Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa. Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa. Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa"

Transkriptio

1 3$..$866(/267( /XHWlPlVHORVWHKXROHOOLVHVWLHQQHQNXLQDORLWDWOllNNHHQNl\WWlPLVHQ - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen - Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 7lVVlVHORVWHHVVDHVLWHWllQ 1. Mitä Ranixal on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ranixalia 3. Miten Ranixalia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ranixalin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 5DQL[DOPJMDPJNDOYRSllOO\VWHLVHWWDEOHWLW Vaikuttavana aineena on ranitidiinihydrokloridi. Muut aineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, polydekstroosi, trietyylisitraatti, makrogoli, talkki ja titaanidioksidi (E 171). 0\\QWLOXYDQKDOWLMD Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa 9DOPLVWDMD Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa 0LWl5DQL[DORQMDPLKLQVLWlNl\WHWllQ Ranixal kuuluu ns. H 2 -reseptoria salpaavien lääkkeiden ryhmään. Vaikuttava aine ranitidiini estää mahan suolahapon muodostumista, jolloin mahanesteen määrä vähenee ja sen suolahappopitoisuus alenee. Ranixalia käytetään pohjukaissuolihaavan, mahahaavan ja ruokatorvitulehduksen hoitoon sekä liikahappoisuudesta aiheutuvien oireiden kuten närästyksen lievittämiseen. Lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muuhun, kuin tässä pakkausselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta. (QQHQNXLQNl\WlW5DQL[DOLD bolnl\wl5dql[doldmrv - olet yliherkkä (allerginen) ranitidiinille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle 2OHHULW\LVHQYDURYDLQHQ5DQL[DOLQVXKWHHQ Tämän lääkkeen määränneen lääkärin tulee olla tietoinen, jos sinulla on: - maksan tai munuaisten vajaatoiminta - porfyria (aineenvaihduntasairaus) Ranixal saattaa voimistaa alkoholin vaikutusta.

2 5DQL[DOLQNl\WW UXRDQMDMXRPDQNDQVVD Ranixal tabletti voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta ranitidiinin imeytymiseen. 5DVNDXVMDLPHWWlPLQHQ Ranixalin käytöstä raskauden ja imettämisen aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa. $MDPLQHQMDNRQHLGHQNl\WW Ranixal ei vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia laitteita. 0XLGHQOllNNHLGHQNl\WW Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Ranixal voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt ja luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille Ranixal lääkityksestä, jos sinulle vielä hoidon kestäessä määrätään jotain muuta lääkettä. Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos: - käytät triamtereenia (nesteenpoistolääke), sillä sen pitoisuus elimistössä voi muuttua ranitidiinin vaikutuksesta - käytät ketokonatsolia (sienilääke), sillä sen imeytyminen voi muuttua ranitidiinin vaikutuksesta - käytät teofylliiniä (astmalääke), sillä sen vaikutus voi voimistua ranitidiinin vaikutuksesta - käytät mahan happamuutta neutraloivia antasideja tai sukralfaattia, sillä ne voivat heikentää ranitidiinin imeytymistä ja niitä tulisi nauttia vasta noin kaksi tuntia ranitidiinin jälkeen 0LWHQ5DQL[DOLDNl\WHWllQ $QQRVWXV Noudata aina lääkärin määräämää potilaskohtaista annostusta. Jos olet epävarma annostuksesta, tarkista asia lääkäriltäsi tai apteekista. Tavallinen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on yksi 150 mg tabletti tai puoli 300 mg tablettia 2 kertaa päivässä. Vaihtoehtoisesti voi ottaa mg tablettia tai yhden 300 mg tabletin kertaannoksena ennen nukkumaan menoa. Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa. -RVRWDWHQHPPlQ5DQL[DOLDNXLQVLQXQSLWlLVL Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: , keskus ), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen. -RVXQRKGDWRWWDD5DQL[DOLD Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 0DKGROOLVHWKDLWWDYDLNXWXNVHW Kuten kaikilla lääkkeillä, Ranixalilla voi olla haittavaikutuksia. 0HONRKDUYLQDLVLD huimaus, sekavuus ja hallusinaatiot (iäkkäillä), maksa-arvojen muutokset, maksatulehdus, ihottuma, lihaskipu, nivelkipu, impotenssi. +DUYLQDLVLD± sydämen tiheä- tai harvalyöntisyys, sydämen johtumishäiriöt, veriarvojen muutokset, verenpaineen lasku, paikallinen ihoturvotus, vatsakipu, ripuli, ummetus, pahoinvointi, äkillinen haimatulehdus,

3 äkillinen munuaistulehdus, ihon punoitus, kutina, hiustenlähtö, nokkosihottuma, häiriö silmän mukautumisessa eri katseluetäisyyksiin, keuhkoputkien supistuminen, kurkunpään kouristus, rintojen suureneminen miehillä, kuume, rintakipu, allergisen reaktion aiheuttama äkillinen ja huomattava verenpaineen lasku, päänsärky, väsymys. Harvinaisissa ja erittäin harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä muita vaarattomia haittavaikutuksia. Jos haluatte lisätietoa näistä mahdollisista haittavaikutuksista, kysykää lääkäriltä tai apteekista. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole kerrottu tässä pakkausselosteessa tai saat jatkuvan ja häiritsevän haittavaikutuksen, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Eräät haittavaikutukset voivat vaatia hoitoa. 5DQL[DOLQVlLO\WWlPLQHQ Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 25ºC:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Turvallisuussyistä ja luontoa säästääksesi toimita käyttämättä jäänyt tai vanhentunut lääke apteekkiin hävitettäväksi. 0XXWDWLHWRD Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy, PL 67, Espoo Puh: lPlSDNNDXVVHORVWHRQSlLYLWHWW\

4 %,3$&.6('(/ /lvqrjdljhqrpghqqdelsdfnvhgholqqdqgxe UMDUDQYlQGDGHWWDOlNHPHGHO - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.,ghqqdelsdfnvhghoilqqhugxlqirupdwlrqrp: 1. Vad är Ranixal och vad används det för 2. Innan du använder Ranixal 3. Hur du använder Ranixal 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring av Ranixal 6. Övriga upplysningar 5DQL[DOPJRFKPJILOPGUDJHUDGHWDEOHWWHU Det aktiva innehållsämnet är ranitidinhydroklorid. Övriga innehållsämnen är vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, polydextros, trietylcitrat, makrogol, talk och titandioxid (E 171).,QQHKDYDUHDYJRGNlQQDQGHI UI UVlOMQLQJ Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland 7LOOYHUNDUH Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland 9DGlU5DQL[DORFKYDGDQYlQGVGHWI U Ranixal hör till läkemedelsgruppen H 2 -reseptorblockerande. Det verksamma ämnet ranitidin hindrar bildningen av saltsyra i magen, vilket gör att mängden magsaft och saltsyra minskar. Ranixal används för behandling av magsår, sår i tolvfingertarmen och vid behandling av inflammation i matstrupen samt för att lindra symtom som beror på för mycket syra, t.ex. halsbränna. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.,qqdqgxdqylqghu5dql[do $QYlQGLQWH5DQL[DORPGX - är överkänslig (allergisk) mot ranitidin eller något av övriga innehållsämnen 9DUVlUVNLOWI UVLNWLJPHG5DQL[DO Din läkare bör känna till om du har: - njur- eller leversvikt - porfyri (ämnesomsättningssjukdom) Ranixal kan förstärka effekten av alkohol. $QYlQGQLQJDY5DQL[DOPHGPDWRFKGU\FN

5 Ranixal tabletten kan tas tillsammans med vätska antingen på fastande mage eller i samband med måltid. Samtidigt intag av föda påverkar inte upptaget av ranitidin. *UDYLGLWHWRFKDPQLQJ Rådgör med läkare före användning av Ranixal under graviditet och amning.. UI UPnJDRFKDQYlQGQLQJDYPDVNLQHU Ranixal påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner som kräver precision. $QYlQGQLQJDYDQGUDOlNHPHGHO Effekten och säkerheten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Andra läkemedel kan i sin tur påverkas om man tar dem samtidigt som Ranixal. Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Tala även om för din läkare om du blir ordinerad annan medicin under behandlingen med Ranixal. Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med: - triamteren (urindrivande läkemedel), för dess mängd kan ändras av ranitidin i kroppen - ketokonazol (svampmedicin), för dess upptagning kan ändras av ranitidin i kroppen - teofyllin (astmamedicin), för dess effekt kan ökas av ranitidin i kroppen - antasider eller sukralfat, som neutraliserar magens surhet, för de kan försämra upptagningen av ranitidin. Dessa läkemedel bör därför intas först två timmar efter ranitidin. +XUGXDQYlQGHU5DQL[DO 'RVHULQJ Följ alltid läkarens doseringsanvisning, den är avpassad individuellt för dig. Rådfråga din läkare eller ditt apotek om du är osäker. Normal dos för vuxna och barn över 12 år är en 150 mg tablett eller en halv 300 mg tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan man ta mg tabletter eller en 300 mg tablett som engångsdos före sänggåendet. Ändra eller avbryt inte medicineringen utan att först kontakta din läkare. 2PGXWDUPHUD5DQL[DOlQYDGGXERUGH Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: , central : ). 2PGXKDUJO PWDWWWD5DQL[DO Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. (YHQWXHOODELYHUNQLQJDU Liksom alla läkemedel kan Ranixal ha biverkningar. 0LQGUHYDQOLJD svindel, virrighet och hallucinationer (hos äldre patienter), förändrade levervärden, leverinflammation, hudutslag, muskelsmärta, ledsmärta, impotens. 6lOOV\QWD långsam eller snabb hjärtfrekvens, störningar i hjärtats retledningssystem, förändrade blodvärden, sänkt blodtryck, lokal ansvällning av huden, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående, akut inflammation i bukspottskörteln, akut njurinflammation, hudrodnad, klåda, håravfall, nässelutslag, störningar i ögats ackommodation (inställningsförmåga), kramp i luftrören, kramp i struphuvudet,

6 bröstsvullnad hos män, feber, bröstsmärta, plötslig och märkbar sänkning av blodtryck p.g.a. allergisk reaktion, huvudvärk, trötthet. I sällsynta och mycket sällsynta fall kan mindre allvarliga biverkningar uppträda. För mer information om dessa eventuella biverkningar, kontakta läkare eller apotek. Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du får biverkningar som kvarstår under en längre tid och som du upplever som besvärande, tala om det för din läkare eller farmaceut. Vissa biverkningar kan kräva vård. ) UYDULQJDY5DQL[DO Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. gyuljdxsso\vqlqjdu Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy, PB 67, Esbo Tel: 'HQQDELSDFNVHGHOJRGNlQGHVVHQDVWGHQ

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni PAKKAUSSELOSTE Tamexin 20 mg tabletit Tamoksifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami PAKKAUSSELOSTE Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini PAKKAUSSELOSTE Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili

PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia Ramipriili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin BMM Pharma 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot