JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖSKENTELY MUUTOKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖSKENTELY MUUTOKSESSA"

Transkriptio

1 JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖSKENTELY MUUTOKSESSA Kirsi Lehto HTT, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto Yhteistyöstä monialaisen työn johtamiseen Ella-hankkeen koulutustilaisuus Ihmissuhdetaitoisen esimiestyön merkitys ja tarve julkisorganisaatioissa Esimiehillä ei ole tarpeeksi aikaa ihmisten johtamiseen (Julkinen johtajuus barometri SITRA) Kielteisten työelämäilmiöiden lisääntyminen (Työterveyslaitos 2012): Tehostamispaineet ja henkinen kuormittuneisuus, työn mielekkyyden kokemisen heikentyminen, työyhteisöjen ristiriidat lisääntyneet, samoihin ristiriitoihin puuttumattomuus Esimiehen johtamiskäyttäytymisellä vaikutus työssä jaksamiseen ja jatkamiseen Y-sukupolvi työssä: oletusarvona vuorovaikutteinen johtaminen Esimiehen rooli muuttuu käskyttäjästä valmentajaksi Johtajan puutteelliset ihmissuhdetaidot heikentävät alaisten kokemaa työn mielekkyyttä (tuore väitöstutkimus osoittaa) Kuntatyöntekijän toive: Minulla olisi lähiesimies, joka mahdollistaisi työnteon. (Manka, Bordi & Heikkilä-Tammi 2013). 1

2 Kuntatyöntekijöiden toivomat pienet ihmeet (Manka, Bordi & Heikkilä-Tammi 2013) Työn rauhassa tekeminen Vaikuttamisen mahdollisuus Luottamus työntekijöiden ammattitaitoon Kuulluksi tuleminen Oikeudenmukainen kohtelu Hyvät tavat Kuntajohtamisen kuva: Mikä teki johtamisesta hyvää ja toimivaa? (Manka ym. 2013) Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Jämäkkä ja johdonmukainen toiminta Työntekijöiden ja työyhteisön tukeminen Lakien ja sopimusten kunnioittaminen Ammatillinen ja johtamisosaaminen 2

3 Y-sukupolvi rynnistää teidänkin työpaikoille! Joten: opi tuntemaan heidät! (s / ) Työelämän menestyjät ja häviäjät Diginatiivit, millenniaalit Syntyneet surffaamaan verkossa ja verkostoissa Nopeus, kärsimättömyys, ympäristötietoisuus, kansainvälisyys, ennakkoluulottomuus Tekee töitä elääkseen, ei elä tehdäkseen töitä Elämää ei rakenneta uran varaan Lähteet: Nuoret ja johtaminen tutkimus (2010) ja Vesterinen & Suutarinen 2011) Y-sukupolven asettamat odotukset työlle Työllä on oltava merkitystä Itsensä toteuttaminen on tärkeää Työssä on oltava kivaa, mukava esimies ja hyvä ilmapiiri Kannustavaa palautetta pitää saada paljon Raha ei ole tärkein motivaattori Olen hyvä, haluan vastuuta Minulla on idea, kerron sen Miksi asiat pitäisi tehdä aina samalla tavalla? (kyseenalaistaminen) 3

4 Miten nuoria tulisi johtaa? (jos he saisivat päättää) Palaute Rento ja kannustava ilmapiiri Työtehtävien räätälöinti Puitteet uuden oppimiselle Kehittymisen tukeminen Hyvän esimiestyön merkitys Marja-Liisa Mankan haastattelu v3duo_ajnsy4qregc-k2tq&index=1&feature=plcp 4

5 Muutokset työyhteisöjen arkipäivää Tuoreimman työolotutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista työntekijöistä on käynyt kolmen vuoden aikana läpi ison organisaatiouudistuksen. Tässä asiassa ollaan EU-maiden ykkösiä. Työyhteisöjen kehittäminen sinänsä myönteinen asia. Muutostahtiin väsytään Johtoporras yleensä työntekijöitä tyytyväisempi uudistusten tuloksiin. Entä miten esimies voi johtaa muutoksia? Mielekkään muutosprosessin avaintekijät Viestintä Osallistuminen Tukitoimet 5

6 Muutoksen merkitys yksilölle Tutkimusten opetuksia muutosjohtamisesta Muutoksen toteuttamistapa vaikuttaa muutoksen hyvinvointiseurauksiin. Tuella ja osallistumismahdollisuuksilla merkitystä. Muutokset eivät karaise. Toistuvat organisaatiomuutokset vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Yksilöllisillä voimavaroilla on merkitystä muutosten kokemiseen. Myönteisesti koettu muutos voi jopa lisätä työntekijöiden hyvinvointia. Muutoksen aikana työntekijät tarkkailevat työilmapiiriä ja johdon antamien lupausten pitävyyttä entistä herkemmin. 6

7 Muutosroolit Sitoutuja Yhteistyöhaluinen Kari Loimun typologiaan perustuen Muutosvastarintaa on monenlaista Muutosta koskevan tiedon puute Muutosta ei nähdä hyödyllisenä Muutosta ei ole perusteltu riittävästi Uskotaan, että muutos tuo mukana menetyksiä Pelko muutoksen seurauksista omalle työlle ja työympäristölle Haluttomuus luopua nykyisestä toimintatavasta Epäilykset oman osaamisen riittävyydestä Huonot kokemukset aiemmista muutoksista Epäluottamus muutoksen myyjää kohtaan Muutosväsymys Haluttomuus tarttua lisätyömäärään Ryhmäajattelun ja -paineen vaikutus 7

8 Muutosjohtamisen haasteet henkilöstötyössä Muutostarpeen ennakointiin ja määrittelemiseen Jatkuvaan muutokseen motivoimiseen ja sitouttamiseen Osaamisen kehittämiseen ja pysyvän muutosvalmiuden luomiseen Jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen Laurila 2011 Muutosjohtaminen Nähdä kokonaisuus ja kohdata yksilö Olla riittävästi läsnä ja tarpeeksi etäällä Esimerkillä johtaminen Auttaa työntekijöitä näkemään muutos mahdollisuutena Luottamuksen rakentaminen Muutosvastarinnan käsitteleminen Kehitä osaamista Osallista Kommunikoi Lähteenä mm. Pekka Järvinen 8

9 Muutostilanteissa perehdyttäminen on johtamishaaste Työhön liittyvät odotukset, tehtävään tulevat muutokset, muutoksen vaikutukset työntekijään ja työyhteisöön Tulevaan varautuminen ja organisaatioelämän tilanteen haltuun ottaminen Muutostilanteissa perehdyttäminen voi olla kehittämistoimintaa, jolla Välitetään tietoa muutoksesta Kirkastetaan toiminnan tavoitteita Tunnistetaan muutospaineita Lisätään henkilöstön yhteen kuuluvuutta Tärkeää sisältö, struktuuri ja suunnitelmallisuus (Syväjärvi & Vakkala 2009) Muutoksen vaikeus ja esimiehen rooli Esimies muutoksen läpiviejänä ja kohteena Alaisten tukijana ja pettymysten suodattajana 9

10 Hyvä johtaminen ei ole pelkästään esimiehen varassa Alaistaidot työyhteisötaidot Mitä voin tehdä tullakseni johdetuksi hyvin. Esimiestaitoihin verrattavia ja esimiestyötä täydentäviä. Työntekijä toteuttaa alaistaitoja. Alaistaito ei ole alamaisuutta. Alaistaidot tarkoittavat työntekijän halua ja kykyä toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla: esimiestä, työtovereita tukien ja perustehtävää edistäen. (lähteet: Keskinen 2005, Rehnbäck & Keskinen 2005) Alaistaitoa on Sitoutuminen toimimaan organisaation tavoitteiden ja perustehtävän suuntaisesti Rohkeus rakentavaan keskusteluun Kyky ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa Omien asenteiden ja arvojen tarkastelu Into antaa osaamisensa ja energiansa käyttöön Taito olla realistinen Tahto noudattaa työpaikan pelisääntöjä 10

11 Hyvän johtamisen huoneentaulu (Manka, Bordi & Heikkilä-Tammi 2013) 1. Huolehdi, että työntekijöiden on turvallista hoitaa perustehtäväänsä. 2. Ota työntekijät mukaan antamalla heille vaikutusmahdollisuuksia ja luota heidän ammattitaitoonsa. 3. Ole myönteinen ja avoin. 4. Innosta ja kannusta antamalla palautetta. 5. Ole suoraselkäinen ja oikeudenmukainen päätöksenteossa, perustele päätöksesi ja muuta niitä, jos aihetta ilmenee. Hyvän johtamisen huoneentaulu (Manka, Bordi & Heikkilä-Tammi 2013) 6. Tartu jämäkästi työyhteisön ongelmiin. 7. Huolehdi oman esimiestaitosi kehittämisestä ammatillisen osaamisen rinnalla. 8. Kehitä työyhteisösi työhyvinvointia kysymällä, mikä meillä lisäisi työniloa. 9. Pidä myös itsestäsi huolta kysymällä, miten voit parantaa omaa hyvinvointiasi. 10. Ole armollinen itsellesi, koska et voi yksin rakentaa hyvää henkeä, vaan siihen tarvitaan jokaista työyhteisön jäsentä. 11

12 Hyödyllistä lukemista 1/2 Järvensivu, Kervinen & Syrjä 2011: Esimiehen työhyvinvointi. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus (löytyy myös verkosta). Järvinen, Pekka (2012) Onnistu esimiehen. WSOY pro. Kauhanen, Juhani & Riitta Viitala (2011): Kohti moninaisempaa palkitsemista. Teoksessa: Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen (Toim. Viitala ym.) Vaasan yliopiston julkaisuja. Artikkelin sivut: Keskinen, Soili (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Keskinen, Soili & Katariina Rehnbäck (2005). Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. mpetens/alaistaidot.pdf Laurila, Marianne (2009). Muutosjohtamisen haasteet suomalaisessa henkilöstötyössä. Teoksessa: Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen (Toim. Viitala ym.). Artikkelin sivut: Hyödyllistä lukemista 2/2 Manka, Bordi & Heikkilä-Tammi (2013). Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Perttula, Juha & Antti Syväjärvi (toim.) Johtamisen psykologia: Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. Syväjärvi, Antti & Hanna Vakkala (2009). Henkilöstön perehdyttäminen ja psykologinen johtamisorientaatio kuntien muutostilanteissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3/09. Artikkelin sivut: Syvänen & Mikkonen (2011). Julkinen johtajuus barometritutkimus: Johdon ja esimiesten näkemys johtamisen tilasta julkishallinnossa. Taloustutkimus oy, asiantuntija-artikkelit: Pauli Juuti ja Pekka Järvinen. Sitra. Sitran selvityksiä 65. Helsinki. (öytyy myös verkosta) Vesterinen, Pirkko-Liisa & Marjaana Suutarinen (2011). Y-sukupolvi työelämässä. JTO. 12

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Löydä työnilo miten työhyvinvointiin voi vaikuttaa?

Löydä työnilo miten työhyvinvointiin voi vaikuttaa? Löydä työnilo miten työhyvinvointiin voi vaikuttaa? - Meillä ei mene huonosti verrattuna - Pääasia? - Päänasia? - Työnilonjulistus 2014 Iltalehti 13.1.2014 kuitenkin Suomi kolmantena kilpailukyvyssä n

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ Case Avitus Tiia Rautiala-Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Veli-Pekka Limmeri Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Palveluiden tuottaminen ja johtaminen Kiinteistöpalvelut TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Juhani Riihola FLOW N KOKEMUKSET TYÖELÄMÄSSÄ Tunnejohtajuudella hyvinvoivaan työyhteisöön Sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaatintutkielma VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ

Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ 1 Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ KT, Dosentti, Paikallisjohtaja Johtamistaidon Opisto, JTO Sukupolvia 2 Sotasukupolvet: sotien aikana ja hieman sitä ennen syntyneet Suuret ikäluokat: 1945-1964 syntyneet X-sukupolvi:

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot