CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012"

Transkriptio

1 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja sääntelyn täytäntöönpano Suomessa (Taina Erovaara-Williams) Luottoriskin standardimenetelmää koskevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset (Tülin Bedretdin) Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää kokevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset (Irma Soinio) Likviditeettiriskisääntely ja tulossa oleva raportointi (Lauri Kujala) Kahvitauko Omat varat ja niitä koskevat julkistamisvaatimukset (Olli Salmi) Makrovakausvalvontaa koskeva sääntely ja omavaraisuusastetta koskeva raportointi (Peik Granlund) Loppukeskustelu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 CRD IV / CRR tilannekatsaus ja sääntelyn voimaansaattaminen Suomessa Taina Erovaara-Williams Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 CRD IV / CRR tilannekatsaus Neuvottelut kompromissin saavuttamiseksi parlamentin, ministerineuvoston ja komission välillä käynnissä Komission ehdotus 7/2011 Ministerineuvoston kompromissiesitys 5/2012 EU-parlamentin raha- ja talousasiat -valiokunnan muutosehdotukset 5/2012 Neuvottelut edenneet hitaasti; lopullisen kompromissin saavuttaminen pitkittynee Kyproksen puheenjohtajakaudelle Direktiivin ja EU-asetuksen voimaantulo ? Tiedotustilaisuuden esitys perustuu lähinnä ministerineuvoston hyväksymään kompromissiin muutokset mahdollisia!! Euroopan parlamentilla omat muutosehdotuksensa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 EU:n parlamentin talous- ja raha-asiat valiokunta Yksimielinen äänestystulos päätavoitteista: 1. Pankkisektorin vakaannuttaminen Pääomien laadun parantaminen ja määrän kasvattaminen Sis. lisäpääomapuskureista pääomaa säilyttävän puskurin ja vastasyklisen puskurin sekä SIFI-vaateen (1-3 %, tietyissä tapauksissa jopa 10%) Likviditeettiaseman parantaminen Varjopankkitoiminnan rahoittamisen rajoittaminen 2. Kasvun ja työllisyyden tukeminen SME-luottojen ja infrastruktuuriluottojen riskipainojen pienentäminen Eri luottoriskimenetelmissä vähittäisvastuiden kynnysarvon nostaminen Kaupan rahoituksen vakavaraisuuskäsittelyn lieventäminen 3. Pankkisektorin fair play Eurooppalaisen pankkisektorin ominaispiirteet huomioitava Palkitsemisella ei saa kannustaa riskinottoon palkitsemisen muuttuvan osan sitominen kiinteään osaan (1:1) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Kansallinen täytäntöönpano 1 (3) Luottolaitosdirektiivi (CRD) pantava kansallisesti täytäntöön Direktiivi sisältää mm. valvojien väliseen yhteistyöhön, luotettavaan hallintoon, palkitsemiseen, sanktioihin, pilari II:een ja lisäpääomapuskureihin liittyvän sääntelyn LLL:n ja eräiden muiden lakien muuttamista koskeva HE-luonnos lausunnolle heinäkuun loppupuolella Lakimuutosten voimaantuloksi kaavailtu Mikäli EU-asetus tulee voimaan , syntyy tilanne, jolloin kansallinen lainsäädäntö ristiriidassa EU-asetuksen kanssa EU-asetus syrjäyttää kansallisen lainsäädännön Lakimuutokset vaikuttavat uudistettavaan määräykseen vakavaraisuuden hallinnasta Uusi määräys lausunnolle vuoden 2013 puolella Määräys tullee sisältämään myös lisäpääomapuskureita koskevan Fivan sääntelyn Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Kansallinen täytäntöönpano 2 (3) EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ei kansallista täytäntöönpanoa seuraavat Finanssivalvonnan antamat vakavaraisuusvaatimuksia ja suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevat standardit kumotaan EU-asetuksen voimaantullessa 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus 4.3j Luottoluokituslaitosten luottoluokitusten hyväksymisen edellytykset vakavaraisuuslaskennassa 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus 4.5 Vakavaraisuustietojen julkistaminen markkinoille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 Kansallinen täytäntöönpano 3 (3) Komission täytäntöönpanoasetus raportoinnista suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ei kansallista täytäntöönpanoa Finanssivalvonnan raportointistandardit kumotaan RA 4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen RA 4.8 Omien varojen sekä luotto- vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Vakavaraisuusvaatimuksiin, likviditeettiriskiin ja suuriin asiakasriskeihin liittyen EU-asetukset jatkossa ensisijainen sääntelylähde (EU:n vakavaraisuusasetus CRR ja EBAn teknisten standardiluonnosten pohjalta annettavat komission täytäntöönpanoasetukset) Finanssivalvonnalta jatkossa ainoastaan puitemääräys Määräys sisältää vain ohjeistusta, jota tarvitaan kansallisen lainsäädännön ja EUasetusten lisäksi Luonnos lausunnolle kesän aikana Finanssivalvonnan verkkopalvelun sääntely-osioon tulee navigointitaulukko, joka ohjaa lukijan oikeisiin EU-asetuksen artikloihin eri aihealueisiin liittyen Finanssivalvonta tiedottaa sääntelytilanteesta aktiivisesti (tiedotustilaisuudet, valvottavatiedotteet) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 Luottoriskin standardimenetelmää koskevaan sääntelyyn tulevat muutokset Tülin Bedretdin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Käsiteltävät asiat Erityiset raportointivelvoitteet Saamiset, joiden riskipaino ensisijaisesti riippuu ulkoisesta luottoluokituksesta Kiinteistövakuudelliset saamiset Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset Liikekiinteistövakuudelliset saamiset Vähittäissaamiset Muuta EBAn tekniset standardit ja ohjeet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 Erityiset raportointivelvoitteet (Artikla 96) Tappioiden raportointi koskee sekä standardimenetelmällä että IRBAlla raportoivia valvottavia Tappion määritelmä (artikla 4, kohta 28): tappiolla tarkoitetaan taloudellista tappiota, jossa huomioidaan olennaiset diskonttausvaikutukset, sekä olennaisia suoria ja välillisiä menoja, jotka liittyvät maksun perintään. Valvottavien on raportoitava: Tappiot, jotka aiheutuvat asuntovakuudellisista saamisista, joiden vakuusarvo on 80 % asti, Kokonaistappiot, jotka aihetuvat asuinkiinteistövakuudellisista saamisista Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset, joilla on asuinkiinteistövakuus Tappiot, jotka aiheutuvat liikekiinteistövakuudellisista saamisista, joiden vakuusarvo 50 % asti, Kokonaistappiot, jotka aiheutuvat liikekiinteistövakuudellisista saamisista Liikekiinteistövakuudelliset saamiset, joilla on liikekiinteistövakuus Valvottava raportoi Luottolaitoksen kotivaltiolle. Jos luottolaitoksella on sivukonttori jäsenvaltiossa, sivukonttorin tiedot raportoidaan myös isäntävaltiolle Erikseen jokaisesta EU:n kiinteistömarkkinoista, josta luottolaitoksella on saamisia Valvoja julkaisee vuosittain sektorin tiedot ja myös historiatiedot, jos ne ovat saatavissa Tarkoituksena on, että raportointi on oikeassa suhteessa valvottavan kiinteistövakuudellisten saamisten määrään, monimutkaisuuteen ja luonteeseen. Raportointi COREPin yhteyteen EBA antanut konsultaatiot teknisistä täytäntöönpanostandardeista: Konsultaatio tietomallista (DPM), konsultaatio luottolaitosten COREP ja FINREP-viranomaisraportoinnista, Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Saamiset, joiden riskipaino ensisijaisesti riippuu ulkoisesta luokituksesta Saamisiin luottolaitoksilta sovelletaan tällä hetkellä riskipainoa, joka määräytyy valtiolle annetun luottoluokituksen mukaan. Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan: Jos luottolaitoksella on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus, riskipaino perustuu tähän ulkoiseen luokitukseen Jos luokitusta ei ole luokitus perustuu valtion luokitukseen Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta riskipainotetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti kuten saamisia luotto- ja sijoituspalveluyrityksiltä Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan: Jos julkisyhteisöllä on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus, saaminen luokitellaan kuten luokitellulta luottolaitokselta. Jos luokitusta ei ole luokitus perustuu valtion luokitukseen Saamiset yrityksiltä => ei muutosta nykyiseen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 Kiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 119) Asuinkiinteistövakuudellinen saaminen, jossa on täytenä vakuutena asuntovakuus (80 % vakuusarvo), sovelletaan 35 % riskipainoa. Liikekiinteistövakuudellinen saaminen, jossa on täytenä vakuutena liikekiinteistö (50 % vakuusarvo), sovelletaan 50 % riskipainoa Valvojat arvioivat vuosittain perustuen tappiodataan (artikla 96), onko asuinkiinteistövakuudellisten riskipaino 35 % ja liikekiinteistövakuudellisten riskipaino 50 % oikea. Jos tappiodata ja tulevaisuuden kiinteistömarkkinoiden odotukset ovat huonot, valvoja voi asettaa asuinkiinteistövakuudellisen saamisen riskipainoksi % ja liikekiinteistövakuudellisen saamisen riskipainoksi %. EBA laati teknisen standardin niistä ehdoista, jotka vaikuttavat kiinteistövakuudellisten saamisten riskipainoon. Luonnos komissiolle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 120) Tietyt edellytykset asuinkiinteistövakuudellisten saamisten 35 % riskipainon käytölle Edellytys: Velallisen liittyvä luottoriski ei olennaisesti riipu vakuuden tuotosta vaan sen sijaan velallisen kyvystä maksaa luotto muista lähteistä saaduilla tuotoilla. Velallisen takaisinmaksu ei olennaisesti riipu vakuuden tuottamasta kassavirrasta. Luottolaitos voi jättää soveltamatta ed. kohtaa, jos valvoja on julkaissut todisteita, että asuntomarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja vakiintuneet ja tappioiden määrä ei ylitä 0,3 % ja 0,5 %. a) Tappio ei ylitä 0,3 % asuinkiinteistövakuudellisista saamisista, jotka sisältyvät 80 % vakuusarvoon Esim. vakuuden käypä arvo euroa Vakuusarvo euroa, lainaa euroa, riskipaino 35 % => euroa Tappio ei ylitä 0,3 % => euroa. b) Kokonaistappiot asuntovakuudellisista saamisista ei yli 0,5 % Kokonaistappiot asuinkiinteistövakuudellisista saamisista eivät ylitä 0,5 % Ed. esimerkissä kokonaistappiot eivät ylitä euroa. Jos tappioluvut eivät mahdu kynnysarvoihin, ylhäällä mainittua edellytystä tulee soveltaa. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Liikekiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 121) Muutos nykyiseen: tällä hetkellä Suomessa liikekiinteistövakuudelliset saamiset saavat 100 % riskipainoa. Tietyt edellytykset liikekiinteistövakuudellisten saamisten 50 % riskipainon käytölle Edellytys: Velallisen liittyvä luottoriski ei olennaisesti riipu vakuuden tuotosta vaan sen sijaan velallisen kyvystä maksaa luotto muista lähteistä saaduilla tuotoilla. Velallisen takaisinmaksu ei olennaisesti riipu vakuuden tuottamasta kassavirrasta. Luottolaitos voi jättää soveltamatta ed. kohtaa, jos valvoja on julkaissut todisteita, että liikekiinteistömarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja vakiintuneet ja tappioiden määrä ei ylitä 0,3 % ja 0,5 %. a) Tappio ei ylitä 0,3 % liikekiinteistövakuudellisista saamisista, jotka sisältyvät 50 % vakuusarvoon Esim. vakuuden käypä arvo euroa, Vakuusarvo euroa, lainaa euroa Riskipaino 50 % => euroa Tappio ei ylitä 0,3 % => 750 euroa b) Kokonaistappiot liikekiinteistövakuudellisista saamisista ei yli 0,5 % Kokonaistappiot asuinkiinteistövakuudellisista saamisista eivät ylitä 0,5 % Ed. esimerkissä kokonaistappiot eivät ylitä euroa. Jos tappioluvut eivät mahdu kynnysarvoihin, ylhäällä mainittua edellytystä tulee soveltaa. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Vähittäissaamiset (Artikla 118) Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan ei suuria muutoksia Parlamentin ehdotuksessa merkittäviä muutoksia: vähittäissaamisten raja nostettaisiin 1 milj. eurosta 2 milj. euroon muutosten seurauksena yritysvastuista (riskipaino 100 %) suuri osa siirtyisi vähittäisvastuisiin, joiden normaali riskipaino olisi 75 %, lisäksi SME-yritysten riskipainon esitetään kevennettävän 75 % x 0,7619 = 57 %. Fivan käsityksen mukaan Suomessa SME-yritysvastuiden raja 2 milj. euroa on liian suuri. Toteutuessaan se tarkoittaisi sitä, että suurin osa pienten pankkien yritysvastuista siirtyisi tähän alhaisempaan riskipainoon. Yritysrahoitukseen liittyy suurempi riski kuin henkilöasiakasrahoitukseen. Vaarana, että ongelmasaamisten ja tappioiden määrä tulee kasvamaan. Asettaa suuret vaatimukset pankkien riskienhallinnalle. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 Muuta Uutena vastuuryhmänä, oman pääoman ehtoiset sijoitukset, artikla 128 Maksukyvyttömyys-määritelmä standardimenetelmässä sama kuin IRBAssa, artikla 174 Asuin- ja liikekiinteistövakuudellisten saamisten maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut saavat 100 % riskipainon. saamiset seurakunnilta, jotka kuuluvat kirkkoon ja joilla on lainsäädäntöön perustuva veronkanto-oikeus käsitellään kuten saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 EBAn tekniset standardit ja ohjeet Seuraavia teknisiä standardeja ja ohjeita on tulossa: Tappioraportoinnista (ITS), tietomallin (DPM) konsultaatio, Erityisten ja yleisten luottoriskinoikaisujen laskenta Kriteerit kiinteistövakuudellisten saamisten riskipainoista Ohjeistus korkean riskin eristä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset Irma Soinio Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Käsiteltävät asiat Sisäisten menetelmien suosiminen IRBAn jatkuva valvonta Pankkien tekemät muutokset luokittelujärjestelmiin luvan jälkeen IRBAn käyttöönottokausi Maksukyvyttömyys (default) Luottoriskinoikaisut (credit risk adjustment) Omissa varoissa huomioitava IRBA-osuus (EL-laskenta) LGD-lattiat Siirtymäsäännös jatkuu Tekniset standardit Muuta Parlamentin ehdotuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 Sisäisten menetelmien suosiminen Valvojien on rohkaistava suurempia valvottavia kehittämään sisäistä luottoriskin arviointikykyään ja lisäämään sisäisiin luokituksiin perustuvan menetelmän käyttöä luottoriskin omien varojen vaatimuksen laskennassa. Tämä erityisesti silloin, kun valvottavien vastuut ovat määrältään oleellisia ja samalla niillä on merkittäviä vastapuolia suuri määrä. (CDR art. 76) Mutta valvojat eivät voi tinkiä sisäisten luottoluokitusten vaatimuksista, vaan edellytettävä aina, että valvottava täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. Valvottavilla on oltava sisäiset menettelyt, jotka mahdollistavat yksittäiseen velalliseen sekä koko salkkuun liittyvän luottoriskin arvioinnin. Erityisesti sisäiset menetelmät eivät saa luottaa pelkästään ja mekaanisesti ulkoisiin luokituksiin. (CDR art. 77) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 IRBAn jatkuva valvonta IRBAn jatkuvasta valvonnasta säännelty direktiivissä (CRD art. 98) ja se tulee Suomessa luottolaitoslakiin Fivan on IRBA-luvan jälkeen säännöllisesti tarkastettava, että valvottava täyttää IRBAlle asetetut vaatimukset Mikäli oleellisia puutteita, niin Fivan on varmistettava, että puutteet korjataan tai pyrittävä lieventämään niiden vaikutuksia esimerkiksi vaatimalla pääomaan lisäyksiä, vaatimalla korkeampia kertoimia tms. Fivan tulee erityisesti tarkastaa ja arvioida, että valvottavat käyttävät kehittyneitä ja päivitettyjä menetelmiä ja käytäntöjä IRBAssa Jos valvottava ei enää täytä IRBA-vaatimuksia, niin sen on esitettävä, että puute on vähäinen tai esitettävä suunnitelma, miten se jälleen täyttää vaatimukset ja asetettava suunnitelmalle määräaika Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

23 IRBAn jatkuva valvonta Fiva voi vaatia korjauksia suunnitelmaan tai määräaikaan Mikäli valvottava ei pysty toteuttamaan suunnitelmaa asetetussa määräajassa, niin lupa käyttää IRBAa voidaan peruuttaa tai rajoittaa koskemaan niitä vastuuryhmiä/salkkuja/yksiköitä, jotka täyttävät vaatimukset tai jotka täyttävät vaatimukset suunnitelman mukaisessa määräajassa Fiva tulee tekemään tätä jatkuvaa valvontaa määräajoin. Valvonnan tiheys riippuu mm. valvottavan koosta, aikaisemmalla kerralla havaituista puutteista, luokittelujärjestelmään tehdyistä muutoksista Jatkuvaa valvontaa varten Fiva tarvitsee dokumentteja mm. validointiraportit, johdon IRBA -raportit, IRBAn stressitestiraportit, sisäisen tarkastuksen raportit + tarkastussuunnitelma. Nämä määritellään tulevassa Fivan sääntelyssä Valvottavien tulee huolehtia, että nämä dokumentit ovat päivitettyinä ja valmiina Fivan käyttöön, kun se niitä tarvitsee. Nämä dokumentit lähetetään Fivalle sen pyynnöstä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 Pankkien tekemät muutokset luokittelujärjestelmään luvan jälkeen (CRR art. 138) Valvottavan on hankittava Fivalta etukäteen lupa seuraaviin luokittelujärjestelmän muutoksiin: Merkittävä muutos soveltamisalaan (IRBAn käytön laajentaminen) Merkittävä muutos luokittelujärjestelmään EBA on parhaillaan kehittämässä teknisiä standardeja, joissa määritellään merkittävä muutos (luonnos lausunnoille arviolta vuodenvaihteessa ja valmis ) Muutoksen merkittävyys vaikuttaa siihen, miten valvottavan tulee menetellä: Merkittävä muutos, hankittava etukäteen lupa Fivalta Muu muutos, tiedotettava Fivalle joko etukäteen tai jälkikäteen Valvottavilla tulee olla sisäinen IRBA-muutoksia koskeva politiikka Fivan tulevassa sääntelyssä annetaan ohjeita muutoksista Jos muutos vaatii Fivan luvan, niin se tulee olemaan maksullinen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 IRBAn käyttöönottokausi (CRR art. 143) IRBAan voidaan edelleen siirtyä vaiheittain siirtymäkauden aikana Siirtymäkausi on Fivan päätettävissä ja se pysyy toistaiseksi samana kuin nykyisessä standardissa 4.3d eli kolme vuotta Mutta EBA tulee kehittämään tekniset standardit vaiheittaisesta käyttöönotosta mennessä Niiden valvottavien, jotka alkavat käyttää IRBAa vasta jälkeen, pitää säilyttää koko käyttöönottokauden ajan kyky laskea kaikkien vastuiden pääomavaatimukset käyttäen Standardimenetelmää. Kyky on säilytettävä niin kauan, kunnes Fiva ilmoittaa, että IRBAn käyttöönotto on saatettu loppuun Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Maksukyvyttömyys (default) Uudessa sääntelyssä maksukyvyttömyyden käsite koskee IRBA:n ohella myös Standardimenetelmää käyttäviä valvottavia (CRR art.174) Maksukyvyttömyyden määritelmä ei ole muuttunut. Vastapuoli tai vastuu (vähittäisvastuut) on katsottava maksukyvyttömäksi, jos Valvottavan arvion mukaan on todennäköistä, että vastapuoli ei maksa vastuutaan täysimääräisesti valvottavalle tai sen emo tai tytäryhtiölle ilman, että valvottava turvautuu vakuuden realisoinnin kaltaisiin toimiin Vastuun hoitoon liittyvä merkittävä maksusuoritus on yli 90 päivää erääntynyt Fivan tulee määritellä kynnysarvo, jota pienempää maksusuoritusta ei pidetä merkittävänä ja siis maksukyvyttömänä, vaikka se olisi yli 90 päivää erääntyneenä oleva maksusuoritus Fivan mukaan vähittäisvastuiden alle 100 :n ja yritysvastuiden alle 1000 :n maksusuoritus ei ole merkittävä muutos yritysvastuissa Valvottava voi poiketa näistä rajoista, jos se omiin analyyseihinsä ja selvityksiinsä perustuen katsoo, että sille on joku muu määrä sopivampi kynnysarvo, mutta kuitenkin niin, että 100 :n rajaa ei aliteta EBA tulee antamaan tekniset standardit kynnysarvon asettamisesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 Maksukyvyttömyyden määritelmä (definition of default) (CRR art. 98) EBAn on analysoitava eri valvottavien sisäisiä menetelmiä ml. maksukyvyttömyyden määritelmän yhdenmukaista soveltamista, kuinka valvottavat käsittelevät samanlaisia riskejä tai vastuita EBAn on kehitettävä näiden analyysien pohjalta ohjeita, joihin sisältyy vertailukriteereitä (benchmarks) Valvojien on otettava huomioon nämä analyysit, ohjeet ja benchmarking valvoessaan sisäisille menetelmille antamiaan lupia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Luottoriskinoikaisut (Credit risk adjustments) (CRR art. 105) Asia koskee sekä IRBAa että Standardimenetelmää (SA) Luottoriskinoikaisulla tarkoitetaan luottoriskin erityisten ja yleisten arvonalennusvarausten määrää, joka on tehty tilinpäätöksessä Sääntelyssä puhutaan yleisistä (general) ja erityisistä (specific) luottoriskinoikaisuista Ei ole käytetty suoraan kirjanpidon termejä, koska jo nyt tiedetään, että IAS 39 tulee muuttumaan EBA on parhaillaan tekemässä teknisiä standardeja, joissa mm. määritellään se, mitä erityisillä/yleisillä luottoriskinoikaisuilla tarkoitetaan, luonnos lausunnoille kesällä 2012, tekniset standardit voimaan Alustavasti: erityiset = tarkoittaa sekä kohdistettuja, että ryhmäkohtaisia arvonalennusvarauksia ja yleiset = varauksia, jotka kohdistuvat tulevaisuuden tunnistamattomiin luottotappioihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä tulevaisuudessa syntyviin tappioihin Suomessa sovelletaan IAS 39 listayhtiöihin ja myös Fivan oma tilinpäätössääntely perustuu IAS 39:een, siten tällä hetkellä Suomessa ei tunnisteta yleisiä luottoriskinoikaisuja, mutta ehkä on myöhemmin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Luottoriskinoikaisut (Credit risk adjustments) Erottelu on tärkeää siksi, että erityiset ja yleiset luottoriskinoikaisut vaikuttavat eri tavalla vakavaraisuuslaskennassa SA:ssa yleiset luottoriskinoikaisut voidaan sisällyttää Tier 2 omiin varoihin IRBAn EL-laskennassa voidaan hyödyntää sekä yleisiä että erityisiä luottoriskinoikaisuja, mutta erityisiä rajoitetusti. Sääntelyssä määritellään myös, kuinka yleistä luottoriskinoikaisua on käytettävä niissä tilanteissa, joissa osa IRBA-valvottavan vastuista on edelleen SA-menetelmässä ( jaottelu riskipainotettujen erien suhteessa) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 IRBA-vaikutus omiin varoihin varoihin (EL-laskenta) Odotettujen tappioiden (EL) laskentaan tulossa muutos (CRR art. 155) Aikaisemmin sai odotettujen tappioiden määrästä vähentää niihin kohdistuvat arvonalennukset Uudessa sääntelyn mukaan niitä erityisiä luottoriskinoikaisuja, jotka kohdistuvat maksukyvyttömiin vastuisiin, ei saa käyttää kattamaan muiden vastuiden EL-määriä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

31 LGD-lattiat (CRR art. 160) Asuinkiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita koskeva siirtymäsäännös LGD = 10 % tai korkeampi, ellei valtion takauksia. Muuttuu pysyväksi. (Siirtymäsäännös voimassa ) Liikekiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden LGD = 15 % tai korkeampi, ellei valtion takauksia Fivan on säännöllisesti ja vähintään vuosittain arvioitava, onko yllä olevat vähimmäisarvot LGD:lle edelleen sopivia Fiva voi vakauden perusteella asettaa korkeampia arvoja oman maan kiinteistövakuudellisille vastuille Fivan on tiedotettava EBAlle muutoksista, joita se tekee LGD:n vähimmäisarvoihin. EBA julkaisee nämä arvot. Mikäli jonkun muun EU-maan luottolaitoksella on kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita Suomesta, niin sen on sovellettava niihin Fivan mahdollisesti asettamia korkeampia arvoja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

32 Siirtymäsäännös Lattiasäännöstö jatkuu (CRR art. 476) Siirtymäsäännöstä 80 % Basel 1:stä jatketaan Säännös oli alun perin voimassa asti. Sitä jatkettiin asti. Fiva on suositellut IRBA-luvan saaneille pankeille, että ne jatkavat säännöksen soveltamista myös vuoden 2012 aikana (Valvottavatiedote 53/2011, ) Säännös jatkuu edelleen alkaen ja ehdotus on tällä hetkellä, että se jatkuu asti. Eri ehdotuksissa päivämäärä on vaihdellut mm. parlamentin ehdotus tai kunnes leverage ratio käytössä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

33 Tekniset standardit Tärkeitä asioita tulee esille teknisissä standardeissa, mutta pääosa niistä annetaan vasta , noin 2 vuotta uuden sääntelyn voimaantulon jälkeen Seuraavia teknisiä standardeja tulossa (ehdotus): Erityisten ja yleisten luottoriskinoikaisujen laskenta Luokittelujärjestelmän merkittävä muutos, Valvojille arviointimenetelmä, jolla arvioidaan valvottavien edellytyksiä saada IRBA-lupa, Vaiheittainen käyttöönotto, käyttöönottokauden määrittely, Ehdot pysyvästi IRBAn ulkopuolelle jätetyille erille, Tekijät, jotka on otettava huomioon luokiteltaessa erityisrahoitusvastuita taulukkomenetelmää sovellettaessa, Menetelmät, joilla valvojien on arvioitava luokitteluprosessin asianmukaisuus sekä säännöllinen ja riippumaton riskien arviointi, Ehdot, jotka valvojien on huomioitava, kun ne asettavat oman maan LGD:eille korkeampia (kuin 10 % ja 15 %) vähimmäisarvoja, Ehdot, joiden perusteella valvojat asettavat kynnyksen js:lle Riskiparametreihin liittyvää ohjeistusta ml. taantuman arvot, Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

34 Muuta IRBAn stressitestin skenaariota koskeva vaatimus on kiristynyt => aikaisemmin the effect of mild recession scenarios ja uusi ehdotus the effects of severe, but plausible, recession scenarios (CRR art. 173) Suurille sääntelyn piirissä ja sen ulkopuolella oleville finanssialan yhteisöille on riskipainojen laskennassa asetettu korkeampi vaatimus. Riskipainokaavassa korrelaatiokerroin kerrotaan kertoimella1,25. Suuren määritelmänä esiintynyt tase 70 mrd (CRR art. 148(2)) Käteinen raha, aikaisemmin valtiovastuiden mukainen riskipaino. Nyt sekä käteiselle että kullalle annetaan riskipaino 0 %. (CRR art. 152) Maturiteetti sellaisille vastuille yrityksiltä, jotka sijaitsevat EU:n alueella ja joiden konsolidoitu liikevaihto ja tase on pienempi kuin 500 milj., voi olla FIRB:n mukainen ( 2,5 v ja repot tms. 0,5 v). Pankit voivat korvata 500 milj. :n liikevaihdon 1000 milj. :n taseella yrityksille, jotka pääasiassa omistavat ja vuokraavat asuinkiinteistöjä (ei keinottelutarkoitusta) (CRR art. 158) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Muuta CF = 20 % lyhytaikaiselle rahoitukselle, joka liittyy tavaroiden ja hyödykkeiden kauppaan (CRR art. 162) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

36 Parlamentin ehdotuksia CRR art 139: IRBA-luvan saaneen valvottavan on vuosittain lähetettävä valvojalle standardiportfolion riskipainolaskelmat ts. riskipainot on laskettava standardiportfoliolle käyttäen valvottavan omia, sisäisiä malleja. EBAn kehitettävä tekniset standardit, joissa määritellään standardiportfolio ja benchmarking. CRR art 181 (validointi): Valvottavien on laskettava benchmark portfolio käyttäen omia mallejaan ja julkistettava neljännesvuosittain the loan/loss reserve level, value of risk, stressitestien tulokset ja riskipainotettujen varojen arvo. EBAn luotava benchmark portfolio ja julkistettava sitä koskevat yksityiskohdat. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

37 Parlamentin ehdotuksia CRR art. 142: Vähittäisvastuisiin luettava pk-yritys, joka täyttää kriteerit, jotka on esitetty The Recommendation 2003/361/EC ja lisäksi vastuut valvottavan konsernille eivät ylitä 5 milj. euroa. Rajaa siis nostettaisiin 1 milj. euroa => 5 milj. euroon, mutta edelleen olisi täytettävä muut vähittäisvastuiden edellytykset mm. they each represent one of a significant number of similarly managed exposures IRBA on valvottavan riskienhallintamenetelmä eikä ainoastaan riskipainojen laskentamenetelmä => riskinä on riskienhallinnan heikentyminen vastuuryhmälle, josta tulee paljon luottotappioita. CRR art. 149: Riskipainokaava vähittäisvastuiden pk-yritysten riskipainokaavaan alennus, RW * 0,7619 CRR art. 174 (maksukyvyttömyyden määritelmä, default): Asuntovakuudellinen vastuu tai pk-liikekiinteistövakuudellinen vastuu tai julkisyhteisövastuu, valvottava voi asettaa erääntyneiden päivien lukumääräksi päivää. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

38 Likviditeettiriskisääntely ja tulossa oleva raportointi Lauri Kujala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

39 Ministerineuvoston vs. EU-komission ehdotus Lukumääräisesti muutoksia on paljon. Alla joitakin olennaisia poimintoja ministerineuvoston ehdotuksesta: 7 artikla: Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa kokonaan tai osittain emoyrityksenä toimivan laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä Euroopan unionissa 401 artiklan soveltamisesta ja valvottava niitä erityisenä maksuvalmiusryhmänä, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset 401 artikla: Laitoksilla on oltava aina likvidejä varoja määrä, joka on arvoltaan yhtä suuri tai suurempi kuin likviditeetin ulosvirtaukset vähennettynä likviditeetin sisäänvirtauksilla stressitilanteissa, jotta voidaan varmistaa, että laitoksilla on maksuvalmiuspuskurit, jotka stressitilanteissa riittävät vastaamaan likviditeetin sisään- ja ulosvirtausten mahdolliseen epätasapainoon lyhyellä aikavälillä. 403(2) artikla: maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportointi erikseen valuutoissa, joiden osuus taseen vastattavaa-puolella on 5 % tai yli taseen loppusummasta. Lisäksi kaikki valuutat yhteensä. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lauri Kujala 38

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Rakli sijoittajapäivä 5.9.2011 Basel III vakavaraisuusuudistus Tavoitteena vakaampi ja luotettavampi pankkijärjestelmä Taustalla kolme vuotta

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet 19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/02 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti 1

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto Finanssivalvonnan linjaukseti EU:n vakavaraisuusasetukseen sisältyviin toimivaltaisen viranomaisen harkintaan jätetyistä sääntelyoptioista (3.12.2013) CRR 6(4) Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10.4.2014 Ohjelma COREP-tilannekatsaus, raportoinnin aikataulut EBA:n tuottamien tiedonkeruiden kuvaukset:

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA(BoS(14(026 FI Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu www.eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2016 COM(2015) 685 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tarkistetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 19 vaikutuksista luottolaitosten ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/ artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin,

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/ artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin, L 78/60 24.3.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen

Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen Anneli Tuominen Eduskunnan talousvaliokunta 10.9.2009 Teemat Finanssisektorin tilanne Suomessa Sääntelyn muutostarpeet Valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

EU-lainsäädäntö REMITin osalta. REMIT keskustelutilaisuus Antti Paananen, Energiavirasto

EU-lainsäädäntö REMITin osalta. REMIT keskustelutilaisuus Antti Paananen, Energiavirasto EU-lainsäädäntö REMITin osalta REMIT keskustelutilaisuus 27.4.2015 Antti Paananen, Energiavirasto Sisältö REMIT asetus 1227/2011 ja markkinaosapuolten rekisteröityminen Komission täytäntöönpanoasetus 1348/2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN ( TÄYDENNYS 1/8.5.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2014, 3% 16.8.2019

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet palkitsemisjärjestelmien vertailua varten EBA/GL/2012/4

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet palkitsemisjärjestelmien vertailua varten EBA/GL/2012/4 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet palkitsemisjärjestelmien vertailua varten EBA/GL/2012/4 Lontoo 27.7.2012 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet palkitsemisjärjestelmien vertailua varten (EBA/GL/2012/4)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot