiden kokonaismäärä sekä taulukossa olevat erittelyt direktiivin mukaisiin saamisryhmiin sisältävät arvopaperistamistransaktioihin, vastapuoliluottoriskiin, valtiolta oleviin saamisiin, sekä valtion, julkisyhteisöjen, julkisoikeudellisten laitosten ja keskuspankkien takaamiin saamisiin liittyvät vastuut.

9 EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: Valtionlainasaamiset (keskus- ja paikallishallishallinto), , milj. euroa (1,2) Kaikki arvot miljoonina euroina Jäljellä oleva maturiteetti Maa/Alue SUORAT PITKÄT BRUTTOPOSITIOT (kirjanpitoarvo ilman arvonalentumisia) joista: lainat ja ennakot SUORAT NETTOPOSITIOT (pitkät bruttomääräiset valtionlainasaamiset vähennettynä lyhyillä käteispositioilla muilta vastapuolilta vain jos maturiteetit vastaavat toisiaan) joista: myytävissä olevat rahoitusvarat pankkitoiminnan rahoitustaseessa joista: käyvän arvon optiot (kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti) pankkitoiminnan rahoitustaseessa joista: kaupankäyntivarastossa (3) JOHDANNAISIIN LIITTYVÄT SUORAT VALTIONLAINA- SAAMISET Nettopositio käypään arvoon (johdannaiset, positiivinen käypä arvo + johdannaiset, negatiivinen käypä arvo) EPÄSUORAT VALTIONLAINA-SAAMISET KAUPANKÄYNTI- VARASTOSSA Nettopositio käypään arvoon (johdannaiset, positiivinen käypä arvo + johdannaiset, negatiinen käypä arvo) Itävalta Belgia Bulgaria 1 Kypros 1 Tsekki 1 Tanska 1 Viro Suomi Ranska Saksa Kreikka Unkari 1 Islanti Irlanti

10 Irlanti Italia Latvia 1 Lichtenstein 1 Liettua 1 Luxemburg 1 Malta Alankomaat Norja 1 Puola 1 Portugali Romania 1 Slovakia 1 Slovenia 1 Espanja Ruotsi 1

11 1 Iso-Britannia YHTEENSÄ, Eta Yhdysvallat Japani Muu ei Etaan kuuluva ei-kehittyvä talous Aasia Keski- ja Etelä- Amerikka Itä-Eurooppa, ei Etaan kuuluva Muut YHTEENSÄ Huomautukset ja määritelmät (1) Maiden ja saamisten jaottelu makroalueisiin ja kehittyviin/ei-kehittyviin talouksiin on IMF:n maaryhmittelyn mukainen. Ks: (2) Tässä ilmoitetut saamiset kattavat ainoastaan saamiset keskus- ja paikallishallinnolta ensisijaisen luottoriskin perusteella, eivätkä niihin sisälly saamiset muilta vastapuolilta, joilla on täysi tai osittainen valtiontakaus (tällaiset saamiset sisältyvät kuitenkin osassa "4 - Vastuiden jakauma" ilmoitettuun kokonaismäärään). (3) EBA:n metodologian mukaan pankit saavat netottaa kaupankäyntivaraston saamisia ainoastaan lyhyillä käteispositioilla, joilla on sama maturiteetti (Methodological note, kohta 202).

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010 23.7.2010 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) koordinoi kesä heinäkuussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan komission ja

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko Kotitalouksien velkaantuneisuus Elina Salminen, Analyytikko 19.4.2017 Lähde: Macrobond Kotitalouksien velkaantumisasteen kehitys maltillista 150 % % 12,5 125 10,0 7,5 100 5,0 75 2,5 50 0,0 25-2,5 0 2000

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot