Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?"

Transkriptio

1 Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA

2 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus: Organisaation ja työntekijän tavoitteet yhdistetään toisiinsa sopimalla palkkiot joko tekemiseen tai tavoitteisiin sidotuilla mittareilla mm. sen mukaan kumpaa on mahdollista tai edullisempi käyttää (agenttiteoria). Oletuksena on, että raha motivoi: haasteena vain ohjaus. Lisäksi: palkitseminen kannustaa, kun henkilö voi omalla toiminnallaan saavuttaa toivottuja tuloksia, joista palkitaan tavalla, jota henkilö arvostaa (odotusarvoteoria). Valitsemalla sopivat mittarit ja palkitsemalla niiden perusteella voidaan kannustaa tuloksellisuuteen. Onko näin?

3 Tutkimustuloksia Yritykset, jotka käyttävät tulospalkkausta ovat muita yrityksiä tuottavampia. (Snellman, Uusitalo & Vartiainen, 2003) Syy-seuraussuunta tosin osoittamatta. (Lisäksi tähän liittyy muiden hyvien johtamiskäytäntöjen käyttö.) On kuitenkin havaittu, että suoritusperusteinen palkitseminen toimii parhaiten yksinkertaisissa tehtävissä ja kun työllä on määrällisiä tavoitteita. Vaikutukset tuloksiin ovat heikkoja tai niitä ei ole tehtävissä, joissa on laadulliset tavoitteet, tai monimutkaisissa tehtävissä. (Jenkins, Mitra, Gupta & Shaw, 1998) On myös havaittu, että ihmiset toimivat motivoiduimmin ja luovimmin, kun heitä ohjaa sisäinen motivaatio. Sisäinen motivaatio syntyy tekemisestä itsestään. Ulkoiset motivaattorit kuten raha vähentävät sisäistä motivaatiota (Deci, Ryan & Koestner, 1999)

4 Toimiiko suoritusperusteinen palkitseminen asiantuntijatyössä? Työt yleensä monimutkaisia Vaikea kuvata ja mittaroida kaikkia tehtäviä Mittaaminen voi olla kalliimpaa kuin siitä saatavat hyödyt Usein päädytään käytännöllisiin mittareihin, jotka ohjaavatkin väärään suuntaan Tulokset riippuvat ennakoimattomista seikoista Tekijä ei voi itse vaikuttaa riittävästi Konkreettiset suoritustavoitteet tuottavat vähemmän luovia ratkaisuja (nopea läpimeno) Työtä tehdään yhteistyössä Yksilömittarit johtavat osa-optimointiin, kilpailuun, tiedon panttaamiseen tms.

5 Sisäinen motivaatio ja autonominen motivaatio Kaikki työ ei ole sisäisesti motivoivaa. Jokaisen työssä on myös epäkiinnostavia tehtäviä. Tällöin tarvitaan ulkoisia motivaattoreita. Työelämässä hyödyllisempi käsite on autonominen motivaatio, johon kuuluu varsinaisen sisäisen motivaation lisäksi sellaiset ulkoisen motivaation muodot, jotka henkilö on sisäistänyt eli kokee eri syistä omikseen. Sisäistä ja autonomista motivoitumista tukevat koettu autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus Motivoitumiseen (ja sitoutumiseen ja tuloksellisuuteen) vaikuttaa se, miten palkitseminen tukee autonomiaa, kompetenssia ja yhteenkuuluvuutta (jotka ovat psykologisia perustarpeita) Keskeistä työssä, jossa on tarve kehittyä ja kehittää Hyödyllinen työssä, joka ei suoranaisesti motivoi (auttaa sisäistämään tavoitteet) Self-determination theory, Ryan & Deci, 2000 (Dan Pinkin mukaan autonomy, mastery and purpose, ks.

6 Asiantuntijoiden palkitsemisen edellytyksiä Kompetenssia tukee mm: Hyväksi koettu peruspalkan taso (viestii arvostuksesta ja pitkäkestoisesta luottamuksesta työntekijään ja tämän osaamiseen) Osaamiseen ja sen kehittymiseen (suoraan tai välillisesti) perustuvat palkkaustavat (sekä kehittymismahdollisuudet) Autonomiaa tukee mm: Tuloksiin tai tavoitteiden saavuttamiseen perustuva palkitseminen, joka antaa valinnanvapautta toteutustavoille eikä toimi kontrollin välineenä ( ei liikaa yksityiskohtia) Osallistuminen palkitsemisen suunnitteluun ja kehittämiseen Yhteenkuuluvuutta tukee mm: Ryhmän saavutuksista palkitseminen Omistajuus

7 Lisäksi Kaikkia kolmea perustarvetta tukee hyvä tiedonsaanti palkkauksesta ja palkitsemisesta Tapa, jolla palkitsemista toteutetaan, vaikuttaa psykologisten perustarpeiden tyydyttymiseen ja siten motivoitumiseen. Haaste: toteutuneet käytännöt poikkeavat usein suunnitelluista Vuorovaikutustilanteet tärkeitä Muut johtamiskäytännöt ovat usein edellytyksenä onnistumiseen palkitsemisessa Tehtäväkierto, tehtävien vaihtomahdollisuudet, mahdollisuudet kehittyä ja oppia, osallistava strategiaprosessi, suorituksen johtaminen ja palaute, sisäinen viestintä Eri palkitsemistapojen käytössä pitää ottaa huomioon erilaisten tehtävien luonne. Sama malli ei sovi kaikkiin tehtäviin. Yhteensopivuuden haaste: yhdenmukaisuus vs. tarkoituksenmukaisuus

8 Yhteenveto 1/2 Mitä enemmän tarvitaan luovuutta, sitä vähemmän kaivataan kontrollia palkitsemisen avulla Palkitsemisen oltava ensisijaisesti psykologisia perustarpeita tukevaa viestintää ja palautetta, vähemmän seurantaa ja valvontaa Suorituksen kokonaisarviointi usein parempi ratkaisu kuin suuri joukko itsenäisiä mittareita (mittarit taustalla) Rutiinityöt: voidaan tukea tavoitteiden sisäistämistä ja tuottaa autonomista motivaatiota

9 Yhteenveto 2/2 Motivoiva palkitseminen edellyttää toimivaa suorituksen johtamista ja osaavia esimiehiä Tärkeä varmistaa oikeudenmukaisuuden kokemus Ihmiset vertaavat palkkoja, töitä ja suorituksia ja reagoivat kokemaansa epäsuhtaan Tätä voi tukea viisaalla viestinnällä ja koulutuksella Menettelytapojen oikeudenmukaisuus vaikuttaa paljon palkkatyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja motivaatioon Johdonmukaisuus, läpinäkyvyys, vuorovaikutustaidot Palkitsemista pitää arvioida ja kehittää jatkuvasti organisaation kehittyessä

10 Mikä tekee palkitsemisesta toimivaa Palkitsemisen tutkimusohjelman malli Ympäristö ja tavoitteet Palkitsemisjärjestelmä Tulkinta Vaikutukset Organisaatio -konteksti Strateginen yhteensopivuus Strategiset tavoitteet Palkitsemistapa Palkitsemisen prosessit Tieto Oikeudenmukaisuus Palkitsemisen merkitys Asenteet Motivaatio Suoritus Lisätietoja: Käynnissä olevat tutkimushankkeet: -Palkitsemisjärjestelmien vaikuttavuus kunta-alalla -Palkkatietämys Suomessa

Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen

Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen MUISTIO Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen Aika Perjantai 11.10.2013 klo 9-11 Paikka Läsnä Susinno Oy, Askonkatu 9 E, Lahti Henry ry:n Lahden aluejaos + HR-verkosto, kutsutut Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet TKK Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin YTN-liitot Agronomiliitto P.Makasiinikatu 6 A 8 00130 HELSINKI puh. (09) 2511 160 www.agronomiliitto.fi Akavan Erityisalat Maistraatinportti 4 A, VI kerros

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus.

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Palkitsemisen tutkimusohjelma Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Kooste hankkeesta. Anu

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatin tutkielma Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Rewarding models excluding

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Palkkatietämys Suomessa Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TIEDE + TEKNOLOGIA TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Leena Hurri HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Ei ainoastaan rahaa Ryhmäperusteisten. tulospalkkioiden merkitykset reflektioteorian näkökulmasta. 9HSTFMG*aefhac+ Anu Hakonen. Tuotantotalouden laitos

Ei ainoastaan rahaa Ryhmäperusteisten. tulospalkkioiden merkitykset reflektioteorian näkökulmasta. 9HSTFMG*aefhac+ Anu Hakonen. Tuotantotalouden laitos Tuotantotalouden laitos Ei ainoastaan rahaa - Ryhmäperusteisten tulospalkkioiden merkitykset reflektioteorian näkökulmasta Ei ainoastaan rahaa Ryhmäperusteisten tulospalkkioiden merkitykset reflektioteorian

Lisätiedot

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: valmentavan esimiestyön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Piirainen Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 354 Helsinki

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia

Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia Tutkimus tehtiin Humap Oy:lle osana Jyväskylän yliopiston Monitieteinen työelämäprojekti -kurssia. Tutkimuksen tekijätiiminä toimi yliopiston opiskelijoista

Lisätiedot

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2011 Emmi-Maria Hellstén MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Myyntityön

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä

Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Niina Väisänen 2011 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista 1 omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista > L U K I J A L L E 2 lama ravistelee suomalaista yritysmaailmaa. juuri nyt on tärkeää tunnistaa ne keinot, joilla noustaan lamasta

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot