FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt"

Transkriptio

1 FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 FINREP-tilannekatsaus, raportointiohjeistus- ja muutokset, tilinpäätösmääräysten uudistus Tiedonkeruusovelluksen esittely, raportointitekniikka Maj-Britt Tapiainen, tilinpäätösasiantuntija, Vakavaraisuuslaskenta Arto Huhtaluoma, suunnittelija, Tietojärjestelmät Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot Sinikka Loponen & Per Rostedt, analyytikko, Taloudellinen analyysi Toimialalta tulleet kysymykset ja keskustelua Tilaisuus päättyy Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 EBAn viranomaisraportointia koskeva tekninen raportointistandardiluonnos (ITS) Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) yksi osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS) Julkaisu EBAn verkkopalvelussa Taulukot liitteessä III (IFRS) Ohjeet liitteessä V Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Hyväksymisprosessille asetettu kolmen kuukauden määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Taloudellisen informaation raportoinnin aloitusajankohta ja kattavuus Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) alkaa EBAn raportointistandardin mukaan Suomessa FINREPiin perustuva viranomaisraportointi otetaan käyttöön jo vuoden 2014 alusta, ja ensimmäinen raportointiajankohta on tilanteesta FINREP-taulukot yhdessä FA- ja FT-taulukoiden kanssa korvaavat nykyisen TATU-raportoinnin Raportointiin käytetään Virati-tiedonkeruutaulukoita Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Taloudellisen informaation raportoinnin kattavuus ITS-standardissa säädetään FINREP-raportointi pakolliseksi IFRSkonserni/konsolidointitasolla. Kaikki FINREPin piiriin kuuluva taloudellinen valvontatarkoituksiin käytettävä tieto kysyttävä FINREP-muodossa (tilastolliseen ym. tarkoitukseen tuleva tiedonkeruu sallittu) Soolotason raportointi ei sisälly ITS:ään, vaan se on vapaasti kansallisesti päätettävissä /Virati: FINREPiä käytetään soolo-, konserni- ja konsolidointitasolla (tiedonantajatasoista tarkemmin myöhemmin) Kaikille valvottaville samat taulukot mahdollisuuksien mukaan (tiedonantajista tarkemmin myöhemmin) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Yleistä FINREP-taulukoista Tilinpäätöserien erot soolo- ja konsernitasolla sekä kansallisen tilinpäätöksen ja yhteisölainsäädännön erityispiirteet otettu huomioon; lisättyjen rivien pitää summautua FINREP-pääriviin Lisättyjen sarakkeiden numerointi (kotimaa/ulkomaat); yhteensä-sarake aina 010 Sektorierittely täsmennetty FINREP-taulukoihin seuraavasti: Keskuspankit Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Luottolaitokset Muut rahoituslaitokset Yritykset Kotitaloudet Sektoriluokitus (FA- ja FT-taulukot) uuden ESA2010 mukainen Taulukoiden numerointi muuttunut käännättää suomeksi ja ruotsiksi; virallinen käännös taulukoista ja ohjeista valmis lokakuun lopussa (epävirallinen käännösversio todennäköisesti käytettävissä ennen sitä) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Yleistä FINREP-taulukoista (jatkuu) FINREP-taulukkokokonaisuus jaettu neljään osaan neljännesvuosittain raportoitavat neljännesvuosittain raportoitavat kynnysarvon toteutuessa puolivuosittain raportoitavat vuosittain raportoitavat Lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia sekä vakuussidonnaisia varoja (asset encumbrance) koskevat raportointitaulukot ja ohjeet lisätään loppuvuoden 2013 aikana Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 FINREP-taulukot FINREP TAULUKOT EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] 1.1 F 01.01A Tase: varat 1.1 F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat 1.2 F 01.02A Tase: velat 1.2 F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat 1.3 F 01.03A Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma 2 F 02.00A Tuloslaskelma 2 F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma 3 F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 FINREP-taulukot 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 9.2 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut 10 F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat 17.2 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Lainasitoumukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 17.3 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Velat ja oma pääoma 18 [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 FINREP-taulukot OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA] 20.1 F Varojen maantieteellinen jakautuminen 20.2 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen 20.3 F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma 20.4 F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.5 F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.6 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.7 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan 21 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena 22.1 F Palkkiotuotot ja -kulut 22.2 F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 FINREP-taulukot OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] 30.1 F Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä 30.2 F Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen mukaisesti 31.1 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät 31.2 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja tuotot OSA 4 [VUOSITTAIN] 40.1 F Konsernirakenne yksiköittäin 40.2 F Konsernirakenne instrumenteittain 41.1 F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon 41.2 F Käyvän arvon opition käyttö 41.3 F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit 42 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 43 F Varaukset Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen 44.1 F komponentit, netto 44.2 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa 44.3 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto [henkilöstöön liittyvät kulut] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon tulsovaikutteisesti kirjattavaksi 45.1 F F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot 45.3 F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut 46 F Laskelma oman pääoman muutoksista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Kansalliset lisäykset FINREP-taulukoihin Taulukot rivi rivin nimi F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 265 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 266 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 295 Poistoero F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 296 Vapaaehtoiset varaukset F 01.02C Tase 1.2 Velat 285 Muut F 01.02C Tase 1.2 Velat 286 Konsernireservi F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 035 Sijoitusosuuspääoma/kantarahasto/lisäpääoma F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 085 Vararahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 086 Arvonkorotusrahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 087 Muut F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 195 Edellisten kausien voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 196 Tilikauden voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 215 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 216 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 225 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 226 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F02.00A F 02.00B Tuloslaskelma Tuloslaskelma 615 Tilinpäätössiirrot Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 FA- ja FT-taulukot FA11A FA11B FA14 FA16A FA16B FA16C FA17A FA17C FA18 FA22A FA22B FA24 FA27A FA27B FT05 FT10 FT12 FT17 FT20 FT22 FT35 FT52 FT53 FT54 FA- & FT-taulukot Korkotuotot Korkokulut Osinkotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiokulut Palkkiokulut Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Muut liiketoiminnan tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Hallintokulut Muut liiketoiminnan kulut Muut liiketoiminnan kulut Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Lainat ja muut saamiset yhteensä Talletukset ja muut velat yhteensä Osingonjako Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Omaisuudenhoito Tietoja maakunnittain Aineellisten hyödykkeiden muutokset Ohjelmistoinvestoinnit Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Tulkintakysymysten käsittely EBAn Q&A -prosessi Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Määräys- ja ohjekokoelmauudistus VM:n asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavat voivat laatia tilinpäätöksensä FINREPkaavaa käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti Perustana EU-komission asetus (ITS) taulukoineen ja ohjeineen sekä lisäksi Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet Luonnos tulossa lausunnolle Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Tiedonkeruusovelluksen esittely Raportointitekniikka Arto Huhtaluoma Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 FINREP-tiedonkeruusovellus Sovellus on toteutettu Excelillä (Excel2007) Raportointi salattuina CSV-tiedostoina, identtinen vanhan Viratiformaatin kanssa; solut tunnistetaan taulukko-, rivi- ja sarakekombinaation avulla Taulukko-, rivi- ja saraketunnukset ovat EBAn nimeämiskäytännön mukaiset, muutamia kansallisia lisäyksiä Tarkistussäännöt ovat myös EBAn Validation rules mukaiset Sovellus tuottaa salatun raportin Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 FINREP-raportointitekniikka Raportointi omista järjestelmistä, kuten ennenkin Käytetyt tietuemuodot löytyvät Konekielisen tietojenvälityksen ohjeesta: Normaalitaulukot tietuemuoto 1 Valuuttaerittelyt tietuemuoto 2 Uusi tietuemuoto 7 kohde-erittelyille taulukoissa F ja F Header-tietue ensimmäisenä, tietuemuoto 8 FA ja FT liitetietotaulukot raportoidaan omina erillisinä tiedonkeruinaan Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Raportoinnin laajuus Tiedonantajatasot Sinikka Loponen Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot (soolo) Lähtökohtana nykyisen Tatun raportointilaajuus FINREP-taulukoissa mukana nykyisten luotto- ja markkinariskiraporttien tietoja Päällekkäisyydet pyritty poistamaan FINREPin ja FA-/FT-taulukoiden välillä Valvottavajoukko heterogeeninen Osalle raportoijista tarkoittaa tyhjänä raportoituja lomakkeita Tarpeen mukaan valvottavakohtainen arviointi raportoinnin tasoista (esim. alakonsernit) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 FINREP-raportointi per Q1_2014 Konsernitason FINREP-raportit pyydetään kattavasti (pl. maantieteelliset jakaumat) Palautusviive pidennetty Soolo-tason raportointiin helpotuksia Palautusviive Lomakkeita karsittu Osalle lomakkeista raportointiajankohta Q3_2014 alkaen Jatkossa noudatetaan ITS:n mukaisia palautusviiveitä Q Q Q Q Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja raportoinnin alkamisajankohta (1/3) FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rah Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottojen erittely Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joid Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Johdannaiset - Suojauslaskenta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisist Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja tak Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuud Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin l Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupank Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitar Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypää Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Arvonalentumiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen lk li t ja t CRR:n t L i konsolidointitasojen it k t t k täsmäytys: k t j Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted x x x x x x x x x x 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] x x x x x x x x x x 21

23 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (2/3) OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESS F Varojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan muk Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen va Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mu Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Palkkiotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (3/3) 30.1 F F OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 OSA 4 [VUOSITTAIN] F Konsernirakenne yksiköittäin Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Konsernirakenne instrumenteittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon opition käyttö Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Varaukset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen komponentit, netto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 [henkilöstöön liitt ät k l t] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai 45.1 F rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Laskelma oman pääoman muutoksista Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 FA ja FT -taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta FA & FT -taulukot SOLO-TASOT Frekvenssi FA11A Korkotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA11B Korkokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA14 Osinkotuotot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FA16A Palkkiotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA17A Palkkiokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa FA18 pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA22A Muut liiketoiminnan tuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA24 Hallintokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA27A Muut liiketoiminnan kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT10 Lainat ja muut saamiset yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT17 Osingonjako Q4_2014 Q4_2014 A Luottolaitoksen osake-, osuus- ja FT20 peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Q4_2014 Q4_2014 A FT22 Omaisuudenhoito Q1_2014 Q1_2014 Q FT35 Tietoja maakunnittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT53 Ohjelmistoinvestoinnit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Virati-kotisivuihin muutoksia Virati-kotisivut nykymuodossaan lopetetaan vuoden 2013 lopussa Samaan aikaan uudistetaan luokittelupaketti Tiedonkeruisiin liittyvät tiedot keskitetään ko. tiedonkeruusta vastuussa olevan jäsenen omille kotisivuille (Fiva, TK ja SP) Tavoitteena on hajauttaa tieto nykyisten vastuiden mukaan kunkin jäsenen omille kotisivuille. Yhteydet luokituksiin hoidetaan linkityksillä. Finanssivalvonnan verkkopalveluun siirtyy: Tiedonkeruukartta Luettelo tiedonantajatasoista Finanssivalvonnan vastuulla oleva osa luokittelupaketista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 FINREP-taulukot Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Raportoinnin laajuus Sipat ja Rahastoyhtiöt raportoivat Finrep-lomakkeista päätaulut Lisäksi valvottavat raportoivat FA- ja FT- lomakkeet, jotka vastaavat pitkälti nykyistä raportointia Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Raportoinnin määräajat FINREP-raporttien palautusviiveissä tullaan noudattamaan ITS:n määräaikoja: Q Q Q Q Samat määräajat FA- ja FT -raporteille Poikkeuksena ensimmäinen raportointi, jonka määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 FINREP-taulukot ja raportoinnin alkamisajankohta Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt 1/4 FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja - veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Q1_2014 Q1_ F L Tilinpäätöksen i it k ja t CRR:n t k k konsolidointitasojen t j t it täsmäytys: k t t Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 1(9) FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 FINREP-LIITETAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 2014... 1 Yleiset... 1 FA-liitetaulukko... 3 FA11A Korkotuotot... 3 FA11B Korkokulut... 3 FA14 Osinkotuotot... 4 FA16A

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 3 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 4 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto jatkoi laskuaan Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhtikesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2017, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden tammi-maaliskuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 36 miljoonaa

Lisätiedot

(Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90

(Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 6,4 prosenttia ja liikevoitto 17,7 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2017, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat edellisvuoden huhti-kesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2016, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden loka-joulukuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 5 prosenttia ja liikevoitto 37 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 4 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate pysyi lähes ennallaan, liikevoitto kasvoi selvästi vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate laski 10 prosenttia ja liikevoitto 20 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate pysyi ennallaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 4 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 8 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 1 vuosineljännes Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto laskivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa pankkitoimintaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 2. vuosineljännes Suomessa toimivien pankkien liikevoitto laski vuoden 2017 toisella neljänneksellä, rahoituskate pysyi ennallaan Suomessa

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 19.9.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 240/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot