CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012"

Transkriptio

1 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja sääntelyn täytäntöönpano Suomessa (Taina Erovaara-Williams) Luottoriskin standardimenetelmää koskevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset (Tülin Bedretdin) Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää kokevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset (Irma Soinio) Likviditeettiriskisääntely ja tulossa oleva raportointi (Lauri Kujala) Kahvitauko Omat varat ja niitä koskevat julkistamisvaatimukset (Olli Salmi) Makrovakausvalvontaa koskeva sääntely ja omavaraisuusastetta koskeva raportointi (Peik Granlund) Loppukeskustelu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 CRD IV / CRR tilannekatsaus ja sääntelyn voimaansaattaminen Suomessa Taina Erovaara-Williams Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 CRD IV / CRR tilannekatsaus Neuvottelut kompromissin saavuttamiseksi parlamentin, ministerineuvoston ja komission välillä käynnissä Komission ehdotus 7/2011 Ministerineuvoston kompromissiesitys 5/2012 EU-parlamentin raha- ja talousasiat -valiokunnan muutosehdotukset 5/2012 Neuvottelut edenneet hitaasti; lopullisen kompromissin saavuttaminen pitkittynee Kyproksen puheenjohtajakaudelle Direktiivin ja EU-asetuksen voimaantulo ? Tiedotustilaisuuden esitys perustuu lähinnä ministerineuvoston hyväksymään kompromissiin muutokset mahdollisia!! Euroopan parlamentilla omat muutosehdotuksensa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 EU:n parlamentin talous- ja raha-asiat valiokunta Yksimielinen äänestystulos päätavoitteista: 1. Pankkisektorin vakaannuttaminen Pääomien laadun parantaminen ja määrän kasvattaminen Sis. lisäpääomapuskureista pääomaa säilyttävän puskurin ja vastasyklisen puskurin sekä SIFI-vaateen (1-3 %, tietyissä tapauksissa jopa 10%) Likviditeettiaseman parantaminen Varjopankkitoiminnan rahoittamisen rajoittaminen 2. Kasvun ja työllisyyden tukeminen SME-luottojen ja infrastruktuuriluottojen riskipainojen pienentäminen Eri luottoriskimenetelmissä vähittäisvastuiden kynnysarvon nostaminen Kaupan rahoituksen vakavaraisuuskäsittelyn lieventäminen 3. Pankkisektorin fair play Eurooppalaisen pankkisektorin ominaispiirteet huomioitava Palkitsemisella ei saa kannustaa riskinottoon palkitsemisen muuttuvan osan sitominen kiinteään osaan (1:1) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Kansallinen täytäntöönpano 1 (3) Luottolaitosdirektiivi (CRD) pantava kansallisesti täytäntöön Direktiivi sisältää mm. valvojien väliseen yhteistyöhön, luotettavaan hallintoon, palkitsemiseen, sanktioihin, pilari II:een ja lisäpääomapuskureihin liittyvän sääntelyn LLL:n ja eräiden muiden lakien muuttamista koskeva HE-luonnos lausunnolle heinäkuun loppupuolella Lakimuutosten voimaantuloksi kaavailtu Mikäli EU-asetus tulee voimaan , syntyy tilanne, jolloin kansallinen lainsäädäntö ristiriidassa EU-asetuksen kanssa EU-asetus syrjäyttää kansallisen lainsäädännön Lakimuutokset vaikuttavat uudistettavaan määräykseen vakavaraisuuden hallinnasta Uusi määräys lausunnolle vuoden 2013 puolella Määräys tullee sisältämään myös lisäpääomapuskureita koskevan Fivan sääntelyn Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Kansallinen täytäntöönpano 2 (3) EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ei kansallista täytäntöönpanoa seuraavat Finanssivalvonnan antamat vakavaraisuusvaatimuksia ja suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevat standardit kumotaan EU-asetuksen voimaantullessa 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus 4.3j Luottoluokituslaitosten luottoluokitusten hyväksymisen edellytykset vakavaraisuuslaskennassa 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus 4.5 Vakavaraisuustietojen julkistaminen markkinoille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 Kansallinen täytäntöönpano 3 (3) Komission täytäntöönpanoasetus raportoinnista suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ei kansallista täytäntöönpanoa Finanssivalvonnan raportointistandardit kumotaan RA 4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen RA 4.8 Omien varojen sekä luotto- vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Vakavaraisuusvaatimuksiin, likviditeettiriskiin ja suuriin asiakasriskeihin liittyen EU-asetukset jatkossa ensisijainen sääntelylähde (EU:n vakavaraisuusasetus CRR ja EBAn teknisten standardiluonnosten pohjalta annettavat komission täytäntöönpanoasetukset) Finanssivalvonnalta jatkossa ainoastaan puitemääräys Määräys sisältää vain ohjeistusta, jota tarvitaan kansallisen lainsäädännön ja EUasetusten lisäksi Luonnos lausunnolle kesän aikana Finanssivalvonnan verkkopalvelun sääntely-osioon tulee navigointitaulukko, joka ohjaa lukijan oikeisiin EU-asetuksen artikloihin eri aihealueisiin liittyen Finanssivalvonta tiedottaa sääntelytilanteesta aktiivisesti (tiedotustilaisuudet, valvottavatiedotteet) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 Luottoriskin standardimenetelmää koskevaan sääntelyyn tulevat muutokset Tülin Bedretdin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Käsiteltävät asiat Erityiset raportointivelvoitteet Saamiset, joiden riskipaino ensisijaisesti riippuu ulkoisesta luottoluokituksesta Kiinteistövakuudelliset saamiset Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset Liikekiinteistövakuudelliset saamiset Vähittäissaamiset Muuta EBAn tekniset standardit ja ohjeet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 Erityiset raportointivelvoitteet (Artikla 96) Tappioiden raportointi koskee sekä standardimenetelmällä että IRBAlla raportoivia valvottavia Tappion määritelmä (artikla 4, kohta 28): tappiolla tarkoitetaan taloudellista tappiota, jossa huomioidaan olennaiset diskonttausvaikutukset, sekä olennaisia suoria ja välillisiä menoja, jotka liittyvät maksun perintään. Valvottavien on raportoitava: Tappiot, jotka aiheutuvat asuntovakuudellisista saamisista, joiden vakuusarvo on 80 % asti, Kokonaistappiot, jotka aihetuvat asuinkiinteistövakuudellisista saamisista Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset, joilla on asuinkiinteistövakuus Tappiot, jotka aiheutuvat liikekiinteistövakuudellisista saamisista, joiden vakuusarvo 50 % asti, Kokonaistappiot, jotka aiheutuvat liikekiinteistövakuudellisista saamisista Liikekiinteistövakuudelliset saamiset, joilla on liikekiinteistövakuus Valvottava raportoi Luottolaitoksen kotivaltiolle. Jos luottolaitoksella on sivukonttori jäsenvaltiossa, sivukonttorin tiedot raportoidaan myös isäntävaltiolle Erikseen jokaisesta EU:n kiinteistömarkkinoista, josta luottolaitoksella on saamisia Valvoja julkaisee vuosittain sektorin tiedot ja myös historiatiedot, jos ne ovat saatavissa Tarkoituksena on, että raportointi on oikeassa suhteessa valvottavan kiinteistövakuudellisten saamisten määrään, monimutkaisuuteen ja luonteeseen. Raportointi COREPin yhteyteen EBA antanut konsultaatiot teknisistä täytäntöönpanostandardeista: Konsultaatio tietomallista (DPM), konsultaatio luottolaitosten COREP ja FINREP-viranomaisraportoinnista, Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Saamiset, joiden riskipaino ensisijaisesti riippuu ulkoisesta luokituksesta Saamisiin luottolaitoksilta sovelletaan tällä hetkellä riskipainoa, joka määräytyy valtiolle annetun luottoluokituksen mukaan. Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan: Jos luottolaitoksella on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus, riskipaino perustuu tähän ulkoiseen luokitukseen Jos luokitusta ei ole luokitus perustuu valtion luokitukseen Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta riskipainotetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti kuten saamisia luotto- ja sijoituspalveluyrityksiltä Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan: Jos julkisyhteisöllä on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus, saaminen luokitellaan kuten luokitellulta luottolaitokselta. Jos luokitusta ei ole luokitus perustuu valtion luokitukseen Saamiset yrityksiltä => ei muutosta nykyiseen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 Kiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 119) Asuinkiinteistövakuudellinen saaminen, jossa on täytenä vakuutena asuntovakuus (80 % vakuusarvo), sovelletaan 35 % riskipainoa. Liikekiinteistövakuudellinen saaminen, jossa on täytenä vakuutena liikekiinteistö (50 % vakuusarvo), sovelletaan 50 % riskipainoa Valvojat arvioivat vuosittain perustuen tappiodataan (artikla 96), onko asuinkiinteistövakuudellisten riskipaino 35 % ja liikekiinteistövakuudellisten riskipaino 50 % oikea. Jos tappiodata ja tulevaisuuden kiinteistömarkkinoiden odotukset ovat huonot, valvoja voi asettaa asuinkiinteistövakuudellisen saamisen riskipainoksi % ja liikekiinteistövakuudellisen saamisen riskipainoksi %. EBA laati teknisen standardin niistä ehdoista, jotka vaikuttavat kiinteistövakuudellisten saamisten riskipainoon. Luonnos komissiolle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Asuinkiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 120) Tietyt edellytykset asuinkiinteistövakuudellisten saamisten 35 % riskipainon käytölle Edellytys: Velallisen liittyvä luottoriski ei olennaisesti riipu vakuuden tuotosta vaan sen sijaan velallisen kyvystä maksaa luotto muista lähteistä saaduilla tuotoilla. Velallisen takaisinmaksu ei olennaisesti riipu vakuuden tuottamasta kassavirrasta. Luottolaitos voi jättää soveltamatta ed. kohtaa, jos valvoja on julkaissut todisteita, että asuntomarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja vakiintuneet ja tappioiden määrä ei ylitä 0,3 % ja 0,5 %. a) Tappio ei ylitä 0,3 % asuinkiinteistövakuudellisista saamisista, jotka sisältyvät 80 % vakuusarvoon Esim. vakuuden käypä arvo euroa Vakuusarvo euroa, lainaa euroa, riskipaino 35 % => euroa Tappio ei ylitä 0,3 % => euroa. b) Kokonaistappiot asuntovakuudellisista saamisista ei yli 0,5 % Kokonaistappiot asuinkiinteistövakuudellisista saamisista eivät ylitä 0,5 % Ed. esimerkissä kokonaistappiot eivät ylitä euroa. Jos tappioluvut eivät mahdu kynnysarvoihin, ylhäällä mainittua edellytystä tulee soveltaa. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Liikekiinteistövakuudelliset saamiset (Artikla 121) Muutos nykyiseen: tällä hetkellä Suomessa liikekiinteistövakuudelliset saamiset saavat 100 % riskipainoa. Tietyt edellytykset liikekiinteistövakuudellisten saamisten 50 % riskipainon käytölle Edellytys: Velallisen liittyvä luottoriski ei olennaisesti riipu vakuuden tuotosta vaan sen sijaan velallisen kyvystä maksaa luotto muista lähteistä saaduilla tuotoilla. Velallisen takaisinmaksu ei olennaisesti riipu vakuuden tuottamasta kassavirrasta. Luottolaitos voi jättää soveltamatta ed. kohtaa, jos valvoja on julkaissut todisteita, että liikekiinteistömarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja vakiintuneet ja tappioiden määrä ei ylitä 0,3 % ja 0,5 %. a) Tappio ei ylitä 0,3 % liikekiinteistövakuudellisista saamisista, jotka sisältyvät 50 % vakuusarvoon Esim. vakuuden käypä arvo euroa, Vakuusarvo euroa, lainaa euroa Riskipaino 50 % => euroa Tappio ei ylitä 0,3 % => 750 euroa b) Kokonaistappiot liikekiinteistövakuudellisista saamisista ei yli 0,5 % Kokonaistappiot asuinkiinteistövakuudellisista saamisista eivät ylitä 0,5 % Ed. esimerkissä kokonaistappiot eivät ylitä euroa. Jos tappioluvut eivät mahdu kynnysarvoihin, ylhäällä mainittua edellytystä tulee soveltaa. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Vähittäissaamiset (Artikla 118) Ministerineuvoston ehdotuksen mukaan ei suuria muutoksia Parlamentin ehdotuksessa merkittäviä muutoksia: vähittäissaamisten raja nostettaisiin 1 milj. eurosta 2 milj. euroon muutosten seurauksena yritysvastuista (riskipaino 100 %) suuri osa siirtyisi vähittäisvastuisiin, joiden normaali riskipaino olisi 75 %, lisäksi SME-yritysten riskipainon esitetään kevennettävän 75 % x 0,7619 = 57 %. Fivan käsityksen mukaan Suomessa SME-yritysvastuiden raja 2 milj. euroa on liian suuri. Toteutuessaan se tarkoittaisi sitä, että suurin osa pienten pankkien yritysvastuista siirtyisi tähän alhaisempaan riskipainoon. Yritysrahoitukseen liittyy suurempi riski kuin henkilöasiakasrahoitukseen. Vaarana, että ongelmasaamisten ja tappioiden määrä tulee kasvamaan. Asettaa suuret vaatimukset pankkien riskienhallinnalle. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 Muuta Uutena vastuuryhmänä, oman pääoman ehtoiset sijoitukset, artikla 128 Maksukyvyttömyys-määritelmä standardimenetelmässä sama kuin IRBAssa, artikla 174 Asuin- ja liikekiinteistövakuudellisten saamisten maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut saavat 100 % riskipainon. saamiset seurakunnilta, jotka kuuluvat kirkkoon ja joilla on lainsäädäntöön perustuva veronkanto-oikeus käsitellään kuten saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 EBAn tekniset standardit ja ohjeet Seuraavia teknisiä standardeja ja ohjeita on tulossa: Tappioraportoinnista (ITS), tietomallin (DPM) konsultaatio, Erityisten ja yleisten luottoriskinoikaisujen laskenta Kriteerit kiinteistövakuudellisten saamisten riskipainoista Ohjeistus korkean riskin eristä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevaan sääntelyyn tulossa olevat muutokset Irma Soinio Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Käsiteltävät asiat Sisäisten menetelmien suosiminen IRBAn jatkuva valvonta Pankkien tekemät muutokset luokittelujärjestelmiin luvan jälkeen IRBAn käyttöönottokausi Maksukyvyttömyys (default) Luottoriskinoikaisut (credit risk adjustment) Omissa varoissa huomioitava IRBA-osuus (EL-laskenta) LGD-lattiat Siirtymäsäännös jatkuu Tekniset standardit Muuta Parlamentin ehdotuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 Sisäisten menetelmien suosiminen Valvojien on rohkaistava suurempia valvottavia kehittämään sisäistä luottoriskin arviointikykyään ja lisäämään sisäisiin luokituksiin perustuvan menetelmän käyttöä luottoriskin omien varojen vaatimuksen laskennassa. Tämä erityisesti silloin, kun valvottavien vastuut ovat määrältään oleellisia ja samalla niillä on merkittäviä vastapuolia suuri määrä. (CDR art. 76) Mutta valvojat eivät voi tinkiä sisäisten luottoluokitusten vaatimuksista, vaan edellytettävä aina, että valvottava täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. Valvottavilla on oltava sisäiset menettelyt, jotka mahdollistavat yksittäiseen velalliseen sekä koko salkkuun liittyvän luottoriskin arvioinnin. Erityisesti sisäiset menetelmät eivät saa luottaa pelkästään ja mekaanisesti ulkoisiin luokituksiin. (CDR art. 77) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 IRBAn jatkuva valvonta IRBAn jatkuvasta valvonnasta säännelty direktiivissä (CRD art. 98) ja se tulee Suomessa luottolaitoslakiin Fivan on IRBA-luvan jälkeen säännöllisesti tarkastettava, että valvottava täyttää IRBAlle asetetut vaatimukset Mikäli oleellisia puutteita, niin Fivan on varmistettava, että puutteet korjataan tai pyrittävä lieventämään niiden vaikutuksia esimerkiksi vaatimalla pääomaan lisäyksiä, vaatimalla korkeampia kertoimia tms. Fivan tulee erityisesti tarkastaa ja arvioida, että valvottavat käyttävät kehittyneitä ja päivitettyjä menetelmiä ja käytäntöjä IRBAssa Jos valvottava ei enää täytä IRBA-vaatimuksia, niin sen on esitettävä, että puute on vähäinen tai esitettävä suunnitelma, miten se jälleen täyttää vaatimukset ja asetettava suunnitelmalle määräaika Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

23 IRBAn jatkuva valvonta Fiva voi vaatia korjauksia suunnitelmaan tai määräaikaan Mikäli valvottava ei pysty toteuttamaan suunnitelmaa asetetussa määräajassa, niin lupa käyttää IRBAa voidaan peruuttaa tai rajoittaa koskemaan niitä vastuuryhmiä/salkkuja/yksiköitä, jotka täyttävät vaatimukset tai jotka täyttävät vaatimukset suunnitelman mukaisessa määräajassa Fiva tulee tekemään tätä jatkuvaa valvontaa määräajoin. Valvonnan tiheys riippuu mm. valvottavan koosta, aikaisemmalla kerralla havaituista puutteista, luokittelujärjestelmään tehdyistä muutoksista Jatkuvaa valvontaa varten Fiva tarvitsee dokumentteja mm. validointiraportit, johdon IRBA -raportit, IRBAn stressitestiraportit, sisäisen tarkastuksen raportit + tarkastussuunnitelma. Nämä määritellään tulevassa Fivan sääntelyssä Valvottavien tulee huolehtia, että nämä dokumentit ovat päivitettyinä ja valmiina Fivan käyttöön, kun se niitä tarvitsee. Nämä dokumentit lähetetään Fivalle sen pyynnöstä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 Pankkien tekemät muutokset luokittelujärjestelmään luvan jälkeen (CRR art. 138) Valvottavan on hankittava Fivalta etukäteen lupa seuraaviin luokittelujärjestelmän muutoksiin: Merkittävä muutos soveltamisalaan (IRBAn käytön laajentaminen) Merkittävä muutos luokittelujärjestelmään EBA on parhaillaan kehittämässä teknisiä standardeja, joissa määritellään merkittävä muutos (luonnos lausunnoille arviolta vuodenvaihteessa ja valmis ) Muutoksen merkittävyys vaikuttaa siihen, miten valvottavan tulee menetellä: Merkittävä muutos, hankittava etukäteen lupa Fivalta Muu muutos, tiedotettava Fivalle joko etukäteen tai jälkikäteen Valvottavilla tulee olla sisäinen IRBA-muutoksia koskeva politiikka Fivan tulevassa sääntelyssä annetaan ohjeita muutoksista Jos muutos vaatii Fivan luvan, niin se tulee olemaan maksullinen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 IRBAn käyttöönottokausi (CRR art. 143) IRBAan voidaan edelleen siirtyä vaiheittain siirtymäkauden aikana Siirtymäkausi on Fivan päätettävissä ja se pysyy toistaiseksi samana kuin nykyisessä standardissa 4.3d eli kolme vuotta Mutta EBA tulee kehittämään tekniset standardit vaiheittaisesta käyttöönotosta mennessä Niiden valvottavien, jotka alkavat käyttää IRBAa vasta jälkeen, pitää säilyttää koko käyttöönottokauden ajan kyky laskea kaikkien vastuiden pääomavaatimukset käyttäen Standardimenetelmää. Kyky on säilytettävä niin kauan, kunnes Fiva ilmoittaa, että IRBAn käyttöönotto on saatettu loppuun Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Maksukyvyttömyys (default) Uudessa sääntelyssä maksukyvyttömyyden käsite koskee IRBA:n ohella myös Standardimenetelmää käyttäviä valvottavia (CRR art.174) Maksukyvyttömyyden määritelmä ei ole muuttunut. Vastapuoli tai vastuu (vähittäisvastuut) on katsottava maksukyvyttömäksi, jos Valvottavan arvion mukaan on todennäköistä, että vastapuoli ei maksa vastuutaan täysimääräisesti valvottavalle tai sen emo tai tytäryhtiölle ilman, että valvottava turvautuu vakuuden realisoinnin kaltaisiin toimiin Vastuun hoitoon liittyvä merkittävä maksusuoritus on yli 90 päivää erääntynyt Fivan tulee määritellä kynnysarvo, jota pienempää maksusuoritusta ei pidetä merkittävänä ja siis maksukyvyttömänä, vaikka se olisi yli 90 päivää erääntyneenä oleva maksusuoritus Fivan mukaan vähittäisvastuiden alle 100 :n ja yritysvastuiden alle 1000 :n maksusuoritus ei ole merkittävä muutos yritysvastuissa Valvottava voi poiketa näistä rajoista, jos se omiin analyyseihinsä ja selvityksiinsä perustuen katsoo, että sille on joku muu määrä sopivampi kynnysarvo, mutta kuitenkin niin, että 100 :n rajaa ei aliteta EBA tulee antamaan tekniset standardit kynnysarvon asettamisesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 Maksukyvyttömyyden määritelmä (definition of default) (CRR art. 98) EBAn on analysoitava eri valvottavien sisäisiä menetelmiä ml. maksukyvyttömyyden määritelmän yhdenmukaista soveltamista, kuinka valvottavat käsittelevät samanlaisia riskejä tai vastuita EBAn on kehitettävä näiden analyysien pohjalta ohjeita, joihin sisältyy vertailukriteereitä (benchmarks) Valvojien on otettava huomioon nämä analyysit, ohjeet ja benchmarking valvoessaan sisäisille menetelmille antamiaan lupia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Luottoriskinoikaisut (Credit risk adjustments) (CRR art. 105) Asia koskee sekä IRBAa että Standardimenetelmää (SA) Luottoriskinoikaisulla tarkoitetaan luottoriskin erityisten ja yleisten arvonalennusvarausten määrää, joka on tehty tilinpäätöksessä Sääntelyssä puhutaan yleisistä (general) ja erityisistä (specific) luottoriskinoikaisuista Ei ole käytetty suoraan kirjanpidon termejä, koska jo nyt tiedetään, että IAS 39 tulee muuttumaan EBA on parhaillaan tekemässä teknisiä standardeja, joissa mm. määritellään se, mitä erityisillä/yleisillä luottoriskinoikaisuilla tarkoitetaan, luonnos lausunnoille kesällä 2012, tekniset standardit voimaan Alustavasti: erityiset = tarkoittaa sekä kohdistettuja, että ryhmäkohtaisia arvonalennusvarauksia ja yleiset = varauksia, jotka kohdistuvat tulevaisuuden tunnistamattomiin luottotappioihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä tulevaisuudessa syntyviin tappioihin Suomessa sovelletaan IAS 39 listayhtiöihin ja myös Fivan oma tilinpäätössääntely perustuu IAS 39:een, siten tällä hetkellä Suomessa ei tunnisteta yleisiä luottoriskinoikaisuja, mutta ehkä on myöhemmin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Luottoriskinoikaisut (Credit risk adjustments) Erottelu on tärkeää siksi, että erityiset ja yleiset luottoriskinoikaisut vaikuttavat eri tavalla vakavaraisuuslaskennassa SA:ssa yleiset luottoriskinoikaisut voidaan sisällyttää Tier 2 omiin varoihin IRBAn EL-laskennassa voidaan hyödyntää sekä yleisiä että erityisiä luottoriskinoikaisuja, mutta erityisiä rajoitetusti. Sääntelyssä määritellään myös, kuinka yleistä luottoriskinoikaisua on käytettävä niissä tilanteissa, joissa osa IRBA-valvottavan vastuista on edelleen SA-menetelmässä ( jaottelu riskipainotettujen erien suhteessa) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 IRBA-vaikutus omiin varoihin varoihin (EL-laskenta) Odotettujen tappioiden (EL) laskentaan tulossa muutos (CRR art. 155) Aikaisemmin sai odotettujen tappioiden määrästä vähentää niihin kohdistuvat arvonalennukset Uudessa sääntelyn mukaan niitä erityisiä luottoriskinoikaisuja, jotka kohdistuvat maksukyvyttömiin vastuisiin, ei saa käyttää kattamaan muiden vastuiden EL-määriä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

31 LGD-lattiat (CRR art. 160) Asuinkiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita koskeva siirtymäsäännös LGD = 10 % tai korkeampi, ellei valtion takauksia. Muuttuu pysyväksi. (Siirtymäsäännös voimassa ) Liikekiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden LGD = 15 % tai korkeampi, ellei valtion takauksia Fivan on säännöllisesti ja vähintään vuosittain arvioitava, onko yllä olevat vähimmäisarvot LGD:lle edelleen sopivia Fiva voi vakauden perusteella asettaa korkeampia arvoja oman maan kiinteistövakuudellisille vastuille Fivan on tiedotettava EBAlle muutoksista, joita se tekee LGD:n vähimmäisarvoihin. EBA julkaisee nämä arvot. Mikäli jonkun muun EU-maan luottolaitoksella on kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita Suomesta, niin sen on sovellettava niihin Fivan mahdollisesti asettamia korkeampia arvoja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

32 Siirtymäsäännös Lattiasäännöstö jatkuu (CRR art. 476) Siirtymäsäännöstä 80 % Basel 1:stä jatketaan Säännös oli alun perin voimassa asti. Sitä jatkettiin asti. Fiva on suositellut IRBA-luvan saaneille pankeille, että ne jatkavat säännöksen soveltamista myös vuoden 2012 aikana (Valvottavatiedote 53/2011, ) Säännös jatkuu edelleen alkaen ja ehdotus on tällä hetkellä, että se jatkuu asti. Eri ehdotuksissa päivämäärä on vaihdellut mm. parlamentin ehdotus tai kunnes leverage ratio käytössä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

33 Tekniset standardit Tärkeitä asioita tulee esille teknisissä standardeissa, mutta pääosa niistä annetaan vasta , noin 2 vuotta uuden sääntelyn voimaantulon jälkeen Seuraavia teknisiä standardeja tulossa (ehdotus): Erityisten ja yleisten luottoriskinoikaisujen laskenta Luokittelujärjestelmän merkittävä muutos, Valvojille arviointimenetelmä, jolla arvioidaan valvottavien edellytyksiä saada IRBA-lupa, Vaiheittainen käyttöönotto, käyttöönottokauden määrittely, Ehdot pysyvästi IRBAn ulkopuolelle jätetyille erille, Tekijät, jotka on otettava huomioon luokiteltaessa erityisrahoitusvastuita taulukkomenetelmää sovellettaessa, Menetelmät, joilla valvojien on arvioitava luokitteluprosessin asianmukaisuus sekä säännöllinen ja riippumaton riskien arviointi, Ehdot, jotka valvojien on huomioitava, kun ne asettavat oman maan LGD:eille korkeampia (kuin 10 % ja 15 %) vähimmäisarvoja, Ehdot, joiden perusteella valvojat asettavat kynnyksen js:lle Riskiparametreihin liittyvää ohjeistusta ml. taantuman arvot, Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

34 Muuta IRBAn stressitestin skenaariota koskeva vaatimus on kiristynyt => aikaisemmin the effect of mild recession scenarios ja uusi ehdotus the effects of severe, but plausible, recession scenarios (CRR art. 173) Suurille sääntelyn piirissä ja sen ulkopuolella oleville finanssialan yhteisöille on riskipainojen laskennassa asetettu korkeampi vaatimus. Riskipainokaavassa korrelaatiokerroin kerrotaan kertoimella1,25. Suuren määritelmänä esiintynyt tase 70 mrd (CRR art. 148(2)) Käteinen raha, aikaisemmin valtiovastuiden mukainen riskipaino. Nyt sekä käteiselle että kullalle annetaan riskipaino 0 %. (CRR art. 152) Maturiteetti sellaisille vastuille yrityksiltä, jotka sijaitsevat EU:n alueella ja joiden konsolidoitu liikevaihto ja tase on pienempi kuin 500 milj., voi olla FIRB:n mukainen ( 2,5 v ja repot tms. 0,5 v). Pankit voivat korvata 500 milj. :n liikevaihdon 1000 milj. :n taseella yrityksille, jotka pääasiassa omistavat ja vuokraavat asuinkiinteistöjä (ei keinottelutarkoitusta) (CRR art. 158) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Muuta CF = 20 % lyhytaikaiselle rahoitukselle, joka liittyy tavaroiden ja hyödykkeiden kauppaan (CRR art. 162) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

36 Parlamentin ehdotuksia CRR art 139: IRBA-luvan saaneen valvottavan on vuosittain lähetettävä valvojalle standardiportfolion riskipainolaskelmat ts. riskipainot on laskettava standardiportfoliolle käyttäen valvottavan omia, sisäisiä malleja. EBAn kehitettävä tekniset standardit, joissa määritellään standardiportfolio ja benchmarking. CRR art 181 (validointi): Valvottavien on laskettava benchmark portfolio käyttäen omia mallejaan ja julkistettava neljännesvuosittain the loan/loss reserve level, value of risk, stressitestien tulokset ja riskipainotettujen varojen arvo. EBAn luotava benchmark portfolio ja julkistettava sitä koskevat yksityiskohdat. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

37 Parlamentin ehdotuksia CRR art. 142: Vähittäisvastuisiin luettava pk-yritys, joka täyttää kriteerit, jotka on esitetty The Recommendation 2003/361/EC ja lisäksi vastuut valvottavan konsernille eivät ylitä 5 milj. euroa. Rajaa siis nostettaisiin 1 milj. euroa => 5 milj. euroon, mutta edelleen olisi täytettävä muut vähittäisvastuiden edellytykset mm. they each represent one of a significant number of similarly managed exposures IRBA on valvottavan riskienhallintamenetelmä eikä ainoastaan riskipainojen laskentamenetelmä => riskinä on riskienhallinnan heikentyminen vastuuryhmälle, josta tulee paljon luottotappioita. CRR art. 149: Riskipainokaava vähittäisvastuiden pk-yritysten riskipainokaavaan alennus, RW * 0,7619 CRR art. 174 (maksukyvyttömyyden määritelmä, default): Asuntovakuudellinen vastuu tai pk-liikekiinteistövakuudellinen vastuu tai julkisyhteisövastuu, valvottava voi asettaa erääntyneiden päivien lukumääräksi päivää. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

38 Likviditeettiriskisääntely ja tulossa oleva raportointi Lauri Kujala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

39 Ministerineuvoston vs. EU-komission ehdotus Lukumääräisesti muutoksia on paljon. Alla joitakin olennaisia poimintoja ministerineuvoston ehdotuksesta: 7 artikla: Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa kokonaan tai osittain emoyrityksenä toimivan laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä Euroopan unionissa 401 artiklan soveltamisesta ja valvottava niitä erityisenä maksuvalmiusryhmänä, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset 401 artikla: Laitoksilla on oltava aina likvidejä varoja määrä, joka on arvoltaan yhtä suuri tai suurempi kuin likviditeetin ulosvirtaukset vähennettynä likviditeetin sisäänvirtauksilla stressitilanteissa, jotta voidaan varmistaa, että laitoksilla on maksuvalmiuspuskurit, jotka stressitilanteissa riittävät vastaamaan likviditeetin sisään- ja ulosvirtausten mahdolliseen epätasapainoon lyhyellä aikavälillä. 403(2) artikla: maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportointi erikseen valuutoissa, joiden osuus taseen vastattavaa-puolella on 5 % tai yli taseen loppusummasta. Lisäksi kaikki valuutat yhteensä. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lauri Kujala 38

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Osuuspankkien ylimmän johdon strategiapäivät 30.9.2010 Pentti Hakkarainen VALVONTA FINANSSIKRIISI MAKSUT (vakausmaksu, pankkivero) SÄÄNTELY 2 Valvonta EU-taso EJRN

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen 16.3.2015 Taustaa makrovakausvälineiden käytölle Finanssikriisin opetus: pelkkä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013

Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013 Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus XBRL Suomi, 25.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 25.3.2013 Pankkisektorin viranomaisraportointi murroksessa

Lisätiedot

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Rakli sijoittajapäivä 5.9.2011 Basel III vakavaraisuusuudistus Tavoitteena vakaampi ja luotettavampi pankkijärjestelmä Taustalla kolme vuotta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Eurooppalainen finanssivalvonta

Eurooppalainen finanssivalvonta Eurooppalainen finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.1.2012 EU:n valvontajärjestelmän tavoitteet 1. Finanssimarkkinoiden makrovakauden valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013

COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013 COREP-tiedonkeruun kuvaus DPM-mallina (DataPointModel) Finanssivalvonta 22.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 22.3.2013 Tiedotustilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12. Muistio 1 (6) Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.2014 1 Tausta Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä ovat

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Periaatteet kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämiseksi (O-SII) ja lisäpääomavaatimusten asettamiseksi

Periaatteet kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämiseksi (O-SII) ja lisäpääomavaatimusten asettamiseksi 1 (6) Periaatteet kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämiseksi (O-SII) ja lisäpääomavaatimusten asettamiseksi 1 Tausta Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet 19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/02 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti 1

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV )

PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV ) PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV ) TAUSTA Vuoden 2008 finanssikriisi (Lehman Brothers, AIG jne.) -> vahva poliittinen tahtotila etenkin USA:ssa ja UK:ssa: Ei enää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 22.11.2012 Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Basel III Vaikutukset talouteen ja pankkeihin

Basel III Vaikutukset talouteen ja pankkeihin Basel III Vaikutukset talouteen ja pankkeihin Esitys tilaisuudessa "Euroopan velkakriisi oikeudellisen sääntelyn mahdollisuudet" 5.10.2011 Esa Jokivuolle/Aalto yliopisto Sisältö Mistä Basel III -uudistuksessa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 4.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto Finanssivalvonnan linjaukseti EU:n vakavaraisuusasetukseen sisältyviin toimivaltaisen viranomaisen harkintaan jätetyistä sääntelyoptioista (3.12.2013) CRR 6(4) Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECON 434 CCG 16 CODEC 873 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014

COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 COREP tiedotustilaisuus 10.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10.4.2014 Ohjelma COREP-tilannekatsaus, raportoinnin aikataulut EBA:n tuottamien tiedonkeruiden kuvaukset:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ADD 2 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Lopulliset ohjeet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen alaskirjauksen ja muuntamisen järjestyksen ja vakavaraisuusasetuksen/vakavaraisuusdirektiivin keskinäisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA

Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA RAHOITUSTARKASTUS TIEDUSTELU 1 (5) Dnro 7/311/2004 Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA 2007 2010 Rahoitustarkastus tiedustelee valvottavien

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 22.11.2012 Sampo Alhonsuo Sisältö 1. Taustaa mikro- ja makrovakausanalyysille 2. Makrovakaus:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/ artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin,

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/ artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin, L 78/60 24.3.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, C 120/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.4.2017 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017,

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot